Đề Xuất 6/2023 # Giáo Án Toán 5: Cộng Số Đo Thời Gian # Top 13 Like | Techcombanktower.com

Đề Xuất 6/2023 # Giáo Án Toán 5: Cộng Số Đo Thời Gian # Top 13 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Giáo Án Toán 5: Cộng Số Đo Thời Gian mới nhất trên website Techcombanktower.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Ng­êi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Kim Thoa §èi t­îng häc sinh: Líp 5 **************************************************************** TOÁN Céng sè ®o thêi gian I. Yêu cầu cần đạt: Giúp HS biết : – Thực hiện phép cộng số đo thời gian. – Vận dụng giải các bài toán đơn giản. – Làm các BT (Bài 1 dòng 1,2; bài 2).BT1(dòng 3,4):HSKG II. Các hoạt động dạy- học : 1. Kiểm tra bài cũ: – Gọi 2 HS lên bảng làm bài . Dưới lớp theo dõi nhận xét. + Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 0,5ngày = ….. giờ 1,5giờ =….. phút 84phút = ….. giờ 135giây = ….. phút – Nhận xét bài làm của HS, ghi điểm. 2. Dạy bài mới: . Hoạt động GV Hoạt động HS HĐ1: Hướng dẫn HS tìm hiểu bài: * Thực hiện phép cộng số đo thời gian. Ví dụ 1: – GV nêu ví dụ 1 (trong SGK, cho HS nêu phép tính tương ứng). – GV hướng dẫn cho HS tìm cách đặt tính và tính: Ví dụ 2 : – GV nêu bái toán, sau đó cho HS nêu phép tính tương ứng. – GV cho HS đặt tính và tính: *Vậy : Muốn cộng số đo thời gian ta làm thế nào? HĐ 2 : Hướng dẫn học sinh lµm bài luyện tập. Bài 1 : – GV cho HS tự làm bài, gọi 4 em lên bảng làm sau đó thống nhất kết quả. – GV hướng dẫn những HS yếu cách đặt tính và tính, chú ý phần đổi đơn vị đo thời gian. – Nhận xét, ghi điểm. Bài 2: – GV cho HS đọc bài rồi thống nhất phép tính tương ứng để giải bài toán. Sau đó HS tự tính và viết lời giải – Gọi một HS trình bày trên bảng – Nhận xét, ghi điểm 3. Củng cố – Gọi 2 HS nhắc lại cách cộng số đo thời gian. 4. Dặn dò: – Dặn HS về nhà học thuộc cách cộng số đo thời gian và làm bài trong vở BT Toán. [ – HS theo dõi, nêu phép tính: 3giờ 15phút + 2giờ 35phút = ? + 3 giờ 15 phút 2 giờ 35 phút 5 giờ 50 phút Vậy 3giờ 15phút + 2giờ35 phút = 5giờ 50phút . Ví dụ 2 : + 22phút 58giây 23phút 25giây 45phút 83giây (83 giây = 1phút 23giây) Vậy 22phút 58giây + 23phút 25giây = 46phút 23giây * Muốn cộng số đo thời gian ta cộng các số đo theo từng loại đơn vị. Trong trường hợp số đo theo đơn vị phút, giây lớn hơn hoặc bằng 60 thì cần đổi sang đơn vị hàng lớn hơn liền kề. Bài 1. Tính: a) 7 năm 9tháng + 5năm 6tháng + 7 năm 9tháng 5 năm 6tháng 12 năm 15tháng (15 tháng = 1năm 3 tháng) Vậy 7 năm 9tháng + 5năm 6tháng = 13 năm 3 tháng) 3giờ 5phút + 6giờ 32phút + 3giờ 5phút 6giờ 32phút 9giờ 37phút Vậy 3giờ 5phút + 6giờ 32phút = 9 giờ 37 phút 12 giờ 18 phút + 8 giờ 12 phút + 12giờ 18phút 8giờ 12phút 20giờ 30phút Vậy 12giờ 18phút + 8giờ 12phút = 20giờ 30phút. 4giờ 35phút + 8giờ 42phút + 4giờ 35phút 8giờ 42phút 12giờ 77phút (77phút = 1giờ 17phút) Vậy : 4giờ 35phút + 8giờ 42phút = 13giờ 17phút. Bài 2. – Cả lớp làm vào vở và nhận xét bài bạn làm trên bảng: Tóm tắt. Lâm đi từ nhà đến bến xe: 35 phút Sau đó đi đến Viện Bảo tàng lịch sử hết: 2 giờ 20 phút. Lâm đi từ nhà đến Viện Bảo tàng lịch sử : phút ? Bài giải: Thời gian Lâm đi từ nhà đến Viện Bảo tàng Lịch sử là: 35phút + 2giờ 20phút = 2giờ 55phút Đáp số : 2giờ 55phút

Cộng Số Đo Thời Gian

Tính:

a) 6 năm 6 tháng + 2 năm 8 tháng c) 4 giờ 15 phút + 5 giờ 35 phút

b) 6 giờ 42 phút + 2 giờ 24 phút d) 7 giờ 3 phút + 65 phút

e) 5 phút 12 giây + 2 phút 20 giây g) 4 giờ 43 phút + 1 giờ 30 phút

h) 6 phút + 2 phút 15 giây i) 2 giờ 16 phút + 4 phút 30 giây

Câu 267:

An giải xong hai bài toán đầu hết 45 phút, An giải xong bài toán thứ ba hết 18 phút.

Hỏi An giải xong ba bài toán đó hét bao nhiêu thời gian?

Câu 268:

LLú 7 giờ 15 phút một xe máy đi từ A đến B . Biết xe máy đi từ A đến B hết 1 giờ 2o phút.

Hỏi xe máy đến B lúc mấy giờ?

Câu 269:

Lúc 6 giờ 30 phút một người đi xe lửa từ tỉnh A về nhà và đi hết 3 giờ 15 phút, sau đó

đi tiếp bằng xe đạp hết 45 phút nữa thì về đến nhà. Hỏi người đó về đến nhà lúc mấy giờ?

Câu 270:

Quãng đường AB gồm 2 đoạn. Bác Sùng đi đoạn thứ nhất hết 1 giờ 10 phút sau đó đi tiếp đoạn thứ hai hết thời gian nhiều hơn đi đoạn thứ nhất là 20 phút. Hỏi bác Sùng đi quãng đường AB hết tất cả bao nhiêu thời gian?

Câu 266:

a) 6 năm 6 tháng + 2 năm 8 tháng = 9 năm 2 tháng

b) 6 giờ 42 phút + 2 giờ 24 phút = 9 giờ 50 phút

c) 4 giờ 15 phút + 5 giờ 35 phút = 9 giờ 6 phút

d) 7 giờ 3 phút + 65 phút = 8 giờ 8 phút

e) 5 phút 12 giây + 2 phút 20 giây = 7 phút 32 giây

g) 4 giờ 43 phút + 1 giờ 30 phút = 6 giờ 13 phút

h) 6 phút + 2 phút 15 giây = 9 phút 15 giây

i) 2 giờ 16 phút + 4 phút 30 giây = 2 giờ 20 phút 30 giây

Câu 267:

Bài giải:

Thời gian An giải xong 3 bài toán là:

45 + 18 = 63 (phút)

63 phút = 1 giờ 3 phút

Đáp số: 63 phút hay 1 giờ 3 phút

Câu 268:

7 giờ 15 phút + 1 giờ 20 phút = 8 giờ 35 phút

Xe máy đén B lúc 8 giờ 35 phút

Câu 269:

HD:

Thời gian người đó đi xe lửa và xe đạp là:

3 giờ 15 phút + 45 phút = 4 giờ

Ta có: 6 giờ 30 phút + 4 giờ = 10 giờ 30 phút

Người đó về đến nhà lúc 10 giờ 30 phút

Câu 270:

Bài giải:

Thời gian bác Sùng đi đoạn đoạn đường thứ hai là:

1 giờ 10 phút + 20 phút = 1 giờ 30 phút

Thời gian bác Sùng đi cả quãng đường AB là:

1 giờ 10 phút + 1 giờ 30 phút = 2 giờ 40 phút

Đáp số : 2 giờ 40 phút

Giải Toán Lớp 5 Vnen Bài 85: Trừ Số Đo Thời Gian

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 85: Trừ số đo thời gian – Sách VNEN toán 5 tập 2 trang 71 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 4 lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

A. Hoạt động cơ bản bài 85 Toán VNEN lớp 5

1. Chơi trò chơi “Truyền điện – Cộng tiếp thời gian”

Các bạn chơi cộng tiếp: Mỗi bạn nghĩ ra một số đo thời gian theo đơn vị giờ và phút.

Ví dụ:

· 1 giờ 10 phút + 2 giờ 15 phút = 3 giờ 25 phút

· 3 giờ 25 phút + 4 giờ 2 phút = 7 giờ 27 phút

· 7 giờ 27 phút + 6 giờ 56 phút = 14 giờ 23 phút

· 14 giờ 23 phút + 4 giờ 15 phút = 18 giờ 38 phút

· 18 giờ 38 phút + 14 giờ 25 phút = 33 giờ 3 phút

· 33 giờ 3 phút + 8 giờ 57 phút = 42 giờ

Tính:

16 giờ 30 phút – 7 giờ 12 phút

25 giờ 28 phút – 12 giờ 45 phút

12 phút 48 giây – 10 phút

27 giây 15 phút 24 giây – 11 phút 37 giây

32 ngày 15 giờ – 19 ngày 13 giờ

27 ngày 17 giờ – 24 ngày 23 giờ

12 năm 11 tháng – 4 năm 8 tháng

16 năm 5 tháng – 9 năm 7 tháng

Đáp án

16 giờ 30 phút – 7 giờ 12 phút = 9 giờ 18 phút

12 phút 48 giây – 10 phút 27 giây = 2 phút 21 giây

32 ngày 15 giờ – 19 ngày 13 giờ = 13 ngày 2 giờ

12 năm 11 tháng – 4 năm 8 tháng = 8 năm 3 tháng

25 giờ 28 phút – 12 giờ 45 phút = 12 giờ 43 phút

15 phút 24 giây – 11 phút 37 giây = 3 phút 47 giây

27 ngày 17 giờ – 24 ngày 23 giờ = 2 ngày 18 giờ

16 năm 5 tháng – 9 năm 7 tháng = 6 năm 10 tháng

Câu 2: Trang 73 sách toán VNEN lớp 5 tập 2

Sáng nay, bác Hương đi từ nhà lúc 6 giờ 30 phút và đến chợ lúc 7 giờ 15 phút. Hỏi sáng nay bác Hương đi từ nhà đến chợ hết bao nhiêu thời gian?

Đáp án

Bác Hương đi từ nhà đến chợ hết số thời gian là:

7 giờ 15 phút – 6 giờ 30 phút = 45 phút

Đáp số: 45 phút

C. Hoạt động ứng dụng bài 85 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 73 sách toán VNEN lớp 5 tập 2

Em xem thời gian bắt đầu đi từ nhà và thời gian tới trường, rồi tính xem em đi từ nhà đến trường hết bao lâu?

Đáp án

Ví dụ mẫu:

· Em đi từ nhà: 6 giờ 45 phút

· Em đi đến trường: 7 giờ 30 phút

Vậy thời gian em đi từ nhà tới trường là:

7 giờ 30 phút – 6 giờ 45 phút = 45 phút

Đáp số: 45 phút

Giải Bài Tập Trang 136 Sgk Toán 5: Chia Số Đo Thời Gian Cho Một Số

Giải bài tập trang 136 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải bài Chia số đo thời gian cho một số toán 5 (bài 1, 2 SGK Toán lớp 5 trang 136)

Lý thuyết Chia số đo thời gian cho một số

– Ta đặt tính như đối với phép chia các số tự nhiên.

– Chia từng số đo ở số bị chia cho số chia (theo thứ tự từ trái sang phải).

– Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

Giải Toán lớp 5 trang 136 tập 2 – Chia số đo thời gian – Bài 1

Tính

a) 24 phút 12 giây : 4

b) 35 giờ 40 phút : 5

c) 10 giờ 48 phút : 9

d) 18,6 phút : 6

Hướng dẫn giải

– Ta đặt tính như đối với phép chia các số tự nhiên.

– Chia từng số đo ở số bị chia cho số chia (theo thứ tự từ trái sang phải).

– Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

Giải Toán lớp 5 trang 136 tập 2 – Chia số đo thời gian – Bài 2

Một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ va làm được 3 dụng cụ. Hỏi trung bình người đó làm một dụng cụ hết bao nhiêu thời gian?

Hướng dẫn giải

– Tính thời gian người đó làm 3 dụng cụ = 12 giờ – 7 giờ 30 phút.

– Tính thời gian người đó làm 1 dụng cụ = thời gian người đó làm 3 dụng cụ : 3.

Thời gian người thợ làm được 3 dụng cụ là:

12 giờ – 7 giờ 30 phút = 4 giờ 30 phút

Trung bình người đó làm một dụng cụ trong thời gian:

4 giờ 30 phút : 3 = 1 giờ 30 phút

Đáp số: 1 giờ 30 phút

Video hướng dẫn Giải bài 1, 2 SGK Toán 5 trang 136

Ngoài các dạng bài tập SGK Toán 5, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo lời giải hay Vở bài tập Toán lớp 5 hay đề thi học kì 1 lớp 5 và đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng việt, Tiếng Anh, Khoa học, Sử, Địa, Tin học các trường trên cả nước mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Giáo Án Toán 5: Cộng Số Đo Thời Gian trên website Techcombanktower.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!