Top 9 # Xem Nhiều Nhất Cách Học Giỏi Môn Sinh Lớp 8 Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Techcombanktower.com

Bộ 75 Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Hóa Học Lớp 8

Bộ 75 đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 8

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 8

VnDoc xin trân trọng gửi tới các bạn bộ tài liệu tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 8 với mong muốn giúp các em học sinh, thầy cô giáo học tập và ôn luyện tốt cũng như có thêm tài liệu tham khảo, giúp học sinh được rèn luyện nhiều hơn, tìm những cách giải nhanh để học môn Hóa học lớp 8 được hiệu quả nhất.

Tổng hợp đề thi thử học sinh giỏi lớp 8 môn Toán năm 2013

Đề số 1

Bài 1: Hoà tan hoàn toàn 3,34 gam hỗn hợp hai muối cabonat kim loại hoá tri II và hoá trị III bằng dung dịch HCl dư ta được dung dịch A và 0,896 lít khí ở đktc. Tính khối lượng muối có trong dung dịch A.

Bài 2: Khử m gam hỗn hợp X gồm các oxit CuO, FeO, Fe 2O 3 và Fe 3O 4 bằng khí CO ở nhiệt độ cao, người ta thu được 40 gam chất rắn Y và 13,2 gam khí CO 2. Tính giá trị của m.

Bài 3: Ngâm một vật bằng Đồng có khối lượng 15 gam dung dịch có chứa 0,12 mol AgNO 3. Sau một thời gian lấy vật ra thấy khối lượng AgNO 3 trong dung dịch giảm 25%. Tính khối lượng của vật sau phản ứng.

Bài 4: Cho 3,78 gam bột Nhôm phản ứng vừa đủ với dung dịch muối XCl3 tạo thành dung dịch Y giảm 4,06 gam so với dung dịch XCl 3. Tìm công thức của muối XCl 3.

Bài 5: Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na 2CO 3 và NaHCO 3 cho đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi được 69 gam chất rắn. Tính thành phần phần % khối lượng của các chất trong hỗn hợp.

Bài 6: Lấy 3,33 gam muối Clorua của một kim loại chỉ có hoá trị II và một lượng muối Nitrat của kim loại đó có cùng số mol như muối Clorua nói trên, thấy khác nhau 1,59 gam. Hãy tìm kim loại trong hai muối nói trên.

Bài 7: Cho 14,5 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe và Zn vào dung dich H 2SO 4 loãng dư tạo ra 6,72 lít H 2 đktc. Tính khối lượng muối Sunfat thu được.

Bài 8: Hoà tan m gam hỗn hợp A gồm Sắt và kim loại M (có hoá trị không đổi) trong dung dịch HCl dư thì thu được 1,008 lít khí đktc và dung dịch chứa 4,575 gam muối khan. Tính giá trị của m.

Bài 9: Cho 0,25 mol hỗn hợp KHCO 3 và CaCO 3 tác dụng hết với dung dịch HCl. Khí thoát ra được dẫn vào dung dịch nước vôi trong dư, thu được a gam kết tủa. Hãy tính giá trị của a.

Bài 10: Cho 9,4 gam MgCO 3 tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl, Dẫn khí sinh ra vào dung dịch nước vôi trong. Hãy tính khối lượng kết tủa thu được.

Bài 11: Cho 1,78 gam hỗn hợp hai kim loại hoá tri II tan hoàn toàn trong dung dịch H 2SO 4 loãng, giải phóng được 0,896 lít khí Hiđrô đktc. Tính khối lượng hỗn hợp muối Sunfat khan thu được.

Bài 12: Hoà tan 4 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hoá trị II vào dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí H 2 ở đktc. Nếu chỉ dùng 2,4 gamkim loại hoá trị II thì dùng không hết 0,5 mol HCl. Tìm kim loại hoá trị II.

Bài 13: Cho 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg tác dụng hết với dung dịch H 2SO 4 loãng dư sau phản ứng thu được dung dịch A và V lít khí H2 đktc. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B. Lọc B nung trong không khí đến khối lượng khối lượng không đổi được m gam. Tính giá trị m.

Cách Học Tốt Môn Sinh Lớp 8

Embed Size (px)

1. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.comCCH HC TT MN SINH LP 8

2. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com MnSinh hc nm lp 8 l mt mn hc l thuyt , nm ny cc em c hc v c th con ngi bao gm cc b phn trn c th ngi v c ch hot ng ca n. Nhng hiu ht nhng l thuyt ny v lm tt th cc th nghim th l mt iu khng h n gin. Di ay trung tm gia s Nhn Tr xin chia s vi cc em hc sinh lp 8 cch hc mn sinh hiu qu. 3. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com Tptrung nghe ging Trong qu trnh hc tp trn lp, phi c gng nghe ging, v c hiu r vn th mi c kh nng vn dng tt (gi no vic y, tuyt i khng hc gi ny em tp mn khc ra hc, v cng mt lc hc hai mn s khng th hon thnh tt c mn no c). 4. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com chúng tôi kin thc ti lp C gng nm vng kin thc c bn ngay ti lp, khi v nh ch cn xem qua c th nh su bi hc. 5. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com chúng tôi h thng Nhng bi hc c ni dung di hoc c mi lin h vi nhau th nn tm tt bng s (s gip ta nm bi nhanh v n tp d dng). Khi bi mi c nhng lin quan n kin thc hc nn c gng lin h li bi c khc su kin thc, trnh nhm ln cc n v kin thc 6. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com chúng tôi nn hc vt Hc Sinh hc l phi hc hiu v t duy, khng nn hc t, hc vt, v cch ny s lm cc em b th ng trong khi hc, hc trc qun sau, lun mang cho mnh tm trng hoang mang lo s . Hc khng hiu qu m thi cng khng th t c im cao. 7. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com 5. Thc hiu qu hc tt mn hc ny cc em nn hnh thnh cho mnh phng php t hc, trc khi n lp phi son ht nhng cu hi trong sch gio khoa, ch ng trong hc tp, xp lch hc hp l. Khi hc bi lun t cu hi cho nhng g m mnh thc mc, t m, sau t tm cu tr li hoc nh n bn b. 8. Mi chi tit xin lin h : Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com

Cách Học Giỏi Môn Toán Lớp 12

Nhiều người nghĩ rằng môn toán là môn khó nhất nhưng thực tế đây là môn dễ học bởi không phải là môn “gạo bài”, nhiều lý thuyết. Có rất nhiều cách học giỏi môn toán lớp 12, chỉ cần bạn chú ý và tập trung một chút là được.

Toán lớp 12 là phần kiến thức quan trọng, cần phải học tốt. Đặc biệt đối với những bạn có ước mơ thi đại học thì phải biết cách học giỏi môn Toán, có bí quyết học đúng đắn. Học giỏi toán không phải là điều khó nhằn như nhiều bạn nghĩ mà hiểu bản chất của vấn đề thì mọi bài tập sẽ trở nên đơn giản.

Cách học giỏi môn toán lớp 12 đó là phải nắm chắc lý thuyết, định nghĩa. Dù không phải nhiều như các môn học khác, nhưng việc ghi nhớ định nghĩa, lý thuyết là một cách học tốt toán mà bạn bắt buộc phải áp dụng. Chỉ khi nhớ được các định nghĩa, tính chất thì bạn mới có thể áp dụng nó vào để chứng minh, giải thích kết quả.

Để nắm chắc lý thuyết thì không có cách nào khác là phải làm thật nhiều bài tập. Chỉ có như vậy thì mới nắm sâu sắc được vấn đề, áp dụng các định nghĩa, định lý phù hợp khi làm bài. Khi làm thật nhiều bài tập, bạn sẽ gặp nhiều dạng bài khác nhau, nhiều cách tiếp cận vấn đề khác nhau, đòi hỏi bạn phải tìm tòi, khám phá thì mới có thể giải được bài toán. Nếu số lượng bài tập mà bạn làm đủ lớn thì sau này, khi làm bài kiểm tra hay khi đi thi, nếu gặp lại các dạng bài ấy, bạn sẽ dễ dàng tìm ra phương pháp giải toán mà không cần phải vò đầu bứt tai nữa.

Các cụ thường có câu, “cần cù bù thông minh”, do vậy, tự giác học tập là cách học giỏi môn Toán lớp 12 nói riêng cũng như các môn khác một cách hiệu quả. Không chỉ làm theo những gì thầy cô giao mà phải có tinh thần tự học cao độ. Để thực sự chiếm lĩnh được kiến thức toán học thì bạn hãy đặt mục tiêu cho mình: Làm được tất cả các dạng bài từ dễ đến khó. Để làm được như vậy, bạn cần kiên nhẫn ôn lại những kiến thức cơ bản và làm những bài tập đơn giản trước.

Cách học giỏi môn toán lớp 12 đó là nuôi dưỡng niềm đam mê, yêu thích Toán học và đặt mục tiêu trong tương lai để hướng đến và gắng sức đặt được ước mơ. Nhiều bạn trẻ yêu Toán học đến nỗi mà không giải được một bài toán là cảm thấy khó chịu, ăn không ngon, ngủ không yên, đến khi tìm được cách giải thì mới thôi. Nếu quyết tâm như vậy thì chẳng mấy chốc bạn sẽ học giỏi môn Toán.

Trung Tâm Gia sư đại học sư phạm

SĐT: 0906 837 147

Website: trungtamgiasudaihocsupham.com

Email: giasudhsp2016@gmail.com

Làm Thế Nào Để Học Giỏi Môn Hóa Lớp 8

Để giúp các em có những định hướng rõ ràng và nắm chắc kiến thức ngay từ đầu gia sư Hóa tại Hà Nội xin chia sẻ với các em một số kinh nghiệm học tốt môn Hóa 8.

– Vậy để viết ra được một nguyên tử, nguyên tố hóa học nào đó một cách dễ dàng, ngắn gọn súc tích thì chúng ta cần phải có công thức hóa học. Vì vậy các em phải thuộc tên các nguyên tố, kí hiệu hóa học của chúng trong bảng sách giáo khoa trang 42.

Các em thân mến, phản ứng hóa học chính là đặc trưng của môn hóa đòi hỏi chúng ta phải nắm được bản chất mới làm được bài tập và học tốt được môn hóa. Vậy làm thế nào để học tốt phần này? Mỗi chất đều có các phản ứng đặc trưng riêng, những chất có tính chất hóa học tương tự nhau sẽ nằm trong cùng một nhóm trong bảng tuần hoàn. Nên khi đã viết được một phương trình phản ứng các em hãy viết phương trình tương tự từ các chất tương tự nhau, rồi dựa vào hóa trị để cân bằng thì sẽ nhớ rất kĩ. Ví dụ như K với Na có tính chất tương tự nhau, khi viết được phương trình K tác dụng với nước:

2K + 2H2O → 2KOH + H2

Thì cũng dễ dàng viết được phương trình Na tác dụng với nước.

Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Viết phương trình xong nhớ cân bằng, ghi rõ điều kiện nếu có, chú ý mối quan hệ giữa các chất, l àm bài tập thật nhiều, viết đi viết lại thật nhiều cũng là cách nhớ và viết thông thạo phương trình hóa học.

Phần bài tập của chương trình lớp 8 không khó, chỉ mới dừng lại ở việc nhận biết các chất, viết phương trình phản ứng, tính số mol, tính các nồng độ dung dịch… Tuy nhiên, m uốn làm nhanh các bài tính toán này các em cần biết một số phương pháp giải phù hợp với từng dạng bài như: Phương pháp bảo toàn khối lượng, phương pháp tăng giảm khối lượng, phương pháp bảo toàn electron…

Đối với phần nhận biết, nhận biết các chất phải dựa vào phản ứng đặc trưng và có các hiện tượng như có chất kết tủa tạo thành sau phản ứng, đổi màu dung dịch, giải phóng chất khí có mùi hoặc có hiện tượng sủi bọt khí, hoặc một sổ tính chất vật lý. Vậy nên các em hãy nhớ tính chất của các chất đặc trưng, hiện tượng, tính chất vật lý của chúng khi phản ứng từ đó tìm ra cái khác biệt.