Top 13 # Xem Nhiều Nhất Cách Vẽ Biểu Đồ Địa Lí 9 / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Techcombanktower.com

Địa Lí 9, Cách Vẽ Biểu Đồ / 2023

PHƯƠNG PHÁP VẼ VÀ NHẬN XÉT CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ ĐỊA LÝ LỚP 9=======================PHẦN I: MỞ ĐẦUMôn địa lý là một bộ phận khoa học tự nhiên nghiên cứu về trái đất thiên nhiên và con người các châu lục núi chung và thiên nhiên con người Việt Nam nói riêng. Đối với môn địa lý 9 mục tiêu của bộ môn là nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức phổ thông cơ bản về dân cư, các ngành kinh tế. Sự phân hóa lãnh thổ về tự nhiên, kinh tế xã hội của nước ta và địa lý tỉnh, thành phố nơi em đang sinh sống và học tập. Để đạt được điều đó đòi hỏi mỗi giáo viên phải nắm vững phương pháp, nội dung chương trình để dạy bài kiến thức mới, bài thực hành, bài ôn tập hệ thống hóa kiến thức từ đó giúp học sinh nắm kiến thức một cách hiệu quả tốt nhất. Đối với sách giáo khoa cũng như chương trình địa lý 9 THCS mới đòi hỏi kỹ năng vẽ biểu đồ rất cao, đưa ra nhiều dạng biểu đồ mới và khó so với sách giáo khoa lớp 9 THCS cũ. Nhiều dạng biểu đồ học sinh còn trừu tượng như biểu đồ miền, đường….. Vì vậy mỗi giáo viên phải tìm ra phương pháp vẽ các dạng biểu đồ một cách thích hợp dễ nhớ, dễ hiểu đảm bảo tính chính xác, tính mĩ quan. Hình thành cho học sinh những kỹ năng cơ bản cần thiết áp dụng cho việc học tập cũng như cuộc sống sau này. Trong khi dạy bài kiến thức mới có nhiều loại biểu đồ mà học sinh phải dựa vào đó nhận xét, phân tích để tìm ra kiến thức mới sau đó đi đến một kết luận địa lý và ngược lại Trong các tiết thực hành, ôn tập, kiểm tra học sinh phải căn cứ vào bảng số liệu để lựa chọn biểu đồ thích hợp, tính cơ cấu……chuyển từ bảng số liệu thành biểu đồ từ đó học sinh nhận xét, kết luận các yếu tố địa lý được dễ dàng hơn thông qua các biểu đồ. Thông qua đề tài này giúp tôi hoàn thành bài giảng kiến thức mới, bài thực hành, ôn tập kiểm tra được tốt hơn. Đối với học sinh lớp 9, kỹ năng vẽ biểu đồ chính xác, đảm bảo tính mỹ quan chỉ được thực hiện ở học sinh khá giỏi, còn học sinh trung bình và yếu kỹ năng còn hạn chế.Vì vậy với một số phương pháp vẽ biểu đồ này giúp học sinh yếu và trung bình có kỹ năng vẽ biểu đồ tốt hơn. Ý nghĩa của đề tài:Giúp chúng ta tìm ra phương pháp vẽ và nhận xét biểu đồ có hiệu quả nhất.Giáo viên hoàn thành tốt bài giảng theo phương pháp đổi mới hiện nay.Học sinh có kỹ năng vẽ và nhận xét biểu đồ thành thạo để nắm bắt kiến thức nhanh, có hứng thú say mê môn học.PHẦN II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁPChương 1. Phương pháp vẽ các dạng biểu đồ* ) Có 6 dạng cơ bản:– Biểu đồ cột– Biểu đồ tròn– Biểu đồ miền– Biểu đồ thanh ngang– Biểu đồ cột chồng– Biểu đồ đườngĐối với mỗi dạng biểu đồ đều có phương pháp vẽ khác nhau. Tuy nhiên yêu cầu chung cho các dạng biểu đồ là :Biểu đồ gồm đơn vị, năm, tên biểu đồ, bảng chú giải……Biểu đồ phải có tính mỹ quan và đảm bảo chính xác. Trong khi làm bài tập, bài kiểm tra nếu đề bài yêu cầu vẽ cụ thể là biểu đồ tròn, cột … thì chúng ta theo thứ tự các bước dể thực hiện, còn nếu đề bài chưa yêu cầu vẽ cụ thể thì học sinh phải căn cứ vào bảng số liệu để lựa chọn biểu đồ sao cho phù hợp với nội dung, yêu cầu của đề bài. *) Cách lựa chọn biểu đồ:– Nếu bảng số liệu cho 1 hoặc 2 năm (đơn vị là %) thì ta vẽ biểu đồ hình tròn hoặc cột chồng.– Nếu bảng số liệu cho nhiều năm (đơn vị là %) thì ta vẽ biểu đồ miền hoặc đường.– Nếu bảng số liệu cho nhiều năm, năm gốc là 100% thì ta vẽ biểu đồ đường.I ) Biểu đồ cột : Là dạng biểu đồ mà học sinh được làm quen từ lớp 8 nên viêc tiếp thu của học sinh tương đối thuận lợi1. Yêu cầu chung:– Biểu đồ gồm hệ trục tọa độ ox, oy vuông góc với nhau+ Ox biểu thị đơn vị+ Oy biểu thị năm hoặc vùng miền…..– Tên biểu đồ– Bảng chú giải2. Cụ thể:Ví dụ: dựa vào bảng 18.1 vẽ biểu đồ hình cột và nhận xét về giá trị sản xuất công nghiệp ở hai tiều vung Đông Bắc và Tây Bắc.Bảng 18.1: Giá trị sản xuất công nghiệp ở Trung Du và miền núi Bắc

Địa Lí 9, Cách Vẽ Biểu Đồ Ve Cac Dang Bieu Do Dia 9 Doc / 2023

PHƯƠNG PHÁP

VẼ VÀ NHẬN XÉT CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ ĐỊA LÝ LỚP 9

PHẦN I: MỞ ĐẦU

Đối với môn địa lý 9 mục tiêu của bộ môn là nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức phổ thông cơ bản về dân cư, các ngành kinh tế. Sự phân hóa lãnh thổ về tự nhiên, kinh tế xã hội của nước ta và địa lý tỉnh, thành phố nơi em đang sinh sống và học tập. Để đạt được điều đó đòi hỏi mỗi giáo viên phải nắm vững phương pháp, nội dung chương trình để dạy bài kiến thức mới, bài thực hành, bài ôn tập hệ thống hóa kiến thức từ đó giúp học sinh nắm kiến thức một cách hiệu quả tốt nhất.

Đối với sách giáo khoa cũng như chương trình địa lý 9 THCS mới đòi hỏi kỹ năng vẽ biểu đồ rất cao, đưa ra nhiều dạng biểu đồ mới và khó so với sách giáo khoa lớp 9 THCS cũ. Nhiều dạng biểu đồ học sinh còn trừu tượng như biểu đồ miền, đường….. Vì vậy mỗi giáo viên phải tìm ra phương pháp vẽ các dạng biểu đồ một cách thích hợp dễ nhớ, dễ hiểu đảm bảo tính chính xác, tính mĩ quan. Hình thành cho học sinh những kỹ năng cơ bản cần thiết áp dụng cho việc học tập cũng như cuộc sống sau này. Trong khi dạy bài kiến thức mới có nhiều loại biểu đồ mà học sinh phải dựa vào đó nhận xét, phân tích để tìm ra kiến thức mới sau đó đi đến một kết luận địa lý và ngược lại

Thông qua đề tài này giúp tôi hoàn thành bài giảng kiến thức mới, bài thực hành, ôn tập kiểm tra được tốt hơn.

Ý nghĩa của đề tài:

Giúp chúng ta tìm ra phương pháp vẽ và nhận xét biểu đồ có hiệu quả nhất.

Giáo viên hoàn thành tốt bài giảng theo phương pháp đổi mới hiện nay.

Học sinh có kỹ năng vẽ và nhận xét biểu đồ thành thạo để nắm bắt kiến thức nhanh, có hứng thú say mê môn học.

PHẦN II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

Chương 1. Phương pháp vẽ các dạng biểu đồ

– Biểu đồ tròn

– Biểu đồ miền

– Biểu đồ thanh ngang

– Biểu đồ cột chồng

– Biểu đồ đường

Đối với mỗi dạng biểu đồ đều có phương pháp vẽ khác nhau. Tuy nhiên yêu cầu chung cho các dạng biểu đồ là :

Biểu đồ gồm đơn vị, năm, tên biểu đồ, bảng chú giải……

Biểu đồ phải có tính mỹ quan và đảm bảo chính xác.

Trong khi làm bài tập, bài kiểm tra nếu đề bài yêu cầu vẽ cụ thể là biểu đồ tròn, cột … thì chúng ta theo thứ tự các bước dể thực hiện, còn nếu đề bài chưa yêu cầu vẽ cụ thể thì học sinh phải căn cứ vào bảng số liệu để lựa chọn biểu đồ sao cho phù hợp với nội dung, yêu cầu của đề bài.

– Nếu bảng số liệu cho nhiều năm, năm gốc là 100% thì ta vẽ biểu đồ đường.

1. Yêu cầu chung:

+ O y biểu thị năm hoặc vùng miền…..

– Bảng chú giải

Ví dụ: dựa vào bảng 18.1 vẽ biểu đồ hình cột và nhận xét về giá trị sản xuất công nghiệp ở hai tiều vung Đông Bắc và Tây Bắc.

Năm

Tiểu vùng

1995

2000

2002

Tây Bắc

320,5

541,1

696,2

Đông Bắc

6179,2

10657,7

14301,3

Vẽ hệ trục tọa độ:

Bước 2:Tiến hành vẽ theo năm: năm 1995 sau đó đến năm 2000 – 2002

Dùng kí hiệu riêng để phân biệt hai tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc

Bước 3: Viết tên biểu đồ

Lập bảng chú giải

– Từ 1995 – 2002 giá trị sản xuất công nghiệp ở hai tiều vùng Đông Bắc và Tây Bắc đều liên tục tăng 2002.

+ Đông bắc tăng gấp 2,17 lần so với năm 1995

+ Tây Bắc tăng gấp 2,3 lần so với năm 1995

– Giá trị sản xuất công nghiệp ở tiểu vùng Đông Bắc luân cao hơn giá trị sản xuất công nghiệp ở Tây Bắc.

+ Năm 1995 gấp 19,3 lần

+ Năm 2000 gấp 19,7 lần

+ Năm 2002 gấp 20,5 lần

3 /Kết luận: Biều đồ cột là dạng biểu đồ dễ vẽ và dễ hiểu. Thông qua biều đồ cột học sinh có thề nhận xét các đối tượng, yếu tố địa lý một cách trực quan nhất, nhận xét và so sánh dễ dàng hơn bảng số liệu.

II/ Biều đồ hình tròn.

1/ Yêu cầu chung: Là dạng biểu đồ học sinh ít được làm quen ở lớp 8. Với chương trình cải cách hiện nay yêu cầu đòi hỏi cao hơn so với chương trình cũ. Nhiều bài tập không cho trước bảng tỉ lệ hay cơ cấu % mà yêu cầu học sinh phải tính cơ cấu sau đó mới vẽ. Đối với dạng bài tập nâng cao yêu cầu học sinh phải tính bản tính bán kính của đường tròn cụ thề vì vậy đòi hỏi phải nắm được công thức tính, cách vẽ như thế nào cho chính xác bán kính của đường tròn theo yêu cầu của đề bài.

– Biều đồ tròn bao gồm:

– Đường tròn theo bán kính cho trước hoặc lựa trọn

Ví dụ: Cho bảng số liệu: Cơ cấu sử dụng lao động theo ngành kinh tế của nước ta ( đơn vị % )

Năm

Ngành

1989

20003

Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu sử dụng lao động theo ngành kinh tế ở nước ta năm 2989 và 2003

Nhận xét sự thay đổi lao động theo ngành kinh tế ở nước ta? Giải thích sự thay đổi đó?

Bước 1: Học sinh nghiên cứu bảng số liệu vẽ hai biểu đồ hình tròn có bán kính khác nhau 2003 có bán kính lớn hơn năm 1989.

Bước 2: Tính góc ở tâm.

Bước 3: Vẽ từ tia 12 giờ ngành Nông lâm ngư nghiệp trước sau đó đến công nghiệp xây dựng và dịch vụ. Viết tỉ lệ %.

Bước 4: Tìm kí hiệu cho các ngành, ghi tên biểu đồ, năm và bảng chú giải.

Bước 1: Vẽ hai đường tròn có bán kính khác nhau, vẽ tia 12 giờ.

Bước 2: Vẽ các ngành theo thứ tự bảng số liệu bằng cách chia dây cung đường tròn như sau:

+ Cả dây cung đường tròn tương ứng với 100%

+ 1/2 cung đường tròn tương ứng với 50%

+ 1/4 cung đường tròn tương ứng với 25%

– Từ 1/4 dây cung của đường tròn học sinh có thể chia nhỏ phù hợp với số liệu của đề bài.

– Bước 3: Ghi tên biểu đồ, năm, bảng chú giải

– Ưu điểm: Phương pháp này vẽ nhanh, học sinh yếu môn toán cũng hoàn thành được biểu đồ.

– Nhược điểm: Nếu học sinh chia dây cung thiếu chính xác thì biểu đồ vẽ không chính xác.

VD: Cho bảng số liệu tổng sản phẩm trong nước GĐ phân theo ngành kinh tế ở nước ta ( đơn vị tính tỉ đồng )

Hướng dẫn học sinh tính bản cơ cấu giá trị tổng sản phẩm các ngành kinh tế:

% ngành = =

-Bảng cơ cấu – Góc ở tâm

-Tính bán kính đường tròn theo công thức

n = tổng số năm sau : tổng số năm đầu

Bước 3 : vẽ biểu đồ

-Thứ tự vẽ như dạng 1

Đối với học sinh khá giỏi yêu cầu nhận xét theo bảng số liệu thô và tỉ trọng sau đó rút ra nhận xét.

Đối với học sinh trung bình, yếu yêu cầu học sinh dựa vào bảng cơ cấu hay biểu đồ để nhận xét.

Biểu đồ tròn là dạng biểu đồ được áp dụng nhiều trong môn địa lý 9 THCS và THPT, được sử dụng rộng rãi trong nền kinh tế. Nhìn vào biểu đồ tròn học sinh nhận xét các đối tượng đia lý nhanh và chính xác, thấy được sự thay đổi các đốitượng địa lý như sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sự thay đổi cơ cấu sử dụng lao động, độ che phủ rừng… qua các năm.

Biểu đồ tròn rất quan trọng và không thể thiếu được trong môn địa lý 9 THCS.

III/ Biểu đồ đường

1 ) Yêu cầu chung : Biểu đồ đường là biểu đồ mới đối với các em học sinh lớp 9 chính vì vậy giáo viên cần hướng dẫn học sinh khi nào thì vẽ biểu đồ đường.

– Biểu đồ đường thường dùng để biểu diễn sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế qua nhiều năm hoặc sự tăng trưởng của các đối tượng địa lý qua nhiều năm.

+ Trục tung ox biểu thị % chia tỉ lệ chính xác

+ Trục hoành oy biểu thị năm

+ Năm gốc trùng với ox

VD: Cho bảng số liệu

Bảng 10.2: Số lượng gia súc, gia cầm ( lấy năm 1990 = 100% )

Năm

Gia súc, gia cầm

1990

1995

2000

2002

a ) Giáo viên hướng dẫn học sinh tính chỉ số tăng trưởng = số liệu năm sau : số liệu năm gốc . 100% .

Bảng chỉ số tăng trưởng

Năm

Gia súc, gia cầm

1999

1995

2000

2002

Bước 1: Vẽ trục hệ tọa độ ox, oy chia tỉ lệ, năm

Bước 2: Dựa vào bảng chỉ số tăng trưởng vẽ lần lượt các chỉ tiêu lấy năm gốc 1990. Kẻ đường chì mờ thẳng các năm song song với trục tung sau đó dựa vào bảng số liệu đánh dấu các điểm và nối lại.

Bước 3: Dùng kí hiệu cho bốn đường và lập bảng chú giải hoàn thành biểu đồ.

B ) Nhận xét: từ năm 1990 – 2002 đàn trâu không tăng ( Giảm 39700con tương đương với 1,4% ) .

Đàn bò tăng đáng kể, đàn lơn tăng mạnh ( tăng 10900 nghìn con )

Gia cầm tăng nhanh nhất 125900 nghìn con.

Giải thích : Lợn và gia cầm là nguồn cung cấp thịch chủ yếu

Hình thức chăn nuôi đa dạng, chăn nuôi theo hướng hình thức công nghiệp ở hộ gia đình.

Đàn bò tăng nhẹ, đàn trâu không tăng do cơ giới hóa trong nông nghiệp nên nhu cầu sức kéo trong nông nghiệp giảm xuống, song đàn bò được chú ý nuôi để cung cấp thịt, sữa.

1 ) Yêu cầu chung : Biểu đồ miền là dạng biểu đồ mới đối với giáo viên và học sinh chính vì vậy việc truyền đạt của giáo viên và nhận thức của học sinh gặp khó khăn. Để hoàn thành tốt giáo viên phải tìm ra phương pháp vẽ biểu đồ phù hợp chính xác. Dạng biểu đồ này nếu học sinh vẽ theo năm thì không chính xác mà phải vẽ lần lượt theo từng chỉ tiêu.

– Biểu đồ có hình chữ nhật: Chiều dài: năm

– Bảng chú giải

Cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 – 2002 ( % )

Bước 1: Vẽ hình chữ nhật

– Trục tung có trị số 100%

– Trục hoành là các năm được chia tương ứng với khoảng cách năm.

– Vẽ chỉ tiều nông lâm ngư nghiệp trước vẽ đến đâu, tô mầu, kẻ vạch đến đó.

– Vẽ chỉ tiêu công nghiệp xây dựng bằng cách cộng tỉ lệ ngành nông lâm ngư nghiệp với nghành công nghiệp và xây dựng để xác định điểm và nối các điểm đó với nhau ta được miền công nghiệp xây dựng, miền còn lại là dịch vụ.

Hướng Dẫn Hs Vẽ Biểu Đồ Địa Lí 12 / 2023

CHUYÊN ĐỀ 1RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỊA LÍ CƠ BẢN CHO HỌC SINH

1. Mục tiêu bài học: Sau bài học, Hs cần:a.Kiến thức:– Nắm được kiến thức cơ bản về biểu đồ, có khả năng lựa chọn dạng biểu đồ thích hợp theo yêu cầu của đề,– Biết cách nhận xét, phân tích biểu đồ và bảng số liệu– Có hiểu biết về Atlats Địa Lí Việt Nam để làm bài.b. Kĩ năng:– Biết lựa chọn và vẽ đúng các dạng biểu đồ thường gặp.– Nhận xét và phân tích được biểu đồ và bảng số liệu thống kê theo yêu cầu.– Khai thác được kiến thức cơ bản từ Atlats địa lí Việt Nam.2. Chuẩn bị a. Chuẩn bị của gv:– Giáo án, SGK– Tài liệu hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp những năm trước– Atlats địa lí Viêt Nam.b. chuẩn bị của hs:– Atlats, vở ghi

Hoạt động 1: Cá nhân

Hỏi: Dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết thực tế của mình, em hãy cho biết biểu đồ là gì ?

Hỏi: Em hãy cho biết trong quá trình học và được vẽ biểu đồ thì ta cần chú ý đến những vấn đề gì?

GV: HS trả lời, GV chuẩn hoá kiến thức

Hỏi: Em hãy cho biết, chúng ta có thể dùng chung một loại kí hiệu cho tất cả các loại biểu đồ không? tại sao ?

Hỏi: Khi đặt tên cho biểu đồ, chúng ta cần lưu ý các điểm gi ?

Hoạt động 2: Nhóm

Bước 1: Chia lớp thành 3 nhóm học tập– Nhóm 1: Nghiên cứu biểu đồ đường biểu diễn– Nhóm 2: Nghiên cứu biểu đồ hình cột– Nhóm 3: nghiên cứu biểu đồ kết hợp cột và đường

Nội dung nghiên cứu: + Yêu cầu thể hiện của biểu đồ + Các dạng chủ yếu + Các điểm cần lưu ýBước 2: +Nghiên cứu 5 phút, các nhóm trình bày kết quả nghiên cứu ra phiếu học tập + Đại diện nhóm lên bảng trình bày, các nhóm khác góp ý, bổ xung

Bước 3: Tổng hợp, chuẩn hoá kiến thức và đưa ra thông tin phản hồi.A.Khái quát chung về biểu đồ:I. Một số lưu ý khi vẽ biểu đồ:– Biểu đồ là hình vẽ thể hiện một cách dễ dàng động thái phát triển của một hiện tượng, mối tương quan về độ lớn giữa các đối tượng hoặc cơ cấu thành phần của một tổng thể– Cần nghiên cứu kĩ đề bài để lựa chọn dạng biểu đồ thích hợp– Khi vẽ bất cứ loại biểu đồ nào cũng phải đảm bảo 3 yêu cầu:+ Khoa học (Chính xác)+ Trực quan (rõ ràng, dễ đọc)+ Thẩm mĩ (Chính xác)– Để đảm bảo tính trực quan và thẩm mĩ, khi vẽ biểu đồ người ta thường dùng kí hiệu để phân biệt các đối tượng trên biểu đồ. Các kí hiêu thường đực biểu thị bằng cách gạch nền, dùng các kí hiệu toán học……Khi chọn các kí hiệu cần chú ý làm sao cho biểu đồ vừa dễ đọc, vừa đẹp.– Khi đặt tên cho biểu đồ cần đảm bảo đủ 3 nội dung: Biểu đồ về vấn đề gì ?

Hướng Dẫn Hs Vẽ Các Dạng Biểu Đồ Địa Lí 9 De Tai 2010 Doc / 2023

Nghị quyết TW2 khoá VIII tiếp tục khẳng định phải “Đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh”.

Giáo dục phải trang bị cho học sinh các ” kĩ năng sống” nhiều hơn. H ì nh thành và r è n luyện kỹ năng cho học sinh là yêu cầu rất quan trọng việc học tập môn Địa lí.

Hiện nay trong chương trình đổi mới của sách giáo khoa Địa lí lớp 9 – gồm có 52 tiết học thì đã có 11 tiết thực hành trong đó có 6 tiết về vẽ biểu đồ và có khoảng 13 bài tập về rèn luyện kỹ năng vẽ và nhận xét biểu đồ sau các bài học của học sinh trong phần câu hỏi và bài tập trong sách giáo khoa. Điều đó chứng tỏ rằng bộ môn Địa lí lớp 9 không chỉ chú trọng đến việc cung cấp cho học sinh những kiến thức lí thuyết mà còn giúp c

– Chủ thể : Hướng dẫn học sinh vẽ biểu đồ Địa lí 9 trường THCS Thị Trấn Bến Cầu.

– Khách thể : Học sinh khối 9 – trường THCS Thị Trấn Bến Cầu.

Đối với đề tài này tôi sử dụng các phương pháp.

Nghiên cứu tài liệu : nhằm xâ y dựng cơ sở lí luận cho đề tài, tìm các cách hướng dẫn dễ hiểu nhất giúp học sinh vẽ biểu đồ.

Từ đó cũng ảnh hưởng nhiều tới thời gian hoàn thành bài tập của học sinh, bởi thông thường sau khi vẽ biểu đồ, học sinh còn phải nhận xét, đánh giá các sự vật, hiện tượng địa lí từ biểu đồ đã vẽ.

Hiện nay, sách giáo khoa lớp 9 có nhiều bài thực hành vẽ biểu đồ, các đề kiểm tra điều có phần vẽ biểu đồ. Trong khi đó kĩ năng vẽ biểu đồ của học sinh còn rất yếu. Học sinh không hứng thú các bài tập chọn và vẽ biểu đồ

Do đó, học sinh mất nhiều thời gian cho phần vẽ biểu đồ, song kết quả đạt được chưa cao. Trước t ì nh h ì nh tr ê n đ ỏ i hỏi giáo viê n phải trang bị kịp thời cho học sinh kĩ năng xác định và vẽ các loại biểu đồ địa lí. Giúp học sinh ngày càng yêu thích học bộ môn, biết cách vẽ biểu đồ, giải quyết tốt các bài tập….góp phần

nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí.

Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm ở nước ta năm 1990 và 2002 theo bảng số liệu sau đây: Diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây (nghìn ha)

Năm

Các nhóm cây

1990

2002

Cây lương thực

9040,0

12831,4

Cây công nghiệp

6474,6

8320,3

1366,1

2173,8

+ Lưu ý học sinh : đối với bài tập ở lớp hoặc về nhà, học sinh c ó thể dựng màu nhưng khi đi thi chỉ được sử dụng một màu mực (tuyệt đối không dùng bút màu). Các h ì nh quạt phải dựng c ác n ét trải kh á c nhau.

Năm

Các nhóm cây

Tỉ lệ

G ó c vẽ

1990

2002

1990

2002

Biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây

ở nước ta năm 1990-2002

Bài tập ( Bảng 9.1 trang 34, sách giáo khoa địa lí 9 )

Dựa vào bảng số liệu diện tích rừng nước ta năm 2002:

b) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu các loại rừng nước ta năm 2002.

* Tương tự các bước trê n, giáo viên hướng dẫn học sinh xử lý số liệu, lập bảng theo mẫu, hướng dẫn cách vẽ, tiến hành vẽ hình, tổng kết, đánh giá

Biểu đồ cơ cấu rừng nước ta năm 2002

DẠNG: BIỂU ĐỒ HÌNH CỘT.

( Bài tập 2 – trang 33 sách giáo khoa Địa lý lớp 9)

Cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi (%).

Yêu cầu học sinh xác định yêu cầu bài tập. Yêu cầu bài tập này được nêu rõ ràng – vẽ biểu đồ h ì nh cột. Số l iệu ở đó được tính tỉ lệ sẵn, vì vậy chỉ cần tiến hành các bước vẽ. Tổng các th ành phần tỉ lệ là 100 % nên chọn vẽ biểu đồ hình cột chồng là hợp lí .

Bước 2 : Giáo viên hướng dẫn vẽ biểu đồ

– Kẻ hệ trục toạ độ (trục tung thể hiện %, trục hoành thể hiện năm).

– Chọn tỉ lệ thích hợp (độ cao của cột bằng 100%, độ rộng của cột bằng nhau) và chọn khoảng cách phù hợp với các năm.

– Tiến hành vẽ lần lượt các thành phần của từng năm, vẽ đến đâu thiết lập bảng chú giải đến đó, đặt tên cho biểu đồ.