Hóa Học Lớp 8: Cách Thuộc Hóa Trị Dễ Dàng Nhất

--- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Thuộc Hóa Trị Lớp 8 Dễ Dàng Nhất
 • Bật Mí Cách Học Thuộc Hóa Trị 8 Nhanh Nhất Tốt Nhất
 • Học Bảng Hóa Trị Lớp 8 Cơ Bản Với Các Bài Ca Hóa Trị
 • Bảng Hóa Trị Các Nguyên Tố Hóa Học
 • Cách Học Tốt Môn Hoá Và Bí Quyết Làm Bài Thi Đạt Điểm Cao Môn Hoá
 • Cách tốt nhất để thuộc hóa trị lớp 8

  Hóa học lớp 8: Cách thuộc hóa trị dễ dàng nhất. Đây là tài liệu tham khảo hay được chúng tôi sưu tầm để gửi tới các bạn học sinh nhằm giúp các bạn học Hóa lớp 8 dễ dàng học thuộc bảng hóa trị các nguyên tố hóa học.

  Với tài liệu này chúng tôi hi vọng rằng chất lượng học tập môn Hóa sẽ được nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

  Định Nghĩa Hóa trị lớp 8

  Cách học thuộc hóa trị lớp 8 dễ dàng nhất

  I. Hóa trị

  1. Hoá trị một nguyên tố được xác định như thế nào?

  * Cách xác định:

  + : Gán cho H hoá trị I, chọn làm đơn vị.

  + Một nguyên tử của nguyên tố khác liên kết với bao nhiêu nguyên tử Hiđro thì nói nguyên tố đó có hoá trị bằng bấy nhiêu.

  Ví dụ: HCl: Cl hoá trị I.

  + Dựa vào khả năng liên kết của các nguyên tố khác với O. (Hoá trị của oxi bằng 2 đơn vị, Oxi có hoá trị II).

  Ví dụ: K 2 O: K có hoá trị I.

  BaO: Ba …………..II.

  – Hoá trị của nhóm nguyên tử:

  Vì :Liên kết với 1 nguyên tử H.

  HOH: OH ……………..I

  * Hoá trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khá c.

  2. Quy tắc hoá trị

  2.1. Quy tắc:

  x,y,a,b là số nguyên

  *: Trong CTHH, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia

  Quy tắc này đúng cho cả B là nhóm nguyên tử.

  b.Tính hoá trị của một nguyên tố:

  * Ví dụ: Tính hoá trị của Al trong các hợp chất sau: AlCl 3 (Cl có hoá trị I).

  – Gọi hoá trị của nhôm là a: 1.a = 3.I

  FeCl : a = II

  a.x = b.y = BSCNN.

  c.Lập công thức hoá học của hợp chất theo hoá trị:

  Theo quy tắc: x . VI = y. II = 6.

  Vậy: x = 1; y = 3.

  II. Cách học thuộc hóa trị lớp 8 dễ dàng

  Hóa trị là của một nguyên tố được xác định bằng số liên kết hóa học một nguyên tử của nguyên tố đó tạo nên trong phân tử. Hóa trị của nguyên tố trong hợp chất ion là điện hóa trị, có giá trị bằng điện tích của ion tạo thành tử nguyên tố đó.

  1. Cách học thuộc hóa trị lớp 8

  Hóa trị I: Hg, Ag, Na, Cl, K, Li. Đọc là: Hết Bạc Na Lo Kiếm Liền

  Hóa trị II: Mg, Ca, Ba, Pb. Cu, Hg, Fe, Zn – đọc là: Má Cản Ba Phá Cửa Hàng Sắt Kẽm

  Hóa trị III: Có Al và Fe

  Hóa trị I là: Na, K, Ag, Cl.

  Hóa trị III là: Al, Fe

  Hóa trị II: Còn lại (với Fe có hóa trị II và III luôn).

  Hoặc là học câu nói vui sau: Hai Bà Cả không Mua Chì Kẽm Sắt Cũng Mãi một Năm Ăn hết Khoảng ba Phen Vàng Nhưng Sắt Nhôm năm Phen bốn Chỉ

  Cách học thuộc hóa trị của nguyên tố dễ dàng thì học sinh nên lấy những hợp chất của oxi để làm ví dụ sau đó xác định hóa trị của các nguyên tố khác.

  Ta làm như sau:

  Ta biết nguyên tố Oxi luôn luôn có hóa trị II

  x II

  Na 2 O sau khi viền xong rồi ta áp dụng công thức sau:

  x II

  a b

  Ax = By

  a.x b.y

  x II

  II .1 2.x 2

  x 1.

  Vậy hóa trị của Na: I

  2. Cách học thuộc hóa trị lớp 8 theo số hóa trị của nguyên tố

  Chúng ta nên nhớ là hóa trị phải ghi bằng chữ số La Mã. Tương tự như vậy đối với các hợp chất khác.

  Hóa trị thì học theo nhóm cho dễ:

  Nhóm có 1 hóa trị:

  Bao gồm nhóm hóa trị I, II, III, IV

  Hóa trị I bao gồm: H, Li, F, Na, Cl, K, Ag, Br

  Hóa trị II bao gồm: Be, O, Mg, Ca, Zn, Ba, Hg

  Hóa trị III bao gồm: B, Al

  Hóa trị IV bao gồm: Si

  Nhóm có nhiều hóa trị bao gồm:

  Cacbon: IV, II

  Chì: II, IV

  Crom: III, II

  Nito: III, II, IV

  Photpho: III, V

  Lưu huỳnh: IV, II, VI

  Mangan: IV, II, VII…….Các hóa trị in đậm thường sử dụng nhiều nhất trong khi học.

  Có 5 nhóm cần thuộc hóa trị bảng trang 42 SGK Hóa học 8 các em cần học thuộc

  Hóa trị của các gốc gồm nhiều nguyên tố hóa học:

  Các gốc hóa trị I gồm: OH (hidroxit ), NO 3 (nitrat)

  Các gốc hóa trị II gồm: CO 3 ( cacbonat ), SO 4 (sunfat)

  Các gốc hóa trị III gồm: PO 4 (photphat)

  3. Cách học thuộc hóa trị lớp 8 theo bài ca hóa trị

  Ngoài ra còn có bài thơ hóa trị cho nhanh-gọn-nhẹ:

  Kali (K), iốt (I) Hidrô (H)

  Natri với bạc (Ag), clo (Cl) một loài

  Là hoá trị (I) hỡi ai,

  Nhớ ghi cho kỹ khỏi hoài phân vân.

  Magiê (Mg) , kẽm với thuỷ ngân (Hg),

  Ôxi (O), đồng(Cu), thiếc (Sn) thêm phần bari

  Cuối cùng thêm chú canxi,

  Hoá trị II nhớ có gì khó khăn.

  Này nhôm hoá trị III lần

  In sâu trí nhớ khi cần có luôn.

  Cacbon, silic(Si) này đây,

  Có hoá trị IV không ngày nào quên.

  Sắt kia lắm lúc hay phiền,

  II, III nhớ liền nhau thôi.

  Lại gặp nitơ khổ rồi

  I, II, III, IV khi thời lên V

  Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm

  Xuống II lên VI khi nằm thứ IV

  Phốt pho nói đến không dư

  Có ai hỏi đến thì ừ rằng V

  Em ơi gắng học chăm

  Bài ca hoá trị cả năm cần dùng.

  III. Bài tập áp dụng luyện tập cách học thuộc hóa trị lớp 8

  1. Cách làm dạng bài tập hóa trị

  Bài tập tìm công thức hóa học của hợp chất biết hóa trị

  B1: Viết Công thức hóa học chung

  B2: Theo quy tắc hóa trị:

  a.x = b.y

  Chọn x = b’; y = a’, suy ra Công thức hóa học đúng.

  Chú ý: Nếu một nhóm nguyên tử thì phải xem như một nguyên tố và lập Công thức hóa học như một nguyên tố khác.

  Khi viết hóa trị phải viết theo số La Mã, còn chỉ số là số tự nhiên.

  Yêu cầu: Để lập được CTHH của hợp chất bắt buộc nắm chắc kí hiệu hóa học và hóa trị của các nguyên tố tạo nên hợp chất đó.

  * Hoặc nhớ mẹo hóa trị một số nguyên tố thường gặp như sau:

  Hóa trị I là: K Na Ag H Br Cl

  Khi Nàng Ăn Hắn Bỏ Chạy

  Hóa trị II là: O Ba Ca Mg Zn Fe Cu

  Ông Ba Cần May Zap Sắt Đồng

  Hóa trị III là: Al Fe

  Anh Fap

  Đối với nguyên tố có nhiều hóa trị thì đề sẽ cho hóa trị ta chỉ làm theo thôi.

  Ví dụ 1: Lập Công thức hóa học của hợp chất:

  a) Nhôm oxit được tạo nên tử 2 nguyên tố oxi và nhôm Al

  Hướng dẫn giải

  Theo quy tắc hóa trị ta có:

  x . III = y . II

  Vậy Công thức hóa học: Al 2O 3

  b) Cacbon đioxit gồm C(IV) và O (II)

  Hướng dẫn giải

  Theo quy tắc hóa trị ta có:

  x . IV = y . II

  Vậy Công thức hóa học: CO 2

  b) Natri photphat gồm Na (I) và PO 4(III)

  Hướng dẫn giải

  Theo quy tắc hóa trị ta có:

  x . I = y . III

  Vậy Công thức hóa học: Na 3PO 4

  Viết Công thức hóa học hoặc lập nhanh Công thức hóa học: Không cần làm theo từng bước cụ thể như trên, mà chỉ cần nắm rõ quy tắc chéo: Hóa trị của nguyên tố này sẽ là chỉ số của nguyên tố kia và ngược lại (với điều kiện rằng các tỉ số phải tối giản trước).

  Chú ý: Nếu hai nguyên tố cùng hóa trị thì không cần ghi chỉ số (mặc định là 1 rồi)

  Ví dụ 1: Viết công thức hóa học của hợp chất tạo bởi S (VI) và O.

  (Do VI / II = 3/1 nên chéo xuống chỉ số của S là 1 còn O là 3).

  Ví dụ 2: Viết công thức hóa học của Fe(III) và SO 4 hóa trị (II)

  (Lí giải: Tỉ lệ hóa trị III và II không cần tối giản, hóa trị III của Fe trở thành chỉ số 3 của SO 4, như vậy phải đóng ngoặc nhóm SO 4, hiểu là có 3 nhóm SO 4. Hóa trị II của SO 4 trở thành chỉ số 2 của Fe.)

  Chú ý: Khi đã thành thạo, nắm rõ quy tác chúng ta có thể không cần viết hóa trị lên trên đỉnh nguyên tố, nhóm nguyên tử.

  2. Bài tập áp dụng luyện tập cách học thuộc hóa trị lớp 8

  a) N (III)

  b) C (IV)

  c) S (II)

  d) Cl

  Chú ý: a, b viết H đứng sau nguyên tố N, C.

  c, d viết H đứng trước nguyên tố S và Cl.

  Câu 2. Lập công thức hóa học cho các hợp chất:

  a. Cu(II) và Cl

  e. Mg và O

  g. Fe(III) và SO 4

  Câu 3. Lập công thức hóa học của các hợp chất:

  Câu 4. Lập công thức hóa học hợp chất.

  1) Lập CTHH hợp chất tạo bởi nhóm NO 3 và nguyên tố Al. Cho biết ý nghĩa CTHH trên.

  2) Lập CTHH hợp chất phân tử gồm: Ba và SO 4. Cho biết ý nghĩa CTHH trên.

  3) Lập CTHH hợp chất có phân tử gồm nguyên tố Mg và nhóm OH. Cho biết ý nghĩa CTHH trên.

  Câu 5. Viết CTHH của các hợp chất với lưu huỳnh (II) của các nguyên tố sau đây:

  a) K (I)

  b) Fe (II)

  c) Al (III)

  d) Hg (II)

  Câu 6. Viết CTHH và tính phân tử khối của các hợp chất sau:

  a) Điphotpho pentaoxit gồm P(V) và O.

  b) Axit sunfuric gồm H và SO 4.

  c) Bari cacbonat gồm Ba và CO 3.

  d) Canxi photphat gồm Ca và PO 4.

  Câu 7. Viết công thức hóa học (CTHH) của các muối mà phân tử gồm có:

  a) Fe (II) liên kết với (NO 3) (nitrat)

  b) Na liên kết với SO 4 (sunfat)

  c) Cu (II) liên kết với Cl (clorua)

  d) Ca liên kết với PO 4 (photphat)

  Câu 1. Câu 2.

  Câu 9. (*) Cho 2 chất có CTHH là A 2S và B 2O 3. CTHH của hợp chất tạo bởi A và B là?

  Câu 4.

  Câu 3.

  – Tạo bởi 3 nguyên tố Al, N, O.

  – Gồm 1Al, 3N, 9O.

  – PTK = 27 + 3 . 14 + 9 . 16 = 213.

  – Tạo bởi 3 nguyên tố Mg, O, H.

  – PTK = 24 + 2 . 16 + 2 . 1 = 58.

  – Tạo bởi 3 nguyên tố Ba, S và O.

  – Gồm 1 Ba, 1S, 4O.

  Câu 5. Câu 6. Câu 7. Câu 8. (*) Câu 9. (*)

  – PTK = 137 + 32 + 4 . 16 = 233.

  Ngoài ra, chúng tôi đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 10 Phương Pháp Học Tập Lạ Nhưng Hiệu Quả
 • 8 Phương Pháp Tự Học Hiệu Quả Dành Cho Học Sinh Năm Học 2022
 • Rèn Luyện Kỹ Năng Học Và Tự Học Hiệu Quả
 • 10 Bí Quyết Học Tập Hiệu Quả
 • Bí Quyết Để Học Giỏi Toán Hình 9
 • Cách Học Thuộc Bảng Hóa Trị Lớp 8 Qua Bài Ca Hóa Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Mách Bạn Cách Học Thuộc Bảng Hóa Trị Lớp 8 Siêu Hay Và Đơn Giản
 • Chia Sẻ Cách Học Bảng Cửu Chương Nhanh Thuộc Cho Ba Mẹ Có Con Học Cấp 1
 • 4 Cách Dạy Trẻ Học Thuộc Bảng Cửu Chương Nhanh Chóng Và Hiệu Quả
 • Giúp Con Cách Học Thuộc Nhanh Bảng Cửu Chương Siêu Dễ
 • Mẹo Thi Bằng Lái Xe Máy A1 2022 Phần Lý Thuyết 150 Câu Hỏi Học Chỉ 15P
 • Bảng hóa trị của các nguyên tố là phần rất quan trọng trong hệ thống kiến thức của môn hóa, bởi vì nó là nền tảng để giúp bạn có thể làm được các bài tập từ cơ bản cho đến nâng cao.

  Tuy nhiên để thuộc được bảng hóa trị này không hề đơn giản đối với các bạn học sinh, để giúp học sinh của mình các thầy cô giáo bộ môn hóa học đã sáng tác ra “bài ca hóa trị” dễ học thuộc hơn và tạo ra được sự hứng thú, yêu thích cho việc học môn hóa.

  Kali (K), Iot (I), Hidrô (H)

  Natri (Na) với Bạc (Ag), Clo (Cl) một loài

  Là hoá trị I hỡi ai

  Nhớ ghi cho kỹ khỏi hoài phân vân

  Magiê (Mg), Kẽm (Zn) với Thuỷ Ngân (Hg)

  Oxi (O), Đồng (Cu), Thiếc(Sn) thêm phần

  Bari (Ba) Cuối cùng thêm chú Canxi (Ca)

  Hoá trị II nhớ có gì khó khăn

  Bác Nhôm (Al) hoá trị III lần

  In sâu trí nhớ khi cần có ngay

  Cacbon (C), Silic (Si) này đây

  Có hoá trị IV không ngày nào quên

  Sắt (Fe) kia lắm lúc hay phiền

  II, III lên xuống nhớ liền ngay thôi

  Nitơ (N) rắc rối nhất đời

  I, II, III, IV khi thời lên V

  Lưu huỳnh (S) lắm lúc chơi khăm

  Xuống II lên VI khi nằm thứ IV

  Phot pho (P) nói đến không dư

  Có ai hỏi đến thì ừ rằng V

  Em ơi, cố gắng học chăm

  Bài ca hoá trị suốt năm cần dùng.

  Bài ca hóa trị này rất quan trọng nó sẽ theo sát các em học sinh từ lớp 8 cho đến hết lớp 12. Chính vì vậy mà các em cần phải ghi nhớ thật chính xác, kết hợp với việc làm thật nhiều bài tập thì mới có thể nhớ được bảng hóa trị này.

  Hidro (H) cùng với liti (Li)

  Natri (Na) cùng với kali (K) chẳng rời

  Ngoài ra còn bạc (Ag) sáng ngời

  Chỉ mang hoá trị I thôi chớ nhầm

  Riêng đồng (Cu) cùng với thuỷ ngân (Hg)

  Thường II ít I chớ phân vân gì

  Đổi thay II , IV là chì (Pb)

  Điển hình hoá trị của chì là II

  Bao giờ cùng hoá trị II

  Là oxi (O), kẽm(Zn) chẳng sai chút gì

  Ngoài ra còn có canxi (Ca)

  Magiê (Mg) cùng với bari (Ba) một nhà

  Bo (B) , nhôm (Al) thì hóa trị III

  Cácbon (C) silic (Si) thiếc (Sn) là IV thôi

  Thế nhưng phải nói thêm lời

  Hóa trị II vẫn là nơi đi về

  Sắt (Fe) II toan tính bộn bề

  Không bền nên dễ biến liền sắt III

  Phốtpho (P) III ít gặp mà

  Photpho V chính người ta gặp nhiều

  Nitơ (N) hoá trị bao nhiêu ?

  I , II, III , IV phần nhiều tới V

  Lưu huỳnh (S) lắm lúc chơi khăm

  Khi II lúc IV , VI tăng tột cùng

  Clo (Cl) Iot (I) lung tung

  II III V VII thường thì I thôi

  Mangan (Mn) rắc rối nhất đời

  Đổi từ I đến VII thời mới yên

  Hoá trị II dùng rất nhiều

  Hoá trị VII cũng được yêu hay cần

  Bài ca hoá trị thuộc lòng

  Viết thông công thức đề phòng lãng quên

  Học hành cố gắng cần chuyên

  Siêng ôn chăm luyện tất nhiên nhớ nhiều

  Thông qua bài thơ này các em học sinh có thể dễ dàng xác định được hóa trị của từng chất. Và như thế các em sẽ dần dần nhớ được bảng hóa trị, các kiến thức và hiểu được bản chất của chúng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nằm Lòng 5 Bí Kíp Giúp Sĩ Tử Học Bài Mau Thuộc Cực Hiệu Quả
 • 3 Phương Pháp Học Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu Hiệu Quả
 • Học Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Cách Học Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu
 • 3 Bước Học Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Những Cách Học Thuộc Bảng Hóa Trị Lớp 8 Nhanh Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Học Thuộc Bảng Nguyên Tố Hóa Học 8 Trang 42 Phần Nguyên Tử Khối
 • Bí Quyết Học Thuộc Bảng Chữ Cái Tiếng Nhật
 • 5 Ngày “xử Gọn” Bảng Chữ Cái Tiếng Nhật Hiragana
 • Cách Học Tiếng Nhật Hiệu Quả Ngay Từ Bảng Chữ Cái
 • 5 Cách Học Thuộc Bảng Chữ Cái Tiếng Nhật Nhanh Nhất Cho Người Mới Bắt Đầu
 • 1. Một số cách học thuộc bảng hóa trị lớp 8 nhanh

  Nhớ theo các nhóm nguyên tố cùng hóa trị

  • Hóa trị I: Hg, Ag, Na, Cl, K, Li. Đọc là: Hết Bạc Na Lo Kiếm Liền.
  • Hóa trị II: Mg, Ca, Ba, Pb. Cu, Hg, Fe, Zn – đọc là: Má Cản Ba Phá Cửa Hàng Sắt Kẽm.
  • Hóa trị III: Có Al và Fe.
  • Hóa trị I là: Na, K, Ag, Cl.
  • Hóa trị III là: Al, Fe.
  • Hóa trị II: Còn lại (với Fe có hóa trị II và III luôn).

  Hai Bà Cả không Mua Chì Kẽm Sắt Cũng Mãi một Năm Ăn hết Khoảng ba Phen Vàng Nhưng Sắt Nhôm năm Phen bốn Chỉ.

  Một cách học thuộc bảng hóa trị lớp 8 nhanh nhất đó là các bạn nên lấy những hợp chất của oxi để làm ví dụ sau đó xác định hóa trị của các nguyên tố khác.

  Ví dụ: Để xác định hóa trị của Fe và Na ta có thể lấy những oxit như Na2O, FeO, Fe2O3. Ta làm như sau:

  Ta biết nguyên tố Oxi luôn luôn có hóa trị II

  Na2O sau khi viền xong rồi ta áp dụng công thức sau:

  Vậy hóa trị của Na : I

  Cách học thuộc bảng hóa trị lớp 8 nhanh nhất

  2. Cách ghi nhớ bằng bài ca hóa trị

  Bài ca hóa trị hay còn được gọi là bài ca hóa học, thể hiện kiến thức môn Hóa học qua những câu thơ giúp học sinh dễ hiểu và dễ nhớ. Đây cũng là một phương pháp giúp học sinh yêu thích môn Hóa học hơn.

  Bài ca hóa trị được ra đời từ rất lâu với nhiều phiên bản khác nhau, bằng việc thêm hoặc loại bỏ hóa trị của những nguyên tố không thường xuyên được sử dụng. Bên cạnh đó, bạn cũng không cần nhớ tất cả các nguyên tố trong Bảng hóa trị, mà chỉ cần học thuộc và nhớ những chất hay sử dụng mà thôi.

  Natri (Na) với Bạc (Ag), Clo (Cl) một loài

  Nhớ ghi cho kỹ kẻo thời phân vân

  Magiê (Mg), Kẽm (Zn) với Thuỷ Ngân(Hg)

  Oxi (O), Đồng (Cu), Thiếc(Sn) cùng gần Bari (Ba)

  Cuối cùng thêm chú Canxi (Ca)

  Hoá trị hai (II) nhớ có gì khó khăn

  Bác Nhôm (Al) hoá trị ba(III) lần

  In sâu trí nhớ khi cần có ngay

  Cacbon (C), Silic (Si) này đây

  Có hoá trị bốn(IV) không ngày nào quên

  Sắt (Fe) kia lắm lúc hay phiền

  Hai, ba lên xuống nhớ liền ngay thôi

  Một hai ba bốn, khi thời lên V

  Lưu huỳnh (S) lắm lúc chơi khăm

  Xuống hai lên sáu khi nằm thứ tư

  Phot pho (P) nói đến không dư

  Có ai hỏi đến thì ừ rằng năm

  Bài ca hoá trị suốt năm cần dùng.

  Bài ca hóa trị này là một cách học tập thú vị và sẽ theo sát các bạn học sinh từ lớp 8 cho đến hết lớp 12. Do đó, các bạn cần phải ghi nhớ các nguyên tố thật chính xác, kết hợp với việc làm thật nhiều bài tập thì mới có thể nhớ được bảng hóa trị.

  Natri (Na) cùng với kali (K) một loài

  Ngoài ra còn bạc (Ag) ra oai

  Nhưng hoá trị một đơn côi chẳng nhầm

  Riêng đồng (Cu) cùng với thuỷ ngân (Hg)

  Thường hai ít I chẳng phân vân gì

  Đổi thay hai, bốn là chì (Pb)

  Điển hình hoá trị của chì là hai

  Là ôxi (O) , kẽm(Zn) chẳng sai chút gì

  Magiê (Mg) cùng với bari (Ba) một nhà

  Bo (B) , nhôm (Al) thì hóa trị ba

  Cácbon (C) silic (Si) thiếc (Sn) là bốn thôi

  Thế nhưng phải nói thêm lời

  Hóa trị hai vẫn là nơi đi về

  Sắt (Fe) hai toan tính bộn bề

  Không bền nên dễ biến liền sắt ba

  Photpho năm chính người ta gặp nhiều

  Một hai ba bốn, phần nhiều tới V

  Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm

  Khi hai lúc bốn, sáu tăng tột cùng

  Hai ba năm bảy nhưng thường một thôi

  Đổi từ một đến bảy thời mới yên

  Hoá trị hai dùng rất nhiều

  Hoá trị bảy cũng được yêu hay cần

  Bài ca hoá trị thuộc lòng

  Viết thông công thức đề phòng lãng quên

  Học hành cố gắng cần chuyên

  Siêng ôn chăm luyện tất nhiên nhớ nhiều.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẹo Học Thuộc Bảng Hóa Trị Các Nguyên Tố Hóa Học Nhanh Nhất
 • Tròn Mắt Với Cách Học Thuộc Lòng Nhanh Siêu Tốc Bảng Tuần Hoàn Hóa Học
 • Bảng Tuần Hoàn Hóa Học Và Mẹo Nhớ Lâu
 • Mách Bạn Cách Học Thuộc Bảng Tuần Hoàn Hóa Học Nhanh Nhất
 • 3 Cách Học Thuộc Nhanh Bảng Nguyên Tố Hóa Học Lớp 8 Bằng Thơ Cực Chất
 • Bật Mí Cách Học Thuộc Hóa Trị 8 Nhanh Nhất Tốt Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Bảng Hóa Trị Lớp 8 Cơ Bản Với Các Bài Ca Hóa Trị
 • Bảng Hóa Trị Các Nguyên Tố Hóa Học
 • Cách Học Tốt Môn Hoá Và Bí Quyết Làm Bài Thi Đạt Điểm Cao Môn Hoá
 • 4 Cách Học Hát Hay, Luyện Giọng Tốt Nhất Tại Nhà
 • Tổng Hợp 12 Cách Học Hát Hay Giúp Bạn Tự Tin Tỏa Sáng Trên Sân Khấu (Phần I)
 • 1.1. Nhớ theo các nhóm nguyên tố cùng hóa trị

  Hóa trị I: Hg, Ag, Na, Cl, K, Li. Đọc là: Hết Bạc Na Lo Kiếm Liền

  Hóa trị II: Mg, Ca, Ba, Pb. Cu, Hg, Fe, Zn – đọc là: Má Cản Ba Phá Cửa Hàng Sắt Kẽm

  Hóa trị III: Có Al và Fe

  Hóa trị I là: Na, K, Ag, Cl.

  Hóa trị III là: Al, Fe

  Hóa trị II: Còn lại (với Fe có hóa trị II và III luôn).

  1.2. Nhớ theo cách nói vui

  Hai Bà Cả không Mua Chì Kẽm Sắt Cũng Mãi một Năm Ăn hết Khoảng ba Phen Vàng Nhưng Sắt Nhôm năm Phen bốn Chỉ

  1.3. Dựa vào nguyên tố Oxy

  Cách học thuộc hóa trị 8 nhanh nhất là học sinh nên lấy những hợp chất của oxi để làm ví dụ sau đó xác định hóa trị của các nguyên tố khác.

  Ví dụ cụ thể về cách học thuộc hóa trị lớp 8: Để xác định hóa trị của Fe và Na ta có thể lấy những oxit như Na 2 O, FeO, Fe 2 O 3 .

  Ta làm như sau:

  Ta biết nguyên tố Oxi luôn luôn có hóa trị II

  Vậy hóa tri của Na: I

  2. Cách học thuộc hóa trị 8 nhanh nhất theo số hóa trị của nguyên tố

  Các bạn nên nhớ một điều rằng về hóa học là hóa trị phải ghi bằng chữ số La Mã. Tương tự như vậy đối với các hợp chất khác.

  Hóa trị thì học theo nhóm cho dễ:

  2.1. Nhóm có 1 hóa trị:

  Bao gồm nhóm hóa trị I, II, III, IV

  Hóa trị I bao gồm: H, Li, F, Na, Cl, K, Ag, Br

  Hóa trị II bao gồm: Be, O, Mg, Ca, Zn, Ba, Hg

  Hóa trị III bao gồm: B, Al

  Hóa trị IV bao gồm: Si

  2.2. Nhóm có nhiều hóa trị bao gồm:

  Cacbon: IV, II

  Nito: III, II, IV

  Photpho: III, V

  Lưu huỳnh: IV, II, VI

  Mangan: IV, II, VII…….Các hóa trị in đậm thường sử dụng nhiều nhất trong khi học.

  2.3. Các nhóm hóa trị quan trọng cần học thuộc

  Có 5 nhóm cần thuộc hóa trị bảng trang 42 SGK Hóa học 8 các em cần học thuộc

  Hóa trị của các gốc gồm nhiều nguyên tố hóa học:

  3. Cách học thuộc hóa trị 8 nhanh nhất theo bài ca hóa trị

  Ngoài ra còn có cách học thuộc hóa trị 8 nhanh nhất bằng bài thơ hóa trị rất nhanh-gọn-nhẹ:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Thuộc Hóa Trị Lớp 8 Dễ Dàng Nhất
 • Hóa Học Lớp 8: Cách Thuộc Hóa Trị Dễ Dàng Nhất
 • 10 Phương Pháp Học Tập Lạ Nhưng Hiệu Quả
 • 8 Phương Pháp Tự Học Hiệu Quả Dành Cho Học Sinh Năm Học 2022
 • Rèn Luyện Kỹ Năng Học Và Tự Học Hiệu Quả
 • Cách Học Thuộc Bảng Nguyên Tố Hóa Học 8 Trang 42 Phần Nguyên Tử Khối

  --- Bài mới hơn ---

 • Bí Quyết Học Thuộc Bảng Chữ Cái Tiếng Nhật
 • 5 Ngày “xử Gọn” Bảng Chữ Cái Tiếng Nhật Hiragana
 • Cách Học Tiếng Nhật Hiệu Quả Ngay Từ Bảng Chữ Cái
 • 5 Cách Học Thuộc Bảng Chữ Cái Tiếng Nhật Nhanh Nhất Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Mẹo Học Thuộc Bảng Chữ Cái Tiếng Nhật Nhớ Ngay Trong 1 Ngày
 • Hidro (H) thì nhận một (1)

  Mười hai (12) là cột Cacbon (C)

  Nito (N) mười bốn (14) tròn

  Oxi (O) trăng mười sáu (16)

  Natri (Na) hay láu táu

  Nhảy tót lên hai ba (23)

  Khiến Magie (Mg) gần nhà

  Ngậm ngùi nhận hai bốn (24)

  Hai bảy (27) nhôm (Al) la lớn

  Lưu huỳnh (S) giành ba hai (32)

  Khác người thật là tài

  Clo (Cl) ba nhăm rưỡi (35,5)

  Kali (K) thì ba chín (39)

  Canxi (Ca) thích 40

  Năm nhăm (55) Mangan (Mn) cười

  Sắt (Fe) đây rồi, năm sáu (56)

  Sáu tư (64) đồng (Cu) nổi cáu

  Bởi kém kẽm (Zn) sáu lăm (65)

  Tám mươi (80) Brom (Br) nằm

  Xa Bạc (Ag) một trăm linh tám (108)

  Bari (Ba) buồn chán ngán

  Một ba bảy (137) ích chi

  Kém người ta còn gì

  Thủy ngân (Hg) hai linh mốt (201)

  2, Vài lí thuyết về nguyên tử khối và cách học thuộc bảng nguyên tố hóa học 8 trang 42

  Nguyên tử khối được định nghĩa là khối lượng của một nguyên tử. Nguyên tử khối của một nguyên được tính bằng tổng khối lượng các hạt notron, proton và electron của nguyên tố đó. Song do khối lượng của electron nhỏ hơn rất nhiều so với các hạt notron và proton nên khi tính nguyên tử khối của một nguyên tố ta sẽ bỏ qua khối lượng hạt electron. Trong bảng nguyên tố hóa học lớp 8 đầy đủ sẽ ghi rõ cả hạt electron của mỗi nguyên tố song để dễ học, chúng ta có thể bỏ qua chúng.

  Tóm lại, nguyên tử khối sẽ xấp xỉ bằng số khối của hạt nhân. Mỗi nguyên tố sẽ có số lượng proton và notron khác nhau và bởi vậy chúng sẽ có nguyên tử khối khác nhau. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học phiên bản đầy đủ, các em còn có thể đọc được hóa trị và cấu trúc của mỗi nguyên tố hóa học. Học thuộc hóa trị của các chất thông qua bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là cách học thuộc hóa trị 8 nhanh nhất

  Để có thể học tốt được môn Hóa, việc học thuộc các kiến thức của bảng nguyên tố hóa học là rất quan trọng. Chỉ khi nắm vững được từng nguyên tố hóa học, tên gọi, cách kí hiệu, nguyên tử khối cũng như hóa trị của chúng, các em học sinh mới ó thể viết được công thức hợp chất, cân bằng được phản ứng hoá học,… Tuy vậy việc học thuộc không hề khó, chỉ cần các em học sinh biết áp dụng các cách học thuộc bảng nguyên tố hóa học 8 trang 42 nhanh là có thể nắm được toàn bộ kiến thức của 50 nguyên tố hóa học. Chúc các em học tốt môn Hóa !

  Nguồn: chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Cách Học Thuộc Bảng Hóa Trị Lớp 8 Nhanh Nhất
 • Mẹo Học Thuộc Bảng Hóa Trị Các Nguyên Tố Hóa Học Nhanh Nhất
 • Tròn Mắt Với Cách Học Thuộc Lòng Nhanh Siêu Tốc Bảng Tuần Hoàn Hóa Học
 • Bảng Tuần Hoàn Hóa Học Và Mẹo Nhớ Lâu
 • Mách Bạn Cách Học Thuộc Bảng Tuần Hoàn Hóa Học Nhanh Nhất
 • 3 Cách Học Thuộc Nhanh Bảng Nguyên Tố Hóa Học Lớp 8 Bằng Thơ Cực Chất

  --- Bài mới hơn ---

 • Mách Bạn Cách Học Thuộc Bảng Tuần Hoàn Hóa Học Nhanh Nhất
 • Bảng Tuần Hoàn Hóa Học Và Mẹo Nhớ Lâu
 • Tròn Mắt Với Cách Học Thuộc Lòng Nhanh Siêu Tốc Bảng Tuần Hoàn Hóa Học
 • Mẹo Học Thuộc Bảng Hóa Trị Các Nguyên Tố Hóa Học Nhanh Nhất
 • Những Cách Học Thuộc Bảng Hóa Trị Lớp 8 Nhanh Nhất
 • Dmitri Ivanovich Mendeleev sinh năm 1834 và mất năm 1907. Ông là một trong những nhà hóa học xuất sắc nhất giai đoạn cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX không chỉ của nước Nga mà còn của toàn thế giới. Đóng góp lớn nhất của ông chính là bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học mang tên ông: bảng tuần hóa Mendeleev (đọc là Men-đê-lê-ép). Đây là bảng hệ thống tất cả các nguyên tố hóa học chính trên Trái đất, gồm 108 nguyên tố hóa học.

  1, cách học thuộc nhanh bảng nguyên tố hóa học lớp 8 bằng thơ vần (đoạn 1)

  Hai ba Natri

  Nhớ ghi cho rõ

  Kali chẳng khó

  Ba chín dễ dàng

  Khi nhắc đến Vàng

  Một trăm chín bảy

  Oxi gây cháy

  Chỉ mười sáu thôi

  Còn Bạc dễ rồi

  Một trăm lẻ tám

  Sắt màu trắng xám

  Năm sáu có gì

  Cụ thể: Nguyên tử khối của Oxi (O) là 16, của Bạc (Ag) là 108, của Sắt (Fe) là 56.

  2, cách học thuộc nhanh bảng nguyên tố hóa học lớp 8 bằng thơ vần (đoạn 2)

  Nghĩ tới Beri

  Nhớ ngay là chín

  Gấp ba lần chín

  Là của anh Nhôm

  Còn của Crôm

  Là năm hai đó

  Cụ thể: Nguyên tử khối của Beri (Be) là 9, của Nhôm (Al) là 27 và của Crôm (Cr) là 52

  Hướng dẫn cách đọc bảng nguyên tố hóa học 8: Mỗi một chất đều thuộc một nhóm chất chất khác nhau được ghi ở dòng trên cùng của bảng nguyên tố hóa học, từ IA, IIA, IIIA,… cho đến VIIIA. Bảng tuần hoàn cũng được chia thành các chu kì từ 1 đến 7, được đánh số ở cột đầu tiên của bảng. Vị trí của nguyên tố hóa học bao gồm nhóm chất và chu kì

  Ví dụ Beri thuộc nhóm IIA chu kì 2, Nhôm thuộc nhóm IIIA chu kì 3 còn Crom thuộc nhóm VIB chu kì 4

  3, cách học thuộc nhanh bảng nguyên tố hóa học lớp 8 bằng thơ vần (đoạn 3)

  Của Đồng đã rõ

  Là sáu mươi tư

  Photpho không dư

  Là ba mươi mốt

  Hai trăm lẻ một

  Là của Thủy Ngân

  Cụ thể: Nguyên tử khối của Đồng (Cu) là 64, của phốt pho (P) là 31 và của Thủy Ngân (Hg) là 201

  Trong bảng nguyên tố hóa học lớp 8 đầy đủ ngoài liệt kê nguyên tử khối còn có liệt kê hóa trị của các chất tương ứng. Chú ý rằng không phải chất nào cũng chỉ có một hóa trị. Ví dụ như Phốt pho (P) có các hóa trị 1, 2, 3, 4, 5 tùy thuộc vào phản ứng hóa học cũng như hợp chất mà nó tham gia cấu thành

  Có thể nói rằng, bảng tuần hoàn Mendeleev (hay còn gọi là Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học) không chỉ có đóng góp vô cùng quan trọng trong việc thống kê, sắp xếp các nguyên tố hóa học mà nó còn là chìa khóa của việc phát hiện và chứng minh sự tồn tại của nhiều nguyên tố hóa học mới. Bởi thế, việc ghi nhớ bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học được coi là nền tảng quan trọng khi bắt đầu tiếp xúc với môn hóa. Với các cách học thuộc nhanh bảng nguyên tố hóa học lớp 8 nêu trên, hi vọng rằng các em học sinh lớp 8 mới học môn Hóa sẽ nhanh chóng ghi nhớ được các kiến thức về nguyên tử khối và hóa trị của các nguyên tố hóa học một cách dễ dàng.

  Nguồn: chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bảng Tính Tan Hoá Học 11 Đầy Đủ Dễ Nhớ
 • Bảng Tính Tan Của Các Chất Hóa Học, Muối, Axit, Bazơ
 • Hướng Dẫn Cách Học Thuộc Bảng Tính Tan Dễ Dàng
 • Cách Học Bài Lịch Sử Nhanh Thuộc Nhất
 • 7 Kỹ Năng Đơn Giản Giúp Học Bài Nhanh Thuộc, Nhớ Lâu
 • 2 Cách Học Thuộc Nguyên Tử Khối Hóa 8 Bằng Bảng Nguyên Tử Khối

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Tập Bài Hát Hiệu Quả
 • Mẹo Nhớ Nhanh Lời Bài Hát
 • Tuyệt Chiêu Để Có Cách Học Thuộc Thơ Nhanh Nhất
 • Cách Học Thuộc Bảng Chữ Cái Tiếng Hàn Nhanh Nhất
 • Làm Thế Nào Để Học Thuộc Bảng Chữ Cái Tiếng Hàn Nhanh Nhất?
 • 1, cách học thuộc nguyên tử khối bằng bảng nguyên tử khối

  Trước hết, ta cần nắm được định nghĩa nguyên tử là gì?

  Các chất đều được tạo nên từ những hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện gọi là nguyên tử. Có hàng chục triệu chất khác nhau, nhưng chỉ có trên một trăm loại nguyên tử

  Hãy hình dung nguyên tử như một quả cầu cực kì nhỏ bé, đường kính chỉ khoảng 10 -8 cm. Nguyên tử gồm có phần vỏ và phần hạt nhân. Trong đó, hạt nhân chứa proton mang điện tích dương và vỏ thì được tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm

  Electron, kí hiệu là e, có điện tích âm nhỏ nhất và quy ước ghi bằng dấu âm (-)

  Nguyên tử khối và bảng nguyên tử khối

  Nguyên tử khối có khối lượng vô cùng bé, nếu tính bằng gam thì số trị quá nhỏ, rất không tiện sử dụng. Thí dụ, khối lượng của nguyên tử magie bằng:

  0,000 000 000 000 000 000 000 039852 g = 3, 9852.10 – 23 g

  Vì lẽ đó, trong khoa học dùng 1 cách riêng để biểu thị khối lượng của nguyên tử. Cụ thể, người ta quy ước lấy 1/12 khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị khối lượng cho nguyên tử, gọi là đơn vị cacbon, viết tắt là đvC, kí hiệu quốc tế là u. Ta sẽ dựa theo đơn vị này để tính khối lượng của nguyên tử

  Thí dụ, khối lượng tính bằng đơn vị cacbon của một số nguyên tử

  C = 12 đvC, Na = 23 đvC, Kali = 39 đvC, Fe = 56 đvC

  Có thể nói: Khối lượng tính bằng đơn vị cacbon chỉ là khối lượng tương đối giữa các nguyên tử. Người ta gọi khối lượng này là nguyên tử khối và định nghĩa như sau:

  Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử và được tính bằng đvC (đơn vị cacbon)

  Đây là cách để học thuộc nguyên tử khối một cách thuận tiện và dễ dàng hơn so với cách đo lường bằng đơn vị gam (g). Bởi thế nó được sử dụng nhiều trong các các bài tập môn Hóa, đặc biệt là các bài tập tính toán sau này.

  Thường thì ta có thể bỏ bớt các chữ đvC ở đằng sau số trị nguyên tử khối

  Mỗi nguyên tố có một nguyên tử khối đứng riêng biệt. Vì vậy, dựa vào nguyên tử khối của một nguyên tố chưa biết, ta xác định được đó là nguyên tố nào.

  2, cách học thuộc nguyên tử khối bằng bài ca nguyên tử khối lớp 8

  bài ca nguyên tử khối 8 dành cho một số nguyên tố cơ bản thường gặp:

  23 Natri, nhớ ghi cho rõ (Na = 23)

  Kali chẳng khó, 39 dễ dàng (K = 39)

  Khi nhắc đến Vàng, 197 (Au = 197)

  Oxi gây cháy, chỉ 16 thôi (O = 16)

  Còn Bạc dễ rồi, 108 (Ag = 108)

  Sắt màu trắng xám, 56 có gì (Fe = 56)

  Nghĩ tới Beri, nhớ ngay là 9 (Be = 9)

  Ba chín hai bảy, là của anh Nhôm (Al = 27)

  Của Đồng đã rõ, là 64 (Cu = 64)

  Photpho không dư, là 31 (P = 31)

  201, là của Thủy Ngân (Hg = 201)

  Chẳng phải ngại ngần, Nitơ mười bốn (N = 14)

  Hai lần 14, Silic phi kim (Si = 28)

  Can xi dễ tìm, 40 vừa chẵn (Ca = 40)

  Phải nhớ cho kỹ, Kẽm là 65 (Zn = 65)

  Phát nổ khi cháy, cẩn thận vẫn hơn

  Khối lượng giản đơn, Hiđrô là 1 (H = 1)

  Brôm nhớ ghi, Tám mươi đã tỏ (Br = 80)

  Nhưng vẫn còn đó, Ma gie 24 (Mg = 24)

  Chẳng phải chần chừ, Flo 19 (F = 19).

  --- Bài cũ hơn ---

 • 3 Cách Nhớ Bài Lâu Và Hiệu Quả Trong Học Tập Môn Hóa Học
 • Ghi Nhớ Nhanh Các Công Thức Hóa Học Cơ Bản Nhờ 5 Mẹo Hay Này!
 • Cách Nhớ Bảng Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Nhanh Nhất Cho Mọi Người
 • Cách Nhớ Bảng Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Nhanh Nhất Thông Tư 200
 • Cách Ghi Nhớ Nhanh Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán
 • Bật Mí Cách Học Thuộc Bảng Hóa Trị Nhanh Và Hiệu Quả Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Làm Sao Để Hát Hay? 15 Bí Quyết Giúp Bạn Luyện Giọng Hát Hay Như Ca Sĩ
 • Hướng Dẫn Tự Học Ielts Từ 0 Đến 5.5 Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Chia Sẻ Cách Học Ielts Hiệu Quả Band Điểm 6.5
 • 5 Phương Pháp Học Từ Vựng Ielts Hiệu Quả
 • Quy Tắc Phát Âm Chuẩn Theo Bảng Phiên Âm Tiếng Anh Ipa
 • Định nghĩa hóa trị?

  Hóa trị là của một nguyên tố sẽ được xác định bằng số liên kết hóa học mà nguyên tử của nguyên tố đó tạo thành trong phân tử.

  Đối với nguyên tố có nhiều nguyên tố thì chỉ thể hiện duy nhất 1 hóa trị nhưng bên cạnh đó cũng có những nguyên tố khác lại có nhiều hóa trị khác nhau. Điều này còn phải tùy thuộc vào từng môi trường mà chúng tham gia phản ứng.

  Cách học thuộc bảng hóa trị nhanh và hiệu quả nhất

  Học thuộc bảng hóa trị theo số hóa trị của các nguyên tố

  Hóa trị gồm có nhóm: I, II, III, IV

  Nhóm nguyên tố có một hóa trị:

  + Nhóm Hóa trị I gồm có nguyên tố:  H, Li, F, Na, Cl, K, Ag, Br

  + Nhóm Hóa trị II có các nguyên tố sau: Be, O, Mg, Ca, Zn, Ba, Hg

  + Nhóm Hóa trị III có 2 nguyên tố: B, Al

  + Nhóm Hóa trị IV  chỉ có nguyên tố Si

  Nhóm có nhiều hóa trị gồm các nguyên tố sau:

  + Nguyên tố Cacbon (ký hiêu : C) có 2 hóa trị đó là IV, II

  + Nguyên tố Chì (ký hiệu: Pb)gồm 2 hóa trị: II, IV

  + Nguyên tố Crom (ký hiệu:Cr) có 2 hóa trị: III, II

  + Nguyên tố Nito (ký hiệu: N) có 3 hóa trị: III, II, IV

  + Nguyên tố Photpho (ký hiệu: P) có 2 hóa trị: III, V

  + Nguyên tố Lưu huỳnh (ký hiệu: S) có 3 hóa trị: IV, II, VI

  + Nguyên tố Mangan (ký hiệu: Mn) có hóa trị: IV, II, VII…….

  Bảng hóa trị

  Các nhóm hóa trị quan trọng cần ghi nhớ

  Có 5 nhóm hóa trị cần học ghi nhớ

  + Các gốc hóa trị I bao gồm: OH (hidroxit ) và NO3 (nitrat)

  + Các gốc hóa trị II gồm có: CO3 ( cacbonat ) và SO4 (sunfat)

  +Các gốc hóa trị III có PO4 (photphat)

  Học thuộc bảng hóa trị theo bài ca hóa trị

  Để học thuộc bảng hóa trị của các nguyên tố một cách dễ dàng, các em có thể học thuộc chúng bằng bài thơ. Bài ca hóa trị là cách học thuộc bảng hóa trị được nhiều bạn áp dụng và đã mang lại hiệu quả cao mà lại đơn giản, dễ học. Hoặc học từ gia sư hóa giỏi dạy kèm tại nhà

  Bài ca hóa trị nâng cao

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bảng Hóa Trị Hóa Học Cơ Bản Và Bài Ca Hóa Trị
 • Làm Thế Nào Để Học Tại Nhà Hiệu Quả
 • 8 Bí Quyết Chinh Phục Và Phương Pháp Học Tốt Môn Ngữ Văn
 • Cách Học Tốt Môn Văn Của Học Sinh Trường Chuyên Mà Bạn Nên Áp Dụng
 • 4 Cách Học Giỏi Hóa Hiệu Quả Nhất Có Thể Bạn Chưa Biết
 • Hóa 8 Có Khó Không ? Bật Mí Cách Học Tốt Hóa 8 Hiệu Quả Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Học Hóa Online Cho Người Mất Gốc
 • 5 Cách Học Ielts Listening Hiệu Quả Tại Nhà
 • Kinh Nghiệm Luyện Thi Ielts Cấp Tốc 2 Tháng Hiệu Quả
 • Chia Sẻ Kinh Nghiệm Luyện Listening Ielts Hiệu Quả
 • Cách Luyện Ielts Listening Từng Bước Từ 3.5 Lên 8.0
 • Hóa 8 có khó không ? Mẹo học hóa lớp 8 là gì ? Cách học tốt hóa 8 hiệu quả dành cho con trẻ thế nào ? Đó chính là những thắc mắc chung của hầu hết các con trẻ khi chuẩn bị bước vào lớp 8. So với những môn học khác thì môn hóa là môn học được các con biết đến sau cùng. Chính vì vậy, các con sẽ có những câu hỏi và tò mò về môn học này là khó tránh khỏi.

  Hiểu được tâm lý đó của các con, gia sư Thành Tâm sẽ lần lượt giải đáp toàn bộ các thắc mắc trên ở bài viết này.

  Môn hóa 8 sẽ trở nên thú vị hơn bao giờ hết khi nó có ngôn ngữ riêng và công thức hóa học riêng của nó. Khi bắt đầu tiếp cận môn hóa chắc chắn các con sẽ có những bỡ ngỡ nhất định. Do vậy, các con thấy điều gì cũng mới mẻ và rất khó học.

  Theo kinh nghiệm giảng dạy của quý thầy cô từ đội ngũ gia sư hóa 8 tại Thành Tâm và các em học viên thì điều cho rằng: Môn hóa 8 là tương đối khó. Điều này được thể hiện cụ thể như sau:

  Nếu tiếng anh có ngôn ngữ riêng của nó thì môn hóa 8 cũng vậy, ngôn ngữ hóa bao gồm những công thức hóa học các chất, phản ứng hóa học, hóa trị,…

  Cũng như các môn học khác, học hóa cũng cần phải có kiến thức nền tảng. Do vậy, để bắt đầu một môn học mới, nội dung chương trình thường đưa ra các khái niệm, các định nghĩa cơ bản nhất,… yêu cầu các con phải nắm. Do đó, các con phải có cách học tốt hóa 8 thật hiệu quả.

  Công thức hóa học lớp 8 tưởng chừng như sẽ giống công thức lý chút ít, nhưng không nó không giống tý nào cả. Việc ghi nhớ công thức và phương pháp làm bài tập là cả vấn đề với các con khi mới bắt đầu.

  Cách học tốt hóa 8 dành cho con trẻ là gì ?

  Học hóa hay học gì cũng thế, không ai không học mà vẫn giỏi cả. Do vậy, trong quá trình học, các con nên tự rút ra những kinh nghiệm và cách ghi nhớ, làm bài cho riêng mình.

  Cách học giỏi môn hóa 8 của người này chưa chắc là phù hợp và đúng với người kia. Chình vì thế, đôi khi chúng ta sẽ thấy, khi học cùng một phương pháp nhưng có bạn học giỏi cũng sẽ có bạn học tệ.

  Tuy nhiên, việc học hóa lớp 8 hiệu quả cũng có những cách cơ bản như sau:

  • Học thuộc tên và kí hiệu nguyên tử của nguyên tố hóa học. Các con cần ghi nhớ hóa trị của từng nguyên tố để viết nên công thức hóa học của chất cho đúng.
  • Học tập là cả một quá trình cố gắng, do vậy các con đừng cố nhồi nhắt kiến thức quá nhanh vào não của mình. Điều này không tốt một chút nào cả, nó chỉ làm cho các con “ngán ngẫm” với “mớ” kiến thức đó hơn mà thôi.
  • Công thức tính toán và phương pháp giải bài tập thì luôn đồng hành cùng nhau. Muốn nhớ công thức thì phải làm bài tập và ngược lại.

  Khi biết được những điều cơ bản này thì học con đã học tốt được môn hóa đạt tới 70% rồi. Phần còn lại đó chính là sự cố gắng và chịu khó làm nhiều bài tập từ dễ đến nâng cao. Không có gì để làm khó được chúng ta đúng không nào ?

  Mẹo học hóa 8 – Cách học tốt hóa 8

  Qua từng chương, chúng ta sẽ biết đến nhiều phần kiến thức mới. Do vậy, mỗi phần chương sẽ có mẹo học hóa riêng. Ví dụ cụ thể như sau:

  Cách học thuộc bảng hóa trị 8 nhanh nhất

  Thông thường với bảng hóa trị lớp 8 sẽ được thầy cô giáo hướng dẫn các con ghi nhớ theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên dễ thuộc nhất vẫn là học theo bài ca hóa trị lớp 8. Nội dung bài thơ hóa trị đó là:

  Kali (K), iốt (I) Hidrô (H)

  Natri với bạc (Ag), clo (Cl) một loài

  Là hoá trị (I) hỡi ai,

  Nhớ ghi cho kỹ khỏi hoài phân vân.

  Magiê (Mg) , kẽm với thuỷ ngân (Hg),

  Ôxi (O), đồng(Cu), thiếc (Sn) thêm phần bari

  Cuối cùng thêm chú canxi,

  Hoá trị II nhớ có gì khó khăn.

  Này nhôm hoá trị III lần

  In sâu trí nhớ khi cần có luôn.

  Cacbon, silic(Si) này đây,

  Có hoá trị IV không ngày nào quên.

  Sắt kia lắm lúc hay phiền,

  II, III nhớ liền nhau thôi.

  Lại gặp nitơ khổ rồi

  I, II, III, IV khi thời lên V

  Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm

  Xuống II lên VI khi nằm thứ IV

  Phốt pho nói đến không dư

  Có ai hỏi đến thì ừ rằng V

  Em ơi gắng học chăm

  Bài ca hoá trị cả năm cần dùng.

  Cách học thuộc bảng nguyên tố hóa học 8 – Cách học tốt hóa 8

  Nếu cách học thuộc hóa trị thì đã có bài ca hóa trị thì mẹo học thuộc bảng nguyên tố hóa học 8 cũng có bài thơ riêng của nó. Có thể nói rằng đây chính là cách con trẻ hiểu và ghi nhớ chúng một cách tự nhiên nhất. Trong quá trình học và làm bài thì con các sẽ tự biết được nhiều cách để nhớ chúng nhanh hơn.

  Hai ba Natri

  Nhớ ghi cho rõ

  Kali chẳng khó

  Ba chín dễ dàng

  Khi nhắc đến Vàng

  Một trăm chín bảy

  Oxi gây cháy

  Chỉ mười sáu thôi

  Còn Bạc dễ rồi

  Một trăm lẻ tám

  Sắt màu trắng xám

  Năm sáu có gì

  Nghĩ tới Beri

  Nhớ ngay là chín

  Gấp ba lần chín

  Là của anh Nhôm

  Còn của Crôm

  Là năm hai đó

  Của Đồng đã rõ

  Là sáu mươi tư

  Photpho không dư

  Là ba mươi mốt

  Hai trăm lẻ một

  Là của Thủy Ngân

  Chúng tôi hi vọng qua bài viết trên, các con sẽ lần lượt giải đáp được những thắc mắc của mình. Bên cạnh đó, các con cũng sẽ biết được cách học tốt hóa 8 cho riêng mình. Việc học tốt hóa lớp 8 đặc biệt quan trọng, tạo nên những nền tảng học tốt ở những năm học sau.

  TRUNG TÂM GIA SƯ THÀNH TÂM – NƠI CUNG CẤP GIA SƯ CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU TẠI HCM

  Văn phòng đại diện: 32/53 Đường 44, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức.

  HOTLINE: 0374771705 (Cô Tâm)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kinh Nghiệm Tự Học Tiếng Hàn Tại Nhà
 • Cách Học Tiếng Hàn Tại Nhà Hiệu Quả
 • Tự Học Tiếng Hàn Tại Nhà Không Cần Ai Giúp
 • Bật Mí Bí Quyết Học Tiếng Hàn Trong 1 Tháng Vô Cùng Hữu Ích
 • Cách Học Tiếng Hàn Hiệu Quả Nhanh Nhất !
 • Full Bảng Hóa Trị Lớp 8 Và Bài Ca Hóa Trị 【Dễ Học Thuộc Nhất】

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Học Thuộc Hóa Trị Các Nguyên Tố Là Gì?
 • Hóa Học Lớp 8: Tính Hóa Trị Của Nguyên Tố
 • Hai Cách Học Thuộc Hóa Trị 8 Nhanh Nhất Siêu Chất Cho Teen 2K6
 • Kiến Thức Cần Lưu Ý Khi Học Môn Hoá 10
 • Bài Giảng Hóa Học Lớp 10 Đầy Đủ Và Chi Tiết Nhất 2022
 • I. Hóa trị là gì? Bảng hóa trị các nguyên tố hóa học lớp 8

  Hóa trị của một nguyên tố hóa học được tính bằng tổng số liên kết mà một nguyên tử thuộc một nguyên tốt đó tạo ra trong phân tử. Trong một hợp chất Ion thì hóa trị được gọi là “điện hóa trị”. Nó bằng với điện tích của ion tạo thành từ chính nguyên tố đó. Hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất công được gọi là “cộng hóa trị”, nó bằng với tổng số liên kết công hóa trị do nguyên tử của chính nguyên tố đó tạo được với những nguyên tử của các nguyên tố khác trong cùng một hợp chất.

  Chú ý : Có nhiều nguyên tố chỉ thể hiện 1 hóa trị duy nhất nhưng cũng có nhiều nguyên tố khác có các hóa trị khác nhau tùy thuộc vào từng hoàn cảnh.

  2. Bảng hóa trị lớp 8 của các nguyên tố hóa học

  Kiến thức về bảng hóa trị đòi hỏi các em học sinh phải có nhiều thời gian để ghi nhớ và làm bài tập, việc nhầm lẫn cũng rất dễ xảy ra. Tuy nhiên, trong khi học chúng ta chủ yếu học những chất và hợp chất phổ biến và hay gặp, nên cũng không có nhiều hóa trị cần ghi nhớ.

  Bảng hóa trị của các nguyên tố hóa học

  II. Cách Học Thuộc Bài Ca Hóa Trị Lớp 8, 9, 10 Đầy Đủ – Dễ Nhớ

  Chính vì những khó khăn đó các thầy cô đã sáng tác ra ” Bài Ca Hóa Trị ” để giúp các e học sinh của mình dễ học hơn và yêu thích môn Hóa hơn. Bài thơ được viết theo thể lục bát rất vần và dễ nhớ đối với các em học sinh, qua đó các em sẽ dễ dàng xác định được hóa trị của các chất, dần dần các em sẽ nhớ hết và hiểu bản chất của kiến thức.

  Chú ý : Bài Ca Hóa Trị đầy đủ này rất quan trọng và theo sát các em học sinh đến năm lớp 12, vì thế các em phải ghi nhớ kỹ và làm thật nhiều bài tập để ghi nhớ

  Các em cũng có thể tham khảo ” Bài Ca Hóa Trị Nâng Cao ” đầy đủ sau. Tuy nhiên, các em chỉ nên học 1 tron 2 bài để tránh nhầm lẫn

  4. Bài ca ký hiệu hóa học của các nguyên tốt

  Ngoài bài ca hóa trị giúp các em dễ học, dễ nhớ các số hóa trị thì còn rất nhiều bài ca, thơ khác được sáng tác ra để giúp các em học sinh dễ học và yêu thích môn Hóa Học hơn, môn học găn liền với rất nhiều sự vật, hiện tượng trong tự nhiên.

  Môn Hóa học đôi khi còn được gọi là “môn khoa học trung tâm” vì nó là cầu nối giữa các môn khoa học tự nhiên khác như Sinh Học, Vật Lý, Địa Chất … Hóa Học và Vật Lý là 2 môn học tự nhiên gắn liền vơi rất nhiều sự vật, hiện tượng trong cuộc sống của chúng ta.

  Vì thế, nếu các em học sinh biết kết hợp giữa học và thực hành, liên tưởng đến các hiện tượng xung quanh chung ta, các em sẽ thấy môn học thật thú vị và bổ ích.

  Mặc dù rất những phương pháp được đưa ra để giúp các em học tập tốt hơn. Tuy nhiên, dù có phương pháp nào cũng không thể bằng thái độ học tập và sự kiên trì cố gắng của các em. Chúc các em thành cồn!

  BÌNH LUẬN FACEBOOK

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Học Thuộc Bảng Hóa Trị
 • Bảng Hóa Trị Lớp 8 Đầy Đủ Nhất
 • Bảng Hóa Trị Các Nguyên Tố Hóa Học Và Cách Học Thuộc Nhanh Nhất.
 • Mẹo Học Thuộc Bảng Hóa Trị Các Nguyên Tố Hóa Học Chuẩn Nhất
 • Chia Sẻ Những Cách Tập Yoga An Toàn Và Hiệu Quả Nhất