Đề Xuất 2/2023 # Soạn Bài Sự Việc Và Nhân Vật Trong Văn Tự Sự # Top 6 Like | Techcombanktower.com

Đề Xuất 2/2023 # Soạn Bài Sự Việc Và Nhân Vật Trong Văn Tự Sự # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Soạn Bài Sự Việc Và Nhân Vật Trong Văn Tự Sự mới nhất trên website Techcombanktower.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. Sự việc trong văn tự sự

a) Xem các sự việc trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh :

(1) Vua Hùng kén rể.

(2) Sơn Tinh, Thủy Tinh đến cầu hôn.

(3) Vua Hùng ra điều kiện chọn rể.

(4) Sơn Tinh đến trước, được vợ.

(5) Thủy Tinh đến sau, tức giận, dâng nước đánh Sơn Tinh.

(6) Hai bên giao chiến hàng tháng trời, cuối cùng Thủy Tinh thua, rút về.

(7) Hằng năm Thủy Tinh lại dâng nước đánh Sơn Tinh, nhưng đều thua.

Em hãy chỉ ra sự việc khởi đầu, sự việc phát triển, sự việc cao trào và sự việc kết thúc trong các sự việc trên và cho biết mối quan hệ nhân quả của chúng.

b) Sự việc trong văn tự sự phải được kể cụ thể : do ai làm, việc xảy ra ở đâu, lúc nào, nguyên nhân, diễn biến, kết quả. Có sáu yếu tố đó thì truyện mới cụ thể, sáng tỏ. Em hãy chỉ ra sáu yếu tố trên trong truyện Sơn Tinhm Thủy Tinh. Theo em có thể xóa bỏ yếu tố thời gian và địa điểm trong truyện này được không, vì sao ? Việc giới thiệu Sơn Tinh có tài có cần thiết không ? Nếu bỏ sự việc vua Hùng ra điều kiện kén rể đi có được không ? Việc Thủy Tinh nổi giận có lí hay không ? Lí ấy ở những sự việc nào ?

2. Nhân vật trong văn tự sự

a) Nhân vật trong văn tự sự vừa là kẻ thực hiện các sự việc, vừa là kẻ được nói tới, được biểu dương hay bị lên án. Em hãy kể tên các nhân vật trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh và cho biết :

– Ai là nhân vật chính, có vai trò quan trọng nhất ?

– Ao là kẻ được nói tới nhiều nhất ?

– Ai là nhân vật phụ ? Nhân vật phụ có cần thiết không ? Có thể bỏ được không ?

b) Nhân vật trong văn tự sự được kể như thế nào ?

– Được gọi tên, đặt tên ;

– Được giới thiệu lai lịch, tính tình, tài năng ;

– Được kể các việc làm, hành động, ý nghĩ, lời nói ;

– Được miêu tả chân dung, trang phục, trang bị, dáng điệu, …

Hãy cho biết các nhân vật trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh được kể như thế nào.

II – Luyện tập

1. Chỉ ra những việc mà các nhân vật trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh đã làm :

– Vua Hùng : …

– Mị Nương : …

– Sơn Tinh : …

– Thủy Tinh : …

a) Nhận xét vai trò, ý nghĩa của các nhân vật.

b) Tóm tắt truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh theo sự việc gắn liền với các nhân vật chính.

c) Tại sao truyện lại gội là Sơn Tinh, Thủy Tinh ? Nếu đổi bằng các tên sau có được không ?

– Vua Hùng kén rể

– Truyện Vua Hùng, Mị Nương, Sơn Tinh và Thủy Tinh

– Bài ca chiến công của Sơn Tinh

2. Cho nhan đề truyện : Một lần không vâng lời. Em hãy tưởng tượng để kể một câu chuyện theo nhan đề ấy. Em dự định sẽ kể sự việc gì, diễn biến ra sao, nhân vật của em là ai?

I – Đặc điểm của sự việc và nhân vật trong văn tự sự

1. Sự việc trong văn tự sự

a) – Sự việc khởi đầu là (1)

– Sự việc phát triển là (2), (3), (4)

– Sự việc cao trào là (5), (6)

– Sự việc kết thúc là (7)

– Mối quan hệ nhân quả của chúng : Cái trước là nguyên nhân của cái sau. Cái sau là kết quả của cái trước và lại là cái nguyên nhân của cái sau nữa. Cứ thế cho đến hết truyện.

b) Sáu yếu tố trong văn tự sự :

+ Sự việc do ai làm : Sơn Tinh, Thủy Tinh

+ Sự việc xảy ra ở đâu : Ở thành Phong Châu, đất của vua Hùng

+ Sự việc xảy ra lúc nào : thời vua Hùng thứ 18

+ Nguyên nhân : Hai chàng trai cùng đến cầu hôn nhưng vua chỉ có một người con gái

+ Diễn biến : Sơn Tinh đến trước cưới được vợ, Thủy Tinh đến sau, không lấy đươc vợ, nổi giận, dâng nước đánh Sơn Tinh

+ Kết quả : Thủy Tinh thua nhưng không cam chịu, năm nào cũng dâng nước đánh Sơn Tinh.

– Theo em, không thể xóa bỏ yếu tố thời gian và địa điểm vì nó là bối cảnh cho các sự việc và nhân vật hoạt động.

– Việc giới thiệu Sơn Tinh có tài là có cần thiết, vì đó là nguyên nhân Sơn Tinh được vua chọn làm rể.

– Nếu bỏ sự việc vua Hùng ra điều kiện kén rể bởi đây là sự kiện khiến hai chàng trai thi tài. Và nó không biểu hiện được sự “thiên vị” của vua giành cho Sơn Tinh. Bởi mọi sản vật vua yêu cầu, Sơn Tinh có khả năng thực hiện dễ hơn Thủy Tinh.

– Việc Thủy Tinh nổi giận là có lý vì:

+ Không lấy được Mị Nương (đến sau)

+ Vua thiên vị Sơn Tinh (Sính lễ vua yêu cầu chỉ có trên mặt đất.)

c) – Sự việc thể hiện mối thiện cảm của người kể đối với Sơn Tinh và vua Hùng là:

+ Sơn Tinh được kể về “tài lạ” trước, sau mới đến Thủy Tinh “tài năng cũng không kém”. Các lễ vật Sơn Tinh đem đến đúng, đủ và sớm hơn Thủy Tinh.

+ Vua Hùng không tự đề ra cách chọn rể, mà có bàn bạc với các Lạc hầu.

– Việc Sơn Tinh thắng Thủy Tinh (hai lần : được vợ và thắng lũ lụt) có ý nghĩa khẳng định ước mơ chiến thắng thiên tai của người Việt cổ.

– Không thể để Thủy Tinh thắng vì như thế mọi người sẽ chết trong nước lũ.

– Không thể xóa bỏ sự việc “Hằng năm Thủy Tinh lại dâng nước…” vì đó là sư việc giải thích sự xuất hiện của lũ lụt.

2. Nhân vật trong văn tự sự. a) Trong truyện Sơn Tinh Thủy Tinh:

– Sơn Tinh và Thủy Tinh là nhân vật chính và có vai trò quan trọng nhất.

– Sơn Tinh, Thủy Tinh được nhắc tới nhiều nhất.

– Vua, Mị Nương và các lạc thần là các nhân vật phụ nhưng rất cần thiết, không thể bỏ được.

b) Nhân vật trong truyện được kể: Câu 1 : Chỉ ra những việc mà các nhân vật trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh đã làm :

– Những việc của nhân vật.

+ Vua Hùng kén rể, chọn các Lạc hầu bàn bạc và ra lời phán.

+ Mị Nương theo Sơn Tinh về núi.

+ Sơn Tinh vẫy tay làm đất nổi cồn núi, dùng phép lạ bốc đồi, dời núi.

+ Thủy Tinh gọi gió, hô mưa, dâng nước sông cuồn cuộn lên đánh Sơn Tinh.

a) Nhận xét vai trò, ý nghĩa của các nhân vật.

– Nhân vật chính đóng vai trò trong việc thể hiên tư tưởng tác phẩm.

– Nhân vật phụ góp phần làm cho nhân vật chính phát triển.

b) Tóm tắt truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh theo sự việc gắn với các nhân vật chính :

– Sơn Tinh và Thủy Tinh đến cầu hôn.

– Vua Hùng ra điều kiện, có ý thiên vị Sơn Tinh.

– Sơn Tinh đến trước lấy được vợ, Thủy Tinh đến sau không lấy được Mị Nương đuổi theo Sơn Tinh để cướp nàng.

– Trận đánh dữ dội giữa hai thần: Kết quả : Sơn Tinh thắng, Thủy Tinh thua.

– Hằng năm, hai thần vẫn kịch chiến mấy tháng trời nhưng lần nào Thủy Tinh cũng thua.

c) Tại sao truyện lại gội là Sơn Tinh, Thủy Tinh ? Nếu đổi bằng các tên sau có được không ?

+ Vua Hùng kén rể

+ Truyện Vua Hùng, Mị Nương, Sơn Tinh và Thủy Tinh

+ Bài ca chiến công của Sơn Tinh

– Việc gọi tên truyện là Sơn Tinh, Thủy Tinh là cách đặt tên văn bản theo nhân vật chính của truyện dân gian.

– Không nên đổi tên truyện thành tên khác vì nếu đổi tên truyện bằng các tên khác sẽ khó phân biệt được nhân vật chính và không thỏa đáng.

Câu 2: Cho nhan đề truyện : Một lần không vâng lời. Em hãy tưởng tượng để kể một câu chuyện theo nhan đề ấy. Em dự định sẽ kể sự việc gì, diễn biến ra sao, nhân vật của em là ai?

Ta sẽ kể câu chuyện này theo thứ tự :

– Tên sự việc

– Do ai làm

– Việc xảy ra ở đâu

– Chuyện xảy ra lúc nào

– Nguyên nhân

– Diễn biến

– Kết quả

Ghi nhớ :

– Sự việc trong văn tự sự được trình bày một cách cụ thể : sự việc xảy ra trong thời gian, địa điểm cụ thể, do nhân vật cụ thể thực hiện, có nguyên nhân, diễn biến, kết quả, … Sự việc trong văn tự sự được sắp xếp theo một trật tự, diễn biến sao cho thể hiện được tư tưởng mà người kể muốn biểu đạt.

– Nhân vật trong văn tự sự là kẻ thực hiện các sự việc và là kẻ được thể hiện trong văn bản. Nhân vật chính đóng vai trò chủ yếu trong việc thể hiện tư tưởng của văn bản. Nhân vật phụ chỉ giúp nhân vật chính hoạt động. Nhân vật được thể hiện qua các mặt : tên gọi, lai lịch, tính nết, hình dáng, việc làm, …

Soạn Văn 6: Sự Việc Và Nhân Vật Trong Tự Sự

Soạn văn 6 : Sự việc và nhân vật trong tự sự

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ VIỆC VÀ NHÂN VẬT TRONG VĂN TỰ SỰ

1. Sự việc trong văn tự sự

a, Trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh:

– Sự việc khởi đầu (1)

– Sự việc phát triển ( 2,3)

– Sự việc cao trào ( 4,5,6)

– Sự việc kết thúc (7)

b, Sáu yếu tố trong văn tự sự:

– Sự việc do: Sơn Tinh Thủy Tinh làm

– Sự việc diễn ra ở đời Hùng Vương thứ mười tám

– Sự việc diễn ra: khi vua Hùng

– Nguyên nhân: Do hai chàng ngang tài ngang sức cùng đến cầu hôn nhưng vua chỉ có một người con gái, nên để dễ dàng lựa chọn vua cha bèn đưa ra thử thách với hai người

– Diễn biến: Sơn Tinh chuẩn bị sính lễ đến trước được rước Mị Nương về làm vợ, Thủy Tinh đến sau tức giận, dâng nước đánh Sơn Tinh nhưng đều bị thua

– Kết quả: hằng năm Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh, nhưng đều thua

– Không thể xóa thời gian và địa điểm vì truyện nhằm giải thích hiện tượng lũ lụt và ước mơ chiến thắng tự nhiên của nhân dân

– Việc Thủy Tinh nổi giận là có lý: Thủy Tinh đến sau và sính lễ nhà vua đưa ra chỉ có trên mặt đất

c, Sự việc thể hiện thiện cảm của người kể đối với Sơn Tinh và vua Hùng

– Sơn Tinh được kể về “tài lạ” trước rồi mới tới Thủy Tinh

– Không để nhân vật Thủy Tinh thắng

– Không thể xóa bỏ sự việc Thủy Tinh

2. Nhân vật trong văn tự sự

a, Trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh:

– Sơn Tinh và Thủy Tinh là nhân vật chính có vai trò quan trọng nhất

– Sơn Tinh và Thủy Tinh được nói tới nhiều nhất

– Vua, Mị Nương, các Lạc hầu là nhân vật phụ nhưng không cần thiết, không thể bỏ được

b, Nhân vật trong truyện được kể:

II. LUYỆN TẬP

Bài 1 (trang 38 sgk Ngữ văn 6 tập 1)

Những việc mà các nhân vật trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh đã làm:

– Vua Hùng: kén rể, đưa ra yêu cầu về sính lễ

– Mị Nương: người đẹp như hoa, tính tình hiền dịu, nết na

– Sơn Tinh: vẫy tay, nổi cồn bãi, lên núi đồi

– Thủy Tinh: cầu hôn, dâng nước đánh Sơn Tinh

a, Vai trò của các nhân vật: cuộc giao tranh giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh lý giải cho hiện tượng thiên tai bão lũ diễn ra hằng năm

b, Tóm tắt truyện Sơn Tinh Thủy Tinh:

Xưa vua Hùng muốn kén rể cho công chúa Mị Nương, trong số những người tới xin cầu hôn có Sơn Tinh, Thủy Tinh là những có tài lạ ngang nhau. Không biết chọn ai vua Hùng nói sáng sớm hôm sau ai mang sính lễ (voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao) tới trước sẽ được cưới công chúa. Sáng sớm hôm sau, Sơn Tinh tới trước, cưới được Mị Nương, Thủy Tinh tới sau mang lòng uất hận đem quân đánh Sơn Tinh. Sơn Tinh và Thủy Tinh giao chiến. Cuối cùng Thủy Tinh thua trận, hằng năm Thủy Tinh vẫn dâng nước đánh Sơn Tinh.

c, Truyện có nhan đề là Sơn Tinh, Thủy Tinh vì:

+ Theo cách đặt tên theo nhân vật chính của truyện dân gian

+ Truyện diễn tả mối mâu thuẫn trực tiếp giữa con người với thiên tai

+ Nếu đổi tên thành: ” Vua Hùng kén rể, Truyện Mị Nương, Sơn Tinh và Thủy Tinh, Bài ca chiến công của Sơn Tinh thì không bao hàm hết ý nghĩa nội dung của truyện

Bài 2 (trang 39 sgk Ngữ văn 6 tập 1)

Nhan đề truyện: Một lần không vâng lời. Tưởng tượng để kể một câu chuyện theo nhan đề ấy.

– Dự định kể về việc: Một chú chim sẻ vì không nghe lời mẹ, không chịu thường xuyên tập bay nên bị gãy cánh.

– Nhân vật: chú sẻ con

– Diễn biến: Sẻ mẹ sinh được 3 chú sẻ con → Sẻ mẹ hằng ngày kiếm mồi nuôi sẻ con khôn lớn → Sẻ mẹ dạy đàn con học bay để có thể sớm cất cánh kiếm ăn → Sẻ con mải chơi, không tập luyện → Khi đàn sẻ bắt đầu bay đi tránh rét, sẻ nhỏ vướng vào cành cây, ngã xuống đất gãy cánh.

Soạn Bài Sự Việc Và Nhân Vật Trong Văn Tự Sự (Chi Tiết)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ VIỆC VÀ NHÂN VẬT TRONG VĂN TỰ SỰ Câu 1 Trả lời câu 1 (trang 37 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Xem các sự việc trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh:

(1) Vua Hùng kén rể.

(2) Sơn Tinh, Thủy Tinh đến cầu hôn.

(3) Vua Hùng ra điều kiện kén rể.

(4) Sơn Tinh đến trước, được vợ.

(5) Thủy Tinh đến sau, tức giận, dâng nước đánh Sơn Tinh.

(6) Hai bên giao chiến hàng tháng trời, cuối cùng Thủy Tinh thua, rút về.

(7) Hằng năm Thủy Tinh lại dâng nước đánh Sơn Tinh, nhưng đều thua.

a) Em hãy chỉ ra sự việc khởi đầu, sự việc phát triển, sự việc cao trào và sự việc kết thúc trong các sự việc trên và cho bết mối quan hệ của chúng.

b) Sự việc trong văn tự sự phải được kể cụ thể: do ai làm, việc xảy ra ở đâu, lúc nào, nguyên nhân, diễn biến, kết quả. Em hãy chỉ ra sáu yếu tố đó trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh. Theo em có thể xóa bỏ yếu tô” thời gian và địa điểm trong truyện này được không, vì sao? Việc giới thiệu Sơn Tinh có tài có cần thiết không? Nếu bỏ sự việc vua Hùng ra điều kiện kén rể đi có được không? Việc Thủy Tinh nổi giận có lí hay không? Lí ấy ở những việc nào?

c) Em hãy cho biết sự việc nào thể hiện mối thiện cảm của người kể đối với Sơn Tinh và vua Hùng? Việc Sơn Tinh thắng Thủy Tinh nhiều lần có ý nghĩa gì? Có thể để cho Thủy Tinh thắng Sơn Tinh được không? Vì sao? Có thể xóa bỏ sự việc “Hằng nám Thủy Tinh lại dâng nước..” được không? Vì sao?

Lời giải chi tiết:

a) Sự việc khởi đầu: (1) Vua Hùng kén rể.

– Sự việc phát triển: (2), (3), (4).

– Sự việc cao trào: (5), (6).

– Sự việc kết thúc: (7)

* Mối quan hệ nhân quả giữa các sự việc trên: Sự việc trước là nguyên nhân của sự việc sau. Sự việc sau là kết quả của sự việc trước và lại là nguyên nhân của sự việc sau nữa.

Các sự việc móc nối với nhau trong mốì quan hệ rất chặt chẽ, không thể đảo lộn, không thể bỏ bớt một sự việc nào.

b)

– Sáu yếu tố cụ thể cần thiết của sự việc trong truyện là:

+ Ai làm? (nhân vật): Hùng Vương, Sơn Tinh, Thủy Tinh.

+ Xảy ra ở đâu?: Ớ Phong Châu, đất của vua Hùng.

+ Xảy ra lúc nào?: Xảy ra thời Hùng Vương.

+ Nguyên nhân: Sự ghen tuông dai dẳng của Thủy Tinh.

+ Diễn biến: Những trận đánh nhau dai dẳng của hai thần hằng năm.

+ Kết quả: Thủy Tinh thua nhưng không cam chịu. Hằng năm cuộc chiến giữa hai thần vẫn xảy ra.

– Không thể xóa bỏ yếu tố thời gian và địa điểm trong truyện được, vì: cốt truyện sẽ thiếu sức thuyết phục, không còn mang ý nghĩa truyền thuyết.

+ Việc giới thiệu Sơn Tinh có tài là rất cần thiết vì như thế thì mới có thể chống chọi nổi với Thủy Tinh.

+ Nếu bỏ sự việc vua Hùng ra điều kiện kén rể cũng không được, vì không có lí do để hai thần thi tài.

– Việc Thủy Tinh nối giận có lí, vì:

+ Thần rất kiêu ngạo, cho rằng mình chẳng kém Sơn Tinh. Nay chỉ vì chậm chân mà mất vợ, nên bực tức.

+ Tính ghen tuông ghê gớm của Thủy Tinh.

c) – Sự việc thể hiện mối thiện cảm của người kể với Sơn Tinh và vua Hùng:

+ Giọng kể trang trọng, thành kính khi nhắc đến vua Hùng và Sơn Tinh.

+ Điều kiện kén rể có lợi cho Sơn Tinh, bất lợi cho Thủy Tinh. Đó là dụng ý của vua Hùng.

– Việc Sơn Tinh thắng Thủy Tinh nhiều lần có ý nghĩa con người khắc phục, vượt qua lũ lụt, đắp đê thắng lợi.

– Không thể đế cho Thủy Tinh thắng Sơn Tinh, vì như thế là con người thất bại, nhân dân ta phải chìm trong biển nước.

– Không thể xóa bỏ sự việc “Hằng năm, Thủy Tinh lại dâng nước…” Vì đó là hiện tượng xảy ra hằng năm ở nước ta, là quy luật thiên nhiên.

Câu 2 Trả lời câu 2 (trang 38 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

a) Đọc lại truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh và cho biết:

– Ai là nhân vật chính, có vai trò quan trọng nhất?

– Ai là nhân vật được nói đến nhiều nhất?

– Ai là nhân vật phụ? Nhân vật phụ có cần thiết không? Có thể bỏ được không?

b) Hãy cho biết các nhân vật trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh được kể như thê nào?

Lời giải chi tiết:

a) Trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh nhân vật chính có vai trò quan trọng nhất là Sơn Tinh và Thủy Tinh.

– Nhân vật được nói tới nhiều nhất: Sơn Tinh, Thủy Tinh.

– Nhân vật phụ: Hùng Vương, Mị Nương. Tuy là nhân vật phụ nhưng họ lại rất cần thiết không thể bỏ được, vì nếu bỏ thì câu chuyện có nguy cơ chệch hướng hoặc đổ vỡ.

b) Các nhân vật trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh được kể bằng cách:

– Gọi tên, đặt tên: Hùng Vương, Mị Nương, Sơn Tinh, Thủy Tinh

– Được giới thiệu lai lịch, tính tình, tài năng.

– Kể việc làm.

Câu 1 Trả lời câu 1 (trang 38 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Chỉ ra những việc mà các nhân vật trong truyện Sơn Tinh Thủy Tinh đã làm.

a) Nhận xét vai trò, ý nghĩa của các nhân vật.

b) Tóm tắt truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh theo sự việc gắn với các nhân vật chính.

c) Tại sao lại gọi là Sơn Tinh, Thủy Tinh? Nếu đổi bằng các tên sau có được không?

– Vua Hùng kén rể

– Truyện vua Hùng, Mị Nương, Sơn Tinh và Thủy Tinh.

– Bài ca chiến công của Sơn Tinh.

Lời giải chi tiết:

a) Những việc làm của các nhân vật tham khảo bảng trên.

* Vai trò, ý nghĩa của các nhân vật:

– Vua Hùng: Nhân vật phụ, nhưng không thể thiếu vì ông là người quyết định cuộc hôn nhân lịch sử.

– Mị Nương: Nhân vật phụ, nhưng cũng không thể thiếu vì nếu không có nàng thì không có chuyện hai thần xung đột ghê gớm như thế.

– Thủy Tinh: Nhân vật chính, đối lập với Sơn Tinh, được nói tới nhiều. Hình ảnh thần thoại hóa sức mạnh của lũ bão ở vùng châu thổ sông Hồng.

– Sơn Tinh: Nhân vật chính, đôi lập với Thủy Tinh, người anh hùng chống lũ lụt của nhân dân Việt cổ.

b) Tóm tắt truyện theo sự việc chính của các nhân vật:

– Vua Hùng kén rể

– Hai thần đến cầu hôn

– Vua Hùng ra điều kiện, cố ý thiên lệch cho Sơn Tinh

– Sơn Tinh đến trước, được vợ, Thủy tinh đến sau, mất Mị Nương, đuổi theo định cướp nàng.

– Trận đánh dữ dội giữa hai thần. Kết quả: Sơn Tinh thắng, Thủy Tinh thua, đành rút quân.

– Hằng năm, hai thần vẫn kịch chiến suốt mấy tháng trời, nhưng lần nào Thủy Tinh cũng thất bại, rút lui.

c) Truyện được dặt tên là Sơn Tinh, Thủy Tinh vì đây là tên của hai nhân vật chính.

* Không nên đổi thành các tên, vì:

– Vua Hùng kén rể, chưa nói rõ nội dung chính của truyện.

– Truyện vua Hùng, Mị Nương, Sơn Tinh và Thủy Tinh: tên thừa, hai nhân vật vua Hùng, Mị Nương chỉ đóng vai phụ.

* Có thể sử dụng tên truyện: Bài ca chiến công của Sơn Tinh, vì nó phù hợp với nội dung của truyện.

Câu 2 Trả lời câu 2 (trang 39 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Cho nhan đề truyện: Một lần không vâng lời. Em hãy tưởng tượng để kể một câu chuyện theo nhan đề ấy. Em dự định sẽ kể sự việc gì, diễn biến ra sao, nhân vật của em là ai?

Lời giải chi tiết: Dàn ý:

– Nhân vật trong câu chuyện là tôi (kể theo ngôi thứ nhất).

– Lựa chọn sự việc phù hợp với bản thân.

– Kể diễn biến cụ thể

– Kết quả sự việc ra sao?

– Bài học rút ra cho bản thân.

Lúc sau, nhận ra sự vắng mặt của tôi, bố mẹ lo lắng đi tìm. Từ lúc trưa nắng cho đến chiều, vẫn chưa tìm được con, bố mẹ tôi gọi cứu hộ giúp đỡ, họ gặp những người bố, người mẹ của các bạn khác. Đến tối, các nhân viên cứu hộ đã tìm được tôi và các bạn đang sợ hãi ngồi trong rừng tối.

Sau sự việc ấy, tôi đã bị bố nặng lời trách mắng vì lo lắng. Tôi ân hận vô cùng và tự hứa sẽ không bao giờ trái lời bố mẹ nữa.

chúng tôi

Soạn Văn Lớp 6 Bài Sự Việc Và Nhân Vật Trong Văn Tự Sự Ngắn Gọn Hay &Amp; Đúng Nhất

Soạn văn lớp 6 bài Sự việc và nhân vật trong văn tự sự ngắn gọn hay & đúng nhất: Em hãy chỉ ra sự việc khởi đầu, sự việc phát triển, sự việc cao trào và sự việc kết thúc trong các sự việc trên và cho bết mối quan hệ của chúng.Theo em có thể xóa bỏ yếu tô” thời gian và địa điểm trong truyện này được không, vì sao? Việc giới thiệu Sơn Tinh có tài có cần thiết không? Nếu bỏ sự việc vua Hùng ra điều kiện kén rể đi có được không? Việc Thủy Tinh nổi giận có lí hay không? Lí ấy ở những việc nào?

Soạn văn lớp 6 bài Thánh Gióng ngắn Soạn văn lớp 6 bài Từ Mượn ngắn

Soạn văn lớp 6 bài Sự việc và nhân vật trong văn tự sự ngắn gọn hay & đúng nhất

Câu hỏi bài Sự việc và nhân vật trong văn tự sự lớp 6 trang 37 tập 1

Câu 1 (trang 37 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Xem các sự việc trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh:

(1) Vua Hùng kén rể.

(2) Sơn Tinh, Thủy Tinh đến cầu hôn.

(3) Vua Hùng ra điều kiện kén rể.

(4) Sơn Tinh đến trước, được vợ.

(5) Thủy Tinh đến sau, tức giận, dâng nước đánh Sơn Tinh.

(6) Hai bên giao chiến hàng tháng trời, cuối cùng Thủy Tinh thua, rút về.

(7) Hằng năm Thủy Tinh lại dâng nước đánh Sơn Tinh, nhưng đều thua.

a) Em hãy chỉ ra sự việc khởi đầu, sự việc phát triển, sự việc cao trào và sự việc kết thúc trong các sự việc trên và cho bết mối quan hệ của chúng.

b) Sự việc trong văn tự sự phải được kể cụ thể: do ai làm, việc xảy ra ở đâu, lúc nào, nguyên nhân, diễn biến, kết quả. Em hãy chỉ ra sáu yếu tố đó trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh. Theo em có thể xóa bỏ yếu tô” thời gian và địa điểm trong truyện này được không, vì sao? Việc giới thiệu Sơn Tinh có tài có cần thiết không? Nếu bỏ sự việc vua Hùng ra điều kiện kén rể đi có được không? Việc Thủy Tinh nổi giận có lí hay không? Lí ấy ở những việc nào?

c) Em hãy cho biết sự việc nào thể hiện mối thiện cảm của người kể đối với Sơn Tinh và vua Hùng? Việc Sơn Tinh thắng Thủy Tinh nhiều lần có ý nghĩa gì? Có thể để cho Thủy Tinh thắng Sơn Tinh được không? Vì sao? Có thể xóa bỏ sự việc “Hằng nám Thủy Tinh lại dâng nước..ể” được không? Vì sao?

Câu 2 (trang 38 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

a) Đọc lại truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh và cho biết:

– Ai là nhân vật chính, có vai trò quan trọng nhất?

– Ai là nhân vật được nói đến nhiều nhất?

– Ai là nhân vật phụ? Nhân vật phụ có cần thiết không? Có thể bỏ được không?

b) Hãy cho biết các nhân vật trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh được kể như thê nào?

Sách giải soạn văn lớp 6 bài Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

Trả lời câu 1 soạn văn bài Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

– Sự việc khởi đầu (1)

– Sự việc phát triển ( 3)

– Sự việc cao trào ( 4- 5)

– Sự việc kết thúc (7)

b, Sáu yếu tố trong văn tự sự:

– Sự việc do: Sơn Tinh Thủy Tinh làm

– Sự việc diễn ra ở đời Hùng Vương thứ mười tám

– Sự việc diễn ra: khi vua Hùng muốn kén chồng cho con.

– Nguyên nhân: Do hai chàng cùng cầu hôn nhưng vua chỉ có một người con gái

– Diễn biến: Sơn Tinh đến trước được vợ, Thủy Tinh đến sau tức giận, dâng nước đánh Sơn Tinh nhưng đều bị thua

– Kết quả: hằng năm Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh, nhưng đều thua

– Không thể xóa thời gian và địa điểm vì truyện nhằm giải thích hiện tượng lũ lụt và ước mơ chiến thắng tự nhiên của nhân dân

– Việc Thủy Tinh nổi giận là có lý: Thủy Tinh đến sau và sính lễ nhà vua đưa ra chỉ có trên mặt đất

c, Sự việc thể hiện thiện cảm của người kể đối với Sơn Tinh và vua Hùng

– Sơn Tinh được kể về “tài lạ” trước rồi mới tới Thủy Tinh

– Không để nhân vật Thủy Tinh thắng

– Không thể xóa bỏ sự việc Thủy Tinh

Trả lời câu 2 soạn văn bài Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

a, Trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh:

– Sơn Tinh và Thủy Tinh là nhân vật chính có vai trò quan trọng nhất

– Sơn Tinh và Thủy Tinh được nói tới nhiều nhất

– Vua, Mị Nương, các Lạc hầu là nhân vật phụ nhưng không cần thiết, không thể bỏ được

b, Nhân vật trong truyện được kể:

Câu hỏi phần luyện tập bài Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

Câu 1 (trang 38 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Chỉ ra những việc mà các nhân vật trong truyện Sơn Tinh Thủy Tinh đã làm.

a) Nhận xét vai trò, ý nghĩa của các nhân vật.

b) Tóm tắt truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh theo sự việc gắn với các nhân vật chính.

c) Tại sao lại gọi là Sơn Tinh, Thủy Tinh? Nếu đổi bằng các tên sau có được không?

– Vua Hùng kén rể

– Truyện vua Hùng, Mị Nương, Sơn Tinh và Thủy Tinh.

– Bài ca chiến công của Sơn Tinh.

Câu 2 (trang 39 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Cho nhan đề truyện: Một lần không vâng lời. Em hãy tưởng tượng để kể một câu chuyện theo nhan đề ấy. Em dự định sẽ kể sự việc gì, diễn biến ra sao, nhân vật của em là ai?

Trả lời câu hỏi bài Sự việc và nhân vật trong văn tự sự phần luyện tập

Trả lời câu 1 phần luyện tập bài Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

Những việc mà các nhân vật trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh đã làm:

– Vua Hùng: kén rể, đưa ra yêu cầu về sính lễ

– Mị Nương: người đẹp như hoa, tính tình hiền dịu, nết na

– Sơn Tinh: vẫy tay, nổi cồn bãi, lên núi đồi

– Thủy Tinh: cầu hôn, dâng nước đánh Sơn Tinh

a, Vai trò của các nhân vật: cuộc giao tranh giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh lý giải cho hiện tượng thiên tai bão lũ diễn ra hằng năm

b, Tóm tắt truyện Sơn Tinh Thủy Tinh:

Xưa vua Hùng muốn kén rể cho công chúa Mị Nương, trong số những người tới xin cầu hôn có Sơn Tinh, Thủy Tinh là những có tài lạ ngang nhau. Không biết chọn ai vua Hùng nói sáng sớm hôm sau ai mang sính lễ (voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao) tới trước sẽ được cưới công chúa. Sáng sớm hôm sau, Sơn Tinh tới trước, cưới được Mị Nương, Thủy Tinh tới sau mang lòng uất hận đem quân đánh Sơn Tinh. Sơn Tinh và Thủy Tinh giao chiến. Cuối cùng Thủy Tinh thua trận, hằng năm Thủy Tinh vẫn dâng nước đánh Sơn Tinh.

c, Truyện có nhan đề là Sơn Tinh, Thủy Tinh vì:

+ Theo cách đặt tên theo nhân vật chính của truyện dân gian

+ Truyện diễn tả mối mâu thuẫn trực tiếp giữa con người với thiên tai

+ Nếu đổi tên thành: ” Vua Hùng kén rể, Truyện Mị Nương, Sơn Tinh và Thủy Tinh, Bài ca chiến công của Sơn Tinh thì không bao hàm hết ý nghĩa nội dung của truyện

Trả lời câu 2 phần luyện tập bài Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

Nhan đề truyện: Một lần không vâng lời. Tưởng tượng để kể một câu chuyện theo nhan đề ấy.

– Dự định kể về việc: Một chú chim sẻ vì không nghe lời mẹ, không chịu thường xuyên tập bay nên bị gãy cánh.

– Nhân vật: chú sẻ con

– Diễn biến: Sẻ mẹ sinh được 3 chú sẻ con → Sẻ mẹ hằng ngày kiếm mồi nuôi sẻ con khôn lớn → Sẻ mẹ dạy đàn con học bay để có thể sớm cất cánh kiếm ăn → Sẻ con mải chơi, không tập luyện → Khi đàn sẻ bắt đầu bay đi tránh rét, sẻ nhỏ vướng vào cành cây, ngã xuống đất gãy cánh.

Tags: soạn văn lớp 6, soạn văn lớp 6 tập 1, giải ngữ văn lớp 6 tập 1, soạn văn lớp 6 bài Sự việc và nhân vật trong văn tự sự ngắn gọn, soạn văn lớp 6 Sự việc và nhân vật trong văn tự sự siêu ngắn

Bạn đang đọc nội dung bài viết Soạn Bài Sự Việc Và Nhân Vật Trong Văn Tự Sự trên website Techcombanktower.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!