Đề Xuất 12/2022 # Quản Lý Người Tham Gia Cuộc Họp / 2023 # Top 19 Like | Techcombanktower.com

Đề Xuất 12/2022 # Quản Lý Người Tham Gia Cuộc Họp / 2023 # Top 19 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Quản Lý Người Tham Gia Cuộc Họp / 2023 mới nhất trên website Techcombanktower.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Là chủ nhà trong một cuộc họp, bạn có thể quản lý những người tham gia. Theo mặc định, bất kỳ người tham gia cuộc họp nào cũng có thể chia sẻ video, màn hình và âm thanh của họ. Nếu bạn muốn giới hạn người có thể chia sẻ màn hình, video và âm thanh của họ. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng nền tảng hội thảo trên web. Để so sánh đầy đủ các tùy chọn này, hãy xem So sánh hội thảo và hội thảo trên web.

Với các cuộc họp, máy chủ lưu trữ và đồng chủ nhà có thể kiểm soát các tính năng sau:

Người tham gia tắt tiếng

Yêu cầu người tham gia tắt tiếng

Dừng video của người tham gia

Yêu cầu người tham gia bắt đầu video của họ

Ngăn người tham gia chia sẻ màn hình

Đổi tên người tham gia

Giữ người tham gia tạm dừng nếu được bật

Chọn để chơi một chuông nhập hoặc thoát

Khóa cuộc họp để ngăn chặn bất kỳ ai mới tham gia

Đặt người tham gia trong phòng chờ hoặc kết nạp / xóa người tham gia khỏi phòng chờ (phòng chờ chỉ có thể được kích hoạt bởi chủ nhà)

Chỉ các máy chủ mới có quyền truy cập vào các tính năng này:

Cung cấp cho người tham gia khả năng ghi lại cục bộ 

Tạo máy chủ lưu trữ hoặc đồng chủ nhà

Cho phép phòng chờ

Điều kiện tham gia

Quyền của máy chủ trong cuộc họp hoặc quyền đồng chủ nhà ( do máy chủ lưu trữ )

Tham gia bằng Zoom desktop client, mobile app, hoặc web *

Một số tùy chọn có các điều kiện tiên quyết bổ sung và phải được bật trên cổng web hoặc yêu cầu một phiên bản Zoom cụ thể để có đầy đủ chức năng. Các tính năng này bao gồm cung cấp cho người tham gia khả năng ghi lại cục bộ , chỉ định người đồng tổ chức , giữ người tham gia và sử dụng phòng chờ .

* Kiểm soát hạn chế có sẵn khi tham gia bởi web.

Windows/ Mac

Quản lý người tham gia

Nhấp vào Manage Participants trong điều khiển máy chủ để hiển thị danh sách người tham gia:

Nhấp vào menu thả xuống nằm ở góc trên cùng bên trái để đóng danh sách người tham gia hoặc nhấp vào Pop Out để tách danh sách người tham gia khỏi cửa sổ cuộc họp:

Di chuột qua người tham gia và nhấp vào More cho các tùy chọn sau:

Chat: Mở cửa sổ trò chuyện để gửi tin nhắn trực tiếp đến tham luận viên.

Stop Video: Dừng luồng video của người tham gia để họ không thể bắt đầu video của họ. Nếu người tham gia chưa bắt đầu video của họ, bạn sẽ thấy tùy chọn Ask to Start Video

Make Host (chỉ khả dụng cho máy chủ): Chỉ định người tham dự là chủ nhà. Chỉ có thể có một máy chủ.

Make Co-Host (chỉ khả dụng cho chủ nhà): Chỉ định người tham dự là đồng chủ nhà. Bạn có thể có số lượng đồng chủ nhà không giới hạn.

Allow Record (chỉ khả dụng đối với máy chủ lưu trữ): Cho phép người tham dự bắt đầu hoặc dừng ghi âm cuộc họp cục bộ. Người tham dự không có quyền truy cập để bắt đầu ghi âm trên cloud.

Assign to type Closed Captio (chỉ khả dụng cho máy chủ lưu trữ): Chỉ định người tham dự nhập Closed Caption trong cuộc họp.

Rename: Thay đổi tên người tham dự được hiển thị cho những người tham gia khác.

Lưu ý :

Để thay đổi tên của chính bạn được hiển thị, hãy di chuột qua tên của bạn trong danh sách người tham gia và nhấp vào Rename. Thay đổi này chỉ áp dụng cho cuộc họp. Để thay đổi vĩnh viễn tên của bạn, xem Hồ sơ của tôi .

Put in Waiting Room: Đặt người tham dự trong phòng chờ ảo trong khi bạn chuẩn bị cho cuộc họp. Chủ nhà phải kích hoạt phòng chờ để tùy chọn này xuất hiện.

Put On Hold: Nếu phòng chờ không được bật, bạn sẽ thấy tùy chọn này để giữ người tham dự .

Remove: Loại bỏ một người tham gia khỏi cuộc họp. Họ sẽ không thể tham gia lại trừ khi bạn cho phép người tham gia và tham luận viên tham gia lại .

Bạn cũng sẽ có quyền truy cập để bật hoặc tắt các tùy chọn này ở cuối danh sách người tham gia:

Mute All / Unmute All: Tắt tiếng hoặc tắt tiếng tất cả những người tham gia cuộc họp.

Allow participants to unmute themselves: Người tham gia có thể tự bật tiếng nếu họ muốn nói chuyện với người khác trong cuộc họp.

Allow participants to rename themselves: Người tham gia có thể thay đổi tên hiển thị của họ được hiển thị thành người tham gia khác.

Play enter/exit Chime Phát âm thanh khi người tham gia tham gia và rời cuộc họp

Lock meeting: Không cho phép những người tham gia khác tham gia cuộc họp đang diễn ra.

Merge to meeting window: Hợp nhất danh sách người tham gia với cửa sổ cuộc họp chính. Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu bạn tách danh sách người tham gia khỏi cửa sổ cuộc họp chính.

Ngăn người tham gia chia sẻ màn hình

1. Trong điều khiển máy chủ, nhấp vào mũi tên bên cạnh Share Screen và nhấp Advanced Sharing Options.

2. Dưới Who can share? chọn Only Host

3. Đóng cửa sổ.

Linux

Quản lý người tham gia

Nhấp vào Manage Participants trong điều khiển máy chủ để hiển thị danh sách người tham gia.

Di chuột qua người tham gia và nhấp vào More cho các tùy chọn sau:

Make Host (chỉ khả dụng cho máy chủ): Chỉ định người tham dự là chủ nhà. Chỉ có thể có một máy chủ.

Make Co-Host: Chỉ định người tham dự là đồng chủ nhà. Không có giới hạn về số lượng đồng chủ nhà.

Allow Record (chỉ khả dụng đối với máy chủ lưu trữ): Cho phép người tham dự bắt đầu hoặc dừng ghi âm cuộc họp cục bộ . Người tham dự không có quyền truy cập để bắt đầu ghi âm trên cloud.

Assign to type Closed Caption (chỉ khả dụng cho máy chủ lưu trữ): Chỉ định người tham dự nhập Closed Caption trong cuộc họp.

Rename: Thay đổi tên người tham dự được hiển thị cho những người tham gia khác. Lưu ý : Để thay đổi tên của chính bạn được hiển thị, hãy di chuột qua tên của bạn trong danh sách người tham gia và nhấp vào Rename. Thay đổi này chỉ áp dụng cho cuộc họp. Để thay đổi vĩnh viễn tên của bạn, xem Hồ sơ của tôi .

Stop Video: Dừng luồng video của người tham gia để họ không thể bắt đầu video của họ. Nếu người tham gia chưa bắt đầu video của họ, bạn sẽ thấy tùy chọn Ask to Start Video

Put On Hold: Đặt người tham gia ở chế độ chờ, xóa họ khỏi hội nghị video và âm thanh. Tùy chọn cho phép máy chủ lưu trữ đặt người tham dự phải được bật trước khi bắt đầu cuộc họp. Xem Người tham dự trên Hold để biết chi tiết.

Remove: Loại bỏ một người tham gia khỏi cuộc họp. Họ sẽ không thể tham gia lại trừ khi bạn cho phép người tham gia và tham luận viên tham gia lại.

Bạn cũng sẽ có quyền truy cập để bật hoặc tắt các tùy chọn này ở cuối danh sách người tham gia:

Mute All / Unmute All: Tắt tiếng hoặc tắt tiếng tất cả những người tham gia cuộc họp.

Play enter/exit chime: Phát âm thanh khi người tham gia tham gia và rời khỏi cuộc họp

Lock meeting: Không cho phép những người tham gia khác tham gia cuộc họp đang diễn ra.

Ngăn người tham gia chia sẻ màn hình

1. Trong điều khiển máy chủ, nhấp vào mũi tên bên cạnh Màn hình chia sẻ và nhấp Advanced Sharing Options.

2. Dưới Who can share? chọn Only Host.

3. Đóng cửa sổ.

Web

Khi tham gia qua web, bạn sẽ có chức năng hạn chế trong việc quản lý người tham gia.

Trong điều khiển máy chủ, bấm Manage để hiển thị danh sách người tham gia.

Di chuột qua người tham gia và nhấp vào More cho các tùy chọn sau:

Stop Video: Dừng luồng video của người tham gia để họ không thể bắt đầu video của họ. Nếu người tham gia chưa bắt đầu video của họ, bạn sẽ thấy tùy chọn Ask to Start Video

Spotlight Video: Đặt người tham dự là diễn giả tích cực cho tất cả những người tham dự.

Rename: Thay đổi tên người tham dự được hiển thị cho những người tham gia khác.

Make Host (chỉ khả dụng cho máy chủ): Chỉ định người tham dự là chủ nhà. Chỉ có thể có một máy chủ.

Assign To Type Closed Caption (chỉ dành cho máy chủ): Gán người tham dự để gõ Closed Caption trong cuộc họp.

Remove: Loại bỏ một người tham gia khỏi cuộc họp. Họ sẽ không thể tham gia lại trừ khi bạn cho phép người tham gia và tham luận viên tham gia lại.

Bạn cũng sẽ có quyền truy cập để bật hoặc tắt các tùy chọn này ở cuối danh sách người tham gia:

Mute All / Unmute All: Tắt tiếng hoặc tắt tiếng tất cả những người tham gia cuộc họp.

Play enter/exit chime: Phát âm thanh khi người tham gia tham gia và rời khỏi cuộc họp

Lock meeting: Không cho phép những người tham gia khác tham gia cuộc họp đang diễn ra.

iOS

Nhấn Participants trong điều khiển máy chủ để hiển thị danh sách người tham gia.

Nhấn vào tên của người tham gia để quản lý một người tham gia cụ thể.

Mute Audio: Tắt tiếng âm thanh của người tham dự.

Make Host (chỉ khả dụng cho máy chủ): Chỉ định người tham dự là chủ nhà. Chỉ có thể có một máy chủ.

Allow Record (chỉ khả dụng đối với máy chủ lưu trữ): Cho phép người tham dự bắt đầu hoặc dừng ghi âm cuộc họp cục bộ . Người tham dự không có quyền truy cập để bắt đầu ghi âm trên đám mây .

Put in Waiting Room: Đặt người tham dự trong phòng chờ ảo trong khi bạn chuẩn bị cho cuộc họp. Chủ nhà phải kích hoạt phòng chờ để tùy chọn này xuất hiện. Tìm hiểu thêm .

Put On Hold: Nếu phòng chờ không được bật, bạn sẽ thấy tùy chọn này để giữ người tham dự .

Stop Video: Dừng luồng video của người tham gia để họ không thể bắt đầu video của họ. Nếu người tham gia chưa bắt đầu video của họ, bạn sẽ thấy tùy chọn Ask to Start Video

Make Co-Host: Chỉ định người tham dự là đồng chủ nhà. Không có giới hạn về số lượng đồng chủ nhà.

Rename: Thay đổi tên người tham dự được hiển thị cho những người tham gia khác. Lưu ý : Để thay đổi tên của chính bạn được hiển thị. Hãy nhấn vào tên của bạn trong danh sách người tham gia và nhấn Rename. Thay đổi này chỉ áp dụng cho cuộc họp. Để thay đổi vĩnh viễn tên của bạn, xem Hồ sơ của tôi .

Remove: Loại bỏ một người tham gia khỏi cuộc họp. Họ sẽ không thể tham gia lại trừ khi bạn cho phép người tham gia và tham luận viên tham gia lại.

Bạn có thể trò chuyện với những người tham gia. Mời người khác, tắt tiếng hoặc bật tiếng tất cả với các tùy chọn ở dưới cùng của cửa sổ.

Để khóa cuộc họp hoặc chia sẻ màn hình, tắt tiếng người tham gia khi vào. Phát chuông nhập / thoát hoặc đưa người tham dự vào phòng chờ khi vào. Nhấn More rồi cài đặt Advanced trong điều khiển máy chủ.

Điều này sẽ mở các tùy chọn bổ sung để quản lý người tham gia:

Lock meeting: Không cho phép những người tham gia khác tham gia cuộc họp đang diễn ra.

Lock Share: Ngăn người tham dự chia sẻ màn hình.

Mute on Entry: Tự động tắt tiếng người tham gia khi họ tham gia cuộc họp.

Play enter/exit Chime: Phát âm thanh khi người tham gia tham gia và rời cuộc họp

Put Attendee in Waiting Room on Entry: Đặt người tham dự vào phòng chờ ảo trong khi bạn chuẩn bị cho cuộc họp. Chủ nhà phải kích hoạt phòng chờ để tùy chọn này xuất hiện.

Allow Attendees to Chat with: Kiểm soát xem người tham dự có thể với những người tham dự khác hay chỉ người chủ nhà.

Android

Nhấn Participants trong điều khiển máy chủ để hiển thị danh sách người tham gia.

Nhấn vào tên của người tham gia để quản lý một người tham gia cụ thể.

Make Host (chỉ khả dụng cho máy chủ): Chỉ định người tham dự là chủ nhà. Chỉ có thể có một máy chủ.

Make Co-host (chỉ khả dụng cho chủ nhà): Chỉ định người tham dự là đồng chủ nhà. Không có giới hạn về số lượng đồng chủ nhà.

Stop Video: Dừng luồng video của người tham gia để họ không thể bắt đầu video của họ. Nếu người tham gia chưa bắt đầu video của họ, bạn sẽ thấy tùy chọn Ask to Start Video

Remove: Loại bỏ một người tham gia khỏi cuộc họp.

Allow Record (chỉ khả dụng đối với máy chủ lưu trữ): Cho phép người tham dự bắt đầu hoặc dừng

ghi âm

 cuộc họp cục bộ . Người tham dự không có quyền truy cập để bắt đầu 

ghi âm trên cloud

Put in Waiting Room: Đặt người tham dự trong phòng chờ ảo trong khi bạn chuẩn bị cho cuộc họp. Chủ nhà phải kích hoạt phòng chờ để tùy chọn này xuất hiện. 

Tìm hiểu thêm

 .

Put On Hold: Nếu phòng chờ không được bật, bạn sẽ thấy tùy chọn này để

giữ người tham dự

 .

Assign to type CC (chỉ có sẵn cho máy chủ lưu trữ): Chỉ định người tham dự để nhập

Chú thích Đóng

 trong cuộc họp.

Rename: Thay đổi tên người tham dự được hiển thị cho những người tham gia khác.

Lưu ý

: Để thay đổi tên của chính bạn được hiển thị, hãy nhấn vào tên của bạn trong danh sách người tham gia và nhấn Rename

. Thay đổi này chỉ áp dụng cho cuộc họp. Để thay đổi tên của bạn vĩnh viễn, xem 

Hồ sơ của tôi

Bạn có thể trò chuyện với những người tham gia, mời người khác, tắt tiếng hoặc bật tiếng tất cả với các tùy chọn ở dưới cùng của cửa sổ.

Nhấn More trong điều khiển máy chủ để mở các tùy chọn bổ sung để quản lý người tham gia:

Lock meeting: Không cho phép những người tham gia khác tham gia cuộc họp đang diễn ra.

Lock Share: Ngăn người tham dự chia sẻ màn hình.

Mute Upon Entry: Tự động tắt tiếng người tham gia khi họ tham gia cuộc họp.

Play Enter/Exit Chime: Phát âm thanh khi người tham gia tham gia và rời khỏi cuộc họp

Put Attendee In Waiting List: Đặt người tham dự vào phòng chờ ảo trong khi bạn chuẩn bị cho cuộc họp. Chủ nhà phải kích hoạt phòng chờ để tùy chọn này xuất hiện.

Allow Attendees Chat To: Kiểm soát xem người tham dự có thể với những người tham dự khác hay chỉ người chủ nhà.

Phát Biểu Trong Cuộc Họp / 2023

Tuy nhiên, sau cuộc họp thì sao? Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Nào là: “Tôi không hài lòng với cách xử lý của kế toán trưởng” hoặc “Sao mà ép nhân viên quá thế!” và “Trưởng phòng của mình chẳng biết thương nhân viên gì cả “

Hàng loạt câu nói không hay mà lẽ ra, nếu mạnh dạn, thẳng thắn, bạn có thể phát biểu một cách “danh chính ngôn thuận” và biết đâu, sếp có thể giải quyết ổn thỏa.

8 cách giúp bạn tự tin đưa ra ý kiến của mình

Xác định mình sẽ trình bày ý kiến trong cuộc họp, bạn cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng:

Vấn đề bạn nói có thật sự cần thiết không? Nó có phải là điều mà đại đa số đồng nghiệp đang bức xúc không? Nếu nói ra sẽ có lợi/hại gì cho công việc và công ty ?

Lập ra một dàn ý khái quát, bạn sẽ trình bày bước nào trước, bước nào sau.

Nếu đó là việc có tính cạnh tranh, bạn cần nắm rõ một số chứng cứ chắc chắn rằng ý kiến của mình là đúng.

Đừng quên chuẩn bị một bộ cánh thật nghiêm túc để hình ảnh của bạn đẹp hơn, lời nói có giá trị hơn. Trong cuộc họp, sau khi sếp hỏi: “Có ai có ý kiến gì không?”, bạn hãy mạnh dạn hít thở thật sâu và bắt đầu.

Nhớ giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Chắc chắn, bạn sẽ “đụng độ” một vài câu hỏi chất vấn hoặc tranh cãi Nếu run, bạn sẽ thất bại và ngồi xuống với cảm giác xấu hổ.

Đứng thẳng và nói năng thât rõ ràng. Bạn không việc gì phải ấp úng, gãi đầu hay nói nhát gừng.

Cố không đưa mình vào thế bí. Nếu ai đó “vào cuộc”, phản bác lại ý kiến của bạn, đừng bao giờ nóng nảy cãi tay đôi. Bạn cứ nghe họ và nói: “Tất nhiên anh, chị có lý, nhưng theo chính kiến riêng của tôi ” Sau đó, cứ tiếp tục trình bày câu chuyện của mình trước mọi người.

Không nói rông dài. Tâm lý chung mọi người rất dễ căng thẳng trong cuộc họp, đa số muốn “kết thúc sớm”. Bạn sẽ trở nên “lố bịch” nếu kéo lê vấn đề.

Bạn nhận được gì sau cuộc họp

Vấn đề khúc mắc sẽ được sếp giải quyết nếu thấy hợp lý.

Mọi người sẽ cảm thấy tôn trọng bạn hơn vì sự thẳng thắn.

Sếp sẽ đánh giá rất cao về bạn. Thông thường, những người mạnh dạn như thế là những ứng cử viên sáng giá cho các vị trí chủ chốt trong công ty.

Cách Tham Gia Chương Trình Người Vẽ Ước Mơ / 2023

Mục đích chương trình “Người Vẽ Ước Mơ”

“Người Vẽ Ước Mơ” là một show giải trí tổng hợp, vừa có tính chất giải trí vui nhộn vừa mang giá trị nhân văn sâu sắc. Những nghệ sĩ tham gia sẽ là người trực tiếp mang đến cho những hoàn cảnh khó khăn bất hạnh nhưng có ý chí vươn lên trong cuộc sống, những giá trị mang ý nghĩa tinh thần lẫn vật chất thực tế, bằng những thử thách, trải nghiệm và công việc mà nghệ sĩ chưa từng làm để đổi lấy những món quà dành cho những hoàn cảnh đó.

Cụ thể hơn, đây là chương trình từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, giúp các em được đến trường, nhà xập xệ được sửa sang tươm tất, có thêm nghề mưu sinh,… trang trải cuộc sống. Từ đó truyền đi ngọn lửa yêu thương trong cộng đồng người Việt.

Đối tượng được chương trình “Người Vẽ Ước Mơ” hướng đến

Những ai thắc mắc về cách đăng ký chương trình “Người Vẽ Ước Mơ” chắc hẳn sẽ tiếc nuối vô cùng bởi vì chương trình này không có quy định về đăng ký tham gia. Bởi vì chương trình sẽ khoanh vùng lại từng khu vực và liên hệ với địa phương được khoanh vùng để tìm ra một vài gia đình khó khăn nhất. Sau đó sẽ tiến hành đến xác minh và tìm hiểu về câu chuyện cuộc đời khốn khó của họ. Mục tiêu hướng đến của chương trình này chính là những gia đình phụ nữ đơn thân, trẻ em mồ côi, không được đến đường,… Vì vậy chương trình không có bất kỳ thông báo nào về cách tham gia chương trình “Người Vẽ Ước Mơ”.

Thời lượng chương trình “Người Vẽ Ước Mơ”

Chương trình “Người Vẽ Ước Mơ” sẽ được phát định kỳ 1 tuần 1 lần ở khung giờ 16h30 trên kênh Todaytv và 20h00 trên kênh Youtv. Mỗi tập của chương trình sẽ có thời lượng là 30 phút và sẽ phát sóng liên tục 48 tập cho mỗi mùa. Chương trình dự kiến sẽ được phát sóng 2 mùa trong năm 2020.

Chương trình “Người Vẽ Ước Mơ” cồm có 2 nghệ sĩ làm MC xuyên suốt chương trình là Hứa Minh Đạt – Lâm Vỹ Dạ. Mỗi tập phát sóng sẽ có thêm sự tham gia của 1 đến 2 nghệ sĩ khách mời nổi tiếng như: Huỳnh Lập, Mạc Văn Khoa, Hồ Việt Trung, Jang mi, Châu Đăng Khoa,…

Chương trình “Người Vẽ Ước Mơ”

Trong mỗi tập phát sóng, “Người Vẽ Ước Mơ” sẽ có bố cục gồm 5 phần:

– Phần 1: Giới thiệu hoàn cảnh nhân vật – Nhân vật là những hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

– Phần 2: Nghệ sĩ khách mời sẽ được gặp gỡ để hiểu rõ về hoàn cảnh của nhân vật. Sau khi nghệ sĩ biết được hoàn cảnh sẽ nói lên suy nghĩ và muốn làm gì để giúp cho những hoàn cảnh đó.

– Phần 3: Thực hiện những nhiệm vụ hoặc thử thách do ban tổ chức giao cho để đổi lấy hiện kim. Nghệ sĩ khách mời sẽ được trải nghiệm sống 1 ngày và sinh hoạt trong chính nơi ở của nhân vật có hoàn cảnh khó khăn để thấu hiểu. Những giá trị hiện kim mà những nghệ sĩ khách mời có được sau những thử thách sẽ được tổng kết và được tặng cho nhân vật có hoàn cảnh khó khăn.

– Phần 4: Nghệ sĩ khách mời sẽ nêu cảm nghĩ sau 1 ngày được trải nghiệm cuộc sống và sinh hoạt trong chính nơi ở của nhân vật có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng hành cùng chương trình “Người Vẽ Ước Mơ”, mỗi dịch vụ bạn sử dụng tại chúng tôi sẽ góp phần nhỏ mang đến giá trị cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Mời Quý Khán giả đón xem Chương trình lúc 16h30 và 20h tối Thứ 7 hàng tuần trên TodayTV & Youtv!

SeoulSpa.Vn – Đồng hành cùng chương trình “Người Vẽ Ước Mơ”!

Mẫu Biên Bản Mới Nhất Dùng Cho Mọi Cuộc Họp / 2023

Biên bản cuộc họp là văn bản cần thiết để ghi lại nội dung, diễn biến cuộc họp với mục đích lưu trữ và minh chứng cho các vấn đề được nêu ra và nhất trí trong cuộc họp.

Biên bản cuộc họp là gì?

Biên bản cuộc họp là loại văn bản quan trọng ghi lại những gì đã diễn ra trong cuộc họp, bao gồm rất nhiều thông tin, ý kiến khác nhau từ những người tham gia.

Trong mỗi cuộc họp, thư ký (người ghi biên bản) có trách nhiệm điểm danh số người tham gia và vắng mặt, đồng thời ghi lại toàn bộ thông tin quan trọng theo diễn biến của cuộc họp.

Vai trò của biên bản cuộc họp

Biên bản cuộc họp ghi chép những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra trong cuộc họp. Đây được xem như một loại tài liệu lịch sử, không có hiệu lực pháp lý nhưng lại là căn cứ minh chứng các sự kiện thực tế đã xảy ra.

Ở một khía cạnh khác, biên bản cuộc họp như lời nhắc nhở của các cá nhân, đơn vị đã ký xác nhận trong biên bản và chuyển các cam kết của họ vào danh sách công việc phải thực hiện.

Yêu cầu khi viết biên bản cuộc họp

– Chuẩn bị sẵn mẫu biên bản

Không phải ai cũng có khả năng nắm bắt thông tin một cách nhanh nhạy để có thể ghi chép toàn bộ nội dung cuộc họp, chính vì vậy, việc chuẩn bị chu đáo một mẫu biên bản theo quy định và yêu cầu của đơn vị là cần thiết.

Dù là cuộc họp nào thì biên bản cũng nhất thiết phải có một số nội dung cơ bản:

+ Thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp;

+ Thành phần tham gia

+ Nội dung cuộc họp

+ Kết luận cuộc họp.

Người ghi biên bản phải là người có tốc độ tốc ký nhanh và đầy đủ các thông tin quan trọng. Hơn hết, nên chuẩn bị sổ ghi chép hoặc máy tính để có thể lưu lại các thông tin trong trường hợp không thể sử dụng máy ghi âm.

Luôn đảm bảo nội dung biên bản có được những thông tin quan trọng và đúng yêu cầu.

– Nội dung biên bản phải có trọng tâm

Bên cạnh việc ghi chép một cách đầy đủ các nội dung của cuộc họp, để những người không tham dự cuộc họp có thể hiểu được vấn đề, người ghi biên bản phải thể hiện được trọng tâm của cuộc họp, tránh trình bày dài dòng, lan man những nội dung không cần thiết.

Đồng thời, để có độ tin cậy cao, biên bản phải được đọc cho mọi người có mặt cùng nghe, sửa chữa nếu chưa đúng và tự giác ký vào biên bản để cùng chịu trách nhiệm.

Mẫu Biên bản cuộc họp

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/23/Mau_Bien_ban_cuoc_hop_0504164828_2311152014.doc

Hôm nay, vào lúc ……. giờ …… ngày ….. tháng ….. năm …..

Tại (2) ……………………………………………………………………………..

Diễn ra cuộc họp với nội dung (3) ……………………………………………..

1. Chủ trì (4): Ông/Bà ………………………… Chức vụ: …………………..

2. Thư ký (5): Ông/Bà ………………………… Chức vụ: ……………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

– Tổng số phiếu: …………. Phiếu

– Số phiếu tán thành: ……… phiếu, chiếm …… %

– Số phiếu không tán thành: ………… phiếu, chiếm …… %

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Cuộc họp kết thúc vào lúc ….. giờ ….. ngày …. tháng ….. năm ……, nội dung cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Hướng dẫn ghi Biên bản cuộc họp

(1) (3) Chủ đề, tiêu điểm chính của cuộc họp

Ví dụ: Bình xét thi đua khen thưởng năm 2018, Giao ban tháng 3/2019,…

(2) Bộ phận, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức cuộc họp.

(4) Người chủ trì: Người đưa ra các vấn đề chính, hướng xử lý hoặc tổng hợp các ý kiến để giải quết vấn đề.

(5) Thư ký: Người đảm nhiệm công việc điểm danh các thành phần tham gia và ghi chép các thông tin trong cuộc họp, lập biên bản họp.

(8) Kết luận cuộc họp: Người chủ trì cuộc họp căn cứ các nội dung đã được trao đổi và thống nhất thông qua biểu quyết (nếu có) để đưa ra quyết định.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Quản Lý Người Tham Gia Cuộc Họp / 2023 trên website Techcombanktower.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!