Phương Trình Parabol, Cách Xác Định Tọa Độ Đỉnh Parabol

--- Bài mới hơn ---

 • Các Bước Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số Bậc 3
 • Xét Sự Biến Thiên Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số Bậc Hai
 • Bài Tập Về Hàm Số Bậc 2.
 • Hàm Số Y = Ax^2
 • Các Dạng Bài Tập Hàm Số Lớp 10 Quan Trọng Trong Chương Ii : Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai.
 • Số lượt đọc bài viết: 54.738

  Thì đường parabol là tập hợp tất cả các điểm M cách đều F và (Delta).

  Điểm F được gọi là tiêu điểm của parabol.

  Đường thẳng (Delta) được gọi là đường chuẩn của parabol.

  Khoảng cách từ F đến (Delta) được gọi là tham số tiêu của parabol.

  Vậy một đường parabol là một tập hợp các điểm trên mặt phẳng cách đều một điểm cho trước (tiêu điểm) và một đường thẳng cho trước (đường chuẩn).

  Định nghĩa phương trình Parabol

  Phương trình Parabol được biểu diễn như sau: (y = a^{2}+bx+c)

  Hoành độ của đỉnh là (frac{-b}{2a})

  Thay tọa độ trục hoành vào phương trình, ta tìm được hoành độ Parabol có công thức dưới dạng: (frac{b^{2}-4ac}{4a})

  Phương trình chính tắc của Parabol

  Phương trình chính tắc của parabol được biểu diễn dưới dạng:

  Chứng minh:

  Cho parabol với tiêu điểm F và đường chuẩn (Delta).

  Kẻ (FPperp Delta (P in Delta )). Đặt FP = p.

  Ta chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho O là trung điểm của FP và điểm F nằm trên tia Ox.

  Và phương trình của đường thẳng (Delta) là (x + frac{p}{2} = 0)

  Điểm M(x ; y) nằm trên parabol đã cho khi và chỉ khi khoảng cách MF bằng khoảng cách từ M tới (Delta), tức là:

  Bình phương 2 vế của đẳng thức rồi rút gọn, ta được phương trình chính tắc của parabol :

  Chú ý: Ở môn đại số, chúng ta gọi đồ thị của hàm số bậc hai (y = ax^{2} + bx + c) là một đường parabol.

  Cách xác định tọa độ đỉnh của parabol

  Ví dụ: Xác định tọa độ của đỉnh và các giao điểm với trục tung, trục hoành (nếu có) của mỗi parabol.

  Hướng dẫn:

  a) (y = x^{2} – 3x + 2). Có hệ số: a = 1, b = – 3, c = 2.

  (Delta = b^{2} – 4ac) = (-3).2 – 4.1.2 = – 1

  Tọa độ đỉnh của đồ thị hàm số (I(frac{-b}{2c};frac{-Delta }{4a}))

  • Hoành độ đỉnh (x_{I} = frac{-b}{2a} = frac{-3}{2})
  • Tung độ đỉnh (y_{I} = frac{-Delta }{4a} = frac{-1}{4})

  Vậy đỉnh parabol là (I (frac{-3}{2};frac{-1}{4}))

  Cho x = 0 → y = 2 ⇒ A(0; 2) là giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung.

  Cho y = 0 ↔ (x^{2} – 3x + 2 = 0) ⇔ (left{begin{matrix} x_{1} = 1 & \ x_{2} = 2 & end{matrix}right.)

  Suy ra B(1; 0) và C(2; 0) là giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành.

  b) Cho (y = -2x^{2} + 4x – 3). Có a = -2 , b = 4, c = -3

  Δ = (Delta = b^{2} – 4ac) = 42 – 4. (-2).(-3) = – 8

  Tọa độ đỉnh của đồ thị hàm số (I(frac{-b}{2c};frac{-Delta }{4a}))

  • Hoành độ đỉnh (x_{I} = frac{-b}{2a} = 1
  • Tung độ đỉnh [latex]y_{I} = frac{-Delta }{4a}= 1

  Vậy đỉnh parabol là I (1; 1)

  (Delta) = b2 – 4ac = (4^{2}) – 4. (-2).(-3) = – 8 < 0.

  Phương trình vô nghiệm ⇒ không tồn tại giao điểm của hàm số với trục hoành.

  Cách lập phương trình Parabol

  Sự tương giao giữa đường thẳng và Parabol

  (Nguồn: www.youtube.com)

  Please follow and like us:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Sử Dụng Thước Parabol, Bán Thước Parabol Giá Sỉ Tại Tphcm
 • Giáo Án Đại Số 9 Năm 2008
 • Chương Ii. §3. Hàm Số Bậc Hai
 • Công Dụng Và Cách Thực Hiện Lệnh Vẽ Đường Cong Trong Cad
 • Đồ Thị Hàm Số Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
 • Bài Tập Về Đường Thẳng Và Parabol Toán 9

  --- Bài mới hơn ---

 • Trắc Nghiệm Về Các Bài Toán Về Parabol Lớp 10 Có Lời Giải
 • Các Dạng Toán Về Hàm Số Bậc Nhất, Hàm Số Bậc Hai Và Bài Tập Vận Dụng
 • Bài Tập Phương Pháp, Cách Tính Ph Hay, Chi Tiết
 • Chương Iii. §6. Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình
 • Chương Iii. §5. Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình
 • Tài liệu về đường thẳng và parabol

  Bài tập về Đường thẳng và parabol

  Bài tập về Đường thẳng và Parabol Toán 9 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán lớp 9 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

  Đây là phần bài tập về Đường thẳng và Parabol được chia làm hai phần: Lý thuyết và bài tập vận dụng. Các phần bài tập được biên soạn theo chuẩn khung chương trình đào tạo của Bộ Giáo Dục ban hành. Qua đó sẽ giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức về Đường thẳng và Parabol đồng thời nắm vững các kiến thức để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10.

  Các bài toán về đường thẳng và parabol

  I. Tóm tắt lý thuyết và đường thẳng và parabol

  Cho đường thẳng

  Ta có bảng sau đây:

  Số giao điểm của (d) và (P)

  Biệt thức

  Vị trí tương đối của (d) và (P)

  0

  (d) không cắt (P)

  1

  (d) tiếp xúc với (P)

  2

  (d) giao với (P) tại hai điểm phân biệt

  II. Bài tập và các dạng toán về đường thẳng và parabol

  1. Với n = 1, hãy:

  a) Vẽ (d) và (P) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

  b) Tìm tọa độ các giao điểm A và B của (d) và (P).

  c) Tính diện tích tam giác AOB.

  2. Tìm các giá trị của n để:

  a) (d) và (P) tiếp xúc nhau.

  b) (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt.

  c) (d) cắt (P) tại hai điểm nằm về hai phía đối của trục Oy.

  1. Với m = 3, hãy:

  a) Vẽ (d) và (P) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

  b) Tìm tọa độ các giao điểm M và N của (d) và (P).

  c) Tính độ dài đoạn thẳng MN.

  2. Tìm các giá trị của m để:

  a) (d) và (P) tiếp xúc nhau.

  b) (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt.

  Bài 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho M(1;2) và đường thẳng

  1. Viết phương trình đường thẳng (d’) đi qua M và song song với (d).

  2. Cho parabol

  1. Xác định tham số m biết đồ thị hàm số đi qua A(3;3). Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được.

  2. Một đường thẳng song song với trục hoành, cắt trục tung tại điểm có tung độ là 4, cắt (P) trên tại hai điểm A, B. Tính diện tích tam giác AOB.

  1. Xác định tham số a biết (P) đi qua A(1;-1).

  2. Biện luận số giao điểm của (P) và (d) theo tham số m.

  Bài 6: Trong cùng mặt phẳng tọa độ, cho parabol

  1. Tìm tọa độ giao điểm A của

  2. Tìm giá trị của m để (P) đi qua A. Vẽ (P) với m vừa tìm được.

  3. Viết phương trình đường thẳng (d) biết (d) tiếp xúc với (P) tại A.

  1. Vẽ (P).

  2. Tìm giá trị của tham số m sao cho (d) tiếp xúc với (P).

  3. Chứng tỏ (d) luôn đi qua một điểm cố định A thuộc (P).

  Bài 8: Cho parabol và đường thẳng .

  1. Chứng minh và luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt .

  2. Xác định để nhỏ nhất. Tính diện tích tam giác với vừa tìm được.

  1. Chứng minh (d) và (P) luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt .

  2. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A, B trên trục Ox. Chứng minh tam giác IHK vuông tại I.

  Bài 10: Cho parabol

  1.

  2.

  Bài 11: Cho parabol (P) có đồ thị đi qua gốc tọa độ và đi qua điểm

  a) Viết phương trình của (P).

  b) Tìm các giá trị của tham số m để đường thẳng

  a) Tìm tọa độ các điểm thuộc (P) biết tung độ của chúng bằng 2.

  b) Chứng minh với mọi giá trị của tham số m thì đường thẳng (d) luôn cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt.

  c) Gọi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dạng Bài Tập Về Phép Quay 90 Độ Cực Hay, Có Lời Giải
 • Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình: Lý Thuyết Và Các Dạng Bài Thường Gặp
 • Tài Liệu Chuyên Đề Môn Toán Phép Vị Tự Và Ứng Dụng Giải Các Bài Toán Chứng Minh Hình Phẳng
 • Dạng 2: Sử Dụng Phép Vị Tự Để Giải Các Bài Toán Hình Học
 • Phép Vị Tự Là Gì? Công Thức, Lý Thuyết Và Bài Tập Phép Vị Tự
 • Cách Sử Dụng Thước Parabol, Bán Thước Parabol Giá Sỉ Tại Tphcm

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Trình Parabol, Cách Xác Định Tọa Độ Đỉnh Parabol
 • Các Bước Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số Bậc 3
 • Xét Sự Biến Thiên Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số Bậc Hai
 • Bài Tập Về Hàm Số Bậc 2.
 • Hàm Số Y = Ax^2
 • CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN GẤU BÔNG

  Đặc điểm thước Parabol, công dụng của thước vẽ parabol

  Thước Parabol là sản phẩm đặc trưng cho các em học sinh dùng để học Toán. Hoặc dùng cho những người làm công việc may mặc, kiến trúc. Thước Parabol có 2 loại: thước đơn dùng vẽ đồ thị Parabol đơn giản; thước kép dùng vẽ đồ thị Parabol phức tạp hơn.

  Thước Parabol được tạo thành từ nhựa dẻo mỏng trong suốt, thân thiện môi trường. Loại nhựa này không gây ảnh hưởng sức khỏe người sử dụng. Kích thước nhỏ gọn, thước Parabol có thể cất vào cặp hoặc hộp bút rất dễ dàng.

  Thước Parabol thường được sử dụng để vẽ đồ thị, hàm số. Thước vẽ đường cong parabol (010) với nhựa trong được dùng để tạo đường cong trong thiết kế, xây dựng, hay mỹ thuật.

  Hướng dẫn cách vẽ parabol bằng thước, cách sử dụng thước parabol trong học tập

  Vẽ parabol:

  1. Để ý parabol có hai nhánh, ta thực hiện vẽ lần lượt trên từng nhánh parabol một.
  2. Xác định các tọa độ dựa vào hàm đồ thị, tối thiểu là 3 điểm. Càng nhiều điểm thì vẽ càng chính xác.
  3. Xoay thước theo chiều tự nhiên của thước đi qua tất cả các điểm tọa độ trên, tránh tình trạng phần gốc tọa độ quá nhọn không tự nhiên.

  Đối với hàm số là phân số, bạn dùng phần đầu lớn của thước để vẽ. Hàm số bình thường, bạn dùng đầu nhỏ để vẽ.

  Sau khi vẽ xong một nhánh, xác định tọa độ của nhánh bên kia rồi lật thước lại vẽ như nhánh đầu tiên.

  Vẽ đường cong trên vải:

  Trong ngành may, ta có thể dùng thước vẽ đường cong để vẽ vòng nách, vẽ đũng, cổ áo,… Cách vẽ đường cong khá đơn giản:

  1. Chỉ cần định sẵn một vài điểm (khoảng 4 điểm).
  2. Xoay thước sao cho đi qua hết 4 điểm đó.
  3. Dùng phần may vẽ theo đường cong.

  Ngoài ra, thước cong cũng dùng để vẽ mẫu (trên ván mdf), hay vẽ tạo hình nhân vật.

  Vẽ đồ thị:

  Dùng đầu nhỏ để vẽ (đầu nhỏ tiếp xúc với giao điểm giữa trục tung, trục hoành). Cách sử dụng thước parabol như sau:

  1. Đặt thước sao cho mép thước trùng với 2 điểm trên đồ thị đã xác định.
  2. Đầu nhỏ của thước tiếp xúc với giao điểm O của trục tung, trục hoành (giao điểm đó có thể nằm trên bất cứ đâu ở đầu nhỏ của thước, tùy vào sự tiếp xúc của mép thước với 2 điểm đã xác định trên đồ thị).
  3. Dùng viết vẽ theo đường mép thước, kéo dài từ phần trên đến giao điểm O.
  4. Tiếp tục vẽ phần còn lại tương tự.

  Lâm Phát Đạt – Đại lý, nhà phân phối bán sỉ lẻ thước parabol tại TPHCM

  Từ lâu, Cửa Hàng Lâm Phát Đạt đã được nhiều người biết đến là địa chỉ bán lẻ, cung cấp thước parabol giá sỉ tại tphcm uy tín. Bởi:

  1. Các sản phẩm thước của Văn Phòng Phẩm Lâm Phát Đạt đều là các sản phẩm chính hãng. Số đo chính xác phù hợp trong việc học tập, các công việc cần sử dụng thước.
  2. Thước được sản xuất theo dây chuyền hiện đại. Nguyên liệu thân thiện môi trường, không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dùng;
  3. Giá bán lẻ hợp lý nhất thị trường hiện nay: Giá chiết khấu cho khách sỉ cực kỳ hấp dẫn. Ngoài ra Cửa hàng Lâm Phát Đạt còn bán thước vẽ parabol số lượng lớn, giá sỉ miễn phí ship, bán thước parabol với chiết khấu cao,…

  Nếu Quý Khách hàng còn thắc mắc giá thước vẽ đường cong parabol bao nhiêu tiền hoặc muốn đặt mua sản phẩm tại Lâm Phát Đạt, vui lòng liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn giải đáp nhanh nhất.

  Thông tin liên hệ Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm Lâm Phát Đạt:

  Nếu khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm tại Cửa Hàng Văn phòng phẩm Lâm Phát Đạt, Quý khách vui lòng liên hệ hotline nhân viên tư vấn để mua hàng trực tiếp.

  Ngoài ra Quý khách có thể gửi đơn hàng qua zalo, facebook, email,… Nhân viên sẽ check đơn hàng và phản hồi nhanh nhất.

  Hiện tại SHOP KHÔNG CÒN BÁN SẢN PHẨM NÀY nữa ạ. Xin chân thành cảm ơn Anh Chị vì sự bất tiện này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Án Đại Số 9 Năm 2008
 • Chương Ii. §3. Hàm Số Bậc Hai
 • Công Dụng Và Cách Thực Hiện Lệnh Vẽ Đường Cong Trong Cad
 • Đồ Thị Hàm Số Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
 • Đồ Thị Hàm Số Chứa Giá Trị Tuyệt Đối
 • Trắc Nghiệm Về Các Bài Toán Về Parabol Lớp 10 Có Lời Giải

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Dạng Toán Về Hàm Số Bậc Nhất, Hàm Số Bậc Hai Và Bài Tập Vận Dụng
 • Bài Tập Phương Pháp, Cách Tính Ph Hay, Chi Tiết
 • Chương Iii. §6. Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình
 • Chương Iii. §5. Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình
 • Phương Pháp Giải Bài Tập Ph Trong Dung Dịch
  • Tọa độ đỉnh của parabol.
  • Xác định các hệ số của hàm số bậc hai.
  • Khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến, chiều biến thiên của hàm số bậc hai.
  • Điểm cố định mà parabol luôn luôn đi qua với mọi giá trị của tham số.
  • Đường thẳng cố định mà parabol luôn tiếp xúc.
  • Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số bậc hai trên.
  • Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số bậc hai trên một đoạn (khoảng, nửa khoảng, nửa đoạn).
  • Tương giao parabol và trục hoành (tiếp xúc, nằm trên, nằm dưới, không cắt, cắt tại hai điểm phân biệt).
  • Tương giao parabol và parabol.
  • Tương giao parabol và đường thẳng (tiếp xúc, cắt, sử dụng hệ thức Viet, gắn kết hình học giải tích).
  • Nhận diện đồ thị hàm số bậc hai.
  • Hàm số bậc hai chứa dấu giá trị tuyệt đối, hàm số bậc hai hỗn tạp bậc nhất – bậc hai.
  • Biện luận nghiệm, số nghiệm dựa trên đồ thị hàm số bậc hai.
  • Bài toán ứng dụng thực tế của đồ thị parabol trong khoa học, trong cuộc sống.

  Câu 1. Tọa độ đỉnh I của parabol

  Câu 2. Gọi I (a;b) là đỉnh của parabol. Tính giá trị biểu thức S = a + b.

  Câu 3. Gọi I là đỉnh của parabol. Tính độ dài đoạn thẳng OI, O là gốc tọa độ.

  Câu 4. Gọi I là đỉnh của parabol. Tính tổng khoảng cách h từ I đến hai trục tọa độ.

  Câu 5. Gọi I là đỉnh của parabol. Tính độ dài đoạn thẳng IJ với J (4;1).

  Câu 6. Phương trình trục đối xứng của parabol là

  Câu 7. Phương trình trục đối xứng của parabol là

  Câu 8. Tính khoảng cách h từ gốc tọa độ O đến trục đối xứng của parabol

  Câu 9. Ký hiệu h là khoảng cách từ gốc tọa độ O đến trục đối xứng của parabol. Mệnh đề nào sau đây đúng?

  Câu 10. Ký hiệu h là khoảng cách từ điểm K (5;8) đến trục đối xứng của parabol. Mệnh đề nào sau đây đúng?

  Bài tập về chiều biến thiên đồ thị Parabol

  Câu 1. Khoảng đồng biến của hàm số

  Câu 2. Khoảng đồng biến của hàm số y = x^2 + 6mx – 2m + 5 là

  Tham khảo

  1. https://vi.wikipedia.org/wiki/Parabol

  2. https://www.youtube.com/watch?v=X2SZm4bVMHU

  Học qua video

  (Lý thuyết và các bài tập về Parabol đại số 10)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Về Đường Thẳng Và Parabol Toán 9
 • Dạng Bài Tập Về Phép Quay 90 Độ Cực Hay, Có Lời Giải
 • Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình: Lý Thuyết Và Các Dạng Bài Thường Gặp
 • Tài Liệu Chuyên Đề Môn Toán Phép Vị Tự Và Ứng Dụng Giải Các Bài Toán Chứng Minh Hình Phẳng
 • Dạng 2: Sử Dụng Phép Vị Tự Để Giải Các Bài Toán Hình Học
 • Hỗ Trợ Vẽ Đồ Thị Hàm Số Bậc 2 (Parabol) Trên Casio Fx 580Vnx Nhanh Chóng

  --- Bài mới hơn ---

 • Top 7 Phần Mềm Vẽ Đồ Thị Hàm Số Trên Máy Tính
 • Đồ Thị Hàm Số Chứa Giá Trị Tuyệt Đối
 • Đồ Thị Hàm Số Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
 • Công Dụng Và Cách Thực Hiện Lệnh Vẽ Đường Cong Trong Cad
 • Chương Ii. §3. Hàm Số Bậc Hai
 • Vẽ đồ thị hàm số bậc 2 là một trong những yêu cầu quan trọng mà học sinh phải thực hiện được, nhiều học sinh gặp khó khăn khi vẽ đồ thị loại này do đó chúng tôi mời các bạn cùng xem qua cách sử dụng máy tính cầm tay CASIO fx 580VNX để hỗ trợ vẽ đồ thị qua bài toán sau

  Bài toán Vẽ đồ thị hàm số bậc 2: Vẽ đồ thị ((P)) của hàm số bậc 2 (y=f(x)=-{{x}^{2}}+4x-3)

  (Trích đề kiểm tra giữa kì 1, 2022-2017 THPT Gia Định) Lời giải:

  Nhắc lại cách vẽ đồ thị hàm số bậc 2:

  Để vẽ đường parabol ( y=a{{x}^{2}}+bx+c) ((ane 0)), ta thực hiện các bước:

  Bước 1: Xác định toạ độ của đỉnh ( Ileft( -dfrac{b}{2a};dfrac{-Delta }{4a} right)).

  Bước 2: Vẽ trục đối xứng ( x=-dfrac{b}{2a}).

  Bước 3: Xác định toạ độ các giao điểm của parabol với trục tung (điểm ((0;c)) và trục hoành (nếu có). Xác định thêm một số điểm thuộc đồ thị (thông thường chúng ta chọn 2 cặp điểm đối xứng với nhau qua đỉnh (I))

  Quay trở lại bài toán, với máy tính cầm tay CASIO fx 580VNX ta có thể xác định nhanh các yếu tố để vẽ chính xác đồ thị parabol như sau:

  Bước 1: Mở chức năng giải phương trình hàm số bậc 2:

  Bước 2: Nhập hệ số của hàm số bậc 2

  Ta nhận được toạ độ đỉnh là: (I(2;1)), trục đối xứng là đường thẳng (x=2)

  Bước 4: Lập bảng giá trị, ta chuyển về chế độ tính toán chung w1 và nhập vào biểu thức của hàm số:

  Ta CALC tại các giá trị (x=0,x=1,x=3,x=4) (Ta chọn các cặp giá trị đối xứng qua giá trị (x=2)). Thao tác CALC trên máy tính như sau:

  Cách bấm: r0==r1==r3==r4==

  Ta được bảng giá trị như sau:

  Nhận xét: Ta chỉ cần tính giá trị (f(x)) tại 2 giá trị bên trái trục đối xứng vì 2 giá trị bên phải sẽ tương ứng bằng với 2 giá trị bên trái (do tính đối xứng trục của parabol).

  Ta lần lượt xác định các điểm trong bảng giá trị lên mặt phẳng toạ độ (Oxy) và vẽ đồ thị của hàm số đã cho bằng cách nối “mềm mại” các điểm trên lại.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cô Gái Vàng Trong Làng Vẽ Đồ Thị: Dùng Lược Kẻ Parabol Còn Đẹp Hơn Cả Dùng Thước Chuyên Nghiệp
 • Cách Vẽ Đồ Thị Trong Microsoft Word
 • Choáng Với Tuyệt Chiêu Của Zygarde Trong Pokémon Sun Và Pokémon Moon
 • Điểm Danh Những Pokemon “có Số Có Má” Và Cách Bắt Chúng (P.2)
 • Pokemon 8643 Mega Reshiram Pokedex: Evolution, Moves, Location, Stats
 • Cách Vẽ Tranh Đề Tài Phong Cảnh Quê Hương Lớp 9 Đơn Giản

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Vẽ Con Mèo Đơn Giản
 • Cách Vẽ Núi – Hướng Dẫn Vẽ Thực Sự Đơn Giản
 • Cách Vẽ Naruto Siêu Dễ Ai Cũng Có Thể Thử!
 • Cách Vẽ Một Con Phượng Hoàng
 • Cách Vẽ Một Quả Cam
 • Vẽ tranh phong cảnh quê em đơn giản

  Để hoàn thiện được 1 bức tranh phong cảnh quê em đơn giản thì bạn chỉ cần đọc bài viết tham khảo sau đây về “10 Bước vẽ tranh phong cảnh quê hương đẹp sống động” của chúng tôi tổng hợp giúp bạn.

  Bạn sẽ có được 1 bức tranh phong cảnh quê hương đẹp, tràn đầy sức sống khi bạn đã tưởng tượng ra khung cảnh của bức tranh thiên nhiên mình cần vẽ. Nó cũng rất dễ dàng nhưng để bức vẽ tranh phong cảnh quê hương được sinh động và hoàn hảo hơn thì đòi hỏi các bạn phải có góc nhìn, có sự quan sát và cảm nhận.

  Hướng dẫn vẽ tranh phong cảnh quê hương đẹp sống động tuyệt đẹp chỉ với 10 bước

  Nhà Lee sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn học sinh các bước cơ bản nhất để vẽ tranh phong cảnh quê hương đẹp và đơn giản. Trước khi vẽ bạn cần chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập cùng không gian vẽ thoải mái, đầy đủ ánh sáng.

  Chuẩn bị gồm: Giấy vẽ như : giấy A4, A3, bút chì vẽ, tẩy thước kẻ. Màu vẽ như sáp màu, bút chì màu.

  Bước 1: Sau khi chuẩn bị dụng cụ, hãy bắt tay vào vẽ. Hãy vẽ chi tiết chính đầu tiên của bức tranh. Chính là người nông dân đang cấy lúa.

  Bước 2: Vẽ tiếp người nông dân đang cây lúa tiếp theo. Lưu ý hãy vẽ phác họa bút chì nhạt, để khi tẩy vẽ sai có thể tẩy dễ dàng.

  Bước 3: Vẽ tiếp chi tiết chính là ngôi nhà, và con đường.

  Bước 4: Vẽ tranh phong cảnh con đường quê hương và cây cối bằng chì.

  Bước 5: Hoàn thành bức tranh vẽ phong cảnh quê hương bằng bút chì với những chi tiết phụ

  Bước 6: Bắt đầu tô màu khoảng trời xanh. Sau đó, tô màu đỏ dưới chân trời, kết hợp với màu da cam cho khoảng trời giữa.

  Bước 7: Sau khi tô màu cho bầu trời, hay tô màu cho ngôi nhà và màu cây

  Bước 8: Tô màu bãi cỏ cho bức vẽ tranh phong cảnh quê hương

  Bước 9 : Tô màu bãi cỏ xanh và con đường đất

  Bước 10: Hoàn thành bức vẽ tranh phong cảnh quê hương

  Lại Tiến Minh

  Lại Tiến Minh từng học tại ĐH Kiến trúc Hà Nội, có kiến thức chuyên sâu về thiết kế, thi công nội thất nhà đẹp. Với kinh nghiệm hơn 7 năm làm việc chắc chắn sẽ giúp bạn tạo ra những thiết kế sáng tạo cho một không gian sống hoàn hảo nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vẽ Hoa Bỉ Ngạn Bằng Bút Chì – How To Draw Red Spider Lily
 • 7 Bước Vẽ Hoa Bỉ Ngạn Đẹp Mà Đơn Giản Ai Cũng Làm Được
 • Vẽ Con Gấu Đơn Giản Dễ Thương Nhất Hiện Nay
 • Cách Vẽ Một Con Ếch – Hướng Dẫn Vẽ Thực Sự Đơn Giản
 • Bài 2 : Hàm Số Bậc Nhất Y = Ax + B
 • Tương Quan Đồ Thị Đường Thẳng (D) Và Parabol (P) – Ôn Thi Tuyển Sinh Lớp 10

  --- Bài mới hơn ---

 • Hàm Số Bậc 2 Và Ứng Dụng Trong Giải Toán.
 • Hướng Dẫn Cách Vẽ Đồ Thị Hàm Số Bậc 2 Lớp 10
 • Vẽ Tranh Phong Cảnh Biển Qua 3 Bước Hướng Dẫn Chi Tiết
 • Chiêm Ngưỡng Phối Cảnh Nội Thất Phòng Khách Đẹp Mà Ai Cũng Muốn Sở Hữ
 • #53 Bản Vẽ Thiết Kế Nội Thất Phòng Khách 3D Đẹp Mới 2022
 • ôn thi tuyển sinh lớp 10

  Tương giao đồ thị đường thẳng (d) và đồ thị Parabol (P)

  –o0o–

  Tổng quát :

  Cho đường thẳng (d) : y = Ax+ B ; Parabol (P) : y = ax2

  Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P) :

  ax2  = Ax+ B

  Bài toán thi tuyển sinh lớp 10 minh họa :

  Câu 2 (1,5 điểm) chúng tôi năm 2022 – 2022 :

  a) Vẽ đồ thị (d) : y = x/2 – 2 và (P) : y = -x2/4

  b) tìm độ tọa giao điểm của (d) và (P) bằng phép tính.

  Giải.

  a)

  b) Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P) :

  -x2/4 = x/2 – 2

  vậy : (d) cắt (P) tại A(-4 ; -4) và B(2 ; -1)

  Bài III.b  (1,5 điểm) Hà Nội năm 2022 – 2022

  Cho đường thẳng (d) : y = 3x + m2 – 1 và parabol (P) : y = x2

  1. a) chứng minh (d) luôn cắt (P) tại 2 điểm phân biệt mọi m.
  2. b) gọi x1 và x2 là 2 hoành độ giao điểm của (d) và (P).

  Tìm m để : (x1 + 1) (x2 + 1) = 1

  Giải.

  Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P) :

  x2 = 3x + m2 – 1

  Ta có :  𝛥 = 32 – 4(- m2 + 1) = 4m2 + 5

  Ta luôn có : m2 ≥ 0 với mọi m

  nên : (d) luôn cắt (P) tại 2 điểm phân biệt mọi m.

  b) theo định lí viet, ta có :

  x1 + x2 = 3 và  x1 . x2 = – m2 + 1 (1)

  Đề bài : (x1 + 1) (x2 + 1) = 1

  Hay : x1 . x2 + (x1 + x2)  = 0 (2)

  Thế (1) vào (2), ta được :

  – m2 + 1 + 3 = 0

  Vậy : m = ±2 thì (x1 + 1) (x2 + 1) = 1

  Văn ôn – Võ luyện :

  Bài 2: (1,5 điểm) năm 2014

  a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số y = x2 và đường thẳng (D): y = 2x + 3  trên  cùng một hệ trục toạ độ.

  b) Tìm toạ độ các giao điểm của (P) và (D) ở câu trên bằng phép tính.

  bài 2 :

  Cho parabol (P) : y = x2/2 và đường thẳng (d) : y = mx – m2/2 + m + 1.

  a) Với m = 1, xác định tọa độ các giao điểm A, B của (d) và (P).

  b) Tìm các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1, x2 sao cho .

  đang cập nhât …

  Chia sẻ:

  Like this:

  Số lượt thích

  Đang tải…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Gấu Bông Purin Jigglypuff Pokemon
 • Cách Vẽ Eevee Trong Pokémon
 • The Official Pokémon Website In Vietnam
 • Các Mẫu Tranh Vẽ Pokemon Huyền Thoại Được Yêu Thích Nhất
 • Cách Vẽ Charmander Trong Pokémon
 • Cách Học Giỏi Văn Lớp 9

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Dạy Học Văn Trong Công Tác Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 9
 • Combo Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Vật Lí 10
 • Mẹo Đơn Giản Để Dùng Microsoft Word Hiệu Quả
 • Đề Thi Và Hướng Dẫn Chấm Kì Thi Học Sinh Giỏi Cấp Huyện Năm Học 2010
 • Cách Giúp Du Học Sinh Làm Tốt Phần Thi Writing Trong Bài Thi Ielts
 • Chuẩn Bị Bài Tại Nhà Trước Khi Đến Lớp

  Một trong những phương pháp dễ thực hiện nhưng lại có hiệu quả rất cao đó là: chuẩn bị kỹ bài trước khi đến lớp. Chuẩn bị bài trước khi đến lớp gần như là công việc đơn giản mà người học sinh nào cũng cần làm nhưng nó lại là một bước tiền đề hết sức hiệu quả mà các em hay lười biếng bỏ qua. Vậy tại sao chuẩn bị bài trước khi đến lớp lại là bước quan trọng như vậy?

  Kiến thức các em học được trên lớp là hoàn toàn mới và xa lạ với các em.

  Thời lượng tiết học không đủ để giáo viên có thể truyền đạt hết và đầy đủ kiến thức mà các em cần có để nắm hết bài học, nên thường giáo viên sẽ giảng rất nhanh và tốc độ hoàn thành bài học cũng nhanh khiến các em sẽ khó mà tiếp thu tốt.

  Có một vài học sinh đối với việc tiếp nhận thông tin môn Văn sẽ không được nhanh nhạy như các bạn khác hoặc như các môn học khác thì việc chuẩn bị trước tại nhà là cách giúp các em có thể nắm được bài học và theo kịp tốc độ của giáo viên cũng như cả lớp dễ dàng hơn.

  Khi chuẩn bị trước bài học là các em đã nắm được một phần nội dung kiến thức, khi đến lớp giáo viên truyền tải thêm phần còn lại sẽ giúp các em đạt được hiệu quả cao hơn trong môn học.

  Lợi ích của việc chuẩn bị bài trước là rất nhiều, tuy nhiên các em học sinh lại thường lười biếng mà bỏ qua bước này. Sau giờ học về nhà các em phải làm bài tập và học bài nên việc chuẩn bị bài trở nên càng mệt mỏi với các em, do đó các bậc phụ huynh cần phải thường xuyên giúp đỡ, nhắc nhở các em nên làm thêm một bước là chuẩn bị bài trước khi đến lớp để các em có thể đạt được hiệu quả trong học tập.

  Ở lớp học, học sinh nên chu tâm nghe bài, vì đấy đều là những kiến thức quý báu được đúc kết qua nhiều năm giảng dạy của giáo viên trên giảng đường, chắc chắn những kiến thức đó sẽ hữu ích cho các em. Tất nhiên chỉ tập trung nghe giảng là chưa đủ, các em còn phải tích cực phát biểu ý kiến, trao đổi với giáo viên và bạn học để có thể mở rộng thêm kiến thức và tập tính phản xạ cũng như tính cộng đồng trong xã hội, bên cạnh đó các em cũng phải mạnh dạn đặt giả thiết và đưa ra những thắc mắc khi các em gặp phải lúc chuẩn bị bài ở nhà.

  Ngoài ra thì các em nên có một quyển sổ nhỏ, một cái take note để giúp các em có thể ghi chép nhanh những ý kiến những phát biểu không nằm trong bài học hoặc sách giáo khoa, để khi cần dùng đến hoặc trong lúc ôn bài các em có thể nhanh chóng mở ra và xem lại.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Văn 8 Huyện Thanh Ba
 • Cách Học Tốt Môn Ngữ Văn Lớp 10 Hay Nhất
 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Ngữ Văn 10
 • Cách Gọc Giỏi Văn Lớp 7 Tại Nhà Hay Nhất
 • Cách Học Từ Vựng Tiếng Anh Mau Giỏi Và Nhớ Lâu
 • Cách Học Giỏi Toán Lớp 9

  --- Bài mới hơn ---

 • 3 Bí Quyết Học Giỏi Toán 9 Đại Số Không Cần Đi Học Thêm
 • 5 Phương Pháp Học Tốt Môn Toán Lớp 9 Hiệu Quả
 • Bí Quyết Để Học Giỏi Toán Hình 9
 • 10 Bí Quyết Học Tập Hiệu Quả
 • Rèn Luyện Kỹ Năng Học Và Tự Học Hiệu Quả
 • Môn Toán là môn học rất quan trọng đối với mỗi người. Đóng vai trò là môn học nền tảng, dù thích hay không thích thì tất cả các bạn đều phải học môn Toán. Đặc biệt là đối với các bạn đang học lớp 9, vì môn Toán là một trong 3 môn học bắt buộc trong kì thi tuyển sinh đầu vào lớp 10 hiện nay. Không chỉ vậy, Toán còn là môn thi xuất hiện trong tất cả các kì thi theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay.

  Học tốt môn Toán mang lại rất nhiều lợi ích cho bản thân bạn không chỉ giúp bạn rèn luyện được thói quen tập trung tốt, giải quyết vấn đề thực tế nhanh, tư duy tốt mà còn nhạy bén hơn khi gặp các tình huống khó. Trên thực tế, những người học giỏi môn Toán hầu hết đều là những người thành công, họ có thể làm mọi ngành nghề yêu thích như làm kinh tế, làm ngân hàng…

  • Làm thế nào để học môn Toán lớp 9 hiệu quả?
  • Bằng cách nào để có phương pháp giải toán khoa học chính xác trong kì thi tuyển sinh sắp tới?
  • Làm sao để đạt điểm tuyệt đối trong bài thi Toán lớp 9?
  • Những cách học giỏi toán lớp 9 bao gồm những gì…

  Cấu trúc chương trình học môn Toán lớp 9 theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay:

  • Căn bậc hai. Căn bậc ba
  • Hàm số bậc nhất
  • Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
  • Phương trình bậc hai một ẩn
  • Hệ thức lượng trong tam giác vuông
  • Đường tròn
  • Góc với đường tròn
  • Hình trụ – hình nón – hình cầu
   Vậy ngay bây giờ chúng ta nên làm gì để học tốt môn Toán lớp 9?

  Như chúng ta đều biết môn Toán lớp 9 có 2 phần Đại Số và Hình Học. Với chương trình Toán lớp 9, theo ý kiến của đa số các bạn đã và đang học lớp 9 hiện nay thì phần Đại Số có vẻ dễ “lấy điểm” hơn phần Hình Học. Các bạn hay gặp rắc rối về phần Đường Tròn. Nguyên nhân chủ yếu là do cách chúng ta vẽ hình chưa chuẩn, chưa chính xác dẫn đến khó xác định được phương pháp giải cho đề bài yêu cầu. Chính vì lý do đó, các bạn thường có tâm lý chung là cố gắng tập trung học phần Đại Số thật kĩ để “bù đắp” điểm số cho phần Hình Học! Vậy đây có phải là cách tốt nhất để giành lấy điểm số cao trong các kì thi hay không? Lời khuyên của cá nhân tôi dành cho các bạn đã – đang – sẽ học môn Toán lớp 9 là các bạn nên cố gắng tìm cho mình một phương pháp thích hợp nhất để cải thiện kĩ năng giải toán hình học vì nếu các bạn chỉ tập trung học một phần thôi thì xác suất đạt điểm tuyệt đối trong bài thi là rất thấp. Các bạn phải có đầy đủ kiến thức của cả hai phần, nắm vững được cách giải tất cả các dạng bài hay xuất hiện trong những bài thi gần đây nhất.

  Gia sư tại nhà có phải là giải pháp giúp học toán tốt hơn?

  1. Học kĩ lý thuyết các khái niệm, định nghĩa, định lý ở mỗi bài kể cả phần đại số và hình học
  2. Luyện tập kĩ năng vẽ hình cho phần hình học: hình vẽ cần rõ ràng, chính xác, cẩn thận và tỉ mỉ để có thể tìm ra phương pháp giải toán một cách thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể.
  3. Cần hệ thống và ghi nhớ thật kĩ các kiến thức toán đã được học ở các lớp 6, 7, 8 đặc biệt là kiến thức trọng tâm ở lớp 9. Tất cả các phần kiến thức trong môn toán có tính liên tục, logic chặt chẽ với nhau. Vì vậy nếu các bạn bị thiếu kiến thức cơ bản ở các lớp dưới thì việc học tốt môn toán ở lớp 9 rất khó khăn đặc biệt các phần kiến thức của lớp 8 như phép nhân chia đa thức, phân thức đại số, tam giác đồng dạng, đường tròn là những kiến thức cơ bản nhất, quan trọng nhất để học tốt toán lớp 9.
  4. Cần luyện tập kĩ năng giải bài tập từ cơ bản đến nâng cao: thật sự thì việc học tốt môn Toán lớp 9 trên lớp không hề khó nếu bạn có được phương pháp và cách luyện tập hợp lý. Đầu tiên các bạn cần luyện tập với các bài toán, các dạng đề cơ bản nhất trong sách giáo khoa và sách bài tập. Sau khi đã hoàn thành nhuần nhuyễn các dạng đề đó thì việc tiếp theo là tìm kiếm các đề nâng cao , các dạng bài tập mới, lạ trong sách tham khảo để luyện tập thêm. Việc làm nhiều bài tập như thế sẽ mang lại lợi ích rất nhiều cho các bạn, giúp bạn không phải bối rối và có khả năng giải chúng nhanh hơn khi gặp các dạng toán lạ trong đề thi, đề kiểm tra.
  5. Tìm thật nhiều tài liệu từ các nguồn khác nhau để tham khảo, luyện tập thêm. Xem các video hướng dẫn giải các dạng toán thường xuất hiện trong đề kiểm tra của một số thầy cô giáo giỏi, có nhiều năm kinh nghiệm luyện thi trên cả nước .
  6. Không ngừng tìm tòi và học hỏi các cách giải toán của các bạn học giỏi, của các thầy cô giáo rồi từ đó chọn lọc cho mình một phương pháp chuẩn nhất, phù hợp với yêu cầu đề bài. Chỉ có như vậy các bạn mới có thể đạt điểm tuyệt đối, giành lấy cơ hội vào trường chuyên trên địa bàn TPHCM.

  Nguồn tài liệu giúp bạn khai thác được nhiều đề thi hay, bổ ích:

  Link tham khảo các kênh bài giảng online của một số tiến sĩ, thạc sĩ nổi tiếng hiện nay:

  BÍ KÍP LÀM HIỆU QUẢ TOÁN TRẮC NGHIỆM

  Sau bài viết này, tôi hy vọng không chỉ các bạn đang học lớp 9 mà tất cả các bạn đang còn học môn học này có thể tìm cho mình cách học phù hợp nhất để có được kết quả đáng mơ ước. Nếu những tài liệu trên mà không thể giúp cho bạn hay con bạn có được kết quả tốt. Dịch vụ gia sư dạy toán lớp 9 tại nhà tại Gia Sư Trí Việt sẽ là giải pháp giúp bạn vượt qua vấn đề này.

  Đừng ngần ngại, liên hệ Trung Tâm Gia Sư Trí Việt đội ngũ nhân viên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể tìm gia sư toán lớp 9 phù hợp cho con/em.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Để Học Giỏi Môn Toán Mà Bất Cứ Học Sinh Nào Cũng Mong Muốn
 • Gs Ngô Bảo Châu Chia Sẻ Bí Quyết Học Giỏi Môn Toán
 • Cách Học Giỏi Môn Toán Lớp 10 Nhanh Nhất
 • Cách Học Giỏi Môn Toán 7 Học Sinh Nên Tham Khảo
 • Làm Sao Giỏi Văn, Giỏi Viết Lẫn Lách
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Môn Địa Lý, Hướng Dẫn Vẽ Biểu Đồ Địa Lý Lớp 12. 9

  --- Bài mới hơn ---

 • Thực Hành Cách Vẽ Bản Đồ Việt Nam Đơn Giản Nhất
 • Cách Vẽ Bản Đồ Việt Nam Đơn Giản Và Chính Xác Nhất
 • Cách Vẽ Bản Đồ Việt Nam Trên Giấy A4 Nhanh Đơn Giản Nhất
 • Vẽ Bản Đồ Việt Nam Trên Giấy A4
 • Hướng Dẫn Cách Vẽ Bản Đồ Việt Nam Trên Giấy A4 Nhanh Nhất
 • Cách vẽ biểu đồ môn Địa Lý

  1. Các dạng biểu đồ hình tròn Dấu hiệu nhận biết:

  – Thông thường với các đề thi mà cần vẽ biểu đồ tròn sẽ là yêu cầu mô tả cơ cấu, thành phần và tỉ lệ các đơn vị có trong một tổng thể. Các biểu đồ hình tròn là các biểu đồ có ít năm nhưng lại có nhiều thành phần trong đó.

  Cách bước vẽ biểu đồ hình tròn:

  Bước 1: Đề có thể vẽ biểu đồ môn Địa Lý với hình tròn người dùng phải xử lí số liệu dầu tiên và chuyển nó sang dạng % để đồng nhất đơn vị cũng như tính toán tỉ lệ chính xác nhất.

  Bước 2: Xác định vị trí, bán kính của hình tròn mà bạn cần vẽ và điều cần lưu ý chính là kích thước nó phải phù hợp với khổ giấy mà bạn đang làm. Với 1 biểu đồ hình tròn có tỉ lệ 100% tương ứng 360 độ thì cứ 1% chính là 3,6 độ.

  Bước 3: Hoàn tất các thông số của bản đồ, lựa chọn các kí hiệu thể hiện sao cho dễ hiểu nhất.

  Các dạng biểu đồ tròn:

  – Đầu tiên là biểu đồ tròn đơn tức là chỉ có 1 biểu đồ tròn duy nhất, với loại này chúng ta dễ dàng nhận định bởi dễ dàng phân chia theo thứ tự từ lớn đến bé. Cái này hoàn toàn theo ý cúa bạn được.

  – Thứ hai chính là các dạng biểu đồ có nhiều hình tròn, kích thước không giống nhau. Với loại này cũng không khó những người vẽ cần phải lưu ý đầu tiên chính là nhận xét cái chung nhất của các hình tròn là gì, tổng thể nó tăng hay giảm như thế nào.

  Sau khi nhận xét cái đầu tiên xong chúng ta tiếp tục xét các yếu tốt tương tự cho các biểu đồ còn lại. Nếu như các biểu đồ kích thước hiển thị cùng đơn vị thì việc vẽ đơn giản hơn, nhưng nếu khác chỉ số thì việc phải chú thích riêng ra từng loại theo năm khá mất thời gian.

  2. Các dạng biểu đồ miền Dấu hiệu nhận biết:

  Có rất nhiều học sinh bị nhầm lẫn giữa biểu đồ miền và điều đò tròn, tuy nhiên nếu như nắm vững được kiến thức chúng ta sẽ thấy biểu đồ miền là loại biểu đồ “nhiều năm, ít thành phần”. Nó ngược lại hoàn toàn so với biểu đồ tròn và hơn thế nữa loại biểu đồ này thường nó có hình chữ nhật hoặc vuông và được chia ra làm các miễn khác nhau.

  Các bước vẽ biểu đồ miền:

  Bước 1: Bạn hãy nhớ rằng biểu đồ miễn có dạng hình vuông hoặc chữ nhật và các thành phần trong nó được chia ra làm nhiều miễn khác nhau và chúng chồng lên nhau. Cứ mỗi miền sẽ đại diện cho một đối tượng cụ thể nào đó, đó là lý do biểu đồ này ít miền nhưng nhiều năm.

  Bước 2: Các cột mốc thời gian của nó cũng giống như các dạng biểu đồ mà chúng ta hay gặp với cột mốc năm được chia ra ở 2 bên. Chiều cao của biểu đồ được thể hiện đơn vị của biểu đồ còn chiều ngang là theo năm.

  Điều khó nhất khi vẽ dạng biểu đồ này chính là tỉ lệ của nó bởi ranh rới giữa các miền to hay nhỏ phụ thuộc vào chỉ số mà nó đang thể hiện.

  Bước 3: Hoàn thành biểu đồ bạn chỉ cần ghi số liệu tương ứng với vị trí nó đang được hiển thị trên từng miền.

  Các dạng biểu đồ miền thường gặp:

  Có 2 loại biểu đồ miền thường gặp mà bạn có thể thấy đó chính là biểu đồ miền chồng nối tiếp nhau và biểu đồ chòng từ gốc tọa độ. Cả 2 điều đồ này đều là biểu đồng chồng có nghĩa nó sẽ có hình cốt với lần lượt các giá trị trồng lên nhau và to hay nhỏ tùy vào đơn vị được chỉ định sẵn trong bài.

  3. Các dạng biểu đồ hình cột Dấu hiệu nhận biết:

  Đây là dạng biểu đồ sử dụng khi chỉ sự khác biệt về qui mô khối lượng của 1 hay 1 số đối tượng địa lí và sử dụng để so sánh về độ lớn tương quan giữa các đại lượng. Ví dụ như biểu đồ về diện tích của một khu vực nào đó hoặc biểu đồ so sánh sản lượng của 1 số địa phương hay là dân số của địa phương đó.

  Cách vẽ biểu đồ hình cột:

  Bước 1: Đầu tiên chúng ta phải chọn tỉ lệ thích hợp để vẽ biểu đồ môn Địa Lý dạng cột này và sau đó kẻ hệ trục vuông góc với trục đứng thể hiện đơn vị các đại lượng còn trực ngang thể hiện các năm của các đối tượng.

  Bước 2: Tính độ cao của từng cột cho đúng tỉ lệ rồi thể hiện trên giấy và để hoàn thiện bản đồ bạn cần phải ghi các số liệu tương ứng cũng như các cột tiếp theo để vẽ kí hiệu vào cột.

  Các loại biểu độ hình cột hay gặp

  Có bốn loại biểu đồ hình cột mà chúng ta có khả năng gặp phải trong quá trình làm bài là biểu đồ cột đơn, biểu đồ cột chồng, biểu đồ cộ đơn gộp nhóm cũng như biểu đồ thanh ngang. Thông thường các cột chỉ khác nhau về độ cao còn về bề ngang chúng hoàn toàn phải bằng nhau.

  Các biểu đồ cột sẽ hiển thị độ cao của cột tương ứng với các giá trị theo dữ liệu được gán cho.

  4. Dạng biểu đồ đường Cách nhận biết biểu đồ:

  – Là loại biểu đồ thường dùng để vẽ sự thay đổi đại lượng địa lí khi số năm nhiều và thay đổi liên tục, nó biểu hiện tốt độ tăng trưởng của một hoặc nhiều đại lượng địa lí có cùng đơn vị hoặc khác.

  Cách vẽ biểu đồ đường:

  Bước 1: Để vẽ biểu đồ đường bạn cần kẻ hệ trục tọa độ vuông góc (trục đứng thể hiện độ lớn của các đối tượng như số người , sản lượng , tỉ lệ %.. còn trục nằm ngang thể hiện thời gian.

  Bước 2: Xác định tỉ lệ thích hợp ở cả 2 trục và căn cứ vào các số liệu của đề bài và tỉ lệ đã xác định đẻ tính toán và đánh giá dấu tọa độ của các điểm mốc trên 2 trục . Khi đánh dấu các năm trên trục ngang cần chú ý đến tỉ lệ chuẩn cũng như thời điểm năm đầu tiên nằm trên trục đứng.

  Bước 3: Điền nốt các thông số cũng như các kí hiệu để hoàn tất việc vẽ biểu đồ môn Địa Lý.

  Các loại biểu đồ dạng đường:

  Có 2 loại biểu đồ dạng đường là loại có một hoặc nhiều đường vẽ theo giá trị tuyệt đồi và loại có một hoặc nhiều vẽ theo giá trị tương đối. Như đã nói ở trên thì biểu đồ dạng đường tương đối là loại có giá trị tăng liên tục, thể hiện tốc độ tăng trường còn với loại tuyệt đối là có số thống kế chính xác theo dữ liệu của từng năm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Vẽ Biểu Đồ Hình Tròn % Thực Hiện Kế Hoạch Trên Excel
 • Cách Vẽ Biểu Đồ Tròn Địa Lý Chuẩn Xác Nhất
 • Hướng Dẫn Vẽ Biểu Đồ Tròn (Địa Lý)
 • Hướng Dẫn Vẽ Hoa Sen Đơn Giản Mà Đẹp
 • Hướng Dẫn Vẽ Đầu Và Khuôn Mặt Nhân Vật Anime Nam
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100