Đề Xuất 3/2023 # Giáo Án Ngữ Văn 12 Bài 1 Đến 13 # Top 3 Like | Techcombanktower.com

Đề Xuất 3/2023 # Giáo Án Ngữ Văn 12 Bài 1 Đến 13 # Top 3 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Giáo Án Ngữ Văn 12 Bài 1 Đến 13 mới nhất trên website Techcombanktower.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tiết PPCT: 1+2 BÀI: KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CMT8- NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp Học sinh nắm được 1. Kiến thức: Nắm được một số nét tổng quát về các chặng đường phát triển, những thành tựu chủ yếu và những đặc điểm cơ bản của văn học VIỆT NAM (VHVN) từ CMT8 năm 1945 đến năm 1975 và những đổi mới bước đầu của VHVN giai đoạn từ năm 1975, nhất là từ năm 1986 đến hết thế kỉ XX. 2. Kĩ năng: Rèn luyện năng lực tổng hợp, khái quát, hệ thống hoá các kiến thức đã học về VHVN từ CMT8 năm 1945 đến hết thế kỉ XX 3. Thái độ, tư tưởng: Có quan điểm lịch sử, quan điểm toàn diện khi đánh giá văn học thời kì này; không khẳng định một chiều mà cũng không phủ nhận một cách cực đoan II. CHUẨN BỊ: 1. Chuẩn bị của giáo viên: – Đọc SGK, SGV, TLTK, soạn giáo án . 2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc SGK, TLTK để củng cố kiến thức cũ và chuẩn bị cho bài mới theo HDHB. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tình hình lớp: 1 phút – Ổn định trật tự, điểm danh học sinh trong lớp 2. Kiểm tra bài cũ: không 3. Giảng bài mới: 82 phút – Tạo tâm thế tiếp thu bài mới. – Giới thiệu bài: TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY Thời lượng HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG 44ph HĐ1: – Hãy tóm tắt những nét chính về tình hình lịch sử, xã hội, văn hoá có ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của VHVN giai đoạn 1945-1975? – Văn học VIỆT NAM 1945-1975 phát triển qua mấy chặng? – Những tác phẩm đáng chú ý trong năm độc lập đầu tiên? Cảm hứng chung ? – Sự kiện lịch sử nào đánh dấu sự chuyển biến lớn của VH ở cuối năm 1946? – Trong văn xuôi những thể loại nào đóng vai trò tiên phong của văn học kháng chiến hống Pháp? – Thử lí giải vì sao từ 1950 trở đi, văn xuôi tạo được bước phát triển mới? – Nêu tên những bài/tập thơ hay ra đời trong KCCP? – Nêu một số nét chính về hoàn cảnh lịch sử, xã hội chặng 1955-1964? – Nêu tên một số TP tiêu biểu cho các loại hình văn học chặng đường 1955-1964? – Nêu một số nét chính về hoàn cảnh lịch sử, xã hội chặng 1965-1975? – Nêu tên một số TP tiêu biểu cho các loại hình văn học chặng đường 1955-1964? – Cho HS đọc SGK và tóm tắt những đóng góp của xu hướng văn học tiến bộ, yêu nước và CM MN – Nhìn một cách bao quát văn học VN 1945- hết TK XX mang những đặc điểm nào? – Yc HS đọc thầm SGK và phát biểu về những phương diện thể hiện của khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. Lấy một số TP các em đã học để minh hoạ. – Thử phân biệt cảm hứng lãng mạn trong văn học thời kì này với văn học lãng mạn trước 1945? HĐ1: – Tóm tắt ý và phát biểu Đọc thầm SGK, phát biểu : – 3 chặng: 1945-1954; 1955-1964; 1965-1975 – Các tác phẩm Dân khí miền Trung, Huế tháng Tám, Vui Bất tuyệt, Ngọn quốc kì, Hội nghị non sông,..phản ánh được không khí hồ hởi, vui sướng đặc biệt của nhân dân ta khi đất nước giành được độc lập. – Cuộc toàn quốc kháng chiến 19/12/1946 – Truyện ngắn và kí – Cuộc KC đã tạo được thế và lực mới; nhà văn tích luỹ vốn sống và nghệ thuật .. -Cảnh khuya, Cảnh rừng Việt Bắc, Rằm tháng giêng,..( Hồ Chí Minh), Bên khia sông Đuống ( Hoàng Cầm), Tây Tiến (Quang Dũng),..Đặc biệt là tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu. – MB bước vào giai đoạn xây dựng hoà bình và CNXH. MN tiến hành cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ và bè lũ tay sai ( HS đọc thầm SGK và nêu) – MB vừa xây dựng CNXH vừa chống chiến tranh phá hoại của Mĩ. MN tiếp tục cuộc chiến tranh giải phóng. ( HS đọc thầm SGK và nêu) – Đọc thầm SGK và tóm tắt những đóng góp của xu hướng văn học tiến bộ, yêu nước và CM MN – Đọc thầm SGK và nêu 3 đặc điểm – Đọc thầm SGK và nêu – Làm việc theo nhóm I- KHÁI QUÁT VHVN TỪ CMT8 NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1975: 1-Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá: – Đường lối văn nghệ của Đảng góp phần tạo nên một nền văn học thống nhất về khuynh hướng tư tưởng, về tổ chức và quan niệm nhà văn kiểu mới. – Hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ kéo dài suốt 30 năm. – Nền kinh tế nước ta còn nghèo nàn và chậm phát triển. Giao lưu văn hoá chủ yếu giới hạn trong các nước XHCN. 2- Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu: a) Chặng đường từ 1945 đến 1954: – Một số tác phẩm trong hai năm 1945-1946 phản ánh được không khí hồ hởi, vui sướng đặc biệt của nhân dân ta khi đất nước giành được độc lập. – Từ cuối 1946 đến 1954 văn học tập trung phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. + Truyện ngắn và kí sớm đạt được thành tựu: Một lần tới Thủ đô, Trận phố Ràng (Trần Đăng), Đôi mắt, Ở rừng (Nam Cao); Làng (Kim Lân); Thư nhà (Hồ Phương), Từ năm 1950, xuất hiện những tập truyện, kí khá dày dặn: Vùng mỏ (Võ Huy Tâm); Xung kích (Nguyễn Đình Thi); Đất nước đứng lên (Nguyên Ngọc), + Thơ ca đạt nhiều thành tựu xuất sắc: Cảnh khuya, Cảnh rừng Việt Bắc, Rằm tháng giêng,..( Hồ Chí Minh), Bên khia sông Đuống ( Hoàng Cầm), Tây Tiến (Quang Dũng),..Đặc biệt là tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu. + Một số vở kịch ra đời phản ánh kịp thời hiện thực CM và KC. b) Chặng đường từ 1955 đến 1964: – Văn xuôi mở rộng đề tài, bao quát khá nhiều vấn đề, nhiều phạm vi của hiện thực đời sống: + Cuộc kháng chiến chống Pháp + Hiện thực đời sống trước CM + Công cuộc xây dựng CNXH. – Thơ ca phát triển mạnh mẽ, nhiều tập thơ xuất sắc ra đời. – Kịch nói có bước phát triển mới c) Chặng đường từ 1965 đến 1975: Chủ đề bao trùm của VH là đề cao tinh thần yêu nước, ngợi ca chủ nghĩa anh hùng CM – Văn xuôi tập trung phản ánh cuộc sống chiến đấu và lao động, khắc hoạ khá thành công hình ảnh con người VIỆT NAM anh dũng, kiên cường và bất khuất. + Truyện kí CMMN đạt nhiều thành tựu nổi bật. + Truyện kí ở miền Bắc cũng phát triển mạnh – Thơ đạt được bước tiến mới trong mở rộng, đào sâu chất liệu hiện thực đồng thời tăng cường sức khái quát, chất suy tưởng và chính luận. Đặc biệt là sự xuất hiện đông đảo và những đóng góp đặc sắc của thế hệ các nhà thơ trẻ. – Kịch nói có những thành tựu mới, gây được tiếng vang d) Văn học vùng địch tạm chiếm (1946-1975): Xu hướng văn học tiến bộ, yêu nước và cách mạng có những đóng góp đáng ghi nhận trên cả hai bình diện chính trị-xã hội và văn học. 3) Những đặc điểm cơ bản: a) Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng CM hoá, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước. Văn học VIỆT NAM 1945-1975 như một tấm gương phản chiếu những vấn đề lớn lao, trọng đại nhất của đất nước và cách mạng: đấu tranh thống nhất đất nước và xây dựng CNXH. b) Nền văn học hướng về đại chúng. c) Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. + Khuynh hướng sử thi thể hiện: * Đề tài là những vấn đề có ý nghĩa lịch sử và tính chất toàn dân tộc * Nhân vật chính là những con người đại diện cho tinh hoa và khí phách, phẩm chất và ý chí của dân tộc; gắn bó số phận cá nhân với số phận đất nước; luôn đặt bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, ý thức chính trị, tình cảm lớn, lẽ sống lớn lên hàng đầu * Lời văn thường mang giọng điệu ngợi ca, trang trọng và lấp lánh vẻ đẹp tráng lệ, hào hùng. + Cảm hứng lãng mạn là cảm hứng khẳng định cái tôi đầy tình cảm, cảm xúc và hướng tới lí tưởng ( ở thời kì này là ngợi ca cuộc sống mới, con người mới, ca ngợi chủ nghĩa anh hùng CM và tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước. + Khuynh hướng sử thi kết hợp với cảm hứng lãng mạn làm cho văn học thấm nhuần tinh thần lạc quan, đồng thòi đáp ứng được yêu cầu phản ánh hiện thực đời sống trong quá trình vận động và phát triển cách mạng. 25ph HĐ2: – Hãy tóm tắt những nét chính về tình hình lịch sử, xã hội, văn hoá đã thúc đẩy đổi mới văn học giai đoạn 1986 đến hết TK XX? – Văn học phát triển qua mấy chặng? Nêu một số thành tựu cơ bản của các thể loại ? ( GV so sánh từng thể loại ở các thời kì, giai đoạn để HS thấy được một cách cụ thể hơn) – Hãy thử nêu các phương diện đổi mới của văn học từ 1986 trở đi ? – Quá trình đổi mới cũng bộc lộ những khuynh hướng lệch lạc nào? HĐ2: – Đọc SGK và nêu những nét chính về hoàn cảnh xã hội sau 1975. – Đọc SGK và nêu – Đọc SGK và nêu II- VÀI NÉT KHÁI QUÁT VHVN TỪ NĂM 1975 ĐẾN HẾT TK XX 1) Hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá: – Với chiến thắng 30.04.1975, lịch sử dân tôc ta mở ra một thời kì mới-thời kì độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Tuy nhiên từ 1975 đến 1985 đất nước ta lại gặp phải những khó khăn và thử thách mới. – Từ năm 1986, Đảng ta đề xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện. Tiếp xúc và giao lưu văn hoá được mở rộng. Sự nghiệp đổi mới thúc đẩy nền văn học cũng phải đổi mới để phù hợp với nguyện vọng của nhà văn và người đọc cũng như quy luật phát triển khách quan của văn học. 2) Những chuyển biến một số thành tựu ban đầu: – Từ sau 1975, thơ không tạo được sự lôi cuốn, hấp dẫn như các giai đoạn trước nhưng vẫn có những tác phẩm được bạn đọc chú ý. – Từ sau 1975, văn xuôi có nhiều khởi sắc, bộc lộ ý thức đổi mới cách viết về chiến tranh, cách tiếp cận hiện thực đời sống. Từ năm 1986, văn học chính thức bước vào chặng đường đổi mới, gắn bó, cập nhật hơn đối với những vấn đề của đời sống hằng ngày. Nhiều tác phẩm tạo được tiếng vang lớn – Từ sau năm 1975, kịch nói phát triển mạnh mẽ. Các vở Hồn Trương Ba da hàng thịt (Lưu Quang Vũ) và Mùa hè ở biển (Xuân Trình),tạo được sự chú ý 3- Một số phương diện đổi mới trong văn học: – Văn học đổi mới vận động theo khuynh hướng dân chủ hoá, mang tính nhân bản, nhân văn sâu sắc. – Đề cao cá tính sáng tạo của nhà văn, đổi mới cách nhìn nhận, cách tiếp cân con người và hiện thực đời sống, đã khám phá con người trong những mối quan hệ đa dạng và phức tạp, thể hiện con người ở nhiều phương diện của đời sống, kẻ cả đời sống tâm linh. Nhìn tổng thể cái mới của văn học giai đoạn này là tính chất hướng nội, quan tâm nhiều hơn tới số phận cá nhân trong những hoàn cảnh phức tạp, đời thường. Bên cạnh những thành tựu, quá trình đổi mới văn học cũng xuất hiện những khuynh hướng tiêu cực, những biểu hiện quá đà, thiếu lành mạnh 10ph HĐ3: – Nêu những thành tựu nổi trội và một số biểu hiện hạn chế của văn học VN 1945-1975? HĐ3: – Đọc SGK và nêu III- KẾT LUẬN: – Văn học VIỆT NAM từ 1945 đến 1975 đã kế thừa và phát huy mạnh mẽ những truyền thống tư tưởng lớn của văn học dân tộc, và đạt được nhiều thành tựu nghệ thuật ở nhiều thể loại, tiêu biểu nhất là thơ và truyện ngắn. Tuy nhiên do hoàn cảnh chiến tranh, văn học giai đoạn này cũng có nhiều hạn chế. – Từ năm 1986, văn học đổi mới mạnh mẽ phù hợp với nguyện vọng của nhà văn và người đọc, phù hợp với quy luật khách quan của văn học và gặt hái được những thành tựu bước đầu. 8 ph – Cho HS đọc Ghi nhớ – Hãy vạch một số ý chính cho đề bài luyện tập – 1 HS đọc, lớp lắng nghe. – Làm việc nhóm * CỦNG CỐ – LUYỆN TẬP: – Như Ghi nhớ – Gợi ý giải bài tập: + … eät,hieåm trôû : Saøi Khao söông laáp,ñoaøn quaân moûi. Möôøng laùc hoa veà trong ñeân hôi. Doác leân khuùc khuyûu,doác thaêm thaúm. Heo huùt coàn maây,suùng ngöûi trôøi. Ngaøn thöôùc leân cao,ngaøn thöôùc xuoáng. Nhaø ai Pha Luoâng,möa khôi xa Chieàu chieàu oai linh thaùc gaàm theùt, Ñeâm ñeâm Möôøng Hòch,coïp treâu ngöôøi Nhöõng thieáu thoán vaø söï khaéc nghieät cuûa thieân nhieân khieán ngöôùi lính meät moûi nhöng vaãn oai phong,caùi oai phong cuûa loaøi hoå (döõ doäi vaø hoang daõ ): Anh baïn daõi daàu khoâng böôùc nöõa, Guïc leân suùng muû,boû queân ñôøi Taây Tieán ñoaøn quaân khoâng moïc toùc, Quaân xanh maøu laù döõ oai huøm, Maét tröøng göûi moâng qua bieân giôùi Soâng Maõ gaàm leân khuùc ñoäc haønh * Böôùc chaân cuûa ñoaøn quaân Taây Tieán ñaõ traûi qua nhieàu ñòa hình hieåm trôû,hoang daõ,treân moät ñòa baøn roäng lôùn. Con ñöôøng haønh quaân gian khoå aáy ñöôïc mieâu taû baèng nhöõng caâu thô nhieàu thanh traéc,khoù ñoïc,gôïi leân caùi traéc trôû,traäp truøng cuûa ñòa hình. Vöøa phaûi ñoái maët vôùi thieân nhieân hieåm trôû,ñoaøn quaân Taây Tieán coøn phaûi ñoái maët vôùi nhöõng thieáu thoán veà ñieàu kieän soáng. Ngöôùi lính meät moûi,ñoùi khaùt,beänh taätTheá nhöng hoï vaãn giöû ñöôïc veû oai phong vaø phôi phôùi tinh thaàn. Chính söï ñoái laäp aáy ñaõ taïo neân neùt hieân ngang,khí phaùch haøo huøng cuûa ngöôøi chieán só. Hoï coù meät moûi,gaày oám xanh xao nhöng ôû hoï vaãn toaùt leân veû oai phong laõng maïn,caùi oai phong cuûa loaøi hoå giöûa choán röøng thieâng nöôùc ñoäc. Beân caïnh nhöõng caâu thô nhieàu thanh traéc khoù ñoïc gôïi noåi nhoïc nhaèn,traéc trôû laø nhöõng caâu thô nhieàu thanh baèng taïo aâm ñieäu khaùc laï gôïi caûm giaùc moâng lung,chôi vôi,kích thích höùng thuù phieâu löu maïo hieåm. 2 – Nhöõng kyû nieäm khoù queân treân böôùc ñöôøng haønh quaân : Doanh traïi böøng leân hoäi ñuoác hoa, Kìa em xieâm aùo töï bao giôø Coù nhôù daùng ngöôøi treân ñoäc moäc, Troâi doøng nöôùc luõ hoa ñong ñöa Maéttröøng göûi moäng qua bieân giôùi Ñeâm mô Haø Noäi daùng kieàu thôm(ñoái vôùi tình yeâu cuõng khaùc laï,döõ doäi) Möôøng Laùc hoa veà trong ñeâm hôi (caûm giaùc laâng laâng,nuùi röøng huøng vó nhöng cuõng cho nhöõng saûn vaät thôm ngon : côm neáp xoâigian khoå trôû thaønh yeáu toá kich thích söï phieâu löu maïo hieåm,kich thích höùng thuù khaùm phaù cuûa ngöôøi lính treû) * Trong cuoäc haønh quan gian khoå nhöng loøng ngöôøi lính treû luoân traøn ñaày caûm giaùc laâng laâng aám aùp tröôùc nuùi röøng thieân nhieân huøng vó. Thieân nhieân khaéc nghieät ñaõ cho ngöôøi lính caùi thuù phieâu löu maïo hieåm,cho ngöôøi lính caùi aám aùp cuûa côm leân khoùi,caùi höông vò ngoït ngaøo cuûa neáp xoâi.Treân ñöôøng haønh quaân coøn coù nhöõng ñeâm hoäi ñuoác hoa töng böøng sôi ñoäng khoù queân bôûi veõ ñeïp cuûa nhöõng thieáu nöõ mieàn sôn cöôùc xinh xinh nhö nuï hoa cuûa nuùi röøng taây baéc. Nhöõng hình aûnh laõng maïn,laï luøng cuûa “daùng ngöôøi treân ñoäc moäc,troâi doøng nöôùc luû hoa ñung ñöa”. Cuõng coù luùc ngöôøi chieán só thaû hoàn veà nôi phoá thò “mô daùng kieàu thôm”. Quaû laø moät taâm hoàn laõng maïn,gian khoå khoâng heà ngaên noåi taâm hoàn mô moäng cuûa caùc chaøng trai treû. Quang Duõng ñaõ giuùp ta nhìn thaáy veû ñeïp cuûa ngöôøi lính ôû moät goùc ñoä môùi meõ ñoäc ñaùo trong hoaøn caûnh khaù ñaëc bieät. 3 – Taây Tieán- Moät khuùc ca bi traùng. _ Bi: Maát maùc,gian khoå,hy sinhraát khoác lieät.(ñoaøn quaân khoâng moïc toùc,quaân xanh maøu laù,raûi raùc bieân cöông moà vieãn xöù,aùo baøo thay chieáu anh veà ñaát,soâng Maõ gaàm leân khuùc ñoäc haønh _ Traùng : Tinh thaàn hieân ngang,phôi phôùi trong taâm hoàn moät ñi khoâng trôû laïi,vöõng tin ôû haønh ñoäng xaû thaân vì nöôùc (chieán truôøng ñi chaúng tieác ñôøi xanh,Taây Tieán ngöôøi ñi khoâng heïn öôùc,ñöôøng leân thaêm thaúm moät chia phoâi).Daùng veõ oai huøng,döõ doäi töông xöùng vôùi hình aûnh cuûa thieân nhieân (ngay khi ngaõ xuoáng cuõng vôùi tieáng gaàm döû doäi cuûa thieân nhieân). Vaãn luoân trong tö theá böôùc tôùi (guïc leân suùng muû,boû queân ñôøi) * Coù theå noùi,Taây Tieán laø caùi nhìn thaúng vaøo söï thaät khaéc nghieät cuûa cuoäc chieán,tuy coù bi maø khoâng luî. Chieán tröôøng ñaày gian khoå,maát maùt ,hy sinh,raát khoác lieät nhöng caùc chaøng trai Taây Tieán vaãn luoân haøo höùng,laõng maïn,vaãn quyeát chí ra ñi. Hình aûnh ngöôùi lính Taây Tieán mang daùng daáp cuûa ngöôøi chieán binh ngaøy xöa. Quyeát chí ra ñi laø chaáp nhaän taát caû. Ra ñi laø daãu coù cheát (da ngöïa boïc thaây) cuõng khoâng maøn. Ngöôøi chieán só chaáp nhaän “aùo baøo thay chieáu anh veà ñaát”laø chaáp nhaân caùi cheát haøo huøng vì nôï nöôùc,ra ñi trong tieáng nhaïc ñöa tieån traàm huøng cuûa thieân nhieân (soâng Maõ gaàm leân khuùc ñoäc haønh ). Nhöõng töø ngöõ Haùn Vieät ñöôïc söû duïng trong baøi thô cuõng goùp phaàn taïo cho hình töôïng ngöôøi chieân só Taây Tieán daùng daáp cuûa ngöôøi chieán binh trong thô coå. III – TOÅNG KEÁT : Coù theå noùi Taây Tieán laø tuôïng ñaøi baát töû veà ngöôøi chieán só voâ danh ñaõ hy sinh vì nöôùc. Phaûn aùnh cuoäc chieán ñaáu bi huøng cuûa ngöôøi lính nhöõng naêm ñaàu khaùng chieán choáng Phaùp,theå hieän taâm tình cuûa nhöõng thanh nieân trí thöùc yeâu nöôùc vöøa xeáp buùt nghieân ñi theo tieâng goïi cuûa non soâng. Anh huøng vaø laõng maïn,ñoù laø neùt ñeïp raát rieâng cuûa hoï. * Daën doø : – Hoïc thuoäc baøi thô.Choïn bình ñoaïn maø em thích nhaát. – Chuaån bò baøi tieáp theo : Beân kia soâng Ñuoáng cuûa Hoaøng Caàm. Ñoïc vaên: Nghị luận về một bài thơ,đoạn thơ A.Muïc tieâu baøi hoïc: 1.Kieán thöùc : Caùch laøm baøi vaên nghò luaän veà moät baøi thô,ñoaïn thô 2.Kó naêng : Coù kó naêng vaän duïng caùc thao taùc phaân tích,bình luaän,chöùng minh,so saùnh ..ñeå laøm baøi vaên nghò luaän vaên hoïc. 3.Thaùi ñoä : YÙ thöùc vaän duïng vaøo vieát baøi soá 3 vaø Ñoïc-hieåu caùc taùc phaåm thô trong Ngöõ vaên 12 B.Troïng taâm vaø Phöông phaùp: I.Troïng taâm: -Reøn kó naêng Tìm hieåu ñeà,xaùc laäp yeâu caâu,Laäp daøn yù II.Phöông phaùp: Qui naïp(Töø baøi taäp hình thaønh kó naêng cho hoïc sinh) C.Chuaån bò: 1.Coâng vieäc chính: @.Giaùo vieân: SGK,SGV,GA,Taøi lieäu,Coâng cuï:Sô ñoà baøi giaûng @.Hoïc sinh: Hoïc baøi cuõ,Chuaån bò baøi môùi 2.Noäi dung tích hôïp: Maáy yù nghó veà thô(Nguyeãn Ñình Thi),Taây Tieán(Quang Duõng) D.Tieán trình: 1.Oån ñònh ,sæ soá: 2.Baøi cuõ: 3.Baøi môùi: Vì sao caùc em vieát baøi vaên nghò luaän veà moät baøi thô chöa coù ñieåm cao(Ví duï:Ñaây thoân Vó Daï)!? Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh Noäi dung caàn ñaït #GV;ghi ñeà leân baûng @HS ghi ñeà,ñoïc ñeà! @Caùc nhoùm tham khaûo höôùng daãn cuûa SGK vaø thaûo luaän tìm hieåu ñeà 1?? Höôùng daãn cho HS trao ñoåi thaûo luaän . Döïa vaøo naêm saùng taùc 1947 ñeå tìm hieåu HCRÑ! -Xaùc ñònh ND&NT baøi thô!! @Caùc nhoùm trình baøy #GV:Nhaän xeùt choát:kó naêng tìm hieåu ñeà! @HS tham khaûo höôùng daãn cuûa SGK vaø laäp daøn yù ñeà 1 Höôùng daãn cho HS tìm yù thaân baøi .(y1,yù 2:ND,yù 3:NT,yù 4:ñaùnh giaùND,NT) @Caùc sinh noäp daøn yù #GV:Nhaän xeùt choát:kó naêng laäp daøn yù nghò luaän veà baøi thô! @Caùc nhoùm tham khaûo höôùng daãn cuûa SGK vaø thaûo luaän tìm hieåu ñeà 2?? Höôùng daãn cho HS trao ñoåi thaûo luaän . -Xaùc ñònh ND&NT ñoaïn thô!! @Caùc nhoùm trình baøy #GV:Nhaän xeùt choát:kó naêng tìm hieåu ñeà! @HS tham khaûo höôùng daãn cuûa SGK vaø laäp daøn yù ñeà 2 Höôùng daãn cho HS tìm yù thaân baøi . @Caùc sinh noäp daøn yù #GV:Nhaän xeùt choát:kó naêng laäp daøn y nghò luaän ñoaïn thôù! @Tìm ñieå khaùc nhau veà nghò luaän baøi thô vaø nghò luaän ñoaïn thô? @HS ñoïc ghi nhôù! HS vaän dung kó naêng baøi hoïc veà nhaø thöïc hieän baøi taäp beân!!! I. Ñeà baøi Ñeà 1: Phaân tích baøi thô Caûnh khuya cuûa Hoà Chí Minh: Tieáng suoái trong nhö tieáng haùt xa, Traêng loàng coå thuï boùng loàng hoa. Caûnh khuya nhö veõ,ngöôøi chöa nguû, Chöa nguû vì lo noãi nöôùc nhaø. (1947) Ñeà 2: Phaân tích ñoaïn thô sau trong baøi thô Vieät Baéc cuûa Toá Höõu: Nhöõng ñöôøng Vieät Baéc cuûa ta () Vui leân Vieät Baéc,ñeøo De,nuùi Hoàng II.Tìm hieåu ñeà,Laäp daøn yù 1. Ñeà 1 a.Tìm hieåu ñeà -Hoaøn caûnh ra ñôøi baøi thô:Thôøigian nhöõng naêm ñaàu cuûa cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp.Ñòa ñieåm laø vuøng chieán khu Vieät Baéc.Luùc naøy chuû tòch Hoà Chí Minh ñang tröïc tieáp laõnh ñaïo cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp ñaày gian khoå nhöng voâ cuøng oanh lieät cuûa nhaân daân ta -Noäi dung tö töôûng vaø ngheä thuaät cuûa baøi thô(Luaän ñeà): +Noäi dung:Veû ñeïp nuùi röøng ñeâm traêng chieán khu Vieät Baéc.Hình aûnh ngöôøi thi só chieán só caùch maïng Hoà Chí Minh (yeâu thieân nhieân+naëng loøng lo noãi nöôùc nhaø)ø +Ngheä thuaät: Veû ñeïp haøi hoøa giöõa chaát coå ñieån vaø hieän ñaïi b.Laäp daøn yù *Môû baøi -Neâu hoaøn caûnh ra ñôøi baøi thô -Neâu luaän ñeà vaø trích daãn ra baøi thô *Thaân baøi -Luaän ñieåm 1:Caûnh ñeïp ñeâm traêng ôû chieán khu Vieät Baéc +Luaän cöù: hai caâu thô ñaàu .Hình ảnh đẹp,thi vị:trăng,hoa,cổ thụ,tiếng suối +Luận điểm 2: Hình töôïng nhaân vaät tröõ tình:thi só-chieán só Luaän cöù:2 caâu cuoái .Taâm traïng:chöa nguû .Tình caûm:yeâu thieân nhieân,lo nöôùc +Luaän ñieåm 3: Veû ñeïp haøi hoøa giöõa chaát coå ñieån vaø hieän ñaïi Luaän cöù: .Coå ñieån:theå thô töù tuyeät,buùt phaùp mieâu taû,hình aûnh thieân nhieân .Hieän ñaïi: nhaân vaät tröõ tình khoâng phaûi laø aån só laùnh ñôøi maø laø chieán só(caûm höùng chuû ñaïo laø tình caûm ñaát nöôùc) +Luaän ñieåm 4:Ñaùnh giaù Noäi dung tö töôûng vaø ngheä thuaät cuûa baøi thô *Keát baøi -Khaúng ñònh baøi thô -Caûm nghó cuûa baûn thaân veà Baùc 2.Ñeà 2 a.Tìm hieåu ñeà -Xuaát xöù ñoaïn trích -Luaän ñeà: ND+NT b.Daøn yù *Môû baøi:-Xuaát xöù ñoaïn thô -Luaän ñeà,trích ñoaïn thô *Thaân baøi -Luaän ñieåm 1:(8 caâu ñaàu):Khí theá duõng maõnh cuûa cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp ôû Vieät Baéc -Luaän ñieåm 2(4 caâu sau):Khí theá chieán thaéng ôû caùc chieán tröôøng khaùc -Luaän ñieåm 3:Ngheä thuaät ñieâu luyeän trong vieäc söû duïng theå thô luïc baùt(töø ngöõ,hình aûnh,bieän phaùp truøng ñieäp,so saùnh,cöôøng ñieäu;gioïng thô haøo huøng ,tính söû thi *Keát baøi -Khaúng ñònh giaù trò ND-NT cuûa khoå thô,baøi thô -Caûm nhaän phong caùch thô TH(hoaëc veà cuoäc khaùng chieán) II.Ghi nhôù -SGK III.Luyeän taäp Ñeà: Nghò luaän ñoaïn thô sau trong baøi Traøng giang (Huy Caän) Lôùp lôùp maây cao ñuøn nuùi baïc Chim nghieâng caùnh nhoû:boùng chieàu sa Loøng queâ dôïn dôïn vôøi con nöôùc Khoâng khoùi hoaøng hoân cuõng nhôù nhaø 4. Cuûng coá : – Caùc noäi dung chính trong baøi vaên nghò luaän veà baøi thô,ñoaïn thô . – Caùc yù chính trong Daøn yù baøi vieát. 5. Daën doø : – Hoaøn taát phaàn luyeän taäp . – Vaän duïng vaøo ñoïc hieåu baøi thô Taây Tieán(tieát sau hoïc). @.Caâu hoûi kieåm tra: @Neâu Caùc yù chính trong Daøn yù baøi vieát vaên nghò luaän veà baøi thô,ñoaïn thô? @YÙ naøo khoâng ñuùng khi noùi veà caùch nghò luaän veà baøi thô ? a.Phaân tích hình aûnh b.Phaân tích tình huoáng * c.Phaân tích nhaân vaät tröõ tình d.Phaân tích bieän phaùp tu töø D.Ruùt kinh nghieäm:

Giáo Án Ngữ Văn Lớp 12

– Đặc sắc trong nghệ thuật xd hình tượng ẩn dụ, giọng thơ tha thiết, sôi nổi, nồng nàn, nhiều suy tư, trăn trở.

– Đọc – hiểu một bài thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại.

– Rèn kĩ năng cảm thụ thơ.

– Giao tiếp: trình bày, trao đổi về mạch cx của bài thơ, sự thể hiện hình tượng sóng và em trong bài thơ.

– Tư duy sáng tạo: PT, SS, BL về vẻ đẹp của t/y trong thơ ca, về vẻ đẹp của gương mặt thơ XQ.

– Tự nhận thức về vẻ đẹp tình yêu trong cs, qua đó tự rút ra bài học cho cá nhân.

3/ Thái độ: Biết trân trọng tình yêu, thấu hiểu được những quy luật trong tình yêu, đặc biệt là đối với tâm trạng người phụ nữ khi yêu.

Tiết 37 - 38 Ngày dạy: ...//.. tại lớp Tuần 13 ...//.. tại lớp SÓNG Xuân Quỳnh A. MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - Vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu qua hình tượng "sóng". - Đặc sắc trong nghệ thuật xd hình tượng ẩn dụ, giọng thơ tha thiết, sôi nổi, nồng nàn, nhiều suy tư, trăn trở. 2/ Kĩ năng - Đọc - hiểu một bài thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại. - Rèn kĩ năng cảm thụ thơ. - Giao tiếp: trình bày, trao đổi về mạch cx của bài thơ, sự thể hiện hình tượng sóng và em trong bài thơ. - Tư duy sáng tạo: PT, SS, BL về vẻ đẹp của t/y trong thơ ca, về vẻ đẹp của gương mặt thơ XQ. - Tự nhận thức về vẻ đẹp tình yêu trong cs, qua đó tự rút ra bài học cho cá nhân. 3/ Thái độ: Biết trân trọng tình yêu, thấu hiểu được những quy luật trong tình yêu, đặc biệt là đối với tâm trạng người phụ nữ khi yêu. B. CHUẨN BỊ 1/ GV: soạn bài giảng ứng dụng CNTT (nếu có điều kiện). 2/ HS: tóm tắt tiểu dẫn, đọc bài thơ, chia bố cục, xác định những bpnt được sd trong bài thơ, trl các câu hỏi HDHB. C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1/ Kiểm tra bài cũ - đặt vấn đề vào bài mới O: T/y là đề tài muôn thuở của thi ca 2/ Dạy nội dung bài mới ? Mục tiêu cần đạt của bài học? HOẠT ĐỘNG CHUNG NỘI DUNG CHÍNH Hoạt động 1 (10'): Tìm hiểu chung. ? Giới thiệu vài nét về tg XQ? ? Bài thơ Sóng có xuất xứ ntn? ? Bài thơ viết về đề tài gì? Qua hình tượng sóng, tg muốn diễn tả điều gì? Hoạt động 2 (65'): Đọc - hiểu văn bản. - 1Hs đọc diễn cảm bài thơ. ? Có thể pt bài thơ theo hướng nào? ? Mở đầu bài thơ, tg đã sd thủ pháp gì để miêu tả con sóng? Qua đó, XQ muốn nói lên điều gì về trạng thái của người PN đang yêu? ? Hình ảnh ẩn dụ "sôngbể" nói lên được điều gì? ? Từ hình tượng con sóng, tg đã có sự liên tưởng ss ntn về t/y của tuổi trẻ? ? Các câu hỏi tu từ được sd liên tiếp nhau nhằm mđ gì? ? NVTT đã trl những câu hỏi đó ntn? Ý nghĩa? ? Trong khổ 5-6, tg đã sd những bnnt nào? Tác dụng? ? Nói tóm lại, "sóng và em" trong đoạn này có những nét gì tương đồng? ? Qua đó, XQ muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì? ? Trong những câu "Cuộc đời về xa", tg đã có cách nói ntn? Cách nói đó cho thấy yn ntn? ? XQ đã kết thúc bài thơ của mình bằng một cách nói ntn? Cách nói đó cho thấy khát vọng ntn của nhà thơ? Hoạt động 3 (10'): Tổng kết. ? Câu 1 - SGK. ? Bài thơ nói lên được điều gì về vẻ đẹp của người PN khi yêu? (Câu 4 - SGK). I. TÌM HIỂU CHUNG 1/ Tác giả - XQ là người có cuộc đời bất hạnh, luôn khao khát tình yêu, mái ấm gia đình và tình mẫu tử. - Thơ XQ là tiếng nói của người phụ nữ giàu yêu thương, khao khát hạnh phúc đời thường, bình dị nhưng cũng nhiều âu lo, day dứt, trăn trở trong t/y. 2/ Tác phẩm - Xuất xứ - hcst: Bài thơ được sáng tác trong chuyến đi thực tế ở vùng biển Diêm Điền (Thái Bình), in trong tập thơ Hoa dọc chiến hào. + Đề tài: Tình yêu. + Chủ đề: Mượn hình tượng sóng để diễn tả t/y của người phụ nữ. Sóng là ẩn dụ cho tâm hồn người phụ nữ đang yêu - một hình ảnh đẹp và xác đáng. II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1/ Phần 1 (6 khổ đầu): Sóng và "em" - những nét tương đồng . - Khổ 1-2: - Khổ 3-4: + Các câu hỏi tu từ: "Từ nơi nào sóng lên? Gió bắt đầu từ đâu?": mong muốn tìm được cội nguồn của t/y, muốn lí giải được t/y, khát khao hiểu được t/y, hiểu được bản thân và người mình yêu. - Khổ 5-6: + Phép lặp cú pháp + đối lập: "Con sâu / Con nước; Dẫu Bắc / Dẫu nam": những sự vận động ngược hướng, những hoàn cảnh đối lập nhau của "sóng" và "em", những trái ngang trắc trở trong t/y. 2. Phần 2 (2 đoạn cuối): Những suy tư, lo âu, trăn trở trước c/đ và khát vọng t/y. + các cặp quan hệ từ: tuy - vẫn, dẫu - vẫn - Cách nói giả định: "Làm sao được" + con số ước lệ: "trăm", "ngàn" + hình ảnh Â.D "sóng", "biển lớn t/y" III. TỔNG KẾT 1/ Nghệ thuật - Thể thơ năm chữ tạo âm điệu sâu lắng, dạt dào như âm điệu của những con sóng biển và cũng là sóng lòng của người PN khi yêu. - Cách ngắt nhịp linh hoạt, phóng túng; - Cách gieo vần, phối âm độc đáo, giàu sức liên tưởng; - Giọng thơ vừa thiết tha, đằm thắm; vừa mãnh liệt, sôi nổi; vừa hồn nhiên, nữ tính. - X/d hình tượng ẩn dụ (sóng) vừa mang nghĩa thực vừa mang nghĩa tượng trưng. - Nghệ thuật nhân hóa, ẩn dụ, đối lập, 2/ Ý nghĩa văn bản Bài thơ thể hiện vẻ đẹp tâm hồn của người PN trong t/y hiện lên qua hình tượng sóng: t/y thiết tha, nồng nàn, đầy khát vọng và sắt son chung thủy, vượt lên mọi giới hạn của đời người. 3/ Củng cố ? Bài thơ có y/n ntn với em? 4/ Hướng dẫn HS tự học ở nhà - Hướng dẫn HS học bài ở nhà: + Học thuộc lòng bài thơ. + Câu hỏi: Đọc đoạn thơ "Dữ dội tận bể" và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 2/ Nhận xét về cách ngắt nhịp và âm hưởng của đoạn thơ. Cách ngắt nhịp và âm hưởng đó tạo nên hiệu quả nghệ thuật ntn? 3/ Biện pháp Â.D và N.H' được sử dụng ntn trong ĐT. Biện pháp đó có t/d ntn trong việc thể hiện cảm xúc của NVTT? + Đề bài: Đề 1: Nêu cảm nhận về ĐT: "Con sóng dưới lòng sâu Hướng về anh - một phương". Qua ĐT, anh chị có nhận xét gì về t/y của các bạn trẻ hiện nay? Đề 2: PT hình ảnh "sóng" và "em" trong bài thơ. Đề 3: Có người cho rằng trong hoàn cảnh ĐN còn chiến tranh thì việc XQ viết một bài thơ về t/y như "Sóng" thể hiện một tình cảm vị kỉ tiêu cực. Có người lại nhấn mạnh "Sóng" thể hiện cái nhìn lạc quan, yêu đời của Xuân Quỳnh, qua đó thể hiện một nhân sinh quan tích cực. Ý kiến của anh/chị thế nào? + Tìm những bài thơ sd hình ảnh sóng và biển để diễn tả t/y + Bài thơ được kết cấu theo cách triển khai hai hình tượng sóng đôi là "sóng" và "em". Hãy nx về yn và hiệu quả của cách k/c ấy. - Chuẩn bị bài mới: Luyện tập vận dụng: Nêu các PTBĐ thường gặp, đọc SGK trước và PT ngữ liệu trong SGK (xác định các PTBĐ được s/d trong ĐV), viết một BVNL ngắn cho đề bài ở mục 3 (SGK tr.159). * Bạn nào cần giáo án cả năm (lớp 10, 11, 12) thì liên hệ với mình qua số điện thoại: 01267.567.068. Giáo án mình soạn theo tinh thần là tinh gọn (theo hướng giảm tải cho HS) nhưng vẫn đảm bảo đủ ý, theo luận điểm, có phân tích nghệ thuật (như trên). Ngoài ra, mình còn có tài liệu ôn thi 12, giáo án phụ đạo, tự chọn cho 3 khối, sáng kiến kinh nghiệm, các bộ đề KT, tài liệu bồi dưỡng HSG cho các bạn tham khảo. Mình là GV giỏi cấp tỉnh năm 2014. Năm 2015, tỉ lệ tốt nghiệp môn Văn của mình cao hơn mặt bằng chung của trường và của tỉnh (năm ngoái mình dạy 2 lớp, 1 lớp yếu, 1 lớp TB). Cảm ơn các bạn!

Giáo Án Ngữ Văn 12: Đàn Ghi

Ngày dạy: Tên bài dạy: ĐÀN GHI-TA CỦA LOR-CA. THANH THẢO. I/-MỤC TIÊU: Giúp HS: – Hiểu và cảm nhận được vẻ đẹp bi tráng của hình tượng Lor-ca qua mạch cảm xúc và sy tư đa chiều vừa sâu sắc, vừa mãnh liệt của tác giả bài thơ. – Thấy được vẻ đẹp độc đáo trong hình thức thơ mang phong cách siêu thực,tượng trưng . – Có tri thức đọc hiểu bài thơ viết theo phong cách hiện đại. II/CHUẨN BỊ: 2/Học sinh:SGK, Bài soạn,Tập ghi bài. IV/- TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1/ỔN ĐỊNH LỚP: 2/KIỂM TRA BÀI CŨ: -Câu 1: Đáp án + Biểu điểm: -Câu 2: Đáp án + Biểu điểm: 3/ DẠY BÀI MỚI: Hoạt động của GV + HS NỘI DUNG BÀI DẠY + HS đọc phần tiểu dẫn trong SGK. Hãy nêu nội dung cơ bản của phần tiểu dẫn? – Tên khai sinh? – Quê? -Sự nghiệp văn chương? _ Các tác phẩm chính? + Đặc điểm thơ của Thanh Thảo? + Xuất xứ của tác phẩm? + Bố cục tác phẩm? -Phần 1? Nội dung ? -Phần 2? Nội dung? – Phần 3? Nội dung? + Hãy phát biểu vấn đề chính mà tác giả muốn làm nổi bật trong bài thơ? + HS đọc lại phần 1. + Hình ảnh Lor-ca được miêu tả trên cái nền lớn là gì? + Hãy cho biết những hình ảnh nào thể hiện rõ nét văn hóa của TBN? + Hình ảnh “ Tấm áo choàng đỏ gắt” giúp ta liên tưởng đến điều gì? +Qua những hình ảnh thể hiện văn hóa TBN ta biết được gì về con người và tính cách của Lor-ca? + HS đọc phần 2. + Vì sao Lor-ca lại bị bọn Prăng-cô giết hại dã man như thế? + Để miêu tả cái chết oan khuất của Lor-ca tác giả đã sử dụng những hình ảnh và BPTT gì? + Cái chết của Lor-ca gây cảm xúc gì nơi em? + HS đọc phẩn 3. + Tại sao có thể nói lòng xót thương của tác giả đã được chuyển hóa thành niềm tin về sự bất tử của tiếng đàn Lor-ca? + Tiếng đàn của Lor-ca tượng trưng cho điều gì? +Lời di chúc của Lor-ca : “ Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn” có ý nghĩa nói lên điều gì trong tình cảm và tư tưởng của Lor-ca? + Tiếng đàn “Li-la-li-la-li-la” trong bài thơ có ý nghĩa gì? + Hãy trình bày những nét nghệ thuật mới và chính yếu được tác giả sử dụng trong bài thơ? + Qua những hình ảnh và biện pháp nghệ thuật của bài thơ , nhà thơ Thanh Thảo muốn nói lên vấn đề gì? I.TÌM HIỂU CHUNG: 1.Tác giả: + Tên khai sinh: Hồ Thành Công, sinh năm 1946. + Quê: Mộ Đức, Quảng Ngãi. + Sự nghiệp văn chương: Có các sáng tác hay và độc đáo về chiến tranh và thời hậu chiến. Các tác phẩm: Những người đi tới biển( 1977), Khối vuông Ru-bích( 1985), Những ngọn sóng mặt trời(1994- Trường ca), Cỏ vẫn mọc( 2002-Trường ca) Những năm gần đây: viết báo, tiểu luận phê bình. Đóng góp quan trọng nhất vẫn là thơ ca. + Đặc điểm thơ: Là tiếng nói của người tri thức nhiều suy tư trăn trở về cuộc sống. Ông luôn tìm tòi ,khám phá, sáng tạo cách biểu đạt mới qua hình thức câu thơ tự do, đem đến một mĩ cảm hiện đại cho thơ bằng thi ảnh và ngôn từ mới mẻ. Thơ Thanh Thảo viết về đề tài nào cũng đậm chất triết lí. Mạch trữ tình trong thơ ông đều hướng tới những vẻ đẹp của nhân cách: nhân ái, bao dung, can đảm, trung thực và yêu tự do.Thơ ông dành mối quan tâm đặc biệt cho những con người sống có nghĩa khí như: Cao Bá Quát, Nguyễn Đình Chiểu, Ê-xê- nhin,Lor-ca… 2.Tác phẩm: “ Đàn ghi ta của Lor-ca”. a.Xuất xứ: + Rút trong tập “ Khối vuông Ru- bích” + Là tác phẩm tiêu biểu cho tư duy thơ Thanh Thảo: giàu suy tư, mãnh liệt và phóng túng, ít nhiều nhuốm màu sắc tượng trưng và siêu thực. b.Bố cục: Ba phần * Phần 1( Sáu dòng đầu): Lor-ca một nghệ sĩ tự do và cô đơn, một nghệ sĩ cách tân trong khung cảnh chính trị và nghệ thuật Tây Ban Nha. * Phần 2( Tiếp đó đến “ Không ai chôn cất tiếng đàn”): Một cái chết oan khuất gây ra bởi thế lực tàn ác. * Phần 3( Còn lại): Niềm xót thương Lor-ca những suy tư về cuộc giải thoát và giã từ của Lor-ca. c.Chủ đề: Bài thơ miêu tả Lor-ca, một nghệ sĩ tự do có lí tưởng cách tân về nghệ thuật, sống cô đơn trong khung cảnh chính trị Tây Ban nha và cái chết oan khuất của ông do thế lực tàn ác gây ra. Đồng thời thể hiện niềm xót thương của tác giả và những suy tư về cuộc giải thoát và giã từ của Lor- ca. II.ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN: Hình ảnh Lor-ca, con người tự do,nghệ sĩ cách tân trong khung cảnh chính trị và nghệ thuật Tây Ban Nha: * Lor- ca được miêu tả trên cái nền rộng lớn của văn hóa Tây Ban Nha: – Áo choàng đỏ gay gắt: hình ảnh này nhắc tới môn đấu bò tót, một sinh hoạt văn hóa khiến Tây Ban Nha nổi tiếng toàn thế giới. – Vầng trăng – Yên ngựa. – Cô gái Di- gan. – Mô phỏng nốt nhạc ghi ta “ li-la-li-la-li-la” Tất cả làm nổi bật không gian văn hóa TBN. Hình ảnh tấm áo choàng đỏ gắt giúp ta liên tưởng đến khung cảnh của một đấu trường.Đây không phải trận đấu giữa bò tót và võ sĩ mà là đấu trường quyết liệt giữa công dân Lor-ca cùng khát vọng dân chủ với nền chính trị độc tài, giữa nền nghệ thuật già nua TBN với nghệ thuật cách tân của Lor-ca. Cái chết oan khuất của Lor- ca: Đấy là khi Lor-ca bị bọn phát xít Prăng-cô giết và ném xác xuống giếng để phi tang. Để miêu tả sự việc bi phẫn này, tác giả sử dụng nhiều hình ảnh thực kết hợp với các biện pháp nghệ thuật như: Đối lập: Hoán dụ: + Tiếng hát để chỉ Lor- ca. + Tấm áo choàng bê bết đỏ để chỉ cái chết. Cái chết oan khuất của Lor- ca gây lòng căm thù với bọn phát xít và sự thương cảm sâu sắc đối với người nghệ sĩ dân gian. Nỗi xót thương và suy tư về cuộc giã từ của Lor- ca: Nỗi niềm xót thương Lor- ca được chuyển hóa thành niềm tin về sự bất tử của tiếng đàn Lor- ca: không ai chôn cất tiếng đàn tiếng đàn như cỏ mộc hoang. + Tiếng đàn tượng trưng cho nghệ thuật của Lor-ca.Đó là cái đẹp mà sự tàn ác không thể hủy diệt nổi. Nó sẽ sống, lưu truyền mãi như thứ cỏ dại mọc hoang. + Tiếng đàn còn là nỗi xót thương của mọi người trước cái chết của một thiên tài. Nhà thơ Thanh Thảo đã thật sự cảm thông đến tận cùng với Lor- ca. Nghệ sĩ Lor- ca ra đi bất ngờ khiến hành trình cách tân nghệ thuật của ông bị dang dở và con đường ông đã đi qua không ai thực sự hiểu .Lor- ca đã dặn ”Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghi ta”, lời dặn đó thể hiện nhân cách nghệ sĩ ,tình yêu say đắm với nghệ thuật và tình yêu tha thiết với đất nước Tây Ban Nha của Lor- chúng tôi ca cho rằng cần phải biết chôn nghệ thuật của ông để thi ca đó không trở thành vật án ngữ,cản trở sư sáng tạo nghệ thuật giúp nghệ thuật đi tới, vươn cao hơn. 4.Tiếng đàn trong bài thơ: Chuỗi âm thanh “ Li-la-li-la-li-la”luyến láy sau hai câu đầu như khúc dạo đầu Và chuỗi âm thanh ấy còn được dùng để kết thúc bài thơ như nốt nhạc cuối của bản nhạc mang ý nghĩa của sự tri âm và kính trọng đối với người nhạc sĩ, nhà thơ Tây Ban Nha Phê-đê-ri-cô Ga-xi-a Lor-ca. III.TỔNG KẾT: Nghệ thuật: + Thể thơ tự do, không dấu câu, không dấu hiệu mở đầu, kết thúc. + Sử dụng hình ảnh, biểu tượng- siêu thực có sức chứa lớn về nội dung. +Tạo màu sắc Tây Ban Nha rất đậm nét trong bài thơ. +Kết hợp hai yếu tố thơ và nhạc. Nội dung: Qua bài thơ, tác giả thể hiện nỗi đau và sự xúc động sâu sắc trước cái chết bi thảm của Lor-ca – một nghệ sĩ khao khát tự do, dân chủ , luôn mong muốn sự cách tân nghệ thuật và nghệ thuật phải luôn đi tới không ngừng. Tình yêu con người, tình yêu nghệ thuật và khát vọng tự do mà Lor- ca hằng ôm ấp là cái đẹp mà sự tàn ác không thể nào hủy diệt được. 4/.CỦNG CỐ: GV giúp HS củng cố nội dung chính của bài học: + Người nghệ sĩ tự do Lor-ca. + Cái chết oan khuất của Lor-ca. + Nỗi xót thương và suy tư về cuộc từ giã của Lor-ca. 5/.DẶN DÒ: +Học bài cũ. + Chuẩn bị bài mới: *RÚT KINH NGHIỆM:

Giáo Án Ngữ Văn 12 Tiết 39

– Th¹ch Lam - A. Môc ®Ých yªu cÇu: giúp Hs 1. Kiến thức – Bức tranh phố huyện với cảnh ngày tàn, chợ tàn, những kiếp người tàn qua cảm nhận của hai đứa trẻ. – Niềm xót xa, thương cảm của nhà văn trước cuộc sống quẩn quanh, tù đọng củ những người lao động nghèo nơi phố huyện và sự trân trọng nâng niu những khát vọng nhỏ bé nhưng tươi sáng của họ. – Tác phẩm đậm đà yếu tố hiện thực vừa phảng phất chất lãng mạn, chất thơ; là truyện tâm tình với lối kể thủ thỉ như một lời tâm sự. 2. Kỹ năng – Đọc- hiểu tác phẩm theo đặc trưng, thể loại. – Phân tich tâm trạng nhân vật trong tác phẩm tự sự. 3. Thái độ – Gi¸o dôc lßng nh©n hËu vµ ý thøc: BiÕt ­íc m¬ vµ cã niÒm tin trong cuéc sèng. B. Chuẩn bị của GV và HS 1. GV: SGK, SGV Ng÷ v¨n 11, thiÕt kÕ bµi häc, C¸c tµi liÖu tham kh¶o, phiếu học tập, bảng phụ. 2. HS: vở ghi, vở soạn, SGK C. TiÕn tr×nh giê häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra vë so¹n. 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t * Ho¹t ®éng1 GV gäi HS ®äc phÇn tiÓu dÉn SGK sau ®ã tãm t¾t néi dung chÝnh GV chèt l¹i *Ho¹t ®éng 2 HS ®äc diÔn c¶m ®o¹n ®Çu vµ c¶nh ®îi tµu T×m thÓ lo¹i GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng 3 H­íng dÉn HS t×m hiÓu v¨n b¶n. Lớp HĐ nhóm, HS chia 6 nhãm, thời gian 6 phút. + Nhãm 1,2: t×m hiÓu vÒ c¶nh chiều tµn ®­îc TG miªu t¶ NTN? nªu nhËn xÐt + Nhãm 3,4 t×m hiÓu vÒ c¶nh chî tµn ®­îc TG miªu t¶ NTN? nªu nhËn xÐt + Nhãm 5,6: t×m hiÓu c¶nh những kiếp người tàn tạ được tác giả miêu tả như thế nào? nªu nhËn xÐt – HS trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi b»ng b¶ng phô sau ®ã cö ng­êi tr×nh bµy tr­íc líp – GV nhận xét, bổ sung, chèt l¹i kiến thức. – Em có nhận xét gì về tâm trạng của Liên trước cảnh phố huyện lúc chiều tàn? 4. Củng cố: – Những nét chính về tác giả. – Cảnh phố huyện lúc chiều tàn. 5. Hướng dẫn HS về nhà: – HS học bài. – Soạn theo PPCT Tiết: 40 *Ho¹t ®éng 1 Tìm hiểu hình ảnh phố huyện lúc đem khuya. – Tìm những chi tiết miêu tả bóng tối? – Tìm những chi tiết miêu tả ánh sáng? – Em có nhận xét gì về khung cảnh thiên nhiên của phố huyện lúc này? – HS chia nhãm nhá theo bµn trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ng­êi tr×nh bµy tr­íc líp – GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i – Bãng tèi cã liªn quan g× tíi cuéc sèng m­u sinh hµng ngµy cña con ng­êi n¬i phè huyÖn nµy kh«ng? DÉn chøng? – Ph©n tÝch t©m tr¹ng Liªn vµ An tr­íc khung c¶nh thiªn nhiªn vµ bøc tranh ®êi sèng n¬i phè huyÖn – GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi – Gäi HS ®äc ®o¹n v¨n t¶ c¶nh ®îi tµu – HS chia nhãm nhá trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái: – C¶nh ®îi tµu ®­îc miªu t¶ nh­ thÕ nµo? – V× sao chÞ em Liªn vµ mäi ng­êi cè thøc ®îi tµu dï ch¼ng ®îi ai, ch¼ng mua b¸n g×? – Nªu ý nghÜa cña h×nh ¶nh ®oµn tµu ®èi víi ng­êi d©n phè huyÖn? *Ho¹t ®éng 2 Tổng kết giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện ngắn. – Em hãy nêu giá trị nội dung của truyện ngắn? – Em hãy nhận xét về nghệ thuật của truyện ngắn? – HS trao đổi theo nhóm nhỏ và đại diện trình bày. – GV nhận xét, bổ sung và kết luận. *Ho¹t ®éng 3 GV gọi HS đọc ghi nhớ SGK I. TiÓu dÉn 1.T¸c gi¶ – Thạch Lam ( 1910- 1942) – Tªn khai sinh: NguyÔn T­êng Vinh ( sau ®æi thµnh NguyÔn T­êng L©n) – Sinh ra t¹i Hµ Néi nh­ng thuë nhá TL sèng ë quª ngo¹i: phè huyÖn CÈm Giµng, tØnh H¶i D­¬ng ( mét phè huyÖn nghÌo in ®Ëm trong t©m trÝ Th¹ch Lam) – Là người đôn hậu, tinh tế, rất thành công ở truyện ngắn. Ông chủ yếu khai thác thế giới nội tâm nhân vật với những cảm xúc mong manh, mơ hồ. Mỗi truyện của ông như một bài thơ trữ tình. 2. Tác phẩm: “ Hai ®øa trΔ – XuÊt xø: in trong tËp “ N¾ng trong v­ên” – 1938 là một trong những tác phẩm đặc sắc, tiêu biểu cho phong cách truyện ngắn Thạch Lam. II. §äc- hiÓu v¨n b¶n 1. §äc v¨n b¶n – Gi¶i thÝch tõ khã: SGK. – ThÓ lo¹i: TruyÖn ng¾n tr÷ t×nh: cèt truyÖn rÊt ®¬n gi¶n, gÇn nh­ kh«ng cã cèt truyÖn, ®Ëm chÊt tr÷ t×nh, chÊt th¬ thÓ hiÖn trong miªu t¶ c¶m xóc, t©m tr¹ng cña nh©n vËt, c¶nh vËt thiªn nhiªn… 2. HiÓu v¨n b¶n a. Phố huyện lúc chiều tàn. * C¶nh chiều tàn. – ¢m thanh: + TiÕng trèng thu kh«ng. + TiÕng Õch nh¸i kªu ran ngoµi ®ång. + TiÕng muçi vo ve trong c¸c cöa hµng h¬i tèi… – H×nh ¶nh: + Ph­¬ng t©y ®á rùc nh­ löa ch¸y. + Nh÷ng ®¸m m©y ¸nh hång nh­ hßn than s¾p tµn. + D·y tre lµng tr­íc mÆt ®en l¹i… à C¶nh vËt ®Ñp vµ buån, rÊt quen thuéc ë mçi miÒn quª ViÖt Nam * C¶nh chî tµn – Chî ®· v·n tõ l©u, kh«ng mét tiÕng ån µo. – Ng­êi còng vÒ hÕt, chØ cßn mét vµi ng­êi b¸n hµng vÒ muén ®ang thu xÕp hµng ho¸ – Trªn ®Êt chØ cßn r¸c r­ëi, vá b­ëi, vá thÞ vµ l¸ nh·n – MÊy ®øa trÎ con nhµ nghÌo nhÆt nh¹nh thanh nøa, thanh tre hay bÊt cø thø g× cña nh÷ng ng­êi b¸n hµng ®Ó l¹i.. à C¶nh chî tµn ë phè huyÖn CÈm Giµng vµ còng lµ cña nhiÒu phè huyÖn nghÌo ngµy x­a. * C¶nh kiÕp ng­êi tµn t¹ – Mẹ con chÞ Tý : c¸i châng tre, vµi chÐn n­íc chÌ, ngän ®Ìn dÇu leo lÐt. Ngµy mß cua b¾t tÐp, tèi dän hµng, hµng ®· ®¬n s¬ l¹i v¾ng kh¸ch nªn “ ch¶ kiÕm ®­îc bao nhiªu” ( H×nh ¶nh ngän ®Ìn ®­îc nh¾c ®i nh¾c l¹i nhiÒu lÇn) – Gia đình bác h¸t xÈm: n»m ngåi ngay trªn chiÕc chiÕu r¸ch tr¶i trªn mÆt ®Êt, th»ng con nhá bß ra ®Êt, c¸i thau s¾t tr¾ng chê tiÒn th­ëng trèng tr¬ tr­íc mÆt, chØ cã “ mÊy tiÕng ®µn bÇu kªu lªn bÇn bËt..” – B¸c Siªu. – MÊy ®øa trÎ con nhµ nghÌo. – Bµ cô Thi ®iªn – Hai chÞ em Liªn èNó gợi trong Liên nỗi buồn man mác và niềm trắc ẩn, cảm thương cho những đưa trẻ lam lũ, tội nghiệp b. Phố huyện lúc đêm khuya. * Khung cảnh thiên nhiên. Bãng tèi ¸nh s¸ng – Trêi nh¸ nhem tèi “ c¸t lÊp l¸nh tõng chç, ®­êng mÊp m« thªm…..” – §­êng phè vµ c¸c ngâ con dÇn dÇn chøa ®Çy bãng tèi – Tèi hÕt c¶ con ®­êng th¨m th¼m ra s«ng….sÉm ®en h¬n n÷a. – §Ìn hoa k× leo lÐt, ®Ìn d©y s¸ng xanh.. – Mét khe ¸nh s¸ng – VÖt s¸ng cña nh÷ng con ®om ®ãm.. – QuÇng s¸ng th©n mËt chung quanh – Mét chÊm löa nhá vµ vµng l¬ löng ®i trong ®ªm tèi – Th­a thít tõng hét s¸ng lät qua phªn nøa * Nhịp sống con người. – Bãng tèi Êy cã liªn quan ®Õn tõng con ng­êi cã mét cuéc ®êi vÊt v¶, lam lò: + Tèi ®Õn mÑ con chÞ Tý dän hµng n­íc. + §ªm vÒ b¸c phë Siªu xuÊt hiÖn. + Trong bãng tèi gia ®×nh b¸c h¸t SÈm kiÕm ¨n. + Khi bãng tèi trµn ngËp lµ lóc bµ cô Thi ®iªn ®Õn mua r­îu uèng. + §ªm nµo Liªn còng ngåi lÆng ng¾m phè huyÖn vµ chê tµu. * Tâm trạng của Liên – C¶nh nhµ sa sót, bè liªn mÊt viÖc, c¶ nhµ bá HN vÒ quª, mÑ lµm hµng s¸o. – ChÞ em Liªn ®­îc mÑ giao cho tr«ng nom mét cöa hµng t¹p ho¸ nhá xÝu. Hµng b¸n ch¼ng ¨n thua g×, – Liên nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp ở Hà Nội: đi chơi ở bờ Hồ, uống cố nước lạnh – Liªn ngåi yªn lÆng bªn mÊy qu¶ thuèc s¬n ®en, c« thÊy “ Lßng buån man m¸c”, ®«i m¾t “ Bãng tèi ngËp ®Çy dÇn” – Cµng vÒ khuya “ T©m hån Liªn yªn tÜnh h¼n, cã nh÷ng c¶m gi¸c m¬ hå kh«ng hiÓu” c. Phố huyện lúc chuyến tàu đêm đi qua. – §ªm nµo còng vËy chÞ em Liªn vµ An vµ nh÷ng ng­êi d©n phè huyÖn còng cè thøc ®îi chuyÕn tµu ®i ngang qua – §oµn tµu tõ Hµ Néi “ víi nh÷ng toa ®Ìn s¸ng tr­ng, nh÷ng toa h¹ng trªn sang träng lè nhè ng­êi, ®ång vµ kÒn lÊp l¸nh” nã ®èi lËp víi cuéc sèng mßn mái, nghÌo nµn, tèi t¨m vµ quÈn quanh cña ng­êi d©n phè huyÖn è Ý nghĩa của chuyến tàu đêm: là biểu tượng của một thế giới thật đáng sống với sự giàu sang và rực rỡ ánh sáng. Nó đối lập với cuộc sống mòn mỏi, nghèo nàn, tối tăm và quẩn quanh của người dân phố huyện. è Qua tâm trạng của chị em Liên, tác giả muốn lay tỉnh những con người đang buồn chán, sống quẩn quanh lam lũ và hướng họ đến một tương lai tốt đẹp hơn. Đó là giá trị nhân bản của truyện ngắn. III. Tổng kết. 1. Nội dung Truyện ngắn thể hiện niềm cảm thương chân thành của tác giả đối với những kiếp sống nghèo khổ, chìm khuất trong mòn mỏi, tăm tối, quẩn quanh nơi phố huyện trước cách mạng và sự trân trọng với những mong ước nhỏ bé, bình dị mà tha thiết của họ. 2. Nghệ thuật – Cốt truyện đơn giản, nổi bật là những dòng tâm trạng chảy trôi, những cảm xúc, cảm giác mong manh mơ hồ trong tâm trạng nhân vật. – Bút pháp tương phản đối lập. – Miêu tả sinh động những biến đổi tinh tế của cảnh vật và tâm trạng con người. – Ngôn ngữ, hình ảnh giàu ý nghĩa tượng trưng. – Giọng điệu thủ thỉ, thấm đượm chất thơ, chất trữ tình sâu lắng. IV. Ghi nhớ ( SGK) 4. Cñng cè: – So s¸nh Hai ®øa trÎ víi T¾t ®Ìn, L·o h¹c, Giã l¹nh ®Çu mïa ( ®· häc ë ch­¬ng tr×nh THCS) ®Ó thÊy con ng­êi vµ x· héi trong nh÷ng n¨m tr­íc c¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945? + §iÓm chung: C¸i nh×n hiÖn thùc vµ nh©n ®¹o ®èi víi x· héi VN ®ang ch×m ®¾m trong c¶nh n« lÖ, lÇm than. + NÐt riªng: Phong c¸ch vµ bót ph¸p nghÖ thuËt cña c¸c nhµ v¨n: HiÖn thùc-L.m¹n 5. H­íng dÉn vÒ nhµ. – N¾m néi dung bµi häc. HiÓu gi¸ trÞ hiÖn thùc vµ nh©n ®¹o cña t¸c phÈm. – C¶m nhËn b¶n th©n khi häc xong t¸c phÈm. – So¹n bµi theo ph©n phèi ch­¬ng tr×nh.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Giáo Án Ngữ Văn 12 Bài 1 Đến 13 trên website Techcombanktower.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!