Công Thức Nghiệm Và Cách Giải Phương Trình Bậc 2 Cần Biết

--- Bài mới hơn ---

 • Phương Trình Thuần Nhất Bậc 2 Đối Với Sinx Và Cosx
 • Giải Phương Trình Bậc Nhất Đối Với Sinx Và Cosx
 • Bài 12 .phương Trình Bậc Nhất Đối Với Sin Va Cos
 • Giải Phương Trình Bậc Hai Trong C.
 • Chuyên Đề Giải Và Biện Luận Phương Trình Bậc Hai
 • ({displaystyle ax^{2}+bx+c=0})

  với x là ẩn số chưa biết và a, b, c là các số đã biết sao cho a khác 0. Các số a, b, và c là những hệ số của phương trình và có thể phân biệt bằng cách gọi tương ứng hệ số bậc hai, hệ số bậc một, và hằng số hay số hạng tự do.

  II. Giải phương trình bậc 2

  Các cách giải phương trình bậc hai phổ biến thường được sử dụng trong chương trình giáo dục là nhân tử hóa (phân tích thành nhân tử), phương pháp phần bù bình phương, sử dụng công thức nghiệm, hoặc đồ thị.

  1. Phương pháp công thức nhân tử hóa

  Đây là phương pháp phân tích một phương trình bậc hai về dạng tích của các nhân tử. Một khi biểu thức bậc hai đã được phân tích thành nhân tử, bạn có thể tìm được đáp án khả thi cho giá trị của x bằng cách cho từng nhân tử bằng không và giải. Vì đang cần tìm giá trị của x sao cho phương trình bằng không, bất kỳ x nào khiến một nhân tử bằng không cũng sẽ là nghiệm khả thi của phương trình đó.

  Ví dụ: Giải phương trình sau (x^2 + 5x + 6 = 0) bằng phương pháp nhân tử chung?

  (x^2 + 5x + 6 = 0)

  (leftrightarrow (x+3)(x-2)=0)

  (leftrightarrowleft[begin{array}{l} x+3=0 \ x-2=0 \ end{array}right.)

  (leftrightarrowleft[begin{array}{l} x=-3 \ x=2 \ end{array}right.)

  Vậy nghiệm của phương trình bậc 2 là x = -3 hoặc x = 2

  2. Phương pháp phần bù bình phương

  Trong đại số sơ cấp, phần bù bình phương là phương thức chuyển đổi một đa thức bậc hai theo dạng ({displaystyle ax^{2}+bx+c,!}) thành dạng:

  ({displaystyle a(x-h)^{2}+k,})

  Theo nghĩa này, “hằng số k” không phụ thuộc vào x. Biểu thức bên trong dấu ngoặc đơn có dạng (x − k). Do đó, ta có thể chuyển đổi ({displaystyle ax^{2}+bx+c,!}) thành ({displaystyle a(x-h)^{2}+k,}) và ta phải tìm h và k.

  Ví dụ: Giải phương trình (2x^2 + 4x – 4 = 0) bằng phương pháp phần bù bình phương?

  ({displaystyle Leftrightarrow x^{2}+2x=2})

  ({displaystyle Leftrightarrow x^{2}+2x+1=2+1})

  ({displaystyle Leftrightarrow left(x+1right)^{2}=3})

  ({displaystyle Leftrightarrow x+1=pm {sqrt {3}}})

  ({displaystyle Leftrightarrow x=-1pm {sqrt {3}}})

  3. Phương pháp công thức nghiệm phương trình bậc 2

  Đối với phương trình (ax^2+bx+c=0(aneq 0)) và biệt thức (Δ=b^2−4ac):

  Công thức nghiệm của phương trinh bậc hai:

  (x1= dfrac{-b+sqrt{Delta}}{2}) và (x2= dfrac{-b-sqrt{Delta}}{2})

  +) Nếu Δ=0 thì phương trình có nghiệm kép (x1=x2=-dfrac{b}{2a})

  +) Nếu Δ<0 thì phương trình vô nghiệm.

  Ví dụ: Giải phương trình bậc 2 sau: (2x^2-7x+3=0)

  (2x^2-7x+3=0)

  Ta có: a=2, b=-7, c=3

  Do đó phương trình có hai nghiệm phân biệt:

  (x_1=dfrac{-(-7)-sqrt{25}}{2.2}=dfrac{7-5}{4}=dfrac{1}{2})

  (x_2=dfrac{-(-7)+sqrt{25}}{2.2}=dfrac{7+5}{4}=dfrac{12}{4}=3)

  4. Phương pháp đồ thị

  Phương pháp giải:

  Ta biết rằng hàm số: (y = ax^2 + bx + c), với a ≠ 0 được gọi là Parabol (P), có đồ thị:

  Số nghiệm của phương trình (ax^2 + bx + c = 0) chính bằng số giao điểm của đồ thị parabol (y = ax^2 + bx + c) với trục hoành.

  Để biện luận theo tham số m, số nghiệm của phương trình: (ax^2 + bx + c = m)

  ta xét vị trí tương đối của đường thẳng (d): y = m với Parabol (P): (y = ax^2 + bx + c)

  Để giải một phương trình bằng phương pháp đồ thị ta thực hiện tuần tự theo các bước sau đây:

  • Bước 1: Chuyển phương trình ban đầu về dạng: (ax^2 + bx + c = g(m))
  • Bước 2: Vẽ (P): (y = ax^2 + bx + c)
  • Bước 3: Khi đó, số nghiệm của phương trình bằng số giao điểm của đường thẳng (d): y = g(m) với Parabol (P): (y = ax^2 + bx + c).
  • Bước 4: Bằng việc dịch chuyển đường thẳng (d) song song với Ox ta sẽ nhận được kết luận tương ứng.
  • Bước 5: Kết luận.

  Chú ý: Phương pháp này tỏ ra đặc biệt hiệu quả với yêu cầu về nghiệm thuộc (α; β) cho trước.

  III. Một số phương trình quy về phương trình bậc hai

   Phương trình trùng phương: (ax^4 + bx^2 + c = 0), (a ≠ 0) (*)

  Phương pháp: đặt (t = x^2 ≥ 0) thì (*) (⇔ at^2 + bt + c = 0)

   (ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0) với (dfrac{e}{a} =dfrac{d}{b}^2 ne 0)

  Phương pháp: Chia hai vế cho (x^2 ne 0), rồi đặt (t = x + dfrac{a}{x} ⇒ t^2 = (x + dfrac{a}{x})^2) với (a = dfrac{d}{b})

   ((x+a)(x+b)(x+c)(x+d) = ex^2) với (a.b = c.d)

  Phương pháp giải: Đặt ( t = x^2 + ab + dfrac{a+b+c+d}{2}x) thì phương trình

  (⇔ (t + dfrac{a+b-c-d}{2}x)(t – dfrac{a+b-c-d}{2}x) = ex^2) (có dạng đẳng cấp)

  Phương pháp giải: Đặt (x = t-dfrac{a+b}{2} ⇒ (t + a)^4 + (t – a)^4 = c) với (a = dfrac{a-b}{2})

  IV. Giải bất phương trình bậc 2

  Bất phương trình bậc hai một ẩn là bất phương trình dạng:

  Đặt (Δ = b^2 – 4ac). Ta có các trường hợp sau:

  1. Nếu Δ < 0 và:

  • a < 0 thì bất phương trình không nghiệm đúng với mọi giá trị thực của x. Tập nghiệm là: ({displaystyle varnothing }).

  2. Nếu Δ = 0 và:

  • a < 0 thì bất phương trình không nghiệm đúng với mọi giá trị thực của x. Tập nghiệm là: ({displaystyle varnothing }.)

  ({displaystyle x_{1}={frac {-b-{sqrt {Delta }}}{2a}};quad quad x_{2}={frac {-b+{sqrt {Delta }}}{2a}}})

  Khi đó:

  • Nếu a < 0 thì tập nghiệm của bất phương trình là: ({displaystyle (x_{1};x_{2}),})

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài 6,7, 8,9 Trang 9,10 Sgk Toán 8 Tập 2: Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn Và Cách Giải
 • Cách Tư Duy Để Giải Phương Trình Bậc 2 Lớp 9
 • Một Số Phương Pháp Giải Phương Trình Nghiệm Nguyên Bậc Hai, Hai Ẩn.
 • 9 Phương Pháp Giải Phương Trình Nghiệm Nguyên
 • Chương I. §3. Một Số Phương Trình Lượng Giác Thường Gặp
 • Cách Giải Hạn Sao Thái Bạch Năm 2021 Canh Tý

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Khấn Cúng Lễ Sao Giải Hạn Sao Thái Bạch 2021
 • Cách Giải Hạn Sao Thái Bạch
 • Hướng Dẫn Cách Cúng Hóa Giải Sao Thái Bạch
 • Hướng Dẫn Cách Giải Hạn Sao Kế Đô
 • Sao Kế Đô Có Phải Là Sao Xấu? Cúng Giải Hạn Sao Kế Đô Thế Nào?
 • Bài vị cúng giải hạn sao Thái Bạch

  Sao Thái Bạch là gì?

  Từ xưa sao Thái Bạch luôn được gắn liền với câu nói: ” Thái Bạch quét sạch cửa nhà”. Thái Bạch hay còn gọi là Kim Tinh, là một hung tinh, được cho là xấu nhất trong các sao xấu, nên sao nàu chủ về:

  • + Hao tốn nhiều tiền của.
  • + Công việc làm ăn lận đận, kinh doanh dễ bị hao tốn tiền bạc tài sản lớn, gặp tiểu nhân, bị kẻ xấu lợi dụng hãm hại…

  Sao Thái Bạch chiếu mạng vào các tuổi nào?

  • – Nam giới: 13, 22, 31, 40, 49, 58, 67, 76, 85…
  • – Nữ giới: 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, 89…

  Ví dụ: 1 người sinh năm 1995 nữ giới năm nay 25 tuổi cộng thêm tuổi mụ (âm) là 26 tuổi sẽ dính Thái Bạch.

  Những tuổi hạn sao Thái Bạch chiếu mệnh năm Canh Tý 2021

  Sang năm Canh Tý 2021 những người sinh năm say đây sẽ gặp sao Thái Bạch chiếu mạng:

  • Nam mạng: 2008 (Mậu Tý), 1999 (Kỷ Mão), 1990 (Canh Ngọ), 1981 (Tân Dậu), 1972 (Nhâm Tý), 1963 (Quý Mão), 1954 (Giáp Ngọ), 1945 (Ất Dậu).
  • Nữ mạng: 2004 (Giáp Thân), 1995 (Ất Hợi), 1986 (Bính Dần), 1977 (Đinh Tỵ), 1968 (Mậu Thân), 1959 (Kỷ Hợi), 1950 (Canh Dần)..

  Thời gian và đồ lễ cúng giải hạn sao Thái Bạch

  Thời gian cúng sao Thái Bạch:

  Thông thường cúng sao giải hạn sẽ được cúng vào đầu năm với mong muốn một năm mới được diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Để cúng Thái Bạch tinh và giảm hạn gia chủ nên chọn vào ngày rằm là ngày 15 tháng 1 âm lịch. Vào khoảng thời gian từ 19h – 21h.

  Cúng sao Thái Bạch trong nhà hay ngoài trời?

  Thái Bạch là sao chiếu mệnh xấu nhất trong các sao. Dân gian có câu “Thái Bạch chiếu sạch gia tài” cũng xuất phát từ nguyên do này. Thái Bạch là sao xấu cần giữ gìn trong công việc kinh doanh, có tiểu nhân quấy phá, hao tán tiền của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Xấu nhất là tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm.

  Khi cúng giải hạn sao Thái Bạch, chúng ta bày lễ cúng ngoài trời.

  Đồ lễ cúng sao Thái Bạch:

  • + 1 bài vị màu trắng của Thái Bạch tinh đề “Tây phương Canh Tân Kim Đức Thái Bạch tinh quân vị tiền”, có hình ảnh ở bài viết, có thể photo ra dùng.
  • + 8 ngọn đèn, hoặc nến đặt theo sơ đồ hình ảnh dưới bài viết.
  • + 1 cái mũ trắng
  • + Gạo, muối, tiền vàng, trầu cau, nước
  • + Hương hoa, trái cây, phẩm oản

  *** Lưu ý là các lễ vật dùng để cúng giải hạn sao Thái Bạch phải là màu trắng. Nếu những lễ vật màu khác thì có thể sử dụng giấy trắng bọc bên ngoài và đặt lễ ở hướng Chính Tây để lễ.

  Bài Văn Khấn trong lễ giải hạn sao Thái Bạch

  Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế – Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại đế. – Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên ThọTinh quân – Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu Cửu hàm Giải ách Tinh quân – Con kính lạy Đức Tây phương Canh Tân Kim đức Thái Bạch Tinh quân. – Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân. Tín chủ con là:…………………………………………………..

  Hôm nay là ngày……. tháng…….. năm ………………… tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương thiết lập linh án tại (địa chỉ) ……………. để làm lễ giải hạn sao Thái Bạch chiếu mệnh: Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô a di Đà Phật!

  Có nên tập trung làm lễ lớn cúng sao giải hạn trên chùa?

  Về bản chất, việc cúng sao là không sai. Nó giúp chúng ta hiểu về thế giới và vũ trụ, từ đó chúng ta sẽ biết cách sống phù hợp với tự nhiên. Nhưng không phải dựa vào đó mà chúng ta qua cuồng tín dẫn đến mê muội khi quá tin vào việc này. Nghi lễ chỉ linh thiêng khi chúng ta hiểu về nó, thực hiện nó một các đúng đắn và văn hóa. Phù hợp với văn minh nhân loại.

  Giáo lý Phật giáo lấy thuyết nhân quả để giải thích các hiện tượng và sự vật. Giáo lý phật giáo không lấy sự sợ hãi của nhân dân mà lợi dụng. Việc một số chùa hiện nay tổ chức cho nhân dân cúng sao một cách mê muội, tham lam đã dẫn dắt chúng sinh vào sự sợ hãi, u mê, thực hiện những hành vi điên đảo.

  Mọi người cần hiểu rằng: Cuộc đời chúng ta sinh ra đều có những hạnh phúc và đau khổ.

  Nếu không có những vận hạn khó khăn thì sẽ không thể cảm nhận được trọn vẹn hạnh phúc. Trời đất còn có đêm có ngày nên cuộc đời không thể tránh khỏi phiền não. Việc cúng sao chỉ có mục đích giúp chúng ta có điểm tựa tinh thần vượt qua sợ hãi, đối mặt với khó khăn để tự tìm cầu hạnh phúc.

  Vì vậy, việc cúng sao hoàn toàn có thể tự chuẩn bị tại nhà với sự thành tâm và kính cẩn. Chỉ cần ta sống tốt, sống thiện lương, mọi tai ách sẽ được tiêu trừ.

  *********************************

  Tamlinh.org (tổng hợp)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sao Thái Bạch Là Gì? Các Cúng Giải Hạn Sao Thái Bạch Năm 2021
 • Sao Thái Bạch Tốt Hay Xấu? Cúng Giải Hạn Sao Thái Bạch Như Thế Nào?
 • Sao Thái Bạch 2021 Cách Giải Hạn Sao Thái Bạch Quét Sạch Hạn Xấu
 • Hoàn Thành Hồ Tân Mỹ Sẽ Giải Quyết Hạn Hán Kéo Dài Của Ninh Thuận
 • Bình Thuận: Đầu Tư Xây Dựng Hồ La Ngà 3 Để Giải Quyết Tình Trạng Hạn Hán
 • Các Dạng Toán Về Căn Bậc 2, Căn Bậc 3 Và Cách Giải

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Tổng Hợp Về Căn Bậc Hai Có Lời Giải Chi Tiết
 • Các Cách Giúp Giải Cảm, Sốt Nhanh Chóng Không Cần Dùng Thuốc
 • Những Cách Giải Cảm Hiệu Quả Trong Mùa Mưa Bão
 • Mẹo Hay Chữa Cảm Cúm Mà Không Cần Uống Kháng Sinh
 • Cách Chữa Cảm Cúm Hiệu Quả Nhanh Nhất Không Dùng Thuốc
 • – Định nghĩa: Căn bậc hai của 1 số không âm a là số x sao cho x 2 = a.

  – Định nghĩa: Căn bậc ba của một số a là số x sao cho x 3 = a.

  – Mọi số a đề có duy nhất một căn bậc 3.

  B. Các dạng toán về căn bậc 2 căn bậc 3

  – Giải bất phương trình để tìm giá trị của biến

  Ví dụ: Tìm giá trị của x để biểu thức sau có nghĩa

  ⇔ 3x ≥ 12 ⇔ x ≥ 4

  ⇔ 3x – 6 < 0 ⇔ x < 2

  Ví dụ: Rút gọn các biểu thức sau

  – Vận dụng các phép biến đổi và đặt nhân tử chung

  Ví dụ: Rút gọn các biểu thức sau

  Ví dụ: Giải phương trình sau

  – Kết luận: x=4 là nghiệm

  – Thực hiện các phép biến đổi đẳng thức chứa căn bậc 2

  – Vận dụng phương pháp chứng minh đẳng thức A = B

  + Chứng minh A = C và B = C

  + Biến đổi A về B hoặc B về A (tức A = B)

  * Ví dụ: Chứng minh đẳng thức

  – Vậy ta có điều cần chứng minh

  C. Bài tập về Căn bậc 2, Căn bậc 3

  * Bài 2 (trang 6 SGK Toán 9 Tập 1): So sánh:

  a) 2 và √3; b) 6 và √41; c) 7 và √47

  b) Ta có: 6 = √36 mà 36 < 41 ⇒ √36 < √41

  * Bài 4 (trang 7 SGK Toán 9 Tập 1): Tìm số x không âm, biết:

  – Lưu ý: Vì x không âm (tức là x ≥ 0) nên các căn thức trong bài đều xác định.

  – Vì x ≥ 0 nên bình phương hai vế ta được: x = 15 2 ⇔ x = 225

  – Kết luận: x = 225

  – Vì x ≥ 0 nên bình phương hai vế ta được: x = 7 2 ⇔ x = 49

  – Kết luận: x = 49

  – Vì x ≥ 0 nên bình phương hai vế ta được: x < 2

  – Kết luận: 0 ≤ x < 2

  – Vì x ≥ 0 nên bình phương hai vế ta được: 2x < 16 ⇔ x < 8

  – Kết luận: 0 ≤ x < 8

  * Bài 6 (trang 10 SGK Toán 9 Tập 1): Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau có nghĩa:

  b) Tương tự: -5a ≥ 0 ⇔ a ≤ 0

  d) Tương tự: 3a + 7 ≥ 0 ⇔ 3a ≥ -7 ⇔ a ≥ -7/3.

  * Bài 7 (trang 10 SGK Toán 9 Tập 1): Tính:

  * Bài 8 (trang 10 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn các biểu thức sau:

  * Bài 9 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1): Tìm x biết:

  * Bài 10 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1): Chứng minh:

  * Lời giải bài 10 trang 11 SGK Toán 9 Tập 1:

  a) Ta có: VT = (√3 – 1) 2 = (√3) 2 – 2√3 + 1 = 3 – 2√3 + 1 = 4 – 2√3 = VP

  ⇒ (√3 – 1) 2 = 4 – 2√3 (đpcm)

  * Bài 14 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1): Phân tích thành nhân tử:

  * Lưu ý: Bạn có thể tìm các căn bậc ba ở trên bằng máy tính bỏ túi và ghi nhớ một số lũy thừa bậc 3 của các số < 10: 2 3 = 8; 3 3 = 27; 4 3 = 64; 5 3 = 125; 6 3 = 216; 7 3 = 343; 8 3 = 512; 9 3 = 729;

  * Bài 68 (trang 36 SGK Toán 9 Tập 1): Tính

  * Bài 69 (trang 36 SGK Toán 9 Tập 1): So sánh

  a) 5 và ∛123. b) 5∛6 và 6∛5.

  D. Bài tập luyện tập căn bậc 2 căn bậc 3

  Bài tập 1: Với giá trị nào của x thì mỗi căn thức sau có nghĩa

  Bài tập 2: Với giá trị nào của x thì mỗi căn thức sau có nghĩa

  Bài tập 3: Với giá trị nào của x thì mỗi căn thức sau có nghĩa

  Bài tập 4: Thực hiện các phép tính sau

  Bài tập 5: Rút gọn các biểu thức sau

  Bài tập 6: Giải các phương trình sau

  a) x≤3; b) x=2; c) x≥2; d) x=2; e) vô nghiệm;

  f) x=1; g) x=0; x=-1/2; h) x=√3; x=-1-√3; i) x=-1; k) x-2;

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chứng Minh Bất Đẳng Thức Cosi Và Các Ví Dụ Minh Họa
 • Đề Tài Giải Bất Đẳng Thức Bằng Phương Pháp Đưa Về Một Biến
 • 19 Phương Phap Chứng Minh Bất Đẳng Thức
 • Các Phương Pháp Chứng Minh Bất Đẳng Thức (Có Lời Giải Chi Tiết)
 • 12 Cách Giải Cho 1 Bài Bất Đẳng Thức
 • Vẽ Ảnh Cách Làm. Cách Tạo Hiệu Ứng Bút Chì Trong Photoshop

  --- Bài mới hơn ---

 • Vẽ Cây Bút Chì Bằng Ai Illustrator, 1394, Duy Trần, Vinadesignvn, 07/08/2013 09:20:04
 • Cách Gọt Bút Chì Cho Người Mới Học Vẽ
 • Bản Phác Họa Bút Chì Vẽ Tốt Nhất Cho Android
 • Phác Họa Bút Chì Vẽ Ý Tưởng Cho Android
 • Dạy Vẽ Tranh Phong Cảnh Bằng Bút Chì Chỉ 10 Bước !
 • Hôm nay chúng ta sẽ nói về các bộ lọc nghệ thuật trong Photoshop. Với sự trợ giúp của các bộ lọc này, bạn có thể tạo kiểu như vẽ tranh (sơn dầu, phấn màu, bút chì), bắt chước các bề mặt và cấu trúc. Với các bộ lọc này, bạn có thể tạo ra các tác phẩm nghệ thuật từ ảnh của mình.

  Bộ lọc là một công cụ để thay đổi hình ảnh. Điều này có thể là làm mờ, làm sắc nét, cách điệu, va chạm, thay đổi màu sắc, v.v.

  Tất cả các bộ lọc có thể được tìm thấy trong tab “Bộ lọc”, nằm ở trên cùng. Khi bạn nhấp vào tab này, một menu xuất hiện trước mặt chúng ta.

  Màu nước. Một bức tranh màu nước hiệu ứng.

  Mô phỏng bản vẽ bằng màu nước. Nhưng không tốt lắm. Với một vài thủ thuật, bạn có thể đạt được kết quả tuyệt vời. Làmhai Sao chép ảnh bằng Ctrl + J, sau đó chọn bộ lọc “Màu nước”.

  Chúng tôi thấy các cài đặt

  Chúng tôi điều chỉnh cài đặt cho phù hợp. Ở bên trái chúng ta thấy kết cấu, bên phải là kết quả.

  Màu nước biển / luceluceluce

  Thay đổi Chế độ hòa trộn của lớp đầu tiên thành Màn (Làm sáng hoặc Màn hình)và thứ hai trên nhân (Phép nhân)… Thêm mặt nạ cho cả hai lớp. Giữ phím Alt để tạo mặt nạ màu đen. Dùng cọ trắng và cọ màu nước có sẵn trên mạng để vẽ mặt nạ. Bằng cách này, bạn sẽ mô phỏng các chuyển đổi màu điển hình. Photoshop đã thực hiện một số công việc sơ bộ và chuẩn bị một bản phác thảo. Với bút vẽ và kết cấu, bạn có thể có được hiệu ứng như mong muốn.

  Bút chì màu. Mô phỏng một bản vẽ bằng bút chì màu.

  Bộ lọc Bút chì màu sử dụng màu nền hiện tại làm màu của giấy mà bản vẽ sẽ được vẽ. Đó là, ngay cả trước khi áp dụng bộ lọc, bạn cần phải đưa ra một quyết định nhỏ. Màu sắc trong ảnh sẽ chuyển sang màu của bút chì. Màu của giấy sẽ hiện rõ giữa các nét bút chì.

  Với giá trị độ sáng là 16, bạn sẽ có màu giấy gần giống với màu nền. Di chuyển thanh trượt sang phải 16 sẽ làm cho màu sáng hơn và sang trái, tối hơn.

  Vì các chi tiết nhỏ hiếm khi hoạt động tốt nên tốt nhất bạn nên làm việc với các bức ảnh lớn. Rất khó để có được kết quả tốt chỉ với một lần sử dụng bộ lọc. Do đó, tôi khuyên bạn nên tạo nhiều bản sao của hình ảnh, áp dụng các cài đặt khác nhau trên các bản sao khác nhau và sử dụng mặt nạ lớp để vẽ những vùng phù hợp nhất với phần này của bức ảnh. Kết cấu của giấy làm cho hình ảnh trông chân thực hơn. Trong trường hợp này, kết cấu nằm trong một lớp trên tất cả các lớp khác và tôi đã sử dụng chế độ hòa trộn lớp nhân (Phép nhân) với ít độ trong suốt.

  người phụ nữ sexy / stryjek

  Smudge Stick. Hiệu ứng của một hình ảnh mịn, mềm mại.

  Bộ lọc làm mềm hình ảnh bằng cách thêm các nét chéo, làm cho các điểm sáng sáng hơn và ít chi tiết hơn. Bộ lọc này sử dụng màu sắc của hình ảnh để mô phỏng quá trình tạo lông. Trong trường hợp này, bạn có thể đặt độ dài nét vẽ, điều này ảnh hưởng tự nhiên đến chi tiết và độ sắc nét / độ mờ. Bạn có thể thay đổi độ sáng của các vùng khác nhau của hình ảnh và cường độ của độ sáng.

  Vì nội dung của bức tranh không thay đổi, nên có thể tạo ra một bức ảnh “chân thực”. Để thực hiện việc này, hãy tạo hai bản sao của bản gốc và chuyển đến bộ lọc. Ở lớp dưới cùng, đặt chiều dài đột quỵ, vùng sáng và cường độ thành 0… Trên lớp trên cùng – độ dài nét – 10, vùng sáng – 10 và cường độ – 3… Thay đổi chế độ hòa trộn của lớp này thànhLớp phủ (Lớp phủ) và đặt độ mờ thành 50%.

  Điều này sẽ đảm bảo rằng các nét vẽ không quá đồng đều. Tất nhiên, điều quan trọng là phải chọn đúng động cơ ở đây. Ở đây, những bức ảnh ghép tuyệt vời phù hợp hơn là một bức chân dung chẳng hạn.

  The Temple / Zuboff

  Cutout (Ứng dụng). Biến một bức ảnh thành một tác phẩm đính trên giấy màu.

  Bộ lọc kết hợp các màu sắc tương tự và mô phỏng một mảnh giấy dán. Số cấp độ xác định số lượng màu sắc trong ảnh ghép. Đơn giản hóa cạnh – Cách các mảnh giấy được cắt một cách chính xác và chính xác. Edge Precision chỉ phản ứng khi mức trừu tượng không được đặt thành 0. Giá trị tỷ lệ càng thấp CạnhSự đơn giản và giá trị quy mô cao hơn Edge Fidelity, sự biến dạng ít hơn. Độ sáng hình ảnh không thay đổi

  Tức là, sử dụng bộ lọc này, bạn có thể đạt được hiệu ứng minh họa. Ngay cả một phác thảo đơn giản cũng đủ để xác định nội dung của hình ảnh. Ở đây, điều rất quan trọng là chọn đúng hình ảnh. Ở đây, cũng hợp lý khi sử dụng các chế độ hòa trộn lớp khác nhau, ví dụ:Lớp phủ (Overlay).

  Rừng xanh có sương mù / andreiuc88

  Fresco (Fresco) . Để làm cho bức tranh trông giống như một bức tranh tường, tôi đã áp dụng một bộ lọc với các cài đặt p

  Tranh Fresco:

  • Brush Size (Kích thước bàn chải).
  • Kết cấu (Texture). Điều chỉnh độ sắc nét của các cạnh.

  kích thước bàn chải – 1, chi tiết bàn chải – 10, kết cấu – 1, áp dụng một kết cấu với giao diện bằng vữa và sử dụng Hình ảnh – Hiệu chỉnh – Hue / Saturation giảm độ bão hòa của hình ảnh. Sau đó, tôi đã thay đổi chế độ hòa trộn của các lớp thành nhân (Phép nhân).

  Saint Mary Magdalene / zatletic

  Kết quả của việc áp dụng bộ lọc này là một bức vẽ rất giống với kỹ thuật cọ khô (vẽ nhiều sơn với một ít nước).

  Tại đây, bạn có thể áp dụng một bộ lọc có cài đặt kích thước bàn chải – 1, chi tiết bàn chải – 10, kết cấu – 2… Ảnh chụp nhanh đã trở nên giống như một bức tranh. Tạo một bản sao của lớp và áp dụng lại bộ lọc với các cài đặt kích thước bàn chải – 10, chi tiết bàn chải – 10, kết cấu – 1 và thay đổi độ mờ của lớp thành 50%. Kết cấu của giấy có thể cải thiện hiệu ứng.

  Mediterrane Impssion / pk200258

  Sử dụng bộ lọc này mang lại hiệu ứng màu phấn. Trong phần trên của hộp thoại, bạn đặt độ dài nét vẽ và mức độ chi tiết. Ở phần dưới, các thuộc tính của vật liệu mà hoa văn được áp dụng, kích thước của kết cấu, phù điêu và hướng ánh sáng được xác định.

  Hộp kiểm Invert đảo ngược sự giải tỏa.

  • Chiều dài hành trình
  • Stroke Detail (Chi tiết của một nét vẽ). Xác định mức độ mạnh mẽ của các nét vẽ.
  • Kết cấu (Texture). Cho phép bạn chọn kết cấu: gạch (gạch), vải bố (vải bố), vải bạt (canvas), sa thạch (sa thạch).
  • Mở rộng quy mô
  • Cứu trợ (Relief).

  Các cài đặt phụ thuộc vào động cơ. Sau khi thiết lập bộ lọc, cần phải loại bỏ (hoặc loại bỏ một phần) hành động bộ lọc trên một số phần của hình ảnh bằng cách sử dụng mặt nạ.

  thiền / pepe

  .

  Hạt phim Chồng hạt để mô phỏng quay phim bằng máy ảnh phim:

  Trên những bức tranh tương phản, nó tạo ra một hiệu ứng khá thú vị. Quy mô hạt(Hạt) kiểm soát kích thước hạt, Vùng sáng là phần trăm vùng sáng và Cường độ là độ phơi sáng.

  Tạo hai bản sao của hình ảnh và áp dụng bộ lọc có cài đặt ở lớp trên cùng hạt – 8, vùng sáng – 14, cường độ – 2… Thay đổi chế độ hòa trộn của lớp trên cùng thành nhân (Phép nhân) và lớp bên dưới nó trên… Điều này sẽ cung cấp cho bạn hình ảnh có độ tương phản cao với hạt.

  Fine art image / konradbak

  .

  Bọc nhựa Tạo ấn tượng như hình ảnh được đặt bên trong túi nhựa hoặc phim.

  Fashion Couple Dramatic / Gabi Moisa

  Trong trường hợp này, tôi đã lấy một kết cấu canvas quy mô 50% chiều cao cứu trợ – 5. Nhẹ – dưới cùng bên phải, độ dài nét 0 để lấy dàn ý. Đây là kết quả:

  Grand Cru Rotwein / Wilm Ihlenfeld

  .

  Dao Palette (Spatula) Mô phỏng hình ảnh được áp dụng bởi một công cụ chẳng hạn như một con dao rộng.

  Cho phép bạn bắt chước kỹ thuật vẽ tranh sơn dầu, được thực hiện bằng một công cụ đặc biệt như một con dao rộng (dao bào hoặc dao bảng màu). Hình ảnh trở nên thô ráp rõ ràng.

  Thật không may, bộ lọc chỉ ảnh hưởng đến các vùng màu nhỏ. Sự chuyển đổi màu sắc không bị ảnh hưởng. Điều này có thể được khắc phục bằng cách chọn một kết cấu phù hợp và pha trộn nó với một chế độ hòa trộn. nhân (Phép nhân)… Sau đó hợp nhất các lớp (bản gốc và kết cấu) và tạo hai bản sao. Áp dụng bộ lọc với cài đặt trên lớp trên cùng kích thước nét – 50, chi tiết nét – 3, độ mềm – 0… Đặt độ mờ của lớp thành 80% và thay đổi chế độ hòa trộn của lớp trên cùng thành (Làm sáng). Màn

  Neon Glow. Tạo ra ánh sáng neon dọc theo đường viền của chủ thể trong ảnh.

  Chuyển đổi hình ảnh thành âm bản đơn sắc và thêm một nét sáng, “ánh sáng”, vào đường viền của các đối tượng.

  Kích thước có thể được sử dụng để kiểm soát xem hình ảnh được hiển thị là ảnh gốc hay âm bản. Độ sáng quyết định mức độ ảnh hưởng của phông nền đến bức ảnh. Trong bộ lọc này, bạn có thể chọn màu của ánh sáng neon.

  Feuerwehrschlauch / 77SimonGruber

  Sơn Daubs. Tạo ra giao diện của một bức tranh sơn dầu.

  Tạo cho bức tranh sự xuất hiện của một bức tranh sơn dầu.

   Brush Size (Kích thước bàn chải). Thông số này đã quen thuộc với chúng ta.

  Tại đây bạn có thể đặt Loại bàn chải.

  Bộ lọc có cài đặt được áp dụng ở đây kích thước bàn chải – 25 và độ sắc nét – 20… Loại cọ – rộng và cứng trung bình. Kết cấu phủ với chế độ hòa trộn nhân (Phép nhân) và độ trong suốt là 25%. Sau đó, một bản sao của lớp đã được tạo và chế độ hòa trộn đã được chọn. Ánh sáng mềm mại

  (Ánh sáng mềm mại) và độ trong suốt 50%

  rotes Italien / Grischa Georgiew

  Bọt biển (Sponge). Hiệu ứng bọt biển.

  Đây là một biến thể của ảnh có áp dụng bộ lọc kích thước bàn chải 0, độ sắc nét 6 và khử răng cưa 1 và bản sao thứ hai của lớp cài đặt kích thước bàn chải – 5, độ sắc nét -10 và khử răng cưa – 15… Độ trong suốt – 50%. Một kết cấu được chồng lên trên.

  Lüneburger Heide / Thorsten Schier

  Viền áp phích. Tăng cường các đường nét của hình ảnh.

  Tìm đường viền của hình ảnh và vẽ các đường màu đen xung quanh hình ảnh đó. Kết quả sẽ giống như một tấm áp phích. Trong trường hợp này, bộ lọc có cài đặt được áp dụng độ dày cạnh – 10, cường độ cạnh – 5 và hậu hóa – 6… Đôi khi bạn nên làm mờ hình ảnh trước khi áp dụng bộ lọc.

  Doanh nhân siêu anh hùng / Nomad_Soul

  Adobe Photoshop cung cấp rất nhiều khả năng xử lý ảnh sáng tạo. Trong trình chỉnh sửa ảnh, bạn không chỉ có thể cải thiện khung hình mà còn đạt được các hiệu ứng nghệ thuật khác thường.

  Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách tạo một bức vẽ từ một bức ảnh trong Photoshop. Chúng tôi sẽ sử dụng bộ lọc làm công cụ chính của chúng tôi.

  Ví dụ: lấy bức ảnh này được chụp ở Bồ Đào Nha:

  Và đây là những gì xảy ra sau các thao tác của chúng tôi:

  Để tạo một bản vẽ từ ảnh trong Photoshop, hãy mở ảnh trong chương trình và tạo một lớp màu: Lớp / “Lớp” → Lớp tô mới / “Lớp tô mới” → Màu đặc … / “Màu …”.

  Trong hộp thoại xuất hiện, hãy đặt màu giấy mà bản phác thảo của chúng ta sẽ là. Bạn có thể chọn các sắc thái trắng, xám hoặc nâu đỏ.

  Sau đó, tạo một bản sao của lớp chính ( Lý lịch) và áp dụng một bộ lọc cho nó Phô tô / Rách mép từ bộ.

  Hãy đặt tên cho lớp mới “Phác họa thô”… Đặt nó ở chế độ hòa trộn Multiply / “Phép nhân”… Ở đây chúng tôi đang mô phỏng một bản phác thảo mà các nghệ sĩ thực hiện trước khi vẽ các chi tiết.

  Khung vẽ sẽ giãn ra một chút, và các đường vẽ sẽ tăng gấp đôi. Sau đó, thiết lập độ mờ đục của lớp này thành khoảng 10-20% để các đường kẻ gần như vô hình, như thể nghệ sĩ đang nhắm và đánh dấu trang tính để vẽ thêm.

  Bây giờ chúng ta hãy làm tương tự, nhưng thu nhỏ khung vẽ ban đầu để tạo nhiều đường phác thảo hơn.

  Sao chép lớp “Phác họa thô” và với sự trợ giúp của phép chuyển đổi, giảm chiều rộng và chiều cao xuống 95%. Đặt opacity cho lớp này thành 10-20%.

  Bây giờ chúng ta cần thêm nhiều hiệu ứng đồ họa để làm cho kiểu dáng trông giống như một bức vẽ hơn.

  Tạo một bản sao của lớp cơ sở Lý lịch.

  Sau đó, chúng tôi sẽ sử dụng bộ lọc Cutout / “Applique” từ một tập hợp các bộ lọc Bộ lọc / “Bộ lọc” → Thư viện bộ lọc … / “Thư viện bộ lọc …”… Bạn có thể chọn các thông số bộ lọc theo sở thích của mình hoặc sử dụng cài đặt của chúng tôi.

  Kéo lớp được tạo kiểu lên đầu bảng điều khiển lớp và áp dụng bộ lọc cho nó Bộ lọc / “Bộ lọc” → Tạo kiểu / “Cách điệu” → Tìm các cạnh … / “Chọn các cạnh …”… Nó sẽ cho phép bạn nhấn mạnh hơn các đường chính và đường viền của các đối tượng, những đường này sẽ được vẽ tốt hơn trong bản vẽ.

  Bây giờ, hãy làm cho các đường viền đã chọn ở bước trước là màu đen và trắng: Hình ảnh / “Hình ảnh” → Điều chỉnh / “Chỉnh sửa” → Làm mờ / “Không chính xác”.

  Hãy đặt tên cho lớp mới “Phác thảo” và đặt chế độ hòa trộn cho nó Màu ghi… Hãy điều chỉnh độ mờ.

  Bạn có thể lặp lại bước trước để thêm chi tiết.

  Vì vậy, chúng tôi gần như đã thành công trong việc tạo ra một bức vẽ từ một bức ảnh trong Photoshop. Bây giờ chúng ta cần thêm một số bóng bút chì.

  Lý lịch và kéo nó lên đầu bảng điều khiển lớp. Áp dụng bộ lọc cho lớp mới Bộ lọc / “Bộ lọc” → Tạo kiểu / “Cách điệu” → Tìm các cạnh … / “Chọn đường viền …”.

  Bây giờ chúng ta khử bão hòa nó.

  Hãy điều chỉnh độ dài, hướng và chi tiết của nét vẽ.

  Đặt Chế độ hòa trộn cho lớp mới Multiply / “Phép nhân” và độ mờ khoảng 60%. Bạn có thể thấy rằng các nét đã được thêm vào hình ảnh.

  Chúng tôi tiếp tục bổ sung chi tiết. Hãy tạo nhiều nét hơn nữa.

  Chúng tôi khử bão hòa nó.

  Đặt chế độ hòa trộn Multiply / “Phép nhân” và điều chỉnh độ mờ.

  1. Ảnh của bạn phải ở chế độ màu RGB, 8 chút ít/ kênh (bit / kênh). Để kiểm tra xem có đúng như vậy không, hãy đi Hình ảnhChế độ (Chế độ hình ảnh).
  2. Để có kết quả tốt nhất, ảnh phải rộng / cao từ 1500-4000 pixel. Để kiểm tra, hãy truy cập Hình ảnhHình ảnhKích thước (Hình ảnh – Kích thước hình ảnh).
  3. Ảnh phải là một lớp nền. Nếu không đúng như vậy, hãy tiếp tục LớpMớiLý lịchtừLớp (Layer – New – Convert to Background).
  4. Để thực hiện hiệu chỉnh màu tự động, hãy chuyển đến Hình ảnhTự độngTấn (Hình ảnh – Autotone), Hình ảnhTự độngTương phản (Hình ảnh – Độ tương phản tự động) và Hình ảnhTự độngMàu sắc (Hình ảnh – Tự động sửa màu).

  Ở giai đoạn này, chúng ta đã có thể tạo một bản vẽ từ một bức ảnh trong Photoshop. Nếu mục tiêu của bạn là một bản phác thảo đen trắng, thì bạn có thể dừng lại ở đó.

  Tạo một bản sao khác của lớp cơ sở Lý lịch và kéo nó lên đầu bảng điều khiển lớp. Đặt chế độ hòa trộn Màu / “Màu”… Bức vẽ ngay lập tức được “tô vẽ”. Nó vẫn để lại các phần màu của hình ảnh bằng cách sử dụng mặt nạ.

  Sau đó, chọn một bàn chải mà bạn lựa chọn. Đây có thể là sự bắt chước của bút chì, bút chì màu hoặc màu nước từ bộ tiêu chuẩn của Adobe Photoshop hoặc một số bàn chải bổ sung.

  Với bàn chải đã chọn trên mặt nạ, sơn màu trắng những vùng cần có màu. Bạn có thể thử nghiệm với kích thước và loại cọ, độ đậm nhạt của nó.

  Chúng tôi có nó như thế này:

  Với sự trợ giúp của những thao tác đơn giản này, chúng tôi đã có thể tạo một bức vẽ bằng bút chì từ một bức ảnh trong Photoshop. Mỗi bước nằm trên một lớp riêng biệt, vì vậy bạn có thể tăng cường hoặc làm suy yếu một hoặc một hiệu ứng khác bất cứ lúc nào, thêm hoặc bớt thứ gì đó bằng cách sử dụng mặt nạ.

  Lấy các nguyên tắc của phương pháp này làm cơ sở, bạn có thể đưa ra một thuật toán với các bộ lọc khác từ bộ Bộ lọc / “Bộ lọc” → Thư viện bộ lọc … / “Thư viện bộ lọc …” và trong Photoshop tạo một bản vẽ bằng bút chì từ bức ảnh.

  Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách biến một bức ảnh bình thường thành một bức vẽ tuyệt đẹp. Tôi sẽ cố gắng giải thích tất cả các chi tiết rõ ràng nhất có thể, để mọi người có thể tạo ra một minh họa như vậy.

  Chúng tôi sẽ tạo hiệu ứng hiển thị ở phía bên trái của hình ảnh. Nếu bạn muốn làm cho bản vẽ của mình nhiều màu sắc hơn, hãy sử dụng một action được tạo sẵn.

  Đối với công việc, chúng tôi cần một ảnh lưu trữ, nhưng bạn có thể chụp bất kỳ ảnh nào khác.

  Bắt đầu

  2. Tạo nền

  Chúng tôi sẽ tô nền bằng một màu đồng nhất. Chúng tôi vượt qua LớpMớiLấp đầyLớpChất rắnMàu sắc (Layer – New Fill Layer – Color) để tạo một lớp tô mới và đặt tên là “Màu nền”.

  3. Tạo một bản phác thảo cơ bản

  Bước 1

  Bây giờ chúng ta sẽ tạo một bản phác thảo cơ bản. Chọn lớp nền có ô tô (lớp “Nền” trong ảnh chụp màn hình) và đi LớpMớiLớpThông quaSao chép (Layer – New – Copy to New Layer) để sao chép lớp nền, sau đó di chuyển bản sao lên trên cùng của bảng điều khiển các lớp. Sau đó nhấn D để thiết lập lại màu về tiêu chuẩn. Chúng tôi vượt qua Bộ lọcPhác thảoSao chep (Bộ lọc – Phác thảo – Bản sao chụp) và thiết lập bộ lọc:

  Bước 2

  Đặt tên lớp này là “Base Sketch” và thay đổi Blending Mode của nó thành nhân (Phép nhân).

  4. Tạo một bản phác thảo thô

  Bước 1

  Bước 2

  Đặt tên cho layer này là “Large Rough Sketch” và giảm Opacity xuống 14%.

  Bước 3

  Chọn lớp “Bản phác thảo cơ sở” và đi tới LớpMớiLớpThông quaSao chép (Layer – New – Copy to New Layer) để sao chép nó. Chúng ta lấy dây cột ngựaDụng cụ (L) (Lasso), nhấp chuột phải vào canvas, chọn Miễn phíBiến đổi (Free Transform) và giảm 95% Chiều rộng và Chiều cao như được hiển thị bên dưới:

  Bước 4

  Đặt tên cho layer này là “Small Rough Sketch” và giảm Opacity của nó xuống 14%.

  5. Tạo một bản phác thảo thô

  Bước 1

  Bây giờ chúng ta sẽ tạo một bản phác thảo thô. Chọn lớp nền có ô tô và đi LớpMớiLớpThông quaSao chép (Layer – New – Copy to New Layer) để sao chép nó, sau đó di chuyển bản sao lên trên cùng của bảng điều khiển các lớp. Chúng tôi vượt qua Bộ lọcThuộc về nghệ thuậtCắt ra (Lọc – Bắt chước – Ứng dụng) và thiết lập bộ lọc:

  Bước 2

  Chúng tôi vượt qua Bộ lọc – Tạo kiểu – Tìm các cạnh (Lọc – Tạo kiểu – Chọn các cạnh) và sau đó Hình ảnh – Điều chỉnh – Không chính xác

  Bước 3

  Đặt tên cho lớp này là “Rough Sketch_1” và thay đổi Chế độ hòa trộn của nó thành Màu sắcĐốt cháy (Làm tối phần cơ sở) và giảm Opacity xuống 30%.

  Bước 4

  Bây giờ, sử dụng phương pháp trên, chúng ta sẽ tạo ra nhiều lớp phác thảo thô hơn. Chúng tôi lặp lại các bước 1-2, nhưng trong bước đầu tiên, chúng tôi sử dụng các cài đặt bộ lọc khác nhau:

  Bước 5

  Đặt tên cho lớp này là “Rough Sketch_2”, thay đổi Chế độ hòa trộn của nó thành Màu sắcĐốt cháy (Base Darken), giảm Opacity xuống 25% và di chuyển nó dưới lớp “Rough Sketch_1”.

  Bước 6

  Chúng tôi lặp lại các bước 1-2 một lần nữa, nhưng trong bước đầu tiên, chúng tôi sử dụng cài đặt bộ lọc mới:

  Bước 7

  Đặt tên cho lớp này là “Rough Sketch_3” và thay đổi Chế độ hòa trộn của nó thành Màu sắcĐốt cháy (Làm tối phần nền), giảm Opacity xuống 20% u200bu200bvà thả nó xuống dưới layer “Rough Sketch_2”.

  Bước 8

  Bước 9

  Đặt tên cho lớp này là “Rough Sketch_4” và thay đổi Chế độ hòa trộn của nó thành Màu sắcĐốt cháy (Làm tối phần nền), giảm Opacity xuống 20% u200bu200bvà thả nó xuống dưới lớp “Rough Sketch_3”.

  Bước 10

  Chúng tôi lặp lại các bước 1-2 một lần nữa, nhưng trong bước đầu tiên, chúng tôi sử dụng cài đặt bộ lọc mới:

  Bước 11

  Đặt tên cho lớp này là “Rough Sketch_5” và thay đổi Chế độ hòa trộn của nó thành Màu sắcĐốt cháy (Blackout Base), giảm Opacity xuống 18% và thả nó xuống dưới layer “Rough Sketch_4”.

  Bước 12

  Chúng tôi lặp lại các bước 1-2 lần cuối, nhưng ở bước đầu tiên, chúng tôi sử dụng cài đặt bộ lọc mới:

  Bước 13

  Đặt tên cho lớp này là Rough Sketch_6 và thay đổi Chế độ hòa trộn của nó thành Màu sắcĐốt cháy (Base Darken), giảm Opacity xuống 7% và thả nó xuống dưới layer “Rough Sketch_5”.

  Bước 14

  6. Tạo bóng

  Bước 1

  Bây giờ chúng ta sẽ thêm một số bóng mờ vào bức tranh. Chọn lớp nền và đi LớpMớiLớpThông quaSao chép (Layer – New – Copy to New Layer) để sao chép nó và di chuyển lớp lên trên cùng của bảng điều khiển các lớp. Chúng tôi vượt qua Bộ lọcTạo kiểuTìm thấyCạnh (Lọc – Tạo kiểu – Chọn các cạnh), sau đó áp dụng Hình ảnhĐiều chỉnhSa đọa (Hình ảnh – Chỉnh sửa – Làm mờ).

  Bước 2

  Bước 3

  Đặt tên cho lớp này là “Shadow_1”, thay đổi chế độ hòa trộn thành nhân (Nhân) và giảm Opacity xuống 12%.

  Bước 4

  Lặp lại bước 1, sau đó áp dụng Bộ lọcChảiNétCrosshatch (Bộ lọc – Các lần nhấp – Các lần nhấp chéo) với các cài đặt sau:

  Bước 5

  Đặt tên cho lớp này là “Shadow_2”, thay đổi chế độ hòa trộn thành nhân (Multiply), giảm Opacity xuống 5% và di chuyển nó dưới lớp “Shadow_1” để có thứ tự chính xác trong bảng điều khiển lớp.

  7. Thêm tiếng ồn

  Bước 1

  Trong phần này, chúng tôi sẽ thêm một số tiếng ồn. Chọn lớp “Shadow_1” và đi LớpMớiLớp (Layer – New – Layer) để tạo một lớp mới và đặt tên là “Noise”.

  Bước 2

  Bước 3

  Chúng tôi vượt qua Bộ lọcTiếng ồnThêm vàoTiếng ồn (Lọc – Tiếng ồn – Thêm Tiếng ồn) và áp dụng các cài đặt sau:

  Bước 4

  Bây giờ thay đổi chế độ hòa trộn của lớp thành Màn (Dodge) và giảm Opacity xuống 64%.

  8. Tôn

  Bước 1

  Bước 2

  Nhấp đúp vào hình thu nhỏ của lớp điều chỉnh trong bảng điều khiển Lớp và điều chỉnh nó:

  9. Những lần chạm cuối cùng

  Bước 1

  Trong phần này, chúng tôi sẽ thêm những nét cuối cùng. Chúng tôi vượt qua LớpMớiĐiều chỉnhLớphình chụpBộ lọc (Layer – New Adjustment Layer – Photo Filter) để tạo một lớp điều chỉnh Photo Filter mới mà chúng ta sẽ gọi là “Tint”.

  Bước 2

  Nhấp đúp vào hình thu nhỏ của lớp điều chỉnh để điều chỉnh:

  Bước 3

  Bây giờ chúng ta hãy thêm một số tương phản. Nhấn phím D để đặt lại màu sắc về tiêu chuẩn và bắt đầu LớpMớiĐiều chỉnhLớpDốcBản đồ (Layer – New Adjustment Layer – Gradient Map) để thêm một lớp điều chỉnh Gradient Map mà chúng ta sẽ gọi là “Độ tương phản”.

  Bước 4

  Thay đổi Chế độ hòa trộn của Lớp điều chỉnh thành Mềm mạiÁnh sáng (Soft Light) và giảm Opacity xuống 18%.

  • Chọn lớp “Màu nền”, nhấp đúp vào hình thu nhỏ của nó và chọn một màu khác. Khi hoàn tất, bấm OK.
  • Thử với độ mờ của bất kỳ lớp phác thảo nào để có được kết quả khác.
  • Chọn lớp “Tinted”, nhấp đúp vào hình thu nhỏ của nó và trên bảng điều khiển Tính chất
  • Chọn lớp “Tint”, nhấp đúp vào hình thu nhỏ của nó và trên bảng điều khiển Tính chất (Thuộc tính) áp dụng các cài đặt khác.
  • Chọn lớp “Độ tương phản” và thử nghiệm với độ mờ của nó để điều chỉnh độ tương phản của hình ảnh.
  • Chọn lớp “Độ bão hòa”, nhấp đúp vào hình thu nhỏ của nó và trên bảng điều khiển Tính chất (Thuộc tính) áp dụng các cài đặt khác nhau cho Rung động (Rung) và Bão hòa (Độ bão hòa) để có được một kết quả khác.
  • Chọn lớp “Độ sáng”, nhấp đúp vào hình thu nhỏ của nó và áp dụng các cài đặt khác.
  • Chọn lớp “Độ sắc nét” và thử nghiệm với độ mờ của nó để điều chỉnh mức độ sắc nét.

  Bước 5

  Bước 6

  Bước 7

  Bước 8

  Nhấp đúp vào hình thu nhỏ của lớp điều chỉnh và điều chỉnh nó:

  Bước 9

  Tiếp theo, hãy thêm một số sắc nét. Nhấn phím tắt Ctrl + Alt + Shift + E để hợp nhất tất cả các lớp hiển thị trên một lớp mới riêng biệt. Sau đó chúng tôi đi Bộ lọcKhácCaoVượt qua (Bộ lọc – Khác – Độ tương phản màu) và điều chỉnh bộ lọc:

  Bước 10

  Đặt tên cho lớp này là “Sharpness”, thay đổi Chế độ hòa trộn của nó thành CứngÁnh sáng (Hard Light) và giảm Opacity xuống 76%.

  Xin chúc mừng, bạn đã làm được! Đây là kết quả cuối cùng trông như thế nào:

  Tôi sẽ cho bạn một số lời khuyên về cách bạn có thể thay đổi thêm bản vẽ đã hoàn thành:

  Chúng tôi nhận được kết quả sau:

  Bạn đã làm rất tốt!

  Nếu bạn muốn làm sáng bản vẽ của mình bằng hiệu ứng sơn, hãy sử dụng một action được tạo sẵn.

  Hành động hoạt động theo cách mà bạn chỉ cần tô lên khu vực mà bạn muốn sơn, sau đó chạy hành động sẽ thực hiện phần còn lại và cung cấp cho bạn kết quả hoàn toàn có thể tùy chỉnh.

  Mỗi ứng dụng của hành động này sẽ tạo ra một biến thể mới, ngay cả khi bạn đang sử dụng cùng một lớp cọ vẽ. Hành động có 15 cách tạo kiểu vẽ sẵn, bao gồm canvas, bán sắc và kết cấu lưới. Bạn có thể tự làm quen với công việc của hành động trong một

  Một ngày tốt lành cho tất cả các bạn thân mến, độc giả và tất cả những người đã đến với blog của tôi. Đầu tiên, tôi xin chúc mừng các bạn về một kỳ nghỉ tuyệt vời – Ngày Chiến thắng Vĩ đại! Những người ông và bà của chúng ta đã đá đít bọn phát xít trong thời đại của chúng. Và điều đó thật tuyệt. Có lý do để tự hào về Đất nước của chúng ta (và thậm chí không phải một)! Thứ hai, hãy bắt tay vào công việc. Tôi vừa mới nhìn thấy một bức chân dung của một người bạn của anh ấy được vẽ bằng bút chì. Và tôi nghĩ, “Nhưng thật tuyệt khi có một bức vẽ bằng bút chì của riêng bạn.”

  1. Bây giờ chúng ta hãy sao chép một lớp khác, chỉ lần này chúng ta sẽ không sao chép bản gốc mà là bản sao đen trắng.

  Cách điệu ảnh luôn rất thú vị đối với những người mới bắt đầu (và không quá nhiều) các nhiếp ảnh gia Photoshop. Không có lời nói đầu dài dòng, tôi sẽ nói rằng trong bài học này, bạn sẽ học cách tạo một bức vẽ từ một bức ảnh trong Photoshop.

  Thêm một lưu ý nữa. Để chuyển đổi thành công, ảnh phải có kích thước khá lớn, vì không thể áp dụng một số bộ lọc (chúng có thể, nhưng hiệu ứng không giống nhau) cho ảnh nhỏ.

  Tạo một bản sao của lớp này (xem ở trên), chuyển đến bản sao đầu tiên và xóa khả năng hiển thị khỏi lớp trên cùng.

  Bây giờ chúng ta tiến hành trực tiếp đến việc tạo ra bức tranh. Đi tới menu “Bộ lọc – Cú đánh – Nét chữ thập”.

  Sử dụng các thanh trượt, chúng tôi đạt được hiệu ứng gần giống như trong ảnh chụp màn hình.

  Sau đó, đi đến lớp trên cùng và bật khả năng hiển thị của nó (xem ở trên). Đi tới menu “Bộ lọc – Phác thảo – Bản sao chụp”.

  Như với bộ lọc trước đó, chúng tôi đạt được hiệu ứng như trong ảnh chụp màn hình.

  Kết quả là, chúng tôi nhận được một cái gì đó như thế này (hãy nhớ rằng kết quả sẽ chỉ hiển thị đầy đủ ở tỷ lệ một trăm phần trăm):

  Chúng tôi tiếp tục tạo hiệu ứng của bức tranh trong Photoshop. Tạo dấu ấn (bản sao hợp nhất) của tất cả các lớp bằng phím tắt CTRL + SHIFT + ALT + E.

  Sau đó quay lại menu “Bộ lọc” và chọn mặt hàng “Giả – Tranh sơn dầu”.

  Hiệu ứng được áp dụng không được quá mạnh. Cố gắng giữ càng nhiều chi tiết càng tốt. Điểm xuất phát chính là đôi mắt của người mẫu.

  Chúng tôi đang đi đến phần cuối của quá trình cách điệu cho bức ảnh của chúng tôi. Như chúng ta có thể thấy, màu sắc trong “bức tranh” quá sáng và bão hòa. Hãy sửa chữa sự bất công này. Cách tạo một lớp điều chỉnh Độ bão hòa màu sắc.

  Trong cửa sổ thuộc tính lớp mở ra, điều chỉnh màu sắc bằng thanh trượt bão hòa và thêm một chút màu vàng vào da của người mẫu bằng thanh trượt tông màu.

  Điểm cuối cùng là lập bản đồ kết cấu canvas. Những kết cấu như vậy có thể được tìm thấy với số lượng lớn trên Internet bằng cách gõ yêu cầu tương ứng trong công cụ tìm kiếm.

  Kéo hình ảnh có kết cấu vào hình ảnh mô hình và nếu cần, kéo nó ra toàn bộ khung vẽ và nhấp vào ĐI VÀO.

  Thay đổi chế độ hòa trộn (xem ở trên) cho lớp kết cấu thành “Ánh sáng mềm mại”.

  Đây là những gì bạn nên kết thúc với:

  Nếu kết cấu quá mạnh, bạn có thể giảm độ mờ của lớp này.

  Thật không may, các yêu cầu về kích thước của ảnh chụp màn hình trên trang web của chúng tôi sẽ không cho phép tôi hiển thị kết quả cuối cùng ở tỷ lệ 100%, nhưng ngay cả với độ phân giải này, rõ ràng kết quả, như họ nói, là hiển nhiên.

  Điều này kết thúc bài học. Bản thân bạn có thể chơi với độ mạnh của các hiệu ứng, độ bão hòa của màu sắc và áp đặt các kết cấu khác nhau (ví dụ: bạn có thể phủ một kết cấu giấy thay vì canvas). Chúc may mắn với sự sáng tạo của bạn!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giống Như Một Bản Vẽ Bằng Bút Chì Trong Photoshop. Cách Tạo Hiệu Ứng Bút Chì Trong Photoshop
 • Về Thực Hành Quan Sát Và Vẽ Ảnh Của Một Vật Tạo Bởi Gương Phẳng
 • Bài 2: Vẽ Theo Mẫu Cái Cốc Và Quả (Vẽ Bằng Chì Đen)
 • Tiết 2, Bài 2: Vẽ Theo Mẫu Cái Cốc Và Quả (Vẽ Bằng Bút Chì Đen)
 • Làm Thế Nào Để Viết Chữ Thư Pháp
 • Cách Vẽ Một Hình Minh Họa Mặt Trăng Huyền Bí Trong Procreate Trên Ipad

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Đặt Và Bố Trí Bàn Thờ Ông Địa Như Thế Nào Chính Xác Nhất ?
 • Họa Sĩ Trang Thanh Hiền Dạy Trẻ Làm Mặt Nạ Đón Trung Thu
 • Bài 8. Vẽ Chân Dung
 • Bài Giảng Mỹ Thuật Lớp 3
 • Bài 8 Lớp 3.vẽ Chân Dung Ve Tranh De Tai Tranh Chan Dung Ppt
 • Mặt trăng luôn thu hút mọi người, không chỉ từ quan điểm khoa học là một vật thể thiên văn, mà còn bởi vì nó được cho là có một số khía cạnh kỳ diệu ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Nó thậm chí có thể đáng sợ và đôi khi khiến ta rợn tóc gáy!

  Nếu bạn đã từng nghe về chứng sợ mặt trăng, thì bạn có sẽ hiểu ý tôi muốn nói. Selenophobia (tiếng Hy Lạp seleno có nghĩa là “mặt trăng”), còn được gọi là lunaphobia (tiếng Latinh từ luna có nghĩa là “mặt trăng”) là nỗi sợ mặt trăng. Giống như nhiều sự ám ảnh khác, selenophobia bắt nguồn từ những trải nghiệm đau đớn trong thời thơ ấu.

  Bạn có thể tin hay không cũng được, nhưng hiện tại, hãy lấy cảm hứng từ khía cạnh thiên nhiên của mặt trăng và vẽ một minh họa bí ẩn trong Procreate. Chúng ta sẽ bắt đầu với một bản phác thảo rất thô sơ, khám phá tất cả các tính năng cơ bản của ứng dụng vẽ này và dần dần chuyển sang tạo ra các hình dạng, tô màu chúng và thêm họa tiết cho đến kết quả cuối cùng. Bạn thấy thú vị chứ?

  Và nhân tiện, bạn có thể tải tập tin nguồn Mystic Moon cùng với các định dạng tập tin khác trên Envato Elements. Tập tin này sẽ cho phép bạn xem mọi thứ đã tạo ra và được sắp xếp bằng cách đi qua các layer. Bạn cũng sẽ nhận được một tập tin Adobe Photoshop dạng layer, rất thuận tiện để sử dụng cho công việc cá nhân hoặc thương mại của bạn.

  Hãy bắt đầu nào!

  1. Cách vẽ một mặt trăng trong Procreate

  Bước 1

  Bước 2

  Mở ứng dụng và tạo New Canvas bằng cách nhấp vào biểu tượng Create (+) ở góc trên cùng bên phải. Từ đó, chúng ta có thể chọn một trong các khung vẽ từ danh sách này hoặc tạo một khung tùy chỉnh. Số lượng các layer trong tập tin của chúng ta phụ thuộc vào kích thước của nó. Kích thước càng cao, bạn càng có thể tạo ít layer hơn.

  Hãy tạo một khung vẽ 3500 x 3500 px cho phép chúng ta tạo ra tối đa 12 layer, quá đủ cho dự án này.

  Bước 3

  Chúng ta đã có một layer trống theo mặc định, vì vậy tôi chỉ cần chọn cọ và bắt đầu vẽ nguệch ngoạc. Tôi có thể kiểm soát Kích thướcĐộ mờ của cọ bằng cách di chuyển hai thanh trượt dọc ở phía bên trái của màn hình.

  Bước 4

  Bước 5

  Đây là những gì tôi đã có. Nó khá đơn giản nhưng chi tiết, sẽ giúp tôi tập trung vào các hình dạng và màu sắc.

  Bước 6

  Như bạn có thể đã nhận thấy, chúng ta đã có layer “Backgound Colour” trong bảng Layers theo mặc định. Nó cho phép chúng ta thay đổi màu sắc của khung vẽ bằng cách chạm và chọn màu mong muốn trên bánh xe màu. Hãy chọn một màu xanh đậm cho bầu trời đêm.

  Bước 7

  Bây giờ, hãy chạm vào biểu tượng “+” ở góc trên cùng bên phải của bảng Layers để tạo một New Layer. Sau đó, mở bảng Brushes và chọn cọ Ink Bleed trong phần Inking.

  Bước 8

  Nếu chúng ta vuốt sang trái qua tất cả các bộ cọ, chúng ta có thể chạm vào biểu tượng “+” và tạo New Set. Sau đó, chúng ta có thể kéo và thả bất kỳ cọ hiện có nào trong bộ này để truy cập nhanh.

  Bước 9

  Bây giờ chúng ta có thể chọn màu vàng nhạt trên bánh xe màu (góc trên cùng bên phải) và vẽ đường viền của mặt trăng, sử dụng bản phác thảo của chúng ta làm tham chiếu. Chúng ta cũng có thể chụm hai ngón tay vào khung vẽ, phóng to và xoay để thuận tiện cho chúng ta.

  Tôi cũng di chuyển các thanh trượt Kích thước và Độ mờ lên để làm cho đường kẻ dày và chắc chắn.

  Bước 10

  Khi chúng ta đã tạo một đường path đóng, chúng ta có thể vẽ nguệch ngoạc bên trong để tô màu hoặc chúng ta có thể chạm và giữ vòng tròn màu ở góc trên cùng bên phải và kéo và thả nó vào hình dạng của chúng ta.

  Bước 11

  Hãy mở bảng Layers và chạm vào chữ N trên layer Sketch. Từ đây, chúng ta có thể chuyển đổi giữa Blending Modes và thay đổi Opacity của layer này. Đặt Opacity là 45%, làm cho bản phác thảo bán trong suốt.

  Bước 12

  Khi sử dụng cọ kết cấu, bạn có thể nhận thấy một số điểm trống hoặc nét viền sau khi tô hình. Sử dụng cọ Ink Bleed để vẽ bên trong hình dạng đó, loại bỏ các khoảng trống.

  Bước 13

  Bây giờ, hãy Alpha Lock layer mặt trăng của chúng ta bằng cách vuốt sang phải bằng hai ngón tay. Bạn sẽ thấy hình nền thumbnail của layer này được đánh dấu. Khi bạn đã Alpha Locked layer này, bạn sẽ vẽ bên trong hình dạng đó, mà không qua các cạnh của nó, rất thuận tiện cho việc thêm bóng đổ, điểm nổi bật và họa tiết.

  Bước 14

  Bây giờ chúng ta hãy thêm một số kết cấu cho mặt trăng của chúng ta. Trước hết, hãy chọn màu đậm hơn. Nếu bạn đã chọn một màu khác, hãy chạm vào hình vuông nằm giữa thanh trượt Kích thước và Độ mờ, và di chuyển vòng tròn phóng to lên trên mặt trăng để chọn màu vàng nhạt của nó.

  Mở bánh xe màu và chọn màu đậm hơn.

  Bước 15

  Bước 16

  Bây giờ giảm Kích thước và vẽ dọc theo các cạnh của mặt trăng để làm cho nó thêm độ sâu.

  Bước 17

  Bây giờ chúng ta hãy tạo một New Layer, chọn một màu cam, và chọn cọ HB Pencil. Bắt đầu vẽ nguệch ngoạc trên các phạm vi đậm hơn, thêm một kết cấu cọ thực tế. Tạo các nét gạch song song ngắn, giống như cách bạn làm trên giấy.

  Bước 18

  Tiếp tục thêm nét viền bút chì dọc theo các cạnh. Sau đó, chọn một màu vàng nhạt và tô ở giữa hình bán nguyệt này.

  Ở đây bạn có thể thấy các layer mà chúng ta đang sử dụng trong bước này.

  Bước 19

  Hãy tạo một New Layer và lấy cọ Bleed Ink. Sử dụng màu cam đậm để thêm các nét stroke ngắn cho hiệu ứng hoạt hình.

  Giảm Opacity của layer này xuống 60%, làm cho các nét stroke bán trong suốt.

  Bước 20

  Bây giờ mặt trăng của chúng ta đã hoàn thành, hãy nhóm tất cả các layer của nó lại với nhau. Chọn layer trên cùng và vuốt sang phải tất cả các layer bên dưới nó bằng một ngón tay. Bạn sẽ thấy một lựa chọn màu xanh lam nhạt và một biểu tượng ba nét xuất hiện ở góc trên cùng bên phải của bảng Layers. Chạm vào biểu tượng này để tạo Layer Group. Bây giờ chúng ta có thể đổi tên nó và thu gọn bằng cách chạm vào biểu tượng mũi tên.

  2. Cách vẽ một ngôi sao

  Bước 1

  Hãy mở khóa alpha trên layer Moon bằng cách vuốt sang phải bằng hai ngón tay. Bạn sẽ thấy một hình nền đồng nhất trên thumbnail của layer này, có nghĩa là bây giờ bạn có thể vẽ bất cứ nơi nào trên layer này.

  Hãy sử dụng cọ Ink Bleed một lần nữa để vẽ một ngôi sao mà chúng ta có trên layer phác thảo của chúng ta.

  Bước 2

  Tôi muốn di chuyển ngôi sao một chút vì tôi không thích vị trí hiện tại của nó. Nó trông rất đẹp trên bản phác thảo, nhưng bây giờ bố cục khá không cân bằng, vì vậy hãy xem cách chúng ta có thể căn giữa điểm đỉnh của nó với đỉnh đầu của lưỡi liềm.

  Hãy chạm vào Freehand Selection trong bảng trên cùng và đảm bảo rằng tùy chọn Freehand được chọn trong bảng điều khiển bên dưới. Bây giờ chúng ta có thể vẽ một vòng tròn quanh ngôi sao của chúng ta, tạo ra một vùng chọn.

  Sau khi lựa chọn đã được tạo, chạm vào Transform và chọn Freeform trong bảng bên dưới. Bây giờ lựa chọn của chúng ta xung quanh ngôi sao đã thay đổi thành một hình vuông, chúng ta có thể di chuyển xung quanh mà không ảnh hưởng đến bất kỳ yếu tố nào khác trên cùng một layer.

  Sử dụng cọ Bonobo Chalk và chuyển sang màu vàng nhạt hơn và đậm hơn, thêm sự chỉnh trang kết cấu cho ngôi sao và làm cho nó thêm chiều sâu.

  Cả hai yếu tố chính của bố cục của chúng ta đã sẵn sàng, vì vậy, hãy làm cho chúng nổi bật hơn một chút.

  Tạo một New Layer ngay phía trên layer màu Background. Bạn có thể sắp xếp lại các layer bằng cách chỉ cần chạm và giữ một layer rồi kéo và thả layer đó đến vị trí mong muốn trong bảng Layers.

  Sử dụng cọ Bonobo Chalk và màu xanh đậm (hơi sáng hơn hình nền) để tạo ra một làn sương mờ ảo quanh mặt trăng.

  3. Cách vẽ các yếu tố hoa lá và thảo mộc

  Bước 1

  Bây giờ hãy giải phóng trí tưởng tượng của chúng ta và vẽ ra tất cả những thảo mộc và hoa lá từ bản phác thảo của chúng ta bằng cách thêm nhiều chi tiết và sự sống cho chúng

  Tạo một New Layer, lấy cọ Bleed Ink, và bắt đầu vẽ ra nhánh đầu tiên mọc ra từ chóp dưới của lưỡi liềm. Tôi đang sử dụng một màu xanh đậm cho nhánh này, bắt đầu với một thân cây mỏng, cong và sau đó thêm lá tròn dọc theo thân cây.

  Tiếp tục sử dụng cùng một màu để thêm nhiều yếu tố hơnxung quanh mặt trăng. Trước hết, thêm một vài lá nổi bên cạnh nhánh đầu tiên. Sau đó vẽ một cành thứ hai mọc từ đáy lưỡi liềm. Đặt nó ngay trên bề mặt màu vàng, thêm độ tương phản.

  Tiếp tục bằng cách thêm các nhánh và lá khác. Tôi cũng đang sử dụng công cụ Erase với cùng một cọ Ink Bleed, làm sạch một số chỗ mà tôi không muốn có những cái lá để chồng lên hình dạng màu vàng của mặt trăng.

  Một khi bạn hài lòng với những cây màu xanh đậm (bằng cách này, bạn luôn có thể quay trở lại với chúng sau này và thêm bất kỳ chi tiết nào bạn muốn), tạo một New Layer và sử dụng một màu xanh xám để thêm những lá cây và cành leo. Làm cho những cây màu xám mới chồng lên một phần những cây màu xanh đậm từ layer trước.

  Cố gắng duy trì sự cân bằng trong bố cục của bạn bằng cách thêm các nhánh dài hơn hoặc bằng nhau trên cả hai mặt của mặt trăng. Đừng quên những chiếc lá trôi nổi – ở đây đó xung quanh cành cây.

  Bây giờ là lúc tạo một New Layer tiếp theo. Chọn một màu vàng nhạt và bắt đầu thêm các nét stroke sáng cho hình ảnh của chúng ta ở những nơi chúng thực sự cần thiết.

  Tôi có một số cây ở đây bao gồm một thân cây màu xám và nụ hoa màu vàng nhạt. Để thêm những chồi này, tôi chỉ cần tạo một New Layer và đặt nó bên dưới tất cả các layer hoa khác để các yếu tố màu vàng bổ sung của tôi sẽ luôn ẩn một phần bên dưới các layer thảo mộc trên cùng.

  Khi tôi hài lòng với tất cả hoa và cây, tôi đảm bảo rằng mọi thứ trông cân bằng và không có điểm trống hoặc trái lại, các phạm vi quá tải với các yếu tố.

  Tôi đang sử dụng một trong các layer màu vàng để đặt đây đó một số ngôi sao xung quanh mặt trăng bằng cách vẽ các chấm có kích thước khác nhau bằng cọ Ink Bleed.

  Bây giờ là lúc để thêm một sự chỉnh trang kết cấu cho tất cả các yếu tố hoa lá! Đừng lo lắng, bạn sẽ không phải vẽ bóng đổ trên mỗi chiếc lá và hoa bằng tay.

  Trước hết, hãy Alpha Lock mỗi layer hoa bằng cách vuốt sang phải bằng hai ngón tay. Nếu bạn làm tất cả mọi thứ đúng, bạn sẽ thấy một nền được đánh dấu trên thumbnail.

  Bây giờ lấy cọ Bonobo Chalk, và bắt đầu với layer màu xanh đậm. Chọn một màu đậm hơn và đi qua layer này với các nét stroke rộng, thêm kết cấu hạt cho tất cả các chi tiết màu xanh đậm. Sau đó giảm kích thước của cọ và đi qua các phạm vi cần một số bóng có cường độ cao hơn, giống như những nơi mà các lá chồng lên nhau hoặc những nơi lá mọc từ thân cây, làm cho thân cây sẫm màu hơn. Bằng cách này, chúng ta sẽ tách riêng các layer một cách trực quan với nhau, mang lại nhiều chiều sâu hơn cho hình ảnh của chúng ta.

  Bây giờ, hãy pha trộn một số điểm nổi bật. Chọn một màu vàng nhạt hơn và vẽ lên các đỉnh của lá, thêm một màu bạc tinh tế cho chúng.

  Thực hiện trên tất cả các layer màu xanh đậm và đừng quên thu nhỏ để kiểm tra xem hình ảnh tổng thể trông như thế nào ở giai đoạn này.

  Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang layer màu xám và làm tương tự cho các cây màu xanh xám. Bắt đầu bằng cách thêm các bóng đậm đó và tiếp tục đến các điểm nổi bật, làm cho tất cả các đỉnh nhỏ hơn một chút.

  Và cuối cùng, các layer màu vàng (cả hai layer trên cùng và dưới cùng)! Lần này, cố gắng để đạt được một diện mạo như làm bằng vàng bằng cách sử dụng màu cam cho bóng đậm vàmàu vàng nhạt (gần như trắng) cho những điểm nổi bật.

  Giảm Opacity và vẽ các chấm tròn rất nhạt xung quanh tất cả các yếu tố bằng vàng – màu vàng, làm cho chúng thực sự nổi bật và phát sáng.

  Chúng ta có thể thêm một số chiều sâu cho hình ảnh của chúng ta nếu chúng ta tạo một New Layer trong nhóm layer Moon (layer Shadow) và sử dụng cọ Bonobo Chalk để tạo ra các bóng đổ tinh tế trong các phạm vi đặt lá trên cùng của mặt trăng. Chúng ta có thể thử với các tùy chọn layer bằng cách thiết lập nó sang chế độ Multiply và giảm Opacity xuống 80%, làm cho nó tinh tế hơn.

  Đẹp hơn bất cứ thứ gì! Hình ảnh Mặt trăng huyền bí của chúng ta đã hoàn tất!

  Khi bạn hoàn thành xong hình ảnh của mình, bạn luôn có thể chia sẻ và xuất ra nhiều định dạng, bao gồm tập tin Procreate gốc và tập tin PSD dạng layer cho Adobe Photoshop, giúp bạn linh hoạt hơn và nhiều cơ hội hơn !

  Bạn có thể tải tập tin Mystic Moon ở nhiều định dạng khác nhau trên Envato Elements, để xem nó được tạo ra như thế nào và cách tổ chức các layer. Ngoài ra, bạn sẽ nhận được một tập tin PSD phân layer dễ sử dụng cho các thiết kế cá nhân hoặc thương mại của bạn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Những Mẫu Cổng Trại Đẹp Và Dễ Làm Nhất
 • Tutorial Hướng Dẫn Vẽ Thủy Thủ Mặt Trăng Trong Illustrator
 • Đọc Chương 27: Bóng Lưng
 • Kích Thước Sân Bóng Chuyền Tiêu Chuẩn Thi Đấu Và Cách Vẽ Sân?
 • Mẫu Thiết Kế Cổng Làng Đẹp Nhất 2021 Với File Cad Đầy Đủ
 • Hình Vẽ Con Chó Bằng Bút Chì Rất Vui Nhộn. Cách Vẽ Một Con Chó Đáng Yêu Bằng Bút Chì Đơn Giản

  --- Bài mới hơn ---

 • Chúng Tôi Vẽ Khuôn Mặt Của Con Chó Theo Từng Giai Đoạn. Cách Vẽ Một Chú Chó Đáng Yêu Bằng Bút Chì Đơn Giản
 • Làm Thế Nào Để Vẽ Con Chó Bằng Bút Chì Đơn Giản? Nghệ Sĩ Trẻ
 • Vẽ Một Chú Chó Con Thế Nào Cho Đúng Và Đẹp?
 • Vẽ Một Chú Chó Anime Chỉ Trong 7 Bước
 • Hình Mẫu Cho Bé Tập Vẽ Con Vật Đơn Giản
 • Để bắt đầu lễ kỷ niệm mùa đông tuyệt vời nhất, mọi người đều chuẩn bị theo cách riêng của họ. Người lớn sẽ tìm hiểu về đặc điểm và sở thích của biểu tượng Năm mới 2021 để thể hiện tất cả các ý tưởng bất chợt của nó trong thực đơn lễ hội, trang phục và trang trí nhà cửa. Trẻ em học cách vẽ một con vật tượng trưng bằng bút chì hoặc sơn để thu hút may mắn vào nhà, vui chơi và trang trí căn phòng rực rỡ với các hình vẽ sẵn. Cả hai đều mong muốn làm hài lòng người bảo trợ của năm tới – Con chó Đất màu vàng. Vì vậy, chúng tôi sẽ đóng góp vào việc chuẩn bị hàng loạt trước kỳ nghỉ – chúng tôi sẽ chọn cho bạn các lớp học tổng thể từng bước dễ dàng để tạo ra một biểu tượng đẹp cho cả năm tới. Xem bên dưới cách vẽ một con chó theo ô, theo sơ đồ hoặc bằng tay cho bộ sưu tập các bức vẽ của trẻ em ở trường mẫu giáo, trường học hoặc nhà ở.

  Cách vẽ một con chó (biểu tượng của năm 2021) theo từng giai đoạn bằng bút chì dễ và đẹp như thế nào

  Vật liệu cần thiết để vẽ từng bước “Con chó – biểu tượng của năm 2021 mới” bằng bút chì

  • một tờ giấy phong cảnh dày
  • bút chì mềm và cứng
  • cục tẩy
  • cái gọt bút chì
  • bút gel đen

  Lớp học từng bước về cách vẽ một con chó bằng bút chì cho Năm mới 2021

  1. Đặt tấm ngang theo chiều ngang. Ở phần trung tâm, phác thảo các đường nét bên ngoài của đầu chó, xác định khu vực của mõm. Sử dụng các đường nhẹ, hầu như không nhìn thấy để tách vùng mắt, miệng, v.v.
  2. Phác thảo hai tai trên đầu của con chó con. Bắt đầu phác thảo chiếc mũ của ông già Noel. Nó là trong đó mà nhân vật của chúng tôi sẽ ngồi. Vẽ bằng các chuyển động ánh sáng một loại hình tam giác, như trong ảnh.
  3. Bước tiếp theo, bạn gắn thêm một miếng pom pom lông nhỏ lên mũ và phần diềm bông tương tự. Xóa các dòng thừa bằng tẩy.
  4. Bắt đầu chi tiết khuôn mặt của con chó. Đầu tiên, vẽ mắt của chú chó, sau đó là mũi nhỏ và khuôn miệng đặc trưng. Cẩn thận loại bỏ các đường viền.
  5. Sử dụng các nét cong không liên tục để tạo một loại lông trên khuôn mặt của chú cún. Vẽ tai theo cách tương tự, đánh dấu trực quan các vết lõm. Sau đó – lông mày, ria mép, cổ và xương ức.
  6. Hoàn thành hình ảnh “biểu tượng” – tô màu lông chó bằng các nét vẽ thường xuyên. Hãy để con chó trở nên xù xì, với bộ lông ngắn nhô ra. Chú ý đến hướng của các sợi lông để nhân vật không có dáng vẻ bất cẩn.
  7. Bắt đầu chi tiết tiêu đề. Dùng các đường kẻ rõ ràng để vẽ tất cả các nếp gấp trên vải, dùng các đường ngoằn ngoèo để “đánh xù” phần diềm và bèo ở đầu vải.
  8. Che bóng tất cả những nơi có bóng và xoa nhẹ ở những nơi có ánh sáng trực tiếp chiếu vào.
  9. Vẽ một đường thẳng dưới đáy mũ – bề mặt của sàn nhà. Để hoàn thành bài vẽ đẹp bằng bút chì “Con chó – biểu tượng của Năm mới 2021”, bạn hãy thêm các hình trang trí ngôi sao, bông tuyết, thanh mai, dây kim tuyến, trang trí Noel. Di chuyển qua các phần riêng lẻ bằng bút gel đen để có thêm nét.

  Làm thế nào để vẽ một con chó cho năm mới 2021 ở trường mẫu giáo

  Có một số cách để vẽ một con chó cho Năm mới 2021 ở trường mẫu giáo một cách nhanh chóng và dễ dàng. Để xây dựng hình bóng của động vật, bạn có thể sử dụng “lược đồ” các hình dạng hình học hoặc phác thảo khung xương từ các đường thẳng. Và bạn có thể vẽ một con chó ngộ nghĩnh theo các bộ phận của cơ thể, quan sát các tỷ lệ “bằng mắt”. Ví dụ, bắt đầu từ đầu và kết thúc bằng đuôi. Đây là phương pháp phù hợp nhất cho các bức tranh trẻ em đơn giản. Chúng tôi sẽ sử dụng nó để vẽ một con chó cho năm mới 2021 ở trường mẫu giáo.

  Vật liệu cần thiết để vẽ một con chó ở trường mẫu giáo cho năm mới 2021

  • một tờ giấy phong cảnh dày
  • bút chì đơn giản
  • tẩy và mài

  Hướng dẫn từng bước cho trẻ em mẫu giáo về cách vẽ một con chó cho năm mới 2021

  Vật liệu cần thiết để vẽ một con chó bằng sơn hoặc phấn màu ở trường

  • một tờ giấy trắng dày
  • bút chì đơn giản
  • sơn hoặc phấn màu với các sắc thái xám khác nhau
  • cục tẩy

  Lớp học hướng dẫn từng bước về cách vẽ một con chó bằng sơn hoặc phấn màu cho trẻ em ở trường

  1. Đặt một tờ giấy trắng dày thẳng đứng trên bề mặt làm việc của bạn. Sử dụng một vài dòng để xác định ranh giới và kích thước của bản vẽ trong tương lai. Cố gắng tạo một bản phác thảo sơ bộ về một Chihuahua nhỏ “trong túi” của bạn để công việc tiếp theo sẽ tiến triển nhanh hơn và dễ dàng hơn.
  2. Vẽ phác thảo của đầu con chó. Tạo một chữ thập truyền thống trên khuôn mặt để giúp vẽ tất cả các yếu tố đúng vị trí. Vì vậy, đôi mắt sẽ ngang hàng, và lông mày vẫn cân xứng, ngay cả khi tính đến độ nghiêng của đầu.
  3. Vẽ tất cả các bộ phận của khuôn mặt của con chó. Đừng quên mũi, miệng, ria mép và tất nhiên là tai. Cố gắng làm tối các vùng dưới mắt càng thực càng tốt, ở hai bên miệng, ở gốc tai.
  4. Để lại điểm nổi bật trên con ngươi, di chuyển bộ ria mép với những đường bất cẩn, nhưng rất mảnh. Tiếp tục vẽ lên đầu chú chó bằng bút chì đơn giản hoặc phấn màu đen trắng. Nếu bạn định sử dụng màu nước, hãy hoãn quá trình này cho đến bước cuối cùng.
  5. Đã đến lúc xử lý tai và chân bằng móng vuốt. Khi sơn chúng, đừng quên tính đến vùng lông xù và vùng ánh sáng / bóng tối thực của chú chó. Vùng lõm sẽ luôn tối hơn, vùng lồi sáng hơn.
  6. Vẽ túi và mục tủ quần áo của chính nó. Vì trong trường hợp của chúng ta, Chihuahua đang ngồi trong túi áo khoác hoặc áo khoác, hãy chú ý đến những vùng nổi bật của cổ áo và cúc áo. Hướng dẫn tất cả các nếp gấp, tô bóng các chỗ trũng. Nếu cần, hãy thêm họa tiết cho quần áo bằng các nét quét rộng.
  7. Để xác định mức độ thực tế từng bước vẽ con chó bằng phấn màu hoặc sơn cho trẻ em ở trường, hãy xem lại hình ảnh gốc. Một số chỗ có thể cần phải chỉnh sửa, sơn đè hoặc tẩy xóa.

  Cách vẽ ô con chó theo ô trong 3 phút

  Nó xảy ra rằng một đứa trẻ hoàn toàn không có khuynh hướng đối với mỹ thuật. Âm nhạc, thể thao, cờ vua – vâng! Vẽ – không, và một lần nữa không! Trong trường hợp này, biểu tượng của Năm mới 2021 – một con chó – có thể được vẽ trong ba phút trong các ô. Loại hoạt động này của trẻ thúc đẩy sự phát triển của logic, tư duy, óc quan sát và trí tưởng tượng. Và nó cũng cho một kết quả thú vị dưới dạng một bức vẽ vui nhộn nhỏ.

  Giúp con bạn học một kỹ năng mới. Chúng tôi đã thu thập các nhiệm vụ mà bạn có thể vẽ một con chó theo từng ô trong 3 phút ngay bên dưới. Hãy tận dụng chúng – bổ sung thời gian giải trí của bạn bằng một hoạt động bất thường khác.

  Cách vẽ con chó từng bước bằng bút chì – biểu tượng của năm mới 2021 – hướng dẫn cho người mới tập vẽ

  Tài liệu cần thiết để vẽ một con chó bằng bút chì theo hướng dẫn cho họa sĩ mới bắt đầu

  Hướng dẫn từng bước cho các nghệ sĩ mới làm quen về cách vẽ biểu tượng của Năm 2021 mới bằng bút chì

  1. Bắt đầu phác thảo con chó. Sử dụng các đường tròn và đường nét, mô tả tỷ lệ của con vật và vị trí của các bộ phận khác nhau trên cơ thể. Ở giai đoạn đầu tiên, chỉ cần đánh dấu đầu xung quanh và với một số chuyển động – đường của lưng, đuôi và hai cặp bàn chân.

  Làm thế nào để vẽ một con chó

  Master – lớp “Vẽ một con chó” với các bức ảnh từng bước.

  Khilimonchik Natalya Aleksandrovna – giáo viên dạy lớp tiểu học của trường thể dục số 5A ở Kostanay, Kazakhstan.

  Kính thưa quý đồng nghiệp, tôi đề xuất lớp Thạc sĩ vẽ con chó ở trường tiểu học Trẻ em có trí tưởng tượng phong phú, nhưng vẽ theo ý tưởng rất khó. Từng bước vẽ sẽ giúp các em vẽ một con chó. Cách làm việc này rất thuận tiện cho việc làm việc với các bạn sinh viên nhỏ tuổi. Họ có thể dễ dàng tái tạo bản vẽ bằng cách sử dụng giải thích từng bước.

  Mục tiêu: Trẻ làm quen với kỹ thuật vẽ con chó.

  Nhiệm vụ:

  1. Dạy trẻ vẽ một con chó theo từng giai đoạn. Tìm hiểu để phân tích, tìm các đặc điểm đặc trưng. Học cách chuyển tải hình dạng, cấu trúc, tỷ lệ, khối lượng.

  2. Phát triển trí nhớ hình ảnh, tư duy tưởng tượng, khả năng vận động, tính kiên trì, siêng năng.

  3. Rèn luyện tình cảm thẩm mỹ, gu nghệ thuật, lòng yêu thiên nhiên, động vật.

  Trang thiết bị:

  Sách phác thảo, bút chì, bút chì màu hoặc màu nước, tẩy.

  Tôi sẽ hỏi bạn một câu đố và bạn cố gắng xác định xem bài học của chúng ta sẽ dành cho điều gì:

  Câu đố:

  Tôi nằm xuống bên kia hiên nhà

  Lâu đài xù xì của chúng ta.

  Nhưng cả ban đêm và ban ngày

  Người lạ sẽ không được phép vào nhà.

  Như bạn đã đoán đúng, hôm nay chúng ta sẽ học vẽ một con chó. Bạn sẽ vẽ bằng bút chì đơn giản và theo từng giai đoạn.

  Cuộc trò chuyện giới thiệu.

  Có nhiều thông tin khác nhau về thời điểm chính xác loài chó được con người thuần hóa cách đây 15 hay 20 nghìn năm, tuy nhiên, bất chấp những tranh cãi, các chuyên gia đồng ý rằng chó là động vật được thuần hóa đầu tiên.

  Chó được biết đến với khả năng học hỏi, thích vui chơi, hành vi xã hội.

  Truyện cổ tích “NHƯ CON CHÓ CHO BẠN BÈ”

  Cách đây rất lâu, có một con chó trong rừng. Một mình lẻ loi. Cô ấy đã chán. Con chó muốn tìm một người bạn.

  Một người bạn không sợ bất cứ ai.

  Một con chó gặp một con thỏ rừng trong rừng và nói với nó:

  – Nào thỏ con, làm bạn với bạn, sống có nhau!

  – Nào, – chú thỏ đồng ý.

  Buổi tối họ tìm cho mình một chỗ ngủ và lên giường. Vào ban đêm, một con chuột chạy ngang qua họ, con chó nghe thấy tiếng sột soạt, và khi nó nhảy lên, nó sủa lớn. Con thỏ rừng hoảng sợ thức dậy, tai nó run lên vì sợ hãi.

  – Tại sao lại sủa? – con chó nói. – Nếu con sói nghe thấy, nó sẽ đến đây và ăn thịt chúng ta.

  Đây là một người bạn không quan trọng, con chó nghĩ. – Anh ấy sợ sói. Nhưng con sói có lẽ không sợ ai cả “. Buổi sáng, con chó từ biệt thỏ rừng và đi tìm sói. Tôi gặp anh ấy ở một khe núi xa xôi và nói:

  – Nào sói ơi, làm bạn với mình, sống có nhau!

  – Tốt! – con sói trả lời. – Ở bên nhau sẽ vui hơn.

  Họ đã đi ngủ vào ban đêm. Con ếch đang nhảy qua, con chó nghe thấy liền nhảy lên, sủa ầm ĩ. Con sói hoảng sợ thức dậy và hãy mắng con chó:

  – Ối giời ơi! Con gấu sẽ nghe thấy tiếng sủa của bạn, hãy đến đây và xé xác chúng ta.

  Và con chó sợ, con chó nghĩ. “Tốt hơn là tôi nên làm bạn với con gấu.” Cô ấy đi đến con gấu:

  – Bear-hero, chúng ta hãy làm bạn, sống cùng nhau!

  “Được rồi,” con gấu nói. – Gửi tôi đến hang của tôi.

  Và vào ban đêm, con chó nghe thấy nó đang bò qua hang, nhảy lên và sủa. Con gấu sợ hãi và tốt, hãy mắng con chó:

  – Đừng làm vậy nữa! Một người đàn ông sẽ đến và cởi bỏ lớp da của chúng tôi.

  “Gee! – con chó nghĩ. “Và điều này hóa ra là hèn nhát.” Cô ấy chạy khỏi con gấu và đến chỗ người đàn ông:

  – Trời ạ, làm bạn với nhau, sống có nhau!

  Người đàn ông đồng ý, cho con chó ăn, dựng một cái cũi ấm áp cho nó gần túp lều của mình. Ban đêm chó sủa, canh nhà. Và người đó không mắng cô ấy vì điều này – anh ấy nói cảm ơn. Kể từ đó, con chó và người đàn ông đã sống cùng nhau.

  2. Đường nét chung của con chó xuất hiện trong hình.

  Vẽ các dấu khớp cho chân và phần dưới của ba chân, vì chân thứ tư sẽ không thể nhìn thấy được. Nối các bàn chân bằng các đường thẳng, chính xác như trong hình vẽ của tôi, và nối hình bầu dục của thân và đầu con chó. Tất cả những hình dạng này rất dễ vẽ, nhưng điều rất quan trọng là phải đặt chúng chính xác. Tỷ lệ của con chó và toàn bộ bản vẽ nói chung, sẽ phụ thuộc vào điều này trong tương lai. Kiểm tra lại vị trí chính xác của các đường bao này và chuyển sang bước tiếp theo.

  Ở bước này, bạn chỉ cần vẽ đường nét chung của thân, chân và đầu của chú chó. Nó có thể không khó để làm điều này, nhưng phải cực kỳ cẩn thận. Đường viền này sẽ xác định toàn bộ bản vẽ của con chó sẽ trông như thế nào. Bạn có thể vẽ đường dẫn này nhiều lần, loại bỏ các đường không chính xác. Bắt đầu theo dõi từ đầu và xuống lưng cho đến chân.

  4 bức vẽ con chó sắp kết thúc, thêm chi tiết

  Các đường xây dựng lúc này cần được xóa khỏi bản vẽ. Vẽ trên một phần của bàn chân thứ tư, móng vuốt và phác thảo bộ lông của con chó.

  Giáo dục thể chất

  Chúng tôi đã cố gắng vẽ.

  Chúng tôi đã cố gắng vẽ.

  Thật khó để không cảm thấy mệt mỏi.

  Chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút,

  Hãy bắt đầu vẽ lại.

  (Những bàn tay được vuốt, lắc, nhào.)

  5. Bước cuối cùng của bản vẽ.

  Giai đoạn cuối cùng của bất kỳ bản vẽ nào là dễ nhất và thú vị nhất. Ở giai đoạn này, con chó đã được trong hình ảnh “trong vinh quang đầy đủ”. Thật dễ dàng để điều chỉnh bản vẽ một chút, làm nổi bật bộ lông của chú chó bằng những nét bút chì sắc nét. Chọn màu bạn muốn và vẽ bằng bút chì màu hoặc màu nước.

  Vậy là bài học của chúng ta kết thúc, hôm nay bạn đã làm rất tốt, tôi hy vọng rằng bạn đã học được nhiều điều thú vị: bạn có được những bức vẽ tuyệt vời, cá tính, đặc biệt. Điều này có thể được nhìn thấy tại triển lãm tác phẩm của bạn. Làm tốt! Cảm ơn!

  LỜI KHUYÊN QUAN TRỌNG (Sergey Mikhalkov)

  Bạn không thể nuôi chó con

  Bằng cách la hét và đá.

  Một con chó con được nâng lên bởi một cú đá

  Sẽ không phải là một con chó con tận tụy.

  Bạn sau một cú đá thô bạo

  Cố gắng gọi một con chó con!

  PHỤ THUỘC VÀO BÀN TAY TỐT (S. Mikhalkov)

  Có rất nhiều loài chó trên thế giới

  Và trên dây chuyền và chỉ như vậy.

  Chó dịch vụ – biên giới,

  Bóng gia dụng bình thường,

  Và những con lai non nhút nhát,

  Rằng họ thích ngáp từ dưới băng ghế,

  Và những con chó cưng được cưng chiều

  Ai mũi hếch, giọng mỏng,

  Và không còn tốt cho bất cứ điều gì –

  Chó đi lạc luôn đói.

  Sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào

  Chó là kẻ hay bắt nạt.

  Những con chó kiêu hãnh và cảm động

  Họ lặng lẽ ngủ gật trên ghềnh.

  Và những chiếc răng khểnh ngọt ngào

  Mọi thứ đều được lấp liếm từ bất kỳ món ăn nào.

  Trong số những con chó thuộc bất kỳ giống nào

  Có cả đẹp trai và xấu xí.

  Có những người khổng lồ – đây là những người Đan Mạch vĩ đại!

  Bulldogs chân ngắn,

  Và những chú chó săn lông xù

  Một số màu đen, một số màu xám,

  Và thật xấu hổ khi nhìn người khác:

  Phát triển quá mức đến mức mắt thường không nhìn thấy!

  Tất cả các thuộc tính của canine đều được biết đến:

  Và trí óc, sự nhạy cảm và chủ nghĩa anh hùng,

  Tình yêu và lòng trung thành và sự lừa dối

  Và chúa tể kinh tởm.

  Và từ sự vâng lời nửa lời,

  Và đây là tất cả từ giáo dục!

  Cô chủ lười biếng ăn ngon

  Và nút dachshund là lười biếng!

  Người lính biên phòng dũng cảm – chiến binh,

  Và chú chó Ruslan rất xứng đáng với anh ấy!

  Chủ nhân của con chó là một tay đấm đá

  Để so sánh với anh ta một con chó lai!

  Không có gì ngạc nhiên khi con chó cắn những

  Ai ném đá vào cô ấy một cách vô ích.

  Nhưng nếu ai đó làm bạn với một con chó,

  Rằng con chó phục vụ trung thành!

  Nhưng một con chó trung thành là một người bạn tốt

  Phụ thuộc vào bàn tay tốt.

  Chúng ta đã học cách vẽ một con mèo rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách vẽ một con chó theo từng giai đoạn. Con vật có thể được mô tả theo nhiều phiên bản: một bản phác thảo “hoạt hình” đơn giản dành cho những người bỏ học vẽ ở trường, hoặc một bức vẽ phức tạp và chi tiết hơn về một con chó bằng bút chì. Nhờ mô tả chi tiết từng bước, mọi người có thể dễ dàng đối phó với một nhiệm vụ như vậy. Điều chính là một chút kiên nhẫn, kiên trì và tâm trạng tốt.

  Đối với các bản vẽ, bạn sẽ cần: một bộ bút chì (2M, M, TM, T, 2T), tẩy, chuốt, tờ giấy.

  Trẻ nhỏ không thích những đường nét phức tạp, vì vậy chúng tôi đã tìm thấy một số hình ảnh dễ thương và hài hước về những chú chó. Những hình vẽ như vậy là đơn giản nhất và bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể lặp lại chúng.

  Nhân vật hoạt hình

  Nhiều trẻ em có những chú chó anh hùng hoạt hình yêu thích. Balto, Dalmatians, Walt Disney’s Goofy, các nhân vật trong “Lady and the Tramp” hoặc Volt – đây không phải là danh sách đầy đủ về những chú chó dễ thương và vui nhộn mà trẻ em và người lớn vô cùng yêu thích. Chúng tôi đề xuất vẽ Cậu bé từ loạt phim hoạt hình “Barboskins” – cậu bé nhỏ tuổi nhất trong “gia đình nhà chó”, người mơ mộng hợp lý, ngoan ngoãn nhưng vui tươi và một chú chó chăn bò vui nhộn từ loạt phim hoạt hình “Tom và Jerry”

  Baby Barboskin

  Vẽ hai hình tròn bằng bút chì cứng. Cái đầu tiên, lớn, là cái đầu, và thay cho cái thứ hai, nhỏ hơn, sẽ có bụng của một chú chó con. Chúng tôi đánh dấu vị trí của tai.

  Chúng tôi đánh dấu cơ thể và chân bằng các đường thẳng.

  Baby Barboskin đã sẵn sàng.

  Bulldog này có thể không phải là giống chó thân thiện nhất trong cuộc sống. Và trong phim hoạt hình đó là một chú chó rất ngộ nghĩnh và vui nhộn. Nhờ MK từng bước, bạn có thể dễ dàng vẽ một con vật cưng tò mò như vậy. Điều chính là tôn trọng tỷ lệ và tuân thủ thuật toán.

  Nếu một đứa trẻ yêu cầu vẽ một con chó, sau đó đừng bị lạc. Cố gắng vẽ một màu đơn giản và dễ thương như vậy. Sau đó, bạn có thể vẽ chú chó bằng bút dạ sáng màu, bút chì màu hoặc sơn cùng với bé.

  Bản vẽ của con chó bắt đầu với cái mõm. Để làm điều này, hãy vẽ một hình bầu dục phía trên giữa trang tính (Hình 1). Sau đó, thêm đầu và tai (Hình 2). Bây giờ bạn cần vẽ bàn chân của con chó. Lưu ý rằng chân mở rộng xuống dưới và dày hơn.

  Chúng tôi vẽ bàn chân. Yêu cầu trẻ tham gia vào quá trình và vẽ ba đường ngắn – các ngón tay của con vật (Hình 3). Sau đó, chúng tôi thêm hai hình bán nguyệt. Đây sẽ là những chân sau (Hình 4).

  Chuyển sang phần mõm. Chúng tôi đánh dấu mắt trái xoan, mũi, nụ cười ngọt ngào. Thêm hai đường cong – lông mày của con chó con (Hình 6).

  Vẽ mũi chi tiết hơn. Ở đây, bạn cũng cần để lại một vệt lốm đốm không sơn. Điều này sẽ tạo thêm sự sinh động cho chú chó. Con chó tô màu đã sẵn sàng.

  Một hình ảnh như vậy có thể được thực hiện rất nhanh chóng. Bản phác thảo rất đơn giản, vì vậy một số “tác phẩm” có thể được giao cho một nghệ sĩ trẻ.

  Cảm ơn lớp học tổng thể tiếp theo, chúng ta sẽ tìm ra cách vẽ một con chó theo từng giai đoạn bằng bút chì. Hãy kiên nhẫn, nó có thể không hoạt động ngay lập tức.

  Giai đoạn 1. Vẽ hai hình bầu dục bằng các nét mảnh, nhạt mà không cần nhấn đầu bút chì vào tờ giấy. Đây sẽ là đầu và thân. Nơi các hình bầu dục tiếp xúc nhau, vẽ một vòng tròn nhỏ, đánh dấu mõm tương lai. Chúng tôi vẽ các đường trống cho các bàn chân.

  1. Đầu phải cân đối với kích thước của cơ thể. Đừng quá lớn hoặc quá nhỏ.
  2. Điều quan trọng là phải tôn trọng tỷ lệ của các bộ phận cơ thể.

  Khi vẽ mắt, hãy chú ý rằng chúng thường tròn. Hình dạng của đồng tử (giãn ra, co lại) và vị trí của chúng sẽ quyết định tâm trạng của con chó nói chung. Một con chó có thể mang bất kỳ cảm xúc nào: tức giận, xảo quyệt, hung dữ, buồn bã, tò mò, v.v.

  Vẽ ô có thể là một hoạt động thú vị cho cả gia đình. Những chú chó có thể chỉ là những bức tranh cần được tái tạo chính xác hoặc dưới dạng các câu chính tả đồ họa. Những hoạt động giải trí như vậy sẽ giúp vượt qua thời gian xếp hàng, trong một chuyến đi dài trên phương tiện giao thông và nói chung ở bất cứ đâu. Chúng tôi cung cấp các lớp học chính có độ phức tạp khác nhau về cách vẽ một con chó theo từng ô. Một số trong số chúng phù hợp với trẻ mẫu giáo 4-6 tuổi, và những bài phức tạp hơn dành cho trẻ lớn hơn và cha mẹ của chúng. Có thể sử dụng cả sổ tay vuông và giấy kẻ ô vuông.

  Chính tả đồ họa “Con chó”

  Để viết chính tả như vậy, bạn cần lấy một tờ vở trong lồng, lùi lại 6 ô từ trên xuống sang trái và bắt đầu vẽ.

  Bản vẽ con chó bằng ô

  Lớp học tổng thể từng bước tiếp theo sẽ dạy con bạn cách vẽ một con chó bằng bút chì chỉ trong 5 bước.

  Để hoàn thành một bức chân dung của Spitz, bạn sẽ cần:

  Giai đoạn 1: vẽ đầu.

  Dùng bút chì cứng H, vẽ tai và lông dọc theo đường viền của thú cưng. Tập trung vào tỷ lệ được chỉ ra trong hình, chúng tôi đánh dấu khuôn mặt. Chúng tôi đánh dấu vị trí mắt, mũi và miệng của Spitz.

  Với bút màu đen, chúng tôi tô bóng những nơi sẽ tối nhất. Đó là vùng mũi, miệng, mắt.

  Với bút chì mềm nhất (B4 phù hợp nhất cho những mục đích này), vẽ mắt, mũi và lưỡi nhô ra.

  Xác định “nguồn sáng” sẽ ở phía nào và với sự trợ giúp của bút chì B2 vẽ phần lông mà bóng đổ trên đó.

  Kết thúc phần còn lại của len bằng B. mềm. Chú ý đến hướng của nhung mao và áp lực mà bóng được thực hiện. Spitz đã sẵn sàng.

  Lịch sử xuất hiện “chân dung” của Grey

  Suốt một tuần chúng tôi “chạy theo” chú chó của mình, nhớ đến “Prostokvashino” với câu nói còn hơn cả tiên tri về trường hợp của mình: “Tôi đã chạy theo cô ấy nửa ngày để chụp ảnh! Nhưng chúng tôi không bao giờ có được một bức ảnh đẹp. Cô nàng tomboy của chúng ta đã thành công trong việc tránh bị in dấu. Cái đuôi đó, rồi cái mũi của cậu ấy lúc nào cũng quay ra gần ống kính hơn. Quá mệt mỏi, chúng tôi đã đi một con đường khác, đơn giản hơn. Hóa ra thật dễ dàng để tìm thấy trên Internet một bức ảnh phù hợp tương tự như chú chó Xám của chúng ta. Theo ông, chúng ta có thể vẽ con chó theo từng giai đoạn.

  Nhưng trong khi chúng tôi tìm kiếm “Grey”, tôi và con tôi thấy rằng sự lựa chọn của những người mẫu tiềm năng là rất lớn. Chúng ta có thể vẽ một chú husky bằng bút chì theo từng giai đoạn, hoặc một chú chó chăn cừu Đức, hoặc thậm chí một chú husky. Tất cả đều là những con chó đẹp, duyên dáng và thông minh. Mỗi đại diện của giống chó của họ có những đặc điểm đặc trưng vốn có chỉ dành cho chúng, nhưng cũng có những phẩm chất và đặc điểm cá nhân chung cho tất cả các loài chó, vì chúng ta rất yêu quý chúng và coi trọng tình bạn của chúng. Ví dụ, lòng trung thành và khả năng vui mừng với chủ, sự vâng lời và thẳng thắn (chúng không thể che giấu cảm xúc của mình chút nào).

  Ở giai đoạn đầu tiên của việc vẽ con chó, khi chúng tôi chỉ nhìn vào các giống của những con vật cưng này, chúng tôi đã biết rằng chúng cũng khác nhau về tính khí, ví dụ, có choleric, sanguine, u sầu và phlegmatic, chúng tôi đã bị mang đi. Chúng tôi muốn học cách vẽ không chỉ một con vật có bốn chân, tai và đuôi, mà còn để nắm vững kế hoạch vẽ những con chó tốt bụng và cười toe toét, chúng tôi muốn cố gắng vẽ một con chó spaniel, dachshund hoặc chó chăn cừu theo từng giai đoạn. Nhưng nó sẽ được sau. Trong khi chờ đợi, “thử nghiệm của cây bút” của chúng tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ chỉ con chó bằng bút chì từng bước một, và đây sẽ là Rhodesian Ridgeback một tuổi của chúng ta. Chúng tôi đã lấy anh ấy làm hình mẫu.

  Kế hoạch làm việc

  Vẽ một con chó bằng bút chì theo từng giai đoạn hóa ra không hề khó, nếu bạn di chuyển chính xác theo kế hoạch. Nó bao gồm những gì:

  • Đào tạo;
  • Hình ảnh bàn chân và thân bụng;
  • Làm việc trên khuôn mặt của con vật cưng của chúng tôi;
  • Trang trí của hình ảnh.

  Kế hoạch làm việc từng bước rõ ràng và đơn giản, nó giúp ngay cả những người chưa có kinh nghiệm về nghệ thuật và trẻ em có thể nhanh chóng nắm được kỹ thuật khắc họa chó.

  Hình ảnh theo giai đoạn của con chó

  Giai đoạn 1. Chuẩn bị

  Trước hết, nó bao gồm việc tổ chức nơi làm việc.

  Ngay cả đối với những người mới bắt đầu, giai đoạn này sẽ không khó, và ngay cả một đứa trẻ cũng có thể đương đầu với nó. Nhưng trong tương lai, sẽ thật tốt nếu cha mẹ giúp bé vẽ từng bước.

  Làm thế nào để vẽ một bàn chân của một con chó? Để làm điều này, hãy vẽ các đường thẳng xuống từ hình bầu dục dưới, ở cuối hình sẽ có các miếng đệm mềm. Chân trước có thể nhìn thấy đầy đủ, chúng tôi làm cho chúng theo chiều dài toàn bộ, có tính đến tỷ lệ. Mặt sau – chỉ có một mặt được nhìn thấy, và vì nó bị uốn cong, chúng tôi mô tả phần trên của nó dưới dạng hình quả trứng dọc theo phía dưới bên phải của hình bầu dục. Và từ cô ấy đến một phần nhỏ trên bàn chân của con chó.

  Vẽ cổ của con chó với hai đường cong. Ở phía bên trái, chúng tôi làm cho cơ thể lớn hơn một chút.

  Chúng tôi tạo một vòng tròn nhỏ ở dưới cùng của hình bầu dục trên, cũng sẽ đi đến hình dưới.

  Làm thế nào để hoàn thành chính xác tất cả các chi tiết của cái đầu? Để làm điều này, chúng tôi chia hình bầu dục trên bằng hai đường vòng cung, ngang và dọc, thành 4 phần.

  Con nào chạy ngang sẽ có mắt.

  Hình tròn nhỏ được vẽ cũng được giảm một nửa bởi một đường thẳng đứng. Mũi của con chó sẽ nằm ở giữa nó.

  Ở hai bên của mõm, chúng tôi tạo ra đôi tai cụp đặc trưng của giống chó xoáy Rhodesian.

  Chúng tôi đã nắm vững các nguyên tắc cơ bản giúp chúng tôi hiểu cách vẽ. Có một số sắc thái sẽ làm cho hình ảnh của chúng tôi giống như bản gốc. Cụ thể, chúng tôi thực hiện “ngón tay” trên bàn chân, đừng quên về đuôi.

  Vẽ, như một hình thức hoạt động sáng tạo, đồng hành với con người từ thời xa xưa. Không có gì ngạc nhiên khi hầu hết trẻ em thích vẽ tranh. Tuy nhiên, càng lớn tuổi, chúng ta càng có nhiều phức tạp hơn.

  Kết quả là, khi một đứa trẻ được truyền cảm hứng đề xuất vẽ một con chó cùng nhau, hầu hết người lớn đều rơi vào trạng thái sững sờ, buồn bã nói rằng hoàn toàn không có bất kỳ tài năng nghệ thuật nào. Nhưng vô ích! Rốt cuộc, vẽ chó không phải là điều khó nhất trên thế giới! Không tin tôi?

  Nếu bạn vẽ cùng con, sẽ không thừa khi bạn làm quen với đặc điểm lứa tuổi của các hình ảnh tượng hình trong các bức vẽ của trẻ.

  Quan trọng: Đừng yêu cầu trẻ 2 tuổi có những hình ảnh đáng tin cậy! Hãy nhớ rằng, ở độ tuổi 2-3, một đứa trẻ nên vẽ bao kiếm, chuẩn bị kỹ năng vận động lớn và tốt cho các bài kiểm tra nghiêm túc trong tương lai

  Tuy nhiên, một đứa trẻ sẵn sàng đồng sáng tạo với người lớn từ khoảng sáu tháng tuổi. Với việc tổ chức đúng quá trình giáo dục và đào tạo dựa trên nguyên tắc hợp tác và liên kết, bé sẽ dần tiếp thu được những kiến u200bu200bthức cần thiết và thành thạo các loại hình hoạt động.

  Đầu tiên, hãy dạy con bạn

  • cầm bút chì đúng cách
  • tự tin vẽ các đường trên giấy: thẳng, cong, ngoằn ngoèo, v.v.
  • vẽ các hình đơn giản: hình tròn, hình bầu dục, hình tam giác, hình chữ nhật, hình vuông

  Lúc đầu, hãy chắc chắn để giúp các nghệ sĩ trẻ. Nếu bé không tự tin vào khả năng của mình thì tiến hành như sau

  1. Nắm lấy tay một đứa trẻ trong tay bạn
  2. Vẽ mượt mà đường nét, hướng dẫn tay của trẻ bằng bút chì, để trẻ ghi nhớ chuyển động của tay, cảm nhận các kỹ năng vận động của cử động
  3. Theo thời gian, hãy mời con bạn vẽ một đường thẳng hoặc tự vẽ một hình dạng cho sẵn

  Khi các hình cơ bản đã thành thạo, bạn có thể bắt đầu vẽ

  Làm thế nào để vẽ một con chó bằng bút chì từng bước?

  Vẽ từng bước hoặc vẽ từng bước rất phổ biến với những người muốn nhanh chóng học cách vẽ. Điều này rất dễ dàng vì bạn sẽ vẽ từng phần tử một.

  Nếu việc vẽ bất kỳ phần tử nào khiến bạn gặp khó khăn, bạn luôn có thể in hình ảnh của phần tử cần thiết và sao chép nó vào bản vẽ của mình bằng phương pháp nền

  # 1. Làm thế nào để vẽ một con chó cho những người nhỏ?

  • Vẽ một vòng tròn. Đây sẽ là đầu của con chó
  • Vẽ mắt, mũi và miệng

  • Vẽ tai
  • Vẽ thân và chân của con chó bằng cách sử dụng các hình bán nguyệt và thêm đuôi.

  # 2. Làm thế nào để vẽ một con chó đứng?

  Cách vẽ một con chó đứng

  • Vẽ một hình chữ nhật sẽ là đường viền của cơ thể con vật.
  • Làm tròn các góc của hình chữ nhật, làm cho các đường mềm và mịn
  • Ở góc trên bên trái của hình dạng, vẽ một hình bầu dục sẽ trở thành đầu của con chó.
  • Vẽ các bàn chân của con vật bằng các đường thẳng song song, đừng quên phác thảo phần đuôi

  • Vẽ tai của con chó. Vẽ ngón chân của bạn
  • Kết hợp các đường phác thảo với một đường trơn
  • Vẽ mắt, mũi, lông mày, râu, miệng của con chó.
  • Tô màu bản vẽ

  # 3. Làm thế nào để vẽ một con chó đang ngồi?

  Hãy nhớ giữ cho các đường phác thảo của bạn nhẹ và mỏng.

   Vẽ ba hình tròn giao nhau ở tâm trên cùng của tờ giấy. Xin lưu ý: giao điểm của các đường phải ở dưới cùng của hình tròn lớn. Đây sẽ là đầu của con chó

   Vẽ hai đường hơi cong, nghiêng phát ra từ các vòng tròn nhỏ. Đây là cách bạn phác thảo phần thân

   Vẽ một đường thẳng ngang qua phần dưới của bản vẽ, vẽ hai hình bán nguyệt nhỏ bên trong các đường cong, nghiêng. Vẽ thêm hai yếu tố hình bán nguyệt bên cạnh nó. Đây sẽ là bàn chân của một con chó đang ngồi

   Thêm một đường cong khác ở mỗi bên, hoàn thành bản phác thảo cuối cùng về chân sau của con chó. Vẽ một kiểu tóc đuôi ngựa vui nhộn

   Vẽ đầu của con chó, kết nối tất cả các vòng tròn ở đầu bằng một đường mịn, rõ ràng. Đừng quên vẽ đôi tai

  • Tập trung vào vòng tròn lớn, phác thảo mắt, lông mày và mũi của con chó. Bạn có thể thêm một chiếc vòng cổ để trông chó
  • Dùng hai đường thẳng song song hơi cong để phác thảo hai chân trước của chú chó.

   Vẽ các đường ngắn, song song trên chân sau của con chó, chỉ ra các ngón chân. Sơn trên mũi và mắt

   Vẽ hai hình tròn, một lớn hơn và một nhỏ hơn. Nối chúng bằng một đường hơi cong.

   Vẽ các đường của đầu, tập trung vào vòng tròn nhỏ hơn. Thêm hướng dẫn cho mũi, ria mép, mắt.

   Tập trung vào các đường phác thảo, vẽ một đường cho phía sau và đuôi.

   Phác thảo bàn chân sau bằng cách lần theo các miếng đệm và ngón chân của con vật.

   Vẽ đường chính của bản vẽ, kết hợp tất cả các yếu tố của bản vẽ, xóa các đường phụ

   Tô màu trong bản vẽ, lưu ý đến bóng đổ. Vẽ một cái bóng như thế này

   Vẽ ba chấm đậm đối xứng với đường thẳng đứng ở giữa.

   Vẽ một hình bầu dục xung quanh hình dạng trung tâm với các dấu chấm.

   Vẽ mắt của con chó con (hai hình bầu dục nhỏ). Khi vẽ mắt, hãy tập trung vào vị trí của mũi chó con

  Một chú chó con ngộ nghĩnh làm thú cưng là ước mơ ấp ủ của hầu hết trẻ em. Đó là lý do tại sao chó con và mèo con là những hình ảnh phổ biến nhất trong các bức vẽ của trẻ em.

   Vẽ một đường tròn xung quanh mắt chó con, tạo thành phần trên của mõm.

  # 1. Cách dễ nhất để vẽ một con chó con

  Trong bản vẽ này, các vòng tròn có đường kính khác nhau được sử dụng, với sự trợ giúp của đầu và cơ thể của con chó con được vẽ.

   Vẽ đôi tai. Tại thời điểm này, bạn có thể dừng lại. Bạn có một con chó con buồn

   Hoặc bạn có thể thêm một cái lưỡi và một cái nơ để có được một bức chân dung của một cô gái bắt nạt vui vẻ

  # 2 Làm thế nào để vẽ một khuôn mặt của một con chó con?

  Cách vẽ một con chó con buồn và một con chó con tự mãn

   Vẽ người đàn ông không bút này ở giữa trang bản vẽ của bạn.

   Vẽ một nửa hình bầu dục trên vòng tròn thứ hai và thứ ba. Đây sẽ là đầu của con chó con

  # 3 Làm thế nào để vẽ khuôn mặt của một con chó con (cách rất dễ dàng)?

  Ngay cả những nghệ sĩ rất trẻ cũng có thể vẽ một chú chó con ngộ nghĩnh như vậy

 • Vẽ hai đường thẳng song song ngắn ở tâm dưới của hình tròn thứ nhất, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Đây sẽ là bàn chân của một con chó con
  • Vẽ một đường cong để chỉ ra phía sau
   • Tô màu trong bản vẽ, hãy nhớ tô bóng các khu vực nhất định để tạo khối lượng hình ảnh

   Video: How to Draw a Puppy – Video for Children

   Video: Phim hoạt hình cho trẻ mới biết đi – Chủ đề bản vẽ – Vẽ con chó

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Vẽ Con Cáo Bằng Bút Chì Cho Người Mới Bắt Đầu Cách Vẽ Mặt Cáo
 • Làm Thế Nào Để Vẽ Một Con Chó Hoạt Hình Bằng Bút Chì Trong Các Giai Đoạn
 • Tất Tần Tật Về Huấn Luyện Chó Alaska Mà Bạn Nên Biết
 • Thuyết Minh Về Con Chó Lớp 8
 • Bệnh Ve Ký Sinh Trên Chó Alaska Bệnh Viện Thú Y Hải Đăng
 • Sâu, Bệnh Hại Rau Và Cách Phòng Trừ

  --- Bài mới hơn ---

 • Top 10 Tác Dụng Của Cây Rau Bắp Cải
 • Cách Vẽ Tranh 3D, Vẽ Phong Cảnh Rừng Cây
 • Kí Tự Đặc Biệt Liên Quân Mobile Hình Súng, Ngôi Sao Đẹp, Mới Lạ, Độc
 • Cách Vẽ Súng Cho Android
 • Hướng Dẫn Lắp Đặt Cây Sen Tắm Tại Nhà
 • Các loại sâu gây hại cho rau và cách phòng trừ

  Rau là thức ăn giàu dinh dưỡng cho người, đồng thời cũng là nguồn thức ăn của nhiều động vật trong đó có sâu và các vi sinh vật gây hại khác. Vì thế rau thường bị một số loài sâu gây hại rau:

  Sâu tơ (Pleutella xylostella)

  Sâu tơ là loài sâu, họ Yponomeulidae, hại các loại rau thuộc họ cải như su hào, bắp cải, cải xanh, su lơ, ở các vùng trồng rau trên khắp thế giới.

  Vòng đòi sâu tơ 20 – 40 ngày. Trứng hình bầu dục màu vàng nhạt, sâu non màu xanh nhạt, sâu đẫy sức dài 8 – 10mm, thường nằm dưới mặt lá non hoặc lá bánh tẻ. Khi động vào chúng nhả tơ buông mình xuống dưới. Nhộng màu vàng nhạt, dài 5 – 6mm, bên ngoài kén có lớp tơ mỏng. Ngài dài 6 – 7mm. Màu xám đen, thường nấp dưới mặt lá. Khi bị khua động thì bay từng đoạn ngắn rồi lại nấp vào tán lá. Sâu non lúc nhỏ gậm phía dưới mặt lá thành từng lỗ, để lại lớp biểu bì ở mặt trên, đến tuổi thứ 2 ăn thủng lá thành từng vùng nhỏ. Sâu phá hại nặng nếu không kịp thời phát hiện. Sâu phát triển nhiều từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau, đặc biệt nhiều từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau.

  Phòng trừ sâu tơ bằng cách luân canh giữa cây họ cải và các cây họ khác như trồng cải xen với cà chua. Bắt nhộng, vệ sinh đồng ruộng. Tưới rau vào lúc chiều mát, khi Mặt trời sắp lặn. Chỉ dùng thuốc khi sâu còn nhỏ; phun thuốc luân phiên, phun thuốc trừ sâu ở vườn ươm và thòi kỳ cây con bằng Sherzd, Deeks, nonolt. Dùng thuốc BT hoặc chế phẩm NPV theo chỉ dẫn. Kết thúc phun thuốc trưóc lúc thu hoạch 10 – 15 ngày.

  Sâu khoang (Spodorptera liture)

  Loài sâu ăn tạp, họ Noctỉudae, phá hại cây trồng và cây dại thuộc nhiều họ thực vật khác nhau. Thường gặp ở bắp cải, khoai tây, rau muống, khoai lang, khoai sọ, cà.

  Đẻ trứng thành ổ trên lá, ngoài phủ bằng lớp lông mịn. Sâu non lúc nhỏ sống thành đám về sau phân tán. Vòng đòi trung bình 22 – 30 ngày. Sâu non có 6 tuổi, màu thay đổi từ xanh lục đến nâu vàng. Sâu đẫy sức màu xám hoặc đen sẫm, dài 38 – 50mm. Nhộng màng hình ống dài 17 – 20mm, màu nâu hoặc màu cánh gián có nhiều vân đen ở trên, Sâu phá hại mạnh vào tháng 5 – 6.

  Sâu xám (Agrotis ypsilon)

  Loài sâu phân bố rộng ở nhiều nước nhiệt đới và cận nhiệt đới, phá hại hoa màu, rau, lương thực, họ Noctuidae.

  Vòng đòi có 4 giai đoạn: bướm, trứng, sâu non và nhộng. Bướm màu nâu tối hoặc xám tro, dài 16 – 23mm. Trứng hình bán cầu, lúc mới đẻ màu trắng sữa, sau chuyển sang hồng hoặc tím. Sâu non màu xám tối hoặc đen bóng. Sâu có 6 tuổi kéo dài 22 – 53 ngày tùy thuộc nhiệt độ: tuổi 1 – 2 gặm biểu bì hoặc ăn thủng lá, tuổi 3 bắt đầu cắn đứt ngang thân cây con. Nhộng hình ống dài 18 – 24mm, thon dần về phía đuôi. Ở Việt Nam, sâu gặp khắp các tỉnh phía Bắc đến Thừa Thiên Huế. Sâu phá hại từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, mạnh nhất là từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau.

  Phòng trừ bằng cách diệt bướm bằng bả chua ngọt đầu vụ gieo; làm đất ải và diệt sạch cỏ trong ruộng; dùng thuốc Basudin hạt rắn vào đất theo hàng cây hoặc Diazinon, Decis phun vào gốc theo chỉ dẫn.

  Bọ nhảy sọc thẳng (Phyllotrata rectilineata)

  Loài côn trùng họ Chrysomelidae. Bọ trưởng thành dài 2 – 4mm. Trên cánh cứng có nhiều chấm đen xếp thành hàng dọc song song nhau. Giữa cánh có sọc màu vàng nhạt dọc theo cánh. Sâu non hình giun, màu vàng tươi, sông và hóa nhộng dưới đất. Bọ nhảy có tập tính giả chết, ưa khô và ấm. Đẻ trứng dưới đất và rễ cây. Bọ trưởng thành vận động nhanh, cắn thủng lá. Xuất hiện và phá hại mạnh vào tháng 3 – 5 và tháng 7 – 9, mật độ 1000 con/m 2. Vòng đòi 19 – 54 ngày; trứng 3 – 9 ngày; sâu non 13-28 ngày; trưởng thành 3 – 17 ngày.

  Bọ nhảy phá hại bắp cải, rau cải, su hào, cây con trong vườn ươm. cắn rễ phụ dưới đất, đục gốc rễ chính làm cây úa vàng.

  Phòng trừ

  Trồng luân canh giữa cây họ Cải với các loài cây khác họ. Làm sạch cỏ bò, vườn ươm.

  Khi mật độ bọ nhảy cao thì dùng Diazinon sữa 50% pha 1/1000 hoặc Diplerex pha 1/600 phun 500 lít thuốc đã pha cho 1 hecta, phun từ mép ngoài vào trong.

  Rệp rau cải (Brevicoryne brassicae)

  Loài rệp rất nhỏ, họ Aphididae, to bằng hạt vừng màu vàng hay xanh vàng. Phá hoại nhiều loài rau cải. Có 2 loại hình rệp: rệp cái có cánh và không cánh, do rệp cái có cánh đẻ ra.

  Rệp cái không cánh to hơn, dài 2mm. Sinh sản rất nhanh, tập trung ở các búp và cành lá cây nông nghiệp, chích hút nhựa cây, làm cây còi cọc, lá héo vàng khô xoăn lại. Ngoài ra rệp còn làm môi giới truyền bệnh do vi rut.

  Phòng trừ bằng cách làm vệ sinh đồng ruộng, diệt cỏ dại. áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp. Tưới nước đầy đủ cho rau.

  Sâu xanh (Helicoverpa armigera)

  Loài sâu gây hại rau muống, cà, ớt, đậu đỗ thuộc họ Noctuidae. Vòng đời 35 – 70 ngày (phụ thuộc vào nhiệt độ), thời gian sâu non 15 – 22 ngày. Sâu non đẫy sức dài 36 – 45mm, màu từ xanh nhạt đến nâu vàng, hồng hoặc nâu xám tùy theo tuổi và thức ăn. Nhộng màu cánh gián nằm dưới lớp đất sâu 2 – 3cm. Ngài màu nâu vàng. Trứng hình bán cầu, màu ngọc trai.

  Sâu đục vào nụ hay quả non, ăn rỗng bên trong làm nụ và quả rụng. Sâu phát sinh có thể phá hoại quanh năm, nhưng nặng nhất vào mùa xuân và đầu hè.

  Phòng trừ bằng biện pháp tổng hợp: bố trí các loại rau trồng thích hợp, tôt nhất nên luân canh với lúa nước. Dùng thuốc hóa học như Sherpa, Decis, Diazino, chế phẩm BT và NPV theo chỉ dẫn.

  Ghi chú:

  Chế phẩm BT được tạo từ vi khuẩn Bacillus thuringiesis chiếm hơn 90% doanh số bán của tất cả các chế phẩm sinh học. Chế phẩm NPV chế phẩm có chứa virut NPV của sâu xanh.

  Nhện đỏ (Tetranychus sp.)

  Chi nhện ký sinh trên nhiều cây trồng, họ Tetranychidae. Nhện sống tập trung ỏ mặt dưối lá bánh tẻ và lá già, tạo ra các vết vàng hoặc nâu vàng theo gân chính làm cho lá bị thủng, rụng hàng loạt,

  Trứng nhện đỏ hình bán cầu, trắng nhạt bám vào mặt dưới của lá. Thòi gian trứng 4 – 5 ngày. Sâu non 3 – 5 ngày, sâu non có 6 chân, màu hồng. Có 2 giai đoạn: ấu trùng có 4 đôi chân và có màu xanh hay đỏ. Thời gian ấu trùng 6 – 10 ngày. Nhện trưởng thành hình bầu dục màu đỏ hoặc xanh. Con đực nhỏ hơn con cái, con cái sống 3 tuần, đẻ 200 trứng.

  Nhện đỏ sống chủ yếu ở nhiệt đới. Hại rau ngót, hại nặng trong điều kiện khô hạn. Cần kiểm tra ruộng rau thường xuyên, phát hiện sớm để phòng trừ bằng một số thuốc Comite 73 EC, Pegasus 500 sc, Ortas 5 sc theo chỉ dẫn.

  Sâu vẽ bùa (Phyllocnistis citrella)

  Loài sâu, họ Phyllonistidae. Vòng đời 14 – 32 ngày; thời gian trứng 2 – 4 ngày, sâu non 5-10 ngày, nhộng 6-18 ngày. Bọ trưởng thành là loài bướm nhỏ dài 2mm, màu trắng bạc, ban ngày dậu dưới mặt lá, xẩm tối mới hoạt động. Đẻ trứng hai bên gân chính trên lá non mới xòe. Trứng nhỏ, trong suốt. Sâu mới nở đục lớp biểu bì lá hút dịch bên trong tạo thành đường ngoằn ngoèo làm lá cuốn lại không còn khả năng quang hợp, qua các đường ngoằn ngoèo đó bệnh loét xâm nhập vào, làm lá rụng. Sâu đẫy sức gấp mép lá lại làm kén để hóa nhộng. Sâu phá hoại quanh năm trong vườn ươm, nặng nhất là tháng 7, 8, 9. Dùng Sherpa 25 EC 0,1% hoặc Decis 2,5 EC (0,3 – 0,4 lít/ha).

  Bọ phấn (Bemisia sp)

  Chi côn trùng, họ Bọ phấn (Aleyrodidae). Bọ trưởng thành dài 0,75 – 1,4mm, cánh trước và cánh sau bằng nhau. Toàn thân và cánh phủ lớp phấn trắng. Sâu non màu vàng nhạt. Nhộng giả hình bầu dục. Trông hình bầu dục có cuống, lúc dầu trong suốt sau chuyển màu vàng sáp ong rồi nâu xám. Bọ trưởng thành sống ở dưới mặt lá, khi bị động nhẹ chúng bay vút lên. Hoạt động giao phối mạnh vào lúc 5 – 6 giờ sáng và 4 – 5 giờ chiều. Một vòng đời con cái đẻ 49 – 85 trứng, đẻ thành ổ 4 – 6 quả hoặc đẻ rải rác trong mô lá.

  Bọ phấn phá hại các loại rau như dưa chuột, đậu đỗ, cà chua.

  Phòng trừ bằng cách vệ sinh đồng ruộng, không trồng các cây bọ phấn ưa thích gần nhau. Dùng Sherpa 20EC, karate 2,5 EC theo chỉ dẫn của cán bộ bảo vệ thực vật.

  Sâu đục quả (Maruca testulatis)

  Loài sâu họ Pyralidae. Sâu non gây hại nhiều cây trong thuộc họ Đậu đỗ. Gặp ở khắp Việt Nam và thế giới.

  Bướm dài 10 – 13mm, cánh rộng 25 – 26mm. Thân màu vàng sáng như đồng có ánh kim. Mắt kép màu nâu gụ. Giữa cánh trước có những khoảng trong suốt không phủ vảy. Trứng hình bầu dục màu trắng. Sâu non đẫy sức dài 17mm, thân trắng ngà, lưng và bụng có nhiều đốm nâu. Nhộng dài 12 – 15mm, mới nở màu xanh nhạt sau chuyển dần thành màu vàng.

  Ban ngày bướm thường đậu dưới lá cây, bụi cỏ, bụng hướng lên trên, cánh dang thẳng 2 bên. Hoạt động ban đêm, đẻ trứng vào vỏ quả hay mặt sau lá, để 2 quả chồng lên nhau. Sâu non nở ra đục một lỗ rất nhỏ ở ngoài vỏ để chui vào trong ăn thịt quả. Sâu thường nhả tơ quấn hoa lại làm tổ.

  Sâu xuất hiện quanh năm trên đồng ruộng từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau ở các loại rau; tháng 3 – 9 sổng ở hạt đậu xanh, đậu đen; ăn hại rau mồng tơi từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau.

  Muốn phòng trừ sâu đục quả phải luân canh các loại cây khác họ; thường xuyên thăm ruộng rau để sớm phát hiện và xử lý kịp thời và dùng thuốc hợp lý: trừ sâu non mới nở trước khi chúng chui vào quả.

  Sâu cuốn lá đậu (Hedylepta in dicata)

  Loài sâu gây hại các loại rau họ Đậu, thuộc họ Pyralidae. Bướm nhỏ, dài 7 – 11mm, toàn thân màu vàng pha nâu. Râu hình sợi chỉmắt kép màu đen. Hai bên đỉnh đầu có chùm lông. Cánh trước hình tam giác, mép trước cánh màu vàng nâu, phía sau màu nâu sáng. Trên cánh có 3 đường vân đen chạy từ bờ trước ra bờ sau.

  Sâu non lúc nhỏ màu hơi vàng, đẫy sức màu xanh trong, dài 15 – 17mm, đầu màu xanh vàng hay nâu nhạt. Đốt ngực giữa có 4 lông lồi. Bướm hoạt động về đêm đẻ trứng ở mặt sau lá. Mỗi bướm cái đẻ trung bình 50 – 100 trứng. Thòi gian trứng 3 – 7 ngày; sâu non 12-18 ngày (mùa đông đến 38 ngày); nhộng 6 – 9 ngày (mùa đông 23 ngày); bướm 3 – 5 ngày. Vòng đời 25 – 37 ngày (mùa đông 74 ngày).

  Sâu phát sinh liên tục quanh năm, mỗi năm đến 10-11 lứa. Mật độ sâu cao vào tháng 3 – 5 và 9 – 10.

  Sâu non ăn chất xanh làm cây chậm lớn, ra hoa kém, quả nhỏ, quả rụng sớm và thưa.

  Những bệnh thường gặp ở rau và cách phòng trừ

  Ở Việt Nam thường gặp một số bệnh ở rau như sau:

  Bệnh xoắn lá

  Bệnh do virut gây ra. Làm cây bị lùn, lá biến dạng, khảm xanh vàng. Bệnh thường lan truyền do rệp, bọ phấn. Cây bị bệnh phải nhổ bỏ và phun thuốc diệt rệp, bọ phấn. Nồng độ thuốc, liều lượng thuốc dùng phải theo đúng hướng dẫn và kết thúc phun thuốc ở mỗi lứa là 7 ngày.

  Bệnh xoắn lá gặp ở cà chua sớm, cà chua vụ xuân – hè; rau

  Bệnh sương mai (còn gọi: mốc sương)

  Bệnh do các loài nấm mốc gây ra. Trên mặt lá xuất hiện các đốm nấm màu nâu xám, thường gặp trong những ngày có sương mù. Gặp ở cà chua, khoai tây, cần tây.

  Phòng trừ bệnh sương mai bàng cách tỉa cành, nhánh, lá gốc. Khi xuất hiện bệnh thì phun Boocđô 1%; có thể dùng một số loại thuốc khác như Zineb 80 WP, Alitte 80 WP (theo liều lượng và thời gian cách ly ghi trên bao bì của từng loại thuốc).

  Bệnh héo lá xanh vi khuẩn

  Bệnh do vi khuẩn (Pseudomonas) gây ra, làm cây đột nhiên héo rũ, lá vẫn còn màu xanh. Nếu cắt ngang thân cây cho vào cốc nước trong, một lúc sau thấy dịch trắng chảy ra. Bệnh xuất hiện khi độ ẩm cao, ấm. Gặp ở cà chua sớm.

  Khi thấy bệnh xuất hiện hạn chế tưới nước, nhổ bỏ cây bệnh, dùng vôi bột rắc quanh gốc cây.

  Để phòng bệnh héo xanh có thể trồng cà chua trên gốc ghép cà tím để tăng khả năng chịu nóng, giảm bệnh héo cho cà chua sớm. Cần luân canh cà với lúa nước.

  Bệnh đốm nâu

  Bệnh do nấm gây ra. Vết bệnh lúc đầu màu vàng sau chuyển sang nâu rồi thành đen. Bệnh lan dần ra toàn lá, làm lá khô và chết. Bệnh bắt đầu từ lá ở thấp sau lan dần lên lá trên. Bệnh gặp ở cà chua khi cà ra hoa bắt đầu kết quả và nặng nhất là lúc quả chín. Cây bị bệnh nặng có thể chết. Bệnh phát triển khi độ ẩm 90 – 95%, nhiệt độ 22 – 25°c. Nguồn lây bệnh chính là tàn dư cây vụ trước.

  Phòng trừ bằng cách dọn sạch các tàn dư cây vụ trước. Luân canh vối các cây khác họ. Tỉa cành, bấm ngọn. Phun thuốc Boocđô, Zineb, Bentat, Rovtal theo chỉ dẫn.

  Bệnh thán thư

  Bệnh của ớt ngọt, đậu đỗ do nấm Gleosporium và Colktotrichum gây ra. Biểu hiện trên lá xuất hiện vết đốm tròn xung quanh có viền nâu đỏ. Vết đốm có thể nứt ra, lõm sâu trên thân, trên quả

  Phòng trừ bằng cách: vệ sinh nơi trồng, đốt tàn dư cây vụ trước; luân canh cây trồng; trồng các giống kháng bệnh; xủ lý hạt giống bằng thuốc trừ bệnh trước khi gieo trồng. Phun thuốc nhóm cacbanat như Bavistin, Zineb 80 WP… Topsin 50 WP.

  Thán thư đậu đỗ

  Bệnh do nấm Colletotriumlin dernuthiamen gây ra trên các cây họ Đậu đồ nhất là trên đậu côve (đậu vàng). Các bộ phận của cây nằm trên mặt đất đều có thể bị bệnh. Bệnh xuất hiện ở giai đoạn cây sinh trưởng nhưng nặng nhất là lúc tạo quả. Ở cây non, trên các lá sò có chấm đồng tâm màu nâu đỏ, ỏ thân cây có vết nâu dài, lõm, nếu thời tiết ẩm các vệt bệnh có ổ nấm hồng, ở cây lớn, các vết nâu hoặc đen trên lá. ở quả có chấm tròn màu nâu hay nâu đỏ, xung quanh có đường viền vàng hoặc đỏ. Các sợi nấm nằm trong hạt giống và tàn dư cây.

  Phòng trừ thán thư đậu đỗ bằng cách lấy hạt giống ở những ruộng không bị bệnh; phân loại và chọn giống kỹ trước khi gieo; luân canh đậu đỗ với lúa, cây có củ; tăng cường bón phân lân và kali. Dùng Boocđô 1% hoặc Zinel 80% với tỷ lệ 1/200 phun khi cày có bệnh, xử lý hạt giống bằng TMTD 85 HTN với lượng 3 – 4 kg/tấn hạt giống.

  Thối rễ đậu đỗ

  Bệnh do nhiều loài nấm gây ra. Trên cây con, bệnh làm thối rễ, cành và lá sò. Mầm cây chuyển thành màu nâu và chết trước khi vươn lên mặt đất. Trên lá sò có vết loét sâu, màu nâu, có khi chiếm đến nửa lá. Khi cây lớn, bệnh làm cho rễ đen và chết. Bệnh xâm nhập ở gốc thân làm cây ngừng sinh trưởng và héo. Nguồn gây bệnh từ đất và hạt giống mang mầm bệnh.

  Phòng trừ bằng cách trồng hạt giống không bệnh; phá váng kịp thời sau các trận mưa; tăng cường bón phân lân và phân kali; gieo trồng các giống kháng bệnh; xử lý hạt bằng TMTD 85 BTN với lượng 3 – 4kg/tấn hạt.

  Bệnh gỉ sắt

  Nhóm bệnh do nấm gỉ sắt gây ra. Trên lá và các bộ phận xanh của thán cây có các đếm vàng trắng rải rác khắp mặt lá. Bệnh xuất hiện ở các lá dưới trước là nấm của bào tử xuân. Sau đó chuyển sang màu vàng nâu chứa bào tử hè. Cuối giai đoạn sinh trưởng của cây ổ nấm chuyển sang nâu đậm chứa các bào tử đông.

  Bệnh hay gặp ở đậu cô ve, đậu bắp.

  Phòng trừ bằng cách tiêu hủy tàn dư cây vụ trước, luân canh cây đậu đỗ với cây trồng khác; thường xuyên làm cỏ. Phun thuốc trừ bệnh bằng Boocđô 1% hoặc keo lưu huỳnh 1% (600 – 800 I/ha); Anvil 5 SC; Rovral 50 WP; Score 250 EC theo chỉ dẫn trên bao bì và thời gian cách ly ít nhất 10 ngày.

  Thối trắng cải

  Bệnh do nấm Scolerotinia sclerotiokrum gây hại cho cây họ Cải. Bệnh lan nhanh trong thời gian bảo quản. Biểu hiện: lá ngoài nhày nhụa và thối. Trên các lá bị bệnh có nhiều sợi nấm màu trắng, xốp như bông và các hạch màu đen. Nấm phát triển ở nhiệt độ 17 – 25°C.

  Nguồn gốc lây bệnh ban đầu là đất và các cây chủ mang bệnh. Các hạch nấm có thể lan truyền cùng hạt giống.

  Phòng trừ thối cải trắng bằng cách luân canh cây họ Cải với cây họ Đậu và họ Lúa; chỉ lấy hạt ỏ những cây khỏe mạnh. Không nên trồng dày, xới xáo kịp thời nhất là sau khi tưới; bón đầy đủ phân, tăng cường bón kali. Thu dọn tàn dư cây sau khi thu hoạch. Cày sâu phơi ải đất.

  Xử lý hạt giống bằng TMTD 85 TN trước khi gieo với liều 4- 5kg/tấn hạt giống.

  Thối trắng hành tỏi

  Bệnh do nấm Scoỉerotium cepivorum gây ra. Biểu hiện: ở đáy củ hành, tỏi có lớp xốp, mịn, dày màu trắng, trên đó có các hạt màu đen. Làm thối củ khi thu hoạch chậm hoặc trong thời gian bảo quản.

  Phòng trừ bằng cách giữ đất luôn tơi xốp, tăng cường bón phân kali, tro bếp khi hành tỏi ra củ; vệ sinh đồng ruộng trước, trong và sau khi thu hoạch.

  Thối khô củ khoai tây

  Bệnh do nấm Fusarium gây ra, thường gặp trên củ khoai tây đang cất giữ. Trên củ xuất hiện các vết nâu hay vết màu tro hơi lõm. Thịt củ lúc mới chớm bệnh màu nâu khô. Kích thước vết bệnh tăng dần, da nhăn nheo, mặt ngoài củ có đám nấm hơi nổi lên, màu xám trắng có khi màu vàng hoặc hồng. Nếu cất giữ khoai tây nơi khô ráo, củ dần dần khô, trọng lượng giảm, da nhăn nheo. Nấm lan truyền bằng các sợi nấm, ở nhiệt độ 17 – 25°c với ẩm độ 70%.

  Củ khoai bị bệnh không mọc được, nếu có mọc cũng tạo ra các cây yếu ớt.

  Phòng trừ bằng cách chọn củ không mang mầm bệnh; phơi thật khô vỏ củ trước khi cất; tăng cường bón phân và bón đủ phân.

  Bệnh phấn trắng

  Bệnh do nấm Erysiphe conumunis gây hại ở tất cả các loài đậu đỗ, dưa chuột. Biểu hiện: trên mặt lá tạo thành các đám nấm màu trắng như rắc bột phấn. Các đám này có thể xuất hiện cả trên cành và quả. Về sau đám nấm dày lên có màu xám bẩn do hình thành các quả nấm. Bệnh nặng, các bộ phận bị nặng thô cứng và chết. Quả thể nấm dính vào tàn dư cây, tiếp tục lây cho cây vụ sau.

  Phòng trừ bằng cách cày sâu, vùi tàn dư cây xuống đất. Trồng các giống chín sớm. Phun thuốc trừ bệnh bằng dung dịch Zineb 1%, Bayleton 25EC, thời gian cách ly 10 – 14 ngày.

  Bệnh thối xốp

  Bệnh do Erwinia carotovova gây thối rễ củ cà rốt. Bệnh gây hại trong mọi giai đoạn, gây xốp rễ, có mùi khó chịu, có khi gây thôi sâu vào phần trong củ.

  Phòng trừ bằng cách: dùng giống chống chịu bệnh, phơi đất trước khi trồng và tránh gây hại rễ khi vun xới.

  Bệnh héo lá, thối cuống

  Bệnh gây ra do Fusarium oxysporum và Scỉerotium rolfsii gây hại đến 90% ở các loại cà, cà chua, khoai tây và các loại rau khác như bắp cải, su lơ… bầu làm cho lá bị héo, thối cuống quả. Bệnh lây truyền qua hạt, tàn dư cây vụ trưóc, đất, nước tưới, nước mưa.

  Muốn phòng trừ phải dọn sạch cỏ, tàn dư cây vụ trước. Áp dụng các biện pháp tổng hợp: chọn cây khỏe từ ruộng sạch bệnh; luân canh cây khác họ, chế độ tưới hợp lý, tránh cho nước vào rãnh.

  Bệnh chết yểu cây con

  Là bệnh rất phổ biến và chung cho các loại rau, bệnh làm ảnh hưỏng đến độ nảy mầm của hạt và cây con trước khi nhổ ra trồng.

  Bệnh thưòng có 2 giai đoạn: cây con bị chết trong các vườn ươm và cây đổ gục bất kỳ lúc nào. Bệnh xuất hiện khi độ ẩm đất cao, nhiệt độ không khí 24 – 28°c. Bệnh do các loại nấm gây ra như: Pythium spp; Phytophthora spp; Rhi zoctonm… Bệnh lây truyền qua đất, tàn dư cây trồng, nước tưới, nước mưa.,,

  Phòng trừ bằng cách: tránh trồng cây quá dày và che bóng; trước khi trồng phải phơi ải đất, đốt tàn dư cây; bón phân hợp ]ý; tẩy mầm bệnh bằng formaldehyt pha loãng 50 lần vói nước; xử lý đất vối thuốc diệt nấm Vitavac 200…

  --- Bài cũ hơn ---

 • # 1【Địa Chỉ】Các Loại Bệnh Thường Gặp Trên Cây Rau Muống
 • Hướng Dẫn Kỹ Thuật Trồng Cây Rau Muống
 • Sáng Tạo Xanh: Kỹ Thuật Cách Trồng Rau Muống Hạt Tại Nhà
 • 3 Bước Vẽ Tranh Phong Cảnh Làng Quê Đơn Giản Và Đẹp
 • Luyện Từ Và Câu: Ôn Tập Về Từ Và Cấu Tạo Từ Tuần 17
 • Bài Tiểu Luận Xin Học Bổng Mẫu: 18 Cách Viết Chưa Ai Biết!

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Bài Luận Xin Học Bổng Cần Tham Khảo
 • Hướng Dẫn Viết Cv Xin Học Bổng Du Học Chuẩn
 • Cách Viết Bài Tiểu Luận Xin Học Bổng Du Học “bách Phát Bách Trúng” (Phần 1)
 • Xem Thiên Văn Để Xác Định Phương Hướng Khi Lạc, Phương Pháp “triển Vọng” Để Tìm Được Đường Về Nhà.
 • Thiên Tượng Thay Đổi: Xem Bói Theo Kinh Dịch, Thiên Văn Không Còn Linh Nghiệm Nữa
 • Bí mật mà chưa ai nói với bạn về bài tiểu luận xin học bổng

  Lý do khiến cho bài tiểu luận xin học bổng của bạn bị loại

  Có lẽ ai ít trong chúng ta hiểu về quy trình đánh giá học bổng, mình xin tiết lộ một sự thật đau lòng là bài tiểu luận Essay xin học bổng của bạn được quyết định đi tiếp vào vòng trong hay bị ném ngay vào sọt rác hay không chỉ trong vỏn vẹn 60 giây…

  Với rất ít thời gian như vậy, làm thế nào để bạn thu hút sự chú ý của những giám khảo khó tính này này và cải thiện cơ hội dành học bổng của bạn?

  Phần dưới là các chiến lược mà chắc chắn bạn từng được nghe bao giờ về cách viết bài luận xin học bổng thành công, cũng nhưng những mỏ vàng để kiếm học bổng khiến bạn hề ngờ tới lâu nay.

  5 KEYS/Strategies quan trọng sau để tạo nên một bài tiểu luận – Essay xin học bổng thành công

   1. Học hỏi từ những bài tiểu luận xin học bổng đã thành công. Cách tốt nhất để học cách giành học bổng là từ kinh nghiệm của người khác. Đọc bài luận học bổng từ những người thật việc thật, đã dành được số tiền học bổng thật để tìm ra cho mình hướng đi hợp lý nhất
   2. Tránh những sai lầm khi viết bài tiểu luận. Bạn sẽ phải trả giá rất nhiều khi đầu tư công sức, mà không có chiến lược đúng đắn cho bài Essay học bổng của bạn. Thất bại cũng có thể là một giáo viên tuyệt vời. Nên đọc những sai lầm chung mà mọi người thường mắc phải trong bài tiểu luận của mình khiến nó bị ném vào thùng rác một cách thảm hại
   3. Hãy là chính mình. Sau các chiến lược tham khảo từ những bài thành công và những bài thất bại, bạn nên nhớ rằng không có bất cứ 1 công thức chung nào áp dụng cho 1 người hay nhiều người cùng 1 lúc. Đôi khi chỉ cần là chính mình – nhưng nên là mình phiên bản tốt nhất và thành thật kể về nó, là cách giúp giám khảo nhìn ra được con người bạn chỉ bằng 1 trang giấy.
   4. Khám phá những gì thẩm phán học bổng muốn. 4 chiến lược trên là chưa đủ khi bạn không hiểu người sẽ chi tiền cho bạn muốn gì. Ai làm gì cũng đều có mục đích của mình, không bữa ăn nào là miễn phí, hãy tìm ra mục đích chính của người trao học bổng là gì, và viết về những điều sẽ đáp ứng những tiêu chí đó

  Vậy sau khi nắm bắt được các chiến lược để viết bài luận – Essay xin học bổng rồi. Chúng ta cần các bước thực hành quan trọng tiếp theo.

  Tìm nguồn cung cấp học bổng ở đâu?

  Các kênh tin học bổng, các websites đăng tải học bổng, các quỹ học bổng, … Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những nguồn này, và những nơi à bạn có thể tìm ra được học bổng phù hợp với bản thân mình, ngành học của mình và định hướng nghề nghiệp, định cư về sau.

  Sau việc dành thời gian hằng trăm tiếng đồng hồ chỉ để nghiên cứu về scholarships, chúng tôi nhận ra được những sự thật sau: phần lớn các loại học bổng mà bạn mới search ra trong vài lần đầu tiên không phải là loại học bổng sẽ phù hợp ngay với bạn. Ngoài ra, những học bổng thực sự phù hợp với bạn thường bị ẩn khá sâu trong các phương tiện truyền thông. Google hay cốc cốc thường ưu tiên hiển thị các trang web của các công ty có thứ hạng cao và làm tốt về SEO, chứ không hiển thị thông tin phù hợp nhất với bạn. Vì vậy chịu khó lục thêm các trang sau để tìm được thứ phù hợp với mình nhất, bởi lẽ viết được bài luận xin học bổng hay xuất sắc thôi là chưa đủ, cần tìm được học bổng phù hợp với mình trước, để tạo nên thư xin học bổng gửi cho đúng tổ chức phù hợp với mình mới là chiến lược thông minh.

  Hai nguồn chính mà ai cũng nghĩ đến đầu tiên để tìm học bổng là:

  Scholarship Book – Sách tổng hợp các loại học bổng

   1. THE ULTIMATE SCHOLARSHIP BOOK
   2. HOW TO GO TO COLLEGE ALMOST FOR FREE BY BEN KAPLAN
   3. PETERSON’S SCHOLARSHIPS, GRANTS & PRIZES
   4. CONFESSIONS OF A SCHOLARSHIP WINNER
   5. PAYING FOR COLLEGE WITHOUT GOING BROKE BY PRINCETON REVIEW AND KALMAN CHANY
   6. SCHOLARSHIP HANDBOOK BY THE COLLEGE BOARD
   7. THE FINANCIAL AID HANDBOOK
   8. THE SCHOLARSHIP & FINANCIAL AID SOLUTION
   9. DEBT-FREE U
   10. HOW TO WRITE A WINNING SCHOLARSHIP ESSAY

  Internet – Tìm kiếm trên mạng, các websites

  Một cách nhanh nhất để tìm kiếm học bổng là thông qua Internet. Một trong những lợi ích của cơ sở dữ liệu học bổng trực tuyến là chúng có thể được cập nhật thường xuyên và miễn phí:

    • Scholars4dev (http://www.scholars4dev.com/tag/scholarships-for-vietnamese/)
    • Hannahed (https://hannahed.co/tag/scholarship-for-vietnamese-students/)
    • https://www.vietscholarships.org
    • Scholarship-positions (https://scholarship-positions.com/category/vietnam-scholarships/)
    • SuperCollege (www.supercollege.com)
    • CollegeAnswer (www.collegeanswer.com)
    • BrokeScholar.com (www.brokescholar.com)
    • The College Board (www.collegeboard.com)
    • Scholarships.com (www.scholarships.com)
    • CollegeNet (www.collegenet.com)
    • Mario Einaudi Center for International Studies (www.einaudi.cornell.edu/funding/search.asp)

  Sau nguồn quan trọng khác các bạn có thể tìm kiếm học bổng là:

  Học bổng từ đại sứ quán (lãnh sự quán)

  Các hoạt động đoàn thể, CLB

  Học bổng từ các quỹ nghiên cứu, từ các tổ chức

  Học bổng từ các quỹ nghiên cứu, từ các tổ chức mỗi một quỹ nghiên cứu và phát triển thường đầu tư khá nhiều tiền vào việc phát triển nhân tài. Đặc biệt, họ thường cho các nhân tài đó đi du học để về phát triển cho đất nước. Trong trường hợp này mình sẽ ví du về Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation – VINIF) được Tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam. Quỹ VINIF hỗ trợ cho sv theo đuổi chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh và các viện, trường đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Vingroup. Tương tự như vậy, bạn có thể tìm từ các quỹ khác phù hợp với lĩnh vực mà bạn đang nghiên cứu. Cách bài tiểu luận để xin học bổng từ các quỹ này bạn cần phải hiể kĩ tôn chỉ và mục đích của quỹ, tổ chức mà bạn đang muốn xin.

  Học bổng của cộng đồng, tỉnh & phường xã

  Học bổng của cộng đồng, tỉnh & phường xã một loại học bổng nữa mà bạn có thể tận dụng thế mạnh là học bổng ngay tại nơi bạn đang ỏ. Bạn có thể scale up nó lên theo cấp độ, bạn đầu là tìm học bổng của cộng đồng, sau đó tìm lên học bổng thành phố, rồi học bổng tỉnh. Đối những học bổng này, chỉ dành riêng cho sinh có hộ khẩu tại tỉnh đó, vì vậy bạn có lợi thế cạnh tranh nếu tỉnh bạn, hoặc khu vực bạn ở có học bổng đó.

  Học bổng từ trung tâm giáo dục quốc tế từ trường đại học

  Học bổng từ trung tâm giáo dục quốc tế từ trường đại học mà bạn đang theo học. Đây cũng là một loại học bổng mà khá ít sinh viên tận dụng được. Trong khi việc để có được tư vấn và hỗ trợ về nó rất đơn giả, việc bạn cần làm là địa chỉ của trung tâm giáo dục quốc tế ( hầu hết đại học nào cũng có ). Mình ví dụ nếu bạn đang là sinh viên của trường đại học Kinh tế Quốc Dân tại Hà Nội. Bạn đến phòng hợp tác quốc tế tại Phòng 610, Nhà A1, 207 Giải Phóng, mình đã từng đến và hỏi về học bổng du học tại châu Âu. Họ cho mình rất nhiều thông tin về các trường quốc tế liên kết với NEU. Từ đó, mình đã biết về học bổng Erasmus và học bổng của trường Lyon Pháp,… Bạn có thể làm điều tương tự với trường đại học của mình.

  Học bổng của các giáo hội Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo,

  Học bổng của các giáo hội Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, nếu bạn là người theo đạo hoặc đang theo đuổi ngành học về văn hóa, tin ngưỡng. Thì loại học bổng này dành cho bạn. Có rất nhiều quỹ của các giáo hội dành cho sinh viên muốn đi du học nghiên cứu về ngành này. Ví dụ như quỹ dành cho sinh viên công giáo ở chúng tôi nhằm để đáp ứng nhu cầu học tập và nâng cao trình độ trí thức nhằm phục vụ cho xã hội và Giáo Hội, Đức Hồng Y Gioan B. Phạm Minh Mẫn đã thiết lập “Quỹ hỗ trợ và phát triển tài năng Tôma Thiện” gọi tắt là “Quỹ học bổng Tôma Thiện.

  Học bổng từ Công Ty, Tổ chức & Cơ quan mà bạn đang làm việc.

  Có nhiều trường hợp các bạn đi làm một hai năm rồi mới bắt đầu tính đi học tiếp, do đó khó để quay lại phòng đào tạo quốc tế của trường đại học để kiếm học bổng. Tại sao không nghĩ về việc xin học bổng của chính tổ chức mà mình đang làm việc, tất nhiên sẽ có những ràng buộc nhất định đối với loại học bổng này. Tuy nhiên, loại học bổng này sẽ phù hợp đối với những bạn muốn gắn bó dài lâu với tổ chức đó. Ví dụ như tại Bảo Hiểm Quân Đội MIC, họ có trao học bổng cho các nhân viên muốn theo học lên ngành phân tích bảo hiểm Actuary, sau khi đi học về, bạn phải gắn bó một số năm nhất định với tổ chức.

  Học bổng từ các công ty tư vấn du học

  Các trung tâm du học thường là đại diện tuyển sinh trực tiếp của các trường đại học tại nước ngoài. Như là cầu nối duy nhất của trường, đối với học sinh tại nước sở tại. Vì vậy, nhà trường thường trao rất nhiều các loại học bổng và ủy nhiệm việc đó cho bên đại diện tuyển sinh thuộc các công ty tư vấn du học có uy tín. HISA tự hào hơn 10 năm là đại diện tuyển sinh của hơn 200 trường đại học đến từ các nước khác nhau như Anh, Úc, Mỹ, Canada, Hà Lan, Singapore, … Đã giúp thành công hơn 1000 học sinh theo đuổi ước mơ du học. Liên hệ với HISA để nhận thông tin học bổng cũng như kinh nghiệm tư vấn học sinh giành được học bổng thành công trong nhiều năm qua. Ở đây, các trung tâm sẽ hỗ trợ bạn viết bài tiểu luận săn học bổng hoàn toàn miễn phí.

  Thực hành cách viết bài tiểu luận xin học bổng – Essay

  Hãy đặt mình vào vị trí của giám khảo, người phải ngồi đọc cả 1 núi những bài Essay xin học bổng đến từ mọi nơi và đều là những người rất suất sắc.Từ những đơn apply học bổng, giám khảo có thể biết được những thông tin chung về bạn như điểm số, các thành tựu mà bạn đã đạt được, những hoạt động mà bạn đã tham gia.

  Tuy nhiên, giám khảo không trực tiếp có thể gặp mặt được bạn, chưa được trò chuyện trực tiếp để hiểu về con người bạn. Vậy làm sao để họ quyết định được: Ai sẽ là người xứng đáng có được học bổng giá trị này?

  Đó là lí do vì sao trong bài viết này, tôi vẫn muốn nhấn mạnh một lần nữa để bạn hiểu về tầm quan trọng của bài tiểu luận xin học bổng đối với việc xin học bổng của bạn. Nó như một cánh cửa giúp giám khảo nhòn ra được con người thực sự của bạn, nhìn ra được đam mê, nhiệt huyết và cả tiềm năng của bạn nữa. Đó là lý do vì sao, bài luận học bổng được coi là công cụ quan trọng nhất cũng như ý nghĩa nhất trong quá trình xét học bổng để tạo nên ấn tượng với giám khảo.

  Điều gì làm nên một bài tiểu luận xin học bổng gây ấn tượng lớn đến giám khảo?

  Cảm xúc ư? Nhiều bạn vẫn nghĩ rằng việc, càng làm cho các giám khảo khóc càng nhiều, hoặc cảm động vì những khó khăn mà bạn đã gặp phải càng nhiều, khả năng bạn nhận được học bổng càng cao. Điều này vẫn đúng trong vài trường hợp, nhưng không đúng hoàn toàn.

  Ví dụ như việc làm marketing B2C tức là đối tượng khách hàng là người tiêu dùng, việc đánh vào cảm xúc để họ mua hàng là thực sự hiệu quả, bạn đã thành công. Nhưng trường hợp này lại khác hoàn toàn, đây tương tự như marketing B2B tức là đối tượng khách hàng của bạn là doanh nghiệp, tổ chức, … những người tập trung vào giái pháp hơn là cảm xúc, đây là trò chơi lý trí & cân não hơn là cảm xúc tức thời. Điều mà Kimberly Hall, peer program manager của United Negro College Fund khuyên cho bài essay xin học bổng của bạn là: “Trong khi có rất nhiều bạn viết về những vấn đề nghiêm trọng, những điều to tát, lớn lao hay những khổ ải mà bản thân phải trải qua, tôi vẫn thường đánh giá cao những người có mang trong mình tư tưởng tích cực trong bài viết hơn cả. Thay vì việc quá tập trung vào những điều mình đang mắc phải, đang lo lắng, bạn nên tập trung vào kế hoạch cho tương lai, tập trung vào hành độnggiải pháp

  Sự phù hợp là một yếu tố rất quan trọng trong bài tiểu luận xin học bổng

  4 Đặc điểm chung của các bài tiểu luận dành được học bổng

  #1 Originality – Sự Nguyên Bản – Duy nhất – Độc nhất

  #2 Answer the Underlying Question – Tìm ra và trả lời câu hỏi thực sự

  Bạn đang thắc măc “Underlying Question” là gì phải không? Mình sẽ ví dụ dễ hiểu như sau: Có bao giờ bố mẹ bạn thường hỏi bạn câu: ” Kể cho mẹ nghe về cậu con trai Nam mà bữa trước qua nhà mình đi” với 1 thái độ hơi kì qoặc, trường hợp này bạn cần nhận ra, mẹ không quan tâm lắm Nam học lớp nào con nhà ai, điều mẹ quan tâm là cậu ta là ai, tại sao cậu ta nhuộm tóc xanh lè, hình săm đầy mình nhìn không ngoan ngoãn mà con vẫn qua lại với cậu ta? Con có biết mẹ không thích điều đó không? Con có biêt mẹ đang rất lo lắng không?

  Vấn đề là các “Underlying Question” này không bao giờ được thể hiện rõ ràng trong câu hỏi, mà bạn cần phải quan sát thái độ, cách hỏi, cách tiếp cận vấn đề của người hỏi để tìm ra câu hỏi thực sư. Một khi đã tìm ra được và trả lời được là bạn đã hoàn thành đc 60% rồi đó! Giống như câu Why do you deserve to win? (Your answer should not be, “Because I need the money!”) Nó thực sự thể hiệu sự thiếu sâu sắc trong con người bạn.

  #3 Share a Slice of Life – Chia sẻ “1 phần” cuộc đời của bạn

  #4 Passion – Đưa niềm đam mê của bạn vào bài tiểu luận xin học bổng

  Điều nay nghe có vẻ là đương nhiên. Đúng vậy, nó “đúng như ban ngày” vậy! Bạn cần phải đam mê điều gì bạn mới chọn làm nó, và bạn mới có thể đầu tư công sức, và trí lực của mình dốc hết cho nó một cách chân thành không tính toán nhất. Điều này giúp giảm khảo nhận ra bạn là người đẹp đến mộc mạc, là người sống thật với cảm xúc của chính mình và sẽ sống thật với mọi người, họ rất trân trọng điều đó. Từ đây sẽ giúp bạn dễ dằng bắt đầu với cách viết lý do chọn đề tài bài tiểu luận xin học bổng. Vì còn gì dễ dàng hơn về việc nói về thư mà mình yêu thích, mình đam mê?

  Đừng quên bạn cần một người biên tập lại bài tiểu luận học bổng của mình

  Có một câu nói nổi tiếng như sau ” Đằng sau những nhà văn tài năng, thậm chí còn là một người biên tập tài năng hơn thế” . Đúng vậy, nếu bạn muốn tạo ra một kiệt tác, bạn cần sự giúp đỡ của người khác. Lời khuyên cho bạn là, hãy tìm đến các hội ôn thi IELTS trước đã, bởi vì họ là những người nắm rất chắc các cấu trúc ngữ pháp, các idioms, các expssions, và họ cũng là những người rất giỏi về việc triển khai ý trong đoạn văn cũng như cách đưa ra các lập luận hợp lý. Sau khi hoàn thành xong bước này, bạn hãy tìm đến các hội mentor, cố vẫn về học bổng, đê xin kinh nghiệm người đi trước để hỏi về concept bài tiểu xin học bổng của mình đã thực sự ổn chưa, cần sửa ý nào không. Sau đó chính bạn làm Editor cuối cùng, đọc lại nó thật bài luận xin học bổng của mình thật nhiều lần, cho đến khi nào bạn thấy không còn một chút lỗi nào. Đó là cách khiến cho bài tiểu luận xin học bổng của bạn không những hay mà còn xuất sắc!

  Recycle & Reuse những bài tiểu luận xin học bổng mẫu một cách hợp lý

  Mẹo đặc biết mà ít ai biết đó là việc tận dụng thời gian, chất xám của người đi trước là một chiến lược thông minh. Bởi vì họ cũng phải dài biết bao nhiêu tháng, đọc biết bao nhiêu tài liệu mới tạo được 1 bài tiểu luận xin học bổng hay xuất sắc. Tuy nhiên, có 1 ranh giới khá mong manh trong việc Reuse lại những bài này. Bạn có thể sử dụng như 1 khung tham khảo, và tất nhiên phải thay đổi để bài viết này thực sự là viết về bạn.

  Một điều nữa mà mọi người hay bỏ qua – Mở bài & Kết bài

  Create action or movement : giống như các bộ phim,việc tạo nên cách cảnh quanh hành động hấp dẫn muốn bạn thu hút vào ngay từ những phút đầu tiên, hãy làm điều này với bày Essay xin học bổng của bạn

  Be thoughtful: Phần kết bạn nên viết về điều gì thự sự đáng lưu tâm, hãy thể hiện mình thực sự quan tâm đến điều đó.

  Pose a question: Việc đặt câu hỏi trong phần mở bài là ý kiến rất hay, nó giúp gợi tính tò mò cho người đọc về câu trả lời và muốn cuốn theo bài đọc đó

  Don’t just summarize: đừng chỉ kết luận, việc bạn nhắc lại một lần nữa ý mà bạn đã nói trong bài viết đôi khi rất thừa thãi, hãy nghĩ đến những ý khác hơn.

  Use descriptions: Việc tạo nên lời dẫn mô tat giúp người đọc hình dung được họ sẽ được đọc điều gì trong các đoạn tiếp theo.

  Don’t be too quick to end

  Cách viết Essay xin học bổng hay xuất sắc

  Bài luận xin học bổng mẫu này của Brian – một trong 40 sinh viên trong cả nước giành được học bổng Marshall và là một trong 80 sinh viên giành được học bổng Truman. Với học bổng Marshall, anh học tại Oxford sau khi tốt nghiệp. Với bài tiểu luận mẫu xuất sắc của Brian, bạn ấy đã dùng cho kế hoạch sử dụng Giải thưởng Truman trị giá 30.000 đô la để hỗ trợ các nghiên cứu sau đại học về dịch vụ và lịch sử nước ngoài trong tương lai và cuối cùng muốn trở thành Tùy viên Quốc phòng cho Nga, hợp tác với chính phủ của các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ để hỗ trợ họ tháo dỡ hạt nhân, sinh học và vũ khí hóa học. Trong bài luận về học bổng Truman này, anh mô tả cách 17 tuổi anh bắt đầu đi bộ trên đường mòn Appalachian từ Maine đến Georgia. Cuộc đi bộ một mình của anh kéo dài sáu tháng. Điều này khiến bài tiểu luận xin học bổng của anh có một góc nhìn thật đặc biệt!

  Chủ đề: Lessons from the Outdoors

  The outdoors has always played a large role in my life, whether in Boy Scouts, on my own or with the military thus far. However, there is one outdoor experience of mine that did not involve my being in a club. I also did not get any awards for this experience, yet it has had a more profound impact on who I am than any other single event in my life, my “thru-hike” of the Appalachian Trail from Maine to Georgia.

  I started my thru-hike when I was 17 years old, three weeks after I graduated from high school. It took me just over six months to complete. In those six months, I learned more about myself than in the pvious 17 years or in the five years since. There is nothing with which it can compare. I financed the hike with money that I saved during my last semester of high school, working 40 hours per week on top of my full-time student schedule. I was determined to reach Maine and hike south to Georgia. This was the first real goal that I had ever made for myself, and I reached it alone on a cold January morning.

  The lessons from the trail are ones that have affected me in everything I have done since. Because of those six months, I see the world differently, in a way that is sometimes impossible to explain to someone else, though I might try.

  My life was not difficult growing up, but I found a need to put myself through the difficulties of trail life. From this time, I gained an appciation for the little things, like clean water to drink and a dry place to sleep (both of which were sometimes lacking). I met people from all walks of life, as they crossed paths with my walk in life. From that experience I am better able to deal with those whose backgrounds do not resemble mine, a skill I have used often in the military.

  Now I have turned my life 180 degrees. I no longer have hair to the middle of my back or a beard. I have traded my Birkenstock sandals for combat boots. Yet, somehow, everything I did on the trail applies to what I have done since. Whether it’s suffering in a foxhole during field training, or sleeping in a cold, dank lean-to on my hike, the lessons are not all that different.

  Though my journey in life has wandered back onto the beaten path, I know that if the nation needs me to lead soldiers into the brush or assist in providing humanitarian aid, I have my pvious experience to draw from. Because I have been there, I have a common bond of suffering with millions throughout the world and another bond to all of my soldiers. I am still amazed at how my former life as a free-spirited wanderer has better ppared me for life as a disciplined soldier.

  Những bài luận cá nhân thất bại – cần học gì từ đó?

  Những bài học giá trị nhất nhất thường đến từ thất bại, và tốt nhất là thất bại của người khác! Những bài luận thảm họa này minh họa những bài học quan trọng về những điều không nên làm trong bài tiểu luận xin học bổng.

  Ví du 1: Bài tiểu luận không có điểm nhấn.

  Chủ đề: Where Has Time Gone?

  As I sit at the lunch table, it suddenly hits me. Where has all the time gone? I am a senior in high school who is about to graduate in a matter of months and I have just realized that I might never see my friends after we receive our diplomas. Surely we’ll see each other at reunions, but what will become of the great moments that we have shared?

  I will never forget when one of my friends and I were given the responsibility of putting together a class beach party. My friend wasn’t a very creative or outgoing person, however, he was nearly twice as strong as me. So we came up with a plan. I would do all of the promotion for the party as well as decide the theme and menu. He would be responsible for making sure all of the food, sound equipment and decorations were transported to the beach. It was the perfect plan. Most of our classmates told us afterward that it was the best activity that they’d ever been to.

  I sometimes wish I could stay in my school forever. I have learned so much in the last four years. Before I came to high school I didn’t even know what I was capable of intellectually. My teachers have been some of the most inspirational people in my life.

  I know that college will bring with it many new memories and experiences and I am looking forward to it. However, I will never forget the friends who stayed by my side and the teachers who cared throughout the good times and the bad.

  Lý do tại sao bài Essay xin học bổng này lại thất bại: Trong bài này, tác giả đã chẳng hề đưa một ý nghĩa sâu sắc nào trong bài viết. Tổng thể cả bài chỉ nói về suy nghĩ và trải nghiệm của anh ta. Đến cuối bài, các giám khảo vẫn không nắm bắt được điều gì mà họ vừa đọc.Vấn đề của anh ta với bạn bè là gì, trong công việc hay về vấn đề sáng tạo? Người gây ảnh hưởng đến cuộc đời anh ta có phải cô giáo không? Tất các ý rời rạc, không biết ý nào là điểm nhấn và cũng rất thiếu liên kết.

  Ví dụ 2: Bài tiểu luận cố gắng để lấy nước mắt của người đọc

  Cài này mình đã phân tích ở đoạn trên rồi. Bài luận xin học bổng quá lâm li bi đát sẽ khiến giảm khảo nhận ra bạn là người kể lể sự khổ hơn là người biết tìm hướng giải quyết những khổ đau của mình. Trong mắt họ bạn là người thất bại, không biết đứng dậy hơn là người đáng thương để rồi trao học bổng như bạn nghĩ. Tất nhiên cuộc đời ai cũng có thử thách, khổ đau. Bạn hoàn toàn có thể viết về nói, nhưng với mục đích cuối cùng vẫn là “giái pháp của bạn” trước mọi khó khăn.

  Ví dụ 3: Lầm tưởng về bước ngoặt lớn – thay đổi cuộc đời

  Chủ đề: My Trip to Europe

  Two years ago I had the privilege of traveling to six European countries. There I met many interesting people and saw many interesting sights. In England I got to stand next to the guard who cannot be disturbed from his upright, staring position. In France I got to look out to the horizon from the famous Eiffel Tower. In Belgium I ate frites, which are essentially Belgian french fries. In Germany I saw where the Berlin Wall stood not too many years ago. In Italy I saw the Colosseum, where the Gladiators fought. And finally, in Switzerland I saw the Alps and ate fondue.

  Besides having a great time seeing new places and meeting new faces, I also learned a great deal about the cultures of different European countries. I learned that people from different countries are, well, different. They have different mindsets about certain aspects of life and different ways of thinking. However, I also learned that people are, in a way, all the same. All the different ideas and concepts centered on the same areas of thinking and are therefore merely different interptations of the same thing.

  My visit to Europe has definitely changed my view of the world. I hope that someday everyone will have a chance to visit Europe or another foreign land and learn how perse and similar our world really is.

  Ví dụ 4: Người thay đổi cuộc đời tôi

  Hiểu cách làm việc của hội đồng đánh giá bài luận xin học bổng

  Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Để hiểu được cách viết đạt điểm cao trong bất cứ bộ môn nào, ta cần phải hiểu được cách chấm điểm của giám khảo. Tương tự cũng như trong trường hợp này, để viết được bài tiểu luận cá nhân dành được học bổng, ta cần phải hiểu hội đồng đánh giá cao bài tiểu luận trên tiêu chí nào? Họ đang cần tìm kiếm những ứng viên sáng giá chứa những phẩm chát gì?

  Mục đích của tổ chức khi cấp học bổng là gì?

  Khi nhóm tác giả tìm hiểu về điều này, họ đi phỏng vấn những người trong hội nghị bàn tròn xét các loại học bổng. Tiếp theo, là những câu trả lời từ chính những giám khảo có thể sẽ đánh giá bài Essay của bạn trong tương lai: (để giữ được ý của người nói một cách tốt nhất, mình xin phép không dịch đoạn này)

  Câu hỏi: What is the purpose of your award? – Why are you giving away free money?

  Ellen Frishberg – Giám khảo của học bổng trường Johns Hopkins University

  “The Hodson award goes to students who psent the best credentials in our incoming class academically and in leadership. We’re looking not just for local leadership but leadership on a regional or national level.”

  Brent Drage – Giám khảo của Rotary International Ambassadorial Scholarship Program

  “Our scholarship program was started to further international understanding by providing money for students to study abroad. That’s why we call our winners ambassadors. Recipients are expected to be ambassadors of good will.”

  Jacqui Love Marshall – Giám khảo của học bổng Knight Ridder Minority Scholars Program

  “We’re looking to find people early in their career planning who have an interest in newspapering, either journalism or working on the business side. We also want to raise interest and awareness about careers in newspapers among students.”

  Corisa Moreno – Giám khảo của The Music Center Spotlight Awards

  “Our award is meant to encourage high school students in the visual and performing arts to continue to follow their passion by providing support.”

  Có bao nhiêu người trong hội đồng giám khảo đánh giá học bổng? Họ là những ai?

  Georgina Salguero – Hispanic Heritage Awards Foundation

  “Trong 12 thành phố và vùng, chúng tôi tìm ra những người lãnh đạo lớn của vùng đó trong tất cả các lĩnh vực từ giáo dục đến xã hội hay kĩ thuật nhằm hộ tụ những người ỏ vị trí cao trong xã hội để đủ hiểu biết và cảm nhận ý nghĩa của bài Essay xin học bổng trong mỗi trường hợp khác nhau của thí sinh “

  Laura DiFiore – FreSch! Free Scholarship Search

  “Tôi cố gắng để xây dựng nên một hội đồng giám khảo đa dạng. Các thẩm phán gần đây đã bao gồm một bộ trưởng Episcopalian, y tá, cựu thủ thư, giáo viên thay thế, kế toán, người nội trợ đã nghỉ hưu, lập trình viên máy tính và học sinh trung học.”

  Jacqui Love Marshall – Knight Ridder Minority Scholars Program

  “Chúng tôi thành lập ủy ban đánh giá của chúng tôi với hai hoặc ba người ở cấp văn phòng công ty, đôi khi là một người từ tờ báo địa phương của chúng tôi (The San Jose Mercury News hoặc một tờ báo của Monterey) và sau đó tôi thường hỏi ai đó từ cộng đồng hoặc ngành công nghiệp địa phương. Mỗi năm tôi đặt mục tiêu tạo ra một ủy ban đa dạng.”

  Các vòng đánh giá bài tiểu luận xin học bổng diễn ra thế nào?

  Tracey Wong Briggs – All-USA Academic Teams

  “Chúng tôi có hai bước. Các thẩm phán sơ bộ chấm điểm từng ứng viên dựa trên các tiêu chí dành cho học bổng được đặt ra sẵn. Sau đó mỗi người đưa ra những bài Essay xin học bổng được đề cử cho vòng sau. Trong vòng cuối, các giám khảo ngồi đàm phán nhằm cố gắng xây dựng một đội ngũ đánh giá công bằng nhất có thể. Sau đó cùng nhau đọc lại những bài đã được đề cử để chấm chéo, và đưa ra quyêt định cuối cùng.”

  Laura DiFiore – FreSch! Free Scholarship Search

  “Có hai giai đoạn trong quá trình đánh giá. Ban đầu chúng tôi lọc những bài bài luận cá nhân xin học bổng tồi, những bài viết thường bị mắc những lỗi cơ bản và lầm tưởng. Những người vượt qua vòng này được gửi đến vòng 2 để đánh giá. Trong giai đoạn đánh giá bạn phải gây ấn tượng với cả 10 giám khảo. Chúng tôi sử dụng thang điểm, và bài luận tốt là bài nhận được những điểm cao nhất từ tất cả các giám khảo. Chúng tôi thường chọn ra người chiến thắng trong khoảng ba tiếng đồng hồ đánh giá và phản biện của hội đồng”

  Trisha Bazemore – Coca-Cola Scholars Foundation

  “Việc cơ bản đầu tiên lựa chọn dựa trên các thống kê đánh giá về kết quả thí sinh đã đạt được trong quá trình học tập. Sau đó, Ủy ban đánh giá chương trình gồm 27 thành viên sẽ xem xét đến các CV và bài Essay xin học bổng. Sau khi đánh giá xong, sẽ có khoảng 250 sinh viên được tiến vào vòng chung kết. Những sinh viên này sau đó được yêu cầu đến Atlanta với chi phí của Quỹ học giả để tham dự Tuần lễ học giả, nơi họ gặp những người vào chung kết khác và được phỏng vấn bởi các thành viên của Ủy ban tuyển chọn quốc gia. Dựa trên những gì họ đã thể hiện được và cuộc phỏng vấn này chúng tôi sẽ tìm ra 50 người xứng đáng nhận được học bổng.”

  Những tiêu chuẩn nào được đặt ra cho người dành được học bổng?

  Bob Murray – USA Funds

  “Ngoài yêu cầu về thu nhập, chúng tôi xem xét kết quả học tập trong quá khứ và tiềm năng trong tương lai, kỹ năng lãnh đạo, tham gia vào các hoạt động của trường và cộng đồng, kinh nghiệm làm việc và tham vọng và mục tiêu giáo dục và nghề nghiệp. Mỗi tiêu chí bổ sung này mang trọng lượng xấp xỉ bằng nhau tuy nhiên bài tiểu luận xin học bổng xuất sắc sẽ làm bạn vượt trội hơn cả.”

  Trisha Bazemore – Coca-Cola Scholars Foundation

  “Chúng tôi chủ yếu nhìn vào những thành tựu chung trong kỹ năng lãnh đạo, không chỉ trong các hoạt động của trường mà còn trong cộng đồng của họ.”

  Đăng ký nhận thông tin học bổng

  Du học HISA tự hào là là một trong ba đơn vị tuyển sinh du học Hà Lan lớn nhất tại Việt Nam đồng hành cùng Nuffic Neso tư vấn cho các bạn du học Hà Lan. Cũng như là đại diện tuyển sinh trực tiếp của các trường hàng đầu tại các nước Anh, Úc, Mỹ, Canada, Singapore, Ba Lan, Philipines, Bỉ, Nga…

  Làm hồ sơ du học với HISA bạn sẽ được

   • Tư vấn và cung cấp thông tin, tài liệu du học, cách viết bài tiểu luận xin học bổng
   • Tư vấn chọn trường và ngành học phù hợp với năng lực và nguyện vọng
   • Săn học bổng bán phần, toàn phần
   • Hướng dẫn, hỗ trợ chứng minh tài chính du học.
   • Luyện phỏng vấn trước khi xin VISA
   • Hướng dẫn phong tục tập quán địa phương.
   • Giúp đỡ tìm việc làm thêm cho học sinh, sinh viên.
   • Làm thủ tục miễn phí với những học sinh đi theo nguồn ngân sách nhà nước và các tổ chức.
   • Là cầu nối giữa học sinh và phụ huynh trong suốt quá trình học.
   • Hướng dẫn hồ sơ thăm thân, du lịch và định cư.
   • Trợ giúp học sinh trong quá trình sinh viên học tại nước ngoài.

  Trụ sở chính: Tầng 2, tòa C2 D’Capitale, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

  Điện thoại: (+84) 243 640 1996 or (+84) 243 640 1997

  Email: [email protected]

  CN Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tòa nhà Đức Nhân, 328 – 330 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

  Điện thoại: (+84) 28 3517 07 97 hoặc (+84) 28 3517 07 98

  Email: [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • 4 Cách Khiến Luận Văn Xin Học Bổng Của Bạn Nổi Bật
 • Kinh Nghiệm Viết Essay Để Xin Học Bổng
 • 7 Lời Khuyên Giúp Bạn Viết Bài Luận Săn Học Bổng Du Học Chuẩn Không Cần Chỉnh
 • Cách Viết Essay Xin Học Bổng: Hướng Dẫn 2021
 • Đh Văn Lang Xét Tuyển Thẳng Các Thí Sinh Thi Thpt Từ 24 Điểm
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Học Đàn Piano Tốt Nhất Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Chia Sẻ Cách Học Đàn Piano Giỏi Và Đạt Hiệu Quả Cao
 • Chia Sẻ Cách Học Đàn Piano Giỏi
 • Cách Học Đánh Đàn Piano Cơ Bản Hiệu Quả, Nhanh Nhất
 • Cách Học Đàn Piano Hiệu Quả Nhất.
 • Hướng Dẫn Cách Học Đàn Piano Nhanh Và Hiệu Quả Nhất
 • Cuối cùng bạn có thể sẵn sàng đi vào thực hành, đặt ngón tay lên bàn phím và ngân nga những giai điệu của mình!

  Trong vòng 3 thập kỉ sau đó, chúng ta không còn sử dụng Yellow Pages được nữa, những thay vào đó, chúng ta có vô số lựa chọn khác cho việc học piano của bạn. Nhờ có sự phát triển của Internet mà bạn có thể tránh được việc mất thời gian, tiền bạc và cả công sức đến studio nữa.

  ” Hãy chơi những phím đàn bật sáng trên màn hình”

  Nếu bạn gặp vấn đề với bài học, bạn không cần phải đợi cả tuần cho đến buổi học tiếp theo, bởi vì bạn có thể xem lại chúng trên máy tính hay điện thoại, giúp bạn dễ điều chỉnh bài học của mình.

  Tuy vậy, dù có nhiều ích lợi nhưng những cải tiến về công nghệ này cũng tiềm tàng nhiều rủi ro trong đó.

  Các ứng dụng điện thoại hay khóa học video có thể không chỉnh được tư thế và cũng không đưa ra những quan điểm cá nhân như cách truyền thống khi trực tiếp học với giáo viên như ” Em đã ngồi quá gần với bàn phím rồi đó. Thomas, và vai của em cũng thấp quá rồi đấy!”.

  Hơn thế nữa, việc chơi piano thông qua công nghệ sẽ làm mất chất nghệ thuật của âm nhạc, chúng khiến piano không khác gì hơn là một bài tập máy móc chứ không còn là một biểu hiện của nghệ thuật nữa. Vì vậy, trên nền tảng công nghệ, nó có thể khiến việc học piano trở nên thú vị nhưng khi học trong studio với người hướng dẫn riêng sẽ khiến bạn được truyền cảm hứng nhiều hơn. Chính vì vậy, sự lựa chọn nào hợp lí là phụ thuộc vào bạn chứ không hề có câu trả lời nào chính xác cả. Bạn sẽ không thể trả lời được câu hỏi: ” Cách học piano nào là tốt nhất” mà chỉ có thể tìm câu trả lời cho câu hỏi: ” Cách học piano nào tốt nhất dành cho tôi?”.

  LỰA CHỌN MỘT NHẠC CỤ PHÙ HỢP.

  Piano Acoustic nổi bật như là một nhạc cụ truyền thống kể cả là loại upright, spinet, studio hay grand. Chúng mang đến hoạt động của bộ máy cơ đích thực, cho bạn toàn quyền kiểm soát âm thanh và tạo ra những thanh âm kì diệu, tamber. Vì vậy khi bạn nhẫn những phím đàn, bạn sẽ cảm nhận được sự cộng hưởng nhẹ nhàng như là các búa gõ đập vào dây đàn kim loại vậy và bạn có thể định dạng âm thanh bằng bàn đạp như tạo khuôn đất sét nhão vậy. Hơn thế nữa, khi bạn chơi nocturne của Chopin, bạn sẽ trải nghiệm chơi như cách mà Chopin đã từng sử dụng cùng loại đàn đó vậy. Chúng mang đến những trải nghiệm chơi chân thực hơn, tự nhiên hơn và là loại nhạc cụ tốt nhất được đánh giá bởi những nhạc sĩ như Jossef Lhevinne hay Andre Watts.

  Bên cạnh đó, piano điện cũng mang đến nhiều lợi ích thiết thực mà những chiếc piano acoustic không có. Chúng gọn nhẹ và mảnh mai trong khi những chiếc piano acoustic thì lại quá nặng. Bàn phím kỹ thuật số không cần tuning đắt đỏ và có thể chống chọi tốt với các biến đổi của thời tiết, độ ẩm. Chúng sở hữu bộ điều khiển âm thanh, giắc cắm tai nghe là những thiết bị giúp bạn chơi đàn riêng tư mà không làm phiền những người xung quanh. Có rất nhiều keyboard có tính năng ghi âm, cho phép bạn lưu trữ và lặp lại màn biểu diễn và bạn cũng có thể kết nối với máy tính để sản xuất nhiều gốc nhạc thông qua các phần mềm như Finale hay Sibelius.

  Không những thế những chiếc piano điện còn có mức giá hợp lí hơn, rẻ hơn nhiều so với những chiếc đàn piano acoustic. Điển hình như dòng đàn acoustic từ mức giá rẻ đến tầm trung cũng dao động trong khoảng từ 3000$ – 5000$ và thậm chí đắt hơn trong khi một chiếc đàn điện tương đương chỉ có mức giá từ 500$ đến 2000$.

  Nếu bạn hỏi tôi lựa chọn cây đàn piano nào tốt nhất khoảng 5 năm về trước, tôi sẽ không do dự mà chọn ngay piano acoustic. Nhưng ngày nay, điều đó không còn là hoàn toàn đúng nữa. Công nghệ kỹ thuật số đã cải thiện đáng kể đến mức là trừ khi bạn là một nhạc sĩ đẳng cấp khiến cả thế giới mê hoặc tại Carnegie Hall thì những tùy chọn kỹ thuật số mới không còn quan trọng nữa.

  CHỌN MỘT LỘ TRÌNH CHO VIỆC HỌC.

  Thực tế thì ngay cả khi bạn chọn điều tốt nhất cho mình thì chưa chắc bạn sẽ làm được một cách hoàn hảo. Do đó hãy khảo sát các lựa chọn của mình và đánh giá điểm mạnh và yếu của từng cái. Hay làm theo tìm hiểu các lộ trình sau đây được sắp xếp theo mức độ các nhân tố từ truyền thống đến công nghệ:

  2. Lộ trình 2: Traditional: Phương pháp được hướng dẫn bởi giáo viên mà không có công nghệ.

  3. Lộ trình 3: Tachnological: Sử dụng công nghệ mở rộng mà không cần giáo viên.

  4. Lộ trình 4: Hybrid: Phương pháp kết hợp giữa công nghệ và giáo viên hướng dẫn.

  Tự dạy mình, phương pháp tự học:

  – Học theo chương trình giảng dạy piano tiêu chuẩn.

  – Học các lý thuyết âm nhạc và ứng dụng vào thực tiễn.

  – Chơi bằng tai.

  Các phương pháp truyền thống:

  – Học những bài học riêng với một giáo viên dạy kèm.

  – Học những bài học riêng thông qua một trung tâm giảng dạy về piano

  Các phương pháp công nghệ:

  – Đăng kí một khóa học online tiêu chuẩn

  – Theo dõi những video và bài giảng

  – Sử dụng các phần mềm và ứng dụng.

  Phương pháp kết hợp cả hai:

  – Học các bài học online riêng tư

  Nhìn qua thì bạn đã chọn được lộ trình nào phù hợp với mình chưa? Nếu chưa chắc chắn hãy xem xét các phân tích sâu sau đây!

  Chiến lược DIY cho việc học piano sẽ cắt giảm yếu tố trung gian và tiết kiệm cho bạn được nhiều tiền trong khi yêu cầu bạn phải có được tinh thần mạnh mẽ để kiên trì theo đuổi. Bạn đã sẵn sàng với thử thách đó chưa?

  Học theo những chương trình dạy piano tiêu chuẩn:

  Đây là phương pháp DIY đáng tin cậy nhất bởi vì nó tuân thủ chương trình giảng dạy sư phạm về piano. Nếu bạn chọn cách này, hãy đi theo các hướng dẫn piano của Alfred, Bastien Piano Basics bới Kjos hay Faber and Faber Piano Adventures series và kể cả phương pháp của Suzuki. Hầu hết các giảng viên piano đều sửu dụng chúng và có được kết quả tốt. Các chuyên gia giáo dục âm nhạc đều phát triển các phương pháp này và đánh giá rằng chúng mang đến cho những sinh viên thời đại mới sự thành công, tiến bộ. Mặc dù mỗi cuốn sách sẽ khác biệt với nhau vì nội dung triết học hay sư phạm nhưng tổng thể thì chúng có chúng xu hướng mô hình tương tự nhau. Mỗi phương pháp lại có những quyển sách theo mức độ khác nhau từ người chơi mới cho đến các mức độ 1,2 lần lượt. Mỗi cấp độ thì lại có nhiều loại sách khác nhau như bài học, kĩ thuật, lí thuyết và được thiết kế để bổ trợ cho nhau.

  Một số cuốn sách tham khảo cũng đáng tin cậy có các tính năng về tunes, Chritian hymns, các bài hát biểu diễn, Christian melodies, duets và vân vân. Bạn cũng có thể dùng phương pháp DIY với nhiều nguồn tài liệu khác nữa. Các quyển sách này thường có giá từ 7$ đến 30$, thậm chí bạn có thể tiết kiệm được một chút nếu mua những bản copies đã sử dụng trên các trang như Amazon hay eBay.

  HỌC CÁC LÝ THUYẾT ÂM NHẠC VÀ ỨNG DỤNG VÀO THỰC TẾ.

  Cách thức này có cách tiếp cận hạn chế hơn, chỉ tập trung vào các lý thuyết âm nhạc so với học theo giáo trình piano đầy đủ. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ tập trung vào các yếu tố theo cấu trúc và được viết ra của bản nhạc chứ không phải là các kĩ thuật chơi, phong cách hay thực hành việc tạo ra âm thanh trên piano. Các lý thuyết của âm nhạc gồm có các nhân tố như kí hiệu khóa, thời gian, notation, cấu trúc chord, progressions, mô hình nhịp điệu, các biểu tượng quan trọng, các từ và cụm từ, các từ viết tắt. Tóm lại, đó là phương pháp học tập học thuật và về mặt trí tuệ tập trung vào yếu tố viết nhạc hơn.

  Để phát huy được hết hiệu quả của phương pháp này thì bạn cần một chút năng khiếu âm nhạc bẩm sinh và một thái độ học tập tích cực để áp dụng và phân tích thông tin một cách thực tế từ phương diện âm nhạc mà không có bất kì hỗ trợ nào thêm. Cũng chính nhờ vào điểm này mà nó tôi luyện thêm cho bạn nhiều lợi ích đáng giá khác.

  Trước hết thì phương pháp này thực sự rất tiết kiệm. Với một số tiền ít ỏi, bạn có thể mua những quyển sách lí thuyết riêng rẽ khỏi các chương trình học có sẵn mà tôi đã đề cập đến mà không cần mua các sách dạy phương pháp hay kĩ thuật. Bạn cũng có thể mua những quyển sách chuyên về giải thích các lý thuyết piano kĩ càng và rõ ràng như The Complete Book of Chords, Arpeggios and Cadences by Willard Palmer với giá dưới 10$. Bên cạnh đó, Phuong pháp này còn trang bị cho bạn khả năng chơi piano một cách thông minh, học cách suy nghĩ cẩn thận trước khi chơi bất cứ bản nhạc nào.

  Tóm này bạn cần hiểu phương pháp này như việc chơi bằng tai trên steroids. Bạn sẽ học cách tạo ra âm thanh và bài hát, bạn biết bạn đang chơi gì trên bàn phím và tại sao bạn lại chơi theo cách đó. Nhưng bạn sẽ không được học cách ngồi, cách đặt tay và tay, cách nhấn phím và cách thể hiện bản thân một cách đúng đắn, khuôn mẫu.

  Nếu bạn chơi piano với các lý thuyết âm nhạc được gọi là chơi nhạc bằng tai trên steroids thì chơi nhạc bằng tai không thôi sẽ được định nghĩa là chơi mà không có steroids.

  Cách tiếp cận này chỉ phù hợp với những người chơi đã có nhiều kinh nghiệm bởi bạn sẽ không học được thứ gì nhiều hơn là bạn có thể khám phá và sau đó,l thậm chí bạn còn không biết bạn đã tìm kiếm được gì. Và dĩ nhiên, đây cũng chính là phương pháp rẻ nhất trong tất cả các phương pháp khi bạn chẳng cần mất tiền thuê giáo viên cũng không cần tiền để chi trả cho sách hay giáo trình. Nhưng bất lợi lớn nhất của cách này là nó không hề có sự viện trợ hay những bổ trợ bên ngoài trừ chính bản thân bạn.

  Để chơi được những bản nhạc có sẵn bằng tai, bạn phải nghe chúng thật kĩ và chơi lại theo những gì bạn hiểu. Và tiếp theo là bạn nỗ lực bằng cách sửa chữa hay thử những phương pháp khác nhau, thực hiện những giai điệu đầu tiên và thêm vào những note sau đó cùng các hòa âm để cho ra bản nhạc chính xác. Để chơi những bản nhạc mới, bạn sẽ phải tự tưởng tượng những âm thanh đó trong đầu rồi phải thực nó trực tiếp để xem những giai điệu đó có thể chơi trên đàn hay không. Với kiểu chơi mà bạn ngẫu hứng thì chỉ cần nhấn phím đàn và lắng nghe những gì xuất hiện sau đó tiếp tục chơi cho đến khi bạn thấy giai điệu hợp ý mình.

  Thực tế rằng trừ khi là một thiên tài với nền tảng âm nhạc xuất sắc, nếu không cách tiếp cận này sẽ khiến bạn bị chệch hướng trên con đường âm nhạc của mình. Nhưng nếu mục tiêu chơi piano của bạn không quá cao và bạn chỉ muốn phát ra vài giai điệu thú vị và cho những dịp đặc biệt thì hãy tiết kiệm tiền, thử chơi theo cách này.

  Ưu điểm:

  – Cực kì tiết kiệm ( thông thường là không mất tiền)

  – Đa dạng kiểu chơi

  – Học ở mọi nơi

  – Không có nhiều bó buộc

  – Không cần phải di chuyển

  Nhược điểm:

  – Không có phản hồi về lỗi hay lời khuyên

  – Không có sự tương tác

  – Không cải thiện hay trau dồi thêm kĩ năng

  CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG.

  Các phương pháp truyền thống thường mang đến nhiều lợi thế nhờ có các giáo viên hướng dẫn. Mặc dù những phương pháp đó đòi hỏi mức phí và thời gian nhiều hơn. Họ cũng có mức độ trách nhiệm cao hơn và hiểu biết sâu sắc những bước đi cần thiết. Nếu vậy bạn có đồng ý với số tiền bạn bỏ ra để chọn học cách này?

  Tiết học cá nhân với giáo viên độc lập.

  Nếu bạn có một khoản tiền và muốn tăng thêm khả năng của mình nhờ những người cố vấn và tin tưởng vào trách nhiệm của những người giáo viên dày dạn kinh nghiệm thì bạn nên chú ý đến phương pháp này.

  Để có được chất lượng giảng dạy cao nhất, bạn nên tham khảo các thông tin trên Music Teachers National Association (MTNA) đầu tiên. Tổ chức đáng tin cậy này có những dạng mẫu online để bạn có thể lựa chọn được những giáo viên có bằng cấp trong vòng bán kính 20 dặm xung quanh nhà bạn, cung cấp một danh sách các tên tuổi, số điện thoại, địa chỉ email của những giáo viên gần với bạn nhất.

  Bạn cũng có thể sử dụng một phương pháp tương tự là The Royal Conservatory teacher finder tool.

  Để có cách tiến cận cơ sơ, bạn có thể tham khảo các tài nguyên trực tuyến như chúng tôi nơi cung cấp hồ sơ thông tin vàvị trí của các giáo viên được sàng lọc trước trong khu vực của bạn. Bạn cũng có thẻ tiếp cận các giáo viên bằng cách tham khảo những người đi trước, hàng xóm, đồng nghiệp hay bạn bè của bạn đề cử.

  Các giáo viên được cấp bằng chứng nhận MTNA cũng thường có thể giúp đỡ bạn tìm những học trò đi trước của chính họ có thể dạy bạn mặc dù họ có thể chưa nhận được bằng chứng nhận nhưng họ cũng có thể giỏi như những giáo viên của họ vậy – và hơn cả là mức phí phải trả cho họ lại thấp hơn.

  Những giáo viên dạy kèm 1:1 thường mang đến cho bạn rất nhiều lợi thế. Họ sẽ sử dụng các giái trình sư phạm tiêu chuẩn như Bastien, Alfred, Faber and Faber hay Suzuki, họ sẽ điều chỉnh chúng sao cho phù hợp với nhu cầu cá nhân và mức độ học tập của bạn, giúp bạn chăm chỉ hơn bằng cách giao bài tập hàng ngày dành cho bạn thường xuyên. Họ cũng đưa cho bạn những lời khuyên và câu trả lời cho tất cả những câu mà bạn hỏi, bao gồm những chương trình được tiêu chuẩn hóa với cá nhân và các nguồn học bổ trợ.

  Các giáo viên cá nhân thường có những chỉ dẫn hữu ích và những yêu cầu chặt chẽ về tư thế, kĩ thuật cũng như khả năng âm nhạc mà những phương pháp khác không thể thay thế được. Bạn cũng sẽ được họ hướng dẫn làm quen với những bài học nâng cao dần lên để bạn có thể hoàn thành được giáo trình học.

  Thêm vào đó, những giáo viên này cũng trao cơ hội để bạn có cơ hội biểu diễn trong những dịp như trong các nhóm biểu diễn chính hay biểu diễn trước công chúng, làm tăng sự phát triển cá nhân. Ngoài những lợi ích tốt đẹp bên trên, điểm trừ duy nhất của phương pháp này chính là giá thành. Thêm vào đó, việc mua các tài liệu in cũng khá đắt và bạn cũng thường phải trả từ 30 – 60 $ hoặc nhiều hơn cho giáo viên với các bài học 30 phút hằng tuần và nếu là bài học 45-60 phút thì mức giá còn cao hơn.

  Bạn cũng có thể mất một khoản tiền để đi lại vì giáo viên nếu đến tận nhà bạn dạy thì sẽ mất thêm một khoản phí nữa cho việc di chuyển của họ. Nếu bạn đến studio của giáo viên thì bạn lại phải chi tiền cho chuyến đi của mình. Và thậm chí chi phì phát sinh vẫn được áp dụng.

  HỌC ĐÀN CÙNG GIÁO VIÊN THÔNG QUA TRUNG TÂM PIANO.

  Bạn có thể tìm được một trung tâm dạy nhạc hay một trường dạy học ở gần nơi bạn sống. Phương pháp này cũng gần giống như phương pháp học đàn cùng với giáo viên cá nhân vậy.

  Trong một số trường hợp, các trung tâm này còn có thể giúp bạn trở thành một nguồn lực tiên tiến và có các cơ hội biểu diễn (giới thiệu) và học tập theo nhóm (lớp cao cấp) nhiều hơn một giáo viên cá nhân có thể mang tới. Nếu bạn coi trọng việc hợp tác, học tập theo nhóm, nhưng vẫn cần hướng dẫn chuyên sâu, độc lập, thì phương pháp này có thể dành cho bạn. Nhưng trước khi bạn đăng kí, hãy chắc chắn một số điều quang trọng sau.

  Rằng trung tâm đó khảo sát giáo viên của họ như thế nào? Tất cả giảng viên đã có MTNA hay chứng nhận của các tổ chức danh tiếng khác chưa? Không phải là trung tâm nào cũng có những yếu tố này đầy đủ cả.

  Thêm vào đó, bạn cũng nên xem xét các trung tâm có cung cấp sơ yếu lí lịch công khai, CV hay tự bạch của giáo viên để phụ huynh và các học sinh tiềm năng xem trước hay không? Trong khi có rất nhiều trung tâm kiểm soát giáo viên của họ rất kĩ thì một số khác lại thuê những học sinh còn học đại học với ít kinh nghiệm về âm nhạc cho những công việc part-time.

  Bên cạnh đó, bạn cũng nên nhận thức rằng việc tham gia học tại các trung tâm dạy piano hay giáo dục âm nhạc đều tốn tiền hơn nhiều so với học với một giáo viên tư có chất lượng. Ngoài việc trả tiền cho giáo viên, bạn còn phải trả những khoản tiền cho người quản lí chung, các dịch vụ và cơ sở vật chất.

  Một vài ví dụ bạn có thể tham khảo như trung tâm Keys to Success – một trung tâm giáo dục âm nhạc danh tiếng ở thành phố New York. Bạn có thể kiểm tra trung tâm Sage Music School có trình độ tương đương. Sau đó hãy tìm kiếm trên google các lời khuyên được đưa ra, những so sánh và nhận xét của cộng đồng về cơ sở vật chất, chương trình tư vấn và các bài kiểm tra cá nhân, trình độ.

  Ưu điểm:

  – Có sự phản hồi cá nhân và tương tác trực tiếp

  – Giáo trình phfu hợp với sự tiến bộ của người học

  – Bạn có thể thắc mắc và được giải đáp

  – Có động lực để thực hành nhiều hơn

  – Giáo viên có thể làm mẫu cách chơi đàn đúng, tư thế của tay cũng như các ngón chuẩn xác

  Nhược điểm:

  – Đắt tiền

  – Lịch học không linh hoạt

  – Sự lựa chọn giáo viên/ trung tâm hạn chế(mặt địa lý)

  – Đòi hỏi bạn phải di chuyển đến địa chỉ của giảng viên

  – Khó có thể tìm được một giáo viên tốt, đặc biệt nếu bạn muốn học những kiểu chơi không theo hướng cổ điển.

  Cũng giống như các phương pháp truyền thống, phương pháp này có yếu tố trung gian nhưng khác ở chỗ giảng viên của bạn sẽ được thay thế bằng những công cụ công nghệ, sử dụng mạng lưới internet và nguồn phần mềm để hướng dẫn bạn.

  Mặc dù những lựa chọn này mang đến những trải nghiệm học tập hấp dẫn hơn so với các phương pháp DIY thông thường nhưng chúng lại đòi hỏi sự kiên trì để xem hết các video, nhấp chuột liên tục mà vẫn phải tập trung vào những phím đàn. Vậy liệu rằng chúng có thể truyền cảm hứng cho bạn được hay không.

  ĐĂNG KÍ NHỮNG KHÓA HỌC ONLINE.

  Chúng ta sống trong thời đại mà các khóa học online đã trở nên phổ biến. Không lâu nữa chúng ta sẽ không cần tham dự những lớp học thật sự nữa mà có thể đăng nhập vào máy tính để nhận các bài học thay vào đó. Những cải tiến vượt trội sẽ giúp ích rất nhiều cho việc học chơi piano.

  Piano for All là một trong những diễn đàn online nổi tiếng. Nền tảng tiên tiến này được thiết kế cho người mới học chơi piano và những người chơi trung cấp để cải thiện kĩ năng nhanh hơn so với các phương pháp khác. Với một lần trả 79$, bạn có thể nhận 9 cuốn ebook, 500 audio file, 200 bài học bằng video, các email hỗ trợ và cập nhật thường xuyên. Các video đặc biệt có thể hỗ trợ bạn hữu ích bởi vì chúng chứa đựng những gì bạn muốn chơi, sử dụng cả hình ảnh của các bàn tay thật trên bàn phím và kể cả màu sắc của các note mà bạn chơi. Cuối cùng, phương pháp này cũng có thể dạy bạn theo cách ngẫu nhiên( một phiên bản phức tạp của “winging it”).

  Phương pháp này không dạy bạn giải quyết việc đọc nhạc bằng thị giác thuần túy như Bach hay Beethove. Nếu bạn thích chơi ngẫu hứng, bạn có thể học trực quan và lắng nghe các giai điệu thì Piano for All có thể chứng minh rằng chúng hữu ích hơn nhiều so với việc đọc một cuốn sách in về lý thuyết âm nhạc.

  Đối với những người tìm kiếm cách tiếp cận toàn diện hơn, tập trung vào việc chơi piano truyền thống, bạn có thể dùng Zebra Keys – một nền tảng trực tuyến có uy tín. Trang web này cung cấp một loạt các bài học được thực hiện từng bước từng bước và ghi hình trước với một giáo viên hướng dẫn ngồi trước đàn. Một vài video trong đó cũng rất hữu ích, hình ảnh đồ họa giải thích cho cách chơi chords, scales hay những bản nhạc đặc biệt.

  Thêm vào đó, bạn cũng có thể tiếp cận những lợi ích đa dạng khác từ các công cụ, nguồn tài nguyên như việc tải về các nhạc phổ, note trainer, interval ear trainer, các bài giảng cung cấp thông tin và nhiều hơn nữa. Tất cả chúng đều được cung cấp miễn phí. Và cũng giống như bất cứ chương trình online nào khác, Zebra Keys không có phản hồi cá nhân. Hơn thế nữa, chúng dạy học trên cây đàn piano điện chứ không phải là piano acoustic nên dễ dàng thiếu tính nghệ thuật âm nhạc. Nhưng nếu bạn đang sử dụng piano điện, bạn còn là người học có khả năng nghe nhìn và luôn quyết tâm để thành công thì những nền tảng này là điểm sáng so với phương pháp giảng dạy với giáo trình in tiêu chuẩn trong khi lại còn không mất phí.

  Một phần mềm khác mới được phát triển có tên là Hoffman Academy cũng cung cấp rất nhiều tài liệu gồm hướng dẫn thực hành hằng ngày được cá nhân hóa và các trò chơi tương tác thú vị mà bạn nên thử. Trước hết, học piano với phương pháp online tiêu chuẩn này cần có sự quyết tâm DIY cao vì không có người chịu trách nhiệm đốc thúc và can thiệp vào quá trình học của bạn như khi học với giảng viên. Mặt khác, phương pháp này có những định dạng linh hoạt, có uy tín được cung cấp bằng những video demo hữu ích và một loạt các công cụ phụ trợ – thư mà các chương trình giảng dạy với giáo trình in tiêu chuẩn không có.

  Trước khi bạn chọn cái này, bạn phải chắc chắn rằng mình có thể theo được chúng. Cho dù các video và tài liệu có thể trực quan và hấp dẫn nhưng bạn phải là người thực sự nghiêm túc và nỗ lực cá nhân thì mới có thể thành công được. Phải có thực hành thì mới hoàn thiện và không có bất cứ giáo trình nào có thể làm điều đó thay bạn.

  XEM CÁC VIDEO VÀ CÁC BÀI GIẢNG.

  Học đàn piano và các kĩ năng theo cách này cũng tương tự như các lớp học online bậy những nó khác bởi vì không có một khung sườn cụ thể. Thay vì cung cấp một bộ công cụ nhiều tính năng, phương pháp này tập trung hoàn toàn vào các bài học video xuyên suốt và được ghi hình trước. Nếu bạn thích học video trực tuyến nhưng cũng thích cách tiếp cận đơn giản hóa mà không cần phụ trợ thì hãy chú ý đến phương pháp tiếp cận này với nhiều lựa chọn đa dạng.

  Chắc chắn rằng bạn có thể tiếp cận với rất nhiều bài giảng về kĩ năng chơi piano miễn phí trên Youtube. Nhưng bạn cũng nên chú ý rằng chất lượng giảng dạy cũng đa dạng không kém từ tồi tệ đến xuất sắc. Để học các lí thuyết piano và các kĩ năng đàn căn bản, bạn hãy thử dùng Piano Keyboard Guide. Giảng viên của những video này là Mantius Cazaubon mang đến rất nhiều bài học tập trung vào lớp keyboard ở Udemy với mức phí ít ỏi 18$/1 lớp.

  Playground Sessions là một nền tảng được phát triển hơn 7 năm nay và đang trở thành một trong những phần mềm âm nhạc nổi tiếng nhất hiện nay. Nó không chỉ cung cấp những bài học video, nó là sự kết hợp giữ hai phương pháp với nhau bởi việc sử dụng bài giảng video cùng lúc với phần mềm mang đến các nhân tố tương tác trong quá trình học. Phần mềm này được đồng thiết kế bởi huyền thoại Quincy Jones( người đã từng là nghệ sĩ được ứng cử tại Grammy xuất sắc nhất mọi thời đại) và bao gồm các bài học cho nhiều mức độ khác nhau từ mới bắt đầu cho đến chuyên nghiệp. Một trong những tính năng chính của nền tảng là bạn có thể học những lý thuyết âm nhạc bằng cách sử dụng các bài hát đương đại nổi tiếng cũng như các bản nhạc cổ điển nổi bật. Bên cạnh hàng trăm bài học, bạn cũng có thể có được một thư viện rộng lớn với hàng nghìn bài hát cùng các kiểu giai điệu thực tế khác nhau. Chỉ cần chọn bài hát mà bạn muốn chơi và theo dõi nhạc phổ trực quan cũng như nhờ màn hình đồ họa trên đàn hiện thị chính xác các phím cần chơi là bạn có thể thực hành đôi tay được.

  Lợi ích lớn nhất của phần mềm này là bạn có thể kết nối ngay với keyboard hay piano điện nhờ ứng dụng trên máy tính, tablet and có được ngay phản hồi về bài hát mà bạn chơi.

  Trước khi bạn định đăng kí vào bất cứ khóa học nào, đầu tiên bạn cũng nên xem các video pviews và đánh giá chúng, xem xét các thông tin được cung cấp trên mỗi trang chủ để chắc chắn rằng lựa chọn của bạn phù hợp với mục tiêu và phong cách cá nhân. Mỗi nguồn đều có xxu hướng nhắm vào một lĩnh vực cụ thể chẳng hạn như cơ bản về bàn phím, phong cách ngẫu hứng, chơi các giai điệu phổ biến, v.v. Nếu có thể, hãy tìm các đánh giá trực tuyến để xem người dùng trước có trải nghiệm tích cực không.

  SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM VÀ ỨNG DỤNG.

  Học các kĩ năng đàn thông qua các phần mềm và ứng dụng kết hợp với video và các tính năng khác như phương pháp học online trước đó cũng có nhưng lần này là học với một người đồng hành đặc biệt. Công nghệ hiện đại nỗ lực khai thác sức mạnh của công nghệ máy tính ngoài video và các tệp PDF có thể tải xuống, bốn lựa chọn phổ biến cho phương pháp này bao gồm FlowKey, Piano Marvel, Synthesia và Pianu.

  Với các biến thể, các tùy chọn này dạy các khái niệm bàn phím cơ bản và cho phép bạn chơi nhiều giai điệu phổ biến. Họ không dạy lý thuyết âm nhạc toàn diện, đọc nhạc bằng thị giác, phong cách ngẫu hứng hoặc kỹ năng đọc thị giác. Tuy nhiên những phần mềm này lại nổi bật với hai lí do chính sau đây.

  Đầu tiên, họ cung cấp một phần mềm và ứng dụng tuyệt đỉnh thông qua các hệ điều hành phổ biển như Windows, Mac OS hay Android và trong một số trường hợp thì là cả Steam, khiến cho các nguồn tài liệu học dễ dàng tiếp cận trên máy tính, tablet và điện thoại. Các chương tình học đồng thời cũng có tính năng kết nối cho phép bạn kết nối keyboard điện tử với điện thoại, tablet và máy tính. Chúng thúc đẩy các thiết bị để lắng nghe những gì bạn chơi, đồng thời cung cấp những phản hồi chặt chẽ và tương tác với các phản hồi mang tính thị giác hiển thị như gợi ý các ngón tay, phím đàn bị lỡ, các cử động tay.

  Các video online không thể cung cấp các tính năng này. Hơn thế nữa, những tùy chọn này như Synthesia còn mang đến bàn phím phát sáng, các phím đàn sáng lên khi bạn thực tế chơi đàn. Nếu mục tiêu chơi đàn của bạn chỉ cần chơi những giai điệu phổ biến và bạn có thể sử dụng đàn điện với cổng cắm cần thiết thì bạn có thể xem xét lựa chọn rẻ tiền này. Nếu bạn chọn một trong các tùy chọn này, hãy lưu ý rằng sự kết hợp giữa bàn phím điện tử với cách tiếp cận dựa trên phần mềm có xu hướng mô tả việc học đàn piano như một trải nghiệm kỹ thuật và kỹ thuật số, có nguy cơ làm giảm giá trị của âm nhạc. Một cách hạn chế là nhiều lớp học video đã hướng dẫn bằng việc ghi lại từ một cây đàn piano acoustic, cung cấp cho sinh viên trải nghiệm tinh tế và biểu cảm hơn. Vì vậy, nếu âm nhạc là mục tiêu của bạn, thì bạn nên xem xét một cách tiếp cận khác.

  Ưu điểm:

  – Dễ dàng bỏ túi

  – Có khả năng xem trước bài học nhiều lần

  – Thoải mái về thời gian, địa điểm

  – Học những gì bạn thích

  – Sự lựa chọn đa dạng, không giới hạn các giai điệu thông thường hay kiểu chơi

  – Giá thành thấp

  Nhược điểm:

  – Không có phản hồi cá nhân

  – Không có câu trả lời nhanh cho các vấn đề thắc mắc

  – Không có các nhân tố ngoài thúc đẩy học tập

  Phương pháp này được nhiều người hướng tới vì những lợi ích của nó khi vừa có giáo viên hướng dẫn riêng lại còn được ứng dụng những tính năng của công nghệ. Bạn đang tìm kiếm sự lựa chọn tốt nhất của các hai phương pháp trên và sẵn sàng cho một trải nghiệm hiện đại?

  BÀI HỌC CÁ NHÂN VÀ HỌC ONLINE.

  Sự ra đời của các web chat online và công nghệ hội thoại video mở ra một phương thức mới cho những bài học piano được diễn ra. Sử dụng Sky và các nền tảng tương tự, học sinh có thể tương tác trực tiếp các bài giảng với những người hướng dẫn giàu kinh nghiệm, có được lợi thế từ những giáo viên của mình. Tất cả những gì bạn cần là webcam, microphone, kết nối internet và piano hay một chiếc keyboard nữa. Bạn cũng có thể sắm một cây đàn piano acoustic.

  Để tìm một giáo viên online, bạn có thể tra cứu trên nhiều website bao gồm chúng tôi Piano Teachers Connect, hay Preply.

  Với những kết quả nghien cứu và sự đánh giá của nhiều người đi trước, bạn có thể tìm một vài giáo viên cá nhân hay những lựa chọn độc lập như Distinctive Music Studios. Việc tìm một giáo viên online là điều gì đó rất thú vị bởi vì bạn tìm kiếm mà không có giới hạn về địa lí. Bạn có thể tìm cho mình một giáo viên cách bạn xa hàng ngàn cây số, ở các nước xung quanh và thậm chí là ở bên kia của trái đất.

  Nếu bạn dùng phương pháp này, bạn cần lên kế hoạch cho việc chi trả tốn kém hơn những bài học online khác. Tại sao ư? Vì bạn cần thuê một giảng viên tại studio đấy.

  Bạn sẽ có thể phải trả cái giá khoảng 34$ cho 30 phút học, 47$ cho 45 phút hoặc 62$ cho một giờ. Vì vậy, trước khi lựa chọn giáo viên, hãy đánh giá lựa chọn của mình cẩn thận, sử dụng các hệ thống đo lường hiệu suất và đánh giá online. Nói chung, phương pháp này phù hợp với những học sinh người muốn có cho riêng mình một giáo viên hướng dẫn nghiêm túc, đa năng để hướng dẫn chơi piano giỏi. Phương pháp kết hợp này thực sự rất hữu hiệu vời những học sinh chăm chỉ người không thể di chuyển nhiều, không theo kịp các lịch trình học hàng tuần cố định và không có giảng viên chất lượng quanh nơi mình sống.

  Ưu điểm:

  – Không có giới hạn về khoảng cách địa lí khi tìm giáo viên

  – Không cần di chuyển để đi học

  – Khả năng ghi lại bài học để dùng lại sau

  – Chơi nhạc cụ của chính bạn

  – Chính sách khách hàng chặt chẽ

  Nhược điểm:

  – Giáo viên không thể điều chỉnh tụ thế, vị trí tay một cách trực tiếp

  – Những vấn đề kĩ thuật tiềm tàng

  – Giá thành cao cho những phụ kiện đi kèm

  – Chất lượng âm thanh kém.

  MẤT BAO LÂU ĐỂ TÔI CÓ THỂ HỌC PIANO?

  Để trả lời câu hỏi này, bạn hãy giải thích cụm từ : học piano mà bạn đã sử dụng?

  Nếu bạn muốn chơi “Hot Cross Buns” bạn có thể chơi nó chỉ sau một ngày. Những nếu bạn muốn chơi bàn nhạc Piano Concerto #3 by Rachmaninoff nổi tiếng, bạn cần phải mất cả thập kỉ, chăm chỉ luyện tập hàng giờ dưới sự hướng dẫn của những chuyên gia hàng đầu thế giới. Nếu bạn muốn chơi piano ở giữa hai thái cực này, với những giai điệu phổ biến thì có thể chơi trong vài tuần hoặc vài tháng. Trong khi các bản hòa âm hai tay của các tác phẩm cổ điển tiêu chuẩn hay tầm trung thì có thể mất vài năm. Nếu bạn càng có ý định học tập xa hơn nữa thì bạn càng cần nghiêm túc xem xét việc học bài thông qua phương pháp truyền thống hoặc phương pháp kết kết hợp với hội thoại trên web. Dù là cách nào đi chăng nữa, bạn đều cần luyện tập tỉ mỉ.

  Bạn có nhớ một câu thành ngữ cũ rằng thực hành làm cho mọi việc trở nên hoàn thiện? Đó thực sự là một chân lí. Dù cho bạn chọn công cụ bàn phím và phương pháp học tập nào, chỉ riêng nhưng yếu tố này sẽ mang lại cho bạn những kỹ năng để thực hiện giấc mơ một cách dễ dàng và chính xác.

  Tối thiểu, tiếng nói có uy tín sẽ khuyến khích bạn luyện tập 30 phút mỗi ngày trong 5 ngày một tuần. Sinh viên nghiêm túc hơn sẽ cần lập kế hoạch để thực hành hiều hơn. Không có phép thuật nào trên thế giới có thể dạy bạn chơi, nhưng kết quả cuối cùng của sự siêng năng sẽ thực sự kỳ diệu cho cả bạn và cho tất cả những ai nghe bạn chơi!

  CUỐI CÙNG.

  Chúc mừng bạn vì đã đi được đến những bước này đồng nghĩa với việc bạn đang tiến gần đến việc thực hiện ước mơ của mình. Vì vậy hãy nhớ lấy chúng trước khi bước đi những bước tiếp theo trên hành trình sắp tới.

  Bạn biết được những điểm mạnh và điểm yếu của piano điện và piano acoustic. Piano acoustic mang đến chất lượng âm thanh tuyệt vời trong khi piano điện mang đến sự thuận tiện và những tính năng hiện đại. Bạn cũng có thể biết được từng ưu điểm nhược điểm của các phương pháp học.

  Phương pháp DIY khiến cho việc học piano trở lên tiết kiệm và thuận tiện hơn nhưng không giúp bạn đi sâu được.

  Phương pháp truyền thống cung cấp một hướng dẫn viên có trình độ cao nhưng lại tốn nhiều tiền.

  Phương pháp công nghệ dễ tiếp cận, trực quan, nguồn đồ họa thu hút và mức giá rẻ hơn phương phép truyền thống nhưng lại không trả lời được các thắc mắc và đưa ra những lời khuyên hợp lí, tính nghệ thuật của âm nhạc.

  Cuối cùng, phương pháp kết hợp cải tiến có thể dung hòa những lợi thế của việc học cá nhân thông qua gọi điện video online nhưng vẫn tốn một khoản chi phí lớn.

  Khi bạn có nhiều lựa chọn như vậy, thật thoải mái đúng không? Và bây giờ là thời gian để bạn đặt ra mục tiêu, sự quan tâm, tài chính và các nguồn tài liệu. Và sự kết hợp nào giữa piano và phương phép học sẽ đáp ứng được nhu cầu và phù hợp với phong cách của bạn nhất?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Học Đàn Piano Cho Trẻ Hiệu Quả
 • Hướng Dẫn Bài Luyện Ngón Piano Dễ Học Nhất
 • Hướng Dẫn Học Đàn Piano Cơ Bản Dễ Hiểu Nhất
 • Hướng Dẫn Tự Học Chơi Piano Dễ Nhất
 • Khóa Học Đàn Piano Cổ Điển
 • Cách Học Phrasal Verbs Qua Phương Pháp Bloom’s Taxomony

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Học Các Cụm Phrasal Verb Thường Gặp Cực Nhanh
 • 5 Mẹo Giúp Bạn Ghi Nhớ Các Phrasal Verbs (Cụm Động Từ Tiếng Anh) Dễ Dàng Hơn
 • 7 Bước Cơ Bản Cho Người Mới Học Phrasal Verb
 • Học Photoshop Như Thế Nào Cho Nhanh Nhất
 • Hướng Dẫn Toàn Tập Cách Học Photoshop Hiệu Quả Nhất
 • Phrasal verbs (tạm dịch: cụm động từ) là một phần kiến thức khó gây nhiều trở ngại cho người học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai bởi số lượng lớn, đa dạng về ngữ nghĩa và ngữ pháp, cũng như tính bất quy tắc của chúng. Hơn nữa, người học cũng dễ dàng cảm thấy choáng ngợp trước nhiều phương pháp học tiếng Anh và bối rối trong việc lựa chọn phương pháp phù hợp với mình.

  Tổng quan về Phrasal Verbs

  Phrasal verb là một nhóm các từ đóng vai trò như 1 động từ trong câu, bao gồm 1 động từ kết hợp 1 giới từ và/hoặc 1 trạng từ (Merriam-Webster Learner’s Dictionary). Những giới từ và trạng từ này còn được gọi là tiểu từ (particle), tức những từ có chức năng ngữ pháp nhưng không thuộc các nhóm từ chính và không thể thay đổi hình thái.

  PHRASAL VERB = VERB + PARTICLE (PREPOSITION/ADVERB)

  Ví dụ: Go up = động từ “go” + tiểu từ “up” (tăng lên).

  Cut back on = động từ “cut” + tiểu từ “back” + tiểu từ “on” (cắt giảm).

  Đặc điểm của Phrasal Verbs

  Đặc điểm ngữ pháp

   Phrasal verbs không nhận tân ngữ (Intransitive): những phrasal verbs không có tân ngữ đi theo sau.

  Ví dụ: I told him to leave, but he just won’t go away.

  phrasal verb

  (Tôi bảo anh ấy rời đi, nhưng anh ấy nhất quyết không chịu đi)

   Phrasal verbs có nhận tân ngữ (Transitive): những phrasal verbs có tân ngữ đi theo sau.

  Ví dụ: Yesterday John got into an argument with his wife.

  phrasal verb tân ngữ

  (Ngày hôm qua John đã cãi nhau với vợ anh ấy)

  Ngoài ra, những phrasal verbs có nhận tân ngữ có thể chia thành hai nhóm nhỏ:

   Phrasal verbs có thể phân tách được: Với những phrasal verbs loại này, người học có thể đặt tân ngữ vào giữa hoặc sau phrasal verbs.

  She puts down my name (Cô ấy viết tên của tôi xuống).

   Phrasal verbs không thể phân tách được: Những phrasal verbs này được coi như một cụm không thể tách rời. Người học chỉ có thể đặt tân ngữ vào sau cụm phrasal verb.

  Sarah bumped into the wall (Sarah đụng vào bức tường).

  Sarah bumped the wall into: SAI.

  Đặc điểm ngữ nghĩa

  Phần lớn các phrasal verbs có nhiều hơn một nghĩa. Những nghĩa này có thể mang nét tương đồng với nhau:

  Stephen King’s famous novel, “It”, came out at 1986. (Tiểu thuyết nổi tiếng của Stephen King, “It”, được xuất bản vào năm 1986).

   Come out: được xuất bản, phát hành, công chiếu (phim, sách).

  The sun rarely comes out on rainy days. (Mặt trời ít khi xuất hiện vào những ngày mưa).

   Come out: xuất hiện, lộ diện.

  The news will come out tomorrow. (Tin tức sẽ được công bố/được nhiều người biết đến vào ngày mai).

   Come out: được tiết lộ với công chúng, được nhiều người biết đến.

  Ở các trường hợp trên, “come out” đều mang nét nghĩa là một vật gì đó bắt đầu xuất hiện, biểu hiện ra ngoài.

  My friend kindly took me in when I first arrived here. (Người bạn của tôi đã cho tôi ở cùng khi tôi mới đến đây).

   Take in: cho ai đó ở cùng hoặc ở nhờ.

  He was completely taken in by my lie. (Anh ấy hoàn toàn bị lừa bởi lời nói dối của tôi).

  Tính trang trọng

  Phần lớn phrasal verbs mang tính trung lập hoặc không trang trọng. Vì vậy, chúng thường được sử dụng trong văn nói và văn bản không trang trọng (viết tin nhắn, viết thư, v.v.).

  Tầm quan trọng của việc học Phrasal Verbs

  Tầm quan trọng của việc học Phrasal Verbs trong cuộc sống

  Phrasal verbs là một phần kiến thức không thể thiếu đối với những người học tiếng Anh, giúp hiểu và sử dụng tiếng Anh một cách trôi chảy, tự nhiên.

  Sự phổ biến của phrasal verbs trong tiếng Anh biểu hiện trước hết ở số lượng lớn của chúng. Trong thực tế, chưa nghiên cứu khoa học nào nêu ra chính xác số lượng phrasal verbs có trong tiếng Anh. Những phrasal verbs mới liên tục được sáng tạo nên; sự phát triển nhanh chóng này vượt quá khả năng cập nhật thông tin của các kho tài liệu ngôn ngữ (language corpus). Những “từ điển” về phrasal verbs nổi tiếng như “MacMillan Phrasal Verbs Plus” (1) (hơn 1000 cụm) hay “Cambridge Phrasal Verbs Dictionary” (2) (khoảng 6000 cụm) cũng chỉ đưa ra được những phrasal verbs thông dụng nhất.

  Thêm vào đó, người bản xứ có tần suất sử dụng phrasal verbs dày đặc trong cuộc sống thường ngày. Người viết sẽ phân tích trích đoạn bài diễn thuyết của Joe Biden tại Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ vào ngày 21/8/2020 (rev.com) để minh chứng:

  “Nurses and doctors in Wisconsin who’ve seen so much sickness, so much death in the past six months. And they wonder how much more can they take, but still they muster up the courage to take care of those patients in this pandemic while risking their own lives. Researchers in Minnesota who woke up this morning determined to find a breakthrough in treating cancer and who’ll do the same thing tomorrow and the day after and the day after, because she’ll never give up. White, Black, Latino, Asian American, Native Americans, everybody, I’m in this campaign for you. No matter your color, no matter your zip code, no matter your politics.”

  Trong một đoạn nói dài 44 giây, trong tổng 12 động từ (in nghiêng và gạch chân), 4 động từ (gạch chân) nằm trong phrasal verbs. Nói cách khác, 1/3 số động từ ông sử dụng thuộc phrasal verbs. Từ đó, người đọc có thể thấy được sự xuất hiện rộng rãi của phrasal verbs trong đời sống.

  Tầm quan trọng của Phrasal Verbs trong IELTS

  Phrasal verbs còn được đưa vào các bài thi chuẩn hóa để đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ của người học tiếng Anh.

  Trong IELTS Speaking, tiêu chí về vựng (Lexical resource) là một trong bốn tiêu chí quan trọng quyết định số điểm của thí sinh. Quan sát những đoạn mô tả của tiêu chí này trong từng band điểm, người đọc có thể thấy ở band 7 cho đến band 9 có xuất hiện cụm từ ” idiomatic vocabulary/language “.

  “Idiomatic vocabulary/language” có thể hiểu là từ vựng mang tính thành ngữ. Theo từ điển Merriam-Webster, thành ngữ (idiom) là những cụm từ mà nghĩa của chúng không thể được suy ra từ nghĩa của những từ cấu thành nên chúng (1), hoặc cấu trúc ngữ pháp của chúng không tuân theo quy tắc ngữ pháp thông thường (2). Nhiều phrasal verbs rơi vào trường hợp (1):

  Put up with: chịu đựng khác với Put: đặt, để + up: hướng lên trên + with: với

  Vì thế, phrasal verbs là một phần của “idiomatic vocabulary/language”.

  Bloom’s Taxonomy và ứng dụng trong việc học Phrasal Verbs

  Định nghĩa Bloom’s Taxonomy

  Bloom’s Taxonomy là một mô hình tháp phân loại các cấp bậc nhận thức trong quá trình lĩnh hội kiến thức ở người học. Mô hình này xuất hiện được sáng chế bởi Benjamin Bloom, ra mắt công chúng lần đầu năm 1956 trong cuốn sách “Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals” của ông. Đây cũng là một công trình có sức ảnh hưởng to lớn cho nền giáo dục Hoa Kỳ hiện đại. Bloom’s Taxonomy được chia làm 6 cấp bậc:

  • Giai đoạn 1: Ghi nhớ (Remembering)
  • Giai đoạn 2: Hiểu (Understanding)
  • Giai đoạn 3: Vận dụng (Applying)
  • Giai đoạn 4: Phân tích (Analyzing)
  • Giai đoạn 5: Đánh giá (Evaluating)
  • Giai đoạn 6: Tạo mới (Creating)

  Bloom’s Taxonomy có tiềm năng trở thành một mô hình học phrasal verbs hiệu quả bởi tính tổng hợp cao của nó. Bản chất của Bloom’s Taxonomy không phải là một cách học cụ thể, mà nó là một hệ thống phân loại, một nền tảng cốt lõi của quá trình lĩnh hội kiến thức. Khi người học đã xác định được nền tảng và những mục tiêu phát triển nhận thức dựa vào Bloom’s Taxonomy, họ có thể phân tích và chọn lựa phương pháp học dễ dàng hơn qua hai điều kiện:

  • Phương pháp đáp ứng đủ tiêu chí trong cấp bậc nhận thức người học hướng tới.
  • Phương pháp phù hợp với bản thân người học.

  Đối với một phần kiến thức phức tạp và nhiều phương pháp học như phrasal verbs, Bloom’s Taxonomy càng mang tính ứng dụng cao.

  Cách ứng dụng Bloom’s Taxonomy trong việc học Phrasal Verbs

  Ứng dụng Bloom’s Taxonomy trong việc học Phrasal Verbs tập trung vào 4 cấp bậc nhận thức cơ bản đầu tiên: Ghi nhớ, Hiểu, Vận Dụng, và Phân tích.

  Mục tiêu chính của người học ở cấp bậc này là đưa thông tin vào bộ nhớ dài hạn và gợi nhớ thông tin khi cần.

  Điều này là do bộ não lưu trữ thông tin lâu hơn nếu gán thông tin ấy với những dấu hiệu cũ, có sẵn trong bộ nhớ. Ví dụ, khi muốn học từ mới “risky” (nguy hiểm), người học có thể gán thông tin vào ngữ cảnh như sau:

  “Drinking and driving is very risky. You may get into an accident and hurt yourself.”

  Ở đây, người học đã gắn thông tin mới “risky” với những từ vựng, dữ liệu đã biết như “drinking and driving” (lái xe khi say xỉn), “get into an accident” (gặp tai nạn), “hurt” (bị thương). Như vậy, mỗi khi bắt gặp hoặc nghĩ đến đến những dữ liệu trên, người đọc có thể nhớ lại từ “risky”.

  Từ đó, bằng cách gán những cụm phrasal verbs cần học vào ngữ cảnh quen thuộc, người học có thể ghi nhớ chúng một cách dễ dàng.

  Sau khi đã ghi nhớ phrasal verbs và biết được ngữ cảnh chúng thường xuất hiện, người học cần thực hành một số hoạt động để hiểu sâu hơn về phrasal verbs đã học.

  Tìm hiểu về các đặc điểm ngữ pháp của phrasal verbs đã học.

  Tăng độ hiểu, tạo bước đệm để vận dụng phrasal verbs.

  Tự định nghĩa và paraphrase lại phrasal verbs nếu có thể.

  Kiểm tra kỹ năng định nghĩa, giải thích của người học.

  Không tìm hiểu các nghĩa khác của phrasal verbs đã học.

  Vì phrasal verbs thường mang nhiều nghĩa và có thể áp dụng trong nhiều ngữ cảnh, cố gắng học tất cả nghĩa của phrasal verbs trong trường hợp này sẽ làm lệch trọng tâm của bài, dễ gây rối loạn cho người học.

  Mục tiêu chính của người học ở cấp bậc này vận dụng được những kiến thức đã học trong ngữ cảnh mới.

  Sau khi đã ghi nhớ và hiểu phrasal verbs, người học cần vận dụng bằng cách tạo ra những ngữ cảnh mới chưa phrasal verbs đã học.

  Đặt câu với phrasal verbs đã học

  Luyện tập vận dụng phrasal verbs trong các ngữ cảnh khác nhau

  Mục tiêu chính của người học ở cấp bậc này là chia nhỏ thông tin và phân tích từng bộ phận cấu thành nên thông tin ấy.

  Hai bộ phận cấu thành nên phrasal verbs là động từ và tiểu từ. Vì thế, người học bước sang cấp bậc nhận thức Phân tích (Analyzing) thông qua phân tích nghĩa của động từ và tiểu từ trong mối tương quan với nghĩa chung của cả cụm. Trong quá trình này, người học cần đặt tiểu từ làm trọng tâm phân tích vì chúng đóng vai trò đáng kể trong việc hình thành nghĩa. Một tiểu từ thường mang nhiều nét nghĩa khác nhau, bao gồm cả nghĩa đen lẫn nghĩa ẩn dụ, điển hình như tiểu từ “out” với 10 nét nghĩa (Brygida Rudzka-Ostyn xii).

  Một nghiên cứu về ba phương pháp học phrasal verbs phổ biến: học bằng cách phiên dịch sang tiếng mẹ đẻ (1), học theo ngữ cảnh (2), và học bằng cách khái niệm hóa các ý nghĩa ẩn dụ của tiểu từ (3), đã chỉ ra rằng: Người học ghi nhớ phrasal verbs lâu nhất và có khả năng đoán nghĩa những phrasal verbs khác dựa vào ý nghĩa tiểu từ khi áp dụng phương pháp số (3) (Ganji 1503). Như vậy, khi tìm được một nét nghĩa mới của động từ/tiểu từ thông qua việc phân tích thành phần 1 phrasal verb, người học sẽ hiểu sâu hơn về nền tảng cấu thành phrasal verb đó và liên hệ sang những phrasal verbs khác có động từ/tiểu từ tương tự.

  Phân tích nghĩa của động từ và tiểu từ

  Tìm ra mối liên hệ giữa nghĩa của động từ và tiểu từ và nghĩa của phrasal verbs

  Liên hệ với các phrasal verbs khác

  Mở rộng vốn phrasal verbs, rút ngắn thời gian học

  A LEISURELY VACATION

  There was one point during last year where I felt awfully burnt out and needed to get away from it all. I was usually up to my neck in work, but that time I decided to kick back, call in sick for a few days, and book a trip to a nearby town.

  One would expect me to join some fun activities to loosen up after such a stressful time, but I was actually too drained to do anything. I spent the entire first two days lying around in my hotel room and chilling out in front of the TV. On my last day, however, I got in touch with an old friend who lived in the same town. We hung out together at a local mall and had a blast shopping around and updating each other on our lives.

  Các bước vận dụng:

  1. Đọc đoạn văn và đoán nghĩa các phrasal verbs in đậm.
  2. Đối chiếu nghĩa đoán với nghĩa đúng (bảng dưới).

  Phrasal Verbs

  Get away (from Sth): đi du lịch để xả hơi.

  Không nhận tân ngữ

  Kick back: ngừng làm việc và nghỉ ngơi, thư giãn.

  Loosen up: thư giãn sau một thời gian căng thẳng

  Lie around: dành nhiều thời gian để nằm và hoạt động ít.

  Chill out: thư giãn hoàn toàn, không để điều gì làm bận tâm.

  Hang out (with Sb): dành thời gian ở một nơi với ai đó.

  Shop around: so sánh giá cả và chất lượng hàng hóa ở nhiều cửa hàng trước khi mua.

  1. Tra ngữ pháp của phrasal verbs (bảng trên).
  2. Kiểm tra độ hiểu của bản thân bằng cách tự định nghĩa và paraphrase lại những phrasal verbs đã học.
  • Get away: to escape, go somewhere far away to relax.
  • Kick back: to stop doing things and relax.
  • Loosen up: to feel comfortable again after a stressful situation.
  • Lie around: to lie on the bed, sofa, etc. and relax.
  • Chill out: to relax, not caring about anything.
  • Hang out: to go outside and spend time with someone.
  • Shop around: to visit a lot of shops to compare products’ prices and quality.

  Trả lời một số câu hỏi IELTS Speaking Part 1 và Part 3 sử dụng phrasal verbs đã học:

   What do you usually do to relax?

  Gợi ý trả lời: To be honest, I’m a homebody and I don’t go out that much. That’s why whenever I want to kick back, I would just lie around in my room. Sometimes I also invite a few close friends over and we would chill out together by playing video games or something like that.

   What do people usually do to relax in your country?

  Gợi ý trả lời: I would say that it depends on each person’s pference. For example, introverted people enjoy staying in and doing less energy-demanding activities such as reading, watching TV or listening to music; while extroverts will probably go for hanging out with others.

   Do you think it’s important for people to relax?

  Gợi ý trả lời: Of course, everyone needs some time for themselves once in a while, especially in this day and age where the workaholic culture is so pvalent. I think that’s why you see so many people going on multiple vacations per year. They are desperately in need of a way to get away from the stress.

  Giới từ “away” chỉ phương hướng đi xa khỏi chủ thể, đến một nơi khác. Nó góp phần tạo nên nghĩa của cụm “get away”: đi xa khỏi nơi ở, cuộc sống, hoặc tình trạng hiện tại để đến nơi khác nhằm thư giãn.

  Một số phrasal verbs chứa “away” với nghĩa tương tự: put away (để sang một bên), turn away (quay đi), take away (mang đi).

  Giới từ “back” chỉ phía sau, ở đây mang nghĩa ẩn dụ: lùi lại về phía sau, ngừng cố gắng. Nó góp phần tạo nên nghĩa của cụm “kick back”: ngừng làm việc và thư giãn.

  Một số phrasal verbs chứa “back” với nghĩa tương tự: sit back (thư giãn và không cố gắng làm gì cả).

  Động từ “loosen” nghĩa là nới lỏng, ở đây được dùng với nghĩa ẩn dụ: thả lỏng, thư giãn. Nó góp phần tạo nên nghĩa của cụm “loosen up”: thư giãn sau một thời gian căng thẳng.

  Động từ “lie” nghĩa là nằm + Giới từ “around” chỉ vị trí xung quanh, ở đây được dùng với nghĩa ẩn dụ: làm việc gì đó một cách thong thả, thư giãn. Hai từ này tạo nên nghĩa của cụm “lie around”: dành nhiều thời gian để nằm và thư giãn.

  Một số phrasal verbs chứa “around” với nghĩa tương tự: hang around (di chuyển và làm việc một cách chậm chạp), laze around (làm biếng, thư giãn), mess around (dành thời gian làm việc gì đó không quan trọng, không có mục đích).

  Động từ “chill” mang nghĩa thư giãn. Từ này góp phần tạo nên nghĩa của cụm “chill out”: thư giãn hoàn toàn.

  Động từ “hang” nghĩa là dành thời gian thư giãn với ai đó/ở nơi nào đó + Giới từ “out” chỉ hướng ra ngoài. Hai từ này tạo nên nghĩa của cụm “hang out”: đi ra ngoài để thư giãn.

  Một số phrasal verbs chứa “out” với nghĩa tương tự: get out (đi ra ngoài), eat out (ăn ở ngoài).

   Shop around = shop + around

  Động từ “shop” nghĩa là mua sắm + Giới từ “around” chỉ vị trí xung quanh. Chúng tạo nên nghĩa của cụm “shop around”: đi xung quanh để mua sắm.

  Một số phrasal verbs chứa “around” với nghĩa tương tự: look around (tìm kiếm xung quanh), show Sb around Sth (đưa một người đi xung quanh một địa điểm nào đó để giới thiệu), rush around (làm nhiều việc hoặc đi nhiều nơi trong một khoảng thời gian ngắn).

  Kinh nghiệm phòng thi rất quan trọng và thi thử là cách rất tốt để tích lũy kinh nghiệm. Đề thi IELTS tại ZIM rất sát đề thi thật, đánh giá trình độ chính xác, nhận kết quả ngay sau khi thi, và phần thưởng 1.000.000đ cho giải nhất ….

  • “Phrasal Verb.” Phrasal Verb – Definition for English-Language Learners from Merriam-Webster’s Learner’s Dictionary, chúng tôi verb.
  • “Particle.” TeachingEnglish, www.teachingenglish.org.uk/article/particle.
  • “Idiom.” Merriam-Webster, www.merriam-webster.com/dictionary/idiom
  • Wisconsin-Madison, “Many Course Designers and Instructors Rely on Taxonomies of Learning to Help Organize What They Would like Their Students to Do. The Most Famous and Most Used Is Bloom’s Taxonomy of Intellectual Behaviors.” Bloom’s Taxonomy of Learning Objectives, https://courses.dcs.wisc.edu/design-teaching/PlanDesign_Fall2016/2-Online-Course-Design/2_Learning-Objectives-Alignment/6_objectives_blooms-taxonomy.html
  • Wyss, R. (2002). Teaching English Multi-Word Verbs Is Not a Lost Cause Afterall, ELT Newsletter, Retrieved January 5, 2011.
  • Rudzka-Ostyn, Brygida. Word Power: Phrasal Verbs and Compounds a Cognitive Approach, Mouton De Gruyter, 2003, pp. xii.
  • Mansoor Ganji. “The Best Way to Teach Phrasal Verbs: Translation, Sentential Contextualization or Metaphorical Conceptualization?”, Theory and Practice in Language Studies, vol. 1, no. 11, November 2011, pp. 1503, doi: 10.4304/tpls.1.11.1497-1506.

  Nguyễn Quỳnh Trang

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Sư Nguyễn Lân Dũng Nói Gì Về Pháp Luân Công
 • Hướng Dẫn Học Pháp Luân Đại Pháp
 • Hướng Dẫn Học “pháp Luân Công” Cho Người Mới
 • Đâu Là Cách Học Phiên Âm Tiếng Anh Chuẩn?
 • Cách Đọc Bảng Phiên Âm Tiếng Anh
 • Tin tức online tv