Top 4 # Xem Nhiều Nhất Tự Học Ukulele Hợp Âm Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Techcombanktower.com

Bảng Hợp Âm Ukulele Và Cách Bấm Hợp Âm Ukulele

Cũng như những nhạc cụ khác thì đàn Ukulele cũng có những hợp âm riêng, những hợp âm này tạo ra những sắc thái âm thanh riêng biệt cho từng bài nhạc.

VỊ TRÍ NỐT NHẠC TRÊN ĐÀN UKULELE

Trước hết thì các bạn phải biết vị trí nốt nhạc trên đàn Ukulele để dễ dàng hơn trong việc đọc và hiểu hợp âm.

Nhìn hình trên bạn thể phân biệt được rõ vị trí các dây đàn ukulele theo thứ tự từ 1 đến 4 như được đánh dấu.

TỔNG HỢP BẢNG HỢP ÂM UKULELE CƠ BẢN CẦN PHẢI NẮM

Hợp âm ukulele cơ bản bao gồm 3 hợp âm chính: hợp âm trưởng, hợp âm thứ, hợp âm 7.

Hợp âm trưởng sẽ được ký hiệu bằng các chữ cái in hoa: A, B, C,…

Hợp âm thứ sẽ được ký hiệu bằng các chữ cái in hoa cùng với một chữ “m” thường bên cạnh như: Cm, Dm, Am,…

Hợp âm 7 sẽ được ký hiệu bằng chữ cái in hoa và số 7 kế bên: A7, B7, C7,…

CÁCH BẤM CÁC HỢP ÂM CƠ BẢN UKULELE

1/ HỢP ÂM TRƯỞNG CỦA UKULELE

Hợp âm trưởng sẽ được ký hiệu bằng các chữ cái in hoa như: C D E F G A B tương ứng: Đô trưởng (C), Rê trưởng (D), Mi trưởng (E), Fa trưởng (F), Sol trưởng (G), La trưởng (A) , Si trưởng (B).

Cách bấm hợp âm Đô trưởng (C): bạn sẽ dùng ngón áp út bấm lên đây thứ 1 ở ngăn phím thứ 3 trên cần đàn.

Cách bấm hợp âm Rê trưởng (D): dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 4, ngón giữa ở dây thứ 2 và ngón áp út ở dây thứ 3. Cả 3 đều bấm ở ngăn số 2.

Cách bấm hợp âm Mi trưởng (E): ngón trỏ bấm dây 1 ngăn 2, ngón giữa giữa dây 4 ngăn 4, ngón áp út dây 3 ngăn 4, ngón út dây 2 ngăn 4

Cách bấm hợp âm Fa trưởng( F): dùng ngón trỏ bấm dây 2 ngăn 1, ngón giữa bấm dây 4 ngăn 2

Cách bấm hợp âm Sol trưởng (G) : dùng ngón giữa dây 1 ngăn 2, ngón áp út dây 2 ngăn 3, ngón trỏ dây 3 ngăn 2.

Cách bấm hợp âm La trưởng( A): ngón giữa dây 3 ngăn 1, ngón áp út dây 4 ngăn 2.

Cách bấm hợp âm Si trưởng (B): ngón trỏ chặn 4 dây ngăn 1, ngón giữa ngăn 3 dây 3, ngón áp út ngăn 4 dây 4

2/ HỢP ÂM THỨ UKULELE

Hợp âm thứ sẽ được ký hiệu bằng các chữ cái in hoa cùng với một chữ “m” thường bên cạnh như: Cm Dm Em Fm Gm Am Bm tương ứng: Đô thứ, Rê thứ, Mi thứ, Fa thứ, Sol thứ, La thứ, Si thứ

Cách bấm hợp âm Đô thứ (Cm): bạn sẽ dùng ngón trỏ đè 3 dây 1,2,3 ở ngăn thứ 3

Cách bấm hợp âm Rê thứ (Dm): dùng ngón trỏ bấm vào dây 1 ngăn 2, ngón giữa ở dây 4 ngăn 2 và ngón áp út ở dây 3 ngăn 2.

Cách bấm hợp âm Mi thứ (Em): dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 1 ngăn 2, ngón giữa ở dây thứ 2 ngăn 3 và ngón áp út ở dây thứ 3 ngăn 4.

Cách bấm hợp âm Fa thứ (Fm): dùng trỏ bấm ngăn 1 dây 4, ngón giữa bấm ngăn 1 dây 2, ngón út bấm ngăn 3 dây 1

Cách bấm hợp âm Sol thứ (Gm): dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 1 ngăn 1, ngón giữa ở dây thứ 3 ngăn 2 và ngón áp út ở dây thứ 2 ngăn 3.

Cách bấm hợp âm La thứ (Am): ngón trỏ dây 4 ngăn 2.

Cách bấm hợp âm Si thứ (Bm): ngón trỏ chặn 4 dây ngăn 2, ngón áp út bấm dây 4 ngăn 4.

2. HỢP ÂM 7 UKULELE

Hợp âm 7 sẽ được ký hiệu bằng chữ cái in hoa và số 7 kế bên như: C7 D7 E7 F7 G7 A7 B7 tương ứng: Đô 7, Rê 7, Mi 7, Fa 7, Sol 7, La 7, Si 7

Cách bấm hợp âm Đô 7 (C7): bạn sẽ dùng ngón trỏ bấm dây số 1 ngăn 1

Cách bấm hợp âm Rê 7 (D7): dùng ngón trỏ đè 3 dây 2,3,4 ở ngăn 2, ngón giữa ở dây thứ 1 ngăn 3.

Cách bấm hợp âm Mi 7 (E7): dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 1 ngăn 2, ngón giữa ở dây thứ 3 ngăn 2.

Cách bấm hợp âm Fa 7 (F7): dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 2 ngăn 1, ngón giữa ở dây thứ 3 ngăn 3, ngón áp út dây 4 ngăn 2.

Cách bấm hợp âm Sol 7 (G7): dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 1 ngăn 1, ngón giữa ở dây thứ 1 ngăn 2 và ngón áp út ở dây thứ 3 ngăn 2.

Cách bấm hợp âm La 7 (A7): ngón trỏ dây 3 ngăn 1.

Cách bấm hợp âm Si 7 (B7): ngón trỏ giữ dây 1-4 ngăn 2, ngón giữa bấm dây 3 ngăn 3.

LƯU Ý CÁCH BẤM HỢP ÂM UKULELE

Khi bấm phím và dây thì bạn nên bấm sao cho vuông góc với cần đàn để âm thanh có thể phát ra rõ ràng.

Trong thời gian đầu bấm hợp âm thì ngón tay sẽ rất đau nhưng bạn nên kiên trì một thời gian và đừng nản lòng.

Tổng Hợp Những Hợp Âm Và Cách Bấm Hợp Âm Ukulele

Ukulele là một loại nhạc cụ sử dụng rất nhiều tại lối chơi đệm hát, vì lẽ đó, với các game thủ loại nhạc cụ này thì bảo đảm phải bắt được những hợp âm Ukulele cơ bản, bí quyết bấm những hợp âm này.

2 Các hợp âm căn bản của Ukulele

Chi tiết cách bấm hợp âm Ukulele

cách bấm nốt A (La trưởng): khá giản đơn, bạn chỉ cần bấm ngón trỏ lên dây số 3. của phím đàn thứ 1, ngón giữa bấm lên dây số 4 của phím đàn thứ hai.

Hợp âm B trưởng là hợp âm trưởng khó bấm nhất đối với người mới học chơi. Khi chơi hợp âm B bạn phải dùng một hợp âm Barre (dùng 1 ngón tay bấm trên nhiều dây) sử dụng ngón tay trỏ (1) áp thẳng xuống đè lên 2. dây 1 , 2 trên phím đàn thứ 2. Ngón giữa (2) bấm lên dây số 3. trên phím đàn thứ 3. và ngón áp út bấm lên dây thứ 4 của phím đàn thứ 4

Hợp âm F (Fa trưởng): Khá đơn giản chỉ sử dụng 2. ngón để bấm nốt này. dùng ngón trỏ (1) bấm lên dây thứ hai của phím đàn thứ 1 , ngón giữa lên dây thứ 4 của phím đàn số 2.

Hợp âm G (Sol trưởng): sử dụng ngón trỏ (1) và ngón giữa (2) bấm lên dây thứ 3 , thứ 1 trên phím đàn thứ 2 và sử dụng ngón áp út (3) lên dây thứ hai của phím đàn thứ 3.

Sau khi luyện tập thành thạo các hợp âm trưởng thì những hợp âm Ukulele còn lại sẽ trở nên đơn giản hơn cực kì nhiều và cũng cực kì ngắn được thời gian học.

Hợp âm Bm (Si thứ): cũng là một hợp âm Barre, bạn sử dụng ngón trỏ (1) đè lên 3. dây 1, 2. 3. của phím thứ hai và ngón áp út (3) bấm lên giây thứ 4 trên phím thứ 4

Hợp âm Cm (Đô thứ): dùng ngón giữa (2), ngón áp út (3) , ngón út (4) bấm lên giây 3. 2. 1 của phím đàn thứ 3

Hợp âm Dm (Rê thứ): bí quyết bấm không khó lắm. Bạn dùng ngón giữa (2), ngón áp út (3) bấm lên dây số 4 , số 3. của phím đàn thứ hai , ngón tay trỏ (1) bấm lên dây thứ 2 của phím đàn thứ 1.

Hợp âm C7 (Đô bảy): chẳng thể dễ dàng hơn, bạn chỉ sử dụng ngón trỏ (1) bấm lên dây thứ 1 của phím đàn thứ 1.

các ngón tay khi bấm cầm phải vuông góc với cần đàn, nếu như bấm thẳng ngón tay sẽ dẫn tới bị tịt âm.

Khi mới khởi đầu học bấm hợp âm, thì cảm xúc đau tay là điều cực kì thường hay gặp mặt, nhất là đối với trẻ em hay các bạn nữ. tuy nhiên lỗi lo này sẽ mau chóng được sửa đổi bởi đôi tay của bạn sẽ dần dần quen với dây đàn.

Âm thanh ban sơ có khả năng bị rè và khiến cho bạn nản chí. tuy nhiên hãy nhớ rằng: không ai có thể chơi tốt ngay từ đầu, vì lẽ đó kiên trì 1 vài hôm, bạn sẽ thấy được sự văn minh của bản thân

Nên học từ từ, cuất phát từ những hợp âm đơn giản, hợp âm trưởng, khi thành thục thì mới chuyển sang trọng học các hợp âm khó khăn hơn. đừng nên học bấm 1 lúc quá là nhiều hợp âm bởi như vậy có khả năng làm cho bạn bị lẫn lộn và nhầm lẫn giữa những hợp âm. Hãy đặt ra 1 lộ trình cụ thể rõ và làm theo từng bước, bạn sẽ đạt cho được hiệu quả vượt trội hơn.

Tổng Hợp Các Hợp Âm Ukulele Cơ Bản Và Cách Đánh

Thoáng qua có thể thấy đàn Ukulele như một chiếc đàn guitar thu bé lại phải không nào. Nhưng thật ra Ukulele khác đàn Guitar ở chỗ nó có 4 dây không giống như đàn Guitar có 6 giây. Vì vậy, cách chơi đàn Ukulele cũng như cách bấm hợp âm của Ukulele sẽ khác hoàn toàn so với đàn guitar.

Trong bài viết sau đây, chúng tôi sẽ tổng hợp các hợp âm Ukulele cơ bản và cách đánh hợp âm ukulele vô cùng cần thiết cho những người bắt đầu chơi.

Định nghĩa hợp âm

Hợp âm cơ bản của ukulele nói đơn giản tức là hợp tập các nốt nhạc có trên đàn. Cách bấm hợp âm ukulele sao cho bạn đánh đàn và gảy dây đàn vang lên những âm thanh nghe êm tai.

Cấu tạo của mỗi hợp âm

Cấu tạo hợp âm đàn ukulele sẽ khác nhau tùy thuộc vào vị trí cũng như dây đàn bạn bấm. Việc học các nốt trên ukulele không phải dễ dàng trong ngày một ngày hai mà chúng ta phải có một niềm tin và lòng kiên trì.

Cách gọi tên của một hợp âm

Trong một khuông nhạc, hợp âm của đàn Ukulele có các nốt:

La – Si – Do – Re – Mi – Fa – Sol

tương ứng với các chữ:

A B C D E F G

Sau mỗi chữ cái này sẽ thường có những ký tự khác đi kèm như:

m : Thứ

# : thăng

b : giáng

7 : bảy

Bạn sẽ không phải mất quá nhiều thời gian khi học hợp âm theo kiểu c#m sẽ vô cùng rắc rối. Bạn cứ ghép lại thành Đô Thăng Thứ và đọc từ trái sang phải là một cách đọc dễ nhất và chuẩn nhất trong bảng hợp âm ukulele.

Những điều lưu ý khi bấm hợp âm

Đối với những người tập chơi đàn Ukulele thì việc bấm hợp âm của ukulele là một bước rất nhanh chán và dễ nản, bởi các hợp âm của ukulele có độ khó khác nhau. Nhưng phải nắm chắc được các bước bấm hợp âm cơ bản của ukulele thì bạn mới học nên được các bước khác và sẽ bấm hoàn chỉnh được, hát được, đánh được thành một bài hát hoàn chỉnh.

Hãy luôn ghi nhớ trong đầu rằng những người mới tập bấm hợp âm chắc chắn tiếng sẽ bị rè và hay bị đau tay.

Vì vậy hãy kiên trì cố gắng luyện tập không ngừng, chỉ cần trong vòng một tuần kiên trì tập luyện, bạn sẽ thấy được hiệu quả và việc bấm hợp âm của bạn sẽ tốt hơn mà không bị tịt dây. Bên cạnh đó, tình trạng đau tay cũng sẽ được cải thiện.

Hãy ghi nhớ thứ tự từ trên xuống dưới những nốt nào ở trên cùng thì phải đặt trước, những nốt nào ở bên dưới thì phải đặt sau.

Các ngón tay bấm của bạn cần phải vuông góc với cần đàn Ukulele, cấm trường hợp không được bấm thẳng ngón tay. Tay của bạn sẽ không có lực và dây đàn sẽ bị tịt, âm thanh không phát ra được nếu bấm thẳng ngón tay.

Cách đọc biểu đồ hợp âm

Ta sẽ biết được một cấu tạo hợp âm hoàn chỉnh thông qua biểu đồ các hợp âm cơ bản ukulele. Vậy cách chơi hợp âm trên đàn Ukulele như thế nào?

Các hợp âm, các nốt nhạc trên ukulele còn lại sẽ được áp dụng bấm theo trình tự tương tự.

Một vòng tròn trắng: có nghĩa là việc chơi dây vuông, điều này cho thấy rằng tay phải bạn vẫn đánh đây đó, nhưng tay trái không bấm phím đó.

Một vòng tròn đen: nghĩa là giữ chặt vị trí bấm dây đó. Tay phải đánh dây đó nhưng tay trái vẫn phải đồng thời bấm phím đó.

Thứ tự các ngón tay:

Từ 1 đến 4 sẽ được tính từ phía ngón trỏ sang đến ngón áp út.

Ngón 4 là ngón út.

Ngón 3 là ngón áp út.

Ngón 2 là ngón giữa.

Ngón 1 là ngón trỏ.

12 hợp âm ukulele cơ bản nhất dành cho người mới học

Đối với những người mới học chơi đàn Ukulele, chỉ với 12 hợp hợp âm sau đây sẽ đủ cho một quá trình để bạn có thể đệm đàn hát rất nhiều bài hát, thậm chí cả chục trăm bài và hơn thế nữa đấy.

Việc rèn luyện hợp âm cũng như là việc học hợp âm cần sự chăm chỉ và kiên trì luyện tập của bạn.

Với cam kết chỉ trong vòng một tuần, nếu chăm chỉ luyện tập, bạn có thể thấy rõ được hiệu quả của mình qua cách bấm và có thể chuyển qua lại dễ dàng giữa các hợp âm này.

Đăng ký lớp học đàn organ ở tphcm này ngay

Bạn có thể tha hồ đàn hát các kiểu các bài hát theo sở thích và không ngừng nâng cao kỹ năng của mình.

Hợp âm Sol 7 đi kèm hợp âm Sol trưởng

Hợp âm Fa trưởng đi kèm hợp âm Mi thứ

Hợp âm Si trưởng đi kèm hợp âm Si thứ

Hợp âm Mi trưởng

Hợp âm Rê thứ đi kèm hợp âm Rê trưởng

Hợp âm La thứ đi kèm hợp âm La trưởng

Hợp âm Đô trưởng

Hãy kiểm tra lại dây đàn nếu đánh hợp âm mà bạn phát hiện thấy sự khác lạ (nhạc bạn đánh ra không giống với người khác).

Hãy nhớ chỉnh lại dây cho chính xác trước mỗi lần đánh. Hãy nắm chắc 12 hợp âm nêu trên tức bạn đã thực hiện được 50% trên con đường ca hát của mình.

Vì vậy trước tiên bạn hãy từ từ nắm chắc và tập bấm các hợp âm ukulele vừa nêu trên. Hãy luyện tập tay trái thật nhuần nhuyễn, sau đó bạn có thể chuyển sang tay phải. Đừng bắt ép bản thân quá mức khi tập một lần cả hai tay.

Bên cạnh đó, việc lắng nghe và không nhìn trực tiếp vào các nốt nhạc trên đàn ukulele sau khi đã học ổn định được các hợp âm là một cách giúp bạn cải thiện tình trạng ghi nhớ rất tốt. Tuy nhiên chỉ luyện tập không nhìn vào đàn sau khi bạn đã học chắc chắn các nốt hợp âm cơ bản.

YAM biên soạn:

Tự Học Hợp Âm Organ Yamaha Đệm Hát Nhanh Nhất

Tương tự như đàn piano hay guitar, hợp âm của đàn organ cũng bao gồm 7 nốt nhạc: Đô, Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si được ký hiệu lần lượt bằng các chữ cái in hoa là C, D, E, F, G, A, B.

Hợp âm đàn organ nói chung hay hợp âm organ Yamaha nói riêng được chia thành nhiều loại, cụ thể như sau:

Hợp âm trưởng / thứ: đây là 2 loại hợp âm phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong bất kỳ bản nhạc nào. Hợp âm trưởng sẽ được ký hiệu bằng các chữ cái in hoa như Hợp âm Mi trưởng sẽ được ký hiệu là E. Các hợp âm thứ sẽ được ký hiệu giống hợp âm trưởng và kèm thêm chữ “m” thường ở phía sau. Ví dụ: Hợp âm Mi thứ sẽ là Em.

Hợp âm thăng / giáng: nếu các hợp âm trưởng / thứ có thêm các ký hiệu dấu thăng (#) hoặc dấu giáng (b) thì sẽ được gọi là hợp âm thăng / giáng. Ví dụ: Hợp âm Mi thăng trưởng là E#; Mi giáng thứ là Ebm.

Các hợp âm có dấu xoẹt “/”: đây là hợp âm organ phức tạp và bạn cũng sẽ chỉ gặp nó trong các bản nhạc phức tạp. Thông thường các dấu “/” sẽ đi kèm với các ký hiệu khác, ví dụ như E#m/Ab, C#m/Fb, Cbdim/9…

Các hợp âm trưởng / thứ có được thêm vào các ký hiệu hoặc chữ số như M7, 7M, (+), (-), sus, aug, dim, (△)… Chẳng hạn: Cm7, CM7, Bsus, Fdim…

Cách bấm hợp âm trưởng: Hợp âm trưởng được cấu tạo từ 3 nốt nhạc, nốt thứ nhất là nốt gốc của hợp âm, nốt thứ 2 cách nốt thứ nhất 5 phím đàn trắng đen liên tiếp nhau và nốt thứ 3 cách nốt thứ hai 4 phím đàn trắng đen liên tiếp. Ví dụ: Hợp âm Đô trưởng (C) thì bạn sẽ bấm nốt đầu tiên là nốt Đô (nốt gốc), tiếp đến là nốt Mi cách nốt Đô 5 phím đàn trắng đen liên tiếp và cuối cùng là nốt Sol cách nốt Mi (nốt thứ 2) 4 phím đàn trắng đen liên tiếp nhau.

Cách bấm hợp âm thứ: Hợp âm thứ organ cũng được ký hiệu bằng các chữ cái in hoa giống như hợp âm chính nhưng phía sau có thêm chữ “m” thường. Khi bấm hợp âm thứ của đàn organ bạn cũng bấm nốt đầu tiên là nốt gốc như hợp âm trưởng; nốt thứ 2 cách nốt đầu 4 phím đàn trắng đen liên tiếp; nốt thứ 3 cách nốt thứ hai 5 phím đàn trắng đen liên tiếp nhau. Ví dụ:Hợp âm Rê thứ (Dm) sẽ có cách bấm là: Bạn bấm nốt đầu tiên là nốt Rê (nốt gốc), nốt thứ 2 cách nốt đầu (nốt Rê) 4 phím đàn trắng đen liên tiếp là nốt Fa và nốt thứ 3 là nốt La cách nốt thứ 2 (nốt Fa) 5 phím đàn trắng đen liên tiếp.