Đề Xuất 2/2023 # Học Tập Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 2 Like | Techcombanktower.com

Đề Xuất 2/2023 # Học Tập Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 2 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Học Tập Trong Tiếng Tiếng Anh mới nhất trên website Techcombanktower.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Không ai biết liệu có phải Beethoven học tập từ tác phần này hay không.

It is unknown whether Beethoven was familiar with this work or not.

WikiMatrix

▪ Hãy thư giãn khi học tập.

▪ Relax while you are studying.

jw2019

Huỷ đơn nhập học, vì thay đổi trong điểm số học tập của con.

Admission rescinded, due to significant change in my academic record.

OpenSubtitles2018.v3

Sự phục hưng ra đời: một thời đại mới khi học tập trở thành rất quan trọng.

The renaissance was born: a new age where learning was very important.

WikiMatrix

Nhưng, có thể chính những khiếm khuyết trong học tập gây nên sự tăng động.

But it could equally be the case that it’s the learning disabilities that cause the hyperactivity.

ted2019

Kerrey chủ trì một chương trình đầy tham vọng về phát triển học tập tại trường đại học.

Kerrey presided over an ambitious program of academic development at the university.

WikiMatrix

Mày chỉ đang cố giả vờ học tập chăm chỉ để đánh lừa chúng tao phải không?

You’re just pretending to study hard to deceive us?

OpenSubtitles2018.v3

Mỗi cấp học yêu cầu các kỹ năng khác nhau về năng lực giảng dạy và học tập.

Each level of education demands different skills of teaching and learning ability.

WikiMatrix

Ông học tập ở Vương quốc Anh.

He got his training from United Kingdom.

WikiMatrix

Các môn đó khuyến khích con phấn đấu học tập hay làm con choáng ngợp?

Your child should be challenged by the curriculum, not overwhelmed by it.

jw2019

Một là: họ cá nhân hóa việc giảng dạy và học tập.

One is this: they individualize teaching and learning.

ted2019

Sau đó, có thể tiếp tục một dự án quy mô lớn dựa trên việc học tập.

Then, maybe you can move up to more large- scale project- based learning.

QED

Thế nhưng, một sự ham muốn học tập có thể được vun trồng.

Yet, a desire to study can be cultivated.

jw2019

Vậy, hãy xem việc học tập là công việc cả đời.

Make learning a lifelong habit.

jw2019

Giúp trẻ bị khiếm khuyết khả năng học tập

Helping Children With Learning Disabilities

jw2019

Eusebius học tập chăm chỉ, nhất là nghiên cứu Kinh Thánh.

Eusebius devoted himself to his studies, especially to the study of the Bible.

jw2019

Học tập các thuật toán cũng rộng rãi được sử dụng cho tự tùy biến các chương trình.

Learning algorithms are also widely used for self – customizing programs.

QED

Chúng được định nghĩa để thuận tiện cho sinh viên tích luỹ trong quá trình học tập.

They should be set at a suitable level for the students of the course.

WikiMatrix

Noah Goldstein là cố vấn học tập của tôi ở năm thứ nhất.

Noah Goldstein was my counselor my freshman year.

OpenSubtitles2018.v3

Kinh nghiệm học tập này gồm có các khái niệm sau đây:

This learning experience covers the following concepts:

LDS

Hiển nhiên, học tập bao gồm sự suy ngẫm.

Obviously, study includes meditation.

jw2019

Những Giúp Đỡ Học Tập Thánh Thư

Scripture Study Helps

LDS

Nhìn mà học tập, Bobby.

Watch this, Bobby, and learn.

OpenSubtitles2018.v3

Bất cứ kỹ năng nào cũng đều đòi hỏi việc học tập chuyên dụng.

Any kind of skill requires specialized learning.

LDS

Bất kỳ ai đang học tập đều trẻ.

Jong geleerd is oud gedaan.

WikiMatrix

Học Sinh Trong Tiếng Tiếng Anh

Màu xanh lá cây có nghĩa là học sinh đã đạt đến trình độ thành thạo.

Green means the student’s already proficient.

ted2019

Bộ phim kể về một nhóm học sinh vùng ngoại ô trường Detroit trong khoảng nhữ năm 1980.

The series revolved around a group of suburban Detroit high school students circa 1980.

WikiMatrix

Tôi cá em là học sinh bị đình chỉ học mấy hôm nay.

I could assume you were the student that was suspended.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi có nghe nói rằng có 93% học sinh chấp nhận tiếp tục lên đại học.

Last I heard we had 93 percent accepted to college.

QED

Và em học sinh đáp: “Chúng ta có thể bỏ phiếu về vấn đề này!”

And the student answered, “You can vote on it!”

LDS

Đây chỉ là một dự án độc lập của học sinh thôi.

This is one of the students independent art projects.

OpenSubtitles2018.v3

Mời một học sinh đọc to Ê The 12:6.

Invite a student to read Ether 12:6 aloud.

LDS

Giữa năm 1952 và năm 1956, bà là học sinh của Trường Queen’s ở Ede, bang Osun.

Between 1952 and 1956, she was a student of the Queen’s School in Ede in the Osun State.

WikiMatrix

Năm 1976, cô được bầu làm chủ tịch Liên minh Du học sinh Palestine tại Pháp.

In 1976 she was elected president of the Union of Palestinian students in France.

WikiMatrix

Tôi từng thấy ông ấy đánh đập học sinh tàn nhẫn đến nỗi người đẫm đầy máu.

I recall seeing the pastor beat students so badly that they were covered in blood.

jw2019

Đáng sợ, nhưng hiệu quả với học sinh.

Scary, yet effective with the students.

OpenSubtitles2018.v3

Làm sao mà học sinh trung học như cháu có thể kết hôn được!

How can a high schooler get married!

QED

Mời một học sinh tiếp tục đọc to câu chuyện của Chị Dew:

Invite a student to continue reading Sister Dew’s account aloud:

LDS

Tôi cảm thấy như 1 trong số những học sinh của mình.

I feel like one of my students.

OpenSubtitles2018.v3

Điều đó là yêu cầu đặc biệt của Thầy đạo Shimon Bar Yochai và học sinh của ngài.

This was a specific request by Rabbi Shimon bar Yochai of his students.

WikiMatrix

Vì theo thước đó chuẩn mực học sinh vì quần em chưa bao giờ quá eo.

Because, pursuant to the student code of conduct my hemline has never been higher than my fingertips.

OpenSubtitles2018.v3

Trong một trình diễn, cho thấy một học sinh hoặc phụ huynh làm chứng cho một giáo viên.

In one presentation, show a student or a parent witnessing to a schoolteacher.

jw2019

Tất cả học sinh năm cuối chúng ta là đủ để đánh lại Housen!

All us Seniors are more than enough to defeat Housen!

OpenSubtitles2018.v3

Chrissie Fit vai Amanda Lopez, một học sinh trong lớp học của Milo và là người cầu toàn.

Chrissie Fit as Amanda Lopez, a student in Milo’s class who is a perfectionist and Milo’s love interest.

WikiMatrix

Trong số 1.486 thường dân thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Nagaoka, hơn 280 là học sinh.

A total of 1,486 people were killed in Nagaoka, including more than 280 school age children.

WikiMatrix

Nhưng Umar là một học sinh diệu kì, em là một đứa trẻ phi thường

But Umar is a fantastic student.

ted2019

Chắc hẳn các cậu là học sinh mới.

You must be our new students.

OpenSubtitles2018.v3

Một học sinh của tôi nói, “Thật vậy ạ?”

One of the students said, “Really?”

ted2019

Vậy là tôi tìm cách sáng tạo hơn để đưa môn công nghệ đến với học sinh.

So I started looking for more creative ways to introduce technology to students.

ted2019

Trước khi đến trường, học sinh ấy không hề nghĩ là mình sẽ hút thuốc.

Smoking a cigarette may have been the farthest thing from his mind when he left for school that day.

jw2019

Phong Cách Học Trong Tiếng Tiếng Anh

Các phong cách học được tạo ra và không được khoa học kiểm chứng.

Learning styles are made up and are not supported by scientific evidence.

ted2019

Hơn hai thập niên vừa qua, người ta chú ý nhiều đến các phương thức và phong cách học tập.

There has been much interest in learning modalities and styles over the last two decades.

WikiMatrix

Làm kiểm tra để tìm ra phong cách học tập, cách yêu hoặc phong cách làm việc của bạn là gì?

Doing the test to find what is your learning style, what is your loving style, or what is your working style?

ted2019

Greenblatt ban đầu dựa trên những tiền đề trên ý tưởng về phong cách học việc của thầy phù thủy của câu chuyện, như Thanh kiếm trong đá.

Greenblatt originally based the premise on the idea of the sorcerer’s apprentice style of story, such as The Sword in the Stone.

WikiMatrix

Những nghiên cứu gần đây cho rằng “không có cơ sở bằng chứng xác đáng nào có thể biện minh cho việc tích hợp những đánh giá phong cách học vào hoạt động giáo dục chung.”

Recent research has argued, “there is no adequate evidence base to justify incorporating learning styles assessments into general educational practice.”

WikiMatrix

Ảnh hưởng của Ý và Pháp tăng lên sau khi tuyên bố độc lập vào đầu thế kỷ 19, mặc dù phong cách học thuật vẫn tồn tại cho đến những thập niên đầu của thế kỷ 20.

Italian and French influences increased after the declaration of independence at the beginning of the 19th century, though the academic style persisted until the first decades of the 20th century.

WikiMatrix

Và nếu bạn dường như không đạt được những gì mình mong đợi, thì bạn không thể đỗ lỗi cho phong cách học của mình, mà một điều bạn có thể muốn nghĩ đến là gen của mình.

And if you didn’t quite get what you were hoping for, then you can’t really blame your learning style. But one thing that you might want to think about blaming is your genes.

ted2019

Phong cách triết học này tiếp tục có một sự tiếp nối mạnh mẽ trong thời kỳ Phục hưng.

This style of philosophy continued to have a strong following in the Renaissance.

WikiMatrix

Triết học phân tích là một phong cách triết học đã trở nên thống trị trong thế giới phương Tây vào đầu thế kỷ 20.

Analytic philosophy (sometimes analytical philosophy) is a style of philosophy that became dominant in the Western world at the beginning of the 20th century.

WikiMatrix

Guy Claxton đặt nghi vấn về mức độ hiệu quả mà những phong cách học tập như VAK có thể mang lại, đặc biệt chúng có xu hướng phân loại học sinh và như thế giới hạn việc học.

Professor of education Guy Claxton has questioned the extent that learning styles such as VARK are helpful, particularly as they can have a tendency to label children and therefore restrict learning.

WikiMatrix

Klepacki ban đầu ghi nhạc cho Red Alert với phong cách khoa học viễn tưởng camp trong tâm trí, nhưng những bài hát ban đầu đã được gác lại.

Klepacki initially scored Red Alert with sci-fi camp in mind, but early songs were shelved.

WikiMatrix

Tôi không thể đưa vào bất kỳ phong cách văn học và tất cả những gì, nhưng tôi không có, không biết, bởi vì nó đi trên Bài học đạo đức của nó.

I can’t put in any literary style and all that; but I don’t have to, don’t you know, because it goes on its Moral Lesson.

QED

Mời một công bố hữu hiệu hoặc một tiên phong trình diễn cách học hỏi Kinh Thánh bằng sách Kinh Thánh dạy.

Have a well-qualified publisher or a pioneer demonstrate a Bible study using the Bible Teach book.

jw2019

Hơn nữa, theo Carman và Evans, phong cách số học của Babylonian phù hợp hơn nhiều so với các mô hình dự đoán thiết bị là kiểu lượng giác truyền thống của Hy Lạp.

Moreover, according to Carman and Evans, the Babylonian arithmetic style of prediction fits much better with the device’s predictive models than the traditional Greek trigonometric style.

WikiMatrix

Nó được gọi là phong cách claw-hammer, ông học được từ bà và mẹ.

It’s called claw-hammer style, that he had learned from his mother and grandmother.

ted2019

Nó được gọi là phong cách claw- hammer, ông học được từ bà và mẹ.

It’s called claw- hammer style, that he had learned from his mother and grandmother.

QED

Một số lý thuyết cho rằng tất cả các cá nhân học tập có hiệu quả qua việc sử dụng một loạt những phương thức học tập khác nhau, trong khi những lý thuyết khác thì cho rằng các cá nhân có thể thích hợp với mốt số phong cách học tập nhất định, học hiệu quả hơn thông qua những phương pháp sử dụng thị giác hay thông qua trải nghiệm vận động.

Some theories propose that all individuals benefit from a variety of learning modalities, while others suggest that individuals may have preferred learning styles, learning more easily through visual or kinesthetic experiences.

WikiMatrix

Sành điệu sành điệu trường học phong cách

cool cool, the style school

OpenSubtitles2018.v3

Khác với một số tạp chí châu Âu thường đánh giá các tác phẩm dựa trên số sao (thường những tác phẩm xuất sắc nhất sẽ là 4 hoặc 5 sao), EW cho điểm theo phong cách học thuật, do đó bài phê bình tích cực nhất sẽ cho điểm bằng chữ cái “A” và những nhận xét tiêu cực nhất sẽ cho điểm “F”, với dấu cộng (+) hoặc (-) thêm vào bên cạnh các chữ cái khi cần thiết ngoại trừ chữ “F”.

Unlike a number of European magazines that give their ratings with a number of stars (with normally 4 or 5 stars for the best review), EW grades the reviews academic–style, so that the highest reviews will get a letter grade of “A” and the lowest reviews get an “F”, with plus or minus graduations in between assigned to each letter except “F”.

WikiMatrix

Tác phẩm văn học của Alegría phản ánh phong cách của nền văn học nổi tiếng hiện nay ở Trung Mỹ trong những năm 1950 và 1960, “la generacion comprometida” (thế hệ cam kết).

Alegría’s literary work reflects the style of the popular literary current in Central America during the 1950s and 1960s, “la generacion comprometida” (the committed generation).

WikiMatrix

Higaonna đã bắt đầu học tập phong cách Shuri-te từ khi còn là một đứa trẻ.

Higaonna began studying Shuri-te as a child.

WikiMatrix

Ngươi không đủ gần 1 vị Hoàng đế vĩ đại để học được phong cách của ông ấy?

Were you not close enough to a great king to learn by his example?

OpenSubtitles2018.v3

Các bài viết của Lang về lịch sử Scotland được mô tả là có sự chăm chút uyên thâm đến từng chi tiết, sở hữu một phong cách văn học khêu gợi và một tài năng thiên bẩm trong việc gỡ rối các câu hỏi phức tạp.

Lang’s writings on Scottish history are characterised by a scholarly care for detail, a piquant literary style, and a gift for disentangling complicated questions.

WikiMatrix

18 tháng nghiên cứu đối tượng, học theo phong cách nhưng quỷ ở chỗ mấy cái chi tiết vụn vặt.

18 months of studying my target, learning mannerisms, but the devil is in the details.

OpenSubtitles2018.v3

Đồng nghiệp Noether chúc mừng lần sinh nhật thứ 50 của bà năm 1932 theo phong cách của các nhà toán học.

Noether’s colleagues celebrated her fiftieth birthday in 1932, in typical mathematicians‘ style.

WikiMatrix

Khoa Học Tự Nhiên Trong Tiếng Tiếng Anh

Năm 2010, cô đã giành giải thưởng quốc gia về khoa học tự nhiên của Chile.

In 2010 she won Chile’s National Prize for Natural Sciences.

WikiMatrix

Research in natural sciences also covered a wide variety of topics.

WikiMatrix

Sau này ông theo học Sidney Sussex College, Cambridge, tốt nghiệp vào năm 1925 ngành khoa học tự nhiên.

Following this he attended Sidney Sussex College, Cambridge, graduating in 1925 in Natural Sciences.

WikiMatrix

Khoa Khoa học Toán, Lý và Khoa học tự nhiên nằm ở quận Sesto Fiorentino.

The Faculty of Mathematical, Physical and Natural Sciences is located in Sesto Fiorentino.

WikiMatrix

Năm 1798 ông tiếp tục học luật, khoa học tự nhiên và toán học tại Đại học Halle.

In 1798 he went on to study law, natural science and mathematics at the University of Halle.

WikiMatrix

Mặc dù là một nhà khoa học tự nhiên nhưng ông cũng có tâm hồn lãng mạn.

Another interesting thing is that although he is a physical scientist, his soul is very romantic.

WikiMatrix

1978: Mở cửa cơ sở Khoa học Tự nhiên ở thành phố Suwon.

1978: The Natural Sciences Campus opens in Suwon.

WikiMatrix

Khi được triệu hồi bởi, ông có thể dạy hình học và các khoa học tự nhiên khác.

When summoned by a conjuror, he can teach geometry and other liberal sciences.

WikiMatrix

Năm 2005, Bouzat là thành viên của Hội Guggenheim về Khoa học tự nhiên.

In 2005, Bouzat was a Guggenheim Fellow in Natural Sciences.

WikiMatrix

Ông trở nên thông thạo về khoa học tự nhiên, lịch sử, logic, triết học và tâm lý học.

He became well-versed in natural science, history, logic, philosophy, and psychology.

WikiMatrix

Joseph Norwood, M.D, giáo sư khoa học tự nhiên và triết học là chủ nhiệm khoa đầu tiên.

Joseph Norwood, M.D., professor of natural science and philosophy, was the first dean.

WikiMatrix

Vào thời gian này, địa chất trở thành một ngành tồn tại hiển nhiên trong khoa học tự nhiên.

At this time, geology became its own entity in the world of natural science.

WikiMatrix

Năm 1936, bà tiếp tục học tại Đại học Buenos Aires và lấy bằng Cử nhân Khoa học Tự nhiên.

In 1936 she continued her studies at the University of Buenos Aires and obtained a degree in Natural Sciences.

WikiMatrix

Ngày nay, thống kê được sử dụng rộng rãi hơn trong chính phủ, kinh doanh, khoa học tự nhiên và xã hội.

Today, statistics is widely employed in government, business, and natural and social sciences.

WikiMatrix

Ông theo học ngành khoa học tự nhiên ở Đại học Quốc gia Kharkiv, hoàn tất học trình 4 năm trong vòng 2 năm.

So he enrolled at Kharkiv University for natural sciences, completing his four-year degree in two years.

WikiMatrix

Ba mẹ ông muốn ông theo học tôn giáo, nhưng ông đã sớm bị thu hút vào các môn khoa học tự nhiên.

His parents wanted him to study religion, but he was attracted to nature study at an early age.

WikiMatrix

Năm 1964, ông được bầu làm thành viên của Phân ban Toán học/Khoa học tự nhiên thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Bayern.

In 1964, he was elected a member of the Mathematics/Natural Science section of the Bavarian Academy of Sciences.

WikiMatrix

Tháng 7 năm 1957, ông đậu bằng tú tài triết học, và tới tháng 9 cùng năm đậu thêm bằng tú tài khoa học tự nhiên.

In July 1957, he obtained the baccalauréat in philosophy, and in September of the same year, the baccalauréat in Natural Sciences.

WikiMatrix

Sinh ra tại Barcelona, ông đã bước đầu nghiên cứu vật lý và khoa học tự nhiên, nhưng nhanh chóng chuyển sang kiến trúc.

Born in Barcelona, he initially studied physics and natural sciences, but soon switched to architecture.

WikiMatrix

Lúc còn là một đứa trẻ, anh đã đam mê khoa học tự nhiên, nhiếp ảnh, và tôn giáo (theo Pietism của mẹ mình.

As a child he had a keen interest in natural science, photography, and religion (following his mother’s Pietism).

WikiMatrix

Năm 1930, Hoxha đến học tại Đại học Montpellier ở Pháp theo một học bổng cấp nhà nước về các ngành khoa học tự nhiên.

In 1930, Hoxha went to study at the University of Montpellier in France on a state scholarship for the faculty of natural science.

WikiMatrix

Ông cho xuất bản hai cuốn giáo khoa về khoa học tự nhiên chứa đựng nhiều phát minh, dẫn chứng và cả dị đoan.

He published two encyclopedias of natural science which contain a wide variety of inventions, facts, and occult superstitions.

WikiMatrix

Năm 2006 cô nhận Giải thưởng Khoa học Tự nhiên Quốc gia Chile và trở thành người phụ nữ đầu tiên nhận được giải đó.

In 2006 she received Chile’s National Prize for Natural Sciences, becoming the first woman to win the award.

WikiMatrix

Lúc Lister còn tuổi thiếu niên, cậu theo học Grove House School Tottenham, nghiên cứu toán học, khoa học tự nhiên, và ngôn ngữ.

As a teenager, Lister attended Grove House School in Tottenham, studying mathematics, natural science, and languages.

WikiMatrix

Vào năm 1824, Hans Christian Ørsted thiết lập Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU), có nghĩa là Hội đồng Truyền bá Kiến thức về Khoa học Tự nhiên.

In 1824, Ørsted founded Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU), a society to disseminate knowledge of the natural sciences.

WikiMatrix

Bạn đang đọc nội dung bài viết Học Tập Trong Tiếng Tiếng Anh trên website Techcombanktower.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!