Hình Học 9 Bài 2: Hình Nón

--- Bài mới hơn ---

 • Có Được Bộ Móng Oval Với Hướng Dẫn Tạo Dáng Đơn Giản Này
 • Bí Kíp Sử Dụng Lệnh Bo Tròn Trong Cad
 • Cách Vẽ Các Hình Tổ Ong Trên Tường Nhà Bạn
 • Xử Lý Tổ Ong Vò Vẽ Thế Nào Cho An Toàn?
 • Ong Vò Vẽ Xây Tổ Như Thế Nào?
 • Bài tập minh họa

  Bài 1: Cho hình nón như hình bên:

  Biết rằng đáy là hình tròn có bán kính bằng (3cm), đường sinh có độ dài là (5cm). Hãy tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình nón.

  Hướng dẫn:

  Ta có: (S_{xq}=pi rl=pi .3.5=15pi (cm^2))

  Diện tích đáy là: (S_{day}=pi R^2=pi.3^2=9pi (cm^2))

  Vậy diện tích toàn phần của hình nón là: (S{tp}=S{xq}+S_{day}=15pi+9pi=24pi (cm^2))

  Muốn tính thể tích hình nón, ta cần biết chiều cao hạ từ đỉnh xuống đáy (hay khoảng cách từ đỉnh đến tâm đường tròn)

  Xét tam giác AOB vuông tại O. Áp dụng định lí Pi ta go vào tam giác AOB, ta có: (AO=sqrt{AB^2-OB^2}=sqrt{5^2-3^2}=4(cm))

  Vậy thể tích hình chóp là: (V=frac{1}{3}S_{day}.AO=frac{1}{3}.9 pi. 4=12pi (cm^3))

  Bài 2: Hình bên mô tả chiếc nón của một chú hề được tạo bởi hình chóp và 2 hình tròn đồng tâm. Biêt rằng hình tròn nhỏ bỏ trống để chú hề có thể đội được nón.

  Cho (AB=10cm; OB=6cm, OC=9cm). Tính diện tích để làm chiếc nón ấy

  Hướng dẫn: Ta thấy chiếc nón chính là diện tích toàn phần của hình nón và phần diện tích hình tròn lớn trừ diện tích hình tròn nhỏ.

  Lần lượt tính các giá trị đó, ta có:

  (S{xq}=pi rl=pi .6.10=60 pi (cm^2))

  (S_{(O;OC)}=pi R^2=pi.9^2=81 pi (cm^2))

  (S_{(O;OB)}=pi r^2=pi.6^2=36 pi (cm^2))

  Diện tích phần còn lại (phần đáy đã chừa đường tròn nhỏ): (81 pi-36pi=45pi (cm^2))

  Vậy diện tích để làm chiếc nón là: (45pi+60 pi =105 pi (cm^2))

  Bài 3: Cho hình nón cụt như hình vẽ:

  Biết rằng bán kính của đáy nhỏ (r=3cm), bán kính đáy lớn (R=6cm), độ dài (AB=4cm). Hãy tính diện tích xung quanh và thể tích của hình nón cụt đã cho.

  Hướng dẫn: Diện tích xung quanh hình nón cụt là: (S_{xq}=pi (r+R)l=pi (3+6).4=36pi (cm^2))

  Để tính đường cao của nón cụt, ta có hình vẽ sau:

  Áp dụng định lí Pytago vào tam giác AHB vuông tại H, ta có: (AH=sqrt{AB^2-BH^2}=sqrt{AB^2-(R-r)^2}=sqrt{16-1}=sqrt{15}(cm))

  Thể tích của hình nón cụt đã cho là: (V=frac{1}{3}pi AH (r^2+R^2+rR)=frac{1}{3}.pi.sqrt{15}(3^2+6^2+3.6)=21pi sqrt{15}(cm^3))

  Bài 1: Hình bên là hình được ghép bởi một hình nón và một hình trụ, để hai hình này có thể tích bằng nhau thì chiều cao của hình nón phải bằng bao nhiêu lần chiều cao của hình trụ?

  Hướng dẫn: Do thể tích của hình nón là: (V=frac{1}{3}pi r^2h)

  Thể tích hình trụ là (V=pi r^2h) nên tỷ lệ của chúng sẽ là 3

  Bài 2: Một hình nón được một mặt phẳng cắt ngang song song với đáy tại trung điểm của đường cao, hình nón được chia ra thành một hình nón cụt và một hình nón. Tỷ lệ thể tích của hình nón mới và hình nón cụt vừa tạo ra là bao nhiêu?

  Hướng dẫn: Ta sẽ quay lại công thức tính thể tích của mỗi hình để suy ra tỷ lệ:

  Ở hình bên, ta có P là trung điểm của AO, C là trung điểm của AC.

  Dễ dàng suy ra được trong hình chóp cụt, đáy lớn có bán kính gấp đôi đáy bé.

  (V_{chop}=frac{1}{3}pi r^2h(dvtt))

  (V_{chopcut}=frac{1}{3}pi h (r^2+4r^2+2r^2)=frac{7}{3}pi hr^2(dvtt))

  Vậy, tỷ lệ đề bài yêu cầu đó là (frac{1}{7})

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Vẽ Thủy Thủ Mặt Trăng Trong Adobe Illustrator
 • Cách Học Tốt Môn Công Nghệ 11
 • Hướng Dẫn Tạo Một Bộ Các Biểu Tượng Cảm Xúc Trong Adobe Illustrator
 • Giáo Án Hình Học 8 Năm Học 2007
 • Giáo Án Hình Học 8 Tiết 59 Hình Lăng Trụ Đứng
 • Tiết 63: Hình Chóp Đều Và Hình Chóp Cụt Đều

  --- Bài mới hơn ---

 • Chương Iv. §7. Hình Chóp Đều Và Hình Chóp Cụt Đều
 • Cuộc Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40
 • Giáo Án Lịch Sử 6
 • Giáo Án Môn Lịch Sử Lớp 6
 • Bài 20. Khu Vực Mĩ Latinh
 • (đỉnh, cạnh bên, mặt bên, mặt đáy, trung đoạn, đường cao). Củng cố khái

  niệm đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

  2. Kĩ năng: Biết gọi tên hình chóp theo đa giác đáy

  Biết cách vẽ hình chóp tứ giác đều

  3. Thái độ: Có ý thức liên hệ vào thực tế

  – Thầy: Bảng phụ + Mô hình hình chóp, hình chóp tứ giác đều, hình chóp tam giác

  đều, hình chóp cụt đều

  – Trò : Bảng nhỏ + 1 tờ giấy + Kéo cắt giấy

  Ngày soạn: Ngày dạy: 8A: 8B: 8C: Tiết 63: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều I.Mục tiêu 1. Kiến thức: Học sinh có khái niệm về hình chóp, hình chóp đều, hình chóp cụt đều (đỉnh, cạnh bên, mặt bên, mặt đáy, trung đoạn, đường cao). Củng cố khái niệm đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 2. Kĩ năng: Biết gọi tên hình chóp theo đa giác đáy Biết cách vẽ hình chóp tứ giác đều 3. Thái độ: Có ý thức liên hệ vào thực tế II. Chuẩn bị: - Thầy: Bảng phụ + Mô hình hình chóp, hình chóp tứ giác đều, hình chóp tam giác đều, hình chóp cụt đều - Trò : Bảng nhỏ + 1 tờ giấy + Kéo cắt giấy III. Tiến trình tổ chức dạy - học:(45') 1.Tổ chức:(1') 2. Kiểm tra: Không 3. Bài mới:(39') Các hoạt động của thầy và trò TG Nội dung Hoạt động 1: Hình chóp GV:Đưa ra mô hình 1 hình chóp và giới thiệu về Mặt đáy, mặt bên, đỉnh, cạnh bên, chiều cao của hình chóp HS :Quan sát hình và nghe GV giới thiệu GV:Em thấy hình chóp khác hình lăng trụ như thế nào? HS :So sánh và trả lời tại chỗ GV:Đưa tiếp hình 116/SGK lên bảng và chỉ rõ mặt đáy, mặt bên, đỉnh, cạnh bên, chiều cao của hình chóp HS :Đọc tên mặt đáy, mặt bên, đỉnh, cạnh bên, chiều cao của hình chóp SABCD GV:Giới thiệu cách kí hiệu và gọi tên hình chóp theo đa giác đáy (hình chóp tứ giác, hình chóp tam giác,...) Hoạt động 2: Hình chóp đều GV:Giới thiệu hình chóp đều như SGK sau đó cho HS quan sát mô hình hình chóp tứ giác đều, hình chóp tam giác đều và yêu cầu HS nêu nhận xét về mặt đáy, mặt bên của 2 hình chóp đều này HS :Nghe giới thiệu - Quan sát mô hình - Nhận xét GV:Cho HS quan sát hình 117/SGK để chuẩn bị vẽ hình chóp tứ giác đều HS :Vẽ hình chóp tứ giác đều theo hướng dẫn của GV (chú ý phân biệt nét liền và nét khuất) GV:Giới thiệu trung đoạn của hình chóp và hỏi Trung đoạn của hình chóp có vuông góc với mặt phẳng đáy không? HS :Không vuông góc với mặt phẳng đáy mà chỉ vuông góc với cạnh đáy của hình chóp Hoạt động 3: Hình chóp cụt đều GV:Đưa ra bảng phụ có vẽ sẵn hình 119/SGK và giới thiệu về hình chóp cụt đều như SGK GV:Cho HS quan sát mô hình hình chóp cụt đều và hỏi - Hình chóp cụt đều có mấy mặt đáy ? Các mặt đáy có đặc điểm gì ? - Các mặt bên là những hình gì? HS : Hình chóp cụt đều có 2 mặt đáy là 2 đa giác đều đồng dạng với nhau nằm trên 2 mặt phẳng song song. Các mặt bên là những hình thang cân Hoạt động 4: Luyện tập - Thực hành GV:Đưa ra bảng phụ có ghi sẵn đề bài 36/SGK HS :Quan sát các hình chóp đều rồi trả lời để điền vào ô trống trong bảng GV:Gọi lần lượt từng HS lên điền vào ô trống trong bảng GV:Yêu cầu HS lấy tờ giấy và kéo ra thực hành cắt giấy như hướng dẫn trong SGK để ghép được các mặt bên của 1 hình chóp tứ giác đều HS :Thực hành theo nhóm cùng bàn 10' 10' 9' 10' 1. Hình chóp *Hình chóp có: - Mặt đáy là 1 đa giác - Mặt bên là những tam giác có chung 1 đỉnh Đỉnh chung đó gọi là đỉnh của hình chóp + Đường cao của hình chóp: Đường thẳng đi qua đỉnh và vuông góc với mặt phẳng đáy + Hình chóp SABCD có đỉnh là S , đáy là tứ giác ABCD gọi là hình chóp tứ giác 2. Hình chóp đều *Hình chóp đều là hình chóp có mặt đáy là 1 đa giác đều, các mặt bên là những tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh (là đỉnh của hình chóp) *Trên hình chóp đều SABCD - Chân đường cao H là tâm của đường tròn đi qua các đỉnh của mặt đáy - Đường cao vẽ từ đỉnh S của mỗi mặt bên của hình chóp đều được gọi là trung đoạn của hình chóp đó 3. Hình chóp cụt đều *Hình chóp cụt đều là phần hình chóp nằm giữa mặt phẳng song song với đáy và mặt phẳng đáy của hình chóp *Nhận xét: Mỗi mặt bên của hình chóp cụt đều là một hình thang cân 4. Luyện tập - Thực hành Bài 36/118SGK Chóp tam giác đều Chóp tứ giác đều Chóp ngũ giác đều Chóp lục giác đều Đáy Tam giác đều Hình vuông Ngũ giác đều Lục giác đều Mặt bên Tam giác cân Tam giác cân Tam giác cân Tam giác cân Số cạnh đáy 3 4 5 6 Số cạnh 6 8 10 12 Số mặt 4 5 6 7 Bài 39/119SGK Thực hành: Từ tờ giấy cắt ra 1 hình vuông rồi thực hiện các thao tác theo thứ tự từ 1 đến 6 để có thể ghép được các mặt bên của 1 hình chóp tứ giác đều (hình 122/SGK) 4. Củng cố: (4') GV: - Thế nào là hình chóp đều, hình chóp cụt đều ? - So sánh hình chóp và hình lăng trụ 5. Dặn dò: (1') - Luyện cách vẽ hình chóp - Làm các bài 37; 38/SGK - Đọc trước bài "Diện tích xung quanh của hình chóp đều"

  Tài liệu đính kèm:

   Bài 7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều.doc

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Án Hình Học Lớp 8 (Chi Tiết)
 • Chương Ii. §1. Đa Giác. Đa Giác Đều
 • Hướng Dẫn Vẽ Khối Cơ Bản Nhìn Y Như Thật
 • 4 Bước Vẽ Khối Cầu Đúng Chuẩn
 • Vẽ Lưới Lục Giác Từ Các Hình Thoi Trong Scratch Tuyệt Đẹp
 • Chương Iv. §7. Hình Chóp Đều Và Hình Chóp Cụt Đều

  --- Bài mới hơn ---

 • Cuộc Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40
 • Giáo Án Lịch Sử 6
 • Giáo Án Môn Lịch Sử Lớp 6
 • Bài 20. Khu Vực Mĩ Latinh
 • Bài 5: Châu Phi Và Khu Vực Mĩ Latinh (Thế Kỉ Xix
 • Chào các em !

  MÔN: HÌNH HỌC 8

  GVBM: LÊ THANH PHONG

  PHÒNG GD-ĐT HUYỆN HỒNG NGỰ

  2013 – 2014

  TRƯỜNG THCS THƯỜNG THỚI HẬU A

  Tiết 74

  HÌNH CHÓP ĐỀU VÀ HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU

  B. HÌNH CHÓP ĐỀU

  Bài 7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

  B- HÌNH CHÓP ĐỀU

  Tiết 74.

  Mặt đáy

  Mặt bên

  Chiều cao

  A

  B

  C

  D

  S

  1, Hình chóp

  H

  Cạnh bên

  Đỉnh

  Hình chóp S .ABCD có:

  +Dỏy: l t? giỏc ABCD

  +M?t bờn: SAB, SBC, SCD, SAD

  +C?nh bờn: SA, SB, SC, SD

  +Du?ng cao: SH

  +D?nh: S

  Tiết 74 Bài 7

  HÌNH CHÓP ĐỀU VÀ HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU

  Hình chóp S .ABCD (H116) là hình chóp tứ giác

  Hãy so sánh điểm khác nhau của hình chóp và hình lăng trụ đứng?

  1 đáy

  2 đáy

  Mặt bên là các tam giác

  Mặt bên là hình chữ nhật

  Các cạnh bên cắt nhau tại đỉnh

  Các cạnh bên song song và bằng nhau

  Cách vẽ hình chóp

  3.) Nối S với các đỉnh của tứ giác ABCD.

  A

  B

  C

  D

  S

  1.) Vẽ đáy: Tứ giác ABCD

  2.) Lấy điểm S nằm ngoài tứ giác ABCD.

  Tiết 74 Bài 7

  HÌNH CHÓP ĐỀU VÀ HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU

  1, Hình chóp

  A

  B

  C

  D

  S

  H

  I

  2)Hình chóp đều

  Hình chóp chúng tôi (H117) có:

  S .ABCD l hỡnh chúp t? giỏc d?u.

  Đáy : hình vuông ABCD

  Mặt bên: SAB, SACĐ, SBC, SAD là các tam giác cân bằng nhau

  Dỏy l giỏc d?u

  M?t bờn l tam giỏc cõn b?ng nhau

  hình chóp đều

  Tiết 74 Bài 7

  HÌNH CHÓP ĐỀU VÀ HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU

  1)Hình chóp

  SH : Du?ng cao;

  SI : Trung do?n.

  Cách vẽ hình chóp đều

  3.)Trờn du?ng cao l?y d?nh S v n?i S v?i cỏc d?nh c?a hỡnh vuụng ABCD.

  A

  B

  C

  D

  H

  S

  1.) V? dỏy ABCD l hỡnh vuụng(nhung trong khụng gian l hỡnh bỡnh hnh)

  2.) V? hai du?ng chộo c?a dỏy v t? giao di?m c?a hai duong chộo v? du?ng cao c?a hỡnh chúp.

  Bài 37/118

  Hãy xét sự đúng, sai của các phát biểu sau:

  a/ Hình chóp đều có đáy là hình thoi và chân đường cao trùng với giao điểm hai đuờng chéo của đáy.

  b/ Hình chóp đều có đáy là hình chữ nhật và chân đường cao trùng với giao điểm hai đuờng chéo của đáy.

  S

  S

  Tiết 74 Bài 7

  HÌNH CHÓP ĐỀU VÀ HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU

  P

  A

  B

  C

  D

  H

  S

  Cắt hình chóp đều bằng một mặt phẳng song song với đáy.

  3)Hình chóp cụt đều.

  Nhận xét: Các mặt bên của hình chóp cụt đều là hình thang cân.

  R

  Q

  M

  N

  Phần hình chóp nằm giữa mặt phẳng đó và mặt phẳng đáy của hình chóp gọi là hình chóp cụt đều.

  Tiết 74 Bài 7

  HÌNH CHÓP ĐỀU VÀ HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU

  Bi 36/Sgk – 118.

  Tam giác cân

  Tam giác cân

  Tam giác cân

  Hình vuông

  ngũ giác đều

  Lục giác đều

  3

  6

  4

  4

  8

  6

  6

  12

  7

  *Ki?N TH?C C?N NH?:

  1.Cỏc khỏi ni?m: hỡnh chúp, hỡnh chúp d?u, hỡnh chúp c?t d?u.

  3.Cách vẽ hình chóp, hình chóp đều.

  2.Cách gọi tên hình chóp theo đa giác đáy.

  – Luyện cách vẽ hình chóp, hình chóp đều.

  – Làm bài 38,39/ SGK/ 119; bài 56,57/ SBT/ 122

  – Chuẩn bị: vẽ, cắt và gấp miếng bìa như hình 123/ SGK/ 120.

  – Đọc trước bài: “Diện tích xung quanh của hình chóp đều”.

  PHÒNG GD-ĐT HUYỆN HỒNG NGỰ

  2013 – 2014

  TRƯỜNG THCS THƯỜNG THỚI HẬU A

  chúc các em sức khoẻ, học giỏi

  BÀI HỌC KẾT THÚC

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiết 63: Hình Chóp Đều Và Hình Chóp Cụt Đều
 • Giáo Án Hình Học Lớp 8 (Chi Tiết)
 • Chương Ii. §1. Đa Giác. Đa Giác Đều
 • Hướng Dẫn Vẽ Khối Cơ Bản Nhìn Y Như Thật
 • 4 Bước Vẽ Khối Cầu Đúng Chuẩn
 • Bài 9. Vẽ Cái Mũ (Nón)

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Phẫu Phổi: Phổi Nằm Ở Đâu, Cấu Tạo Phổi Và Màng Phổi
 • Cách Nhận Biết Sớm Bệnh Viêm Phổi Ở Trẻ Nhỏ
 • Bác Sĩ Nguyễn Chấn Hùng
 • Thường Xuân Là Cây Gì? Tác Dụng Dược Lý Và Cách Sử Dụng Như Thế Nào?
 • Phân Tích Truyện Ngắn Chiếc Lá Cuối Cùng Của O.henri
 • CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP

  MÔN MĨ THUẬT

  Giáo Viên: Nguyễn Hoàng Nam

  TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HÒA A

  Khi đi học

  các em thường đội gì trên đầu ?

  Đội mũ (nón)

  Trường tiểu học Mỹ Hòa A

  Mĩ thuật lớp 2

  VẼ CÁI MŨ (NÓN)

  Giáo viên: Nguyễn Hoàng Nam

  Lớp: 2/1

  Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2022

  Mĩ thuật

  VẼ CÁI MŨ (NÓN)

  Quan sát cái mũ

  * Đây là v?t d?ng gì ?

  Mũ lưỡi chai (nón kết)

  Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2022

  Mĩ thuật

  VẼ CÁI MŨ (NÓN)

  * C¸i mò l­ìi trai gåm nh÷ng bé phËn nµo ?

  Thân Mũ

  Lưỡi trai

  Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2022

  Mĩ thuật

  VẼ CÁI MŨ (NÓN)

  Em hãy nêu những loại mũ (nón) khác mà em biết?

  Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2022

  Mĩ thuật

  VẼ CÁI MŨ (NÓN)

  Mũ rộng vành

  Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2022

  Mĩ thuật

  VẼ CÁI MŨ (NÓN)

  Mũ bộ đội

  Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2022

  Mĩ thuật

  VẼ CÁI MŨ (NÓN)

  Mũ bảo hiểm

  Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2022

  Mĩ thuật

  VẼ CÁI MŨ (NÓN)

  Mũ len

  Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2022

  Mĩ thuật

  VẼ CÁI MŨ (NÓN)

  Hình dáng, đặc điểm các loại mũ giống nhau hay khác nhau?

  Mũ len

  Mũ bộ đội

  Mũ rộng vành

  Mũ lưỡi trai

  Mũ bảo hiểm

  Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2022

  Mĩ thuật

  VẼ CÁI MŨ (NÓN)

  Khi đội mũ có lợi ích gì?

  Giúp an toàn hơn

  khi tham gia giao thông.

  Che nắng

  Giử ấm

  Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2022

  Mĩ thuật

  VẼ CÁI MŨ (NÓN)

  Các loại mũ (nón) có hình dáng, đặc điểm, màu sắc phong phú đa dạng.

  – Mũ (Nón) có rất nhiều lợi ích như: che nắng, giữ ấm,…

  Kết luận:

  Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2022

  Mĩ thuật

  VẼ CÁI MŨ (NÓN)

  Cách vẽ cái mũ

  Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2022

  Mĩ thuật

  VẼ CÁI MŨ (NÓN)

  Bước 1: Vẽ phác khung hình cái mũ

  Bước 3: Vẽ chi tiết

  Bước 4: Tô màu

  Cách vẽ

  Bước 2: Vẽ hình cái mũ

  Các bước vẽ

  Bước 1: Vẽ phác khung hình cái mũ.

  Bước 2: Vẽ hình cái mũ.

  Bước 3: Vẽ chi tiết.

  Bước 4: Tô màu.

  Xem một số bài vẽ của các bạn năm trước

  Cách vẽ cái mũ

  Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2022

  Mĩ thuật

  VẼ CÁI MŨ (NÓN)

  Thực hành

  * Tiêu chí nhận xét sản phẩm:

  Vẽ được hình cái mũ.

  Vẽ hình vừa với phần giấy.

  Tô màu đẹp..

  Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2022

  Mĩ thuật

  VẼ CÁI MŨ (NÓN)

  Bài tập: Vẽ một cái mũ theo mẫu mà em thích.

  Thực hành

  Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2022

  Mĩ thuật

  VẼ CÁI MŨ (NÓN)

  Quan sát và nhận xét bài vẽ của nhóm.

  Hhận xét, đánh giá

  * Tiêu chí nhận xét sản phẩm:

  Vẽ được hình cái mũ.

  Vẽ hình vừa với phần giấy.

  Tô màu đẹp..

  Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2022

  Mĩ thuật

  VẼ CÁI MŨ (NÓN)

  Củng cố kiến thức

  Bước 1: Vẽ phác khung hình cái mũ.

  Bước 2: Vẽ hình cái mũ.

  Bước 3: Vẽ chi tiết.

  Bước 4: Tô màu.

  Các bước vẽ

  Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2022

  Mĩ thuật

  VẼ CÁI MŨ (NÓN)

  Dặn dò: chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho tiết sau.

  Nhận xét tiết học

  Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2022

  Mĩ thuật

  VẼ CÁI MŨ (NÓN)

  Cám ơn quý thầy cô đã theo dõi

  Chúc sức khỏe quý thầy cô

  Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2022

  Mĩ thuật

  VẼ CÁI MŨ (NÓN)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 9. Vẽ Cái Mũ (Nón) Ve Cai Non 2022 Ppt
 • Hướng Dẫn Cắt May Nón Kết Thời Trang
 • Dàn Ý Thuyết Minh Về Chiếc Nón Lá Việt Nam
 • Hướng Dẫn Tự Vẽ Bàn Cờ Tướng Đơn Giản Và Chi Tiết Nhất
 • #1 : Cách Làm Bàn Cờ Tướng Và Cách Vẽ Bàn Cờ Theo Đúng Kích Thước Chuẩn
 • Công Thức Tính Thể Tích Hình Lập Phương, Hình Hộp Chữ Nhật, Hình Cầu, Hình Nón, Hình Trụ Tròn…

  --- Bài mới hơn ---

 • Ga My Thuat 6 7
 • Bài 4 Bản Vẽ Các Khối Đa Diện
 • Bài 5. Bài Tập Thực Hành
 • Bài Giảng Hóa Hữu Cơ
 • Bài 6 Bản Vẽ Các Khối Tròn Xoay
 • Trang chủ ” Công thức tính thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật, hình cầu, hình nón, hình trụ tròn…

  Cập nhật ngày: 01/06/2020 lúc 9:00 sáng bởi Dean2020

  1. Định nghĩa về thể tích

  Thể tích của một hình, của một vật, hay dung tích là lượng không gian vật ấy chiểm, là giá trị cho biết hình đó chiếm bao nhiêu phần trong không gian ba chiều. Bạn cũng có thể tưởng tượng thể tích của một hình là lượng nước (hoặc không khí, hoặc cát, v.v.) mà hình đó có thể chứa khi được làm đầy bằng các vật thể trên. Trong Hệ đo lường quốc tế, do đơn vị đo của khoảng cách là mét, đơn vị đo của thể tích là mét khối, ký hiệu là m³ (m3).

  2. Đơn vị tính thể tích

  Bất kỳ đơn vị độ dài nào cũng có đơn vị thể tích tương ứng: thể tích của khối lập phương có các cạnh có chiều dài nhất định. Ví dụ, một xen-ti-mét khối (cm3) là thể tích của khối lập phương có cạnh là một xentimét (1 cm).

  Trong Hệ đo lường quốc tế (SI), đơn vị tiêu chuẩn của thể tích là mét khối (m3). Hệ mét cũng bao gồm đơn vị lít (litre) (kí hiệu: L) như một đơn vị của thể tích, trong đó một lít là thể tích của khối lập phương 1 dm. Như vậy

  1 lít = (1 dm)3 = 1000 cm3 = 0.001 m3 vậy 1 m3 = 1000 lít.

  Một lượng nhỏ chất lỏng thường được đo bằng đơn vị mililít (ml) (Tiếng Anh: mililitre)

  1 ml = 0.001 lít = 1 xentimét khối.

  Cũng như vậy, một lượng lớn chất lỏng thường được đo bằng đơn vị mêgalít (Tiếng Anh: megalitre)

  1 000 000 lít = 1000 mét khối = 1 mêgalít (Ml). (Lưu ý Megalitre được kí hiệu là Ml, không phải ml như mililitre)

  3. Công thức tính thể tích hình lập phương

  3.1. Hình lập phương là gì? Khái niệm hình lập phương

  Hình lập phương là một hình khối ba chiều có 6 mặt là hình vuông. Nói cách khác, đây là một hình hộp có tất cả các cạnh bằng nhau.

  VD: Hình lập phương thường thấy như: viên xúc xắc 6 mặt, Viên đường nén hay các khối học chữ của trẻ em cũng thường có hình lập phương.

  3.2. Công thức tính thể tích hình lập phương.

  Do tất cả các cạnh của hình lập phương đều bằng nhau nên công thức tính thể tích hình lập phương cũng rất đơn giản.

  Đó là: V = s3

  với V là thể tích, s là cạnh của hình lập phương. Để tìm s3, bạn chỉ cần nhân s với chính nó 3 lần, tức là: s3 = s * s * s

  Tìm chiều dài của một cạnh hình lập phương ? Tùy từng trường hợp mà đề bài có thể cho sẵn giá trị này, hoặc bạn có thể phải tự đo cạnh của hình lập phương bằng thước. Vì đây là hình lập phương, tức là tất cả các cạnh đều bằng nhau, nên bạn chỉ cần đo một cạnh bất kỳ. Nếu bạn không chắc chắn 100% rằng hình khối bạn đang đo là hình lập phương, hãy đo tất cả các cạnh và xem các giá trị có bằng nhau không. Nếu không bằng nhau, bạn cần áp dụng cách tính thể tích hình hộp chữ nhật sẽ được nêu ở phần tiếp theo.

  4. Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

  4.1. Hình hộp chứ nhật là gì ? Khái niệm hình hộp chữ nhật

  Hình hộp chữ nhật, hay còn gọi là lăng kính chữ nhật, là một hình khối ba chiều với 6 mặt đều là hình chữ nhật. Một hình hộp chữ nhật đơn giản là một hình chữ nhật 3 chiều, hay một hình hộp. Hình lập phương chính là một dạng đặc biệt của hình hộp chữ nhật với các cạnh của hình hộp chữ nhật bằng nhau.

  4.2. Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

  Công thức để tính thể tích hình hộp chữ nhật là:

  Thể tích = chiều dài (kí hiệu là: l) * chiều rộng (kí hiệu là: w) * chiều cao (kí hiệu là: h), hay V = lwh.

  Tìm chiều dài của hình hộp chữ nhật ? Chiều dài chính là cạnh dài nhất của mặt thuộc hình hộp mà mặt đó nằm song song với mặt phẳng đặt hình đó. Chiều dài có thể được chỉ rõ trong giản đồ, đề bài hoặc bạn phải dùng thước để đo. Ví dụ, chiều dài của hình hộp chữ nhật là 4 inches, vậy l= 4 in. Tuy nhiên bạn không cần quá bận tâm đến việc xác định đâu là chiều dài, đâu là chiều rộng, đâu là chiều cao. Khi bạn đo kích thước các cạnh của hình hộp chữ nhật và bạn có được 3 giá trị khác nhau, thì kết quả tính toán cuối cùng sẽ giống nhau dù cho bạn sắp xếp các phần tử như thế nào.

  Tìm chiều rộng của hình hộp chữ nhật? Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là cạnh còn lại (chính là cạnh ngắn hơn) của mặt song song với mặt phẳng đặt hình hộp đó. Bạn có thể xác định giá trị này bằng cách xem biểu đồ, nếu có, hoặc sử dụng thước để đo. Ví dụ: Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là 3 inches, vậy w = 3 in. Nếu bạn đo cạnh của hình hộp chữ nhật bằng thước kẻ hoặc thước dây, hãy nhớ sử dụng cùng một đơn vị đo cho tất cả các phép đo. Đừng đo một cạnh theo inch và cạnh khác lại theo centimet; tất cả các phép đo cần có chung một đơn vị đo!

  Tìm chiều cao của hình hộp chữ nhật? Chiều cao là khoảng cách từ mặt phẳng đặt hình đó (mặt đáy) tới mặt trên của hình hộp chữ nhật. Bạn có thể dựa vào biểu đồ đã cho, hoặc dùng thước để xác định giá trị này. Ví dụ: Chiều cao của hình hộp chữ nhật là 6 inches, vậy h = 6 in.

  Từ các ví dụ trên, ta có: l = 4 in, w = 3 in, h = 6 in. Vậy, V = 4 * 3 * 6, hay 72.

  5. Công thức tính thể tích hình trụ tròn

  5.1. Hình trụ tròn là gì ? Khái niệm hình trụ tròn

  Hình trụ là một hình khối không gian có hai đáy phẳng là hai hình tròn giống nhau và một mặt cong nối liền hai đáy.

  Vd: Một quả pin AA hay pin AAA thường có hình trụ tròn.

  5.2. Công thức tính thể tích hình trụ tròn

  Để tính thể tích hình trụ tròn, bạn cần biết chiều cao của hình đó và đường kính mặt đáy (hay khoảng cách từ tâm tới cạnh của hình tròn).

  Công thức để tính thể tích hình trụ tròn như sau: V = πr2h

  với V là Thể tích, r là bán kính của mặt đáy, h là chiều cao của hình trụ, và π là hằng số pi. Trong một số câu hỏi hình học, câu trả lời có thể được đưa dưới dạng tỉ số của pi, nhưng trong phần lớn các trường hợp, ta có thể làm tròn và lấy giá trị của pi là 3,14. Hãy hỏi giáo viên của bạn xem bạn nên dùng dạng nào. Công thức để tính thể tích hình trụ tròn rất giống với công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật: nhân chiều cao (h) với diện tích đáy. Đối với hình hộp chữ nhật, diện tích đáy là l * w, đối với hình trụ tròn, diện tích mặt đáy hình tròn bán kính r là πr2.

  Tìm bán kính của mặt đáy? Nếu giá trị này được ghi trong giản đồ, bạn có thể sử dụng luôn. Nếu đề bài cho đường kính (thường kí hiệu là d) của mặt đáy, bạn chỉ cần chia giá trị này cho 2 là sẽ được bán kính (vì d = 2r).

  Tiến hành đo hình trụ để tìm bán kính mặt đáy? Cần chú ý rằng để có được một thông số chính xác nào đó của một hình tròn đòi hỏi sự khéo léo của bạn. Cách đầu tiên bạn có thể sử dụng đó là tìm và đo phần rộng nhất của mặt đáy của hình trụ tròn và chia giá trị đó cho 2 để được bán kính. Một cách khác để tính bán kính là đo chu vi của mặt đáy (độ dài đường viền của hình tròn) với thước dây hoặc một đoạn dây mà bạn có thể đánh dấu, sau đó đo lại với thước kẻ. Khi có được chu vi, bạn áp dụng công thức sau: C (Chu vi) = 2πr. Chia chu vi cho 2π (hay 6,28) và bạn sẽ tìm được giá trị của bán kính. Ví dụ, nếu chu vi bạn đo được là 8 inches, bán kính sẽ là 1,27 in. Nếu bạn muốn tìm được giá trị thực sự chính xác của chu vi, bạn có thể áp dụng và so sánh kết quả có được từ hai phương pháp trên, nếu kết quả có sự sai lệch đáng kể, hãy kiểm tra lại. Phương pháp tính theo chu vi thường sẽ cho kết quả chính xác hơn.

  6. Công thức tính thể tích hình chóp

  6.1. Hình chóp là gì ? Khái niệm hình chóp

  Hình chóp là một hình khối không gian có đáy là một đa giác và các mặt bên của hình chóp giao nhau tại một điểm gọi là đỉnh của hình chóp.Một hình chóp đa giác đều là một hình chóp có đáy là một đa giác đều, tức là tất cả các cạnh của đa giác bằng nhau và tất cả các các góc của đa giác cũng bằng nhau.

  • Chúng ta thường tưởng tượng ra hình chóp với đáy là hình vuông và các mặt của hình chóp giao nhau tại một điểm, nhưng mặt đáy của một hình chóp có thể có 5, 6 hoặc thậm chí 100 cạnh!
  • Một hình chóp có đáy là hình tròn thì được gọi là hình nón, chúng ta sẽ nói về thể tích hình nón ở phần sau.

  6.2. Công thức tính thể tích hình chóp

  Công thức tính thể tích hình chóp đa giác đều là V=1/3bh,

  với b là thể tích mặt đáy (đa giác đáy) và h là chiều cao của hình chóp, cũng chính là khoảng cách từ đỉnh của hình chóp tới mặt đáy của nó). Công thức tính thể tích hình chóp đều cũng tương tự như trên, trong đó hình chiếu của đỉnh đa giác xuống mặt đáy chính là tâm của mặt đáy, và với hình chóp xiên thì hình chiếu của đỉnh xuống mặt đáy không phải là tâm của đáy.

  Tính diện tích mặt đáy? Công thức tính diện tích mặt đáy phụ thuộc vào số cạnh của đa giác tạo thành mặt đáy. Đối với hình chóp trong giản đồ mà ta có ở đây, mặt đáy là hình vuông với các cạnh có kích thước là 6 inches. Ta có công thức tính diện tích hình vuông là A = s2, với s là chiều dài cạnh hình vuông. Vậy với hình chóp này, diện tích của mặt đáy là (6 in) 2, hay 36 in2.

  • Công thức tính thể tích hình chóp có đáy là hình tam giác là: A = 1/2bh, với b là diện tích đáy và h là chiều cao.

  7. Công thức tính thể tích hình nón

  7.1. Hình nón là gì ? Khái niệm hình nón

  Hình nón là một hình khối không gian ba chiều có mặt đáy là hình tròn và một đỉnh duy nhất. Bạn có thể tưởng tượng hình nón là một hình chóp có đáy là hình tròn.

  Nếu hình chiếu của đỉnh xuống mặt đáy của hình nón trùng với tâm của mặt đáy, ta gọi đó là “hình nón đều”. Ngược lại ta gọi đó là “hình nón xiên”. Tuy nhiên công thức tính thể tích của cả hai

  7.2. Công thức tính thể tích hình nón

  V = 1/3πr2h là công thức tính thể tích một hình nón bất kỳ,

  trong đó r là bán kính mặt đáy, h là chiều cao của hình nón và π là hằng số pi, ta có thể làm tròn và lấy giá trị của π là 3,14. Trong công thức trên, πr2 chính là diện tích của mặt đáy. Từ đó ta có thể thấy rằng công thức tính thể tích hình nón chính là 1/3bh, cũng chính là công thức tính thể tích hình chóp mà ta đã xét ở trên.

  8. Công thức tính thể tích hình cầu

  8.1. Hình cầu là gì ? Khái niệm hình cầu

  Hình cầu là một vật thể không gian tròn hoàn toàn với khoảng cách từ một điểm bất kỳ trên mặt cầu tới tâm của hình cầu là một số không đổi. Nói cách khác, hình cầu là hình quả bóng.

  8.2. Công thức tính thể tích hình cầu

  Công thức tính thể tích hình cầu là V = 4/3πr3 (bằng chữ: “bốn lần pi chia 3 nhân với r mũ 3”) với r là bán kính của hình cầu, π là hằng số pi (3.14).

  Tìm bán kính của hình cầu? Nếu bán kính được cho trước trong giản đồ, việc tìm bán kính chỉ là xem nó được đánh dấu ở đâu. Nếu đề bài cho đường kính, ta tìm bán kính bằng cách chia đôi đường kính.

  Đo bán kính nếu chưa biết giá trị này? Nếu bạn cần phải đo một hình cầu (như bóng tennis chẳng hạn) để tìm bán kính, đầu tiên hãy tìm một đoạn dây đủ dài để cuốn quanh hình cầu đó. Sau đó dùng đoạn dây này cuốn quanh hình cầu tại phần rộng nhất và đánh dấu giao điểm của đoạn dây. Dùng thước kẻ để đo đoạn dây ta sẽ có được chu vi. Chia giá trị này cho 2π, hoặc 6,28, để được bán kính của hình cầu.

  • Ví dụ, nếu bạn đo một quả bóng và có được chu vi của quả bóng là 18 inches, lấy số đó chia cho 6,28 và ta tìm được giá trị của bán kính là 2,87 in.
  • Đo một hình cầu có thể cần sự khéo léo của bạn, vì vậy để có được kết quả chính xác nhất có thể, bạn nên đo lặp lại 3 lần sau đó lấy giá trị trung bình (cộng giá trị thu được sau 3 lần đo lại và sau đó chia cho 3).

  9. Các bài toán mẫu về cách tính thể tích

  công thức tính nhanh thể tích của khối tứ diện cho một số trường hợp đặc biệt hay gặp

  Chứng minh

  10. Video công thức tính thể tích

  Video Công thức tính thể tích hình trụ, hình nón và hình cầu

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Chi Tiết Các Cách Vẽ Hình Hộp Chữ Nhật Và Hình Cầu Trong Autocad 3D
 • Giáo Án Công Nghệ 8 Tiết 7: Thực Hành Đọc Bản Vẽ Khối Tròn Xoay
 • Bài Giảng Công Nghệ 11, Bài 3: Thực Hành, Vẽ Các Hình Chiếu Của Vật Thể Đơn Giản.
 • Phần Mềm Triển Khai Bản Vẽ Kết Cấu
 • Sử Dụng Và Ứng Dụng Lệnh Xref Trong Autocad Hiệu Quả
 • Tranh Nón Lá Vẽ Cảnh Bến Nhà Rồng

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Chữa Mề Đay Bằng Lá Khế Hiệu Quả
 • Bài 11. Vẽ Cành Lá
 • Cách Tắm Lá Khế Cho Trẻ Sơ Sinh Đơn Giản Tại Nhà
 • Cách Chữa Ngứa Cho Bà Bầu Bằng Lá Khế Có Tốt Không?
 • Dùng Lá Khế Chữa Mề Đay Như Thế Nào Đúng Cách ?
 • TRANH NÓN LÁ VẼ CẢNH BẾN NHÀ RỒNG

  Nón lá vẽ các địa danh nổi tiếng của Việt Nam

  ĐỒ LƯU NIỆM VIỆT NAM, QUÀ TẶNG LƯU NIỆM VIỆT NAM … Mang nét đẹp phong phú con người văn hóa Việt qua chiếc nón tình yêu.

  Chiếc nón lá Việt Nam là một công cụ che nắng, che mưa, làm quạt, khi còn để che giấu gương mặt, nụ cười hay tạo thêm nét duyên dáng cho người phụ nữ Việt Nam.

  Vật liệu để làm nên cái nón là lá cọ, chỉ tơ, móc, tre làm khung. Nón lá có cấu tạo đơn giản nhưng cũng đòi hỏi một sự khéo léo của người thợ. Nón có hình chóp đều, thành được bao bọc bởi những chiếc vành uốn quanh thành nhiều lớp. Vành nón làm bằng tre, vót tròn như bộ khung nâng đỡ cái hình hài duyên dáng của nón. Ở phần đáy nón có một chiếc vành uốn quanh, cứng cáp hơn những chiếc vanh nón ở trên. Vanh nón, vành nón cứng hay giòn sẽ quyết định đến độ cứng cáp, bền lâu của chiếc nón.

  Nhưng bộ phận quan trọng nhất của chiếc nón lại là hai lớp lá cọ – vật liệu chính để hình thành nên một chiếc nón. Lá cọ phải là lá non, phơi thật trắng. Lót giữa hai lớp lá cọ là lớp mo nang làm cốt, được phơi khô, lấy từ mo tre, mo nứa. Tất cả các vật liệu làm nên nón đều phải không thấm nước, dễ róc nước để chống chịu với những cơn mưa vùi dập, những ngày nắng oi ả thất thường.

  Để tăng thêm nét duyên dáng, đồng thời giữ chặt nón vào đầu người đeo, người ta làm ra chiếc quai bằng lụa mềm gắn cùng hai chiếc nhôi đính vào mặt trong của chiếc nón. Nhôi nón được đan bằng những sợi chỉ tơ bền, đẹp. Người ta cũng có thể trang trí những hoa văn đậm nét dân tộc vào bên trong chiếc nón hoặc quét một lớp quang dầu thông bóng bẩy lên mặt ngoài chiếc nón.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Gói Bánh Chưng Bằng Lá Chuối Đơn Giản Mà Thơm Dẻo Đẹp Mắt Đón Tết Về
 • Cách Gói Bánh Chưng Bằng Lá Chuối Cực Đơn Giản Đón Tết Về
 • Cách Gói Bánh Chưng Bằng Lá Chuối Đơn Giản, Đẹp Mắt
 • Lá Phong Mùa Thu Mùa Thu Lá Cây Vẽ Tay Đơn Giản
 • Hướng Dẫn Vẽ: Hoa Tuplip
 • Nón Lá Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Làm Đẹp Cho Nón Lá
 • Văn Tự Sự Kết Hợp Miêu Tả Và Biểu Cảm: Chiếc Lá Thường Xuân Cứu Tuổi Xuân
 • ✅ Vẽ Hình Lục Giác Trong Photoshop, Cách Vẽ Hình Tam Giác Trong Photoshop
 • Học Vẽ Tại Hà Đông: Vẽ Khối Lục Giác
 • Một Đa Giác Lồi N Cạnh Có Tất Cả Bao Nhiêu Đường Chéo?
 • Từ hàng ngàn năm trước, nón lá đã được làm ra.Đến bây giờ,chiếc nón lá được coi là biểu tượng của Việt Nam,đi kèm với áo dài là trang phục truyền thống của phụ nữ VN.Nón lá đã tôn vẻ đẹp của phụ nữ VN lên rất nhiều.

  Được nghệ nhân vẽ thủ công bằng tay handmade

  Khách nước ngoài mua nón, đội cho vui, xong mang về nước coi như souvenir và vật treo tường. Nón lá đẹp nét việt với các hình vẽ phong cảnh đồng quê, hoa văn Việt Nam …

  Cùng với áo dài, áo cánh, váy lĩnh, yếm đào, thắt lưng bao… chiếc nón được coi là một thứ phục trang truyền thống của phụ nữ Việt Nam.

  Hình ảnh cô gái Việt Nam luôn gắn liền với chiếc nón lá: Chiếu móc khóa nón lá của chúng tôi được vẽ bằng tay những chi tiết nhỏ hình ảnh cô gái nón lá và những phong cảnh đồng quê đặc trưng. Cầm chiếc móc khóa nón lá này trên tay là quà tặng : các bạn nước ngoài có thể hiểu đặc trưng biểu tượng nét đẹp thiên nhiên cũng như văn hóa và cả nghệ thuật vẽ tay của người Việt Nam ta.

   

  Chiếc nón là ngày xưa, là người bạn thuỷ chung của những người nông dân lao động một nắng hai sươngTrên đường xa nắng gắt hay những phút nghỉ ngơi khi làm đồng, ngồi bên rặng tre cô gái có thể dùng nón quạt cho ráo mồ hôi. Nhưng công dụng của nó không dừng lại ở đấy, nó đã trở thành một phần cuộc sống của người dân Việt Nam. Chiếc nón như là một vật làm phụ kiện trang sức rất đẹp của rất nhiều phụ nữ việt nam.

  Nguyên liệu thứ nhất cần phải có là những chiếc lá cọ hoặc lá dừa. Người miền Bắc thì dùng lá cọ còn người miền Nam thì dùng lá dừa. Những chiếc lá dài và đẹp sẽ được chọn sau đó được phơi khô đi. Đối với lá dừa vì mỏng hơn lá cọ cho nên làm dù chọn lọc kĩ càng đến mức nào thì cũng không chắc chắn và đẹp như nón làm bằng lá cọ được. Lá dừa sau khi phơi khô thì được ngâm trong lưu huỳnh để dai hơn và sau đó làm nón. Còn lá cọ thì phải chọn những chiếc lá non vừa độ, gân lá phải xanh, màu lá phải trắng xanh thì khi làm nón mới đẹp được. Và sau đó người ta sẽ đem phơi sương cuối cùng là làm nón.

  Nếu như lá là “phần thịt” để làm nên nón thì khung là “phần xương” nâng đỡ làm nên hình của một chiếc nón. Khung nón bao gồm vành nón và những thanh nón dọc và ngang để làm nên một chiếc nón lá hoàn chỉnh. Khung nón làm bằng tre. Vành nón có vai trò là tạo nên miệng nón hình tròn cố định những chiếc lá và thanh tre dọc. Chính vì thế mà người nghệ nhân phải có sức khỏe và sự khéo léo để làm có thể uốn cho vành nón hinh tròn. Tiếp đến là những thanh tre xếp dọc và chụm đầu trên với nhau thành hình chóp, phần còn lại gắn với phần vành nón. Công việc tiếp theo là xếp những chiếc lá sít lại với nhau và dùng những thanh tre mềm thành hình tròn giống như vành nón. Mỗi vòng tròn cách nhau nửa gang tay. Sau đó thì được khâu chỉ lại cố định. Phần đặc biệt là chúp nón thì người nghệ nhân sẽ khâu chỉ cho chắc chắn hơn, chỉ đỏ rất đẹp. Đồng thời bên trong nón người ta sâu lại những nhánh chỉ để làm thành chỗ buộc quai nón. Những chiếc quai nón màu mè đủ kiểu có thể tùy do người mua chọn. Không những thế mà bên trong người ta còn có thể thêu những dòng chữ bằng chỉ đỏ chỉ xanh, có thể thêu theo tên người đặt mua hoặc là những tên hay. Công việc tưởng chừng đã xong xuôi nhưng lại không phải. Mà công đoạn cuối cùng cũng rất quan trọng đó là quết nhựa thông để cho nón chắc chắn và không thấm nước, bóng đẹp hơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lá Cờ Canada Giá Rẻ Nhất Tại Hcm, Quốc Kỳ Cannada, Gồm Một Màu Đỏ Và Một Ô Màu Trắng
 • Trọn Bộ +100 Mẫu Tranh Tô Màu Siêu Nhân Đẹp Nhất Cho Bé Trai
 • Cách Vẽ Sơ Đồ Tổ Chức Trong Word 2007/2010/2013
 • Phần Mềm Vẽ Sơ Đồ Mạch Điện Trong Word, Phần Mềm Vẽ Sơ Đồ Mạch Điện
 • Cách Vẽ Sơ Đồ Đoạn Thẳng Trong Word 2010
 • Hướng Dẫn Vẽ Nón Bảo Hiểm Tại Nhà Chuyên Nghiệp

  --- Bài mới hơn ---

 • Gợi Ý Những Địa Chỉ Vẽ Nón Bảo Hiểm “đỉnh Cao” Tại Tp Hcm
 • Kích Thước Bàn Cờ Tướng Và Cách Vẽ Bàn Cờ Tướng Chuẩn Nhất
 • #1 : Cách Làm Bàn Cờ Tướng Và Cách Vẽ Bàn Cờ Theo Đúng Kích Thước Chuẩn
 • Hướng Dẫn Tự Vẽ Bàn Cờ Tướng Đơn Giản Và Chi Tiết Nhất
 • Dàn Ý Thuyết Minh Về Chiếc Nón Lá Việt Nam
 • Nón bảo hiểm của bạn chất lượng còn tốt nhưng lớp sơn đã trầy xước và xỉn màu theo thời gian. Bạn cảm thấy còn thoải mái khi dùng và không nỡ vứt bỏ? Đừng lo, bài viết này sẽ chỉ ra vài mẹo để biến hóa chúng theo phong cách, màu sắc, họa tiết mà bạn muốn chỉ trong vài bước đơn giản. Đặc biệt, nó sẽ giúp bạn thể hiện sự sáng tạo tìm ẩn của mình. Cùng tìm hiểu ngay để biết cách vẽ nón bảo hiểm tại nhà như một họa sĩ và hãy thử làm nó ngay thôi nào.

  Phát thảo ý tưởng để vẽ nón bảo hiểm đẹp hoàn hảo

  • Chắc chắn rằng ai cũng có các gu thẩm mỹ riêng. Người cá tính thì thích màu sắc đậm, thể hiện phong cách bản thân. Họa tiết mạnh mẽ, bặm trợn hoặc trừu tượng, hay sự pha trộn tinh tế màu sắc,v.v. Việc lên ý tưởng giúp bạn định hình bức tranh bạn muốn tô vẽ và ướm thử chính xác diện tích nón cần dùng. Điều này sẽ giúp bạn vẽ nón được chính xác và cân đối các chi tiết.
  • Nón 3/4, nón fullface, v.v có thiết kế đặc thù chung. Có những mẫu nón nghiêng về phong cách mạnh mẽ như fufface, nón xe đua cào cào, v.v được nhiều người yêu thích vì nó thể hiện được cá tính của người đội. Như vậy ý tưởng phát thảo sẽ giúp bạn hình dung mẫu tem mình vẽ có phù hợp với kiểu nón mình đang dùng hay không.

  Hướng dẫn cách vẽ nón bảo hiểm tại nhà đơn giản và chuyên nghiệp

  Để nước sơn có độ bám thì bạn cần tẩy sạch lớp sơn cũ. Các màu sơn và dụng cụ vẽ cần chuẩn bị để vẽ nón bảo hiểm bao gồm:

  • Giấy nhám mịn và giấy nhám thô để loại bỏ lớp sơn cũ.
  • Bình sơn màu dạng xịt: tùy vào sở thích và thiết kế mà bạn chọn màu sơn mong muốn. Cần thêm 1 bình sơn lót có độ bám dính cao và 1 bình sơn bóng.
  • Màu vẽ (tùy sở thích của bạn), bút vẽ: nên chọn những màu vẽ có độ bám dính cao như màu Acrylics.
  • Các vật dụng để trang trí, tạo hình mà bạn muốn thiết kế cho nón của mình.
  • Băng dính, kéo, giấy báo để lót.
  • Kiềm, tua vít để tháo rời các bộ phận của nón.

  Sau khi chuẩn bị xong các dụng cụ cần thiết thì đây sẽ là 6 bước bạn sẽ tiến hành để thực hiện vẽ nón bảo hiểm nhanh và đơn giản. Sẽ không quá khó để có được chiếc nón đẹp nếu bạn áp dụng đúng các bước sau.

  + Tháo rời các phụ kiện trên nón như quai cài, lớp kính, lớp lót và xốp chống xung động bên trong để tránh làm bẩn trong quá trình phun sơn. Hoặc nếu các phụ kiện không thể tháo rời, bạn dùng băng dính và giấy báo để bao bọc lại.

  + Loại bỏ tất cả các nhãn dán: bạn có thể dùng máy sấy để tháo các tem cũ.

  + Để có được một lớp sơn mới đẹp thì việc loại bỏ lớp sơn cũ là rất quan trọng. Bạn cần thật tỉ mỉ để làm chiếc nón trở nên nhẵn mịn hơn.

  + Dùng giấy nhám thô chà lên nón loại bỏ nhanh lớp sơn cũ. Kế tiếp bạn dùng giấy nhám mịn đánh lại để tạo độ mịn trên nón. Lưu ý: bạn cần chà thật kỹ các góc cạnh và các lỗ thông (nếu có) trên nón để khi phủ sơn mới màu sắc sẽ đồng đều và đẹp hơn.

  + Làm sạch bụi bẩn sau khi chà nhám bằng xà phòng rửa chén hoặc nước và làm khô nón.

  Phủ lên nón 2-3 lớp sơn lót để tạo độ mịn và giúp màu sơn chính lên màu chuẩn hơn, đẹp hơn. Để khoảng 2-3 giờ cho lớp sơn khô lại.

  Khi xịt bạn nên cẩn thận để tránh bị lem sơn. Bao bộc thật kỹ các lỗ trên nón (nếu có) và mút xốp để không làm hỏng nón.

  Chọn màu sơn nền mà bạn muốn và phủ đều lên nón. Lưu ý bạn nên chọn màu sơn phù hợp và làm nổi bật họa tiết trên nón mà bạn định thiết kế.

  Nên đứng khoảng cách xa và mang khẩu trang khi phun sơn.

  Khi lớp sơn đã khô, bạn có thể trang trí các họa tiết nền bằng cách vẽ lên trên nón hoặc dùng những vật dụng đã chuẩn bị để trang trí. Cần chú ý phân bố các họa tiết nền phù hợp để làm nổi bật các chi tiết chính của nón.

  Dùng cọ và màu đã chuẩn bị để vẽ những chi tiết chính mà bạn muốn lên nón. Đặc biệt chú ý về cách dùng màu sao cho nổi bật để làm nổi các họa tiết chính của nón và giúp bạn có được một chiếc nón đẹp nhất.

  Nếu không có năng khiếu vẽ, bạn có thể dùng những vật dụng như giấy decal hoặc các hoa văn khác để tạo hình cho nón theo sở thích của bạn. Cần bố trí khoảng cách giữa các họa tiết với nhau để tránh làm rối mắt.

  Để giữ lớp nền và các họa tiết bền chắc thì đây sẽ là bước cực kỳ quan trọng. Sau khi lớp màu vẽ đã khô hoàn toàn, bạn dùng lớp sơn phủ để xịt lên nón.

  Có thể dùng lớp phủ mờ hoặc sơn bóng tùy theo sở thích của bạn. Xịt khoảng 2-3 lớp và phơi khô, tránh bụi bẩn.

  Cuối cùng bạn đã hoàn thành vẽ một chiếc nón bảo hiểm tại nhà cực kỳ đơn giản phải không nào. Đây sẽ là một công việc giúp bạn thỏa sức sáng tạo theo ý bạn muốn và tạo nên một phong cách riêng. Hãy thử làm nó và cho chiếc nón của bạn một lớp áo mới. Nó sẽ trông thật tuyệt vời hơn nhiều đó.

  Tem dán nón bảo hiểm đẹp – độc – lạ

  Nếu bạn không có hoa tay để vẽ nón bảo hiểm thì dán bộ tem độc đáo sẽ đơn giản hơn nhiều. Bạn có thể mua các mẫu tem này trên các shop online rất dễ dàng. Mẫu tem có sẵn, phong phú, đủ thể loại.

  Sáng tạo là vô bờ bến. Các bạn trẻ đã phát hiện ra một công dụng khác của sticker là làm đẹp cho nón. Và hiện nay chúng trở thành mốt cá tính, cực kì hữu hiệu để tạo một chiếc áo mới cho chiếc nón bảo hiểm đẹp của bạn lại càng đẹp hơn. Chỉ với những bước thao tác đơn giản bạn sẽ có ngay cho mình một chiếc mũ có 1 0 2. Đầu tiên các bạn cần chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ và vật liệu như sau:

  + Miếng dán sticker: số lượng tùy vào loại nón. Ước chừng nón 1/2 đầu ( nón nửa đầu) cần: 40 – 50 miếng dán, loại 3/4 đầu cần: 60 -70 miếng dán. Nón full đầu cần: 100 – 150 miếng dán.

  + Kéo: 1 cây

  + Hộp quẹt gas: 1 hộp

  + Khăn lau, vệ sinh nón bảo hiểm.

  + Máy sấy tóc mini

  Sau khi chuẩn bị đầy đủ thì chúng ta bắt tay là tuần tự theo các bước sau:

  + Bước 1: Lau sạch nón bảo hiểm bằng khăn mềm

  Giúp sticker bám tốt thì bạn cần làm sạch bề mặt nón. Lưu ý là bạn KHÔNG NÊN dùng khăn lông hoặc khăn cũ có thể làm rơi bụi vải trên mặt nón.

  + Bước 2: Ưu tiên dán sticker to

  Chọn những sticker to bạn ưng ý nhất. Chúng sẽ là điểm nhấn ấn tượng cho nón bảo hiểm. Dán chúng trước tiên một cách cẩn thận nhất. Dán xong thì hơ lửa để keo dính bám sát nón hơn.

  + Bước 3: Dán nốt những miếng sticker nhỏ còn lại

  Lấp các khoản trống bằng những sticker nhỏ còn lại. Tiếp tục công đoạn hơ lửa. Bạn hãy cân đối sao cho các sticker phân bố hài hòa. Tránh dán quá nhiều gây rối mắt.

  Vậy là bạn có một chiếc “áo mới” vô cùng độc đáo cho chiếc nón của bạn chỉ với 3 bước đơn giản. Cách làm này giúp bạn dễ dàng che đi những vết trầy xước, ố vàng, v.v trên nón bảo hiểm. Đặc biệt là chúng ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ.

  LƯU Ý: đối với các tem dán quá to hoặc có chất nilong. Bạn nên dùng máy sấy mini để kiểm soát nhiệt tốt hơn, tránh gây hư hỏng sticker và nón.

  Bên trên là những cách vẽ nón bảo hiểm và dán mẫu sticker tại nhà vô cùng đơn giản và đẹp mắt. Bạn hãy dành thời gian để tân trang lại chiếc nón của mình hoặc nếu bạn muốn sở hữu những mẫu nón mới HOT NHẤT thị trường với họa tiết bắt mắt hãy LIÊN HỆ NGAY với chúng tôi qua HOTLINE 0907.638.601 (Mr. Tuấn). Shop nón 365 luôn có sẵn các mẫu nón đẹp dành cho bạn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Bài: Chiếc Lá Cuối Cùng (Trích)
 • Cách Thêm Artboard Trong Ai
 • Ý Nghĩa Của Cỏ Bốn Lá Trong Cuộc Sống
 • Mẹ Cùng Con Tạo Hình Cỏ 4 Lá Siêu Đáng Yêu Từ Vật Dụng Quanh Nhà
 • Giày Vẽ Cờ American Độc Đáo
 • Hướng Dẫn Giải Toán Hình 12 Chủ Đề Hình Nón Tròn Xoay ( Các Dạng Bài Quan Trọng)

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 1 + 2 : Phép Biến Hình – Phép Tịnh Tiến
 • Cách Vẽ Lightning – Hướng Dẫn Vẽ Thực Sự Đơn Giản
 • Hình Thoi Và Tất Cả Những Vấn Đề Liên Quan Mà Bạn Chưa Biết
 • Tứ Diện Đều – Công Thức Tính Thể Tích Tứ Diện Đều Cạnh A
 • Công Thức Cảm Ứng Từ Và Những Ví Dụ Bài Tập Bất Hủ
 • Trong chương trình Toán THPT lớp 12, khối tròn xoay là một khái niệm khá dễ tiếp cận, các dạng toán của nó cũng không quá khó. Vì vậy, hôm nay Kiến Guru xin phép chia sẻ đến các bạn một số tổng hợp hướng dẫn giải toán hình 12 chuyên đề khối tròn xoay, mà chủ yếu tập trung vào phần hình nón. 

  I. Ôn tập lý thuyết giải toán hình 12: HÌNH NÓN.

  1. Mặt nón tròn xoay:

  Cho mặt phẳng (A), cho hai đường thẳng d, Δ cắt nhau tại O và góc giữa hai đường thẳng này là β (00≤ β≤900 ). Khi xoay mặt phẳng (A) xung quanh trục  Δ, ta thu được mặt nón tròn xoay đỉnh O, ta cũng có thể gọi tắt là mặt nón đỉnh O.

  Trong mặt nón tròn xoay trên, Δ là trục , d là đường sinh và 2β sẽ là góc ở đỉnh.

  2. Hình nón tròn xoay:

  Cho ΔIOM vuông tại I quanh quanh cạnh góc vuông IO, khi đó đường gấp khúc OMI sẽ tạo thành 1 hình tròn xoay, gọi là hình nón tròn xoay.

  Đáy của hình nón tròn xoay là hình tròn tâm I, bán kính IM.

  3. Công thức về diện tích và thể tích

  Xét một hình nón tròn xoay có chiều cao h, bán kính đáy r, đường sinh là l thì:

  Diện tích xung quanh: Sxq=πrl

  Diện tích đáy: Sd=πr2

  Diện tích toàn phần: S= Sxq+Sd

  Thể tích: V= Sdh/3

  Nhận xét:

  Khi cắt mặt nón tròn xoay bởi một mặt phẳng (B) đi qua đỉnh:

  + Thiết diện là tam giác cân nếu (B) cắt mặt nón theo 2 đường sinh.

  + Mặt phẳng (B) tiếp xúc với mặt nón nếu (B) tiếp xúc với mặt nón theo đúng 1 đường sinh.

  Khi cắt mặt nón tròn xoay bởi mặt phẳng (B) không đi qua đỉnh:

  + (B) vuông góc với trục hình nón, hoặc song song với mặt đáy, thì giao tuyến là 1 đường tròn.

  + (B) song song với 2 đường sinh thì giao tuyến sẽ là 2 nhánh của 1 hypebol.

  + (B) chỉ song song với 1 đường sinh thì giao tuyến tương ứng là 1 hình parabol.

  II. Ví dụ giải bài tập toán hình 12 hình nón.

  Dạng 1: Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, các thông số chiều cao, bán kính đáy, đường sinh.

  VD1: Cho hình nón bán kính đáy là a. Đường cao là 2a. Tính diện tích xung quanh hình nón?

  Hướng dẫn giải:

  Ta áp dụng định lý Pytago để tính độ dài đường sinh l:

  VD2: Cho hình nón đỉnh là S, đường cao SO, A và B là hai điểm thuộc đường tròn đáy sao cho khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (SAB) là a√3/3 và góc (AS,AO)=30°, góc (AS,AB)=60°. Hãy tính độ dài đường sinh theo giá trị a.

  Hướng dẫn giải:

  Gọi K là trung điểm của AB, ta có OK vuông góc với AB vì tam giác OAB cân tại O.

  Lại có: SO⊥AB nên AB⊥(SOK), suy ra (SOK)⊥(SAB).

  Dựng OH⊥SK, với H thuộc SK, khi đó OH⊥(SAB) →OH=d(O,(SAB)).

  Xét tam giác SAO, có sin(SAO)=SO/SA → SO=SA/2

  Xét tam giác SAB có sin(SAB)=SK/SA →SK=SA√3/2

  Lại xét tam giác SOK vuông tại O, có OK là đường cao ứng với cạnh huyền:

   

  Dạng 2: Tính toán thể tích.

  VD1: Cho tam giác ABC vuông tại A. AB=c, AC=b. Quay tam giác ABC xung quanh cạnh AB, ta thu được một hình nón có thể tích bằng bao nhiêu?

  Hướng dẫn giải:

   

  Vì quay quanh cạnh AB, tam giác ABC lại vuông tại A, suy ra AB là đường cao, AC là bán kính đáy.

  Áp dụng công thức tính thể tích ta được:

  V=AB.πAC²/3=πb²c/3

  VD2: Cho hình nón có bán kính đáy là 2cm, góc ở đỉnh là 60°. Tính thể tích của khối nón đã cho.

  Hướng dẫn giải

  Cắt hình nón bởi một mặt phẳng đi qua trục, ta được thiết diện là tam giác ABC cân tại đỉnh A của hình nón.

  Do góc ở đỉnh là 60°, tức là (AB,AC)=60° , suy ra (AH,AC)=30°

  Bán kính đáy là HC=2cm.

  Xét tam giác vuông AHC tại H, ta có AH=HC/tan30°=2√3 cm

  Suy ra thể tích khối nón cần tìm là: V=πR²AH/3=8π√3/3 cm3

   

  Dạng 3: Các vấn đề nội tiếp, ngoại tiếp.

  VD1: Trong hình chóp tứ giác đều chúng tôi có các cạnh đều bằng a√2. Tính thể tích V của khối nón đỉnh là S có đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tứ giác ABCD.

  Hướng dẫn giải:

  Gọi O là giao điểm của AC và BD, suy ra SO⊥(ABCD). Lại có OC=AC/2=a/

  Suy ra: SO2=SA2-OC2=a2, vậy SO=a.

  Bán kính r=AB/2=a/√2

  Suy ra thể tích khối nón đã cho là: V=πr2h/3=πa3/6

  VD2: Cho tứ diện đều ABCD có cạnh là 3a. Hình nón (N) có đỉnh là A, đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD. Tính diện tích xung quanh Sxq của (N).

  Hướng dẫn giải:

  III. Trắc nghiệm tự luyện giải toán hình 12 nâng cao.

  Đáp án:

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  D

  C

  D

  C

  D

  B

  C

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Vẽ Trăng Lưỡi Liềm
 • Cách Vẽ Khối Lập Phương Chuẩn Nhất Mà Bạn Nên Biết!
 • Xây Dựng Thương Hiệu Để Dẫn Đầu – Azlogo
 • Hướng Dẫn Cách Vẽ Shapes Giữ Đúng Định Dạng Trong Excel
 • Cách Vẽ Nửa Hình Tròn Bằng Adobe Illustrator
 • Làm Đẹp Cho Nón Lá

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Tự Sự Kết Hợp Miêu Tả Và Biểu Cảm: Chiếc Lá Thường Xuân Cứu Tuổi Xuân
 • ✅ Vẽ Hình Lục Giác Trong Photoshop, Cách Vẽ Hình Tam Giác Trong Photoshop
 • Học Vẽ Tại Hà Đông: Vẽ Khối Lục Giác
 • Một Đa Giác Lồi N Cạnh Có Tất Cả Bao Nhiêu Đường Chéo?
 • Bài 5: Tiết 2: Một Số Vấn Đề Của Mĩ La Tinh (Có Trắc Nghiệm Và Đáp Án)
 • Video clip: Làm đẹp cho nón lá

  Chiếc nón lá bao đời nay đã rất gần gũi, thân thuộc đối với người dân Việt Nam. Chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người bà, người mẹ đội nón lá ra chợ, đi thăm vườn, làm đồng, các em học sinh chao nghiêng chiếc nón lá bên tà áo dài trắng ngày cắp sách đến trường…

  Để góp phần làm đẹp thêm cho nón lá, bạn Lê Thanh Sơn (ngụ phường 8- TP Vĩnh Long) đã vẽ tranh lên những chiếc nón lá. Dù mới bắt đầu vẽ trên nón được hơn tháng nay những Sơn đã nhận được rất nhiều đơn hàng từ các công ty du lịch, khách sạn lớn,…

  NGỌC LIỄU ( thực hiện)

  Phong cảnh quê hương, hoa, lá được vẽ trên nón lá đang rất được yêu thích.

   

  Phong cảnh quê hương, hoa, lá được vẽ trên nón lá đang rất được yêu thích.

   

  Phong cảnh quê hương, hoa, lá được vẽ trên nón lá đang rất được yêu thích.

   

   

  Hơn 1 tháng nay Sơn nhận được rất nhiều đơn hàng vẽ nón lá với tiền công vẽ 100.000 đ/nón.

   

  Để vẽ nón lá trãi qua 3 công đoạn chính: vẽ nền, lên chi tiết và vẽ nhấn.

   

  Để vẽ nón lá trãi qua 3 công đoạn chính: vẽ nền, lên chi tiết và vẽ nhấn.

   

  Mỗi chiếc nón được vẽ trong vòng 30 phút là hoàn thành.

   

  Loại sơn được dùng để vẽ nón lá là sơn Acrylic có độ bền cao, có thể lau bằng khăn ẩm.

   

   

   

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nón Lá Việt Nam
 • Lá Cờ Canada Giá Rẻ Nhất Tại Hcm, Quốc Kỳ Cannada, Gồm Một Màu Đỏ Và Một Ô Màu Trắng
 • Trọn Bộ +100 Mẫu Tranh Tô Màu Siêu Nhân Đẹp Nhất Cho Bé Trai
 • Cách Vẽ Sơ Đồ Tổ Chức Trong Word 2007/2010/2013
 • Phần Mềm Vẽ Sơ Đồ Mạch Điện Trong Word, Phần Mềm Vẽ Sơ Đồ Mạch Điện
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100