Top 11 # Xem Nhiều Nhất Cách Vẽ Lại Mạch Điện Có Ampe Kế Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Techcombanktower.com

Cách Vẽ Sơ Đồ Mạch Điện Có Ampe Kế Hay, Chi Tiết

Trong mạch điện có dùng ampe kế thì ampe kế được mắc nối tiếp với đoạn mạch cần đo cường độ dòng điện. Mắc ampe kế sao cho dòng điện đi vào chốt dương và đi ra ở chốt âm.

Chú ý không được mắc ampe kế trực tiếp vào hai cực của nguồn.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Để đo cường độ dòng điện trong mạch đi qua bóng đèn thì cách mắc ampe kế nào sau đây là sai?

Am pe kế được mắc nối tiếp trong mạch điện. Sơ đồ hình (3) thì ampe kế được mắc song song với bóng đèn nên đây là sơ đồ sai.

Chọn C

Ví dụ 2: Hãy vẽ một sơ đồ mạch điện có 1 nguồn điện, 1 bóng đèn, 1 công tắc, dây dẫn, và ampe kế đo cường độ dòng điện trong mạch

Ampe kế được mắc nôi tiếp trong mạch, cực dương nối về phía cực dương của nguồn, cực âm hướng về phía cực âm của nguồn điện.

Ví dụ 3: Một bạn vẽ sơ đồ để mắc Ampe kế để đo cường độ qua các bóng đèn như hình vẽ.

Hỏi mắc mạch như thế đã đúng chưa? Tại sao?

Sơ đồ mạch điện trên khi chưa mắc ampe kế có nguồn điện và hai bóng đèn mắc nối tiếp. Để đo cường độ dòng điện trong mạch thì cần mắc ampe kế nối tiếp với hai bóng đèn. Cách mắc như hình là sai, vì ampe kế đã mắc song song với một bóng đèn.

C. Bài tập tự luyện

Câu 1: Đề xuất phương án để sửa chữa sơ đồ mạch điện trong hình để Ampe kế đo đúng dòng điện qua các bóng đèn.

Hiển thị đáp án

Câu 2: Điền đấu thích hợp vào cực của các Ampe kế và chiều dòng điện trong mạch của bài tập 1 ở trên. Hỏi nếu có một Ampe kế bị ngược cực thì nó có chỉ đúng cường độ dòng điện chạy qua không? Tại sao?

Câu 3: Chỉ ra chỗ sai trong sơ đồ sau và sửa lại cho đúng

Câu 4:

Chỉ rõ các cực âm, dương của ampe kế trong các sơ đồ sau:

Câu 5: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm có hai nguồn, hai đèn song song có hai công tắc bật tắt riêng biệt, hai ampe kế đo cường độ dòng điện qua mỗi bóng riêng biệt. Chỉ rõ các cực âm, dương của ampe kế.

Câu 6: Khi đóng khóa K, ampe kế trong hình vẽ cho biết giá trị nào?

Câu 7: Ampe kế được mắc như sơ đồ sau thì cho biết giá trị cường độ dòng điện nào?

Câu 8: Em hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm có: nguồn điện, ba bóng đèn giống nhau, có 2 ampe kế (trong đó ampe kế 1 để đo cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ 2 và ampe kế 2 để đo cường độ dòng điện qua đèn Đ 3). Biết Đ 1 nối tiếp với (Đ 2 song song với Đ 3).

Hiển thị đáp án

Câu 9: Cho mạch điện như hình vẽ. Phải mắc ampe kế ở đâu để biết dòng điện qua các bóng đèn khi hai khóa K 1 và K 3 đều đóng, K 2 mở.

Hiển thị đáp án

Ta có hình vẽ:

Câu 10: Cho một mạch điện như hình vẽ:

Hỏi mắc ampe kế ở đâu để đo được dòng điện:

a. Qua các bóng đèn.

b. Qua nguồn.

Hiển thị đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết – Bài tập Vật Lý 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 7.

Bài Tập Vẽ Lại Mạch Điện

Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ.

R1 = R3 = R4 = 4

W

     R2 = 2

W

, U = 6V 

a. Khi nối giữa A và D một vôn kế thì                                                                                               

b. Khi nối giữa A và D 1 ampe kế  thì

ampe kế chỉ bao nhiêu? Biết RA rất nhỏ       

TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch                                      

trong tõng tr­êng hîp.

Bài 3: Cho mạch điện như hỡnh vẽ:

R1 = R2 = R3 = 6

W

; R4 = 2

W

, UAB = 18 v

a. Nối M và B bằng một vụn kế. Tỡm số chỉ của vụn kế

Bài 4: Cho mạch điện ( hình vẽ ). Biết R1 = R3 = R4= 42= 2

Cho mạch điện ( hình vẽ ). Biết R= R= R= 4, R= 2, U = 6 V

a. Nối A, D bằng một vôn kế có điện trở rất lớn. Tìm chỉ sốcủa vôn kế?

HD Bài 5 : Cho 4 điện trở R1 = 10 2 = R5  =  10 3 = R4  =  40

: Cho 4 điện trở R= 10; R= R= 10; R= R= 40được mắc vào nguồn có hiệu điện thế U = 60 V và mắc như hình vẽ . ampe kế có điện trở lí tưởng bằng 0

a. Tính số chỉ của ampe kế .

b. Thay ampe kế bằng vôn kế thì số chỉ của vôn kế là bao nhiêu ?

c. Thay đổi vôn kế bằng một điện trởR6.

Biết cường độ dòng điện qua R6 là I6 = 0,4 A . Hãy tính giá trị điện trở của R6    

Bài 6 Cho mạch điện sau

Cho mạch điện sau

Cho  U = 6V , r = 1

W

= R1 ; R2 = R3 = 3

W

                                              

biết số chỉ trên A khi K đóng bằng 9/5 số chỉ                                         

của A khi K mở. Tính :                                                    

a. Điện trở R4 ?                                                                                                    

b. Khi K đóng, tính IK ?

Bài 7: Cho mạch điện như hình 3. Các điện trở trong mạch có cùng giá trị. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu A và B có giá trị không đổi là U. Mắc giữa M và N một vôn kế lý tưởng thì vôn kế chỉ 12V.

1. Tìm giá trị U.

2. Thay vôn kế bởi ampe kế lý tưởng thì ampe kế chỉ 1,0 A. Tính giá trị của mỗi điện trở.

HD

Cách Vẽ Sơ Đồ Mạch Điện Có Vôn Kế Hay, Chi Tiết

Cách mắc vôn kế để đo hiệu điện thế.

Vôn kế được mắc song song vào mạch điện cần đo hiệu điện thế. Chốt dương của vôn kế được nối về phía cực dương của nguồn, chốt âm của vôn kế được nối về phía cực âm của nguồn.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Trong sơ đồ sau số chỉ của vôn kế vôn kế chính là:

A. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.

B. Hiệu điện thế của nguồn điện trong mạch.

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn.

D. Hiệu điện thế của dòng điện trong mạch.

Trong sơ đồ trên, vôn kế chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn.

Chọn C.

Ví dụ 2: Khi khoá K mở vôn kế chỉ:

A. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.

B. Hiệu điện thế của nguồn điện trong mạch.

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn.

D. Hiệu điện thế của dòng điện trong mạch.

Khi khóa K mở, vôn kế vẫn mắc song song với nguồn điện, nó cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện.

Chọn A.

Ví dụ 3: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ. Nhận định nào đúng:

A. Vôn kế (1) mắc đúng, vôn kế (2) mắc sai.

B. Vôn kế (1) mắc sai, vôn kế (2) mắc đúng.

C. Cả hai vôn kế đều mắc sai.

D. Cả hai vôn kế đều mắc đúng.

Vôn kế cần được mắc song song với đoạn mạch cần đo. Sơ đồ trên có vôn kế (1) mắc sai, vôn kế (2) mắc đúng.

Chọn B.

C. Bài tập tự luyện

Câu 1: Cho mạch điện sau, nhận định nào sau đây là đúng:

 A. V 1 chỉ hiệu điện thế hai đầu nguồn điện.

 B. V 2 chỉ hiệu điện thế hai đầu bóng Đ 1.

 C. V 2 chỉ hiệu điện thế hai đầu mạch điện.

 D. V 2 chỉ hiệu điện thế hai đầu mạch điện.

 E. V 1 chỉ hiệu điện thế hai đầu bóng Đ 2.

Câu 2: Cho mạch điện bên, biết hai bóng đèn cùng loại khi ta biết:

 A. K đóng số chỉ V 1 luôn luôn lớn hơn số chỉ V 2.

 B. K đóng số chỉ V 2 luôn luôn lớn hơn số chỉ V 1.

 C. K mở số chỉ V 2 luôn luôn lớn hơn số chỉ V 1.

 D. K đóng hay mở số chỉ V 1 luôn lớn hơn số chỉ V 2.

 E. K đóng hay mở số chỉ V 1 luôn không thay đổi.

Nhận định nào đúng nhất trong các nhận định trên.

Câu 3: Cách mắc vôn kế nào là đúng trong các hình sau:

Câu 4: Trong mạch điện sau, số chỉ của Vôn kế cho biết điều gì?

Câu 5: Hãy điền dấu (+) và (-) cho các vôn kế trong sơ đồ sau:

Hiển thị đáp án

Câu 6: Hai bạn học sinh An và Bình vẽ sơ đồ mạch điện dùng vôn kế như sau đã đúng chưa? Nếu sai thì sai ở đâu?

Hiển thị đáp án

Sơ đồ đúng là

Câu 7: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm : 2 pin, 1 khoá K ,1 đèn ,1 Am pe kế,1 vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn. Biểu diễn chiều dòng điện trong mạch điện trên.

Hiển thị đáp án

Câu 8: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện (2 pin), dây dẫn, công tắc dùng chung cho cả hai bóng đèn mắc song song, một Ampe kế đo cường độ dòng điện qua mạch chính và một Vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch song song.

Hiển thị đáp án

Sơ đồ:

Câu 9: Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm ba bóng đèn Đ 1; Đ 2; Đ 3 biết Đ 1 nt (Đ 2

Hiển thị đáp án

Câu 10: Một mạch điện gồm: Nguồn điện là một Acqui xe máy còn mới, 1 khoá đóng, 2 đèn Đ 1 và Đ 2 mắc nối tiếp, 1 Ampe kế đo cường độ dòng điện mạch chính, Vôn kế V 1 đo hiệu điện thế ở hai đầu đèn 1; Vôn kế V 2 đo hiệu điện thế ở hai đầu đèn 2.

a. Vẽ sơ đồ mạch điện, biểu diễn chiều dòng điện của mạch trên.

b. Số chỉ của ampe kế là 0,6

A. Tính cường độ dòng điện qua mỗi đèn.

c. Số chỉ Vôn kế đặt giữa 2 đầu bóng đèn 1 là 5,4V. Tính Hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn 2.

Hiển thị đáp án

Sơ đồ mạch điện.

I = I 1 = I 2 = 0,6A.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết – Bài tập Vật Lý 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 7.

Tính Điện Trở Qua Phương Pháp Vẽ Lại Mạch Điện Cực Hay

Tính điện trở qua phương pháp vẽ lại mạch điện cực hay

Phương pháp giải:

Bước 1: Viết sơ đồ mạch điện,vẽ lại mạch điện cho đơn giản và rõ ràng hơn (khi có dây nối tắt, hoặc các điện trở mắc nối tiếp liên tục…)

Bước 2: Xác định điện trở tương đương của mạch điện.

Một số quy tắc chuyển mạch.

a/ Chập các điểm cùng điện thế:

– “Ta có thể chập 2 hay nhiều điểm có cùng điện thế thành một điểm khi biến đổi mạch điện tương đương.”

Các trường hợp cụ thể: Các điểm ở 2 đầu dây nối, khóa K đóng, Am pe kế có điện trở không đáng kể…Được coi là có cùng điện thế. Hai điểm nút ở 2 đầu R5 trong mạch cầu cân bằng…

b/ Bỏ điện trở:

– Ta có thể bỏ các điện trở khác 0 ra khỏi sơ đồ khi biến đổi mạch điện tương đương khi cường độ dòng điện qua các điện trở này bằng 0.

Các trường hợp cụ thể: các vật dẫn nằm trong mạch hở; một điện trở khác 0 mắc song song với một vật dãn có điện trở bằng 0 ( điện trở đã bị nối tắt); vôn kế có điện trở rất lớn (lý tưởng).

* Chú ý: Với mạch điện có khóa K thì cần chú ý 2 trường hợp.

Khóa K mở: dòng điện không đi qua khóa k và các điện trở hay thiết bị điện mắc nối tiếp với khóa K đó.

Khóa K đóng: dòng điện đi qua khóa k và các điện trở hay thiết bị điện mắc nối tiếp với khóa K đó. Nếu khóa K đứng 1 mình trên 1 mạch rẽ và nối trực tiếp với điểm cuối nguồn thì khi khóa K đó đóng, mạch điện được nối tắt.

Bài tập ví dụ minh họa

Bài 1: Tính điện trở tương đương của đoạn mạch sau, biết mỗi điện trở có giá trị R.

Tóm tắt:

Sơ đồ như hình vẽ: Các điện trở bằng nhau bằng R.

Hướng dẫn giải:

Vì các điện trở được mắc chung nhau ở cả hai đầu nên có thể vẽ lại mạch, ba điện trở mắc song song

Điện trở tương đương của mạch là R tb = R/3

Tóm tắt:

Hướng dẫn giải:

Ta vẽ lại mạch như sau:

Điện trở tương đương R 12 là

Điện trở tương đương R 124 = R 4 + R 12 = 9,6 + 2,4 = 12 Ω

Điện trở tương đương toàn mạch là

Bài 3: Tính điện trở tương đương của mạch điện sau:

Hướng dẫn giải:

Ta vẽ lại mạch như sau:

Ta có:

Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Tóm tắt:

Vôn kế có điện trở vô cùng lớn. Tính điện trở tương đương của mạch.

Hiển thị đáp án

Đáp án: R td = 30 Ω

Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R 1 = R 3 = R 4 = R 5 = 10Ω, R 2 = 5Ω. Điện trở của vôn kế rất lớn, bỏ qua điện trở của dây dẫn và điện trở ampe kế. Tính điện trở tương đương của mạch điện.

Tóm tắt:

Hiển thị đáp án

Điện trở tương đương

Đáp án: R td = 15 Ω

Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết các điện trở R 0 = 0,5 Ω; R 1 = 1 Ω; R 2 = 2 Ω; R 3 = 6 Ω; R 4 = 0,5 Ω; R 5 = 2,5 Ω. Bỏ qua điện trở của am pe kế và dây nối. Xác định điện trở tương đương của đoạn mạch.

Tóm tắt:

Hiển thị đáp án

Đáp án: R td = 2,75 Ω

Tìm điện trở tương đương của mạch

Hiển thị đáp án

a) Tính R AB

b) R AC

Điện trở tương đương

c) R BC

Đáp án:

Tóm tắt:

Biết R 1 = 3Ω; R 2 = R 3 = R 4 = 4Ω. Tính điện trở tương đương của mạch điện.

Tóm tắt:

Biết R 1 = 12Ω; R 2 = 9Ω; R 3 = 6Ω; R 4 = 6Ω. Tính điện trở tương đương của mạch điện.

Bài 7: Một mạch điện như hình bên. Các điện trở như nhau và giá trị mỗi điện trở là r = 1Ω. Tính điện trở tương đương của mạch.

Tóm tắt:

Các điện trở như nhau và giá trị mỗi điện trở là r = 1Ω. Tính điện trở tương đương của mạch.

Hiển thị đáp án

Điện trở tương đương

Đáp án:

Tính điện trở của đoạn mạch khi

a) K đóng.

b) K mở.

Hiển thị đáp án

Điện trở tương đương

Đáp án:

Điện trở tương đương

Đáp án:

Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB khi

a) K đóng

b) K mở

Bài 10: Cho mạch điện như hình vẽ.

Tính điện trở tương đương R AB.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết – Bài tập Vật Lý 9 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 9.