Đề Xuất 12/2022 # Soạn Văn Lớp 6 Bài Con Hổ Có Nghĩa Ngắn Gọn Hay Nhất / 2023 # Top 17 Like | Techcombanktower.com

Đề Xuất 12/2022 # Soạn Văn Lớp 6 Bài Con Hổ Có Nghĩa Ngắn Gọn Hay Nhất / 2023 # Top 17 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Soạn Văn Lớp 6 Bài Con Hổ Có Nghĩa Ngắn Gọn Hay Nhất / 2023 mới nhất trên website Techcombanktower.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Soạn văn lớp 6 bài Con hổ có nghĩa ngắn gọn hay & đúng nhất: Câu 1 (trang 144 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Văn bản Con hổ có nghĩa thuộc thể văn gì? Có mấy đoạn? Mỗi đoạn nói gì? Câu 2 (trang 144 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Với văn bản này, biện pháp nghệ thuật cơ bản, bao trùm được sử dụng là biện pháp gì? Tại sao lại dựng lên truyện “Con hổ có nghĩa” mà không phải “con người có nghĩa”? Câu 3 (trang 144 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Soạn văn lớp 6 bài Con Rồng Cháu Tiên Soạn văn lớp 6 bài Nghĩa Của Từ

Soạn văn lớp 6 bài Con hổ có nghĩa ngắn gọn hay nhất

Tóm tắt: Một bà đỡ họ Trần người huyện Đông Triều một đêm hổ cõng vào rừng đỡ đẻ cho hổ cái. Sau đó, hổ đực đào lên một cục bạc biếu bà. Nhờ có cục bạc đó, bà sống qua được năm mất mùa đói kém. Bác tiều ở huyện Lạng Giang một lần giúp một con hổ lấy chiếc xương bị hóc, được hổ biếu một con nai tạ ơn. Khi bác tiều mất, hổ đến viếng. Mỗi lần giỗ bác tiều, hổ đều mang dê hoặc lợn đến biếu gia đình.

– Đoạn 2 (còn lại): câu chuyện con hổ với bác tiều phu.

Câu 1 (trang 144 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Câu hỏi bài Con hổ có nghĩa là gì lớp 6 tập 1 trang 144

Câu 2 (trang 144 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Văn bản Con hổ có nghĩa thuộc thể văn gì? Có mấy đoạn? Mỗi đoạn nói gì?

Câu 3 (trang 144 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Với văn bản này, biện pháp nghệ thuật cơ bản, bao trùm được sử dụng là biện pháp gì? Tại sao lại dựng lên truyện “Con hổ có nghĩa” mà không phải “con người có nghĩa”?

Câu 4 (trang 144 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Chuyện gì đã xảy ra giữa bà đỡ họ Trần và con hổ thứ nhất và giữa bác tiều với con hổ thứ hai? Trong mỗi chuyện, chi tiết nào em cho là thú vị? Chuyện con hổ với bác tiều so với chuyện con hổ với bà đỡ họ Trần có thêm ý nghĩa gì?

Truyện Con hổ có nghĩa đề cao, khuyến khích điều gì cần có trong cuộc sống con người?

Sách giải soạn văn lớp 6 bài Con hổ có nghĩa

Trả lời câu 1 soạn văn bài Con hổ có nghĩa trang 144

– Văn bản Con hổ có nghĩa thuộc loại truyện trung đại.

– Có thể chia truyện thành hai đoạn:

+ Đoạn 1: từ đầu đến “… bà mới sống qua được” ⟶ Truyện con hổ và bà đỡ họ Trần ở huyện Đông Triều.

+ Đoạn 2: còn lại ⟶ Truyện con hổ và bác tiều Mỗ ở Lạng Giang.

Trả lời câu 2 soạn văn bài Con hổ có nghĩa trang 144

– Trong văn bản này, biện pháp nghệ thuật cơ bản, bao trùm được sử dụng là biện pháp nhân hoá, làm cho hình tượng con hổ như một con người, không chỉ biết đền ơn đáp nghĩa với người làm ơn cho mình mà còn mang nhiều tính người đáng quý: hết lòng với hổ cái trong lúc sinh đẻ, vui mừng khi có con…

– Nếu người viết dùng con người để nói về cái nghĩa thì chắc chắn ý nghĩa giáo dục của truyện sẽ giảm đi phần sâu sắc. Hổ là một con vật nổi tiếng hung dữ, tàn bạo nhưng nó vẫn có nghĩa thì huống hồ gì con người?

Trả lời câu 3 soạn văn bài Con hổ có nghĩa trang 144

* Con hổ thứ nhất với bà đỡ họ Trần:

– Hổ xông đến cõng bà đỡ Trần đến đỡ đẻ cho hổ cái và sau khi được bà đỡ Trần giúp đỡ, đã đền ơn bằng cách tặng bà một cục bạc để bà sống qua năm mất mùa đói kém.

* Con hổ thứ hai với bác tiều:

– Hổ bị hóc xương được bác tiều móc xương cứu sống. Hổ đền ơn đáp nghĩa bác tiều. Bác tiều qua đời, hổ còn đến bên quan tài tỏ lòng thương xót và sau đó, mỗi dịp giỗ bác tiều, hổ lại đem dê hoặc lợn đến tế.

* Trong mỗi truyện, các chi tiết kể chuyện hổ đền ơn con người đều thú vị đốì với người đọc.

* Việc trả nghĩa của con hổ sau có sự nâng cấp so với con hổ trước. Hổ trước đền ơn một lần là xong; hổ sau đền ơn mãi mãi, lúc ân nhân còn sống và cả lúc ân nhân đã mất.

Trả lời câu 4 soạn văn bài Con hổ có nghĩa trang 144

Truyện Con hổ có nghĩa đề cao, khuyến khích ân nghĩa trong đạo làm người.

Câu 1 (trang 144 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Câu hỏi Phần Luyện Tập là gì lớp 6 tập 1 trang 144

Kể về một con chó có nghĩa.

Sách giải soạn văn lớp 6 bài Phần Luyện Tập

Trả lời câu 1 soạn văn bài Phần Luyện Tập trang 144

Có thể kể theo cốt truyện sau đây:

– Giới thiệu về con chó (tên con chó, nó được bố mẹ em mua về hay ai mang cho hoặc nó là con chó của ai mà em được biết chẳng hạn,…).

– Kể về hành động “có nghĩa” của con chó mà em từng được chứng kiến hoặc nghe kể lại. Ví dụ:

+ Cứu cô (cậu chủ) khỏi bọn bắt cóc trẻ em.

+ Bảo vệ tài sản gia đình…

– Suy nghĩ về tình cảm của những con vật đang sống quanh ta.

Tags: soạn văn lớp 6, soạn văn lớp 6 tập 1, giải ngữ văn lớp 6 tập 1, soạn văn lớp 6 bài Con hổ có nghĩa ngắn gọn, soạn văn lớp 6 bài Con hổ có nghĩa siêu ngắn

Hướng Dẫn Soạn Văn Lớp 6 Bài Con Hổ Có Nghĩa Ngắn Nhất Baocongai.com / 2023

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Con hổ có nghĩa ngắn nhất : Câu 1 (trang 144 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Văn bản thuộc thể loại truyện trung đại. Có hai đoạn chia như phần Bố cục. Câu 2 (trang 144 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Biện pháp nghệ thuật cơ bản bao trùm được sử dụng là nhân hóa. Nói về con hổ cũng là nói về con người. Con hổ là loài ăn thịt, là con thú hung dữ mà còn biết trọng tình nghĩa…

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Con hổ có nghĩa ngắn nhất : Câu 1 (trang 144 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Văn bản thuộc thể loại truyện trung đại. Có hai đoạn chia như phần Bố cục. Câu 2 (trang 144 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Biện pháp nghệ thuật cơ bản bao trùm được sử dụng là nhân hóa. Nói về con hổ cũng là nói về con người. Con hổ là loài ăn thịt, là con thú hung dữ mà còn biết trọng tình nghĩa huống chi là con người.

Biện pháp nghệ thuật cơ bản bao trùm được sử dụng là nhân hóa.

Câu 3 (trang 144 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Nói về con hổ cũng là nói về con người. Con hổ là loài ăn thịt, là con thú hung dữ mà còn biết trọng tình nghĩa huống chi là con người.

– Câu chuyện con hổ với bà đỡ Trần: Hổ đực nhờ bà đỡ Trần đỡ đẻ cho hổ cái, biếu bà một cục bạc, còn được hổ dẫn ra tận cửa rừng.

– Câu chuyện con hổ với bác tiều: Bác tiều giúp lấy cái xương bị hóc trong miệng con hổ, được hổ đền đáp và nhớ ơn mãi về sau.

Câu 4 (trang 144 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

→ Con hổ thứ nhất chỉ trả ơn trong lần được giúp đỡ còn con hổ thứ hai thì nhớ ơn mãi về sau, cả khi bác tiều đã mất.

Truyện đề cao lối sống nghĩa tình trong cuộc sống. Thấy khó thì giúp, có ơn phải đền.

Trả lời Con hổ có nghĩa phần luyện tập

Câu chuyện về một con chó có nghĩa với chủ:

– Tính khôn, hiểu ý chủ, biết nghe lời của chú chó.

– Quấn quýt với mọi người, hay chơi đùa, vẫy đuôi chạy ra tận cổng khi chủ về,…

– Chú chó dũng cảm cứu chủ trong cơn hoạn nạn.

Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 3 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất

Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 4 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất

Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 5 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất

Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 6 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất

Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 7 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất

Soạn Văn Lớp 6 Bài Mưa Ngắn Gọn Hay Nhất / 2023

Soạn văn lớp 6 bài Mưa ngắn gọn hay & đúng nhất: Câu 2(trang 80 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Nhận xét về thể thơ, cách ngắt nhịp, gieo vần trong bài thơ và nêu tác dụng đối với việc thể hiện nội dung (tả trận mưa rào ở làng quê).Câu 3 (trang 80 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):Bài thơ miêu tả rất sinh động trạng thái và hoạt động của nhiều cây cối, loài vật trước và sau cơn mưa. Em hãy tìm hiểu

Soạn văn lớp 6 trang 128 bài Số từ và Lượng Soạn văn lớp 6 bài Mẹ Hiền Dạy Con

Soạn văn lớp 6 trang 80 tập 2 bài Mưa ngắn gọn hay nhất

Câu 1 (trang 80 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Câu hỏi bài Mưa lớp 6 tập 2 trang 80

Bài thơ Mưa của Trần Đăng Khoa tả cơn mưa ở vùng nào và vào mùa nào?

Cơn mưa được tả qua hai giai đoạn: lúc sắp mưa và lúc đang mưa. Dựa vào thứ tự miêu tả, em hãy tìm bố cục của bài thơ.

Câu 2 (trang 80 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Câu 3 (trang 80 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Nhận xét về thể thơ, cách ngắt nhịp, gieo vần trong bài thơ và nêu tác dụng đối với việc thể hiện nội dung (tả trận mưa rào ở làng quê).

Bài thơ miêu tả rất sinh động trạng thái và hoạt động của nhiều cây cối, loài vật trước và sau cơn mưa. Em hãy tìm hiểu:

a) Hình dáng, trạng thái, hoạt động của mỗi loài lúc sắp mưa và trong cơn mưa. Tìm những động từ và tính từ miêu tả và nhận xét về việc sử dụng các từ ấy.

Câu 4 (trang 81 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

b) Nêu các trường hợp sử dụng phép nhân hoá để miêu tả thiên nhiên trong bài thơ. Hãy phân tích tác dụng của biện pháp ấy trong một số trường hợp đặc sắc.

Gần hết bài thơ chỉ miêu tả thiên nhiên, đến cuối bài mới hình ảnh con người:

Bố em đi cày về

Đội sấm

Đội chớp

Đội cả trời mưa …

Sách giải soạn văn lớp 6 bài Mưa

Trả lời câu 1 soạn văn bài Mưa trang 80

– Bài thơ tả cảnh cơn mưa rào mùa hạ ở vùng đồng bằng Bắc bộ, khi mưa thường có gió mạnh, sấm chớp. – Bố cục bài thơ:

+ Phần 1 (Từ đầu đến ngọn mùng tơi nhảy múa): Khung cảnh trời sắp mưa

+ Phần 2 (tiếp đến cây lá hả hê): Khung cảnh khi mưa

+ Phần 3 ( Còn lại): Hình ảnh người nông dân trong mưa

Trả lời câu 2 soạn văn bài Mưa trang 80

Bài thơ được làm theo thể tự do, cách ngắt nhịp tự do, linh hoạt

– Nhịp 1, 2, 3, 4 và chủ yếu là nhịp 2

→ Tạo nhịp điệu nhanh, dồn dập, sự ngắt quãng phóng khoáng như những hạt mưa rơi tự do.

Trả lời câu 3 soạn văn bài Mưa trang 80

a, Tác giả quan sát và miêu tả sinh động trạng thái, hoạt động của cây cối, loài vật trước và trong cơn mưa:

– Các con vật trước cơn mưa: mối trẻ, mối già bay, gà con ẩn nấp, kiến hành quân đầy đường

– Cây cối trước khi mưa: mía múa gươm, cỏ gà rung tai nghe, bụi tre gỡ tóc, cây dừa sải tay bơi, ngọn mùng tơi nhảy múa.

– Trong cơn mưa: cóc nhảy chồm chồm, chó sủa, cây lá hả hê…

– Những động từ được sử dụng: hành quân, múa, rung tai, đu đưa… kết hợp với các tính từ: rối rít, trọc lốc, mù trắng, chốc chốc

→ Góp phần diễn tả sinh động cảnh vật lúc trời mưa

b, Phép nhân hóa được sử dụng rộng rãi, phổ biến

+ Ông trời mặc áo

+ Mía múa gươm

+ Kiến hành quân đầy đường

+ Cỏ gà rung tai nghe

+ Bụi tre tần ngần gỡ tóc

+ Cây dừa sải tay bơi …

→ Phép nhân hóa khiến thế giới cây cỏ, loài vật cũng hoạt động đa dạng giống như con người. Điều này thể hiện óc quan sát, liên tưởng thú vị của tác giả.

Trả lời câu 4 soạn văn bài Mưa trang 81

– Ông bố cuối bài trở thành người cha vĩ đại: đội sấm, đội chớp, đội cả trời mưa

– Hình ảnh người nông dân có tầm vóc lớn lao, tư thế vững vàng, hiên ngang như một vị thần sánh ngang với trời đất

– Trong cái nhìn trẻ thơ, người bố luôn luôn vĩ đại, mạnh mẽ và lớn lao.

Câu hỏi Phần Luyện Tập bài Mưa lớp 6 tập 2 trang 77

Quan sát và miêu tả cảnh mưa rào ở thành phố hay vùng núi, vùng biển hoặc mưa xuân ở làng quê.

Sách giải soạn văn lớp 6 bài Phần Luyện Tập

Trả lời câu soạn văn bài Phần Luyện Tập trang 81

Mặt trời đang chói chang bỗng chốc mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới, che kín cả bầu trời. Gió ngày càng mạnh hơn làm cây cối nghiêng ngả, đu đưa, bụi bay mù mịt. Mấy chú chim vội vã tìm nơi trú ngụ, mọi người cũng như khẩn trương hơn trước cơn mưa sắp tới gần… Lộp bộp… lộp bộp. Những hạt mưa bắt đầu nặng hạt hơn, bầu trời giờ bị chắn bởi những lớp nước trắng xóa, chớp sáng loáng rạch ngang trời, để lại tiếng sấm rền rĩ, ồn ào. Cây cối lúc này nhảy múa hào hứng với màn nước nước mưa mát lành trời ban tặng…

Tags: soạn văn lớp 6, soạn văn lớp 6 tập 2, giải ngữ văn lớp 6 tập 2, soạn văn lớp 6 bài Mưa ngắn gọn, soạn văn lớp 6 bài Mưa siêu ngắn

Soạn Bài Con Rồng Cháu Tiên Ngắn Gọn Lớp 6 Hay Nhất / 2023

Hướng dẫn Soạn bài Con rồng cháu tiên ngắn gọn lớp 6 hay nhất tại chúng tôi để các bạn tham khảo

Soạn bài Con rồng cháu tiên ngắn gọn lớp 6

I. Hướng dẫn Soạn bài Con rồng cháu tiên ngắn gọn lớp 6

Câu 1 trang 8 SGK văn 6 tập 1

Những chi tiết trong truyện thể hiện tính chất kì lạ, cao quý về nguồn gốc và hình dạng của Lạc Long Quân và Âu Cơ là:

Về Lạc Long Quân:

Nguồn gốc: Con trai của thần Long Nữ sống ở dưới biển Đông.

Hình dạng: Thần hình rồng, sức khỏe phi thường và có nhiều phép lạ.

Về Âu Cơ

Nguồn gốc: là một tiên nữ dòng dõi Thần Nông ở vùng núi cao phương Bắc.

Câu 2 trang 8 SGK văn 6 tập 1

Việc kết duyên của Lạc Long Quân cùng Âu Cơ kì lạ: Đây là sự kết duyên của hai dòng dõi tiên gia cao quý với một bên là Lạc Long Quân- con trai thần Long Nữ dưới biển và Âu Cơ- dòng dõi Thần Nông ở trên núi.

Chuyện Âu Cơ sinh nở kì lạ: Âu Cơ không sinh nở theo cách thông thường mà lại sinh ra bọc trăm trứng nở thành một trăm người con khỏe mạnh.

Lạc Long Quân và Âu Cơ chia con theo cách: Lạc Long Quân đưa năm mươi con xuống biển, Âu Cơ đưa năm mươi con lên núi, chia nhau cai quản các phương.

Theo truyện này thì người Việt là con cháu của Lạc Long Quân và Âu Cơ, là con rồng cháu tiên.

Câu 3 trang 8 SGK văn 6 tập 1

Chi tiết tưởng tượng kì ảo là những chi tiết không có thực, được sáng tạo thông qua trí tưởng tượng và có mang màu sắc kì ảo.

Vai trò của những chi tiết kì ảo trong truyện:

Tô đậm nguồn gốc cao quý của người Việt

Phản ánh trình độ hiểu biết sơ khai của con người thời kì đầu

Làm cho cốt truyện trở nên thần kì, hấp dẫn.

Câu 4 trang 8 SGK văn 6 tập 1

Ý nghĩa của truyện “Con rồng cháu Tiên”

Giải thích nguồn gốc của người Việt: con rồng cháu tiên

Thể hiện niềm tự hào về nguồn gốc cao quý của dân tộc

Nhắc nhở đồng thời khẳng định về tinh thần đoàn kết: Cả dân tộc đều là anh em một nhà, phải biết đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.

II. Luyện tập bài Con rồng cháu tiên

Câu 1 trang 8 SGK ngữ văn 6 tập 1

Những truyện của các dân tộc khác ở Việt Nam cũng giải thích nguồn gốc dân tộc tương tự như truyện Con rồng cháu tiên là: truyện Quả bầu mẹ, Quả trứng thiêng,…

Sự giống nhau về cách giải thích nguồn gốc thể hiện sự giao thoa, gặp gỡ giữa những dân tộc và khẳng định tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em.

Các bài soạn tiếp theo:

Bạn đang đọc nội dung bài viết Soạn Văn Lớp 6 Bài Con Hổ Có Nghĩa Ngắn Gọn Hay Nhất / 2023 trên website Techcombanktower.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!