Top 18 # Xem Nhiều Nhất Cách Giải Rubik 3X3X3 Tầng 2 / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Techcombanktower.com

Cách Xoay Rubik 5X5X5 Nhanh Nhất, Dễ Như Giải Rubik 3X3X3 / 2023

1. Giải quyết các điểm hàng đầu và chéo

2. Giải các điểm dưới cùng

3. Giải các điểm còn lại (ở hai bên)

4. Hoàn thành các đường chéo trên và dưới

5. Hoàn thành các chữ thập còn lại (ở hai bên)

6. Liên kết cánh với các mảnh cạnh thích hợp của họ

7. Giải 3x3x3

U cho phía trên (Trên),

u cho lớp thứ 2 từ trên xuống (ngay dưới mặt trên),

L cho phía bên tay trái

l cho lớp thứ 2 ở phía bên tay trái

F cho mặt trước

f cho lớp thứ 2 ở phía trước

B cho mặt sau

R cho phía bên tay phải

r cho lớp thứ 2 ở phía bên tay phải

D cho phía dưới (phía dưới)

d cho lớp thứ 2 lên từ phía dưới (phía dưới) và

H cho lát cắt trung tâm ngang (giữa u và d).

Những con số:

Vì chữ thường L: l trông giống như số 1, nên một chữ cái có nghĩa là xoay mặt theo chiều kim đồng hồ một phần tư lượt. Một chữ cái có 2 theo sau nó có nghĩa là xoay hai bên (nửa vòng). Một chữ cái có dấu nháy đơn (‘) có nghĩa là quay mặt ngược chiều kim đồng hồ một phần tư lần lượt (a -1 có thể được sử dụng thay cho dấu nháy đơn, nhưng dấu nháy đơn chiếm ít không gian hơn).

Ví dụ, U F2f2 D ‘Ll có nghĩa là xoay mặt trên theo chiều kim đồng hồ một phần tư lần lượt, mặt trước và lớp thứ 2 từ phía trước theo chiều kim đồng hồ hai lần (nửa vòng), phía dưới (phía dưới) ngược chiều kim đồng hồ một phần tư và bên trái và lớp thứ hai từ bên trái theo chiều kim đồng hồ một phần tư lượt. Nhìn thẳng vào phía được chỉ định để xác định hướng nào là chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ.

Đối với lát cắt trung tâm H, nhìn vào khối lập phương qua mặt trên để xác định hướng theo chiều kim đồng hồ.

Các mảnh (xem khối Key ở trên):

Mảnh ở trung tâm của mỗi bên là mảnh trung tâm

Bên cạnh mỗi trung tâm là một mảnh “chéo” vì các mảnh chéo tạo thành một chữ thập hoặc + với mảnh trung tâm

Theo đường chéo từ mỗi mảnh trung tâm là bốn mảnh “điểm”

Mỗi bên của khối lập phương có năm mảnh dọc theo nó: Góc, Cánh, Cạnh, Cánh, Góc

Trong các hình, bất kỳ mảnh màu xám nào đại diện cho các mảnh không quan trọng và có thể là bất kỳ màu nào. Để tăng sự rõ ràng, tôi đã cho thấy rất nhiều mảnh màu. Trong hầu hết các trường hợp, các số liệu biểu thị một ví dụ về tình huống được mô tả, trong khi màu sắc không nhất thiết phải khớp hoàn hảo.

Bước 1: Giải quyết các điểm hàng đầu và vượt qua

Bước 2: Giải quyết các điểm dưới cùng

Lấy bốn điểm màu xanh lá cây ở mặt dưới (phía dưới) tại chỗ, sử dụng Move 2a và Move 2b nếu cần.

2a. Để di chuyển hai điểm vào vị trí:

Bạn sẽ cần phải xoay mặt trước và lát ngang ở giữa khi cần thiết để đặt các mảnh vào vị trí.

Di chuyển 2a : R’r ‘D2 Rr

Nói cách khác, xoay bên phải và lớp thứ 2 từ bên phải theo chiều ngược chiều kim đồng hồ một lượt, phía dưới (phía dưới) hai lượt (180 độ) và bên phải và lớp thứ hai từ bên phải theo chiều kim đồng hồ một phần tư.

2b. Để di chuyển 1 điểm vào vị trí:

Bạn sẽ cần phải xoay mặt trước và lát ngang ở giữa khi cần thiết để đặt các mảnh vào vị trí.

Di chuyển 2b: R’r ‘D Rr

Bước 3: Giải 16 điểm còn lại (ở hai bên)

Giải 16 điểm còn lại ở bốn phía. Hoàn thành việc này bằng cách sử dụng di chuyển Dd (hai lớp dưới cùng) cùng với di chuyển F (mặt trước).

Đầu tiên, định vị 8 điểm hàng đầu dọc theo 4 phía:

3a. Nếu lớp trên đã có điểm được đặt chính xác:

Bước 4: Hoàn thành các đường chéo trên và dưới

Hoàn thành các chữ thập màu xanh và màu xanh lá cây. Giả vờ khối lập phương là 3x3x3, bỏ qua các cạnh bên ngoài. Chèn các mảnh vào phía dưới thông qua lỗ khóa bằng Move 4a. Trong quá trình này, mọi thứ đều ổn nếu các mảnh trung tâm nằm ngang di chuyển xung quanh.

Khi đáy hoàn thành, kết thúc đỉnh bằng Move 4b để đưa mảnh cuối cùng vào vị trí.

4a. Để chèn một mảnh vào dưới cùng:

Di chuyển 4a : H ‘F’f’ H Ff

4b. Để hoàn thành phần trên cùng (điền vào lỗ khóa):

Bước 5: Hoàn thành 16 chữ thập còn lại

Bây giờ, sử dụng Move 5a để xoay tám phần của đường xích đạo (hoán đổi giữa các mặt đối diện) hoặc Di chuyển 5b để xoay giữa các phần liền kề.

Đôi khi bạn sẽ gặp phải tình huống chỉ phải trao đổi hai Thánh giá với nhau, thay vì thực hiện hai lần hoán đổi cùng một lúc. Di chuyển 5c sẽ thành công trong việc hoán đổi hai mảnh.

5a. Để trao đổi vị trí của tám trong số các mảnh xích đạo (Hữu ích cho các khối được xáo trộn đối xứng):

Lưu ý: Trong động thái này, “Ll” biểu thị chữ hoa L và chữ thường “ell”; do đó “Ll” có nghĩa là xoay cả hai bên tay trái và lớp thứ 2 từ bên trái một phần tư lượt.

5c. Nếu chỉ còn hai mảnh được hoán đổi:

Bước 6: Liên kết cánh với các mảnh cạnh thích hợp của chúng

Sử dụng Move 6 để nối cánh với mảnh cạnh thích hợp của chúng. Khi thực hiện động tác này, hãy chắc chắn rằng phần cánh ở phía sau hàng thứ hai của bên trái chưa khớp với cạnh bên cạnh. Nếu có, đặt một mảnh cánh khác ở bên trái để không làm hỏng nó.

Quá trình này sẽ mất khá nhiều thời gian. Sau khi bạn đã liên kết một vài cánh và các cạnh, bắt đầu chú ý đến chuyển động của mảnh từ phía sau bên trái của khối lập phương đến mặt sau của khối, cố gắng căn chỉnh mảnh với cạnh trên cùng.

Khoảng 50% thời gian bạn sẽ nhận được “Vấn đề chẵn lẻ”, nghĩa là bạn sẽ còn hai hoặc bốn cánh để định vị. Di chuyển 6a sẽ không hoạt động trong tình huống này, vì nó di chuyển ba mảnh. Thay vào đó, sử dụng Move 6d để khắc phục vấn đề chẵn lẻ.

Di chuyển 6b và 6c là các động thái hữu ích khác để định hướng các mảnh trong quá trình này

6a. Để liên kết hai cánh với các cạnh thích hợp của chúng (ở phía bên trái):

Lưu ý: Một động tác rất giống thực hiện hình ảnh phản chiếu của Move 6a. Di chuyển này có thể được sử dụng để liên kết hai cánh với các cạnh thích hợp của chúng ở phía bên phải:

6b. Để di chuyển một cánh từ phía bên này sang phía bên kia:

Hãy nhớ rằng, B có nghĩa là mặt sau và D có nghĩa là mặt dưới

6c. Để di chuyển một cánh lên để định vị nó cho Move 6a:

Đây là B ‘R’ rồi Di chuyển 6b rồi RB

6đ. Để khắc phục tình trạng Lỗi chẵn lẻ:

Điều này chỉ đơn giản là Rr U2 năm lần.

6e. Một tình huống Lỗi tương đương khác xảy ra khi một cạnh (và một cạnh một mình) có hai cánh bị lật, nhưng 11 cạnh còn lại đều được giải quyết.

Động thái này sẽ khắc phục tình trạng này (đóng góp bởi David Bandel)

Rr Rr B2 U2 Ll U2 R’r ‘

U2 Rr U2 F2 Rr F2 L’l’

B2 Rr Rr

Hãy nhớ rằng, B có nghĩa là mặt sau

6f. Di chuyển này sẽ lật 2 cánh bên trái và một cánh bên phải

(đóng góp bởi Miro Karosu)

6g. Di chuyển này sẽ hoán đổi 1 cạnh trên đỉnh trước với cạnh đối diện của nó ở mặt trước

(đóng góp bởi Miro Karosu)

Hãy nhớ rằng, B có nghĩa là mặt sau

6h. Di chuyển này sẽ hoán đổi 1 cánh trên đỉnh với cánh đối diện trên đỉnh

(đóng góp bởi Miro Karosu)

Bước 7: Giải quyết 3x3x3

Các khối Rubik 5x5x5 đang bán hiện tại :

A.i Giải Khối Rubik 3X3X3 Trong 1,2 Giây? / 2023

Tháng 7/2019, nghiên cứu của một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học California tại Irvine (Hoa Kỳ) về sử dụng thuật toán kết hợp học sâu (Deep Learning) và học tăng cường (Reinforcement Learning) trong việc “giải mã” các khối Rubik 3×3, đã được publish trên tạp chí khoa học Nature. Đây là một phương pháp được áp dụng khá phổ biến trong các cuộc thi về game hiện nay.

Deep learning – học sâu là gì

Học sâu (Deep learning) đề cập đến một kỹ thuật để tạo ra trí tuệ nhân tạo bằng cách sử dụng một mạng lưới nơ ron thần kinh dạng lớp, tương tự như trong thiết kế trong bố trí của bộ não con người.

Nó phù hợp với một nhóm lớn hơn các kỹ thuật học máy nhằm mục đích dạy cho một máy tính để phân tích, thay vì sử dụng các thuật toán được xác định trước được xây dựng cho một nhiệm vụ cụ thể.

Sức mạnh phân tích mà phương pháp này cung cấp là hỗ trợ công nghệ tương lai như những chiếc xe không người lái, giúp họ nhận biết dấu hiệu đường bộ hoặc phân biệt giữa các vật thể chặn đường đi của nó…

Reinforcement learning – Học tăng cường là gì?

Ví dụ:

Vào mùa đông, khi đến gần lửa thì đứa trẻ sẽ thấy ấm, và nó sẽ có xu hướng đến gần lửa nhiều hơn (vì nhận được phần thưởng là sự ấm áp), nhưng khi chạm vào lửa nóng và bị bỏng, đứa trẻ sẽ có xu hướng tránh việc chạm vào lửa.

Trong ví dụ trên, phần thưởng xuất hiện ngay, việc điều chỉnh hành động là tương đối dễ. Tuy nhiên, trong các tình huống phức tạp hơn khi mà phần thưởng ở xa trong tương lai, điều này trở nên phức tạp hơn. Làm sao để đạt được tổng phần thưởng cao nhất trong suốt cả quá trình? Reinforcement Learning (RL) là các thuật toán để giải bài toán tối ưu này.

Một số thuật ngữ thường gặp:

Environment (môi trường): là không gian mà máy tương tác.

Agent (máy): máy quan sát môi trường và sinh ra hành động tương ứng.

Policy (chiến thuật): máy sẽ theo chiến thuật như thế nào để đạt được mục đích.

Reward (phần thưởng): phần thưởng tương ứng từ môi trường mà máy nhận được khi thực hiện một hành động.

State (trạng thái): trạng thái của môi trường mà máy nhận được.

Episode (tập): một chuỗi các trạng thái và hành động cho đến trạng thái kết thúc S1, A1, S2, A2,…ST, AT

Accumulative Reward (phần thưởng tích lũy): tổng phần thưởng tích lũy từ 1 state đến state cuối cùng. Như vậy, tại state S, agent tương tác với environment với hành động A, dẫn đến state mới St+1 và nhận được reward tương ứng Rt+1. Vòng lặp như thế cho đến trạng thái cuối cùng ST.

Trò chơi Rubic 3×3

Mọi người khá là quen thuộc với trò trơi này rồi. Rubik là một khối lập phương, ghép lại từ 27 khối lập phương nhỏ hơn, diện tích 3x3x3 với mặt khối lập phương nhỏ mang màu khác nhau. Bạn có thể xoay khối Rubik thế nào tùy thích, để đưa các khối lập phương nhỏ tới bất kỳ mặt nào. Cách chơi cũng đơn giản thôi: đối diện với một khối Rubik ở trong trạng thái scrambled (tạm dịch là đảo lộn), mỗi mặt có đủ thứ màu, bạn phải xoay khối lập phương sao cho mỗi mặt 3×3 của nó có cùng màu. Thứ đồ chơi này “Đơn giản” đến mức cha đẻ của nó, ông Ernő Rubik phải mất tới một tháng để giải được chính câu đố mình vừa phát minh ra.

Giáo sư kiến trúc, điêu khắc gia người Hungary, Ernő Rubik – Cha đẻ của khối Rubik

Đây là loại đồ chơi không những được trẻ em trên khắp thế giới yêu thích mà nó còn là món đồ chơi hấp dẫn với cả nhiều người lớn. Không chỉ giúp người chơi có những giây phút thư giãn, giải trí với những vòng xoay tùy ý quanh chiếc Rubik mà còn giúp người chơi, đặc biệt là trẻ em nâng cao khả năng tư duy và phát triển trí não rất tốt so với những loại đồ chơi thông thường khác. Người chơi đã tạo ra rất nhiều cách giải và chiến thuật khác nhau để chơi thành công khối Rubik. Những “cuber” (biệt danh của người chơi Rubik) với những đầu ngón tay giải đố thành thạo có thể hoàn thành một khối Rubik chỉ trong vài giây. Kỷ lục thế giới hiện tại là 3,47 giây do Yusheng Du – người Trung Quốc nắm giữ.

Yusheng Du – người Trung Quốc nắm giữ kỷ lục thế giới về giải thành công Rubik 3x3x3 trong 3,47s

Hiện nay, Rubik có nhiều phiên bản khác nhau. Đó là các phiên bản lập phương chính với 6 mặt: 2x2x2 (được gọi tên là khối bỏ túi), 3x3x3 ( khối tiêu chuẩn), 4x4x4 (khối báo thù), 5x5x5 (khối Rubik giáo sư), 6x6x6 (V-Cube 6) và 7x7x7 ( V-Cube 7). Phiên bản Rubik được nhắc đến trong phạm vi bài viết này là Khối tiêu chuẩn 3x3x3.

A.I giải khối Rubik 3x3x3 trong 1,2 giây?

Với sự phát triển không ngừng của ngành khoa học Trí tuệ nhân tạo, các nhà khoa học về máy tính và thống kê từ Đại học California tại Irvine (Hoa Kỳ) đã đặt ra cho mình một thử thách không hề đơn giản, đó là việc áp dụng Trí tuệ nhân tạo vào trò chơi cùng những chiếc Rubik 3×3 quen thuộc. Họ đã tạo ra được một hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể giải quyết các khối Rubik trong thời gian trung bình là 1,2 giây với khoảng 20 lần di chuyển, nhanh hơn nhiều so với kỉ lục thế giới hiện tại.

Vòng lặp THỬ và SAI

Giống như việc DeepMind tạo ra AlphaGo trong trò chơi Cờ vây, các nhà khoa học của Đại học California đã liên tiếp đưa các dữ liệu về trò chơi vào hệ thống máy tính thông qua thuật toán về học sâu (Deep Learning) và học tăng cường (Reinforcement Learning) để máy tự học và tự rút ra bài học sau đó tự tiến bộ.

Nguyên tắc cơ bản được sử dụng ở đây là tiến hành THỬ và SAI. Thuật toán cho phép máy tính thử một giải pháp, sau đó, tín hiệu tích cực (được gọi là phần thưởng) hoặc tiêu cực sẽ được hệ thống phản hồi lại. Trí tuệ nhân tạo sẽ bắt đầu lại theo phản hồi mà nó đã nhận được, và nó sẽ lại nhận được tín hiệu mới, vvv. cho đến khi nó dần cải thiện và đi đến kết quả mong đợi. Nói cách khác, trí tuệ nhân tạo đã tự cải thiện thuật toán của chính nó.

“Lộn ngược vấn đề” để giải quyết nó

Để giải quyết bài toán và tránh việc phải phải lặp đi lặp lại quá trình “thử” một cách vô tận, các nhà nghiên cứu đã xây dựng thuật toán bắt đầu từ kết quả cuối cùng.

Đầu tiên, họ đã cung cấp cho máy dữ liệu của một khối Rubik đã được xếp thành công. Sau đó, họ xoay khối lập phương thành hàng ngàn kết hợp khác nhau, thuật toán sẽ quan sát các chuyển động này từ 1000 đến 10.000 chuyển động. Bằng cách tổng hợp các thông tin, nó học cách phân tích cách để có thể giải mã khối Rubik. Cuối cùng, một thuật toán mới sẽ được xây dựng để tái tạo lại quá trình đó, và chúng ta được biết đến nó với cái tên DeepCubeA.

Kết quả là…

Trong báo cáo nghiên cứu của mình, các tác giả cho biết rằng DeepCubeA đã tìm thấy giải pháp trong 100% các bài kiểm tra. Trong đó, 60,3% đã được DeepCubeA đã tìm ra con đường ngắn nhất để đến đến với đáp án. Và gần 40% còn lại thì kết quả nhận được cũng không nằm xa giải pháp tối ưu này (cụ thể: 36,4% chỉ cần thêm hai chuyển động và 3,3% cần thêm bốn chuyển động để giải khối lập phương). Theo kết quả được công bố, chỉ cần trung bình 1,2 giây với khoảng 20 chuyển động để DeepCubeA xếp thành công 1 khối Rubik ở trạng thái ban đầu bất kì.

Đặc biệt, từ lần đầu nhìn thấy khối Rubik hoàn thiện, DeepCubeA chỉ mất 2 ngày để đưa ra được “chiến lược” xử lý riêng thông qua mạng thần kinh tương tự cách não người xử lý thông tin, kết hợp với một số thủ thuật học máy khác mà gần như không cần tới sự tương tác của con người. Nó cũng liên tục cải thiện năng lực hoàn thiện khối Rubik với các mô hình xếp khó hơn.

Tuy nhiên, nếu chỉ xét về tốc độ, DeepCubeA lại chưa phải hệ thống xếp Rubik nhanh nhất hiện nay. Cỗ máy tự động min2phase của trường đại học Massachusetts (MIT) hiện giữ kỷ lục thời gian xếp Rubik, chỉ khoảng 0,38 giây.

Trong phạm vi bài viết này, DeepCubeA được đánh giá cao hơn vì min2phase vận hành dựa trên thuật toán cứng và được tối ưu cao độ chứ không phải trí tuệ nhân tạo tự suy. Nói cách khác, min2phase được thiết kế tập trung vào việc xử lý Rubik tối ưu nhất ngay từ đầu, còn DeepCubeA phải tự mày mò tìm ra cách mà nó cho là tối ưu.

Đặc biệt, điều thú vị còn nằm ở chỗ, tới nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa làm rõ được tại sao DeepCubeA có thể tự “mò mẫm” ra các thủ thuật xếp hoàn thiện Rubik, dù họ chỉ cho hệ thống này xem một lần phiên bản hoàn thiện của Rubik với mỗi mặt chỉ có một màu duy nhất mà không hề chỉ bảo các phương thức hay thủ thuật xếp.

Tạm kết

Như vậy, cho đến nay, trí tuệ nhân tạo đã đánh bại được một trong những cờ thủ cờ vây nổi tiếng trong lịch sử cũng như vượt qua kỉ lục thế giới về thời gian xếp Rubik. Đây có thể được coi là một lời khẳng định cho sự phát triển không ngừng trong tương lai của lĩnh vực này nhưng đồng thời nó càng làm khơi dậy những suy nghĩ tiêu cực về một tương lai khi mà trí tuệ nhân tạo trở thành mối nguy hại cho con người giống như những gì mà Skynet trong bộ phim khoa học viễn tưởng Terminator đã làm…

Nguồn tham khảo

nature.com

itzone.com.vn

forum.machinelearningcoban.com

Cách Đối Phó Công Thức Rubik 3X3 Tầng 3 Dễ Nhất / 2023

Rubik được coi là một khối lập phương với 6 mặt màu sắc vô cùng bắt mắt. Phải chăng người tạo ra những khối lập phương phức tạp này là fan của Hình học không gian? Công thức rubik 3×3 tầng 3 được rất nhiều người tìm hiểu chơi để phát triển trí óc và tư duy.

1. Rubik là gì? Trò chơi rubik trên Thế Giới

Hẳn các bạn đã quá quen thuộc đối với khối đồ chơi có tên là Rubik, nếu đối với những ai mê hình học không gian, đây chính là trò chơi “tẩm bổ” tốt nhất cho não bộ và cũng là cách hoàn hảo để nâng cao kỹ năng quan sát.

Rubik từng có tên là Magic Cube, nó được giới thiệu đến công chúng với cái tên hoàn toàn xa lạ như bây giờ, và cũng từ đó, khối rubik kia trở thành trò chơi tuyệt vời và phổ biến trên toàn thế giới.

Năm 1980, Khối rubik nhỏ nhắn này đã được “đưa vào hộ khẩu” của công ty Ideal Toy Corporation. Và được xác lập khai sinh với cái tên ngắn gọn và vô cùng khét tiếng như hiện tại.

Tại sao Rubik ra đời?

Rubik được coi là một khối lập phương với 6 mặt màu sắc vô cùng bắt mắt. Phải chăng người tạo ra những khối lập phương phức tạp này là fan của Hình học không gian? – Điều này cũng đúng, bởi người tạo ra khối rubik chính là một giáo sư kiến trúc tài năng và vô cùng đam mê những hình khối trong không gian.

Chính vì thế, ông tự mày mò, nghiên cứu và sáng tạo ra khối rubik huyền thoại lưu truyền mãi cho đến bây giờ với cách giải vô cùng hack não đối với những người mới tiếp cận. Món đồ chơi này được tạo ra bởi Erno Rubik, và sản phẩm nghiên cứu của ông cũng lấy tên ông, nhưng chính tại thời điểm đó, bản thân Rubik cũng chưa thể tưởng tượng ra được sức mạnh lan tỏa của chính khối đồ chơi đó.

Bạn có tin không nếu cha đẻ cũng phải khó hiểu về tác phẩm của mình?

Tôi từng nghe kể về Rubik, trong một câu chuyện thú vị của nhà kiến trúc, ông từng chia sẻ rằng, bản thân đã từng mất hơn một tháng trời để tìm ra lời giải cho chính câu đố của mình. Nhà kiến trúc đã vô tình khơi dậy một làn sóng thử tài rộng lớn cho toàn thế giới. Đặc biệt, đối tượng bùng nổ vì món đồ chơi có lẽ là những người mê hình khối và có sự tò mò cực kỳ cao.

Một công thức cơ bản để giải khối rubik một cách trơn tru và rõ ràng nhất, chính là quy trình 20 bước giải đố. Người ta áp dụng con số 20 này và đã đem lại những hiệu quả cực kỳ đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, ngày nay công thức chơi rubik đôi phần cải tiến và biến đổi. nó trở nên dễ dàng và ít số bước giải hơn.

Doanh thu cực khủng – Rubik dành cho ai

Để Minh chứng cho việc rubik chính là một làn sóng của thế giới lúc bấy giờ. Những con số của doanh thu lúc đó coi như là bằng chứng rõ nhất cho sức hot của khối lập phương này. Được bán ra năm 1975 và ngày sau đó tiêu thụ được 350 triệu khối rubik, một con số tưởng chừng như vượt cả những kỷ lục khó khăn nhất.

Có thể bạn cho rằng, Rubik khó và thích hợp với những người đam mê nghiên cứu hay những sinh viên, học sinh lớn. Nó cũng có thể khá khó khăn đối với một vài đứa trẻ, nhưng hiện nay, những trẻ giải được khối rubik khi còn bé xiu tăng lên nhanh chóng. Phải nói lớp trẻ thời nay càng ngày càng giỏi.

Nhận định về khối rubik

Thứ nhất, Những nhận định lố lăng về khối rubik mà đa số người chơi rút ra và được đúc kết dựa trên tính toán. Rằng chúng ta cần khoảng 1400 ngàn tỷ năm để có thể xoay hết những trường hợp của khối, từ cơ bản đến nâng cao.

Thứ 2, hẳn ai cũng quen với những khối rubik nhỏ gọn và rẻ tiền. Tuy nhiên, đã từng có một sản phẩm có giá trị lên đến hàng triệu đô và được mệnh danh là khối rubik đắt giá nhất trên thế giới. Nó được sản xuất năm 1995 và đặt tên là Masterpiece Cube. Được làm từ 18 cara vàng và toàn bộ thạch anh, ngọc lục bảo, hồng ngọc.

Thứ ba, Khối rubik lớn nhất thế giới được Tony Fisher chế tạo, nó nặng gần 100kg và cao hơn 1.56cm Trong khi khối rubik nhỏ chỉ vỏn vẹn 6mm và đang tiến đến nhỏ hơn trong tương lai. Khối rubik này thực sự hot khi dẫn giải Trò chơi cua năm vào 2 năm 1980 và 1981.

Thứ tư, Bạn có tin không khi tôi nói tác giả của khối rubik còn mất 1 tháng sau mới giải được sản phẩm của chính mình, Nhưng lại có hướng dẫn giải ra đời từ một cậu bé 13 tuổi. Cậu bé này tên Patrick Bossert và đã phát hành cho mình cuốn YOU CAN DO THE CUBE -Thời điểm đó bán đến hơn hàng triệu bản và nằm trong top những cuốn sách đắt hàng nhất.

và cuối cùng, Khối rubik được giải chỉ trên dưới 1 giây nhờ vào kỹ năng của robot. Phải nói, robot làm gì cũng nhanh hơn tốc độ con người chúng ta, và việc giải một khối lập phương toán học cũng không thể làm khó nó. Sub1 đã thành công với khối rubik 3×3 chỉ đúng 1 giây.

Công thức giải rubik 3×3 tầng 3

Hiện nay, có rất nhiều phương pháp giải rubik, nhưng đa số được thường xuyên sử dụng là GIẢI TẦNG, GIẢI KHỐI,… tintuctuyensinh cung cấp thêm thông tin cho bạn về phương pháp giải tầng 3 với khối rubik 3×3.

Để xoay được khối rubik tầng ba với 2 công thức cơ bản và nâng cao. đòi hỏi người đọc phải thực sự kiên nhẫn và có logic đối với công thức.

2. Công thức rubik 3×3 tầng 3

Những công thức lưu hành hiện nay cho thấy rất nhiều cách giải rubik hiệu quả và thành công. cách hữu hiệu nhất vẫn nên đi theo lộ trình cơ bản .

Tạo hình chữ thập ở tầng 3: Việc bạn chú ý là tạo một hình chữ thập ở tầng trên cùng của khối rubik, đừng để ý đến các màu vì mục đích bước này chỉ là hình chữ thập trên cùng thôi.

Cách để tạo hình chữ thập được áp dụng theo công thức F R U R’ U’ F’. Chúng ta có 3 trường hợp xảy ra ở bước này:

1 Dot: Xoay khối theo công thức trên 3 lần

3 Dot hình chữ L thì xoay khối theo công thức 2 lần

3 Dot thẳng hàng thì chỉ xoay 1 lần theo chiều kim đồng hồ là sẽ ra.

Công thức như sau: U R U’ L’ U R’ U’ L Giống như được quy định sẵn, chỉ luôn có 0 1 hoặc 4 viên góc ở vị trí đúng, nếu bạn chú ý thì ngay lập tức sẽ nhận ra

1 Viên góc đúng: Cầm rubik sao cho mặt trước, trên, trái có chữ Ok như hình vẽ dưới. Công thức cho đoạn này là U R U’ L’ U R’ U’ L 1 lần.

Lặp lại các định hướng trên để sửa các góc sai còn lại.

Hướng Dẫn Xoay Rubik 3X3X3 Theo Cách Đơn Giản Nhất / 2023

Hướng dẫn cách giải Rubik 3×3 và công thức rubik 3×3, đây là bài hướng dẫn cách xoay rubik 3×3 cực kỳ đơn giản, dựa theo hướng dẫn của Leyan Lo, mình đảm bảo khi học theo hướng dẫn xoay rubik 3×3 này thì chỉ cần biết đọc là có thể giải được khối rubik 3×3

1.Giới thiệu: Đây là bài hướng dẫn cực kỳ đơn giản về cách giải rubik 3×3, dựa theo hướng dẫn của Leyan Lo, mình đảm bảo khi học theo hướng dẫn chơi rubik 3×3 này thì chỉ cần biết đọc là có thể giải được khối rubik 3×3. Trong trường hợp đọc xong vẫn không làm được thì mình khuyên nên tìm những trò khác dễ dễ mà chơi kiểu như nhảy dây, bắn bi hay trốn tìm gì đấy. 

Trước khi bắt đầu học,bạn cần nắm được một số thuật ngữ về bộ môn rubik và quy ước một số thứ cho dễ làm việc:

– Viên giữa: là viên chỉ có 1 màu, nằm chính giữa các mặt. – Viên cạnh: là viên có 2 màu. – Viên góc: là viên có 3 màu.

Trong hướng dẫn này, những phần không quan trọng của khối rubik, tức là những viên không cần quan tâm đến sẽ được tô màu xám, còn những phần quan trọng sẽ được đánh dấu X. – Các ký hiệu: Mỗi mặt của khối rubik sẽ được ký hiệu bởi 1 chữ cái tương ứng: Phải: R

Trái: L

Trên: U

Dưới: D

Trước: F

Sau: B R L U D F B :  xoay các mặt tương ứng 90 độ theo chiều kim đồng hồ. R’ L’ U’ D’ F’ B’:  xoay các mặt tương ứng 90 độ ngược chiều kim đồng hồ. R2 L2 U2 D2 F2 B2:  xoay các mặt tương ứng 180 độ. – Lưu ý: khi gặp công thức B tức là xoay mặt B 90 độ theo chiều kim đồng hồ thì ta phải để mặt B hướng về phía mình rồi mới xoay 90 độ theo chiều kim đồng hồ. Các mặt khác cũng tương tự.  

Tóm tắt phương pháp giải như sau: 

-Phương pháp giải: đây là phương pháp làm từng tầng, khi giải các tầng sau phải đảm bảo không làm xáo trộn các tầng trước. Tầng 1 là dễ làm nhất, có thể giải bằng trực giác, tự nghĩ ra cách giải. Tầng 3 dĩ nhiên là khó nhất, phải học nhiều công thức và chỉ một sai lầm ở tầng này cũng khiến ta phải làm lại khá nhiều. 

TẦNG 1 (Dấu thập trắng – Góc trắng)  ➡   TẦNG 2 ➡   TẦNG 3 (Mặt vàng tầng 3 – Góc đúng – Cạnh đúng) ➡   HOÀN THÀNH

2. Tầng 1: Ta quy ước tầng 1 là tầng có mặt trắng, tầng 3 là tầng có mặt vàng. Lúc đầu, ta sẽ để mặt trắng là mặt U. Để giải tầng 1 ta cần làm 2 bước: giải các viên cạnh để tạo thành hình chữ thập và sau đó giải các viên góc. Chú ý rằng các viên góc và cạnh cần phải được đưa về đúng vị trí của nó. Để làm được tầng 1 ta phải làm 2 bước sau :

Bước 1 : Tạo hình chữ thập

         Bước này cực kỳ đơn giản, các bạn hoàn toàn có thể tự làm được

Đây là 2 ví dụ sai và đúng:

Nếu bạn vẫn chưa tự làm được thì làm theo hướng dẫn sau :

Đầu tiên các bạn hãy tìm các viên cạnh có mặt trắng

– Nếu viên cạnh nằm ở tầng 2: Công thức : (U F’ U’)                          Công thức : (U’ R U) B1: Sau khi chọn được 1 viên cạnh, ta phải xác định nó thuộc về vị trí nào trên khối rubik. Để làm được việc này, ta xem màu kề với màu trắng là màu gì. Ở trường hợp 1 màu đó là màu đỏ, do vậy viên cạnh phải nằm ở chỗ chữ X bên phải, ngay phía trên viên giữa màu đỏ. Ở trường hợp 2, màu đó là màu xanh lá cây, do đó viên cạnh phải nằm ở chỗ chữ X phía trước. Ta gọi vị trí mà viên cạnh cần đưa tới là goal. B2: Sau khi xác định được goal, việc tiếp theo là tìm cách đưa mặt màu trắng của viên cạnh lên mặt U. Trong trường hợp 1, ta xoay F’, viên cạnh sẽ được đưa tới vị trí chữ X phía trước. Trường hợp 2, ta xoay R, viên cạnh sẽ được đưa tới vị trí chữ X bên phải. Ta gọi vị trí mà viên cạnh sẽ tới sau khi làm bước 2 là target. B3: Có 1 vấn đề xảy ra là nếu làm luôn bước 2 thì mặt trắng của viên cạnh đúng là được đưa đến mặt U nhưng viên cạnh lại không nằm ở goal. Không sao, chuyện nhỏ như con thỏ đang ăn cỏ bị thằng da đỏ nó bắn bỏ, trước khi làm bước 2 ta đưa goal tới vị trí target bằng cách xoay U hoặc U’ hoặc U2. Sau đó làm bước 2 rồi lại đưa goal trở về chốn cũ bằng cách làm ngược lại cái U, U’, U2 ở trên. Ví dụ ở trường hợp 1, cách làm sẽ là (U F’ U’). Trường hợp 2 cách làm sẽ là (U’ R U). – Nếu viên cạnh nằm ở tầng 1 hoặc tầng 3: Ta xoay F hoặc F’ để đưa viên cạnh về tầng 2 rồi dùng phương pháp trên để giải. Bước 2 : Giải viên góc

Mục đích của bước này là đưa viên góc có mặt trắng về đúng vị trí của nó

Từ bước này trở đi, ta sẽ lật ngược khối rubik lại, tức là mặt trắng thành mặt D còn mặt vàng thành mặt U. Việc này sẽ giúp chúng ta dễ dàng xác định vị trí các viên cần tìm.  Đầu tiên, ta cũng phải tìm các viên góc có màu trắng, viên này có thể nằm ở tầng 1 hoặc tầng 3. Nếu viên góc nằm ở tầng 3:

Trường hợp 1 : Mặt trắng hướng ra 2 bên B1: Xác định vị trí mà viên góc cần được đưa tới bằng cách xem xét 2 màu còn lại của viên góc. Ta gọi vị trí đó là goal. B2: Đưa viên góc tới vị trí ngay phía trên goal. B3: Tùy vào từng trường hợp, ta dùng 1 trong các công thức sau để giải.  

Trường hợp 2 : Mặt trắng hướng lên trên

1. Dùng công thức (R U’ R’ U2) để đưa mặt trắng sang phía bên cạnh. 2. Dùng 1 trong 2 công thức trên để giải. Nếu viên góc nằm ở tầng 1: B1: Dùng công thức (R U R’ U’) để đưa viên góc về tầng 3. B2: Dùng phương pháp trên để giải.

3. Tầng 2:

Mục đích của tầng này là hoàn thiện 2 tầng của rubik bằng cách đưa các cạnh đúng về tầng 2

Ở tầng này, công việc rất nhẹ nhàng, ta chỉ cần giải 4 viên cạnh. Đầu tiên ta xác định các viên cạnh của tầng 2, đó là các viên cạnh còn lại mà không có màu vàng. Các viên này có thể nằm ở tầng 2 hoặc tầng 3.

Quy ước công thức như sau:

Nếu viên cạnh nằm ở tầng 3: B1: Xác định vị trí viên cạnh cần đưa tới bằng cách xem xét 2 màu của viên cạnh. Ta gọi vị trí đó là goal. B3: Tùy vào từng trường hợp, dùng 1 trong 2 công thức sau để giải: Nếu viên cạnh nằm ở tầng 2: B1: Dùng công thức (R U’ R’) (U’ F’ U F) để đưa viên cạnh về tầng 3. B2: Dùng phương pháp phía trên để giải.

4. Tầng 3: Để giải tầng 3, ta làm 4 bước như sau: Bước 1 : Định hướng cạnh

Công thức: (F R U) (R’ U’ F’) Bước 2 : Định hướng góc Mục đích của bước này là đưa toàn bộ mặt U về đúng màu (màu vàng).

Công thức: (R U) (R’ U) (R U2) R’ Bước 3 : Hoán vị góc Công thức: (R U R’ F’) (R U R’ U’) (R’ F) (R2 U’) (R’ U’) Bước 4 : Hoán vị cạnh

Để đưa 4 viên cạnh về đúng vị trí, ta có thể phải làm các công thức đó 2 lần. Lưu ý ta có thể chỉ cần nhớ 1 trong 2 công thức là có thể hoàn thành bước này, tuy nhiên khi đó thời gian làm sẽ lâu hơn. Kết thúc : Chúc mừng bạn đã giải được khối Rubik Cube 3x3x3.

#rubik #rubik3x3 #xoayrubik

Cách xoay rubik, Cách xoay rubik 3×3, Cách xoay rubik 3x3x3, Cách giải rubik, cách giải rubik 3×3, Cách Giải Rubik 3x3x3, Cách chơi rubik, cách chơi rubik 3×3, cách chơi rubik 3x3x3, cách chơi rubik đơn giản, cách chơi rubik dễ nhất