Đề Xuất 12/2022 # Số Thuần Hàn Và Số Hán Hàn / 2023 # Top 19 Like | Techcombanktower.com

Đề Xuất 12/2022 # Số Thuần Hàn Và Số Hán Hàn / 2023 # Top 19 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Số Thuần Hàn Và Số Hán Hàn / 2023 mới nhất trên website Techcombanktower.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Chính vì thế mà ngay từ khi các em đến với du học Thanh Giang, song song với việc dạy chữ cái, ngữ pháp thì giáo viên của Thanh Giang cũng đào tạo các bạn học được cách đọc và sử dụng số đếm trong tiếng Hàn.

– Số đếm hán hàn

Cách dùng của số đếm hán hàn là dùng để chỉ ngày tháng năm,  số tiền, số phòng, số xe, số điện thoại

0: 영, 공

1: 일

2: 이

3: 삼

4: 사

5: 오

6: 육

7: 칠

8: 팔

9: 구

10: 십

20: 이십

100: 백

1.000: 천

10.000: 만

100.000: 십만

1.000.000: 백만

10.000.000: 천만

100.000.000: 억

-Số tiền: Đơn vị đếm tiền 달러: USD , 동: đồng , 원: won

+ 이것은 얼마예요? Cái này bao nhiêu tiền?

-이것은 삼십만동이에요 Cái này 350.000 đồng– 이것은 천달러예요 Cái này 1000 USD-이것은 구백원이에요 Cái này 900 won

-Ngày- tháng- năm,

+ 년: năm, 월: tháng, 일: ngày, 요일: thứ

오늘이  몇월 며칠입니까?  Hôm nay là ngày mấy tháng mấy?

오늘은 10월 18일입니다. Hôm nay là ngày 18 tháng 10

오늘 무슨 요일입니까?   Hôm nay là thứ mấy ạ?

Chú ý: tháng 6 được viết,nói là:유월, tháng 10:시월

Ngày mấy không viết là 몇일 mà được viết thành 며칠)개월: số tháng12 개월입니다. Là 12 tháng ạ.

+ 전화번호: số điện thoại

전화번호가 몇번입니까? Số điện thoại của bạn là số mấy?

전화번호는 공일육사구의 이삼오의 오팔삼입니다  số điện thoại của tôi là 01649-235-583

Chú ý khi đọc số điện thoại khoảng cách giữa các số được viết의 nhưng khi đọc thì đọc là에

+Số tầng, số phòng

Mấy: 몇

방이 어디입이까?Phòng của bạn ở đâu?

방이 몇층 몇호입니까? Phòng bạn là tầng mấy phòng số mấy?

제 방은 21층 2150호입니다.Phòng của tôi ở phòng số 2150 tầng 21.

Số đếm thuần Hàn:

Dùng chỉ giờ, tuổi  và đứng đằng sau các danh từ chỉ số đếm.

하나 : 1

둘 : 2

셋 : 3

넷 : 4

다섯: 5

여섯: 6

일곱: 7

여덟: 8

아홉: 9

열: 10

스물: 20

서른: 30

마흔: 40

쉰: 50

예순: 60

일흔: 70

여든: 80

아흔: 90

백: 100

Chú ý:các số 100 trở đi quay về dùng số hán hàn

Chú ý: các số 하나 (1), 둘 (2), 셋 (3), 넷 (4), 스물 (20)  khi kết hợp với các danh từ chỉ số đêm như 살 (tuổi), 시 ( giờ), 마리 (con vật), 사람/ 명 (người), 개 (cái), 병 (bình), 장 (trang)….thì các số đó bị chuyển thành한, 두, 세, 네, 스무.

하나 (1)

둘 (2)

셋 (3)

넷 (4)

스물 (20)

살 (tuổi)

스무

시 ( giờ)

마리 (con vật)

사람/명 (người)

개 (cái)

병 (bình)

대 (chiếc)

장 (trang)

권 (quyển)

+ Nói về giờ

mấy몇

phút 분

30분= 반( rưỡi)

지금 몇 시예요? Bây giờ là mấy giờ?

한시 삼십분입니다1h30 phút :

한시 반입니다 1 rưỡi

Chú ý: Trong tiếng hàn người ta thường nói giờ hàn phút hán (tức là giờ thì dùng số thuần hàn, phút thì dùng số hán hàn)

+ Nói về tuổi

Mấy몇

올해 몇 살입니까? Năm nay bạn bao nhiêu tuổi?

올해 스무 살입니다. Năm nay tôi 20 tuổi

Hy vọng qua bài viết của Thanh Giang Conincon các bạn đã biết cách phân biệt cách dùng chính xác 2 loại số đếm thuần hàn và hán hàn. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về ngôn ngữ tiếng Hàn hay muốn tìm hiểu chương trình du học Hàn Quốc thì có thể liên hệ trực tiếp đến Hotline của Thanh Giang qua số: 091.858.2233 để được tư vấn.

Thanh Giang Elearning : https://online.thanhgiang.com.vn

Memrise – Link: https://www.memrise.com/vi/

Korean Class 101 – Link: https://www.koreanclass101.com/

Talk to me in Korean – Link: https://talktomeinkorean.com/

KBS World Radio – Link: http://world.kbs.co.kr/service/index.htm?lang=v

Bảng Số Tiếng Hàn Và Cách Đọc / 2023

Chia sẻ kinh nghiệm

Bảng số tiếng Hàn và cách đọc

Các loại ngôn ngữ trên thế giới đều có bảng số và bảng chữ cái. Hàn Quốc nổi tiếng đa dạng về ngôn ngữ chính vì thế trong tiếng Hàn có bảng chữ cái với 40 kí tự và bảng số tiếng Hàn có 2 loại là số đếm thuần Hàn và số đếm Hán Hàn. >>> Các nguyên tắc phát âm trong tiếng Hàn >>> Hướng dẫn học bảng chữ cái tiếng Hàn (Hangul) >>> 7 bí kíp học tiếng Hàn siêu nhanh cho người mới bắt đầu  

 

1. Số đếm thuần Hàn

Bảng số

 

한나 (한): 1

 

둘 (두): 2

 

셋 (세): 3

 

넷 (네): 4

 

다섯: 5

 

여섯: 6

 

일곱: 7

 

여덟: 8

 

아홉: 9

 

열: 10

 

열한나 (열한): 11

 

스물 (스무): 20

 

서른: 30

 

마흔: 40

 

쉰: 50

 

여순: 60

 

일흔: 70

 

여든: 80

 

아흔: 90

 

백: 100

 

천: 1.000

 

만: 10.000

 

100,000 십만 

 

1,000,000 백만

 

100,000,000 억 

  Bảng số đếm thuần Hàn

Bảng số đếm thuần Hàn

Một số ví dụ

3 quả táo : 사과 세 개 (개 : cái, trái – dùng để đếm trái cây hoặc một số đồ vật như quần, áo…)

 

4 chai bia : 맥주 네 병 (맥주 : bia, 병 : chai)

 

5 quyển sách : 책 다섯 권 (책 : sách, 권 : cuốn, quyển)

 

2 con tem : 우표 두 장 (우표 : tem, 장 : tờ, tấm – dùng để đếm vé, hình, giấy….)

 

Số thứ tự : 

Thứ nhất : 첫째, Thứ nhì : 둘째, Thứ ba : 섯째, thứ tư : 넛째, thứ năm : 다섯째

Tuổi  : 

28 tuổi : 스무 여덟 살 (살 : tuổi)

Thời gian : 

5 giờ : 다섯 시 (시 : giờ)

3 tiếng : 세 시간 (시간 : tiếng đồng hồ, thời gian)

   

Cách dùng :

Dùng nói các loại số còn lại như ngày, tháng, năm, địa chỉ , số điện thoại , số phòng ,giá cả,… Số đếm Hán Hàn cho cảm giác nói về một số lượng đã được định sẵn hơn 

 

Bảng số

0: 영, 공

 

1: 일

 

2: 이

 

3: 삼

 

4: 사

 

5: 오

 

6: 육

 

7: 칠

 

8: 팔

 

9: 구

 

10: 십

 

11: 십일

 

20: 이십

 

100: 백

 

1.000: 천

 

10.000: 만

 

100,000 십만  

1,000,000 백만

 

100,000,000 억 

  Bảng số đếm Hán Hàn

Bảng số đếm Hán Hàn

Một số ví dụ:

 

Địa chỉ : Số 7 đường Nguyễn Trãi : 칠 번호 Nguyễn Trãi 거리

 

Số điện thoại : 0838312012 : 공팔삼팔삼일이공일이

 

Ngày : ngày 08 tháng 3 năm 2013 : 이천십삼년 삼월 팔일

 

Đếm tiền :  2,000 đồng : 이천 동  

Bật Mí Cách Học Từ Mới Tiếng Hàn Hán Hàn Dễ Thuộc. / 2023

Luyện viết từ mới tiếng Hàn Hán Hàn.

Để học thuộc từ mới tiếng Hàn nhanh và hiệu quả bạn cần luyện viết từ mới thật nhiều. Mỗi ngày cần đặt ra thời gian biểu luyện viết từ mới tiếng Hàn Hán Hàn: dành 15 luyện viết từ mới tiếng Hàn và 15 để ôn luyện lại những từ mới đã học. Luyện viết từ mới thường xuyên giúp bạn nhớ cách viết và thuộc từ mới nhanh hơn. Luyện viết từ mới mỗi ngày sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng viết bài, viết chữ tiếng Hàn nhanh và đẹp hơn. Bạn luôn nhớ văn ôn võ luyện, nếu bạn không luyện viết từ mới. Mà chỉ đọc từ và học cách phát âm từ mới thì học như vậy chỉ là học vẹt. Khiến bạn quên từ mới rất nhanh và không thể viết được từ mới.

Dùng từ điển Hàn Hán Hàn

Từ điển tiếng Hàn Hán Hàn là cẩm nang học từ mới tiếng Hàn, không thể thiếu của những người học tiếng Hàn Quốc. Để hiểu được hết nghĩa của từ mới tiếng Hàn Hán Hànbạn cần phải tra từ điển. Tra từ điển sẽ giúp bạn học từ mới nhanh, nhớ từ lâu. Cuốn từ điển giúp bạn tra cứu được tất cả các từ mới một cách dễ dàng và thuộc từ mới nhanh.

Bí quyết học từ mới tiếng Hàn Hán Hàn hiệu quả là dùng những tờ giấy ghi chú nhỏ. Dùng bút màu đỏ viết những từ mới Hàn Hán vào giấy và dán ở những nơi bạn thường xuyên sử dụng đến như: tủ lạnh, bàn học, màn hình máy tính, nơi để nước uống, gương soi… Khi bạn đến những nơi này những từ mới tiếng Hàn đó sẽ đập vào tầm quan sát. Khiến bạn phải nhìn và chú ý đến từ mới tiếng Hàn Hán Hàn, điều này sẽ giúp người học ghi nhớ từ nhanh hơn.

Lưu ý: Bạn chỉ nên viết 2-3 từ mới Hàn Hán vào giấy ghi nhớ và viết chữ cho thật to dễ nhìn. Không nên viết quá nhiều từ mới trong giấy ghi nhớ, viết quá nhiều từ. Sẽ làm bạn rối mắt, làm giảm khả năng tiếp nhận thông tin của thị giác và não bộ. như vậy sẽ khiến bạn lâu thuộc và ghi nhớ từ mới tiếng Hàn Hán Hàn.

​Một Số Ứng Dụng Học Tiếng Hàn Online Trên Iphone / 2023

Với sự phát triển chóng mặt của Internet như hiện nay thì việc học tiếng Hàn online không còn xa lạ với nhiều học viên học tiếng Hàn. Và cũng chính vì nhu cầu học online càng tăng thì càng có nhiều những ứng dụng và các phần mềm học tiếng Hàn được biên soạn để tương thích với nhiều loại máy tính và thiết bị, cũng như cung cấp thêm nhiều ứng dụng cho các hệ điều hành thông dụng nhất hiện nay như ANDROID, IOS.

Trên thực tế thì có rất nhiều lựa chọn để học tốt tiếng Hàn, học viên có thể chọn cách tự học hay theo học tại cáctrung tâm tiếng Hàn. Việc tự học là một thói quen tốt đẹp của người dân Việt Nam từ xưa đến nay. Và dù bạn có học bất kì ngôn ngữ nào và ngành nghề nào thì bạn cũng cần có tinh thần tự học, tự giác thì mới nhanh tiến bộ được. Và điều này lại càng quan trọng đối với việc học tiếng Hàn Quốc.

1. Let’s Learn Korean with KBS – ứng dụng học tiếng Hàn cùng với KBS.

Và như các bạn đã biết thì KBS WORLD là kênh truyền hình quốc tế của nhà đài truyền hình KBS nổi tiếng của Hàn Quốc, và không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kênh KBS WORLD trên các hệ thống truyền hình cap hay truyền hình số vệ tinh về chia sẻ các thông tin về Hàn Quốc, mà KBS WORLD còn rất nhiều các app bổ trợ để học tiếng Hàn, và đặc biệt phục vụ cho việc tìm hiểu văn hóa, con người Hàn Quốc. Và trong đó nổi bật là có ứng dụng Học tiếng Hàn Online trên các thiết bị di động và trong đó có Iphone.

Và ứng dụng học tiếng Hàn Let’s Learn Korean with KBS đã được chia sẻ miễn phí và các bạn chọn phần ngoại ngữ Tiếng Việt và bắt đầu theo dõi các bài học trực tiếp và các tình huống hội thoại trong cuộc sống như tại sân bay, mua sắm, ngân hàng, nhà hàng, khách sạn,…

Để học tiếng Hàn Online hiệu quả thì các bạn cũng đừng nên quên xem xét đến ứng dụng Học Tiếng Hàn Quốc. Ứng dụng này có các chức năng nổi bật như :

– Các bài giảng tiếng Hàn được chia theo nhiều cấp độ học như nhập môn, sơ cấp, trung cấp và cao cấp

– Các bài luyện đọc tiếng Hàn qua đó giúp bạn nâng cao kỹ năng đọc tiếng Hàn một cách hiệu quả

– Các bài học về ngữ pháp trong tiếng Hàn ở mức độ cơ bản và nâng cao

– Một điểm đặc biệt của chương trình này là các bạn có thể học tiếng Hàn qua các bài hát, video và thành ngữ tiếng Hàn

3. Sổ tay ngữ pháp cho ứng dụng học tiếng Hàn

4. Ứng dụng học tiếng Hàn: Korean Essentials

5. Ứng dụng học tiếng Hàn: Learn Korean

Đối với ứng dụng học tiếng Hàn Online trên Iphone “Learn Korean” này, thì gồm một tập hợp các từ vựng và cụm từ thông dụng dành cho người du lịch Hàn Quốc hay những người đang bắt đầu học tiếng Hàn. Và khi sử dụng app này bạn sẽ củng cố thêm nhiều kĩ năng nghe và nói tiếng Hàn đấy!

Tags: học tiếng hàn cơ bản tại nhà, học tiếng hàn nhập môn, học tiếng hàn miễn phí, học tiếng hàn online miễn phí, học tiếng Hàn online, học ngữ pháp tiếng Hàn, trung tâm tiếng Hàn​, học tiếng Hàn

Bạn đang đọc nội dung bài viết Số Thuần Hàn Và Số Hán Hàn / 2023 trên website Techcombanktower.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!