Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Cách Vẽ Hình Chiếu Của Vật Thể Công Nghệ 8 Bài 7 Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Like | Techcombanktower.com

Giáo Án Công Nghệ 8 Tiết 3 Bài 3: Thực Hành Hình Chiếu Của Vật Thể

Bài 3. Bài Tập Thực Hành

Soạn Công Nghệ 8 Ngắn Nhất: Tổng Kết Và Ôn Tập Phần 1

Soạn Công Nghệ 8 Vnen Bài 5: Bản Vẽ Nhà

Công Nghệ 8 Vnen Bài 7: Đồ Dùng Loại Nhiệt

Công Nghệ 9 Bài 4: Thực Hành Sử Dụng Đồng Hồ Đo Điện

– Yêu cầu HS quan sát hình 3.1 và trả lời câu hỏi:

? Hãy kể tên các hình chiếu trên?

? Tại sao em lại phân biệt được các hình chiếu trên?

– Yêu cầu HS vẽ lại các hình chiếu 1, 2, 3 cho đúng vị trí, giám sát HS làm, gọi HS lên bảng làm, kiểm tra bài làm của HS.

– Đưa ra đáp án.

Ngày soạn: ngày/tháng/năm Ngày dạy: ngày/tháng/năm; lớp ........ Ngày dạy: ngày/tháng/năm; lớp ........ TIẾT: 3 BÀI 3: THỰC HÀNH: HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Hệ thống lại kiến thức lý thuyết về hình chiếu. 2. Kỹ năng - Đọc được các hình chiếu của vật thể trên bản vẽ kỹ thuật. 3. Thái độ - Có thái độ học tập nghiêm túc. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Chuẩn bị của giáo viên - SGK, giáo án, bảng phụ, tranh vẽ,phấn màu, thước thẳng 2. Chuẩn bị của học sinh - SGK, vở ghi,đồ dùng học tập. III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1. Ổn định tổ chức (kiểm tra sĩ số) 2. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Tên gọi và vị trí các hình chiếu trên bản vẽ như thế nào? Đáp án: Tên gọi và vị trí các hình chiếu trên bản vẽ: + Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng. + Hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng. 3. Bài mới * Vào bài Trên bản vẽ kĩ thuật, các hình chiếu diễn tả hình dạng các mặt của vật thể theo các hướng chiếu khác nhau. Chúng được bố trí ở các vị trí nhất định trên bản vẽ. Để đọc thành thạo một số bản vẽ đơn giản chúng ta cùng làm "Bài tập thực hành: Hình chiếu của vật thể". Hoạt động 1: Chuẩn bị Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - GV nêu những dụng cụ cần chuẩn bị cho bài thực hành. - Yêu cầu HS chuẩn bị dụng cụ lên bàn để kiểm tra. I. Chuẩn bị - Lắng nghe. - Chuẩn bị dụng cụ kiểm tra. Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài thực hành Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - GV yêu cầu HS tìm hiểu nội dung SGK và cho biết nội dung chính của bài là gì? - Yêu cầu HS quan sát hình 3.1 và trả lời câu hỏi: ? Hãy kể tên các hình chiếu trên? ? Tại sao em lại phân biệt được các hình chiếu trên? - Yêu cầu HS vẽ lại các hình chiếu 1, 2, 3 cho đúng vị trí, giám sát HS làm, gọi HS lên bảng làm, kiểm tra bài làm của HS. - Đưa ra đáp án. II. Nội dung - Tìm hiểu SGK trả lời. - Vẽ lại hình chiếu 1, 2, 3 của cái nêm cho đúng vị trí của chúng trên bản vẽ kĩ thuật. - Quan sát và trả lời. + 1 hình chiếu bằng. + 2 hình chiếu cạnh. + 3 hình chiếu đứng. - Dựa vào các hướng chiếu. - HS làm bài. Hoạt động 3: Các bước tiến hành Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Yêu cầu HS tìm hiểu SGK nêu các bước tiến hành? - Nêu những lưu ý và yêu cầu HS thực hiện theo các bước vào vở. - Theo dõi, sửa sai cho HS. - GV đưa ra đáp án bảng 3.1. III. Các bước tiến hành - Tìm hiểu SGK trả lời. - Thực hiện vào vở. H­íng chiÕu H×nh chiÕu A B C 1 x 2 x 3 x Hoạt động 4: Nhận xét và đánh giá Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - GV đưa ra các tiêu chí, yêu cầu HS tự đánh giá: + Điền đúng bảng 3.1 được 4 điểm. + Vẽ đúng các hình chiếu, đúng vị trí được 5 điểm. + Vẽ sạch, đúng tiêu chuẩn được 1 điểm. - GV nhận xét buổi thực hành. IV. Nhận xét và đánh giá - HS tự đánh giá. - Lắng nghe. 4. Củng cố - GV: Thế nào là hình chiếu? - HS: Vật thể được chiếu lên mặt phẳng. Hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là hình chiếu. - GV: Yêu cầu HS đọc nội dung phần ghi nhớ SGK. 5. Dặn dò - Học bài cũ. - Chuẩn bị bài mới.

Soạn Công Nghệ 8 Bài 25 Ngắn Nhất: Mối Ghép Cố Định Mối Ghép Không Tháo Được

Soạn Bài Khái Quát Văn Học Việt Nam Từ Cách Mạng Tháng Tám Năm 1945 Đến Hết Thế Kỉ Xx (Ngắn Gọn)

Giáo Án Công Nghệ 8 Tiết 1 Bài 1: Vai Trò Của Bản Vẽ Kĩ Thuật Trong Sản Xuất Và Đời Sống

Giải Vbt Công Nghệ 8 Bài 4. Bản Vẽ Các Khối Đa Diện

Bài 18. Vật Liệu Cơ Khí

Công Nghệ 8 Bài 2. Hình Chiếu

Bài 4: Mặt Cắt Và Hình Cắt

Cách Vẽ Ký Hiệu Mặt Cắt Siêu Nhanh Trong Autocad

Học Autocad 2007 Bài 29:hướng Dẫn Cách Vẽ Mặt Cắt Và Kí Hiệu Vật Liệu Trên Autocad

Quy Định Về Hình Cắt

Skkn Hướng Dẫn Học Sinh Cách Vẽ Hình Chiếu Trong Bộ Môn Công Nghệ 8

Công nghệ 8 Bài 2. Hình chiếu

Câu hỏi giữa bài

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 2 trang 8: Hãy quan sát các hình 2.2 và nhận xét về đặc điểm của các tia chiếu trong các hình a, b và c.

Trả lời:

– Hình a: Các tia chiếu xuất phát từ một điểm xuyên qua các điểm của hình đến mặt phẳng chiếu.

– Hình b: Các tia chiếu đi qua các điểm của hình và song song với nhau đến mặt phẳng chiếu.

– Hình c: Các tia chiếu đi qua các điểm của hình và vuông góc với mặt phẳng chiếu.

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 2 trang 9: Quan sát các hình 2.3 và hình 2.4, cho biết các hình chiếu đứng, chiếu bằng và chiếu cạnh thuộc các mặt phẳng chiếu nào và có hướng chiếu như thế nào?

Trả lời:

– Hình chiếu đứng thuộc mặt phẳng chiếu đứng, có hướng chiếu từ trước tới.

– Hình chiếu bằng nằm ở mặt phẳng chiếu bằng, có hướng chiếu từ trên xuống.

– Hiếu chiếu cạnh nằm ở mặt phẳng chiếu cạnh, có hướng chiếu từ trái sang.

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 2 trang 10: Em hãy quan sát hình 2.4 và cho biết vị trí các hình chiếu ở trên bản vẽ được sắp xếp như thế nào?

Trả lời:

– Hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng.

– Hình chiếu bằng nằm ở dưới hình chiếu đứng.

Câu hỏi & Bài tập

Bài 1 trang 10 Công nghệ 8: Thế nào là hình chiếu của một vật thể?

Trả lời:

Hình chiếu của một vật thể là hình nhận được trên mặt phẳng của vật thể đó.

Bài 2 trang 10 Công nghệ 8: Có các phép chiếu nào? Mỗi phép chiếu có đặc điểm gì?

Trả lời:

– Các phép chiếu: xuyên tâm, song song, vuông góc.

– Phép chiếu vuông góc: vẽ các hình chiếu vuông góc.

– Phép chiếu song song, phép chiếu xuyên tâm: vẽ các hình biểu diễn ba chiều bổ sung cho các hình chiếu vuông góc trên bản vẽ kĩ thuật.

Bài 3 trang 10 Công nghệ 8: Tên gọi và vị trí của các hình chiếu ở trên bản vẽ như thế nào.

Trả lời:

– Mặt phẳng chiếu bằng được mở xuống dưới cho trùng với mặt phẳng chiếu đứng nghĩa là hình chiếu bằng ở dưới hình chiều đứng trên bản vẽ.

– Mặt phẳng chiếu cạnh được mở sang bên phải cho trùng với mặt phẳng chiếu đứng nghĩa là hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng trên bản vẽ.

Bài 4 trang 10 Công nghệ 8: Cho vật thể với các hướng chiếu A, B, C và các hình chiếu 1, 2,3 (h.2.6).

a) Hãy đánh dấu (x) vào bảng 2.1 để chỉ rõ sự tương quan giữa các hướng chiếu với các hình chiếu.

b) Ghi tên gọi các hình chiếu 1, 2, 3 vào bảng 2.2.

Trả lời:

Bài Giảng Môn Học Công Nghệ Lớp 11

Bài Tập Vẽ Kỹ Thuật Pgs. Trần Hữu Quế, 202 Trang

Các Nguyên Tắc Vẽ Hình Học Không Gian Mà Bạn Cần Phải Biết

Tiêu Chuẩn Về Trình Bày Bản Vẽ Kỹ Thuật

Tiết 6: Bản Vẽ Các Khối Tròn Xoay

Lý Thuyết Công Nghệ 11 Bài 3: Thực Hành: Vẽ Các Hình Chiếu Của Vật Thể Đơn Giản (Hay, Chi Tiết).

Chiêm Ngưỡng Những Bản Vẽ Tủ Bếp Chữ L Được Yêu Thích Nhất Hiện Nay

Bản Vẽ Biệt Thự 2 Tầng Chữ L 63M2 Nhỏ Xinh Tại Hà Nội

Bản Vẽ Nhà Chữ L 2 Tầng

Tổng Hợp Các Mẫu Nhà 2 Tầng Chữ L Phong Cách Hiện Đại, Giá Rẻ

Những Ý Tưởng Vẽ Tranh Gia Đình Đơn Giản Nhất

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 3: Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản (hay, chi tiết)

I – CHUẨN BỊ

Dụng cụ vẽ: Bộ dụng cụ vẽ kĩ thuật (thước, êke, compa,…), bút chì cứng và bút chì mềm, tẩy,…

Vật liệu: Giấy vẽ khổ A4, giấy kẻ ô hoặc kẻ li

Tài liệu: Sách giáo khoa

Đề bài: Vật mẫu hoặc hình biểu diễn ba chiều của vật thể

II – NỘI DUNG THỰC HÀNH

Lập bản vẽ trên khổ giấy A4 ba hình chiếu và các kích thước của vật thể đơn giản từ vật mẫu hoặc từ hình ảnh ba chiều của vật thể.

III – CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Bước 1: Quan sát vật thể, phân tích hình dạng và chọn hướng chiếu vuông góc với các bề mặt của vật thể để biểu diễn hình dạng vật thể

Quan sát giá chữ L, ta nhận thấy giá có dạng chữ L nội tiếp khối hình chữ nhật, phần nằm ngang có rãnh hình hộp chữ nhật và phần đứng có lỗ hình trụ nằm ngang

Chọn ba hướng chiếu lần lượt vuông góc với mặt trước, mặt trên, mặt bên trái của giá để vẽ ba hình chiếu đứng, bằng và cạnh.

Bước 2: Chọn tỉ lệ thích hợp với khổ giấy A4 và kích thước của vật thể. Bố trí ba hình chiếu cân đối trên bản vẽ theo các hình chữ nhật bao ngoài hình chiếu bằng nét liền mảnh

Bước 3: Lần lượt vẽ bằng nét liền mảnh từng phần của vật thể với các đường gióng giữa các hình chiếu của từng phần

Sau khi vẽ xong các hình chiếu của vật thể bằng các nét mảnh cần kiểm tra lại các hình vẽ sửa chữa những chỗ sai sót, tẩy xoá những đường nét không cần thiết như một số trục hình chiếu, các đường gióng giữa các hình chiếu…

Bước 4: Tô đậm các nét thấy, đường bao thấy của vật thể trên hình chiếu, dùng nét đứt biểu diễn các cạnh khuất, đường bao khuất

Bước 5: Kẻ các đường gióng, đường ghi kích thước và con số kích thước trên các hình chiếu

Giá chữ L có kích thước như sau:

– Khối chữ L: Chiều dài 50, chiều cao 38, chiều rộng 28 và chiều dày 18

– Rãnh hình hộp: chiều rộng 14, chiều dài 20 và chiều cao 18

– Lỗ hình trụ: đường kính (phi14), chiều dài 18 và tâm lỗ cách đáy dưới 28

Bước 6: Kẻ khung bản vẽ, khung tên, ghi nội dung

Chú ý:

1. Trước khi lập bản vẽ của bài thực hành, học sinh nên vẽ phác các hình chiếu trên giấy kẻ ô vuông hoặc giấy kẻ li.

2. Các trình bày bản vẽ: Tham khảo bản vẽ giá chữ L

IV – CÁC ĐỀ BÀI

Dùng các mẫu vật hoặc các mô hình có dạng hình học đơn giản làm các đề bài thực hành. Cũng có thể dùng các hình biểu diễn ba chiều thay cho các vật mẫu

Kích thước của vật thể cho trong hình 3.9 được tính theo kích thước của hình thoi, mỗi hình thoi biểu diễn một hình vuông có cạnh bằng 10mm. Vật mẫu được làm bằng thép. Mỗi học sinh làm một đề do giáo viên chỉ định.

V – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH

Học sinh tự đánh giá bài làm

Giáo viên nhận xét và đánh giá bài làm của học sinh.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

bai-3-thuc-hanh-ve-cac-hinh-chieu-cua-vat-the-don-gian.jsp

Thi Kiểm Tra Học Kì I Môn Công Nghệ 11

Xếp Hạng Tất Cả 17 Cấp Độ Super Saiyan Từ Mạnh Nhất Đến Yếu Nhất Trong Dragon Ball (P.1)

Dragon Ball Super Chương 60: Vegeta Hoàn Thành Khóa Huấn Luyện, Trở Về Trái Đấy “cứu Nguy” Cho Goku

Xuyên Việt Từ Dragon Ball Bắt Đầu

Dragon Ball: Dù Là ‘tri Kỷ’ Nhưng Tại Sao Bulma Lại Chọn Vegeta Chứ Không Phải Là Goku?

Bài 3. Thực Hành: Vẽ Các Hình Chiếu Của Vật Thể Đơn Giản

Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn 7582

Các Loại Hình Học Không Gian Và Cách Vẽ Trong Mỹ Thuật

Giáo Án Công Nghệ 8 Bài 2: Hình Chiếu

Bài 2 : Hình Chiếu Công Nghệ 8 Giaoanmc Ppt

Bài 6. Bản Vẽ Các Khối Tròn Xoay

Bài 3. Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản

15 -09

NGUY?N TH? THU

BÀI 3

VẼ HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ

Thực Hành

I – NỘI DUNG THỰC HÀNH

– Lập bản vẽ trên khổ giấy A4 ba hình chiếu và các kích thước của vật thể đơn giản từ vật mẫu hoặc từ hình ảnh ba chiều của vật thể.

– Lấy VD vật thể là giá đỡ hình chữ L.

Vật thể hình chữ L

Bản vẽ cần xây dựng

I – CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

BƯỚC 1

Quan sát vật thể, phân tích hình dạng và chọn hướng chiếu vuông góc với các bề mặt của vật thể đẻ biểu diễn hình dạng vật thể.

Chọn tỉ lệ thích hợp với khổ giấy A4 và kích thước của vật thể. Bố trí ba hình chiếu cân đối trên bản vẽ theo các hình chữ nhật bao ngoài hình chiếu bằng nét liền mảnh.

Lần lượt vẽ bằng nét liền mảnh từng phần của vật thể với các đường gióng giữa các hình chiếu của từng phần.

Tô đậm các nét thấy, đường bao thấy của vật thể trên hình chiếu, dùng nét đứt biểu diễn các cạnh khuất, đường bao khuất.

BƯỚC 2

BƯỚC 3

BƯỚC 4

BƯỚC 5

BƯỚC 6

Kẻ các đường gióng, đường ghi kích thước và con số kích thước trên các hình chiếu.

Kẻ khung bản vẽ, khung tên, ghi nội dung.

BƯỚC 1

Quan sát vật thể, phân tích hình dạng và chọn hướng chiếu vuông góc với các bề mặt của vật thể để biểu diễn hình dạng vật thể.

– Hình dạng :

+ Hình chữ L nội tiếp khối hình chữ nhật.

+ Phần nằm ngang có dãnh hình hộp chữ nhật.

+ Phần đứng có lỗ hình trụ nằm ngang.

– Hướng chiếu :

+ Hướng chiếu đứng : từ truớc vào.

+ Hướng chiếu bằng : từ trên xuống.

+ Hướng chiếu cạnh : từ trái sang.

Cấu tạo giá đỡ hình chữL

Chọn tỉ lệ thích hợp với khổ giấy A4 và kích thước của vật thể. Bố trí ba hình chiếu cân đối trên bản vẽ theo các hình chữ nhật bao ngoài hình chiếu bằng nét liền mảnh.

BƯỚC 2

A4

Lần lượt vẽ bằng nét liền mảnh từng phần của vật thể với các đường gióng giữa các hình chiếu của từng phần.

BƯỚC 3

a) Vẽ khối chữ L

b) Vẽ rãnh hình hộp

Lần lượt vẽ bằng nét liền mảnh từng phần của vật thể với các đường gióng giữa các hình chiếu của từng phần.

BƯỚC 3

c) Vẽ lỗ trụ

Lần lượt vẽ bằng nét liền mảnh từng phần của vật thể với các đường gióng giữa các hình chiếu của từng phần.

BƯỚC 3

Tô đậm các nét thấy, đường bao thấy của vật thể trên hình chiếu, dùng nét đứt biểu diễn các cạnh khuất, đường bao khuất.

BƯỚC 4

BƯỚC 5

Kẻ các đường gióng, đường ghi kích thước và con số kích thước trên các hình chiếu.

28

38

50

18

14

20

14

28

18

BƯỚC 6

Kẻ khung bản vẽ, khung tên, ghi nội dung vào khung bản vẽ.

GIÁ CHỮ L

Người vẽ

ĐỨC MINH

10 – 10

Kiểm tra

Vật liệu

Thép

Tỉ lệ

1 : 2

Bài số

03

Trường ĐHSP Hà Nội 2

Lớp k31c – SPKT

ĐỨC MINH

10 – 10

20

20

20

20

30

30

32

16

8

140

18

28

38

50

18

14

20

28

14

BƯỚC 6

Kẻ khung bản vẽ, khung thên, ghi nội dung vào khung bản vẽ.

GIÁ CHỮ L

Ngườ vẽ

ĐỨC MINH

10 – 10

Kiểm tra

Vật liệu

Thép

Tỉ lệ

1 : 2

Bài số

03

Trường ĐHSP Hà Nội 2

Lớp k31c – SPKT

ĐỨC MINH

10 – 10

CHÚC CÁC EM THÀNH CÔNG

Bài 5. Hình Chiếu Trục Đo

Tiết 5 : Bài Tập Thực Hành Đọc Bản Vẽ Các Khối Đa Diện

Giải Vở Bài Tập Công Nghệ 8

Bài 4. Bản Vẽ Các Khối Đa Diện

Giải Bài Tập Công Nghệ 8

🌟 Home
🌟 Top