Top 20 # Xem Nhiều Nhất Cách Học Thuộc Hợp Âm Ukulele / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Techcombanktower.com

Bảng Hợp Âm Ukulele Và Cách Bấm Hợp Âm Ukulele / 2023

Cũng như những nhạc cụ khác thì đàn Ukulele cũng có những hợp âm riêng, những hợp âm này tạo ra những sắc thái âm thanh riêng biệt cho từng bài nhạc.

VỊ TRÍ NỐT NHẠC TRÊN ĐÀN UKULELE

Trước hết thì các bạn phải biết vị trí nốt nhạc trên đàn Ukulele để dễ dàng hơn trong việc đọc và hiểu hợp âm.

Nhìn hình trên bạn thể phân biệt được rõ vị trí các dây đàn ukulele theo thứ tự từ 1 đến 4 như được đánh dấu.

TỔNG HỢP BẢNG HỢP ÂM UKULELE CƠ BẢN CẦN PHẢI NẮM

Hợp âm ukulele cơ bản bao gồm 3 hợp âm chính: hợp âm trưởng, hợp âm thứ, hợp âm 7.

Hợp âm trưởng sẽ được ký hiệu bằng các chữ cái in hoa: A, B, C,…

Hợp âm thứ sẽ được ký hiệu bằng các chữ cái in hoa cùng với một chữ “m” thường bên cạnh như: Cm, Dm, Am,…

Hợp âm 7 sẽ được ký hiệu bằng chữ cái in hoa và số 7 kế bên: A7, B7, C7,…

CÁCH BẤM CÁC HỢP ÂM CƠ BẢN UKULELE

1/ HỢP ÂM TRƯỞNG CỦA UKULELE

Hợp âm trưởng sẽ được ký hiệu bằng các chữ cái in hoa như: C D E F G A B tương ứng: Đô trưởng (C), Rê trưởng (D), Mi trưởng (E), Fa trưởng (F), Sol trưởng (G), La trưởng (A) , Si trưởng (B).

Cách bấm hợp âm Đô trưởng (C): bạn sẽ dùng ngón áp út bấm lên đây thứ 1 ở ngăn phím thứ 3 trên cần đàn.

Cách bấm hợp âm Rê trưởng (D): dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 4, ngón giữa ở dây thứ 2 và ngón áp út ở dây thứ 3. Cả 3 đều bấm ở ngăn số 2.

Cách bấm hợp âm Mi trưởng (E): ngón trỏ bấm dây 1 ngăn 2, ngón giữa giữa dây 4 ngăn 4, ngón áp út dây 3 ngăn 4, ngón út dây 2 ngăn 4

Cách bấm hợp âm Fa trưởng( F): dùng ngón trỏ bấm dây 2 ngăn 1, ngón giữa bấm dây 4 ngăn 2

Cách bấm hợp âm Sol trưởng (G) : dùng ngón giữa dây 1 ngăn 2, ngón áp út dây 2 ngăn 3, ngón trỏ dây 3 ngăn 2.

Cách bấm hợp âm La trưởng( A): ngón giữa dây 3 ngăn 1, ngón áp út dây 4 ngăn 2.

Cách bấm hợp âm Si trưởng (B): ngón trỏ chặn 4 dây ngăn 1, ngón giữa ngăn 3 dây 3, ngón áp út ngăn 4 dây 4

2/ HỢP ÂM THỨ UKULELE

Hợp âm thứ sẽ được ký hiệu bằng các chữ cái in hoa cùng với một chữ “m” thường bên cạnh như: Cm Dm Em Fm Gm Am Bm tương ứng: Đô thứ, Rê thứ, Mi thứ, Fa thứ, Sol thứ, La thứ, Si thứ

Cách bấm hợp âm Đô thứ (Cm): bạn sẽ dùng ngón trỏ đè 3 dây 1,2,3 ở ngăn thứ 3

Cách bấm hợp âm Rê thứ (Dm): dùng ngón trỏ bấm vào dây 1 ngăn 2, ngón giữa ở dây 4 ngăn 2 và ngón áp út ở dây 3 ngăn 2.

Cách bấm hợp âm Mi thứ (Em): dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 1 ngăn 2, ngón giữa ở dây thứ 2 ngăn 3 và ngón áp út ở dây thứ 3 ngăn 4.

Cách bấm hợp âm Fa thứ (Fm): dùng trỏ bấm ngăn 1 dây 4, ngón giữa bấm ngăn 1 dây 2, ngón út bấm ngăn 3 dây 1

Cách bấm hợp âm Sol thứ (Gm): dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 1 ngăn 1, ngón giữa ở dây thứ 3 ngăn 2 và ngón áp út ở dây thứ 2 ngăn 3.

Cách bấm hợp âm La thứ (Am): ngón trỏ dây 4 ngăn 2.

Cách bấm hợp âm Si thứ (Bm): ngón trỏ chặn 4 dây ngăn 2, ngón áp út bấm dây 4 ngăn 4.

2. HỢP ÂM 7 UKULELE

Hợp âm 7 sẽ được ký hiệu bằng chữ cái in hoa và số 7 kế bên như: C7 D7 E7 F7 G7 A7 B7 tương ứng: Đô 7, Rê 7, Mi 7, Fa 7, Sol 7, La 7, Si 7

Cách bấm hợp âm Đô 7 (C7): bạn sẽ dùng ngón trỏ bấm dây số 1 ngăn 1

Cách bấm hợp âm Rê 7 (D7): dùng ngón trỏ đè 3 dây 2,3,4 ở ngăn 2, ngón giữa ở dây thứ 1 ngăn 3.

Cách bấm hợp âm Mi 7 (E7): dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 1 ngăn 2, ngón giữa ở dây thứ 3 ngăn 2.

Cách bấm hợp âm Fa 7 (F7): dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 2 ngăn 1, ngón giữa ở dây thứ 3 ngăn 3, ngón áp út dây 4 ngăn 2.

Cách bấm hợp âm Sol 7 (G7): dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 1 ngăn 1, ngón giữa ở dây thứ 1 ngăn 2 và ngón áp út ở dây thứ 3 ngăn 2.

Cách bấm hợp âm La 7 (A7): ngón trỏ dây 3 ngăn 1.

Cách bấm hợp âm Si 7 (B7): ngón trỏ giữ dây 1-4 ngăn 2, ngón giữa bấm dây 3 ngăn 3.

LƯU Ý CÁCH BẤM HỢP ÂM UKULELE

Khi bấm phím và dây thì bạn nên bấm sao cho vuông góc với cần đàn để âm thanh có thể phát ra rõ ràng.

Trong thời gian đầu bấm hợp âm thì ngón tay sẽ rất đau nhưng bạn nên kiên trì một thời gian và đừng nản lòng.

Tổng Hợp Những Hợp Âm Và Cách Bấm Hợp Âm Ukulele / 2023

Ukulele là một loại nhạc cụ sử dụng rất nhiều tại lối chơi đệm hát, vì lẽ đó, với các game thủ loại nhạc cụ này thì bảo đảm phải bắt được những hợp âm Ukulele cơ bản, bí quyết bấm những hợp âm này.

2 Các hợp âm căn bản của Ukulele

Chi tiết cách bấm hợp âm Ukulele

cách bấm nốt A (La trưởng): khá giản đơn, bạn chỉ cần bấm ngón trỏ lên dây số 3. của phím đàn thứ 1, ngón giữa bấm lên dây số 4 của phím đàn thứ hai.

Hợp âm B trưởng là hợp âm trưởng khó bấm nhất đối với người mới học chơi. Khi chơi hợp âm B bạn phải dùng một hợp âm Barre (dùng 1 ngón tay bấm trên nhiều dây) sử dụng ngón tay trỏ (1) áp thẳng xuống đè lên 2. dây 1 , 2 trên phím đàn thứ 2. Ngón giữa (2) bấm lên dây số 3. trên phím đàn thứ 3. và ngón áp út bấm lên dây thứ 4 của phím đàn thứ 4

Hợp âm F (Fa trưởng): Khá đơn giản chỉ sử dụng 2. ngón để bấm nốt này. dùng ngón trỏ (1) bấm lên dây thứ hai của phím đàn thứ 1 , ngón giữa lên dây thứ 4 của phím đàn số 2.

Hợp âm G (Sol trưởng): sử dụng ngón trỏ (1) và ngón giữa (2) bấm lên dây thứ 3 , thứ 1 trên phím đàn thứ 2 và sử dụng ngón áp út (3) lên dây thứ hai của phím đàn thứ 3.

Sau khi luyện tập thành thạo các hợp âm trưởng thì những hợp âm Ukulele còn lại sẽ trở nên đơn giản hơn cực kì nhiều và cũng cực kì ngắn được thời gian học.

Hợp âm Bm (Si thứ): cũng là một hợp âm Barre, bạn sử dụng ngón trỏ (1) đè lên 3. dây 1, 2. 3. của phím thứ hai và ngón áp út (3) bấm lên giây thứ 4 trên phím thứ 4

Hợp âm Cm (Đô thứ): dùng ngón giữa (2), ngón áp út (3) , ngón út (4) bấm lên giây 3. 2. 1 của phím đàn thứ 3

Hợp âm Dm (Rê thứ): bí quyết bấm không khó lắm. Bạn dùng ngón giữa (2), ngón áp út (3) bấm lên dây số 4 , số 3. của phím đàn thứ hai , ngón tay trỏ (1) bấm lên dây thứ 2 của phím đàn thứ 1.

Hợp âm C7 (Đô bảy): chẳng thể dễ dàng hơn, bạn chỉ sử dụng ngón trỏ (1) bấm lên dây thứ 1 của phím đàn thứ 1.

các ngón tay khi bấm cầm phải vuông góc với cần đàn, nếu như bấm thẳng ngón tay sẽ dẫn tới bị tịt âm.

Khi mới khởi đầu học bấm hợp âm, thì cảm xúc đau tay là điều cực kì thường hay gặp mặt, nhất là đối với trẻ em hay các bạn nữ. tuy nhiên lỗi lo này sẽ mau chóng được sửa đổi bởi đôi tay của bạn sẽ dần dần quen với dây đàn.

Âm thanh ban sơ có khả năng bị rè và khiến cho bạn nản chí. tuy nhiên hãy nhớ rằng: không ai có thể chơi tốt ngay từ đầu, vì lẽ đó kiên trì 1 vài hôm, bạn sẽ thấy được sự văn minh của bản thân

Nên học từ từ, cuất phát từ những hợp âm đơn giản, hợp âm trưởng, khi thành thục thì mới chuyển sang trọng học các hợp âm khó khăn hơn. đừng nên học bấm 1 lúc quá là nhiều hợp âm bởi như vậy có khả năng làm cho bạn bị lẫn lộn và nhầm lẫn giữa những hợp âm. Hãy đặt ra 1 lộ trình cụ thể rõ và làm theo từng bước, bạn sẽ đạt cho được hiệu quả vượt trội hơn.

Các Hợp Âm Ukulele Cơ Bản Cho Người Mới Học / 2023

Đàn Ukulele là một nhạc cụ nếu thoáng qua nhìn thì giống như những chiếc đàn guitar nhỏ. Tuy nhiên nếu quan sát kỹ thì bạn sẽ nhận thấy những điểm khác nhau trên đàn Ukulele và Guitar. Đàn guitar có 6 dây và trên đàn Ukulele chỉ có 4 dây. Chính vì vậy cách bấm cáccũng khác với những hợp âm trên đàn guitar rất nhiều.

Hợp âm là tập hợp những âm thanh được sắp xếp theo một trật tự nhất định. Trong một bài nhạc, hợp âm được biết đến như một màu sắc hay một gia vị giúp bài nhạc thêm bay bổng mang chất riêng và các hợp âm trong các biến thể khác nhau đã được xây dựng bởi các chuyên gia âm nhạc nhằm đáp ứng nhu cầu chung cho việc hấp dẫn bản nhạc đó. Hợp âm và những điệu nhạc là những yếu tố chính trong việc đệm hát.

Theo cấu trúc có 4 dây và được ký hiệu theo G,C,E,A (Sol, Đồ, Mi, Lá) từ trên xuống dưới và bạn dùng 4 ngón tay: ngón trỏ (1), ngón giữa (2), ngón áp út (3) và ngón út (4) để gảy nốt.

Có rất nhiều hợp âm, nhưng bài viết hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn 3 loại hợp âm Ukulele cơ bản.

Nốt (E) Mi trưởng: Cách bấm nốt này cũng không quá khó, tuy nhiên vị trí các phím đàn xa có thể làm cho các ngón tay của bạn bị căng cơ. Dùng ngón trỏ (1) bấm lên dây số 4 của phím đàn thứ 1. Ngón giữa (2) bấm lên dây thứ 1 của phím đàn thứ 2 và ngón áp út (3) bấm lên dây thứ 3 của phím đàn thứ 4.

Nốt (F) Fa trưởng: Khá đơn giản chỉ dùng 2 ngón để bấm nốt này. Dùng ngón trỏ (1) bấm lên dây thứ 2 của phím đàn thứ 1 và ngón giữa lên dây thứ 4 của phím đàn số 2.

Nốt (G) Sol trưởng: Dùng ngón trỏ (1) và ngón giữa (2) bấm lên dây thứ 3 và thứ 1 trên phím đàn thứ 2 và dùng ngón áp út (3) lên dây thứ 2 của phím đàn thứ 3.

b. Hợp âm thứ (m): được ký hiệu bằng những chữ cái In Hoa và có nhữ m nhỏ nằm bên phải : Cm Dm Em Fm Gm Am Bm và bạn cũng đọc là Đô thứ, Rê Thứ,…Si thứ.

Sau khi bạn tập luyện cách bấm các hợp âm trưởng thì bạn bắt đầu làm quen với các hợp âm thứ. Nếu như bạn đã biết cách bấm hợp âm trưởng thì tôi tin thời gian bạn tập luyện để bấm các hợp âm thử sẽ được rút ngắn lại.

Hợp âm Am (La thứ): rất đơn giản, bạn chỉ cần dùng một ngón tay giữa (2) bấm lên giây thứ 4 của phím đàn thứ 2.

Hợp âm Bm (Si thứ): cũng là một hợp âm Barre, bạn dùng ngón trỏ (1) đè lên 3 dây 1, 2, 3 của phím thứ 2 và ngón áp út (3) bấm lên giây thứ 4 trên phím thứ 4.

Hợp âm Cm (Đô thứ): dùng ngón giữa (2), ngón áp út (3) và ngón út (4) bấm lên giây 3, 2, 1 của phím đàn thứ 3.

Hợp âm Dm (Rê thứ): cách bấm không khó lắm. Bạn dùng ngón giữa (2), ngón áp út (3) bấm lên dây số 4 và số 3 của phím đàn thứ 2 và ngón tay trỏ (1) bấm lên dây thứ 2 của phím đàn thứ 1.

Nốt Em (Mi thứ) : Dùng ngón trỏ (1), ngón giữa (2) ngón áp út (3) bấm lên dây thứ 1, 2, 3 lần lượt các phím đàn 2, 3, 4.

Nốt Fm (Fa thứ): Dùng ngón trỏ (1) và ngón giữa (2) bấm lên dây thứ 4 và thứ 2 của phím đàn thứ 1. Ngón út (4) bấm lên dây thứ 1 của phím đàn thứ 3.

Nốt Gm (Sol thứ): Bạn dùng ngón trỏ (1) bấm lên dây thứ 1 của phím đàn thứ 1, ngón giữa (2) bấm lên dây thứ 3 của phím đàn thứ 2 và ngón áp út bấm vào dây thứ 2 của phím đàn thứ 3.

c. Hợp âm 7: được ký hiệu bằng những chữ cái In Hoa và có số 7 bên phải : C7 D7 E7 F7 G7 A7 B7 và bạn đọc là âm Đô bảy, Rê bảy,… Si bảy.

Hợp âm 7 giúp bản nhạc của bạn có hồn và nó thường được dùng phổ biến trong nhạc Jazz, nhạc Blues.

Nốt A7 (La bảy): rất đơn giản bạn dùng ngón trỏ (1) bấm lên dây thứ 3 trên phím đàn thứ 1.

Nốt B7 ( Si bảy): thuộc 1 hợp âm Barre. Bạn dùng ngón trỏ (1) bấm đè từ dây thứ 1 đến dây thứ 4 trên phím đàn thứ 2 và ngón giữa (2) bấm lên dây thứ 3 của phím đàn thứ 3.

Nốt C7 (Đô bảy): Không thể dễ dàng hơn, bạn chỉ dùng ngón trỏ (1) bấm lên dây thứ 1 của phím đàn thứ 1.

Nốt D7 (Re bảy): Cũng là một nốt hợp âm Barre. Dùng ngón trỏ (1) đè từ dây thứ 2 đến dây 4 của phím đàn thứ 2 và ngón giữa (2) bấm lên dây thứ 1 của phím đàn thứ 3.

Nốt E7 (Mi bảy): nốt này phải dùng 3 ngón. Bạn dùng ngón trỏ (1) bấm lên dây thứ 4 của phím đàn thứ 1 và ngón giữa (2), ngón áp út (3) bấm lần lượt lên dây thứ 3 và thứ 1 của phím nhạc thứ 2.

Nốt F7 (Fa bảy): Bạn dùng ngón trỏ (1) bấm lên dây thứ 2 của phím đàn thứ nhất, ngón giữa (2) lên dây thứ 4 của phím đàn thứ 2 và ngón áp út (3) lên giấy thứ 3 của phím đàn thứ 3.

Nốt G7 (Sol bảy): cũng không khó lắm. Bạn dùng ngón trỏ (1) bấm lên dây thứ 2 của phím đàn thứ 1 và ngón giữa (2) và ngón áp út (3) lên dây thứ 3 và thứ 1 của phím đàn thứ 2.

Hợp Âm Organ Và Cách Đệm Hợp Âm Cho Đàn Organ / 2023

Hợp âm organ là kiến thức nhạc lý cực kì quan trọng đối với những ai học đàn organ. Vậy đàn organ có những hợp âm nào? Cách bấm hợp âm organ như thế nào?

Các hợp âm organ cơ bản

Cũng như hợp âm của các loại nhạc cụ khác, hợp âm organ có 7 nốt chính là Đô Rê Mi Fa Sol La Si được kí hiệu tương ứng là C D E F G A B. Hợp âm organ được chia thành 4 loại chính sau:

Hợp âm organ trưởng/thứ

Các hợp âm phổ biến và được dùng nhiều nhất. Kí hiệu của hợp âm trưởng là các chữ cái in hoa. Còn kí hiệu của hợp âm thứ là chữ in hoa và chữ “m” ở phía sau. Ví dụ hợp âm Fa trưởng là F, hợp âm Fa thứ là Fm.

Hợp âm organ thăng/giáng

Đây là các hợp âm trưởng hoặc thứ thêm các kí hiệu là dấu thăng (#) hoặc dấu giáng (b). Chẳng hạn: Hợp âm Fa thăng trưởng là F#, Fa giáng thứ là Fbm.

Hợp âm organ chứa dấu xẹt ngang (/)

Đây là các hợp âm phức tạp với những kí hiệu khác và dấu xẹt ngang đi kèm. Chẳng hạn như C#m/Fb, Cbdim/9…

Hợp âm trưởng/thứ có thêm kí hiệu khác, chữ số khác

Các kí hiệu, chữ số khác được thêm vào các hợp âm trưởng/thứ như M7, 7M, (+), (-), sus, aug, dim, (△)… Chẳng hạn: Cm7, CM7, Bsus, Fdim…

Cách bấm hợp âm organ

Hợp âm organ được cấu tạo bởi 3 nốt. Hợp âm trưởng/thứ đầu tiên là nốt gốc. Chẳng hạn, hợp âm Sol trưởng/sol thứ bắt đầu bằng nốt sol (G). Hợp âm thăng/giáng sẽ được tăng thêm hoặc giảm đi 1/2 cung.

Mỗi nốt trong hợp âm được cách nhau bằng 1 phím trắng.

Hợp âm organ trưởng

Hợp âm trưởng được cấu tạo gồm 3 nốt, được xác định theo quy luật 1-5-4. Nốt đầu tiên là nốt gốc của hợp âm, nốt thứ 2 là nốt đếm từ nốt gốc lên trên phím đàn đen trắng liên tiếp 5 phím, nốt thứ 3 là nốt đếm từ nốt thứ 2 lên trên phím đàn đen trắng liên tiếp nhau 4 phím.

Chẳng hạn: Hợp âm Si trưởng: Nốt gốc Si. Nốt thứ 2 bắt đầu đếm từ nốt Si lên 5 phím là nốt Rê thăng, đếm tiếp lên 4 phím là Fa thăng chính là nốt thứ 3. Cứ theo quy luật này, ta có:

C – Đô trưởng: Đô Mi Sol

D – Rê trưởng: Rê Fa# La

E – Mi trưởng: Mi Sol# Si

F  – Fa trưởng: Fa La Đô

G – Sol trưởng: Sol Si Rê

A – La trưởng: La Đô# Mi

B – Si trưởng: Si Rê# Fa#

Hợp âm organ thứ

Hợp âm organ thứ được xác định theo quy luật 1 – 4 – 5. Có nghĩa là nốt thứ nhất là nốt gốc, nốt thứ hai cách nốt gốc 4 phím đàn đen trắng liên tiếp nhau, nốt thứ ba lại cách nốt thứ hai 5 phím đàn đen trắng liên tiếp nhau. Theo quy luật này ta có:

Cm – Đô thứ: Đô Mi(b) Sol

Dm – Rê thứ: Rê Fa La

Em – Mi thứ: Mi Sol Si

Fm – Fa thứ: Fa La(b) Đô

Gm – Sol thứ: Sol Si(b) Rê

Am – La thứ: La Đô Mi

Bm – Si thứ: Si Rê Fa#

Từ hợp âm organ trưởng/thứ, bạn có thể suy ra được những hợp âm organ khác là hợp âm thăng/giáng.

Hợp âm organ thăng là từ hợp âm trưởng/thứ nâng lên 1/2 cung. Còn hợp âm giáng thì từ hợp âm trưởng/thứ giảm đi 1/2 cung.

Hợp âm organ Bạc phận

[Am] Ai gieo tình này, [G] ai mang tình này, [F] để lệ trên khóe [E] mi cay

[Am] Ai đưa về nhà, [G] ai cho ngọc ngà, [F] giờ người xa cách [E] ta

Từng là một [Am] thời thiếu nữ trong [G] vùng quê nghèo

Hồn [F] nhiên cài hoa mái [E] đầu

Dòng người vội [Am] vàng em hóa thân [G] đời bẽ bàng

Rời [F] xa tình anh năm [E] tháng …

ĐK:

Ôi phút giây tương [F] phùng anh nhớ và [G] mong

Dòng lưu bút năm [Em] xưa in dấu mãi đậm [Am] sâu

Trong nỗi đau anh [F] mệt nhoài trong phút giây anh [G] tìm hoài

Muốn giữ em ở [Em] lại một lần này vì [Am] anh mãi thương.

Xa cách nhau thật [F] rồi sương trắng chiều [G] thu

Ngày em bước ra [Em] đi nước mắt ấy biệt [Am] ly

Hoa vẫn rơi bên [F] thềm nhà lá xác xơ đi [G] nhiều và

Anh chúc em yên [Em] bình mối tình mình hẹn [Am] em kiếp sau.

[F] Thoáng thoáng, [G] miên man, giờ [Em] con nước dài [Am] thênh thang

[F] Không trách, người [G] không thương, mà [Em] hương tóc còn [Am] vương vương

RAP:

Gửi tặng [F] em màu son cỏ dại

Chút bình [G] yên trên môi bỏ lại

Nước mắt [Em] nào thấm đẩm cả hai vai

Mắt phượng mày [Am] ngài người phải tìm đến thiên thai

À ơi câu [F] hát em không cần những lời khuyên

Em buông thả [G] mình và chẳng màng đến tình duyên

Đời em phiêu [Em] bạc đau đớn lắm lúc cũng vì tiền

Thương thân em [Am] khổ để một lần cùng chí tuyến …

Giờ [F] em ở nơi khuê phòng

Ngày [G] mai nữa em theo chồng

Bình [F] minh dẫn em đi rồi

Vòng [G] xoay bánh xe luân hồi

Hoàng [Em] hôn khuất sau lưng đồi ôi vỡ tan [Am] rồi ôi vỡ tan rồi!

Một ngày [Am] buồn mây tím, em [G] về thôn làng …

Mẹ [F] cha của em vỡ [E] òa …

Giọt lệ chạnh [Am] lòng em khóc, thương [G] người sang đò

Hồng [F] nhan bạc phận – sóng [E] gió!

ĐK:

Ôi phút giây tương [F] phùng anh nhớ và [G] mong

Dòng lưu bút năm [Em] xưa in dấu mãi đậm [Am] sâu

Trong nỗi đau anh [F] mệt nhoài trong phút giây anh [G] tìm hoài

Muốn giữ em ở [Em] lại một lần này vì [Am] anh mãi thương.

Xa cách nhau thật [F] rồi sương trắng chiều [G] thu

Ngày em bước ra [Em] đi nước mắt ấy biệt [Am] ly

Hoa vẫn rơi bên [F] thềm nhà lá xác xơ đi [G] nhiều và

Anh chúc em yên [Em] bình mối tình mình hẹn [Am] em kiếp sau.