Top 18 # Xem Nhiều Nhất Cách Vẽ Biểu Đồ Kiểm Soát / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Techcombanktower.com

Vẽ Biểu Đồ Kiểm Soát Chất Lượng / 2023

Biểu đồ kiểm soát là một công cụ để theo dõi quá trình sản xuất hàng ngày. Vẽ biểu đồ kiểm soát chất lượng giúp bạn dễ dàng nhìn thấy sự thay đổi của quá trình sản xuất. Cũng như xác định xem quy trình có nằm trong sự giới hạn kiểm soát không. Mức độ biến động từ dữ liệu thu thập được sẽ cho bạn biết tình trạng sản xuất hiện tại hoặc dự đoán trong tương lai.

Biểu đồ kiểm soát là gì

Biểu đồ kiểm soát là phần mở rộng của biểu đồ chạy biểu đồ chạy (R-chart) . Biểu đồ kiểm soát bao gồm mọi thứ mà biểu đồ chạy thực hiện nhưng thêm giới hạn kiểm soát trên và kiểm soát dưới. Ở khoảng cách 3 độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình của quá trình.

Cộng thêm việc tính toán năng lực quá trình (Cp, Cpk). Giúp bạn theo dõi một quá trình có nằm trong các thông số chấp nhận được hay không.

Xác định giới hạn kiểm soát khi vẽ biểu đồ kiểm soát chất lượng

Khi tính năng lực công đoạn hay năng lực quá trình (Cp, Cpk) sẽ sử dụng:

LSL: low specification limit (giới hạn tiêu chuẩn dưới)

USL: up specification limit (giới hạn tiêu chuẩn trên)

Đây là giới hạn mà khách hàng yêu cầu. Hay là tiếng nói của khách hàng.

Khi vẽ biểu đồ kiểm soát thì sử dụng:

LCL: low control limit (giới hạn kiểm soát dưới)

UCL: up control limit (giới hạn kiểm soát trên)

Đây là giới hạn kiểm soát mà nhà sản xuất cần phải kiểm soát trong quá trình. Giới hạn này thường nhỏ hơn giới hạn của khách hàng.

Giới hạn kiểm soát cũng chỉ ra dữ liệu đo có khả năng nằm trong giới hạn đó hay không.

Các lưu ý khi vẽ biểu đồ kiểm soát (control chart)

USL và LSL không đưa vào biểu đồ kiểm soát.

Nên thu thập dữ liệu cho một biểu đồ kiểm soát theo thứ tự sản xuất (theo ngày, giờ…)

Chọn biểu đồ kiểm soát phù hợp với dữ liệu

Hiểu cách đọc và cách đánh giá biểu đồ kiểm soát

Các loại biểu đồ kiểm soát

Có 7 loại biểu đồ kiểm được chia thành 2 nhóm

Nhóm 1: dữ liệu liên tục (dữ liệu thu được bằng các đo). Gồm các biểu đồ

Sự khác biệt trong nhóm này là số mẫu thu được trong 1 nhóm hay 1 ngày.

Ví dụ:

Nhóm 2: dữ liệu rời rạc (dữ liệu thu được bằng cách đếm). Gồm các biểu đồ

ControlChartConstantsAndFormulae

Hướng Dẫn Vẽ Biểu Đồ Kiểm Soát Bằng Excel 2010 / 2023

Biểu đồ kiểm soát dùng để theo dõi xem một quá trình có ổn định hay không. Từ đó nhận diện ra các vấn đề và giải quyết nó trước khi nó trở thành vấn đề thực sự. Đây là một công cụ hết sức quan trọng trong bất kì công ty nào, lĩnh vực nào.

Giới thiệu:

Bài viết này sẽ hướng dẫn vẽ biểu đồ control chart 1 cách căn bản nhất, kể cả người chưa biết gì về excel hay mới tham gia vào lĩnh vực QA đều có thể tìm hiểu được.

Bài viết này sẽ gồm các mục:

Số liệu ban đầu

Xử lý số liệu để vẽ biểu đồ

Vẽ biểu đồ

Căn chỉnh biểu đồ

Số liệu ban đầu:

Ta có 1 checklist theo dõi nhiệt độ trung bình hằng ngày của xưởng A trong tháng 8 như sau: (tiêu chuẩn nhiệt độ được quản lí trong khoảng 20 đến 40 độ C)

Bước 1. Xử lý số liệu để vẽ biểu đồ

Bước 1.1. Các giá trị cần phải tính:

Std Độ lệch chuẩn

Xtb Trung bình của toàn bộ giữ liệu

UCL (Upper control limit – giới hạn kiểm soát trên)

LCL (Lower control limit – Giới hạn kiểm soát dưới)

LSL (Lower specification limit – Giới hạn tiêu chuẩn dưới)

USL (Upper Specification Limit – Giới hạn tiêu chuẩn trên)

Target (Giá trị mong muốn)

Ở đây, đề bài đã cho LSL = 20 độ C, USL = 40 độ C.

Target = (LSL+USL)/2 = (20+40)/2 = 30 độ C

Trong biểu đồ kiểm soát, ta luôn mong muốn giá đường trung bình trùng với đường Target. Thường khi dữ liệu mà nhiều quá (vẽ theo năm, mấy năm) thì đa số là không có vẽ đường trung bình, chỉ vẽ đường target. Và xem xu hướng biểu đồ so với đường target.

Bước 1.2. Tính độ lệch chuẩn std:

Ta gõ hàm vào ô excel :

Ta gõ hàm vào ô excel:

UCL = Xtb + 3 *std = 31.2 + 3 * 3.205259 = 40.82

LCL = Xtb – 3*Std = 31.2 –  3 * 3.205259 = 21.58

Dưới dòng dữ liệu nhiệt độ, thêm UCL, LCL, USL, Target, LSL

C5=D16 (D16 là ô mình đã tính toán giá trị UCL ở bên trên).

Tương tự: C6=D17 (D17 là ô mình đã tính toán giá trị LCL ở trên)

USL, Target, LSL lần lượt là 40, 30, 20 (Xem mục Bước 1.1)

Ở ô D5 = C5. Tương tự cho các dòng LCL, USL, Target, LSL

Ghi chú: Ở đây mình muốn vẽ đường UCL, LCL, USL, LSL, Target tự biến đổi theo biểu đồ kể cả khi bạn kéo to, nhỏ biểu đồ, do đó mình sẽ phải lấy dữ liệu cho nó. Còn khi bạn không chỉnh to nhỏ biểu đồ, cố định sẵn nó. Thì có thể vào thẻ insert, chọn thẻ shapes, chọn đường thẳng và vẽ đường UCL, LCL… bằng tay. Tuy nhiên với cách vẽ này, các đường UCL… rất khó để vẽ chính xác, thường mang tính tương đối. và quan trọng là khi mọi người dùng biểu đồ thường kéo to nhỏ các kiểu để in hay coppy vào bài trình chiếu. Do đó vẽ tay sẽ rất bất tiện.

Bước 2.Vẽ biểu đồ

Chọn vùng dữ liệu, vào thẻ insert trên thanh công cụ . Chọn biểu đồ Line , Chọn Biểu đồ đầu tiên (Line with markers)

Trong bước căn chỉnh biểu đồ, các bạn phải hiểu được cách thể hiện các đường của biểu đồ mà thường được sử dụng.

Đường UCL, LCL sẽ là đường thẳng, màu tím, không có nốt.

Đường USL, LSL sẽ là đường thẳng, màu đỏ, không có nốt.

Đường Target sẽ là đường thẳng, màu đen, nét đứt, không có nốt.

Đường giá trị thực tế sẽ màu xanh da trời hoặc màu đen.

Bước 3.1. Chỉnh đường UCL

(Thường là mọi người sẽ chọn 1 trong 2 màu tím sát nhau đấy,  Lưu ý là UCL và LCL cùng 1 màu).

Chỉnh tương tự UCL.

Bước 3.3.Chỉnh đường USL

Chỉnh tương tự UCL, tuy nhiên phải chọn màu đỏ thay vì màu tím

B.3.4.Chỉnh đường Target

Chỉnh tương tự như UCL, Tuy nhiên phải chọn màu đen. Và thêm 1 bước nữa là chọn thẻ Line Style, ở ô Cap Type chọn đường nét đứt bạn thích

Chỉnh tương tự USL.

Bước 3.6. Kết quả biểu đồ sau khi chỉnh

Nhân xét sơ bộ về đồ thị:

Với dữ liệu để vẽ biểu đồ ở trên, khi nhìn biểu đồ ta thấy sự không ổn định, đường UCL nằm cao hơn so với đường USL, nên sẽ có những ngày nhiêt độ vượt quá tiêu chuẩn là điều chắc chắn.

Đối với trường hợp biểu đồ bạn phải cập nhật dữ liệu hằng ngày/hàng tuần

Bạn phải lấy thêm sẵn các cột trống.

Ví dụ như cách đơn giản nhất:

Bôi vàng cột giới hạn lúc nãy mình dùng hàm tính độ lệch chuẩn (Std), Xtb ở bước B.1.1. Mục đích là để sau này mình chèn cột ít bị nhầm

Kéo dài đường UCL, LCL, USL, Target, LSL, Ngày

Có một cách khác xíu để bạn không cần phải đánh dấu cột màu vàng, chỉ cần kéo thêm giá trị ra UCL, LCL, USL, LSL, Target ra là ok, bằng cách sử dụng hàm offset trong tham chiếu biểu đồ. Cái này mức độ phức tạp cho bài viết sẽ cao hơn nhiều. Nhưng cũng không ứng dụng nhiều trong trường hợp này.

7 công cụ QC ở Tại đây

Hướng dẫn vẽ biểu đồ Pareto ở Tại đây

Kiểm Soát Cảm Xúc Tiêu Cực Kiểm Soát Cảm Xúc Tiêu Cực / 2023

Đã bao giờ bạn nghĩ đến kiểm soát cảm xúc tiêu cực, cảm thấy ghét bản thân khi lại để những lời nói, cử chỉ của người khác làm ảnh hưởng đến tâm trạng và cuộc sống của mình không? Mình đã từng như vậy và mình nghĩ trong chúng ta cũng có đôi lần rơi vào trường hợp tương tự. Cảm xúc khi nhận ra việc đó thật sự rất tệ phải không? Có người nói với mình rằng, nếu bạn không thể quản lý cảm xúc của bản thân thì những cảm xúc tiêu cực sẽ giết chết bạn. Ai cũng hiểu điều đó, nhưng làm thế nào để quản lý cảm xúc?

Cuộc sống là thước phim hỗn tạp của các cung bậc cảm xúc như buồn, vui, đau khổ, tức giận, thất vọng hay hạnh phúc. Và những sự việc diễn ra xung quanh ta dù nhỏ hay to đều có những tác động đến cảm xúc của chúng ta. Khi gặp chuyện may mắn, thuận lợi ta cảm thấy vui vẻ, hớn hở nhưng khi có chuyện không may xảy đến ta lại cảm thấy đau buồn và giận dữ…

Đã là con người thì đương nhiên khó tránh khỏi việc bộc lộ bản thân nhưng đừng để cho cảm xúc chi phối bạn gây ra những sai lầm không cần thiết.

Tại sao chúng ta cần phải biết cách quản lý, kiểm soát cảm xúc tiêu cực?

Thức tế khi bạn không thể chủ động quản lý cảm xúc của mình thì não bộ sẽ “chạy tự động” và chuyển bạn vào các cảm xúc khác nhau.

Điều này còn tệ hơn nữa, khi sau thời gian cứ lặp đi lặp lại, nhiều cảm xúc trở thành thói quen của bạn. Tất cả những thói quen cảm xúc này đã được lập trình sẵn trong tiềm thức và do các kết nối nơ-ron tạo ra.

Khi nhìn thấy những người tài giỏi cư xử rất tự tin, chúng ta luôn nghĩ “phải chăng họ luôn gặp những chuyện vui vẻ, may mắn và rất ít khi gặp khó khăn trở ngại trong cuộc sống không? Có phải họ luôn có người ở bên cạnh động viên an ủi nên chẳng có lúc phải buồn?”.

Tất nhiên, chũng ta đều biết rằng là không phải như vậy. Vậy lý do tại sao mà họ luôn tự tin và lan tỏa những năng lượng tích cực đó cho những người xung quanh?

Điểm khác biệt ở đây là họ viết cách quản lý cảm xúc của bản thân, duy trì được cảm xúc tích cực và loại bỏ những cảm xúc tiêu cực dù có chuyện gì xảy ra.

Những cảm xúc tích cực này tiếp tục thúc đẩy họ có động lực hành động nhiều hơn cho đến khi họ đạt được kết quả mong muốn, từ đó đã không còn chỗ cho những cảm xúc tiêu cực xâm chiếm.

Thế quản lý cảm xúc bản thân như thế nào? Đừng để cơn giận chi phối bạn: “Giận quá mất khôn”

Hãy để ý, khi bạn đang giận một ai đó, bạn sẽ dễ có ấn tượng không tốt và khó lòng cư sử một cách mềm mòng, nhã nhặn với họ như bình thường được.

Lúc này, bất kể lời nói hành động nào của họ bạn cũng nhìn nhận nó theo cách nhìn tiêu cực có khi còn dẫn đến tình trạng “giận cá chém thớt” khiến những mối quan hệ xung quanh cũng bị ảnh hưởng theo.

Vì thế, tốt nhất là hãy đợi khi cảm xúc của bạn lắng xuống, cơn giận nguội đi, bạn sẽ bình tĩnh và tỉnh tao hơn để đánh giá và nhận xét mọi thứ một cách khách quan nhất. Và khi bạn bình tĩnh giải quyết vấn đề, mọi người sẽ nể phục bạn hơn.

Học cách giải tỏa, kiểm soát cảm xúc tiêu cực Hãy biết rằng việc kiềm chế cảm xúc quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn, do đó hãy tự giải tỏa cơn tức giận trước khi đối diện để nó không có cơ hội bùng lên mạnh hơn. Thay vào đó hãy giải tỏa cảm xúc ucra bản thân bằng cách thường xuyên chia sẻ cảm xúc với người bạn thực sự tin tưởng như bạn thân, mẹ, người yêu, thầy cô,… Tập thể dục thường xuyên sẽ giúp bạn tăng cường sức khỏe, hỗ trợ bộ não tập trung, kiểm soát tốt cơn nóng giận. Xem một bộ phim/ video hài hay nghĩ đến chuyện vui bạn đã từng trải qua, và uống một cái gì đó thật lạnh… Nó sẽ giúp bạn kiềm chế cảm xúc của mình tốt hơn. Thiền định giúp bạn giảm bớt căng thẳng, suy nghĩ lạc quan và yêu đời hơn. Điều quan trọng là tập trung vào vấn đề cần giải quyết hơn là tranh cãi

Không có gì hoàn hảo tuyệt đối cả và ocn người cung vậy ai cũng có thể mắc những sai lầm. Nếu sự việc không hay đã xảy ra thì có tức giận, trách mắng cũng không giải quyết được vấn đề. Tốt hơn hết là chúng ta cùng ngồi lại bàn bạc và tìm phương án giải quyết, khắc phục hậu quả.

Một số phương pháp giúp quản lý cảm xúc của bản thân tốt hơn Không phản ứng vội vàng. Nhận định lại tình hình xem như thế nào. Thay đổi trọng tâm chú ý khi có một vẫn đề tiêu cực phát sinh. Học cách thể hiện cơn nóng giận thích hợp. Dành 15 phút bình tĩnh lại sau đó muốn làm gì thì làm. Hít thở sâu. Xuống giọng khi nói chuyện. Nên bắt đầu bằng câu: “Tôi cảm thấy…”, “Tôi nghĩ là…” 4 chiến lược tăng cường cảm xúc tích cực Đừng làm vơi cảm xúc tích cực. duy trì và nghĩ đến nó để có thêm động lực và niềm vui. Thắp sáng những điều tốt đẹp: chú ý những ưu điểm, mặt tốt của vấn đề. Kết nối tình thân với những người lạc quan, yêu đời. Cho đi không vụ lợi.

CÔNG TY TÂM LÝ P.E.R.G

Địa chỉ: Số 91B – ngõ 25 Vũ Ngọc Phan – Láng Hạ – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại: 0973.533.248 – 0247.300.0785

LIỆU PHÁP TÂM LÝ P.E.R.G GIÚP BẠN CHUYỂN HÓA MỌI CẢM XÚC TIÊU CỰC THÀNH TÍCH CỰC!

http://perg-nangluongtamthe.com/

Kỹ Năng Kiểm Soát Cảm Xúc Bản Thân Hiệu Quả / 2023

1. Kỹ năng kiểm soát cảm xúc là gì?

Kỹ năng kiểm soát cảm xúc  không phải là loại bỏ hết cảm xúc của bản thân mà là cách để bạn kiểm soát hành vi, thái độ của bản thân dù trong bất kỳ tình huống tiêu cực nào. Nói một cách dễ hiểu, đây là cách giúp bạn trở về trạng thái cảm xúc cân bằng thông qua nhiều phương diện như ngôn ngữ, hình thể,…

Ngược lại, nếu không kiểm soát tốt cảm xúc rất dễ khiến bạn thất bại trong giao tiếp, đàm phán hay thậm chí hủy hoại các mối quan hệ. Chính vì thế, học cách kiềm chế cảm xúc sẽ giúp bạn giao tiếp khéo léo  hơn, giúp bạn có những mối quan hệ tốt đẹp hơn, và thành công hơn trong công việc.

2. 5 cách giúp bạn rèn luyện kỹ năng kiềm chế cảm xúc

Điều chỉnh hành động cơ thể

Một vài tình huống sẽ đẩy bạn rơi vào trạng thái tiêu cực, hãy nhanh chóng kiểm soát nó một cách tức thời. Bạn có thể điều chỉnh lại một số hành động cơ thể đơn giản như:

+ Thả lỏng cơ thể: điều này sẽ giúp bạn xoa dịu tâm trí, thư giãn và quản lý cảm xúc hiệu quả

+ Hít thở sâu: hít thở sâu để giữ bình tĩnh, giúp bạn giảm căng thẳng, lo lắng.

+ Mỉm cười

+ Thay đổi tư thế đứng, ngồi một cách thoải mái nhất

Chỉ một vài thay đổi hành động đơn giản, bạn có thể tập trung và suy nghĩ được hướng đi mới.

Rèn luyện tư duy

Con người có khả năng điều khiển cảm xúc bằng trí tuệ. Trí tuệ cảm xúc giúp bạn quản lý cảm xúc để đưa ra hành động ứng xử. 

Để rèn luyện được tư duy cảm xúc, bạn cần nhìn mọi việc theo hướng tích cực, hãy luôn mỉm cười dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra để hạn chế những cảm xúc tiêu cực nảy sinh. Thay vì chỉ chú ý đến nhược điểm của người khác, hãy nhìn vào ưu điểm của họ để học tập tích lũy cho bản thân.

Người có kỹ năng kiểm soát cảm xúc tốt chắc chắn sẽ bình tĩnh xử lý trong mọi tình huống, nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, sẵn sàng tiếp thu và sửa chữa những nhược điểm của bản thân.

Khéo léo trong sử dụng ngôn từ

Nhiều người thường hay than vãn khi gặp vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, thói quen này vô tình lại đem đến suy nghĩ tiêu cực cho cả người đối diện.

Vì vậy, ngừng suy nghĩ tiêu cực, không than vãn, thay vào đó sử dụng những từ ngữ mang tính động viên, khích lệ cho đối phương. Đây là cách giúp bạn kiểm soát cảm xúc tốt hơn và nhìn nhận cuộc sống tích cực hơn.

Tự tin vào bản thân

Thiếu tự tin cũng chính là lí do đẩy bạn đến với những cảm xúc tiêu cực. Bạn cảm thấy mình yếu kém, không có đủ năng lực bằng người khác trong việc giải quyết vấn đề. Chính vì thế, bạn dễ cảm thấy tiêu cục, tức giận vô cớ. Nếu bạn đủ tự tin, bạn sẽ có khả năng đương đầu với khó khăn nên dễ kiểm soát được cảm xúc bản thân. Điều này cũng giúp bạn không bị ảnh hưởng bởi những lời phán xét của người khác, từ đó lạc quan và tràn đầy năng lượng.

Một số cách giúp bạn rèn luyện sự tự tin:

+ Dáng vẻ và ngôn ngữ cơ thể tự tin

+ Hãy nhìn thẳng vào mắt người khác khi giao tiếp để giúp bạn được tin tưởng và yêu mến hơn

+ Thử thách bản thân ở những điều mới lạ trong mọi tình huống và lĩnh vực

+ Nghĩ đến thành công chứ không phải thất bại khi làm bất cứ việc gì

Kiểm soát cảm xúc tiêu cực

Để có những cảm xúc tích cực, bạn có thể:

+ Không đổ lỗi cho người khác

+ Dám nhận sai và tìm cách giải quyết

+ Không so đo, tính toán thiệt hơn

+ Vứt bỏ những lời phàn nàn, mà thay vào đó là lời khen ngợi

+ Nghĩ tích cực về tất cả mọi việc

Rèn luyện kỹ năng kiềm chế cảm xúc là điều không hề dễ dàng. Hãy rèn luyện từng ngày để giúp bạn trở thành người tích cực, giúp cuộc sống trở nên vui vẻ, hạnh phúc hơn.