Bài Tập Lai Hóa Obitan

--- Bài mới hơn ---

 • Năng Lượng Của Các Electron Trong Nguyên Tử
 • Năng Lượng Của Các Electron Trong Nguyên Tử. Cấu Hình Electron Nguyên Tử
 • Vẽ Sơ Đồ Tổ Chức Với Chức Năng Smart Art
 • Cách Vẽ Sơ Đồ Tổ Chức Trong Word 2007, 2010, 2013
 • 3 Cách Vẽ Tranh Phong Cảnh Biển Đơn Giản Mà Đẹp
 • KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ

  VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP!

  Luyện tập

  SỰ LAI HOÁ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ.

  Tiết 36

  Giáo viên :Từ Tấn Phúc

  Lai hoá là gì?

  Sự lai hoá xảy ra khi nào?

  Có phải tất cả các obitan tham gia xen phủ tạo liên kết đều là obitan lai hoá hay không?

  MỘT SỐ CHÚ Ý

  -Sự lai hoá chỉ xảy ra khi hình thành liên kết. Không phải tất cả các obitan tham gia xen phủ để tạo liên kết đều là obitan lai hóa.

  -Điều kiện để các obitan tham gia lai hoá là: Các obitan tham gia lai hoá phải có năng lượng xấp xỉ nhau (thường là các obitan cùng lớp), mật độ mây điện tử phải khá lớn, liên kết hóa học tạo thành phải bền.

  -Số obitan lai hóa thu được bằng tổng số obitan tham gia lai hóa, các obitan lai hóa hoàn toàn giống nhau chỉ khác nhau về định hướng trong không gian.

  -Thuyết lai hóa có vai trò giải thích hơn là tiên đoán dạng hình học của phân tử.

  I) CÁC KIỂU LAI HÓA THƯỜNG GẶP:

  Lai hóa sp

  Lai hóa sp2

  Lai hóa sp3

  Có những kiểu lai hoá thường gặp nào và sự hình thành các kiểu lai hoá đó?

  Góc liên kết trong các kiểu lai hoá trên là bao nhiêu?

  II) BÀI TẬP:

  Bài 1: Viết cấu hình electron, biểu diễn sự phân bố các electron vào các obitan của hai nguyên tử 4Be và 5B(trạng thái kích thích). Dựa theo thuyết lai hóa các obitan nguyên tử, mô tả sự hình thành các liên kết trong các phân tử: BeCl2, BF3.

  (Biết phân tử BeCl2 có dạng đường thẳng, còn phân tử BF3 có dạng tam giác đều).

  1 AO s

  1 AO p

  1AO s + 1 AO p

  2 AO lai hóa sp

  Be

  Hướng dẫn:

  + Phân tử BeCl2:

  Mỗi obitan lai hóa có 1 e độc thân

  Phân tử BeCl2 có dạng đường thẳng, Be tồn tại dạng lai hoá sp.

  1 AO s

  2 AO p

  3 AO lai hoá sp2

  +Phân tử BF3:

  F F

  B

  F

  Mỗi obitan lai hóa có 1 e độc thân

  Phân tử BF3 dạng hình tam giác đều.

  *Cách xác định nhanh kiểu lai hóa trong một số trường hợp:

  Xác định được nguyên tử trung tâm.

  -Viết được công thức cấu tạo đầy đủ có biểu diễn cặp electron tự do chưa tham gia liên kết của nguyên tử trung tâm.

  m: số nguyên tử (hoặc nhóm nguyên tử) liên kết với nguyên tử trung tâm.

  n: số cặp e hóa trị tự do chưa tham gia liên kết của nguyên tử trung tâm.

  m+n=2: Lai hóa sp

  m+n=3: Lai hóa sp2

  m+n=4: Lai hóa sp3

  Bài 2:

  +Cho biết kiểu lai hóa của các nguyên tử C và loại liên kết (σ , π) trong các chất sau:

  Cl-CH2-CHO, CH2=CH-CN, CH2=C=O

  +Cho biết kiểu lai hóa các nguyên tử C, N, S trong các hợp chất sau:

  CH3-CH3, CH2=CH2, CH≡CH, C6H6, CH2=C=CH2, NH2OH, H2S, HO-CN.

  Hướng dẫn:

  Cl – CH2 – CH = O

  CH2 = C = O

  σ σ σ

  sp3 sp2 π

  σ σ π

  sp2 π sp2 sp π

  σ σ

  sp2 π sp π

  CH3-CH3

  CH2=CH2

  CH≡CH

  C6H6

  CH2=C=CH2

  NH2OH

  H2S

  HO-CN

  Csp3 _ Csp3

  Csp2 – Csp2

  Csp – Csp

  Csp2

  Csp2 – Csp – Csp2

  Nsp3

  Ssp3

  Csp – Nsp

  -Cùng 1 loại lai hoá góc lai hoá sẽ giảm xuống khi số cặp electron tự do không liên kết của nguyên tử trung tâm tăng lên.

  Hướng dẫn:

  Dạng chữ V Dạng tháp Dạng tứ diện đều

  đáy tam giác

  Bài 4: Cho biết dạng hình học của các phân tử sau đây: CO2, HNO3, SO2, H2SO4, NH3 và H2O.

  Chú ý :

  -Lai hóa sp: Dạng hình học là đường thẳng.

  -Lai hóa sp2: Nếu có ba nhóm liên kết dạng tam giác

  Nếu có hai nhóm liên kết dạng chữ V.

  -Lai hóa sp3: Nếu có 4 nhóm liên kết dạng tứ diện

  Nếu có ba nhóm liên kết dạng tháp đáy tam giác

  Nếu có hai nhóm liên kết dạnh chữ V.

  Câu 1: Phân tử nước có dạng góc, với góc liên kết HOH bằng 104,50 chứng tỏ

  A. nguyên tử oxi ở trạng thái lai hóa sp3.

  B. nguyên tử oxi ở trạng thái lai hố sp.

  C. nguyên tử hiđro ở trạng thái lai hóa sp3.

  D. cả nguyên tử oxi và hiđro đều ở trạng thái lai hóa sp3.

  Một số câu trắc nghiệm

  Câu 2: Cho biết nitơ trong phân tử NH3 ở trạng thái lai hóa sp3.

  Vậy phân tử NH3 có đặc điểm:

  A. Có hình tam giác phẳng, góc lai hoá 1200.

  B. Có hình tứ diện, góc lai hoá 109028`.

  C. Có hình tháp dy tam gic, góc lai hoá 1070.

  C Có hình tứ diện, góc lai hoá 1070.

  Câu 3: Theo thuyết lai hóa, các obitan tham gia lai hóa cần phải có điều kiện: (Hãy chọn câu đúng):

  A. Các obitan giống nhau hoàn toàn về năng lượng.

  B. Các obitan có hình dạng hoàn toàn giống nhau.

  C. Các obitan có năng lượng gần bằng nhau.

  D. Các obitan lai hóa luôn nhận tất cả các trục tọa độ làm trục đối xứng.

  Chúc các em học tốt!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Lai Hóa Các Obitan Nguyên Tử. Sự Hình Thành Liên Kết Đơn, Liên Kết Đôi Và Liên Kết Ba
 • Bài 5. Cấu Hình Electron. Nguyên Tử
 • Cách Vẽ Sơ Đồ Trong Word 2007, 2010, 2013, 2022, 2022 Siêu Đơn Giản
 • Cách Vẽ Ông Già Noel Và Tuần Lộc Cực Dễ Chỉ Với Vài Bước
 • Phong Cách Vẽ Tranh 3D Hiện Đại
 • Giáo Án Lai Hóa Obitan Nguyên Tử

  --- Bài mới hơn ---

 • Vẽ Mực Nho Là Gì?
 • Các Bài Tập Vẽ Bằng Mực Nho
 • Cách Viết Ô Lượng Tử
 • 12 Điều Cần Biết Về Thế Giới Pokemon
 • Tổng Hợp Các Pokemon Huyền Thoại Từ Gen I Đến Vi (Phần 3)
 • 1. Khái niệm về sự lai hoá: H H H H C H H H C H Để đưa ra khái niệm về sự lai hoá, sách giáo khoa đã đưa ra ví dụ về phân tử CH4. Từ công thức cấu tạo của phân tử CH4 : Nguyên tử C làm tâm và 4 nguyên tử H là 4 đỉnh của tứ diện đều và các góc liên kết HCH đều bằng 1090 28' Mà từ cấu hình electron của nguyên tử C* 2s1 2s1 2p3 C* Thấy rằng 4 electron hoá trị tạo ra 4 liên kết C- H không giống nhau ( gồm 1 electron s và 3 electron p ) mà vẫn tạo được 4 liên kết giống hệt nhau. Để giải thích hiện tượng này các nhà hoá học Slây - tơ và Pau - linh đã đề ra thuyết lai hoá , theo thuyết này đã có sự tổ hợp "trộn lẫn" một số obitan trong một nguyên tử, và trong trường hợp trên chính là obitan 2s đã tổ hợp " trộn lẫn" với 3 obitan 2p để tạo ra 4 obitan lai hoá sp3 giống hệt nhau, bốn obitan lai hoá này xen phủ với 4 obitan 1s của 4 nguyên tử H tạo ra 4 liên kết C- H hoàn toàn giống nhau. Sự lai hoá obitan nguyên tử là sự tổ hợp " trộn lẫn" một số obitan trong một nguyên tử để được từng ấy obitan lai hoá giống nhau nhưng định hướng khác nhau trong không gian. 2. Điều kiện để trạng thái lai hoá obitan của nguyên tử xảy ra và tạo được liên kết bền: - Các obitan chỉ được lai hoá với nhau khi năng lượng của chúng xấp xỉ bằng nhau. - Mật độ electron của các obitan nguyên tử tham gia lai hoá phải đủ lớn để độ xen phủ của obitan lai hoá với obitan nguyên tử khác đủ lớn để tạo ra liên kết bền. 3. Các kiểu lai hóa thường gặp: a. Lai hoá sp: Là sự tổ hợp 1 obitan s với 1 obitan p của một nguyên tử tham gia liên kết tạo thành 2 obitan lai hoá sp nằm thẳng hàng với nhau hướng về hai phía- lai hoá đường thẳng. Cần cho học sinh thấy rõ những loại hợp chất có kiểu lai hoá sp thường gặp có dạng AB2 như: BeCl2, ZnCl2, BeH2 hay C2H2 Lai hoá sp là nguyên nhân dẫn đến tính thẳng hàng ( góc liên kết bằng 1800 ) của các liên kết trong những phân tử trên. b. Lai hoá sp2: Là sự tổ hợp của 1 obitan s với 2 obitan p của một nguyên tử tạo thành 3 obitan lai hoá sp2 cùng nằm trong một mặt phẳng, định hướng từ tâm đến đỉnh của tam giác đều - lai hoá tam giác.Thực tế hình dạng của phân tử BF3 là hình dạng tam giác đều nên ta chọn kiểu lai hoá sp2 để giải thích liên kết. Giáo viên giới thiệu những hợp chất AB3 có kiểu lai hoá sp2 thường gặp như BF3, BCl3, SO3 hay C2H4 c. Lai hoá sp3: Là sự tổ hợp của 1 obitan s với 3 obitan p của một nguyên tử tham gia liên kết tạo thành 4 obitan lai hoá sp3 định hướng từ tâm đến 4 đỉnh của một tứ diện đều - lai hoá tứ diện. Sách giáo khoa giới thiệu kiểu lai hoá sp3 thường gặp ở các nguyên tử O,N,C như phân tử H2O, NH3,, CH4.Giáo viên cần giới thiệu luôn dạng phân tử thường gặp kiểu lai hoá này là AB4, ví dụ: CCl4, NH4+ *Ngoài ba kiểu lai hoá sp, sp2, sp3 còn có các kiểu lai hoá sau: - Lai hoá sp3d ( lưỡng chóp tam giác) - Lai hoá dsp2 ( vuông phẳng ) - Lai hoá sp3d2 ( lưỡng chóp tứ giác hay bát diện ) Thành tựu to lớn nhất của thuyết lai hoá là giải thích hình dạng của một số phân tử. Chẳng hạn: Kiểu phân tử Kiểu lai hoá ở A Hình dạng Phân tử Góc hoá trị Các phân tử ví dụ AB2 sp Đường thẳng 1800 BeCl2, ZnCl2, CO2 AB3 sp2 Tam giác 1200 BF3, BCl3, SO3 AB4 sp3 Tứ diện 109028' CH4, CCl4, NH4+, AB4 dsp2 Vuông 900 PtCl42-, Cu(NH3)42- AB5 sp3d Lưỡng chóp 900 và 1200 PCl5 AB6 sp3d2 Bát diện 900 SF6, SiF62- Nguyên tố chu kỳ Kiểu lai hoá và số phối trí ( viết trong dấu ngoặc ) Chu Kỳ II Chu kỳ III Chu kỳ IV Chu kỳ V Chu kỳ VI sp (2), sp2 (3), sp3 (4) sp3 (4), dsp3 (5), d2sp3 (6), sp3d2 (6) sp3 (4), dsp3 (5), d2sp3 (6), sp3d2 (6) d2sp3 (6), d2sp3f (7) d2sp3 (6), d2sp3f (7) 4. Cách phát hiện kiểu lai hoá và dạng hình học của một số phân tử đơn giản: Việc chọn kiểu lai hoá nào để giải thích sự liên kết trong phân tử tuỳ thuộc vào cấu trúc hình học thực nghiệm của phân tử. Tuy nhiên có thể dùng một số lý thuyết hay hoá lượng tử để xác định kiểu lai hoá mà không dựa vào giá trị thực nghiệm: Kiểu lai hoá và hình dạng phân tử phụ thuộc vào số liên kết và số cặp electron hoá trị không tham gia liên kết của nguyên tử trung tâm. Xét phân tử có dạng: A XnEm , với A là nguyên tử trung tâm liên kết với n nguyên tử X bằng n liên kết và A có m cặp electron hoá trị không tham gia liên kết thì: Cụ thể: +)Trường hợp n + m = 2 . Nguyên tử trung tâm A ở trạng thái lai hoá sp Như: BeX2 , ZnX2 , BeH2, CO2Phân tử có dạng đường thẳng, góc liên kết là1800 +) Trường hợp n + m= 3 Nguyên tử trung tâm A ở trạng thái lai hoá sp2 . Nếu phân tử hay ion có dạng AX3 chẳng hạn BF3 , AlCl3, SO3phân tử có dạng tam giác đều, góc liên kết là 1200 Nếu phân tử có dạng AX2E chẳng hạn SnCl2, SO2do cặp electron tự do chiếm không gian lớn hơn cặp electron liên kết nên góc liên kết hẹp lại và < 1200 +) Trường hợp n + m = 4. Nguyên tử trung tâm A ở trạng thái lai hoá sp3 Nếu phân tử hoặc ion có dạng AX4 chẳng hạn CH4, NH4+, SO42-thì nó có dạng tứ diện đều, góc liên kết là 109028' Nếu phân tử có dạng: AX3E chẳng hạn NH3, PH3 .Phân tử có dạng tháp tam giác, cặp electron tự do chiếm không gian lớn hơn cặp electron liên kết nên góc liên kết < 109028'. Nếu phân tử có dạng AX2E2 chẳng hạn phân tử H2O, cặp electron tự do chiếm không gian lớn hơn cặp electron liên kết nên góc liên kết < 109028'. Nếu phân tử có dạng AXE3 chẳng hạn phân tử HF ; Phân tử có cấu tạo thẳng, góc liên kết là 1800 +) Trường hợp n + m = 5: Nguyên tử trung tâm ở trạng thái lai hoá sp3d chẳng hạn phân tử có dạng AX5 như PCl5 - phân tử này có hình lưỡng tháp tam giác. +) Trường hợp n + m = 6: Nguyên tử trung tâm ở trạng thái lai hoá sp3d2 Nếu phân tử hoặc ion có dạng AX6 chẳng hạn SF6 thì phân tử có dạng bát diện đều. Nếu phân tử hoặc ion có dạng AX5E chẳng hạn BrF5 thì phân tử có dạng tháp vuông. Nếu phân tử hoặc ion có dạng AX4E2 chẳng hạn XeF4 phân tử có dạng vuông phẳng. Có thể coi tổng m + n là tổng số nhóm định cư xung quanh nguyên tử trung tâm. Lúc đó: * Để áp dụng lý thuyết về sự lai hoá các obitan nguyên tử, giải thích sự hình thành liên kết cộng hoá trị trong phân tử cần cho học sinh làm các bước sau: - Thiết lập công thức cấu tạo phân tử, có lưu ý đến các cặp electron tự do. - Xác định tổng số nhóm định cư xung quanh nguyên tử trung tâm. Mỗi nguyên tử hay (nhóm nguyên tử) liên kết với nguyên tử trung tâm và mỗi cặp electron tự do của nguyên tử trung tâm được coi là một nhóm định cư . - Dựa trên số nhóm định cư, xác định kiểu lai hoá của nguyên tử trung tâm để từ đó dự đoán hình dạng phân tử. *Việc xác định dạng hình học của phân tử còn phụ thuộc vào số cặp electron tự do ở nguyên tử trung tâm: -Lai hoá sp2 tạo dạng tam giác khi ba nhóm định cư đều là nguyên tử hay nhóm nguyên tử liên kết với nguyên tử trung tâm. Nếu có một cặp electron tự do, phân tử còn có dạng chữ V. -Lai hoá sp3 tạo dạng tứ diện khi bốn nhóm định cư đều là nguyên tử hay nhóm nguyên tử liên kết với nguyên tử trung tâm. Nếu có một cặp electron tự do, phân tử còn dạng tháp đáy tam giác và nếu có hai cặp electron tự do thì phân tử còn có dạng chữ V. èTrong một số trường hợp có sự sai lệch về góc liên kết trên thực tế có khác so với lý thuyết. Ví dụ: trong phân tử H2O, NH3 các góc liên kết HOH(104,50) góc HNH (107,00) mặc dù các nguyên tử trung tâm O, N đều ở trạng thái lai hoá sp3. ở đây chúng ta cần phải hiểu sự sai lệch góc hoá trị do cặp electron không tham gia liên kết chiếm obitan lai hoá khuếch tán tương đối rộng hơn so với obitan lai hoá chiếm bởi cặp electron liên kết (tạo thành liên kết) nên có tác dụng đẩy các cặp electron khác mạnh hơn so với cặp electron liên kết. Tuy nhiên để giải thích đúng hình dạng của phân tử, ngoài sự lai hoá còn vận dụng thêm một số giả thiết nữa. Ví dụ trong liên kết đôi, ba khi xét cấu trúc hình học của phân tử chủ yếu người ta chỉ chú ý đến liên kết vì chỉ liên kết mới quyết định hướng liên kết, tuy nhiên theo quy tắc Gillespie ( Di- let- pi) thì đám mây electron của liên kết đôi xốp hơn chiếm khoảng không gian lớn hơn đám mây liên kết đơn .Vì vậy, trong phân tử AX3 ( lai hoá sp2 ) có một liên kết thì góc liên kết sẽ lớn hơn 1200 và tất nhiên góc còn lại sẽ bé hơn 1200. Chẳng hạn trong phân tử HCHO có các góc liên kết như sau: 1220 O C H H 116 0 Còn đối với những phân tử sau đây, các nguyên tử trung tâm đều ở cùng một kiểu lai hoá sp3 của các obitan nhưng sự biến đổi của góc hoá trị được giải thích như sau: Góc hoá trị giảm xuống vì vai trò của s trong sự lai hoá sp3 giảm xuống Góc hoá trị H2O H2S H2Se H2Te Giảm xuống 1050 920 910 900 vì số cặp NH3 PH3 AsH3 SbH3 electron tự do 1070 940 920 900 tăng lên CH4 1090 28' 5. Vai trò của sự xen phủ obitan và thuyết lai hoá: Như chúng ta đã đặt vấn đề khi đưa ra khái niệm về sự lai hoá, đó là thuyết lai hoá giải thích được hình dạng của một số phân tử mà theo thuyết liên kết cộng hoá trị thuần tuý sẽ không giải thích được hoặc giải thích bằng thuyết lai hoá sẽ sát với thực nghiệm hơn. Dựa vào lý thuyết về sự xen phủ chúng ta có thể giải thích được những trường hợp hình thành hay không hình thành liên kết hoá học; liên kết tạo ra bền ( liên kết ) hay không bền ( liên kết ). 6. Một số bài tập vận dụng: Ví dụ 1: Dựa vào sự lai hoá, mô tả cấu trúc của các phân tử sau dưới dạng xen phủ obitan nguyên tử và cho biết dạng hình học của mỗi phân tử: a. BeH2 b. BF3 c. CH4 HD: muốn dựa vào sự lai hóa để mô tả cấu trúc phân tử thì trước hết phải xét cấu tạo nguyên tử trung tâm Be, B, C; xác định đúng công thức cấu tạo phẳng của các phân tử - nhất là xác định tổng số liên kết và số cặp electron không liên kết của nguyên tử trung tâm, kết hợp với cấu hình electron hoá trị của nguyên tử đó, từ đó xác định được trạng thái lai hoá của nguyên tử trung tâm và cách hình thành liên kết cộng hoá trị. BeH2 BF3 CH4 Cấu hình electron 4Be 2s1 2p1 1H 1s1 5B 2s1 2p2 9F 2s2 2p5 6C 2s1 2p3 1H 1s1 Công thức câú tạo H Be H F B F F H H C H H Nhóm định cư 2 3 4 Lai hoá sp sp2 sp3 Dạng hình học Đường thẳng Tam giác Tứ diện Ví dụ 2: Hãy mô tả sự hình thành liên kết và cấu tạo của phân tử etan C2H6 HD: 2s1 2p3 6C* Trong phân tử C2H6 hai nguyên tử C đều ở trạng thái lai hoá sp3, mỗi một obitan lai hoá có một electron độc thân. ở mỗi nguyên tử C, ba obitan lai hoá sp3 xen phủ với ba obitan1s của H có một electron độc thân tạo thành ba liên kết C- H. Hai obitan lai hoá sp3 còn lại ở hai nguyên tử C sẽ xen phủ với nhau tạo thành liên kết C-C. Tất cả những liên kết C - H và C - C đó là liên kết và là liên kết đơn. Các góc liên kết CCH, HCH đều có giá trị 1090 28'. Phân tử C2H6 có cấu tạo không gian: C C Ví dụ 3 : Hãy cho biết dạng hình học của các phân tử sau đây: CO2, HNO3, SO2, H2SO4 , NH3, H2O. HD: cần xác định số nhóm định cư xung quanh các nguyên tử trung tâm: C, N, S, O. -Trong phân tử CO2 xung quanh nguyên tử trung tâm C có 2 nhóm định cư là 2 ngưyên tử O. -Trong phân tử HNO3 xung quanh nguyên tử trung tâm N có 3 nhóm định cư là 2 ngưyên tử O và 1 nhóm - OH. -Trong phân tử SO2 xung quanh nguyên tử trung tâm S có 3 nhóm định cư là 2 nguyên tử O và một cặp electron không tham gia liên kết. -Với phân tử H2SO4 xung quanh nguyên tử trung tâm S có 4 nhóm định cư gồm 2 nguyên tử O và 2 nhóm OH -Với phân tử NH3 ,xung quanh nguyên tử trung tâm N có 4 nhóm định cư bao gồm 3 nguyên tử N và môt cặp electron chưa tham gia liên kết -Phân tử H2O , xung quanh nguyên tử trung tâm O có 4 nhóm định cư bao gồm 2 nguyên tử O và 2 cặp electron không tham gia liên kết. CO2 HNO3 SO2 H2SO4 NH3 H2O Nhóm định cư 2 3 3 4 4 4 Kiểu lai hoá sp sp2 sp2 sp3 sp3 sp3 Dạng hình học O=C=O O HO N O S O O OH S HO O O . . N H H H .. .. O H H Đường thẳng Tam giác Chữ V Tứ diện Tháp đáy tam giác Chữ V Ví dụ 4 : Hãy cho biết cấu trúc hình học của các phân tử: PF3 , PCl3, PH3 và hãy so sánh các góc liên kết giữa nguyên tử P với các nguyên tử khác trong phân tử. HD: viết công thức cấu tạo: F F F P Cl Cl Cl H H H P P Các phân tử trên đều thuộc loại AX3E( lai hoá tứ diện ). Tuy nhiên vì có cặp electron không liên kết nên góc liên kết nhỏ hơn góc tứ diện ( 109028'). Các góc liên kết cũng không đồng nhất vì các phối tử có độ âm điện khác nhau. Độ âm điện của các phối tử càng lớn, đám mây liên kết càng bị đẩy về phía các phối tử và do đó góc liên kết càng nhỏ. S H H H .. S 920 Hai obitan lai hoá, mỗi một có một cặp electron không liên kết còn hai obitan lai hoá còn lai mỗi một có một electron độc thân che phủ với obitan 1s có electron độc thân của hai nguyên tử H tạo thành hai liên kết cộng hoá trị. Phân tử có cấu tạo: Ví dụ 5: Dựa vào thuyết lai hoá hãy cho biết dạng hình học của hai phân tử: BeCl2 và NF3 Tính định hướng của liên kết cộng hoá trị thuần tuý ( không xét sự lai hoá ) có giải thích được dạng hình học của chúng không? Vì sao? HD: Be : 1s2 2s2 Be* : 1s2 2s12p1 Bằng liên kết cộng hoá trị thuần tuý không khẳng định được cấu trúc thẳng của phân tử BeCl2 vì hướng xen phủ của 2 AO 2p của Be với AO hoá trị của Cl là xác định, còn hướng xen phủ của 2AO 2s của Be với AO hoá trị của Cl thứ hai là không xác định do AO s hình cầu nên xen phủ ở mọi hướng đều có giá trị như nhau.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bản Vẽ Cad Chi Tiết Cầu Thang Xoắn Ốc
 • Bản Vẽ Cad Cầu Thang Xoắn Ốc Chi Tiết
 • Cách Làm Cầu Thang Xoắn Ốc
 • Những Điều Chưa Biết Về Họa Sĩ Naoki Urasawa
 • Nhà Vua Xấu Xí Và Anh Hoạ Sĩ
 • Sự Lai Hóa Các Obitan Nguyên Tử. Sự Hình Thành Liên Kết Đơn, Liên Kết Đôi Và Liên Kết Ba

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Lai Hóa Obitan
 • Năng Lượng Của Các Electron Trong Nguyên Tử
 • Năng Lượng Của Các Electron Trong Nguyên Tử. Cấu Hình Electron Nguyên Tử
 • Vẽ Sơ Đồ Tổ Chức Với Chức Năng Smart Art
 • Cách Vẽ Sơ Đồ Tổ Chức Trong Word 2007, 2010, 2013
 • I – KHÁI NIỆM VỀ SỰ LAI HÓA

  Để hiểu được khái niệm về sự lai hóa các obitan, ta xét liên kết trong phân tử $CH_4$. Công thức cấu tạo:

  Cấu hình electron nguyên tử $C$ (ở trạng thái kích thích):

  II – CÁC KIỂU LAI HÓA THƯỜNG GẶP

  1. Lai hóa $sp$

  Lai hóa $sp$ là sự tổ hợp $1$ obitan $s$ với $1$ obitan $p$ của một nguyên tử tham gia liên kết tạo thành $2$ obitan lai hóa $sp$ nằm thẳng hàng với nhau về $2$ phía, đối xứng nhau (hình $3.6$). Lai hóa $sp$ được gặp trong phân tử $BeH_2$ (hình $3.7$) và trong các phân tử $C_2H_2, BeCl_2,…$

  Như thế, sự lai hóa $sp$ là nguyên nhân dẫn đến tính thẳng hàng (góc liên kết bằng $180^0$) của các liên kết trong những phân tử nêu trên.

  2. Lai hóa $sp^2$

  Lai hóa $sp^2$ là sự tổ hợp $1$ obitan $s$ với $2$ obitan $p$ của một nguyên tử tham gia liên kết tạo thành $3$ obitan lai hóa $sp^2$ nằm trong một mặt phẳng, định hướng từ tâm đến đỉnh của tam giác đều. lai hóa $sp^2$ được gặp trong các phân tử $BF_3$ (hình $3.8), C_2H_4,…$

  Sự lai hóa $sp^2$ là nguyên nhân dẫn đến các góc liên kết phẳng $120^0$ trong $BF_3$.

  3. Lai hóa $sp^3$

  Lai hóa $sp^3$ là sự tổ hợp $1$ obitan $s$ với $3$ obitan $p$ của một nguyên tử tham gia liên kết tạo thành $4$ obitan lai hóa $sp^3$ định hướng tử tâm đến $4$ đỉnh của hình tứ diện đều, các trục đối xứng của chúng tạo với nhau một góc $109^028^’$ (hình $3.9$).

  Lai hóa $sp^3$ được gặp ở các nguyên tử $O, N, C$ nằm trong các phân tử $H_2O, NH_3, CH_4$ và ankan.

  Chú ý: Các obitan chỉ lai hóa được với nhau khi năng lượng của chúng xấp xỉ bằng nhau.

  III – NHẬN XÉT CHUNG VỀ LAI HÓA

  Thuyết lai hóa có vai trò giải thích hơn là tiên đoán dạng hình học của phân tử. Thường chỉ sau khi biết phân tử có dạng hình học gì, có những góc liên kết xác định được bằng thực nghiệm là bao nhiêu, mới dùng sự lai hóa để giải thích. Nếu cho một phân tử hay ion, chẳng hạn $AB_4$ mà không có dữ kiện nào, thì thuyết lai hóa sẽ không tiên đoán được là có sự lai hóa tứ diện hay vuông phẳng.

  IV – SỰ XEN PHỦ TRỤC VÀ XEN PHỦ BÊN

  1. Sự xen phủ truc

  Sự xen phủ trong đó trục của các obiatn tham gia liên kết trùng với đường nối tâm của hai nguyên tử liên kết được gọi là sự xen phủ trục. Sự xen phủ trục tạo liên kết $sigma$ (hình $3.10a$).

  Sự xen phủ trong đó trục của các obitan tham gia liên kết song song với nhau và vuông góc với đường nối tâm của hai nguyên tử liên kết được gọi là sự xen phủ bên. Sự xen phủ bên tạo liên kết $pi$ (hình $3.10b$).

  V – SỰ TẠO THÀNH LIÊN KẾT ĐƠN, LIÊN KẾT ĐÔI, LIÊN KẾT BA

  Ta đã biết, mỗi cặp electron chung của hai nguyên tử được tính là một liên kết và được biểu diễn bằng một gạch nối giữa kí hiệu của hai nguyên tử đó. Các nguyên tử trong các phân tử đã xét như $H-H, H-Cl$ đều liên kết với nhau bằng liên kết đơn. Liên kết đơn luôn luôn là liên kết $sigma$ , được tạo thành từ sự xen phủ trục và thường bền vững.

  2. Liên kết đôi

  Trong phân tử $etilen (C_2H_4)$, mỗi nguyên tử cacbon có sự lai hóa giữa một obitan $s$ với hai obitan $p$ theo kiểu lai hóa $sp^2$. Các obitan lai hóa tạo một liên kết $sigma$ giữa hai nguyên tử cacbon và hai liên kết $sigma$ vơi hai nguyên tử hiđro. Mỗi nguyên tử cacbon còn một obitan $p$ không tham gia lai hóa sẽ xen phủ bên với nhau tạo liên kết $pi$. Liên kết giữa hai nguyên tử cacbon là liên kết đôi gồm một liên kết $sigma$ và một liên jết $pi$. Các liên kết $pi$ kém bền hơn so với liên kết $sigma$ (hình $3.11$).

  3. Liên kết ba

  Nguyên tử $N$ có $5$ electron lớp ngoài cùng, khi hình thành phân tử $N_2$, mỗi nguyên tử góp $3$ electron độc thân tạo thành ba liên kết. Người ta gọi đó là liên kết ba.

  Chúng ta có thể dựa vào cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nitơ để giải thích liên kết trong phân tử nitơ.

  Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nitơ:

  Mỗi nguyên tử nitơ dùng một obitan $2p_z$ (quy ước lấy trục $z$ làm trục liên kết) để tạo kiểu liên kết giữa hai nguyên tử theo kiểu xen phủ trục tạo liên kết $sigma$.

  Hai obitan $p$ còn lại $(2p_x, 2p_y)$ sẽ xen phủ bên với nhau từng đôi một tạo ra hai liên kết $pi$. Mỗi liên kết kí hiệu bằng một gạch nối, công thức cấu tạo của phân tử nitơ có dạng liên kết ba: gồm một liên kết $sigma$ và hai liên kết $pi$.

  Liên kết giữa hai nguyên tử được thực hiện bởi một liên kết $sigma$ và một hay hai liên kết $pi$ được gọi là liên kết bội.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 5. Cấu Hình Electron. Nguyên Tử
 • Cách Vẽ Sơ Đồ Trong Word 2007, 2010, 2013, 2022, 2022 Siêu Đơn Giản
 • Cách Vẽ Ông Già Noel Và Tuần Lộc Cực Dễ Chỉ Với Vài Bước
 • Phong Cách Vẽ Tranh 3D Hiện Đại
 • 7 Cách Vẽ Sơ Đồ Nhà Ở 3D Cần Tham Khảo Trước Khi Thiết Kế Nhà
 • Bài 35. Ưu Thế Lai

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Sinh Học 7 Bài 56 Cây Phát Sinh Giới Động Vật
 • Sinh Học 7 Bài 56: Cây Phát Sinh Giới Động Vật
 • Giáo Án Sinh Học 7 Bài 54: Tiến Hóa Về Tổ Chức Cơ Thể
 • Giải Vbt Sinh Học 7 Bài 56: Cây Phát Sinh Giới Động Vật
 • Giải Sách Bài Tập Sinh Học Lớp 7
 • Thế nào là lai khác dòng?

  ? Trong hai phương pháp, phương pháp nào được dùng phổ biến nhất, tại sao?

  Ngô lai

  Phương pháp lai khác dòng cũng được áp dụng thành công ở lúa để tạo ra các giống lai F1 cho năng xuất tăng từ 20 – 40 % so với các giống lúa thuần tốt nhất. Thành tựu này được đánh giá là một trong những phát minh lớn nhất của thế kỉ XX

  Lúa tẻ

  Lúa nếp

  Phương pháp này được sử dụng rộng rãi ở ngô, đã tạo được nhiều giống ngô lai (F1) có năng xuất cao hơn từ 25 – 30% so với các giống ngô tốt nhất đang được sử dụng trong sản xuất

  1. Phương pháp tạo ưu thế lai ở cây trồng.

  Ngoài ra phương pháp lai khác dòng đã được áp dụng thành công đối với nhiều loài cây trồng như:

  Tăng sản lượng lúa mì 50%,

  Tăng hàm lượng dầu trong hạt hướng dương lên gần gấp đôi

  ? Để tạo giống mới người ta dùng phương pháp nào?

  1. Phương pháp tạo ưu thế lai ở cây trồng.

  – Để tạo giống mới dùng phương pháp lai khác thứ: Là tổ hợp lai giữa hai thứ hoặc tổng hợp nhiều thứ của cùng một loài

  VD: Giống lúa DT 10 X giống lúa OM 80, (có khả năng cho năng xuất cao) ( chất lượng gạo cao) Giống lúa DT 17 (có khả năng cho năng xuất cao, chất lượng gạo cao)

  DT17

  Thế nào là lai khác thứ?

  ? Lấy ví dụ về phương pháp lai khác thứ để tạo giống mới?

  Giống lúa NN 75 – 1 do viện cây lương thực tạo ra từ tổ hợp lai giữa 3 thứ: dòng lai 813 x NN1 ngắn ngày, chịu rét khoẻ, phẩm chất tốt nhưng năng xuất thấp, dễ đổ x NN 8 (là giống lúa xuân năng xuất cao, ổn định nhưng chịu rét kém,) NN 75 – 1 đã kết hợp được 2 đặc tính tốt của bố mẹ là năng suất cao, chịu rét giỏi. Năng suất trung bình 47 tạ/ha

  Lúa lai NN 75 – 1

  2. Phương pháp tạo ưu thế lai ở vật nuôi.

  III. Các phương pháp tạo ưu thế lai.

  Tiết 38 – Bài 35. ưu thế lai

  I. HiÖn t­îng ­u thÕ lai.

  II. Nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai.

  1. Phương pháp tạo ưu thế lai ở cây trồng.

  ? Để tạo ưu thế lai người ta dùng phép lai nào?

  – Để tạo ưu thế lai dùng phép lai kinh tế.

  Lợn Ỉ lai

  Mẹ: Lợn Ỉ

  X

  Bố: Lanđrat

  F1: dùng làm sản phẩm, không dùng để nhân giống

  ? Qua ví dụ trên em cho biết thế nào là phép lai kinh tế?

  – Lai kinh tế là phép lai giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc hai dòng thuần khác nhau rồi dùng con lai F1 làm sản phẩm, không dùng nó làm giống.

  Dòng thuần

  Dòng thuần

  ? Tại sao không dùng con lai kinh tế để làm giống?

  2. Phương pháp tạo ưu thế lai ở vật nuôi.

  Vì thế hệ tiếp theo có sự phân li dẫn đến sự gặp nhau của các gen lặn gây hại

  ? ở nước ta lai kinh tế được thực hiện dưới hình thức nào? cho ví dụ?

  – ở nước ta hiện nay, phổ biến là dùng con cái thuộc giống trong nước giao phối với con đực cao sản thuộc giống thuần nhập nội.

  Con lai có khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu, chăn nuôi của giống mẹ và có sức tăng sản của giống bố

  X

  Lợn ỉ

  Lợn Đại Bạch

  Ví dụ: Lợn lai kinh tế

  Con lai F1:có sức sống cao, lợn con mới đẻ nặng từ 0,7 đến 0,8 kg, tăng trọng nhanh ( 10 tháng tuổi đạt 80 – 100 kg) tỉ lệ thịt nạc cao hơn

  F1

  ? Ngày nay việc tạo con lai kinh tế có triển vọng như thế nào?

  2. Phương pháp tạo ưu thế lai ở vật nuôi.

  Ngày nay, nhờ kỹ thuật giữ tinh đông lạnh, thụ tinh nhân tạo và kỹ thuật kích thích nhiều trứng cùng rụng một lúc để thụ tinh, việc tạo con lai kinh tế đối với bò và lợn có nhiều thuận lợi

  Một lợn đực giống, bằng giao phối trực tiếp chỉ đảm bảo cho 50 – 60 lợn nái trong một năm; Bằng truyền tinh nhân tạo nó có thể phối giống cho 700 – 1000 lợn nái.

  Người ta lấy tinh dịch của trâu đực giống, làm loãng và bảo quản ở – 196 0c, bằng cách truyền tinh nhân tạo, một trâu đực giống có thể sinh ra 13 vạn trâu con

  * Củng cố – Luyện tập:

  Bài tập:

  Khoanh tròn vào đầu câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

  1.1. Ưu thế lai là:

  a. Hiện tượng cơ thể lai F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng

  nhanh hơn, phát triển mạnh hơn bố mẹ.

  b. Hiện tượng cơ thể lai F1 có sức chống chịu tốt hơn bố mẹ.

  c. Hiện tượng cơ thể lai F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, các tính trạng năng suất cao hơn trung bình giữa hai bố mẹ hoặc vượt trội cả hai bố mẹ.

  d. Hiện tượng cơ thể lai F1 có các tính trạng năng suất cao hơn trung bình giữa hai bố mẹ hoặc vượt trội cả hai bố mẹ.

  1.3. Tại sao không dùng cơ thể lai F1 để nhân giống?

  a. Vì thế hệ tiếp theo có sự phân li dẫn đến sự gặp nhau của các gen lặn gây hại.

  b. Vì thế hệ tiếp theo có sự phân li dẫn đến sự gặp nhau của các gen trội có lợi.

  c. Vì thế hệ tiếp theo không có sự phân li dẫn đến sự gặp nhau của các gen lặn gây hại.

  1.2. Nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai là:

  a. Sự tập trung các gen lặn ở cơ thể lai F1

  b. Sự tập trung các gen trội có lợi ở cơ thể lai F1

  c. Sự tập trung các gen trội và gen lặn ở cơ thể lai F1

  ? Trong chọn giống cây trồng người ta dùng phương pháp gì để tạo ưu thế lai?

  Dùng 2 phương pháp:

  + Lai khác dòng: Tạo hai dòng tự thụ phấn rồi cho chúng giao phấn với nhau.

  + Lai khác thứ

  ?Lai kinh tế là gì? ví dụ?

  Lai kinh tế là phép lai giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc hai dòng thuần khác nhau rồi dùng con lai F1 làm sản phẩm, không dùng nó làm giống.

  Ví dụ: P. mẹ lợn ỉ x bố lanđrat F1: lợn ỉ lai

  * Hướng dẫn:

  – Học bài theo nội dung câu hỏi 1, 2, 3 SGK.

  – Nghiên cứu bài 36: Các phương pháp chọn lọc trả lời câu hỏi phần lệnh SGK.

  ? Cho biết cơ sở di truyền của hiện tượng ưu thế lai?

  C¬ së di truyÒn cña hiÖn t­îng ­u thÕ lai:

  – ë mçi d¹ng bè mÑ thuÇn chñng, nhiÒu gen lÆn ë tr¹ng th¸i ®ång hîp biÓu hiÖn mét sè tÝnh tr¹ng xÊu.

  – Khi lai gi÷a chóng víi nhau, chØ cã c¸c gen tréi cã lîi míi ®­îc biÓu hiÖn ë c¬ thÓ lai F1

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sinh Lớp 9 Bài 7: Bài Tập Chương I
 • Giải Bài Ôn Tập Chương 1 Sinh 9: Bài 1,2,3,4,5 Trang 22,23
 • Soạn Sinh 9: Bài 2 Trang 22 Sgk Sinh 9
 • Giải Vbt Sinh Học 9 Bài 27: Thực Hành : Quan Sát Thường Biến
 • Ôn Tập Sinh Học 9 Bài 3
 • Tuần 24. Đọc Thêm: Lai Tân

  --- Bài mới hơn ---

 • Đọc Thêm: Lai Tân, Nhớ Đồng, Tương Tư, Chiều Xuân Tiet 88 Doc Them Doc
 • Hướng Dẫn Soạn Bài Hịch Tướng Sĩ
 • Soạn Bài Hịch Tướng Sĩ Sgk Ngữ Văn 8 Tập 2
 • Soạn Bài Hịch Tướng Sĩ Sách Bài Tập Ngữ Văn 8 Tập 2
 • Soạn Văn 8 Bài Hịch Tướng Sĩ Vnen
 • Hồ Chí Minh

  LAI TÂN

  ĐỌC THÊM

  Phiên âm bài thơ LAI TÂN.

  LAI TÂN

  Giam phòng ban trưởng thiên thiên đổ,

  Cảnh trưởng tham thôn giải phạm tiền;

  Huyện trưởng thiêu đăng biện công sự,

  Lai Tân y cựu thái bình thiên.

  LAI TÂN

  Ban trưởng nhà giam ngày ngày đánh bạc,

  Cảnh trưởng tham lam ăn tiền phạm nhân bị giải;

  Huyện trưởng chong đèn làm việc công,

  Trời đất Lai Tân vẫn thái bình như xưa.

  Dịch nghĩa

  LAI TÂN

  Ban trưởng nhà lao chuyên đánh bạc,

  Giải người, cảnh trưởng kiếm ăn quanh;

  Chong đèn, huyện trưởng làm công việc,

  Trời đất Lai Tân vẫn thái bình.

  Dịch thơ :

  ● Quan chức đánh bạc, ăn hối lộ, quan liêu. thái bình  nghịch lí.

  ● Họ đại diện cho pháp luật nhưng công nhiên vi phạm pháp luật.

  -Thực chất  Hiện trạng đen tối, thối nát của một xã hội tưởng là yên ấm,tốt lành.

  -Thái độ tác giả  Mỉa mai, châm biếm

  NHỚ ĐỒNG

  Tố Hữu

  BÀI THUYẾT TRÌNH “TỔ 2”

  TỐ HỮU

  *Điệp khúc: Gì sâu bằng những trưa thương nhớ , Gì sâu bằng những trưa hiu quạnh và điệp từ “đâu” khơi gợi nỗi nhớ thương da diết và sự cô đơn tự đáy lòng sâu thẳm của nhà thơ .

  sự cảm nhận sâu sắc của nhà thơ trong hoàn cảnh tù đày

  Những câu thơ được dùng làm điệp khúc cho bài thơ . Phân tích hiệu quả nghệ thuật của chúng trong việc thể hiện nỗi nhớ của tác giả?

  -Trở về trong tâm tưởng với cảnh quê , Tố Hữu nói về những “xóm nhà tranh “những con người “lưng cong xuống luống cày – Mà bùn hi vọng nức hương ngây” những dáng hình quen thuộc, vậy mà bây giờ ” sao mà cách bịêt , quá xa xôi”.

  Lời thơ da diết, giục gọi vừa gợi nổi nhớ thương vừa gợi nổi buồn sâu xa thắm thía

  * Niềm yêu quí thiết tha và nổi nhớ da diết của nhà thơ đối với quê hương , đồng bào được diễn tả bằng những hình ảnh , từ ngữ, giọng điệu nào ?

  – Bài thơ  cảm xúc bức bối trong nhà tù , sự cô đơn bắt gặp tiếng hò quê hương tha thiết khơi nguồn cho bao cảm xúc nhớ thương của nhà thơ về quê hương, về đồng bào  càng dậy lên trong lòng nhà thơ bao niềm khao khát tự do, khao khát hành động, khát khao thực hịên lí tưởng hòng đem lại độc lập cho dân tộc , sự ấm no cho quê hương .

  CHỦ ĐỀ BÀI THƠ:

  TƯƠNG TƯ

  NGUYỄN BÍNH

  NGUYỄN BÍNH.

  Nỗi nhớ mong, mơ tưởng, ước vọng xa xôi của chàng trai:

  Nhớ nhung da diết

  . Thành ngữ “chín nhớ mười thương”; câu hỏi tu từ:

  Hình ảnh : bến, hoa (cố định) – đò, bướm (di chuyển)  khó mà “gặp” được nhau.

  Hình ảnh trầu cau là một ẩn dụ của chuyện hôn nhân hạnh phúc lứa đôi, là khao khát hạnh phúc hài hoà

  TỔNG KẾT:

  1/CHỦ ĐỀ TƯ TƯỞNG:

  -Tình yêu đơn phương không được đền đáp. -Nguyễn Bính đã giãi bày nỗi niềm rất riêng tư trong tình yêu đôi lứa cái mới trong thơ lãng mạn : con người được tự do thể hiện đời sống tình cảm, không cần giấu giếm.

  2/NGHỆ THUẬT:

  – Ngôn ngữ dung dị hồn nhiên,dân dã nhưng vẫn pha chất lãng mạn thơ mộng.Giọng nhẹ nhàng, tha thiết, chân thành.

  – Sử dụng hệ thống ẩn dụ-hoán dụ-ước lệ một cách đặc sắc và sáng tạo; nhiều điệp từ,điệp ngữ

  – Sử dụng nhiều cặp hình ảnh  hạnh phúc lứa đôi.

  – Thơ lục bát mang chất biểu cảm nồng nàn. Cách bày tỏ tự nhiên, kín đáo, có ý vị chân thành, mộc mạc

  Ta?c gia? Anh Tho:

  CHI`U XUN

  – Anh Thơ –

  Chiều Xuân

  Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng,

  Ðò biếng lười nằm mặc nước sông trôi ;

  Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng

  Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời.

  Ngoài đường đê cỏ non tràn biếc cỏ,

  Ðàn sáo đen sà xuống mổ vu vơ ;

  Mấy cánh bướm rập rờn trôi trước gió Những trâu bò thong thả cúi ăn mưa.

  Trong đồng lúa xanh rờn và ướt lặng,

  Lũ cò con chốc chốc vụt bay ra,

  Làm giật mình một cô nàng yếm thắm

  Cúi cuốc cào cỏ ruộng sắp ra hoa.

  (Bức tranh quê, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 1995)

  – Anh Thơ –

  1) Khổ một:

  khung cảnh thôn quê Việt Nam bình dị, đẹp nhưng lại tĩnh lặng đến bất ngờ

  2)Khổ hai :

  -Bức tranh chiều xuân lặng lẽ, dường như không có tiếng động, nhịp sống êm ả ở nông thôn nhưng lại thấm đượm tình cảm của một người con đối với quê hương mình.

  3)Khổ ba:

  -Cách cảm nhận sâu sắc và tinh tế của tác giả về mùa xuân, dù lặng im, cái nhịp sống ít xáo trộn ở làng quê nghèo đầy chất Bắc Bộ làm cho bài thơ đặc sắc và vẫn có nét riêng không lẫn vào đâu được.

  TỔNG KẾT:

  Với 3 khổ thơ, Nữ sĩ Anh Thơ đã miêu tả – vẽ Bức Tranh Quê Việt Nam như bức tranh thủy mạc diệu kỳ. Người đọc Việt Nam ở bất cứ đâu, của bất cứ thời đại nào – cũng đầy cảm xúc về Mùa Xuân Quê Hương.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tuần 24. Đọc Thêm: Nhớ Đồng
 • Giáo Án Dạy Ngữ Văn 11 Tiết 89 Đọc Thêm: Lai Tân
 • Giáo Án Ngữ Văn 11 Tiết 90 Đọc Thêm: Lai Tân
 • Vào Nhà Ngục Quảng Đông Cảm Tác
 • 3 Bài Văn Cảm Nhận Về Bài Thơ Vào Nhà Ngục Quảng Đông Cảm Tác
 • Lai Lịch Đoạn Thành Cổ Vẽ Trên Bản Đồ Hồng Đức Năm 1490

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ Luật Hồng Đức Và Bản Đồ Hồng Đức
 • Giải Tập Bản Đồ Lịch Sử 7 Bài 8
 • Bản Đồ Định Vị Thương Hiệu Là Gì? Các Bước Để Lập Định Vị Thương Hiệu
 • Xây Dựng Bản Đồ Định Vị Các Thương Hiệu Viễn Thông Trong Tâm Trí Khách Hàng Học Sinh Trung Học Phổ Thông Tại Các Huyệnthị Xã Của Tỉnh Thừa Thiên Huế
 • 3 Cách Làm Mới Vali Kéo Cho Chuyến Du Lịch Thêm Tươi Trẻ
 • Một đoạn thành cổ rất giá trị mà tấm bản đồ Hồng Đức xưa nhất Việt Nam từng vẽ, nhưng sắp có nguy cơ bị san phẳng do những nhà quy hoạch đô thị thiếu hiểu biết. Đoạn thành này có giá trị đến đâu, thử lần giở từng trang sử cũ cách đây hơn ngàn nam… để biết và đấu tranh cho việc giữ lại một di tích văn hóa vật thể có một không hai.

  Trong nhiều di sản văn hóa vật thể mà cha ông để lại cho Hà Nội có tấm Bản đồ HồngĐức. Theo sách Đại Việt sử ký toàn thư (còn gọi tắt là Toàn thư), năm 1490, đích thân vua Lê Thánh Tông triều đại thời Hậu Lê đã sai vẽ bản đồ này vào ngày 4 tháng 4 năm Canh Tuất. Cho đến nay, đây là tấm bản đồ cổ nhất còn lại. Giá trị thực sự của bản đồ này là các di tích được vẽ trên đó. Trải hơn 500 năm qua bao cơn binh hỏa, tiếc lắm thay, nhiều di tích đã vĩnh viễn vùi sâu trong lòng đất như Hoàng thành Thăng Long, bị phá triệt để nhất khi nhà Nguyễn xây thành Hà Nội và khi Pháp mới vào xâm lược. Nhiều di tích bị đập đi xây các công trình kiến trúc khác. Điển hình là tháp Báo Thiên (xây dựng năm 1057) bị phá để xây nhà thờ lớn, vương phủ của chúa Trịnh cũng bị đập tan xây phố mới. Ngoài ra còn nhiều công trình có trên bản đồ mà nay đã thành bình địa. Còn đâu những điện Vạn Thọ, chùa Khán Sơn, điện Giảng Vũ, Thái Miếu, điện Nam Giao… Nhưng cũng may mắn thay, số di tích không nhiều bằng số bị mất đi lại “sống sót” qua được mọi biến động lịch sử. Có thể kể đến 3 trong 4 di tích vẫn được gọi là “tứ trấn Thăng Long” có mặt trên bản đồ là đền Quán Thánh, đền Voi Phục và đền Bạch Mã. Còn nữa là Quốc Tử Giám, điện Kính Thiên, Đoan Môn và một số đoạn thành Đại La.

  Những di tích có mặt trên bản đồ Hồng Đức thật quý giá về mặt xác thực lịch sử, cùng với sử sách thì đây là những bằng chứng sống động của văn minh Thăng Long giúp cho các sử gia nghiên cứu quá trình hình thành Hà Nội, giúp cho du khách trong và ngoài nước hiểu thêm bề dày lịch sử của thủ đô. Vì thế, trách nhiệm của thế hệ chúng ta đối với lịch sử là phải bảo tồn những gì đã có mặt trên bản đồ từ cách đây 5 thế kỷ. Cái có thể “khoe” được với thế giới chính là tấm bản đồ cổ và những di tích còn lại ngày nay từng được vẽ trên đó. Không chỉ thủ đô Việt Nam mới có bản đồ cổ, Hàn Quốc cũng may mắn giữ được tấm bản đồ thủ đô Seoul năm 1770, muộn hơn bản đồ Hồng Đức 280 năm nhưng cũng đủ để toàn dân xứ kim chi tự hào, trên đó vẽ lại một vòng thành chu vi 17km có núi non, sông lớn sông nhỏ và các tòa lâu đài, miếu mạo của triều đại Joseon. Nhiều di tích cũng bị tàn phá nặng nề do hỏa hoạn và chiến tranh chống ngoại xâm.

  Nhưng rồi người Hàn đã có ý thức trùng tu lại và một số di tích có mặt trong bản đồ cổ đã được công nhận là di sản vàn hóa thế giới năm 1995 mà một trong những lý do được công nhận chính là tính chân thực khi được vẽ trên tấm bản đồ này tưởng chừng các di tích trên bản đồ Hồng Đức đã qua cơn nguy khốn của thời thực dân, nhưng hóa ra lại không hẳn thế. Có một dự án (may mà mới còn nằm trên giấy, chưa thực thi) của Ban Quản lý dự án giao thông đô thị thuộc sở Giao thông Công chính Hà Nội muốn san phẳng nốt đoạn thành Đại La có mặt trên tấm bản đồ này. Quả là các nhà quy hoạch hơi… liều, khi không tham khảo các nhà sử học, định “hy sinh” thành cổ để làm đường, mà lẽ ra con đường mới có thể mở song song ngay cạnh đây, chẳng ảnh hưởng đến di sản mà cũng vẫn đảm bảo được mọi tiêu chí kỹ thuật. Nhân dịp thành Đại La đứng trước nguy cơ bị xóa sổ, nên chăng cũng cần đánh giá thêm giá trị di sản này khi ngược nguồn lịch sử của nó. Mà biết đâu nhỡ khi thành bị phá thật, thì âu cũng là vài dòng ai điếu tiễn biệt một giá trị văn hóa về cõi vĩnh hằng.

  Đi tìm lai lịch thành cổ xưa:

  Truyền thuyết Cao Biền dậy non cho rằng Cao Biền (thế kỷ 9) là người khởi công đắp thành Đại La. Tuy nhiên, sự thật thành Đại La có từ trước đó. Lần giờ từng trang Toàn thư đã thấy chép việc tu sửa thành Đại La đã có từ thế kỷ thứ 8. Ví dụ: năm Đinh Mùi (767), Trương Bá Nghi cho đắp lại La Thành ở cách sông Tô Lịch 200 thước; vào các năm 791, 808, 824 đều có tu sửa và đắp thêm thành này. Nhưng có lẽ phải đến năm Bính Tuất 866, thành Đại La mới được Cao Biền đắp lại bề thế hơn. Chu vi thành hơn 1982 trượng, cao hơn 2 trượng, rộng cũng hơn 2 trượng, bốn mặt thành đều đắp thêm tường có các lỗ để ngắm bắn ra ngoài, lại có cả lầu quan sát.

  Trong thời Bắc thuộc, thành Đại La đã chứng kiến nhiều sự tích oanh liệt của người dân Hà Nội xưa vùng đứng lên mà sử sách ghi lại như cuộc khởi nghĩa của Phùng Hưng cuối thế kỷ thứ 8, cuộc binh biến của Dương Thanh chống phong kiến phương Bắc đầu thế kỷ thứ 9. Đặc biệt, Ngô Quyền (năm 899-944) đã từng tiến đánh thành Đại La thắng lợi, đuổi giặc ngoại xâm, lên ngôi vua, chấm đứt ngàn năm Bắc thuộc. Đáng lưu ý, thành Đại La còn là sự chọn lựa duy nhất của vua Lý Công Uẩn khi chọn làm đất định đô năm 1010: “Thành Đại La, đô cũ của Cao Vương, ở giữa khu vực trời đất” (Chiếu dời đô). Sử còn chép lại: khi đến Đại La, vua tạm đỗ thuyền ở dưới thành, có rồng vàng hiện lên ở thuyền ngự, bèn đặt tên kinh đô là Thăng Long.

  Vào thời Lý, Trần, các vị vua tận dụng thành Đại La cũ, tu sửa thêm, trở thành một bộ phận không thể thiếu của kinh thành mới. Đó chính là vòng thành ngoài của thành Thăng Long, che chắn cho Hoàng thành. Vì thế, có thể coi đây là thành nhà Lý như nhân gian truyền khẩu cũng không sai. Vào thời Lê, dẫu Hoàng thành có nhiều thay đổi về mặt kiến trúc, song vòng thành ngoài Đại La vẫn gần như được giữ nguyên và được vẽ trên bản đồ, mạn Tây và Bắc uốn theo dòng sông Tô Lịch, mạn Đông và Nam uốn theo phố xá và hồ ao. Giá mà các vòng thành Đại La còn nguyên thì ngày nay ta đã có một di tích kiến trúc cổ hoàn chỉnh. Nhưng đáng tiếc, những gì mà thời Lê còn giữ được cho đến trước năm 1873 khi Pháp đặt chân lên Hà Nội, thì chỉ sau đó ít năm đã bị san phẳng, trong đó có đoạn thành phía Đông và Nam của thành Đại La. Trong cơn đại hồng thủy của việc phá di tích, chính một số giới chức người Pháp thực dân cũng còn cảm thấy áy náy và đặt ra câu hỏi: tại sao không bảo tồn các tháp và lăng chùa Báo Ân in bóng xuống làn nước xanh lục của hồ Gưom?

  Thậm chí, đã từng có một dự án bảo tồn Hà Nội cổ từ năm 1916 do chính viên thị trưởng và sau là toàn quyền Đông Dương Pierre Pasquier lập ra, trong đó nếu bật ý tưởng cần phải “Bảo tồn tính cách độc đáo của một số phố cổ. Du khách sẽ rất lý thú được so sánh Hà Nội hôm qua và Hà Nội hôm nay”. Tuy nhiên, ý định tốt đẹp đó cũng bị chìm lấp đi trong làn sóng xây mới một Hà Nội khi đó. Số phận run rủi thế nào mà may mắn thay, một số đoạn thành Đại La vẫn còn cho đến tân hôm nay. Hai đoạn thành phía Bắc hình cánh chim bay trải từ Đông sang Tây còn giữ được một đoạn. Nếu đối chiếu với thực địa thì đây chính là tuyến phố Hoàng Hoa Thám hiện nay. Các nhà sử học đều nhất trí: đây chính là đoạn thành Đại La có đủ cao độ nhô lên so với mặt băng xung quanh, có dáng hình y hệt từ thời Hồng Đức, lại có một đoạn sông Tô Lịch chạy ven thành, nay còn vết tích và thu hẹp dòng chảy. Chỉ có khác là ở đầu thời Pháp thuộc, trên mặt thành còn là đường đất, dân vẫn đi lại và gọi là Đường thành, sau này đường được trải nhựa và mang tên gọi như hiện nay.

  Đoạn thành Đại La – phố Hoàng Hoa Thám là di sản hết sức quý báu còn giữ lại được, không những thế lại tương đối nguyên vẹn vì chính mặt đường đóng vai trò như một “con tem” bảo đảm những gì chứa chất trong lòng thành không bị phá hủy thêm nữa, rất quan trọng cho những nghiên cứu khoa học và những bí ẩn lịch sử cần khám phá, lại có tiềm năng du lịch trong tương lai, nếu như chúng ta mất công tôn tạo chút ít. Vì thế, việc bảo tồn đoạn thành này vĩnh viễn là điều đương nhiên. Cũng là chuyện thành cổ, nhưng lại là thành cổ Bắc Kinh cần được xem là bài học cho những nhà làm quy hoạch đô thị Hà Nội tham khảo. Đã có một thơi ngươi ta phá thành Bắc Kinh để xây phố làm đường, nay Nhà nước Trung Quốc lại phải đáp trả 24km thành mô phỏng như xưa. Thế thì, hà cớ chi ta đã có một đoạn thành “xin” được vẽ từ thời Hồng Đức, tự dưng lại phá đi, để mai sau con cháu mất công phục chế lại thành xưa theo mô hình bản đồ?

  Nguồn tổng hợp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top Phần Mềm Thiết Kế Card Visit, Danh Thiếp Miễn Phí
 • Top 7 Phần Mềm Thiết Kế Card Visit Online Tốt Nhất Hiện Nay
 • Thiết Kế & In Card Visit Quán Cafe
 • Hướng Dẫn Thiết Kế Card Visit
 • Tỉ Lệ Bản Đồ Là Gì ? Cách Tính Tỉ Lệ Bản Đồ Đơn Giản Nhất
 • Cùng Trẻ Em Vẽ Lên Ước Mơ Về “thành Phố Xanh Tương Lai”

  --- Bài mới hơn ---

 • Cô Giáo Nhật Cùng Trẻ Khuyết Tật Vẽ Ước Mơ Xanh
 • Thông Báo Phát Động Cuộc Thi Vẽ Tranh
 • Hướng Dẫn Vẽ Đường Thẳng Trong Photoshop Từ A
 • Cách Vẽ Đường Thẳng Và Đường Cong Trong Photoshop
 • Tò Mò Xem Mẹ Học Môn Sinh Thời Xưa Thế Nào, Nữ Sinh Trầm Trồ Vì Quyển Vở Toàn Tranh Vẽ Tay Mà Giống Sách Giáo Khoa Từng Chi Tiết
 • Cuộc thi được coi là một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh Tiểu học tại Hà Nội ngoài giờ học, khơi dậy niềm đam mê và trí sáng tạo, thể hiện ý tưởng, nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiện trạng môi trường sống, thể hiện mong ước về môi trường sống trong lành, an toàn.

  Cuộc thi bắt đầu từ ngày 9/9/2019 đến hết ngày 10/2/2020, chia thành 5 đợt, bao gồm 5 khu vực quận huyện nội và ngoại thành Hà Nội.

  Chủ đề cuộc thi đem lại cảm hứng sáng tác rộng mở, gợi đến quang cảnh thành phố xanh trong mơ ước của trẻ em, hoặc những ý tưởng giúp nơi em sống ngày càng sạch đẹp, an toàn.

  Tổng giải thưởng của cuộc thi lên tới 300.000 triệu, trong đó gồm 40 triệu đồng tiền mặt. Cơ cấu giải thưởng gồm 21 giải tập thể, mỗi giải tặng 01 Tủ sách Kim Đồng trị giá 10 triệu đồng, 366 giải cá nhân với nhiều hạng mục giải đa dạng, có giá trị.

  Bài thi được vẽ trên giấy trắng khổ A3 với các loại màu tự chọn: chì, bột màu, sáp màu, sơn dầu, màu nước, bút dạ màu hoặc các chất liệu khác. Bức tranh tham dự đảm bảo các yêu cầu: chưa trưng bày, triển lãm, đăng tải trên các ấn phẩm, sách báo, tạp chí hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng. Mỗi thí sinh chỉ được gửi 01 (một) tác phẩm dự thi. Mặt sau bức tranh ghi rõ: họ tên, ngày tháng năm sinh, trường, lớp, địa chỉ trường, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại của bố hoặc mẹ.

  Tác giả bức tranh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về bản quyền hoặc tranh chấp về bản quyền của bức tranh. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với những bức tranh bị thất lạc. Tác phẩm dự thi không được trả lại; Ban Tổ chức có quyền sở hữu, sử dụng toàn bộ các bức tranh phục vụ cho công tác tuyên truyền cho cuộc thi.

  Ban tổ chức chỉ nhận bài thi theo tập thể trường về địa chỉ: Tạp chí Thế giới Tuổi thơ – Số 22 phố Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

  Hà Anh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Người Vẽ Ước Mơ Xanh Cho Trẻ Khuyết Tật
 • Vẽ Tranh Đề Tài Ước Mơ Lớp 5 Bai 24 Ve Tranh De Tai Uoc Mo Ppt
 • Tiết 19, Bài 24: Vẽ Tranh Đề Tài Ước Mơ Của Em (Tiết 2)
 • Bài 31: Vẽ Tranh Đề Tài Ước Mơ Của Em
 • Tiết 18, Bài 24: Vẽ Tranh Đề Tài Ước Mơ Của Em (Tiết 1)
 • Bài 4. Lai Hai Cặp Tính Trạng

  --- Bài mới hơn ---

 • Giáo Án Sinh 9 Kì Ii Hay
 • Bài 4: Lai Hai Cặp Tính Trạng
 • Giải Bài Tập Vbt Sinh Học Lớp 9 Bài 58: Sử Dụng Hợp Lí Tài Nguyên Thiên Nhiên
 • Giải Bài Tập Vbt Sinh Học Lớp 9 Bài 41: Môi Trường Và Các Nhân Tố Sinh Thái
 • Giáo Án Sinh Học 9 Bài 9: Nguyên Phân
 • SINH HỌC 9

  Giáo viên: Nguyễn Thị Tươi

  PHOØNG GIAÙO DUÏC&ÑAØO TAÏO QUAÄN NINH KIEÀU

  TRÖÔØNG THCS ÑOAØN THÒ ÑIEÅM

  NAÊM HOÏC 2010-2011

  ĐÁP ÁN

  Câu 1

  Muốn xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần phải làm gì? Hãy trình bày.

  Câu 3 trang 13 SGK Điền nội dung phù hợp vào những ô trống ở bảng 3

  Đặc điểm

  Trội hoàn toàn

  Kiểu hình F1 (Aa)

  Tính trạng trội của bố hoặc mẹ

  Tỉ lệ KH ở F2

  Phép lai phân tích được dùng trong trường hợp

  Tính trạng trung gian giữa bố và mẹ

  3 trội : 1 lặn

  1 trội : 2 tr. gian :1lặn

  Không cần dùng

  Trội không hoàn toàn

  Câu 1: Kiểu gen biểu hiện kiểu hình thân cao là:

  A. AA và aa

  B. Aa và aa

  C. AA và Aa

  D. AA, Aa và aa

  Câu 2: Phép lai tạo F2 có kiểu hình 1 thân cao: 1 thân thấp là:

  A. F1 : Aa x Aa

  C. F1 : AA x Aa

  D. F1 : Aa x aa

  TRẮC NGHIỆM

  B. F1 : Aa x AA

  Cho biết cây đậu hà lan, gen A thân cao, gen a thân thấp

  I/- THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN:

  Hãy giới thiệu 2 cặp tính trạng đối lặp của thí nghiệm

  I/- THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN:

  ?

  1/- Thí nghiệm: Lai hai thứ đậu hà lan thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản

  P : Hạt vàng, trơn x Hạt xanh, nhăn

  F1 : Hạt vàng, trơn

  15 cây F1 tự thụ phấn

  F2 : 315vàng, trơn; 108 xanh, trơn; 101 vàng, nhăn; 32 xanh nhăn

  I/- THÍ NGHIỆM CỦA MENDEN:

  * Bảng 4. Phân tích kết quả TN của Menden

  315

  101

  108

  32

  x

  x

  x

  x

  Xét chung 2 cặp tính trạng

  Theo tỉ lệ 9:3:3:1

  Các cặp TT DT độc lập nhau

  I/- THÍ NGHIỆM CỦA MENDEN:

  * Bảng 4. Phân tích kết quả TN của Menden

  315

  101

  108

  32

  x

  x

  x

  x

  Xét chung 2 cặp tính trạng

  (3:1)x(3:1)=9VT:3VN:3XT:1XN

  Các cặp TT DT độc lập nhau

  Khi lai cặp bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản DT độc lập với nhau, thì F2 có tỉ lệ mỗi KH bằng …………

  của các tính trạng hợp thành nó.

  tích các tỉ lệ

  I/- THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN:

  ?

  1/- Thí nghiệm: Lai hai thứ đậu hà lan thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản

  P : Hạt vàng, trơn x Hạt xanh, nhăn

  ?

  F1 : Hạt vàng, trơn

  15 cây F1 tự thụ phấn

  F2 : 315vàng, trơn; 108 xanh, trơn; 101 vàng, nhăn; 32 xanh nhăn

  9 vàng, trơn : 3 xanh, trơn : 3 vàng nhăn : 1 xanh, nhăn

  2/ Bảng 4 phân tích kết quả thí nghiệm lai của Menden (SGK)

  3/ Kết quả thí nghiệm :

  Khi lai cặp bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập v?i nhau, thì F2 có tỉ lệ kiểu hình bằng tích các tính trạng hợp thành nó.

  II/- BIẾN DỊ TỔ HỢP:

  Bi?n d? t? h?p và t? l? c?a nó du?c xác d?nh d?a trên KH c?a P

  Hạt xanh trơn và hạt vàng nhăn là những BD tổ hợp

  II/- BIẾN DỊ TỔ HỢP:

  ?

  Chính sự phân li độc lập của các cặp tính trạng đã đưa đến sự tổ hợp lại các tính trạng của P làm xuất hiện các kiểu hình khác P, kiểu hình này được gọi là biến dị tổ hợp.

  Câu 2/10 SGK: Hãy phát biểu quy luật phân li.

  Câu 1 : Phân biệt tính trạng trội , lặn và cho thí dụ.

  Câu4/10 SGK: Cho hai giống cá kiếm mắt đen thuần chủng và mắt đỏ thuần chủng giao phối với nhau được F1 toàn cá kiếm mắt đen. Khi cho các con cá F1 giao phối với nhau thì tỉ lệ KH ở F2 như thế nào? Cho biết màu mắt chỉ do một nhân tố DT quy định.

  Trả lời: Vì F1 toàn là cá kiếm mắt đen, cho nên mắt đen là tính trạng trội, con mắt đỏ là tính trạng lặn.

  * Qui ước gen AA quy định mắt đen, gen aa mắt đỏ.

  * Sơ đồ lai:

  TRẮC NGHIỆM

  Câu 1: Kết quả của quy luật phân li của Menden là:

  A. F2 đồng tính trội.

  B. F2 có tỉ lệ 1 trội : 1 lặn.

  C. F2 có tỉ lệ 1 trội : 3 lặn.

  D. F2 có tỉ lệ 3 trội: 1 lặn.

  Câu 2: Kiểu gen sau đây biểu hiện kiểu hình trội trong trường hợp tính trội hoàn toàn là:

  A. AA và aa

  B. Aa và aa

  C. AA và Aa

  D. AA, Aa và aa

  * Học bài:

  – Chú ý quy luật phân li của Menden.

  – Viết được sơ đồ lai và giải thích thí nghiệm.

  * Bài sau: “Lai một cặp tính trạng tiếp theo”

  Đọc bài ở SGK để tìm hiểu thí nghiệm lai và giải thích các thí nghiệm của Menden tiếp theo.

  Chúc các em học giỏi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lý Thuyết Sinh 9: Bài 4. Lai Hai Cặp Tính Trạng
 • Soạn Địa 9 Bài 4 Ngắn Nhất: Lao Động Và Việc Làm. Chất Lượng Cuộc Sống
 • Soạn Sử 9 Bài 4 Ngắn Nhất: Các Nước Châu Á
 • Bài 10. Ảnh Hưởng Của Các Nhân Tố Ngoại Cảnh Đến Quang Hợp
 • Unit 10. Life On Other Planets
 • Tuổi Trẻ Và Tương Lai Đất Nước

  --- Bài mới hơn ---

 • Viết Bài Tập Làm Văn Số 7 Lớp 8
 • Hãy Nói “không” Với Các Tệ Nạn
 • Viết Bài Tập Làm Văn Số 7 Lớp 8 Hay Nhất
 • Bài Văn Mẫu Lớp 8 Số 7 Đề 1: Tuổi Trẻ Là Tương Lai Của Đất Nước
 • Dangcapphaidep.vn: Trà Giải Rượu Tw Hovenia Dulcis Hàn Quốc Chiết Xuất 100% Thiên Nhiên
 • Đề bài: Tuổi trẻ và tương lai đất nước – Bài tập làm văn số 7 lớp 8

  Tất cả con người sinh ra trên thế giới này đều bắt đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ chính là quãng đời thanh xuân đẹp nhất của con người. Đó là khi chúng có có đủ tri thức, có đủ sức khoẻ. Nếu chúng ta biết vận dụng những kiến thức mình có được để phục vụ cho đất nước thì điều đó thật tuyệt vời biết bao nhiêu. Có thể nói, tuổi trẻ chính là tương lai của đất nước. Đất nước muốn mạnh thì phải do những người trẻ gây dựng nên.

  Nhớ lại những năm tháng đấu tranh hào hùng của dân tộc. Có biết bao nhiêu chiến sĩ khi ấy mới chỉ mười tám, đôi mươi nhưng sẵn sàng xung phong ra chiến trường để cầm súng đánh giặc. Họ không ngại gian khó, không sợ hiểm nguy, thậm chí còn sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng của mình miễn sao dành lại được độc lập cho Tổ quốc. Chính họ đã dâng hiến tuổi trẻ của mình cho quê hương, cho dân tộc. Nhờ có những con người như vậy mà ngày hôm nay chúng ta mới được sống trong hoà bình, được đến trường và học tập.

  Bác Hồ của chúng ta cũng là một minh chứng hùng hồn cho tuổi trẻ. Ngày ấy khi vẫn còn là chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành, Bác đã ra đi tìm được cứu nước. Với tinh thần tự học của mình, Bác đã nghiên cứu, đã học tập và cuối cùng đã đứng lên lãnh đạo dân tộc ta giành được độc lập. Cả một thời tuổi trẻ của mình Bác chỉ có một mong ước duy nhất là làm sao cho đất nước ta được hoàn toàn độc lập, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc. Chính mong ước ấy đã thôi thúc Bác hành động để rồi giữa quảng trường Ba Đình lịch sử, Bác đọc bản Tuyên ngôn độc lập trước sự chứng kiến của toàn dân tộc Việt Nam. Giây phút ấy mới thiêng liêng biết bao nhiêu.

  Có thể nói, tuổi trẻ và người trẻ nắm giữ vận mệnh của đất nước. Nếu tuổi trẻ ý thức được việc nên làm thì đất nước sẽ đi lên. Còn nếu tuổi trẻ đắm chìm trong những thú vui vô bổ thì tương lai đất nước sẽ đắm chìm trong tối tăm, lạc hậu.

  Hôm nay, bạn có nghĩ vì sao chúng ta cần đến trường mỗi ngày hay không? Đó là bởi chỉ có tri thức mới đem đến cho chúng ta một tuổi trẻ tươi đẹp. Có tri thức, chúng ta sẽ không sợ lạc lõng với thế giới, khi gặp bạn bè năm châu chúng ta cũng không hề phải run sợ. Khi chúng ta có tri thức, chúng ta có thể làm được rất nhiều điều chúng ta muốn. Mai này, trong số chúng ta sẽ có rất nhiều người trở thành giáo viên, bác sĩ,… Những người giáo viên sẽ tiếp tục truyền đạt kiến thức của mình cho những thế hệ sau. Những người bác sĩ thì giúp chữa bệnh cứu người. Cứ như vậy, mỗi người mỗi ngành nghề sẽ giúp phát triển đất nước theo những cách khác nhau.

  Kể từ sau khi giành được độc lập, nước ta đã không ngừng phát triển trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó là nhờ sự cố gắng không ngừng của những người trẻ. Tuổi trẻ tham gia vào lao động sản xuất. Tuổi trẻ tham gia vào nghiên cứu sáng tạo. Và tuổi trẻ tham gia vào phát triển đất nước. Ngày nay, có biết bao nhiêu cái tên làm rạng danh Tổ quốc ta trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Đó là giáo sư Ngô Bảo Châu – người Việt Nam đầu tiên giành được Huy chương Fields. Đó là Trần Lê Quang Tín với giải nhất violin quốc tế. Đó là Nguyễn Thị Thu Trang với giải nhất cuộc thi viết thư UPU. Đó là đội tuyển U23 Việt Nam với huy chương bạc tải giải vô địch u23 châu Á đã nâng tầm của thể thao Việt Nam. Những cái tên ấy, những con người ấy, thật đáng để chúng ta ngưỡng mộ và tự hào.

  Lẽ dĩ nhiên, đất nước Việt Nam sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai. Chúng ta sẽ là những chủ nhân tương lai của đất nước và chính chúng ta sẽ là những người đưa Việt Nam bay cao, bay xa. Giống như lời dạy của Bác Hồ năm xưa: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”.

  Nhã Đan

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Ngữ Văn Lớp 6 Bài 7: Em Bé Thông Minh
 • Soạn Văn Lớp 7: Cách Làm Bài Văn Lập Luận Giải Thích
 • Kĩ Thuật Hoán Vị Vòng Quanh Cac Ki Thuat Hoan Vi Vong Quanh Va Mot So Ung Dung Quan Trong Doc
 • Phương Pháp Giải Bài Toán Hoán Vị Vòng Quanh Cực Hay Có Lời Giải
 • Bộ Đề Thi Violympic Toán Lớp 6 Năm Học 2022
 • Cách Hóa Trang Halloween Đơn Giản: Vẽ Mặt, Vẽ Nail Ấn Tượng

  --- Bài mới hơn ---

 • 5 Cách Hóa Trang Halloween Cho Trẻ Em Đơn Giản Nhất
 • Cách Vẽ Con Hổ Và Tranh Vẽ Con Hổ
 • Tìm Hiều Về Trang Phục Truyền Thống “hanbok” Của Đất Nước Hàn Quốc ” Sarang Travel
 • Tải Làm Thế Nào Để Vẽ Ken Kaneki Và Bạn Bè Cho Máy Tính Pc Windows Phiên Bản
 • Cách Làm Nhà Bằng Que Kem Đơn Giản Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Hàng năm, ngày lễ ma quỷ Halloween được tổ chức vào ngày 31/10 bắt đầu từ khung giờ chiều tối cho đến mười hai giờ đêm. Giống với ngày xá tội vong nhân ở nước ta vào rằm tháng 7, đây là thời điểm khi cánh cửa địa ngục sẽ mở ra, các linh hồn sẽ được tự do, trở về đoàn tụ cùng gia đình. Ít ai biết nguồn gốc của ngày lễ ma quỷ Halloween đến từ dân tộc Celt sống ở Ireland, Anh Quốc, Pháp,…

  Cách hóa trang Halloween ấn tượng năm 2022

  2.1. Cách trang điểm Halloween đơn giản

  Tận dụng ngay bộ trang điểm sẵn có trong tủ đồ của bạn, chỉ tầm 10 phút là bạn đã hoàn thành trang điểm rùng rợn cho mùa Halloween năm nay rồi!

  Cách 1: Trang điểm Halloween máu chảy từ mắt

  Rửa mặt sạch trước khi trang điểm.

  Đầu tiên, bôi một lớp kem lót cho da sẫm màu, sau đó là lớp kem màu trắng lên toàn bộ khuôn mặt.

  Dùng phấn mắt nâu sẫm tô đậm quanh vùng hốc mắt, viền mũi, viền môi và gò má. Tiếp tục dùng son môi màu tối tô lên môi và quẹt son đỏ tạo thành những đường nham nhở quanh mắt và trán.

  Sử dụng cây chổi trang điểm lớn tô phấn màu đen tới vùng má và trán. Sau đó, sử dụng chì kẻ mắt đen kẻ viền mắt đậm và dùng chổi quét phủi để tạo vùng mờ cho nét vẽ thêm tự nhiên.

  Dùng tiếp phấn màu hồng hoặc son đỏ cho phần mắt và khóe môi để tạo thành những đường máu ghê rợn. Cuối cùng, dùng phấn mắt đen và nâu quét quanh thành cổ để cân bằng là xong.

  Cách 2: Trang điểm Halloween khâu môi

  Rửa mặt thật sạch và bôi lớp kem lót để bảo vệ da.

  Đầu tiên, tán phấn mắt màu xám quanh vùng mắt, hốc mắt. Sau đó, sử dụng màu nâu nhạt ở phần đuôi mắt để tạo độ sâu cho đôi mắt. Dùng bút kẻ mắt vẽ một đường vừa phải cho thật tự nhiên.

  2.2. Cách vẽ nail Halloween

  Nail Spider

  Dụng cụ cần có: Sơn móng tay OPI – In My Back Pocket màu cam, bút vẽ nail, công cụ chấm đốt và topcoat.

  Vệ sinh móng tay trước khi vẽ nail.

  Sơn 1 lớp sơn nền với OPI – In My Back Pocket màu cam.

  Vẽ thân con nhện bằng công cụ chấm đốt để tạo hai chấm đen nhỏ ở giữa móng tay của bạn.

  Cuối cùng dùng bút vẽ nail mảnh vẽ một đường từ giữa bụng xuống gần sát phần da móng.

  Hoàn thành bước cuối cùng bằng việc sơn lớp topcoat để bảo vệ bộ móng.

  Nail Lưới Nhện

  Dụng cụ cần có: Sơn màu xanh non, sơn màu trắng, bút vẽ nail màu đen và topcoat.

  Vệ sinh móng tay trước khi vẽ nail.

  Sơn 1 lớp sơn nền với sơn màu cam chuyển sắc.

  Tiếp tục dùng sơn màu đen vẽ hai đường vuông góc với nhau ngay chính giữa móng tay và sơn màu đen vẽ tương tự ngay chính giữa hai đường màu trắng vừa vẽ.

  Dùng sơn đen vẽ thêm 2 đường chéo và các lưới nhện từ nhỏ đến to.

  Hoàn thành bước cuối cùng bằng việc sơn lớp topcoat để bảo vệ bộ móng.

  2.3. Cách chọn trang phục trong ngày Halloween

  Tìm theo phong cách riêng của bạn

  Cách chọn trang phục Halloween là yếu tố quan trọng thể hiện phong cách riêng biệt, cá tính của bản thân. Bạn có thể phối hợp những trang phục thú vị hay tự sáng tạo trang phục độc đáo. Kết hợp quần jean đơn giản, năng động với áo choàng huyền bí và chiếc nón phù thủy nổi bật, ấn tượng. Chỉ cần vài phút đơn giản là có ngay trang phục Halloween vừa lạ vừa quen với chi phí siêu thấp.

  Màu sắc bạn thường mặc

  Là một tín đồ của gam màu đen huyền bí, một nàng tiên quyến rũ, ma cà rồng khát máu hay phù thủy bí ẩn là một số gợi ý nhân vật bạn có thể lựa chọn. Ngược lại, những trang phục hoa trang tiêu biểu đặc trưng của Halloween như bí ngô, yêu tinh, bóng ma,… cũng rất phổ biến. Hoặc bạn có thể kết hợp nhiều phong cách khác nhau để tạo nên những sắc thái đặc biệt, cá tính mới lạ không lẫn với ai. Yên tâm là phong cách càng “dị” sẽ càng được đón chào trong dịp lễ hội này.

  Dựa theo sở thích của bạn

  Bạn cực kỳ hâm một nhân vật trong những bộ phim bom tấn, một cầu thủ bóng đá đình đám, một MC nổi tiếng hay những nhân vật trong truyện tranh Nhật Bản và muốn có cơ hội “đóng vai” họ trong đời thực. Đừng ngại ngần hiện thực hóa giấc mơ này, hãy tự tin và thoải mái cosplay nhân vật bạn yêu thích.

  2.4. Đặc biệt: Cách hóa trang cho bé trong ngày hội hóa trang

  Hóa trang thành nhân vật chú hề tinh nghịch

  Đầu tiên, tận dụng sơn màu trắng tô xung quanh vùng mắt để tạo hiệu ứng một đôi mắt thật lớn. Tiếp đó lấy cọ trang điểm thấm màu sơn đen tô xung quanh tạo thành một đường viền. Vẽ thêm vào giữa hai mắt đường highlight màu xanh tạo điểm nhấn.

  Dùng sơn màu đỏ tô xung quanh miệng để tạo hình khuôn miệng thật lớn và tô đường viền màu trắng/ đen. Sau đó, tạo má lúm đồng tiền bằng sơn trắng và viền đen ở hai bên mép.

  Bước cuối cùng chính là tạo chiếc mũi đặc trưng bằng việc tô sơn đỏ lên mũi. Thêm chiếc nơ siêu to, bộ tóc giả đầy sắc màu, bé đã có ngay một diện mạo siêu đáng yêu, hài hước.

  Hóa trang thành cô bé phù thủy dễ thương

  Dùng bông mút trang điểm tô sơn màu xanh làm lớp sơn nền cho cả khuôn mặt.

  Tiếp tục dùng bút vẽ màu đen vẽ thêm vài đường nét kỳ quái, sau đó thêm điểm nhấn bằng đường viền trắng.

  Tô viền mắt màu đen và lông mày đậm, tô màu sơn trắng và xanh lên khu vựa má và cằm.

  Cuối cùng, thêm chiếc nón phù thủy huyền bí và cây chổi nữa và bước ra ngoài làm người khác “giật mình” thôi nào.

  Hóa trang thành siêu nhân

  Bé đam mê những siêu nhân, siêu anh hùng đi giải cứu thế giới, “tậu” ngay cách hóa trang Halloween siêu đơn giản mà cực sống động này.

  Dùng bông mút trang điểm thấm sơn màu xanh và tô lên khu vực hai bên mắt. Sau đó, dùng bút vẽ màu đen tô thêm đường viền bao quanh.

  Kẻ thêm chút lông mày cho thật ấn tượng, khoác thêm tấm áo choàng. Thế là bé đã nhanh chóng hóa thân thành siêu nhân rồi.

  Ngày Halloween đang đến rất gần, hãy sắm ngay cho mình một cách hóa trang Halloween thật đáng sợ, cùng cạ cứng bước ra đường, hòa cùng bầu không khí lễ hội. Hi vọng những chia sẻ ở trên sẽ hữu ích với bạn!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Vẽ Trang Trí Hình Vuông Đơn Giản
 • Tải Làm Thế Nào Để Vẽ Gundam Cho Máy Tính Pc Windows Phiên Bản
 • Cách Vẽ Một Tháp Eiffel Bằng Bút Chì Từng Bước. Cách Vẽ Tháp Eiffel Bằng Bút Chì Từng Bước Vẽ Đèn Theo Hình Tháp Eiffel
 • Khám Phá Cách Làm Tháp Eiffel Đơn Giản Đẹp Mắt Từ Tăm Tre
 • Lời John Mccain Ứng Nghiệm, Nga
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100