Đề Xuất 6/2023 # Unit 1 Lớp 9: Write # Top 8 Like | Techcombanktower.com

Đề Xuất 6/2023 # Unit 1 Lớp 9: Write # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Unit 1 Lớp 9: Write mới nhất trên website Techcombanktower.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Unit 1: A visit from a pen pal

6. Write (Trang 11 SGK Tiếng Anh 9)

Imagine you are visitting your relatives or friends in another part of Viet Nam or in a different country. Write a letter to your family. Follow the outline. (Hãy tưởng tượng rằng bạn đang đi thăm người thân hay bạn bè ở một vùng khác của Việt Nam hoặc ở một quốc gia khác. Sau đó bạn hãy viết một bức thư gửi cho gia đình theo dàn ý sau:)

Hướng dẫn dịch:

Dàn ý Gợi ý:

Dear Dad and Mom,

I arrived in Da Lat late in the morning, about at twelve o’clock. When I came, the weather was fine and the day was beautiful. I enjoyed the cool and fresh mild air although it was nearly midday.

Uncle Tuan met me at the bus station and took me home on his motorcycle. I visited many beautiful places in Da Lat such as the Flower Garden, the Chinese Pagoda and the Love Valley.

Yesterday Uncle Tuan took me to the Prenn and Dambri Falls. The falls are very beautiful and impressive. I’ve never seen such beautiful and fascinating sights.

This morning, we went to visit the village of the tribe Lat. They live in small cottages. They were very friendly and they invited us to drink their traditional drink, “cần” alcohol.

For meals, we eat a lot of local nice vegetables and the tasty fruit of Da Lat, fresh strawberries.

The atmosphere here is very lovely and peaceful. I feel relaxed myself with the nature. I’m enjoying myself very much. I bought some fruits and some souvenirs. I also had some photos of places I visited to show you about my trip. I’m planning to go home next Thursday. Uncle and Aunt Huy asked me to give you their regards.

Stop for now. See you on Thursday.

Your son,

Nguyen Chien Thang

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

unit-1-a-visit-from-a-pen-pal.jsp

Unit 1 Lớp 9 Write

Bài tập minh họa

Dựa vào gợi ý hãy viết lại bức thư hoàn chỉnh

Dear Dad and Mom,

I /arrive/ Da Lat/ late/ morning, / twelve o’clock.

When I come, / the weather / fine / and/ the day / beautiful.

I /enjoy /the cool and fresh mild air /although/ it / nearly midday.

Uncle Tuan/ meet/ me/ the bus station/ and/ take/ me/ home / his motorcycle.

I / visit/ many beautiful places/Da Lat /such as /the Flower Garden, /the Chinese Pagoda/ and the Love Valley.

Yesterday /Uncle Tuan/ take/ me/ to the Prenn and Dambri Falls.

The falls/ very beautiful and impressive.

I/ not see/ such beautiful and fascinating sights.

This morning,/ we/ go to /visit/ the village of the tribe Lat.

They/ live/ small cottages.

They/ very friendly / and they / invite/ us / drink their traditional drink, “cồn” alcohol.

For meals,/ we /eat /a lot of local nice vegetables / and the tasty fruit of Da Lat, fresh strawberries.

The atmosphere/ here/ very lovely/ and peaceful.

I / feel / relaxed/ myself with the nature.

I / enjoy / myself/ very much.

I/ buy / some fruits/ and /some souvenirs.

I / also have/ some photos of places / I visit/ show you about my trip.

I/ plan/ go home/ next Thursday.

Uncle and Aunt Huy /ask/ me /give you/ their regards.

Stop for now. See you on Thursday.

Your son,

Nguyen Chien Thang

Đáp án

Dear Dad and Mom,

I arrived in Da Lat late in the morning, about at twelve o’clock. When I came, the weather was fine and the day was beautiful. I enjoyed the cool and fresh mild air although it was nearly midday.

Uncle Tuan met me at the bus station and took me home on his motorcycle. I visited many beautiful places in Da Lat such as the Flower Garden, the Chinese Pagoda and the Love Valley.

Yesterday Uncle Tuan took me to the Prenn and Dambri Falls. The falls are very beautiful and impressive. I’ve never seen such beautiful and fascinating sights.

This morning, we went to visit the village of the tribe Lat. They live in small cottages. They were very friendly and they invited us to drink their traditional drink, “cồn” alcohol.

For meals, we eat a lot of local nice vegetables and the tasty fruit of Da Lat, fresh strawberries.

The atmosphere here is very lovely and peaceful. I feel relaxed myself with the nature. I’m enjoying myself very much. I bought some fruits and some souvenirs. I also had some photos of places I visited to show you about my trip. I’m planning to go home next Thursday. Uncle and Aunt Huy asked me to give you their regards.

Stop for now. See you on Thursday.

Your son,

Nguyen Chien Thang

Unit 4 Lớp 9: Write

Unit 4: Learning a foreign language

6. Write (Trang 37 SGK Tiếng Anh 9)

A letter of inquiry is a request for information or action (Thư hỏi thông tin là lời yêu cầu thông tin hay hành động.)

a) Read this letter (Đọc lá thư này.)

Hướng dẫn dịch:

Số 25 đường Lê Duẩn, Quận 1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

17/4/2003

Kính thưa ông,

Tôi quan tâm đến việc học tiếng Việt và tôi muốn biết một số thông tin về trường.

Tôi nói được một chút tiếng Việt nhưng tôi muốn học đọc và viết. Ông có thể gửi thông tin chi tiết về các khóa học và học phí cho tôi được không? Tôi có thể làm kiểm tra vấn đáp nếu cần thiết.

Mong đợi tin ông.

Kính chào ông,

John Robinson.

Hướng dẫn dịch: Dàn bài

Yêu cầu:

Nói tiếng Anh của bạn như thế nào; loại thông tin gì bạn muốn biết.

Thông tin thêm:

Nói rằng bạn sẵn sàng cung cấp thêm thông tin về tiếng Anh/ học vấn (học bạ) của bạn nếu cần thiết.

Gợi ý: Lá thư 1:

Dear Sir,

I am interested in learning English and I would like some more information about your school.

I can speak a little English, but I want to learn to speak more fluently and write well. Could you please send me the details of courses and fees?

I look forward to hearing from you.

Yours sincerely,

Nguyen Chien Thang

Lá thư 2:

Dear Sir,

I am very interested in learning English and I would like some more information about your Institute.

I can speak a little English, but I read it very slowly and my writing is bad. So I want to improve my reading and writing. Could you please provide more information about the length of the courses and fees for beginners? I can supply my record of English study if necessary.

I look forward to hearing from you soon.

Yours sincerely,

Nguyen Chien Thang

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

unit-4-learning-a-foreign-language.jsp

Unit 2 Lớp 9: Write

Unit 2: Clothing

6. Write (Trang 18-19 SGK Tiếng Anh 9)

Hướng dẫn dịch:

Hướng dẫn dịch: Học sinh trung học nên mặc đồng phục Dàn bài A

Mặc đồng phục:

– khích lệ học sinh tự hào về trường của họ bởi vì đồng phục mang tên trường.

– giúp đỡ học sinh cảm thấy bình đẳng về mọi phương diện, dù họ có giàu hay nghèo.

– là mang tính thực tiễn. Không cần phải nghĩ xem phải mặc gì mỗi ngày.

Tôi nghĩ với học sinh trung học thì việc mặc đồng phục khi ở trường là cần thiết.

Trước hết, việc mặc đồng phục khích lệ học sinh tự hào là học sinh của trường mình bởi vì đồng phục mang tên trường.

Thứ hai, việc mặc đồng phục giúp đỡ học sinh cảm thấy bình đẳng về mọi phương diện, dù họ có giàu hay nghèo.

Cuối cùng, việc mặc đồng phục mang tính thực tiễn. Bạn không cần phải nghĩ xem phải mặc gì mỗi ngày.

Do đó, học sinh ở các trường trung học nên mặc đồng phục.

Hướng dẫn dịch: Học sinh trung học nên mặc thường phục Dàn bài B

Mặc thường phục:

– làm học sinh cảm thấy thoải mái

– giúp học sinh tự do lựa chọn (kích cỡ, màu sắc, và phong cách, …)

– giúp học sinh cảm thấy tự tin khi họ mặc những bộ quần áo ưa thích tới trường.

– làm trường học đầy màu sắc và sống động hơn

Gợi ý:

I think it is desirable for secondary school students to wear casual clothes when they are at school.

Firstly, casual clothes make all students feel comfortable. They don’t feel constrainted to wear uniform that they don not like.

Secondly, for one thing, casual clothes can also give students freedom of choice. They can choose what sizes, colors, and fashions of clothing they love. And for the other, parents do not worry about their clothes because their children can wear any clothing to school as long as it is clean and tidy. It can be said it is the positive aspect for the poor people in the present difficult economic condition.

Finally, casual clothes can make students feel self-confident when they are in their favorite clothes. And what’s more it makes the school more colorful and lively.

In conclusion, in my opinion, all the secondary school students should wear casual clothes.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Unit 9 Lớp 10: Writing

Unit 9: Undersea World

D. Writing (Trang 99-100-101 SGK Tiếng Anh 10)

Describing information from a table ( Diễn tả thông tin từ một bảng)

Task 1. Work in pairs. Read the description of sperm whale and then complete the table that follows. ( Làm việc theo cặp. Đọc phần miêu tả Cá nhà táng và sau đó hoàn thành bảng theo sau.)

Hướng dẫn dịch:

Cá nhà táng là loại động vật có răng lớn nhất trên trái đất. Chúng là động vật ăn thịt. Mặc dù cá nhà táng sống ở khắp các đại dương nhưng chúng thích vùng nước có nhiều mực, thức ăn chính của chúng. Mỗi ngày một con Cá nhà táng có thể ăn đến 1.500 kg thức ăn. Cá nhà táng là loài động vật khổng lồ. Một con cá đực có thể dài đến 18m, nặng tới 54.000kg trong khi con cái thì nhỏ hơn một chút với chiều dài 12m, nặng 17.000kg. Cứ năm đến bảy năm, Cá nhà táng cái sinh con sau thời gian mang thai từ 14 đến 19 tháng. Tuổi thọ của Cá nhà táng có thể đến 60 hay 70 năm. Điều thú vị là chúng cũng là loài động vật có vú có bộ não lớn nhất, số lượng Cá nhà táng đang bị đe dọa do sự săn bắt của con người hay do chúng vô tình bị mắc vào lưới cá.

Hoàn thành bảng: SPERM WHALE

Task 2. The table on the next page gives some information about the dolphin. Write a paragraph that decribes the facts and figures provided in the table. ( Bảng ở trang tiếp theo cung cấp một số thông tin về Cá heo. Viết một đoạn văn miêu tả các sự kiện và số liệu đã được cung cấp trong bảng.)

Đoạn văn gợi ý:

Dolphins are not fish. They are mammals that live in the water. Dolphins are among the most intelligent animals on Earth. Although they can be found in all oceans in the world, dolphins prefer coastal waters and bays. The size of dolphin vary greatly. The smallest dolphin is just about 50 kg in weight and 1,2 meters in lenght while the largest one can weigh up to 8,200 kg and is 10 meters long. Dolphins are carnivores and they eat mainly fish. A female dolphin gives birth to one calf every two years after a gestation period of eleven to twelve months. A dolphin can normally live from twenty-five to sixty-five years and some species dolphins can even live longer. Dolphin populations are at risk due to pollution of their habitat and accidental entrapment in fishing nets.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

unit-9-undersea-world.jsp

Bạn đang đọc nội dung bài viết Unit 1 Lớp 9: Write trên website Techcombanktower.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!