Unit 4 Lớp 9: Write

--- Bài mới hơn ---

 • Unit 4 Lớp 9: Language Focus
 • Unit 4 Lớp 8: Write
 • La Playa, Ghi Ta Thời Gian Tình Chưa Quên Lãng (Rfi)
 • Soạn Bài + Tóm Tắt Văn Bản Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính Lớp 9
 • Gdcd 7 Vnen Bài 3: Yêu Thương Con Người
 • Unit 4: Learning a foreign language

  6. Write (Trang 37 SGK Tiếng Anh 9)

  A letter of inquiry is a request for information or action (Thư hỏi thông tin là lời yêu cầu thông tin hay hành động.)

  a) Read this letter (Đọc lá thư này.)

  Hướng dẫn dịch:

  Số 25 đường Lê Duẩn, Quận 1

  Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  17/4/2003

  Kính thưa ông,

  Tôi quan tâm đến việc học tiếng Việt và tôi muốn biết một số thông tin về trường.

  Tôi nói được một chút tiếng Việt nhưng tôi muốn học đọc và viết. Ông có thể gửi thông tin chi tiết về các khóa học và học phí cho tôi được không? Tôi có thể làm kiểm tra vấn đáp nếu cần thiết.

  Mong đợi tin ông.

  Kính chào ông,

  John Robinson.

  Hướng dẫn dịch: Dàn bài

  Yêu cầu:

  Nói tiếng Anh của bạn như thế nào; loại thông tin gì bạn muốn biết.

  Thông tin thêm:

  Nói rằng bạn sẵn sàng cung cấp thêm thông tin về tiếng Anh/ học vấn (học bạ) của bạn nếu cần thiết.

  Gợi ý: Lá thư 1:

  Dear Sir,

  I am interested in learning English and I would like some more information about your school.

  I can speak a little English, but I want to learn to speak more fluently and write well. Could you please send me the details of courses and fees?

  I look forward to hearing from you.

  Yours sincerely,

  Nguyen Chien Thang

  Lá thư 2:

  Dear Sir,

  I am very interested in learning English and I would like some more information about your Institute.

  I can speak a little English, but I read it very slowly and my writing is bad. So I want to improve my reading and writing. Could you please provide more information about the length of the courses and fees for beginners? I can supply my record of English study if necessary.

  I look forward to hearing from you soon.

  Yours sincerely,

  Nguyen Chien Thang

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  unit-4-learning-a-foreign-language.jsp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kể Lại Tóm Tắt Truyện Ngắn Vợ Nhặt Của Kim Lân
 • Soạn Văn Bài: Vợ Nhặt (Kim Lân)
 • Giáo Án Ngữ Văn 12 Tiết 79, 80: Vợ Nhăt
 • Bài 2 Luyện Tập Trang 33 Sgk Ngữ Văn 12
 • Soạn Văn 12 Bài: Vợ Nhặt
 • Soạn Anh 9: Unit 4. Write

  --- Bài mới hơn ---

 • Unit 4 Lớp 9: Skills 1
 • Soạn Anh 9: Unit 6. Speak
 • Unit 10 Lớp 9: Speak
 • Soạn Văn 9 Vnen Bài 3: Tuyên Bố Thế Giới Về Sự Sống Còn, Quyền Được Bảo Vệ Và Sự Phát Triển Của Trẻ Em
 • Soạn Văn Lớp 9 Bài Viết Bài Tập Làm Văn Số 3
 • Unit 4. Learning a New Language – Học một ngoại ngữ

  6. WRITE (Trả lời câu hỏi trang 37 SGK Tiếng anh 9)

  A letter of inquiry is a for information or actio . In all formal letters, you must include the addresses of the witer and the recipient./ (Thư hỏi thông tin là một lá thư yêu cầu cung cấp thông tin hay một sự việc. Trong tất cả các thư trang trọng, bạn phải đính kèm địa chỉ người viết và người nhận)

  25 Lê Duẩn, Quận 1

  Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Ngày 17 tháng 04 năm 2003

  Kính thưa ông,

  Tôi quan tâm đến việc học tiếng Việt và tôi muốn biết một số thông tin về trường.

  Tôi nói được một chút tiếng Việt nhưng tôi muốn học đọc và viết. Ông có thể gởi thông tin chi tiết về các khóa học và học phí cho tôi được không? Tôi có thể làm kiểm tra vấn đáp nếu cần thiết.

  Mong đợi tin ông.

  Kính chào ông,

  John Robinson.

  – Expss your interest (want to know more information)

  Request:

  – State how good your English is; exactly what kind of information you want

  Further information: Say you are ready to supply more information about your English / study (record of study) if necessary.

  Conclusion: End with a polite closing

  Yêu cầu: Nói tiếng Anh của bạn như thế nào; loại thông tin gì bạn muốn biết.

  Thông tin thêm: Nói rằng bạn sẵn sàng cung cấp thêm thông tin về tiếng Anh/ học vấn (học bạ) của bạn nếu cần thiết.

  Kết luận: Kết thúc với lời kết lịch sự.

  Lời giải:

  Dear Sir/ Madam,

  I am interested in learning English and I would like some more information about your school.

  I can speak a little English, but I want to learn to speak more fluently and write well. Could you please send me details of the courses and the fees?

  I look forward to hearing from you.

  Sincerely yours,

  Robert Johnson.

  Chú ý: Phần thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp theo ý mình.

  Kính thưa Ông/ Bà,

  Tôi thích học tiếng Anh và tôi muốn biết thêm thông tin về trường của ông/ bà.

  Tôi có thể nói một chút tiếng Anh, nhưng tôi muốn học nói lưu loát và viết tốt. Ông/ Bà có thể gửi cho tôi chi tiết về khóa học và học phí được không?

  Tôi mong chờ phản hồi từ Ông/ Bà.

  Rober Johnson. Gợi ý 1:

  Dear Mr Varquez,

  I know about your language center through one of my friend who is studying in your institution now. His name is Tuan.

  I love learning English and watching English movies and I need to study English to have more promotion opportunities in the future so I would like some more information about your English center such as: Time of class, place, and time to start and some general information about our teacher.

  I can speak and write just some basic English words so I want to learn to speak more fluently and write well especially speaking with foreigners. Could you please tell me more the courses and fees?

  I’m looking forward to hearing from you.

  Sincerely yours,

  Steve Roger.

  Kính gửi ông/bà,

  Tôi biết đến trung tâm của ông/bà qua một trong những người bạn của tôi hiện đang là học sinh của trung tâm. Tên anh ấy là Tuấn.

  Tôi yêu thích học Tiếng Anh và xem những bộ phim Tiếng Anh và tôi cần phải học Tiếng Anh để có nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong tương lai vì thế tôi muốn được biết thêm một số thong tin về trường của ông/bà như: Giờ của lớp học, địa điểm, thời gian bắt đầu và một vài thông tin chung về giáo viên của chúng tôi.

  Tôi mong muốn nhận được hồi âm từ ông/bà.

  Kính thư,

  Steve Roger

  Gợi ý 2:

  Dear Mrs Hoa,

  I love learning English especially listening to English songs and I also need to study English to study abroad in the future so I would like some more information about your school such as: Time of class, place, and time to start and some general information about our teacher.

  I’m a beginner in studying English and I can speak a little English so I want to learn 4 English skills include: Writing, Speaking, Listening and Reading. Could you please give me more details of the courses and fees?

  I hope we can make an arrangement for a meeting. I’m waiting for your reply. Write to me soon.

  Sincerely yours,

  Tom Holland.

  Kính gửi ông/bà,

  Tôi yêu thích học Tiếng Anh đặc biệt là nghe những bài hát bằng Tiếng Anh và tôi cũng cần phải học Tiếng Anh để có thể đi du học trong tương lai vì thế tôi muốn được biết thêm một số thong tin về trường của ông/bà như: Giờ của lớp học, địa điểm, thời gian bắt đầu và một vài thông tin chung về giáo viên của chúng tôi.

  Tôi mong muốn nhận được hồi âm từ ông/bà.

  Tom Holland

  Xem toàn bộ Soạn Anh 9: Unit 4. Learning a New Language – Học một ngoại ngữ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Anh 9: Unit 4. Speak
 • Giải Unit 4 Lớp 9 Learning A Foreign Language
 • Soạn Anh 9: Unit 2. Language Focus
 • Unit 8 Lớp 9: Read
 • Unit 2 Lớp 9: Read
 • Unit 9 Lớp 8: Write

  --- Bài mới hơn ---

 • Writing Unit 3 Lớp 10 Sgk Mới
 • Unit 3 Lớp 10: Writing
 • Giải Unit 1 Lớp 9 A Visit From A Pen Pal Hệ 7 Năm
 • Writing Unit 2 Lớp 11
 • Unit 2 Lớp 11: Writing
 • Unit 9: A First-Aid Course

  Write (Trang 84-85 SGK Tiếng Anh 8)

  1. Complete the thank-you note Nga sent to Hoa after she left the hospital. Use the correct tense forms of the verbs in brackets. (Em hãy hoàn thành thư cám ơn Nga gửi Hoa sau khi cô ấy rời viện. Chia động từ trong ngoặc ở thì đúng.)

  Dear Hoa,

  Thank you very much for the flowers you sent me while I (1) was in the hospital. They (2) were beautiful and they really (3) helped to cheer me up. I (4) came out of the hospital on Monday morning.

  Now I (5) am very bored. Will you come over to my lace on the weekend? I’d love to see you.

  I (6) will phone you on Friday afternoon.

  Your friend,

  Dear Mai,

  Thanhk you very much for the books you sent me while I treated my disease at home. They were very interesting and helped me relax a lot. I loved reading them very much.

  Now, I have got over and felt very sad. I want to go out to enjoy the fresh air.

  Do you want to go on a picnic with me this Sunday? If yes, I’ll come and pick you up.

  I’m looking forwards to hearing from you.

  Your friend, Hoang. 3. Use the same format to write another letter to another friend for other occasions. (Sử dụng cùng mẫu thư trên, hãy viết một bức thư khác cho một người bạn khác của em nhân một dịp khác.) Gợi ý: Dear Nam,

  Thank you very much for the doll you sent me on my 14th birthday. It was/ is really lovely. I liked/ like it very much.

  Are you free this weekend, Tu? Do you want to take a boat trip to Ha Long Bay with me and my family on Sunday? We’ll pick you up at your home at 6 am if you can join us.

  Write to me as soon as possible and let me know about your decision.

  Please send my love to Uyen, your younger sister.

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  unit-9-a-first-aid-course.jsp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Unit 6 Lớp 8: Write
 • Write Unit 2 Lớp 8 Sgk Mới
 • Soạn Anh 7: Unit 12. Language Focus 4
 • Unit 12 Lớp 7 Language Focus 4
 • Language Focus 4 Trang 123 Sgk Tiếng Anh 7
 • Unit 9 Lớp 10 Writing

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Bài Về Ngôi Nhà Đang Xây Trang 148 Tiếng Việt Lớp 5
 • Tiếng Việt Lớp 5 Tập Đọc: Về Ngôi Nhà Đang Xây
 • Soạn Bài Về Ngôi Nhà Đang Xây Trang 148 Sgk Tiếng Việt 5 Tập 1
 • Tiếng Việt Lớp 5 Chính Tả: Về Ngôi Nhà Đang Xây
 • Soạn Bài: Tập Đọc Về Ngôi Nhà Đang Xây
 • 1. Unit 9 Writing Task 1

  Work in pairs. Read the description of sperm whale and then complete the table that follows. (Làm việc theo cặp. Đọc phần miêu tả Cá nhà táng và sau đó hoàn thành bảng theo sau.)

  ​Cá nhà táng là loại động vật có răng lớn nhất trên trái đất. Chúng là động vật ăn thịt. Mặc dù cá nhà táng sống ở khắp các đại dương nhưng chúng thích vùng nước có nhiều mực, thức ăn chính của chúng. Mỗi ngày một con Cá nhà táng có thể ăn đến 1.500 kg thức ăn. Cá nhà táng là loài động vật khổng lồ. Một con cá đực có thể dài đến 18m, nặng tới 54.000kg trong khi con cái thì nhỏ hơn một chút với chiều dài 12m, nặng 17.000kg. Cứ năm đến bảy năm, Cá nhà táng cái sinh con sau thời gian mang thai từ 14 đến 19 tháng. Tuổi thọ của Cá nhà táng có thể đến 60 hay 70 năm. Điều thú vị là chúng cũng là loài động vật có vú có bộ não lớn nhất, số lượng Cá nhà táng đang bị đe dọa do sự săn bắt của con người hay do chúng vô tình bị mắc vào lưới cá.

   Guide to answer to complete the table

  ​Sperm Whale (Cá nhà táng)

  RANGE & HABITAT

  All oceans

  Prefer waters with high squid populations

  SIZE

  Male: 18m in length; 54.000kg in weight

  Female: 12m in length; 17.000kg in weight

  FEEDING HABITS

  Carnivores; eat mainly squid

  Eat up to 1.500kg of food daily

  OFFSPRING

  Give birth to one calf every 5-7 years

  Gestation period: 14-19 months

  LIFE SPAN

  Up to 60 – 70 years

  SPECIAL FEATURES

  Biggest animals that have teeth on Earth

  Have the largest brain of all mammals

  CONSERVATION CONCERNS

  At risk due to hunting and accidental fishing net entrapment

  2. Unit 9 Writing Task 2

  The table on the next page gives some information about the dolphin. Write a paragraph that decribes the facts and ps provided in the table. (Bảng ở trang tiếp theo cung cấp một số thông tin về Cá heo. Viết một đoạn văn miêu tả các sự kiện và số liệu đã được cung cấp trong bảng.)

  Guide to answer

  Dolphins are not fish. They are mammals that live in the water. Dolphins are among the most intelligent animals on Earth. Although they can be found in all oceans in the world, dolphins pfer coastal waters and bays. The size of dolphin vary greatly. The smallest dolphin is just about 50 kg in weight and 1,2 meters in lenght while the largest one can weigh up to 8,200 kg and is 10 meters long. Dolphins are carnivores and they eat mainly fish. A female dolphin gives birth to one calf every two years after a gestation period of eleven to twelve months. A dolphin can normally live from twenty-five to sixty-five years and some species dolphins can even live longer. Dolphin populations are at risk due to pollution of their habitat and accidental entrapment in fishing nets.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Writing Unit 5 Lớp 10 Sgk Mới
 • Soạn Bài Người Công Dân Số Một (Vnen)
 • Tiếng Việt 5 Vnen Bài 23A: Vì Công Lý
 • Tiếng Việt 5 Vnen Bài 25A: Cảnh Đẹp Đất Nước
 • Tiếng Việt 5 Vnen Bài 9A: Con Người Quý Nhất
 • Unit 4 Lớp 8: Write

  --- Bài mới hơn ---

 • La Playa, Ghi Ta Thời Gian Tình Chưa Quên Lãng (Rfi)
 • Soạn Bài + Tóm Tắt Văn Bản Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính Lớp 9
 • Gdcd 7 Vnen Bài 3: Yêu Thương Con Người
 • Hướng Dẫn Soạn Văn Lớp 7 Bài Các Yếu Tố Tự Sự, Miêu Tả Trong Văn Bản Biểu Cảm Ngắn Nhất
 • Soạn Văn Lớp 7 Bài Soạn Văn Lớp 7 Bài Các Yếu Tố Tự Sự, Miêu Tả Trong Văn Bản Biểu Cảm Ngắn Gọn Hay Nhất Ngắn Gọn Hay Nhất
 • Unit 4: Our Past

  Write (Trang 42-43 SGK Tiếng Anh 8)

  1. Complete the story. Use the verbs in the box. (Hoàn thành câu chuyện sau, dùng động từ cho trong khung.)

  Hướng dẫn dịch Vì sao hổ có vằn

  Một ngày nọ, khi một nông dân đang ở trên đồng và con trâu của ông gặm cỏ gần đó thì một con hổ xuất hiện. Con hổ muốn biết tại sao con trâu to khỏe thế mà lại làm đầy tớ, trong lúc người đàn ông bé nhỏ kia lại làm ông chủ. Người nông dân nói ông có trí khôn nhưng hôm đó ông đã quên nó ở nhà. Ông đi lấy trí khôn về, nhưng trước khi đi ông lấy dây thừng trói con hổ vào một gốc cây vì ông không muốn con hổ ăn con trâu của ông. Khi quay trở lại, người nông dân mang theo một ít rơm. Ông nói đó là trí khôn của mình. Ông châm lửa làm cháy con hổ. Con hổ trốn thoát nhưng nó vẫn mang những vằn đen do những vết cháy ấy cho đến bây giờ.

  2. Now imagine you are the man. Use the Words to write the story. Start like this: (Bây giờ em hãy tưởng tượng em là người đàn ông ấy. Em hãy dùng những từ gợi ý để viết thành câu chuyện, bắt đầu như thế này:)

  One day as I was in the field and …

  Gợi ý:

  One day as I was in the field and my buffalo was grazing nearby, a tiger came. It asked why the strong buffalo was my servant and why I was its master. I told the tiger that I had something called wisdom. The tiger wanted to see it, but I told it I left my wisdom at home that day. Then I tied the tiger to a tree with a rope because I didn’t want it to eat my buffalo. I went to get some straw which I said was my wisdom and burned the tiger. The tiger escaped, but it still has black stripes from the burns today.

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Unit 4 Lớp 9: Language Focus
 • Unit 4 Lớp 9: Write
 • Kể Lại Tóm Tắt Truyện Ngắn Vợ Nhặt Của Kim Lân
 • Soạn Văn Bài: Vợ Nhặt (Kim Lân)
 • Giáo Án Ngữ Văn 12 Tiết 79, 80: Vợ Nhăt
 • Unit 2 Lớp 9: Write

  --- Bài mới hơn ---

 • Unit 2 Lớp 11 Writing
 • Unit 9 Lớp 7: Language Focus 3
 • Unit 3 Lớp 7: Language Focus 1
 • Soạn Anh 7: Unit 9. Language Focus 3
 • Unit 9 Lớp 7 Language Focus 3
 • Unit 2: Clothing

  6. Write (Trang 18-19 SGK Tiếng Anh 9)

  Hướng dẫn dịch:

  Hướng dẫn dịch: Học sinh trung học nên mặc đồng phục Dàn bài A

  Mặc đồng phục:

  – khích lệ học sinh tự hào về trường của họ bởi vì đồng phục mang tên trường.

  – giúp đỡ học sinh cảm thấy bình đẳng về mọi phương diện, dù họ có giàu hay nghèo.

  – là mang tính thực tiễn. Không cần phải nghĩ xem phải mặc gì mỗi ngày.

  Tôi nghĩ với học sinh trung học thì việc mặc đồng phục khi ở trường là cần thiết.

  Trước hết, việc mặc đồng phục khích lệ học sinh tự hào là học sinh của trường mình bởi vì đồng phục mang tên trường.

  Thứ hai, việc mặc đồng phục giúp đỡ học sinh cảm thấy bình đẳng về mọi phương diện, dù họ có giàu hay nghèo.

  Cuối cùng, việc mặc đồng phục mang tính thực tiễn. Bạn không cần phải nghĩ xem phải mặc gì mỗi ngày.

  Do đó, học sinh ở các trường trung học nên mặc đồng phục.

  Hướng dẫn dịch: Học sinh trung học nên mặc thường phục Dàn bài B

  Mặc thường phục:

  – làm học sinh cảm thấy thoải mái

  – giúp học sinh tự do lựa chọn (kích cỡ, màu sắc, và phong cách, …)

  – giúp học sinh cảm thấy tự tin khi họ mặc những bộ quần áo ưa thích tới trường.

  – làm trường học đầy màu sắc và sống động hơn

  Gợi ý:

  I think it is desirable for secondary school students to wear casual clothes when they are at school.

  Firstly, casual clothes make all students feel comfortable. They don’t feel constrainted to wear uniform that they don not like.

  Secondly, for one thing, casual clothes can also give students freedom of choice. They can choose what sizes, colors, and fashions of clothing they love. And for the other, parents do not worry about their clothes because their children can wear any clothing to school as long as it is clean and tidy. It can be said it is the positive aspect for the poor people in the psent difficult economic condition.

  Finally, casual clothes can make students feel self-confident when they are in their favorite clothes. And what’s more it makes the school more colorful and lively.

  In conclusion, in my opinion, all the secondary school students should wear casual clothes.

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Language Focus Unit 2 Lớp 8 Sgk Mới
 • Language Focus 2 Unit 6 Lớp 7 Sgk Mới
 • Unit 2 Lớp 9: Language Focus
 • Unit 6 Lớp 7: Language Focus 2
 • Unit 3. A Trip To The Countryside
 • Unit 1 Lớp 9 Write

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Văn 9 Vnen Bài 16: Cố Hương
 • Một Số Bài Văn Nghị Luận Xã Hội Lớp 9
 • Bài 19. Chương Trình Địa Phương (Phần Tập Làm Văn)
 • Soạn Vnen Văn 9 Bài 18: Bàn Về Đọc Sách
 • Soạn Văn 8 Vnen Bài 23: Nước Đại Việt Ta
 • Bài tập minh họa

  Dựa vào gợi ý hãy viết lại bức thư hoàn chỉnh

  Dear Dad and Mom,

  I /arrive/ Da Lat/ late/ morning, / twelve o’clock.

  When I come, / the weather / fine / and/ the day / beautiful.

  I /enjoy /the cool and fresh mild air /although/ it / nearly midday.

  Uncle Tuan/ meet/ me/ the bus station/ and/ take/ me/ home / his motorcycle.

  I / visit/ many beautiful places/Da Lat /such as /the Flower Garden, /the Chinese Pagoda/ and the Love Valley.

  Yesterday /Uncle Tuan/ take/ me/ to the Prenn and Dambri Falls.

  The falls/ very beautiful and impssive.

  I/ not see/ such beautiful and fascinating sights.

  This morning,/ we/ go to /visit/ the village of the tribe Lat.

  They/ live/ small cottages.

  They/ very friendly / and they / invite/ us / drink their traditional drink, “cồn” alcohol.

  For meals,/ we /eat /a lot of local nice vegetables / and the tasty fruit of Da Lat, fresh strawberries.

  The atmosphere/ here/ very lovely/ and peaceful.

  I / feel / relaxed/ myself with the nature.

  I / enjoy / myself/ very much.

  I/ buy / some fruits/ and /some souvenirs.

  I / also have/ some photos of places / I visit/ show you about my trip.

  I/ plan/ go home/ next Thursday.

  Uncle and Aunt Huy /ask/ me /give you/ their regards.

  Stop for now. See you on Thursday.

  Your son,

  Nguyen Chien Thang

  Đáp án

  Dear Dad and Mom,

  I arrived in Da Lat late in the morning, about at twelve o’clock. When I came, the weather was fine and the day was beautiful. I enjoyed the cool and fresh mild air although it was nearly midday.

  Uncle Tuan met me at the bus station and took me home on his motorcycle. I visited many beautiful places in Da Lat such as the Flower Garden, the Chinese Pagoda and the Love Valley.

  Yesterday Uncle Tuan took me to the Prenn and Dambri Falls. The falls are very beautiful and impssive. I’ve never seen such beautiful and fascinating sights.

  This morning, we went to visit the village of the tribe Lat. They live in small cottages. They were very friendly and they invited us to drink their traditional drink, “cồn” alcohol.

  For meals, we eat a lot of local nice vegetables and the tasty fruit of Da Lat, fresh strawberries.

  The atmosphere here is very lovely and peaceful. I feel relaxed myself with the nature. I’m enjoying myself very much. I bought some fruits and some souvenirs. I also had some photos of places I visited to show you about my trip. I’m planning to go home next Thursday. Uncle and Aunt Huy asked me to give you their regards.

  Stop for now. See you on Thursday.

  Your son,

  Nguyen Chien Thang

  --- Bài cũ hơn ---

 • Unit 6 Lớp 9: Listen And Read
 • Unit 6 Lớp 9: Write
 • Unit 1 Lớp 9: Communication
 • Giải Communication Unit 1 Sgk Tiếng Anh 9 Mới
 • Unit 2 Lớp 9: Communication
 • Unit 6 Lớp 9: Write

  --- Bài mới hơn ---

 • Unit 6 Lớp 9: Listen And Read
 • Unit 1 Lớp 9 Write
 • Soạn Văn 9 Vnen Bài 16: Cố Hương
 • Một Số Bài Văn Nghị Luận Xã Hội Lớp 9
 • Bài 19. Chương Trình Địa Phương (Phần Tập Làm Văn)
 • Unit 6: The environment

  6. Write (Trang 52-53 SGK Tiếng Anh 9)

  Hướng dẫn dịch:

  Một lá thư than phiền có 5 phần

  a) Mr. Nhat wrote a complaint letter to the director of L&P Company in Ho Chi Minh City. The five … .(Ông Nhật đã viết một lá thư than phiền tới giám đốc của công ty L&D ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm phần của lá thư không đúng theo trật tự của nó. Gán nhãn các chữ cái S, C, R, A, hoặc P thích hợp vào đầu của mỗi phần.)

  Gợi ý: Dear Sir/ Madam,

  (R) I would suggest that your company should tell your drivers to clear up all the trash on the ground before leaving.

  (S) I am writing to you about the short stop of your trucks around my house on their way to the north.

  (A) I look forward to hearing from you and seeing good response from your company.

  (C) When the trucks of your company have a short break on the streets around my house, the drivers left lots of garbage on the ground after their refreshment. When the trucks leave the place, the ground is covered with trash and a few minutes later there is smell and flies.

  (P) Yours faithfully,

  Tran Vu Nhat

  b) These days, many people begin to catch fish in the lake behind your house. What makes you worried … .(Những ngày này, rất nhiều người bắt đầu đánh bắt cá trong hồ đằng sau nhà bạn. Điều làm bạn lo lắng nhất là họ sử dụng điện để đánh cá. Rất nhiều cá con đã chết và nổi lên mặt nước. Các động vật khác như là ếch, cóc, và ngay cả chim cũng chết do bị điện giật. Bạn nghĩ rằng chính quyền địa phương nên cấm và phạt nặng bất kỳ ai dùng cách đó để bắt cá.)

  Now, write a letter to the head of the local … . (Bây giờ, bạn hãy viết một lá thư gửi cho người đứng đầu chính quyền địa phương để than phiền về cách đánh bắt cá trong hồ sau nhà bạn. Bạn hãy theo mẫu S C R A P. Bắt đầu với:)

  Gợi ý:

  Thursday, April 30, 2022

  Ha Noi, Viet Nam

  I would suggest that you should prohibit people from catching fish here. If not, I am afraid all of the fish in the lake are not going to exist in the near future.

  I look forward to seeing your resolution to this important matter.

  Yours sincerely,

  Nguyen Chien Thang

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  unit-1-a-visit-from-a-pen-pal.jsp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Unit 1 Lớp 9: Communication
 • Giải Communication Unit 1 Sgk Tiếng Anh 9 Mới
 • Unit 2 Lớp 9: Communication
 • Soạn Bài Đề Văn Nghị Luận Và Việc Lập Ý Cho Bài Văn Nghị Luận (Chi Tiết)
 • Soạn Bài Các Phương Châm Hội Thoại (Tiếp Theo) Trang 21 Sgk Văn 9 (Chi Tiết)
 • Unit 1 Lớp 9: Write

  --- Bài mới hơn ---

 • Writing Unit 6 Lớp 12
 • Sach The Gioi Phang Thegioiphang Doc
 • Unit 3 Lớp 7: What A Lovely Home
 • Soạn Anh 7: Unit 3. What A Lovely Home!
 • Giải Sbt Tiếng Anh 7 Unit 3: What A Lovely Home
 • Unit 1: A visit from a pen pal

  6. Write (Trang 11 SGK Tiếng Anh 9)

  Imagine you are visitting your relatives or friends in another part of Viet Nam or in a different country. Write a letter to your family. Follow the outline. (Hãy tưởng tượng rằng bạn đang đi thăm người thân hay bạn bè ở một vùng khác của Việt Nam hoặc ở một quốc gia khác. Sau đó bạn hãy viết một bức thư gửi cho gia đình theo dàn ý sau:)

  Hướng dẫn dịch:

  Dàn ý Gợi ý:

  Dear Dad and Mom,

  I arrived in Da Lat late in the morning, about at twelve o’clock. When I came, the weather was fine and the day was beautiful. I enjoyed the cool and fresh mild air although it was nearly midday.

  Uncle Tuan met me at the bus station and took me home on his motorcycle. I visited many beautiful places in Da Lat such as the Flower Garden, the Chinese Pagoda and the Love Valley.

  Yesterday Uncle Tuan took me to the Prenn and Dambri Falls. The falls are very beautiful and impssive. I’ve never seen such beautiful and fascinating sights.

  This morning, we went to visit the village of the tribe Lat. They live in small cottages. They were very friendly and they invited us to drink their traditional drink, “cần” alcohol.

  For meals, we eat a lot of local nice vegetables and the tasty fruit of Da Lat, fresh strawberries.

  The atmosphere here is very lovely and peaceful. I feel relaxed myself with the nature. I’m enjoying myself very much. I bought some fruits and some souvenirs. I also had some photos of places I visited to show you about my trip. I’m planning to go home next Thursday. Uncle and Aunt Huy asked me to give you their regards.

  Stop for now. See you on Thursday.

  Your son,

  Nguyen Chien Thang

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  unit-1-a-visit-from-a-pen-pal.jsp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Unit 9 Lớp 10: Writing
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 7 Unit 5: Work And Play
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Unit 5: Work And Play
 • Soạn Bài Vợ Nhặt Ngắn Nhất
 • Soạn Bài Vợ Nhặt Của Kim Lân
 • Unit 9 Lớp 10: Writing

  --- Bài mới hơn ---

 • Unit 1 Lớp 9: Write
 • Writing Unit 6 Lớp 12
 • Sach The Gioi Phang Thegioiphang Doc
 • Unit 3 Lớp 7: What A Lovely Home
 • Soạn Anh 7: Unit 3. What A Lovely Home!
 • Unit 9: Undersea World

  D. Writing (Trang 99-100-101 SGK Tiếng Anh 10)

  Describing information from a table ( Diễn tả thông tin từ một bảng)

  Task 1. Work in pairs. Read the description of sperm whale and then complete the table that follows. ( Làm việc theo cặp. Đọc phần miêu tả Cá nhà táng và sau đó hoàn thành bảng theo sau.)

  Hướng dẫn dịch:

  Cá nhà táng là loại động vật có răng lớn nhất trên trái đất. Chúng là động vật ăn thịt. Mặc dù cá nhà táng sống ở khắp các đại dương nhưng chúng thích vùng nước có nhiều mực, thức ăn chính của chúng. Mỗi ngày một con Cá nhà táng có thể ăn đến 1.500 kg thức ăn. Cá nhà táng là loài động vật khổng lồ. Một con cá đực có thể dài đến 18m, nặng tới 54.000kg trong khi con cái thì nhỏ hơn một chút với chiều dài 12m, nặng 17.000kg. Cứ năm đến bảy năm, Cá nhà táng cái sinh con sau thời gian mang thai từ 14 đến 19 tháng. Tuổi thọ của Cá nhà táng có thể đến 60 hay 70 năm. Điều thú vị là chúng cũng là loài động vật có vú có bộ não lớn nhất, số lượng Cá nhà táng đang bị đe dọa do sự săn bắt của con người hay do chúng vô tình bị mắc vào lưới cá.

  Hoàn thành bảng: SPERM WHALE

  Task 2. The table on the next page gives some information about the dolphin. Write a paragraph that decribes the facts and ps provided in the table. ( Bảng ở trang tiếp theo cung cấp một số thông tin về Cá heo. Viết một đoạn văn miêu tả các sự kiện và số liệu đã được cung cấp trong bảng.)

  Đoạn văn gợi ý:

  Dolphins are not fish. They are mammals that live in the water. Dolphins are among the most intelligent animals on Earth. Although they can be found in all oceans in the world, dolphins pfer coastal waters and bays. The size of dolphin vary greatly. The smallest dolphin is just about 50 kg in weight and 1,2 meters in lenght while the largest one can weigh up to 8,200 kg and is 10 meters long. Dolphins are carnivores and they eat mainly fish. A female dolphin gives birth to one calf every two years after a gestation period of eleven to twelve months. A dolphin can normally live from twenty-five to sixty-five years and some species dolphins can even live longer. Dolphin populations are at risk due to pollution of their habitat and accidental entrapment in fishing nets.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  unit-9-undersea-world.jsp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 7 Unit 5: Work And Play
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Unit 5: Work And Play
 • Soạn Bài Vợ Nhặt Ngắn Nhất
 • Soạn Bài Vợ Nhặt Của Kim Lân
 • Soạn Bài Vợ Nhặt (Chi Tiết)
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100