Đề Xuất 6/2023 # Giải Quyết Trợ Cấp Bệnh Nghề Nghiệp Do Bệnh Tật Tái Phát Đối Với Người Lao Động Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc # Top 10 Like | Techcombanktower.com

Đề Xuất 6/2023 # Giải Quyết Trợ Cấp Bệnh Nghề Nghiệp Do Bệnh Tật Tái Phát Đối Với Người Lao Động Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc # Top 10 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Giải Quyết Trợ Cấp Bệnh Nghề Nghiệp Do Bệnh Tật Tái Phát Đối Với Người Lao Động Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc mới nhất trên website Techcombanktower.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết trợ cấp bệnh nghề nghiệp do bệnh tật tái phát đối với người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc – Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Cách thực hiện thủ tục hành chính Giải quyết trợ cấp bệnh nghề nghiệp do bệnh tật tái phát đối với người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc – Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

 Trình tự thực hiện

Bước 1:

Người lao động nộp hồ sơ ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ cho BHXH huyện nơi đang chi trả trợ cấp (đối với trường hợp đang hưởng trợ cấp hàng tháng) hoặc BHXH huyện nơi cư trú (đối với trường đã hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp một lần)

Bước 2:

BHXH huyện tiếp nhận hồ sơ từ người lao động, chuyển BHXH tỉnh, thành phố

Bước 3:

– BHXH tỉnh, thành phố tiếp nhận hồ sơ từ BHXH huyện; giải quyết và trả hồ sơ đã giải quyết cho BHXH huyện – BHXH huyện tiếp nhận hồ sơ đã giải quyết từ BHXH tỉnh, thành phố để trả cho người lao động

 Điều kiện thực hiện

Nội dung Văn bản quy định

Người lao động bị bệnh nghề nghiệp mà bị tổn thương các chức năng hoạt động của cơ thể thì được cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn căn cứ vào tình trạng bệnh tật

Chưa có văn bản!

Người lao động tham gia BHXH bắt buộc bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên, khi bệnh tật tái phát đã điều trị ổn định

Chưa có văn bản!

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Giải quyết trợ cấp bệnh nghề nghiệp do bệnh tật tái phát đối với người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc – Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Giấy ra viện (01 bản chính hoặc bản sao được chứng thực nếu hưởng trợ cấp một lần; 01 bản chính và 01 bản sao hoặc 02 bản sao nếu hưởng trợ cấp hàng tháng) sau khi điều trị ổn định thương tật, bệnh tật cũ tái phát đối với trường hợp điều trị nội trú. Đối với trường hợp không điều trị nội trú là giấy tờ khám, điều trị thương tật, bệnh tật tái phát (01 bản chính hoặc bản sao được chứng thực nếu hưởng trợ cấp một lần; 01 bản chính và 01 bản sao hoặc 02 bản sao nếu hưởng trợ cấp hàng tháng)

Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động do bệnh tật tái phát (01 bản chính nếu hưởng trợ cấp một lần; 02 bản chính nếu hưởng trợ cấp hàng tháng) của Hội đồng giám định y khoa

Trường hợp được cấp tiền để mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt hoặc dụng cụ chỉnh hình thì có thêm giấy tờ: Chỉ định của cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật do bệnh nghề nghiệp (01 bản chính). Đối với trường hợp có chỉ định lắp mắt giả thì có thêm chứng từ lắp mắt giả (01 bản chính hoặc bản sao được chứng thực) và vé tàu, xe đi và về (nếu có)

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Giải quyết trợ cấp bệnh nghề nghiệp do bệnh tật tái phát đối với người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc – Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Giải quyết trợ cấp bệnh nghề nghiệp do bệnh tật tái phát đối với người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc – Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Giải quyết trợ cấp bệnh nghề nghiệp do bệnh tật tái phát đối với người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc – Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

 Văn bản căn cứ pháp lý

1. Nghị định 152/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

2. Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội ban hành

3. Luật Bảo hiểm xã hội 2006

4. Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

5. Nghị định 68/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân

6. Thông tư liên tịch 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 68/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Công An-Bộ Quốc phòng ban hành

7. Thông tư liên tịch 02/2009/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 68/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân do Bộ Quốc phòng – Bộ Công an – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

8. Nghị định 153/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân

9. Thông tư 41/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

10. Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH về sửa đổi Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

11. Quyết định 01/QĐ-BHXH năm 2014 về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

 Văn bản công bố thủ tục

Lược đồ Giải quyết trợ cấp bệnh nghề nghiệp do bệnh tật tái phát đối với người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc – Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Nghi Thức Hồi Hướng Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Bệnh Tật

Hòa thượng Thích Quang Đạo viện chủ chùa Phước Viên, Tp Biên Hòa, Đồng Nai nói “…phương pháp sám hối, hồi hướng là chánh pháp mà đức Phật đã dạy, có tác dụng giải nghiệp rất hiệu quả…”.

Hòa Thượng Thích Nhật Quang trụ trì Thiền Viện Thường Chiếu nói: “…hồi hướng phải tin tưởng và thành tâm sẽ có kết quả tốt…”

1. Bài hồi hướng căn bản

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Nguyện mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát/, chư A La hán, chư Hiền Thánh Tăng/, chư Long Thần Hộ Pháp chứng minh, gia trì/ và cùng với con hồi hướng công đức, phước báu/ từ vô lượng kiếp đến nay/ cho tất cả các chư vị Oan Gia Trái Chủ/ trong, ngoài, trên, dưới của con/ và Oan Gia Trái Chủ của ông (bà)………. (người bị bệnh)/ đầy đủ công đức phước báu/ siêu sanh về cõi an lành, Tây Phương Tịnh Độ/.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

2. Bài hồi hướng mẫu chung:

Nam mô A Di Đà Phật (Niệm 3 lần, xá 3 lần)

Nguyện mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư A La Hán, chư Hiền Thánh Tăng, chư Long Thần Hộ Pháp, đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, đức Bồ Tát Quán Thế Âm, đức Quan Thánh Đế Quân chứng minh, gia trì và cùng với con hồi hướng công đức, phước báu từ vô lượng kiếp con đã gieo tạo được do niệm Phật, lạy Phật, trì Chú, giúp đỡ, cứu mạng chúng sinh cho đến bây giờ. Xin hồi hướng hết cho { Oan gia trái chủ, nghiệp chướng trong thân, tâm (hoặc đau vùng nào thì nêu tên vùng đó), cho cửu huyền thất tổ bảy đời, chín kiếp nội, ngoại} đầy đủ công đức, phước báu siêu sinh về cõi an lành, Tây Phương Tịnh Độ và hồi hướng cho con (hoặc những người thân quen nhờ hồi hướng giúp) bình an, mạnh khỏe, khai thông trí tuệ, phát tâm bồ đề, ăn chay, niệm Phật, tu hành tinh tấn đắc quả thành Phật. Nguyện hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Nam mô A Di Đà Phật (Niệm 3 lần, xá 3 lần)

Lưu ý: Quý vị hồi hướng trước khi thiền, lễ Phật hay trong mọi tình huống đều được vì công đức và phước báu Quý vị đã gieo tạo được từ vô lượng kiếp rồi.

Bài hồi hướng trên để làm mẫu chung cho tất cả các trường hợp khó khăn nào mà cá nhân đang gặp phải – Hồi hướng ít nhất 3 lần – Lặp đi, lặp lại càng nhiều càng tốt, nếu bệnh nặng thì hồi hướng ngày 108 lần/ ngày.

– Nếu muốn hồi hướng cho người thân hay bất cứ ai cần sự giúp đỡ thì nêu họ tên và tuổi (có thể thêm địa chỉ càng tốt) đều có hiệu quả như mong muốn.

Hồi hướng cho hương linh, theo họ tên và ngày tháng năm mất, cửu huyền thất tổ sẽ được đón nhận rất hoan hỷ và siêu về cảnh giới đã được chúng ta chủ tâm giới thiệu.

————-oOo—————

Ghi chú: “cùng với con” nghĩa là cộng hưởng công đức của bất cứ chư vị nào mà mình cảm mến hay có nhân duyên (Ví dụ: đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, đức Bồ Tát Quán Thế Âm, đức Quan Thánh Đế Quân .v.v…) đều giúp ta có thêm công đức tăng hiệu quả hồi hướng nhiều lần. Quý vị muốn chứng nghiệm thực tế phương pháp này thì sau khi hồi hướng (3 lần) xong hãy lắng tâm lại để kiểm tra cơ thể của mình còn đau nữa hay không hoặc người nào đã được ta hồi hướng có chuyển biến tốt không. Kiểm nghiệm thấy có kết quả rồi thì những lần sau chúng ta mới có đủ niềm tin và thường xuyên hồi hướng khi có bệnh do chính Oan Gia Trái Chủ đang làm chúng ta đau, hay hồi hướng trợ giúp cho người khác được nhiều lợi ích.

Chúc Quý vị thành công

————-oOo—————

THAM KHẢO THÊM CÁC BÀI HỒI HƯỚNG NHIỆM MẦU

Bài hồi hướng mẫu 1: NGUYỆN CẦU TRƯỚC KHI TĨNH TÂM – THIỀN

Nam mô A Di Đà Phật (Niệm 3 lần, xá 3 lần)

Nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh, gia trì cho con được khai mở tất cả các luân xa và các huyệt đạo trên toàn cơ thể của con để đón nhận năng lượng tích cực (từ bi, trí tuệ, khiêm cung, nhẫn nhục, sức khỏe…) của mười phương chư Phật và các bậc thiện hữu tri thức tạo ra và con xin nguyện lan tỏa năng lượng tích cực này đến với các cõi để bất cứ chư vị, chúng sinh nào nhận được đều giác ngộ phát tâm Bồ Đề, tu hành tinh tấn, đắc quả thành Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (Niệm 3 lần, xá 3 lần)

————-oOo—————

Bài hồi hướng mẫu 2: NGUYỆN XIN CHUYỂN HÓA TRƯỢC KHÍ

Nam mô A Di Đà Phật (Niệm 3 lần, xá 3 lần)

Nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh, gia trì cho con được khai mở các luân xa và các huyệt đạo có khả năng chuyển hóa tích cực trược khí trên toàn cơ thể.

Nam mô A Di Đà Phật (Niệm 3 lần, xá 3 lần)

————-oOo—————

Bài hồi hướng mẫu 3: HỒI HƯỚNG, CẦU NGUYỆN CHO NGHIỆP :

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Nguyện mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư A La Hán, chư Hiền Thánh Tăng, chư Long Thần Hộ Pháp, đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, đức Bồ tát Quán Thế Âm, đức Quan Thánh Đế Quân chứng minh, gia trì và cùng với con hồi hướng công đức, phước báu từ nhiều đời, nhiều kiếp cho đến bây giờ cho Oan Gia Trái Chủ đang làm đau ………(đau vùng nào thì nêu vùng đó) được đầy đủ công đức, phước báu siêu sinh về cõi an lành, Tây Phương Tịnh Độ.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Lưu ý: Đau lúc nào thì hồi hướng lúc đó (không phải công phu xong mới có công đức vì công đức đã có sẵn từ lâu rồi)

————-oOo—————

Bài hồi hướng mẫu 4: PHƯƠNG PHÁP MỜI CÁC TẾ BÀO

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Xin mời tất cả các tế bào, oan gia, nghiệp chướng thiện và bất thiện hoan hỷ niệm Phật cùng với tôi.

Mời xong thì liên tục niệm Phật để các tế bào cùng với nghiệp đều niệm mà nhận được sự hoan hỷ vô cùng. Thường xuyên mời tế bào, nghiệp niệm Phật để được khỏe mạnh, tăng tuổi thọ, tăng công đức.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

————-oOo—————

Bài hồi hướng mẫu 5: PHƯƠNG PHÁP HỒI HƯỚNG, CẦU NGUYỆN CHO ĐỐI TÁC:

Chúng ta mong muốn đối tác đang thương lượng những vấn đề nào đó đang căng thẳng thì dùng câu hồi hướng sau đây dẫn tới một sự thống nhất tốt đẹp.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

————-oOo—————

Bài hồi hướng mẫu 6: PHƯƠNG PHÁP HỒI HƯỚNG KHI VỪA MỚI BƯỚC CHÂN RA KHỎI NHÀ:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền chứng minh, gia trì và cùng với con hồi hướng công đức, phước báu từ nhiều đời, nhiều kiếp cho đến bây giờ cho tất cả chúng sinh nào con gặp trong ngày hôm nay được có công đức, phước báu được ơn khai ngộ, phát tâm ăn chay, tu hành tinh tấn, đắc quả thành Phật. Và những chúng sinh nào do con vô tình dẫm đạp bị chết hay bị thương, con xin sám hối và cầu nguyện được siêu sinh về Tây Phương Tịnh Độ.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

————-oOo—————

Bài hồi hướng mẫu 7: PHƯƠNG PHÁP HỒI HƯỚNG, CẦU NGUYỆN KHI THẤY NGƯỜI BỊ TAI NẠN:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư A La Hán, chư Long Thần Hộ Pháp, chư Thánh Hiền Tăng, đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, đức Bồ Tát Quán Thế Âm, đức Quan Thánh Đế Quân chứng minh, gia trì và cùng với con hồi hướng công đức, phước báu từ nhiều đời, nhiều kiếp cho người đang gặp tai nạn được giảm từ nặng còn nhẹ, thoát khỏi sự nguy hiểm, cho oan gia trái chủ đầy đủ công đức, phước báu siêu sinh về cõi Tây Phương Tịnh Độ.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

————-oOo—————

MT sưu tầm

5 Định Hướng Nghề Nghiệp Khi Tham Gia Khóa Học Quản Trị Doanh Nghiệp

Đối với mỗi doanh nghiệp thì việc quản trị đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Quản trị doanh nghiệp tốt sẽ giúp cho mọi hoạt động của doanh nghiệp được diễn ra hiệu quả, là nền tảng của sự phát triển lâu dài và mạnh mẽ. Việc quản trị doanh nghiệp không bao giờ là dễ dàng, cho dù bạn có là một người có kiến thức sâu rộng hay có năng lực tốt thì trong công việc thực tế cũng sẽ gặp phải những vấn đề phát sinh.

Bên cạnh đó, khóa học quản trị doanh cũng lập ra những nguyên tắc để đạt được mục tiêu của công ty. Quản trị bao gồm nhiều lĩnh vực quản lý từ kế hoạch thực hiện đến quy trình kiểm soát nội bộ và đo lường hiệu quả công việc, thực hiện các hành vi quản trị để duy trì và phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.

Học Quản trị doanh nghiệp ra làm gì? 5 định hướng nghề nghiệp cho sinh viên

Đây chắc chắn là một trong những lĩnh vực mà nhiều bạn sẽ cảm thấy hứng thú nhất khi ra trường với tấm bằng Quản trị Doanh nghiệp trong tay. Muốn kinh doanh thành công, kế hoạch marketing trở thành vũ khí sống còn của mỗi doanh nghiệp, chính vì thế, nhân sự ngành này luôn được săn đón rất nhiệt tình và phúc lợi cũng không hề kém cạnh so với những ngành được trả lương cao khác. Với những ai năng động, sáng tạo và luôn có tư duy đổi mới, thì chắc chắn ngành marketing sẽ là một lĩnh vực rất đáng quan tâm của sinh viên ngành Quản trị Doanh nghiệp đấy!

2. Quản trị bán hàng (Sales)

Với những ai đam mê kinh doanh và không ngại khó khăn, quyết tâm hết mình đạt được mục tiêu thì Sales chính là định hướng rất đáng để xem xét, vì có thể nói đây là một trong những định hướng nghề nghiệp được trả lương cao nhất, đặc biệt là khi bạn đạt được những vị trí từ manager trở lên. Tất nhiên áp lực doanh số là điều bạn không thể nào tránh khỏi được. Phần lớn những vị trí sales đều chấp nhận những bạn sinh viên mới ra trường hoặc không đòi hỏi quá nhiều kinh nghiệm. Tất nhiên với một trình độ tiếng Anh tốt và kỹ năng vững vàng, bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm công việc ở một doanh nghiệp lớn hơn.

Nếu bạn là người đam mê những con số và sẵn sàng chấp nhận rủi ro để thành công, ngành Tài chính chính là lĩnh vực rất hấp dẫn mà bạn có thể theo đuổi. Được biết, nhân sự trong ngành Tài chính thường được trả lương cao hơn nhiều so với mặt bằng chung. Để thực hiện tốt công việc trong lĩnh vực này, điều bạn cần làm là chú ý đến từng chi tiết nhỏ cũng như có một cái nhìn thật tổng quát để quan sát bức tranh tình hình tài chính toàn cảnh của doanh nghiệp.

5. Hoặc bất kỳ lĩnh vực nào bạn thích

Không khó để nhận ra ngành Quản trị Doanh nghiệp có tỷ lệ người lao động “lấn sân” sang những lĩnh vực khác cực kỳ cao. Lý giải cho điều này, ngành Quản trị Doanh nghiệp vốn dĩ cung cấp cho người học một phạm trù kiến thức cực kỳ rộng thuộc tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, có lẽ chính vì vậy mà sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị Doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp xong có thể lấn sân sang rất nhiều lĩnh vực khác. Và với đầu óc khả năng tư duy “thương mại”, họ sẽ có xu hướng dễ dàng đạt được thành công vì yếu tố kinh doanh ngày nay luôn được xem trọng trong hầu hết các lĩnh vực trong đời sống.

Quản trị doanh nghiệp học trường nào?

Nếu bạn là người đam mê kinh doanh và có định hướng theo học ngành quản trị doanh nghiệp thì chắc hẳn sẽ cảm thấy băn khoăn, phân vân không biết nên chọn trường học nào. Để đáp ứng nhu cầu về quản trị doanh nghiệp, hiện nay có rất nhiều trường đào tạo về chuyên ngành quản trị doanh nghiệp ở mọi miền của đất nước.

Những trường đại học nổi tiếng về quản trị doanh nghiệp như: trường Đại học kinh tế thuộc trường Đại học quốc gia Hà Nội, trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương… Các trường này thuộc trường đại học top đầu lấy điểm khá cao. Do đó đối với những sinh viên học lực trung bình khá thì để vào trường không hề dễ dàng.

Tuy nhiên hiện nay có rất nhiều trường cao đẳng đào tạo chuyên ngành quản trị doanh nghiệp với chất lượng tốt, được nhiều phụ huynh và học sinh tin tưởng lựa chọn. Trong đó nổi tiếng là trường cao đẳng Việt Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với hình thức xét tuyển dựa trên học bạ, thí sinh có cơ hội được học tập tại môi trường tốt và đạt được ước mơ theo đuổi ngành quản trị doanh nghiệp.

Trường cao đẳng Việt Mỹ có đội ngũ giảng viên giỏi, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc đào tạo quản trị doanh nghiệp. Bên cạnh đó trường có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, được nâng cấp đầu tư hoàn thiện đáp ứng nhu cầu học tập tốt cho sinh viên khi theo học tại trường.

Giới thiệu khóa học quản trị doanh nghiệp tại Cao đẳng Việt Mỹ

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ là ngành học hấp dẫn đối với các bạn trẻ. Lựa chọn ngành Quản trị doanh nghiệp là một quyết định đúng đắn để khởi nghiệp bền vững trong tương lai. Dựa trên nguyện vọng và nhu cầu xã hội, Trường Cao đẳng Việt Mỹ đào tạo chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ hệ chính quy và chuyển tiếp với thời gian đào tạo ngắn. Cùng tìm hiểu về khóa học quản trị doanh nghiệp cụ thể như sau:

Mục tiêu chương trình

Ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ tại trường Cao đẳng Việt Mỹ sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cô đọng cần thiết của chuyên ngành quản trị doanh nghiệp. Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự sẽ có thể đảm nhiệm vị trí quản lý doanh nghiệp tại nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, tài chính, xuất nhập khẩu, tiền tệ, tổ chức quản lý cơ sở giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thể thao tại doanh nghiệp. Mặt khác, sinh viên còn có thể điều hành , lập kế hoạch kinh doanh… Khóa học quản trị doanh nghiệp giúp sinh viên vững bước trên con đường nghề nghiệp tương lai.

Đối tượng tuyển sinh

Trường cao đẳng Việt Mỹ là trường học mở rộng đối tượng tuyển sinh, tạo điều kiện cho sinh viên được học tập, bao gồm các đối tượng cụ thể là:

Học sinh tốt nghiệp từ THCS

Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và đang đi làm.

Tốt nghiệp trung cấp và hoàn thành chương trình văn hóa phổ thông

Sinh viên đang học tại các trường Cao đẳng, Đại học khác

Tốt nghiệp THPT các năm trước nhưng chưa đi học Cao đẳng hay đại học

Như vậy, đối tượng tuyển sinh của trường cao đẳng Việt Mỹ cho thấy mọi người đều có thể theo đuổi đam mê ngành quản trị kinh doanh.

Thời gian khóa học

Ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ tại trường Cao đẳng Việt Mỹ đào tạo trong 02 năm 04 tháng đối với chương trình Cao đẳng chính quy. Thời lượng đào tạo là 3 học kỳ đối với các sinh viên đã tốt nghiệp trung cấp và 7 học kỳ đối với các sinh viên tốt nghiệp THPT.

Nội dung khóa học

Ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ tại trường Cao đẳng Việt Mỹ trang bị cho sinh viên những kiến thức gồm:

Kiến thức chung của ngành quản trị doanh nghiệp: Sinh viên sẽ được học kiến thức về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nhân văn.

Kiến thức cơ sở của ngành quản trị doanh nghiệp: Sinh viên được trang bị kiến thức về kinh tế, hành vi khách hàng, quản trị căn bản, marketing, quan hệ công chúng, giao tiếp đa văn hóa, tinh thần khởi nghiệp…

Kiến thức chuyên ngành của ngành quản trị doanh nghiệp: Sinh viên của trường cao đẳng Việt Mỹ được trang bị kiến thức về quản trị gồm: quản trị nhân sự, quản trị chuỗi cung ứng, quản trị chất lượng, quản trị chiến lược lập kế hoạch kinh doanh, quản trị thương hiệu, quản trị tài chính, quản trị doanh nghiệp, Digital marketing, tổ chức sự kiện, quản trị đạo đức kinh doanh, quản trị văn hóa của doanh nghiệp….

Kỹ năng làm việc

Kỹ năng làm việc là ưu điểm nổi bật khi sinh viên theo học tại trường Cao đẳng Việt Mỹ mà không phải trường cao đẳng, đại học nào cũng có. Kỹ năng làm việc của trường Cao đẳng Việt Mỹ bao gồm:

Trau dồi ngoại ngữ và tin học: Sinh viên ngoài kiến thức chuyên môn còn được trang bị những kỹ năng tin học và ngoại ngữ trong giao tiếp. Qua đó sau khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên có cơ hội làm việc trong môi trường hiện đại của nước ngoài với thu nhập tốt và ổn định. Ngoại ngữ và tin học là những kỹ năng không thể thiếu của mọi ngành nghề, đặc biệt là đối với ngành quản trị doanh nghiệp.

Kỹ năng hỗ trợ: Ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ của trường Cao đẳng Việt Mỹ tập trung chủ yếu vào các kỹ năng học kết hợp thực hành, xây dựng riêng biệt giúp sinh viên có kỹ năng làm việc tốt để tối đa cơ hội thực tập, làm việc và thăng tiến sau khi tốt nghiệp ra trường tại các tổ chức và tập đoàn lớn của nước ta, tự tin và thành công phát triển sự nghiệp

Đặc biệt của ngành học

Ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ của trường Cao đẳng Việt Mỹ đặc biệt hỗ trợ xét miễn giảm môn học và học phí đối với những sinh viên chuyển từ các trường đại học, cao đẳng khác. Mặt khác, người học có thể chủ động về thời gian học tập, có thể song song kết hợp học và làm việc. Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng của trường Cao đẳng Việt Mỹ, nếu có nguyện vọng học lên đại học thì sinh viên có thể học tiếp cử nhân quản trị kinh doanh của trường Đại học mở TPHCM với thời gian thêm 1 năm ngay tại trường. Bởi hiện nay, trường Cao đẳng Việt Mỹ đang hợp tác với trường Đại học mở TPHCM về đạo tạo ngành Quản trị kinh doanh.

Cơ hội nghề nghiệp

Ngày nay, ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ là một ngành hot bởi lẽ sinh viên tốt nghiệp có cơ hội nghề nghiệp rộng mở. Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, sinh viên có thể làm nhân viên hoặc chuyên viên tại các bộ phận công việc như: nhân sự, hành chính, bán hàng, kinh doanh, marketing, chăm sóc khách hàng, truyền thông trong doanh nghiệp….Mặt khác, sinh viên còn có cơ hội thăng tiến trở thành trưởng bộ phận, trưởng nhóm, trợ lý tại các tổ chức hoặc tự thành lập một doanh nghiệp riêng để điều hành theo sở thích của bản thân.

Lời kết

Thông tin liên hệ TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT MỸ Tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 5-7-9-11 đường số 4, Khu dân cư Trung Sơn, TP.HCM

Điện thoại: (028) 5433 6888

Địa chỉ: 1A Nguyễn Văn Lượng, P.6, Q.Gò Vấp, TP.HCM

Điện thoại: (028) 7302 5888

Địa chỉ: 83A Bùi Thị He, Khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi . TP.HCM

Điện thoại: (028) 3636 4983

Tại Cần Thơ

Địa chỉ: 133Bis Trần Hưng Đạo, chúng tôi Phú, chúng tôi Kiều, TP.Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3832 045

Hotline: 0937 910 212

Chuyển Hóa Bệnh Tật Theo Quan Điểm Phật Pháp

HỎI: Vừa qua tôi và một số Phật tử cùng đàm đạo về pháp tu chuyển hóa bệnh tật. Có bạn nói, có bệnh thì nên đi khám và chữa trị theo y khoa. Có bạn lại nói, đi khám bệnh là chuyện đương nhiên, tuy nhiên đạo Phật cho bệnh là do nghiệp xấu trong quá khứ và những hành vi không đúng pháp trong hiện tại hình thành, muốn tránh khỏi thì phải thực hành pháp sám hối và tu những thiện pháp hồi hướng công đức để hóa giải nghiệp xấu.

Có bạn lại nói, khi mắc bệnh khó chữa thì nên nguyện cầu các tế bào ông bà, cha mẹ bên trong cơ thể mình hỗ trợ vì trong di truyền từ quá khứ sẽ có những ông bà, cha mẹ ta có sức khỏe tốt, sống lâu sẽ hỗ trợ ta (những nhân tố tốt trong thân ta). Có bạn lại nói, bệnh thì nên sám hối và hồi hướng công đức cho các “oan gia trái chủ trên cơ thể chúng ta” (những nhân tố xấu trong thân ta). Một bạn khác lại nói, làm gì có “oan gia trái chủ”. Vì sự hiểu biết nông cạn, kính xin quý Báo soi sáng và sẻ chia về vấn đề này.

ĐÁP:

Bạn Thành Tâm thân mến!

Bệnh tật, theo quan điểm Phật pháp là do thừa tự các nghiệp xấu ở quá khứ. Nghiệp xấu ở đây chủ yếu là do não hại, đánh đập, hành hạ các loài hữu tình, không tu dưỡng tâm từ (Kinh Trung bộ , kinh Tiểu nghiệp phân biệt, số 135). Nghiệp nhân gây bệnh tật có cũ và mới. Nghiệp cũ thì như đã nói, nghiệp mới có thể là tiếp tục bức hại sinh vật hoặc do các hành vi lối sống không lành mạnh góp phần gây ra tật bệnh.

Bệnh do nghiệp mà sinh, muốn hết bệnh thì phải chuyển nghiệp. Đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế hợp pháp là cách chuyển nghiệp đầu tiên. Tại đây, bác sĩ sẽ chỉ ra bệnh trạng, các nguyên nhân gây bệnh (di truyền, ăn uống, lối sống v.v…), cách chữa lành bệnh. Tuân thủ theo phác đồ điều trị và các hướng dẫn của bác sĩ chính là cách chuyển hóa bệnh nghiệp.

Tuy nhiên, ngành y khoa không phải toàn năng nên có bệnh thì chữa lành, có bệnh chỉ chữa bớt vài phần, có bệnh thì chờ… nghiên cứu thêm. Thế nên, người Phật tử khi mang bệnh, ngoài trị liệu theo y khoa cần gia tâm sám hối, làm thiện để hồi hướng công đức, đây là cách chuyển nghiệp tiếp theo. Sám hối để tiêu trừ oan nghiệp đã tạo trong quá khứ. Làm thiện để vun bồi thêm phước báo hiện tại. Khi tội diệt, phước sinh thì góp phần tích cực cho việc chuyển hóa bệnh tật và các điều không như ý khác trong cuộc sống.

Oan gia trái chủ là cách nói trong dân gian, chỉ cho nhân quả của các nghiệp cũ. Không nên hiểu oan gia trái chủ theo kiểu “vong theo báo oán” rồi cầu cúng để xin giải nghiệp. Tùy theo mức độ nặng nhẹ của nghiệp cũ và nghiệp quả xấu ấy đã chín muồi hay chưa để biết quá trình chuyển hóa bệnh nghiệp thành công được nhiều hay ít (bệnh có chữa lành hay không). Bởi khi nghiệp quả xấu đã đến gần với cường độ mạnh mẽ thì rất khó để hóa giải, nói cách khác là không ai có thể cứu được.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Giải Quyết Trợ Cấp Bệnh Nghề Nghiệp Do Bệnh Tật Tái Phát Đối Với Người Lao Động Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc trên website Techcombanktower.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!