Đề Xuất 4/2023 # Vẽ Use Case Diagram Với Star Uml # Top 13 Like | Techcombanktower.com

Đề Xuất 4/2023 # Vẽ Use Case Diagram Với Star Uml # Top 13 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Vẽ Use Case Diagram Với Star Uml mới nhất trên website Techcombanktower.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trước hết, để phân tích hệ thống trên bạn phải có kiến thức về hệ thống thương mại điện tử, chúng ta có thể tìm hiểu thông qua các nguồn sau:

– Xem qua các forum

– Xem các hệ thống mẫu

– Hỏi những người chuyên về lĩnh vực này

Lưu ý: Bạn không thể thiết kế tốt được nếu bạn không có kiến thức về lĩnh vực của sản phẩm mà bạn sẽ xây dựng.

Bước 2: Xác định các Actor

Bạn hãy trả lời cho câu hỏi “Ai sử dụng hệ thống này?”

Xem xét Website chúng ta nhận thấy:

– Những người chỉ vào để đọc bài viết. Những người này là Người xem (Guest).

Về phía quản trị forum, có những người sau đây tham gia vào hệ thống:

Tiếp theo chúng ta trả lời câu hỏi “Hệ thống nào tương tác với hệ thống này?”

Ví dụ chúng ta sử dụng Facebook, Gmail để thực hiện chức năng Login thì chúng ta sẽ có các Actor tương ứng tương tác với hệ thống

Như vậy, chúng ta đã có các Actor của hệ thống gồm: Guest, Member, Mod, S-mod, Admin, Facebook, Google

Bạn cần khảo sát và phân tích thêm cũng như hỏi trực tiếp khách hàng để xác định đầy đủ các Actor cho hệ thống.

Bước 3: Xác định Use Case

Bạn cần trả lời câu hỏi “Actor sử dụng chức năng gì trên hệ thống?”.

Trước tiên, xem xét với Actor ” Guest ” trên trang chúng tôi để xem họ sử dụng chức năng nào?

– Xem trang chủ

– Xem bài viết

– Tìm kiếm bài viết

– Đăng ký tài khoản để trở thành Member

– …….

Tiếp theo, xem xét Actor ” Member ” và nhận thấy họ sử dụng chức năng:

– Đăng nhập

– Đăng bài

– …

Tương tự như vậy bạn xác định chức năng cho các Actor còn lại.

Bước 4: Vẽ bản vẽ Use Case

Trước hết chúng ta xem xét và phân tích các chức năng của “Guest” chúng ta nhận thấy.Chức năng tìm kiếm bài viết sẽ bao gồm chức năng xem những bài viết đã tìm kiếm ấy. Tuy nhiên chức năng xem bài viết vẫn là một chức năng độc lập. Vì thế mình nối Association vào cả 2. Và đặt mối quan hệ Extend cho chúng.

Đặt lại tên cho gọn và xác định các mối quan hệ của chúng, chúng ta có thể vẽ Use Case Diagram cho Actor này như sau:

Thay vì nối tất cả như thế sẽ rất rối mắt. “Member” có tất cả Use Case của “Guest”, có thể xem “Member” là con của “Guest”, vì thế ta có thể sử dụng quan hệ kế thừa. Chúng ta sẽ tối giản sơ đồ như ảnh dưới:

Đỡ đau mắt hơn rồi đúng không nào?

Kết luận

Như vậy, chúng ta đã hoàn thành bản vẽ Use Case cho trang web CForum. Hy vọng, các bạn có thể hiểu và sử dụng bản vẽ này trong việc phân tích hệ thống một cách hiệu quả.

Tips: Nếu phần mềm của bạn được xây dựng theo mô hình Agile/Scrum, các bạn đã có trong tay Use Story rồi thì việc chuyển chúng thành Use Case sẽ dễ như trở bàn tay.

Create A Uml Use Case Diagram

You can create a UML use case diagram in Visio to summarize how users (or actors) interact with a system, such as a software application. An actor can be a person, an organization, or another system.

Use case diagrams show the expected behavior of the system. They don’t show the order in which steps are performed. (Use a sequence diagram to show how objects interact over time.)

Defining the system boundary determines what is considered external or internal to the system.

An actor represents a role played by an outside object. One object may play several roles and, therefore, is represented by several actors.

An association illustrates the participation of the actor in the use case.

A use case is a set of events that occurs when an actor uses a system to complete a process. Normally, a use case is a relatively large process, not an individual step or transaction.

On the File tab, point to New.

in the Search box, type UML use case.

In the dialog box, select the blank template or one of the three starter diagrams. (A description of each one is shown on the right when you select it.) Then select either Metric Units or US Units.

The diagram opens. You should see the Shapes window next to the diagram. A UML Use Case stencil is open in the Shapes window.

Drag a Subsystem shape onto the drawing page. The subsystem can represent your entire system or a major component.

To resize the subsystem, select the shape, and then drag a selection handle.

Drag Use Case shapes from the UML Use Case stencil and place them inside the subsystem boundary, and then drag Actor shapes to the outside of the subsystem boundary.

Use connector shapes to indicate relationships between shapes in the diagram. There are five connectors available:

Example: To indicate a relationship between an actor and a use case

In a use case diagram, drag an Association connector shape onto the drawing page.

Glue one endpoint of the Association shape to a connection point on an Actor shape. Glue the other endpoint to a connection point on a Use Case shape.

Open Visio for the web.

In the Gallery, scroll down to the UML Use Case row, about midway down the page.

The first item in the row represents a blank template plus the companion stencil. The other items in the row are sample diagrams that have some shapes already drawn to help you get started quickly.

The new diagram, with the related stencil, opens in your browser.

Drag a Subsystem shape onto the drawing page. The subsystem can represent your entire system or a major component.

To resize the subsystem, select the shape, and then drag a selection handle.

Drag Use Case shapes from the Use Case stencil and place them inside the subsystem boundary

Drag Actor shapes to the outside of the subsystem boundary.

Use connector shapes to indicate relationships between shapes in the diagram. There are five connectors available:

Example: To indicate a relationship between an actor and a use case

In a use case diagram, drag an Association connector shape onto the drawing page.

Glue one endpoint of the Association shape to a connection point on an Actor shape. Glue the other endpoint to a connection point on a Use Case shape.

On the File tab, point to New.

in the Search box, type UML use case.

In the dialog box, select the blank template. Then select either Metric Units or US Units.

The diagram opens. You should see the Shapes window next to the diagram. A UML Use Case stencil is open in the Shapes window.

To resize the subsystem, select the shape, and then drag a selection handle.

Drag Use Case shapes from the UML Use Case stencil and place them inside the subsystem boundary, and then drag Actor shapes to the outside of the subsystem boundary.

Use connector shapes to indicate relationships between shapes in the diagram. There are five connectors available:

Example: To indicate a relationship between an actor and a use case

In a use case diagram, drag an Association connector shape onto the drawing page.

Glue one endpoint of the Association shape to a connection point on an Actor shape. Glue the other endpoint to a connection point on a Use Case shape.

On the File tab, point to New.

A blank page appears, and the UML Use Case stencil becomes the top-most stencil. An icon representing the diagram is added to the tree view.

Note: If the tree view is not visible, on the UML tab, in the Show/Hide group, select Model Explorer.

To indicate a System Boundary in a use case diagram

Drag a System Boundary shape onto the drawing page.

To resize the system boundary, select the shape, and then drag a selection handle.

Drag Use Case shapes from the Use Case stencil and place them inside the system boundary, and then drag Actor shapes to the outside of the system boundary.

Use Communicates shapes to indicate relationships between use cases and actors.

To indicate a relationship between an actor and a use case

Glue one endpoint of the Communicates shape to a connection point on an Actor shape. Glue the other endpoint to a connection point on a Use Case shape.

If you want to add an arrow to indicate the flow of information, do the following:

Use Uses and Extends shapes to indicate the relationships between use cases.

To indicate a uses relationship between two use cases

Glue the Uses endpoint without an arrowhead to a connection point on the Use Case shape that uses the behavior of the other use case.

To indicate an extends relationship between two use cases

Glue the Extends endpoint without an arrowhead to a connection point on the use case providing the extension.

Save the diagram.

A blank page appears, and the UML Use Case stencil becomes the top-most stencil. An icon representing the diagram is added to the tree view.

To indicate a system boundary in a use case diagram

Drag a System Boundary shape onto the drawing page.

To resize the system boundary, select the shape, and then drag a selection handle.

Drag Use Case shapes from the Use Case stencil and place them inside the system boundary, and then drag Actor shapes to the outside of the system boundary.

Use Communicates shapes to indicate relationships between use cases and actors.

To indicate a relationship between an actor and a use case

Glue one endpoint of the Communicates shape to a connection point on an Actor shape. Glue the other endpoint to a connection point on a Use Case shape.

If you want to add an arrow to indicate the flow of information, do the following:

Use Uses and Extends shapes to indicate the relationships between use cases.

To indicate a uses relationship between two use cases

Glue the Uses endpoint without an arrowhead to a connection point on the Use Case shape that uses the behavior of the other use case.

To indicate an extends relationship between two use cases

Glue the Extends endpoint without an arrowhead to a connection point on the use case providing the extension.

Save the diagram.

How To Draw Use Case Diagram?

How to Draw Use Case Diagram?

Use case diagram is a kind of UML diagram that enables you to model system functions (i.e. goals) as well as the actors that interact with those functions. You can draw use case diagrams in Visual Paradigm as well as to document the use case scenario of use cases using the flow-of-events editor. In this page, you will see how to draw use case diagram with the UML tool.

Creating a use case diagram

Perform the steps below to create a UML use case diagram in Visual Paradigm.

In the New Diagram window, select Use Case Diagram.

Enter the diagram name and description. The Location field enables you to select a model to store the diagram.

Drawing a system

Drawing an

actor

Drawing a use case

Besides creating a use case through diagram toolbar, you can also create it through Resource Catalog:

Move the mouse over a source shape (e.g. an

actor

).

Press on the Resource Catalog button and drag it out.

Release the mouse button until it reaches your preferred place.

The source shape and the newly created use case are connected. Finally, name the newly created use case.

Line wrapping use case name

If a use case is too wide, you may resize it by dragging the filled selectors for a better outlook. As a result, the name of use case will be line-wrapped automatically.

NOTE: Alternatively, you can press Alt + Enter to force a new line.

Structuring use cases with package

You can organize use cases with package when there are many of them on the diagram.

Select Package on the diagram toolbar.

Drag the mouse to create a package surrounding those use cases.

Finally, name the package.

Drawing business use case

The uml diagram tool also supports the representation of business actor and use case. To show an ordinary use case as business use case:

After selected, an extra slash will be shown on the left edge of the use case.

Related Resources

The following resources may help you to learn more about the topic discussed in this page.

Thực Hành Xây Dựng Bản Vẽ Use Case

Chúng ta đã hiểu được các thành phần cấu tạo, cách xây dựng và sử dụng của bản vẽ Use Case ở bài trước. Trong bài này, chúng ta sẽ tiến hành thực tập để xây dựng bản vẽ này cho một hệ thống cụ thể nhằm giúp bạn nắm rõ hơn về bản vẽ này.

Case Study – Yêu cầu của bài thực hành

Yêu cầu xây dựng một hệ thống thương mại điện tử (E-Commerce) như sau:

“Công ty Hi-Tech là một công ty chuyên kinh doanh về các thiết bị điện tử và công nghệ thông tin trong nhiều năm nay và đã có một lượng khách hàng nhất định.

Để mở rộng hoạt động kinh doanh của mình, công ty mong muốn xây dựng một hệ thống thương mại điện tử nhằm mở rộng phạm vi kinh doanh trên mạng Internet.

Hệ thống mới phải đảm bảo cho khách hàng viếng thăm Website dễ dàng lựa chọn các sản phẩm, xem các khuyến mãi cũng như mua hàng. Việc thanh toán có thể được thực hiện qua mạng hoặc thanh toán trực tiếp tại cửa hàng. Khách hàng có thể nhận hàng tại cửa hàng hoặc sử dụng dịch vụ chuyển hàng có phí của công ty.

Ngoài ra, hệ thống cũng cần có phân hệ để đảm bảo cho công ty quản lý các hoạt động kinh doanh như số lượng hàng có trong kho, quản lý đơn đặt hàng, tình trạng giao hàng, thanh toán v.v…

Bạn hãy giúp công ty Hi-Tech xây dựng hệ thống trên.”

Case Study này sẽ được sử dụng xuyên suốt các bài viết để giúp các bạn dễ hiểu và dễ thực tập.

Các bước xây dựng bản vẽ Use Case

Trước hết, để phân tích hệ thống trên bạn phải có kiến thức về hệ thống thương mại điện tử, chúng ta có thể tìm hiểu thông qua các nguồn sau:

– Xem các trang Web bán hàng qua mạng như amazon, chúng tôi chúng tôi v.v..

– Xem các hệ thống mẫu về thương mại điện tử nguồn mở như Magento, OpenCart, Spree Commerce v.v…

– Đọc sách, báo về eCommerce

– Hỏi những người chuyên về lĩnh vực này (hỏi chuyên gia)

Lưu ý: Bạn không thể thiết kế tốt được nếu bạn không có kiến thức về lĩnh vực của sản phẩm mà bạn sẽ xây dựng.

Bước 2: Xác định các Actor

Bạn hãy trả lời cho câu hỏi “Ai sử dụng hệ thống này?”

Xem xét Website chúng ta nhận thấy:

– Những người muốn mua hàng vào website để xem thông tin. Những người này là Khách hàng tiềm năng (Guest).

– Những người đã đặt hàng vào kiểm tra đơn hàng, thanh toán v.v.. gọi là Khách hàng (Customer).

Về phía đơn vị bán hàng, có những người sau đây tham gia vào hệ thống:

– Người quản lý bán hàng: quyết định nhập hàng, giá bán, quản lý tồn kho, doanh thu, chính sách khuyến mãi.

– Người bán hàng: Tư vấn cho khách hàng, theo dõi đơn hàng, thu tiền, theo dõi chuyển hàng cho khách.

– Quản lý kho: xuất, nhập hàng, quản lý tồn kho

– Quản trị hệ thống: Tạo người dùng, Phân quyền, Tạo cửa hàng

Tiếp theo chúng ta trả lời câu hỏi “Hệ thống nào tương tác với hệ thống này?”

Giả sử ở đây, chúng ta sử dụng dịch vụ của Ngân Lượng để thanh toán trực tuyến và gọi nó là ” Cổng thanh toán ” thì ta có thêm một Actor tương tác với hệ thống.

Như vậy, chúng ta đã có các Actor của hệ thống gồm: Khách hàng tiềm năng, khách hàng, Người bán hàng, Quản lý Kho, Quản trị hệ thống, Cổng thanh toán

Bạn cần khảo sát và phân tích thêm cũng như hỏi trực tiếp khách hàng để xác định đầy đủ các Actor cho hệ thống.

Bạn cần trả lời câu hỏi “Actor sử dụng chức năng gì trên hệ thống?”.

Trước tiên, xem xét với Actor ” Khách hàng tiềm năng ” trên trang chúng tôi để xem họ sử dụng chức năng nào?

– Xem trang chủ

– Xem các sản phẩm theo:

+ Theo chủng loại

+ Nhà sản xuất

+ Tìm kiếm theo văn bản gõ vào

– Xem khuyến mãi

– Xem so sánh

– Mua hàng

– Quản lý giỏ hàng

– Chat với người bán hàng

– Đăng ký tài khoản để trở thành khách hàng

Tiếp theo, xem xét Actor ” Khách hàng ” và nhận thấy họ sử dụng chức năng:

– Đăng nhập

– Xem đơn hàng

– Thanh toán

Tiếp theo, xem xét Actor ” Người bán hàng ” và họ có thể sử dụng các chức năng:

– Đăng nhập

– Chat với khách hàng

– Theo dõi đơn hàng

– Thu tiền

– Theo dõi chuyển hàng

Tương tự như vậy bạn xác định chức năng cho các Actor còn lại.

Trước hết chúng ta xem xét và phân tích các chức năng của “Khách hàng tiềm năng” chúng ta nhận thấy.

– Chức năng xem sản phẩm có 2 cách là chọn loại sản phẩm, nhà sản xuất để xem và gõ vào ô tìm kiếm. Nên chúng ta tách ra làm 2 là Xem sản phẩm và Tìm kiếm.

– Chức năng mua hàng, thực chất là thêm vào giỏ hàng nên có thể xem là chức năng con của quản lý giỏ hàng.

Đặt lại tên cho gọn và xác định các mối quan hệ của chúng, chúng ta có thể vẽ Use Case Diagram cho Actor này như sau:

– Chức năng “Thu tiền” thực tế là thanh toán trực tiếp tại quày cho từng đơn hàng và chức năng “Theo dõi chuyển hàng” được thực hiện trên từng đơn hàng nên nó có thể là chức năng con của “Quản lý đơn hàng”.

– Chức năng “Quản lý đơn hàng” ở đây quản lý cho nhiều khách hàng nên sẽ khác với chức năng “Quản lý đơn hàng” của Actor “Khách hàng” nên để phân biệt chúng ta sửa chức năng “Quản lý đơn hàng ” của Actor “Khách hàng” thành “Quản lý đơn hàng cá nhân”

– Chức năng “Đăng nhập” có thể dùng chung với Actor “Khách hàng”, chức năng Chat dùng chung với Actor “Khách hàng tiềm năng”

Vẽ chúng chung với nhau chúng ta được bản vẽ như sau:

Kết luận

Như vậy, chúng ta đã thực hành việc xây dựng bản vẽ Use Case cho hệ thống eCommerce. Hy vọng, các bạn có thể hiểu và sử dụng bản vẽ này trong việc phân tích hệ thống một cách hiệu quả.

Trong bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về Class Diagram, một bản vẽ cơ sở rất quan trọng nữa trong việc phân tích và thiết kế hệ thống.

Bài tiếp: Bản vẽ sơ đồ lớp (Class Diagram)

Bạn đang đọc nội dung bài viết Vẽ Use Case Diagram Với Star Uml trên website Techcombanktower.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!