Top 6 # Xem Nhiều Nhất Cách Học Kế Toán Chi Phí Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Techcombanktower.com

Hướng Dẫn Kế Toán Hạch Toán Chi Phí Trả Trước Dài Hạn

Hướng dẫn kế toán hạch toán chi phí trả trước dài hạn – Chi phí trả trước dài hạn là gì? Kế toán phải hạch toán như thế nào đối với chi phí trả trước dài hạn. Khi hạch toán cần bảo đảm những nguyên tắc và quy định những khoản chi phí nào được hạch toán vào chi phí trả trước? Được áp dụng cho TT nào?

* Góc Khóa Học: Nơi tổ chức đào tạo các khóa học kế toán thuế theo thông tư mới nhất, với đội ngũ giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm trong việc áp dụng kiến thức và kinh nghiệm của mình nhằm truyền đạt cho học viên tham gia khóa học kế toán thuế có trải nghiệm cụ thể hơn – có kinh nghiệm làm với kế toán thuế tại tphcm. Đặc biệt, bạn có thể tham gia lớp học kế toán thuế để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ các chuyên gia, kế toán trưởng tại trung tâm.

A. Nguyên tắc kế toán:

– Việc tính và phân bổ CP trả trướ c vào CP SXKD trong kỳ kế toán phải căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại CP để lựa chọn phương pháp và tiêu thức hợp lý.

– Kế toán phải theo dõi chi tiết từng khoản CP trả trước theo từng kỳ hạn trả trước đã phát sinh, đã phân bổ vào các đối tượng chịu CP của từng kỳ kế toán và số còn lại chưa phân bổ vào CP.

– Đối với các khoản CP trả trước bằng ngoại tệ, trường hợp tại thời điểm lập báo cáo có bằng chứng chắc chắn về việc người bán không thể cung cấp hàng hoá, dịch vụ và DN sẽ chắc chắn nhận lại các khoản trả trước bằng ngoại tệ thì được coi là các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ và phải đánh giá lại theo tỷ giá chuyển khoản trung bình của NHTM nơi DN thường xuyên có giao dịch tại thời điểm báo cáo.

– Việc xác định tỷ giá chuyển khoản trung bình và xử lý chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại CP trả trước là khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được thực hiện theo quy định tại điều 52 Thông tư 133/2016/TT-BTC.

B. Kết cấu và nội dung phản ánh

– Số dư bên Nợ:

Bạn đang xem: Hướng dẫn kế toán hạch toán chi phí trả trước dài hạn

C. Phương pháp hạch toán kế toán

1. Hợp nhất kinh doanh không dẫn đến quan hệ công ty mẹ – công ty con, tại ngày mua nếu phát sinh lợi thế thương mại:

+ Nếu việc mua/bán khi hợp nhất kinh doanh được bên mua thanh toán bằng tiền hoặc các khoản tương đương tiền, ghi:

+ Nếu việc mua/bán khi hợp nhất kinh doanh được thực hiện bằng việc bên mua phát hành cổ phiếu, ghi:

Nợ các TK 131, 138, 152, 153, 155, 156, 211, 213, 217. . .Theo giá trị hợp lý của các tài sản đã mua Nợ TK 242 Chi tiết lợi thế thương mại Nợ TK 4112 Số chênh lệch giữa giá trị hợp lý nhỏ hơn mệnh giá cổ phiếu – nếu giá phát hành cổ phiếu theo giá trị hợp lý nhỏ hơn mệnh giá cổ phiếu Có TK 4111: Vốn đầu tư chủ sở hữu (theo mệnh giá) Có các TK 311, 315, 331, 341, 342,. . . Theo giá trị hợp lý của các khoản nợ phải trả và nợ tiềm tàng phải gánh chịu Có TK 4112 Số chênh lệch giữa giá trị hợp lý lớn hơn mệnh giá cổ phiếu – nếu giá phát hành cổ phiếu theo giá trị hợp lý lớn hơn mệnh giá cổ phiếu

2. Trả trước tiền thuê TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng theo phương thức thuê hoạt động và phục vụ hoạt động kinh doanh cho nhiều năm, ghi:

– TSCĐ thuê sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:

– TSCĐ thuê sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 242: Chi phí trả trước dài hạn Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có) Có các TK 111, 112, 152, 331, 334, 338,. . .

– Định kỳ tiến hành phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí SXKD, ghi:

Nợ các TK 623, 627, 635, 641, 642 Có TK 242: Chi phí trả trước dài hạn.

4. Công cụ, dụng cụ xuất dùng một lần có giá trị lớn và bản thân công cụ, dụng cụ tham gia sản xuất, kinh doanh trên một năm tài chính phải phân bổ nhiều năm:

– Khi xuất công cụ, dụng cụ, căn cứ vào phiếu xuất kho, ghi:

– Định kỳ tiến hành phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ đã xuất dùng theo tiêu thức hợp lý. Căn cứ để xác định mức chi phí phải phân bổ mỗi năm có thể là thời gian sử dụng hoặc khối lượng sản phẩm, dịch vụ mà công cụ tham gia kinh doanh trong từng kỳ hạch toán. Khi phân bổ, ghi:

5. Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh lớn, DN không thực hiện trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, phải phân bổ chi phí vào nhiều năm tài chính khi công việc sửa chữa lớn hoàn thành:

– Kết chuyển chi phí sửa chữa lớn vào tài khoản chi phí trả trước dài hạn, ghi:

– Định kỳ, tính phân bổ số chi phí sửa chữa lớn TSCĐ vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm tài chính, ghi:

6. Mua TSCĐ và bất động sản đầu tư theo phương thức trả chậm, trả góp:

– Khi mua TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình hoặc mua bất động sản đầu tư theo phương thức trả chậm, trả góp và đưa về sử dụng ngay cho hoạt động SXKD, hoặc để nắm giữ chờ tăng giá hoặc cho thuê hoạt động, ghi:

– Định kỳ, thanh toán tiền cho người bán, kế toán ghi:

– Định kỳ, tính vào chi phí theo số lãi trả chậm, trả góp phải trả, ghi:

Bài viết: Hướng dẫn kế toán hạch toán chi phí trả trước dài hạn

7. DN phát hành trái phiếu theo mệnh giá để huy động vốn vay, nếu DN trả trước lãi trái phiếu ngay khi phát hành, chi phí lãi vay được phản ánh vào bên Nợ TK 242 (Chi tiết lãi trái phiếu trả trước), sau đó phân bổ dần vào các đối tượng chịu chi phí:

– Tại thời điểm phát hành trái phiếu, ghi:

– Định kỳ, phân bổ lãi trái phiếu trả trước vào chi phí đi vay từng kỳ, ghi:

9. Khi kết chuyển chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động đầu tư XDCB khi hoàn thành đầu tư, bàn giao TSCĐ đưa vào sử dụng để phân bổ dần vào chi phí tài chính, ghi:

10. Định kỳ, khi phân bổ dần số chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động đầu tư XDCB vào chi phí tài chính, ghi:

11. DN trả trước dài hạn lãi tiền vay cho bên cho vay, ghi:

– Định kỳ, khi phân bổ lãi tiền vay theo số phải trả từng kỳ vào chi phí tài chính hoặc vốn hoá tính vào giá trị tài sản dỡ dang, ghi:

12. Chi phí phát sinh khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu:

Bài viết: Hướng dẫn kế toán hạch toán chi phí trả trước dài hạn

Tags từ khóa: chi phí trả trước ngắn hạn theo thông tư 200 – chi phí trả trước dài hạn là gì – tài khoản 242 theo thông tư 133 – chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn – tk 2421 – tài khoản 242 trên bảng cân đối kế toán – tài khoản 142 theo quyết định 48 – tài khoản 142 theo thông tư 200

Học Kế Toán Trực Tuyến Miễn Phí

Có rất nhiều cách để bạn nâng cao kinh nghiệm và khả năng làm kế toán của mình. Bạn có thể tham gia các khóa học kế toán thực hành trực tiếp nhưng nếu không có nhiều thời gian và kinh phí, bạn hoàn toàn có thể học kế toán trực tuyến miễn phí hay học qua các video chia sẻ nghiệp vụ kế toán trên youtube

Kế toán Lê Ánh có cung cấp cho các bạn rất nhiều khóa học kế toán online miễn phí như:

Học kế toán thuế miễn phí,

Học kế toán thực hành miễn phí hay

Học kế toán tổng hợp online miễn phí.

Học kế toán online là cách học được nhiều học viên lựa chọn vì tính linh hoạt của hình thức học này.

Bạn có thể học kiến thức kế toán mà không phải đến lớp, không mất công đi lại hay học ở bất kỳ đâu chỉ cần một máy tính có kết nối mạng.

Học viên vẫn được tương tác trực tiếp với giảng viên qua các phần mềm học trực tuyến hay học qua các video chia sẻ.

Được các kế toán trưởng nhiều năm kinh nghiệm hướng dẫn tận tình, các công việc kế toán phải làm trong doanh nghiệp, từ đó bạn tự hình thành cho mình kỹ năng, tác phong của một kế toán giỏi.

Hình thức học kế toán qua video sẽ có ưu điểm là bạn có thể học lúc rảnh rỗi, chủ động được thời gian và tiến trình học.

Tuy nhiên khi học kế toán tổng hợp online, nếu bạn không biết cách chọn lọc sẽ dẫn đến tình trạng không biết học cái gì trước, cái gì sau…Học kiểu chắp vá và không có một lộ trình rõ ràng thì bạn sẽ không thể thành thạo kế toán được.

Có nhiều cách để bạn có thể học kế toán miễn phí.

Bạn có thể học qua các bài viết dướng dẫn: Đây là cách rất hay để học hỏi kinh nghiệm từ những người giỏi về lĩnh vực kế toán trong việc xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh. Tuy nhiên, với cách này, bạn sẽ mất nhiều thời gian để tìm kiếm. Không chỉ vậy, bạn cần chọn lọc thông tin, tìm kiếm thông tin chính xác qua những kênh thông tin chính thống.

Bạn cũng có thể học qua video, clip hướng dẫn xử lý kế toán. Khi học kế toán qua video, bạn sẽ dễ dàng thực hành theo vì những video hướng dẫn thường ngắn, được quay cẩn thận giúp người đọc hiểu và làm được ngay. Tuy nhiên, cách học này cũng chỉ giải quyết nhất thời một vài vấn đề xảy ra trong kế toán vì vậy nếu bạn là người chưa biết gì thì cách học này không mang lại hiệu quả quá nhiều.

Cách thứ 3, bạn có thể đăng ký các khóa học kế toán online cho người mới bắt đầu.

Để học kế toán online cho người mới bắt đầu theo các phương pháp trên các bạn có thể theo dõi các bài viết chia sẻ nghiệp vụ kế toán ngay trên website chúng tôi hay đăng ký theo dõi kênh youtube chính thức của kế toán Lê Ánh để được thông báo và xem những video hướng dẫn chi tiết bởi những kế toán trưởng có nhiều năm kinh nghiệm thực tế đang giảng dạy tại các lớp học kế toán thực hành tại Trung tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC5WisImT515ct6yxjk4LNoQ

Những video chia sẻ từ cơ bản đến nâng cao giúp các bạn nắm được những kiến thức cơ bản của kế toán sau đó mới hướng dẫn thực hành trên các nghiệp vụ kế toán phát sinh thực tế tại các doanh nghiệp

Đây là những phương pháp giúp bạn không mất bất kỳ chi phí nào mà vẫn có thể học và hiểu về kế toán. Tuy nhiên, học kế toán online miễn phí sẽ mất rất nhiều thời gian, đòi hỏi bạn phải có sự kiên trì. Nhược điểm của việc học miễn phí là bạn sẽ phải học theo những video đã có mà không có sự đánh giá, không biết mình thiếu cái gì.

Nếu bạn là người có mong muốn theo đuổi nghề kế toán mà không có thiều thời gian, muốn tiết kiệm chi phí thì nên cân nhắc các khóa học kế toán online mất phí, nhưng mang lại hiệu quả cao. Những bài giảng được thiết kế bài bản giúp học viên có thể làm được việc ngay sau khóa học.

a. Khóa học kế toán trực tuyến tương tác trực tiếp với giảng viên

Với các khóa học này, học viên vẫn được tương tác trực tiếp với giảng viên, đặt câu hỏi và được giải đáp ngay trong buổi học. Chỉ khác với hình thức học truyền thống là học viên không phải tới lớp.

Ngoài ra, sau những buổi học trung tâm đăng video quay lại buổi học lên nhóm lớp để các bạn học viên ôn lại bài, hay những bạn bỏ lỡ buổi học vẫn có thể xem lại để không bỏ sót kiến thức.

Học theo hình thức online học viên vẫn nhận được những ưu đãi như:

Tặng phần mềm kế toán máy Misa bản quyền full chức năng

Được kết nối tuyển dụng sau khóa học,

Được nhận chứng nhận mang tính pháp lý của trung tâm hay

Hỗ trợ kinh phí học và thi các chứng chỉ kế toán trưởng, tổng hợp phôi bằng của Bộ tài chính do Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam cấp.

b. Các khóa học kế toán online qua video đóng gói sẵn

Ưu điểm của việc học kế toán qua video là có thể chủ động thời gian học. Thêm nữa là học phí của những khóa học này sẽ thấp hơn nhiều so với khi học trực tiếp hay học trực tuyến với giảng viên

Sự khác biệt của các khóa học kế toán qua video ở Lê Ánh là:

Giảng viên 100% là kế toán trưởng có 10 – 20 năm kinh nghiệm, khả năng sư phạm tốt giúp việc học kế toán online không bị nhàm chán.

Khi học qua video, các bạn gần như được cầm tay chỉ việc vì các giảng viên sẽ trực tiếp làm từng bước và quay lại màn hình làm việc giúp các bạn dễ hình dung hơn và có thể nhanh chóng làm theo.

Các video hướng dẫn tại Kế toán Lê Ánh đều được trau chuốt về âm thanh, hình ảnh chất lượng cao kèm theo phụ đề để thuận tiện nhất cho việc học online tại nhà của bạn.

Đặc biệt, Giảng viên sẽ thường xuyên tương tác với học viên và có hệ thống mục tiêu học tập, bài tập về nhà, đánh giá học viên qua các bài test định kỳ,… tạo môi trường học online cũng như học thực tế. Điều này giúp rút ngắn bớt khoảng cách về chất lượng giữa cách học offline truyền thống và học online.

Học phí chỉ từ 249.000 – 999.000 đồng cho mỗi khóa học chất lượng.

Các khóa học kế toán online hiện có ở trung tâm đó là:

Khóa học Kế toán dành cho người mới bắt đầu

hóa học kế toán tổng hợp trên phần mềm Misa

Khóa học kế toán tổng hợp trên phần mềm Excel

Khóa học Phân tích Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Khóa học Làm chủ Hóa đơn và xử lý các tình huống của hóa đơn

Khóa học Tối ưu tiền lương, bảo hiểm và thuế TNCN

Kinh nghiệm chọn khóa học kế toán phù hợp với mình đó là bạn xác định kinh nghiệm, kiến thức kế toán của mình, sau đó, tìm hiểu các nội dung của khóa học và lựa chọn khóa học phù hợp với trình độ của mình. Cụ thể:

Nếu bạn chưa có kinh nghiệm kế toán, họặc làm trái ngành, bạn phù hợp với khóa học kế toán online cho người mới bắt đầu

Nếu bạn đã làm thành thạo kế toán tổng hợp nhưng lại chưa có kinh nghiệm về thuế, bạn nên lựa chọn khóa học kế toán thuế chuyên sâu (Để biết thêm về nội dung khóa học kế toán thuế chuyên sâu bạn vui lòng truy cập website chúng tôi

4. Một số phản hồi học viên về khóa học kế toán tại Lê Ánh

Video phản hồi học viên tại lớp học kế toán Lê Ánh

Bạn Thùy Giang-K27 có chia sẻ như sau:

“Thầy dạy rất nhiệt tình, cả lớp đều theo được. Em chưa thấy chỗ nào mà nhiệt tình như chỗ chị. Thầy bảo quan trọng sau này ra còn hỗ trợ những khúc mắc khi đi làm nữa”

Bạn Hải Đăng cũng chia sẻ rằng:

” Lớp học chất lượng, mình đang đi học lớp này được 5 buổi rồi. thực sự mình thấy rất thích cách dạy và hướng dẫn của cô. Lớp học không quá đông, lớp mình đang học là có 7 người, nên cô quân tâm sát sao từng người một, nói chung mình thấy rất đáng đồng tiền bỏ ra”

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành tốt nhất Hà Nội và TPHCM

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu ở Hà Nội và TPHCM, nếu bạn quan tâm đến các khoá học này, vui lòng truy cập địa chỉ web: chúng tôi

Tài Liệu Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm

TÀI LIỆU KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.

c. Giá thành sản phẩm:– Khái niệm: + Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền các chi phí tính cho một khối lượng sản phẩm nhất định đã hoàn thành. + Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh kết quả của việc sử dụng tài sản, vật tư, lao động và tiền vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh. Giá thành còn là căn cứ quan trọng để định giá bán và xác định hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh.– Phân loại giá thành sản phẩm: + Giá thành kế hoạch: là giá thành được tính trên cơ sở chi phí sản xuất kế hoạch và sản lượng kế hoạch. Giá thành kế hoạch do phòng kế toán lập.

Giá thành kế hoạch = Tổng chi phí sản xuất kế hoạch Tổng sản lượng kế hoạch

Giá thành kế hoạch là mục tiêu mà doanh nghiệp cần phải đạt được và nó là căn cứ giúp cho việc tổ chức công tác phân tích tình hình thực hiện công tác giá thành. + Giá thành định mức: là giá thành được xây dựng trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành và chỉ tính cho một đơn vị sản phẩm. Dựa và định mức chi phí cho một đơn vị sản phẩm người ta có thể dễ dàng hơn trong việc lập kế hoạch giá thành. Tác dụng của giá thành định mức là căn cứ để thực hiện tiết kiệm trong sử dụng vật tư, tiền vốn của doanh nghiêp. + Giá thành thực tế: là giá thành sản phẩm do kế toán tính toán dựa trên chi phí sản xuất thực tế và sản lượng thực tế được xác định. Căn cứ để tính giá thành thực tế là chi phí sản xuất thực tế phát sinh và khối lượng thực tế hoàn thành. Tác dụng: + Làm căn cứ để xác định kết quả thực tế. + Là một trong những căn cứ để phân tích tình hình thực tế kế hoạch.

d. Sự giống và khác nhau giữa chi phí sản xuất và giá thành: – Giống nhau: đều là biểu hiện bằng tiền về lao động sống và lao động hóa trong quá trình sản xuất. – Khác nhau: + Về thời gian: chi phí sản xuất gắn liền với từng thời kỳ, còn giá thành sản phẩm gắn với thời hạn hoàn thành sản phẩm. + Có nhiều chi phí phát sinh trong kỳ nhưng chưa có sản phẩm hoàn thành do đó chưa có giá thành. + Có những chi phí được tính vào giá thành nhưng không được tính vào chi phí kỳ này. + Mối quan hệ chi phí và giá thành sản phẩm: Chi phí là cơ sở để tính giá thành. Giá thành là thước đo chi phí sản xuất mà doanh nghiệp bỏ ra để có được khối lượng hoàn thành.

Tổng giá thành = Chi phí dở dang + Chi phí sản xuất phát sinh – Chi phí dở dang sản phẩm đầu kỳ trong kỳ cuối kỳ

2. Ý nghĩa kế toán giá thành sản phẩm. – Kế toán giá thành xác định đầy đủ, chính xác các loại chi phí, từ đó xác định giá thành thực tế của sản phẩm làm cơ sở để xác định giá bán. – Kế toán giá thành góp phần quản lý một cách chặt chẽ, nhằm tiết kiệm được vật tư, nhân công, góp phần làm giảm giá thành, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.3. Nhiệ m vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. – Xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp và yêu cầu của công tác quản lý. – Tổ chức hạch toán các loại tài khoản kế toán để hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho mà doanh nghiệp đã lựa chọn. – Tổ chức đánh giá khối lượng sản phẩm dở dang khoa học, hợp lý, xác định giá thành và hạch toán giá thành sản xuất trong kỳ một các đầy đủ và chính xác.

Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Hạch Toán Kế Toán Tiền Lương

Học kế toán cần nắm vững cách hạch toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương để phục vụ doanh nghiệp. Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách hạch toán tiền lương theo quy định mới nhất.

1. Nguyên tắc hạch toán tiền lương

– Hợp đồng lao động – Hồ sơ tham gia bảo hiểm – Bảng chấm công hoặc phiếu xác nhận sản phẩm và khối lượng công việc hoàn thành (Nếu có) – Bảng tạm ứng lương (Nếu có) – Bảng tính thuế TNCN (Nếu có) – Bảng thanh toán tiền thưởng (Nếu có) – Bảng thanh toán lương và bảo hiểm

3. Tài khoản sử dụng

a. Tài khoản hạch toán tiền lương: TK 334: theo dõi các khoản tiền lương, tiền thưởng, các khoản có tính chất tiền lương khác phải trả cho người lao động. b. Tài khoản hạch toán các khoản trích theo lương: – TK 3382: Theo dõi kinh phí công đoàn – TK 3383: Theo dõi bảo hiểm xã hội – TK 3384: Theo dõi bảo hiểm y tế – TK 3389: Theo dõi bảo hiểm thất nghiệp (TT 200 sử dụng TK 3386)

4. Cách hạch toán tiền lương

Nợ TK 154 – Chi phí nhân công trực tiếp, chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí công nhân sử dụng máy thi công.

Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dỡ dang Nợ TK 6421 – Chi phí bán hàng

Nợ TK 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 334 – Phải trả người lao động .

Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dỡ dang Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp Nợ TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công (6231) Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung (6271) Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (6411)

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6421)

Có TK 334 – Phải trả người lao động

Nợ TK 154, 241, 6421, 6422: Tiền lương tham gia BHXH x 24% Có TK 3383 : Tiền lương tham gia BHXH x 18% Có TK 3384 : Tiền lương tham gia BHXH x 3% Có TK 3389 : Tiền lương tham gia BHXH x 1% Có TK 3382: Tiền lương tham gia BHXH x 2%

Nợ TK 241, 622, 623, 627, 641, 642: Tiền lương tham gia BHXH x 24% Có TK 3383: Tiền lương tham gia BHXH x 18% Có TK 3384 : Tiền lương tham gia BHXH x 3% Có TK 3386 : Tiền lương tham gia BHXH x 1% Có TK 3382: Tiền lương tham gia BHXH x 2%

Nợ TK 334 : Tiền lương tham gia BHXH x 10,5% Có TK 3383 : Tiền lương tham gia BHXH x 8% Có TK 3384 : Tiền lương tham gia BHXH x 1,5% Có TK 3389 : Tiền lương tham gia BHXH x 1%

Nợ TK 334 : Tiền lương tham gia BHXH x 10,5% Có TK 3383: Tiền lương tham gia BHXH x 8% Có TK 3384: Tiền lương tham gia BHXH x 1,5% Có TK 3386 : Tiền lương tham gia BHXH x 1%

Nợ TK 334 Có TK 3335

+ Khi nộp thuế:

Nợ TK 3335: Số thuế phải nộp

Có TK 111, 112

Giống QĐ 48

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

Có các TK 111, 112,…: số tạm ứng

Khi thanh toán tiền lương

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

Có các TK 111, 112,… (Trừ đi phần đã ứng trước)

Giống QĐ 48

– DN tính thuế GTGT theo pp khấu trừ, sản phẩm thuộc loại chịu thuế GTGT

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ (Giá bán chưa có thuế GTGT).

– DN tính thuế GTGT theo pp trực tiếp hoặc sản phẩm thuộc loại không chịu thuế GTGT

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ (Giá thanh toán).

Giống QĐ 48

Hiện tại trung tâm Lê Ánh đang đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu tại Hà Nội và TPHCM, để biết thêm thông tin chi tiết về các khoá học này, bạn vui lòng liên hệ theo số hotline: 0904.84.88.55 hoặc truy cập website: chúng tôi

Đăng ký khóa học

Hotline: 0904.84.88.55

Gửi thông tin thành công !!

Đã xảy ra lỗi, vui lòng thử lại sau !!

TRUYỀN HÌNH, BÁO CHÍ NÓI VỀ CHÚNG TÔI

Trung tâm Lê Ánh vinh dự được đài truyền hình Hà Nội và TPHCM đưa tin trên bản tin thời sự với tư cách là trung tâm đào tạo các khóa học kế toán, xuất nhập khẩu, hành chính nhân sự uy tín và chất lượng nhất trên thị trường hiện nay

Đăng ký khóa học

Hotline: 0904.84.88.55

Gửi thông tin thành công !!

Đã xảy ra lỗi, vui lòng thử lại sau !!