Top 10 # Xem Nhiều Nhất Cách Vẽ Trùng Roi Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Techcombanktower.com

Bài 4. Trùng Roi Bai 4 Trung Roi Ppt

Kiểm tra kiến thức cũĐáp án:Hình dạng: – Trùng giày có cơ thể hình giống chiếc đế giày.– Trùng roi cơ thể có hình thoi , đầu tù, đuôi nhọn, ở đầu có 1 roi dài.Di chuyển: – Trùng giày di chuyển nhờ lông bơi.– Trùng roi di chuyển nhờ roi.Nêu hình dạng và cách di chuyển của trùng giày và trùng roi?Tiết 4 – Bài 4. TRÙNG ROII. Trùng roi xanh:1. Cấu tạo và di chuyển: a. Cấu tạo ngoài:– Quan sát hình vẽ và đọc thông tin trong sách giáo khoa nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của trùng roi?– Là một tế bào có kích thước hiển vi.– Hình thoi– Đuôi nhọn, đầu tù– Có một roi dàib. Cấu tạo trong:Tiết 4 – Bài 4. TRÙNG ROII. Trùng roi xanh:1. Cấu tạo và di chuyển: a. Cấu tạo ngoài:b. Cấu tạo trong:Cấu tạo cơ thể trùng roi xanha – Điểm mắtb – Màng cơ thểc – Roid – Hạt diệp lụce – Nhân g – Không bào co bóph – Hạt dự trữĐiểm mắtMàng cơ thểRoiHạt diệp lụcNhânKhông bào co bópHạt dự trữ– Hãy chú thích cấu tạo cơ thể trùng roi xanhTiết 4 – Bài 4. TRÙNG ROII. Trùng roi xanh:1. Cấu tạo và di chuyển: a. Cấu tạo ngoài:b. Cấu tạo trong:Cấu tạo trong của trùng roi gồm: Nhân Chất nguyên sinh (chứa các hạt diệp lục) Các hạt dự trữ Điểm mắt (giúp trùng roi nhận biết ánh sáng) Không bào co bópc. Di chuyển: Tiết 4 – Bài 4. TRÙNG ROII. Trùng roi xanh:1. Cấu tạo và di chuyển: a. Cấu tạo ngoài:b. Cấu tạo trong:c. Di chuyển: nhờ roi2. Dinh dưỡng:Nghiên cứu thông tin mục I.2 SGK trang 17 trả lời câu hỏi: – Nêu đặc điểm về dinh dưỡng và hô hấp của trùng roi?Tiết 4 – Bài 4. TRÙNG ROII. Trùng roi xanh:1. Cấu tạo và di chuyển: 2. Dinh dưỡng: Tự dưỡng và dị dưỡng. Hô hấp: qua màng tế bào.– Bài tiết: nhờ không bào co bóp.3. Sinh sản: Dựa vào hình dưới, diễn đạt bằng lời 6 bước sinh sản phân đôi của trùng roi?Bước 1: Tế bào tích lũy các chất để chuẩn bị cho quá trình phân đôiBước 2: Nhân phân đôi, roi phân đôiBước 3: Chất nguyên sinh và các bào quan phân đôi (điểm mắt, không bào co bóp, hạt diệp lục)Bước 4: Tế bào bắt đầu tách đôiBước 5: Tế bào tiếp tục tách đôiBước 6: Hai tế bào con được hình thànhTiết 4 – Bài 4. TRÙNG ROI3. Sinh sản:Tiết 4 – Bài 4. TRÙNG ROII. Trùng roi xanh:1. Cấu tạo và di chuyển: 2. Dinh dưỡng:3. Sinh sản: Trùng roi sinh sản bằng cách nào?4. Tính hướng sáng (tự học):Sinh sản vô tính bằng cách phân đôi theo chiều dọc.II. Tập đoàn trùng roi:Tiết 4 – Bài 4. TRÙNG ROII. Trùng roi xanh:II. Tập đoàn trùng roi: Quan sát hình vẽ sau:  Bằng các cụm từ: tế bào, trùng roi, đơn bào, đa bào, em hãy điền vào câu nhận xét sau đây về tập đoàn trùng roi:– Tập đoàn ………….. dù có nhiều ………. nhưng vẫn chỉ là một nhóm động vật ………….. vì mỗi tế bào vẫn vận động và dinh dưỡng độc lập. Tập đoàn trùng roi được coi là hình ảnh của mối quan hệ về nguồn gốc giữa động vật đơn bào và động vật …………..trùng roiđa bàotế bàođơn bàoTiết 4 – Bài 4. TRÙNG ROII. Trùng roi xanh:II. Tập đoàn trùng roi:Tiết 4 – Bài 4. TRÙNG ROII. Trùng roi xanh:II. Tập đoàn trùng roi:– Tập đoàn trùng roi gồm nhiều tế bào có roi, liên kết lại với nhau tạo thành.– Ý nghĩa của tập đoàn: Chúng gợi ra mối quan hệ về nguồn gốc giữa động vật đơn bào và động vật đa bào.TRÙNG ROI CỦNG CỐ BÀI HỌC23KT14So sánh đặc điểm của trùng roi với thực vật ?* Giống nhau: – Có cấu tạo từ tế bào, đều là sinh vật sống– Khi có ánh sáng có khả năng tự dưỡng* Khác nhau– Thuộc giới thực vật– Thuộc giới động vật– Không có khả năng di chuyển.– Sống theo kiểu dị dưỡng– Có khả năng di chuyển (nhờ roi).– Sống theo kiểu dị dưỡng và tự dưỡng.1234HÃY CHỌN CÂU ĐÚNGCâu 1: Trùng roi di chuyển như thế nào?Đầu đi trướcĐuôi đi trướcVừa tiến vừa xoayThẳng tiến nhờ roi bơi123456789101112131415S234SAICâu 1: Trùng roi di chuyển như thế nào?Đầu đi trướcĐuôi đi trướcVừa tiến vừa xoayThẳng tiến nhờ roi bơiHÃY CHỌN CÂU ĐÚNG1Đ34CHÚC MỪNG BẠNCâu 1: Trùng roi di chuyển như thế nào?Đầu đi trướcĐuôi đi trướcVừa tiến vừa xoayThẳng tiến nhờ roi bơiHÃY CHỌN CÂU ĐÚNG12S4SAICâu 1: Trùng roi di chuyển như thế nào?Đầu đi trướcĐuôi đi trướcVừa tiến vừa xoayThẳng tiến nhờ roi bơiHÃY CHỌN CÂU ĐÚNG123SS a iCâu 1: Trùng roi di chuyển như thế nào?Đầu đi trướcĐuôi đi trướcVừa tiến vừa xoayThẳng tiến nhờ roi bơiHÃY CHỌN CÂU ĐÚNG1234Có hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thểCó khả năng di chuyểnCó khả năng sống thành tập đoànCơ thể có chứa chất diệp lục dó đó có thể tự dưỡng123456789101112131415HÃY CHỌN CÂU ĐÚNGCâu 2: Trùng Roi giống thực vật ở điểm nào?S234HÃY CHỌN CÂU ĐÚNGCó hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thểCó khả năng di chuyểnCó khả năng sống thành tập đoànCơ thể có chứa chất diệp lục dó đó có thể tự dưỡngCâu 2: Trùng Roi giống thực vật ở điểm nào?1S34HÃY CHỌN CÂU ĐÚNGCó hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thểCó khả năng di chuyểnCó khả năng sống thành tập đoànCơ thể có chứa chất diệp lục dó đó có thể tự dưỡngCâu 2: Trùng Roi giống thực vật ở điểm nào?HÃY CHỌN CÂU ĐÚNG12S4Có hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thểCó khả năng di chuyểnCó khả năng sống thành tập đoànCơ thể có chứa chất diệp lục dó đó có thể tự dưỡngCâu 2: Trùng Roi giống thực vật ở điểm nào?Hoan hô bạn trả lời đúng123ĐCó hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thểCó khả năng di chuyểnCó khả năng sống thành tập đoànCơ thể có chứa chất diệp lục dó đó có thể tự dưỡngCâu 2: Trùng Roi giống thực vật ở điểm nào?HÃY CHỌN CÂU ĐÚNGCâu 3: Tập đoàn trùng Roi có đặc điểm cơ bản nào?1234Là tập đoàn đa bàoTập đoàn chỉ là những động vật đơn bào tập hợp lại với nhauCả tập đoàn là một tế bàoLà một cơ thể đa bào123456789101112131415HÃY CHỌN CÂU ĐÚNGS234SAIHÃY CHỌN CÂU ĐÚNGCâu 3: Tập đoàn trùng Roi có đặc điểm cơ bản nào?Là tập đoàn đa bàoTập đoàn chỉ là những động vật đơn bào tập hợp lại với nhauCả tập đoàn là một tế bàoLà một cơ thể đa bàoHoan hô bạn trả lời đúng1Đ34HÃY CHỌN CÂU ĐÚNGCâu 3: Tập đoàn trùng Roi có đặc điểm cơ bản nào?Là tập đoàn đa bàoTập đoàn chỉ là những động vật đơn bào tập hợp lại với nhauCả tập đoàn là một tế bàoLà một cơ thể đa bàoHÃY CHỌN CÂU ĐÚNG12S4SAICâu 3: Tập đoàn trùng Roi có đặc điểm cơ bản nào?Là tập đoàn đa bàoTập đoàn chỉ là những động vật đơn bào tập hợp lại với nhauCả tập đoàn là một tế bàoLà một cơ thể đa bào123SSAIHÃY CHỌN CÂU ĐÚNGCâu 3: Tập đoàn trùng Roi có đặc điểm cơ bản nào?Là tập đoàn đa bàoTập đoàn chỉ là những động vật đơn bào tập hợp lại với nhauCả tập đoàn là một tế bàoLà một cơ thể đa bàoEm có biếtỞ vùng xích đạo châu Phi có phổ biến một bệnh người nguy hiểm ở người do 1 loại trùng roi ki sinh trong máu gây ra. Bệnh lan truyền qua loài ruồi tsê tsê. Bệnh nhân suy kiệt sức lực , rơi vào giấc ngủ li bì và có tỉ lệ tử vong rất cao.Trong ruột mối có nhiều trùng roi cộng sinh. Trùng roi tiết ra enzim giúp mối tiêu hóa được xenlulozơ.Em có biếtCuối xuân, đầu hè khi bắt đầu có nắng ấm, trùng roi ở mặt nước ao hồ sinh sản rất nhanh, tạo nên lớp váng xanh trên mặt nước.Trùng roi làm sạch môi trường nước, làm thức ăn cho động vật nhỏ, bên cạnh cũng gây bệnh cho con người và động vật.Khi gặp điều kiện bất lợi, trùng roi có hiện tượng kết bào xác xẩy ra như sau: thoát ớt nước thừa, cơ thể thu nhỏ lại, hình thành vỏ bọc ngoài.– Học bài, trả lời câu hỏi SGK– Chuẩn bị nội dung bài mới: Trùng giày và trùng biến hình

Sinh Học 7 Bài 4 Trùng Roi

Sinh học 7 bài 4 trùng roi do đội ngũ giáo viên dạy tốt môn sinh học trên toàn quốc biên soạn với mong muốn giúp các em tìm hiểu kiến thức trọng tâm trong bài và hướng dẫn giải bài tập câu hỏi SGK sinh học 7 bài 4 để các em hiểu rõ hơn.

Sinh học 7 bài 4 trùng roi thuộc CHƯƠNG I: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

Hướng dẫn trả lời câu hỏi sgk sinh học 7 bài 4 trùng roi

Hãy dựa vào hình 4.2, diễn đạt bằng lời 6 bước sinh sản phân đôi của trùng roi xanh.

– Bước 1: Trùng roi dự trữ chất dinh dưỡng để chuẩn bị phân đôi

– Bước 2: Đầu tiên là lông và nhân phân đôi trước

– Bước 3: Các bào quan còn lại bắt đầu phân đôi: không bào co bóp, điểm mắt, hạt diệp lục

– Bước 4: Trùng roi bắt đầu tách đôi

– Bước 5: Trùng roi tiếp tục tách đôi

– Bước 6: Hình thành 2 trùng roi

– Trùng roi xanh tiến về phía ánh sáng nhờ

… Diệp lục

… Roi và điểm mắt

– Trùng roi xanh giống tế bào thực vật ở chỗ:

… Có roi

… Có thành xelulozo

… Có diệp lục

… Có điểm mắt

– Trùng roi xanh tiến về phía ánh sáng nhờ

… Diệp lục

✓ Roi và điểm mắt

– Trùng roi xanh giống tế bào thực vật ở chỗ:

… Có roi

… Có thành xelulozo

✓ Có diệp lục

… Có điểm mắt

Bằng các cụm từ: tế bào, đơn bào, đa bào, em hãy điền vào nhận xét sau đây về tập đoàn trùng roi:

Tập đoàn ………… dù có nhiều ………… nhưng vẫn chỉ là một nhóm động vật ………… vì mỗi tế bào vẫn vận động và dinh dưỡng độc lập. Tập đoàn trùng roi được coi là hình ảnh của mối quan hệ về nguồn gốc giữa động vật đơn bào và động vật đa bào.

Tập đoàn trùng roi dù có nhiều tế bào nhưng vẫn chỉ là một nhóm động vật đơn bào vì mỗi tế bào vẫn vận động và dinh dưỡng độc lập. Tập đoàn trùng roi được coi là hình ảnh của mối quan hệ về nguồn gốc giữa động vật đơn bào và động vật đa bào.

Hướng dẫn giải bài tập sgk sinh học 7 bài 4 trùng roi

Giải bài 1 trang 19 SGK Sinh học 7. Có thể gặp trùng roi ở đâu ?

– Trùng roi xanh là động vật đơn bào rất nhỏ. Chúng thường sống trong nước ao, hồ, đầm, ruộng, và cả các vũng nước mưa, chúng tạo thành các váng xanh trên bề mặt.

– Chúng ta cùng có thể nuôi cấy chúng trong bình nuôi cấy Động vật nguyên sinh ở phòng thí nghiệm.

Giải bài 2 trang 19 SGK Sinh học 7. Trùng roi giống và khác với thực vật ờ những điểm nào ?

Trùng roi giống với thực vật ở các đặc điểm:

– Cơ thể có cấu tạo từ tế bào.

– Có các cơ quan tử đặc trưng: không bào, nhân, nguyên sinh chất, diệp lục.

– Có khả năng tự dưỡng.

– Có tính hướng sáng.

* Trùng roi khác với thực vật ở các điểm:

– Có khả năng di chuyển (roi xoáy trong nước giúp trùng roi di chuyển).

– Có khả năng dị dưỡng (sống ở môi trường không có ánh sang lâu ngày, trùng roi có thể đồng hóa các chất hữu cơ từ xác sinh vật để lấy dinh dưỡng).

– Có khả năng nhận biết ánh sang (nhờ điểm mắt ở gốc roi).

Giải bài 3 trang 19 SGK Sinh học 7. Khi di chuyển, roi hoạt động như thế nào khiến cho cơ thể trùng roi vừa tiến ưa xoay mình ?

Trùng roi di chuyển bằng cách dùng roi xoáy vào nước. Khi roi xoay sẽ giúp tạo ra một xoáy nước ở phía sau cơ thể để đẩy trùng roi bơi về phía trước. Xoáy nước này cũng sẽ tạo thêm động lực giúp cho roi xoay mà không tốn quá nhiều năng lượng. Như vậy cơ thể trùng roi có thể vừa tiến vừa xoay mình về phía trước.

Xem Video bài học trên YouTube

Là một giáo viên Dạy cấp 2 và 3 thích viết lạch và chia sẻ những cách giải bài tập hay và ngắn gọn nhất giúp các học sinh có thể tiếp thu kiến thức một cách nhanh nhất

Một Quả Roi Chứa Bao Nhiêu Calo? ” Vẽ Nên Cá Tính

Quả Roi bao nhiêu calo? Một quả Roi hay còn gọi là quả Mận chứa 35-40 calo/100g và một số thành phần dinh dưỡng khác giúp cơ thể no lâu hơn so với các trái cây khác.

Một quả Roi chứa bao nhiêu calo?

Quả Roi hay còn gọi là quả Mận đã trở thành một trong những trái cây rất quen thuộc đối với mọi người từ xưa đến nay. Việc sử dụng quả Roi để hỗ trợ cho quá trình giảm cân hoặc điều chỉnh thực đơn cân đối lượng dinh dưỡng trong cơ thể là rất hợp lý.

Công dụng của quả Roi

Giảm cân hiệu quả

Việc sử dụng quả Roi để giảm cân thì chắc hẳn mọi người khi tìm hiểu thành phần dinh dưỡng của quả Roi thì đã biết được. Để giảm cân được hiệu quả thì bạn nên bổ sung quả Roi vào trong thực đơn mỗi ngày của mình để giúp cơ thể được no lâu hơn. Từ đó, cắt giảm được lượng calo không cần thiết nạp vào cơ thể một cách đơn giản hơn so với các loại thực phẩm khác.

Dưỡng trắng da

Theo như thành phần dinh dưỡng của quả Roi thì chứa rất nhiều Vitamin và khoáng chất. Từ đó, chúng ta có thể sử dụng quả Roi để dưỡng da rất hiệu quả và giúp cho làn da trở nên trắng mịn một cách nhanh chóng. Mỗi ngày bạn nên ăn khoảng 2-3 quả Roi sẽ nhanh chóng thấy được công dụng đẹp da một cách hiệu quả.

Chống oxy hoá da

Nhiều chuyên gia đã chứng minh, việc ăn nhiều loại trái cây chứa nhiều vitamin sẽ giúp cơ thể chống lão hoá một cách hiệu quả. Chính vì thế, quả Roi cũng có công dụng tương tự khi sử dụng mỗi ngày để giúp làn da và cơ thể chống oxy hoá một cách hiệu quả hơn.

Tạm kết về quả Roi chứa bao nhiêu calo

Nhờ vào những thông tin trên thì các bạn đã có thể giải đáp được một quả roi chứa bao nhiêu calo? Từ đó, có thể dễ dàng lên cho mình một kế hoạch giảm cân và thực đơn mỗi ngày một cách hiệu quả.

Bài 5. Trùng Biến Hình Và Trùng Giày

I. Trùng biến hình

– Là đại diện của lớp Trùng chân giả.

– Sống ở mặt bùn trong các ao tù hay các hồ nước lặng. Đôi khi chúng nổi lẫn vào lớp váng trên các mặt ao hồ.

– Kích thước nhỏ thay đổi từ 0.01mm – 0.05mm, chỉ nhìn thấy dưới kính hiển vi.

– Cấu tạo:

+ Được coi như một cơ thể đơn bào đơn giản nhất

+ Cơ thể gồm: một khối chất nguyên sinh lỏng và nhân.

– Di chuyển: nhờ dòng chất nguyên sinh dồn về một phía tạo thành chân giả.

(rightarrow) cơ thể chúng luôn biến đổi hình dạng

Trùng biến hình dinh dưỡng bằng cách bắt mồi và tiêu hóa mồi. Được thực hiện qua 4 bước:

+ Bước 1: Khi chân giả tiếp cận mồi (tảo, vi khuẩn, vun hữu cơ …).

+ Bước 2: Lập tức hình thành chân giả thứ hai vây lấy mồi.

+ Bước 3: Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh.

+ Bước 4: Không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa nhờ dịch tiêu hóa.

(rightarrow) Hình thức tiêu hóa là nội bào vì thức ăn được tiêu hóa bên trong tế bào

– Bài tiết:

+ Nước thừa được tập trung về một chỗ gọi là không bào co bóp rồi chuyển ra ngoài.

+ Chất thải được loại ra ngoài ở bất kì vị trí nào trên cơ thể.

– Hô hấp: trao đổi khí (lấy oxi, thải CO2) thực hiện qua bề mặt cơ thể.

– Sinh sản vô tính: bằng cách phân đôi cơ thể theo mọi hướng khi gặp điều kiện thuận lợi (về thức ăn, nhiệt độ …)

II. Trùng giày

– Là đại diện của lớp Trùng cỏ.

– Tế bào đã phân hóa thành nhiều bộ phận. Mỗi bộ phân đảm nhận một chức năng sống nhất định.1. Cấu tạo

+ Cấu tạo gồm:

– Phần giữa là phần nhân gồm: nhân nhỏ và nhân lớn

– Nửa trước và nửa sau đều có không bào co bóp hình hoa thị, ở vị trí cố định. Chỗ lõm của cơ thể là rãnh miệng, cuối rãnh miệng có lỗ miệng và hầu.

+ Di chuyển: theo kiểu vừa tiến vừa xoay nhờ lông bơi bao quanh cơ thể rung động theo kiểu làn sóng và mọc theo vòng xoắn quanh cơ thể.

– Thức ăn được lông bơi dồn về lỗ miệng

– Thức ăn qua miệng và hầu được vo thành viên trong không bào tiêu hóa

– Không bào tiêu hóa dời hầu di chuyển trong cơ thể theo quỹ đạo nhất định (theo chiều hình mũi tên)

– Enzim tiêu hóa biến đổi thức ăn thành các chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh.

– Chất bã được thải ra ngoài qua lỗ thoát.

+ Tóm tắt quá trình tiêu hóa

– Thức ăn (rightarrow) ​ miệng (rightarrow) hầu (rightarrow) không bào tiêu hóa (rightarrow) chất lỏng (nhờ enzim biến đổi)

– Chất bã thải nhờ không bào co bóp (rightarrow) ​ lỗ thoát ra ngoài.

Có 2 hình thức sinh sản:

– Sinh sản vô tính: bằng cách phân đôi theo chiều ngang

– Sinh sản hữu tính: bằng cách sinh sản tiếp hợp.

I. III. Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK

Câu 1: Trùng biến hình sống ở đâu và di chuyển, bắt mồi, tiêu hoá mồi như thế nào?

– Trùng biến hình sống ở mặt bùn trong các ao hồ tù hay hồ nước lặng. Đôi khí chúng nổi lần vào lớp váng trộn mặt các ao hồ.

– Di chuyển: nhờ dòng chất nguyên sinh dồn về một phía tạo thành chân giả.

– Bắt mồi: bằng cách tạo ra chân giả bao vây mồi rồi hình thành không bào tiêu hóa để tiêu hóa mồi.

Câu 2: Trùng giày di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hóa và thải bã như thế nào?

– Di chuyển: theo kiểu vừa tiến vừa xoay nhờ lông bơi bao quanh cơ thể rung động theo kiểu làn sóng và mọc theo vòng xoắn quanh cơ thể.

– Lấy thức ăn, tiêu hóa và thải bã:

+ Thức ăn được lông bơi dồn về lỗ miệng

+ Thức ăn qua miệng và hầu được vo thành viên trong không bào tiêu hóa

+ Không bào tiêu hóa dời hầu di chuyển trong cơ thể theo quỹ đạo nhất định (theo chiều hình mũi tên)

+ Enzim tiêu hóa biến đổi thức ăn thành các chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh.

+ Chất bã được thải ra ngoài qua lỗ thoát.

Câu 3: Cơ thể trùng giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình như thế nào?

Hướng dẫn trả lời:

Cơ thể trùng đế giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình:

– Cơ thể trùng đế giày đã có sự phân hóa thành nhiều bộ phận, mỗi bộ phận đảm nhận chức nhăng nhất định.

– Có nhân lớn, nhân nhỏ, không bào co bóp, miệng, hầu,…

– Có tiêm mao để di chuyển

IV. Câu hỏi ôn tập

Câu 1: So sánh trùng roi, trùng biến hình và trùng đế giày (hình dạng,cấu tạo, di chuyển, dinh dưỡng và sinh sản).

Câu 2: Tại sao lại gọi là trùng roi, trùng biến hình và trùng đế giày?