Top 17 # Xem Nhiều Nhất Tự Học Excel Voz / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Techcombanktower.com

Tự Học Microsoft Excel 2010 / 2023

Bài giảng Microsoft Excel3/11/2004Bài giảng Excel2Khởi động ExcelC1: Kích đúp chuột vào biểu tượng trên nền màn hình (Destop).C2: Kích chuột vào biểu tượng của Excel trên thanh Microsoft Office Shortcut Bar ở góc trên bên phải nền màn hình.C3: Menu Start/Programs/Microsoft Excel…3/11/2004Bài giảng Excel3Cửa sổ làm việc của Excel3/11/2004Bài giảng Excel4Mở một tệp trắng mới (New)C1: Kích chuột vào biểu tượng New trên Toolbar.C2: Ấn tổ hợp phím Ctrl+NC3: Vào menu File/New…/Workbook3/11/2004Bài giảng Excel5Mở một tệp đã ghi trên ổ đĩa (Open)C1: Kích chuột vào biểu tượng Open trên Toolbar.C2: Ấn tổ hợp phím Ctrl+OC3: Vào menu File/Open…3/11/2004Bài giảng Excel6Ghi tệp vào ổ đĩa (Save)C1: Kích chuột vào biểu tượng Save trên Toolbar.C2: Ấn tổ hợp phím Ctrl+S.C3: Vào menu File/Save.Nếu tệp đã được ghi trước từ trước thì lần ghi tệp hiện tại sẽ ghi lại sự thay đổi kể từ lần ghi trước (có cảm giác là Excel không thực hiện việc gì).Nếu tệp chưa được ghi lần nào sẽ xuất hiện hộp thoại Save As, chọn nơi ghi tệp trong khung Save in, gõ tên tệp cần ghi vào khung File name, ấn nút Save.3/11/2004Bài giảng Excel7Ghi tệp vào ổ đĩa với tên khác (Save As)Khi ghi tệp với 1 tên khác thì tệp cũ vẫn tồn tại, tệp mới được tạo ra có cùng nội dung với tệp cũ. Vào menu File/Save As…1. Chọn nơi ghi tệp2. Gõ tên mới cho tệp3. Bấm nút Save để ghi tệpBấm nút Cancel để hủy lệnh ghi tệp3/11/2004Bài giảng Excel8Thoát khỏi Excel (Exit)C1: Ấn tổ hợp phím Alt+F4C2: Kích chuột vào nút Close ở góc trên cùng bên phải cửa sổ làm việc của PowerPoint.C3: Vào menu File/ExitNếu chưa ghi tệp vào ổ đĩa thì xuất hiện 1 Message Box, chọn:Yes: ghi tệp trước khi thoát,No: thoát không ghi tệp,Cancel: huỷ lệnh thoát.3/11/2004Bài giảng Excel9Địa chỉ ô và miềnĐịa chỉ ô và địa chỉ miền chủ yếu được dùng trong các công thức để lấy dữ liệu tương ứng.Địa chỉ ô bao gồm:Địa chỉ tương đối: gồm tên cột và tên hàng. Ví dụ: A15, C43.Địa chỉ tuyệt đối: thêm dấu $ trước tên cột và/hoặc tên hàng nếu muốn cố định phần đó. Ví dụ: $A3, B$4, $C$5. Địa chỉ tương đối thay đổi khi sao chép công thức, địa chỉ tuyệt đối thì không.3/11/2004Bài giảng Excel10Địa chỉ ô và miền (tiếp)Miền là một nhóm ô liền kề nhau.Địa chỉ miền được khai báo theo cách: Địa chỉ ô cao trái : Địa chỉ ô thấp phải Ví dụ: A3:A6 B2:D5 $C$5:$D$83/11/2004Bài giảng Excel11Dịch chuyển con trỏ ôDùng chuột kích vào ô.Gõ phím F5 (Ctrl+G), gõ địa chỉ ô cần đến vào khung Reference, bấm nút OK.

AVERAGE (đối 1, đối 2, …, đối n): cho giá trị TBC c các số

3/11/2004Bài giảng Excel19Một số hàm số quan trọng (3)MAX (đối 1, đối 2, …, đối n): cho giá trị lớn nhất.

MIN (đối 1, đối 2, …, đối n): cho giá trị nhỏ nhất.

Giáo Trình Tự Học Microsoft Excel / 2023

Tiếp theo các bài viết về Microsoft Word và Microsoft PowerPoint. Nay chúng tôi tiếp tục gởi đến bạn các bài hướng dẫn tự học Mcrosoft Excel.

Microsoft Excel là một phần mềm xử lý bảng tính trong bộ Microsoft Office, có chức năng tạo ra các bảng tính giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc thực hiện một số công việc hàng ngày như: tính toán số liệu, phân tích dữ liệu; lập bảng biểu báo cáo, lập danh sách; biểu diễn dữ liệu dạng biểu đồ và sơ đồ… Microsoft Excel đã trải qua nhiều phiên bản …, excel 2003, Microsoft Excel 2007, Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013, Microsoft Excel 2016… trong bài viết này chúng tôi sẽ minh họa qua phiên bản Microsoft Excel 2010 và Windows 7.

Để khởi động Ms Excel 2010, thực hiện một trong các cách sau:

2. Mở biểu tượng Microsoft Excel 2010 trên màn hình Desktop (nếu có).

Cửa sổ làm việc của Ms Excel 2010 Sau khi khởi động, cửa sổ làm việc của Ms Excel 2010 có dạng như sau:

Các khái niệm cơ bản

Worksheet: còn được gọi tắt là sheet (bảng tính), là nơi lưu trữ và làm việc với dữ liệu. Một worksheet chứa nhiều ô (cell), các ô được tổ chức thành các cột và các dòng. Một Worksheet chứa được 16,384 cột và 1,048,576 dòng (các phiên bản từ 2003 trở về trước chỉ chứa 256 cột và 65,536 dòng).

Chart sheet: tương tự như một sheet trong workbook, nhưng nó chỉ chứa một đồ thị, rất hữu ích khi muốn xem từng đồ thị.

Row (dòng) là tập hợp các ô theo chiều ngang của bảng tính. Trong Excel 2010, một bảng tính có 1,048,576 dòng, được đánh số thứ tự từ 1, 2, …, 1048576.

Column (cột) là tập hợp các ô theo chiều dọc của bảng tính. Trong Excel 2010, một bảng tính có 16,384 cột, được ký hiệu: A, B, C,…Z, AA, AB,…XFD.

Cell (ô) là điểm giao cột và dòng trên bảng tính, mỗi ô có một địa chỉ để phân biệt với các ô khác. Địa chỉ ô được xác định bằng cách:

Ví dụ: A3 là địa chỉ của ô ở cột A và dòng 3, C6 là địa chỉ của ô ở cột C, dòng 6.

Vùng tính (Range) là tập hợp một số ô liền nhau, địa chỉ vùng được xác định bởi địa chỉ của ô góc trên bên trái và ô góc dưới bên phải của vùng, hai địa chỉ này cách nhau bởi dấu hai chấm (:). Ví dụ:

A1:C3 là vùng gồm các ô từ A1 đến C3, cụ thể là các ô: A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3.

B2:D5 là vùng gồm các ô từ B2 đến D5, cụ thể là các ô: B2, B3, B4, B5, C2, C3, C4, C5, D2, D3, D4, D5.

Khi lưu trữ Workbook của Excel 2010 mặc nhiên có phần mở rộng .XLSX (.XLS cho các phiên bản cũ 2003 trở về trước), do đó nếu lưu trữ theo phần mở rộng mặc nhiên này thì các phiên bản Excel từ 2003 trở về trước sẽ không mở được.

– Các dòng, cột tham chiếu trong công thức sẽ thay đổi khi sao chép hoặc di chuyển công thức đến vị trí khác với một lượng tương ứng với số dòng và số cột đã di dời.

– Các dòng và cột tham chiếu trong công thức không thay đổi khi sao chép hay di chuyển công thức đến vị trí khác.

– Tại sheet1, muốn tham chiếu đến ô A4 trên sheet2 thì công thức là =sheet2!A4.

– Tại sheet1, muốn tham chiếu đến ô C4 trên sheet ” Ngay cong“ thì công thức là =’Ngay cong’!C4.

=[Baitap2.xlsx]Sheet1!A2, = ‘[Bai tap 2.xlsx]Sheet1’!A2

Khi tham chiếu đến workbook khác mà workbook này không mở

= ‘D:Du lieu[Bai tap 2.xlsx]Sheet1’!A2

Khi tham chiếu đến tài nguyên chia sẽ trên máy chủ trong mạng

= ‘\DServerBTExcel[Bai tap 2.xlsx]Sheet2’!B4

Đặc biệt, địa chỉ của cả một cột có dạng là . Ví dụ: A:A; F:F hoặc cả dòng được xác định là . Ví dụ: 3:3; 10:10,…

Vùng tính (Range)

Trong Excel, tên vùng tính dài tối đa 255 ký tự không chứa khoảng trắng và dấu chấm, tên phải bắt đầu là ký tự chữ không được bắt đầu là số, tên không được đặt trùng với các địa chỉ tham chiếu.

– Nhập tên vùng vào hộp Name.

– Chọn phạm vi cho tên trong Scope.

Để chỉnh sửa tên vùng: chọn tên vùng cần chỉnh sửa trong danh sách, chọn Edit, Excel sẽ hiển thị hộp thoại Edit Name để chỉnh sửa.

Để xóa tên vùng: chọn tên vùng muốn xóa trong danh sách, Excel sẽ hiển thị hộp thoại thông báo, chọn OK để xóa.

Tự Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao, Thủ Thuật Excel / 2023

Microsoft Excel là một ứng dụng bảng tính thương mại được phát triển và phân phối bởi Microsoft dành cho hệ điều hành Windows và Mac OS X. Excel nằm trong bộ Microsoft Office và đã nhiều phiên bản ở thời điểm hiện tại. Chuyên mục này sẽ giới thiệu về Excel 2010. Excel là một công cụ bảng tính có khả năng thực hiện các tính toán, phân tích dữ liệu và tích hợp các thông tin từ những chương trình khác nhau. Theo mặc định, tài liệu trong Excel 2010 được lưu với phần mở rộng là *.XLSX, Excel 2003 trở về trước có phần mở rộng là *.XLS. Giao diện bản tính excel

1. Thanh quick access toolbar

3. Các ô tính trong excel

4. Các sheet trong 1 workbook

Mỗi một file hay workbook thì có các sheet, trong sheet thì có các ô tính được sắp sếp theo dạng cột và hàng. Cột được sắp xếp theo thứ tự alpha b: A,B, C D…Hàng được sắp xếp theo số tự nhiên tăng dần : 1,2,3,4…

Các thanh công cụ : file, home, insert…Mỗi thanh công cụ có chức năng khác nhaua. Thanh công cụ file có chức năng

save: Dùng đề lưu lại workbook chúng ta đang làm việcSave as : Khi đã lưu 1 workbook nhưng muốn lưu ra một tập tin khác với 1 tên khác thì sử dụng save asOpen: Mở một workbook mớiClose: Đóng workbookRecent: Hiện file mà chúng ta vừa mới thao tác xongNew: Chúng ta mở mới 1 workbookPrint: Có chức năng in ấn và các tùy chọn của in file tài liệuOptions: Cài đặt nâng cao b. Thanh công cụ home: chứa nhiều chức năng, font, định dạng trang, cỡ chữ, sao chép, dán…

Trong thanh công cụ home chứa nhiều chức năng khác nhau

c. Thanh công cụ insert: chữa chức năng thêm các hình ảnh, biểu đồ, sơ đồ, đường kẻ, link…

Thanh công cụ insert

d. Thanh công cụ page layout: chỉnh trang in và một số các cài đặt trang in và trang xem e. Thanh công cụ Formulas: Chứa các hàm mà chúng ta sẽ làm việc với excel f. Thanh công cụ data: có chức năng xử lý về dữ liệu, lọc tìm kiếm, sắp xếp dữ liệu… g. Thanh công cụ Review: Có chức năng bảo mật trang, xem trang, cài đặt sửa lỗi chính tả h. Thanh công cụ View: Xem trang ở các giao diện khác nhau Like fanpge để cập nhật những bài học, thủ thuật về excel : Học excel từ cơ bản đến nâng cao

Tài Liệu Tự Học Kế Toán Trên Excel Qua Mạng / 2023

Hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ năm tài chính

Cách hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ năm tài chính, hạch toán kết chuyển giá vốn, doanh thu, kết chuyển thuế GTGT, chi phí, kết chuyển lãi lỗ, kết chuyển thuế TNDN…

Mẫu số sách kế toán trên Excel theo Thông tư 200 và 133

Tải miễn phí Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo thông tư 133 và Thông tư 200, đây là mẫu sổ sách kế toán trên Excel miễn phí đầy đủ các chứng từ kế toán, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính

Các hàm Excel thường dùng trong kế toán để lên sổ sách

Hướng dẫn cách sử dụng các hàm Excel thường dùng trong kế toán để lên sổ sách, lên các bảng biểu, lên các sổ, lên báo cáo tài chính cuối năm

Cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel kế toán

Hướng dẫn sử dụng hàm SUMIF trong Excel vào công việc kế toán thực tế như: Tổng hợp số liệu từ BNL lên bảng cân đối phát sinh, kết chuyển các bút toán cuối kỳ trên Excel

Hướng dẫn cách lập sổ sách kế toán trên Excel

Hướng dẫn cách làm sổ sách kế toán bằng Excel thực hành trên mẫu sổ sách kế toán trên Excel chi tiết, cách sử dụng các hàm Excel để link sổ, lập bảng biểu, báo cáo tài chính trên Excel

Cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel kế toán

Hướng dẫn sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel vào công việc kế toán thực tế như: Tính tổng phát sinh trong kỳ, tính tổng tiền tồn cuối ngày, tính tổng tài khoản cấp 1

Hướng dẫn sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel kế toán

Hướng dẫn sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel vào công việc kế toán thực tế như: Tìm đơn giá Xuất kho, tìm Mã hàng hoá, tên hàng hoá, tìm số dư, tìm số khấu hao kỳ trước …

File Excel theo dõi TSCĐ tính theo ngày theo phương pháp đường thẳng

Chia sẻ File Excel theo dõi và quản lý TSCĐ/Các khoản chi phí phân bổ trích khấu hao chính xác theo ngày theo phương pháp đường thẳng.