Các Lệnh Vẽ Trong Công Cụ Vẽ Ống Gió Lisp Nam

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Vẽ Charmander Trong Pokémon
 • Các Mẫu Tranh Vẽ Pokemon Huyền Thoại Được Yêu Thích Nhất
 • The Official Pokémon Website In Vietnam
 • Cách Vẽ Eevee Trong Pokémon
 • Gấu Bông Purin Jigglypuff Pokemon
 • Command

  Mô tả

  b1

  Vẽ ống gió hình chữ nhật.

  b2

  Vẽ ống gió giảm cấp.

  b3

  Vẽ ống gió đầu nhánh.

  b4

  Vẽ ống gió từ vuông sang tròn.

  bz

  Vẽ ống gió hình chữ z.

  bz2

  Vẽ ống gió hình chữ z bằng 2 cút cong

  e01

  Vẽ ống gió cút cong.

  e02

  Vẽ ống gió cút cong giảm cấp.

  e03

  Vẽ ống gió cút cong hướng xuống.

  eex

  Vẽ ống gió chia nhánh 1 thẳng, 1 cong.

  eey

  Vẽ ống gió chia nhánh 2 cong.

  eez

  Vẽ ống gió chia nhánh 1 thẳng, 2 cong.

  Lg

  Vẽ cánh lượn gió.

  Hg

  Vẽ cánh hướng gió.

  Vcd

  Vẽ VCD. (block $VCD)

  LiL

  Vẽ mối nối L trên ống gió.

  Grill

  Tạo block miệng gió hồi lưới ngang. (block $G…)

  Grillv

  Tạo block miệng gió hồi lưới vuông. (block $GV…)

  Diff

  Tạo block miệng gió cấp. (block $D…)

  Hole

  Tạo block lỗ. (block $H…)

  Filt

  Tạo block filter. (block $F…)

  Vc1

  Vẽ ống gió mềm, hình xoắn ốc.

  Vc2

  Vẽ ống gió mềm, hình xoắn ốc.

  Vr1

  Vẽ ống gió mềm gió hồi.

  Vr2

  Vẽ ống gió mềm gió hồi.

  Vr3

  Vẽ ống gió mềm gió hồi.

  Vs1

  Vẽ ống gió mềm gió cấp.

  Vs2

  Vẽ ống gió mềm gió cấp.

  Vs3

  Vẽ ống gió mềm gió cấp.

  Vc5

  Vẽ ống gió mềm, hình cách nhiệt.

  Vc6

  Vẽ ống gió mềm, hình cách nhiệt.

  dd

  Vẽ miệng gió cấp.

  Bb1

  Vẽ ống gió hình chữ nhật. 3D

  Bb2

  Vẽ ống gió giảm cấp. 3D

  Bbz

  Vẽ ống gió hình chữ z. 3D

  Ee1

  Vẽ ống gió cút cong. 3D

  Ee2

  Vẽ ống gió cút cong giảm cấp. 3D

  Ddi

  Vẽ miệng gió cấp. 3D

  rpc

  Quay đối tượng 3D trên màn hình 2D

  vo3d

  Vẽ ống gió mềm. 3D

  Bulon

  Vẽ đầu bulon mặt bằng. (block: $mb-bulon)

  Bulon1

  Vẽ đầu bulon mặt đứng. (block: $bulon1)

  Bulon2

  Vẽ đầu bulon mặt đứng. (block: $bulon2)

  Daioc

  Vẽ đai ốc mặt bằng. (block: $mb-daioc)

  Daioc1

  Vẽ đai ốc mặt đứng. (block: $daioc1)

  Daioc2

  Vẽ đai ốc mặt đứng. (block: $daioc2)

  Oc1

  Vẽ ren đoạn giữa.

  Oc2

  Vẽ ren đoạn cuối.

  Mb

  Làm mới 1 block

  Chb1

  thay đổi block bằng cách chọn block trên màn hình.

  Chb2

  thay đổi block bằng cách đánh tên block.

  Chb3

  thay đổi màu của block.

  Ib

  insert block bằng cách chọn block trên màn hình.

  Sb

  thay đổi độ lớn căn bản của block.

  Nb

  Viết tên của block được lựa chọn.

  db

  Xóa tất cả các block có cùng tên được chọn.

  Atxt

  Sắp xếp các text theo 1 cột.

  Artxt

  Sắp xếp các text theo nhiều cột.

  Chgt

  Thay đổi text bằng cách thay thế.

  Et

  Thay đổi text bằng 1 text khác.

  Ctxt

  Thay đổi text bằng cách lựa chọn 1 text khác.

  Upper

  đổi tất cả text ra chữ HOA.

  Lower

  Đổi tất cả text ra chữ thường.

  Ftxt1

  viết lại số thứ tự cho các text có sẵn.

  Ftxt2

  “Ftxt2”: Viết số thứ tự (mới)

  Cua1

  Vẽ cửa 1 cánh.

  Cua2

  Vẽ cửa 2 cánh.

  Cua4

  Vẽ cửa 4 cánh.

  Cuas

  Vẽ cửa sổ.

  Cot

  Vẽ cột

  Cc1

  Vẽ cửa 1 cánh (đơn giản).

  Cc2

  Vẽ cửa 2 cánh (đơn giản).

  Cc4

  Vẽ cửa 4 cánh (đơn giản).

  nn_font

  Ghi cách viết font chữ shp trên bản vẽ.

  kh

  Vẽ khung bản vẽ.

  crla

  Tạo một số layer về bản vẽ AC

  Lt1

  Vẽ đường ghi chú bình thường.

  Lt2

  Vẽ đường ghi chú kéo dài.

  Lt3

  Vẽ đường ghi chú nhiều đoạn.

  Lt4

  Vẽ đường ghi chú cho cơ khí.

  Lt5

  Vẽ đường ghi chú gạch dưới chữ

  Lt6

  Vẽ đường ghi chú gạch dưới chữ

  Lt7

  Vẽ đường ghi chú + toạ độ X,Y

  Ltt

  Định loại mũi tên ở đầu leader

  Lth

  Định chiều cao text cho leader

  Lthp

  Định chiều cao text cho leader, bằng cách chọn theo text có sẵn

  Jo

  Nối 2 đường line thành 1 đường line.

  Jp

  Nối các line, pline, arc thành pline.

  Width

  Đổi chiều rộng chung cho 1 pline.

  Cwid

  Đổi chiều rộng chung cho 1 pline giống với 1 pline khác.

  Mcat

  Vẽ biểu tượng mặt cắt.

  Cat

  Vẽ đường cắt ngang.

  Dcat

  Vẽ dấu cắt ngang đối tượng.

  Ziso

  Chỉnh tỷ lệ Zoom cho vẽ Isometric trong Viewport

  Moc

  vẽ dấu móc.

  Caodo

  Vẽ dấu cao độ nền.

  VED

  Vẽ đường chia khung đều.

  ddved

  Vẽ chia khung bằng hộp thoại (vẽ điện)

  Mt1

  Vẽ mũi tên kiểu 1.

  Mt2

  Vẽ mũi tên kiểu 2. (block $mt2)

  Mt3

  Vẽ mũi tên kiểu 3. (block $mt3)

  Mt4

  Vẽ mũi tên kiểu 4.

  Mt5

  Vẽ mũi tên kiểu 5. (block $mt5)

  Mt5a

  Vẽ mũi tên kiểu 5a. (block $mt5a)

  Mt6

  Vẽ mũi tên kiểu 6.

  Mt6a

  Vẽ mũi tên kiểu 6a.

  Mt7

  Vẽ mũi tên kiểu 7 (kiểu 6 không tô đậm)

  Nng

  Tạo 1 group với tên theo “ngày + giờ” hiện hành

  Pipe

  Vẽ ống và đường tâm.

  PipeA

  Vẽ ống và đường tâm theo dk A.

  Oo

  Vẽ dấu cắt ống nước

  Cc

  Vẽ mặt cắt ngang ống nước…

  Nga

  Vẽ dấu ngã.

  Truc

  Vẽ ký hiệu trục.

  Vnitxt

  Đánh text font Vni bằng mã Vns.

  Chvnitxt

  Sửa text font Vni bằng mã Vns.

  Chvnsvni

  Chuyển đổi text font vns qua Vni

  Vnutxt

  Đánh text font Vnu bằng mã Vns.

  Chvnutxt

  Sửa text font Vnu bằng mã Vns.

  Zv

  Vẽ đường xoắn ốc.

  Zz

  Vẽ đường zic zắc.

  Zo

  Vẽ đường ký hiệu cách nhiệt.

  Zcl

  Vẽ đám mây.

  dtt

  Vẽ và tính diện tích.

  dla

  Xóa tất cả các object có chung layer.

  Dline; dl

  vẽ đường line song song.

  ddvt

  Vẽ ống gió từ vuông sang tròn, 3D

  actee

  Vẽ ống gió chia nhánh 2 cong.

  acB2

  Vẽ ống gió chia nhánh 1 thẳng, 1 cong.

  acB3

  Vẽ ống gió chia nhánh 1 thẳng, 2 cong.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tạo Đường Xoắn Ốc ⋆ Autocad
 • » Vẽ Lại Chân Dung Các Vua Triều Nguyễn: Cần Kỹ Lưỡng, Không Nên Tùy Tiện
 • Vẽ Chân Dung Nhà Vua
 • Ông Đồ Cho Chữ Ngày Tết
 • Ông Thần Tiền Là Ai? Tại Sao Nhiều Người Giàu Hay Thờ?
 • Hướng Dẫn Cách Làm Ống Nhòm Đơn Giản

  --- Bài mới hơn ---

 • 5 Điều Cần Biết Khi Bắt Đầu Sử Dụng Bảng Vẽ Điện Tử Wacom
 • Hướng Dẫn Tạo Hình Bong Bóng Nước Trong Photoshop
 • Tạo Hiệu Ứng Ánh Sáng Và Bóng Đổ Trong Photoshop
 • Những Điều Bạn Chưa Biết Về 26 Loại Pokéball
 • Những Điều Mà Bạn Chưa Biết Về 26 Loại Pokeball
 • 1. Cách làm ống nhòm – Sơ lược về ống nhòm

  Có rất nhiều cách làm ống nhòm khác nhau mà bạn có thể thực hiện tại nhà. Tuy nhiên, rất nhiều người tự làm ống nhòm nhưng sau khi quan sát thì ảnh lại bị ngược chiều. Do đó, làm ống nhòm khó nhất là phải kiếm được bộ lăng kính đảo ảnh và tìm cách gá lắp nó vào hệ quang sao cho chuẩn xác nhất. Điều bạn cần phải chú ý đó là hiểu được nguyên lý hoạt động sơ lược của một chiếc ống nhòm để từ đó tìm ra một tỉ lệ tương thích giữa các thông số nhằm tạo ra một chiếc ống nhòm chuẩn xác, chất lượng nhất.

  Cấu tạo của ống nhòm cũng rất đơn giản gồm một hệ thống hai thấu kính hội tụ được đặt đồng trục nhau, khi thiết kế gọi là vật kính và thị kính. Trong đó, chi tiết các bộ phận sẽ bao gồm: vật kính, ống kính, khe vít, bộ phận chỉnh nét, trục ống, thang đo độ, thị kính…

  Vật kính có ứng dụng như tiêu cự F1 rất dài lên đến mấy mét, phần này thường sẽ có đường kính lớn, vật kính đưa ra hình ảnh vật thể quan sát từ xa và đóng vai trò phóng đại hình ảnh ta cần xem.

  Thị kính thì được thể hiện như tiêu cự F2 sẽ ngắn đến vài cm và được sử dụng như kính lúp.

  Lăng kính sẽ nằm phía bên trong ống nhòm với nhiệm vụ đảo chiều vật thể từ trạng thái ngược về trạng thái bình thường có thể nhận ra dạng vật thể rồi chuyển vào vật kính. Riêng đối với lăng kính có 2 loại bố trí trong chiếc ống nhòm là: Roof và Porro.

  Nguyên lý hoạt động của ống nhòm

  Về cơ bản, ống nhòm chỉ là hai kính thiên văn đặt cạnh nhau. Do đó, nguyên lý hoạt động của một chiếc ống nhòm cũng tương tự như cách hoạt động của một chiếc kính thiên văn. Ống nhòm hoạt động dựa trên nguyên lý tính thời gian mà chùm tia lazer được trang bị nơi máy chạm vào vật cần đo và đi ngược lại. Dựa vào thời gian này mà tính được khoảng cách của vật, hay tượng cần quan sát.

  2. Cách làm ống nhòm nhìn xa sắc nét, chuẩn xác

  Chuẩn bị nguyên vật liệu

  Để làm được một chiếc ống nhòm hoàn chỉnh thì bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như: một tròng kính viễn thị dùng để làm thị kính, một kính lúp, ống nhựa PVC dùng làm thân ống và thị kính, thanh gỗ chắc chắn, băng keo 2 mặt dạng xốp, tấm bìa cứng, một số loại ốc vít, …

  Khi đã chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu rồi thì cách làm ống nhòm sẽ hết sức đơn giản. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải nhớ đặc điểm mấu chốt quyết định một chiếc ống nhòm có thể hoạt động ổn định được hay không đó là phải đảm bảo được vật kính và thị kính cùng nằm trên một chục đường thẳng. Đây là nguyên lý hoạt động cũng như là nguyên lý thực hiện một chiếc ống nhòm căn bản.

  Xác định loại kính cần làm

  Bước đầu tiên trong cách làm ống nhòm đó là bạn cần xác định được loại kính mà mình sẽ làm là kính phản xạ hay kính khúc xạ. Từ đó tiến hành thiết kế vật kính và thị kính sao cho phù hợp nhất. Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm kính thông dụng nhất là kính khúc xạ.

  Chuẩn bị nguyên liệu thích hợp với loại kính muốn làm

  Đảm bảo việc chuẩn bị không gian thực hiện cũng như nguyên vật liệu được khuyến nghị phù hợp với loại kính muốn làm. Bạn có thể chuẩn bị những nguyên vật liệu: thị kính, vật kính, giá đỡ, chỉnh nét, … cùng các phụ kiện khác: kéo, kìm, băng keo hỗ trợ cố định, ốc vít phù hợp, …

  Vật kính bạn nên sử dụng là kính mắt viễn 1 độ (f1 = 100cm đường kính 6cm). Thấu kính đơn không nên chọn để làm vật kính vì hiệu quả mang lại không đảm bảo. Có thể mua dễ dàng ở các cửa hàng kính mắt. Độ (diop) là nghịch đảo của tiêu cự ví dụ: 1 độ kính sẽ có tiêu cự 100cm, 2 độ tiêu cự là 50 cm.

  Thị kính nên sử dụng kính lúp gấp. Có thể thay bằng các thấu kính trong thiết bị quang học như: máy ảnh cũ, máy quay phim…

  Chuẩn bị giá đỡ chuyên dụng hơn là chế từ những nguyên liệu có sẵn nhằm đảm bảo chất lượng khi sử dụng. Giá đỡ kính cứng cáp, chắc chắn cũng sẽ khiến ống nhòm có được hình ảnh chuẩn xác hơn. Ở bước 2 bạn đã phải lắp vật kính vào giá đỡ. Ở bước này bạn cần đảm bảo ghép đúng các mặt thấu kính lại với nhau.

  Làm ống kính cho ống nhòm

  Ở bước này, bạn cần chuẩn bị những ống nhược PVC có kích cỡ khác nhau sao cho thật khớp với thị kính. Chú ý khi chuẩn bị độ dài cho ống kính, độ dài thông thường cho ống kính sẽ là 53cm. Khi cắt ống cần đảm bảo đường cắt thẳng và vuông góc để cho việc lắp ghép được tiện lợi và chính xác hơn.

  Phần ống gồm 2 phần: đoạn Φ60 dài khoảng 90cm và co giảm bậc từ Φ60 xuống 34 (hoặc 42). Việc này dễ dàng gắn ống chỉnh tiêu cự vào.

  Một ống nối thẳng Φ60, dùng để giữ vật kính. Ống chính Φ60 và băng keo xốp hoặc bìa cứng lót ở trong sẽ chặn và giữ vật kính nằm ở giữa.

  Khi bạn đã ghép thị kính vào ống đảo ảnh gương chéo 90 độ, hãy siết chặt vít để ống nhòm có độ chắc chắn nhất định. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải làm một chiếc giá đỡ bằng gỗ cho ống nhòm gồm: 2 miếng dài làm bệ gắn kính và 1 miếng ngắn làm đáy bắt ốc vào nắp nhựa Φ60 của ống nhòm tự chế.

  Lưu ý khi bắt vít chân ống vào gá đỡ bạn cần phải xác định kỹ trọng tâm của ống kính, quan sát các vật từ xa để điều chỉnh độ cân bằng. Đây chính là bước quan trọng giúp cho tầm nhìn của một chiếc ống nhòm được ổn định.

  Bước cuối cùng trong cách làm ống nhòm chính là bạn cần kiểm tra lại cách lắp đặt có chuẩn xác hay không bằng cách quan sát các vật thể ở xa và điều chỉnh sao cho chuẩn xác nhất. Nếu khi bạn quan sát thấy ánh sáng bị lóa hay chất lượng quan sát giảm thì vấn đề có thể nằm ở lòng ống kính. Giải pháp khắc phục đó là bạn chỉ cần lắp thêm vòng tránh sáng. Thông thường, ống kính chống nhòe, chống lóa thì ngay từ ban đầu đã được tráng phủ một lớp men quang học. Bạn cũng có thể chà nhám lòng kính cũng mang lại hiệu quả tương tự.

  Sau khi đã tự làm được một chiếc ống nhòm hoàn chỉnh rồi thì các bản cũng cần biết cách bảo quản chúng một cách hợp lý để kéo dài tuổi thọ cho nó.

  Khi không sử dụng, bạn nên đựng ống nhòm vào trong hộp có đệm lót cẩn thận nhằm giảm thiểu bụi bặm cũng những va đập khó tránh từ bên ngoài.

  Không để ống nhòm tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời

  Không nên để ống nhòm tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài vì nhiệt độ cao sẽ có khả năng làm hỏng ống nhòm.

  Lau mắt kính cẩn thận và thường xuyên

  Hãy lau mắt kính thường xuyên khi thấy xuất hiện bụi bẩn nhằm ngăn chặn tối ta lớp bụi có thể lọt vào bên trong ống kính rất khó vệ sinh. Bạn có thể hà hơi vào mắt kính và sử dụng chất làm sạch mắt kính như Lens Pen. Dùng vải lau kính hoặc khăn, nhẹ nhàng lau sạch các vết bẩn còn dính trên mắt kính.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sơ Đồ Bản Vẽ Đường Ống Cấp Thoát Nước Trong Nhà
 • Tư Vấn Cách Sử Dụng Ống Nghe Y Tế Đúng Cách
 • Phát Tiển Thẩm Mĩ Vẽ Dụng Cụ, Đồ Dùng Của Bác Sĩ. (Tiết Mẫu)
 • Tổng Quan Hệ Thống Cơ, Điện, Nước (Mep) Trong Revit
 • Khóa Học Rmep Combo 4 Hệ
 • Bản Vẽ Thiết Kế Nhà Ống 2 Tầng 1 Tum

  --- Bài mới hơn ---

 • Thiết Kế Nhà Ống 1 Tầng 2 Phòng Ngủ Đẹp Miễn Chê Tại Bình Dương
 • 04 Bản Vẽ Thiết Kế Nhà Ống 1 Tầng Diện Tích 100M2 5×20
 • Tổng Hợp Mẫu Thiết Kế Nhà Ống 1 Tầng Có Gác Lửng Đẹp Và Đơn Giản
 • Chia Sẻ Miễn Phí Gần 40 Bản Vẽ Thiết Kế Nhà Ống 2 Tầng 1 Tum Đầy Đủ Chi Tiết
 • 5 Mẫu Thiết Kế Nhà Ống 1 Tầng Đơn Giản Giá Rẻ Nhưng Đẹp
 • Các mẫu luôn được tìm kiếm nhiều, do nhu cầu của gia chủ ngày càng lớn. Nhà ống đẹp không chỉ mang đến sự tiện nghi mà còn nâng cao chất lượng sống của gia đình. Nội Thất Đương Đại sẽ giới thiệu 20 mẫu bản vẽ thiết kế nhà ống 2 tầng 1 tum đẹp. Đây đều là những mẫu thiết kế đang hot và được săn đón nhất hiện nay.

  Bản vẽ thiết kế nhà ống 2 tầng 1 tum có chi tiết mặt bằng

  Với mặt tiền 4m, 3 mặt đều giáp các nhà ống khác, vì vậy không gian nhà khá chật hẹp. Là người yêu thích không gian mở nên gia chủ muốn có ban công rộng trồng cây. Các kiến trúc sư đã giúp gia chủ bằng cách thiết kế ban công tầng 2 rộng rãi. Không chỉ vậy sân thượng cũng có sân trước rộng gần 18m2 để trồng cây xanh và đón gió vào nhà.

  Với chiều dài nhà lên tới 15m nên gia chủ sắp đặt 3 phòng ngủ, 1 phòng ngủ ở tum. Mỗi phòng ngủ đều có WC trong phòng nên rất tiện nghi. Tầng tum được xây giếng trời để chiếu sáng cho tiểu cảnh ở tầng 1.

  Mẫu thiết kế nhà ống 2 tầng 1 tum có gara ô tô

  Nhiều gia đình xây sân trước làm gara ô tô để tránh mùi xăng xe vào nhà. Mẫu nhà này là một ví dụ, sân trước rộng rãi khoảng 20m2 được làm gara. Xung quanh trồng cây xanh để làm tiểu cảnh. Thiết kế nhà hiện đại với nhiều ô cửa kính lớn đón ánh sáng và tạo tầm nhìn.

  Với mặt tiền nhỏ khoảng 4m thì việc xây gara ô tô riêng là không thể. Vì vậy mà gia chủ dành khoảng sân trước cho ô tô, cửa chính lùi về sau. Thiết kế nhà theo phong cách hiện đại rất độc đáo. Lối cầu thang được làm tường kính để ngắm cảnh và giúp cho căn hộ thoáng đãng hơn.

  Các thiết kế nhà hiện đại có nhiều sự phá cách và sáng tạo. Điển hình là mẫu thiết kế này, sử dụng những đường nét khỏe khoắn, mẫu nhà rất cá tính và độc đáo. Kiến trúc sư đã tính toán hướng nắng và gió để căn hộ thoáng mát nhất. Phong cách thiết kế nội thất hiện đại

  Với mặt tiền 7m nên gia chủ có gara ô tô khoảng 15m2 ở tầng 1. Tầng 2 được dùng làm 3 phòng ngủ đầy tiện nghi. Tầng tum được thiết kế phòng sinh hoạt chung cho gia đình, bên ngoài là bể bơi hiện đại và xa hoa.

  Nếu như quỹ đất của bạn có hạn thì bạn cần phải tối ưu diện tích. Mẫu nhà ống này được tận dụng rất tốt không gian cho gara ô tô và 3 phòng ngủ. Tầng 1 có gara ô tô khoảng 10m2, tầng 2 được thiết kế 2 phòng ngủ rộng rãi. Tầng tum thì có phòng ngủ 3 và phòng thờ.

  Gia chủ muốn có không gian ngắm cảnh và trồng cây nên đã thiết kế tầng thượng rộng rãi. Thiết kế nhà mặt tiền 5m bề thế theo phong cách hiện đại, với nhiều cửa kính đón ánh sáng. Thế nhưng gia chủ vẫn muốn có không gian xanh mát nên tầng thượng rất rộng. Tum có 1 phòng ngủ để gia chủ sử dụng.

  Các bản vẽ thiết kế nhà ống 2 tầng 1 tum siêu đẹp

  Với mặt tiền 6m, gia chủ làm cửa chính 5m và 1m cho lối cầu thang lên tầng 2. Ngôi nhà độc đáo với thiết kế bậc thang dẫn thẳng lên tầng 2, tầng 1 thì dùng làm khu sinh hoạt chung. Tầng tum có không gian mở với ban công bao quanh phòng.

  Bạn sẽ nhận thấy tầng tum của căn hộ này được lát gạch 3D giả đá sang trọng và thu hút. Mặt tiền nhà được sơn trắng đơn giản và trang nhã nên càng tôn lên tầng tum nhỏ.

  Thiết kế của mẫu nhà này khá đơn giản nhưng lại rất tuyệt vời. Sự tương phản giữa màu trắng và ghi ở sơn tường làm thiết kế thêm cá tính và đẳng cấp. Với chi phí 500 triệu, đây là một thiết kế đáng tiền với không gian mở.

  Bạn sẽ ngạc nhiên với bản vẽ thiết kế nhà ống 2 tầng 1 tum hiện đại này. Kiến trúc hiện đại và rất sáng tạo, sự tiện nghi và xa hoa thể hiện rất rõ. Mặt tiền nhà rộng rãi hơn 6m được trồng cây cảnh, lát gạch giả đá cao quý. Tầng 2 và tum lại lát gạch giả gỗ sang trọng và trang nhã.

  Sự kết hợp màu sắc giữa nâu trầm và vàng mang đến cho căn hộ sự trẻ trung. Đường nét thiết kế hiện đại và độc đáo cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Đây sẽ là mẫu nhà phù hợp cho các gia đình trẻ.

  Bạn sẽ phải choáng ngợp với thiết kế đầy nghệ thuật này. Những hoa văn mềm mại trên cửa và tường nhà giúp cho căn hộ vừa hiện đại lại rất sang trọng. Mặt tiền được lát gạch giả gỗ đơn giản lại rất tinh tế và gần gũi.

  Bạn sẽ nhận thấy gia chủ dùng màu vàng nhạt ở mặt tiền khiến căn hộ rất trẻ trung và bắt mắt. Mặt tiền có 2 phần sơn trắng và lát gạch vàng tạo nên sự đối lập nhưng rất thẩm mỹ.

  Thiết kế căn hộ không có gì nổi bật nhưng bạn sẽ yêu thích vì nó rất gần gũi với thiên nhiên. 2 tầng và tum đều trồng nhiều cây xanh nên căn hộ tràn đầy sinh khí và thoáng mát.

  Bạn sẽ không thể rời mắt khỏi thiết kế nhà không gian mở này. Mọi căn phòng đều có tường kính lớn có tầm nhìn đẹp. Kiến trúc hiện đại và rất sang trọng với nhà lệch tầng. Thi công nội thất theo phong cách hiện đại

  20 mẫu trên đã giúp bạn có những ý tưởng tuyệt vời cho nhà ống của mình. Nếu bạn muốn ngắm nhiều bản vẽ thiết kế nhà ống 2 tầng 1 tum, hãy liên hệ với chúng tôi. Nội Thất Đương Đại sẽ tư vấn cho bạn những mẫu thiết kế đẹp và phù hợp nhất.

  MỘT SỐ CÔNG TRÌNH BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO ?

  Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn về sản phẩm & dịch vụ:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thi Công Xây Dựng_Bài 19: Kỹ Thuật Xây Dựng Ống Khói Và Lò Sưởi
 • Công Cụ Vẽ Đường Ống Khung, Chân, Sườn Máy… Trong Inventor (Frame Generator)
 • Bài 16: Vẽ Kênh Giá Vận Dụng Lý Thuyết Sóng Elliott
 • Đại Cương Về Sóng Cơ, Trắc Nghiệm Vật Lý Lớp 12
 • Cách Vẽ Ông Già Noel Ngồi Bên Lò Sưởi Trong Đêm Giáng Sinh
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Vẽ Ống Gió Trong Autocad

  --- Bài mới hơn ---

 • Làm Thế Nào Để Vẽ Anime Và Manga Noses
 • Vẽ Sơ Đồ Mạch Điện Gồm : Hai Bóng Đèn Mắc Nối Tiếp , Nguồn Điện 2 Pin Nối Tiếp, Khóa Mở
 • Cách Tạo Linetype Điện Nước, Vẽ Đường Thẳng Có Chữ Trong Cad
 • Gợi Ý Vẽ Tranh Đề Tài Chúc Tết Ông Bà Đẹp Và Ý Nghĩa
 • Đáng Yêu Như ‘ông Bà Nhà Người Ta’, Lập Tài Khoản Vẽ Tranh Cho Cháu
 • Sau khi đưa công cụ vẽ ống gió lên mạng cho tất cả thành viên tải về dùng miễn phí vào năm 2007, ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng tích cực của tất cả thành viên và đã đạt đến con số 30,000 lượt tải về tại thời điểm tháng 12/2009 và không ngừng tăng lên cho đến thời điểm này.

  Quả thực, đây là công cụ dùng để vẽ ống gió rất hay, rất hữu ích, nó giúp các kỹ sư Cơ Điện Lạnh nhanh chóng hoàn thành bản vẽ ống gió và nhìn bản vẽ rất chuyên nghiệp!

  Nhưng không phải ai cũng có thể nhanh chóng thành thao trong việc sử dụng công cụ vẽ ống gió này liền, do vậy mà KATA đã nhận được nhiều email và cuộc gọi hỏi về cách sử dụng công cụ vẽ ống gió. Nên để thuận tiện hơn cho các bạn sử dụng và tối ưu hóa quá trình sử dụng, tôi viết hướng dẫn sử dụng gửi đến các bạn như là món quà gửi tặng các bạn

  DANH MỤC:

  Đưa thanh công cụ vẽ ống gió lên màn hình AutoCAD.

  Kích hoạt Công cụ vẽ ống gió.

  Vẽ ống gió thẳng

  Giảm đều, giảm lệch (Vuông & Tròn)

  Vẽ Co 90 độ

  Co 45 độ

  Rẽ nhánh

  Co Lượng

  Miệng gió

  Ống gió mềm

  Bu lông

  Ghi chú bản vẻ

  Vẽ cửa

  Cắt ống gió (Lệnh Cat)

  Cắt ống nước (Lệnh OO)

  Vẽ ống nước

  NỘI DUNG

  1. Đưa thanh công cụ vẽ ống gió lên màn hình AutoCAD.

  Sau khi đưa các công cụ trên ra màn hình AutoCAD, bạn hãy sắp xếp nó lại theo ý thích của mình để nó gọn gàng hơn, bạn xếp chúng bằng cách nhấn giữ chuột và kéo chúng đưa vào vị trí mà bạn muốn sắp xếp.

  2. Kích hoạt Công cụ vẽ ống gió.

  Để bắt đầu lệnh vẽ đầu tiên bạn cần phải nhất nút Load trong thanh SAVAME-COLOR để kích hoạt chương trình vẽ, bạn chỉ thực hiện thao tác này 1 lần khi mở file AutoCAD. Khi thấy xuất hiện dòng lệnh:

  Command: (load”nnam”)

  “OK”

  Lúc đó bạn có thể vẽ được rồi.

  3. Vẽ ống gió thẳng

  Để vẽ ống gió thẳng bạn hãy nhập dòng lệnh: b1 hoặc chọn biểu tượng ống gió thẳng Công cụ vẽ ống gió Lisp Nam trong thanh SAVAME DUCT-2D-1 như hình trên.

  Mở rộng: Bạn có thể dùng công cụ này để vẽ hình chữ nhật, hình vuông. Cực kỳ nhanh chóng và chính xác!

  4. Giảm đều, giảm lệch

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dạy Bé Tập Cách Vẽ Và Tô Màu Ông Già Noel Đơn Giản
 • Ong Vò Vẽ Là Loài Ong Gì Và Tại Sao Gọi Ong Vò Vẽ Là ‘sát Thủ’?
 • Cách Để Nhận Diện Ong Vò Vẽ
 • Cách Trị Ong Đốt Nhanh Nhất Đảm Bảo Hết Sưng Không Đau
 • Sự Khác Nhau Giữa Ong Bắp Cày, Ong Vò Vẽ Và Ong Sừng
 • Bản Vẽ Nhà Ống 3 Tầng 4X16M Phong Cách Hiện Đại 3 Phòng Ngủ

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Mẫu Thiết Kế Nhà 3 Tầng Đẹp Ngất Ngây Và Hiện Đại Chi Phí Tối Ưu
 • Bản Vẽ Thiết Kế Nhà Phố 3 Tầng Hoàn Chỉnh Đẹp Hiện Đại Kiến Trúc Cổ Điển
 • Giáo Án Mĩ Thuật Khối 1 Tuần 17: Vẽ Tranh Vẽ Tranh Ngôi Nhà Của Em
 • Bài 17: Vẽ Tranh: Ngôi Nhà Của Em
 • Kế Hoạch Bài Dạy Mĩ Thuật 1 Tuần 17: Vẽ Tranh Ngôi Nhà Của Em
 • Thông tin công trình nhà ống 3 tầng mặt tiền 4m

  Chủ đầu tư: Lê Vĩnh Hưng

  Địa điểm: thành phố Bắc Giang

  Năm thiết kế: 2022

  Diện tích thiết kế: 4x16m

  Kiến trúc sư: Lê Hồng Hà

  Kinh phí đầu tư: 1 tỷ

  Công năng: phòng khách , phòng bếp, 3 phòng ngủ

  Yêu cầu của chủ đầu tư về công trình nhà ống 3 tầng mặt tiền 4m

  Gia đình anh Hưng hiện có 4 thành viên, hiện đang sinh sống tại thành phố Bắc Giang. Gia đình có diện tích ô đất mặt tiền rộng 4m, chiều sâu dài 16m. Dự định gia đình sẽ thi công mẫu nhà ống 3 tầng hiện đại, thiết kế công năng 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp.

  Phối cảnh kiến trúc hiện đại, thiết kế hình khối đon giản, ngoại thất mặt tiền ấn tượng, cùng với chi phí đầu tư hợp lý. Tổng kinh phí đầu tư cho công trình, không vượt quá 1 tỷ, tiến độ thi công hoàn thiện công trình, không vượt quá 3 tháng.

  Anh là người chú trọng đến yếu tố phong thuỷ, do đó anh có mong muốn mẫu thiết kế nhà của gia đình có thể thiết kế theo mệnh của gia chủ, thiết kế đúng hướng và chuẩn về mặt quan niệm phong thuỷ. Điều này rất quan trọng, cho nên có thể giúp cho không gian sống của gia đình có nhiều dòng vượng khí tốt.

  Kiến trúc sư khi tiếp nhận yêu cầu thiết kế nhà của gia đình, đã có những cân nhắc và tiến hành khảo sát hiện trạng trước khi lên ý tưởng thiết kế nhà hoàn hảo hơn.

  Khám phá mẫu thiết kế nhà ống 3 tầng hiện đại mặt tiền 4m

  Tiếp nhận yêu cầu thiết kế của chủ đầu tư, cùng với khảo sát thực tế, chúng tôi đã lên 3 phối cảnh thiết kế cho mẫu nhà ống đẹp. Ngay trong buổi làm việc đầu tiên với chủ đầu tư, chúng tôi đều trình bày các phương án thiết kế cho anh lựa chọn. Sau nhiều tiếng làm việc, chủ đầu tư đã chốt phương án thiết kế với mặt tiền đơn giản và hiện đại.

  Với mặt tiền 4m, tận dụng vị thế ô đất toạ lạc ngay tại mặt đường, kiến trúc sư thiết kế mặt tiền chia làm hai khối. Một phần làm hệ thống cửa cổng chính ấn tượng và nổi bật với hệ cửa khung nhôm hộp, được phun sơn tĩnh điện cao cấp màu trắng. Phần bên cạnh thiết kế khối tường rào, thiết kế đan xen phần thân tường và phần lam trang trí bằng nhôm trắng. Việc sư dụng gạch để ốp tường trước mặt tiền phía cổng sẽ có tác dụng tạo hiệu ứng trực tiếp cho mẫu nhà phố.

  Từ thiết kế mặt tiền kết hợp ốp đá tự nhiên phần tiếp giáp với tầng 2, cùng với mảng khối ốp gạch nghệ thuật ngay trước mặt tiền giúp cho hiệu ứng không gian nhà phố trở nên cuốn hút và nổi bật hơn.

  Từ khối ban công tầng 2 mẫu thiết kế nhà chạy thẳng lên tầng thượng được bố trí khá hiện đại, Khối bê tông hình chữ C trước mặt tiền, đua rộng hơn so với tầng 1 gần 1m, cùng với với khối tường ốp gạch màu xám hiện đại, hệ thống thanh lam chắn nắng màu trắng chạy kéo từ tầng 2 với tầng 3 giúp thể hiện sự thanh thoát, tươi mới và hiện đại cho công trình nhà phố.

  Khối ban công đổ đua rộng, việc sử dụng kính cường lực cho lan can giúp công trình đón nhận được nhiều gió thoáng, ánh sáng và giúp mặt tiền có hiệu ứng thẩm mĩ cao hơn.

  Tầng thượng thiết kế hệ thống giếng trời với mái kính, kết hợp với sân thượng rộng và lan can kính, tối ưu hoá không gian theo cách tiếp nhận tự nhiên nhiều ánh sáng nhất có thể.

  Màu sắc là một trong những yếu tố chính tác động đến sức hút và tính thẩm mĩ cao của công trình. Sự kết hợp ăn ý của gam màu trắng và màu nâu xám, cùng với thiết kế cảnh quan thiên nhiên tận dụng trước mặt tiền phô diễn sự mềm mại và uyển chuyển của mẫu nhà phố.

  Mặt bằng công năng mẫu thiết kế nhà ống 3 tầng

  Mặt bằng công năng mẫu nhà đẹp 3 tầng được thiết kế tối ưu theo nhu cầu sử dụng, kinh phí đầu tư của gia đình.

  Tầng 1 thiết kế đơn giản với những công năng sinh hoạt chung như sân trước, gara để xe, thiết kế phòng khách gần với cửa chính, tiếp giáp với cầu thang thông tầng. Nhà vệ sinh chung được tận dụng thiết kế ngay cạnh chân cầu thang, thiết kế phòng bếp nấu bên trong, thiết kế tiếp giáp với sân sau nên đón nhận được nhiều không khí tự nhiên và tạo nên dòng khí lưu chuyển, đồng đều trong các không gian phía trong.

  Tầng 2 bản vẽ nhà ống 3 tầng 4x16m thiết kế 2 phòng ngủ, phòng ngủ master thiết kế hướng ban công trước, bên kia cầu thang là phòng ngủ số 2, thiết kế khép kín và có khoảng cửa kính mở ra sân sau nên khá thoáng mát.

  Tầng 3 thiết kế 1 phòng ngủ, thiết kế phía bên trong, tiếp giáp phần sân sau. Sân thượng phía trước thiết kế khá thoáng và mát, từ đó có thể đón nhận được nhiều ánh sáng và gió mát cho không gian bên trong. Tiếp giáp phần cầu thang bố trí một nhà vệ sinh ngay cạnh cầu thang, bên kia cầu thang là phòng giặt. Bố trí công năng thiết kế tối ưu hoa theo nhu cầu sử dụng và công năng thiết kế.

  Mẫu thiết kế nhà ống 3 tầng hiện đại, thiết kế phối cảnh đơn giản nhưng đủ để gây ấn tượng mạnh mẽ cho công trình. Nếu như bạn yêu thích mẫu thiết kế nhà này, hãy liên hệ để được tư vấn chi tiết và sát nhất với mong muốn của bạn.

  SỰ KIỆN ĐƯỢC YÊU THÍCH

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bản Vẽ Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 3 Tầng 80M2 Phong Cách Độc Đáo
 • Cập Nhật Bản Vẽ Xây Dựng Công Nghệ 11 Xu Thế Năm 2022
 • Hướng Dẫn Cách Đọc Bản Vẽ Thiết Kế Khách Sạn Chi Tiết Nhất
 • 8 Mẫu Nhà Tăm Tre Đẹp Nhất Và Bản Vẽ Nhà Tăm Tre Kèm Theo
 • Top 7 Tài Năng Của Nobita Khiến Bạn Bất Ngờ
 • Sơ Đồ Bản Vẽ Đường Ống Cấp Thoát Nước Trong Nhà

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Làm Ống Nhòm Đơn Giản
 • 5 Điều Cần Biết Khi Bắt Đầu Sử Dụng Bảng Vẽ Điện Tử Wacom
 • Hướng Dẫn Tạo Hình Bong Bóng Nước Trong Photoshop
 • Tạo Hiệu Ứng Ánh Sáng Và Bóng Đổ Trong Photoshop
 • Những Điều Bạn Chưa Biết Về 26 Loại Pokéball
 • 4 giai đoạn thiết kế hệ thống đường ống cấp thoát nước trong nhà

  Giai đoạn 1: Sơ đồ nguyên lý thiết kế hệ thống đường ống cấp thoát nước

  Điều đầu tiên mà quý khách có thể nghĩ tới khi lắp đặt hệ thống ống thoát nước đó là vẽ được sơ đồ nguyên lý của hệ thống cấp thoát nước trong nhà quý khách. Bởi lẽ khi nắm được và hiểu được sơ đồ này quý khách sẽ biết được về đường ống cấp thoát nước, đường ống nước thải với vị trí lắp đặt đồng hồ điện hay máy bơm nước.

  Giai đoạn 2: Triển khai mặt bằng thiết kế đường ống cấp thoát nước

  Sau khi có bản kiến trúc mặt bằng cũng như có sơ đồ nguyên lý hệ thống cấp thoát nước lúc này quý khách sẽ triển khai những ý tưởng lắp đặt ống cấp thoát nước cho nhà ở. Cần bố trí lắp đặt các hộp gen chứa, các đường ống cấp thoát nước sao cho tối ưu không gian nhất. Các đường ống nóng, lạnh nên được bố trí trên mặt bằng tiết kiệm và an toàn. Bên cạnh đó các thiết bị như đồng hồ nước, máy bơm, bể tự hoại cũng cần phải lắp đặt sao cho vừa mắt cũng như dễ dàng cho việc bảo trì nhất.

  Giai đoạn 3: Chi tiết lắp đặt hệ thống đường ống cấp thoát nước

  Bản vẽ chi tiết lắp đặt sẽ là giai đoạn thứ 3 mà quý khách cần thực hiện. Ở bước này quý khách cần làm rõ vị trí của từng bộ phận cũng như chi tiết lắp đặt hệ thống ống nước thải trong sinh hoạt, nước trong nhà vệ sinh, ,…

  Giai đoạn 4: Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước nhà ở theo đúng quy trình

  Đây là bước cuối cùng cần thực hiện sau khi thi công phần thô của toàn bộ căn nhà đã được hoàn chỉnh. Lắp đặt vào thời điểm này sẽ giúp cho thợ thi công dễ dàng để hoàn thiện hệ thống cấp thoát nước mà không cần phải đục phá.

  Tiêu chuẩn đường ống cấp thoát nước trong nhà mới nhất hiện nay

  Khi quý khách muốn lên sơ đồ bản vẽ đường ống cấp thoát nước trong nhà mình thì quý khách cần nắm được các tiêu chuẩn đường ống cấp thoát nước sau đây:

  + Độ dốc dành cho hệ thống thoát nước trong nhà lý tưởng nhất nên là 6.5mm – 300mm, hệ thống thoát nước không có độ dốc hoặc độ dốc quá lớn đều sẽ không phù hợp.

  + Tiêu chuẩn đường ống cấp thoát nước trong nhà thứ hai là bẫy nước cần phải được thông khí để ngăn ngừa mùi hôi.

  + Ống thông khí không nên đặt nằm ngang, tốt nhất quý khách nên lắp nghiêng một góc 45 độ vào đường ống thải là tốt nhất và phải đảm bảo được khả năng thoát nước khi hệ thống đường ống cấp thoát nước trong nhà gặp trục trặc.

  + Trong tiêu chuẩn thiết kế cống thoát nước trong nhà cần bố trí cửa thăm, khoảng cách giữa các cửa thăm phải cách nhau ít nhất là từ 35 đến 40cm, ống dưới sàn để ngang 75cm và đứng 45cm.

  + Khoảng trống thông khí tối thiểu là 25mm, đây cũng là tiêu chuẩn cấp nước trong nhà rất quan trọng để tránh việc chất thải có thể bị hút ngược trở lại hệ thống.

  + Không gian xung quanh chậu rửa và bệ cầu cần có khoảng cách phù hợp để đảm bảo sự thuận tiện trong việc đi vệ sinh để cho một người trưởng thành hoàn toàn có thể sử dụng thoải mái.

  + Quý khách nên lắp van xả an toàn cho bình nước nóng của hệ thống cấp thoát nước trong nhà để tránh việc nổ bình trong lúc sử dụng.

  + Trong hệ thống thoát nước trong nhà quý khách nên hạn chế lắp các mối nối có hình dạng phức tạp như mối hình chữ T hoặc chữ X.

  + Hố ga chứa nước thải cũng cần phải được kín khí, kín nước đây cũng là một trong những tiêu chuẩn cấp thoát nước trong nhà hiện nay.

  Sơ đồ bản vẽ của đường ống cấp thoát nước trong nhà

  Thông thường, sơ đồ bản vẽ cấp thoát nước trong nhà quý khách sẽ có hai hệ thống chính:

  Hệ thống cấp nước trong nhà: Hệ thống này đảm nhận nhiệm vụ là đưa từ nguồn chính từ bên ngoài vào trong ngôi nhà, để biết lượng nước mà quý khách tiêu thụ hàng tháng thì các nhân viên của công ty cấp nước khi lắp đặt thì họ sẽ gắn kèm một chiếc đồng hồ để có thể ghi lại lượng nước mà quý khách đã sử dụng trong 1 tháng.

  Hệ thống thoát nước trong nhà: Chức năng chính của hệ thống này là dẫn nước từ những thiết bị cần sử dụng nước trong nhà ra bên ngoài, ví dụ như nước thải từ bồn rửa chén, nước thải sinh hoạt, nước mưa, nước từ nhà vệ sinh ,…

  Sơ đồ bản vẽ cấp thoát nước dành cho nhà cao tầng

  Đây là bản vẽ sơ đồ hệ thống cấp nước cho nhà cao tầng cơ bản điển hình, các kích thước đường ống là các thông số tối thiểu đã đạt tiêu chuẩn được cho phép. Trong sơ đồ đã cho quý khách thấy được sự liên kết rất khoa học từ hệ thống cấp thoát nước của tầng hầm và hai tầng ở trên mặt đất.

  Sơ đồ bản vẽ cấp thoát nước của nhà dân dụng, nhà phố

  Tất cả các thông số kích thước của những đường ống trong sơ đồ đường ống cấp thoát nước cho nhà dân dụng, nhà phố đều là các thông số tối thiểu, chiều dài tối đa của 1 van đến một vật cố định là 1,5m. Vị trí đặt của ông thông khí, ống cống cũng đã được xác định rất rõ ràng.

  Sơ đồ lắp đặt đường ống cấp thoát nước trong nhà tắm, nước sinh hoạt

  Bao gồm đường nước chính dẫn nước vào nhà để cung cấp cho các hệ thống nước phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày như hệ thống nước trong nhà tắm, toilet, bồn rửa chén, máy giặt quần áo,… Nhờ có bản vẽ đường ống cấp thoát nước cho nhà tắm mà tất cả đều được bố trí một cách khoa học để đảm bảo tốc độ lưu thông của dòng chảy là tốt nhất.

  Sơ đồ đường ống cấp thoát nước trong nhà cho hệ thống thoát nước thải và thoát khí

  Phần lớn tất cả các đường ống thoát nước thải trong nhà quý khách đều được dẫn ra hệ thống đường ống cấp thoát nước thải chung của khu phố. Đồng thời, hệ thống ống thông khí cũng là một bộ phận không thể thiếu, vừa ngăn ngừa mùi hôi bốc ngược vào nhà, vừa có tác dụng hạn chế được tình trạng tắc nghẹt đường ống thoát nước thải do bị thiếu hơi.

  Sơ đồ đường ống cấp thoát nước thải trong nhà để tái sử dụng

  Trong sơ đồ bản vẽ đường ống cấp thoát nước tái sử dụng sẽ có 3 loại đường ống chính gồm: đường ống nước thải, đường ống nước thải đã tái chế và đường ống nước tận dụng.

  Bước 1: Chuẩn bị các loại ống cần thiết

  Ống cấp nước: Ống chính ≥20mm và ống phụ ≥13mm.

  Bước 2: Dựa vào sơ đồ bản vẽ cấp thoát nước trong nhà để có thể xác định được vị trí, thực hiện cách lắp đặt vít nở cho hệ thống nước trong nhà một cách an toàn.

  Bước 3: Lắp van an toàn cho hệ thống bình nóng lạnh đã được đánh dấu.

  Bước 4: Nối ống cấp nước trong nhà vào bình nóng lạnh bằng một đoạn ống nối có độ mềm nhất định.

  Bước 5: Nối ống nước nóng đến ống thoát nước của bình vào vị trí đã đánh dấu. Với cách lắp đặt ống thoát nước trong nhà ở bước này quý khách cần dùng loại ống có khả năng chịu lực, chịu nhiệt tốt.

  Bước 6: Kết thúc cách đi đường ống cấp thoát nước trong nhà bằng việc nối lỗ xả với đường ống xả nước ra khỏi nguồn cấp nước.

  Tags: Bản vẽ cấp thoát nước, sơ đồ cấp thoát nước nhà dân dụng, sơ đồ bản vẽ cấp thoát nước nhà phố, nguyên lý cấp thoát nước, sơ đồ đường nước trong nhà

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tư Vấn Cách Sử Dụng Ống Nghe Y Tế Đúng Cách
 • Phát Tiển Thẩm Mĩ Vẽ Dụng Cụ, Đồ Dùng Của Bác Sĩ. (Tiết Mẫu)
 • Tổng Quan Hệ Thống Cơ, Điện, Nước (Mep) Trong Revit
 • Khóa Học Rmep Combo 4 Hệ
 • Muốn Lấy Vợ Là “con Gái Của Em Vợ Ông Ngoại Cậu Của Mẹ” Mà Gia Đình Ko Cho? Part 1
 • Tư Vấn Cách Sử Dụng Ống Nghe Y Tế Đúng Cách

  --- Bài mới hơn ---

 • Sơ Đồ Bản Vẽ Đường Ống Cấp Thoát Nước Trong Nhà
 • Hướng Dẫn Cách Làm Ống Nhòm Đơn Giản
 • 5 Điều Cần Biết Khi Bắt Đầu Sử Dụng Bảng Vẽ Điện Tử Wacom
 • Hướng Dẫn Tạo Hình Bong Bóng Nước Trong Photoshop
 • Tạo Hiệu Ứng Ánh Sáng Và Bóng Đổ Trong Photoshop
 • Trong số các thiết bị chuyên dùng cho y khoa, ống nghe y tế là một trong những dụng cụ ưa dùng nhất. Vậy nên việc chọn ống nghe chất lượng tốt, sử dụng và bảo quản đúng cách là một trong những điều mà bạn cần lưu ý nhất. Một vài chia sẻ bên dưới sẽ giúp bạn có được những thông tin bổ ích và chính xác trong việc dùng ống nghe y tế.

  Sử dụng ống nghe y khoa thế nào cho đúng cách

  Sau khi mua ống nghe y tế về, thì việc sử dụng đúng cách là điều vô cùng quan trọng để bảo đảm độ bền của ống nghe cũng như hiệu quả chẩn đoán của nó.

  Điều chỉnh quai nghe vừa vặn

  Việc đeo ống nghe y tế không đúng cách sẽ dẫn đến chất lượng âm thanh không tốt. Trước khi đeo ống nghe, bạn nên mở góc của quai nghe. Quai nghe đúng chiều sẽ hướng ra phía trước mới vừa vặn với tai và cho chất lượng âm thanh tốt nhất. Trường hợp sau khi đeo ống nghe đúng hướng mà vẫn không vừa vặn và chất lượng âm thanh không được cải thiện, bạn có thể thay thế bộ tai nghe sẵn có bằng bộ tai nghe đi kèm với ống nghe.

  Điều chỉnh tai nghe

  Kích thước của tai nghe cũng ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh. Âm thanh quá lớn hay quá nhỏ đều không phát huy tác dụng của ống nghe được.

  • Nếu tai nghe quá lớn so với tai của người sử dụng thì sẽ làm cản âm thanh;
  • Nếu tai nghe quá nhỏ thì sẽ dẫn đến tình trạng tạp âm ở môi trường xung quanh sẽ không được lọc tuyệt đối.

  Thế nên việc điều chỉnh thay thế kích thước tai nghe cho phù hợp sẽ cho hiệu quả âm thanh tốt nhất.

  Kiểm tra các mối nối

  Chất lượng âm thanh của ống nghe phụ thuộc phần lớn vào các mối nối kín giữa các phần của ống nghe y khoa như: mặt nghe, dây nghe, quai nghe, tai nghe, riềm bao màng nghe. Việc các mối nối bị trục trặc sẽ dẫn đến tình trạng âm thanh nghe không rõ. Vì vậy việc thường xuyên kiểm tra các mối nối là điều nên làm.

  Chuông nghe

  Khi sử dụng loại ống nghe 2 mặt, tùy thuộc vào tần số âm thanh cao hay thấp mà người nghe phải sử dụng đĩa nghe hay chuông nghe bằng cách trở mặt nghe.

  Cách vệ sinh ống nghe y tế

  Thương hiệu ống nghe y tế uy tín Visomat

  Trên thị trường hiện nay có nhiều thương hiệu uy tín cung cấp các sản phẩm tai nghe bác sỹ uy tín, thương hiệu ống nghe của Visomat là một trong số đó. Với nhiều sản phẩm ống nghe đa dạng dùng cho thai nhi, cho sinh viên y khoa, ống nghe bác sỹ đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng của khách hàng và đặc biệt có chất lượng cao, Visomat đã dần chiếm được niềm tin của khách hàng và được giới y khoa tin tưởng sử dụng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phát Tiển Thẩm Mĩ Vẽ Dụng Cụ, Đồ Dùng Của Bác Sĩ. (Tiết Mẫu)
 • Tổng Quan Hệ Thống Cơ, Điện, Nước (Mep) Trong Revit
 • Khóa Học Rmep Combo 4 Hệ
 • Muốn Lấy Vợ Là “con Gái Của Em Vợ Ông Ngoại Cậu Của Mẹ” Mà Gia Đình Ko Cho? Part 1
 • Hướng Dẫn Bạn Các Bước Vẽ Meme Của Black Pink Trong Mv, Xem Xong Quên Mất Họ Từng Xinh Như Thế Nào
 • Bản Vẽ Mẫu Thiết Kế Nhà Ống 2 Tầng 3 Phòng Ngủ Tiện Nghi

  --- Bài mới hơn ---

 • Tham Khảo Bản Vẽ Thiết Kế Nhà Ống 2 Tầng 5X15M
 • 100+ Mẫu Nhà Ống Đẹp 2 Tầng Có Mặt Bằng Chi Tiết Công Năng
 • Tiết 9, Bài 9: Bản Vẽ Chi Tiết
 • Soạn Bài Ông Lão Đánh Cá Và Con Cá Vàng, Trang 96 Sgk Ngữ Văn 6 Tập 1
 • Phát Sốt Về Ông Lão Đánh Cá Phiên Bản Truyện Tranh Cực Lạ Của Họa Sĩ Việt Nam
 • 03 bản vẽ mẫu thiết kế nhà ống 2 tầng 3 phòng ngủ tiện nghi cho gia đình có từ 4 thành viên cùng chung sống, đảm bảo sinh hoạt thuận lợi và giữ được sự riêng tư cần thiết. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  Bản vẽ nhà ống 2 tầng 3 phòng ngủ

  Mặt bằng tầng 2 tiếp tục được bố trí 2 phòng ngủ kèm phòng vệ sinh sử dụng chung bố trí cạnh lối cầu thang, phía trước là một khoản ban công nhỏ gọn.

  Với chiều dài tương tự, mẫu nhà ống 2 tầng 3 phòng ngủ 5×11 cũng được bố trí đến 3 phòng ngủ nhưng tất cả đều được tập trung ở tầng lầu, bên dưới trệt là phòng khách và bếp với lối cầu thang được bố trí sát tường trong khu vực bếp để hạn chế chiếm dụng diện tích, bên cạnh đó phần gầm cũng được tận dụng để bố trí phòng vệ sinh sử dụng chung.

  Tầng lầu sau khi phân bổ 3 phòng ngủ đã không còn diện tích cho phòng vệ sinh, vì vậy có một sự bất tiện chính là các thành viên phải di chuyển xuống tầng trệt khi có nhu cầu vệ sinh. Tuy nhiên với diện tích khá khiêm tốn trong khi nhu cầu về phòng ngủ lớn thì đây là phương án phù hợp.

  Lợi thế chiều dài hơn 2 phương án bên trên, 16m cho phép gia chủ bố trí khá thoải mái các không gian chức năng. Cụ thể ở tầng trệt sau khi dành một khoảng cho phòng khách, bếp và bàn ăn được được che chắn bởi lối cầu thang. Sau cùng là diện tích dành cho phòng ngủ được ngăn cách với bếp bởi phòng vệ sinh sử dụng chung.

  2 phòng ngủ còn lại được bố trí ở trước và sau mặt bằng tầng lầu, trong đó phòng ngủ bố mẹ có tích hợp phòng tắm riêng, cả 2 căn phòng sử dụng chung phòng vệ sinh được đặt cạnh phòng kho chứa đồ của gia đình.

  Nhà ống 2 tầng 3 phòng ngủ nên chọn phong cách nào để tối ưu?

  Nhà ống 2 tầng 3 phòng ngủ nói riêng hay nhà diện tích hẹp nói chung nên thiết kế theo phong cách kiến trúc nhà ở hiện đại, tinh giản chi tiết mang đến cảm giác mở rộng diện tích, đón nắng gió tự nhiên xóa tan cảm giác hạn hẹp của không gian sống – là một giải pháp tối ưu cho nhà chật.

  Kiến trúc hiện đại phổ biến ở vùng đô thị đông dân cư nhờ vẻ đẹp tinh tế và khả năng thích ứng với không gian hẹp. Một ngôi nhà cổ điển không thể quá hẹp ở chiều ngang nhưng với phong cách hiện đại, nhà hẹp vẫn nói lên câu chuyện của riêng mình thông qua ngôn ngữ kiến trúc đương đại.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Mẫu Thiết Kế Nhà Ống 2 Tầng Đẹp Đơn Giản Và Hiện Đại
 • 5 Mẫu Thiết Kế Nhà Ống 1 Tầng Đơn Giản Giá Rẻ Nhưng Đẹp
 • Chia Sẻ Miễn Phí Gần 40 Bản Vẽ Thiết Kế Nhà Ống 2 Tầng 1 Tum Đầy Đủ Chi Tiết
 • Tổng Hợp Mẫu Thiết Kế Nhà Ống 1 Tầng Có Gác Lửng Đẹp Và Đơn Giản
 • 04 Bản Vẽ Thiết Kế Nhà Ống 1 Tầng Diện Tích 100M2 5×20
 • Công Cụ Vẽ Đường Ống Khung, Chân, Sườn Máy… Trong Inventor (Frame Generator)

  --- Bài mới hơn ---

 • Thi Công Xây Dựng_Bài 19: Kỹ Thuật Xây Dựng Ống Khói Và Lò Sưởi
 • Bản Vẽ Thiết Kế Nhà Ống 2 Tầng 1 Tum
 • Thiết Kế Nhà Ống 1 Tầng 2 Phòng Ngủ Đẹp Miễn Chê Tại Bình Dương
 • 04 Bản Vẽ Thiết Kế Nhà Ống 1 Tầng Diện Tích 100M2 5×20
 • Tổng Hợp Mẫu Thiết Kế Nhà Ống 1 Tầng Có Gác Lửng Đẹp Và Đơn Giản
 • Với Autodesk Inventor cho phép ta vẽ đường ống bằng nhiều công cụ khác nhau như Extrude, Loft kết hợp với 3D Sketch,… Trong bài hướng dẫn này sử dụng Frame Generator để vẽ đường ống đơn giản. Sau khi nắm được những công cụ của Frame Generator, ta có thể vẽ được những chi tiết phức tạp.

  Công cụ Frame Generator còn có một công dụng khá hay là Vẽ khung, chân, sườn máy, có một tut rất hay về cách sử dụng này.

  B1: Tạo mới một File Part, sau đó vẽ phát trong môi trường Sketch 2D như sau, unit: mm. Sau khi vẽ phát xong, Save lại với tên chúng tôi .

  B2: Tạo mới một File Assembly, từ Assembly Panel, chọn Place Component [P], dẫn đến file chúng tôi đã tạo.

  Chọn Open rồi bấm ESC, sau bước này ta đã Insert file chúng tôi vào file Assembly1

  B3: Từ Assembly Panel, chọn mũi tên xuống sau đó chọn tiếp Frame Generator.

  B4: Sau đó chọn Insert Frame Members trong Frame Generator, một thông báo hiện ra yêu cầu ta Save lại file Assembly1.

  Ta chọn Yes và đặt tên là chúng tôi , chọn Open sau đó một Winzard Waiting for Content Center…hiện ra, lúc này Inventor đang kết nối với Library Database truy xuất những thành phần trong Frame Generator.

  B5: Một bản Insert hiện ra, trong phần Frame Member Selection, ta chọn các thông số sau:

  – Standard: ISO

  – Family: ISO 4019

  – Size: 355.6×20

  – Material Style: Steel

  – Color Style: Red

  Lúc này đoạn thẳng có chiều dài 1200mm trở thành đường tâm của đoạn đường ống có đường kính pi355.5×20.0

  Lúc này một Winzard xuất hiện hỏi ta tạo phần đường ống vừa mới có hay không? Ta chọn OK.

  Một Winzard khác yêu cầu ta xác nhận tao tác tạo đường ống vừa rồi. Ta tiếp tục chọn OK.

  Ta được kết quả sau:

  Tiếp tục Create tiếp đoạn ống 500mm với thông số Size: 219.1×12.0

  Kết quả cuối cùng ta được:

  Đến đây, ta thấy trên chi tiết còn những những đoạn vẽ phát trong file chúng tôi ta muốn ẩn những đoạn này bằng cách như hình:

  B6: Đến đây ta Trim những phần ống thừa để được một đường ống có ngã ba (kool không biết dùng từ để diễn tả sao nữa):

  Ta dùng Tool Notch Frame Members để cắt đoạn ống có đường kính pi219.1.

  Một hộp thoại xuất hiện, ta chọn Frame Member màu Xanh là đoạn ống có đường kính pi355.5 còn Frame Member màu Vàng ta chọn đoạn ống có đường kính nhỏ, như hình:

  Xong rồi chọn OK, ta được:

  Tiếp tục ta Extrude một trụ tròn có đường kính bằng với với đường kính trong của ống lớn bằng cách:

  Tạo một Sketch mới trên bề mặt ngang của ống lớn, sau đó dùng tool Project Geometry để bắt đường tròn trong của đường ống lớn:

  Bấm nút ESC để Finish Sketch, bấm phím E để vào Tool Extrude. Chọn Extrude ở chế độ là Cut và Extents: All.

  Nếu ta muốn thu ngắn hay kéo dài đường ống có đường kính lớn hơn, ta dùng Tool T rim And Extend To Face.

  Ta được kết quả sau khi thu ngắn đoạn ống một đoạn 200mm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 16: Vẽ Kênh Giá Vận Dụng Lý Thuyết Sóng Elliott
 • Đại Cương Về Sóng Cơ, Trắc Nghiệm Vật Lý Lớp 12
 • Cách Vẽ Ông Già Noel Ngồi Bên Lò Sưởi Trong Đêm Giáng Sinh
 • Tương Tác Của Nhiều Điện Tích ( Đầy Đủ)
 • Phương Pháp Giải Một Số Dạng Bài Tập Về Tổng Hợp Và Phân Tích Lực Đồng Quy Theo Quy Tắc Hình Bình Hành
 • Sơ Đồ Bản Vẽ Đường Ống Cấp Thoát Nước Trong Nhà【Mới Nhất】

  --- Bài mới hơn ---

 • 30+ Mẫu Thiết Kế Nhà Tắm Xu Hướng 2022 Bạn Nên Biết Nguồn Sfhome
 • Áp Dụng Công Nghệ Quét 3D Laser Trong Việc Phục Dựng Và Tu Sửa Nhà Thờ Đức Bà Paris
 • Nhà Tiên Tri Từng Dự Đoán Vụ Cháy Nhà Thờ Đức Bà Paris Cách Đây 80 Năm?
 • Hàng Rào Công Trình Xây Dựng Của Nhà Thờ Đức Bà Bị Vẽ Bẩn
 • Top 15+ Phần Mềm Vẽ 3D, Thiết Kế Đồ Họa 3D Trên Máy Tính
 • Những tiêu chuẩn quan trọng, cùng sơ đồ bản vẽ cấp thoát nước trong nhà sẽ được chuyên gia công ty Thanh Bình chia sẻ trong bài. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn cho quý khách cách đi đường nước trong nhà đơn giản, dễ hiểu nhất, xin mời cùng tham khảo!

  Tiêu chuẩn cấp thoát nước trong nhà mới nhất

  Khi muốn lên sơ đồ bản vẽ đường ống cấp thoát nước trong nhà, quý khách cần nắm được các tiêu chuẩn mới nhất sau đây:

  • Độ dốc của hệ thống thoát nước trong nhà lý tưởng nhất là 6.5mm – 300mm, không có độ dốc hoặc độ dốc quá lớn đều không phù hợp.
  • Tiêu chuẩn thoát nước trong nhà thứ hai là bẫy nước cần phải được thông khí để ngăn chặn mùi hôi.
  • Ống thông khí không nên đặt nằm ngang, tốt nhất nên lắp nghiêng 45 độ vào đường ống thải là tốt nhất và phải đảm bảo khả năng thoát nước khi hệ thống đường ống cấp thoát nước trong nhà bị tắc.
  • Trong tiêu chuẩn thiết kế cống thoát nước cần bố trí cửa thăm, khoảng cách giữa các cửu thăm phải cách nhau ít nhất 35 – 40cm, ống dưới sàn để ngang 75cm, đứng 45cm.
  • Khoảng trống thông khí ít nhất là 25mm, đây cũng là tiêu chuẩn cấp nước trong nhà quan trọng để tránh chất thải bị hút ngược trở lại hệ thống.
  • Không gian xung quanh chậu rửa và bệ xí cần lắp đặt khoảng cách phù hợp để đảm bảo sự thuận tiện cho một người trưởng thành sử dụng thoải mái.
  • Phải lắp van xả an toàn cho bình nước nóng của hệ thống cấp thoát nước trong nhà để tránh tình trạng nổ bình.
  • Trong hệ thống thoát nước trong nhà nên hạn chế lắp các mối nối phức tạp như mối chữ T hoặc chữ X.
  • Hố ga chứa nước thải cần phải kín khí, kín nước cũng là một trong những tiêu chuẩn cấp thoát nước trong nhà mới nhất.

  Sơ đồ bản vẽ đường ống cấp thoát nước trong nhà

  Thông thường, sơ đồ bản vẽ cấp thoát nước trong nhà sẽ bao gồm hai hệ thống chính:

  • Hệ thống cấp nước trong nhà: Đảm nhận nhiệm vụ từ nguồn chính từ bên ngoài vào trong ngôi nhà, để biết lượng tiêu thụ hàng tháng người ta sẽ gắn kèm một chiếc đồng hồ.
  • Hệ thống thoát nước trong nhà: Chức năng chính là dẫn nước từ những thiết bị sử dụng nước trong nhà ra bên ngoài, ví dụ như nước thải sinh hoạt, nước mưa, nước từ nhà vệ sinh …

  Sơ đồ bản vẽ cấp thoát nước nhà cao tầng

  Đây là bản vẽ sơ đồ hệ thống cấp nước nhà cao tầng cơ bản điển hình, các kích thước đường ống là thông số tối thiểu đạt tiêu chuẩn được cho phép. Trong sơ đồ đã cho chúng ta thấy sự liên kết khoa học từ hệ thống cấp thoát nước của tầng hầm và hai tầng trên mặt đất.

  Sơ đồ bản vẽ cấp thoát nước nhà dân dụng, nhà phố

  Tất cả các thông số kích thước của đường ống trong sơ đồ hệ thống cấp thoát nước chéo điển hình trong nhà dân dụng, nhà phố đều là thông số tối thiểu, chiều dài tối đa của 1 van đến một vật cố định là 1m500. Vị trí của ông thông khí, ống cống cũng được xác định rất rõ ràng.

  Sơ đồ lắp đặt đường nước trong nhà tắm, nước sinh hoạt

  Bao gồm đường nước chính vào nhà để cung cấp cho các hệ thống nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày như hệ thống cấp thoát nước trong nhà tắm, toilet, bồn rửa chén, bồn giặt, máy giặt quần áo … tất cả đều được bố trí khoa học để đảm bảo tốc độ lưu thông của dòng chảy tốt nhất.

  Sơ đồ bản vẽ cấp thoát nước trong nhà cho hệ thống thoát nước thải và thoát khí

  Phần lớn tất cả các đường ống thoát nước thải trong nhà đều được dẫn ra hệ thống thoát nước chung của khu dân phố. Đồng thời, hệ thống ống thông khí cũng không thể thiếu, vừa ngăn mùi hôi bốc ngược vào nhà, vừa có tác dụng hạn chế tình trạng tắc nghẹt đường ống thoát nước thải do thiếu hơi.

  Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải tái sử dụng

  Trong sơ đồ bản vẽ lắp đặt đường ống cấp thoát nước trong nhà đối với hệ thống nước thải tái sử dụng sẽ có 3 loại chính là đường ống nước thải, đường ống nước đã tái chế và đường ống nước tận dụng.

  Cách đi đường nước trong nhà tối ưu nhất

  Bước 1: Chuẩn bị các loại đường ống cần thiết

  • Ống cấp nước: Ống chính ≥20mm, ống phụ ≥13mm.

  Bước 2: Dựa vào sơ đồ bản vẽ cấp thoát nước trong nhà để xác định vị trí, thực hiện cách lắp đặt vít nở an toàn cho hệ thống nước trong nhà.

  Bước 3: Lắp van an toàn vào ống nước lạnh đến bình đã được đánh dấu.

  Bước 4: Nối ống cấp nước trong nhà vào bình nóng lạnh bằng một đoạn ống nối mềm.

  Bước 5: Nối ống nước nóng đến ống thoát nước của bình đã đánh dấu. Với cách lắp đặt ống thoát nước trong nhà ở bước này cần dùng loại ống có khả năng chịu lực, chịu nhiệt tốt.

  Bước 6: Kết thúc cách đi đường nước trong nhà bằng việc nối lỗ xả với đường ống xả nước ra khỏi bình (nguồn cấp nước).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tham Khảo Những Bản Vẽ Mặt Bằng Nhà Vệ Sinh Đẹp, Gọn
 • Thiết Kế Đường Ống Nước Trong Nhà Vệ Sinh, Nhà Tắm
 • 71 Thiết Kế Phòng Tắm Nhỏ Đẹp, Nhà Tắm Đẹp Đơn Giản Quyến Rũ Bất Ngờ
 • Tổng Hợp Các Bản Vẽ Thiết Kế Nhà Thờ Họ Chi Tiết
 • Mẫu Bản Vẽ Thiết Kế Nhà Thờ Họ Tại Nghệ An
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100