Chương V. §2. Biểu Đồ Chuong V 2 Bieu Do Docx

--- Bài mới hơn ---

 • Chiêu Lựa Chọn Biểu Đồ Thích Hợp Trong Bài Tập Địa Lý
 • Bieu Do Nhan Qua Trong Quan Ly Chat Luong
 • Tạo Biểu Đồ Động Trong Excel, Biểu Đồ Tương Tác Trên Excel
 • Biểu Đồ Ca Sử Dụng Và Tạo Lập Biểu Đồ Ca Sử Dụng Trong Rational Rose
 • Bài 11 Trang 30,31,32 Sbt Địa 8: Vẽ Biểu Đồ So Sánh Mật Độ Dân Số Của Một Số Khu Vực Châu Á Ố?
 • Chương V. Thống kê

  Qua bài học HS cần:

  1)Về kiến thức:

  IV. Tiến trình dạy học:

  HĐ1: Tìm hiểu về biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất:

  HĐTP1: Biểu đồ tần suất hình cột:

  GV yêu cầu HS cả lớp xem nội dung ví dụ 1 trong SGK và phân tích cách vẽ biểu đồ tần suất.

  Gọi HS nhận xét, bổ sung (nếu cần).

  GV nhận xét, bổ sung và nêu lời giải đúng (nếu HS không trình bày đúng lời giải)

  HĐTP2: Đường gấp khúc tần suất:

  GV: Bảng phân bố tần suất ghép lớp (ở ví dụ 1 SGK) cũng có thể được mô tả bằng một đường gấp khúc (GV giới thiệu cách vẽ tương tự SGK)

  GV yêu cầu HS xen hình 35 SGK trang 116.

  Gọi HS nhận xét, bổ sung (nếu cần).

  GV nhận xét, bổ sung và nêu lời giải đúng (nếu HS các nhóm không trình bày đúng lời giải)

  GV nêu chú ý …

  HS chú ý theo dõi trên bảng để lĩnh hội kiến thức…

  HS nhận xét bổ sung và sửa chữa ghi chép.

  HS trao đổi để rút ra kết quả: …

  HS chú ý lên bảng để lĩnh hội kiến thức …

  Các nhóm cử đại diện lên bảng trình bày lời giải (Có giải thích)

  I.Biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất:

  1) Biểu đồ tần suất hình cột:

  Ví dụ 1: (SGK)

  Ví dụ 2: Cho bảng phân bố tần suất ghép lớp sau: Nhiệt độ trung bình của tháng 12 tại thành phố Vinh từ năm 1961 đến năm 1990.

  Giá trị đại diện

  Tần số f i (%)

  16,7

  43,3

  36,7

  3,3

  Cộng

  100%

  Hãy mô tả bảng trên bằng cách vẽ:

  Biểu đồ tần suất hình cột;

  2)Đường gấp khúc tần suất:

  (SGK)

  Ví dụ HĐ1: SGK

  3)Chú ý: (SGK)

  HĐ2: Tìm hiểu về cách vẽ biểu đồ hình quạt:

  HĐTP1:

  GV nêu ví dụ 2 trong SGK và phân tích hướng dẫn cách vẽ biểu đồ hình quạt.

  HĐTP2: Ví dụ áp dụng:

  GV cho HS các nhóm thỏa luận để tìm lời giải ví dụ HĐ 2 trong SGK .

  Gọi HS đại diện lên bảng trình bày lời giải.

  Gọi HS nhận xét, bổ sung (nếu cần)

  GV nhận xét, bổ sung và nêu lời giải đúng (nếu HS không trình bày đúng lời giải)

  HS chú ý theo dõi để lĩnh hội kiến thức…

  HS nhận xét, bổ sung và sửa chữa ghi chép…

  HS trao đổi để rút ra kết quả:…

  II. Biểu đồ hình quạt:

  (Xem SGK)

  Ví dụ HĐ2: SGK

  Qua bài học HS cần:

  1)Về kiến thức:

  IV. Tiến trình dạy học:

  HĐ1: Giải bài tập 1 SGK.

  Gọi HS nhận xét, bổ sung (nếu cần)

  GV nhận xét, bổ sung và nêu lời giải đúng (nếu HS không trình bày đúng lời giải)

  HS nhận xét, bổ sung và sửa chữa ghi chép…

  HS trao đổi và rút ra kết quả: …

  HĐ2: Giải bài tập 2 SGK trang 118.

  Gọi HS nhận xét, bổ sung (nếu cần)

  GV nhận xét, bổ sung và nêu lời giải dúng (nếu HS không trình bày đúng lời giải)

  HS nhận xét, bổ sung và sửa chữa ghi chép.

  HĐ3: Giải bài tập 3 SGK

  Gọi HS nhận xét, bổ sung (nếu cần).

  GV nhận xét, bổ sung và nêu lời giải đúng (nếu HS không trình bày đúng lời giải)

  HS nhận xét, bổ sung và sửa chữa ghi chép…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chương V. §2. Trình Bày Một Mẫu Số Liệu
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Trong Excel: Biểu Đồ Cột, Hình Tròn
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Pivot Table Trong Excel Dành Cho Dân ‘chuyên’ Làm Báo Cáo
 • Ứng Dụng Của Biểu Đồ Pareto Trong Năng Suất Chất Lượng
 • Biểu Đồ Pareto (Pareto Chart) Là Gì? Ý Nghĩa Và Các Bước Lập Biểu Đồ
 • Chương V. §2. Biểu Đồ

  --- Bài mới hơn ---

 • 7 Bước Để Tạo Một Biểu Đồ ·
 • Chi Tiết Bài Học 14. Histogram
 • Giáo Án Lớp 9 Môn Địa Lí
 • Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 9 Bài 10: Thực Hành: Vẽ Và Phân Tích Biểu Đồ Về Sự Thay Đổi Cơ Cấu Diện Tích Gieo Trồng Phân Theo Các Loại Cây, Sự Tăng Trưởng Đàn Gia Súc, Gia Cầm
 • Giải Địa Lí 7 Bài 61: Thực Hành Đọc Lược Đồ , Vẽ Biểu Đồ Cơ Cấu Kinh Tế Châu Âu
 • Bài 2: Biểu đồ

  Bài 2: Biểu đồ

  Chúng ta có thể mô tả chiều cao của 36 học sinh bằng cách vẽ biểu đồ !

  ???

  Chiều cao của 36 học sinh

  I.Biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc

  Ta vẽ như thế nào?

  Bài 2: Biểu đồ

  O

  Tần suất

  Tần số

  1

  150

  156

  162

  168

  174

  13.9

  16.7

  20

  33.3

  36.1

  Hình 34. Biểu đồ tần suất hình cột về chiều cao(cm) của 36 học sinh

  Chiều cao của 36 học sinh

  1. Biểu đồ tần suất hình cột

  O

  Tần suất

  Chiều cao

  1

  150

  156

  162

  168

  174

  13.9

  33.3

  36.1

  Hình 34. Biểu đồ tần suất hình cột về chiều cao(cm) của 36 học sinh

  1. Biểu đồ tần suất hình cột

  Chiều cao của 36 học sinh

  16.7

  Các bước vẽ biểu đồ tần suất hình cột

  Bước 1: Vẽ hệ trục tọa độ(trục tung ứng với tần suất, trục hoành là số liệu )

  Bước 2: Vẽ từng hình chữ nhật sao cho chiều rộng của hình chữ nhật tương ứng với lớp của dấu hiệu điều tra, chiều cao của hình chữ nhật tương ứng với tần suất

  Bài 2: Biểu đồ

  2. Đường gấp khúc tần suất

  Giá trị đại diện của lớp là gì?

  Giá trị đại diện Ci của lớp i là trung

  bình cộng hai đầu mút của lớp i

  Ví dụ:

  153=(150+156):2

  O

  1

  150

  153

  156

  159

  162

  168

  171

  174

  (c1)

  (c2)

  (c3)

  (c4)

  165

  Tần suất

  Chiều cao

  20

  13.9

  16.7

  33.3

  36.1

  Hình 35. Đường gấp khúc tần suất về chiều cao(cm) của học sinh

  O

  150

  153

  156

  159

  171

  (c1)

  (c2)

  (c3)

  (c4)

  165

  Tần suất

  Chiều cao

  13.9

  16.7

  33.3

  36.1

  Hình 35. Đường gấp khúc tần suất về chiều cao(cm) của học sinh

  162

  168

  174

  Bước 1:

  Bước 2:

  Vẽ hai trục tọa độ( đặt tên trục)

  Bước 3:

  Vẽ các đoạn thẳng nối các điểm vừa xác định ở bước 2, ta được đường gấp khúc tần suất

  Xác định tọa độ các điểm

  Bước 3: Dùng thước đo độ để vẽ

  Cách vẽ biểu đồ hình quạt

  Chú ý : bảng phân bố tần suất ghép lớp cũng có thể miêu tả bằng biểu đồ hình quạt

  Biểu đồ hình quạt mô tả nhiệt độ trung bình của tháng 12 tại TP Vinh từ 1961 đến 1990

  Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp trong nước năm 1999 phân theo thành phần kinh tế (%)

  Củng cố

  Câu 1: Cách vẽ biểu đồ tần suất hình cột (tần số hình cột)?

  Câu 2: Giá trị đại diện của lớp là gì?

  Câu 3: Cách vẽ đường gấp khúc tần suất

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nêu Cách Tạo Biểu Đồ Hình Cột?
 • Giáo Án Địa Lý 11 Bài: Vẽ Biểu Đồ Hình Cột Và Nhận Xét
 • Bài 16. Thực Hành: Vẽ Biểu Đồ Về Sự Thay Đổi Cơ Cấu Kinh Tế
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Địa Lí
 • Cách Lựa Chọn Biểu Đồ Trong Bài Thi Địa Lí
 • Tập San Là Gì? Cách Làm Và Thiết Kế Tập San Đẹp, Độc Đáo

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Đọc Sơ Đồ Mạch Điện Công Nghiệp Không Phải Ai Cũng Biết
 • Công Nghệ 9 Bài 9: Thực Hành Lắp Mạch Điện Hai Công Tắc Ba Cực Điều Khiển Một Đèn
 • Hãy Vẽ Sơ Đồ Bộ Máy Nhà Nước Thời Lý?
 • Sơ Đồ Chức Năng Kinh Doanh (Business Function Diagram
 • Xây Dựng Bản Vẽ Sơ Đồ Khối
 • Tập san được nhiều người quan tâm, chú trọng tìm đọc trong mỗi lĩnh vực nhất định vì nó cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích. Người xem không chỉ quan tâm đến nội dung thu hút, chứa đựng thông tin ý nghĩa mà còn quan tâm đến hình thức trình bày dễ đọc, dễ hiểu cùng hình ảnh cuốn hút.

  Tập san là gì?

  Tập san được xuất bản trong nhiều lĩnh vực, nhiều loại khác nhau, ví dụ như tập san y học thực hành, tập san văn phòng, tập san văn học, tập san chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11…

  Nội dung tập san

  Để làm một tập san đẹp và ý nghĩa, bạn cần phải xác định bố cục một tập san để định hướng nội dung và thiết kế. Thông thường, tập san sẽ có bố cục gồm các phần sau:

  – Lời giới thiệu, lời ngỏ tập san

  Trong phần này, bạn sẽ dẫn dắt người đọc để giới thiệu nội dung chính bằng lời văn cuốn hút, đầy sức thuyết phục đến người đọc và thể hiện những sự sáng tạo trong cách đánh giá, nhận định cá nhân về ý nghĩa của nội dung chính.

  Hình thức trình bày tốt như các dẫn chứng, ví dụ minh hoạ cụ thể, sinh động cũng là điểm cộng khiến người đọc có những ấn tượng tốt ban đầu về nội dung tập san.

  Điều cần tránh ở phần này là không giới thiệu được nội dung chính hoặc trình bày quá dài dòng, lan man gây cảm giác nhàm chán đến người nghe, người đọc.

  – Nội dung chính

  Ngoài ra, bạn cần thể hiện lời cảm ơn chân thành, sâu sắc của những người đã xây dựng, đóng góp nội dung, ý tưởng cho tập san và cảm ơn người xem, người đọc đã quan tâm đến sản phẩm cùng mong muốn nhận được những ý kiến, đánh giá, góp ý tích cực từ người xem, người đọc.

  Cách làm tập san đẹp, độc đáo

  • Phân công công việc: Sau khi lên ý tưởng, bạn cần phân công công việc cụ thể cho từng thành viên phụ thuộc vào thế mạnh của mỗi người, bao gồm bộ phận nội dung, hình ảnh và thiết kế. Trong quá trình làm việc, mọi người có thể trao đổi, góp ý trình bày quan điểm để phối hợp, thống nhất nội dung và hình thức thể hiện.
  • Phân chia số lượng trang: Bạn cũng nên phân bổ những nội dung phù hợp với số trang. Nếu là nội dung chính bạn cần thể hiện chi tiết, cụ thể với số trang nhiều hơn so với nội dung phụ. Chính vì lý do này, bạn cần xác định nội dung chính, nội dung phụ để thiết kế phù hợp.

  – Thiết kế tập san

  Tập san nên thể hiện điểm đặc biệt bằng các ý tưởng sáng tạo từ các tiểu tiết đến tổng thể bởi các hình ảnh mới lạ nhưng đầy ý nghĩa luôn được đánh giá cao, dễ dàng thu hút người xem. Các ý tưởng thiết kế luôn xuất phát từ những hình ảnh quen thuộc nhưng được cách điệu, làm mới bằng các hình thức, chất liệu khác nhau.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tập San Là Gì? Cách Trang Trí Tập San Đẹp Và Độc Đáo Nhất
 • Hướng Dẫn Cách Làm Tập San 20/11 Tri Ân Thầy Cô Đẹp Và Ý Nghĩa
 • Muôn Màu Tập San Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11
 • Cách Trang Trí Tập San Đẹp Nhất Để Lưu Lại Dấu Ấn Tuổi Học Trò
 • Typography Mới Của Chủ Nghĩa Hậu Hiện Đại
 • Tập San Là Gì? Cách Trang Trí Tập San Đẹp Và Độc Đáo Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Tập San Là Gì? Cách Làm Và Thiết Kế Tập San Đẹp, Độc Đáo
 • Cách Đọc Sơ Đồ Mạch Điện Công Nghiệp Không Phải Ai Cũng Biết
 • Công Nghệ 9 Bài 9: Thực Hành Lắp Mạch Điện Hai Công Tắc Ba Cực Điều Khiển Một Đèn
 • Hãy Vẽ Sơ Đồ Bộ Máy Nhà Nước Thời Lý?
 • Sơ Đồ Chức Năng Kinh Doanh (Business Function Diagram
 • Tập san là gì?

  Tập san có nghĩa là ấn phẩm được thu thập tập hợp lại. Nó có nghĩa là nhà trường tổ chức thu thập tập trung các bài viết (văn thơ nhạc v.v…) của mọi người trong trường và tuyển chọn sàng lọc rồi cho in ấn phát hành.

  Theo nghĩa cảu Hán Việt thì San có nghĩa là: Xuất bản, in ấn, bao, tạp chí.

  Tập san có thể đề cập tới:

  • Tập san học thuật (bao gồm tập san khoa học), được bình duyệt và xuất bản định kỳ.
  • Tạp chí, đặc biệt là tạp chí chuyên ngành.

  Cách làm tập san đẹp và độc đáo nhất:

  Để làm được tập san đẹp, độc đáo bạn cần thực hiện theo các bước như sau:

  1. Lên ý tưởng:

  Ở bước này, cần lên kế hoạch cụ thể và giao việc cho từng thành viên. Biết tận dụng điểm mạnh của mỗi người để có nhiều ý tưởng hay cho tập san nhất.

  2. Xác định độ dày của tập san:

  Nếu muốn tập san của bạn được chú ý, bạn cần phải đẩm bảo độ đủ dày, số lượng trang không quá ít. Nếu quá mỏng, khiến người ta nghĩ là chuẩn bị sơ sài, không đặt tâm huyết vào quá trình làm tập san. Tuy nhiên, dày quá cũng không tốt, dẫn đến nội dung bị lan man và bị lặp lại nội dung.

  3. Trang trí bìa tập san:

  4. Tạo một lời ngỏ thu hút:

  Tiếp đến, bạn cần chú tâm đó là Lời ngỏ. Lời ngỏ là nội dung đầu tiên người xem sẽ đọc được. Nó quyết định xem mọi người có đọc tiếp nữa không, thế nên nó đóng vai trò rất quan trọng.

  Lời ngỏ cần thâu tóm được nội dung chính của tập san nhưng phải được thể hiện tự nhiên, dí dỏm để thu hút người đọc.

  Để có lời ngỏ ấn tượng hãy chọn ra bạn nào giỏi văn nhất lớp để viết.

  5. Lên kế hoạch cho nội dung tỉ mỉ:

  6. Trang trí cho tập san:

  Trang trí giữ vai trò vô cùng quan trọng, góp phần làm nổi bật tập san thế nên cần lập ra một đội trang trí gồm toàn các bạn khéo tay hay làm, tập san của các bạn sẽ bắt mắt lắm đấy.

  Cần có ý tưởng cụ thể xem trang bìa nên trang trí như thế nào. Các trang tiếp theo mỗi trang đều có cách trang trí riêng để tạo ấn tượng, không làm người đọc cảm thấy nhàm chán

  7. Sáng tạo tạo nên sự độc đáo cho tập san:

  Yếu tố sáng tạo giúp tập san các bạn độc và lạ. Các ý tưởng sáng tạo luôn được đánh giá rất cao.Các bạn có thể tìm ra điểm đặc biệt của lớp và cho vào tập san, sau đây mình sẽ đưa ra vài ý tưởng:

  • Truyện tranh tự sáng tác về lớp, có thể dùng hình vẽ chi bi để tăng độ đáng yêu.
  • Ước mơ, cảm nghĩ của các thành viên
  • Bộ ảnh chung của lớp và các thầy cô.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Làm Tập San 20/11 Tri Ân Thầy Cô Đẹp Và Ý Nghĩa
 • Muôn Màu Tập San Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11
 • Cách Trang Trí Tập San Đẹp Nhất Để Lưu Lại Dấu Ấn Tuổi Học Trò
 • Typography Mới Của Chủ Nghĩa Hậu Hiện Đại
 • Thiết Kế Đồ Họa Tự Sự Comic Sans
 • Chương V. §2. Trình Bày Một Mẫu Số Liệu

  --- Bài mới hơn ---

 • Chương V. §2. Biểu Đồ Chuong V 2 Bieu Do Docx
 • Chiêu Lựa Chọn Biểu Đồ Thích Hợp Trong Bài Tập Địa Lý
 • Bieu Do Nhan Qua Trong Quan Ly Chat Luong
 • Tạo Biểu Đồ Động Trong Excel, Biểu Đồ Tương Tác Trên Excel
 • Biểu Đồ Ca Sử Dụng Và Tạo Lập Biểu Đồ Ca Sử Dụng Trong Rational Rose
 • Chương V. §2. Trình bày một mẫu số liệu

  Chào mừng các em học sinh

  Bài giảng Đại số 10 Nâng cao

  Thực hiện: Giáo sinh Hoàng Văn Phụng

  Hướng dẫn: Cô Bế Thị Phương

  Bài 2: Trình bày một mẫu số liệu (tiếp)

  3. Biểu đồ

  Để trình bày mẫu số liệu một cách trực quan, sinh động, dễ nhớ và

  gây ấn tượng, người ta sử dụng biểu đồ

  Một số dạng biểu đồ:

  Biểu đồ hình cột

  Biểu đồ đường

  a. Biểu đồ tần số, tần suất hình cột

  Biểu đồ hình cột là một cách thể hiện rất tốt bảng phân bố tần số (hay tần suất) ghép lớp.

  Ví dụ 3 (SGK trang 165)

  Chiều cao của 36 học sinh nam

  Cách vẽ biểu đồ tần số hình cột

  Trên đường thẳng nằm ngang (dùng làm trục số) ta đánh dấu các đoạn

  xác định các lớp bắt đầu từ đoạn từ đoạn

  Vẽ hai đường thẳng vuông góc

  Tại mỗi đoạn ta dựng lên một cột hình chữ nhật với đáy là đoạn đó,

  còn chiều cao bằng tần số của lớp mà đoạn đó xác đinh

  Bảng 6

  Biểu đồ tần suất hình cột

  Biểu đồ tần suất hình cột thể hiện bảng 5 và bảng 6

  H3

  b. Đường gấp khúc tần số, tần suất

  Bảng 4

  Ví dụ 4

  Vẽ hai đường thẳng vuông góc

  Trên đường thẳng nằm ngang (dùng làm trục số), ta đánh dấu các điểm

  A1, A2 ,..A5, ở đó Ai là trung điểm các đoạn (hoặc nửa khoảng)

  xác định lớp thứ i (i=1,2..5)

  Tại mỗi điểm Ai đựng đoạn AiMi vuông góc với đường thẳng nằm ngang

  và có độ dài bằng tần số lớp thứ i

  Cụ thể: A1M1 =6,…..,A5M5 =3.

  Vẽ các đoạn M1M2, M2M3, M3M4, M4M5 ta được đường gấp khúc.

  Đó là đường gấp khúc tần số thể hiện bảng 4

  Cách vẽ

  H4

  Vẽ đường gấp khúc tần suất thể hiện bảng 6

  c. Biểu đồ tần suất hình quạt

  Biểu đồ hình quạt rất thích hợp cho việc thể hiện bảng phân bố tần suất ghép lớp.

  Hình tròn được chia thành những hình quạt.

  Mỗi lớp được tương ứng với hình quạt mà diện tích nó tỉ lệ với tần suất của lớp đó

  Ví dụ 5

  Cách vẽ

  Lớp thứ nhất [160 ; 162] chiếm 6/36 = 1/6  16,7 % của kích thước mẫu.

  Do đó hình quạt tương ứng sẽ chiếm 1/6 hình tròn.

  Số đo góc quạt này là 1/6 của 3600 tức là 600

  Tương tự các lớp còn lại ta dựng hình quạt tương ứng với góc

  quạt xác định bởi ai=fi.3600

  Củng cố

  Cách vẽ biểu đồ tần số, tần suất hình cột.

  Cách vẽ biểu đồ đường gấp khúc tần số, tần suất.

  Cách vẽ biểu đồ tần suất hình quạt.

  Bài học kết thúc

  Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Vẽ Biểu Đồ Trong Excel: Biểu Đồ Cột, Hình Tròn
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Pivot Table Trong Excel Dành Cho Dân ‘chuyên’ Làm Báo Cáo
 • Ứng Dụng Của Biểu Đồ Pareto Trong Năng Suất Chất Lượng
 • Biểu Đồ Pareto (Pareto Chart) Là Gì? Ý Nghĩa Và Các Bước Lập Biểu Đồ
 • Biểu Đồ Pareto ( Minh Họa Một Cách Tổng Quát Và Hiển Thị Sự Khác Nhau Về Mức Độ Quan Trọng Tương Quan Giữa Tác Nhân Và Kết Quả Của Các Tập Hợp Dữ Liệu )
 • Cách Đi Máy Bay V1.0

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Mua Vé Máy Bay Du Học Nhật Bản Giá Rẻ
 • Hướng Dẫn Từ A Tới Z Cách Làm Thủ Tục Check In
 • Hướng Dẫn Đặt Vé Máy Bay Du Học Nhật Bản
 • Top 10 Phần Mềm Gõ 10 Ngón, Luyện Tập Đánh Máy 10 Ngon Tay Tốt Nhất 20
 • Cách Bấm Máy Tính Giải Nhanh Trắc Nghiệm Hóa Học (Dành Cho Học Sinh 10, 11, 12)
 • Nếu bạn đi du học thì chắc chắn bạn phải đi máy bay (trừ khi bạn siêu giàu và đi bằng thuyền cho nó sang trọng), và cách đi máy bay có thể khiến bạn bỡ ngỡ nếu lần đầu bạn đi ra nước ngoài bằng máy bay. Bài này hướng dẫn cách đi máy bay cho các bạn.

  • Bay trực tiếp: Chuyến bay trực tiếp tới nơi cần đến
  • Bay quá cảnh: Quá cảnh (transit) hay còn gọi là chuyển tiếp qua một sân bay trung gian

  Để lên được máy bay: Hộ chiếu và vé

  Bạn phải có hộ chiếu còn thời hạn, visa của nước bạn đến còn thời hạn và vẫn sử dụng được, và vé máy bay thì mới đi được. Visa (tức là “thị thực”) là “Giấy phép cho nhập cảnh” được đại sứ quán hay lãnh sự quán của nước bạn đến đóng vào hộ chiếu cho bạn khi bạn đến xin visa vào nước họ. Một số nước sẽ không cần visa, ví dụ người Việt Nam đi Singapore không cần visa mà chỉ cần hộ chiếu, khi nhập cảnh người ta sẽ đóng visa 30 ngày cho bạn ngay tại sân bay trước khi bạn bước ra ngoài. Đây là hiệp định “miễn thị thực” của các nước Đông Nam Á với nhau. Sang Nhật thì bạn cần xin visa, thường có loại nhiều lần (có thể vào Nhật nhiều lần trong thời hạn còn visa) hay loại một lần (dùng một lần là bị đóng dấu đã sử dụng, lần sau phải xin visa lại), giá loại nhiều lần thường mắc hơn.

  Cần có mặt ở sân bay trước ít nhất 2 tiếng

  Bạn phải coi chừng mất thời gian hơn cần thiết ví dụ đợi taxi hay bị kẹt xe. Do đó, nên xuất phát sớm. Phải làm sao có mặt trước giờ bay ít nhất 2 tiếng, với hộ chiếu và vé máy bay trên tay. Quên một trong hai thứ này là sẽ tèo.

  Vé máy bay thường là một tờ giấy in hành trình bay, giờ bay và mã số của bạn trên đó. Một số hãng gửi email cho bạn, hay gửi file pdf và bạn tự in ra. Tuy nhiên, nếu bạn mua ở đại lý vé hay quầy vé của hãng máy bay thì bạn nhận được tờ giấy này hay tờ vé thực sự. Gần đây, việc dùng E-Ticket (tức là vé điện tử, gửi vào Email của bạn và bạn in ra) khá phổ biến thay cho vé truyền thống.

  Vì sao cần có mặt sớm như vậy?

  Vì không phải bạn làm thủ tục được ngay, để làm thủ tục bạn phải xếp hàng, có những hôm rất đông, nhất là những hôm dồn chuyến. Qua cổng an ninh cũng thế, có thể sẽ rất đông. Nếu không tới sớm có thể bạn sẽ xếp hàng quá cả thời gian bay và lỡ chuyến bay. Nếu có nguy cơ như vậy hãy bàn bạc với nhân viên quầy xin làm sớm.

  Trình tự thủ tục ở sân bay

  Bạn cần phải làm các việc:

  • Gửi hành lý ký gửi: Là hành lý bạn ký gửi và không xách lên máy bay (bạn chỉ được xách túi không quá 7kg lên máy bay), nếu bạn không mang hành lý ký gửi thì khỏi cần ký gửi, nhưng trường hợp này hiếm nếu bạn đi lần đầu và cần mang nhiều đồ.
  • Lấy vé lên máy bay, gọi là Boarding Pass, trên vé này ghi cổng (Gate) ra sân bay, giờ có mặt tại cổng (Gate), số ghế của bạn
  • Đi qua cổng an ninh, quét hành lý xách tay ở cổng an ninh: Bạn chính thức VÀO TRONG sân bay
  • Đến cổng lên máy bay (Gate) của bạn, đợi tới giờ được lên thì lên máy bay

  Khá đơn giản phải không? Nhưng nếu bạn đi lần đầu thì sẽ có nhiều bỡ ngỡ. Biết nguyên lý của sân bay sẽ khiến bạn dễ hình dung hơn.

  Nguyên tắc cần nhớ

  Nguyên tắc: KHÔNG BAO GIỜ để giấy tờ quan trọng hay đồ đạc quý giá trong hành lý ký gửi. Hãy xách tay theo người. Đồ đạc ký gửi có thể thất lạc, bị mở khóa, v.v… có rất nhiều rủi ro. Máy tính, điện thoại nếu được cũng nên đem theo người.

  Gửi hành lý ký gửi và lấy vé lên máy bay Boarding Pass

  Việc đầu tiên khi đến sân bay (phải trước ít nhất 2 tiếng hoặc hơn!) là bạn tìm quầy làm thủ tục của mình để gửi hành lý ký gửi và lấy vé lên máy bay Boarding Pass. Chú ý là sân bay thường chia ra thành (thường là tầng khác nhau):

  • Nơi đến (Arrival): Là nơi mà các chuyến bay đến, bạn chỉ đến đây nếu đón người thân từ nước ngoài về thôi
  • Nơi đi (Departure): Là nơi làm thủ tục để bay đi, bạn phải đến đây

  Ví dụ sân bay Tân Sơn Nhất thì lầu trệt là “Các chuyến bay đến”, ra đây để đón người thân, bạn bè về VN. Còn lầu ở trên mới là “Các chuyến bay đi” là nơi bạn làm thủ tục. Ở sân bay Narita (Tokyo) thì là 到着 / Arrival (Đến), 出発 / Departure (Đi).

  Chữ kanji: 到着 Touchaku ĐÁO TRƯỚC, 出発 Shuppatsu XUẤT PHÁT.

  Thường có nhiều quầy, ví dụ đánh theo số (1, 2, 3, 4, …), hay đánh theo chữ (A, B, C, D, ….) hay cả hai (A1, A2, …, B1, B2,….), bạn phải tìm quầy của hãng hàng không mà bạn đi, ví dụ hãng ANA. Thường sân bay sẽ có bảng điện tử các chuyến bay đi và bay đến, với các chuyến đi thì họ sẽ ghi tên quầy làm thủ tục, ví dụ quầy 15 ~ 20 chẳng hạn. Bạn tìm đúng hãng bay của mình, kiểm tra lại số chuyến bay, nơi đến xem có đúng không (ví dụ ANA1234 Tokyo), nếu đúng thì nhào vào làm thủ tục.

  Chú ý là có thể cùng một hãng, ví dụ JAL, nhưng có thể một số quầy làm cho chuyến bay đi Nagoya, một số quầy làm thủ tục đi Tokyo nên bạn phải kiểm tra số hiệu chuyến bay và đích đến trước rồi hãy nhào vào.

  Chuyến bay bao giờ cũng có số hiệu để phân biệt với nhau, ví dụ JAL1234 chẳng hạn. Bạn cần nắm rõ số hiệu này cũng như đích đến của mình, ví dụ Tokyo, tránh việc cứ thấy JAL là nhào vào rồi phát hiện là máy bay này đi Kansai (Osaka).

  Tuy nhiên, một chuyến bay có thể có 2 tên do 2 hãng hợp tác với nhau, ví dụ JAL và VNA hợp tác nhau thì nếu bạn mua vé từ JAL bạn sẽ nhận số hiệu chuyến bay là JALxyzt gì đó, còn mua của VNA thì lại là VNAabcd gì đó. Trên bảng điện tử có thể sẽ hiện hai tên chuyến bay cùng một giờ bay và cùng một quầy là vì vậy.

  Khác nhau là gì? Nếu bạn mua vé JAL thì vé sẽ mắc hơn và bảo hiểm rủi ro sẽ cao hơn, nhìn chung là sang trọng hơn!

  Ký gửi hành lý và lấy Boarding Pass

  Tại quầy làm thủ tục thì bạn đưa Hộ chiếu và Vé máy bay ra, nhân viên sẽ yêu cầu bạn cân hành lý gửi xem có quá cân hay không. Nếu không quá cân (hay quá ít) thì họ làm thủ tục nhận ký gửi hành lý cho bạn. Họ sẽ dán phiếu có mã số vào hành lý ký gửi của bạn và đưa cho bạn cuốn phiếu hay dán nó vào Boarding Pass của bạn. Hãy nhớ kiểm tra xem đích tới có đúng không, ví dụ sân bay Narita thường ghi là NRT- TOKYO.

  Bạn ngồi ghế nào?

  Thường khi làm thủ tục thì nhân viên hỏi bạn ngồi “Ghế cửa sổ (Window Seat)” hay “Ghế lối đi” (Aisle Seat – đọc Ai-eol Seet không có “s”) (ghế gần hành lang giữa máy bay) hay “Ghế giữa” (Middle Seat). Nếu bạn đi máy bay lần đầu thì nên ngồi ghế gần cửa sổ để ngắm cảnh. Còn ngồi ghế lối đi thì đi WC tiện hơn nhiều, thoải mái hơn. Dở hơi nhất là ghế ngồi giữa, nhất là khi hai người hai bên đều quá khổ hay chẳng quen biết gì!

  Vào sân bay qua cổng an ninh

  Sau thủ tục ký gửi hành lý và nhận cuống phiếu ký gửi cùng Boarding Pass thì bạn đã có Boarding Pass để lên máy bay. Lúc này là lúc bạn chia tay gia đình, bạn bè để thực sự đi vào trong sân bay qua cổng an ninh. Người nhà bạn sẽ không được vào, trừ khi họ cũng vào để đi máy bay. Cổng an ninh là nơi quét kim loại, quét hành lý xách tay để đảm bào không có gì nguy hiểm được mang theo như dao, súng, chất nổ.

  • Nếu có điện thoại, máy tính xách tay: Hãy bỏ vào rổ riêng cho chạy qua máy quét, nên tắt nguồn máy tính trước đó.
  • Chất lỏng, dao kéo, vật nhọn: Sẽ bị tịch thu hết hay bị bắt bỏ lại.

  Một số sân bay còn bắt cởi cả thắt lưng, chả biết để làm gì.

  Trên Boarding Pass ghi gì?

  Vé lên máy bay Boarding Pass sẽ ghi cổng (Gate) bạn lên máy bay, giờ lên máy bay (Boarding Time), thường là trước giờ bay khoảng 30 – 40 phút, số ghế của bạn.

  Một sân bay thường có nhiều cổng (Gate), ví dụ Narita có hơn 80 cổng. Tuy nhiên, các sân bay nhỏ có thể chỉ có vài cổng, hoặc là chỉ 1 cổng. Một cổng cũng thường dùng để lên nhiều chuyến bay, theo thời gian bay mỗi chuyến. Nên nếu bạn tới sớm mà chưa tới giờ mở cổng lên chuyến bay của bạn thì bạn cũng không lên được.

  Nếu bạn vẫn cố tình lên? Nhân viên tại Gate sẽ cản bạn lại, nếu nhân viên này cũng không kiểm tra kỹ thì bạn có thể vẫn lên được nhưng không tới đích mà bạn đến mà có thi bay thẳng qua Dubai. Vì thế hãy kiểm tra số hiệu chuyến bay và giờ bay tại Gate trước khi đi vào.

  Nếu bạn đi quá cảnh: Thường bạn sẽ nhận được hai tấm Boarding Pass khi làm thủ tục bay, một cho sân bay bạn đang có mặt, hai là cho sân bay quá cảnh. Ở sân bay quá cảnh bạn không ra ngoài sân bay nên không cần làm thủ tục gì, chỉ cần tới Gate tương ứng chờ chuyến bay của bạn thôi. Chú ý đừng ngủ quên, vì thường là phải đợi một vài giờ đồng hồ, và sân bay mát mẻ rất dễ ngủ. Tốt nhất là ngồi ngay tại Gate mà bạn sẽ lên máy bay.

  Khi đã lên máy bay

  Bạn có nghĩa vụ tắt điện thoại khi máy bay sắp cất cánh hay đang bay vì lý do là sóng điện từ ảnh hưởng đến máy bay. Nếu không, có thể bạn gặp rắc rối với an ninh máy bay hay thậm chí bị phạt tiền. Tốt nhất là tắt nguồn, tháo pin vì một số loại smart phone tự động bật khi chuyển vùng (zone), ngày xưa tôi bị cái điện thoại chết bầm làm như vậy. Với lại nếu bạn hẹn báo thức thì một số điện thoại đang tắt bỗng bật dậy kêu tít tít. Không hay ho lắm!

  Trên máy bay đừng cố táy máy mở cửa máy bay, việc này rất nguy hiểm có thể khiến máy bay chao đảo. Đừng cố đục lỗ để xem ngoài trời có lạnh không. Ngoài trời khi đang bay rất lạnh (âm nhiều độ) và không khí rất loãng, nếu máy bay bị rò thì áp suất sẽ hạ và thiếu ô-xy ngay, nên không cần phải thử làm gì cho mất công. Máy bay vẫn ấm là do có hệ thống điều hòa nhiệt độ mà thôi.

  Máy bay có thể bay qua bão, áp thấp, mây, v.v… nên có thể hơi chao đảo hay tự nhiên hụt xuống, nhưng nhìn chung là hiếm và đi máy bay khá an toàn.

  Nếu có bất thường như bị hạ áp suất thì mặt nạ ô-xy sẽ tự bung ra trước mặt hành khách và bạn chỉ cần đeo vào là thở được. Nếu có trục trặc máy bay sẽ hạ cánh xuống biển và bạn thoát ra bằng cầu phao. Lúc này phải đi chân không (tháo giày) và không mang theo hành lý. Dưới ghế là áo phao, giúp bạn nổi, có đèn báo cấp cứu trên áo nữa.

  Đại khái là thế, nhưng thường cả bao giờ đụng tới. Tuy nhiên bạn nên biết để thấy là máy bay trang bị an toàn hơn xe cộ trên mặt đất nhiều. Quan trọng là bạn phải cài dây an toàn thường xuyên.

  Trên máy bay thường phục vụ ăn uống và cấm hút thuốc. Hút thuốc có thể gây báo động và bị phạt tiền.

  Lúc máy bay cất cánh, đang bay, hạ cánh thì áp suất thay đổi lớn thường khiến đau tai. Bạn có thể nuốt hơi, nhai kẹo cao su để giảm bớt. Nên mang kẹo cao su theo. Các máy bay cũ kỹ có thể hiện tượng này khá nặng. Tuy nhiên chưa thấy vấn đề nghiêm trọng bao giờ (các máy bay cũ thường khá đau màng nhĩ đấy!).

  Ví dụ tới Narita, Tokyo: Bạn phải làm thủ tục hải quan để vào Nhật, thường là chụp ảnh, lấy vân tay, tất cả đều tự động hết. Chụp ảnh là do máy camera ngay tại quầy chụp, bạn không cần làm gì, lấy vân tay cũng là máy quang tự động, chỉ cần ấn hai ngón trỏ lên là được, không bị bẩn tay. Ấn vào là nó tự chụp thôi.

  Trước đó bạn phải điền phiếu nhập cảnh (thường được phát trên máy bay hay có thể tới sân bay rồi lấy), ghi thông tin ví dụ tên chuyến bay của bạn, ngày nhập cảnh, v.v…

  Sau khi xong thủ tục hải quan thì bạn ra ngoài, nhớ LẤY HÀNH LÝ KÝ GỬI . Để lấy hành lý ký gửi bạn xem bảng điện tử hoặc bảng hướng dẫn xem chuyến bay của bạn được đưa hành lý ở băng chuyền nào, tới đó và băng chuyền chuyển hành lý chạy vòng vòng, thấy thì lấy ra.

  Sau khi lấy xong hành lý thì bạn bước ra, nơi bước ra là sảnh Nơi đến / Arrival. Trường Nhật ngữ của bạn thường đợi bạn ở đây với tờ giấy hay tấm bảng có ghi tên bạn (hay tên nhiều bạn). Họ sẽ đưa bạn về ký túc xá bằng tàu điện hay xe buýt.

  CẦN CHUẨN BỊ GÌ

  Hãy in sẵn tờ giấy có ghi tên trường Nhật ngữ của bạn và tên bạn, để khi xuống họ tìm bạn dễ hơn. Việc này rất quan trọng để tránh bị lạc. Nếu bị lạc hãy tới Sảnh đến (Arrival). Bạn cũng nên ghi số điện thoại của trường hay người đón bạn để có gì còn nhờ gọi.

  • Ra sân bay mà quên hộ chiếu hay quên vé máy bay
  • Nhét hộ chiếu vào hành lý ký gửi sau khi làm thủ tục xong (sẽ không lên được máy bay)
  • Đánh mất hộ chiếu hay Boarding Pass: Ví dụ quá cảnh ở một sân bay và đánh rơi ở đó
  • Mất hành lý ký gửi: Ít xảy ra, nếu có bạn được bồi thường.

  Đừng bao giờ để giấy tờ quan trọng hay đồ đạc quý giá ở hành lý ký gửi! Nếu bạn đánh mất hộ chiếu?

  Có lẽ bạn sẽ phải đợi để tìm thấy hộ chiếu và phải trả tiền mua vé máy bay khác nếu bạn bị chậm chuyến. Tôi chưa bao giờ đánh mất nên không rành vụ này lắm. Chỉ biết là nếu bạn chậm chuyến thì thường phải mua vé khác.

  (C) yurika.saromalang.com

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Cách Bay Trong Gta V, Hướng Dẫn Bay Trong Game Gta 5
 • Thi Bằng Lái Xe Máy Tại Tphcm
 • Hồ Sơ Thi Bằng Lái Xe Máy A1 Bao Gồm Những Gì
 • Hướng Dẫn Thi Bằng Lái Xe Máy A1 Từ Lý Thuyết Tới Thực Hành
 • Cách Sửa Máy Vắt Sổ Bị Đứt Chỉ, Bỏ Mũi Tại Nhà Đơn Giản ⋆ Trường Dạy Nghề Thanh Xuân
 • Khái Niệm Về Rạn San Hô

  --- Bài mới hơn ---

 • Tranh Vẽ Trang Trí Sân Khấu Ấn Tượng Và Thu Hút Mọi Người
 • Chỉ Cách Trang Trí Lớp Học, Bảng, Sân Khấu 20
 • +63 Mẫu Bản Vẽ Thiết Kế Khách Sạn Mini
 • Những Bản Vẽ Khách Sạn 5 Sao Đẹp, Sang Trọng Đáng Để Bạn Theo Dõi
 • Bí Quyết Đọc Bản Vẽ Thiết Kế Khách Sạn Đẹp Chi Tiết Nhất
 • Rạn san hô là cấu trúc khoáng canxi (aragonit) được tạo bởi các cơ thể sống. Các rạn san hô thường được thấy ở các vùng biển nhiệt đới nông mà trong nước có ít hoặc không có dinh dưỡng.

  * Xin cho biết khái niệm về rạn san hô và ích lợi cũng như nguy cơ bị phá hủy của các rạn san hô?

  Chị Nguyễn Kim Liên, huyện Bình Lục, Hà Nam

  Rạn san hô là cấu trúc khoáng canxi (aragonit) được tạo bởi các cơ thể sống. Các rạn san hô thường được thấy ở các vùng biển nhiệt đới nông mà trong nước có ít hoặc không có dinh dưỡng. Mức dinh dưỡng cao chẳng hạn như nước thải từ các vùng nông nghiệp có thể làm hại rạn san hô do sự phát triển nhanh của tảo.

  Tại hầu hết các rạn san hô, sinh vật thống trị là các loài san hô đá, các quần thể thích ti (Cnidaria) tạo ra bộ xương ngoài bằng cacbonat canxi (CaCO3). Sự tích lũy các chất tạo xương, bị phá vỡ và dồn đống bởi sóng biển và sự xâm thực sinh học, tạo nên cấu trúc đá vôi lớn nâng đỡ san hô đang sống và làm chỗ trú ẩn cho rất nhiều loài động thực vật khác.

  Các rạn san hô Việt Nam phân bố rộng khắp từ Bắc vào Nam trên diện tích khoảng 1.122km2, tập trung nhiều ở vùng biển Nha Trang, Trường Sa, Hoàng Sa với khoảng 400 loài trong tổng số 800 loài trên thế giới. Những rạn san hô bảo vệ tốt sẽ tạo ra môi trường sinh thái của hàng nghìn loài sinh vật đáy và cá, trong đó có cả những loài hải sản quý.

  Các hoạt động của con người tiếp tục là mối đe dọa lớn nhất và duy nhất đối với các rạn san hô trong các đại dương của Trái Đất. Cụ thể, sự ô nhiễm và lạm dụng nghề cá là những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với các hệ sinh thái này. Sự phá hoại về vật lý đối với các rạn san hô do giao thông hàng hải gây ra cũng là một vấn đề.

  Ngành kinh doanh hải sản tươi sống được xem là một nguyên nhân của sự suy thoái do việc sử dụng xyanua và các hóa chất khác khi đánh bắt các loài cá nhỏ. Cuối cùng, nhiệt độ nước cao hơn bình thường do các hiện tượng khí hậu như El Nino và sự ấm lên toàn cầu có thể làm san hô bạc màu.

  Theo tạp chí The Nature Conservancy, nếu sự phá hủy tăng lên theo tốc độ hiện hành, 70% các rạn san hô trên thế giới sẽ biến mất trong vòng 50 năm tới. Sự mất mát này sẽ là một thảm họa kinh tế đối với những đất nước ở vùng nhiệt đới. Hughes (2003), viết rằng “với dân số thế giới ngày càng tăng và các hệ thống vận tải và lưu trữ ngày càng phát triển, ảnh hưởng của con người đối với các rạn san hô sẽ có quy mô tăng theo cấp lũy thừa”.

  Hiện nay, các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu mức độ ảnh hưởng của các nhân tố khác nhau đối với các hệ thống rạn san hô. Có nhiều nhân tố, trong đó có vai trò của các đại dương như chìm lún điôxít cacbon, các thay đổi trong khí quyển trái đất, tia cực tím, sự axít hóa đại dương, virus sinh học, ảnh hưởng của bão cát, các chất ô nhiễm khác nhau, ảnh hưởng của sự bùng nổ tảo…

  gs.ngnd nguyễn lân dũng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Vẽ Hình Con Bồ Nông Đơn Giản Trong Illustrator
 • Hướng Dẫn Cách Xuất Nhiều Bản Vẽ Cad Sang Pdf Cực Đơn Giản
 • Bản Vẽ Bút Chì Tàu Cướp Biển Từng Bước. Làm Thế Nào Để Vẽ Một Chiếc Thuyền Buồm Bằng Bút Chì Từng Bước. Vẽ Cột Buồm Của Thuyền Buồm
 • Bản Vẽ Sân Bay Long Thành Sẽ Để Cho Người Dân Góp Ý
 • Cột Bê Tông Sân Bay Đà Nẵng ‘đột Nhiên’ Mọc Lá Cây Xanh Mướt
 • Hướng Dẫn Cách Giải V

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Cách Giải Say Bia Rượu Nhanh Nhất
 • Bật Mí Cách Giải Rượu Nhanh Chóng Và Hiệu Quả Nhất!
 • Cách Giải Rượu Nhanh Đơn Giản Và Hiệu Quả Nhất, Bí Quyết Bạn Cần Biết
 • Ts.bs Lê Thị Tuyết Phượng: Cách Giải Độc Gan Tốt Nhất Là Đừng Để Nó Kiệt Sức
 • Thải Độc Gan, Thận Không Tốn Sức, Ai Cũng Nên Áp Dụng Ngay
 • Kết cấu và màu sắc

  V-Cube 6 có kết cấu hình lập phương 6 mặt. Mỗi mặt bao gồm 6×6 các mảnh hình vuông, thường được sơn một trong số 6 màu là Xanh lá cây, Xanh da trời, Đỏ, Vàng, Trắng và Cam.

   

  Các viên/ mảnh 

  V-Cube 6 được tạo thành bởi 152 mảnh khác nhau trên bề mặt. Trong đó bao gồm:

  – Viên góc: gồm 8 viên góc

  – Viên cạnh: gồm 24 mảnh cạnh trong và 24 mảnh cạnh ngoài

   

  Viên trung tâm: gồm 24 mảnh góc trung tâm, 48 mảnh cạnh trung tâm và 24 mảnh trung tâm bên trong.

   

  Các mặt

  Các mặt của khối Cube được đặt theo các chữ cái tiếng Anh đại diện cho chúng là:

  R ( Right) – Phải

  L ( Left) – Trái 

  U (Up) – Trên

  B ( Back) – Dưới

  F ( Front)- Trên

  D (Down) – Dưới

   

  Các lớp 

  Các lớp của khối Cube được kí hiểu bằng mặt liền trước chúng và thêm chữ số 2 hoặc 3 nhỏ ở phía dưới.

  Chẳng hạn: Lớp liền kề bên trong lớp F sẽ là lớp F2

  Hướng xoay

  – Khi viết các chữ cái  in hoa như R L U D F B E M S … : có nghĩa là ta tiến hành xoay các mặt tương ứng 90 độ theo chiều kim đồng hồ.

  – Khi viết các chữ cái với dấuđằng sau như  R’ L’ U’ D’ F’ B’ E’ M’ S’: ta xoay các mặt tương ứng 90 độ ngược chiều kim đồng hồ.

  – Khi viết chữ in hoa và thêm số 2 đằng sau các kí hiệu như R2 L2 U2 D2 F2 B2 E2 M2 S2: ta xoay các mặt tương ứng 180 độ ( chiều nào cũng được ).

   

  Vị trí các mảnh

  Xác định vị trí của các mảnh được thể hiện  bằng cách liệt kê ra 3 mặt/ lớp mà nó thuộc về.

  Ví dụ: Khi viết  F U R, được hiểu đây là mảnh là giao điểm của 3 lớp F, U và R

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Rubik Nâng Cao
 • Hoán Vị Tầng Cuối Cùng Cho Khối Rubik
 • Giải Pll ( 21 Công Thức) Phương Pháp Cfop (Fridrich)
 • 21 Công Thức Pll
 • How To Solve The 4×4 Pyraminx
 • Tài Liệu Hướng Dẫn Thực Hành Dược Lâm Sàng.v2

  --- Bài mới hơn ---

 • Dược Lâm Sàng Là Một Môn Học Của Chuyên Ngành Dược
 • Top 11 Mẫu Báo Cáo Thực Tập Dược Lâm Sàng Tại Bệnh Viện Hay Nhất
 • Dược Sĩ Lâm Sàng Có Vai Trò Ra Sao Trong Bệnh Viện?
 • Cách Để Học Giỏi Toàn Diện Hiệu Quả Nhất Cho Học Sinh
 • Bí Quyết Giúp Bạn Trở Thành “học Sinh Giỏi” Toàn Diện
 • , Lecturer on Clinical Pharmacy at Hue College of Medicine and Pharmacy

  Published on

  Tài liệu hướng dẫn Thực hành dược lâm sàng.V2

  1. 1. chúng tôi Võ Thị Hà Bộ môn Dược lâm sàng – Dược xã hội, Khoa Dược, Đại học Y Dược Huế 07/03/2016 Tài liệu thực hành Dược lâm sàng V2
  2. 2. Tài liệu thực hành Dược lâm sàng – Võ Thị Hà Trang 1 Nội dung thực hành lớp D4 do Giảng viên Võ Thị Hà phụ trách 1. Lịch thực hành………………………………………………………………………………………………………2 2. Chia nhóm, tổ thực hành cho các buổi thực hành kể trên ……………………………………………2 3. Tổ chức buổi thực hành………………………………………………………………………………………….2 4. Đánh giá ………………………………………………………………………………………………………………3 5. Thực tập tìm thông tin thuốc ……………………………………………………………………………………4 6. Giới thiệu vai trò của DS lâm sàng, hoạt động DLS trong BV…………………………………..22 7. Sai sót trong sử dụng thuốc và can thiệp dược…………………………………………………………25 8. Xét nghiệm máu, hóa sinh máu, nước tiểu, dịch cơ thể…………………………………………….25 9. Tư vấn sử dụng thuốc tại quầy thuốc cộng đồng ……………………………………………………..25 10. Phân tích ca lâm sàng …………………………………………………………………………………………..25
  3. 8. Tài liệu thực hành Dược lâm sàng – Võ Thị Hà Trang 7 Câu hỏi định lượng có thể có nhiều loại khác nhau, nhưng tất cả có thể trình bày dưới mô hình PICO(T). Trong đó: P – Patient/population: bệnh nhân/quần thể I – Intervention: can thiệp hay phơi nhiễm C-Comparator: tình huống đối chứng, tình huống so sánh O-Outcome: kết quả T-Time: quảng thời gian theo dõi, đánh giá PICO(T) Bệnh nguyên Chẩn đoán Liệu pháp điều trị Phòng bệnh Tiên lượng P-Population (bệnh nhân/quần thể) Đặc điểm của bệnh nhân/quần thể (như giới, tuổi, dân tộc) với tình trạng bệnh. Ví dụ: bệnh nhân nam châu Á 56 tuổi bị đái tháo đường typ 2 I – Intervention (can thiệp hay phơi nhiễm) Phơi nhiễm một yếu tố nguy cơ nào đó Công cụ hay thủ thuật chẩn đoán nào đó Thuốc hay thủ thuật can thiệp nào đó Thuốc hay thủ thuật can thiệp nào đó Thuốc hay thủ thuật can thiệp nào đó C-Comparator (Đối chứng) Vắng mặt một yếu tố nguy cơ nào đó Công cụ hay thủ thuật chẩn đoán thay thế Thuốc hay thủ thuật can thiệp thay thế Thuốc hay thủ thuật can thiệp thay thế Thuốc hay thủ thuật can thiệp thay thế O-Outcome (Kết quả) Tiến triển của bệnh Hiệu quả của chẩn đoán Hiệu quả quản lý bệnh Hiệu quả phòng bệnh Giảm tái phát hoặc không xuất hiện bệnh mới T-Time (Thời gian) Quảng thời gian cần để can thiệp phát huy hiệu quả HOẶC thời gian theo dõi bệnh nhân. Ví dụ: 6 tháng theo dõi trẻ sau sinh.  Bệnh nguyên: “Liệu P phơi nhiễm với I sau một thời gian T có nguy cơ cao hơn bị O khi so sánh với C ?” Ví dụ: “Liệu một phụ nữ hút thuốc lá sau thời gian 10 năm hoặc hơn có nguy cơ cao hơn bị ung thư vú khi so sánh với phụ nữ không hút thuốc lá ?”  Chẩn đoán:
  4. 11. Tài liệu thực hành Dược lâm sàng – Võ Thị Hà Trang 10 Tìm từ đồng nghĩa, gần nghĩa, trái nghĩa P: nhuyễn xương, yếu xương, loạn dưỡng xương I: dụng cụ chấn thương chỉnh hình, dụng cụ cố định xương, Tìm từ tiếng Anh, Pháp (dùng các từ điển chuyên ngành Việt-Anh, Việt Pháp, từ điển online, Google translator) P: loãng xương : osteoporosis I: dụng cụ cố định hông: hip protector dụng cụ chấn thương chỉnh hình: O: fractures Sử dụng các thuật toán tìm kiếm như AND (tìm các từ đồng thời), OR (tìm ít nhất một trong các từ khóa), “….” (tìm chính xác toàn bộ từ trong ngoặc kép) “osteoporosis hip protector” “osteoporosis AND hip protector” “osteoporosis AND hip protector AND guideline” ” osteoporosis drug hip protector fractures” Các trang tìm kiếm Google scholar: http://scholar.google.fr/schhp?hl=fr Google Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed Thường phải áp dụng nhiều thủ thuật khác nhau, thay đổi từ khóa, thay đổi cách phối hợp, thây đổi ngôn ngữ tìm kiếm, thay đổi cơ sở dữ liệu tìm kiếm, thay đổi thủ thuật tìm kiếm tiếp theo sau khi tìm được một vài từ khóa chính xác hơn từ những tài liệu ban đầu tìm kiếm được….Cùng với kinh nghiệm và thời gian, DS sẽ dần hình thành kĩ năng tìm kiếm hiệu quả hơn. Tiến hành tìm kiếm có tính hệ thống – Làm quen với 3 cấp độ nguồn thông tin. Việc tìm kiếm nên đi từ cấp độ 3 (như sách tham khảo) bởi vì thông tin thường cô động, hệ thống, dễ sử dụng; sau đó tiến đến cấp độ 2 (như các cơ sở dữ liệu PubMed, International Pharmaceutical Abstracts) để có được nhiều nguồn thông tin tổng hợp và cuối cùng dùng cấp độ 1 (như các nghiên cứu đơn lẻ, các nhận định, đánh giá gửi nhà xuất bản (letters to the editor)). – Nên tra cứu ở những nguồn thông tin khác nhau, ở cả 3 cấp độ để tận dụng được ưu điểm của từng cấp độ. Ví dụ: Để tra liều của amoxicillin để dùng trước khi phẫu thuật răng miệng nhằm phòng viêm nội tim mạc. Nguồn tài liệu ưu tiên nhất là sách tra cứu chuyên ngành như American Hospital Formulary Service [AHFS] or Facts and Comparisons) được tra cứu đầu tiên. Tuy nhiên, sau khi tham khảo hai nguồn này, có sự khác nhau về khuyến cáo liều. Một nguồn thì khuyến cáo dùng liều amoxicillin 2g đường uống một giờ trước thủ thuật răng và nguồn khác khuyên dùng liều 3g một giờ trước thủ thuật và 1.5g 6h sau liều
  5. 15. Tài liệu thực hành Dược lâm sàng – Võ Thị Hà Trang 14 Thông tin về trường hợp này đã được lưu trữ với kí hiệu hồ sơ là CGD1. Nếu quý đồng nghiệp cần thông tin bổ sung, chúng tôi rất sẵn lòng. Xin cảm ơn! DS. Nguyễn Văn B TLTK: Martindale, 29th. Escudier B et al. Carrdiotoxicité du 5 FU. La Presse Médicale. 1986, 15, 36, 1819-21. Samoun M. et al. Carrdiotoxicité du 5FU: deux obervations. La Presse Médicale. 1991,20, 10, 458-460. Monk MR et al. Muocardial ischemia with fluorouracil and fluoxuridine ttherapy. Clinical pharmacy. 1987,6,659-661.
  6. 16. Tài liệu thực hành Dược lâm sàng – Võ Thị Hà Trang 15 Phụ lục 2 CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỂ TRA CỨU, THAM KHẢO (Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2012/TT-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Y tế) Loại hình thông tin Hình thức tài liệu tra cứu Tên tài liệu tra cứu Ưu tiên phải có Khuyến khích có Thông tin chung Sách Dược thư Quốc gia Việt Nam x Dược thư Quốc gia Việt Nam dùng cho tuyến cơ sở, 2007 x British National Formulary X Martindale: The Complete Drug Reference X AHFS Drug Information X Drug Information Handbook X Handbook of Clinical Drug Data X Trực tuyến Micromedex – DrugDex X Phản ứng có hại của thuốc Sách Meyler’s Side Effects of Drugs X Tài liệu tra cứu thông tin chung Sử dụng thuốc trên những đối tượng đặc biệt Sách Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh trẻ em (Bệnh viện Nhi TW) x Drug Prescribing in Renal Failure X Drugs in Pregnancy and Lactation X Geriatric Dosage Handbook X Pediatric Dosage Handbook X British National Formulary for Children X Tài liệu tra cứu thông tin chung Tương tác thuốc Sách Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định X Stockley’s Drug Interactions X
  7. 17. Tài liệu thực hành Dược lâm sàng – Võ Thị Hà Trang 16 Loại hình thông tin Hình thức tài liệu tra cứu Tên tài liệu tra cứu Ưu tiên phải có Khuyến khích có Stockley’s Drug Interactions Pocket Companion X Phần mềm Drug Interaction Facts X Trực tuyến Micromedex – DrugReax X Tương hợp – tương kị thuốc tiêm Sách Handbook on Injectable Drugs X Injectable Drugs Guide X Trực tuyến Trissel’s IV Compatibility STABILIS: http://www.stabilis.org/index.php?codeLangue=VN- vn X Tài liệu tra cứu thông tin chung Bào chế Sách Dược Điển Việt Nam x The United States Pharmacopeia – National Formulary (USP/NF) X The British Pharmacopeia (BP) X Handbook of Pharmaceutical Expicients X Dược động học Sách Dược động học những kiến thức cơ bản (Hoàng Kim Huyền) x Basic Clinical Pharmacokinetics X Tài liệu tra cứu thông tin chung Ngộ độc thuốc Sách Clinical Management of Drug Overdose X Kháng sinh Sách Hướng dẫn sử dụng kháng sinh (Bộ Y tế – Ban tư vấn sử dụng kháng sinh) x The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy X Tài liệu tra cứu thông tin chung
  8. 18. Tài liệu thực hành Dược lâm sàng – Võ Thị Hà Trang 17 Loại hình thông tin Hình thức tài liệu tra cứu Tên tài liệu tra cứu Ưu tiên phải có Khuyến khích có Dược liệu Sách Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam (Đỗ Tất Lợi) x Natural Medicine Comphensive Database X Dược lâm sàng/điều trị/ y khoa nói chung Sách Cẩm nang điều trị nội khoa (sách dịch từ Manual of Medical Therapeutics) x Các nguyên lý y học nội khoa Harrison (sách dịch từ Harrison’s Principles of Internal Medicine) X Dược lâm sàng (Bộ môn Dược lâm sàng – Đại học Dược Hà Nội) x Dược lâm sàng và điều trị (Bộ môn Dược lâm sàng – Đại học Dược Hà Nội) X Dược lý học lâm sàng (Bộ môn Dược lý – Đại học Y Hà Nội) X Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics X Applied Therapeutics: The Clinical Use of Drugs X Clinical Pharmacy and Therapeutics X Textbook of Therapeutics: Drug and Disease Management X Trực tuyến Therapeutic Guidelines – eTG complete X Hướng dẫn điều trị Sách Các Hướng dẫn điều trị, phác đồ điều trị (Bộ Y tế đã ban hành) x Khuyến cáo về các bệnh lý tim mạch và chuyển hóa (Hội Tim mạch Việt Nam) X Nghiệp vụ thông tin thuốc Sách Drug Information: A Guide for Pharmacists X
  9. 20. Tài liệu thực hành Dược lâm sàng – Võ Thị Hà Trang 19 – Ramipril 5 mg 1 lần/ngày – Furosemid 20 mg 1 lần/ngày – Amlodipin 10 mg 1 lần/ngày – Isosorbid mononitrat giải phóng chậm 60 mg 1 lần/ngày – Glycerid trinitrat ngậm dưới lưỡi khi có đau ngực Tiền sử dị ứng Không có Khám bệnh Cân nặng 57kg Chiều cao : 150 cm Nhịp tim : 110 lần/phút Huyết áp 140/92 mmHg Nhiệt độ 38,2 độ C Nhịp thở 26/phút Độ bão hòa oxy máy động mạch : 89% khi thở oxy 2l/phút Bệnh nhân có rối loạn ý thức Nghe phổi : ran ẩm, ran nổ bên phổi phải Cận lâm sàng Kết quả xét nghiệm vào sáng hôm sau : – Creatinin : 110 micromol/L (Clcr khoảng 40 mL/phút) – Ure : 9,6 mmol/L (2,5-8 mmol/L) – CRP : 164 mg/L (<10 mg/L) – Bạch cầu : 28 x 109/L (4-11 x 109/L) – BC đa nhân trung bình : 25 x 109 /L (2-7,5 x 109/L) – Các kết quả glucose, lipid máu, điện giải đồ không có gì đặc biệt.
  10. 22. Tài liệu thực hành Dược lâm sàng – Võ Thị Hà Trang 21 3. Liều của các thuốc đã hợp lý chưa ? 4. Có tương tác thuốc nào không ? Cách xử lý ? 5. So sánh khả năng hạ huyết áp của Atenolol và rampipril trên bệnh nhân? Tổ 1 : trình bày các bước/chiến lược tìm thông tin để trả lời câu hỏi 1 và 2. Tổ 2 : trình bày các bước/chiến lược tìm thông tin để trả lời câu hỏi 3 và 4 Tổ 3 : trình bày các bước/chiến lược tìm thông tin để trả lời câu hỏi 5 Tổ 4 : Khoa dược muốn lập một danh sách các loại thuốc nào không nên được bẻ đôi, không được nghiền. Trình bày các bước/chiến lược tìm thông tin để lập được danh sách này ? Tổ 5 : Trình bày các bước/chiến lược tìm thông tin để soạn tài liệu điều chỉnh liều các thuốc kháng sinh khi bệnh nhân suy thận. Tổ 6 : Y tá hỏi: “Có thể tiêm truyền IV chậm ceftriaxon và gentamicin cùng một lúc qua cổng tiêm chữ Y được không ? Trình bày các bước/chiến lược tìm thông tin để trả lời câu hỏi trên.
  11. 23. Tài liệu thực hành Dược lâm sàng – Võ Thị Hà Trang 22 6. Giới thiệu vai trò của DS lâm sàng, hoạt động DLS trong BV Mục tiêu buổi thực hành – Hiểu rõ vì sao hoạt động của dược sĩ dược lâm sàng là quan trọng, cần thiết được triển khai – Nắm rõ một số hoạt động dược lâm sàng quan trọng – Triển khai hiệu quả một số hoạt động dược lâm sàng trong các tình huống thực tế. Các hoạt động của người dược sĩ dược lâm sàng (DS DLS) trong thực tế rất phong phú và đa dạng, tùy thuộc vào năng lực, trình độ, số lượng đội ngũ dược cũng như đặc điểm của khoa dược, yêu cầu của bệnh viện và các yếu tố môi trường làm việc, cũng như các quy định của Bộ y tế, hướng dẫn của các hội chuyên môn, nghề nghiệp. Tình huống: Bệnh viện X với 300 giường, có 5 khoa lâm sàng là Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Ung thư. Khoa Dược có 10 nhân viên: 2 dược sĩ trung học và 5 DS đại học phụ trách cung ứng và phân phối thuốc cho bệnh và 3 DS đại học phụ trách hoạt động Dược lâm sàng: – DS Nguyễn Văn A phụ trách về Dịch vụ cung cấp thông tin thuốc; – 1 DS Nguyễn Thị B đi các khoa lâm sàng tất cả buổi sáng/ngày, theo dõi các hồ sơ bệnh án của bệnh nhân và phụ trách thực hiện xem xét sử dụng thuốc trên bệnh nhân, nếu có vấn đề trong sử dụng thuốc sẽ trao đổi với bác sĩ, y tá hay bệnh nhân). – 1 DS Nguyễn Thị C phụ trách các hoạt động DLS khác. Tổ 1: Nếu bạn là DS Nguyễn Văn A, bạn sẽ triển khai những hoạt động gì để thực hiện Dịch vụ cung cấp thông tin thuốc cho cán bộ y tế, bệnh nhân hay cộng đồng. Gợi ý: – Có những hình thức/hoạt động cung cấp thông tin thuốc nào (drug information services, drug information centers, drug information activities) – Có những tài liệu nào hướng dẫn thực hiện hoạt động thông tin thuốc – Nên ưu tiên thực hiện những hoạt động nào với số lượng nhân lực quá hạn chế: chỉ 1 DS phụ trách – …… Tổ 2: Nếu bạn là DS Nguyễn Thị B, bạn sẽ tổ chức, triển khai hoạt động gì để giúp tối ưu sử dụng thuốc cho các khoa lâm sàng mà bạn đi. Gợi ý: – Từ khóa tiếng Anh: ward-based clinical pharmacy services/activities – Phân bố thời gian đi lâm sàng sao cho bảo đảm đi đủ cả 5 khoa lâm sàng
  12. 25. Tài liệu thực hành Dược lâm sàng – Võ Thị Hà Trang 24 Tổ 6: Trưởng khoa dược được ban giám đốc bệnh viện phê chuẩn dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin” trong các hoạt động của Dược lâm sàng của Khoa. Ban giám đốc bệnh viện yêu cầu Khoa Dược cung cấp các giải pháp ứng dụng CNTT có thể triển khai trong bệnh viện. Gợi ý: – Giải pháp công nghệ thống tin: hồ sơ bệnh nhân điện tử, Kê đơn bằng máy tính (Computerized Physician Order Entry), Hệ thống bơm tĩnh mạch (Intravenous Systems), hệ thống mã vạch, Công cụ hỗ trợ ra quyết định (Support system for clinical decision making), phần mềm quản lý sử dụng thuốc, chia sẽ dữ liệu….
  13. 26. Tài liệu thực hành Dược lâm sàng – Võ Thị Hà Trang 25 7. Sai sót trong sử dụng thuốc và can thiệp dược Sai sót trong sử dụng thuốc (medication error-ME) là một trong những vấn đề lớn của hệ thống y tế. Người dược sĩ được đào tạo chuyên sâu về thuốc và sử dụng thuốc sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ME thông qua các hoạt động của mình, trong đó một hoạt động rất quan trọng gọi là can thiệp dược (pharmacist intervention). Tổ 1 : Trình bày định nghĩa, phân loại, nguyên nhân của sai sót trong sử dụng thuốc. Tổ 2 : Trình bày định nghĩa, phân loại, nguyên nhân của sai sót trong sử dụng thuốc. Tổ 3 : Trình bày các biện pháp nhằm hạn chế sai sót trong sử dụng thuốc. Tổ 4 : Trình bày các biện pháp nhằm hạn chế sai sót trong sử dụng thuốc. Tổ 5 : Trình bày một ca lâm sàng/tình huống có sai sót trong sử dụng thuốc và các hoạt động giải quyết/khắc phục. Tổ 6 : Trình bày một ca lâm sàng/tình huống có sai sót trong sử dụng thuốc và các hoạt động giải quyết/khắc phục. 8. Xét nghiệm máu, hóa sinh máu, nước tiểu, dịch cơ thể Mỗi tổ sẽ được giao một ca lâm sàng để phân tích những bất thường về chỉ số xét nghiệm. Ca lâm sàng sẽ gửi 1 tuần trước khi buổi thực tập. 9. Tư vấn sử dụng thuốc tại quầy thuốc cộng đồng Mỗi tổ sẽ được giao một tình huống tư vấn sử dụng thuốc tại một quầy thuốc cộng đồng. Thông tin về tình huống tư vấn sẽ được gửi 1 tuần trước khi buổi thực tập bắt đầu. Trong tình huống, giảng viên sẽ đóng vai trò là bệnh nhân còn mỗi tổ sẽ đóng vai là đội ngũ bán thuốc tại quầy thuốc. 10. Phân tích ca lâm sàng Mỗi tổ sẽ được giao một ca lâm sàng 1 tuần trước khi buổi thực hành bắt đầu.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Học Tốt Môn Địa Lý
 • Làm Thế Nào Để Học Tốt Môn Địa Lý Lớp 8?
 • Phương Pháp Học Tốt Môn Địa Lý Lớp 9
 • Mẹo Học Tốt Môn Địa Lý Lớp 12
 • Phương Pháp Học Tốt Môn Địa Lí Bạn Nên Biết
 • Cách Thêm Một Dòng Trong Biểu Đồ Excel: Đường Trung Bình, Điểm Chuẩn, V.v.

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Vẽ Biểu Đồ Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Vẽ Biểu Đồ Trong Excel 2007 2010 2013 2022 Đơn Giản & Dễ Hiểu Nhất
 • Tạo Một Biểu Đồ Trong Excel Từ Hai Hoặc Nhiều Trang Khác Nhau
 • Thay Đổi Tỉ Lệ Của Trục Đứng (Giá Trị) Trong Biểu Đồ
 • Hàm Log Trong Excel, Tính Logarit Của Một Số Với Cơ Số Đã Định Trước, Có Kèm Ví Dụ
 • Hướng dẫn ngắn này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm một dòng trong biểu đồ Excel, chẳng hạn như đường trung bình, điểm chuẩn, đường xu hướng, v.v.

  Trong hướng dẫn của tuần trước, chúng tôi đã xem xét Cách tạo biểu đồ đường trong Excel. Tuy nhiên, trong một số tình huống, bạn có thể muốn vẽ một đường ngang trong biểu đồ khác để so sánh các giá trị thực tế với mục tiêu bạn muốn đạt được.

  Nhiệm vụ có thể được thực hiện bằng cách vẽ hai loại điểm dữ liệu khác nhau trong cùng một biểu đồ. Trong các phiên bản Excel trước đó, kết hợp hai loại biểu đồ trong một là một thao tác nhiều bước tẻ nhạt. Microsoft Excel 2013, Excel 2022 và Excel 2022 cung cấp một sự đặc biệt Biểu đồ kết hợp loại, làm cho quá trình đơn giản đến mức đáng kinh ngạc mà bạn có thể tự hỏi, “Wow, tại sao họ chưa làm nó trước đây?”.

  Cách vẽ đường trung bình trong biểu đồ Excel

  Ví dụ nhanh này sẽ dạy bạn cách thêm một đường trung bình đến một biểu đồ cột. Để hoàn thành nó, hãy thực hiện 4 bước đơn giản sau:

  1. Chọn dữ liệu nguồn, bao gồm cột Trung bình (A1: C7).
  2. Chuyển sang Tất cả các biểu đồ tab, chọn Cột cụm – Dòng mẫu và nhấp đồng ý:

  Làm xong! Một đường ngang được vẽ trong biểu đồ và bây giờ bạn có thể thấy giá trị trung bình trông như thế nào so với tập dữ liệu của bạn:

  Theo cách tương tự, bạn có thể vẽ một đường trung bình trong biểu đồ đường. Các bước hoàn toàn giống nhau, bạn chỉ cần chọn Hàng hoặc là Phù hợp với Markers gõ cho Thực tế chuỗi dữ liệu:

  Lời khuyên:

  • Kỹ thuật tương tự có thể được sử dụng để vẽ đồ thị Trung bình Đối với điều này, sử dụng TRUNG BÌNH chức năng thay vì AVERAGE.
  • Thêm một dòng đích hoặc là điểm chuẩn hàng trong biểu đồ của bạn thậm chí còn đơn giản hơn. Thay vì một công thức, hãy nhập các giá trị mục tiêu của bạn vào cột cuối cùng và chèn Cột cụm – Dòng biểu đồ kết hợp như trong ví dụ này.
  • Nếu không có biểu đồ kết hợp được xác định trước nào phù hợp với nhu cầu của bạn, hãy chọn Kết hợp tùy chỉnh loại (mẫu cuối cùng có biểu tượng bút) và chọn loại mong muốn cho từng chuỗi dữ liệu.

  Cách thêm một dòng vào biểu đồ Excel hiện có

  Thêm một dòng vào một đồ thị hiện có đòi hỏi một vài bước nữa, do đó, trong nhiều tình huống, sẽ nhanh hơn nhiều để tạo một biểu đồ kết hợp mới từ đầu như đã giải thích ở trên.

  1. Bấm chuột phải vào biểu đồ hiện có và chọn Chọn dữ liệu từ menu ngữ cảnh:
  2. bên trong Chọn nguồn dữ liệu hộp thoại, bấm vào hộp thoại Thêm vào nút trong Truyền thuyết (sê-ri)
  3. bên trong Chỉnh sửa sê-ri cửa sổ hộp thoại, làm như sau:
   • bên trong Tên dòngô, nhập tên mong muốn, nói “Dòng đích”.
   • Bấm vào Giá trị sê-ri hộp và chọn giá trị mục tiêu của bạn mà không có tiêu đề cột.
   • Nhấp chuột đồng ý hai lần để đóng cả hai hộp thoại.
  4. Chuỗi dòng đích được thêm vào biểu đồ (các thanh màu cam trong ảnh chụp màn hình bên dưới). Nhấp chuột phải vào nó và chọn Thay đổi sê-ri Loại biểu đồ trong menu ngữ cảnh:

  Làm xong! Một dòng đích nằm ngang được thêm vào biểu đồ của bạn:

  Cách vẽ đường đích với các giá trị khác nhau

  Trong các tình huống khi bạn muốn so sánh các giá trị thực tế với các giá trị ước tính hoặc mục tiêu khác nhau cho mỗi hàng, phương pháp được mô tả ở trên không hiệu quả lắm. Dòng này không cho phép bạn xác định chính xác các giá trị đích, vì kết quả bạn có thể hiểu sai thông tin trong biểu đồ:

  Để trực quan hóa các giá trị mục tiêu rõ ràng hơn, bạn có thể hiển thị chúng theo cách này:

  Để đạt được hiệu ứng này, hãy thêm một dòng vào biểu đồ của bạn như được giải thích trong các ví dụ trước, sau đó thực hiện các tùy chỉnh sau:

  1. Trong biểu đồ của bạn, bấm đúp vào dòng đích. Điều này sẽ chọn dòng và mở Định dạng chuỗi dữ liệu khung ở bên phải của cửa sổ Excel của bạn.
  2. Chuyển sang Đánh dấu phần, mở rộng Tùy chọn đánh dấu, thay đổi nó thành Được xây dựng trong, chọn thanh ngang bên trong Kiểu và đặt hộp Kích thước tương ứng với chiều rộng của các thanh của bạn (24 trong ví dụ của chúng tôi):
  3. Đặt điểm đánh dấu Lấp đầy đến Điền rắn hoặc là Mẫu điền và chọn màu bạn chọn.
  4. Đặt điểm đánh dấu Biên giới đến Đường vẽ liền và cũng chọn màu mong muốn.

  Ảnh chụp màn hình bên dưới hiển thị các cài đặt của tôi:

  Mẹo để tùy chỉnh dòng

  Hiển thị giá trị trung bình / điểm chuẩn trên dòng

  Trong một số trường hợp, ví dụ: khi bạn đặt các khoảng tương đối lớn cho trục y dọc, người dùng của bạn có thể khó xác định điểm chính xác nơi đường thẳng đi qua các thanh. Không có vấn đề, chỉ hiển thị giá trị đó trong biểu đồ của bạn. Đây là cách bạn có thể làm điều này:

  1. Bấm vào dòng để chọn nó:
  2. Với toàn bộ dòng được chọn, nhấp vào điểm dữ liệu cuối cùng. Điều này sẽ bỏ chọn tất cả các điểm dữ liệu khác để chỉ còn điểm cuối cùng được chọn:
  3. Nhấp chuột phải vào điểm dữ liệu đã chọn và chọn Thêm nhãn dữ liệu trong menu ngữ cảnh:

  Nhãn sẽ xuất hiện ở cuối dòng cung cấp thêm thông tin cho người xem biểu đồ của bạn:

  Thêm nhãn văn bản cho dòng

  1. Nhấp vào nhãn để chọn nhãn, sau đó nhấp vào bên trong hộp nhãn, xóa giá trị hiện có và nhập văn bản của bạn:
  2. Di chuột qua hộp nhãn cho đến khi con trỏ chuột của bạn thay đổi thành mũi tên bốn cạnh, sau đó kéo nhãn hơi phía trên dòng:
  3. Nhấp chuột phải vào nhãn và chọn Nét chữ… từ menu ngữ cảnh.
  4. Tùy chỉnh kiểu chữ, kích thước và màu sắc theo ý muốn:

  Khi hoàn thành, loại bỏ biểu đồ huyền thoại bởi vì nó bây giờ là thừa, và tận hưởng một cái nhìn đẹp hơn và rõ ràng hơn về biểu đồ của bạn:

  Thay đổi loại đường

  Nếu đường liền được thêm theo mặc định trông không hấp dẫn đối với bạn, bạn có thể dễ dàng thay đổi loại đường. Đây là cách thực hiện:

  1. Bấm đúp vào dòng.

  Ví dụ: bạn có thể chọn Dấu chấm vuông:

  Và biểu đồ Đường trung bình của bạn sẽ trông giống như thế này:

  Mở rộng đường thẳng đến các cạnh của khu vực biểu đồ

  Như bạn có thể nhận thấy, một đường ngang luôn bắt đầu và kết thúc ở giữa các thanh. Nhưng nếu bạn muốn nó kéo dài sang cạnh phải và trái của biểu đồ thì sao?

  Đây là một giải pháp nhanh chóng: nhấp đúp vào trục ngang để mở Định dạng trục khung, chuyển sang Tùy chọn trục và chọn định vị trục Trên dấu tick:

  Tuy nhiên, phương pháp đơn giản này có một nhược điểm – nó làm cho các thanh ngoài cùng và bên phải mỏng hơn một nửa so với các thanh khác, trông không đẹp mắt.

  Như một giải pháp thay thế, bạn có thể sử dụng dữ liệu nguồn của mình thay vì thay đổi cài đặt biểu đồ:

  1. Chèn một hàng mới trước hàng đầu tiên và sau hàng cuối cùng với dữ liệu của bạn.
  2. Sao chép giá trị trung bình / điểm chuẩn / mục tiêu trong các hàng mới và để trống các ô trong hai cột đầu tiên, như trong ảnh chụp màn hình bên dưới.
  3. Chọn toàn bộ bảng với các ô trống và chèn biểu đồ Cột – Dòng.

  Bây giờ, biểu đồ của chúng tôi cho thấy rõ ràng các thanh đầu tiên và cuối cùng cách trung bình bao xa:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Tạo Biểu Đồ Hình Tròn (Dạng 2D Và 3D) Trong Excel
 • Trình Bày Dữ Liệu Của Bạn Trong Biểu Đồ Bong Bóng
 • Cách Thêm Đường Xu Hướng Trong Biểu Đồ Excel
 • Đường Xu Hướng Là Gì? Cách Vẽ Và Ứng Dụng Trong Chứng Khoán Forex
 • Chi Tiết Cách Vẽ Đồ Thị Hàm Số Trong Excel Chuẩn Nhất
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100