Đề Xuất 12/2022 # Giáo Án Toán Lớp 5 Cộng Số Đo Thời Gian / 2023 # Top 20 Like | Techcombanktower.com

Đề Xuất 12/2022 # Giáo Án Toán Lớp 5 Cộng Số Đo Thời Gian / 2023 # Top 20 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Giáo Án Toán Lớp 5 Cộng Số Đo Thời Gian / 2023 mới nhất trên website Techcombanktower.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trường: TH Lý Tự TrọngNgày soạn: 28 tháng 2 năm 2017 Ngày dạy: 2 tháng 3 năm 2017Người dạy: Phan Thị ThủyLớp : 5A Giáo án : Toán – lớp 5

HOẠT ĐỘNG DẠYTGHOẠT ĐỘNG HỌC

1. Khởi động2. Bài cũ– 1 học sinh đứng tại chỗ đọc các số đo thời gian theo thứ tự từ bé đến lớn.– 2 học sinh lên bảng làm bài: 4 năm 2 tháng =…… tháng phút = ………. giây 72 phút = ……. giờ 1,5 giờ = …… phút– Chữa bài, nhận xét và tuyên dương. 3. Bài mớia) Giới thiệu bài– Trong tiết học toán trước chúng ta đã học bài ” bảng đơn vị đo thời gian” vậy để cộng các số đo thời gian như thế nào thì hôm nay chúng ta cùng vào bài mới bài ” cộng số đo thời gian”.b) Các hoạt động dạyHĐ1: Thực hiện phép cộng số đo thời gian– Treo bảng phụ ghi bài toán ví dụ 1 trong sách giáo khoa lên bảng.+ Bài toán cho ta biết gì?

+ Bài toán hỏi ta điều gì?

+ Xe ôtô đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa hết bao nhiêu lâu?+ Xe tiếp tục đi từ Thanh Hóa đến Vinh hết bao lâu?

+ Bài toán yêu cầu các em tính gì?

– Giáo viên nhận xét và chốt lại nội dung bài toán bằng sơ đồ.

+ Để tính được thời gian xe đi được từ Hà Nội đến Vinh ta phải làm phép tính gì?

– Yêu cầu một học sinh lên bảng đặt tính rồi tính, dưới lớp làm vào vở.

– Yêu cầu học sinh nêu cách tính.– Yêu cầu học sinh nhận xét bài làm của bạn, giáo viên nhận xét và kết luận.+ 3 giờ 15 phút cộng 2 giờ 35 phút bằng 5 giờ 50 phút.

* Ví dụ 2

– Yêu cầu học sinh quan sát, một học sinh đọc thành tiếng cho cả lớp nghe.+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?+ Nhận xét và chốt lại nội dung bài toán bằng sơ đồ:

+ Như vậy muốn biết người đua xe đạp đi cả hai quãng đường hết thời gian là bao nhiêu ta phải thực hiện phép tính gì?+ Tương tự như phép tính ở ví dụ 1 các em hãy đặt tính và thực hiện phép tính trên.

Giáo Án Toán Lớp 5 Cộng Số Đo Thời Gian Giao An Toan Cong So Do Thoi Gian Doc / 2023

1. Khởi động

2. Bài cũ

– 1 học sinh đứng tại chỗ đọc các số đo thời gian theo thứ tự từ bé đến lớn.

– 2 học sinh lên bảng làm bài:

4 năm 2 tháng =…… tháng

72 phút = ……. giờ

1,5 giờ = …… phút

– Chữa bài, nhận xét và tuyên dương.

b) Các hoạt động dạy

HĐ1 : Thực hiện phép cộng số đo thời gian

– Treo bảng phụ ghi bài toán ví dụ 1 trong sách giáo khoa lên bảng .

+ Bài toán cho ta biết gì?

+ Bài toán hỏi ta điều gì?

+ Xe ôtô đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa hết bao nhiêu lâu?

+ Xe tiếp tục đi từ Thanh Hóa đến Vinh hết bao lâu?

+ Bài toán yêu cầu các em tính gì?

– Giáo viên nhận xét và chốt lại nội dung bài toán bằng sơ đồ.

+ Để tính được thời gian xe đi được từ Hà Nội đến Vinh ta phải làm phép tính gì?

– Mời một số học sinh trình bày cách tính.

– Yêu cầu một học sinh lên bảng đặt tính rồi tính, dưới lớp làm vào vở.

– Yêu cầu học sinh nêu cách tính.

– Yêu cầu học sinh nhận xét bài làm của bạn, giáo viên nhận xét và kết luận.

+ 3 giờ 15 phút cộng 2 giờ 35 phút bằng 5 giờ 50 phút.

– Yêu cầu học sinh quan sát, một học sinh đọc thành tiếng cho cả lớp nghe.

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

+ Nhận xét và chốt lại nội dung bài toán bằng sơ đồ:

+ Như vậy muốn biết người đua xe đạp đi cả hai quãng đường hết thời gian là bao nhiêu ta phải thực hiện phép tính gì?

+ Tương tự như phép tính ở ví dụ 1 các em hãy đặt tính và thực hiện phép tính trên.

– Mời học sinh nhận xét bài làm của bạn trên bảng và hỏi:

+ 83 giấy có thể đổi ra phút không? ( đổi thành bao nhiêu phút bao nhiêu giây)

+ Như vậy có thể viết 45 phút 83 giây thành 46 phút 23 giây.

– Giao viên treo bảng phụ có quy tắc yêu cầu 1 học sinh đọc.

HĐ 2 : Thực hành

Bài tập 1:

– Giáo viên yêu cầu một học sinh đọc yêu cầu bài tập một.

a)

7 năm 9 tháng + 5 năm 6 tháng = 12 năm 15 tháng (hay 13 năm 4 tháng)

3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút = 9 giờ 37 phút

12 giờ 18 phút + 8 giờ 12 phút = 20 giờ 30 phút

4 giờ 35 phút +8 giờ 42 phút =12 giờ 35 phút

b)

3 ngày 20 giờ + 4 ngày 15 giờ = 7 ngày 35 giờ (hay 8 ngày 11 giờ)

4 phút 13 giây + 5 phút 15 giây = 9 phút 28 giây

8 phút 45 giây + 6 phút 15 giây = 14 phút 60 giây

12 phút 43 giây + 5 phút 37 giây = 18 p hút 20 giây

* Tại sao 12 năm 15 tháng = 13 năm 3 tháng và 7 ngày 35 giờ = 8 ngày 11 giờ.

– Yêu cầu học sinh nhận xét chéo, giáo viên nhận xét và kết luận.

Bài tập 2 :

– Giáo viên yêu cầu một học sinh đọc bài toán.

– Bài toán cho ta biết gì?

– Bài toán hỏi gì?

– Giáo viên nhận xét và chốt lại bài toán. ( ghi tóm tắt lên bảng)

* Đi từ nhà đến bến xe: 35 phút.

* Đi ô tô: 2 giờ 20 phút.

Hỏi: Lâm đi từ nhà đến viện Bảo tàng hết bao nhiêu thời gian?

– Giáo viên hỏi: Muốn biết Lâm đi hết bao nhiêu thời gian ta phải thực hiện phép tính gì?

– Yêu cầu học sinh làm bài vào vở, phát bảng phụ cho q học sinh.

– Yêu cầu học sinh nhận xét bài làm trên bảng và đổi vở nhận xét chéo. Giáo viên nhận xét và kết luận.

4.Củng cố và dặn dò:

– Củng cố lại nội dung bài học

+ Gọi 1 học sinh nêu lại quy tắc

Khi cộng số đo thời gian cần cộng số đo theo cùng một loại đơn vị đo, cộng phải thẳng cột với nhau và cộng từng cột như với phép cộng số tự nhiên . Trong trường hợp số đo theo đơn vị phút, giây lơn hơn hoặc bằng 60 thì cần đổi sang đơn vị hàng lớn hơn đơn vị hàng kề .

– Nhận xét tiết học

– Dặn học sinh về nhà hoàn thành bài tập vào vở

Bài 1,2,3,4 Trang 134 Sgk Toán 5: Luyện Tập Cộng Trừ Số Đo Thời Gian / 2023

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 134 SGK Toán 5: Luyện tập cộng trừ số đo thời gian

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12 ngày = …giờ b) 1,6 giờ = …phút

3,4 ngày = …giờ 2 giờ 15 phút =…phút

4 ngày 12 giờ = …giờ 2,5 phút = …giây 1/2 giờ = … phút 4 phút 25 giây = …giây

Đáp án: a) 12 ngày = 288 giờ (24 giờ x 12 = 288 giờ)

3,4 ngày = 81,6 giờ (24 giờ x 3,4 = 81,6 giờ)

4 ngày 12 giờ = 108 giờ (24 giờ x 4 + 12 giờ = 108 giờ) 1/2 giờ = 30 phút (60 phút x 1/2 = 30 phút )

b) 1,6 giờ = 96 phút (60 phút x 1,6 = 96 phút),

2 giờ 15 phút = 135 phút (60 phút x 2 + 15 phút = 135 phút),

2,5 phút = 150 giây (60 phút x 2,5 = 150 giây),

4 phút 25 giây = 265 giây (60 phút x 4 + 25 giây = 265 giây)

Bài 2 trang 134: Tính:

a) 2 năm 5 tháng + 13 năm 6 tháng;

b) 4 ngày 21 giờ + 5 ngày 15 giờ;

c) 13 giờ 34 phút + 6 giờ 35 phút;

Đáp án: a) 2 năm 5 tháng + 13 năm 6 tháng = 15 năm 11 tháng.

b) 4 ngày 21 giờ + 5 ngày 15 giờ = 10 ngày 12 giờ.

c) 13 giờ 34 phút + 6 giờ 35 phút = 20 giờ 9 phút.

Bài 3 trang 134 Toán 5: Tính:

a) 4 năm 3 tháng – 2 năm 8 tháng;

b) 15 ngày 6 giờ – 10 ngày 12 giờ;

c) 13 giờ 23 phút – 5 giờ 45 phút;

Đáp án: a) 4 năm 3 tháng – 2 năm 8 tháng = 1 năm 7 tháng.

b) 15 ngày 6 giờ – 10 ngày 12 giờ = 4 ngày 18 giờ.

c) 13 giờ 23 phút – 5 giờ 45 phút = 7 giờ 38 phút.

Bài 4 trang 134: Năm 1492, nhà thám hiểm Cri-xtô-phơ và Cô-lôm-bô phát hiện ra châu Mĩ. Năm 1961, I-u-ri Ga-ga-in là người đầu tiên bay vào vũ trụ. Hỏi hai sự kiện trên cách nhau bao nhiêu năm?

Đáp án: Hai sự kiện cách nhau số năm là: 1961 – 1492 = 469 (năm)

Đáp số: 469 (năm).

Giải Bài Tập Trang 136 Sgk Toán 5: Chia Số Đo Thời Gian Cho Một Số / 2023

Giải bài tập trang 136 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải bài Chia số đo thời gian cho một số toán 5 (bài 1, 2 SGK Toán lớp 5 trang 136)

Lý thuyết Chia số đo thời gian cho một số

– Ta đặt tính như đối với phép chia các số tự nhiên.

– Chia từng số đo ở số bị chia cho số chia (theo thứ tự từ trái sang phải).

– Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

Giải Toán lớp 5 trang 136 tập 2 – Chia số đo thời gian – Bài 1

Tính

a) 24 phút 12 giây : 4

b) 35 giờ 40 phút : 5

c) 10 giờ 48 phút : 9

d) 18,6 phút : 6

Hướng dẫn giải

– Ta đặt tính như đối với phép chia các số tự nhiên.

– Chia từng số đo ở số bị chia cho số chia (theo thứ tự từ trái sang phải).

– Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

Giải Toán lớp 5 trang 136 tập 2 – Chia số đo thời gian – Bài 2

Một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ va làm được 3 dụng cụ. Hỏi trung bình người đó làm một dụng cụ hết bao nhiêu thời gian?

Hướng dẫn giải

– Tính thời gian người đó làm 3 dụng cụ = 12 giờ – 7 giờ 30 phút.

– Tính thời gian người đó làm 1 dụng cụ = thời gian người đó làm 3 dụng cụ : 3.

Thời gian người thợ làm được 3 dụng cụ là:

12 giờ – 7 giờ 30 phút = 4 giờ 30 phút

Trung bình người đó làm một dụng cụ trong thời gian:

4 giờ 30 phút : 3 = 1 giờ 30 phút

Đáp số: 1 giờ 30 phút

Video hướng dẫn Giải bài 1, 2 SGK Toán 5 trang 136

Ngoài các dạng bài tập SGK Toán 5, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo lời giải hay Vở bài tập Toán lớp 5 hay đề thi học kì 1 lớp 5 và đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng việt, Tiếng Anh, Khoa học, Sử, Địa, Tin học các trường trên cả nước mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Giáo Án Toán Lớp 5 Cộng Số Đo Thời Gian / 2023 trên website Techcombanktower.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!