Đề Xuất 1/2023 # Kinh Nghiệm Làm Kế Toán Thuế Cho Các Bạn Kế Toán Sắp Đi Làm # Top 3 Like | Techcombanktower.com

Đề Xuất 1/2023 # Kinh Nghiệm Làm Kế Toán Thuế Cho Các Bạn Kế Toán Sắp Đi Làm # Top 3 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Kinh Nghiệm Làm Kế Toán Thuế Cho Các Bạn Kế Toán Sắp Đi Làm mới nhất trên website Techcombanktower.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

KINH NGHIỆM LÀM KẾ TOÁN THUẾ

(Học kế toán thực tế)

1. Khi mua hàng :

– Không nhận hoá đơn tại nơi xuất hàng mà nhận hoá đơn do người bán đem đến (dễ bị nhận hoá đơn giả). Khi xuất hàng : – Không xuất hoá đơn GTGT đối với Hàng hóa Xuất khẩu , – Không xuất hoá đơn đối với doanh thu hàng uỷ thác xuất khẩu. – Không lót giấy carbon giữa các liên. – Thiếu chữ ký người mua trên hoá đơn. – Không ghi thuế suất thuế GTGT . Báo cáo sử dụng hoá đơn : Không lập báo cáo sử dụng hoá đơn theo định kỳ.( Tháng , Quý , Năm ) Các bảng kê hoá đơn bán ra , mua vào : – Ghi không đầy đủ cột mục theo qui định. – Cột ngày chứng từ ghi không theo đúng định dạng 30/01/2002 (ghi sai là 01/30/2002 hoặc 30-Jan-02, 2002-01-30 v.v…) – Trong bảng kê HHDV bán ra không ghi đúng thứ tự số hoá đơn đã sử dụng, không kê hoá đơn đã huỹ vào bảng kê, đồng thời cũng dễ bị kê khai trùng nhiều lần cho cùng một hoá đơn. – Không lập bảng kê riêng đối với hàng hoá bán ra không chịu thuế GTGT (như hàng đại lý bán đúng giá) – Trong bảng kê hoá đơn mua vào không lập bảng kê riêng đối với những hàng hoá dịch vụ phục vụ cho sản xuất, hàng không chịu thuế GTGT.

2. Đối với kê khai thuế :

Kê khai thuế GTGT hàng tháng

– Thiếu chỉ tiêu 5 (dòng thuế GTGT được khấu trừ) – Nhầm lẫn giữa các dòng làm sai lệch nội dung của tờ khai. – Nhân viên kế toán làm cho nhiều công ty khác nhau, khi lập tờ khai bằng máy tính quên thay đổi mã số thuế, tên công ty, địa chỉ …. của công ty. – Gộp doanh thu và thuế đầu ra của nhiều thuế suất ghi chung vào một dòng – Không tính gộp cả doanh thu của HHDV không chịu thuế GTGT vào chỉ tiêu 1. – Cấn trừ số thuế phát sinh âm kỳ này với nợ thuế GTGT chưa nộp của kỳ trước. – Tính vào số thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá nhập khẩu theo thông báo của Hải Quan, trong khi chưa nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu đó. – Kê khai khấu trừ 3% đối với hàng hoá không thuộc diện chịu thuế GTGT, hoặc hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB nhưng mua về không phải để bán ra. – Không tách riêng bảng kê Hàng hóa DV mua vào có hóa đơn bán hàng được khấu trừ tỷ lệ 3% . Kê khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng đã chặn trừ tại nguồn : – Hàng tháng đã chặn trừ thuế thu nhập của người lao động nhưng chiếm dụng không kê khai và nộp vào ngân sách kịp thời đúng theo qui định của pháp lệnh thuế thu nhập. – Những đơn vị có nộp thuế TNCN của người nước ngoài, không lập riêng tờ khai hoặc đã kê khai lẫn lộn giữa người VN với người nước ngoài. Kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp hàng năm : – Không chủ động kê khai đúng thời gian theo qui định của Luật thuế, bị cơ quan thuế nhắc nhở, xử phạt hành chánh. – Đơn vị tính : Nội dung số liệu không tương ứng với đơn vị tính đã ghi bên trên biểu mẫu. – Không ghi đầy đủ các khoản chi phí theo đúng mẫu qui định.

3. Đối với quyết toán thuế GTGT năm

– Dòng thuế phải nộp ghi tổng số thuế đầu ra, và dòng thuế đã nộp ghi tổng thuế GTGT đầu vào. Dòng thuế đã nộp năm quyết toán : Ghi sai là số đã nộp cho năm báo cáo (bao gồm cả thuế đã nộp vào tháng 1 năm sau nộp cho tháng 12 năm trước). Đúng ra là số đã thực nộp trong năm báo cáo (bao gồm những chứng từ nộp từ ngày 1/1 đến 31/12 của năm báo cáo, không phân biệt nộp cho năm báo cáo hay truy nộp cho các năm trước).

4. Đối với nộp thuế :

– Không thiết lập đầy đủ hồ sơ về tài sản cố định, mua sắm TSCĐ không có hoá đơn hợp lệ. – Thiếu bảng đăng ký tiền lương; hạch toán chi phí tiền lương nhưng thiếu hợp đồng lao động; bảng lương không có người ký nhận. – Thiếu bảng kê hồ sơ quyết toán thuế (liệt kê danh sách hồ sơ đính kèm theo nhằm tránh thất lạc). – Doanh nghiệp được thụ hưởng chế độ miễn giảm do ưu đãi đầu tư nhưng quên hoặc không biết cách hạch toán và báo cáo quyết toán với cơ quan thuế; hoặc chờ cơ quan thuế đến kiểm tra để xác định số thuế được miễn giảm.

6. Đối với hạch toán kế toán:

  – Ngay sau khi lập đề nghị hoàn thuế GTGT, doanh nghiệp đã không hạch toán làm giảm số dư nợ, không hạch toán đồng thời vào tài khoản phải thu phải trã, mà vẫn để số thuế nầy được tiếp tục khấu trừ cho kỳ sau. – Ngay sau khi nhận được quyết định xử lý, xử phạt… của cơ quan thuế, doanh nghiệp không thực hiện hạch toán ngay vào sổ sách kế toán hiện hành, làm số dư các tài khoản thanh toán với ngân sách khác biệt với số liệu của cơ quan thuế. – Sổ sách kế toán áp dụng máy vi tính : Định kỳ hàng tháng không in ra toàn bộ sổ sách phát sinh; sổ đã in ra không có số trang, không có giám đốc và kế toán trưởng ký; không tự đóng dấu giáp lai.

7. Đối với đăng ký thuế:

– Thay đổi kế toán trưởng, địa chỉ kinh doanh , tài khoản và ngân hàng , điện thoại, fax, e-mail…. không đăng ký với cơ quan thuế. Hoàn thuế GTGT Hồ sơ chứng minh hàng xuất khẩu : – Không thuyết minh sự sai biệt giữa hoá đơn và tờ khai Hải quan; giữa hoá đơn và chứng từ thanh toán. – Thiếu chứng từ thanh toán hợp pháp đối với hàng xuất khẩu . – Không có xác nhận của Hải quan tại ô 47 của tờ khai Hải quan . Văn thư đề nghị hoàn thuế (mẫu 10/GTGT) không xác định mình thuộc đối tượng cụ thể nào được hoàn thuế (xuất khẩu hay âm luỹ kế 3 tháng v.v…). Bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đề nghị hoàn không khớp với số thuế GTGT đã kê khai hàng tháng (phải điều chỉnh lại số liệu đã kê khai nhầm trước khi lập hồ sơ hoàn thuế). Phó giám đốc hoặc người được uỷ quyền ký tên vào văn thư đề nghị hoàn thuế GTGT không được xem là hợp lệ. Tài khoản đề nghị chuyển số tiền thuế GTGT được hoàn không đúng với số hiệu tài khoản và tên ngân hàng đã đăng ký thuế.

 MỜI BẠN XEM THÊM KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH

” Hướng dẫn kê khai thuế, sổ sách và lập báo cáo tài chính, học trên pm misa, exel, học trên chứng từ thực tế”

* Vui lòng liên hệ và đăng ký ghi danh:

– Hotline: 0918 867 446

– Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Kinh Nghiệm Học Làm Kế Toán Bán Hàng Từ Các Kế Toán Giỏi

Học thực hành kế toán bán hàng

Muốn học làm kế toán bán hàng thì bạn cần có hiểu biết về hóa đơn chừng từ, có kỹ năng tin học văn phòng tốt, đặc biệt là Excel để thực hiện tính toán trong các doanh nghiệp chưa sử dụng phần mềm quản lý bán hàng. Cần biết thành thạo Word để lập hợp đồng mua bán cho doanh nghiệp nếu cần.

Mô tả công việc của kế toán bán hàng

Mỗi doanh nghiệp sẽ có những yêu cầu riêng đối với vị trí kế toán bán hàng nhưng công việc của một kế toán bán hàng nhìn chung vẫn có những điểm chi tiết như sau:

-Ghi chép tất cả những nghiệp vụ lên quan đến hóa đơn bán hàng: từ lúc nhận được đơn đặt hàng, kiểm tra hàng hóa và thông tin khách hàng để lập hợp đồng mua bán đến khi xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu bán hàng cho doanh nghiệp;

– Phản ánh chi tiết các loại sổ sách: doanh thu chi tiết theo nhu cầu quản lý (khách hàng, lô hàng, thời gian, địa điểm,…); thuế GTGT phải nộp, ghi sổ chi tiết hàng hoá, thành phẩm xuất bán,…

– Định kỳ làm báo cáo doanh thu bán hàng theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Công việc cụ thể của người làm kế toán bán hàng

Công việc hàng ngày

– Thường xuyên cập nhật, ghi chép phản ánh kịp thời các thông tin giao nhận hàng hóa trong ngày: kiểm tra số lượng thực và đơn giá của từng sản phẩm xuất bán, lập và gửi hóa đơn cho khách hàng;

– Cuối ngày vào bảng kê chi tiết các hoá đơn bán hàng và tính tổng giá trị hàng đã bán, thuế GTGT (nếu có) trong ngày;

– Thực hiện việc đối chiếu với thủ kho về số lượng xuất, tồn vào cuối ngày;

– Quản lý hợp đồng giao dịch với khách hàng, xử lý kịp thời các phát sinh;

– Hỗ trợ công việc cho kế toán tổng hợp và kế toán trưởng.

Công việc hàng tháng

– Tính toán và phản ánh chính xác tổng giá thực tế của hàng đã bán ra bao gồm cả doanh thu bán hàng, thuế giá trị gia tăng đầu ra của từng nhóm hàng, từng hoá đơn khách hàng, từng đơn vị trực thuộc (theo các cửa hàng, quầy hàng, đại lý, chi nhánh,…);

– Xác định chính xác giá mua thực tế của lượng hàng đã tiêu thụ đồng thời phân bổ phí thu mua cho hàng đã tiêu thụ nhằm xác định hiệu quả bán hàng.

– Kiểm tra, đôn đốc tình hình thu hồi và quản lý tiền hàng, quản lý nợ của khách hàng, theo dõi chi tiết theo từng khách hàng, số tiền của lô hàng mà khách hàng nợ, tình hình trả nợ và hạn mức tín dụng,…

Công việc cuối kỳ kế toán

– Tập hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời các khoản chi phí bán hàng thực tế phát sinh hợp lý hợp lệ để phục vụ cho việc bán hàng;

– Kết chuyển (hay phân bổ) chi phí bán hàng cho hàng tiêu thụ làm căn cứ để xác đinh kết quả kinh doanh;

– Cung cấp thông tin cần thiết về tình hình bán hàng, phục vụ cho việc chỉ đạo và điều hành kinh doanh của doanh nghiệp. Thông tin cung cấp được dựa trên nhu cầu của người sử dụng;

Yêu cầu của người học làm kế toán bán hàng

– Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận;

– Nhanh nhẹn, khéo léo và nhiệt tình để giao tiếp với khách hàng khi cần;

– Tuân thủ các chuẩn mực kế toán, không có ý định tư lợi cho bản thân;

– Luôn phấn đấu nâng cao năng lực bản thân để thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.

Đây là những kinh nghiệm Kế toán bán hàng rất giá trị của các anh chị kế toán trưởng hiện đang làm việc tại các tổ chức lớn, uy tín và đang tham gia giảng dạy tại lớp học kế toán thực hành Lê Ánh. Nếu như bạn muốn theo học kế toán thì có thể liên hệ

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Cách Làm Kế Toán Thuế Và Các Công Việc Phải Làm

Kế toán là một nghề mơ ước của rất nhiều bạn học sinh, sinh viên. Hiện nay rất nhiều người đang theo học ngành này để học cách làm kế toán thuế. Ước mơ là như vậy nhưng các bạn đã biết được công việc của một người kế toán thuế cần làm là gì chưa. Hãy đọc bài viết của chúng tôi để biết thêm về điều này.

Các công việc và cách làm kế toán thuế

Công việc của một người kế toán thuế là là rất nhiều được chia làm nhiều mốc thời gian khác nhau như: công việc hàng ngày, công việc hàng tháng, công việc hàng quý và công việc hàng năm. Mỗi mốc công việc thì người kế toán phải làm một việc khác nhau.

Học cách làm kế toán thuế thì cần biết việc mỗi ngày mà một người kế toán cần phải làm là thực hiện thu thập và xử lý các loại hóa đơn chứng từ phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp trong ngày hôm đó cũng như tiến hành hạch toán các chứng từ khác nhau như:

– Hạch toán hóa đơn đầu ra, đầu vào: Từ đó các kế toán thuế có thể theo dõi được số lượng hàng nhập – xuất, hàng tồn kho để xây dựng kế hoạch nhập hay sản xuất hàng kịp thời cũng như hạch toán phân bổ và trích khấu hao chi phí sản xuất. Ngoài ra, các hóa đơn đầu vào, đầu ra còn giúp kế toán thuế theo dõi được công nợ của khách hàng và nhà cung cấp, tiến hành trả và thu hồi công nợ đúng hạn.

– Nộp các khoản thuế phát sinh kịp thời để tránh tình trạng nộp phạt do nộp chậm.

– Hạch toán quỹ dựa trên các phiếu thu – chi và giấy tờ nộp tiền vào ngân sách Nhà nước.

– Kiểm tra hóa đơn và điều chỉnh các hóa đơn GTGT khi hóa đơn có sai lệch.

– Sắp xếp và lưu giữ các chứng từ, hóa đơn.

– Kê khai thuế GTGT với các doanh nghiệp có doanh thu từ 50 tỷ trở lên

– Kê khai thuế TNDN đối với các doanh nghiệp phát sinh số thuế TNDN từ 50 triệu trở lên

– Phân bổ các công cụ, dụng cụ và thực hiện trích khấu hao tài sản cố định

– Kiểm tra định kỳ các hồ sơ của nhân viên, tiến hành làm HĐLĐ và đăng ký mã số thuế cho nhân viên

– Kiểm tra bảng chỉ tiêu để tiến hành cân đối công việc, tránh dồn việc

Sau mỗi một quý tức là một năm người kế toán cần làm điều này 4 lần. Công việc mà cách làm kế toán thuế cần thực hiện đó là:

– Tiến hành lập tờ khai thuế GTGT nếu doanh nghiệp thuộc diện mới thành lập hoặc có doanh thu dưới 50 tỷ đồng

– Tiến hành lập tờ khai thuế TNCN cho các doanh nghiệp có phát sịnh thuế TNCN dưới 50 triệu đồng

– Báo cáo tình trạng sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

Trong một năm công việc của một người kế toán thuế cần làm thường được chia ra làm 2 giai đoạn là đầu năm và cuối năm. Với mỗi giai đoạn khác nhau cần phải làm và thực hiện một mục đích khác nhau.

Vào tháng 1 đầu năm, tức từ ngày 01/01 – 31/01, các tài chính kế toán của doanh nghiệp cần hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế môn bài. Trong trường hợp, trong năm doanh nghiệp thay đổi mức vốn điều lệ dẫn đến thay đổi bậc thuế môn bài thì các kế toán thuế cần phải tiến hành làm lại tờ khai thuế môn bài cho năm sau và nộp trước 31/12 của năm đó.

Cuối năm chính là thời điểm các kế toán thuế bận rộn nhất vì đây là thời điểm quan trọng để hoàn thành bộ báo cáo tài chính.

– Để hoàn thành được bộ báo cáo tài chính, kế toán thuế phải kiểm tra, rà soát lại các vấn đề còn tồn đọng, chưa được giải quyết trong năm. Kiểm tra các số liệu qua các bản báo cáo theo từng tháng, từng quý xem đã khớp số liệu chưa. Nếu chưa cần tìm chỗ sai mà tìm cách khắc phục.

– Cần nộp báo cáo tài chính của năm trong vòng 90 ngày của năm tiếp theo.

– Tiến hành in toàn bộ các sổ sách để lưu trữ phục vụ cho công việc quyết toán thuế về sau. Các sổ sách cần in bao gồm:

+ Sổ cái các tài khoản

+ Sổ chi tiết các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng

+ Các bảng biểu chi tiết

+ Các phiếu thu, phiếu chi đi kèm hóa đơn

+ Phiếu nhập kho, xuất kho…

Đó là công việc của một người kế toán thuế cần phải làm. Liệu qua đây bạn có thể học được cách làm kế toán thuế chưa. Nói thì đơn giản như vậy thôi nhưng tôi tin rằng chắc chắn bạn chưa thể làm được một kế toán thuế đâu. Nếu công ty của bạn đang cần tìm kế toán thuế để làm việc.Chúng tôi khuyên bạn rằng nên sử dụng dịch vụ của CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THUẾ- KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN PHẠM VÀ CỘNG SỰ, chúng tôi sẽ giúp bạn làm các bản báo cáo chính xác nhất. Mọi thông tin bạn có thể liên hệ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THUẾ- KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN PHẠM VÀ CỘNG SỰ Điện thoại: 0902483186 Email: taxserviceshn247@gmail.com

Hướng Dẫn Quy Trình Làm Kế Toán Thuế Chi Tiết Cho Các Doanh Nghiệp

Kế toán thuế trong doanh nghiệp nên và bắt buộc phải lập ra một quy trình làm kế toán thuế cho doanh nghiệp và cho chính mình để đảm bảo chất lượng công việc.

Công việc vào đầu năm, công việc hàng tháng, hàng ngày, hàng quý và cuối năm của kế toán thuế là gì? Quy trình làm kế toán thuế có điểm gì khác đối với với quy trình làm kế toán chung mà kế toán thuế trong một doanh nghiệp lại là vị trí quan trọng mà không phải ai cũng có khả năng đảm đương?

Đây không chỉ là thắc mắc của nhiều bạn kế toán mới bắt đầu đi làm mà còn là vấn đề băn khoăn của nhiều nhà quản lý doanh nghiệp.

1. Yêu cầu chung cho các kế toán thuế

– Nắm rõ bản chất của từng loại thuế và cập nhật những chinh sách – luật thuế mới nhất;

– Liệt kê được các loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp từ lúc thành lập đến khi đi vào hoạt động;

– Soát xét các loại thuế đã nộp và còn chưa nộp để tránh cho doanh nghiệp bị phạt thuế; học kế toán thực tế ở đâu hà nội

– Nắm rõ lịch nộp các loại thuế và các loại báo cáo thuế cho doanh nghiệp;

– Nếu là kế toán thuế mới cho doanh nghiệp, phải kiểm tra lại công việc của kế toán thuế trước đây đã làm.

2. Công việc đầu năm của kế toán thuế

      a. Kê khai và nộp tiền thuế môn bài đầu năm

– Liệt kê các khoản phải nộp thuế môn bài;

– Chuẩn bị tiền để nộp thuế môn bài;

– Hạn nộp tiền thuế môn bài là ngày 31/1 hàng năm.

      b. Nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN tháng 12 hoặc quý IV

– Tập hợp các khoản thuế GTGT đầu ra và đầy vào và danh sách nhân viên phải nộp thuế TNCN;

– Nếu kê khai theo tháng thì hạn nộp là 20/1;

– Nếu kê khai theo quý thì hạn nộp là 30/1.

      c. Nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý IV của năm trước

      d. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV của năm trước

– Hạn nộp là 30/1.

3. Công việc hàng ngày của kế toán thuế

      a. Thu thập, xử lý và lưu trữ các hoá đơn, chứng từ kế toán (CTKT)

– Đối với doanh nghiệp có quy mô tương đối với đầy đủ các bộ phận như: bộ phận bán hàng, bộ phận mua hàng, bộ phận sản xuất, bộ phận quản lý,… thì kế toán thuế có nhiệm vụ là đi xác định tính hợp lý của các hoạt động mua hàng, bán hàng và sản xuất.

– Hoàn thành bộ hồ sơ chứng từ;

– Kế toán thuế lưu trữ các hoá đơn, CTKT. Phải đảm bảo được hoá đơn, CTKT không rách, nhàu nát, hỏng và cơ quan Thuế chấp nhận được. Nếu hóa đơn và chứng từ có vấn đề phải có phương án giải thích phù hợp.

       b. Thường xuyên cập nhật các quy định mới về kế toán và thuế cho quy chế của doanh nghiệp và phòng kế toán

4. Công việc hàng tháng của kế toán thuế

Qua hệ thống lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán theo ngày, hàng tháng kế toán thuế dựa vào đó để tiến hành kê khai và lập báo cáo thuế theo quy định gồm:

– Lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng (Những doanh nghiệp mới thành lập chưa đủ 1 năm tài chính thì phải kê khai thuế GTGT theo tháng);

– Lập tờ khai thuế TNCN theo tháng theo danh sách nhân viên của doanh nghiệp;

– Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng (đối với những doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng).

Lưu ý: Khi lập tờ khai thuế nếu phát sinh số thuế phải nộp thì hạn nộp tờ khai cũng là hạn nộp tiền thuế.

5. Công việc hàng quý của kế toán thuế

– Lập tờ khai thuế tạm tính của Thuế TNDN theo quý;

– Lập Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo quý;

– Lập tờ khai thuế GTGT theo quý (đối với những doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý);

– Lập tờ khai thuế TNCN theo quý;

Lưu ý: Kế toán thuế không được quên công việc hàng tháng của tháng trùng làm báo cáo quý.

6. Công việc cuối năm của kế toán thuế

– Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN của năm;

– Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN của năm;

– Lập các Báo cáo tài chính của năm:

+ Bảng Cân đối Kế toán;

+ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh;

+ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;

+ Thuyết minh Báo cáo Tài chính;

+ Bảng Cân đối số phát sinh tài khoản.

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Trung tâm Lê Ánh hiện có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu tại Hà Nội và TPHCM, để biết thêm thông tin chi tiết về các khoá học này, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Kinh Nghiệm Làm Kế Toán Thuế Cho Các Bạn Kế Toán Sắp Đi Làm trên website Techcombanktower.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!