Top 13 # Xem Nhiều Nhất Cách Giải Toán Logarit Bằng Máy Tính / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Techcombanktower.com

Cách Giải Phương Trình Logarit Bằng Máy Tính / 2023

CÁCH GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT BẰNG MÁY TÍNH

Phương trình logarit hay phương trình bất kỳ đều có thể sử dụng chức năng TABLE hoặc SHIFT + SOLVE để tìm nghiệm gần đúng. Để thực hiện, chúng ta tiến hành theo 2 bước như sau:

Dùng chức năng TABLE để tìm khoảng chứa nghiệm.

Dùng tiếp TABLE để ra nghiệm gần đúng

hoặc dùng chức năng SHIFT + SOLVE để tìm nghiệm gần đúng.

VÍ DỤ MINH HỌA

Tính tích các nghiệm của phương trình sau

Hướng dẫn:

Bấm MODE 8 nhập hàm số

Chọn START  là 0, chọn END là 29, chọn STEP là 1.

Chúng ta dò cột f(x) để tìm những khoảng hàm số đổi dấu. Chẳng hạn như hình trên thì khoảng (1;2) hàm số đổi dấu từ âm sang dương.  Vậy trên khoảng này hàm số có ít nhất một nghiệm. Khoảng (0;1) có thể có nghiệm. Ta thấy các giá trị tiếp theo như f(3), f(4)… có xu hướng tăng (hàm đồng biến). Vậy ta chỉ còn 2 khoảng cần xét.

Bấm AC và dấu = để làm lại các bước trên nhưng với khoảng (0;1) và (1;2).

Với khoảng (0;1) ta chọn START 0 END 1 STEP 1/29. Ta được khoảng (0;0,0344) có thể có nghiệm.

Tiếp tục như vậy với khoảng (0;0,0344) ta chọn START 0 END 0,0344 STEP 0,0344/29 ta được nghiệm gần đúng thứ nhất.

Muốn nghiệm chính xác hơn nữa ta lặp lại với STRAT 0,0189 END 0,0201 STEP (0,0201-0,0189)/29, ta được:

Bộ đề thi Online các dạng có giải chi tiết: Hàm số lũy thừa – Mũ – Logarit

Như vậy nghiệm gần đúng thứ nhất là 0,01997586207.

Hoàn toàn tương tự như vậy với khoảng (1;2). Sau vài ba lần bấm máy tôi thu được một nghiệm gần đúng nữa là 1,852482759

Bây giờ thì bấm tích hai số này với nhau thôi phải không nào.

So với các phương án ta thấy gần với phương án C nhất. Vậy ta chọn C.

Giải Toán Bằng Máy Tính Casio Fx / 2023

Hướng dẫn giải toán trên máy tính Casio Fx-570Vn Plus

Hướng dẫn giải toán bằng máy tính Casio Fx-570Vn Plus

Giải toán bằng máy tính Casio Fx 570VN Plus là một giải pháp tối ưu cho những học sinh cấp phổ thông, sinh viên, kỹ sư chuyên ngành toán học, thi học sinh giỏi toán, học sinh giỏi máy tính casio. Máy tính casio Fx 570VN Plus là được đánh giá là sản phẩm nên sử dụng trong dạy và học để cho ra kết quả chính xác và nhanh nhất.

Bằng cách cài đặt sẵn các chương trình tính toán của một số bài toán số học nên việc giải toán bằng máy tính Casio Fx 570VN Plus chỉ gói gọn trong một và hai thao tác đơn giản.

Mua máy tính bỏ túi Casio FX-570VN Plus 1. Tìm thương và số dư

Giải toán bằng máy tính casio Fx570VN Plus cho phép tìm thương và số dư của hai số tự nhiên không chia hết cho nhau

Trường hợp số tự nhiên a không chia hết cho số tự nhiên b (a không quá 10 chữ số)

B1: Nhập số bị chia a

B2: Bấm tổ hợp lệnh tìm thương và số dư [“ALPHA” “¸R”]

B3: Nhập số chia b và bấm “=” để xem kết quả

Vd: Tìm thương và số dư của số 2572012 khi chia cho số 209, ta thực hiện như mà hình bên dưới

Lệnh tìm thương và số dư

Trường hợp số tự nhiên a không chia hết cho số tự nhiên b (a hơn 10 chữ số)

Trường hợp số bị chia có hơn 10 chữ số, khi đó máy sẽ không thực hiện chương trình tính thương và dư như ở trường hợp trên mà trở về dạng thức thông thường. Muốn tìm số dư trường hợp này ta thao tác như sau:

B1: Gán số bị chia a và số chia b vào hai chữ cái A và B

[Nhập số a “SHIFT” “STO” “A”]

[Nhập số b “SHIFT” “STO” “B”]

B2: Thực hiện lệnh chia số a cho số b

[“ALPHA” “A” “ALPHA” “¸R” “ALPHA” “B” “=”]

B3: Lấy phần nguyên của kết quả chia

[“ALPHA” “Int” “ANS” “=”]

B4: Tìm số dư [“ALPHA” “A” “-” “ALPHA” “B” “ANS” “=”]

VD: Tìm số dư trong phép chia 301989301989 : 151989

Giải toán bằng máy tính Casio Fx 570VN Plus như sau:

[301989301989 “SHIFT” “STO” “A”]

[151989 “SHIFT” “STO” “B”]

[“ALPHA” “A” “ALPHA” “¸R” “ALPHA” “B” “=”] 1988915,514

[“ALPHA” “Int” “ANS” “=”] 1988915

[“ALPHA” “A” “-” “ALPHA” “B” “ANS” “=”] 78054

2. Tìm ước số chung lớn nhất (GCD)

Tính năng được lặp trình sẵn trên máy tính nên chỉ cần 2 thao tác giải toán bằng máy tính Casio Fx 570VN Plus sẽ cho ra kết quả nhanh chóng và chính xác

B1: Khai báo lệnh GCD bấm: [“ALPHA” “GCD”]

B2: Khai báo số cách nhau bằng dấu “,” bằng cách bấm phím [“SHIFT” “,”]

B3: Bấm “=” xem kết quả

Vd: Tìm USCLN của 2 số 2345432005 và 974509801

3. Tìm bội số chung nhỏ nhất (LCM)

Tương tự như thao tác tìm USCLN , giải toán bằng máy tính Casio Fx 570VN Plus cho bài toán tìm BCNN cũng sử dụng lệnh tìm LCM và nhập các số cách nhau bằng dấu “,”

Thao tác:

B1: Khai báo lệnh LCM bấm: [“ALPHA” “LCM”]

B2: Khai báo số cách nhau bằng dấu “,” bằng cách bấm phím [“SHIFT” “,”]

B3: Bấm “=” xem kết quả

4. Tính số thập phân vô hạn tuần hoàn

Dạng toán này xuất hiện trong chương trình học lớp 7. Dạng toán yêu cầu chuyển đổi một số thập phân vô hạn tuần hoàn sang phân số. Đây là một trong số 36 tính năng mới được Casio cải tiến trong phiên bản Fx 570VN Plus cho phù hợp với giáo trình toán học Việt Nam. Bằng cách cài đặt sẵn lệnh trên máy, giải toán bằng máy tính Casio Fx 570VN Plus dạng toán này chỉ cần thao tác 3 bước:

B1: Nhập phần phía trước phần tuần hoàn

B2: Chọn lệnh [“ALPHA” “] và nhập phần tuần hoàn vào con trỏ

B3: Bấm “=” và nhận kết quả

5. Tính giá trị đa thức

Đây là dạng toán dùng trong chương trình toán học lớp 8. Đây cũng là một trong 36 tính năng được cải tiến trong phương pháp giải toán bằng máy tính Casio Fx 570VN Plus.

Để tính tìm giá trị đa thức trên Casio Fx 570VN Plus sử dụng lệnh “CALC”

Biết P(1)=1, P(2)=4, P(3)=9, P(4)=16, P(5)=25

Tính P(6), P(7)

Lời giải:

Theo giả thiết ta có P(x)= (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5) + x 2

Giải toán bằng máy tính Casio Fx 570VN Plus

B1: Nhập biểu thức vào màn hình tính

B2: Thực hiện lệnh tính giá trị đa thức

[“CALC” 6 ] = 156

[“CALC” 7] = 6496

6. Tính ma trận với phương pháp giải toán bằng máy tính Casio Fx 570VN Plus

Tính ma trận là dạng toán nằm trong chương trình giáo dục bậc phổ thông và Cao đẳng, Đại học ở Việt Nam.

Tính ma trận với phương pháp giải toán trên máy tính Casio fx-570VN PLUS

Tính toán với ma trận băng phương pháp thủ công, kể cả những ma trận đơn giản nhất cũng mất khá nhiều thời gian cho phép toán nhân và cộng và rất dễ nhầm lẫn. Trong khi đó, giải toán trên Casio Fx 570VN Plus có thể giải quyết nhanh gọn và cho kết quả chính xác nhờ tính năng này đã lập trình sẵn trên máy.

B1: Khai báo ma trận trên Casio Fx 570VN Plus

[“MODE” 6]

B2: Lựa chọn ma trận cần tính toán và loại kích thước của ma trận. Cần khai báo ma trận với kích thước nào thì bấm vào số tương ứng hiện thị trên màn hình.

Chọn kích thước ma trận tương ứng

B3: Khai báo các hệ số của ma trận.

Khai báo các hệ số từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, mỗi số cách nhau bằng phím “=”

VD: Để khai báo ma trận A= ta bấm như sau:[1 = (-2) = 3 = 4 = 2 = (-1) = 0 = 5 = 4]

B4: Bấm phím [“SHIFT” 4 2 (DATA)] để tiếp tục khai báo ma trận B

B5: Giống như khai báo ma trận A, chọn loại ma trận và kích thước tương ứng theo số thứ tự trên màn hình hiển thị.

B6: Khai báo hệ số ma trận B

B7: Cho lệnh quay về màn hình tính toán ma trận [“AC” “SHIFT” 4]

B8: Tính toán theo yêu cầu đề bài

Vd: Tính tích AB: [3 “x” “SHIFT” “4” “4”=] ta nhận được kết quả

Trong đó:

3 là ma trận A (MatA)

SHIFT 4: trở về bản tính toán với ma trận,

4 là ma trận B (MatB)

B9:Thao tác [“AC” “SHIFT” “4”] để trở về bảng tính toán ma trận và tiếp tục thực hiện tính toán

7. Giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn theo phương pháp giải toán bằng máy tính Casio Fx 570VN Plus

Trước khi giải dạng toán này trên máy tính Casio Fx 570VN Plus, cần phải đưa hệ phương trình về dạng chính tắc

Thao tác giải bất phương trình trên máy tính Casio Fx 570VN Plus

B1: Chọn lệnh giải phương trình bậc nhất 2 ẩn [“MODE” “5” “1”]

Chọn lệnh giải phương trình bậc nhất 2 ẩn, màn hình hiển thị

B2: Khai báo các hệ số của phương trình, các hệ số cách nhau bằng dấu “=”

B3: bấm tiếp “=” để xem kết quả. Có 4 trường hợp:

Phương trình 1 nghiệm (x)

Phương trình 2 nghiệm (x và y)

Phương trình vô nghiệm (No-Solution)

Phương trình vô số nghiệm (infinite Solution).

Giải Toán Trắc Nghiệm Bằng Máy Tính Bỏ Túi / 2023

Để giải những đề thi thử trắc nghiệm môn Toán dễ dàng, việc thông thạo kỹ năng sử dụng máy tính bỏ túi là điều cực kỳ cần thiết. Ở hình thức thi tự luận, việc trình bày cẩn thận, từng bước, từng bước một sẽ mang lại kết quả tốt thì ở cách thi trắc nghiệm khách quan, tốc độ và sự chính xác ở kết quả mới là quan trọng. Hình thức thi này thử thách độ nhạy của học sinh với các dạng toán tuy nhiên nó giúp học sinh dễ dàng kiểm tra được đáp án chính xác nhờ công cụ máy tính bỏ túi.

Giải toán trắc nghiệm bằng máy tính bỏ túi dần phát triển mạnh khi dòng máy Casio fx 500MS được tung ra thị trường. Với việc giải quyết những công thức rắc rối cũng như phát triển những thuật toán thông minh, học sinh có thể dễ dàng giải những bài toán với nhiều cách khác nhau và khám phá ra kết quả trong thời gian rất nhanh. Các kỳ thi giải toán trên máy tính cũng từ đó mà phát triển rất mạnh.

Ba năm gần đây, ĐHQG Hà Nội đã tiên phong trong việc tuyển sinh bằng hình thức trắc nghiệm môn Toán. Vì thế việc giải toán trắc nghiệm bằng máy tính bỏ túi cũng bắt đầu được chia sẻ nhiều trong cộng đồng học sinh. Để giúp các bạn có thể cơ bản bắt đầu sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán và đặc biệt là thành thạo kỹ năng này để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông sắp tới, Study Online – Học Trực Tuyến cùng Alfazi – Giải bài trực tuyến đã tổng hợp những tài liệu bổ ích và những phương pháp giải nhanh, hiệu quả.

1. Kỹ thuật giải nhanh toán trắc nghiệm trên máy tính bỏ túi

2. Kinh nghiệm giải toán trắc nghiệm bằng máy tính bỏ túi

3. Ứng dụng máy tính bỏ túi trong giải toán – thầy Nguyễn Bá Tuấn

4. Hướng dẫn giải toán trắc nghiệm bằng máy tính bỏ túi fx-570VN Plus dành cho các lớp 10-11-12

Tổng Hợp Kiến Thức Về Logarit Và Cách Giải Toán Logarit / 2023

Trong trường hợp đơn giản logarit là đếm số lần lặp đi lặp lại của phép nhân.

Logarit – Lịch sử và ứng dụng

Logarit xuất hiện nhằm đáp ứng nhu cầu tính toán vào thế kỉ XVI – XVII, đặc biệt ứng dụng trong lĩnh vực thiên văn và địa lí. Thực tế thời kỳ đó đòi hỏi phải tính toán nhanh và tương đối chính xác các công thức nhân, chia, căn bậc hai,…. Để giải quyết vấn đề này, công thức logarit ra đời giúp đơn giản hóa các phép tính có số hạng rất lớn (được công bố năm 1614 bởi John Napier).

Khi nhắc đến công thức logarit điều đầu tiên bạn sẽ liên tưởng đến việc giải các bài tập trong chương trình trung học phổ thông. Tuy nhiên, ngoài việc hỗ trợ giải quyết những bài toán khó, logarit còn góp phần giải mã những số liệu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như khảo cổ, nông nghiệp, khoa học địa chất, nhân khẩu học,…

Và đặc biệt là ứng dụng trong kinh tế, giúp giải quyết các bài toán về lãi suất gửi tiền vào ngân hàng, vay và trả góp.

Ứng dụng logarit trong tính lãi suất ngân hàng. (Ảnh: Internet)

Với rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống cũng như trong nghiên cứu khoa học, logarit được đưa vào chương trình học của lớp 12. Mặc dù tới năm cuối cùng của phổ thông các bạn học sinh mới được tiếp xúc với công thức này nhưng nó đã trở thành yếu tố quan trọng trong chương trình học cũng như trong các kỳ thi lớn như học sinh giỏi tỉnh, quốc gia, kì thi trung học phổ thông quốc gia,…

Định nghĩa logarit được xác định như sau:

Trong đời sống và nghiên cứu chúng ta thường thấy và sử dụng 2 dạng logarit là logarit cơ số 10 và logarit cơ số e.

Logarit cơ số 10 hay còn gọi là logarit thập phân có ký hiệu logb. Ví dụ logarit cơ số 10 của 1000 được viết thành log1000.

Công thức logarit

Bảng công thức logarit. (Ảnh: Internet)

Các dạng toán có thể dùng công thức logarit để giải

Dạng 1: Dạng cơ bản sử dụng định nghĩa và các quy tắc để tính logarit.

Dạng 2: Phương pháp đưa về cùng cơ số

Sử dụng các quy tắc để đưa phương trình đã cho về dạng 2 vế có cùng cơ số a.

Dạng 3: Biến đổi đưa về phương trình tích

Phương trình tích có dạng:

Công thức logarit trên máy tính cầm tay

Hiện nay, kì thi trung học phổ thông quốc gia đã chuyển sang thi trắc nghiệm. Trung bình một bài toán cần 1,8 phút để giải quyết, với thời gian ngắn như vậy các bạn cần có trợ thủ đắc lực đó là máy tính cầm tay. Tuy nhiên, không phải loại máy tính nào cũng có đủ tính năng hỗ trợ tính toán các phương trình phức tạp như logarit.

Trong bài viết này, mình sẽ liệt kê một số máy tính và cách giải những bài toán điển hình.

Máy tính Casio fx 570ES PLUS là dòng máy tính mới nhất dành cho học sinh trung học và được phép mang vào phòng thi. Máy CASIO fx 570ES PLUS được nâng cấp từ dòng máy 570ES với nhiều tính năng vượt trội hơn. Ngoài khả năng giải quyết các bài toán cao cấp như tích phân, đạo hàm,… nó còn có thể tính logarit với cơ số bất kì.

Cách tính logarit với cơ số bất kì bằng máy tính Casio fx 570ES PLUS

Đầu tiên nhìn phía bên phải máy tính có nút , sau đó nhập số tương ứng nhấn (=) là sẽ ra kết quả ngay.

Máy tính CASIO fx570 VN Plus thuộc thế hệ máy mới, thông minh nhất hiện nay. Dòng máy tính này có 453 tính năng trong đó có 36 tính năng bổ sung cải thiện điểm yếu của máy tính Casio fx 570ES PLUS giúp giải quyết những bài toán khó hơn.

Máy tính CASIO fx570 VN Plus. (Ảnh: Internet)

Máy tính Casio fx570MS là máy tính lâu đời nhất dành cho học sinh cấp 2 , cấp 3. Máy tính sở hữu 401 tính năng hỗ trợ giải các phương trình bậc 2, bậc 3, hay đa phương trình cao cấp cùng với các hàm đạo hàm cấp cao, các hàm lượng giác,… và cũng có khả năng giải quyết một số bài toán logarit đơn giản.

Máy tính Casio fx570MS. (Ảnh: Internet)

Nhị thức Newton và các dạng bài tập thường gặp: (VOH) – Nhị thức Newton là chìa khóa mở đường cho sự phát triển của toán học cao cấp. Ở Việt Nam, Nhị thức Newton được ứng dụng giảng dạy cho lớp 11 và trong ngành giải tích toán học.