Đề Xuất 12/2022 # Khóa Học Kỹ Năng Hỗ Trợ Helpdesk Chuyên Nghiệp / 2023 # Top 17 Like | Techcombanktower.com

Đề Xuất 12/2022 # Khóa Học Kỹ Năng Hỗ Trợ Helpdesk Chuyên Nghiệp / 2023 # Top 17 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Khóa Học Kỹ Năng Hỗ Trợ Helpdesk Chuyên Nghiệp / 2023 mới nhất trên website Techcombanktower.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

KHÓA HỌC

KỸ NĂNG HELPDESK CHUYÊN NGHIỆP  (IT HelpDesk A Practical Approach)

Giới thiệu chương trình

Bộ phận IT Helpdesk hỗ trợ dịch vụ IT, là điểm kết nối duy nhất từ phía người dùng (Users) với bộ phận CNTT. Nhiệm vụ IT Helpdesk thường là hỗ trợ User sử dụng máy tính cho công việc hàng ngày bao gồm: Cài đặt, bảo trì, xử lý sự cố phần mềm, phần cứng, mạng và các sự cố khác của máy tính cá nhân. Ngoài ra IT Helpdesk còn nhận và trả lời các cuộc gọi điện thoại và e-mail từ những người sử dụng gặp các vấn đề với những hoạt động của một hoặc nhiều máy tính. IT Helpdesk có thể được tổ chức tại một trung tâm hỗ trợ người sử dụng với các mục tiêu xử lý sự cố đặc biệt.

Đôi khi, IT helpdesk dùng các công cụ chẩn đoán từ xa để phát hiện sự việc, nhưng thường công việc của họ là lắng nghe một cách cẩn thận, đặt câu hỏi chính xác và xác định bản chất của vấn đề từ yêu cầu của người dùng.

Việc đánh giá, đo lường những thành công của các hoạt động hỗ trợ của bộ phận IT đó là: Sự thoả mãn, hài lòng của người sử dụng các dịch vụ CNTT. Vì vậy, để phục vụ người dùng (khách hàng nội bộ) một cách tốt nhất đòi hỏi nhân viên hỗ trợ IT phải: Hiểu được bản chất các mô hình hỗ trợ, quy trình hỗ trợ, tổ chức công việc hỗ trợ theo tiêu chuẩn, hiểu được mong đợi của khách hàng; tăng cường mức độ thoả mãn, cải tiến chất lượng dịch vụ IT, kiểm soát thái độ và phong cách phục vụ, cải tiến công việc hỗ trợ liên tục.

Học viện Infochief xây dựng Khoá đào tạo

Kỹ Năng HelpDesk Chuyên Nghiệp – IT Helpdesk Professional Skills là khóa học cấp độ thứ 2 (Level 2) trong

5 cấp độ kỹ năng quản lý IT tại Infochief mục tiêu nhằm giúp cho bộ phận IT Helpdesk – ServiceDesk trong doanh nghiệp hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ IT trang bị những kiến thức quan trọng, cần thiết, cốt lõi của bộ phận helpdesk cần có và các kỹ năng hỗ trợ User một cách “chuẩn mực” và “đẳng cấp” để đáp ứng nhu cầu sử dụng công nghệ ngày càng cao của doanh nghiệp.

Mục tiêu đào tạo/ Học xong học viên làm được những gì?

1. Biết cách tổ chức hoạt động nhóm Helpdesk chuyên nghiệp. 2. Hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của người hỗ trợ dịch vụ IT – IT Helpdesk.3. Hiểu rõ quy trình cung cấp dịch vụ IT trong tổ chức, cách thức cũng như kỹ năng hỗ trợ các mức dịch vụ IT (SLA).4. Biết cách sử dụng các công cụ Helpdesk quan trọng và phù hợp hỗ trợ dịch vụ khách hàng. 5. Phát triển các kỹ năng cốt lõi: Lắng nghe, cách giao tiếp và làm việc với khách hàng qua điện thoại. 6. Biết cách xử lý các tình huống (Problem solving) làm việc hỗ trợ khách hàng khó tính. 7. Biết cách thiết kế các tài liệu hỗ trợ cho người dùng đầu cuối/ khách hàng nội bộ. 8. Có khả năng phối hợp nhóm làm việc hỗ trợ và biết các kỹ năng làm việc tương tác với nhóm hỗ trợ hiệu quả. 9. Biết cách phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm và mức cấp độ 210. Biết cách kiểm soát các công việc chịu nhiều áp lực hàng ngày.

Khóa Học Kỹ Năng Helpdesk Chuyên Nghiệp / 2023

Giới thiệu chương trình

Bộ phận IT Helpdesk hỗ trợ dịch vụ IT, là điểm kết nối duy nhất từ phía người dùng (Users) với bộ phận CNTT. Nhiệm vụ IT Helpdesk thường là hỗ trợ User sử dụng máy tính cho công việc hàng ngày bao gồm: Cài đặt, bảo trì, xử lý sự cố phần mềm, phần cứng, mạng và các sự cố khác của máy tính cá nhân. Ngoài ra IT Helpdesk còn nhận và trả lời các cuộc gọi điện thoại và e-mail từ những người sử dụng gặp các vấn đề với những hoạt động của một hoặc nhiều máy tính. IT Helpdesk có thể được tổ chức tại một trung tâm hỗ trợ người sử dụng với các mục tiêu xử lý sự cố đặc biệt.

Đôi khi, IT helpdesk dùng các công cụ chẩn đoán từ xa để phát hiện sự việc, nhưng thường công việc của họ là lắng nghe một cách cẩn thận, đặt câu hỏi chính xác và xác định bản chất của vấn đề từ yêu cầu của người dùng.

Việc đánh giá, đo lường những thành công của các hoạt động hỗ trợ của bộ phận IT đó là: Sự thoả mãn, hài lòng của người sử dụng các dịch vụ CNTT. Vì vậy, để phục vụ người dùng (khách hàng nội bộ) một cách tốt nhất đòi hỏi nhân viên hỗ trợ IT phải: Hiểu được bản chất các mô hình hỗ trợ, quy trình hỗ trợ, tổ chức công việc hỗ trợ theo tiêu chuẩn, hiểu được mong đợi của khách hàng; tăng cường mức độ thoả mãn, cải tiến chất lượng dịch vụ IT, kiểm soát thái độ và phong cách phục vụ, cải tiến công việc hỗ trợ liên tục.

Học viện  xây dựng Khoá đào tạo Kỹ Năng HelpDesk Chuyên Nghiệp – IT Helpdesk Professional Skills là khóa học cấp độ thứ 2 (Level 2) trong 5 cấp độ kỹ năng quản lý IT  mục tiêu nhằm giúp cho bộ phận IT Helpdesk – ServiceDesk trong doanh nghiệp hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ IT trang bị những kiến thức quan trọng, cần thiết, cốt lõi của bộ phận helpdesk cần có và các kỹ năng hỗ trợ User một cách “chuẩn mực” và “đẳng cấp” để đáp ứng nhu cầu sử dụng công nghệ ngày càng cao của doanh nghiệp.

 Mục tiêu đào tạo/ Học xong học viên làm được những gì?

1. Biết cách tổ chức hoạt động nhóm Helpdesk chuyên nghiệp. 2. Hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của người hỗ trợ dịch vụ IT – IT Helpdesk. 3. Hiểu rõ quy trình cung cấp dịch vụ IT trong tổ chức, cách thức cũng như kỹ năng hỗ trợ các mức dịch vụ IT (SLA). 4. Biết cách sử dụng các công cụ Helpdesk quan trọng và phù hợp hỗ trợ dịch vụ khách hàng.  5. Phát triển các kỹ năng cốt lõi: Lắng nghe, cách giao tiếp và làm việc với khách hàng qua điện thoại. 6. Biết cách xử lý các tình huống (Problem solving) làm việc hỗ trợ khách hàng khó tính. 7. Biết cách thiết kế các tài liệu hỗ trợ cho người dùng đầu cuối/ khách hàng nội bộ. 8. Có khả năng phối hợp nhóm làm việc hỗ trợ và biết các kỹ năng làm việc tương tác với nhóm hỗ trợ hiệu quả. 9. Biết cách phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm và mức cấp độ 2 10. Biết cách kiểm soát các công việc chịu nhiều áp lực hàng ngày.

 Đối tượng học viên  i. Bộ phận Helpdesk/Service Desk ii. Bộ phận IT iii. Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật iv. Bộ phận hỗ trợ khách hàng v.  Call center/ Contact center vi. Bộ phận Customer Service  Nội dung chương trình

PHẦN 01: TỔ CHỨC BỘ PHẬN IT HELPDESK CHUYÊN NGHIỆP

 Các mô hình tổ chức hỗ trợ dịch vụ IT   Bảng cam kết thời gian hỗ trợ (SLA)  Đào tạo nhân viên hỗ trợ IT Helpdesk/ Servicedesk  4 Giai đoạn cải tiến dịch vụ hỗ trợ   Đánh giá KPI hiệu quả hoạt động tổ chức Helpdesk  Hệ thống báo cáo Helpdesk   Thực hành: Xây dựng tổ chức Helpdesk

PHẦN 02: XÂY DỰNG QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC HỖ TRỢ USER

Quy tắc thiết kế dịch vụ IT  Phân cấp dịch vụ  Vai trò nhiệm vụ các mức dịch vụ  Vận hành quy trình giải quyết yêu cầu (Request process)  Vận hành quy trình xử lý sự cố (Incident process)  Vận hành quy trình giải quyết vấn đề (Problem process)  Các loại thủ tục hỗ trợ cần có  Đánh giá và cải tiến quy trình hỗ trợ   Thực hành: Xây dựng quy trình Helpdesk

PHẦN 03: PHÂN CÔNG VÀ ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN HỖ TRỢ

 Xác định mục tiêu Helpdesk trong tổ chức IT  Các thành phần chính cần cho hoạt động Helpdesk  Những công việc thường ngày của Helpdesk  Thái độ “Can do” của Helpdesk  Thấu hiểu nhu cầu của User  Quản lý mức hài lòng của User sau hỗ trợ  Đánh giá năng lực nhân viên Helpdesk  Thực hành: Phân công và đánh giá công việc Helpdesk

PHẦN 04: LẬP LỊCH BẢO TRÌ IT CHỦ ĐỘNG

 Bảo trì vật lý máy tính và thiết bị ngoại vi IT  Bảo trì thiết bị mạng  Bảo trì phần mềm ứng dụng  Bảo trì hệ điều hành  Bảo trì dữ liệu và quyét virus  Bảo trì Database  Thực hành: Lập lịch bảo trì IT toàn diện

PHẦN 05: CÔNG CỤ PHỤC VỤ HỖ TRỢ QUAN TRỌNG 

 Công cụ ghi nhận sự cố IT  Công cụ giải quyết vấn đề (RCA)  Công cụ ghi nhận giải pháp (KB/ FAQ)  Công cụ khảo sát và đánh giá End User  Phần mềm quản lý Tickets  Phần mềm giám sát mạng và máy tính  Script trả lời tự động qua Email  Thực hành: Sử dụng các công cụ Helpdesk

PHẦN 06: KỸ NĂNG GIAO TIẾP HELPDESK QUA ĐIỆN THOẠI

 Thủ tục tiếp nhận cuộc gọi Helpdesk  Nghi thức chào hỏi Helpdesk  Kỹ năng hỗ trợ qua điện thoại  Các từ ngữ cần tránh khi hỗ trợ  Giao tiếp bằng cử chỉ trong hỗ trợ  Cách xử lý các tình huống của khách hàng khó tính  Giữ bình tĩnh khi bị áp lực  Thực hành: Kỹ năng điện thoại Helpdesk  Phương pháp giảng dạy

Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học: ii.  Nghiên cứu tình huống (Case study) iii. Hướng dẫn thực hành cụ thể, chi tiết dựa trên các công cụ biểu mẫu và công cụ quản lý (IT Management toolkits) iv. Bài tập tự đánh giá (Self-assessment) v.  Thuyết giảng ngắn đề tài thực tế (Mini-lecture)

 Sự khác biệt về phương pháp đào tạo – Phương pháp giảng dạy Coaching dựa trên các mô hình quản lý thực tế – Đào tạo thực hành sát nhất với chuyên môn của từng vị trí – 100% là thực hành kỹ năng thực tế môi trường công việc hàng ngày – Đảm bảo chuẩn đầu ra là hiểu và làm được việc – Ưu tiên giới thiệu nhân sự IT cho một số doanh nghiệp tuyển dụng của chúng tôi – Hỗ trợ thăm quan và tư vấn đánh giá hệ thống quản lý IT tại công ty học viên (Nếu cần)

 Kết thúc chương trình : Học viên phải hoàn thành đề án cuối khoá học, mục tiêu đánh giá khả năng ứng dụng nội dung học vào môi trường thực tế doanh nghiệp.

 Chứng nhận tốt nghiệp :  Học viên tham gia và hoàn tất khóa học sẽ được cấp chứng nhận “Kỹ Năng Helpdesk Chuyên Nghiệp” được chứng nhận có giá trị trên toàn quốc

LIÊN HỆ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

                                 Địa chỉ: Toà nhà FS tầng 1606 số 47 Nguyễn Tuân, Quận Thanh xuân, Hà Nội

                                         Hotline: 0976.464688 – 0917.951558

It Helpdesk Là Gì? Kỹ Năng Cần Thiết Để Trở Thành It Helpdesk? / 2023

Người làm IT HelpDesk có thể nhận được mức lương cao nhất khoảng 30 triệu/tháng mà không cần phải quá lo lắng về vấn đề bằng cấp. Đây là con đường đáng cân nhắc cho những bạn muốn chuyển hướng sang ngành IT nhưng lại không đủ kiên nhẫn với việc học lập trình.

Đọc bài phỏng vấn của ITviec với anh Vũ Anh Tuấn – người có hơn 13 năm kinh nghiệm làm IT HelpDesk để biết:

IT HelpDesk là gì? Công việc của IT HelpDesk?

Kỹ năng và tố chất cần thiết để trở thành IT HelpDesk?

Mức lương và cơ hội nghề nghiệp của IT HelpDesk

Nỗi khổ của những người làm IT HelpDesk

Chào anh Tuấn. Vì sao anh lại chọn theo đuổi nghề IT HelpDesk?

Thật ra cũng là cơ duyên. Sau khi anh học quản trị mạng ra thì trường có ngỏ lời giữ anh ở lại làm ở vị trí Technical Support. Anh đồng ý và làm việc ở đó trong khoảng 3 năm, sau đó tiếp tục theo đuổi nghề này cho đến tận bây giờ.

Theo anh định nghĩa thì IT HelpDesk là gì?

Công việc của một người làm IT Helpdesk?

Cái này còn tùy thuộc vào sản phẩm/dịch vụ của từng công ty và quy mô công ty nữa.

Chẳng hạn, ngày xưa lúc anh làm ở trường Saigontech thì công việc của anh sẽ bao gồm: cài máy, bảo trì máy cho các phòng lab sau mỗi học kỳ, hỗ trợ máy in, kết nối mạng cho nhân viên.

Chuyển qua làm cho công ty ACACIA IT Việt Nam thì anh chủ yếu cài đặt phần cứng, phần mềm cho doanh nghiệp và lắp đặt mạng.

Còn ở Manulife thì anh làm theo dự án. Mỗi khi Manulife chuẩn bị mở thêm văn phòng mới, anh sẽ phụ trách việc:

đề xuất các thiết bị cần mua cho dự án

quản lý kho thiết bị

xử lý các sự cố mà user báo về như: máy không in được, mạng không vào được, ứng dụng này không đăng nhập được…

IT HelpDesk và IT Support có giống nhau không anh?

Thật ra môi trường và văn hóa của từng tổ chức khác nhau thì cách gọi khác nhau nhưng về bản chất công việc thì 2 vị trí này là một.

Trước đây khi còn làm ở công ty cũ, bên anh có nhận viết hệ thống quản trị doanh nghiệp cho công ty Chilai. Sau khi hoàn thành, phải chuẩn bị thêm các file hướng dẫn sử dụng (user-guide) để diễn giải cho họ từng bước một.

Cũng như khi em mua một cái tivi, đi kèm với tivi sẽ là cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Thay vì anh viết cuốn sách hướng dẫn dưới dạng file cứng, anh sẽ thực hiện nó bằng file mềm. Nó sẽ được trình bày dưới dạng video, hướng dẫn chức năng của từng nút, cách sử dụng các nút, nó liên kết như thế nào…

Lần đó công ty anh không có chính sách cấp máy cho nhân viên nên anh phải dùng laptop cá nhân để viết các hướng dẫn này, mất khoảng 1 tháng để hoàn thành. Sau khi nhận được file, khách hàng phản hồi là có một số bước họ không hiểu và yêu cầu chỉnh sửa chi tiết hơn.

Anh nghĩ là cũng đơn giản, chỉ cần thêm một vài bước là được nhưng không ngờ cái laptop của anh lại bị hư ổ cứng ngay lúc đó.

Vì trước đó anh không sao lưu (backup) nên tất cả những dữ liệu đã làm trước kia mất hết và anh phải làm lại từ đầu.

Công sức của anh coi như lãng phí một cách vô ích. Và anh phải tốn thêm cả tháng để thực hiện lại.

Sau sự cố ấy, anh bị sếp la dù khách hàng không phàn nàn gì. Và anh rút ra bài học cho mình là nhất định phải backup dữ liệu mỗi ngày.

Anh quyết định trả tiền để sử dụng Azure – dịch vụ điện toán đám mây (Cloud) của Microsoft. Sau khi làm xong công việc, những thông tin và file quan trọng anh sẽ tải lên đó và lưu lại. VD như: file Excel, Word hay file cài đặt.

Khi nào cần làm, anh chỉ cần lên đó lấy xuống là được.

Cần những kỹ năng, tố chất gì để trở thành IT HelpDesk?

Thứ nhất, anh làm việc và tiếp xúc với nhiều người, anh thấy quan trọng nhất vẫn là thái độ. Chỉ cần có thái độ tốt thì sẽ dễ phát triển. Không nhất thiết phải có bằng cấp xịn hoặc nhiều kỹ năng cao siêu.

Anh lấy ví dụ về bản thân mình. Lúc trước còn làm ở trường, anh nhận được rất nhiều đề xuất giải pháp từ cấp trên để cải tiến chất lượng công việc. Anh rất yêu thích công nghệ nên thấy rất hứng thú với việc tìm hiểu về chúng.

Anh chủ động hỏi những người giỏi mà anh biết, hỏi các thầy và các bạn vì thời đó thông tin chưa được đăng tải công khai trên Internet nhiều như bây giờ.

Thứ hai, anh khuyến khích bạn nào có ý định theo đuổi nghề này nên trau dồi khả năng ăn nói, ngoại giao.

Giải pháp tạm thời mà mình đưa ra có thể chưa giải quyết được vấn đề của user nhưng mình cũng nên khéo léo trong ăn nói, phải biết cách khiến người ta vui vẻ chấp nhận.

Chẳng hạn anh sẽ nói: “thời điểm này em chưa tìm được giải pháp, anh/chị có thể chờ thêm 1-2 ngày để em tìm giải pháp tốt nhất xử lý vấn đề cho anh/chị được không”

Thật ra, bản thân anh không có khiếu ăn nói nhưng bù lại anh rất hòa đồng và vui vẻ nên mới theo nghề được lâu đến vậy.

Anh nhớ có một lần khi anh cài máy cho khách hàng xong thì họ nhờ anh sửa giúp cái bóng điện bị hư. Vì đó không phải là chuyên môn của anh nên anh cũng nói rõ là không biết và đề nghị họ gọi kỹ thuật tòa nhà lên kiểm tra. Thế đấy mà họ lại trách anh, bảo anh làm IT HelpDesk mà không biết cái này, cái kia…

Gặp trường hợp này mà mình không vui vẻ hoặc không có khả năng chịu đựng thì sao có thể khiến họ hài lòng được.

Anh thấy nhu cầu tuyển dụng và cơ hội phát triển sự nghiệp của IT HelpDesk như thế nào?

Anh nghĩ một bạn mới ra trường không khó để kiếm được việc làm IT HelpDesk. Yêu cầu tuyển dụng bây giờ đã thoáng hơn xưa và cũng không quá chú trọng vào bằng cấp.

Ví dụ: bạn chỉ cần tham gia khóa học Đào tạo quản trị mạng Cisco CCNA hay CCNP tại chúng tôi và lấy chứng chỉ là đã có thể đi làm được rồi, không cần phải có bằng Đại học trường này, trường kia.

Tuy nhiên, anh thấy nghề này khó thăng tiến. Chỉ khi may mắn gặp được môi trường tốt thì mới có thể thăng tiến được. Bắt đầu sẽ là Leader, sau đó lên Supervisor và cuối cùng là Head of IT.

Mức lương cho IT HelpDesk cũng khó nói lắm vì có sự khác biệt giữa công ty Việt Nam với công ty nước ngoài. Mức cao nhất mà bạn có thể nhận được sẽ rơi vào khoảng 30 triệu/tháng.

Tài liệu anh thường xuyên tham khảo trong suốt sự nghiệp của mình?

Thật ra hầu hết các kiến thức căn bản áp dụng trong công việc anh đều đã học trong trường. Khi đi làm, gặp vấn đề gì mới, chưa rõ anh mới lên Google để tìm kiếm thêm.

Khóa Học Sửa Máy Tính Chuyên Nghiệp / 2023

Hơn 10 000 học viên đã tốt nghiệp với một công việc ổn định. Hàng chục khóa học chuyên sâu được khai giảng định kỳ hàng tháng. Hãy đến ngay với khóa học sửa chữa máy tính tại chúng tôi để trải nghiệm một trong những môi trường dạy nghề hàng đầu hiện nay.

Khóa học sửa chữa máy tính tại HocvieniT.vn

Nắm bắt được nhu cầu học nghề sửa chữa máy tính đang ngày một cao, khóa đào tạo sửa máy tính được chúng tôi tổ chức triển khai với rất nhiều những chương trình quà tăng hấp dẫn dịp cuối năm 2020.

Học phí toàn khóa: 10.000.000 VNĐ.

Đặc biệt khi đăng ký ngay hôm nay sẽ được giảm còn 7.000.000 VNĐ.

Nội dung đào tạo của khóa học sửa PC tại HocvieniT.vn

K hóa học nghề sửa chữa máy tính tại trung tâm chúng tôi được thiết kế khoa học, bài bản từ căn bản đến chuyên sâu, phù hợp cho tất cả học viên. Các nội dung của chương trình đào tạo luôn bám sát với thực tế công việc nhằm đảm bảo học viên có thể trực tiếp làm nghề ngay sau khi học xong.

LEVEL 1: KHOA HỌC MÁY TÍNH

BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG, PHÂN BIỆT, THAY THẾ LINH KIỆN

– Giới thiệu, phân biệt các thiết bị trên laptop như: CPU, màn hình LCD, Cáp màn hình, cao áp, keyboard, Touchpad, HDD, DVD, RAM, Pin, Tản nhiệt, FAN, Adapter, Loa…

– Thay thế các linh kiện bên trong laptop

– Thực hành tháo lắp vệ sinh Laptop theo đúng Quy trình.

– Khắc phục các sự cố đơn giản

HỌC CÀI ĐẶT PHẦN MỀM – MẠNG MÁY TÍNH – LẮP RÁP PC

– Cài đặt phần mềm ứng dụng hệ điều hành & Phần mềm ứng dụng cho PC – LAPTOP – MACBOOK.

– Mạng máy tính, kết nối mạng có dây, wifi cho Văn phòng, Công ty và quán Game, Internet.

– Lắp ráp máy tính PC

– Kỹ năng về an toàn điện, nhận biết, xác định hư hỏng các linh kiện điện tử: điện trở, tụ điện, cuộn dây, biến áp, Dioe, bóng bán dẫn…

– Dòng điện, điện áp, công suất: khái niệm, ý nghĩa vật lý, ký hiệu, đơn vị đo.

– Mạch điện cơ bản: khuếch đại, mạch dao động

– Các cổng logic : AND, OR, NOT…

– Kỹ năng sử dụng máy hàn, máy khò, sử dụng đồng hồ đo

– Kỹ năng thay thế linh kiện như : Điện trở, tụ điện, mosfet, IC hai hàng chân, IC 4 hàng chân, câu mạch đồng, thay thế cổng USB

LEVEL 3: HỌC SỬA CHỮA MAINBOARD PC

– Chức năng, thông số kỹ thuật các linh kiện: main, CPU, RAM, PSU, HDD, LCD…

– Chức năng, đặc tính kỹ thuật các linh kiện trên main PC.

– Phân tích nguyên lý các mạch ổn áp: VRM, chipset , mạch ổn áp RAM, giao tiếp giữa các khối…

– Hướng dẫn sử dụng Boardview và sửa chữa những Pan bệnh đặc trưng của các dòng main

– Thực hành đo đạc thực thế và thay thế linh kiện trên main

Mục tiêu của khóa học sửa máy tính tại HocvieniT.vn

1. Về kiến thức sửa chữa máy tính:

– Khắc phục các sự cố máy tính cơ bản.

– Chọn cấu hình phù hợp, lắp ráp và cài đặt hoàn chỉnh hệ thống máy tính theo quy trình chuẩn.

– Chẩn đoán và xử lý các sự cố hệ thống trên Hệ điều hành Windows 7,8,10.

– Cấu tạo và nguyên lý hoạt động các linh kiện điện tử trên máy tính.

– Cấu trúc và nguyên lý hoạt động các thành phần trên mainboard pc.

2. Về kỹ năng sửa chữa:

– Lắp ráp, cài đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cho máy tính.

– Sử dụng thành thạo các thiết bị, công cụ phục vụ sửa chữa thiết bị như: các loại card test Mainboard, card nạp ROM bios, máy đo, máy hàn Chipset, dao động ký.

– Thay thế được tất cả các linh kiện hỏng trong máy tính như Mosfet, IC, Socket, Chipset, LCD…

– Sửa chữa được các loại nguồn ATX và Mainboard PC hiện có trên thị trường như: Mainboard của các hảng: Intel, Gigabyte, Asus, IBM.

3. Về thái độ học viên:

– Rèn luyện tính cẩn thận, chịu khó, tinh thần cầu thị.

– Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, tác phong người kỹ thuật viên sửa chữa.

– Niềm đam mê, yêu thích với công việc sửa chữa máy tính và học sửa máy tính.

Khóa học sửa máy tính tại chúng tôi đem lại lợi ích to lớn

Một trong những trung tâm dạy nghề tin cậy hàng đầu hiện nay đó chính là chúng tôi Hàng trăm học viên tốt nghiệp từ trung tâm đã trở thành những kỹ thuật viên có tay nghề cao, đang làm việc tại những trung tâm sửa chữa máy tính trên khắp cả nước. Ở chúng tôi chúng tôi có phương châm “Chỉ đào tạo ra những học viên biết làm”. Kết thúc khóa học, bản thân mỗi học viên đều có đầy đủ các kiến thức, kỹ năng tay nghề cần thiết để bước chân vào công việc đòi hỏi trình độ cao.

Ở chúng tôi chúng tôi có một đội ngũ giảng viên giàu tâm huyết với kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm tại các trường nghề hàng đầu. Mọi vấn đề, thắc mắc của học viên sẽ được giải đáp và hướng dẫn tận tình. Thầy và trò như những người bạn giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, luôn tạo dựng được bầu không khí học tập thoải mái, tôn trọng nhưng vẫn giữ được những quy định cần có. Đây chính là điều mà hầu khác biệt của chúng tôi so với hầu hết các trung tâm dạy nghề hay trường nghề hiện nay.

Đ ến với chúng tôi học viên sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để học tập và rèn luyện tay nghề. Hệ thống cơ sở vật chất đầy đủ, khang trang hiện đại. Quá trình thực hành được đảm bảo trên các dòng mainboard pc phổ biến. Máy móc thiết bị được cập nhật liên tục theo công nghệ tiên tiến nhất.

HocvieniT.vn cam kết sau khi kết thúc khóa đào tạo sửa chữa máy tính pc, bạn sẽ được cấp chứng chỉ và giới thiệu việc làm tại các trung tâm bảo hành hoặc hệ thống chúng tôi

Bên cạnh khóa học sửa chữa máy tính chuyên nghiệp, chúng tôi còn đem đến cho bạn nhiều sự lựa chọn chất lượng khác. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và đăng ký các khóa học nghề như học sửa chữa laptop, học sửa chữa Macbook, điện thoại… Với mục tiêu luôn hướng đến đào tạo đi liền với thực tế, trung tâm không ngừng đổi mới, cập nhật chương trình học theo những thay đổi của nền công nghệ thế giới. chúng tôi tự hào là một trong những trung tâm dạy nghề sửa máy tính hàng đầu hiện nay.

Đăng ký kênh Youtube để theo dõi các bài học của Huấn luyện viên tốt nhất: http://bit.ly/Youtube_HOCVIENiTTham gia cộng đồng Học viện chúng tôi tại: https://www.facebook.com/groups/www.hocvienit.vn/

Trụ sở Hà Nội: Số 8 ngõ 117 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Hồ Chí Minh: Số 283/45 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP.HCMHải Phòng: Số 94 Quán Nam, Lê Chân, Hải Phòng

Thái Nguyên: Số 297 Lương Ngọc Quyến, TP. Thái NguyênHọc viện chúng tôi – Truyền nghề thực tế cùng bạn đến thành công!

Bạn đang đọc nội dung bài viết Khóa Học Kỹ Năng Hỗ Trợ Helpdesk Chuyên Nghiệp / 2023 trên website Techcombanktower.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!