Top 21 # Xem Nhiều Nhất Cách Vẽ Lửa Cháy / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Techcombanktower.com

Cách Tạo Hiệu Ứng Chữ Lửa Cháy Trong Adobe Photoshop / 2023

Hiệu ứng chữ này được lấy cảm hứng từ nhiều Layer Styles có sẵn trên GraphicRiver.

Nguyên liệu

Những tài nguyên sau được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này:

1. Cách tạo Background và Text Layers

Bước 1

Bước 2

Tạo text trong All Caps sử dụng font Aller Light. Thiết lập Size thành 350 pt và Tracking thành 100.

2. Cách tạo Stroke Path và Layer

Bước 1

Bước 2

3. Cách sử dụng Flame Filter

Bước 1

Tiếp theo, bạn sẽ được thao tác với những tùy chọn và các giá trị cài đặt khác vào đường path với những ngọn lửa đến khi có kết quả bạn thích.

Những giá trị được sử dụng dưới dây là:

Basic

Advanced

Bước 2

Khi có kết quả mà bạn thích, chọn công cụ Direct Selection Tool (A) và nhấn phím Return để thoát work path.

4. Cách tạo một Texture Overlay Layer

Bước 1

Tạo một new layer trên Stroke Flames layer, đặt tên Flame Texture, và chọn White.

Đảm bảo thiết lập Foreground và Background Colors thành Black và White.

Bước 2

Bước 3

Bước 4

5. Cách tạo một Texture sử dụng Filters

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Thêm hiệu ứng khác cho layer mới.

6. Cách điều chỉnh Blending Options của Layer

Bước 1

Bước 2

Thanh trượt này ngăn vùng sáng của texture tác động với nội dung bên dưới.

Bước 3

Thử các giá trị khác để có kết quả mà bạn muốn.

Chúng ta quay lại texture ở cuối bài hướng dẫn để làm mờ nó đi, bạn cũng có thể xác định thêm một vài giá trị.

7. Cách thêm những ảnh ngọn lửa

Bước 1

Cách tốt hơn hết là chuyển ảnh thành các Smart Objects để bạn có thể áp dụng các thay đổi mà không làm hỏng chúng.

Bước 2

Thay đổi chế độ của image layer từ Blend Mode sang Screen.

Bước 3

Nhấn Command-T để vào chế độ Free Transform Mode và di chuyển, định dạng lại kích thước và xoay ảnh để đặt lên một phần văn bản.

Nhấn phím Return để lưu thay đổi.

Bước 4

8. Thêm nhiều ngọn lửa hơn

Bước 1

Đặt hình ngọn lửa khác trên một phần khác của văn bản, thay đổi chế độ của layer từ Blend Mode sang Screen và thay đổi khi cần.

Bước 2

Lặp lại các bước để thêm vào nhiều hình ngọn lửa nếu cần vào văn bản.

Bước 3

Đặt tất cả các layer của ảnh ngọn lửa trong một nhóm và đặt tên Flames.

9. Cách thêm Light Smoke Images

Bước 1

Đặt hình khói lên một phần text và thay đổi khi cần.

Bước 2

Nhấn Command-U để điều chỉnh Hue/Saturation. Đánh dấu Colorize và thay đổi Hue thành 215, Saturation thành 25, và Lightness thành -60.

Bước 3

Thanh trượt này bảo vệ những vùng sáng hơn của text bằng smoke texture.

Bước 4

Bước 5

Bạn cũng có thể nhân đôi Hue/Saturation tương tự như cách bạn nhân đôi chúng cho ảnh các ngọn lửa.

Lặp lại các bước tương tự đến khi có kết quả bạn thích.

Bước 6

10. Cách thêm các hình ảnh khói mạnh

Bước 1

Chúng ta sẽ thêm nhiều ảnh khói để tạo chiều sâu hơn.

Thêm ảnh khói mới, thay đổi chế độ của layer từ Blend Mode sang Lighter Color, đặt nó lên một phần text và thay đổi khi cần.

Bước 2

Thêm một vài ảnh khói sử dụng giống chế đô Blend Mode, và giữ một ít ảnh có kích thước nhỏ nhiều hơn ảnh ảnh sáng hơn.

Bước 3

11. Cách thêm các tia sáng

Bước 1

Bước 2

Lặp lại những bước tương tự để thêm nhiều tia sáng trên text.

Bước 3

Đặt tất cả các spark image layer trong một nhóm và đặt tên Sparks.

12. Cách tạo Outer Glow

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Bước 4

Thay đổi chế độ của Glow layer từ Blend Mode thành Hard Light và Opacity là 25%.

13. Cách thêm khói vào Background

Bước 1

Đặt một ảnh khói trên tất cả các layer và thay đổi chế độ của layer từ Blend Mode thành Screen.

Định dạng lại kích thước của ảnh vào một mặt của tài liệu.

Bước 2

Nhấn Command-U để điều chỉnh Hue/Saturation. Đánh dấu ô Colorize và thay đổi Hue là 215, Saturation là 25, và Lightness là -83.

Hãy nhớ rằng những giá trị này được sử dụng trong hướng dẫn nhưng bạn luôn có thể tinh chỉnh để phù hợp với công việc và ảnh của bạn.

Bước 3

Bước 4

Lặp lại những bước tương tự để thêm vài ảnh khói.

Bước 5

Bạn cũng có thể thêm khói phía sau text.

14. Cách tạo Background Texture

Bước 1

Đặt Fireworks0017 – Image 2 texture trên Solid Color layer, và thay đổi chế độ của layer từ Blend Mode sang Linear Dodge (Add) và Opacity là 50%.

Thay đổi texture khi cần để fill background.

Bước 2

Bước 3

Thiết lập Foreground Color là Black, chọn công cụ Brush Tool và chọn đầu cọ mềm tròn. Vẽ lên vùng bất kỳ mà bạn muốn xóa.

15. Cách áp dụng điều chỉnh cuối cùng

Bước 1

Chọn FoggyNight.3DL từ trình đơn 3DLUT File và thay đổi Opacity là 10%.

Bước 2

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành

Trong bài hướng dẫn này, chúng ta đã tạo ra một văn bản work path và tạo stroke với các ngọn lửa bằng cách sử dụng Flame filter. Sau đó, chúng ta đã thêm lửa, khói và texture ảnh tia lửa để tạo hiệu ứng. Chúng ta cũng đã sử dụng blending option, filter và adjustment để hòa trộn mọi thứ với nhau tốt hơn. Cuối cùng, chúng ta đã thêm background và những chỉnh sửa hiệu ứng hoàn tất.

Tạo Hiệu Ứng Chữ Lửa Cháy Siêu Thực Bằng Photoshop / 2023

Bước 1: Chọn hình nền phù hợp

Mở một hình nền phù hợp mà bạn muốn tạo hiệu ứng văn bản lửa cháy. Ví dụ này đã sử dụng kết cấu kiểu kim loại cũ, kích thước 800×600 pixel nhưng bất kỳ kết cấu có nền tối phù hợp nào cũng có thể áp dụng cách làm tương tự.

Bước 2: Tạo hiệu ứng low key

Thêm một số điều chỉnh sắc thái và màu sắc để tạo hiệu ứng low key trên phần nền đã chọn (low key là hiệu ứng sử dụng tông màu đen chủ đạo để làm nổi bật đối tượng chính). Chọn công cụ Elliptical Marquee (M) và vẽ một hình bầu dục lớn ở chính giữa nền.

Bước 3: Đảo ngược vùng chọn

Sử dụng tổ hợp phím Cmd/Ctrl + Shift + I để đảo ngược vùng chọn trong tài liệu:

Bước 4: Làm tối phần nền

Chuyển đến menu Layer, chọn New Adjustment Layer, rồi nhấp vào lệnh Curves. Nhấp để thêm điểm midtone (vùng trung) tùy chỉnh trên đường Curve và kéo xuống dưới để làm tối hình ảnh:

Bước 5: Làm mềm các cạnh

Bước 6: Điều chỉnh các giá trị

Bước 7: Nhập nội dung văn bản

Ví dụ này đã sử dụng các giá trị sau cho phần văn bản:

Phông chữ: MetroBlack LT Two Regular

Kích thước: 400px

Màu sắc: 474747

Khi đã hoàn thành, hãy sử dụng phím tắt Cmd/Ctrl + Enter để áp dụng những thay đổi cho layer Type.

Bước 8: Nhân đôi layer Background

Bước 9: Ẩn hình ảnh sao chép

Bước 10: Thêm midtone vào đường Curve

Bước 11: Áp dụng các Layer Style

Tiếp theo, ta sẽ điều chỉnh phần Layer Style để tách layer Text khỏi phần nền. Trong bảng điều khiển Layers, nhấp vào menu “FX” và áp dụng các Layer Style sau:

Drop Shadow

Blend Mode: Multiply

Opacity: 85%

Distance: 20px

Spread: 0px

Size: 20px

Bevel and Emboss

Depth: 1000%

Size: 5px

Angle: 130

Altitude: 48

Highlight Colour: fa8b09

Highlight Opacity: 95%

Shadow Colour: 000000

Shadow Opacity: 85%

Bước 12: Tạo hiệu ứng lửa cháy xung quanh văn bản

Bây giờ, ta sẽ tạo ra một số ngọn lửa kỹ thuật số xung quanh phần văn bản, bằng cách sử dụng bộ lọc Flame Filter mới của Photoshop CC và một số đường path tùy chỉnh để chỉ ra vị trí và hướng của ngọn lửa.

Bước 13: Tạo đường path

Bước 14: Điều chỉnh Flame Filter

Flame Type: One Flame along Path

Width: 37 px

Flame Lines: 9

Turbulent: 66

Jag: 0

Opacity: 49

Bước 15: Điều chỉnh các giá trị của hiệu ứng Filter

Bước 16: Thêm hiệu ứng bóng đổ

Tiếp theo, ta sẽ thêm một số hiệu ứng bóng đổ để tạo ra ánh sáng rực rỡ xung quanh ngọn lửa.

Bước 17: Đổi tên cho layer vừa sao chép

Đặt tên lại cho lớp vừa sao chép thành “Flame Glow” và di chuyển nó xuống dưới layer Flames trong bảng điều khiển.

Bước 18: Đổi Blending Mode thành Color Dodge

Bước 19: Làm mềm các cạnh của ngọn lửa

Bước 20: Điều chỉnh hiệu ứng Color Dodge

Bước 21: Điều chỉnh thanh trượt Saturation

Kéo thanh trượt Saturation để giảm cường độ màu trong ánh lửa.

Bước 22: Tạo layer “Extra Glow”

Sử dụng phím tắt Cmd/Ctrl + Shift + N để tạo layer mới. Đặt tên cho nó là “Extra Glow”. Trong bảng điều khiển Layers, di chuyển nó xuống dưới layer “Flames Glow”.

Bước 23:

Thay đổi Blending Mode thành Color Dodge.

Bước 24:

Chọn công cụ Brush (B). Trong hộp công cụ, nhấp vào Foreground Swatch và thay đổi Colour thành CAAF50.

Bước 25: Điều chỉnh Color Dodge

Sử dụng một soft brush kích thước lớn để quét lên một số phần phát sáng xung quanh cạnh của ngọn lửa và trên phần văn bản.

Bước 26: Tạo thêm một số tia lửa

Để hoàn thiện, ta sẽ thêm một số tia lửa vào phần gốc của ngọn lửa đã tạo, bằng cách sử dụng một brush tùy chỉnh. Sử dụng phím tắt Cmd/Ctrl + N để tạo tài liệu mới. Trong hộp thoại, thiết lập các thuộc tính sau và rồi nhấp OK:

Name: Spark Prototype

Width: 50 px

Height: 20 px

Color Mode RGB

Background Contents: White

Bước 27:

Chọn công cụ Ripse Marquee (M) và vẽ một hình chữ nhật nhỏ nằm ngang trong tài liệu.

Bước 28: Xóa vùng chọn

Sử dụng phím tắt Cmd/Ctrl + I để đảo ngược khu vực này thành màu đen. Sử dụng phím tắt Cmd/Ctrl + D để xóa vùng chọn.

Bước 29: Thêm chuyển động cho tia lửa

Bước 30: Làm cho brush tip chân thực hơn

Bây giờ quay trở lại phần văn bản đã thêm hiệu ứng lửa cháy. Chọn công cụ Brush (B), hiển thị nguyên mẫu tia lửa dưới dạng brush tip đang hoạt động. Hãy điều chỉnh một số thuộc tính nét vẽ cho tip tùy chỉnh này để làm nó giống như thực.

Bước 31: Tạo layer “Coloured Sparks”

Sử dụng phím tắt Cmd/Ctrl + Shift + N để tạo layer mới có tên “Coloured Sparks”.

Bước 32: Vẽ tia lửa

Đặt Foreground Colour thành White trong Toolbox. Trong cửa sổ tài liệu, bắt đầu vẽ một số tia lửa xung quanh phần gốc của ngọn lửa. Bắt đầu các nét vẽ từ gốc và vẽ theo hướng mà bạn muốn chúng di chuyển, theo đường thẳng hoặc cong. Khi đặt Angle Jitter Control thành “Direction”, các tia lửa sẽ luôn thẳng với hướng di chuyển của chuột.

Bước 33: Thay đổi màu sắc cho tia lửa

Bước 34: Tạo nhiều sắc thái màu cho tia lửa

Bạn có thể tiếp tục thêm các sắc thái màu cam và vàng khác nhau vào tia lửa để tạo ra một palette (bảng màu) đa dạng hơn.

Đây là kết quả cuối cùng:

Vẽ Một Tên Lửa Nhỏ. Cách Vẽ Tên Lửa: Một Số Cách Đơn Giản Để Giúp Người Lớn / 2023

Khái niệm “tên lửa” khá rộng. Đây có thể là pháo năm mới và vũ khí được sử dụng trong chiến sự. Và ở đây chúng ta sẽ nói về máy bay ngày hôm nay. Một tên lửa bay vào vũ trụ là một cơ chế rất phức tạp, được nhồi bằng nhiều thiết bị điện tử, bay do lực đẩy phản lực đặc biệt. Khi phương tiện phóng lên cao, một phần của thân tàu được tách ra khỏi nó, do đó, lực đẩy phản ứng xảy ra. Đạt đến quỹ đạo của nó, một con tàu vũ trụ chỉ bay xung quanh nó quanh Trái đất. Một vụ phóng tên lửa có thể được thực hiện trên quỹ đạo có hoặc không có phi công – phi hành gia. Chuyến bay của phi hành gia đầu tiên trên thế giới trên tàu tên lửa Vostok Yu.A. Gagarin được thực hiện vào ngày 12 tháng 4 năm 1961 ở nước ta. Sau đó, nó được gọi là Liên Xô. Đó là một kỳ nghỉ tuyệt vời cho người dân của chúng tôi. Hãy để chúng tôi dạy bạn cách vẽ bằng bút chì một tên lửa bay ra ngoài vũ trụ.

Giai đoạn 1. Đầu tiên, vẽ các đường mà sau này sẽ giúp bạn mô tả bản vẽ cuối cùng. Hai tính năng chuyển xiên trên trang tính ở phần trên bên phải được đặt ở một khoảng cách nhỏ với nhau. Một đường gần như đi thẳng xuống từ đường dưới, hơi cong về phía cuối.

Giai đoạn 2. Bây giờ giữa hai tính năng, chúng ta sẽ bắt đầu vẽ thân tên lửa. Ở dòng đầu tiên, chúng ta vẽ phần trên của vỏ với hình dạng hơi nhọn. Từ đó, chúng ta vẽ hai đường thẳng song song với đường thẳng thứ hai và kết nối chúng với một đoạn giữa chúng. Chúng tôi phác thảo đường cong của đường gần đỉnh. Đằng sau đường cong đầu tiên ở phía trên cơ thể, chúng ta vẽ một đường khác ở phía xa. Ở dưới cùng của vụ án, chúng tôi hiển thị bốn phần nằm ở phía đối diện của vụ án.

Giai đoạn 3. Bây giờ dọc theo một đường thẳng, chúng tôi mô tả đuôi khói bốc lửa của một tên lửa. Nó xuất hiện khi tên lửa di chuyển, khi nhiên liệu cháy. Chúng tôi vẽ nó với các đường lượn sóng khác nhau đến cùng. Ở phần đầu của đuôi, chúng tôi xuất hiện những tia lửa, và sau đó đến cuối nó sẽ là một vệt khói.

Giai đoạn 4. Kết quả là chúng ta có được bức tranh đen trắng sau đây, có thể được vẽ như thể hiện ở đây. Nói chung, một hình ảnh hơi đơn giản của tên lửa mà không có chi tiết đã thu được.

Học vẽ tên lửa rất dễ! Bài học này sẽ giúp bạn.

Vật liệu cần thiết:

một tờ giấy trắng;

một cây bút chì đơn giản;

một cục tẩy;

bút đánh dấu màu đen hoặc bút nỉ;

bút chì màu của các tông màu đỏ, xanh và vàng.

Các giai đoạn vẽ:

1. Trước tiên, bạn cần vẽ một hình thức chung của tên lửa. Hãy để chúng tôi mô tả nó dưới dạng một hình bầu dục kéo dài từ trên xuống dưới.

Trao tự do cho chuyến bay của trí tưởng tượng của trẻ em

3. Làm tròn các góc nhọn.

Những cách khác để hình ảnh một tên lửa

5. Thêm một vài dòng sẽ trang trí tên lửa của chúng tôi, như là các yếu tố bổ sung.

7. Phần dưới gần cánh của tên lửa và khung cửa sổ sẽ được vẽ bằng bút chì màu xám đơn giản, trong đó một bản phác thảo của bản vẽ đã được áp dụng. Chúng tôi cũng cung cấp cho họ bóng và một phần bóng, thêm khối lượng vào bản vẽ.

8. Bây giờ chúng ta chuyển sang vẽ cửa nóc. Lấy bút chì màu xanh hoặc màu xanh và cung cấp màu cho yếu tố này.

9. Sau đó, nhẹ nhàng di chuyển lên đầu và cánh. Đối với các phần chính của vận chuyển không gian này, cần phải lấy một cây bút chì có màu sáng – ví dụ như màu đỏ.

10. Cuối cùng, lấy một màu vàng và tô màu chúng với phần giữa của tên lửa xung quanh cửa sổ.

Không phải ai cũng cho Chúa khả năng mỹ thuật, không phải tất cả chúng ta đều là nghệ sĩ. Nhưng nó xảy ra rằng một đứa con trai hoặc thậm chí một cháu trai đột nhiên yêu cầu rút cho anh ta một tên lửa. Và bạn cần gì để trả lời anh ấy vào lúc này? Đặc biệt là nếu một người trưởng thành cần có thể làm mọi thứ trên thế giới và là tấm gương cho em bé không biết cách vẽ tên lửa. Bài viết này có thể giúp người lớn trong vấn đề khó khăn này.

Hình ảnh một con tàu không gian cho trẻ nhỏ nhất có thể khá sơ sài. Một bức tranh như vậy là hoàn hảo để trang trí máy tính bảng trên tủ quần áo trong trường mẫu giáo, như một ứng dụng cho bộ quần áo bé trai và áo phông hoặc giấy dán tường trong phòng. Ngay cả những người vẽ phác thảo tầm thường nhất cũng có thể tìm ra cách vẽ một tên lửa loại này.

Trẻ lớn hơn có thể cung cấp một lựa chọn phức tạp hơn. Để làm cho tàu vũ trụ càng gần càng tốt với tàu thật, bạn nên sử dụng lớp chủ. Nó cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách vẽ tên lửa theo từng giai đoạn.

Thực hiện các hành động trên hình ảnh của một vật thể nhất định, người ta nên đồng thời giải thích cho trẻ tại sao tên lửa cần cánh, vòi phun, tại sao lửa lại thoát ra khỏi các lỗ. Thật vậy, nhờ ngọn lửa thoát ra từ vòi phun (luồng phản lực), sự vận chuyển không gian này đang di chuyển. Để rõ ràng, bạn thậm chí có thể tiến hành một thí nghiệm với một quả bóng bay. Đầu tiên, nó được bơm căng, và sau đó được giải phóng, cho phép khí tích tụ bên trong thoát ra ngoài. Hãy để đứa trẻ tự nhìn thấy và nhận xét về những gì sẽ xảy ra với khinh khí cầu: nó sẽ cất cánh, giống như một tên lửa (mặc dù trong một thời gian rất ngắn)!

Và sau khi bạn có thể vẽ tên lửa cùng nhau, bạn có thể mời trẻ tự mình hoàn thành bản vẽ. Tất nhiên, trí tưởng tượng của trẻ em sẽ làm cho hình ảnh không giống với hình ảnh mà một người lớn cung cấp cho anh ta. Rốt cuộc, người cố vấn dạy đứa trẻ cách vẽ tên lửa bằng bút chì, và một nghệ sĩ nhỏ chắc chắn sẽ tiếp cận quá trình một cách sáng tạo và vẽ tên lửa bằng bút nỉ, sơn, hoặc thậm chí mô tả các ngôi sao ngoài hành tinh gần đó, mặt trời và thậm chí có thể là người ngoài hành tinh.

Sao chép một hình ảnh từ giấy bằng kính. Tất nhiên, trước tiên bạn nên chọn hình ảnh phù hợp. Sau đó, bạn cần áp dụng bản vẽ vào kính, che nó bằng một tờ giấy trắng, nơi mà đối tượng sẽ được đặt sau đó. Một đèn nền được lắp đặt dưới kính, và sau đó đường viền của tên lửa được phác thảo nhẹ nhàng. Bạn có thể sử dụng kính cửa sổ thông thường (nếu bức tranh xảy ra vào ban ngày).

Ngoài ra còn có một cách khác để vẽ tên lửa – dịch bản vẽ bằng giấy carbon. Ở đây, điều quan trọng là không nhầm lẫn bên nào phù hợp dưới tấm với hình ảnh, nếu không có thể có nguy cơ làm hỏng cuốn sách hoặc album.

“Cách di động” của bản vẽ cho phép bạn thay đổi tỷ lệ của hình ảnh được sao chép. Một đối tượng được vẽ có thể được phóng to hoặc ngược lại, được làm nhỏ hơn. Các tế bào lót bản vẽ gốc và một tờ giấy trắng. Kiểm tra cẩn thận từng ô riêng lẻ, trên một tờ giấy sạch, chúng cố gắng sao chép chính xác nhất có thể tất cả các dòng trên bản vẽ được sao chép. Điều quan trọng là phải giải thích cho đứa trẻ rằng kết quả không hoàn toàn là tác phẩm của tác giả, bởi vì nghệ sĩ chỉ đơn giản là vẽ vẽ ra mà không sử dụng trí tưởng tượng của mình.

3 bước Tô màu bằng bút màu hoặc một cái gì đó khác và bản vẽ của chúng tôi đã sẵn sàng!

Ngoài ra, bạn có thể thử nghiệm với màu sắc, hình dạng và kích thước của hình ảnh, dẫn đến một con tàu ngoài hành tinh 🙂

Cách vẽ thứ hai

Ví dụ thứ hai phức tạp hơn một chút, vì nó được vẽ theo khối lượng. Một đứa trẻ tám tuổi sẽ có thể đối phó với ví dụ vẽ này.

Giai đoạn 4 Chúng tôi đã vẽ xong và bây giờ là lúc để tô màu cho bản vẽ của chúng tôi. Ngoài ra, bạn có thể thêm các hành tinh và ngôi sao 🙂

Nếu bạn mô tả rất nhiều tàu vũ trụ và sao Hỏa, thì bạn sẽ có được một bức tranh về tương lai, một bức tranh về sự thuộc địa của sao Hỏa!

Cách vẽ thứ ba

Hai ví dụ trước là đủ đơn giản, và bây giờ chúng ta có một tên lửa chi tiết về khối lượng. Một đứa trẻ nhỏ có thể không thể đối phó với ví dụ này, nhưng nó rất đáng để thử! Trẻ lớn hơn, tất nhiên, sẽ có thể vẽ một tên lửa như vậy.

Giai đoạn 1 Chúng tôi phác thảo hình bóng bằng bút chì. Cố gắng làm cho nó đối xứng. Ngoài ra, để thuận tiện, bạn cần chia hình bóng làm đôi, do đó sẽ dễ dàng hơn để vẽ các bước sau.

2 giai đoạn Chúng tôi vẽ hai cửa sổ và chia trường hợp với các đường ngang và dọc.

3 giai đoạn Vẽ ngọn lửa và sọc trên cánh của một tên lửa.

Bản vẽ đã sẵn sàng, nó vẫn chỉ để tô màu nó bằng bút chì màu!

Ngoài ra, gần đó bạn có thể vẽ bằng bút chì một người đàn ông nhỏ. Kết quả là, chúng ta có được một bức ảnh với phi hành gia vào không gian bên ngoài trực tiếp từ tên lửa.

Chúng tôi hy vọng bạn thích bài viết vẽ của chúng tôi và con bạn hài lòng với bản vẽ.

Corel Draw: Vẽ Cây Nến Đang Cháy / 2023

– Chọn công cụ vẽ hình chữ nhật ( Rectangle Tool), vẽ một hình chữ nhật theo chiều đứng có kích thước chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.

– Chọn hình chữ nhật mới vẽ xong.

– Chọn Object – Convert To Curves.

– Chọn công cụ chỉnh node ( Shape Tool).

– Tạo đường cong cho cạnh dưới.

– Đối với cạnh trên cũng tạo đường cong nhưng làm lượn sóng để tạo ngọn nến cháy không đều.

– Đối với hai cạnh dài của hình chữ nhật, đoạn trên cũng tạo lượn sóng, giống như những giọt sáp đang chảy xuống (hình 1).

Hình 1

– Chọn Fill Tool – Fountain Tool, trong hộp thoại Fountain Tool ở:

Color Blend: chọn Custom (điểm đầu và cuối của bảng màu Custom chọn màu đỏ, còn chính giữa chọn màu trắng) (hình 2, 3).

Hình 2

Hình 3

– Vẽ thêm một vài giọt sáp đang chảy xuống.

Bước 2: Vẽ tim nến và ngọn lửa

– Chọn công cụ Bezier Tool vẽ một đường lượn sóng ta được tim nến.

– Vẽ hình ngọn lửa nhỏ tô màu đỏ.

– Vẽ tiếp hình ngọn lửa nhưng lớn hơn tô màu vàng cam (hình 4, 5).

Hình 4

Hình 5

– Trên thanh công cụ chọn công cụ Interactive Blend Tool (có thể nhấn phím tắt W).

Bước 3: Sắp xếp và vẽ ánh sáng từ ngọn lửa

– Sắp xếp thân, tim nến và ngọn lửa lại ta được ngọn nến đang cháy (hình 7).

Hình 6

Hình 7

– Nhưng để giống hơn ta phải vẽ thêm vùng sáng của ngọn lửa.

– Chọn công cụ vẽ hình tròn ( Ellipse Tool), vẽ hai hình tròn một nhỏ, một lớn có cùng tâm.

– Hình lớn tô 20% vàng, còn hình nhỏ tô trắng (hình 8).

Hình 8

Hình 9

– Trên thanh công cụ chọn công cụ Interactive Blend Tool (có thể nhấn phím tắt W).

– Đặt vào ngọn lửa sao cho cân đối.

– Chọn Object – Order – To Back.

– Ta được kết quả như hình 10.

Hình 10

Theo quản trị mạng