Top 14 # Xem Nhiều Nhất Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 8 Unit 5 Read / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Techcombanktower.com

Tiếng Anh Lớp 5 Unit 8 What Are You Reading? / 2023

Học tiếng Anh Unit 8 lớp 5 What are you reading? nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit năm 2020 do chúng tôi sưu tầm và đăng tải. Tổng hợp lý thuyết & Bài tập tiếng Anh 5 Unit 8 có đáp án giúp các em ôn tập Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Tiếng Anh Unit 8 lớp 5 What are you reading?

1. Từ vựng – Ngữ pháp Unit 8 tiếng Anh lớp 5 What are you reading?

Tổng hợp Vocabulary & Grammar tiếng Anh 5 Unit 8 What are you reading? tổng hợp những từ vựng tiếng Anh cũng như những cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong Unit 8 SGK tiếng Anh lớp 5 mới What are you reading?.

Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 8: What are you reading? Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 8: What are you reading?

2. Giải SGK Unit 8 lớp 5 What are you reading?

Hướng dẫn giải bài tập các lesson 1 2 3 bao gồm đáp án các phần bài tập trong Unit 8 SGK tiếng Anh lớp 5 mới trang 52 – 57 giúp các em giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 5 theo Unit một cách chi tiết nhất.

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 8: What Are You Reading?

3. Giải SBT tiếng Anh 5 Unit 8 What are you reading?

Lời giải hay Sách bài tập tiếng Anh Unit 8 lớp 5 giúp các em giải tất cả bài tập trong Sách bài tập tiếng Anh Unit 8 cũng như hướng dẫn dịch giúp các em chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

Giải SBT Tiếng Anh lớp 5 Unit 8: What are you reading?

4. Bài tập Unit 8 lớp 5 What are you reading? có đáp án

Tổng hợp bài tập tiếng Anh 5 Unit 8 có đáp án được chúng tôi đăng tải với mong muốn giúp các em ôn tập Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm Unit 8 SGK tiếng Anh lớp 5 hiệu quả.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 – 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 – 2021.

Listen And Read Unit 5 Lớp 8 / 2023

LISTEN AND READ (NGHE VÀ ĐỌC) 1. Practice the dialogue with a partner. (Thực hành bài đối thoại với một bạn cùng học.) 2. True or fase? Check ( ✓ ) the boxes. (Đúng hay sai? Ghi dấu (S) vào các khung.) T F

a. Tim was out when his mother called him ✓

b. Tim’s mother met his teacher at school. ✓

d. Tim’s mother wants him to improve one thing. ✓

f. Tim promised to try his best in learning Spanish. ✓

3. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.) Tham khảo đáp án các phần sau:

Unit 5 Lớp 10: Reading / 2023

Unit 5: Technology and You

A. Reading (Trang 54-55 SGK Tiếng Anh 10)

Before you read ( Trước khi bạn đọc)

While you read ( Trong khi bạn đọc)

Read the passage and then do the tasks that follow. ( Đọc đoạn văn và sau đó làm các bài tập theo sau.)

Bài nghe: Nội dung bài nghe:

Computers have become part of our daily lives. We visit shops, offices, and places of scenic beauty with the help of computers. We pay bills prepared by computers. We read newspapers and magazines which have been produced on computers. We receive letters from and send letters to almost every part of the world with the help of computers. And we can even learn foreign languages on computers.

What makes a computer such a miraculous device? Each time you turn it on, with appropriate hardware and software, it is capable of doing almost anything you ask it to. It is a calculating machine which speeds up calculations: it can add, subtract, multiply, and divide with lightning speed and perfect accuracy.

It is an electronic storage device which manages large collections of data. It is a magical typewriter which allows you to type and print any kind of document – letters, memos or requests for leave. It is a personal communicator which helps you to interact with other computers and with people around the world. And if you like entertainment, you can relax by playing computer games or listening to computer-played music.

Hướng dẫn dịch:

Máy tính đã trở thành một phần trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nhờ có máy tính chúng ta có thể thăm cửa hàng, cơ quan, các danh lam thắng cảnh. Máy tính làm hóa đơn thanh toán tiền. Chúng ta có thể đọc báo và tạp chí xuất bản trên mạng máy tính. Chúng ta có thể nhận và gửi thư đến hầu hết mọi miền của thế giới nhờ vào máy tính. Chúng ta thậm chí có thể học ngoại ngữ bằng máy tính.

Điều gì đã khiến máy tính trở thành một công cụ kỳ diệu đến thế? Mỗi lần chúng ta bật máy tính có cài đặt phần cứng và phần mềm thích hợp, nó có khả năng thực hiện hầu hết bất cứ điều gì bạn yêu cầu. Nó là một thiết bị tính toán có thể thực hiện rất nhanh các phép tính cộng trừ nhân chia với tốc độ ánh sáng và độ chính xác hoàn hảo.

Máy tính là một thiết bị lưu trữ điện tử quản lý những tập dữ liệu lớn. Nó là chiếc máy chữ thần diệu cho phép bạn đánh máy hay in bất kỳ loại văn bản nào – thư từ, bản ghi nhớ hay đơn xin phép nghỉ. Nó là một công cụ giao tiếp cá nhân giúp bạn tương tác với các máy tính khác và với mọi người trên khắp thế giới. Và nếu bạn thích giải trí, bạn có thể thư giãn bằng cách chơi trò chơi điện tử cài trong máy hay nghe nhạc được chơi từ máy tính.

Task 1. The words in A appear in the reading passage. Match them with their definitions in B. ( Các từ ở A xuất hiện trong bài đọc. Ghép chúng với định nghĩa của chúng ở B.)

magical: thần diệu, kì diệu places of scenic beauty: danh lam thắng cảnh interact: tương tác software: phầm mềm hardware: phần cứng

C. What Can the Computer Do? ( Máy tính có thể làm gì?)

Task 3. Work in pairs. Answer these questions, using the cues below. ( Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi này, sử dụng các gợi ý bên dưới.)

1. What can a computer do to help us in our daily life? ( Một chiếc máy tính có thể làm gì để giúp đỡ chúng ta trong cuộc sống hàng ngày?)

2. Why is a computer a miraculous device? ( Tại sao máy tính lại là một thiết bị thần diệu?)

After you read ( Sau khi bạn đọc)

Besides the above uses, a computer can help us to design in construction, manage the meetings or business affairs, …

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

unit-5-technology-and-you.jsp

Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 8 Unit 7: Read, Write, Language Focus / 2023

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 7: Read, Write, Language focus

Để học tốt Tiếng Anh 8 Unit 7: My Neighborhood

Unit 7: My Neighborhood – Read, Write, Language focus

Nối tiếp Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 7: Getting Started, Listen and Read, Speak, Listen, chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến thầy cô và các bạn tài liệu tham khảo .

Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 6: The young pioneers club Số 5Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 6: The young pioneers

Read (Trang 67-68 SGK Tiếng Anh 8)

A new shopping mall is opening in Nam’s neighborhood today. It is very different from the present shopping area. All the shops are under one roof. That will be very convenient, especially during the hot and humid summer months. Customers will shop in comfort and won’t notice the weather.

Some people in the neighborhood, however, are not happv about the changes. The owners of the small stores on Tran Phu Street think the mall will take their business. Some of the goods in the new stores will be the same as the ones in the small shops, but the stores in the mall will offer a wider selection of products, some at cheaper prices.

The residents and store owners have been concerned about the new mall for a few months. They have organized a community meeting in order to discuss the situation.

Hướng dẫn dịch

Ngày hôm nay một khu mua sắm mới khai trương ở quận của Nam. Khu mua sắm này khác với khu mua sắm hiện tại. Tất cả các cửa hiệu đều ở dưới một mái nhà. Điều đó sẽ rất tiện lợi đặc biệt là trong những tháng hè nóng và ẩm ướt. Khách hàng sẽ mua sắm thoải mái và chẳng cần để ý gì đến thời tiết.

Tuy nhiên, một vài người ở quận này không cảm thấy vui vì những thay đổi này. Chủ các cửa hiệu nhỏ trên đường Trần Phú nghĩ răng khu vực mua sắm này sẽ chiếm hết việc kinh doanh của họ. Một vài mặt hàng ở các cửa hiệu mới cũng sẽ giống như các mặt hàng ở các cửa hiệu nhỏ, nhưng các cửa hiệu ở khu vực mua sắm này sẽ trưng ra một lượng sản phẩm nhiều hơn cho khách hàng tha hồ chọn lựa, một vài sản phẩm lại có giá rẻ hơn ngoài.

1. True or false? Check (V) the boxes. Then correct the false sentences and write them in your exercise book.

(Đúng hay sai? Hãy đánh dấu (V) vào cột đúng hay sai, sau đó sửa câu sai lại cho đúng và viết vào vở bài tập của em.)

2. Answer.

(Trả lời câu hỏi.)

a) What is special about the new shopping mall?

b) What facilities are available in the shopping mall?

c) What do the small store owners think about the new shopping mall?

d) What kinds of goods will the stores in the mall offer?

Write (Trang 68 SGK Tiếng Anh 8)

1. Read the community notice.

(Hãy đọc bảng thông báo.)

The school English Speaking Club is going to hold a speaking contest to celebrate the Teachers’Day. The contest will be at Hall 204, Building G, from 7.30 pm to 10.00 pm on November 15. The person to contact is Tran Thi Thu Hang of class 8H.

Gợi ý:

3. Write one or two notices about your class meeting and / or your Sports Club meeting.

(Hãy viết một hoặc hai thông báo về cuộc họp lớp và/hoặc cuộc họp Câu lạc bộ Thể thao.)

Gợi ý:

Language Focus (Trang 69-71 SGK Tiếng Anh 8)

1. Match each verb to its past participle.

(Em hãy ghép động từ với quá khứ phân từ của nó.)

be – been see – seengo – gone do – doneeat – eaten write – writenlive – lived work – workedattend – attended collect – collected

2. Complete the expressions. Use for or since.

(Hoàn thành các diễn đạt sau, dùng for hoặc since.)

3. Complete the sentences. Use the present perfect form of the verbs in brackets.

(Hãy hoàn thành các câu sau, dùng thì hiện tại hoàn thành cho động từ trong ngoặc.)

a. I have lived here since last week.

b. We haven’t eaten in that restaurant for two weeks.

c. I haven’t seen her since yesterday.

d. They have attended Quang Trung School since last year.

e. My Dad has worked for this company for 20 years.

f. Ba has collected stamps since 1995.

4. Complete the conversation. Use the correct form of the verbs in the box.

(Hoàn thành hội thoại sau, chia dạng đúng của động từ cho trong khung.)

hope be (3) live see look want

Ba: Hi. My name’s Ba.

Tom: Nice to meet you, Ba. I’m Tom.

Ba: Are you a newcomer here?

Tom: Yes I (1) have been here since last week.

Ba: I’m sure you’ll love this place.

Tom: I (2) hope so. How long (3) have you lived here?

Ba: For 15 years.

Tom: So you must know the area very well. (4) Is there a post office near here?

Ba: Yes. There’s one next to my house. Why?

Tom: Ah! I (5) want to send this postcard to my parents.

Ba: Let me see. Oh! It (6) looks very beautiful. Where is your house?

Tom: In London. (7) Have you ever been there?

Ba: Not yet. But I (8) saw it through films and magazines. I’m going there with my father next summer.

Tom: That’s great. I hope to see you again over there.

5. Look at the pictures. Complete the sentences. Use the words in the box. You will have to use some words more than once.

(Hãy nhìn tranh và hoàn thành các câu sau, sử dụng từ cho trong khung. Em sẽ phải dùng một vài từ hơn một lần.)

different expensive cheap modern long same large

a. The magazine is not as large as the newspaper.

b. Lipton tea is different from Dilmah tea.

c. The red dictionary is different from the blue dictionary.

d. The bag on the left is the same as the bag on the right.

e. The cat is not as big as the dog.

f. Hoa’s backpack is the same as Lan’s backpack.

g. The snake is not as long as the rope.

h. The pocket-watch is not as modern as the wristwatch.

i. The ruler is not as cheap as the eraser.