Đề Xuất 12/2022 # Hướng Dẫn Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Thcs, Thpt / 2023 # Top 15 Like | Techcombanktower.com

Đề Xuất 12/2022 # Hướng Dẫn Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Thcs, Thpt / 2023 # Top 15 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hướng Dẫn Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Thcs, Thpt / 2023 mới nhất trên website Techcombanktower.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Điểm số luôn là một trong những vấn đề mà học sinh quan tâm bởi nó quyết định về danh hiệu học sinh và điều kiện lên hay ở lại lớp.

Tính điểm trung bình môn để làm gì?

Điểm trung bình môn hay điểm tổng kết là mức điểm giúp phản ánh một cách khách quan nhất quá trình và kết quả học tập của học sinh. Thông qua mức điểm này, giáo viên sẽ đánh giá được năng lực cũng như mức độ học tập của các em.

Ngoài ra, điểm trung bình môn cũng được sử dụng phổ biến để xét học bạ vào các trường đại học.

Điểm TB môn được tổng hợp lại từ các bài kiểm tra thường xuyên (kiểm tra miệng, bài thực hành, bài thu hoạch, kiểm tra 15 phút…), kiểm tra định kì và học kì.

Hướng dẫn cách tính điểm trung bình môn 1 học kì THCS, THPT

Điểm trung bình môn có thể được tính một cách dễ dàng thông qua điểm thành phần các bạn đạt được trong năm học. Trong quá trình học tập hãy ghi và lưu lại điểm thành phần theo các cột điểm miệng, điểm 15 phút (hệ số 1), điểm 1 tiết (hệ số 2), điểm học kì (hệ số 3).

Cụ thể công thức tính điểm trung bình môn như sau:

Điểm xét tuyển = (Điểm miệng + Điểm 15 phút + Điểm 1 tiết x2 + Điểm học kì x3)/7

Công thức trên tính cho mỗi điểm thành phần là 1 đầu điểm. Tùy theo điểm thành phần có bao nhiêu đầu điểm mà cộng thêm và chia thêm hệ số.

Ví dụ 1: Nguyễn Văn A có điểm thành phần môn Toán học kì 1 năm lớp 10 như sau:

Điểm miệng Điểm 15′ Điểm 1 tiết Điểm học kì

8, 9 7, 8 7, 6 10

Điểm trung bình môn Toán học kì 1 năm lớp 10 môn Toán của A tính như sau:

Điểm TB môn Toán HK1 lớp 10 = (8 + 9 + 7 + 8 + 7×2 + 6×2 + 10×3)/11 = 8

Hướng dẫn cách tính điểm trung bình môn cả năm THCS, THPT

Điểm trung bình môn cả năm tính dựa theo điểm trung bình môn học kì 1 và học kì 2. Trong đó HK1 tính hệ số 1 và HK2 tính hệ số 2.

Công thức tính điểm trung bình môn cả năm như sau:

Điểm TB môn cả năm = (Điểm TB môn HK1 + Điểm TB môn HK2 x2)/3

Ví dụ 2:

Điểm TB môn Toán học kì 1 lớp 10 của A là 8.5

Điểm TB môn Toán học kì 2 lớp 10 của A là 9.0

Điểm TB môn Toán cả năm lớp 10 của A = (8.5 + 9 x2)/3 = 8.833333333 ~ 8.8

Tính điểm TB môn cả năm lớp 11 và 12 tương tự.

Điểm TB môn học kì và điểm TB môn cả năm là số nguyên hoặc số thập phân làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất (0.04 trở xuống làm tròn xuống, 0.05 trở lên làm tròn lên).

Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Thcs, Thpt, Cấp 2, Cấp 3, Đại Học / 2023

1. Tính điểm trung bình môn THCS & THPT (Cấp 2 & Cấp 3)

Theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cách tính điểm trung bình môn học kỳ ((ĐT{B_{mhk}})) là trung bình cộng của điểm các bài kiểm tra thường xuyên ((K{T_{tx}})), kiểm tra định kỳ ((K{T_{đk}})) và kiểm tra học kỳ ((K{T_{hk}})).

Kiểm tra thường xuyên gồm những bài kiểm tra miệng, kiểm tra viết dưới 1 tiết, kiểm tra thực hành dưới 1 tiết.

Kiểm tra định kỳ gồm những bài kiểm tra viết từ 1 tiết trở lên, kiểm tra thực hành từ 1 tiết trở lên.

(TĐK{T_{tx}}): Tổng điểm của các bài (K{T_{tx}})

(TĐK{T_{đk}}): Tổng điểm của các bài (K{T_{đk}})

(ĐK{T_{hk}}): Điểm bài (K{T_{hk}})

Ví dụ: Các bạn có điểm kiểm tra thường xuyên (điểm kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút..) là 6; 7; 7,5; điểm kiểm tra định kỳ (các bài kiểm tra 1 tiết) là 7; 8; điểm kiểm tra học kỳ là 7,5.

Vậy điểm trung bình môn học sẽ là

[ĐTB = frac{{6 + 7 + 7,5 + (7 + 8)*2 + 7,5*3}}{{10}} = 7,3]

Cách tính điểm trung bình môn cả năm ((ĐT{B_{mcn}})) là trung bình cộng của điểm trung bình môn học kỳ I (({ĐT{B_{mhkI}}})) với điểm trung bình môn học kỳ II (({ĐT{B_{mhkII}}})), trong đó ({ĐT{B_{mhkII}}}) tính hệ số 2.

[ĐT{B_{mcn}} = frac{{ĐT{B_{mhkI}} + 2 times ĐT{B_{mhkII}}}}{3}]

Lưu ý: ({ĐT{B_{mhk}}}) và (ĐT{B_{mcn}}) là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.

Ví dụ các bạn có điểm trung bình môn học kỳ I là 7,3 và điểm trung bình môn học kỳ II là 7,5 thì điểm trung bình môn cả năm sẽ là:

[ĐTB = frac{{7,3 + 7,5*2}}{3} = 7,4]

thong-tu-so-582011tt-bgddt-.doc

2. Tính điểm trung bình theo tín chỉ đại học

Cách tính điểm trung bình tích lũy

Điểm trung bình tích lũy theo tín chỉ được tính bằng tổng của điểm từng môn nhân với số tín chỉ của từng môn và chia cho tổng số tín chỉ (số tín chỉ của tất cả các môn). Các bạn tính theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

A là điểm trung bình chung học kỳ hoặc điểm trung bình tích lũy

({a_i}) là điểm của học phần thứ i

({n_i}) là số tín chỉ của học phần thứ i

n là tổng số học phần.

* Các môn học không tín điểm trung bình là : Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng.

Ví dụ: các bạn có bảng điểm

Ví dụ: các bạn có bảng điểm

Các bạn tính điểm trung bình tích lũy như sau:

[A = frac{{left( {2*3} right) + left( {2*4} right) + left( {2*4} right) + left( {3*3} right)}}{9} = 3,44]

Trong đó: 9 là tổng số tín chỉ.

(2*3), (2*4), (2*4), (3*3) là số tín chỉ nhân với điểm của từng môn.

Cách chuyển đổi điểm sang hệ 4

Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Cấp 2, Cấp 3, Đại Học / 2023

Cách tính điểm trung bình môn THCS, THPT

Cách tính điểm trung bình môn học kỳ

Theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cách tính điểm trung bình môn học kỳ (ĐTB mhk) là trung bình cộng của điểm các bài kiểm tra thường xuyên (KT tx), kiểm tra định kỳ (KT đk) và kiểm tra học kỳ (KT hk).

Kiểm tra thường xuyên bao gồm: kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút;

Kiểm tra định kỳ: điểm kiểm tra 1 tiết trở lên.

Công thức tính điểm trung bình môn như sau:

Điểm kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút lần lượt là:6, 7, 7.5

Điểm các bài kiểm tra định kỳ: 7, 8

Điểm thi học kỳ môn là 7,5

ĐTB = (6+7+7+ 7.5 + (7+8)*2 + 7.5*3)/ 10 = 7.3

Như vậy, điểm trung bình môn toán HK1 của bạn là 7.3. Tương tự, điểm TB môn của học kỳ 2 được tính theo công thức trên.

Cách tính điểm tổng kết học kỳ sẽ là trung bình cộng của các môn, trong đó môn toán và văn nhân hệ số 2.

Cách tính điểm trung bình cả năm

Điểm trung bình môn của cả năm là trung bình cộng của điểm trung bình học kỳ 1 và học kỳ 2 (nhân hệ số 2).

ĐTB mcn= (7.3 + 7.5*2)/3 = 7.4

Cách tính điểm trung bình đại học

Ngày nay, đa số các trường đại học đều áp dụng hình thức đào tạo tín chỉ, không phải theo học phần. Do đó cách tính điểm sẽ được quy sang hệ 4 thay vì hệ 10 như trước đây.

Cách chuyển đổi điểm từ hệ 10 sang hệ 4 và xếp loại được quy định như sau:

Ngoài ra, điểm hệ 4 không tính điểm lẻ

Điểm trung bình môn đại học theo tín chỉ được gọi là điểm trung bình tích lũy. Điểm trung bình tích lũy dùng để xét sinh viên đạt các yêu cầu xếp loại theo qui chế 43 đào tạo tín chỉ.

Ví dụ, có bảng điểm sau:

Như vậy, điểm trung bình tích lũy sẽ là 26/8 = 3.25

Các học kỳ tiếp theo tính tổng điểm nhân với số tín chỉ từng môn đem chia cho tổng số tín chỉ (tính lại từ học kỳ đâu không tính riêng từng học kỳ). Các môn giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng không được tính trung bình.

Điểm trung bình dưới 4.0 thì sinh viên phải thi lại hoặc học lại môn đó tùy theo quy chế.

Hướng Dẫn Học Sinh, Sinh Viên Cách Tính Điểm Môn Học / 2023

Hướng dẫn học sinh, sinh viên cách tính điểm môn học

HƯỚNG DẪN HỌC SINH, SINH VIÊN CÁCH TÍNH ĐIỂM MÔN HỌC

Căn cứ vào quyết định số 3a/QĐ-ĐVĐN về việc ban hành quy chế cao đẳng, trung cấp hệ chính quy. Trong quy chế đào tạo tại điều 14 hướng dẫn học sinh, sinh viên cách tính điểm như sau:

Điều 14: Cách tính điểm môn học, điểm trung bình chung học kỳ/ năm học/ khóa học và điểm trung bình chung tích lũy

1. Điểm môn học

a) Điểm môn học bao gồm điểm trung bình các điểm kiểm tra có trọng số 0,4 và điểm thi kết thúc môn học có trọng số 0,6;

– Đối với hệ Trung cấp: Điểm TBC môn học đạt yêu cầu khi có điểm theo thang điểm 10 đạt từ 5,0 trở lên (Trong hệ đào tạo theo niên chế)

– Đối với hệ Cao đẳng: Điểm TBC môn học đạt yêu câu khi có điểm theo thang điểm 10 đạt từ 4,0 trở lên (Trong đào tạo theo tín chỉ)

b) Điểm trung bình chung kiểm tra:

– Đối với hệ Trung cấp:

* Cách tính điểm TBC kiểm tra: trọng số 0,4

(1) Điểm kiểm tra thường xuyên: Hệ số 1

(2) Điểm kiểm tra định kỳ: Hệ số 2

Điểm TBC kiểm tra đạt yêu cầu khi có điểm theo thang điểm 10 đạt từ 5,0 trở lên

– Đối với hệ Cao đẳng:

* Cách tính điểm TBC kiểm tra: Trọng số 0,4. Trong đó:

(1) Điểm thái độ: Trọng số 0,3

(2) Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ: Trọng số 0,7

Điểm TBC kiểm tra đạt yêu cầu khi có điểm theo thang điểm 10 đạt từ 5,0 trở lên

c) Điểm trung bình chung môn học

* Cách tính điểm TBC môn học (Hệ Trung cấp, Cao đẳng)

Điểm TBC môn học = (Điểm TBC kiểm tra x 0,4) + (Điểm thi x 0,6)

2. Điểm trung bình chung học kỳ/ năm học/ khóa học và điểm trung bình chung tích lũy

a) Công thức tính điểm trung bình chung học kỳ/ năm học/ khóa học và điểm trung bình chung tích lũy:

Trong đó:

+ A: là điểm trung bình chung học kỳ/ năm học/ khóa học và điểm trung bình chung tích lũy;

+ i: là số thứ tự môn học;

+ ai: là điểm của môn học thứ i;

+ ni: là số chứng chỉ của môn học thứ i;

+ n: là tổng số môn học trong học kỳ/ năm học/ khóa học hoặc số môn học, mô-đun đã tích lũy.

b) Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình chung của các môn học mà học sinh, sinh viên đã tích lũy được, tính từ đầu khóa cho tới thời điểm được xem xét vào lúc kết thúc mỗi học kỳ;

c) Điểm trung bình chung học kỳ/ năm học/ khóa học, điểm trung bình chung tích lũy bao gồm cả điểm môn học được bảo lưu, không bao gồm điểm môn học được miễn trừ và môn học điều kiện;

d) Trường hợp học sinh, sinh viên được tạm hoãn học môn học thì chưa tính khối lượng học tập của môn học đó trong thời gian được tạm hoãn.

3. Điểm trung bình chung học kỳ, năm học, điểm trung bình chung tích lũy để xét học bổng, khen thưởng sau mỗi học kỳ, năm học hoặc khóa học được tính theo kết quả điểm thi kết thúc môn học lần thứ nhất; để xét điều chỉnh tiến độ học, buộc thôi học được tính theo kết quả lần thi kết thúc môn học có điểm cao nhất.

4. Môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh là hai môn điều kiện; kết quả đánh giá hai môn học này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, năm học, điểm trung bình chung tích lũy, xếp loại tốt nghiệp nhưng là một trong các điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp và được ghi vào bảng điểm cấp kèm theo bằng tốt nghiệp.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hướng Dẫn Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Thcs, Thpt / 2023 trên website Techcombanktower.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!