Top 11 # Xem Nhiều Nhất Cách Vẽ Sóng Elliott Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Techcombanktower.com

Sóng Elliott Tk 21: Cách Vẽ &Amp; Đếm Sóng Elliott (Cụ Thể)

Sóng elliot là gì mà các trader quan tâm quá vậy! Mô hình sóng elliot gồm 5 đợt sóng, nhưng liệu các trader chúng ta có hiểu đúng & toàn diện về sóng elliott?

Nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật, hay gọi là trader hay hỏi Ngọ về vấn đề này. Ví dụ như: nguồn gốc hay định nghĩa sóng elliott? Cách vẽ sóng elliott, cách đếm sóng elliott hiệu quả? Một chu kỳ sóng elliott đầy đủ? Sự kết hợp giữa sóng elliott với dãy số Fibonacci?

Thì đây sẽ là bài viết toàn diện Ngọ chia sẻ đến nhà đầu tư.

Nội dung bài viết sóng ellott bao gồm:– Lịch sử về sóng elliott– Những nguyên lý và cách đếm sóng elliott– Ứng dụng lý thuyết sóng elliott và dãy số Fibonacci

Kho sách chứng khoán lớn nhất Việt Nam với 100+ ebook.

I. Lịch sử sóng elliott

Nguyên lý sóng Elliott là phát minh của Ralph Nelson Elliott dựa vào các hành vi xã hội, hoặc đám đông, có khuynh hướng theo xu hướng và được lặp đi lặp lại, vì bản chất con người trong đầu tư rất ít hoặc không thay đổi, nó thế hiện ở các mô hình và các chu kỳ.

Sóng Elliott đã được nghiên cứu và sử dụng trong thị trường chứng khoán, và thể hiện qua biểu đồ của nhà đầu tư trong giao dịch. Ông đã xác định một số mô hình chuyển động, sự hồi lại, chúng kết hợp lại với nhau tạo thành mẫu hình lớn với thời gian dài hoặc ngắn. Một sóng hoàn chỉnh sẽ có tất cả 144 sóng nhỏ.

II. Những nguyên lý và cách đếm sóng elliott

1. Sóng elliott đơn giản

“Nguyên lý sóng Elliott” được xuất bản lần đầu và được công bố rộng rãi vào năm 1938.

Theo lý thuyết sóng Elliott, mô hình cơ bản nhất sẽ được chia làm 5 đợt sóng. Gồm 3 sóng chính 1, 3 và 5 di chuyển theo xu hướng, và 2 sóng 2, 4 là sóng điều chỉnh.

Cụ thể hơn:

Các sóng tăng giảm đan xen nhau, sau sóng tăng là sóng giảm và ngược lại.

Trong các sóng thì lại có những sóng nhỏ, siêu nhỏ khác.

Một số quy tắc:

Sóng 4 không xâm phạm vào sóng 1. (Tức là giá thấp nhất sóng điều chỉnh 4 phải lơn hơn giá đỉnh của sóng tăng số 1)

Sóng 2 không hồi lại hết toàn bộ sóng 1

Sóng 3 sẽ là sóng tăng mạnh nhất so với sóng 1 và sóng 5.

2. Chu kỳ sóng Ellliot

Một chu kỳ sóng hoàn chỉnh sẽ gồm 8 sóng với 2 giai đoạn:

1) sóng tăng chia thành 5 đợt

2) sóng điều chỉnh ba sóng

Sóng tăng chính sẽ được gắn số 1, 2, 3,4 ,5 và sóng giảm chính sẽ gắn chữ số A, B, C. Sóng A & C sẽ ngược chiều với giảm giá, sóng B là sóng tăng, tức cùng chiều với sóng gốc.

Lưu ý: Đỉnh sóng B phải thấp hơn đỉnh sóng A.

Sóng A-B-C bản chất giống sóng 1-2-3-4-5, tuy nhiên ở đây chỉ có 3 sóng thay vì xu hướng chính gồm 5 sóng. Khi đó gộp lại, chúng ta sẽ có chu kỳ sóng “5-3”. Hãy tưởng tượng giống hình zigzag vậy.

Một sóng hoàn chỉnh sẽ có tất cả 144 sóng nhỏ!

III. Ứng dụng lý thuyết sóng elliott và dãy số Fibonacci

Tuy lý thuyết là vậy, tuy nhiên tùy theo cách nhìn nhận mà mỗi người sẽ có cách đếm sóng riêng, kết hợp với dãy số Fibonacci để tạo ra khung thời gian và các ngưỡng mua và bán phù hợp.

Đối với các nhà đầu tư mới bắt đầu theo trường phái phân tích kỹ thuật muốn đánh theo sóng elliott, chỉ nên tập trung vào sóng 3 vì đó là sóng có khả năng tăng giá mạnh nhất. Yên tâm là bạn là NĐT nhỏ lẻ tài sản tầm 1 tỷ trở lại nên với TTCK với hơn 1000 mã, sẽ đủ chỗ cho bạn giải ngân vào sóng 3. Phân tích kỹ thuật khá phong phú và đa dạng, để hiểu tường tận về PTKT, bạn nên tham dự khóa học phân tích kỹ thuật của Ngọ, Ngọ sẽ hướng dẫn và hỗ trợ bạn đến khi thuần thục.

Sóng Elliott Tk 21: Cách Vẽ &Amp; Đếm Sóng Elliott (Cụ Thể) – Cophieux

Sóng elliot là gì mà các trader quan tâm quá vậy! Mô hình sóng elliot gồm 5 đợt sóng, nhưng liệu các trader chúng ta có hiểu đúng & toàn diện về sóng elliott?

Nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật, hay gọi là trader hay hỏi Ngọ về vấn đề này. Ví dụ như: nguồn gốc hay định nghĩa sóng elliott? Cách vẽ sóng elliott, cách đếm sóng elliott hiệu quả? Một chu kỳ sóng elliott đầy đủ? Sự kết hợp giữa sóng elliott với dãy số Fibonacci?

Thì đây sẽ là bài viết toàn diện Ngọ chia sẻ đến nhà đầu tư.

Nội dung bài viết sóng ellott bao gồm:

Lịch sử về sóng elliott

Những nguyên lý và cách đếm sóng elliott

Ứng dụng lý thuyết sóng elliott và dãy số Fibonacci

I. Lịch sử sóng elliott

Nguyên lý sóng Elliott là phát minh của Ralph Nelson Elliott dựa vào các hành vi xã hội, hoặc đám đông, có khuynh hướng theo xu hướng và được lặp đi lặp lại, vì bản chất con người trong đầu tư rất ít hoặc không thay đổi, nó thế hiện ở các mô hình và các chu kỳ.

Sóng Elliott đã được nghiên cứu và sử dụng trong thị trường chứng khoán, và thể hiện qua  biểu đồ  của nhà đầu tư trong giao dịch. Ông đã xác định một số mô hình chuyển động, sự hồi lại, chúng kết hợp lại với nhau tạo thành mẫu hình lớn với thời gian dài hoặc ngắn. Một sóng hoàn chỉnh sẽ có tất cả 144 sóng nhỏ.

II. Những nguyên lý và cách đếm sóng elliott

1. Sóng elliott đơn giản

“Nguyên lý sóng Elliott” được xuất bản lần đầu và được công bố rộng rãi vào năm 1938.

Theo lý thuyết sóng Elliott, mô hình cơ bản nhất sẽ được chia làm 5 đợt sóng. Gồm 3 sóng chính 1, 3 và 5 di chuyển theo  xu hướng,  và 2 sóng 2, 4 là sóng điều chỉnh.

Cụ thể hơn:

Các sóng tăng giảm đan xen nhau, sau sóng tăng là sóng giảm và ngược lại.

Trong các sóng thì lại có những sóng nhỏ, siêu nhỏ khác.

Một số quy tắc:

Sóng 4 không xâm phạm vào sóng 1. (Tức là giá thấp nhất sóng điều chỉnh 4 phải lơn hơn giá đỉnh của sóng tăng số 1)

Sóng 2 không hồi lại hết toàn bộ sóng 1

Sóng 3 sẽ là sóng tăng mạnh nhất so với sóng 1 và sóng 5.

2. Chu kỳ sóng Ellliot

Một chu kỳ sóng hoàn chỉnh sẽ gồm 8 sóng với 2 giai đoạn:

1) sóng tăng chia thành 5 đợt

2) sóng điều chỉnh ba sóng

Sóng tăng chính sẽ được gắn số 1, 2, 3,4 ,5 và sóng giảm chính sẽ gắn chữ số A, B, C. Sóng A & C sẽ ngược chiều với giảm giá, sóng B là sóng tăng, tức cùng chiều với sóng gốc.

Lưu ý: Đỉnh sóng B phải thấp hơn đỉnh sóng A.

Sóng A-B-C bản chất giống sóng 1-2-3-4-5, tuy nhiên ở đây chỉ có 3 sóng thay vì xu hướng chính gồm 5 sóng. Khi đó gộp lại, chúng ta sẽ có chu kỳ sóng “5-3”. Hãy tưởng tượng giống hình zigzag vậy.

Một sóng hoàn chỉnh sẽ có tất cả 144 sóng nhỏ!

III. Ứng dụng lý thuyết sóng elliott và dãy số Fibonacci

Tuy lý thuyết là vậy, tuy nhiên tùy theo cách nhìn nhận mà mỗi người sẽ có cách đếm sóng riêng, kết hợp với dãy số Fibonacci để tạo ra khung thời gian và các ngưỡng mua và bán phù hợp.

Đối với các nhà đầu tư mới bắt đầu theo trường phái phân tích kỹ thuật muốn đánh theo sóng elliott, chỉ nên tập trung vào sóng 3 vì đó là sóng có khả năng tăng giá mạnh nhất. Yên tâm là bạn là NĐT nhỏ lẻ tài sản tầm 1 tỷ trở lại nên với TTCK với hơn 1000 mã, sẽ đủ chỗ cho bạn giải ngân vào sóng 3. Phân tích kỹ thuật khá phong phú và đa dạng, để hiểu tường tận về PTKT, bạn nên tham dự khóa học phân tích kỹ thuật của Ngọ, Ngọ sẽ hướng dẫn và hỗ trợ bạn đến khi thuần thục.

Nguyễn Hữu Ngọ

Kỹ Thuật Cách Vẽ Sóng Elliott Cực Hay Dành Cho Người Mới

Cách vẽ sóng Elliott cũng là 1 trong những cách phân tích kỹ thuật rất quan trọng để đầu tư Forex và bạn cũng nghe rất nhiều trader chuyên nghiệp nhắc về công cụ này. Vậy sóng Elliott là gì? nó được ứng dụng như thế nào trong Forex mà sao nhiều người lại sử dụng nó. Bài viết sau đây của Học Chơi Forex sẽ cho bạn biết giá trị mà sóng Elliott mang lại cho bạn khi biết cách sử dụng.

Lý thuyết sóng Elliott

Theo nguyên lý sóng Elliott, một xu hướng (tăng & giảm) được chia phân thành 2 pha: pha điều chỉnh (corrective phase) và pha dịch chuyển trong xu hướng chính (motive phase). Trong đó corrective phase có 3 sóng và motive phase có 5 sóng và thường mỗi sóng chuẩn gồm 144 sóng nhỏ.

Nguyên tắc và cách đếm sóng elliott trong forex

Sóng 2 sẽ được bắt đầu khi sóng 1 hoàn tất

Sóng 3 vì nằm trong xu hướng tăng rất mạnh nên không được quá ngắn

Sóng 4 sẽ không được đi vào khu vực sóng 1

Sóng A, B, C tương tự như sóng 1, 2, 3, 4, 5 nhưng chỉ có 3 sóng thay vì xu hướng chính 5 sóng.

Cách vẽ sóng Elliott

Phương pháp vẽ sóng cốt yếu là vẽ kênh giá, nó có vai trò quyết định vị trí sóng nội bộ và đoán được xu hướng của các sóng trong tương lai. Các kênh giá chứa chuyển động giá của sóng và là các đường có xu hướng song song. Đối với mô hình Tam giác (Triangle) là một ngoại lệ mặc dù nó không song song nhưng vẫn được gọi là kênh giá.

Cách vẽ kênh giá và dự đoán mục tiêu khi sử dụng kênh giá:

Sóng 3 hoặc C: khi sóng 1 và 2 được hình thành bạn hãy vẽ kênh giá bằng cách bạn nối từ điểm đầu sóng 1 với điểm đuôi sóng 2 rồi vẽ đường song song từ đỉnh của sóng 1. Nếu sóng 3 không vượt qua đường song song hoặc không thể chạm đến đường song song thì có thể đó là sóng C không phải là sóng 3.

Đường hỗ trợ từ 0 đến sóng 2 giữ vai trò làm mứt chặn. Và khi mức chặn này bị phá vỡ thì khả năng sóng 2 hoặc B di chuyển phức tạp hơn và vì thế sóng 3 hay C sẽ không được hình thành.

Sóng 4: Sau khi sóng 3 hình thành bạn hãy vẽ kênh giá bằng việc nối điểm cuối sóng 1 với điểm cuối sóng 3 và cũng vẽ một đường song song từ điểm cuối sóng 2. Cách này có thể dự đoán được mục tiêu của sóng 4.

Bạn hãy lưu ý thường đường nằm dưới từ sóng 2 sẽ dễ bị phá vỡ một chút do hành động giá của sóng 4. Đường hỗ trợ này giữ vai trò là mục tiêu tối thiểu của sóng 4. Nếu sóng 4 không đến gần được đường này thì có lẽ đó là biểu hiện của một xu hướng rất mạnh. Có thể xu hướng giá vẫn đang nằm ở sóng 3 hoặc sẵn sàng cho sự bức phá mạnh ở sóng 5.

Sóng 5:

Cách 1: Như các cách thông thường khi sóng 4 hoàn thành bạn vẽ một kênh giá nối điểm cuối sóng 2 và điểm cuối sóng 4 bằng một đường xu hướng và sau đó vẽ đường song song từ điểm cuối sóng 3, cách này có thể giúp bạn dự đoán mục tiêu sóng 5.

Thường thì sóng 5 không bao giờ chạm đến đường xu hướng nằm ở trên, trừ khi sóng 5 theo mô hình mở rộng Extension 5 hoặc lúc sóng 3 tương đối yếu. Trong mô hình Extension 5 với biểu hiện khối lượng giao dịch cao cùng những chỉ báo xung lượng mạnh mẽ thì hiện tượng vượt quá (throw over) có thể xuất hiện.

Cách 2: Sóng 3 có tốc độ di chuyển nhanh hơn so với sóng 1 và 5. Nếu sóng 3 hiển thị đợt tăng hoặc giảm gần như thẳng đứng thì bạn hãy vẽ một đường xu hướng nối sóng 2 với sóng 4 rồi vẽ đường song song từ sóng 1 và đường song song bạn vừa vẻ sẽ cắt qua Sóng 3 và sẽ tạo mục tiêu cho Sóng 5. Theo kinh nghiệm đây có lẽ là kênh giá rất có giá trị.

Sóng D và E: Khi sóng B hình thành bạn hãy vẽ đường nối điểm đầu của sóng A và điểm cuối của sóng B nhằm giúp xác định phương hướng cho sóng D. Kế tiếp khi sóng C hoàn thành thì bạn cũng có thể vẽ đường xu hướng nối sóng A với điểm cuối của sóng C nhằm xác định mục tiêu sóng E. Có lẽ như không bao giờ sóng E dừng ngay tại đường xu hướng mà chỉ ghé sát đường xu hướng một cách nhanh chóng và tạm thời và trên là những cách vẽ sóng Elliott.

Mối quan hệ giữa sóng elliott và fibonacci

Theo tỷ lệ Fibonacci thường bộc lộ mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng sau:

Nguyên lý sóng Elliott tạo ra hình dáng và khung sườn trong khi tỷ lệ Fibonacci tạo ra công cụ để đo lường các biến động giá kể cả về biên độ lẫn thời điểm kết thúc. Sự kết hợp tỷ lệ Fibonacci với nguyên lý sóng Elliott quả thật là một sự kết hợp khoa học.

Các mối quan hệ tỷ lệ Fibonacci phổ biến nhất và tin cậy hiện nay bạn có thể dễ dàng được tìm thấy chúng ở giữa các sóng elliott và được nối lại với nhau bằng một sóng khác chứ không phải giữa 2 sóng liền nhau.

Ví dụ ở chiều dài của sóng 3 trong một chuỗi 5 sóng sẽ chịu sự ảnh hưởng từ các chiều dài của sóng 1 chứ không phải từ chiều dài của sóng 2 nữa

Tiếp theo bạn sẽ được biết chi tiết cách tính mục tiêu biên độ của từng sóng với tỷ lệ Fibonacci.

5

/

5

(

1

bình chọn

)

Bài 16: Vẽ Kênh Giá Vận Dụng Lý Thuyết Sóng Elliott

Vẽ kênh giá là phương pháp quan trọng không chỉ quyết định vị trí các sóng nội bộ mà còn dự đoán được các mục tiêu cho sóng kế tiếp.

Kênh giá là gì?

Kênh giá là những đường xu hướng song song, ít nhiều cũng chứa toàn bộ dao động giá của một sóng. Dù các đường xu hướng của mô hình Triangle không song song nhưng chúng cũng được coi là kênh giá.

Các sóng thuộc cùng cấp độ sóng có thể được nhận diện bằng cách vẽ các kênh giá. Đặc biệt trong trường hợp các cấu trúc sóng Impulse, sóng Zigzag và sóng Triangle. Nếu những sóng này không tương xứng nhau thì nên tìm kiếm cách tính sóng tùy chọn khác.

Cách vẽ kênh giá và dự đoán mục tiêu sử dụng kênh giá

Mục tiêu sóng 3 hoặc sóng C

Vẽ một kênh giá ngay sau khi sóng 1 và sóng 2 hoàn thành. Nối điểm khởi đầu của sóng 1 (được đánh dấu là 0) với điểm cuối của sóng 2, sau đó vẽ một đường song song kéo từ đỉnh sóng 1.

Đường song song này có vai trò là mục tiêu tối thiểu của sóng 3 đang phát triển. Nếu sóng 3 không thể bức phá qua đường song song này hoặc không thể chạm đến nó thì có thể đó là sóng C chứ không phải là sóng 3.

Đường hỗ trợ từ 0 đến sóng 2 có vai trò là mức chặn. Khi đường này bị phá vỡ thì rất có khả năng sóng 2 hoặc B di chuyển phức tạp hơn vì thế sóng 3 hoặc C chưa bắt đầu hình thành.

Chú ý rằng sóng 3 thường là sóng mạnh nhất và sẽ vượt qua đường xu hướng trên.

Mục tiêu sóng 4

Ngay sau khi sóng 3 hoàn thành thì có thể vẽ một kênh giá bằng cách nối điểm cuối của sóng 1 với điểm cuối của sóng 3 bằng một đường xu hướng rồi vẽ một đường song song từ điểm cuối của sóng 2. Bằng cách này có thể dự đoán mục tiêu sóng 4. Chú ý rằng thông thường đường nằm dưới từ sóng 2 sẽ bị phá vỡ một chút do hành động giá của sóng 4. Đường hỗ trợ này có vai trò là mục tiêu tối thiểu của sóng 4.

Nếu sóng 4 không đến gần được đường này thì đây là biểu hiện của một xu hướng rất mạnh. Có thể xu hướng giá vẫn đang ở sóng 3 hoặc sẵn sàng cho sự bức phá mạnh ở sóng 5.

Mục tiêu sóng 5

Phương pháp 1

Ngay sau khi sóng 4 hoàn thành thì có thể vẽ một kênh giá nối điểm cuối của sóng 2 với điểm cuối của sóng 4 bằng một đường xu hướng sau đó vẽ đường song song từ điểm cuối của sóng 3. Bằng cách này có thể dự đoán mục tiêu sóng 5.

Thông thường sóng 5 sẽ không chạm đến đường xu hướng nằm trên, trừ khi song 5 theo mô hình mở rộng Extension5 hoặc khi sóng 3 tương đối yếu. Trong mô hình Extension5 với biểu hiện khối lượng giao dịch cao và các chỉ báo xung lượng mạnh mẽ thì hiện tượng vượt quá (throwover) có thể xuất hiện.

Phương pháp 2

Thường thì sóng 3 là sóng mạnh nhất cho thấy tốc độ di chuyển rất nhanh khi so sánh với sóng 1 và sóng 5. Nếu sóng 3 cho thấy một đợt tăng giá hoặc giảm giá gần như thẳng đứng thì vẽ một đường xu hướng nối sóng 2 với sóng 4 rồi vẽ đường song song từ sóng 1.

Đường song song này sẽ cắt qua sóng 3 và sẽ tạo mục tiêu cho sóng 5. Kinh nghiệm cho thấy đây là kênh giá rất có giá trị.

Mục tiêu sóng D và E

Ngay sau khi sóng B hoàn thành thì có thể vẽ một đường xu hướng nối điểm khởi đầu sóng A với điểm cuối sóng B để định mục tiêu cho sóng D khi mô hình Triangle đang phát triển. Điều này chắc chắn hơn sau khi sóng C hoàn thành.

Ngay sau khi sóng C hoàn thành thì có thể vẽ đường xu hướng nối sóng A với điểm cuối sóng C để định mục tiêu sóng E. Hầu như không bao giờ sóng E dừng ngay tại đường xu hướng mà chỉ ghé sát đường xu hướng một cách nhanh chóng và tạm thời.

Mục tiêu trong mô hình Double Zigzag

Việc vẽ một kênh giá là điều rất quan trọng để phân biệt các mô hình Double Zigzag với các mô hình sóng Impulse trong khi việc phân biệt chúng vốn khó khăn do chúng đều có đặc trưng sóng chủ. Các mô hình Double Zigzag có xu hướng chạm kênh giá gần như hoàn hảo trong khi ở mô hình Impulse thì sóng 3 thường phá vỡ ra khỏi kênh giá.