Đề Xuất 2/2023 # Hướng Dẫn Vẽ Hình Thoi Linh1 Ppt # Top 10 Like | Techcombanktower.com

Đề Xuất 2/2023 # Hướng Dẫn Vẽ Hình Thoi Linh1 Ppt # Top 10 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hướng Dẫn Vẽ Hình Thoi Linh1 Ppt mới nhất trên website Techcombanktower.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Kiểm tra bài cũ:

Trong các tứ giác sau, tứ giác nào là hình bình hành? Vì sao?Hướng dẫn vẽ hình thoi :Cách 1Vẽ hai đường tròn có cùng bán kính ,với tâm của đường tròn này nằm trên đường tròn kia. Hai tâm và hai giao điểm là các đỉnh của hình thoi cần dựng.Trong hình thoi : – Các cạnh bằng nhau.Các góc đối bằng nhau .Các cạnh đối song song Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.Định lý: Trong hình thoi:a)Hai đường chéo vuông góc với nhau.b)Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi.

Hình vẽABDCODấu hiệu nhận biết :1. Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi . 2. Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi. 3.Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi . 4. Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi .

Chứng minh:Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi .

BACDOChứng minh: BD vuông góc với AC tại trung điểm của AC do đó BD là đường trung trực của AC nên BA=BC. Vậy ABCD là hình thoi(dấu hiệu 2).Bài tập73(sgk):Tìm các hình thoi trong các hình sau(a)(d)(e)(c)(b)Hướng dẫn về nhà Về nhà làm bài tập 74, 75, 76, 77 SGK/106. Tiết sau luyện tập.Hướng dẫn bài tập 75: Ta chứng minh 4 tam giác vuông AEH, BEF, CGF , DGH bằng nhau nên EH = EF = GF = GH Từ đó suy ra EFGH là hình thoi. Tiết 20 HÌNH THOI 1. Định nghĩa Hình thoi là hình có bốn cạnh bằng nhau 2.Tính chất – Các cạnh bằng nhau.– Các góc đối bằng nhau .– Các cạnh đối song song Hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường và là các đưòng phân giác của các góc của hình thoi.3.Dấu hiệu nhận biết 1.Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi. 2.Hình bình hành có hai cạnh kề băng nhau là hình thoi. 3. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc là hình thoi. 4.Hình bình hành có một đường chéolà đương phân giác của một góc là hình thoi .

Chương I. §11. Hình Thoi

Kiểm tra bài cũ:

Trong các tứ giác sau, tứ giác nào là hình bình hành? Vì sao?Hướng dẫn vẽ hình thoi :Cách 1Vẽ hai đường tròn có cùng bán kính ,với tâm của đường tròn này nằm trên đường tròn kia. Hai tâm và hai giao điểm là các đỉnh của hình thoi cần dựng.Trong hình thoi : – Các cạnh bằng nhau.Các góc đối bằng nhau .Các cạnh đối song song Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.Định lý: Trong hình thoi:a)Hai đường chéo vuông góc với nhau.b)Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi.

Hình vẽABDCODấu hiệu nhận biết :1. Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi . 2. Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi. 3.Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi . 4. Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi .

Chứng minh:Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi .

BACDOChứng minh: BD vuông góc với AC tại trung điểm của AC do đó BD là đường trung trực của AC nên BA=BC. Vậy ABCD là hình thoi(dấu hiệu 2).Bài tập73(sgk):Tìm các hình thoi trong các hình sau(a)(d)(e)(c)(b)Hướng dẫn về nhà Về nhà làm bài tập 74, 75, 76, 77 SGK/106. Tiết sau luyện tập.Hướng dẫn bài tập 75: Ta chứng minh 4 tam giác vuông AEH, BEF, CGF , DGH bằng nhau nên EH = EF = GF = GH Từ đó suy ra EFGH là hình thoi. Tiết 20 HÌNH THOI 1. Định nghĩa Hình thoi là hình có bốn cạnh bằng nhau 2.Tính chất – Các cạnh bằng nhau.– Các góc đối bằng nhau .– Các cạnh đối song song Hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường và là các đưòng phân giác của các góc của hình thoi.3.Dấu hiệu nhận biết 1.Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi. 2.Hình bình hành có hai cạnh kề băng nhau là hình thoi. 3. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc là hình thoi. 4.Hình bình hành có một đường chéolà đương phân giác của một góc là hình thoi .

Diện Tích Hình Thoi Và Cách Tính Diện Tích Hình Thoi Lớp 4, Lớp 5, Lớp 8

Số lượt đọc bài viết: 5.436

Hình thoi được định nghĩa là một hình tứ giác với một số các tính chất như sau: hai góc đối bằng nhau, hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt tại trung điểm của mỗi đường đồng thời là đường phân giác của các góc. Bên cạnh đó thì hình thoi cũng có đầy đủ các tính chất của hình bình hành.

Hình thoi mang đầy đủ tất cả các tính chất của hình bình hành.

Bên cạnh đó, hình thoi cũng có hai đường chéo vuông góc với nhau.

Hai đường chéo của hình thoi là các đường phân giác của các góc.

Nếu tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi.

Hình bình hành với hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi.

Hình bình hành với hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.

Hình bình hành với một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi

Công thức tính diện tích hình thoi

Diện tích hình thoi được tính bằng nửa tích độ dài của hai đường chéo

(S = frac{1}{2}D_{1}D_{2})

Với (D_{1}, D_{2}) là 2 đường chéo

Cách tính chu vi của hình thoi: (với a là chiều dài của cạnh hình thoi, P là chu vi).

Phát biểu: Chu vi hình thoi bằng chiều dài một cạnh nhân với 4 (và 4 là số cạnh cảu hình).

Các dạng bài tập diện tích hình thoi

Tính diện tích hình thoi biết độ dài đường chéo

Ví dụ 1: Cho hình thoi ABCD có độ dài AB = 10 cm, đường chéo AC = 16 cm. Tính diện tích hình thoi ABCD

Gọi O là giao điểm hai đường chéo AC và BD, ta có (OC =frac{AC}{2} = frac{16}{2} = 8)

Xét tam giác vuông BOC ta có (OB^{2} = BC^{2} – OC^{2} = 10^{2} – 8 ^{2} = 36)

(Rightarrow OB = 6 (cm))

Suy ra độ dài đường chéo DB = chúng tôi = 2.6 = 12

Suy ra S hình thoi là (S_{ABCD} = frac{1}{2}AC.BD = frac{1}{2}.12.16 = 96) ((cm^{2}))

Tính diện tích hình thoi khi biết số đo góc và độ dài một cạnh kề

Ví dụ 2: Tính S hình thoi ABCD có góc (widehat{A} = 30^{circ}), biết AD = 5cm,

Do ABCD là hình thoi nên các tam giác đều là tam giác cân.

Gọi H là trung điểm của 2 đường chéo. (Rightarrow AHperp BD và widehat{HAB} = 15^{circ})

(Rightarrow AH = ABcos widehat{HAB} = 5.cos 15^{circ} = 4,8)

Áp dụng định lý Pitago trong (Delta ABH) ta có:

(BH^{2} = AB^{2} – AH^{2} = 5^{2} – 4,8^{2} Rightarrow AH = 1,4 (cm))

(Rightarrow DB = 2HB = 2,8 (cm))

(S_{ABCD} = 2. S_{ABD} = 2. frac{1}{2} chúng tôi = 2,8.4,8 = 13,44) (cm^{2})

Vẽ Lưới Lục Giác Từ Các Hình Thoi Trong Scratch Tuyệt Đẹp

Hôm bữa các bạn đã biết cách vẽ hình thoi và hình hoa từ hình thoi rồi, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ lưới lục giác từ các hình thoi trong Scratch tuyệt đẹp nha.

Yêu cầu vẽ hình sau:

Tuỳ vào con mắt, sở thích, sở trường của bạn mà bạn có thể suy nghĩ để vẽ theo hai hướng sau:

Cách vẽ 1:

Thoạt nhìn các bạn có thể thấy hình gồm một hình lục giác bên trong là 6 hình thoi đúng không nào.

Nếu nhìn theo hướng đó thì các bạn sẽ phải vẽ 6 hình thoi sau đó vẽ hình lục giác phía bên ngoài.

Cách vẽ 2:

Nhìn kĩ lại ta có thể thấy hình cũng được ghép thành từ 6 hình thoi bên trong và 6 hình thoi bên ngoài.

Tuỳ vào sở thích của các bạn mà có thể vẽ theo cả hai cách đều được nhưng theo mình thì vẽ theo cách 2 sẽ dễ hơn vì tất cả 12 hình thoi đều giống nhau. còn nếu vẽ theo cách 1 có thể các bạn sẽ gặp khó khăn khi vẽ lục giác phía ngoài.

Mà cũng không hẳn cách 1 dễ hơn đâu sau khi nhìn lại thì có thể cách 1 còn dễ hơn nữa.

Thôi mình sẽ làm video hướng dẫn cả hai cách luôn vậy

Sau khi xem video các bạn hãy cho mình biết theo bạn thì cách nào dễ hơn nhá, còn mình thì thấy cả hai cách cái nào cũng khó hết á, hehe.

Sau khi mình vừa vẽ xong hình này thì thật là lạ lại thấy ngay đề thi tin học trẻ huyện Châu Thành cũng có câu vẽ hình tương tự, chỉ có điều là thêm vào hai đường tròn mà thôi.

Trong cả hai cách vẽ trên thì cách nào các bạn cũng nên tạo một thủ tục vẽ hình thoi để dùng lại, như vậy chương trình sẽ dễ hiểu hơn.

Các bạn cũng nhớ hãy giải quyết từng chút một và chạy chương trình để kiểm tra sau đó giải quyết tiếp cứ như thế cho đến khi hoàn thành hình vẽ thì thôi. Đó cũng là cách mà mình hay dùng để lập trình Scratch.

Mình nghĩ vẫn còn nhiều cách vẽ lưới lục giác trên đó, vừa mới nhìn ra, các bạn nào thấy cách vẽ nào hay hơn vui lòng chia sẻ để các bạn cùng tham khảo nha.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hướng Dẫn Vẽ Hình Thoi Linh1 Ppt trên website Techcombanktower.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!