Top 3 # Xem Nhiều Nhất Cách Vẽ Tia Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Techcombanktower.com

Cách Vẽ Đường Đi Của Tia Sáng Và Ảnh Tạo Bởi Gương Phẳng Hay, Có Đáp Án

1. Sử dụng định luật phản xạ ánh sáng:

+ Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới.

+ Góc tới bằng góc phản xạ.

2. Sử dụng tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng:

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo, cùng chiều, có độ lớn bằng vật, khoảng cách từ gương đến vật bằng khoảng cách từ gương đến ảnh. Tức là ảnh đối xứng với vật qua gương

Để vẽ ảnh của một vật qua gương phẳng có hai cách:

Cách 1:

Vẽ 2 tia sáng bất kì từ vật đến gương, sau đó vẽ hai tia phản xạ, đường kéo dài của hai tia phản xạ cắt nhau ở đâu thì đó là ảnh.

Cách 2:

Lấy đổi xứng ảnh với vật qua gương phẳng.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Dựa vào tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng, hãy vẽ ảnh của vật sáng AB

Đáp án:

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo, cùng chiều, có độ lớn bằng vật, khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương.

– Vẽ ảnh của vật sáng AB

Ví dụ 2: Vẽ ảnh của vật sáng AOB sau:

Đáp án: Vẽ ảnh của vật sáng AOB:

Ví dụ 3: Cho một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng. Góc tạo bởi tia tới với mặt gương bằng 50°.

a) Hãy vẽ ảnh của vật tạo bởi gương phẳng?

b) Tìm góc tới và góc phản xạ?

Đáp án:

a) Vẽ hình.

b) Ta có:

Vì góc tới bẳng góc phản xạ nên: i = i’ = 40°

C. Bài tập tự luyện

A. Hình a.

B. Hình b.

C. Hình c.

D. Cả ba hình đều đúng.

Bài 2: Vẽ ảnh của vật AB qua gương phẳng.

Bài 3: Cho vật AB đặt trước một gương phẳng như hình vẽ:

Hãy vẽ ảnh A’B’ của vât AB qua gương phẳng

Bài 4. Một vật sáng AB đặt trước một gương phẳng (hình vẽ). Góc tạo bởi vật và gương phẳng bằng 60°.

a) Hãy vẽ ảnh của vật AB tạo bởi gương phẳng và cho biết góc tạo bởi giữa ảnh và mặt gương.

b) Hãy vẽ tia sáng xuất phát từ điểm A tới gương rồi phản xạ qua điểm N

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Bài 6. Hãy vẽ ảnh của một số vật đặt trước gương phẳng ở trường hợp sau

Bài 7. Vẽ ảnh của vật sáng AB trong trường hợp sau

Bài 8. Vẽ ảnh của vật sáng là tam giác ABC đặt trước gương như hình.

Hiển thị đáp án

Bài làm:

Bài 10. Đặt hai gương phẳng vuông góc với nhau chiếu một tia sáng SI bất kỳ vào gương G 1. Hãy vẽ đường đi của tia sáng qua G 1, G 2. Cho biết tia phản xạ qua G 2 có phương như thế nào đối với tia tới SI?

Hiển thị đáp án

Bài làm:

Có 2 cách để vẽ:

Cách 1:

Cách 2:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết – Bài tập Vật Lý 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 7.

Lý Thuyết Và Bài Tập Về Tia

Bài viết bao gồm đầy đủ lý thuyết về tia. Trong bài còn có các dạng bài tập áp dụng và lời giải chi tiết giúp các em có thể nắm chắc và hiểu sâu bài học.

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VỀ TIA A. Lý thuyết

1. Hình gồm một điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi O là một tia gốc O. Khi viết(đọc) tên một tia, phải đọc hay viết tên gốc trước.

Hình bên tia Ox.

2. Hai thia chung gốc Ox và Oy tạo thành một đường thẳng xy gọi là hai tia đối nhau.

– Mỗi điểm trên đường thẳng là góc chung của hai tia đói nhau.

Hình bên: Hai tia Ox và Oy là hai tia đối nhau.

Nếu điểm A thuộc Ox (A khác X) thỳ hai tia Ox và OA trùng nhau.

Lưu ý: Quan hệ giữa một điểm nằm giữa hai điểm và hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau.

3. Xét ba điểm O,A,B.

a) Nếu hai tia OA,OB đối nhau thì điểm O nằm giữa A và B.

b) Ngược lại nếu O nằm giữa A và B thì :

– Hai tia OA, OB đối nhau.

– Hai tia OA, OB trùng nhau.

Bài tập.

Bài 1. Cho điểm C nằm giữa hai điểm A và B, điểm M nằm giữa hải điểm A và C, điểm N nằm giữa hai điểm C và B.

a) Tìm các tia trùng nhau gốc C.

b) Giải thích vì sao điểm C nằm giữa hai điểm M và N.

Giải:

a) Các tia CM, CA trùng nhau. Các tia CN, CB trùng nhau

b) Các tia CA, CB đối nhau (vì C nằm giữa A và B). Suy ra CM, CN đối nhau. Vậy C nằm giữa M và N.

Bài 2. Cho điểm O nằm giữa hai điểm E, F. Hãy kể tên các tia đối nhau, các tia trùng nhau.

Giải:

– Hai tia OE và OF là tia đối nhau.

Các tia trùng nhau là: EO và EF; tia FO và FE.

Bài 3. Hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O tạo thành mấy tia? Có bao nhiêu tia đối nhau.

Giải:

– Tạo thành 4 tia Ox, Oy, Oz, Ot.

– Cặp tia đối nhau là: Tia Ox và Oy; Tia Oz và Ot.

Bài 4. Cho điểm A thuộc đường thẳng xy, điểm M thuộc tia Ax và điểm N thuộc tia Ay

a) Tìm các tia đối tia Ax.

b) Tìm các tia trùng với tia Ax.

c) Trên hình vẽ có bao nhiêu tia (Hai tia trùng nhau chỉ kể một tia)

Giải:

a) Các tia đối của tia Ax là tia An, Ay (hai tia này chỉ là một tia)

b) Hai tia trùng với tia Ax là tia AM.

c) Trên hình vẽ có 6 tia: Mx, My, Ax, Ay, Nx, Ny.

Bài 5: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hình tạo bởi điểm O và một phần đường thằng được chia ra bởi điểm O được gọi là một …

b) Điểm R bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của……

c) Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì:

– Hai tia … đối nhau.

– Hai tia CA… và … trùng nhau.

– Hai tia BA và BC ….

Giải:

a) Tia gốc;

b) Hai tia đối nhau Rx và Ry;

c) AB và AC; CB; trùng nhau

Bài 6

Trên đường thẳng A cho bốn điểm M, N, P, Q như hình 31. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Trong các tia MN, MP, MQ, NQ có những tia nào trùng nhau?

b) Trong các tia MN, NM, MP có những tia nào đối nhau?

c) Nêu tên hai tia gốc P đối nhau.

Giải:

a) Xét riêng những tia cùng gốc M; những tia cùng gốc N ta được những tia trùng nhau MN, MP, MQ và NP, NQ.

b) Ta chỉ xét những tia chung gốc đó là MN và MP. Hai tia này không đối nhau

Bài 7

Cho hai tia Ox, Oy đối nhau điểm A thuộc tia Ox, các điểm B và C thuộc tia Oy (B nằm giữa O và C). Hãy kể tên:

a) Tia trùng với BC

b) Tia đối với BC.

Giải:

a) Tia trùng với tia BC là tia By.

b) Tia đối với tia BC là tia BO, tia BA hoặc tia Bx (ba tia này trùng nhau)

Bài 8

Cho hai điểm A và B, hãy vẽ:

a) Đường thẳng AB

b) Tia AB.

c) Tia BA.

Giải: Em vẽ hình như sau:

Bài 9: Vẽ tia AB. Lấy điểm M thuộc tia AB, hỏi:

a) Hai điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A hay nằm khác phía đối với điểm A?

b) Điểm M nằm giữa hai điểm A và B hay điểm B nằm giữa hai điểm A và M?

Giải:

a) Hai điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A

b)

Trường hợp: M nằm giữa 2 điểm A, B

Trường hợp: B nằm giữa 2 điểm A, M

Bài 10

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Tia AB là hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm cùng phía với B đối với …

b) Hình tạo bởi điểm A và phần đường thẳng chứa tất cả các điểm nằm cùng phía với A là một tia gốc …

Giải:

a) A b) A

Bài 11

Vẽ đường xy. Lấy điểm O trên đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Oy. Lấy điểm N thuộc tia Ox.

a) Viết tên hai tia đối gốc O

b) Trong ba điểm M, O, N thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Giải:

a) hai tia đối nhau gốc O là tia Ox và Oy.

b, Điểm M thuộc tia BM thì MA, MB đối nhau do đó điểm M nằm giữa hai điểm A và

Bài 12.

a) Gọi M là một điểm thuộc tia AB. Trong ba điểm M, A, C thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

b) Gọi N là một điểm thuộc tia AC. Trong ba điểm N, A, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Giải:

a) Hai tia đối nhau gốc O là tia Ox và Oy.

b) Điểm M thuộc tia Oy nên tia OM trung với tia Oy.

– Điểm N thuộc tia Ox nên tia ON trùng với tia Ox. Suy ra hai tia OM và ON đối nhau do đó điểm O nằm giữa hai điểm M, N.

Bài 13: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Nếu điểm O nằm trên đường thẳng xy thì:

a) Điểm O là gốc chung của một …

b) Điểm … nằm giữa một điểm bất kì khác O của tia Ox và một điểm bất kì khác O của tia Oy.

Giải:

a) Hai tia đối nhau Ox và Oy; b) O.

Bài 14: Lấy 3 điểm không thẳng hàng A, B, C vẽ hai tia AB, AC:

a) Vẽ tia Ax cắt đường thẳng BC tại M nằm giữa hai điểm B và C.

b) Vẽ tia Ay cắt đường thẳng BC tại N không nằm giữa hai điểm B và C.

Giải:

Em có thể vẽ hình như sau:

Bài 15

Trong các câu sau, em hãy chọn câu đúng:

a) Hai tia Ox và Oy chung gốc thì đối nhau.

b) Hai tia Ox và Oy cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau.

c) Hai tia Ox và Oy tạo thành đưởng thẳng xy thì đối nhau.

Giải:

Câu C

Những Điều Thú Vị Về Tia X Và Phương Pháp Chụp Xquang

Những điều thú vị về tia X và phương pháp chụp Xquang

17-02-2012

Được biết đến là một trong những phát hiện quan trọng trong lịch sử y học hiện đại, việc phát minh ra tia X và phương pháp chụp Xquang đã mang lại những ứng dụng tuyệt vời giúp phát hiện và hỗ trợ chẩn đoán, điều trị bệnh đạt hiệu quả và độ chính xác cao. Tuy nhiên, trong quá trình ứng dụng, khoa học cũng phát hiện ra nhiều điều thú vị khác về tia X. 

Kết quả của sự phát hiện tình cờ

Tia X được phát hiện một cách hết sức tình cờ vào khoảng năm 1895 bởi nhà vật lý học người Đức tên là Wilhelm Roentgen khi ông đang loay hoay tìm cách sửa chữa lại thiết bị ca tốt của mình. Khi đó, Roentgen đã đặt những vật thể khác nhau trước một thiết bị do ông chế tạo để đo mức độ hiển thị hình ảnh của chúng lên các tấm phim. Bất chợt, Roentgen nảy ra ý tưởng mới, ông muốn xem bàn tay của vợ ông trông sẽ ra sao khi tiếp xúc với những tia sáng bí ẩn này. Kết quả là tấm phim ghi lại được hình ảnh toàn bộ cấu tạo xương và cơ của bàn tay giống như hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy trong các tấm phim chụp Xquang ngày nay. Ngạc nhiên trước những gì thu được, Roentgen đã công bố kết quả phát hiện của mình và phương pháp chụp Xquang nhanh chóng được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực: từ y học, trong phát hiện bệnh và các chấn thương bên trong cơ thể, cho tới việc ứng dụng trong kiểm tra đồ đạc, hành lý tại các sân bay… Nhìn chung, tia X đã tạo nên một cuộc cách mạng trong lĩnh vực y học. Với việc phát hiện ra tia X, Roentgen đã được trao giải thưởng Nobel cho phát hiện của mình.

Tia X – Ứng dụng tuyệt vời trong nhiều lĩnh vực khác nhau

Không chỉ mang lại giá trị ứng dụng lớn trong y học, tia X còn được sử dụng trong việc kiểm tra an ninh tại các sân bay. Tại Mỹ, trong nhiều năm trở lại đây, thiết bị quét Xquang được sử dụng nhằm phát hiện vũ khí và những đồ vật nguy hiểm không được phép mang lên máy bay. Tia X có thể cho kết quả phát hiện các đồ vật bằng kim loại chính xác. Bằng cách sử dụng thiết bị gia tốc phân tử làm tăng tốc độ chuyển động của các electron đạt mức tốc độ của ánh sáng cho tới khi chúng phát ra các tia phóng xạ. Cũng bằng cách chiếu tia X này, các nhà khoa học có thể sử dụng để kiểm tra cấu trúc nguyên tử của các loại vật liệu, kể cả chất liệu nhân tạo và vật liệu tự nhiên.

Tia X có thể gây ảnh hưởng tới DNA?

– Tuy việc sử dụng phương pháp chụp Xquang có thể mang lại nhiều lợi ích trong chẩn đoán, phát hiện tình trạng bệnh, song những nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra rằng: việc tiếp xúc nhiều với phương pháp chụp Xquang có thể gây ra những tổn thương cho các tế bào trong cơ thể. Do bản thân tia X là một loại tia điện từ sóng ngắn có mang năng lượng. Do đó khi hấp thụ vào cơ thể con người, chúng phát ra các phóng xạ ion hoá làm thay đổi cấu tạo các phân tử trong các tế bào sống của cơ thể, cụ thể là làm thay đổi các DNA trong các tế bào sống, kết quả là làm gia tăng nguy cơ tế bào đột biến dẫn tới bệnh ung thư.

– Tại Mỹ, các nhà khoa học nước này đo được mức độ phóng xạ khi tiếp xúc với tia X vào khoảng vài millisieverts (msv). Trung bình khi chụp Xquang toàn bộ vùng ngực, bệnh nhân sẽ tiếp xúc với tia X có mức phóng xạ là 0,1msv. Mức độ phóng xạ trung bình một người có thể tiếp xúc trong một năm có thể vào khoảng 3msv từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có cả các phóng xạ tự do trong tự nhiên.  Tuy nhiên, theo so sánh của Hiệp hội Chuyên ngành Xquang Bắc Mỹ, thì một lần chụp Xquang vùng ngực sẽ khiến cho một người bị nhiễm một mức phóng xạ tương đương với 10 ngày tiếp nhận phóng xạ tự do từ môi trường tự nhiên. Như vậy, nếu chụp Xquang nhiều lần trong một năm, nguy cơ bị nhiễm phóng xạ nồng độ cao rất có thể xảy ra.

Thai nhi dễ bị tổn thương  hơn khi tiếp xúc với tia X

– Khi còn là thai nhi trong bụng mẹ, để có thể nhìn thấy hình ảnh của đứa trẻ, các bác sĩ thường sử dụng một phương pháp scan có tên gọi là CT scan để thu được hình ảnh 3D bên trong cơ thể người mẹ. Để có được hình ảnh này, người ta cũng phải dùng đến tia X, và tất nhiên nguy cơ nhiễm xạ đối với người mẹ, đặc biệt là đứa trẻ trong bụng là điều tất yếu. Với người lớn, việc bị nhiễm các phóng xạ ion hoá từ tia X không đáng lo ngại lắm, bởi các tế bào trong cơ thể người lớn là các tế bào trưởng thành, chúng có thể nhanh chóng phục hồi nếu bị thương tổn nhẹ.

– Tuy nhiên ở trẻ nhỏ, những tế bào mô xương và các tế bào mô khác đang trong quá trình hoàn thiện nên chúng phân chia và phát triển rất nhanh, do đó nếu bị ảnh hưởng bởi phóng xạ ion hoá, các tế bào này sẽ bị đột biến và nhân lên nhanh chóng thành các khối u ung thư. Để tránh ảnh hưởng này, các nhà khoa học chuyên ngành Xquang khuyến cáo nên hạn chế các xét nghiệm có sử dụng tia X đối với phụ nữ mang thai để tránh các tác động của phóng xạ tới thai nhi.

Có thể ngăn chặn sự ảnh hưởng phóng xạ từ tia X?

– Tiếp xúc nhiều với năng lượng phóng xạ từ tia X có thể làm gia tăng nguy cơ mắc ung thư, tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể hạn chế sự ảnh hưởng này của tia X. Các nghiên cứu khoa học đã tìm ra cách hạn chế ảnh hưởng từ năng lượng phóng xạ từ tia X.

– Bằng cách đo nồng độ phóng xạ hấp thụ qua da, các bác sĩ có thể kiểm soát lượng phóng xạ đi vào cơ thể do tiếp xúc với tia X, nếu nồng độ quá cao, các bác sĩ có thể hạn chế những tiếp xúc không cần thiết để đảm bảo mức độ an toàn đối với bệnh nhân. Ngoài ra, các nhà khoa học khuyên rằng: mỗi người cần tự bảo vệ bản thân bằng cách tránh tiếp xúc với tia X, hay các phương pháp chụp Xquang, ngoại trừ những trường hợp thật sự cần thiết.

MINH NGỌC (Theo Science/SK&ĐS)

Khắc Chữ, Khắc Hình Ảnh Lên Dưa Hấu Bằng Tia Laser Ở Đâu?

Vào các dịp lễ tết, cuối năm, các ngày rằm 15 hoặc mùng 1 khi đi qua các tuyến đường phố Sài Gòn (HCM) hẳn chắc đã và lần bạn bắt gặp những trái dưa hấu được bày bán trên bên lòng đường với những hoa văn được khắc trên thân khá đẹp mắt và tinh xảo, những trái dưa hấu có thể được khắc nhiều nội dung khác nhau lên thân vỏ tròn bóng như: Chữ thư pháp,hình ảnh, thông tin, logo công ty, …

Các chi tiết phức tạp cần khắc lên dưa hấu đặc biệt là logo thương hiệu hoặc hình ảnh chân dung thì việc khắc bằng tay thường không đạt hiệu quả, tuy nhiên với máy khắc laser thì việc này có thể khắc phục 100% tuyệt vời, máy khắc laser giúp cho việc khắc trên dưa hấu kể cả những chi tiết nhỏ cho đến các chi tiết phức tạp trở nên đơn giản hơn rất nhiều

Tất cả các mẫu khắc đều được thiết kế bằng phần mềm đồ họa, kỹ thuật viên của Phan Long Laser sẽ hỗ trợ quý khách mọi mặt về việc này nên quý khách có thể thỏa sức lựa chọn hàng triệu mẫu khắc khác nhau, thậm chí có thể khắc hình ảnh chân dung của bạn lên trên thân vỏ trái dưa hấu đều được hết

Thời gian khắc nhanh siêu tốc là một trong những lợi thế rất lớn của công nghệ khắc dưa hấu bằng máy laser giúp cho quý khách không cần phải chờ đợi lâu, chất lượng khắc bằng máy laser đồng đều khắc số lượng lớn đều đảm bảo chất lượng, ngoài ra thì khắc dưa hấu bằng máy laser giá thành cũng rẻ hơn so với việc khắc bằng tay thủ công nhiều lần

Điều mà rất nhiều quý khách hàng đang băn khoăn lúc này là liệu khắc dưa hấu bằng máy laser có ảnh hưởng gì đến chất lượng dưa không? Chúng tôi có thể khẳng định luôn rằng việc khắc laser lên dưa hấu hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến chất lượng của trái dưa, thời gian sử dụng của trái dưa sau khi khắc vẫn giữ nguyên vẹn như ban đầu, nên quý khách hoàn toàn có thể yên tâm tuyệt đối về vấn đề này

Tìm hiểu công việc khắc dưa hấu thủ công Hiện nay đa phần công việc khắc tạo hình ảnh, khắc chữ lên dưa hấu đều thực hiện thủ công thông qua bàn tay khéo léo và tỉ mỉ của người thợ, chỉ với một mũi dao nhọn kết hợp với óc quan sát người thợ khắc có thể tạo được bất kỳ kiểu chữ hoặc hình ảnh nào mà khác hàng yêu cầu. Việc khắc khắc hình ảnh hoặc khắc chữ lên dưa hấu này đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ đến mức tối đa của người thợ khắc để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật trên vỏ dưa hấu

Mời bạn xem Video Khắc dưa hấu ở TpHCM cho khách hàng tại Đồng Tháp

Công nghệ khắc laser ứng dụng trong khắc tên khắc chữ, khắc hình ảnh, logo lên trái dưa hấu Công việc khắc dưa hấu bằng tay đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận như đã nói ở trên, ngoài ra thời gian thực hiện xong 1 tác phẩm cũng không phải là nhanh, mặt khắc việc khắc dưa hấu thủ công thường các chi tiết nhỏ việc khắc là khó và không được tinh xảo khi nhìn kỹ lại gần. Với những điểm yếu của công nghệ khắc dưa hấu thủ công trên, chúng tôi trân trọng giới thiệu công nghệ khắc dưa hấu bằng tia laser mà đơn vị chúng tôi đang cung cấp

Nhận khắc laser trên trái dưa hấu, khắc laser với độ tinh xảo cực cao, có thể khắc hình ảnh, khắc tên khắc logo trực tiếp đưa tên thương hiệu của bạn hiển thị trên bề mặt trái dưa hấu. Khắc laser trên dưa hấu lấy liền khắc tại chỗ, quý khách không cần chờ đợi lâu chỉ sau chưa đầy 2 phút là chúng tôi đã có thể thực hiện xong và hoàn chỉnh tác phẩm khắc dưa hấu bằng máy bắn tia laser

Giá khắc hình khắc chữ lên dưa hấu có cao không? Hiện tại chúng tôi đang khắc cho các đơn hàng khắc dưa hấu lẻ với giá chỉ từ: 20.000 vnđ/ sản phẩm, chúng tôi có thể đảm bảo rằng dịch vụ khắc laser luôn cam kết giá rẻ nhất. Với khách hàng đặt hàng số lượng lớn chúng tôi có những chính sách ưu đãi giảm giá hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấ tốt nhất

Khaclasergiare.vn được đánh giá là đơn vị uy tín hàng đầu tại Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ gia công trên mọi chất liệu, cam kết giá dịch vụ rẻ nhất trên thị trường. Dịch vụ khắc laser lấy liền, khắc tại chỗ

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi!

Khắc Laser – Cắt Laser: khac chu len dua hau, cách khắc chữ trên dưa hấu, cách khắc chữ lên dưa hấu,