Đề Xuất 12/2022 # Top 03 Phần Mềm Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Phổ Biến / 2023 # Top 17 Like | Techcombanktower.com

Đề Xuất 12/2022 # Top 03 Phần Mềm Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Phổ Biến / 2023 # Top 17 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Top 03 Phần Mềm Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Phổ Biến / 2023 mới nhất trên website Techcombanktower.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

TOP 03 phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp phổ biến

Ngày 16/10/2020

Kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán chấp hành ngân sách nhà nước tại những đơn vị hành chính sự nghiệp (ví dụ trường học, bệnh viện, ủy ban,…), là công cụ điều hành và quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị hành chính.

Kế toán hành chính sự nghiệp là công việc tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư, tài sản công, tình hình chấp hành dự toán thu chi và thực hiện các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước ở đơn vị. Chính vì vậy kế toán không chỉ quan trọng đối với bản thân các đơn vị mà còn quan trọng đối với ngân sách nhà nước.

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp A-ANA 9.0

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp A-ANA 9.0 là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị Hành chính sự nghiệp thực hiện các công việc hạch toán kế toán. Phần mềm phù hợp cho các đơn vị Hành chính sự nghiệp và Hành chính sự nghiệp có thu.

A-ANA 9.0 sử dụng giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt, giúp cho người sử dụng dễ học, dễ nhớ, dễ sử dụng. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ thao tác, người sử dụng đã có thể nắm vững và khai thác có hiệu quả phần mềm vào công việc của mình.

Hệ thống sổ sách, báo biểu kế toán phong phú và đa dạng, trình bày khoa học, cho phép khai thác được hầu hết tất cả các thông tin theo yêu cầu của công tác quản lý Tài chính – Kế toán vào bất cứ lúc nào mà bạn cần.

Phần mềm bao gồm các chức năng chủ yếu sau:

Cho phép quản lý nhiều chương trình, dự án, đề tài

Cho phép quản lý nhiều đơn vị như Vụ, phòng ban

Phân hệ Kế toán quản lý tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Phân hệ Kế toán quản lý thanh toán, công nợ, tạm ứng, …

Quản lý các dự án, chương trình mục tiêu

Phân hệ Kế toán quản lý tài sản cố định (tăng, giảm TSCĐ, tính khấu hao…)

Phân hệ Kế toán quản lý vật tư hàng hóa (nhập, xuất, tồn)

Phân hệ tra cứu, tìm kiếm, thống kê, báo cáo.

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp A-ANA 9.0 tuân thủ theo một số quy định của Nhà nước Việt Nam như:

Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 10/10/2017

Thông tư 39/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc Nhà nước”

Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 09 năm 2017 của Bộ tài chính về hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS).

Một số Thông tư hoặc Quy định khác …

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp SmartBooks Plus 2018

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp SmartBooks Plus 2018 là công cụ trợ giúp đắc lực trong công việc quản lý tài chính kế toán của các đơn vị hành chính sự nghiệp. Giúp công việc kế toán của đơn vị trở nên dễ dàng, đơn giản, công việc kế toán chỉ còn là việc cập nhật các chứng từ gốc phát sinh hàng ngày như phiếu thu, phiếu chi, giấy rút dự toán, … các công việc mệt nhọc, mất nhiều thời gian như viết chứng từ, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính khi thực hiện bằng hình thức thủ công sẽ được máy tính tự động thực hiện.

SmartBooks Plus 2018 phát triển theo:

Chế độ thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Nghị định 11/2020/NĐ-CP Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý và tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý.

Các tính năng nổi bật hiện có trên phần mềm, gồm:

Giao diện được thiết kế có khả năng thêm, bớt, sắp xếp các thông tin đầu vào phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Quản lý số liệu kế toán theo nhiều năm, cho phép xem số liệu liên năm rất hữu ích cho các đơn vị có các dự án, đề tài kéo dài qua nhiều năm.

Phân tích đa nguồn kinh phí: kinh phí ngân sách cấp, kinh phí tiết kiệm chi, kinh phí để lại.

Phân tích và kết xuất thông tin đa chiều, một tài khoản có thể theo dõi đồng thời gần 20 yếu tố khác nhau.

Hệ thống báo cáo sổ kế toán theo nhiều hình thức khác nhau: nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký sổ cái.

Phần mềm SmartBooks Plus 2018 hỗ trợ các đơn vị hành chính sự nghiệp quản lý các nghiệp vụ đặc thù như:

Quản lý tình hình tiếp nhận và sử dụng dự toán ngân sách tại Kho bạc

Quản lý khoán chi hành chính

Quản lý các hoạt động thu sự nghiệp & sản xuất kinh doanh

Quản lý tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Quản lý công nợ phải thu, phải trả

Quản lý tiền lương

Quản lý vật tư, công cụ dụng cụ và tài sản cố định

Quản lý dự án

Phần mềm Misa chúng tôi 2020

Phần mềm Misa chúng tôi 2020 là phần mềm kế toán giúp các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện các nghiệp vụ: Kho bạc, Tiền mặt, Vật tư hàng hóa, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Mua/bán hàng, Công nợ và Theo dõi hóa đơn, …

Phần mềm tương thích với các đơn vị hành chính sự nghiệp khác nhau, từ các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo hoặc đảm bảo một phần kinh phí hoạt động cho đến các đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động.

Phần mềm MISA chúng tôi 2020 được phát triển trên nền tảng công nghệ chúng tôi cơ sở dữ liệu SQL Server Express, mang lại cho người sử dụng sự thuận tiện, dễ sử dụng, khả năng bảo mật cao. MISA chúng tôi 2020 sử dụng bộ mã chữ Việt Unicode theo tiêu chuẩn TCVN6909:2001, tuân thủ quy định của Chính phủ về việc lưu trữ và trao đổi dữ liệu.

Ngoài ra, phần mềm được cập nhập kịp thời các chế độ và chính sách mới của Nhà nước:

Thông tư 107/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Nghị định 11/2020/NĐ-CP Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

Thông tư 99/2018/TT-BTC hướng dẫn báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên.

Thông tư 77/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước.

Một số điểm nổi bật đáng lưu ý trên phần mềm MISA chúng tôi 2020 mà các đơn vị hành chánh sự nghiệp cần quan tâm:

Đáp ứng đầy đủ hệ thống báo cáo và sổ sách kế toán theo thông tư 107/2017/TT-BTC: bổ sung 6 mẫu sổ ngân sách quyết toán và 29 mẫu Sổ kế toán tài chính. Và bổ sung 5 mẫu Báo cáo tài chính và 5 mẫu báo cáo quyết toán.

Tổng hợp báo cáo tài chính toàn ngành: các đơn vị trực thuộc dễ dàng kết xuất và gửi bộ báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo Thông tư 107/2017 và Thông tư 99/2018 cho đơn vị chủ quản.

Kết nối trực tiếp dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tổng kế toán của KBNN: kết nối trực tiếp với dịch vụ công trực tuyến KBNN để thực hiện giao dịch điện tử và ký số ngay trên phần mềm. Và cho phép đơn vị nộp báo cáo tài chính qua Cổng thông tin điện tử hệ thống Tổng kế toán của KBNN.

VC.Trường

Kế Toán Tổng Hợp Hành Chính Sự Nghiệp / 2023

1. Khái niệm và phân loại đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp

1.1. Khái niệm đơn vị hành chính sự nghiệp

Để hiểu rõ khái niệm của hành chính sự nghiệp trước tiên chúng ta cần hiểu xuất phát điểm của cụm từ này là tên gọi chung của: cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp. Trong đó:

Cơ quan hành chính: là các cơ quan quyền lực của Nhà nước từ Trung ương tới địa phương.

Các đơn vị sự nghiệp là do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền lập nên để thực hiện các chức năng riêng theo từng lĩnh vực: giáo dục, y tế,…

Như vậy:

Đơn vị hành chính sự nghiệp là hệ thống các cơ quan Nhà nước từ Trung ương tới các địa phương, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền lập nên để thực hiện các chức năng riêng theo từng ban, ngành, lĩnh vực.

Ví dụ: Quốc hội, Ủy ban nhân dân các cấp, bệnh viện, trường học, cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm,…

1.2. Phân loại đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán hành chính sự nghiệp là việc thực hiện hạch toán kế toán tại những đơn vị hành chính sự nghiệp, là cơ sở để điều hành và quản lý mọi hoạt động kinh tế, tài chính tại các đơn vị.

Để phù hợp với việc hạch toán kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, thì loại hình kế toán này được phân loại như sau:

Đơn vị hành chính sự nghiệp có thu: là các đơn vị có phát sinh những khoản thu để bù đắp một phần chi phí hoạt động, mà không phải là khoản thu được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước. Ví dụ như: hạch toán kế toán tại bệnh viện, trường học,…

Đơn vị hành chính sự nghiệp đơn thuần: là các đơn vị đơn thuần chỉ có được khoản thu chủ yếu từ ngân sách Nhà nước để chi trả chi phí, hay nói cách khác được Nhà nước hỗ trợ để hoạt động. Ví dụ như: Sở Tài chính, các phòng ban cấp huyện, xã,…

Đơn vị hành chính sự nghiệp sản xuất kinh doanh: là các đơn vị có được nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, xong vẫn có những hoạt động kinh doanh để tạo ra nguồn thu. Ví dụ như: Trung tâm nghiên cứu giống cây trồng, vật nuôi của tỉnh, huyện,…

Đơn vị hành chính sự nghiệp dự án: là những đơn vị dùng ngân sách của Nhà nước để thực hiện các dự án mang lại ý nghĩa trong đời sống xã hội. VÍ dụ như: các dự án tuyên truyền sinh đẻ có kế hoạch, sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống HIV/AIDS của các trung tâm y tế quận, huyện, xã,…

Và mỗi một đơn vị hành chính sự nghiệp thì sẽ có hệ thống kế toán riêng để phù hợp với đặc trưng cũng như nhu cầu quản lý của từng đơn vị. 

2. Khái niệm kế toán tổng hợp hành chính sự nghiệp

Kế toán tổng hợp hành chính sự nghiệp là áp dụng các chế độ kế toán hiện hành để hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong các hoạt động của đơn vị như: thực hiện các hoạt động thu – chi ngân sách Nhà nước, nhận – rút dự toán của mỗi dự án,…

Kế toán hành chính sự nghiệp sẽ thực hiện hạch toán kế toán tại các đơn vị để nhằm quản lý hoạt động cũng như minh bạch nguồn chi ngân sách Nhà nước cho mỗi đơn vị.

Hiện nay, hầu hết các đơn vị hành chính sự nghiệp đều áp dụng chế độ kế toán cũng như hệ thống tài khoản theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.

Trong đó, những nội dung cơ bản về công việc mà một kế toán tổng hợp hành chính nhân sự cần nắm rõ bao gồm:

Kế toán tiền, vật tư: theo dõi nguồn thu, chi tiền tại đơn vị; tình hình tăng giảm mỗi loại vật tư khi có sự biến động.

Kế toán các khoản thu: mỗi một đơn vị sẽ có những nguồn thu khác nhau. Với đơn vị hành chính có thu, các khoản thu sử dụng TK511; còn với những đơn vị hành chính có sản xuất kinh doanh, các khoản thu sử dụng TK311.

Kế toán các khoản tiền lương và bảo hiểm: hạch toán tiền lương, bảo hiểm giống như tại các doanh nghiệp thông thường. Thực hiện tính, chi lương và các khoản trích theo lương như BHYT, BHXH, KPCĐ, BHTN sau đó lên sổ kế toán.

Kế toán các khoản phải trả: hạch toán các khoản phải trả như trả cho nhà cung cấp, giáo viên, học sinh,…

Kế toán các nguồn kinh phí: là hạch toán các bút toán về việc nhận dự toán do ngân sách Nhà nước cấp.

Kế toán các khoản chi: thực hiện các bút toán về chi cho hoạt động của đơn vị.

Kế toán các khoản doanh thu: phát sinh tại các đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực hiện kết chuyển cuối kỳ: cũng tương tự như kế toán thông thường, kế toán hành chính sự nghiệp sẽ thực hiện các bút toán kết chuyển vào cuối niên độ kế toán để lập các báo cáo theo yêu cầu.

Kế toán các sổ sách và báo cáo tài chính: đây cũng là nhiệm vụ chung của một kế toán. Thực hiện in những sổ sách khi kết thúc niên độ kế toán và báo cáo tài chính cần thiết để quản lý cũng như phục vụ công tác kiểm tra sau này.

Các nội dung, công việc mà một kế toán tổng hợp hành chính nhân sự cần làm cũng có những sự tương đồng với kế toán doanh nghiệp nói chung. Song khi đi sâu vào hạch toán các nghiệp vụ thực tế thì mỗi lĩnh vực đều có những đặc trưng nhất định. Và để làm tốt ở mỗi vị trí đòi hỏi kế toán phải am hiểu về kiến thức và những quy định áp dụng cho công việc mình đang đảm nhiệm.

3. Chứng từ trong kế toán tổng hợp hành chính sự nghiệp

Để hoàn thành tốt vị trí của kế toán tổng hợp hành chính sự nghiệp, thì việc hiểu về các bộ chứng từ cần sử dụng, các hình thức sổ kế toán cũng như hệ thống báo cáo cho loại hình đặc trưng này là một việc làm cần thiết.

3.1. Bộ chứng từ sử dụng

Các chứng từ thường sử dụng trong các đơn vị hành chính sự nghiệp như sau:

Quy trình cho một bộ chứng từ đầy đủ của một dự án được chi trả bởi ngân sách Nhà nước

Giấy rút dự toán ngân sách

Bảng kê chứng từ thanh toán

Kế hoạch hoặc điều lệ (nếu có)

Báo giá (thường phải có từ 3 báo giá trở lên để lựa chọn đơn vị báo giá hợp lý nhất)

Với những dự toán có giá trị lớn, đòi hỏi phải có đủ:

Tờ trình phê duyệt dự án

Quyết định phê duyệt

Dự toán kinh phí dự án

Quyết định lựa chọn nhà thầu hoặc nhà cung cấp hợp lý nhất

Hợp đồng kinh tế giữa hai bên (phải có đầy đủ chữ ký, con dấu hợp pháp của 2 bên)

Biên bản nghiệm thu và bàn giao khi dự án hoàn thành

Biên bản thanh lý hợp đồng

Hóa đơn và các chứng từ đi kèm

Đề nghị phê duyệt quyết toán kinh phí (với dự án có giá trị lớn)

Quyết định phê duyệt quyết toán kinh phí (với dự án có giá trị lớn)

Quyết toán kinh phí và bảng quyết toán

Bảng xác định khối lượng hoàn thành theo hợp đồng

Sổ kế toán tổng hợp thường dùng tại các đơn vị hành chính sự nghiệp

Sổ quỹ tiền mặt (Mẫu số: AS11-H): thường được lập theo tháng

Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc (Mẫu số: S12-H): lập theo tháng

Sổ nhật ký – Sổ cái (Mẫu số S01-H): dùng cho hình thức nhật ký – sổ cái

Sổ cái (Mẫu số S02C-H): dùng cho hình thức chứng từ ghi sổ

Sổ cái (Mẫu số S03-H): dùng cho hình thức nhật ký chung

Sổ chi tiết các tài khoản theo yêu cầu của từng đơn vị: TK461, 661, 334,…

Sổ theo dõi sử dụng nguồn kinh phí (Mẫu số S42-H)

Sổ tài sản cố định (Mẫu số S31-H)

Mỗi một đơn vị hành chính sự nghiệp sẽ có hệ thống chứng từ và loại sổ riêng để phù hợp với nhu cầu quản lý của từng đơn vị. 

3.2. Các hình thức sổ kế toán

Cũng giống như hạch toán kế toán nói chung, đơn vị hành chính sự nghiệp cũng có các hình thức ghi sổ như:

Nhật ký chung

Nhật ký – sổ cái

Chứng từ ghi sổ

Song để phù hợp với đặc thù kế toán thì các đơn vị hành chính sự nghiệp sẽ dùng hình thức ghi sổ là nhật ký – sổ cái để hạch toán.

Bởi đây là hình thức thực hiện phản ánh duy nhất trên sổ kế toán tổng hợp (là nhật ký – sổ cái) được dùng để ghi chép tất cả nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian và nội dung kinh tế, nên từ đó có thể tạo thuận lợi cho việc kiểm tra đối chiếu. Hình thức này được sử dụng bởi đa phần ở các đơn vị hành chính sự nghiệp thường ít nghiệp vụ phát sinh hơn các doanh nghiệp sản xuất, thương mại bình thường nên hình thức này tạo nên sự đơn giản, dễ làm. 

3.3. Hệ thống báo cáo

Tùy vào mỗi đơn vị hành chính sự nghiệp, theo yêu cầu quản lý, kiểm tra mà kế toán cần lập những hệ thống báo cáo khác nhau. Song chung nhất vẫn phải đảm bảo những hồ sơ báo cáo cần thiết sau:

Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số B01-H): thường lập theo quý, năm

Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí (Mẫu số B02-H): lập theo quý và năm

Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động (Mẫu số F02-1H): lập theo quý, năm

Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc Nhà nước (Mẫu số F02-3aH): lập theo quý, năm

Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định (Mẫu số B04-H): lập theo năm

Báo cáo tình hình thu, chi hoạt động sự nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị (Mẫu số B03-H): lập theo yêu cầu (có thể là tháng, quý, năm)

Báo cáo kinh phí chưa sử dụng đã quyết toán năm trước chuyển sang (Mẫu B05-H): lập theo năm

Thuyết  minh báo cáo tài chính (Mẫu số B06-H): lập theo năm

4. Hướng dẫn định khoản các nghiệp vụ kinh tế của kế toán tổng hợp hành chính sự nghiệp

Trong quá trình hạch toán kế toán tổng hợp hành chính sự nghiệp thường có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

STT

Nội dung

Cách hạch toán

1

Rút tiền gửi ngân hàng, kho bạc về nhập quỹ tiền mặt

Nợ TK111

Có TK112

2

Nộp tiền mặt vào ngân hàng

Nợ TK112

Có TK111

3

Ghi nhận các khoản kinh phí bằng tiền mặt và tiền ngân hàng

Nợ TK111, 112

Có TK441, 461, 462

4

Thu được các khoản thu sự nghiệp, phí, lệ phí bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Nợ TK111, 112

Có TK511

5

Thu được các khoản tạm ứng bằng tiền mặt và tiền gửi

Nợ TK111, 112

Có TK312

6

Thu hồi các khoản công nợ của cấp dưới, hay thu hộ cấp dưới

Nợ TK111, 112

Có TK342

7

Số quỹ thừa phát hiện khi kiểm kê chưa biết rõ nguyên nhân đang chờ xử lý

Nợ TK111

Có TK331

8

Thu được lãi vay, lãi từ trái phiếu…

Nợ TK111, 112

Có TK511

9

Phát sinh chênh lệch do đánh giá lại ngoại tệ

Nợ TK111, 112

Có TK413

10

Chi tiền mua hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu

Nợ TK152, 155

Có TK111, 112

11

Phát sinh chi tiền mua tài sản cố định về đưa ngay vào sử dụng hoạt động cho dự án, cho đơn vị

Đồng thời sẽ căn cứ vào nguồn sử dụng mua TSCĐ để ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

Nợ TK211, 213

Có TK111, 112

Nợ TK441, 461, 661, 631

Có TK466

12

Chi các khoản đầu tư xây dựng cơ bản, chi hoạt động sự nghiệp, thực hiện dự án…

Nợ TK661, 662, 663, 241

Có TK111, 112

13

Chi thanh toán nợ phải trả, trả lương

Nợ TK331, 334

Có TK111, 112

14

Chi tạm ứng

Nợ TK312

Có TK111, 112

15

Chi cấp kinh phí cho cấp dưới

Nợ TK341

Có TK111, 112

16

Chi hộ cấp trên hoặc cấp dưới bằng tiền

Nợ TK342

Có TK111, 112

17

Nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Nợ TK332

Có TK111, 112

18

Nộp thuế, phí, lệ phí cho Nhà nước

Nợ TK333

Có TK111, 112

19

Chi quỹ cơ quan bằng tiền

Nợ TK431

Có TK111, 112

20

Số thiếu quỹ phát hiện khi kiểm kê

Nợ TK311

Có TK111

21

Phát sinh giảm khi đánh giá lại số dư ngoại tệ

Nợ TK413

Có TK111, 112

5. Bài tập kế toán tổng hợp hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107

Đề bài

Tại một đơn vị hành chính sự nghiệp A, có số dư hợp lý trong năm 2018 như sau.

Số dư ngày 1/1/2018 (ĐVT: 1000đ)

Loại TSCĐ

Nguyên giá

Tỷ lệ hao mòn

Giá trị hao mòn lũy kế

Văn phòng làm việc

4.200.000

8

840.000

Nhà ở nhân viên

2.400.000

5

240.000

Phương tiện vận tải

10.600.000

10

1.590.000

Thiết bị máy móc

520.000

15

195.000

Đồ dùng quản lý

62.000

10

15.500

Tổng cộng

17.782.000

2.880.500

Trong năm 2018 có các nghiệp vụ phát sinh làm tăng TSCĐ:

4/4: rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên mua thêm máy văn phòng là 890.000đ, chi phí tiếp nhận tài sản cố định bằng tiền ngân hàng là 210.000đ, tỷ lệ hao mòn là 15%/năm.

23/9: mua TSCĐ thuộc đồ dùng quản lý sau đó bàn giao cho các bộ phận sử dụng. Số tiền chưa thanh toán cho người bán là 30.000đ, chi phí mua hàng đã chuyển khoản là 15.000. Tài sản mua sắm bằng nguồn kinh phí hoạt động, tỷ lệ hao mòn là 10%/năm.

Yêu cầu:

Định khoản các nghiệp vụ phát sinh TSCĐ trong năm 2018.

Tính hao mòn của TSCĐ năm 2018.

Lời giải

1) Định khoản các nghiệp vụ phát sinh

Ngày 4/4: khi mua thêm máy văn phòng, kế toán hạch toán

Ghi tăng tài sản cố định:

Nợ TK211: 1.100.000

Có TK112: 210.000

Có TK4612: 890.000

Đồng thời ghi chuyển đổi từ nguồn kinh phí sự nghiệp làm tăng nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định:

Nợ TK4612: 1.100.000

Có TK466: 1.100.000

Ngày 23/9: mua thêm tài sản cố định làm đồ dùng quản lý

Ghi tăng TSCĐ:

Nợ TK211: 45.000

Có TK3311: 30.000

Có TK112: 15.000

Đồng thời thực hiện bút toán làm tăng nguồn kinh phí hình thành TSCĐ từ nguồn kinh phí chi hoạt động năm nay:

Nợ TK6612: 45.000

Có TK466: 45.000

2) Tính hao mòn TSCĐ năm 2018

Văn phòng làm việc = 4.200.000 x 8% = 336.000

Nhà ở nhân viên = 2.400.000 x 5% = 120.000

Phương tiện vận tải = 10.600.000 x 10% = 1.060.000

Thiết bị máy móc = 520.000 x 15% = 780.000

Đồ dùng quản lý = 62.000 x 10% = 6.200

Nếu tài sản cố định thuộc nguồn kinh phí dùng cho hoạt động kinh doanh thì hạch toán:

Nợ TK631: 2.302.200

Có TK214: 2.302.200

Nếu vẫn còn chưa tự tin hay muốn có cơ hội tìm hiểu cụ thể về kế toán hành chính sự nghiệp, đừng chần chừ mà hãy tham gia ngay khóa học đào tạo tại NewTrain.

Để biết thêm thông tin về các khóa học kế toán tổng hợp thực hành, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua một trong các kênh sau để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời nhất:

Hotline: 098 721 8822

Email:

daotao.newtrain@gmail.com

Website:

https://newtrain.edu.vn/

5/5

(1 Review)

Ngô Thị Hoàn

Tốt nghiệp cử nhân khoa Kế toán – Kiểm toán Học viện Ngân hàng. Với niềm đam mê và yêu thích giảng dạy, mình thi tuyển làm giảng viên khoa Kế toán trường Kinh tế, kỹ thuật và Thủy sản và theo đuổi công việc giảng dạy gần 10 năm nay. Mình luôn trau dồi, tìm hiểu những phương pháp giảng dạy cô đọng, dễ hiểu nhất giúp học viên của mình không mất nhiều thời gian mà vẫn tích lũy được những kiến thức quan trọng.

Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Có Thu / 2023

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Kế toán Hành Chính Sự Nghiệp Có Thu tức là ngoài vốn của ngân sách nhà nước cấp, thì đơn vị còn thu thêm các khoản kinh phí khác. Ví dụ: Các Trường Đai học, Trường Cao Đẳng, Trường Trung Cấp Dạy Nghề, Trường học cấp 1 + 2 + 3, Trường Mầm Non, Bênh Viện, các Trung tâm sự nghiệp.

Kế toán Việt Hưng xin giới thiệu nội dung cụ thể của khóa học này như sau:

1.1 Nội dung đầu kỳ

– Tạo và cập nhật danh sách cán bộ của đơn vị

– Tạo và cập nhật danh sách khách hàng, nhà cung cấp

– Tạo và cập nhật danh sách Công cụ dụng cụ gồm các nội dung: Tên CCDC, giá trị, phân biệt nguồn, chương, khoản, mục, tiểu mục.

– Cập nhật số dư bảng cân đối tài khoản của năm trước chuyển sang năm nay.

1.2 Các nội dung trong kỳ

– Hướng dẫn lập các quyết định, quy chế theo thông tư mới nhất dùng cho HCSN

– Hướng dẫn lập bảng thanh toán tiền lương đầy đủ đặc thù cho đơn vị HCSN có thu

– Hướng dẫn lập giấy rút dự toán kinh phí theo thông tư mới nhất

– Hướng dẫn lập các bảng kê chứng từ thanh toán, tạm ứng.

– Hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí và quyết toán kinh phí theo từng khoản chi thường xuyên phát sinh trong kỳ.

– Hướng dẫn Lập các hồ sơ chứng từ thanh toán và quyết toán các khoản chi thường xuyên phát sinh trong kỳ.

– Hướng dẫn quản lý và theo dõi quá trình tăng, giảm tài sản cố định.

– Hướng dẫn quản lý và theo dõi quá trình tăng, giảm công cụ, dụng cụ.

– Hướng dẫn cách phân biệt nguồn thu của đơn vị và nguồn thu dịch vụ.

– Hướng dẫn cách quản lý thu, hạch toán và sử dụng nguồn thu của đơn vị; cách lập Phiếu thu, phiếu chi các khoản thu của đơn vị.

– Hướng dẫn cách quản lý thu, hạch toán và sử dụng nguồn thu dịch vụ của đơn vị; cách lập Phiếu thu, phiếu chi các khoản thu dịch vụ của đơn vị.

– Kết chuyển chênh lệch nguồn thu, chi dịch vụ,

– Hướng dẫn lập bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc theo mẫu mới nhất hiện hành hàng quý, năm.

– Hướng dẫn lập bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi tại kho bạc theo mẫu mới nhất hàng quý, năm.

– Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm tài chính tiếp theo.

1.3 Nội dung cuối kỳ

– Trích lập các quỹ

– Quyết toán cuối năm.

– Hệ thống lại các chỉ tiêu trên bảng cân đối tài khoản.

– Lập báo cáo tài chính trong đơn vị HCSN cụ thể gồm:

Bảng cân đối tài khoản theo thông tư 107

Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng (Phần I & Phần II)

Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động

Báo cáo chi tiết kinh phí dự án (nếu có)

Bảng đối chiếu dự toán, tiền gửi tại kho bạc.

Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định.

Thuyết minh báo cáo tài chính.

Công khai dự toán tài chính năm.

Sổ sách theo từng hình thức kế toán đơn vị đang áp dụng.

Và các sổ sách kế toán khác.

Là người đang là ở các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu muốn học nâng cao nghiệp vụ kế toán

Là  người đang làm bên kế toán doanh nghiệp muốn chuyển sang làm cho đơn vị HCSN có thu.

Là các cán bộ quản lý đơn vị này học để có nghiệp vụ chuyên môn quản lý.

Là các đối tượng muốn thi công chức

Là các bạn sinh viên mới ra trường muốn xin vào các đơn vị HCSN.

Tự tin lập báo cáo tài chính trong đơn vị HCSN có thu

Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Giáo viên có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong đơn vị HCSN có thu

Có kinh nghiệm quyết toán với các đoàn thanh tra nhà nước

Ngoài kiến thức và kinh nghiệm thực tế thì giáo viên của Kế Toán ATC phải có đủ sự nhiệt tình, đam mê công tác giảng dạy và có khả năng sư phạm.

Học Tốt Lý Thuyết Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp / 2023

Học phải đi đôi với hành, nhưng để thực hành được bạn cần phải nắm vững kiến thức lý thuyết. Bạn muốn làm tốt công việc kế toán trong đơn vị nhà nước. Bước đầu tiên bạn cần có phương pháp học tốt Lý thuyết kế toán hành chính sự nghiệp, hoặc học 1 khóa học kế toán hành chính sự nghiệp đơn thuần. chúng tôi chia sẻ một số phương pháp học tốt kế toán hành chính sự nghiệp như sau.

1. Học thuộc hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp

Đồng thời phân biệt giữa hệ thống tài khoản hành chính sự nghiệp với hệ thống tài khoản bên doanh nghiệp (với những bạn đã học về kế toán doanh nghiệp rồi) vì giữa 2 hệ thống tài khoản này gần như khác nhau.

Đối với hệ thống tài khoản HCSN chỉ có 6 loại không giống như doanh nghiệp có tới 9 loại

Cụ thể

Loại 1: Phản ánh các loại tiền và vật tư

Loại 3: Phản ánh các khoản phải thu, phải trả

Loại 4: Phản ánh nguồn kinh phí

Loại 5: Phản ánh các khoản doanh thu

Loại 6: Phản ánh các khoản chi sự nghiệp

Loại 0: Các tài khoản ngoại bảng

2. Hiểu được tính chất cân đối của tài sản và nguồn hình thành lên tài sản qua các mã loại tài khoản

– Tài khoản loại 1, loại 2: là tài khoản về tài sản có tính chất tăng ghi bên Nợ, giảm ghi bên Có. Cuối kỳ có số dư bên Nợ

– Tài khoản loại 3: Có tính chất tăng ghi bên có, giảm ghi bên nợ, ngược tính chất tài khoản loại 1, loại 2. Chỉ trừ tài khoản 311- Các khoản phải thu; tài khoản 312-Tạm ứng

– Tài khoản loại 4: Phản ánh nguồn kinh phí có tính chất tăng ghi bên có, giảm ghi bên nợ. Tài khoản này có số dư bên có, trên thực tế thường không có số dư. Nếu có số dư là nguồn kinh phí chưa được duyệt kết chuyển về nguồn kinh phí năm trước.

– Tài khoản loại 5: Các khoản doanh thu có tính chất tăng ghi bên có, giảm ghi bên nợ, cuối kỳ không có số dư

– Tài khoản loại 6: Các khoản chi có tính chất tăng ghi bên nợ, giảm chi ghi bên có, cuối kỳ thường không có số dư .Nếu có số dư thì trong trường hợp các khoản chi không được duyệt và kết chuyển về năm trước.

3. Ngoài việc hiểu được tính chất của các loại tài khoản cần nắm được 4 nguyên tắc cơ bản sau đây

Nguyên tắc 1:

Một nghiệp vụ kinh tế phát sinh làm cho tài sản này tăng đồng thời làm cho tài sản khác giảm thì tính chất bảng cân đối không thay đổi, nghĩa là tài sản luôn cân bằng nguồn kinh phí

Ví dụ 1: Nộp tiền mặt tại đơn vị vào tài khoản ngân hàng

Giải thích: Tài khoản tiền mặt có ký hiệu: TK 111; Tài khoản tiền gửi có ký hiệu là: TK 112. Khi nộp tiền mặt tại quỹ vào tài khoản ngân hàng thì tài tiền của đơn vị trong tài khoản ngân hàng sẽ tăng lên, đồng thời tiền mặt tại quỹ sẽ giảm đi. nên theo tính chất trên

Nợ TK 112: TGNH

Có TK 111: Tiền mặt

Ví dụ 2: Rút tiền gửi kho bạc về nhập quỹ tiền mặt.

Giải thích: Tài khoản tiền mặt có ký hiệu: TK 111; Tài khoản tiền gửi có ký hiệu là: TK 112. Khi rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt thì tiền của đơn vị trong tài khoản ngân hàng sẽ giảm đi, đồng thời tiền mặt tại quỹ sẽ tăng lên. nên theo tính chất trên.

Nợ TK 111: Tiền mặt

Có TK 112: TGNH

Nguyên tắc 2:

Một nghiệp vụ kinh tế phát sinh làm cho nguồn vốn (nguồn kinh phí) này tăng đồng thời làm cho nguồn kinh phí khác giảm thì tính chất bảng cân đối không thay đổi, nghĩa là tài sản luôn cân bằng nguồn kinh phí

Ví dụ: Xác định tiền thưởng phải chi cho nhân viên cuối năm trích từ quỹ

Nợ TK 4311: Quỹ khen thưởng giảm

Có TK 334:

Nguyên tắc 3:

Một nghiệp vụ kinh tế phát sinh làm cho tài sản này tăng đồng thời làm cho nguồn kinh phí khác tăng theo thì tính chất bảng cân đối không thay đổi, nghĩa là tài sản luôn cân bằng nguồn kinh phí

Ví dụ: Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên về nhập quỹ tiền mặt.

Giải thích: Tiền mặt được ký hiệu bằng TK111 tăng lên, đồng thời làm cho nguồn kinh phí hoạt động 461 cũng tăng lên

Nợ TK 111: Tiền mặt tăng

Có TK 46121: Nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên năm nay tăng

Đồng thời ghi Có TK 008

Nguyên tắc 4:

Một nghiệp vụ kinh tế phát sinh làm cho tài sản này giảm đồng thời làm cho nguồn kinh phí khác giảm theo thì tính chất bảng cân đối không thay đổi, nghĩa là tài sản luôn cân bằng nguồn kinh phí.

Ví dụ: Xóa sổ tài sản cố định trong trường hợp thanh lý TSCĐ

Nợ TK 214: Giá trị TSCĐ đã tính hao mòn

Nợ TK 466: Giá trị còn lại TSCĐ – Nguồn giảm

Có TK 211: Nguyên giá TSCĐ – Tài sản đã giảm

Tham khảo: Phương pháp học tốt nguyên lý kế toán doanh nghiệp

Lamketoan.vn chúc các bạn học tốt môn nguyên lý kế toán hành chính sự nghiệp.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Top 03 Phần Mềm Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Phổ Biến / 2023 trên website Techcombanktower.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!