Tài Liệu Hướng Dẫn Học Tập Môn Luật Dân Sự 2

--- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả Học Phần Ngôn Ngữ Lập Trình
 • Phương Pháp Làm Chủ Một Ngôn Ngữ Lập Trình Mới
 • Cách Dạy, Học Lịch Sử Hiệu Quả Nhất Từ Đề Thi Tham Khảo
 • Top 6 Cách Học Môn Lịch Sử Nhanh Thuộc, Dễ Nhớ, Hiệu Quả Nhất 2022
 • 4 Cách Học Thuộc Nhanh Môn Sử Hiệu Quả Dành Riêng Cho Team Lười Học
 • Trong chương trình đào tạo cử nhân Luật của trường đại học Cần thơ, dân sự là một mảng nội dung khá lớn, cung cấp nguồn kiến thức thực tiễn, sát với cuộc sống hàng ngày như môn Dân sự 1, Dân sự 2, Luật hợp đồng thông dụng, môn pháp luật về thừa kế, luật trách nhiệm dân sự,…Trong đó, môn Dân sự 2 là môn học rất cần thiết cho sinh viên. Môn học này giới thiệu về nghĩa vụ của các bên chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật, đồng thời hướng dẫn sinh viên nghiên cứu về các giao dịch dân sự, sự kiện pháp lý theo quy định của luật, kết hợp so sánh với thực tế. Đây là môn căn bản, nền tảng trong chương trình đào tạo cử nhân. Cùng với quá trình đổi mới của Bộ luật dân sự 2005, môn luật Dân sự 2 đã cố gắng hướng dẫn sinh viên nắm bắt những vấn đề thật cần thiết trong đời sống xã hội cũng như làm rõ hơn những quy định của luật Dân sự Việt nam 2005 về các vấn đề cơ bản nhất.

  Tác giả biên soạn

  Giới thiệu khái quát

  Mục tiêu môn học:

  Môn Luật Dân sự 2 cung cấp những kiến thức cơ bản về nghĩa vụ theo quy định của Luật Dân sự Việt nam 2005 cùng với các quy định khác của luật. Là môn học nền tảng cung cấp những kiến thức cần thiết cho sinh viên để nghiên cứu các học phần chuyên ngành tiếp theo như: Bảo đảm nghĩa vụ, Luật kinh tế (hợp đồng), Thừa kế…Đồng thời, môn học còn phục vụ cho việc nghiên cứu các đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

  Yêu cầu môn học:

  Với mục tiêu trên, trong môn Dân sự 2 khi học tập sinh viên cần nắm vững một số khái niệm: nghĩa vụ, giao dịch dân sự, sự kiện pháp lý, hành vi dân sự pháp lý đơn phương… Đây là môn học giới thiệu tổng thể các trường hợp làm phát sinh nghĩa vụ của một hoặc hai bên trong đời sống xã hội. Cho nên phần cốt lõi của học phần chính là sinh viên cần nắm vững những kiến thức cơ bản nhất những quy định về hợp đồng dân sự, quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia giao dịch đó, cũng như quyền và nghĩa vụ của chủ thể nhưng theo luật (Thực hiện công việc không có ủy quyền, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật…)

  Ngoài những kiến thức căn bản đó, môn học đòi hỏi sinh viên phải biết xem xét các quy định của pháp luật theo đúng ý chí của các nhà làm luật, phải liên hệ với thực tế, so sánh, đối chiếu những gì đã học với thực tiễn. Vì vậy môn học này không những giúp các bạn sinh viên học kiến thức về luật đơn thuần mà chúng ta có thể nghiên cứu sâu hơn, hỗ trợ cho việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.

  Kết cấu môn học:

  Bài 1: Tổng quan về nghĩa vụ

  Bài 2: Các căn cứ xác lập nghĩa vụ

  Phần 1: Giao dịch dân sự

  Mục 1: Hợp đồng Mục 2: Hành vi dân sự đơn phương

  Phần 2: Sự kiện pháp lý

  Mục 1: Được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật Mục 2: Thực hiện công việc không có ủy quyền Mục 3: Nghĩa vụ do luật tạo ra trong một số trường hợp đặc thù

  Bài 3: Chế độ chung về nghĩa vụ

  Phần 1: Thực hiện nghĩa vụ

  Mục 1: Các nguyên tắc chung về thực hiện nghĩa vụ Mục 2: Bắt buộc thực hiện nghĩa vụ

  Phần 2: Lưu thông nghĩa vụ

  Mục 1: Thay đổi người có quyền yêu cầu Mục 2: Thay đổi người có nghĩa vụ

  Phần 3: Chấm dứt nghĩa vụ

  Mục 1: Các trường hợp đặc biệt Mục 2: Các trường hợp chấm dứt theo quy định của luật Tải tài liệu: Tài liệu hướng dẫn học tập- Luật Dân Sự 2

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Điều Cần Biết Khi Học Môn Dân Sự
 • 100% Thi Đỗ Cùng Cách Làm Đề Thi Công Chức Nhà Nước Hiệu Quả
 • Giải Pháp Giáo Dục Kỷ Luật Tích Cực Để Thu Hút Học Sinh Và Đảm Bảo Duy Trì Sĩ Số Ở Trường Thcs Quang Trung
 • Nâng Cao Hiệu Quả Giáo Dục Pháp Luật: Những Cách Làm Sáng Tạo
 • Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Giáo Dục Pháp Luật Cho Học Sinh
 • Bài 8. Pháp Luật Với Sự Phát Triển Của Công Dân

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 9. Em Yêu Quê Hương
 • Tiếng Việt 5 Vnen Bài 33B: Em Đã Lớn
 • Giải Hoạt Động Cơ Bản
 • B. Hoạt Động Thực Hành
 • Tiếng Việt 5 Vnen Bài 32B: Ứơc Mơ Của Em
 • Chương 4 : Pháp luật với sự phát triển của

  công dân đất nước và nhân loại

  BÀI 8 : Pháp luật với sự phát triển của công dân.

  (2 tiết)

  Mục tiêu bài học

  1.- Về kiến thức : Nắm được nội dung cơ bản về quyền học tập,

  sáng tạo và phát triển của CD. Hiểu rõ trách nhiệm của NN

  trong việc bảo đảm quyền học tập sáng tạo của CD

  2.- Về kỷ năng : Phân biệt được sự khác nhau giữa các quyền

  học tập, sáng tạo và phát triển của CD. Biết quan sát thực tiễn

  việc thực hiện các quyền trên. Có khả năng liên hệ thực tiễn và

  nhận xét giải thích việc thực hiện các quyền trên phạm vi cả nước

  3.- Về thái độ : Có ý chí phấn đấu vươn lên, tính sáng tạo trong

  học tập và lao động để trở thành công dân có ích cho đất nước

  NỘI DUNG BÀI HỌC

  I.- Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

  1.- Quyền học tập của công dân

  2.- Quyền sáng tạo của công dân

  3.- Quyền được phát triển của công dân

  II.- Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

  III.- Nhà nước bảo đảm quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

  I.- Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

  1.- Quyền học tập của công dân

  Học tập là một trong các quyền cơ bản của con người, của công dân, theo đó mọi công dân đều có quyền học tập từ thấp đến cao, có thể học bất cứ ngành nghề nào, có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học thường xuyên học suốt đời.

  Quyền

  học tập

  của

  công dân

  Mọi công dân đều có quyền

  học không hạn chế

  CD có thể học bất cứ

  ngành nghề nào

  CD có quyền học thường xuyên,

  học suốt đời

  Mọi CD đều được đối xữ bình đẳng

  về cơ hội học tập

  Học tập không hạn chế

  Học bất cứ ngành nào

  Học thường xuyên học suốt đời

  Bình đẳng

  trong

  học tập

  Nhân tài

  đất Việt

  Bài tập

  Cho ví dụ cụ thể về các quyền học tập của công dân

  Học ở ở tất cả các cấp học, bậc học khác nhau : tiểu học,trung học, đại học …

  Các ngành khoa học tự nhiên, xã hội, kĩ thuật :bác sỹ,kỹ sư,luật sư…

  Các phương thức loại hình khác nhau : Đại học từ xa, bổ túc, trường công, tư thục ….

  Không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế ….

  2.- Quyền sáng tạo của công dân

  I.- Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

  Quyền sáng tạo là quyền của mỗi công dân được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực của đời sống xã hội.

  Nghiên cứu hóa chất

  Nghiên cứu cổ vật

  a.- Quyền sáng tạo của công dân là gì?

  Phát minh

  Sáng kiên

  Cải tiến máy làm gạch

  Chế tạo máy cày của nông dân

  Sáng tác nghệ thuật

  Sáng tác văn học

  Nghiên cứu vũ trụ

  b.- Quyền sáng tạo của công dân

  Bao gồm quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp

  và quyền họat động khoa học, công nghệ. Công dân

  có quyền sáng tạo ra các tác phẩm văn học,

  nghệ thuật, khoa học, các tác phẩm báo chí, các

  sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa

  và tạo ra các sản phẩm mang tính sáng tạo

  trong hoạt đông khoa học, công nghệ

  c.- Chính sách của Nhà nước về quyền sáng tạo của công dân

  Khuyến khích tự do sáng tạo,

  ứng dụng tiến bộ KHKT -CN,

  phổ biến các tác phẩm,

  công trình có lợi ích

  cho đất nước

  Bảo vệ quyền sáng tạo của

  công dân thông qua những

  quy định của pháp luật

  3.- Quyền được phát triển của công dân

  a.- Thế nào là quyền được phát triển của công dân

  Là quyền của CD được sống trong môi trường xã hội và tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức; có mức sống đầy đủ về vật chất; được học tập, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, tham gia các họat động văn hóa, được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe, được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng

  Vui chơi

  Học tập

  Chămlo sức khỏe

  QUYỀN ĐƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN

  Quyền được hưởng thụ đời sống vật chất và tinh thần để phát triển toàn diện

  Quyền được khuyến khích bồi dưỡng để phát triển tài năng

  Đời sống vật chất

  Có mức sống đấy đủ để phát triền về thể chất, được chăm sóc

  Sức khoẻ…

  Đời sống tinh thần

  Đựơc tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng, được vui chơi, giải trí..

  Người học giỏi, có năng khiếu được bồi dưỡng, ưu tiên tuyển chọn vào các trường ĐH

  Những người có tài được tạo mọi điều kiện để làm việc và phát triển, cống hiến cho Tổ quốc

  Đời sống vật chất

  Ăn ngon

  Mặc đẹp

  Được chăm sóc sức khỏe

  Đời sống vật chất

  Tiếp

  cận

  thông

  Tin

  Được khuyến khích phát triển tài năng

  Học tập

  Thể thao

  Nghệ thuật

  Như vậy, quyền học tập, sáng tạo và phát triển là

  quyền cơ bản của công dân, thể hiện bản chất tốt đẹp của

  chế độ xã hội ta, là cơ sở, điều kiện cần thiết để con

  người được phát triển toàn diện, trở thành những

  công dân tốt, đáp ứng được yêu cầu của sự

  nghiệp CNH-HĐH

  II.- Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

  II.- Nhà nước bảo đảm quyền học tập, sáng tạo

  và phát triển của công dân

  1.- Trách nhiệm của Nhà nước

  a.- Ban hành

  chính sách,

  pháp luật,

  thực hiện

  đồng bộ

  các biện pháp

  cần thiết để

  quyền này

  thực sự đi

  vào đời sống

  của mỗi

  người dân

  b.- NN

  thực hiện

  công bằng

  xã hội

  trong

  giáo dục

  c.- NN

  khuyến khích,

  phát huy

  sự tìm tòi,

  sáng tạo

  trong

  nghiên cứu

  khoa học

  d.- NN

  bảo đảm

  những

  điều kiện

  để

  phát hiện

  bồi dưỡng

  nhân tài

  cho

  đất nước

  III.- Trách nhiệm của NN và công dân trong việc bảo đảm và

  thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

  1.- Ban hành chính sách, pháp luật, thực hiện đồng bộ

  các biện pháp cần thiết

  Chính sách

  Pháp luật

  Cho

  sinh

  viên

  vay

  vốn

  ưu

  đãi.

  Bảo

  vệ

  quyền

  sở

  hữu

  trí

  tuệ

  Bằng

  Hiến

  pháp

  Bằng

  Luật

  giáo

  dục

  Bằng

  Luật

  dân

  sự

  Bằng

  luật

  chăm

  sóc

  BVTE

  A.- Nhà nước

  2. Thực hiện chủ trương nâng cao dân trí

  Nâng cao

  dân trí

  Xây dựng hệ thống

  trường lớp

  Xóa mù cữ và

  Phổ cập GD

  Bảo đảm điều kiện học tập

  cho học sinh

  ngày càng tốt hơn

  Nâng cao mặt bằng dân trí

  Tạo sức cạnh tranh về chỉ số

  nhân lực trên thị trường quốc tế

  Lớp học hiện đại

  Trường học hiện đại

  Thư viện hiện đại

  3. Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục

  Để tạo điều kiện ai cũng được học hành Nhà nước đã có chính sách giúp đỡ khuyến khích người học; giúp đỡ học sinh nghèo, con em liệt sĩ, thương binh nặng, trẻ tàn tật, mồ côi, vùng bị thiên tai, hạn hán…

  4. Nhà nước khuyến khích, phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học

  Chính sách chăm lo điều kiện việc làm, lợi ích vật chất và tinh thần

  Chính sách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả đối với phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật và các tác phẩm, công trình khoa học.

  5. Nhà nước bảo đảm những điều kiện để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước

  6. Nhà nước khuyến khích, phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học

  Tổ chức các kì thi

  học sinh giỏi

  Khuyến khích,

  tạo điều kiên

  cho việc

  học tập và

  nghiên cứu

  ở nước ngoài

  Mở các trường chuyên ở cấp

  trung học phổ thông dành cho

  những học sinh

  đạt kế quả xuất sắc trong

  học tập.

  Dành ngân sách đưa người giỏi

  đi đào tạo ở nước ngoài.

  Xây dựng

  một số trường đại học

  trong điểm quốc gia

  ngang tầm khu vực,

  tiến tới đạt trình độ

  quốc tế.

  B. Công dân

  Có ý thức

  học tập tốt, xác định được

  mục đích học : học để làm gì?

  Phục vụ cho ai?

  Có ý chí

  vươn lên, luôn tìm tòi

  sáng tạo,nghiên cứu

  khoa học

  Có ý thức

  Góp phần nâng cao dân trí của công dân

  Việt Nam, làm cho đất nước ta trở thành

  một nước phát triển, văn minh

  Cán bộ giảng dạy trong các trường đại học, cán bộ trong các cơ quan nghiên cứu ở trung ương và địa phương

  Cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy học sinh, sinh viên, công nhân

  Giáo viên, học sinh, sinh viên, cán bộ công chức nhà nước

  Bài tập 1

  Theo em ai có quyền nghiên cứu,

  phát minh, sáng tạo, sáng chế, sáng tác…

  Em hãy kể những ưu đãi mà Nhà nước dành cho những học sinh, sinh viên giỏi?

  Ưu đãi

  Có những trường đào tạo

  riêng cho người có tài

  Cấp

  học bổng

  Cho đi du học

  nước ngoài

  Bài tập 2

  Bài tập 3

  Linh là học sinh lớp 11 trường THPH A. Linh làm thơ rất hay, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam trường tổ chức cuộc thi viết thơ về thầy cô.Linh tham gia và đã đạt giải nhất của trường. Linh muốn gửi bài thơ này đến báo Hoa học trò nhưng em băn khoăn không biết HSTHPT có quyền được đăng bài báo này hay không?

  Theo em, linh có quyền gửi bài đăng báo hay

  không ? Nếu có thì đó là quyền gì?

  Em hãy đọc tình huống sau

  và trả lời câu hỏi.

  “…Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc nam châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em…”

  “Vì lợi ích mười năm trồng cây

  Vì lợi ích trăm năm trồng người”

  Bài tập 4

  Em hiểu thế nào về

  những lời căn dặn của Bác Hồ ?

  Có người cho rằng, ở nước ta, trong xã hội phong kiến trước đây cũng như trong xã hội chủ nghĩa hiện nay mọi công dân đều có quyền được phát triển.

  Bài tập 5

  Em có đồng ý với ý kiến

  sau đây không? Tại sao?

  Dặn dò

  Làm các

  bài tập

  trong

  SGK

  trang 92

  Xem trước

  bài 9 :

  Pháp luật

  với sự

  phát triển

  bền vững

  của

  đất nước

  Chuẩn bị

  sưu tầm

  các

  câu chuyện

  về

  sáng tạo,

  học giỏi …

  CHÚC CÁC

  EM HỌC TỐT

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Giáo Dục Công Dân 12
 • Gdcd 12 Bài 5: Quyền Bình Đẳng Giữa Các Dân Tộc, Tôn Giáo
 • Giáo Án Giáo Dục Công Dân Lớp 9 Bài 2: Tự Chủ
 • Giải Bài Tập Bài 1 Trang 5 Sgk Gdcd Lớp 7
 • Giải Bài Tập Bài 5 Trang 16 Sgk Gdcd Lớp 7
 • Bí Quyết Học Luật Hiệu Quả ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Học Các Môn Luật Cho Hiệu Quả, Nhanh Nhớ
 • Làm Thế Nào Để Học Luật Hiệu Quả
 • Phương Pháp Học Luật Hiệu Quả Nhất Cho Sinh Viên Ngành Luật
 • Chia Sẻ Phương Pháp Học Luật Hiệu Quả Dành Cho Sinh Viên
 • Cách Học Luật Của Một Sinh Viên Luật
 • Luật Minh Khuê xin chia sẻ kinh nghiệm đến quý khách hàng, các bạn sinh viên, học viên ngành luật phương pháp, bí quyết làm sao để học Luật hiệu quả, điểm cao, ghi nhớ kiến thức sâu, tránh tình trạng học vẹt, học tủ, học không sâu, không hiểu thật sự bản chất của vấn đề, cách ghi chép bài, cách chuẩn bị bài, lập đề cương môn học…

  CÁCH CHUẨN BỊ BÀI VÀ CÁCH GHI CHÉP BÀI KHOA HỌC, HIỆU QUẢ TRƯỚC GIỜ LÊN LỚP

  Trước hết mình nghĩ hầu như từ năm nhất Thầy cô đều dành thời gian hướng dẫn chúng ta cách chuẩn bị bài đúng không? Theo cách học của mình thì sẽ không ôm giáo trình tận mấy chục trang một chương để đọc đâu, buồn ngủ dữ dội mà vừa đọc vừa sốt ruột xem còn bao trang cho xong, mai lên lớp vẫn lơ mơ không biết học gì. Mình hay chuẩn bị bài trước khi học như thế này.

  Ví dụ: Đề cương muôn Pháp luật liên minh Châu Âu, ở vấn đề 2 chỉ cần nắm rõ những nội dung sau:

  – Nguồn luật và phạm vi của Pháp luật Liên minh châu Âu.

  – Thẩm quyền ban hành Pháp luật Liên minh châu Âu.

  – Thủ tục ban hành Pháp luật Liên minh châu Âu.

  Việc nắm được những nội dung chính của mỗi phần cũng sẽ giúp chúng ta chuẩn bị được phần câu hỏi để ôn tập cho bài cá nhân.

  Bước này mình luôn nhớ các thầy cô dạy Luật hình sự, tố tụng hình hay nhắc sinh viên: “Nên đọc BLHS, BL TTHS và các văn bản hướng dẫn trước khi cầm giáo trình để đọc”. Vì sao lại đọc luật trước?

  Với những điều cần thắc mắc, hãy note hết lại vào cuối quyển vở ngay sau bài lý thuyết của mình bằng bút đỏ để mai học lý thuyết sẽ hỏi thầy cô hoặc bạn bè. Hãy kiên trì làm như vậy, vì nếu các bạn cứ giấu sự thiếu hụt kiến thức của mình thì càng ngày bạn càng thấy không hiểu bài và trở nên chán nản. Nếu đã đọc những dòng này hãy nghiêm túc suy nghĩ và lựa chọn cách hành động. Đã làm, đã học thì cho ra học nếu không hãy chọn học và làm cái mình thích vì thời gian sẽ không bao giờ quay lại để ta có cơ hội làm lại từ đầu. Hãy làm tốt ngay từ lần đầu tiên.

  II. CÁCH GHI CHÉP BÀI 1. Giờ lý thuyết

  Vấn đề này mình cũng sẽ chia sẻ ngắn gọn thôi vì mình nghĩ các bạn đều có cách ghi chép của riêng mình nhưng nhất định phải ghi chép bài nếu không bạn sẽ học rất lơ mơ. Bạn nào ghi chép bài đầy đủ thì trước khi thi sẽ có nguồn tài liệu cực hữu ích, mình cũng hay cho bạn khác photo vở vì mình dành thời gian chép đầy đủ. Cách chép bài của mình là:

  Vì đã biết nội dung cần học nên mình chép bài rất chủ động, mình sẽ lựa chọn những cái cần chép và không cần chép. Vì khi không chép, bạn đã biết vị trí của kiến thức và dành thời gian để nghe thầy cô phân tích sâu hơn.

  – Nội dung không cần chép ngay trên lớp:

  + Những khái niệm, định nghĩa “Tội phạm là”, “Năng lực hành vi dân sự là”…mình sẽ không bao giờ cặm cụi chép trên lớp mà thường để cách 4, 5 dòng ra để về nhà rồi chép, hoặc thậm chí chỉ chép vài chữ làm phép. Vì sao như thế? Vì những khái niệm đều có sẵn trong sách, trong luật nên chép ra sẽ mất thời gian, thay vì chép bạn sẽ dành thời gian ghi nhanh những lời phân tích, đánh giá của thầy cô về khái niệm này. Ví dụ, khi nói về định nghĩa tội phạm là gì, thay vì chép mình sẽ ghi lại nhận xét của thầy cô: “Cách định nghĩa này là cách định nghĩa quen thuộc của nhà làm luật Việt Nam đó là liệt kê các đặc trưng để tạo thành một định nghĩa…”Việc quy định theo lối liệt kê có những ưu, hạn chế gì…Đây mới thường là nội dung chúng ta nên chép chứ không nên mất thời gian chép lại cái trong luật đã có.

  + Không chép lại các đặc điểm nếu giáo trình đã phân chia và phân tích rõ ràng.

  + Những phần như phân loại, hay quyền và nghĩa vụ cũng không bắt buộc chép trừ khi thầy cô có cách phân loại riêng.

  – Giải thích tường tận của Thầy cô về một Điều luật, ví dụ về “Những vụ án dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án”. Nhiều cô giáo môn Tố tụng dân sự dành thời gian giải thích từng điều khoản nên việc lắng nghe và ghi chép rất hữu ích. Thậm chí thầy cô còn giải thích sâu hơn lúc học lý thuyết nữa nên đừng lãng phí.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Học Lái Xe Ô Tô Số Sàn Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Hướng Dẫn Cách Để Học Lái Xe Số Sàn
 • Hướng Dẫn Cách Học Lái Xe Số Sàn Tốt Nhất
 • Hướng Dẫn Lái Xe Số Sàn Cơ Bản
 • Hướng Dẫn Lái Xe Ô Tô Số Sàn 2022
 • Cách Học Các Môn Luật Cho Hiệu Quả, Nhanh Nhớ

  --- Bài mới hơn ---

 • Làm Thế Nào Để Học Luật Hiệu Quả
 • Phương Pháp Học Luật Hiệu Quả Nhất Cho Sinh Viên Ngành Luật
 • Chia Sẻ Phương Pháp Học Luật Hiệu Quả Dành Cho Sinh Viên
 • Cách Học Luật Của Một Sinh Viên Luật
 • #10 Chia Sẻ Cách Học Luật Giao Thông Nhanh Nhất
 • Cách học các môn Luật cho hiệu quả, nhanh nhớ. Phương pháp học Luật hiệu quả.Ngành Luật là một ngành cao quý trong xã hội, đặc biệt là trong thời buổi Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới. Hơn ai hết những sinh viên Luật đang rất băn khoăn lo lắng không biết làm thế nào để tranh bị cho mình kiến thức luật thật vững chắc để tự tin bước vào đời.

  Trên cơ sở đó, Minh Luật có trao đổi và được Thạc sỹ, Giảng viên Nguyễn Thanh Minh cho biết phương pháp học Luật của cô như sau:

  Trước hết, cần nắm được những khái niệm cơ bản của từng môn học. Ví như môn Lý luận nhà nước cần phải nắm được những khái niệm cơ bản như qui phạm pháp luật, chế định luật, ngành luật… Hoặc như môn Luật Hiến pháp cần biết Hiến pháp là gì, ngành luật Hiến pháp, khoa học Luật Hiến pháp… Khi đi chấm thi tốt nghiệp, cô Minh cho biết nhiều khi cả tổ “cười ra nước mắt” vì sinh viên ghi ” Hiến pháp thành Hiếp pháp”, ” Viện kiểm sát thành Viện kiểm soát”.

  Ví dụ: đối với môn Hiến pháp, chúng ta có thể nhớ ngay được môn này gồm 2 học phần:

  + Những vấn đề cơ bản của Hiến pháp và;

  + Bộ máy nhà nước.

  Trong từng học phần, chúng ta lại xem xem có bao nhiêu bài. Mỗi bài có những mục gì để thấy được tổng thể của môn học rồi mới bắt đầu học. Như vậy, chúng ta học từ khái quát đến cụ thể. Học cụ thể bằng cách so sánh, phân tích, tổng hợp….

  Để nhớ được những nội dung môn học cô Minh chủ yếu vẽ sơ đồ nhánh. Những nhánh cơ bản chính là tên bài học, nhánh thứ 2 là tên bài học, nhánh thứ 3 là tên các mục trong bài và cứ tiếp tục triển khai nhánh ra tiếp.

  Thứ hai, khi học từng môn Luật, sinh viên cần tìm ra nội dung chính của môn đó là gì. Đối với Luật Hiến pháp, sinh viên không thể quên được hai vấn đề là : Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và Quyền lực Nhà nước. Và khi nắm được mấu chốt của vấn đề rồi thì chúng ta sẽ xác định được học cái gì để hiểu. Ví dụ: đối với vấn đề quyền lực nhà nước, chúng ta cần biết vị trí pháp lý của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan, cách thức thành lập của các cơ quan…để biết quyền lực nhà nước được xác định như thế nào?

  Nói tóm lại, khi nắm được tinh thần của môn đó chúng ta sẽ đưa ra được chiến lược học phù hợp. Đối với các môn có bài tập như dân sự, hình sự, kinh tế, thương mại… sau khi nắm được lý thuyết, các bạn nên mở phần bản án đã xử rồi để xem. Ví dụ: Khi học đến ly hôn, các bạn hãy mở vài bản án ly hôn ra xem và giải thử xem quan điểm của mình và các thẩm phán như nào, có trùng hợp không. Nếu không giải được, mình phải xem lại xem mình hổng lý thuyết phần nào để ôn lại.

  (Theo http://tuyensinh.khaigiang.vn/)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bí Quyết Học Luật Hiệu Quả ?
 • Cách Học Lái Xe Ô Tô Số Sàn Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Hướng Dẫn Cách Để Học Lái Xe Số Sàn
 • Hướng Dẫn Cách Học Lái Xe Số Sàn Tốt Nhất
 • Hướng Dẫn Lái Xe Số Sàn Cơ Bản
 • Phương Pháp Học Luật Hiệu Quả Nhất Cho Sinh Viên Ngành Luật

  --- Bài mới hơn ---

 • Chia Sẻ Phương Pháp Học Luật Hiệu Quả Dành Cho Sinh Viên
 • Cách Học Luật Của Một Sinh Viên Luật
 • #10 Chia Sẻ Cách Học Luật Giao Thông Nhanh Nhất
 • Cách Học Ngôn Ngữ Lập Trình Hiệu Quả Nhất
 • Cách Học Lập Trình Hiệu Quả Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Sau hội thảo về nghề luật ngày 09/10/2016 tại trụ sở công ty luật LETO, luật sư Trần Kiên đã có một buổi gặp thú vị với các bạn sinh viên. Trong email phản hồi sau buổi hội thảo, chúng tôi đã nhận được khá nhiều email về vấn đề làm sao và phương pháp học luật như thế nào để hiệu quả nhất đối với một sinh viên luật?

  Nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn và học có hiệu quả hơn trong quá trình làm việc, Luật sư Trần Kiên xin chia sẻ cho các bạn. Hi vọng sau bài này các bạn sẽ có cái nhìn khác và cách học tốt hơn.

  Phương pháp học luật hiệu quả cho sinh viên luật:

  Xuyên suốt quá trình học, các bạn sinh viên thường bị tạo thành một thói quen trong học tập, đó chính là học đến đâu hay đến đó và cũng gần như xong đến đâu quên đến đó. Học chỉ đạt được việc hoàn thành các nghĩa vụ cần thiết như làm xong tiểu luận, có kết quả tham gia semina, thi xong bài thi,…

  Công ty Luật LETO tổ chức các buổi hội thảo/đối thoại miễn phí với các bạn sinh viên luật nhằm giúp các bạn tháo gỡ tốt hơn những vấn đề thắc mắc trong quá trình học và sau này. Các bạn sinh viên có thể like fanpage của LETO để nhận thông tin về hội thảo:

  Vậy, ngoài các lưu ý trong việc học tập nêu trên, các bạn sinh viên luật có thể tham khảo một số phương pháp học tập như sau:

  Bên cạnh các phạm trù là yếu tố có trong sơ đồ, có thể khái niệm chúng bằng các keyword giúp dễ nhớ, dễ hiểu.

  Ví dụ: NHÀ NƯỚC tổ chức, nhiệm vụ cưỡng chế, chức năng quản lý xã hội

  Sử dụng công thức 5W+1H. Hay còn gọi là phương pháp HỌC thông qua HỎI.

  Một đứa trẻ có thể nhận thức dần dần về thế giới khách quan thông qua việc đặt câu hỏi với người lớn. Đôi khi, chỉ đơn giản là những câu hỏi vô cùng ngốc nghếch.

  Chúng ta trước mỗi môn học, cũng như tờ giấy trắng, như đứa trẻ đang tiếp cận với vùng nhận thức mới, lý luận mới. Việc đơn giản giúp chúng ta có thể học tập tốt và nhớ lâu, đó chính là việc hỏi. Hỏi hỏi hỏi và hỏi!

  Ví dụ: Khi học về môn Luật Hiến pháp, việc đầu tiên không phải là lần lượt mở từng trang học từng bài theo giáo trình hoặc sự sắp đặt theo buổi học của nhà trường. Việc đầu tiên chúng ta có thể làm ngay là:

  Lưu ý: Đặt câu hỏi và trả lời là quá trình liên tục không bao giờ ngừng trong suốt thời gian học tập.

  Áp vào ví dụ trên với môn Luật Hiến pháp. Thứ đầu tiên chúng ta biết về môn học này là cái tên: LUẬT HIẾN PHÁP không hơn không kém.

  Bước 1:

  • Hiến pháp là gì?
  • Luật hiến pháp là gì?
  • Luật hiến pháp quy định gì?
  • Môn học luật hiến pháp là học các quy định trong Hiến pháp hay học những gì?
  • Hiến pháp các nước có giống nhau không?
  • Hiến pháp Việt Nam có từ bao giờ?
  • Hiến pháp có mấy bản? (mấy lần sửa đổi bổ sung)
  • Hiến pháp quy định những gì?
  • Hiến pháp hình thành như thế nào?
  • Hiện tại Hiến pháp nào có hiệu lực?
  • Hiến pháp có vai trò gì?
  • Sinh ra Hiến pháp để làm gì?

  Người học luật và hành nghề luật là người có kiến thức pháp lý sâu rộng, có khả năng nhìn nhận vấn đề đa chiều để đánh giá đúng bản chất vấn đề.

  Điều đó có nghĩa, các bạn hãy cố gắng ngoài việc hỏi, hỏi, hỏi, thì còn cần đọc, đọc, đọc.

  Không ngưng nghiên cứu, đọc, phân tích và học hỏi từ lý luận của người khác để từ đó, phát triển thành lý luận chân lý của bản thân.

  Nói tóm lại, trong học tập ngành luật, các bạn cần phải rèn luyện cho mình thói quen học chủ động, biết đặt câu hỏi và tự trả lời câu hỏi, biết tóm tắt, tổng hợp nội dung lý luận theo phương pháp sơ đồ tư duy hoặc phương pháp riêng giúp mình định hình tốt nhất về tổng quan môn học, và đồng thời, không ngừng nghiên cứu các tài nguyên tham khảo.

  Luật sư sẽ chia sẻ giúp các bạn có thể tháo gỡ được nút thắc mình đang gặp phải để tốt hơn và suôn sẻ hơn trong học tập.

  Người chia sẻ: Luật sư Trần Kiên – http://luatleto.vn/profile/trankien/

  Thế mạnh: Pháp lý Doanh nghiệp, Bảo hiểm, Kế toán – Thuế, Xuất nhập khẩu, Sở hữu trí tuệ

  Học vấn:

  Cử nhân Luật – Đại học Luật Hà Nội

  Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp – Học viện Tài chính

  Thạc sỹ Luật dân sự – Đại học Luật Hà nội

  Luật sư – Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội

  Luật sư – Đối tác thứ ba toàn cầu nội bộ của Tập đoàn đa quốc gia Pfizer

  Luật sư inhouse – Quỹ tín dụng nhân dân Quận Hà Đông – Hà Nội

  Chuyên gia Sở hữu trí tuệ – WIPO Academy

  Chứng nhận đào tạo Chống tham nhũng của Pfizer

  Khu vực: Việt Nam

  Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Hàn Quốc

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Thế Nào Để Học Luật Hiệu Quả
 • Cách Học Các Môn Luật Cho Hiệu Quả, Nhanh Nhớ
 • Bí Quyết Học Luật Hiệu Quả ?
 • Cách Học Lái Xe Ô Tô Số Sàn Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Hướng Dẫn Cách Để Học Lái Xe Số Sàn
 • Làm Thế Nào Để Học Luật Hiệu Quả

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Học Luật Hiệu Quả Nhất Cho Sinh Viên Ngành Luật
 • Chia Sẻ Phương Pháp Học Luật Hiệu Quả Dành Cho Sinh Viên
 • Cách Học Luật Của Một Sinh Viên Luật
 • #10 Chia Sẻ Cách Học Luật Giao Thông Nhanh Nhất
 • Cách Học Ngôn Ngữ Lập Trình Hiệu Quả Nhất
 • Ngành Luật hiện nay là đang là ngành “hot” và thu hút đông đảo thí sinh theo học. Tuy nhiên, một thực trạng phổ biến là đa số sinh viên, không những là sinh viên năm nhất mà thậm chí đến sinh viên năm ba vẫn lúng túng trong việc tìm phương pháp học luật hiệu quả. Bài viết sau đây sẽ đúc kết một số kinh nghiệm học tốt ngành Luật, hi vọng sẽ giúp các bạn tự tin hơn với ngành học của mình.

  Những ai đã trải qua thời sinh viên đều hiểu được tầm quan trọng của việc ghi chép lại những kiến thức mấu chốt. Nhất là đối với sinh viên ngành Luật. Bộ não con người có giới hạn ghi nhớ nhất định, do đó, chúng ta nên ghi chú lại những gì được giảng viên giải thích hoặc bôi màu những ý chính trong bài học. Có thể bạn chưa thấy hiệu quả ngay lúc đó, nhưng sau này, khi xem lại bài học, chính những lưu ý đó là chìa khóa giúp bạn tập trung nhanh hơn những ý chính cần thiết cũng như đỡ phải tra cứu tìm hiểu lại thông tin từ đầu.

  Động tác này nhằm giúp sinh viên nhớ lâu kiến thức. Sinh viên hệ thống lại kiến thức không phải bằng cách học thuộc lòng tất cả các văn bản hay điều luật, mà ở đây, sinh viên phải tìm cho mình cách để hiểu được các văn bản luật cũng như áp dụng vào thực tế hay còn gọi là học cách tư duy pháp lý. Vì bản chất hệ thống luật pháp mỗi quốc gia rất rộng lớn, chưa kể luật pháp có thể thay đổi theo thời gian để thích ứng với thực tế phát triển xã hội, học thuộc lòng tất cả không phải là phương pháp hay.

   Tham gia các buổi học thực hành thực tế

  Các trường đào tạo ngành Luật luôn chú trọng kỹ năng thực hành cho sinh viên bằng các hoạt động tạo tình huống thực tế bởi vì đây là một trong những kỹ năng quan trọng, quyết định cơ hội nghề nghiệp của sinh viên sau khi ra trường. Thông qua các phiên tòa giả định hoặc các buổi trợ giúp, tư vấn pháp lý tại các công ty hay các buổi sinh hoạt chuyên đề định kỳ, sinh viên không những học hỏi thêm được cách áp dụng luật pháp vào những tình huống cụ thể mà còn học được phong cách làm việc của một chuyên viên đại diện cho Luật pháp. Do đó, là một sinh viên Luật, bạn không nên bỏ qua những cơ hội này.

   Liên hệ kiến thức từ bài học với thực tiễn

  Bên cạnh những bài học thực tiễn từ nhà trường, sinh viên nên tự trau dồi thêm kiến thức cho bản thân bằng cách liên hệ kiến thức từ bài học với các tình huống trong thực tiễn cuộc sống mà mình gặp phải. Tạo thói quen liên hệ thực tế, sẽ giúp bạn nhanh nhạy hơn trong tiếp xúc với các tình huống khách hàng yêu cầu sau này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Học Các Môn Luật Cho Hiệu Quả, Nhanh Nhớ
 • Bí Quyết Học Luật Hiệu Quả ?
 • Cách Học Lái Xe Ô Tô Số Sàn Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Hướng Dẫn Cách Để Học Lái Xe Số Sàn
 • Hướng Dẫn Cách Học Lái Xe Số Sàn Tốt Nhất
 • 7 Kỹ Năng Giúp Học Luật Hiệu Quả

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Remote Học Lệnh Rf Tần Số 315Mhz Và 433Mhz
 • Tự Học Cắt May Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Dạy Học Cắt May Thời Trang
 • 10 Bí Quyết Giúp Bạn Học Giỏi Môn Sinh Học
 • Cách Học Để “Ăn Chắc” Điểm Lý Thuyết Môn Sinh Học
 • Mỗi ngành học, mỗi môn học có những phương pháp để học bài khác nhau. Đặc biệt đối với ngành Luật, với hầu hết các môn học “toàn chữ”, giáo trình dày cộp đi kèm các bộ luật chưa kể phải ghi chép thì ngoài sự đam mê, để học tốt cần có những kỹ năng riêng! Những kỹ năng để học Luật đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình học tập và nghiên cứu để đạt kết quả cao.

  7 Kỹ năng cần thiết khi học Luật

  1/ Hiểu rõ nội dung vấn đề cần học thuộc

  Để nắm chắc bất kỳ một nội dung nào trong bài học dù là nhỏ nhất thì hiểu rõ nội dung đó là điều tiên quyết giúp học nhanh hơn! Nếu không hiểu, dù có thuộc thì cũng chỉ là học vẹt, chỉ có thể đối phó qua loa với các bài kiểm tra chứ không thể ứng dụng thực tiễn làm mất thời gian của bản thân. Vì vậy, khi học trên lớp, cần cố gắng tiếp thu kiến thức mà các thầy, cô giảng dạy và ghi lại các ý quan trọng – đây là những người nắm rõ bản chất của vấn đề. Nếu chưa hiểu đừng ngại hỏi lại. Nắm rõ bản chất của vấn đề là tiết kiệm được 50% thời gian để học rồi đấy! Không những thế lại còn rất hiệu quả và có thể áp dụng vào thực tiễn!

  2/ Đánh dấu các ý quan trọng và sắp xếp chúng

  3/ Chia nội dung bài học thành những mục nhỏ

  Học Luật chắc chắn không tránh khỏi gặp các nội dung trải dài dễ khiến người học thấy khó nhớ và chán nản. Để giải quyết việc này, hãy chia bài học thành những mục nhỏ hơn với nội dung cụ thể. Một bài dài luôn có nhiều ý chính được triển khai, học từng ý một sẽ giúp bạn học nhanh hơn và tiết kiệm thời gian hơn. Không những vậy, việc chia nhỏ sẽ giúp bạn có thêm động lực và hào hứng học tiếp khi học thuộc được mỗi phần nhỏ!

  4/ Liên hệ thực tế để khắc sâu kiến thức

  Học Luật với lý thuyết suông chắc chắn sẽ khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy chán. Vì vậy, đối với mỗi vấn đề phải học, hãy cố gắng liên hệ vấn đề đó ra thực tế. Giải quyết một vấn đề thực tế bằng kiến thức mà bạn cần học sẽ giúp bạn học nhanh và nhớ lâu hơn hẳn so với học toàn chữ trong sách vở.

  5/ Ghi chép các ý trọng tâm ra nháp

  Phương pháp học này sẽ giúp bạn vừa học nhanh, vừa nhớ lâu, đặc biệt là nhớ bài có tính hệ thống cao và tăng khả năng tập trung. Đây cũng là thói quen rất tốt, ghi chép ý chính ra ngoài, các công thức, định nghĩa có thể ghi lại vài lần. Những nội dung chính mà bạn ghi ra ngoài này chắc chắn sẽ nhớ lâu hơn rất nhiều đấy!

  6/ Hình dung lại toàn bộ bài sau khi học xong

  Học thuộc bài với các phương pháp ở trên sẽ giúp bạn nắm được những trọng điểm, cách phát triển ý từ các ý chính. Việc hình dung lại toàn bộ những gì vừa học sẽ giúp bạn liên kết tất cả những phần đã học lại với nhau thành 1 thể thống nhất, đặc biệt hiệu quả với những bài dài. Nếu có khi quên một vài ý, nhưng với việc đã nhớ ra hình ảnh tổng thể, bạn sẽ dễ dàng nhớ lại những phần chợt quên đó.

  7/ Không gian học có vai trò quan trọng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Học Lập Trình Hiệu Quả Nhất – Hourofcode Vietnam
 • Cẩm Nang Từ A – Z Về Học Lập Trình Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Bí Kíp Học Lái Xe B2 Số Sàn Hiệu Quả Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Những Hướng Dẫn Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu Học Lái Xe Ô Tô
 • Hướng Dẫn Lái Xe Ô Tô Bằng Hình Ảnh Năm 2022
 • Cách Học Tiếng Anh Dành Cho Dân It “nhàn Mà Hiệu Quả”

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Học Guitar Fingerstyle Hiệu Quả
 • Bài Hội Thoại Tiếng Anh Về Thời Tiết Và Cách Học Hiệu Quả
 • Chia Sẻ Cách Tự Học Sửa Laptop Hiệu Quả
 • Muốn Trở Thành It Giỏi Nghề Cần Học Gì?
 • Top 10 Ngành Học It Hot Nhất Hiện Nay
 • Dân It học tiếng anh như nào cho hiệu quả cao, hàng ngày họ thường xuyên phải tiếp xúc với tiếng Anh bằng những dòng mã, những tài liệu, những tin tức từ những diễn đàn lập trình mới nhất. Vậy đâu là cách để dân IT học tiếng anh anh nhàn mà hiệu quả?

  (Focus on “engineers” to minimise the effort of english mastering)

  Đó là lời khuyên của Hajime Hotta- giám đốc công nghệ ( CTO) Cinnamon Singapore, nhà đầu tư thiên thần tích cực tại khu vực Đông Nam Á. Một số startup triệu đô được đầu tư bởi Hajime ở Việt Nam bao gồm Lozi và Beeketing. Làm việc và đầu tư vào lĩnh vực công nghệ lâu năm trong môi trường quốc tế, sử dụng Tiếng Anh là yêu cầu bắt buộc, Ông đã đúc kết lại 15 kỹ thuật sau giúp dân công nghệ làm chủ Tiếng Anh trong giao tiếp phục vụ công việc rất hữu ích sau đây.

  (Increase variety of VERBs for project related terms)

  (Remember the set of “noun” and “verb”)

  Xác định các đặc điểm kỹ thuật (Define the specification)

  Các yêu cầu đến từ phía khách hàng (Requirement comes from clients)

  Hoàn thành tác vụ (Complete the task/Get the task done)

  Ra mắt sản phẩm/ứng dụng/chức năng mới (Launch the product/app/function)

  Chuyển dữ liệu thử nghiệm cho đội kiểm soát chất lượng (Deliver/Pass the beta version to QA team)

  Viết tài liệu (Write the document)

  Mở website (Open the website)

  3. Hãy sử dụng thì hoàn thành

  (Use “Perfective” (has done))

  Khi nào thì sử dụng thì hiện tại hoàn thành?

  Với TÔI đó đã là “quá khứ”. (For ME, it was already a “past”.)

  Với bạn, nó có nghĩa là ” bây giờ. (“For YOU, it is “now”)

  e.g. I have completed the task

  Đối với TÔI nó đã hoàn thành rồi.(For ME, finished already)

  Đối với BẠN, bạn nên kiểm tra/xem qua nó ngay bây giờ đi-(For YOU, you should start checking now)

  4. Sử dụng dạng câu bị động để tăng uy tín/sự tin tưởng/tính khách quan.

  (Use Passive sentences to increase credibility)

  5. Dừng sử dụng ” Try to” vì cụm từ này nghe rất thiếu chuyên nghiệp, không chắc chắn.

  (Stop using “try to” because this sounds amateur)

  6. Dùng ” As of ” to specify “when”)

  e.g. As of today, 80% of the tasks have been completed and the rest 20% will be done by tomorrow

  7. Sử dụng những ngữ pháp cơ bản như “xxx is that”)

  xxxxxxxx is that [sentence]

  My opinion is that

  My worry is that

  A concern is that

  The fact is that

  The problem is that

  A positive thing / good thing is that

  A negative thing / bad thing is that

  My plan is that

  The reason is that

  The important point is that

  The key is that

  The issue is that

  8. Sử dụng “(cái gì đó) đã được làm gì đó”

  (Use “(something) to be xxxx-ed”)

  To be considered

  To be implemented

  To be defined

  To be determined

  To be solved

  To be replaced

  To be documented

  Kết hợp với các slide “lời khuyên” cuối cùng (Combination with the last slides’ tips)

  9. Bỏ đi những từ “think about” và “learn”, “worried” vì nghe rất không chuyên.

  10. ĐỪNG sử dụng thì hiện tại để chỉ hành động của bạn

  DON’T use “psent form” for your action

  11. HẠN CHẾ TỐI ĐA sử dụng “Nhưng”

  Minimise the usage of “But”

  12. HẠN CHẾ TỐI ĐA sử dụng “is good”,”is not good”, “is bad”

  (Minimise the usage of “is good” “is not good” “is bad”)

  13. HẠN CHẾ TỐI ĐA sử dụng “And”, “So” và “Then” làm từ nối.

  (Minimise the usage of “And”, “So” and “Then” as Conjunction)

  I have worked on A. And I have tested A and B

  In addition to it,

  Another progress is that

  In the meanwhile,

  Besides that,

  14. HẠN CHẾ TỐI ĐA sử dụng các câu phức tạp.

  (Minimise complex sentence)

  15. CHUYỂN động từ thành dạng danh động từ nghe chuyên nghiệp hơn.

  I am talking about the task that we will modify the UI. xxxxx.

  I have reviewed the codes.

  Bạn là dân công nghệ? Muốn học tiếng Anh đỉnh như Hajime? Cần 1 người trong lĩnh vực công nghệ thông tin hướng dẫn bạn học Tiếng Anh 1 kèm 1?Hãy đăng ký học thử ngay TẠI ĐÂY

  Bạn có đang gặp những vấn đề sau

  • Không có thời gian để học Tiếng Anh
  • Trung tâm Tiếng Anh quá xa nhà bạn, hoặc đơn giản bạn không thể theo được lịch học cố định ở trung tâm (vì những ngày mưa gió, hẹn hò, bận bịu)
  • Ngại bày tỏ Tiếng Anh nơi đông người vì sợ kỹ năng chưa đủ, phát âm chưa chuẩn, không biết ghép các từ đã học thành 1 câu hoàn chỉnh
  • Lớp học quá đông khiến bạn e dè, không dám phát biểu vì sợ sai
  • Học phí quá cao cho một lớp học đông người từ 600.000 VNĐ/ 1 buổi với giáo viên nước ngoài?
  • Không biết ai sẽ dạy mình, mãi đến khi bạn đi học buổi đầu tiên

  Antoree sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề với “Phương pháp học Tiếng Anh hiệu quả” lần đầu xuất hiện ở Việt Nam

  • Thời gian học linh động
  • Học Tiếng Anh online ngay tại nhà với gia sư nước ngoài (1 kèm 1) hiệu quả
  • Học phí phải chăng chỉ từ 100.000VNĐ cho 1 buổi học
  • Bạn được toàn quyền chọn bất kỳ gia sư nào mà bạn thích trong số 1000 gia sư bản ngữ ở Antoree trước khi bắt đầu đăng ký buổi học thử

  Đăng ký học thử lớp tiếng anh online tốt nhất cho người đi làm hoặc có quá ít thời gian học tiếng anh TẠI ĐÂY

  Antoree English được thành lập tại Singapore bởi Antoree International chúng tôi với mô hình học trực tuyến 1 kèm 1 có sứ mệnh kết nối người học và người dạy tiếng anh trên toàn thế giới.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Lập Trình Online Với 18 Khóa Học Lập Trình Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
 • Cách Học Tốt It Hiệu Quả Nhất
 • Cách Học Tiếng Hàn Nhanh Nhất
 • Cách Học Tiếng Hàn Hiệu Quả
 • Phương Pháp Học Tiếng Hàn Hiệu Quả
 • 5 Cách Giải Rượu Dân Gian Hiệu Quả Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Dân Gian Chỉ Ra 7 Cách Giải Rượu Hiệu Quả
 • Tổng Hợp Những Cách Giải Rượu Dân Gian Thường Dùng
 • Cách Giải Rượu Dân Gian Đơn Giản, Hiệu Quả
 • Lý Giải Khoa Học : Say Rượu Có Nên Xoa Dầu Gió Không ?
 • Các Cách Làm Giảm Nồng Độ Cồn Trong Hơi Thở Chỉ Là Ánh Trăng Lừa Dối
 • Cảm giác say rượu rất khó chịu, nó khiến cho bạn nôn nao, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn không dứt, không thể làm chủ được bản thân, gây nguy hiểm khi tham gia giao thông. Chính vì vậy mà việc áp dụng các phương pháp giải rượu sẽ giúp hạn chế bớt phần nào tác hại của rượu bia tới sức khỏe người uống. Bài viết sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số cách giải rượu dân gian thường dùng.

  Say rượu bia là trạng thái sinh lý được gây ra bởi việc tiêu thụ đồ uống có cồn như rượu, bia. Cụ thể hơn, nguyên nhân của say rượu là do chất cồn được tiêu thụ đi vào máu tăng nhanh chóng, vượt quá khả năng chuyển hóa của gan và có thể dẫn tới ngộ độc.

  Nhìn chung các biểu hiện say rượu rất rõ ràng và có thể nhận thấy bằng mắt thường. Cụ thể như sau:

  Đôi mắt của người say rượu thường đờ đẫn, không có tiêu cự điểm nhìn rõ ràng. Cùng với đó là mí mắt cụp xuống, khó mở to, tròng mắt xuất hiện nhiều tia máu và các vết vằn đỏ.

  Những người say rượu thường gặp phải một số rối loạn vận động như không đi lại được trên đường thẳng, chân nam đá chân chiêu, gặp khó khăn khi cầm nắm đồ vật…

  Người say rượu thường không kiểm soát được hành động và lời nói trong lúc giao tiếp. Nhiều người có lời nói và hành động mạnh bạo hơn bình thường.

  Khi say rượu, nhận thức của người đó sẽ suy giảm, khiến cho họ có những hành động bất thường, thậm chí làm những việc mà bình thường không bao giờ làm cả. Đó có thể là những câu đùa giỡn thô lỗ, tục tằn, trêu đùa quá mức, đánh nhau, chửi nhau…

  Ethanol có trong rượu là chất hóa học có khả năng hòa tan trong nước tốt nên dễ dàng xâm nhập vào đường tiêu hóa của bạn, đi từ khoang miệng, xuống cổ họng, dạ dày và ruột non. Tại ruột non, ethanol dễ dàng thẩm thấu qua thành ruột vào trong máu, gây ra nhiều ảnh hưởng xấu đến các cơ quan khác nhau.

  Say rượu khiến người bệnh khó kiểm soát được tâm lý và hành vi, không chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe người uống mà còn là tác nhân hàng đầu gây ra tai nạn giao thông, các vấn đề xã hội.

  Việc uống nhiều rượu còn có thể gây ra những ức chế trên hệ thống thần kinh, gây rối loạn giấc ngủ, viêm loét dạ dày, xuất huyết tiêu hóa, xơ gan, viêm gan, ung thư gan, ung thư tụy….

  Do đó chúng ta có thể khẳng định việc say rượu và uống nhiều rượu rất nguy hiểm và gây ra nhiều tác hại đến sức khỏe người uống.

  Như chúng ta đã thấy việc say rượu và uống nhiều rượu bia rất nguy hiểm. Để giảm bớt những tác động này, dân gian lưu truyền nhiều cách giải rượu như:

  Chanh là loại quả thường có sẵn ở trong bếp nhà bạn. Đây là loại quả chứa hàm lượng vitamin C cao giúp giảm cơn say và làm cơ thể tỉnh táo trở lại. Vì vậy mà mỗi khi say thì sử dụng nước chanh ấm là cách giải rượu bằng dân gian khá quen thuộc.

  Nước chanh không đường có thêm vài lát gừng vào cốc nước ấm, có thể thêm một chút muối hoặc mật ong để dễ uống. Đây là một cách giải rượu dân gian rất tốt và hiệu quả. Nước chanh ấm này sẽ giúp người say ấm bụng và cải thiện rõ rệt triệu chứng đau đầu sau khi uống rượu.

  Ngoài ra, bạn có thể sử dụng nước chanh muối để bù điện giải do khi say rượu thường kéo theo khát nước.

  Gừng là gia vị quá quen thuộc được dùng rất nhiều trong các món ăn. Không những thế gừng còn được sử dụng như một vị thuốc có rất nhiều công dụng trong các bài thuốc giảm đau bụng, chống say xe, giúp tinh thần thoải mái. Uống nước gừng cũng được coi là một cách giải rượu dân gian khá hiệu quả, bởi gừng có tính ấm nóng giúp mạch máu lưu thông dễ dàng hơn từ đó giúp chuyển hóa nhanh chất cồn trong cơ thể.

  Việc bạn cần làm là chuẩn bị một củ gừng tươi sau đó thái lát mỏng và đun sôi khoảng 10 phút là có thể uống.

  Bên cạnh đó, bạn có thể cho thêm vào nước gừng nóng một muỗng mật ong để dễ uống và giúp giải rượu nhanh hơn.

  Cháo là một món giải rượu rất hiệu quả, dễ ăn, dễ chế biến. Khi cơ thể tỉnh lại sau say thường sẽ rất mệt mỏi, việc ăn cháo trắng nóng giúp toát mồ hôi cũng là cách giải rượu hiệu quả.

  Cháo trắng dễ chế biến, có thể ăn kèm với lá tía tô, hành tươi để dễ ăn hơn. Sau khi ăn cháo, người say sẽ thấy tỉnh táo và phục hồi được sức khỏe nhanh chóng.

  Trong mật ong có chứa đường fructose. Đây là chất có khả năng giải rượu. Ngoài ra, uống nước chanh mật ong vào mỗi buổi sáng sẽ rất tốt cho cơ thể, giúp bạn khởi đầu một ngày làm việc tràn đầy năng lượng.

  Có thể pha nước uống này theo tỷ lệ như sau: lấy 1/2 quả chanh sau đó vắt lấy nước bỏ hạt; tiếp đó lấy 2 muỗng mật ong, khuấy đều và sử dụng.

  Phần lớn người say rượu sẽ có cảm giác khát nước, khô họng vào sáng hôm sau. Nước dừa là một trong những thứ nước giải khát tuyệt vời, giúp làm dịu cơn khát đồng thời cung cấp các chất điện giải cho cơ thể.

  Thậm chí nước dừa còn giúp làm giảm nồng độ cồn trong rượu nên nhiều nơi còn trộn rượu với nước dừa để dễ uống hơn.

  Các cách giải rượu dân gian này đều sử dụng nguyên liệu từ thiên nhiên nên an toàn, không lo tác dụng phụ.

  Việc chế biến và sử dụng các cách giải rượu này cũng đơn giản và thuận tiện.

  Đây chỉ là một số phương pháp được sử dụng sau khi đã uống rượu, giúp giảm bớt một vài triệu chứng khó chịu do say rượu gây ra nhưng không có tác dụng vào nguyên nhân chính gây ra say xỉn (sự tích tụ chất acetaldehyde được chuyển hóa từ cồn trong rượu bia). Vì vậy biện pháp này không giúp chống say trong quá trình uống rượu, cũng như không thể làm giảm bớt các tác hại của việc uống nhiều rượu bia tới sức khỏe đặc biệt là tới gan, thận, đường tiêu hóa.

  Theo các nhà khoa học, thủ phạm gây say xỉn và gây độc cho cơ thể là chất acetaldehyde – sản phẩm chuyển hóa của chất cồn (etylic) có trong bia rượu.

  Các nhà khoa học cho biết, sau khi uống rượu 1 vài phút, lượng cồn sẽ đi xuống dạ dày, hấp thu dần vào mạch máu và lan tỏa khắp não bộ, cơ bắp. 15 phút sau, dạ dày bắt đầu quá trình phân giải và đào thải cồn. Lúc này, cơ thể sẽ sản sinh enzyme “khử hydro trong cồn” ADH (enzyme alcohol dehydrogenase), giúp chuyển hóa cồn thành acetaldehyde.

  Acetaldehyde là nguyên nhân gây ra tình trạng say sỉn như chếnh choáng, nói líu lưỡi, phối hợp cơ thể kém, mất thăng bằng, buồn nôn, nôn… Hoạt chất này còn được coi là một chất độc. Chất này sẽ gắn vào màng tế bào gây tổn thương tế bào thông qua các cơ chế gây độc, gây viêm và suy giảm miễn dịch với hậu quả là kích thích quá trình tạo xơ tế bào, làm rối loạn chức năng tế bào, hình thành các tế bào ác tính, gây xơ gan và ung thư.

  Chính vì vậy ngăn chặn được sự hình thành acetaldehyde trong cơ thể chính là cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa say xỉn và độc hại do bia rượu.

  Nắm được cơ chế gây ra tình trạng say rượu và gây độc của rượu bia, các nhà khoa học của Canada đã nghiên cứu ra sản phẩm giải rượu BoniAncol.

  BoniAncol – Phương pháp chống say, giải rượu hiệu quả đến từ Mỹ và Canada

  BoniAncol có thành phần chính là N-Acetyl cystein. N-Acetylcystein tham gia vào quá trình chuyển hóa rượu, ức chế hình thành chất độc acetaldehyde, đẩy nhanh quá trình chuyển hóa rượu thành acid acetic (giấm) là một chất rất an toàn, không độc và được cơ thể đào thải ra ngoài.

  Bên cạnh đó, công thức của BoniAncol rất toàn diện giúp phái mày râu tỉnh táo, khỏe mạnh sau khi uống rượu như:

  + L-Glutamine: Giúp kích thích tăng tiết serotonin trong não, giúp tăng cường sự tỉnh táo, cải thiện chức năng não, giúp cơ thể nhanh phục hồi về trạng thái bình thường.

  + Kava root: Giúp giải tỏa lo âu, giảm ức chế, tăng cường sự tỉnh táo và tập trung.

  + Magie và vitamin B6: Giảm nguy cơ tăng huyết áp và đột quỵ sau khi uống rượu.

  Nhờ vậy mà bạn chỉ cần uống 2-4 viên BoniAncol trước khi vào bữa nhậu khoảng 30 phút. BoniAncol sẽ giúp chống say rượu hiệu quả, bạn sẽ không còn lo đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn, choáng váng nữa. Nếu hôm đó bạn uống quá nhiều, sau bữa rượu bạn nên uống thêm 2-4 viên nữa để giải nốt phần rượu còn lại trong cơ thể, bạn sẽ nhanh chóng tỉnh táo chỉ sau 1 giờ.

  Các thành phần của BoniAncol đã được chứng nhận an toàn, không tác dụng phụ. Không chỉ vậy, BoniAncol còn giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của rượu , bia.

  Anh Trần Trung Hùng,33 tuổi. Địa chỉ: D12, khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội.

  “Anh chỉ cần uống 2 viên BoniAncol trước bữa rượu 30 phút và nếu uống lâu quá thì trong bữa rượu uống thêm 2 viên nữa, BoniAncol sẽ giúp tửu lượng của anh tăng lên gấp đôi, anh uống được nhiều hơn, không say sỉn hay mệt mỏi gì hết. Đặc biệt sáng hôm sau dậy, anh thấy người thoải mái, đầu óc nhẹ nhàng, khỏe khoắn. Và còn một điều cực kỳ đặc biệt là dùng BoniAncol, anh uống rượu không bị nổi mẩn đỏ và không bị ngứa ngáy như trước nữa. Anh rất hài lòng vì BoniAncol!”

  “Trước mỗi lần tiếp khách khoảng 30 phút anh uống 4 viên BoniAncol. Kỳ lạ thật cứ hôm nào uống BoniAncol là anh không cảm thấy nôn nao gì cả, người rất tỉnh, thậm chí tửu lượng còn tăng nữa. Từ ngày có BoniAncol anh đã không còn sợ rượu bia, vợ anh cũng thích vì về nhà không còn thấy chồng say sỉn nữa. Thích nhất là sau mỗi cuộc nhậu anh cũng không còn bị dị ứng nổi mẩn sần sùi trên da như trước.”

  Mời các bạn xem giấy phép của Bộ y tế TẠI ĐÂY

  Đặt câu hỏi cho chuyên gia

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Cách Giải Rượu Dân Gian Thường Dùng
 • 10 Cách Giải Rượu Bia Hiệu Quả Nhất
 • 9 Cách Giải Rượu “nhanh Nhất” Ngày Tết Ai Cũng Phải Biết!
 • 5 Cách Giải Rượu Nhanh Đơn Giản Và Hiệu Quả
 • Top 14 Cách Giải Rượu Nhanh, Hiệu Quả Ngay Tại Nhà
 • Cách Giải Rượu Dân Gian Đơn Giản, Hiệu Quả

  --- Bài mới hơn ---

 • Lý Giải Khoa Học : Say Rượu Có Nên Xoa Dầu Gió Không ?
 • Các Cách Làm Giảm Nồng Độ Cồn Trong Hơi Thở Chỉ Là Ánh Trăng Lừa Dối
 • Cách Đánh Cảm Bằng Bạc Và Trứng
 • Xông Hơi Giải Cảm Bằng Dầu Gió Tại Nhà Hiệu Quả
 • Giảm Mỡ Bụng Bằng Dầu Gió Có Hiệu Quả Không? Giải Đáp Từ Chuyên Gia
 • Lá bỏng hay còn có tên gọi khác là cây sống đời, diệp sinh căn… Giống như tên gọi của nó, loại lá này được biết đến như một vị thuốc tự nhiên có khả năng trị vết bỏng rất tốt.

  Theo đông y, cây lá bỏng có tính mát, không độc, tác dụng tiêu viêm, tiêu độc, hoạt huyết, giảm đau, chỉ thống, tiêu thũng…ngoài việc dùng để trị bỏng nó còn được dùng để chữa sỏi thận, bệnh gút, huyết áp cao, đau đầu, giảm ho, chữa bệnh trĩ hay dùng để giải rượu.

  Cách làm: rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy vài lá bỏng, rửa sạch và giã nát, lọc lấy phần nước cốt.

  1 cốc nước lá bỏng có khả năng làm mất tác dụng của rượu trong cơ thể, chỉ sau khoảng 10-20 phút, người say sẽ nhanh chóng tỉnh táo trở lại.

  Làm 1 cốc nước chanh gừng đồng thời thêm 1-2 thìa cà phê mật ong sẽ rất tốt cho người say. Nó không chỉ giúp giải rượu mà còn giúp giảm thiểu những triệu chứng như đau nhức đầu, chóng mặt, cồn cào ruột gan, háo nước…sau cơn say.

  Cách làm: 1 cốc nước ấm, pha 2 thìa nước cốt chanh, gừng đập nhỏ, 1 thìa cà phê mật ong hoặc không dùng mật ong chúng ta có thể thay thế bằng chút muối.

  Có lẽ bạn chẳng bao giờ ngờ được rằng, 1 cốc nước ép rau muống cũng có thể đập tan cơn say rượu, giúp bạn nhanh chóng tỉnh lại.

  Cách làm: 500g rau muống tươi, rửa sạch, giã nát, vắt lấy nước cốt để uống. Mẹo dân gian này rất hữu hiệu trong việc giải quyết các trường hợp bị ngộ độc rượu.

  Cho người say uống 1 bát nước cháo loãng, hoặc trong khi uống rượu bạn nên làm 1 bát nước này. Chất cồn trong rượu gặp nước cháo loãng sẽ bị ngưng tụ lại khiến cơ thể không hấp thụ được chất cồn nữa, như vậy bạn sẽ lâu say hơn không chỉ thế nó còn giúp bảo vệ dạ dày khỏi các chất độc của rượu.

  Nguồn: cachgiairuou.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Những Cách Giải Rượu Dân Gian Thường Dùng
 • Dân Gian Chỉ Ra 7 Cách Giải Rượu Hiệu Quả
 • 5 Cách Giải Rượu Dân Gian Hiệu Quả Nhất
 • Một Số Cách Giải Rượu Dân Gian Thường Dùng
 • 10 Cách Giải Rượu Bia Hiệu Quả Nhất
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100