Các Cách Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Nhanh

--- Bài mới hơn ---

 • 12 Cách Cân Bằng Phương Trình Hóa Học
 • Dãy Hoạt Động Hóa Học Của Kim Loại Và Ý Nghĩa Của Nó
 • Dãy Hoạt Động Hóa Học Của Kim Loại, Ý Nghĩa Và Bài Tập
 • Cách Đọc Tên Các Hợp Chất Hóa Học Vô Cơ Và Hữu Cơ
 • Cách Gọi Tên Hợp Chất Hữu Cơ
 • Bài viết cách cân bằng phương trình hóa học bao gồm: cách cân bằng phương trình hóa học nhanh nhất, cách cân bằng phương trình hóa học bang electron, cách cân bằng phương trình hóa học oxi hóa khử…

  Cách cân bằng phương trình hóa học theo phương pháp hệ số cân bằng

  Gồm các bước sau:

  Bước 1: Đưa hệ số là các số nguyên hay phân số vào trước công thức các hợp chất sao cho số nguyên tử các nguyên tố ở 2 vế của phương trình bằng nhau.

  Bước 2: Giữ nguyên phân số hoặc khử mẫu để được phương trình hoàn chỉnh.

  Ví dụ 1: Cân bằng phản ứng sau:

  Cách làm: Đưa hệ số 2 vào trước P, hệ số 5/2 vào trước O 2, giữ nguyên hệ số của P 2O 5 và quy đồng mẫu số chung là 2, ta được phương trình hoàn chỉnh:

  Ví dụ 2: Cân bằng phản ứng sau:

  Cách làm: Đưa hệ số 2 vào trước NH3 và NO , hệ số 3 vào trước H 2O, hệ số vào trước O 2 và quy đồng mẫu số chung là 2, ta được phương trình hoàn chỉnh

  Cách cân bằng phương trình hóa học theo phương pháp chẵn lẻ

  Phương pháp: xét các hợp chất trước và sau phản ứng. Nếu số nguyên tử của cùng một nguyên tố trong một số công thức hóa học là số chẵn, còn ở công thức khác lại là số lẻ thì cần đặt hệ số 2 trước công thức có số nguyên tử là số lẻ, sau đó tìm các hệ số còn lại.

  Ví dụ 1: Cân bằng phản ứng sau:

  Cách làm: Ta thấy số nguyên tử oxi trong O 2và trong CO 2là số chẵn còn trong Fe 2O 3là số le nên cần đặt hệ số 2 trước công thức Fe 2O 3.

  – Tiếp theo cân bằng số nguyên tử Fe nên đặt hệ số 4 vào trước FeS 2

  -Cân bằng số nguyên tử S nên đặt hệ số 8 trước SO 2

  – Cuối cùng cân bằng số nguyên tử oxi nên đặt hệ số 11 trước O 2

  Ví dụ 2: Cân bằng phản ứng sau:

  Cách làm: Số nguyên tử oxi trong Al 2O 3 là số lẻ nên thêm hệ số 2 vào trước nó.

  Tiếp theo cân bằng số nguyên tử nhôm, ta đặt hệ số 4 vào trước Al.

  Cuối cùng cân bằng số nguyên tử oxi, ta thêm hệ số 3 trước O 2.

  Cách cân bằng phương trình hóa học theo phương pháp đại số

  Gồm các bước sau:

  Phương pháp:

  Bước 1:Đưa các hệ số hợp thức a, b, c, d, e, f, … lần lượt vào các công thức ở hai vế của phương trình phản ứng.

  Bước 2:Cân bằng số nguyên tử ở 2 vế của phương trình bằng một hệ phương trình chứa các ẩn a, b, c, d, e, f, …

  Bước 3:Giải hệ phương trình vừa lập, để tìm hệ số.

  Ví dụ 1:Cân bằng phản ứng sau:

  Bước 1:Điền cá hệ số hợp thức a, b, c, d, e, f, … vào các chất trước và sau phản ứng (1).

  Bước 2:Tiếp theo lập hệ phương trình dựa vào mối quan hệ về khối lượng giữa các chất trước và sau phản ứng (khối lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố ở 2 vế phải bằng nhau).

  Bước 3:Giải hệ phương trình bằng cách:

  Từ phương trình (3): chọn e = b = 1

  Từ phương trình (2), (4) và (1): c = a = d = 1/2

  Từ phương trình (1) và (2): a = c = 1/2

  Bước 4:Đưa hệ số vừa tìm vào phương trình phản ứng:

  Hoặc

  Ví dụ 2:Cân bằng phản ứng oxi hóa khử sau:

  Bước 1:Đưa hệ số hợp thức vào phản ứng:

  Bước 2:Cân bằng số nguyên tử ở 2 vế của phản ứng, ta có hệ phương trình:

  Bước 3:Giải hệ phương trình bằng cách:

  Từ phương trình (3), chọn e = 1; b = 2

  Từ phương trình (2) và (4): e = d = 1

  Từ phương trình (1) và (2): a = c = 1/3

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tài Liệu Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học Bằng Máy Tính Casio
 • Cách Cân Bằng Phuong Trinh Hóa Học Bằng Máy Tính Cầm Taty Can Bang Phuong Trinh Hoa Hoc Bang May Tinh Cam Tay Doc
 • Cách Gõ Công Thức Hóa Học Trong Word 2022, 2013, 2010, 2007
 • Hóa Trị Là Gì? Quy Tắc, Cách Tính Hóa Trị Của Nguyên Tố, Nhóm Nguyên Tử Hóa Học Và Bảng Hóa Trị
 • Sáng Tạo Xanh: Công Thức Cách Tính Hóa Trị Của Nguyên Tố Trong Hợp Chất Lớp 8
 • Một Số Cách Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Nhanh Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Để ‘chiến Đấu’ Thành Công Với Môn Hoá Học
 • Giúp Học Sinh Dễ Dàng Hoàn Thành Phương Trình Hóa Học
 • Làm Thế Nào Để Ghi Nhớ Nhanh Và Lâu Các Công Thức Pha Chế Cocktail?
 • Mẹo Ghi Nhớ Công Thức Pha Chế Cocktail Nhanh Dành Cho Bartender
 • Cách Pha Chế Thuốc Trong Minecraft
 • Khái niệm phương trình hóa học thường xuất hiện nhiều trong sách giáo khoa của môn Hóa học từ chương trình cơ bản đến nâng cao. Hiểu một cách đơn giản, phương trình hóa học là một phương trình biểu diễn các phản ứng hóa học. Trong một phương trình hóa học sẽ bao gồm các chất tham gia và chất được tạo thành sau khi phản ứng kết thúc.

  Bên cạnh đó, căn cứ vào phương trình hóa học, bạn có thể xác định được tỉ lệ về số nguyên tử, phân tử của các chất hay cặp chất tham gia vào một phản ứng hóa học. Để lập một phương trình hóa học cần phải tuân theo các bước sau:

  – Ở bước 2, ta thường sử dụng phương pháp “Bội chung nhỏ nhất” để đặt hệ số bằng cách:

  + Chọn nguyên tố có số nguyên tử ở hai vế chưa bằng nhau và có số nguyên tử nhiều nhất (cũng có trường hợp không phải vậy).

  + Tìm bội chung nhỏ nhất của các chỉ số nguyên tử nguyên tố đó ở hai vế, đem bội chung nhỏ nhất chia cho chỉ số thì ta có hệ số.

  – Trong quá trình cân bằng không được thay đổi các chỉ số nguyên tử trong các công thức hóa học.

  Ví dụ: Phản ứng của Hidro với Oxi tạo thành nước sẽ có phương trình như sau: H2 + O2 = H2O.

  Một số cách cân bằng phương trình hóa học nhanh nhất

  2. Những cách cân bằng phương trình hóa học nhanh nhất

  Đây là phương pháp thêm hệ số vào trước các chất có chỉ số lẻ, với mục đích làm chẵn số nguyên tử của nguyên tố đó.

  Trong phản ứng trên, nguyên tử Oxi ở vế trái là 2 và vế phải là 5. Do đó, nếu muốn cân bằng nguyên tử ở cả 2 thì ta thêm số 2 trước P2O5. Khi đó số nguyên tử của Oxi ở vế phải là chẵn, sau đó thêm 5 vào trước O2. Khi đó, ta có nguyên tử Oxi ở 2 vế bằng nhau.

  Khi áp dụng phương pháp này để cân bằng phương trình, ta sẽ viết các đơn chất dưới dạng nguyên tử riêng biệt, sau đó lập luận qua một số bước đơn giản.

  Hóa trị tác dụng là hóa trị của nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử của các nguyên tố trong chất tham gia và chất tạo thành trong phản ứng hóa học.

  Với cách cân bằng phương trình hóa học này, ta có thể tiến hành theo các bước sau:

  – Theo đó, lần lượt từ trái qua phải sẽ có hóa trị tác dụng lần lượt là: II – I – III – II – II – II – III – I.

  Đây là phương pháp nâng cao thường được sử dụng đối với các phương trình khó cân bằng bằng phương pháp chẵn – lẻ. các bước thực hiện như sau:

  Lưu ý: Đây là phương pháp nâng cao đối với các em học sinh lớp 8, vì ở bước 3, giải hệ phương trình các em chưa được học (chương trình toán lớp 9 các em mới học giải hệ phương trình). Khi các em học lên bậc THPT thì sẽ còn nhiều phương pháp cân bằng phương trình hóa học như phương pháp Electron, Ion…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Học Tốt Phương Trình Hóa Học Hay
 • Dành Cho Những Ai Khó Học Thuộc Bài Nhất Quả Đất
 • Bạn Đã Biết Cách Học Thuộc Bài Nhanh Trong 5 Phút Cực Đỉnh?
 • Cách Học Thuộc Bài Nhanh Trong 5 Phút Siêu Đơn Giản Và Hiệu Quả
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Gõ Bàn Phím Nhanh Cho Kế Toán
 • Phương Pháp Học Thuộc Lòng Nhanh

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Bước Học Tiếng Trung Hiệu Quả Nhất Tại Nhà Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Bài 3: 10 Bước Tự Học Tiếng Trung Giao Tiếp Cơ Bản Hiệu Quả
 • Bí Quyết Tự Học Tiếng Trung Giao Tiếp Hiệu Quả
 • Học Tiếng Trung Online Có Hiệu Quả Không?
 • Học Tiếng Trung Hiệu Quả Và Những Điều Không Ngờ Tới
 • 1. Muốn học thuộc lòng nhanh trước hết phải hiểu bài

  Muốn học thuộc lòng nhanh, vấn đề trước hết là phải hiểu bài. Bởi vì nếu học thuộc lòng mà không hiểu bài, không hiểu vấn đề thì đó chỉ là “học vẹt” và khi ứng dụng vào thực hành các em sẽ gặp nhiều khó khăn, không hiểu rõ được bản chất của bài học.

  Chính vì vậy, khi ở trên lớp các em nên cố gắng:

  • Tiếp thu kiến thức thầy cô truyền đạt để nắm rõ, hiểu đúng bản chất.
  • Chỗ nào không hiểu, các em phải hỏi lại thầy cô hoặc bạn bè để được giải đáp.
  • Nhờ cha mẹ hướng dẫn thêm tại nhà cũng là một cách hay để các em nắm vững kiến thức hơn.

  Sau khi đã hiểu rõ các kiến thức, các em cũng nên chủ động ghi chép lại và làm các bài tập thực hành để biết cách vận dụng và ghi nhớ sâu.

  2. Chia nhỏ nội dung học

  Chia nhỏ nội dung sẽ giúp các em:

  • Bớt áp lực hơn
  • Không phải dồn dập tất cả các kiến thức cùng một lúc.
  • Học thuộc bài nhanh hơn.
  • Có thể xác định và dành nhiều thời gian hơn cho những phần khó để tăng hiệu quả học thuộc.

  3. Tóm tắt các ý chính

  Để học thuộc nhanh và nhớ lâu hơn, các em nhỏ nên tóm tắt các ý chính trong bài bởi việc này giúp các em:

  • Tóm tắt và nắm được các ý chính, từ khóa,
  • Dễ dàng triển khai ý và học thuộc nhanh hơn.
  • Vừa hiểu bài, vừa nắm được mấu chốt của bài học và nhớ lâu hơn.

  4. Ôn tập

  Hệ thống, ôn tập lại kiến thức đã học cũng là một lần các em học thuộc những gì đã được học. Việc ôn tập lại toàn bộ nội dung bài học để ôn lại kiến thức sẽ giúp các em học sinh nhớ kiến thức một cách sâu sắc hơn.

  Sau mỗi bài học, cho dù các em đã thuộc hay nhớ các kiến thức thì về nhà các em cũng nên đọc lại, ôn tập và thực hành nhiều hơn.

  Việc ôn tập sẽ giúp các em:

  • Hệ thống kiến thức
  • Nhớ lâu mà làm bài cũng hiệu quả hơn.
  • Ghi lại những ý chính, ghi nhớ trong đầu, sau đó tưởng tượng, nhớ lại ghi ra giấy nháp và ôn tập.

  5. Sử dụng bút nhớ

  Việc sử dụng bút nhớ giúp các em:

  • Gạch chân hoặc tô vào những ý chính, từ khóa chính để học thuộc.
  • Làm nổi bật phần kiến thức trọng tâm trong muôn vàn những kiến thức khác, giúp các em dễ nhìn, dễ học
  • Nhớ sâu những nội dung kiến thức cần nhớ, cần thuộc.

  6. Rèn luyện khả năng tưởng tượng

  Rèn luyện khả năng tưởng tượng cũng là một trong những phương pháp học thuộc lòng nhanh nhất, siêu tốc được áp dụng nhiều. Các em ghi nhớ kiến thức và đưa chúng về theo cách dễ nhớ nhất để khi cần có thể tưởng tượng lại.

  Một trong những cách rèn luyện khả năng tưởng tượng tốt đó là ghi nhớ kiến thức bằng hình ảnh. Những kiến thức bằng chữ các em nên đưa về dạng hình ảnh để liên tưởng và ghi nhớ lâu hơn. Cách ghi nhớ kiến thức bằng sơ đồ tư duy chính là một phương pháp xây dựng trên cơ sở này.

  Xây dựng một sơ đồ tư duy với những ý trọng tâm nhất rồi triển khai dần thành các ý cụ thể hơn theo cách hiểu riêng của các em, với các màu sắc và hình ảnh mà các em thấy phù hợp nhất. Bằng những cách này, các em có thể ghi nhớ bài học nhanh và lâu hơn.

  7. Liên hệ với thực tế để hiểu bài hơn

  Một trong những phương pháp học thuộc lòng tốt nhất đạt hiệu quả cao trong học tập là việc biết ứng dụng vào thực tế. Chính vì vậy, để áp dụng phương pháp thuộc lòng tốt hơn các em nên liên hệ với thực tế. Trong toán học, các em có thể liên hệ đến việc tính toán khi đi mua đồ, tư duy hình ảnh qua các hiện tượng xung quanh…

  Thực tế, cách học thuộc nhanh nhất, nhớ lâu nhất là phải biết cách liên hệ với thực tiễn vì học tập luôn gắn với thực tế của cuộc sống. Đặc biệt những môn như lịch sử, địa lý, sinh học hay toán học…rất cần ứng dụng thực tế. Bằng cách liên hệ thực tế, các em sẽ hiểu bài hơn, nhớ lâu hơn và vận dụng nhanh khi cần giải bài tập.

  8. Không gian học tập yên tĩnh

  Đối với việc học, tìm một không gian yên tĩnh sẽ giúp người học:

  • Tập trung và đạt hiệu quả cao hơn.
  • Học thuộc bài nhanh
  • Có sự tập trung cao độ, vừa nắm nội dung chính toàn bài, vừa nhẩm bài, vừa ghi chép, vừa khắc sâu những kiến thức quan trọng.

  Ngược lại, nếu không gian học quá ồn ào các em sẽ mất tập trung và không thuộc được một phần kiến thức nào. Một không gian lý tưởng cho việc học tập chính là một nơi yên tĩnh, thoáng và rộng rãi.

  Mặt khác, các em cũng nên sắp xếp gọn gàng nơi học tập của mình để có hứng thú học hơn thay vì góc học tập lộn xộn, bừa bãi. Nhìn vào thực tế, góc học tập gọn gàng không chỉ giúp các em có hứng thú học mà còn giúp tiếp thu kiến thức và tiết kiệm được thời gian học.

  9. Lời khuyên

  Chung quy lại, các em nên áp dụng những phương pháp học thuộc lòng nhanh để có cho mình cách học phù hợp nhất. Thế nhưng trên hết, để ghi nhớ lâu và học tốt các em cần có một bộ não khỏe mạnh. Có thể thấy rằng, có một bộ não khỏe mạnh các em có thể tư duy tốt, tập trung và có được những cách học hợp lý và hiệu quả.

  Hiện nay, có rất nhiều cách học thuộc lòng nhanh siêu tốc có thể giúp các em có bộ não khỏe mạnh. Tuy nhiên, một lời khuyên hữu ích cho trẻ đó là nên được đi học tại các trung tâm uy tín để được học bài bản và có hệ thống.

  IMA Việt Nam là một trong những trung tâm rèn luyện não bộ uy tín và chất lượng đang được nhiều bậc phụ huynh và các em học sinh ở cả Việt Nam và các nước trên thế giới tham gia học.

  Khi tham gia học tại IMA Việt Nam các em sẽ được:

  • Trải nghiệm chương trình Bàn tính và Số học trí tuệ cũng như các phương pháp học ở IMA với hai khóa học dành cho trẻ từ 4 đến 14 tuổi.
  • Hoàn toàn được sự hỗ trợ, giảng dạy nhiệt tình, chất lượng từ các huấn luyện viên IMA.
  • Kết thúc khóa học tại IMA, não bộ của các em sẽ hoạt động ổn định, tư duy logic, mạch lạc, rõ ràng.
  • Các em còn được rèn luyện nhiều khả năng như: quan sát, tưởng tượng, tập trung, ứng dụng thực tế và ghi nhớ siêu nhanh…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 10 Trang Web Học Tiếng Anh Miễn Phí Hiệu Quả Nhất 2022
 • Tổng Hợp Các Trang Web Tự Học Tiếng Anh Hiệu Quả
 • Phương Pháp Tự Học Phần Viết Luận Tiếng Anh Đạt Hiệu Quả
 • 5 Phương Pháp Học Tiếng Anh Hiệu Quả Nhất
 • Phương Pháp Học Viết Tiếng Anh Hiệu Quả Cao
 • Phương Trình Hóa Học Là Gì? Hướng Dẫn Cách Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Lớp 8 Có Đáp Án
 • Tính Theo Phương Trình Hóa Học
 • Cách Viết Phương Trình Hóa Học Hay, Chi Tiết
 • Kỹ Thuật Giải Phương Trình Hàm
 • Hoán Vị, Chỉnh Hợp, Tổ Hợp Và Bài Tập Áp Dụng
 • Phương trình hóa học là gì?

  Chắc hẳn khi mới tiếp xúc với môn hóa học bạn sẽ thấy khái niệm phương trình hóa học xuất hiện rất nhiều. Trong các chương trình từ cơ bản đến nâng cao, trong sách giáo khoa hay sách tham khảo đều đề cập đến phương trình hóa học. Vậy phương trình hóa học là gì?

  Ảnh 1: Phương trình hóa học là phương trình biểu diễn các phản ứng hóa học

  Hiểu một cách đơn giản phương trình hóa học là phương trình biểu diễn các phản ứng hóa học. Trong một phương trình hóa học sẽ bao gồm các chất tham gia sản phản ứng và chất được tạo thành khi phản ứng kết thúc.

  Căn cứ vào phương trình hóa học bạn có thể nhận biết được tỉ lệ về số nguyên tử, phân tử của các chất, cặp chất tham gia vào một phản ứng hóa học.

  Để lập một phương trình hóa học cần phải tuân theo các bước sau:

  • Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng
  • Bước 2: Cân bằng phương trình hóa học
  • Bước 3: Hoàn thành phương trình hóa học

  Ví dụ: Phản ứng của Hidro với Oxi tạo thành nước sẽ có phương trình như sau

  Các cách cân bằng phương trình hóa học

  Như chia sẻ ở trên cân bằng phương trình hóa học là một trong những bước rất quan trọng khi viết phương trình. Đây cũng là một trong những bước không thể thiếu nếu các bạn muốn giải các bài toán hóa học. Vậy làm thế nào để cân bằng được phương trình hóa học một cách nhanh nhất và chính xác nhất? Các bạn có thể tham khảo một số phương pháp sau đây:

  Phương pháp nguyên tử – nguyên tố

  Với phương pháp này, khi cân bằng sẽ viết các đơn chất dưới dạng nguyên tử riêng biệt, sau đó lập luận qua một số bước đơn giản.

  Để tạo thành 1 phân tử P 2O 5 cần 2 nguyên tử P và 5 nguyên tử O.

  Tuy nhiên phân tử oxi bao gồm 2 nguyên tử, như vậy nếu lấy 5 phân tử oxi tức là số nguyên tử oxi sẽ tăng lên gấp đôi. Đồng thời số nguyên tử P và số phân tử P 2O 5 cũng sẽ tăng lên 2 lần, tức 4 nguyên tử P và 2 phân tử P 2O 5.

  Sử dụng phương pháp chẵn – lẻ

  Đây là phương pháp thêm hệ số vào trước các chất có chỉ số lẻ, mục đích là để làm chẵn số nguyên tử của nguyên tố đó.

  Trong phản ứng trên, nguyên tử Oxi ở vế trái là 2 và vế phải là 5, nếu muốn nguyên tử ở cả 2 vế bằng nhau ta thêm số 2 trước P 2O 5. Khi đó số nguyên tử của Oxi ở vế phải là chẵn, sau đó thêm 5 vào trước O 2. Như vậy nguyên tử Oxi ở 2 vế bằng nhau.

  Tương tự với nguyên tử Photpho, nếu muốn 2 vế bằng nhau ta chỉ cần đặt 4 trước P ở vế trái.

  Ngoài 2 phương pháp trên, để cân bằng phương trình hóa học các bạn có thể áp dụng một số phương pháp như:

  • Phương pháp hóa trị tác dụng
  • Phương pháp hệ số phân số
  • Phương pháp xuất phát từ nguyên tố chung nhất
  • Phương pháp cân bằng theo nguyên tố tiêu biểu
  • Phương pháp đại số
  • Phương pháp cân bằng electron
  • Phương pháp cân bằng ion – electron

  Các chương trình hóa học lớp 8

  Trong chương trình hóa học lớp 8 sẽ bao gồm những phương trình hóa học cơ bản nhất. Đây cũng là những kiến thức nền tảng để theo suốt các bạn trong suốt quá trình học tập của các bạn. Vậy nên việc ghi nhớ chúng là rất cần thiết, nhất là những phương trình thường gặp như:

  Các phương trình hóa học lớp 9

  Nâng cao hơn so với chương trình học ở lớp 8, các phương trình hóa học ở lớp 9 sẽ đa dạng hơn, các chất tham gia trong một phản ứng cũng nhiều hơn, cách cân bằng phương trình hóa cũng cũng sẽ khó hơn. Vậy nên các bạn cần phải trang bị cho mình những phương pháp thật khoa học để có thể nhanh chóng thích nghi với môn học này. Trong chương trình học lớp 9 chúng ta sẽ dễ gặp những phương trình hóa học phức tạp hơn như:

  Lớp 11 được đánh giá là có khối kiến thức rất nặng, nếu các bạn không nắm được bản chất vấn đề, không hiểu được quy luật của từng phản ứng hóa học thì rất khó có thể làm được các bài tập. Trong chương trình hóa học lớp 11 bạn sẽ dễ bắt gặp những phương trình hóa học như:

  Ở mỗi bậc học kiến thức về phương trình hóa học sẽ càng nâng cao và mở rộng hơn

  Các phương trình hóa học lớp 12

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Trình Hóa Học Đầy Đủ Chi Tiết Nhất
 • Tìm Hoành Độ Giao Điểm Của Đồ Thị Hàm Số
 • Giai Thừa Với Bài Toán Tổ Hợp
 • Giai Thừa Lớn Chứa Giai Thừa Bé Và Ứng Dụng
 • Giáo Án Tự Chọn Toán Lớp 11 Tiết 7: Thực Hành Giải Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản Bằng Máy Tính Bỏ Túi Casio Fx 500Ms
 • Cách Học Tốt Phương Trình Hóa Học Hay

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Cách Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Nhanh Nhất
 • Để ‘chiến Đấu’ Thành Công Với Môn Hoá Học
 • Giúp Học Sinh Dễ Dàng Hoàn Thành Phương Trình Hóa Học
 • Làm Thế Nào Để Ghi Nhớ Nhanh Và Lâu Các Công Thức Pha Chế Cocktail?
 • Mẹo Ghi Nhớ Công Thức Pha Chế Cocktail Nhanh Dành Cho Bartender
 • Đối với nhiều bạn học sinh, hóa học là môn học rất khó ‘nuốt’, đặc biệt là các phương trình hóa học. Phương trình hóa học là biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học bằng ký hiệu. Khi học hóa bắt buộc các bạn phải viết được phương trình hóa học. Chính vì thế mà bài viết sau đây gia sư môn Hóa chúng tôi xin chia sẻ một số cách học tốt phương trình hóa học.

  Những sai lầm hay gặp khi viết phương trình hóa học

  Các bạn thường gặp những sai lầm khi viết các phương trình hóa học:

  – Viết sai công thức hóa học.

  – Ghi thiếu điều kiện phản ứng.

  – Không xác định được sản phẩm của phản ứng.

  – Quên cân bằng phương trình hóa học.

  Các sai lầm khi học hóa học

  Hứng thú với thí nghiệm hóa học

  Hóa học là một môn học ứng dụng thực tế. Vì thế theo dõi phản ứng hóa học là một điều không thể thiếu. Biết quan sát, nhận xét, hứng thú với các thí nghiệm hóa học: đó là phương pháp học rất tốt, hỗ trợ việc viết các phương trình hóa học. Đặc biệt, khi làm thí nghiệm các bạn có thể dễ dàng nhớ được hiện tượng và các chất sinh ra, nó rất có ích để giúp bạn viết phương trình hóa học một cách dễ dàng.

  Học thuộc hóa trị của các nguyên tố hóa học

  Hóa trị của các nguyên tố là một điều quan trọng trong bộ môn hóa. Nếu không thuộc hóa trị thì các bạn viết công thức hóa học sai dẫn đến viết phương trình hóa học sai, làm sai các bài tập. Do đó, các bạn cần phải học thuộc hóa trị các nguyên tố, biết lập công thức hóa học.

  Học cách đọc và hiểu bảng tuần hoàn

  Mẹo học tốt phương trình hóa học

  Tổng hợp kiến thức, làm các thẻ ghi nhớ

  Để ghi nhớ kiến thức tốt, các bạn hãy thử ghi nhớ các nguyên tố bằng những biểu tượng khác nhau. Nói chung có thể liên tưởng tới bất kỳ điều gì mà bạn có thể hình dung trong tâm trí của mình. Điều này giúp bạn có sự liên tưởng tốt, thấy được mối quan hệ giữa các nguyên tố nếu xảy ra phản ứng. Từ đó, bạn có thể viết được các phương trình hóa học.

  Rèn kỹ năng lập phương trình hóa học

  Phương pháp học tốt phương trình hóa học

  Đừng quên cân bằng phương trình hóa học

  Một trong những sai lầm các bạn học sinh hay gặp phải đó là quên cân bằng phương trình hóa học. Viết thành công một phương trình hóa học bao gồm viết đúng công thức hóa học, sản phẩm, điều kiện xảy ra, cân bằng phương trình. Vì thế, khi viết xong phương trình các bạn đừng nên chủ quan hay vội mừng mà bỏ qua bước này vì nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả của bạn.

  Học theo nhóm cũng là một cách học hiệu quả mà nhiều bạn học sinh lựa chọn. Quá trình học nhóm sẽ giúp bạn hiểu được các vấn đề mà mình đang vướng mắc và tìm nút thắc ở đâu.

  Các thí nghiệm hóa học đơn giản, các hiện tượng hóa học ngoài đời sống, các bạn cần tìm hiểu thêm để tăng độ hiểu biết của bản thân và có thể liên hệ để viết các phương trình hóa học một cách chuẩn xác.

  Mặc dù các công thức hóa học, các phương trình hóa học khá khó và hơi khô khan, nhưng nếu các em có phương pháp học tập phù hợp cho bản thân thì sẽ dễ dàng chinh phục được và đạt thành tích như mong đợi. Chúc các em thành công.

  Cách học tốt phương trình hóa học hay

  Tư vấn tìm gia sư 24/7

  Hotline hỗ trợ mọi vấn đề xung quanh việc học con em bạn .

  Hỗ trợ giải đáp tư vấn tìm gia sư các môn học, các cấp học 24/7.

   CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VINA GIA SƯ là 1 trung tâm gia sư uy tín hàng đầu tại Việt Nam

   Địa chỉ : 338/2A Tân Sơn Nhì , phường Tân Sơn Nhì , Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

   Điện thoại : 0903 108 883 – 0969 592 449

   Email : [email protected]

   Website : Vinagiasu.vn

  @ Copyright 2010-2020 chúng tôi , all rights reserved

  Loading…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dành Cho Những Ai Khó Học Thuộc Bài Nhất Quả Đất
 • Bạn Đã Biết Cách Học Thuộc Bài Nhanh Trong 5 Phút Cực Đỉnh?
 • Cách Học Thuộc Bài Nhanh Trong 5 Phút Siêu Đơn Giản Và Hiệu Quả
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Gõ Bàn Phím Nhanh Cho Kế Toán
 • Phân Tích Bài Phú Sông Bạch Đằng Của Trương Hán Siêu
 • Cách Lập Phương Trình Hóa Học, Ý Nghĩa Của Phương Trình Hóa Học Và Bài Tập

  --- Bài mới hơn ---

 • Cân Bằng Phương Trình Hoá Học Bằng Máy Tính Cầm Tay
 • Cách Cân Bằng Phản Ứng Hóa Học Bằng Máy Tính Cầm Tay(Mới Viết) Moican Bang Phuong Trinh Hoa Hoc Bang May Tinh Cam Tay Doc
 • Các Dạng Bài Tập Hóa Học Lớp 9
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Ở Chương Trình Lớp 8, Lớp 9
 • Nhờ Dịch Dùm Macro Giải Hệ Phương Trình Tuyến Tính Ba Ẩn
 • Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương trình hóa học là gì? Cách lập phương trình hóa học như thế nào, gồm bao nhiêu bước? ý nghĩa của phương trình hóa học là gì? qua đó vận dụng giải một số bài tập về phương trình hóa học.

  I. Lập phương trình hóa học

  – Phương trình hóa học dùng để biểu diễn ngắn gọn phản ứng hoá học.

  – Phương trình hóa học gồm công thức hóa học và hệ số thích hợp của những chất tham gia và chất tạo thành.

  * Ví dụ: Phương trình hóa học (chữ): Khí Hidro + Khí Oxi → Nước

  – Lưu ý: Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng phải bằng nhau.

  ° Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng dưới dạng công thức hóa học.

  ° Bước 2: Đặt hệ số để số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở vế trái (VT) bằng vế phải (VP).

  ° Bước 3: Hoàn thành (viết) phương trình phản ứng.

  Không được thay đổi các chỉ số nguyên tử của các công thức hoá học trong quá trình cân bằng; Ví dụ như 3O 2 (đúng) chuyển thành 6O (sai).

  – Khi viết hệ số phải viết cao bằng kí hiệu hóa học: Ví dụ như 3Al (đúng). Không viết 3 Al (sai).

  – Coi cả nhóm nguyên tử như một đơn vị để cân bằng. Trước và sau phản ứng số nhóm nguyên tử phải bằng nhau.

  Biết Nhôm tác dụng với khí Oxi tạo ra Oxit nhôm Al 2O 3; Hãy lập phương trình hóa học của phản ứng.

  ° Hướng dẫn: Thực hiện lần lượt các bước như trên

  + Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng:

  + Bước 2: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố

  – Số nguyên tử Al và O đều không bằng nhau, nhưng nguyên tố oxi có số nguyên tử nhiều hơn, nên trước hết làm chẵn số nguyên tử O bên VP bằng cách đặt hệ số 2 trước Al 2O 3:

  – Bên trái cần có 4Al và 6O tức 3O 2, các hệ số 4 và 3 thích hợp. Các em có thể xem bài viết cách viết về cách cân bằng phương trình hóa học để hiểu rõ hơn.

  + Bước 3: Hoàn thành phương trình hóa học:

  II. Ý nghĩa của phương trình hóa học

  – Phương trình hóa học cho biết: Tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng. Tỉ lệ này đúng bằng tỉ lệ hệ số mỗi chất trong phương trình.

  Tỉ lệ số nguyên tử Al: Số phân tử O: Số phân tử Al 2O 3 = 4 : 3 : 2

  Tức là: Cứ 4 nguyên tử Al tác dụng với 3 phân tử O tạo thành 2 phân tử Al 2O 3;

  III. Bài tập vận dụng cách lập phương trình hóa học

  b) Sơ đồ của phản ứng khác với phương trình hóa học của phản ứng ở điểm nào?

  c) Nêu ý nghĩa của phương trình hóa học?

  a) Phương trình hóa học là biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học, gồm công thức hóa học của chất phản ứng và sản phẩm phản ứng.

  b) Sơ đồ của phản ứng khác với phương trình hóa học là chưa có hệ số thích hợp, tức là chưa cân bằng nguyên tử. Tuy nhiên có một số trường hợp thì sơ đồ cũng là phương trình hóa học.

  c) Phương trình hóa học cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng cũng như từng cặp chất trong phản ứng.

  Lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng.

  * Phương trình hóa học của phản ứng:

  Số nguyên tử Na : Số phân tử O 2 : Số phân tử Na 2 O là 4 : 1 : 2

  a) HgO → Hg + O 2.

  * Phương trình hóa học của phản ứng:

  a) 2HgO → 2Hg + O 2.

  Số phân tử HgO : Số nguyên tử Hg : Số phân tử O 2 là 2 : 2 : 1

  a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.

  b) Cho biết tỉ lệ số phân tử của 4 cặp chất trong phản ứng (tùy chọn).

  a) Phương trình hóa học của phản ứng:

  Số phân tử Na 2CO 3 : Số phân tử NaCl là 1 : 2

  Số phân tử CaCl 2 : Số phân tử NaCl = 1 : 2

  * Bài 5 trang 58 SGK Hóa học 8: Biết rằng kim loại magie Mg tác dụng với axit sunfuric H 2SO 4 tạo ra khí hiđro H 2 và chất magie sunfat MgSO 4.

  a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.

  b) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử magie lần lượt với số phân tử của 3 chất khác trong phản ứng.

  a) trình hóa học của phản ứng:

  b) Số nguyên tử Mg : Số phân tử H 2SO 4 là 1:1

  Số nguyên tử Mg : Số phân tử MgSO 4 là 1:1

  Số nguyên tử Mg : Số phân tử H 2 là 1:1

  * Bài 6 trang 58 SGK Hóa học 8: Biết rằng photpho đỏ P tác dụng với khí oxi tạo hợp chất P 2O 5.

  a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.

  b) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử P lần lượt với số phân tử của hai chất khác trong phản ứng.

  a) Phương trình hóa học của phản ứng:

  b) Số nguyên tử P : Số phân tử oxi : Số phân tử P 2O 5 là 4 : 5 : 2

  a) ?Cu + ? → 2CuO

  – Phương trình hóa học của phản ứng:

  a) 2Cu + O 2 → 2CuO

  --- Bài cũ hơn ---

 • 12 Cách Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Chuẩn Nhất
 • Cách Viết Và Cân Bằng Phương Trình Hoá Học
 • Bài Tập Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình Lớp 9 Có Đáp Án
 • Giải Bài Tập Trang 19, 20 Sgk Toán 9 Tập 2 Bài 20, 21, 22, 23, 24, 25,
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Tính Casio Fx 570Vn Plus
 • Làm Cách Nào Học Thuộc Bảng Tuần Hoàn Hóa Học Nhanh Nhất???

  --- Bài mới hơn ---

 • Share Bí Kíp Cách Học Thuộc Bảng Hóa Trị Lớp 8 Trang 42 Cực Nhanh
 • Bảng Tính Tan Và Cách Thuộc Nhanh
 • Cách Học Bảng Cửu Chương Nhanh Nhất Và Hiệu Quả Tốt Nhất
 • Bài Thơ: Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu
 • Phân Tích Bài Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc
 • Hóa học là niềm đam mê của bao kỹ sư, nhà khoa học, các bạn học sinh sinh viên, nhưng đồng thời cũng là “cơn ác mộng” của nhiều bạn trẻ. Bàng tuần hoàn hóa học là “cửa nhập môn” nên việc học thuộc là vô cùng cần thiết. Gia sư Bảo Châu xin chia sẻ một số phương pháp nhanh học thuộc như sau:

  I. CÁCH XEM BẢNG TUẦN HOÀN HÓA HỌC

  Để sử dụng bảng tuần hoàn hóa học một cách dễ dàng, dễ nhớ bạn cần chú ý đến những thành phần sau đây:

  – Số nguyên tử: Hay còn gọi là số proton của 1 nguyên tố hóa học là số proton được tìm thấy trong hạt nhân của 1 nguyên tử. Là số điện tích của hạt nhân. Số nguyên tử giúp xác định duy nhất một nguyên tố hóa học. Số nguyên tử cũng bằng số electron trong một nguyên tử trung hòa về điện.

  – Nguyên tử khối trung bình: Gần như các nguyên tố hóa học là hỗn hợp của nhiều đồng vị với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử xác định. Nên nguyên tử khối của các nguyên tố có nhiều đồng vị là nguyên tử khối trung bình của hỗn hợp các đồng vị có tính đến tỉ lệ phần trăm số nguyên tử tương ứng.

  – Độ âm điện: Độ âm điện của 1 nguyên tử là khả năng hút electron của nguyên tử đó khi tạo thành liên kết hóa học. Quy tắc: Độ âm điện của nguyên tử nguyên tố càng lớn thì tính phi kim nguyên tố đó càng mạnh và ngược lại.

  – Cấu hình electron: Cấu hình electron nguyên tử cho biết sự phân bố các electron trong lớp vỏ nguyên tử ở các trạng thái năng lượng khác nhau hay ở các vùng hiện diện của chúng.

  – Số oxi hóa: Là số áp cho một nguyên tử hay nhóm nguyên tử. Nhờ số oxi hóa, chúng ta có thể nhận biết được số electron trao đổi khi một chất bị oxi hóa hoặc bị khử trong một phản ứng.

  – Tên nguyên tố: Là 1 chất hóa học tinh khiết, bao gồm 1 kiểu nguyên tử, được phân biệt bởi số hiệu nguyên tử, là số lượng proton có trong mỗi hạt nhân.

  – Ký hiệu hóa học: Trong hóa học, ký hiệu là tên viết tắt của một nguyên tố hóa học đó. Biểu tượng cho các nguyên tố hóa học thường bao gồm 1 hoặc 2 chữ cái trong bảng chữ cái Latin và được viết với chữ cái đầu tiên viết hoa. Các biểu tượng trước đó cho các nguyên tố hóa học bắt nguồn từ từ vựng cổ điển Latin và Hy Lạp.

  II. CÁCH GHI NHỚ BẢNG TUẦN HOÀN HÓA HỌC

  1. Nghiên cứu bảng tuần hoàn hóa học

  Xác định bản chất các thành phần khác nhau của mỗi nguyên tố hóc học. Trong bảng tuần hoàn hóa học, mỗi một ô sẽ gồm nguyên tố gồm các thuộc tính, thành phần của nguyên tố đó. Vì thế, để tìm hiểu bảng tuần hoàn, bạn cần biết tên nguyên tố cùng ký hiệu hóa học, số nguyên tử… Tất cả các thông tin này đều có trong ô nguyên tố đó.

  Ghi nhớ và thành thạo 10 nguyên tố đầu tiên trong bảng, bạn sẽ tìm ra quy luật cho các giá trị nguyên tố tiếp theo. Sau đó, bạn sử dụng phương pháp so sánh với giá trị đã học. Cứ như vậy, bạn sẽ học hết hơn 120 nguyên tố trong bảng tuần hoàn Mendeleev.

  2. Dùng mẹo để ghi nhớ

  Câu nói quen thuộc: “Khi nào cần may áo giáp sắt nhớ sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu chắc hẳn không quá xa lạ với học sinh. Đây là câu nói dùng để ghi nhớ 16 nguyên tố hóa học trong dãy hoạt động hóa học của kim loại. Tên của nguyên tố được “biến thể” linh hoạt dựa trên những chữ cái đầu tiên của nguyên tố đó giúp ích cho học sinh dễ dàng ghi nhớ kiến thức.

  6 nguyên tố hóa học trong nhóm IA được ghi nhớ bằng tên gọi “Lâu nay không rảnh coi phim”. Chắc hẳn học sinh cũng sẽ cảm thấy việc ghi nhớ này thật thú vị, đúng không?

  Bài ca hóa trị là một trong những phương pháp ghi nhớ ‘kinh điển” của bao thế hệ học trò, vừa vui vừa dễ nhớ

  Hy vọng những chia sẻ của Gia sư Bảo Châu sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho các em học sinh cũng như các bậc phụ huynh trong việc học hóa.

  Sửa bài viết

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kinh Nghiệm Học Môn Lịch Sử Nhanh Thuộc, Nhớ Lâu
 • Bộ 3 Bí Kíp Cách Học Thuộc Nhanh Và Nhớ Lâu Môn Lịch Sử
 • Cách Học Thuộc Từ Vựng Tiếng Anh Nhanh Chóng ✅
 • Mẹo Giúp Bạn ”phiêu” Tiếng Anh Cùng Bài Hát
 • 10 Cách Hiệu Quả Để Nhớ Lời Bài Hát Nhanh Nhất
 • Những Cách Học Thuộc Bảng Hóa Trị Lớp 8 Nhanh Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Học Thuộc Bảng Nguyên Tố Hóa Học 8 Trang 42 Phần Nguyên Tử Khối
 • Bí Quyết Học Thuộc Bảng Chữ Cái Tiếng Nhật
 • 5 Ngày “xử Gọn” Bảng Chữ Cái Tiếng Nhật Hiragana
 • Cách Học Tiếng Nhật Hiệu Quả Ngay Từ Bảng Chữ Cái
 • 5 Cách Học Thuộc Bảng Chữ Cái Tiếng Nhật Nhanh Nhất Cho Người Mới Bắt Đầu
 • 1. Một số cách học thuộc bảng hóa trị lớp 8 nhanh

  Nhớ theo các nhóm nguyên tố cùng hóa trị

  • Hóa trị I: Hg, Ag, Na, Cl, K, Li. Đọc là: Hết Bạc Na Lo Kiếm Liền.
  • Hóa trị II: Mg, Ca, Ba, Pb. Cu, Hg, Fe, Zn – đọc là: Má Cản Ba Phá Cửa Hàng Sắt Kẽm.
  • Hóa trị III: Có Al và Fe.
  • Hóa trị I là: Na, K, Ag, Cl.
  • Hóa trị III là: Al, Fe.
  • Hóa trị II: Còn lại (với Fe có hóa trị II và III luôn).

  Hai Bà Cả không Mua Chì Kẽm Sắt Cũng Mãi một Năm Ăn hết Khoảng ba Phen Vàng Nhưng Sắt Nhôm năm Phen bốn Chỉ.

  Một cách học thuộc bảng hóa trị lớp 8 nhanh nhất đó là các bạn nên lấy những hợp chất của oxi để làm ví dụ sau đó xác định hóa trị của các nguyên tố khác.

  Ví dụ: Để xác định hóa trị của Fe và Na ta có thể lấy những oxit như Na2O, FeO, Fe2O3. Ta làm như sau:

  Ta biết nguyên tố Oxi luôn luôn có hóa trị II

  Na2O sau khi viền xong rồi ta áp dụng công thức sau:

  Vậy hóa trị của Na : I

  Cách học thuộc bảng hóa trị lớp 8 nhanh nhất

  2. Cách ghi nhớ bằng bài ca hóa trị

  Bài ca hóa trị hay còn được gọi là bài ca hóa học, thể hiện kiến thức môn Hóa học qua những câu thơ giúp học sinh dễ hiểu và dễ nhớ. Đây cũng là một phương pháp giúp học sinh yêu thích môn Hóa học hơn.

  Bài ca hóa trị được ra đời từ rất lâu với nhiều phiên bản khác nhau, bằng việc thêm hoặc loại bỏ hóa trị của những nguyên tố không thường xuyên được sử dụng. Bên cạnh đó, bạn cũng không cần nhớ tất cả các nguyên tố trong Bảng hóa trị, mà chỉ cần học thuộc và nhớ những chất hay sử dụng mà thôi.

  Natri (Na) với Bạc (Ag), Clo (Cl) một loài

  Nhớ ghi cho kỹ kẻo thời phân vân

  Magiê (Mg), Kẽm (Zn) với Thuỷ Ngân(Hg)

  Oxi (O), Đồng (Cu), Thiếc(Sn) cùng gần Bari (Ba)

  Cuối cùng thêm chú Canxi (Ca)

  Hoá trị hai (II) nhớ có gì khó khăn

  Bác Nhôm (Al) hoá trị ba(III) lần

  In sâu trí nhớ khi cần có ngay

  Cacbon (C), Silic (Si) này đây

  Có hoá trị bốn(IV) không ngày nào quên

  Sắt (Fe) kia lắm lúc hay phiền

  Hai, ba lên xuống nhớ liền ngay thôi

  Một hai ba bốn, khi thời lên V

  Lưu huỳnh (S) lắm lúc chơi khăm

  Xuống hai lên sáu khi nằm thứ tư

  Phot pho (P) nói đến không dư

  Có ai hỏi đến thì ừ rằng năm

  Bài ca hoá trị suốt năm cần dùng.

  Bài ca hóa trị này là một cách học tập thú vị và sẽ theo sát các bạn học sinh từ lớp 8 cho đến hết lớp 12. Do đó, các bạn cần phải ghi nhớ các nguyên tố thật chính xác, kết hợp với việc làm thật nhiều bài tập thì mới có thể nhớ được bảng hóa trị.

  Natri (Na) cùng với kali (K) một loài

  Ngoài ra còn bạc (Ag) ra oai

  Nhưng hoá trị một đơn côi chẳng nhầm

  Riêng đồng (Cu) cùng với thuỷ ngân (Hg)

  Thường hai ít I chẳng phân vân gì

  Đổi thay hai, bốn là chì (Pb)

  Điển hình hoá trị của chì là hai

  Là ôxi (O) , kẽm(Zn) chẳng sai chút gì

  Magiê (Mg) cùng với bari (Ba) một nhà

  Bo (B) , nhôm (Al) thì hóa trị ba

  Cácbon (C) silic (Si) thiếc (Sn) là bốn thôi

  Thế nhưng phải nói thêm lời

  Hóa trị hai vẫn là nơi đi về

  Sắt (Fe) hai toan tính bộn bề

  Không bền nên dễ biến liền sắt ba

  Photpho năm chính người ta gặp nhiều

  Một hai ba bốn, phần nhiều tới V

  Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm

  Khi hai lúc bốn, sáu tăng tột cùng

  Hai ba năm bảy nhưng thường một thôi

  Đổi từ một đến bảy thời mới yên

  Hoá trị hai dùng rất nhiều

  Hoá trị bảy cũng được yêu hay cần

  Bài ca hoá trị thuộc lòng

  Viết thông công thức đề phòng lãng quên

  Học hành cố gắng cần chuyên

  Siêng ôn chăm luyện tất nhiên nhớ nhiều.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẹo Học Thuộc Bảng Hóa Trị Các Nguyên Tố Hóa Học Nhanh Nhất
 • Tròn Mắt Với Cách Học Thuộc Lòng Nhanh Siêu Tốc Bảng Tuần Hoàn Hóa Học
 • Bảng Tuần Hoàn Hóa Học Và Mẹo Nhớ Lâu
 • Mách Bạn Cách Học Thuộc Bảng Tuần Hoàn Hóa Học Nhanh Nhất
 • 3 Cách Học Thuộc Nhanh Bảng Nguyên Tố Hóa Học Lớp 8 Bằng Thơ Cực Chất
 • Mách Bạn Cách Học Thuộc Bảng Tuần Hoàn Hóa Học Nhanh Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Bảng Tuần Hoàn Hóa Học Và Mẹo Nhớ Lâu
 • Tròn Mắt Với Cách Học Thuộc Lòng Nhanh Siêu Tốc Bảng Tuần Hoàn Hóa Học
 • Mẹo Học Thuộc Bảng Hóa Trị Các Nguyên Tố Hóa Học Nhanh Nhất
 • Những Cách Học Thuộc Bảng Hóa Trị Lớp 8 Nhanh Nhất
 • Cách Học Thuộc Bảng Nguyên Tố Hóa Học 8 Trang 42 Phần Nguyên Tử Khối
 • Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là phương pháp dạng bảng hiển thị các nguyên tố hóa học do nhà hóa học Dimitri Mendeleev người Nga phát minh vào năm 1869. Bố cục của bảng tuần hoàn hóa học ngày nay đã được tinh chỉnh và mở rộng dần theo thời gian khi có nhiều nguyên tố mới được phát hiện sau đó. Tuy nhiên, các hình thức cơ bản vẫn khá giống với thiết kế ban đầu của Mendeleev.

  Cách thứ 1:

  Nhóm IA: Hai, Li, Nào, Không, Rót, Cà, Fê (H,Li,Na,K,Rb,Cs,Fr)

  Nhóm IIA: Banh, Miệng, Cá, Sấu, Bẻ, Răng (Be,Mg,Ca,Sr,Ba,Ra)

  Nhóm IIIA: Bố, Ai, Gáy, Inh, Tai (B,Al,Ga,In,Tl)

  Nhóm IV: Chú, Sỉ, Gọi em, Sang nhắm, Phở bò (C,Si,Ge,Sn,Pb)

  Nhóm V: Nhà, Phương, Ăn, Sống, Bí (N,P,As,Sb,Bi)

  Nhóm VI: Ông, Say, Sỉn, Té, Pò (O,S,Se,Te,Po)

  Nhóm VII: Phải, Chi, Bé, Yêu, Anh (F,Cl,Br,I,At)

  Nhóm VIII: Hằng , Nga , Ăn , Khúc , Xương , Rồng (He,Ne,Ar,Kr,Xe,Rn)

  Cách thứ 2:

  Nhóm IA: Lính nào không rượu cà phê

  Nhóm IIA: Bé Mang Cá Sang Bà Rán

  Nhóm IIIA: Cô Sinh Ghé Sang Phố

  Nhóm IV: Ông Say Sưa Táp Phở

  Nhóm V: Fải Có Bánh Ít Ăn

  Nhóm VI: Hè Này Anh Không Xuống Ruộng

  Cách học thuộc bảng tuần hoàn bằng bài ca hóa trị

  Kali, Iôt, Hiđro

  Natri với bạc, Clo một loài

  Là hóa trị 1 bạn ơi

  Nhớ ghi cho rõ kẻo rồi phân vân

  Magiê, chì, Kẽm, thủy ngân

  Canxi, Đồng ấy cũng gần Bari

  Cuối cùng thêm chú Oxi

  Hóa trị 2 ấy có gì khó khăn

  Bác Nhôm hóa trị 3 lần

  Ghi sâu trí nhớ khi cần có ngay

  Cacbon, Silic này đây

  Là hóa trị 4 không ngày nào quên

  Sắt kia kể cũng quen tên

  2, 3 lên xuống thật phiền lắm thôi

  Nitơ rắc rối nhất đời

  1, 2, 3, 4 khi thời thứ 5

  Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm

  Xuống 2, lên 51 khi nằm thứ 4

  Photpho nói tới không dư

  Nếu ai hỏi đến thì hừ rằng 5

  Em ơi cố gắng học chăm

  Bài ca hóa trị suốt năm rất cần

  Ngoài học thuộc hóa trị, có bạn cũng đưa ra những cách học thuộc nguyên tố, ví dụ như cách học thuộc bảng tuần hoàn 20 nguyên tố đầu là: Hoàng – Hôn – Lặng – Biển – Bắc – Có – Nắng ở – Phương – Nam – Nàng – Mang – Áo – Sang – Phố – Sửa – Cho – Anh – Không – Cần.

  Có rất nhiều mẹo học thuộc bảng tuần hoàn thú vị và hiệu quả khác được nhiều thế hệ học sinh chia sẻ. Một điểm chung của tất cả các cách học đó chính là ghép nối thành câu có nghĩa và hài hước thì càng tốt.

  Thuộc lòng lý tính: Đầu tiên, bạn cần phải chú ý ghi nhớ trạng thái (rắn, lỏng , khí), màu sắc, tính tan, mùi, vị, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy… của các chất hóa học.

  Hiểu về cấu tạo: Nắm được đặc điểm cấu tạo của từng loại hợp chất, liên kết trong phân tử của nó và viết được công thức cấu tạo cho từng loại hợp.

  Nhớ rõ hóa tính: Dựa vào đặc điểm cấu tạo để suy ra các tính chất cơ bản. Từ hóa tính của chất tiêu biểu, suy nghĩ để khái quát lên tính chất chung cho loại hợp chất đó. Lưu ý, với những chất tiêu biểu, khi học hóa tính bạn cần nhớ kỹ loại chất đó có thể cho những loại phản ứng nào, tác dụng được với các loại chất nào như thế mới có thể nhớ lâu và học tốt môn hóa.

  Cách điều chế: Bạn cần biết được phương pháp chung điều chế các loại hợp chất. Với mỗi loại hợp chất cụ thể, ngoài các phương pháp chung thì cần xem nó còn có những phương pháp riêng nào để điều chế. Phải nhớ được tên nguyên liệu điều chế các chất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 3 Cách Học Thuộc Nhanh Bảng Nguyên Tố Hóa Học Lớp 8 Bằng Thơ Cực Chất
 • Bảng Tính Tan Hoá Học 11 Đầy Đủ Dễ Nhớ
 • Bảng Tính Tan Của Các Chất Hóa Học, Muối, Axit, Bazơ
 • Hướng Dẫn Cách Học Thuộc Bảng Tính Tan Dễ Dàng
 • Cách Học Bài Lịch Sử Nhanh Thuộc Nhất
 • Cách Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Lý Thuyết Và Bài Tập Hóa Học Đại Cương
 • Cách Hàn Thiếc Đúng Cách
 • Cách Hàn Thiếc Tại Nhà Đơn Giản Và Hiệu Quả Đúng Kĩ Thuật 100%
 • Hướng Dẫn Dùng Mỏ Hàn Cho Người Mới Sử Dụng
 • Muốn Học Tiếng Hàn Giỏi Nhất Định Phải Biết Đến Những Kênh Youtube Này
 • Cách cân bằng phương trình có đáp án

  được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh giải bài tập Hóa học lớp 9 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

  Lý thuyết: Cách cân bằng phương trình hóa học

  1. Cách cân bằng phương trình hóa học theo phương pháp hệ số cân bằng

  Gồm các bước sau:

  Bước 1: Đưa hệ số là các số nguyên hay phân số vào trước công thức các hợp chất sao cho số nguyên tử các nguyên tố ở 2 vế của phương trình bằng nhau.

  Bước 2: Giữ nguyên phân số hoặc khử mẫu để được phương trình hoàn chỉnh.

  Ví dụ 1: Cân bằng phản ứng sau:

  Cách làm: Đưa hệ số 2 vào trước P, hệ số 5/2 vào trước O 2, giữ nguyên hệ số của P 2O 5 và quy đồng mẫu số chung là 2, ta được phương trình hoàn chỉnh:

  Ví dụ 2: Cân bằng phản ứng sau:

  Cách làm: Đưa hệ số 2 vào trước NH 3 và NO, hệ số 3 vào trước H 2O, hệ số vào trước O 2 và quy đồng mẫu số chung là 2, ta được phương trình hoàn chỉnh

  2. Cách cân bằng phương trình hóa học theo phương pháp chẵn lẻ

  Phương pháp: xét các hợp chất trước và sau phản ứng. Nếu số nguyên tử của cùng một nguyên tố trong một số công thức hóa học là số chẵn, còn ở công thức khác lại là số lẻ thì cần đặt hệ số 2 trước công thức có số nguyên tử là số lẻ, sau đó tìm các hệ số còn lại.

  Ví dụ 1: Cân bằng phản ứng sau:

  Cách làm: Ta thấy số nguyên tử oxi trong O 2 và trong CO 2 là số chẵn còn trong Fe 2O 3 là số le nên cần đặt hệ số 2 trước công thức Fe 2O 3.

  – Tiếp theo cân bằng số nguyên tử Fe nên đặt hệ số 4 vào trước FeS 2

  Cân bằng số nguyên tử S nên đặt hệ số 8 trước SO 2

  – Cuối cùng cân bằng số nguyên tử oxi nên đặt hệ số 11 trước O 2

  Ví dụ 2: Cân bằng phản ứng sau:

  Cách làm: Số nguyên tử oxi trong Al 2O 3 là số lẻ nên thêm hệ số 2 vào trước nó.

  Tiếp theo cân bằng số nguyên tử nhôm, ta đặt hệ số 4 vào trước Al.

  Cuối cùng cân bằng số nguyên tử oxi, ta thêm hệ số 3 trước O 2.

  3. Cách cân bằng phương trình hóa học theo phương pháp đại số

  Gồm các bước sau:

  Bước 1: Đưa các hệ số hợp thức a, b, c, d, e, f, … lần lượt vào các công thức ở hai vế của phương trình phản ứng.

  Bước 2: Cân bằng số nguyên tử ở 2 vế của phương trình bằng một hệ phương trình chứa các ẩn a, b, c, d, e, f, …

  Bước 3: Giải hệ phương trình vừa lập, để tìm hệ số.

  Ví dụ 1: Cân bằng phản ứng sau:

  Bước 1: Điền cá hệ số hợp thức a, b, c, d, e, f, … vào các chất trước và sau phản ứng (1).

  Bước 2: Tiếp theo lập hệ phương trình dựa vào mối quan hệ về khối lượng giữa các chất trước và sau phản ứng (khối lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố ở 2 vế phải bằng nhau).

  Bước 3: Giải hệ phương trình bằng cách:

  Từ phương trình (3): chọn e = b = 1

  Từ phương trình (2), (4) và (1): c = a = d = 1/2

  Từ phương trình (1) và (2): a = c = 1/2

  Bước 4: Đưa hệ số vừa tìm vào phương trình phản ứng:

  Hoặc

  Ví dụ 2: Cân bằng phản ứng oxi hóa khử sau:

  Al + HNO 3 3) 3 + NO 2 + H 2 O

  Bước 1: Đưa hệ số hợp thức vào phản ứng:

  aAl + bHNO 3 3) 3+ dNO 2 + eH 2 O

  Bước 2: Cân bằng số nguyên tử ở 2 vế của phản ứng, ta có hệ phương trình:

  Al: a = c (1)

  N: b = 3c + d (2)

  H: b = 2e (3)

  O: 3b = 9c + 2d + e (4)

  Bước 3: Giải hệ phương trình bằng cách:

  Từ phương trình (3), chọn e = 1; b = 2

  Từ phương trình (2) và (4): e = d = 1

  Từ phương trình (1) và (2): a = c = 1/3

  Bước 4: Đưa hệ số vừa tìm vào phương trình phản ứng.

  4. Bài tập cân bằng phương trình hóa học

  1/ Al + O 2 2O 3

  2/ K + O 2 2 O

  3/ Al(OH) 3 2O 3 + H 2 O

  11/ Fe(OH) 3 2O 3 + H 2 O

  14/ P + O 2 2O 5

  20/ KMnO 4 2MnO 4 + MnO 2 + O 2

  …………………………….

  Ngoài ra, chúng tôi đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Nhận Biết, Tách Chất
 • Chuyên Đề Hóa Học 8 Một Số Lưu Ý Về Phương Pháp Làm Bài Tập Nhận Biết Trong Hóa Học 8 9
 • Phương Pháp Nhận Biết Các Chất Vô Cơ Cực Hay, Chi Tiết
 • Cách Làm Một Số Dạng Bài Tạp Hóa Học Lớp 9 Ki Nang Giai Bt Hoa Hoc 9 Doc
 • Hyip, Make Money Online, Crypto, Bitcoin,: Skkn Hóa Học Lớp 9: Áp Dụng Phương Pháp Sử Dụng Thí Nghiệm Thực Hành Để Hướng Dẫn Học Sinh Học Tập Nội Dung Hóa Học Mới
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100