Đề Xuất 3/2023 # Giải Vbt Công Nghệ 8 Bài 4. Bản Vẽ Các Khối Đa Diện # Top 7 Like | Techcombanktower.com

Đề Xuất 3/2023 # Giải Vbt Công Nghệ 8 Bài 4. Bản Vẽ Các Khối Đa Diện # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Giải Vbt Công Nghệ 8 Bài 4. Bản Vẽ Các Khối Đa Diện mới nhất trên website Techcombanktower.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện

I. KHỐI ĐA DIỆN (Trang 8-vbt Công nghệ 8)

Hãy kể tên ba vật thể có dạng các khối đa diện khác nhau mà em biết

Lời giải:

1. Quả địa cầu có hình cầu

2. Kim tự tháp có hình chóp đều

3. Hộp giày có hình hộp chữ nhật

II. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT (Trang 8-vbt Công nghệ 8)

– Hãy tìm cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống (…) trong mệnh đề sau:

Lời giải:

Hình hộp chữ nhật được bao bởi sáu hình chữ nhật.

– Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình của hình hộp chữ nhật (hình 4.3 SGK) và trả lời các câu hỏi kèm theo bằng cách điền vào các cột của bảng 4.1

Lời giải:

III. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỀU (Trang 8-vbt Công nghệ 8)

– Hãy tìm các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống (…) trong câu sau:

Lời giải:

Hình lăng trụ đều được bao bởi hai mặt đáy là các hình đa giác đều bằng nhau và các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau.

– Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình lăng trụ tam giác đều (hình 4.5 SGK) và trả lời các câu hỏi kèm theo bằng cách điền vào các cột của bảng 4.2

Lời giải:

IV. HÌNH CHÓP ĐỀU (Trang 9-vbt Công nghệ 8)

– Hãy tìm các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống (…) trong câu sau:

Lời giải:

Hình chóp đều được bao bởi mặt đáy là một hình đa giác đều và các mặt bên là các hình tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh

– Hãy đọc bản vẽ các hình chiếu của hình chóp đều đáy vuông (Hình 4.6 SGK) và trả lời các cẩu hỏi kèm theo bằng cách điền vào các cột của bảng 4.3

Lời giải:

Câu 1 (Trang 9-vbt Công nghệ 8): Nếu đặt mặt đáy của hình lăng trụ tam giác đều (h.4.4) song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình gì?

Lời giải:

– Hình chiếu cạnh là hình chữ nhật.

Câu 2 (Trang 9-vbt Công nghệ 8): Nếu đặt mặt đáy của hình chóp đều đấy hình vuông (h.4.6) song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình gì?

Lời giải:

– Hình chiếu cạnh là hình tam giác đều.

Bài tập (Trang 10-vbt Công nghệ 8): Cho các bản vẽ hình chiếu 1, 2 và 3 của các vật thể (h.4.8):

a) Hãy xác định hình dạng của các vật thể đó.

b) Đánh dấu (x) vào ô thích hợp của bảng 4.4 để chỉ rõ sự tương quan giữa các bản vẽ 1, 2, 3 (h.4.8) với các vật thể A, B, C (h.4.9).

Lời giải:

Các bài giải vở bài tập Công nghệ lớp 8 (VBT Công nghệ 8) khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Công Nghệ 8 Bài 4. Bản Vẽ Các Khối Đa Diện

Công nghệ 8 Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện

Câu hỏi giữa bài

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 4 trang 15: Quan sát các hình 4.1a, b, c và cho biết các khối đó được bao bởi các hình gì?

Trả lời:

– Hình 4.1a: được bao bọc bởi các hình vuông và hình chữ nhật.

– Hình 4.1b: được bao bọc bởi các hình chữ nhật, tam giác cân.

– Hình 4.1c: được bao bọc bởi các hình tam giác cân, hình vuông.

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 4 trang 15: Hãy kể một số vật thể có dạng các khối đa diện mà em biết.

Trả lời:

Hộp giầy, tủ quần áo, kim tự tháp, …

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 4 trang 15: Hãy cho biết các khối đa diện ở hình 4.2 được bao bởi các hình gì?

Trả lời:

Hình 4.2 được bao bọc bởi 7 hình chữ nhật.

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 4 trang 16: Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình hộp chữ nhật (h.4.3), sau đó đối chiếu với hình 4.2 và trả lời các câu hỏi sau bằng cách điền vào các ô trong bảng 4.1:

– Các hình 1, 2, 3 là các hình chiếu gì?

– Chúng có hình dạng như thế nào?

– Chúng thể hiện các kích thước nào của hình hộp chữ nhật?

Trả lời:

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 4 trang 16: Hãy cho biết khối đa diện ở hình 4.4 được bao bởi các hình gì?

Trả lời:

Hình 4.4 được bao bởi các hình tam giác đều và hình chữ nhật.

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 4 trang 17: Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình lăng trụ tam giác đều (h.4.5). sau đó đối chiếu với hình 4.4 và trả lời các câu hỏi sau bằng cách điền vào các ô trong bảng 4.2.

– Các hình 1, 2, 3 là các hình chiếu gì?

– Chúng có hình dạng như thế nào?

– Chúng thể hiện những kích thước nào của hình lăng trụ tam giác đều?

Trả lời:

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 4 trang 17: Hãy cho biết khối đa diện ở hình 4.6 được bao bởi các hình gì?

Trả lời:

Các hình tam giác cân, hình vuông.

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 4 trang 18: Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình chóp đều đáy vuông (h.4.7), sau đó đối chiếu với hình 4.6 và trả lời các câu hỏi sau bằng cách điền vào ô trong bảng 4.3:

– Các hình 1, 2, 3 là các hình chiếu gì?

– Chúng có hình dạng như thế nào?

– Chúng thể hiện những kích thước nào của hình chóp đều đáy vuông?

Trả lời:

Câu hỏi & Bài tập

Bài 1 trang 18 Công nghệ 8: Nếu đặt mặt đáy của hình lăng trụ tam giác đều (h.4.4) song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình gì?

Trả lời:

Hình chiếu cạnh là hình chữ nhật.

Bài 2 trang 18 Công nghệ 8: Nếu đặt mặt đáy của hình chóp đều đấy hình vuông (h.4.6) song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình gì?

Trả lời:

Hình chiếu cạnh là hình tam giác đều.

Bài 3 trang 19 Công nghệ 8: Cho các bản vẽ hình chiếu 1, 2 và 3 của các vật thể (h.4.8):

a) Hãy xác định hình dạng của các vật thể đó.

b) Đánh dấu (x) vào ô thích hợp của bảng 4.4 để chỉ rõ sự tương quan giữa các bản vẽ 1, 2, 3 (h.4.8) với các vật thể A, B, C (h.4.9).

Trả lời:

Bài 4 Bản Vẽ Các Khối Đa Diện

Ngày soạn: ngày/tháng/năm Ngày dạy: ngày/tháng/năm; lớp ……..Ngày dạy: ngày/tháng/năm; lớp ……..

TIẾT: 4BÀI 4: BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN

I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức – Nhận dạng được các khối đa diện thường gặp: Hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều. 2. Kỹ năng – Đọc được bản vẽ vật thể có dạng hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều. 3. Thái độ – Có thái độ nghiêm túc trong học tập. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Chuẩn bị của giáo viên – SGK, giáo án, bảng phụ, tranh vẽ, mô hình khối đa diện, phấn màu, thước thẳng… 2. Chuẩn bị của học sinh – SGK, vở ghi,đồ dùng học tập. III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1. Ổn định tổ chức (kiểm tra sĩ số) 2. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Cho biết hình chiếu là gì? có mấy loại hình chiếu? Đáp án: – Vật thể được chiếu lên mặt phẳng. Hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là hình chiếu. – Có 3 loại hình chiếu: Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh. 3. Bài mới * Vào bài Khối đa diện là một khối được bao bởi các hình đa giác phẳng. Để nhận dạng được các khối đa diện thường gặp: Hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ, hình chóp đều… Và để đọc được bản vẽ vật thể có dạng hình hộp, hình lăng trụ, hình chóp đều… Chúng ta cùng đi nghiên cứu bài “Bản vẽ các khối đa diện” Hoạt động 1: : Tìm hiểu khối đa diện.Hoạt động của giáo viênHoạt động của học sinh

– Bao bởi các hình đa giác phẳng.

– Ví dụ: thước kẻ, hộp mực…

– Ghi nhận thông tin.

Hoạt động 2: Tìm hiểu hình hộp chữ nhật.Hoạt động của giáo viênHoạt động của học sinh

– GV cho học sinh quan sát hình 4.2 và cho biết khối đa diện ở hình được bao bởi các hình gì?? Thế nào là hình hộp chữ nhật?? Các cạnh và các mặt của hình hộp có đặc điểm gì?

II. Hình hộp chữ nhật 1. Thế nào là hình hộp chữ nhật.– Quan sát và trả lời.– Được bao các hình chữ nhật.

– Là hình được bao bởi 6 hình chữ nhật.– Hình hộp chữ nhật có:+ a: chiều dài+ b: chiều rộng+ c: chiều cao

– Ghi nhận thông tin

2. Hình chiếu của hình hộp chữ nhật.– Quan sát và trả lời câu hỏi.

– Hình chiếu đứng, bằng, cạnh.– Chiều dài, rộng, cao.

– Hoạt động nhóm hoàn thành bảng.

– Quan sát, ghi nhận thông tin.

Hoạt động 3: Tìm hiểu hình lăng trụ đều.

Soạn Công Nghệ 8 Bài 6 Ngắn Nhất: Bản Vẽ Các Khối Tròn Xoay

KIẾN THỨC CẦN ĐẠT ĐƯỢC:

Giúp học sinh nhận dạng được các khối tròn xoay như hình trụ, hình nón, hình cầu

Tóm tắt lý thuyết Công nghệ 8 Bài 6 ngắn gọn

– Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình trụ.

– Khi quay hình tam giác vuông một vòng quanh một góc vuông cố định, ta được hình nón.

– Khi quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định, ta được hình cầu.

– Khối tròn xoay được tạo thành khi quay một hình phẳng quanh một đường cố định (trục quay) của hình.

II. Hình chiếu của hình trụ, hình nón, hình cầu

1. Hình trụ

Bảng 6.1

Hướng dẫn Soạn Công nghệ 8 Bài 6 ngắn nhất

Câu hỏi Công nghệ 8 Bài 6 trang 23: Bằng cách điền vào chỗ… các cụm từ sau: hình tam giác vuông, nửa hình tròn, hình chữ nhật vào các mệnh đề sau đây để mô tả cách tạo thành các khối: hình trụ, hình nón, hình cầu.

– Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình trụ.

– Khi quay hình tam giác vuông một vòng quanh một góc vuông cố định, ta được hình nón.

– Khi quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định, ta được hình cầu.

Câu hỏi Công nghệ 8 Bài 6 trang 23: Em hãy kể một số vật thể có dạng các khối tròn xoay mà em biết.

Các vật thể có dạng các khối tròn xoay: quả bóng, bình hoa, cốc, chén, …

Câu hỏi Công nghệ 8 Bài 6 trang 24: Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình trụ (h.6.3), hình nón (h.6.4), hình cầu (h.6.5) và trả lời các câu hỏi sau:

a) Mỗi hình chiếu có hình dạng như thế nào? (tam giác cân, hình chữ nhật, hình tròn).

b) Mỗi hình chiếu thể hiện kích thước nào của khối tròn xoay? (đường kính, chiều cao).

(bằng cách điền các cụm từ trong ngoặc đơn vào các bảng 6.1, 6.2, 6.3).

Bảng 6.1 Bảng 6.2 Bảng 6.3

Soạn Bài 1 trang 25 ngắn nhất: Hình trụ được tạo thành như thế nào? Nếu đặt mặt đáy của hình trụ song song với mặt phẳng chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì?

– Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình trụ.

– Hình chiếu đứng sẽ có dạng hình chữ nhật, hình chiếu cạnh có dạng hình tròn.

Soạn Bài 2 trang 25 ngắn nhất: Hình nón được tạo thành như thế nào? Nếu đặt mặt đáy của hình nón song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì?

– Khi quay hình tam giác vuông một vòng quanh một góc vuông cố định, ta được hình nón.

– Hình chiếu đứng là tam giác cân, hình chiếu cạnh là hình tròn.

Soạn Bài 3 trang 25 ngắn nhất: Hình cầu được tạo thành như thế nào? Các hình chiếu của hình cầu có đặc điểm gì?

– Khi quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định, ta được hình cầu.

– Hình chiếu đứng, cạnh, bằng của hình cầu đều là hình tròn.

Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 6 tuyển chọn

Câu 1: Trong các đồ vật sau, đồ vật nào có dạng tròn xoay?

A. Bát

B. Đĩa

C. Chai

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống: “Khi quay ……… một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định, ta được hình nón”

A. Hình tam giác vuông

B. Hình tam giác

C. Hình chữ nhật

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3: Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình:

A. Hình nón

B. Hình trụ

C. Hình cầu

D. Đáp án khác

Câu 4: Điền vào chỗ trống: “Khi quay ……… một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình trụ”

A. Hình tam giác

B. Hình chữ nhật

C. Nửa hình tròn

D. Đáp án khác

Câu 5: Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình trụ là:

A. Hình chữ nhật

B. Tam giác cân

C. Tam giác vuông

D. Đáp án khác

Câu 6: Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình nón là:

A. Tam giác

B. Tam giác cân

C. Tam giác vuông

D. Đáp án khác

Câu 7: Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình cầu là:

A. Hình chữ nhật

B. Tam giác

C. Hình tròn

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8: Người ta dùng mấy hình chiếu để biểu diễn khối tròn xoay?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 9: Đối với khối tròn xoay, người ta thường dungfhai hình chiếu để biểu diễn:

A. Hình chiếu thể hiện mặt bên và chiều cao

B. Hình chiếu thể hiện hình dạng và đường kính mặt đáy

C. Một hình chiếu thể hiện mặt bên và chiều cao, một hình chiếu thể hiện hình dạng và đường kính mặt đáy

D. Đáp án khác

Câu 10: Hình nón có hình chiếu đứng là tam giác cân, hình chiếu bằng là:

A. Tam giác

B. Tam giác cân

C. Hình tròn

D. Đáp án khác

Vậy là chúng ta đã cùng nhau soạn xong Bài 6: Bản vẽ các khối tròn xoay trong SGK Công nghệ 8. Mong rằng bài viết trên đã giúp các bạn nắm vững kiến thức lí thuyết, soạn được các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn qua đó vận dụng để trả lời câu hỏi trong đề kiểm tra để đạt kết quả cao.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Giải Vbt Công Nghệ 8 Bài 4. Bản Vẽ Các Khối Đa Diện trên website Techcombanktower.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!