Đề Xuất 12/2022 # Giải Toán 5 Bài: Luyện Tập Trang 21 / 2023 # Top 14 Like | Techcombanktower.com

Đề Xuất 12/2022 # Giải Toán 5 Bài: Luyện Tập Trang 21 / 2023 # Top 14 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Giải Toán 5 Bài: Luyện Tập Trang 21 / 2023 mới nhất trên website Techcombanktower.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Một người mua 25 quyển vở, giá 3000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang có. Cũng với số tiền đó, nếu mua vở với giá 1500 đồng một quyển thì người đó mua được bao nhiêu quyển vở?

Trả lời:

3000 đồng: 25 quyển

1500 đồng: ? quyển

Bài giải:

3000 đồng gấp 1500 đồng số lần là:

3000 : 1500 = 2 ( lần)

Vậy 1500 đồng mua được số quyển là:

25 x 2 = 50 ( quyển)

Đáp số: 50 quyển

Một gia đình gồm 3 người (bố, mẹ và một con). Bình quân thu nhập hàng tháng 800 000 đồng mỗi người. Nếu gia đình đó có thêm một con nữa mà tổng thu nhập của gia đình không thay đổi thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người giảm đi bao nhiêu tiền?

Trả lời:

Tổng thu hập bình quân một tháng của gia đình đó là:

800000 x 3 = 2400000 ( đồng)

Sau khi thêm một người, thu nhập trung bình của một người trong gia đình là:

2400000 : 4 = 600000 ( đồng)

Vậy so với trước đó, thu nhập bình quân mỗi tháng của một người đã giảm đi:

800000 – 600000 = 200000 ( đồng)

Đáp án: 200000 đồng.

Một đội 10 người trong một ngày đào được 35 m nương. Người ta bổ sung thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đào được bao nhiêu mét mương? ( Mức đào của mỗi người như nhau)

Trả lời:

Tóm tắt bài toán:

10 người: 35 m mương

Thêm 20 người:? m mương

Bài giải:

Sau khi thêm có tất cả số người là:

10 + 20 = 30 ( người)

Một người một ngày đào được:

35 : 10 = $frac{35}{10}$ (m)

Vậy 30 người đào được:

30 x $frac{35}{10}$ = 105 (m)

Đáp số : 105 m

Số người sau khi thêm gấp số người ban đầu số lần là:

(10 + 20) : 10 = 3 ( lần)

Vậy sau khi thêm, một ngày đào được số m mương là:

35 x 3 = 105 ( m)

Đáp số: 105 m

Một xe tải chỉ có thể chở được 300 bao gạo, mỗi bao 50 kg. Nếu chất lên xe đó loại bao gạo 75 kg thì xe chở được bao nhiêu bao?

Trả lời:

Tóm tắt bài toán: Bài giải:

Tổng số kg gạo mà xe đó có thể chở được là:

50 x 300 = 15000 ( kg)

Vậy mỗi bào nặng 75kg thì chở số bao là:

15000 : 75 = 200 ( bao)

Đáp án : 200 bao

Giải Bài Tập Trang 171 Sgk Toán 5: Luyện Tập / 2023

Lời giải bài tập Toán lớp 5

Giải Toán 5 trang 171 bài Luyện tập

Câu 1: Trên hình bên, diện tích của hình tứ giác ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC là 13,6cm 2. Tính diện tích của hình tứ giác ABCD, biết tỉ số diện tích của hình tam giác BEC và diện tích hình tứ giác ABED là 2/3.

Hướng dẫn giải:

– Tìm diện tích tam giác BEC và diện tích tứ giác ABED theo dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số.

(Vẽ sơ đồ biểu thị diện tích tam giác BEC gồm 2 phần và diện tích tứ giác ABED gồm 3 phần như thế)

– Diện tích hình tứ giác ABCD = diện tích tam giác BEC + diện tích tứ giác ABED.

Đáp án

Theo đề bài ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, diện tích hình tam giác BEC là:

13,6 : (3 – 2) x 2 = 27,2 (cm 2)

Diện tích hình tứ giác ABED là: 27,2 + 13,6 = 40,8 (cm 2)

Diện tích hình tứ giác ABCD là: 40,8 + 27,2 = 68 (cm 2)

Đáp số: 68cm 2

Giải Toán lớp 5 trang 171 Luyện tập câu 2

Câu 2: Lớp 5A có 35 học sinh. Số học sinh nam bằng 3/4 số học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ hơn số học sinh nam là bao nhiêu em?

Hướng dẫn giải:

Tìm số học sinh và số học sinh nữ theo dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Đáp án

Theo đề bài ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, số học sinh nam của lớp 5A là:

35 : (3 + 4) x 3 = 15 (học sinh).

Số học sinh nữ của lớp 5A là:

35 – 15 =20 (học sinh).

Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là:

20 – 15 = 5 (học sinh)

Đáp số: 5 học sinh.

Giải Toán lớp 5 trang 171 Luyện tập câu 3

Câu 3: Một ô tô đi được 100km thì tiêu thụ 12l xăng. Ô tô đó đã đi được quãng đường 75km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?

Hướng dẫn giải

Giải bài toán theo dạng toán rút về đơn vị:

– Tìm số lít xăng tiêu thụ khi đi 1km = số lít xăng tiêu thụ khi đi 100km : 100.

– Số lít xăng tiêu thụ khi đi 75km = số lít xăng tiêu thụ khi đi 1km × 75.

Đáp án

Ô tô đi 1km thì tiêu thụ hết:

12 : 100 = 0,12 (lít)

Ô tô đi 75 km thì tiêu thụ hết:

0,12 x 75 = 9 (lít)

Đáp số: 9 lít xăng

Giải bài tập Toán 5 trang 171 Luyện tập câu 4

Câu 4: Hình bên là biểu đồ cho biết tỉ lệ xếp loại học lực của học sinh khối 5 Trường Tiểu học Thắng lợi. Tính số học sinh mỗi loại, biết số học sinh xếp loại học lực khá là 120 học sinh.

– Tìm tỉ số phần trăm của học sinh khá và học sinh toàn trường : 100% – (25% + 15%) = 60%.

– Số học sinh toàn trường = số học sinh khá : 60 × 100.

– Số học sinh giỏi = số học sinh toàn trường : 100 × 25.

– Số học sinh trung bình = số học sinh toàn trường : 100 × 15.

Đáp án

Số phần trăm học sinh khá khối 5 của trường Thắng Lợi là:

100% – (25% + 15%) = 60%

Số học sinh toàn khối 5 của trường là:

120 : 60 x 100 = 200 (học sinh)

Số học sinh giỏi khối 5 của trường là:

200 x 25 : 100 = 50 (học sinh)

Số học sinh trung bình khối 5 của trường là:

200 x 15 : 100 = 30 (học sinh)

Đáp số: Giỏi: 50 học sinh; Khá: 120 học sinh; TB: 30 học sinh.

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 171, 172 SGK Toán 5: Luyện tập (tiếp theo)

Ngoài các dạng bài tập SGK Toán 5, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo lời giải hay Vở bài tập Toán lớp 5 hay đề thi học kì 1 lớp 5 và đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng việt, Tiếng Anh, Khoa học, Sử, Địa, Tin học chuẩn kiến thức kỹ năng của các trường trên cả nước mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Giải Toán Lớp 5 Trang 134, Luyện Tập / 2023

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 134 (gồm phương pháp giải)

1. Giải bài 1 – Giải Toán 5 trang 134

Đề bài:Viết số thích hợp vào chỗ chấm:a) 12 ngày = …giờ b) 1,6 giờ = …phút3,4 ngày = …giờ 2 giờ 15 phút =…phút4 ngày 12 giờ = …giờ 2,5 phút = …giây(1/2) giờ = … phút 4 phút 25 giây = …giây

b) 1,6 giờ = 96 phút (60 phút x 1,6 = 96 phút),2 giờ 15 phút = 135 phút (60 phút x 2 + 15 phút = 135 phút),2,5 phút = 150 giây (60 phút x 2,5 = 150 giây),4 phút 25 giây = 265 giây (60 phút x 4 + 25 giây = 265 giây).

2. Giải bài 2 – Giải Toán lớp 5 bài luyện tập trang 134 Đáp án:3. Giải bài 3 – Giải Toán 5 luyện tập trang 134 Đáp án:4. Giải bài 4 – Giải Toán lớp 5 luyện tập trang 134

Phương pháp giải:Xem lại phần hướng dẫn đặt tính ở phần hướng dẫn Giải bài 1 trang 135 SGK Toán 5.

Đề bài:Năm 1492, nhà thám hiểm Cri-xtô-phơ Cô-lôm-bô phát hiện ra châu Mĩ. Năm 1961, I-u-ri Ga-ga-rin là người đầu tiên bay vào vũ trụ. Hỏi hai sự kiện trên cách nhau bao nhiêu năm?

Phương pháp giải:Muốn biết hai sự kiện trên cách nhau bao nhiêu năm, ta lấy năm lớn (năm Ga-ga-rin lần đầu tiên bay vào vũ trụ) trừ đi năm nhỏ (năm Cô-lôm-bô phát hiện ra Châu Mỹ).

Đáp án:Hai sự kiện cách nhau số năm là:1961 – 1492 = 469 (năm)Đáp số: 469 năm.

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 134 (ngắn gọn)

Bài 1 trang 134 SGK Toán 5Viết số thích hợp vào chỗ chấm:a) 12 ngày = …giờ3,4 ngày = …giờ4 ngày 12 giờ = …giờ0,5giờ = … phútb) 1,6 giờ = …phút2 giờ 15 phút =…phút2,5 phút = …giây4 phút 25 giây = …giâyĐáp án:a) 12 ngày = 288 giờ3,4 ngày = 81,6 giờ4 ngày 12 giờ = 108 giờ0,5 giờ = 30 phútb) 1,6 giờ = 96 phút2 giờ 15 phút = 135 phút2,5 phút = 150 giây4 phút 25 giây = 265 giâyBài 2 trang 134 SGK Toán 5Tính:a) 2 năm 5 tháng + 13 năm 6 tháng;b) 4 ngày 21 giờ + 5 ngày 15 giờ;c) 13 giờ 34 phút + 6 giờ 35 phút;Đáp án:a) 2 năm 5 tháng + 13 năm 6 tháng = 15 năm 11 tháng.b) 4 ngày 21 giờ + 5 ngày 15 giờ = 10 ngày 12 giờ.c) 13 giờ 34 phút + 6 giờ 35 phút = 20 giờ 9 phút.Bài 3 trang 134 SGK Toán 5Tính:a) 4 năm 3 tháng – 2 năm 8 tháng;b) 15 ngày 6 giờ – 10 ngày 12 giờ;c) 13 giờ 23 phút – 5 giờ 45 phút;Đáp án:a) 4 năm 3 tháng – 2 năm 8 tháng = 1 năm 7 tháng.b) 15 ngày 6 giờ – 10 ngày 12 giờ = 4 ngày 18 giờ.c) 13 giờ 23 phút – 5 giờ 45 phút = 7 giờ 38 phút.

Bài 4 trang 134 SGK toán 5Năm 1492, nhà thám hiểm Cri-xtô-phơ và Cô-lôm-bô phát hiện ra châu Mĩ. Năm 1961, I-u-ri Ga-ga-in là người đầu tiên bay vào vũ trụ. Hỏi hai sự kiện trên cách nhau bao nhiêu năm?Đáp án: Hai sự kiện cách nhau số năm là: 1961 – 1492 = 469 (năm)Đáp số: 469 (năm).

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-134-sgk-toan-5-luyen-tap-38619n.aspx

Giải Toán Lớp 5 Luyện Tập Trang 112 / 2023

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 112

Bài 1 (trang 112 SGK Toán 5) Luyện tập : Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2m 5cm

Lời giải:

Đổi đơn vị: 2m 5cm = 2,05m

Diện tích xung quanh là:

(2,05 x 2,05) x4 = 16,81 (m 2)

Diện tích toàn phần là:

(2,05 x 2,05) x 6 = 25,215 (m 2)

Đáp số: 16,81m 2 và 25,215m 2

Cách 1: học sinh vẽ hình lên giấy rồi gấp thử và trả lời

Cách 2: suy luận:

-đương nhiên là không thể gấp hình 1 thành một hình lập phương.

– Với hình 2, khi ta gấp dãy 4 hình vuông ở dưới thành 4 mặt xung quanh thì 2 hình vuông ở trên sẽ đè lên nhau, không tạo thành một mặt đáy trên và một mặt đáy dưới được. Do đó hình 2 cũng bị loại.

– Hình 3 và hình 4 đều có thể gấp thành hình lập phương vì khi ta gấp dãy 4 hình vuông ở giữa thành 4 mặt xung quanh thì 2 hình vuông trên và dưới sẽ tạo thành hai mặt đáy trên và đáy dưới

Mỗi mảnh bìa ở hình 3 và hình 4 đều có thể gấp thành một hình lập phương.

Nói thêm :

a) Mọi mảnh bìa (6 hình vuông bằng nhau) gồm có một dãy 4 hình vuông ở giữa, 1 hình vuông ở phía trên, 1 hình vuông ở phía dưới đều có thể gấp lại thành một hình lập phương.

Ví dụ, các mảnh bìa sau có thể gấp được thành hình lập phương:

b) Mọi mảnh bìa gồm 6 hình vuông bằng nhau nhưng không có dạng đã nêu ở (a) thì không thể gấp lại thành hình lập phương được.

Bài 3 (trang 112 SGK Toán 5) Luyện tập : Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Diện tích xung quanh hình lập phương A gấp hai lần diện tích xung quanh hình lập phương B

b) Diện tích xung quanh hình lập phương A gấp bốn lần diện tích xung quanh hình lập phương B

c) Diện tích toàn phần hình lập phương A gấp hai lần diện tích toàn phần hình lập phương B

d) Diện tích toàn phần hình lập phương A gấp bốn lần diện tích toàn phần hình lập phương B

Lời giải:

Suy nghĩ:

Diện tích một mặt của hình lập phương A là:

10 x 10 = 100 (cm 2)

Diện tích một mặt của hình lập phương B là:

Diện tích một mặt của hình lập phương A gấp diện tích một mặt của hình lập phương B số lần là:

100 : 25 = 4 (lần)

Vì diện tích xung quanh (toàn phần) của hình A gấp 4 lần diện tích xung quanh (toàn phần ) của hình B.

Kết luận :

(a) Và (c) sai

(b) và (d) đúng

Bạn đang đọc nội dung bài viết Giải Toán 5 Bài: Luyện Tập Trang 21 / 2023 trên website Techcombanktower.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!