Đề Xuất 2/2023 # Sử Dụng Geometer’S Sketchpad Trong Dự Đoán Hướng Giải Bài Toán Quỹ Tích Lớp 9 # Top 10 Like | Techcombanktower.com

Đề Xuất 2/2023 # Sử Dụng Geometer’S Sketchpad Trong Dự Đoán Hướng Giải Bài Toán Quỹ Tích Lớp 9 # Top 10 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Sử Dụng Geometer’S Sketchpad Trong Dự Đoán Hướng Giải Bài Toán Quỹ Tích Lớp 9 mới nhất trên website Techcombanktower.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

phát huy đ-ợc tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp

với đặc điểm từng lớp học, môn học, bồi d-ỡng ph-ơng pháp tự học, rèn luyện kỹ

năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đếntình cảm đem lại niềm vui,

hứng thú học tập cho học sinh”

– Xuất phát từ quan điểm nhận thức: “Từ trực quan sinh động đến t- duy

trừu t-ợng và từ t- duy trừu t-ợng đến thực tiễn”. Trong dạy học, ph-ơng tiện dạy

học tạo ra khả năng tái hiện lại các sự vật hiện t-ợng một cách gián tiếp, bởi vì

các hiện t-ợng sự vật đó không phải bao giờ cũng xảy ra một cách trực tiếp trong

các giờ học. Nó góp phần tạo nên trong ý thức của học sinh những hình ảnh trực

quan cảm tính của sự vật hiện t-ợng, ở giai đoạn này hình ảnh trực quan bao giờ

cũng là thành phần và tiền đề bắt buộc của t- duy. ởgiai đoạn kết thúc nghiên

cứu sự vật hiện t-ợng cần phải cho học sinh thấy sựvận dụng trong thực tiễn của

nó. Điều này khó đạt nếu thiếu ph-ơng tiện dạy học.Ph-ơng tiện dạy học góp

phần tạo cho học sinh động cơ học tập đúng đắn.

– Để làm đ-ợc điều đó thì việc sử dụng ph-ơng tiện dạy học là rất cần thiết,

nhất là những vấn đề mà việc dùng kênh chữ, lời nóikhông diễn tả hết đ-ợc. Giải

phóng giáo viên khỏi nhiều công việc có tính chất thuần tuý để có nhiều thời gian

hơn trong công tác sáng tạo trong hoạt động với họcsinh.

Sử dụng Geometer's Sketchpad trong dự đoán h−ớng giải bài toán quỹ tích lớp 9 Nguyễn Văn Ch−ơng - THCS Nguyễn Hàm Ninh 1 Sử dụng Geometer's Sketchpad trong dự đoán h−ớng giải bài toán quỹ tích lớp 9 I) Lý do chọn đề tài: - Luật giáo dục, điều 24.2 đã ghi "Ph−ơng pháp giáo dục phổ thông phải phát huy đ−ợc tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm từng lớp học, môn học, bồi d−ỡng ph−ơng pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh"1. - Xuất phát từ quan điểm nhận thức: "Từ trực quan sinh động đến t− duy trừu t−ợng và từ t− duy trừu t−ợng đến thực tiễn". Trong dạy học, ph−ơng tiện dạy học tạo ra khả năng tái hiện lại các sự vật hiện t−ợng một cách gián tiếp, bởi vì các hiện t−ợng sự vật đó không phải bao giờ cũng xảy ra một cách trực tiếp trong các giờ học. Nó góp phần tạo nên trong ý thức của học sinh những hình ảnh trực quan cảm tính của sự vật hiện t−ợng, ở giai đoạn này hình ảnh trực quan bao giờ cũng là thành phần và tiền đề bắt buộc của t− duy. ở giai đoạn kết thúc nghiên cứu sự vật hiện t−ợng cần phải cho học sinh thấy sự vận dụng trong thực tiễn của nó. Điều này khó đạt nếu thiếu ph−ơng tiện dạy học. Ph−ơng tiện dạy học góp phần tạo cho học sinh động cơ học tập đúng đắn. - Để làm đ−ợc điều đó thì việc sử dụng ph−ơng tiện dạy học là rất cần thiết, nhất là những vấn đề mà việc dùng kênh chữ, lời nói không diễn tả hết đ−ợc. Giải phóng giáo viên khỏi nhiều công việc có tính chất thuần tuý để có nhiều thời gian hơn trong công tác sáng tạo trong hoạt động với học sinh. - Với dạng toán quỹ tích là một trong những vấn đề khá khó đối với học sinh. Vì vậy việc dạy cho học sinh giải bài toán quỹ tích là không dễ. Học sinh lớp 9 th−ờng có tâm trạng lo sợ, e ngại tr−ớc những bài toán về quỹ tích. Lý do chính là học sinh ch−a nắm bắt đ−ợc môn toán mới về lý thuyết tập hợp áp dụng 1 Luật Giáo dục, NXB CTQG, Hà nội, 2006 Sử dụng Geometer's Sketchpad trong dự đoán h−ớng giải bài toán quỹ tích lớp 9 Nguyễn Văn Ch−ơng - THCS Nguyễn Hàm Ninh 2 các phần tử của tập hợp là những điểm hình học, thông th−ờng quỹ tích của một đối t−ợng gắn liền với sự thay đổi hoặc chuyển động của một đối t−ợng nào đó. Nếu nh− đối với những bài toán hình học khác thì đề bài nêu ra đã cho biết phần kết luận rồi (Ví dụ bài toán chứng minh 3 điểm thẳng hàng.) thì chỉ cần tìm con đ−ờng đi đến đích là đ−ợc, tuy rằng con đ−ờng đi đến cũng lắm chông gai. Trái lại gặp một bài toán về quỹ tích, các học sinh nh− đi trong bóng tối, băn khoăn không biết quỹ tích phải tìm là hình gì, nên h−ớng lý luận về đ−ờng nào và đi đến kết luận gì thì mới đúng. Để đoán nhận đ−ợc quỹ tích của một điểm nào đó th−ờng thì ng−ời học phải vẽ hình ở những vị trí riêng biệt khác nhau, rồi rút ra tính chất chung từ các tr−ờng hợp riêng đó. - Có thể thấy đ−ợc rằng quỹ tích là môn phần yêu cầu sự minh họa bằng trực quan rất cao, để cho học sinh thấy đ−ợc điều mà học sinh cần tìm. Ngày nay, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, những thiết bị dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy toán ngày càng nhiều. Đặc biệt là phần mềm dạy học toán Geometer's Sketchpad sẽ giúp ng−ời học khắc phục đ−ợc những khó khăn trên. Với Geometer's Sketchpad chỉ dựng hình một lần, sau đó thay đổi vị trí tuỳ ý, các vị trí này giúp học sinh đoán nhận quỹ tích một cách dễ dàng.Trong những tr−ờng hợp phức tạp hơn thì có thể tạo vết cho đối t−ợng và ta sẽ có dạng của quỹ tích khi đối t−ợng thay đổi. Ngoài ra từ sự chuyển động của một đối t−ợng chúng ta có thể khám phá thêm quỹ tích của các đối t−ợng khác có liên quan hoặc mở rộng bài toán đang xét. Có thể nói Geometer's Sketchpad giúp giáo viên và học sinh trong việc dạy và học toán, đặc biệt là hình học động thu đ−ợc kết quả cao. Xuất phát từ nhận thức đó tôi mạnh dạn trình bày một số suy nghĩ của bản thân làm thế nào để sử dụng Geometer's Sketchpad một cách có hiệu quả trong giờ dạy học toán quỹ tích. Gây đ−ợc hứng thú, trong việc học tập bộ môn, phát triển t− duy, sáng tạo, chủ động trong học tập của học sinh. II) Phạm vi đề tài: Với ch−ơng trình toán phổ thông cấp 2, trong bài viết này quỹ tích chỉ đ−ợc xét đến hai loại hình đó là: Sử dụng Geometer's Sketchpad trong dự đoán h−ớng giải bài toán quỹ tích lớp 9 Nguyễn Văn Ch−ơng - THCS Nguyễn Hàm Ninh 3 * Quỹ tích là một đ−ờng thẳng hoặc một đoạn thẳng. * Quỹ tích là một đ−ờng tròn hoặc cung tròn. Trên cơ sở dùng phần mềm toán học Geometer's Sketchpad để dự đoán quỹ tích và từ đó phân tích nhằm tìm cách giải cho bài toán đó, chứ không đi sâu vào thực hiện giải một bài toán mà chỉ định h−ớng tr−ớc con đ−ờng mà học sinh cần làm để đạt đ−ợc kết quả cao. Khắc phục sự mò mẫm trong giải các bài toán quỹ tích., tạo sự thuận lợi cho ng−ời học. III) Nội dung đề tài: 3.1 Khảo sát thực tế: * −u điểm: Tr−ờng đóng trên địa bàn thị trấn nên phụ huynh rất quan tâm đến việc học tập của con em mình, học sinh có điều kiện để mua sắm các loại sách phục vụ cho việc học tập. Là một tr−ờng trọng điểm chất l−ợng cao nên đ−ợc sự quan tâm rất lớn của các cấp, các ngành và địa ph−ơng, sự chăm lo việc đổi mới ph−ơng pháp dạy học của Ban giám hiệu và năng lực vững vàng của đội ngũ s− phạm nhà tr−ờng đã đ−ợc khẳng định trong nhiều năm qua, một trong những tr−ờng THCS sớm đ−ợc trang bị các ph−ơng tiện dạy học hiện đại nh−: Máy chiếu Projector; máy Vi tính. Đây là những thiết bị cần có để soạn giảng giáo án điện tử và dạy quỹ tích bằng phần mềm Geometer's Sketchpad. Mặt khác các em học sinh sớm đ−ợc tiếp cận với máy vi tính nên đó cũng là một điều kiện thuận lợi cho dạy học của nhà tr−ờng. * Nh−ợc điểm: Tuy vậy để thực hiện đại trà còn gặp một số khó khăn nh−: - Phòng học riêng biệt cho việc giảng dạy có lắp đặt cố định máy chiếu ch−a có, do đó khi bắt đầu một tiết dạy giáo viên phải đ−a đến từng lớp nên rất cồng kềnh và tốn thời gian. Học sinh b−ớc đầu ch−a quen với ph−ơng pháp dạy học có sự hỗ trợ của phần mềm toán học Gemeter's Sketchpad nên tiếp thu có phần bở ngỡ. Sử dụng Geometer's Sketchpad trong dự đoán h−ớng giải bài toán quỹ tích lớp 9 Nguyễn Văn Ch−ơng - THCS Nguyễn Hàm Ninh 4 Tâm lý lo sợ, e ngại của các em về toán quỹ tích phần nào cũng ảnh h−ởng đến việc học tập. - Mặt khác, chúng ta có thể thấy rằng việc soạn giảng một tiết bằng Geometer's Sketchpad tốn khá nhiều công sức và đòi hỏi ng−ời giáo viên dạy Toán phải có kiến thức nhất định về Tin học, nhất là kỹ năng sử dụng phần mềm dạy học toán Geometer's Sketchpad. 3.2 Tỷ lệ khảo sát năm học 2006 - 2007. Đ−ợc sự giúp đỡ, chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà tr−ờng, tôi đã tiến hành kiểm tra việc tiếp thu của học sinh sau khi học xong bài cung chứa góc của học sinh lớp 9 năm học 2006 - 2007 khi Geometer's Sketchpad ch−a đ−ợc đ−a vào giảng dạy với bài toán sau: "Cho đ−ờng tròn (O) đ−ờng kính AB. Điểm C di động trên (O). Gọi M là giao điểm ba đ−ờng phân giác trong của D ABC. Điểm M di động trên đ−ờng nào"2 Kết quả thu đ−ợc nh− sau: Tổng số Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém TB trở lên SL % SL % SL % SL % SL % SL % 36 2 5,5 8 22,2 12 33,3 10 27,8 4 11,2 22 61 Nhìn vào kết quả đó có thể thấy rằng chất l−ợng ch−a đ−ợc cao, các em giỏi khá ch−a nhiều, vẫn còn số học sinh, yếu kém. IV. Nội dung - Giải pháp: Tr−ớc hết chúng ta cùng xét bài toán 1: "Cho nửa đ−ờng tròn (O) đ−ờng kính AB và M là một điểm thuộc nửa đ−ờng tròn đó. Kẻ MH ⊥AB. Trên tia OM lấy điểm N sao cho ON = MH. Tìm quỹ tích N khi M thay đổi trên nửa đ−ờng tròn"3. 2 Chuyên đề bồi d−ỡng hình học 9, NXB chúng tôi 2005 Tr. 59 3 Thực hành giải toán, NXB GD, Tr. 327 Sử dụng Geometer's Sketchpad trong dự đoán h−ớng giải bài toán quỹ tích lớp 9 Nguyễn Văn Ch−ơng - THCS Nguyễn Hàm Ninh 5 Nếu để bài toán trên thì học sinh phải mò mẫm để tìm ra quỹ tích N khi M thay đổi trên nửa đ−ờng tròn (O). Khi sử dụng Geometer's Sketchpad thì học sinh có thể thấy ngay quỹ tích N khi M thay đổi: Theo yêu cầu của đề bài ta có hình vẽ sau: N H BO A M Với hình vẽ trên thì ch−a biết đ−ợc quỹ tích điểm N là gì. Bây giờ ta thử cho điểm M chuyển động, khi đó N sẽ chạy trên đ−ờng nào? Trong khi cho M chuyển động giáo viên nên tạo vết cho điểm N để học sinh thấy đ−ợc đ−ờng chuyển động của điểm N. Chúng ta quan sát các hình sau: Khi M ≡ B thì N ≡ O: N BOA M Cho M thay đổi trên nửa đ−ờng tròn (O): N H BOA M Tiếp tục cho M chuyển động: N H BOA M Sử dụng Geometer's Sketchpad trong dự đoán h−ớng giải bài toán quỹ tích lớp 9 Nguyễn Văn Ch−ơng - THCS Nguyễn Hàm Ninh 6 Ta thấy rằng: Khi H ≡ O thì M ≡ N. Khi M ≡ A thì N ≡ O: N H BOA M Bằng trực quan học sinh thấy đ−ợc quỹ tích các điểm N khi M thay đổi trên nửa đ−ờng tròn tâm O. Đó là một đ−ờng tròn đ−ờng kính chính là đoạn thẳng nối điểm O với điểm chính giữa cung tròn AB. Do vậy, học sinh cần chứng minh N nằm trên đ−ờng tròn đ−ờng kính chính là đoạn thẳng nối điểm O với điểm chính giữa cung tròn AB. Nếu nh− học sinh ch−a biết cách làm thì giáo viên có thể phân tích thêm: Yếu tố cố định: Nửa đ−ờng tròn đ−ờng kính AB; O. Yếu tố không đổi: ON = MH; 0H 90= . Yếu tố thay đổi: M; N; H. Nh− vậy nếu gọi I là điểm chính giữa của AB thì I cố định, do đó OI cố định. Vì đã biết đ−ợc quỹ tích N là đ−ờng tròn đ−ờng kính OI nên học sinh cần phải chứng minh đ−ợc ONI nhìn đoạn thẳng OI d−ới một góc 900. Tức là chứng minh ONI = 900. N I H BOA M Dễ dàng chứng minh đ−ợc: OB = OM; (cùng bằng bán kính đ−ờng tròn (O)) ON = MH (gt) ION OMH= (so le trong, IO Sử dụng Geometer's Sketchpad trong dự đoán h−ớng giải bài toán quỹ tích lớp 9 Nguyễn Văn Ch−ơng - THCS Nguyễn Hàm Ninh 7 Bài toán 2: "Cho C là một điểm thay đổi trên nửa đ−ờng tròn cố định đ−ờng kính AB. Trên AC lấy điểm D sao cho AD = BC. Tìm quỹ tích điểm D"4. Theo đề bài ta có hình vẽ sau: D BA C Khi cho C ≡ B thì D ≡ A D BA C Cho C thay đổi trên nửa đ−ờng tròn và tạo vết cho điểm D. D BA C Học sinh sẽ thấy rằng D cũng chuyển động trên một cung tròn. Khi C đến tại vị trí điểm chính giữa của cung AB thì D ≡ C. D BA C Tiếp tục cho C thay đổi đến vị trí của A: 4 Thực hành giải toán, NXBGD, Tr. 332 A' º Sử dụng Geometer's Sketchpad trong dự đoán h−ớng giải bài toán quỹ tích lớp 9 Nguyễn Văn Ch−ơng - THCS Nguyễn Hàm Ninh 8 D BA C Nhìn vào sự chuyển động của điểm D học sinh có thể dự đoán đ−ợc quỹ tích điểm D khi C thay đổi. Mặt khác nếu C dần đến A thì AC dần tới vị trí giới hạn là tiếp tuyến với nửa đ−ờng tròn đ−ờng kính AB và khi C dần đến A thì D có vị trí giới hạn là điểm A' sao cho AA' ⊥AB tại A; AA' = AB. A' D BA C Vậy quỹ tích điểm D là nửa đ−ờng tròn đ−ờng kính AA' nằm trên cùng một nửa mặt phẳng với nửa đ−ờng tròn đ−ờng kính AB có bờ là đ−ờng thẳng AA'. Hay ADA' nhìn đoạn thẳng AA' d−ới một góc vuông, tức là 0ADA' 90= . Yếu tố cố định: nửa đ−ờng tròn đ−ờng kính AB. Yếu tố không đổi : AD = BC; 0ACB 90= Yếu tố thay đổi: D; C. Sử dụng Geometer's Sketchpad trong dự đoán h−ớng giải bài toán quỹ tích lớp 9 Nguyễn Văn Ch−ơng - THCS Nguyễn Hàm Ninh 9 A' D BA C Đến đây có thể xây dựng ph−ơng án giải bài toán trên nh− sau: Trên cùng một nửa mặt phẳng với nửa đ−ờng tròn đ−ờng kính AB có bờ là đ−ờng thẳng AB, kẻ tia Ax ⊥AB. Trên tia Ax lấy điểm A' sao cho AA' = AB. Nối A'với D. Dễ dàng chứng minh đ−ợc: AD = BC (gt) ; AA' = AB (cách dựng) A 'AD ABC= ( vì 1 2 = sđ AC ). Vậy ∆ ADA' = ∆ BCA (c.g.c). Từ đó suy ra 0ADA' BCA 90= = (hai góc t−ơng ứng). Bài toán 3: "Cho góc vuông xOy và điểm A cố định nằm trong góc đó. Điểm B chạy trên Ox, điểm C chạy trên Oy sao cho AB ⊥AC. Tìm tập hợp hình chiếu của A trên cạnh BC"5. Nhận xét: Đây là một bài toán t−ơng đối khó đối với học sinh, song nếu dùng Geometer's Sketchpad để đoán chuyển động hình chiếu của điểm A trên cạnh BC là t−ơng đối dễ. Theo bài ra, ta có hình vẽ sau: (H là hình chiếu của điểm A trên BC). x y H C O A B 5 Thực hành giải toán, NXBGD, Tr.332 Sử dụng Geometer's Sketchpad trong dự đoán h−ớng giải bài toán quỹ tích lớp 9 Nguyễn Văn Ch−ơng - THCS Nguyễn Hàm Ninh 10 Sau đó cho điểm C chuyển động và tạo vết cho điểm H. x y H C O A B Khi B trùng với O thì hình chiếu của A trên BC là Q ( H ≡Q). x y C O A B Q x y P C O A B Q Sử dụng Geometer's Sketchpad trong dự đoán h−ớng giải bài toán quỹ tích lớp 9 Nguyễn Văn Ch−ơng - THCS Nguyễn Hàm Ninh 11 Khi C ≡O thì hình chiếu của A trên BC là P. Ba điểm H, P, Q có khả năng thẳng hàng. Dự đoán quỹ tích thuộc loại đ−ờng thẳng. Đ−ờng thẳng này đi qua hai điểm cố định là P, Q (Hình chiếu của A trên Ox và Oy). Bài toán 4: "Cho đ−ờng tròn tâm O, trên đ−ờng tròn đó lấy hai điểm cố định B, C và điểm A di động. Tìm quỹ tích trực tâm H của ∆ABC khi A thay đổi trên đ−ờng tròn"6. Nhận xét: Đây là bài toán t−ơng đối khó đối với học sinh. Khi giải bài toán này học sinh th−ờng không biết bắt đầu từ đâu. Bây giờ ta có thể sử dụng Geometer's Sketchpad để dự đoán quỹ tích điểm trực tâm H của ∆ABC. Quá trình cho học sinh quan sát chuyển động của điểm A trên đ−ờng tròn tâm O, thì thấy đ−ợc chuyển động của điểm H là trực tâm của ∆ABC. H O B A C H O B A C H O B A C H O B A C H O B A C H O B A C 6 Thực hành giải toán NXBGD Tr. 335 Sử dụng Geometer's Sketchpad trong dự đoán h−ớng giải bài toán quỹ tích lớp 9 Nguyễn Văn Ch−ơng - THCS Nguyễn Hàm Ninh 12 Khi đó có thể dễ dàng phát hiện ra rằng khi A chuyển động trên đ−ờng tròn tâm O thì trực tâm H của ∆ABC cũng chuyển động trên một đ−ờng tròn. Bây giờ là vấn đề phân tích để tìm cách chứng minh cho dự đoán trên (Đây là một dự đoán chính xác). Vậy ng−ời giáo viên cần phải có sự gợi ý hợp lý để học sinh nhận ra đ−ợc cách chứng minh trên; Nếu gọi giao điểm của AH kéo dài với đ−ờng tròn (O) là K; HK cắt BC tại I, thì khi A chạy trên đ−ờng tròn (O) thì K cũng chạy trên đ−ờng tròn (O). Vậy giữa K và H có mối liên hệ gì không?Em có nhận xét gì về độ dài hai đoạn thẳng IH và IK trên (lên màn hình). I K HO B A C I K H O B A C 2 1 1 I K H O B A C Trên cơ sở các hình vẽ học sinh chứng minh đ−ợc 2 1B A= ( Góc có cạnh t−ơng ứng vuông góc). 1 1B A= (góc nội tiếp cùng chắn cung KC). Để từ đó thấy đ−ợc 2 1B B= . Từ đó học sinh có thể chứng minh dễ dàng HI = KI và thấy đ−ợc H là điểm đối xứng của điểm K qua trục BC. Do đó khi K chạy trên đ−ờng tròn (O) thì H chạy trên đ−ờng tròn (O') là ảnh của đ−ờng tròn (O) qua phép đối xứng trục BC. sinh khá giỏi nh−ng đối với đại đa số học sinh lớp 9 thì việc phát hiện, đoán nhận quỹ tích trong các bài trên cũng không phải là dễ. Việc đoán nhận quỹ tích ban đầu là t−ơng đối khó, song với sự hỗ trợ Geometer's Sketchpad việc đoán nhận quỹ tích trở lên dễ dàng, khi đã thấy quỹ tích của các điểm cần tìm rồi ta chỉ việc đi tìm cách chứng minh điều mà ta đã biết đó. Từ đó có h−ớng để phân tích và xây dựng cách giải cho bài toán quỹ tích. Sử dụng Geometer's Sketchpad trong dự đoán h−ớng giải bài toán quỹ tích lớp 9 Nguyễn Văn Ch−ơng - THCS Nguyễn Hàm Ninh 13 Chúng ta thấy đ−ợc rằng việc sử dụng các phần mềm dạy học Toán hiện nay, đặc biệt là Geometer's Sketchpad nó giúp ích rất nhiều cho giáo viên trong việc dạy và học môn hình học động, Quỹ tích chỉ là một phần trong các ích lợi mà Geometer's Sketchpad mang lại. Và cũng thấy đ−ợc rằng sự trừu t−ợng của toán hình học động gây khó khăn cho học sinh, vậy để học sinh tiếp thu đ−ợc tốt nhất thì chúng ta phải mô phỏng tính trừu t−ợng trên bằng những hình ảnh trực quan mà đa số học sinh dễ dàng nhận ra. V) Kết quả đạt đ−ợc Trong quá trình giảng dạy thực tế với việc áp dụng phần mềm toán học Geometer's Sketchpad vào trong các tiết dạy về toán quỹ tích của lớp 9 và việc đọc sách báo tham khảo, tài liệu bồi d−ỡng th−ờng xuyên, tham gia các đợt tập huấn về ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông vào dạy học môn Toán. Bản thân tôi đã hiểu và áp dụng Geometer's Sketchpad vào dạy thu đ−ợc kết quả cao hơn. Nó ảnh h−ởng không nhỏ đến kết quả học tập của học sinh. Giúp các em thấy đ−ợc bản chất của vấn đề đang học, gây nên sự hứng thú tích cực học tập cho các em. Làm cho học sinh chủ động hơn trong học tập và không ngừng tìm tòi thêm nhiều cách giải mới. Khắc phục đ−ợc tâm lý lo sợ khi gặp dạng toán về quỹ tích. Kết quả khảo sát thực tế tại lớp 9A tr−ờng THCS Nguyễn Hàm Ninh năm học 2007 - 2008 kết quả thu đ−ợc nh− sau: (Với một bài toán tìm quỹ tích đã kiểm tra năm học 2006 - 2007) Tổng số Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém TB trở lên SL % SL % SL % SL % SL % SL % 45 9 20 25 55,6 9 20 2 4,4 0 0 43 95,6 Nhìn vào số liệu thống kê đó, cho dù kết quả ch−a đ−ợc cao lắm song b−ớc đầu đã có sự nâng cao về chất l−ợng rõ rệt so với việc dạy toán quỹ tích không có sự hỗ trợ của Geometer's Sketchpad . Sử dụng Geometer's Sketchpad trong dự đoán h−ớng giải bài toán quỹ tích lớp 9 Nguyễn Văn Ch−ơng - THCS Nguyễn Hàm Ninh 14 VI) Bài học kinh nghiệm: Qua quá trình nghiên cứu đề tài và áp dựng tại tr−ờng THCS Nguyễn Hàm Ninh, tôi đã rút ra đ−ợc một số kinh nghiệm sau: - Sử dụng ph−ơng tiện dạy học một cách hợp lý khoa học và nhất là áp dụng các ph−ơng tiện hiện đại vào trong quá trình dạy học sẽ gây đ−ợc hứng thú học tập cho học sinh. Nó giúp cho học sinh tiếp thu kiến thức mới một cách chủ động, dễ dàng hơn và có hiệu quả cao. Đặc biệt với những đơn vị kiến thức khó diễn tả hết bằng lời nói, cử chỉ.Nh−ng khi sử dụng phần mềm dạy học Gemeter's Sketchpad, giáo viên chỉ cần nói ít mà hiệu quả mang lại cao hơn rất nhiều. - Ng−ời giáo viên cần phải chú ý là không phải cứ sử dụng ph−ơng tiện dạy học là có tác dụng dạy học - giáo dục mà nó còn phụ thuộc vào ng−ời sử dụng nó nh− thế nào và cách chế biến nghiên cứu tài liệu dạy học với việc sử dụng ph−ơng tiện đó mà họ sẽ tiến hành. - Có thể thấy rằng Geometer's Sketchpad hỗ trợ rất lớn đối với việc dạy hình học động. Tuy nhiên đối với những bài toán khác nó còn giúp ta trong việc biết tr−ớc đ−ợc kết quả một cách chính xác và nhanh chóng. - Việc sử dụng và khai thác phần mềm Geometer's Sketchpad nh− thế nào còn tuỳ thuộc vào mỗi một giáo viên cùng với tình hình thực tế của địa ph−ơng đó. Sketchpad vào đoán nhận quỹ tích, mà bản thân tôi đã áp dụng tại tr−ờng THCS Nguyễn Hàm Ninh trong năm học 2007 - 2008. Dù rằng còn khá mới mẽ song hiệu quả mà nó đem lại là rất lớn. Góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục phát triển. - Trong bài viết này chắc chắn không thể tránh đ−ợc những thiếu sót nhất định, Vì vậy, tôi rất mong nhận đ−ợc sự góp ý của Hội đồng khoa học, cùng các thầy cô giáo để phần mềm dạy học toán Gemeter's Sketchpad ngày càng đ−ợc ứng dụng rộng rãi hơn. Sử dụng Geometer's Sketchpad trong dự đoán h−ớng giải bài toán quỹ tích lớp 9 Nguyễn Văn Ch−ơng - THCS Nguyễn Hàm Ninh 15 Tôi xin chân thành cảm ơn! Ba Đồn, ngày 10 tháng 03 năm 2008 Xác nhận của Hội đồng khoa học Ng−ời viết Nguyễn Văn ch−ơng

Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Geometer’S Sketchpad

Geometer’s Sketchpad (viết tắt là GeoSpd) là phần mềm hình học nổi tiếng và đã được sử dụng rộng rãi tại rất nhiều nước trên thế giới. Ý tưởng của GeoSpd là biểu diễn động các hình hình học hay còn gọi là Dynamic Geometry, một ý tưởng rất độc đáo và từ lâu đã trở thành chuẩn cho các phần mềm mô phỏng hình học.

Geometer’s Sketchpad thực chất là một công cụ cho phép tạo ra các hình hình học, dành cho các đối tượng phổ thông bao gồm học sinh, giáo viên, các nhà nghiên cứu. Phần mềm có chức năng chính là vẽ, mô phỏng quĩ tích, các phép biến đổi của các hình hình học phẳng. Giáo viên có thể sử dụng phần mềm này để thiết kế bài giảng hình học một cách nhanh chóng, chính xác và sinh động, khiến học sinh dễ hiểu bài hơn. Với phần mềm này, bạn có thể xây dựng được các điểm, đường thẳng, đường tròn, tạo trung điểm của một đoạn thẳng, dựng một đường thẳng song song với một đường thẳng khác, dựng đường tròn với một bán kính cố định đã cho, xây dựng đồ thị quan hệ hình học Sử dụng GeoSpd, bạn sẽ có cảm giác là mình có thể tạo hình với không gian không có giới hạn, ví dụ như khi bạn vẽ một đường thẳng, độ dài của đường thẳng này là vô tận, nếu bạn tạo đường thẳng này với những công cụ thông thường: giấy, bút, thước kẻ thì chắc hẳn bạn sẽ gặp phải trở ngại là giới hạn không gian vẽ, nhưng với GeoSpd, bạn không cần phải lo lắng vì điều đó. Một đặc điểm quan trọng của phần mềm này là cho phép ta thiết lập quan hệ giữa các đối tượng hình học, phần mềm sẽ đảm bảo rằng các quan hệ luôn được bảo toàn, mặc dù sau đó các quan hệ có thể được biến đổi bằng bất kì cách nào. Khi một thành phần của hình bị biến đổi, những thành phần khác của hình có quan hệ với thành phần thay đổi trên sẽ được tự động thay đổi theo. Ví dụ như khi thay đổi độ dài của một đoạn thẳng thì trung điểm của đoạn thẳng đó sẽ tự động thay đổi theo sao cho nó luôn là trung điểm của đoạn thẳng này. Nhưng nếu sử dụng giấy bút để dựng hình, khi thay đổi một thành phần nhỏ của hình, đôi khi có thể phải phá huỷ toàn bộ hình đó. Ngoài các công cụ có sẵn như công cụ điểm, thước kẻ, com pa, bạn cũng có thể tự tạo ra những công cụ riêng cho mình, bằng cách ghi và lưu giữ các hình hình học dưới dạng script.

Chuyên Đề “Sử Dụng Phần Mềm Geometer’S Sketchpad Trong Dạy Học Môn Hình Học ” Chuyen De Chinh Doc

” Sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchpad trong dạy học môn Hình học”

Đổi mới phương pháp dạy học là công việc được ngành giáo dục quan tâm đúng mức.Trong phương pháp dạy học hiện nay là lấy HS làm trung tâm. Giáo viên là người hướng dẫn cho HS tự tìm tòi ra kiến thức mới, do vậy phải đi theo con đường từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng. Nhất là trong dạy môn hình học đòi hỏi kênh hình phải đầy đủ và phải cho HS nắm cho được cách vẽ hình.Chính vì vậy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn hình học là việc làm rất cần thiết.

Geometer’s Sketchpad là một trong những phần mềm hỗ trợ cho việc dạy học môn toán hình hay nhất hiện nay. Chính vì vậy tôi chọn đề tài

“SỬ DỤNG PHẦN MỀM GEOME TER’S SKETCHPAD TRONG DẠY HỌC MÔN HÌNH HỌC ” Để làm chuyên đề báo cáo về việc “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN”

Geometer’s Sketchpad (viết tắt là GSP) là phần mềm hình học nổi tiếng và đã được sử dụng rộng rãi tại rất nhiều nước trên thế giới.

” Sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchpad trong dạy học môn Hình học”

2. Một số nhu cầu cấp thiết của người sử dụng phần mềm này như sau:

1. Minh họa các khái niệm toán học ở hai hình thức tĩnh và động.

2. Tạo ra các mô hình Toán học cụ thể để dẫn dắt học sinh tìm ra khái niệm mới.

3. Kiểm tra các kết quả tìm được bằng con đường suy diễn.

4. Dự đoán kết quả từ đó đề xuất cách giải quyết bài toán.

5. Phát triển bài toán từ một bài toán đã biết.

6. Kiểm chứng các giả thiết toán học, tạo mô hình hình học để tạo bài toán mới.

TRONG VIỆC GIẢNG DẠY TOÁN THCS.

NỘI DUNG

CÁCH TRÌNH BÀY

– Một trong những thế mạnh của phần mềm GSP là tuỳ theo công việc mà người dùng có thể tạo ra những công cụ tiện ích cho những thao tác lập đi, lập lại. Giúp người dùng rút ngắn đáng kể khi vẽ hình. Đây là một chức năng copy một cách thông minh mà ít phần mềm có được

Ví dụ 1 : Tạo công cụ vẽ hình vuông:

– Dùng Sketchpat dựng hình vuông.

– Dùng công cụ quét chọn tất cả hình vừa vẽ.

– Chọn công cụ rồi chọn tạo công cụ mới …Đặt tên cho công cụ là “Hình vuông” rồi chọn OK.

Ví dụ 2: Tạo công cụ “Dựng tam giác đều khi biết tâm và một điểm”

– Dùng công cụ tạo hai điểm A, B bất kỳ.

– Bấm chọn điểm A vào thanh trình đơn chọn biến đổi, đánh dấu tâm

” Sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchpad trong dạy học môn Hình học”

– Bấm chọn điểm B vào thanh trình đơn chọn biến đổi, phép quay, rồi quay một góc 120 0 . Được điểm C, lập lại phép quay một lần ta được điểm D

– Đặt tên cho các điểm B, C, D.

– Nối các điểm B, C, D.

– Dùng công cụ quét chọn tất cả hình vừa vẽ.

– Chọn công cụ rồi chọn tạo công cụ mới …Đặt tên cho công cụ là “tam giác đều qua tâm và một đỉnh” rồi chọn OK.

HÌNH HỌC Ở TRUNG HỌC SƠ SỞ.

1. Thiết kế tình huống dạy học có vấn đề:

Ví dụ: Khi dạy bài “Tổng ba góc trong một tam giác” (Hình họ c7), t a làm như sau:

* Vẽ tam giác ABC trong màn hình GSP. Dùng chức năng đo đạc, tính

toán để đo các góc và tính tổng các góc của tam giác ABC.

* Cho các đỉnh của tam giác thay đổi,

nhận thấy số đo của các góc thay đổi nhưng tổng số đo ba góc đó không đổi và luôn bằng 180 0 .Từ đó đưa ra dự đoán “tổng ba góc của một tam giác bằng 180 0

-Vẽ ∆ABC bằng

-Đo góc BAC bằng cách chọn theo thứ tự ba điểm B,A,C vào menu Measure chọn Angle.

-Tương tự đo được các góc ABC,góc ACB.

-Dịch chuyển một trong các đỉnh để thấy tỏng số đo ba góc vẫn không thay đổi.

2. Sử dụng công cụ đo đạc, dựng hình trong Sketchpad tìm ra đường lối giải:

Ví dụ: Cho ABC nội tiếp trong đường tròn (O) và có điểm P di động trên cung BC. Qua P và B dựng đường tròn tiếp xúc với AB tại B, qua P và C dựng đường tròn tiếp xúc với AC tại C. Hai đường tròn này cắt nhau tại điểm M khác P. Đường thẳng PM cắt đường tròn (O) tại N. Chứng minh rằng điểm N cố định.

” Sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchpad trong dạy học môn Hình học”

3.Sử dụng Sketchpad hỗ trợ giải toán dựng hình

Chương trình Sketchpad là một công cụ tốt hỗ trợ cho bước biện luận trong các bài toán dựng hình. Sau khi dùng Sketchpad dựng được hình, ta cho dữ kiện thay đổi thì được số nghiệm của bài toán hiển thị trên màn hình.

Ví dụ: Dựng đường tròn nội tiếp, đường tròn nội tiếp đường tròn.

Tính diện tích hình tròn.

-Vẽ đường tròn tâm O bằng và một điểm A nằm trên đường tròn.

-Vẽ hình vuông ABCD bằng cách chọn O làm tâm quay điểm A một góc 90 0 bằng cách vào menu Transform chọn Rotate xuất hiện hộp thoại

Kết thúc bằng OK ta được điểm B

Thực hiện tương tự ta được các điểm C,D;nối các điểm A,B,C,D ta được hình vuông ABCD.

4.Sử dụng Sketchpad hỗ trợ giải toán quỹ quỹ tích.

” Sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchpad trong dạy học môn Hình học”

-Vẽ đường tròn tâm M bán kính MB (bằng cách chọn M làm tâm và điểm B vào menu Construct chọn Cirete By Center+Point đường tròn này cắt tia AM tại N.

-Xác định điểm I bằng cách chọn N làm tâm vào menu Transform chọn Rotate xuất hiện hộp thoại

Ta chọn góc 180 0 kết thúc bằng Rotate ta được điểm I

-Đo góc AIB bằng cách chọn A,I,B theo thứ tự đó vào menu Measure chọn Angle.

-Tạo vết cho điểm I bằng cách vào menu Display chọn Trace Point (hoặc chọn điểm I ấn tổ hợp phím Ctrl+T)

-Vẽ tiếp tuyến của đường tròn tại tiếp điểm A.

-Khi M chạy trên đường tròn, góc AIB không đổi,quỹ tích của điểm I được quét thành 2 cung như hình vẽ.

” Sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchpad trong dạy học môn Hình học”

-Dựng đường tròn tâm O và một điểm A ngoài đường tròn.

-Xác định trung điểm M của OA bằng cách chọn đoạn thẳng OA ấn Ctrl+M.

-Dựng đường tròn tâm M bán kính MA một trong hai giao điểm của hai đường tròn là điểm B cần tìm nối AB.

-Ẩn đường tròn tâm M,nối AB,BO.

-Lấy điểm C trên đường tròn,dựng tia AC bằng công cụ

– Xác định D là giao điểm thứ hai của tia AC với đường tròn.

-Tạo vết cho điểm I bằng cách vào menu Display chọn Trace Point (hoặc chọn điểm I ấn tổ hợp phím Ctrl+T)

-Dựng đường tròn tâm O bằng công cụ v à một điểm A ngoài đường tròn

-Lấy một điểm M bất kỳ trên đường tròn nối AM(Ctrl+L),xác định trung điểm H bằng Ctrl+M.

-Tạo vết cho điểm H bằng cách vào menu Display chọn Trace Point (hoặc chọn điểm I ấn tổ hợp phím Ctrl+T)

” Sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchpad trong dạy học môn Hình học”

1/Hình trụ:

-Vẽ đường tròn tâm O bằng công cụ

-Vẽ đoạn thẳng MN đánh dấu vectơ tịnh tiến bằng cách chọn M,N vào menu Transform chọn Markvector.

-Chọn đường tròn và tâm vào menu Transform chọn Translate,chọn Translate sẽ được đường tròn O’ là tịnh tiến của đường tròn tâm O.

-Nối O và O’

-Vẽ bán kính OA của đường tròn tâm O, tịnh tiến đoạn OA này theo vectơ đã có sẵn ta được O’B ta được hình chữ nhật OO’BA

-Dựng miền trong của tam giác bằng cách chọn 4 điểm O,O’,B,A, dùng tổ hợp phím Ctrl+P

-Cho ẩn các đường tròn(Ctrl+H).

-Tạo vết cho các điểm A,B,các đoạn OA,O’B,AB bằng cách vào menu Display chọn Trace Point (hoặc chọn điểm I ấn tổ hợp phím Ctrl+T)

và chọn màu thích hợp.

2/Hình nón:

-Vẽ đường tròn tâm O bằng công cụ

-Lấy một điểm A trên đường tròn,nối OA.

-Lấy điểm S ngoài đường tròn,nối SO, SA ta được tam giác SOA.

-Dựng miền trong của tam giác bằng cách chọn 3 điểm S,O,A dùng tổ hợp phím Ctrl+P.

” Sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchpad trong dạy học môn Hình học”

– Cho ẩn các đường tròn(Ctrl+H).

-Tạo vết cho điểm A,đoạn OA,SA bằng cách vào menu Display chọn Trace Point (hoặc chọn điểm I ấn tổ hợp phím Ctrl+T)

Giáo viên thực hiện

Trương Ngọc Ánh

Cách Sử Dụng Excel 2022

Viêc tự học để am hiểu cách sử dụng Word, Excel và kể từ đó kết hợp chúng lại với nhau sẽ làm cho công việc của bạn trở nên dể dàng hơn bao giờ hết. Bạn có thể nhanh chóng tính toán số liệu trên Excel và sử dụng các số liệu này trên Word để tạo các tài liệu, văn bản có giá trị. Tính ứng dụng thực tế rất cao.

Chuyển dữ liệu thuần giá trị từ Excel sang Word

Hầu hết mọi người thường chuyển dữ liệu từ Excel sang Word bằng cách sao chép (Copy + Paste), nên không có bất kỳ kết nối cập nhật dữ liệu từ Excel với Word.

1. Kéo chọn vùng dữ liệu cần sao chép sang Word

3. Mở một tài liệu Word lên.

4. Và nhấn tổ hợp phím CTRL + v.

5. Dữ liệu được chép qua file Word và tự động tạo một table. Bạn sẽ thấy có một biểu tượng nhỏ góc trái phía trên cùng của table. Bạn nhấn vào đó và kẻ đường viền ô cho dữ liệu.

Kết quả.

Chuyển dữ liệu có liên kết từ Excel sang Word bằng tính năng Paste Special

Trong trường hợp này, Excel sẽ là nơi chứa dữ liệu nguồn. Bạn có thể tạo một liên kết dữ liệu từ Excel sang Word. Nếu bạn thay đổi dữ liệu trong Excel thì dữ liệu trong Word cũng sẽ cập nhật tự động theo.

1. Lập lại các bước từ 1 đến 3 ở hướng dẫn trên.

2. Trong Word, tại tab Home, trong nhóm Clipboard, nhấn chọn Paste.

4. Chọn mục Past link , sau đó là HTML Format.

5. Nhấn OK.

Kết quả.

Chèn trực tiếp một Sheet của Excel vào Word

Để thuận tiện cho việc nhập liệu và tính toán tự động với các công thức trên Word, chúng ta có thể chèn trực tiếp một sheet của Excel vào Word với giao diện được lấy hoàn toàn từ Excel và bạn có thể làm việc với Excel ngay trong Word.

1. Quét chọn dữ liệu trên Excel.

3. Mở một tài liệu Word.

4. Trong Word, tại tab Home, bạn tìm tới nhóm Clipboard, chọn Paste.

6. Check chọn mục Paste và Microsoft Excel Worksheet Object.

7. Nhấn OK.

Ngược lại để chèn một file bất kỳ vào trong Excel, tại tab Insert trong thanh Ribbon, tìm tới nhóm Text và nhấn Object.

Link download file:

Chuyển từ dữ liệu từ Excel sang chúng tôi

Chuyển từ dữ liệu từ Excel sang chúng tôi

Thế Giới Excel

Nguồn tham khảo tại excel-easy

Cẩm Nang Sử Dụng Youtube

Sở hữu khoảng 7 tỷ video (theo thống kê của Brand Vietnam tháng 2/2019), YouTube hiển nhiên trở thành mạng chia sẻ video lớn nhất thế giới. Bên cạnh các kênh được lập ra với mục đích dạy tiếng Anh, cũng có vô số kênh nước ngoài mà bạn có thể sử dụng vào việc học Anh ngữ. Nhờ vậy, YouTube được chọn làm một trong các cách học tiếng Anh hiệu quả. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng những công cụ tiện ích của YouTube nhằm tối ưu hóa việc trau dồi ngoại ngữ!

Nút CC (Phụ đề)

Đây là công cụ giúp người dùng bật/tắt phụ đề của video. Nhờ vào tính năng này, người xem dễ dàng theo dõi và hiểu được nội dung video đang nói về điều gì. Chức năng này hỗ trợ rất tốt trong việc học từ vựng mới và rèn luyện kỹ năng nghe cho người học Anh ngữ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng có 2 loại phụ đề. Loại phụ đề đầu tiên là do người làm video đưa vào. Loại còn lại là phụ đề tự động theo cơ chế ghi nhận giọng nói trong video rồi xuất ra phụ đề, thường được chú thích với cụm từ (auto-translate / được tạo tự động). Do đó với mục đích học tập, các bạn nên chọn loại phụ đề thứ nhất vì nó có giá trị và tính chính xác cao hơn. Hiểu được điều này nên các kênh YouTube dạy tiếng Anh chất lượng thường chèn phụ đề trong mỗi video nhằm giúp người học dễ theo nội dung bài học.

Vị trị nút CC (phụ đề) nằm ở thanh hiệu chỉnh video giúp người xem dễ dàng tiếp cận

Bạn hoàn toàn có thể ứng dụng chức năng này khi luyện tập tiếng Anh với các bước làm sau:

Bước 2: Xem video và không bật chế độ CC (phụ đề). Đây là lúc bạn rèn luyện kỹ năng nghe của mình. Đồng thời hãy cố gắng đoán cách ghi của những từ mà bạn cảm thấy lạ và nhớ ghi chú lại.

Bước 3: Xem lại video đó và bật chế độ CC (phụ đề). Lúc này bạn sẽ xác thực được mình đã nghe đúng với nội dung của video hay không. Ngoài ra, bạn cũng sẽ biết được chính xác cách ghi của những từ mới.

Bước 4: Tra từ điển các từ mới đó, ghi lại vào sổ tay từ vựng để ghi nhớ.

Open transcript (Mở bản nội dung)

Nâng cao hơn nút CC, công cụ Open transcript có thể cho bạn thấy được nội dung của toàn bộ video cùng các khoảng thời gian tương ứng. Chức năng này thật sự là một trợ thủ đắc lực giúp người học tua đến chính xác phần nội dung mình quan tâm một cách đơn giản. Để bật chế độ Open transcript, đầu tiên bạn hãy chọn nút “…” ngay dưới video, sau đó chọn “Open transcript”. Khi này bảng phiên âm của video sẽ xuất hiện ở góc phải sát bên video.

Vị trí và giao diện khi bật công cụ Open transcript trong một video cụ thể

Một điểm cần lưu ý đó là chức năng này chỉ xuất hiện khi video đó có CC (phụ đề) được đính kèm và dùng trên trình duyệt web. Mỗi ngôn ngữ phụ đề được đính vào video sẽ có một bản nội dung tương ứng (transcript) và người xem có thể hiệu chỉnh ngôn ngữ tùy vào mục đích, nhu cầu. Bạn có thể áp dụng công cụ này để luyện kỹ năng nghe tiếng Anh theo cách sau:

Bước 1: Chọn 1 video ngắn từ 2 đến 5 phút có phụ đề tiếng Anh chuẩn (không tự động hóa).

Bước 2: Nghe nội dung của video, chép lại những gì nghe được ra giấy. Nhớ là nghe hết 1 câu, hãy tạm dừng video để bạn có thể ghi chép kịp những điều mình vừa nghe rồi hãy phát tiếp video.

Bước 3: Sau khi ghi được hoàn chỉnh nội dung, bạn hãy bật chế độ Open transcript và so sánh với kết quả của mình. Khi đó bạn có thể dễ dàng chọn dòng thoại mà bạn muốn nghe lại phát âm hay là ngữ cảnh của một từ vựng mới.

Playback speed (Tốc độ phát)

Đây là công cụ giúp người dùng YouTube điều chỉnh được tốc độ phát của video. Tùy vào mức độ nghe hiểu, bạn có thể điều khiển được tốc độ nhanh, chậm của video theo ý bạn muốn. Chính vì thế, Playback speed là một chức năng tuyệt vời giúp bạn cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh. Việc giảm tốc độ video để bắt kịp nội dung là một điều khá phổ biến với người dùng, đồng thời việc tăng tốc độ phát nhanh hơn cũng là cách luyện tập kỹ năng nghe tiếng Anh hiệu quả mà bạn có thể áp dụng.

Hoàng Oanh (Tổng hợp)

Nguồn hình: YouTube – BBC Learning English

Bạn đang đọc nội dung bài viết Sử Dụng Geometer’S Sketchpad Trong Dự Đoán Hướng Giải Bài Toán Quỹ Tích Lớp 9 trên website Techcombanktower.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!