Đề Xuất 12/2022 # Django Bài 1: Cài Đặt Django / 2023 # Top 16 Like | Techcombanktower.com

Đề Xuất 12/2022 # Django Bài 1: Cài Đặt Django / 2023 # Top 16 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Django Bài 1: Cài Đặt Django / 2023 mới nhất trên website Techcombanktower.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

## hoặc cho chắc chắn là bản 2.0.6 bạn dùng command sau pip install django==2.0.6

Để kiểm tra version bạn có thể dùng command sau để kiểm tra

(pyenv) ╭─{ marvelous }───────〔 /var/projects/django/sitestintuc 〕───────{ Wed Jun 06, 12:23 ╰─● django-admin --version 2.0.6

Tiếp theo ta sẽ tạo một project mới thông qua django-admin

(pyenv) ╭─{ marvelous }───────〔 /var/projects/django/sitestintuc 〕───────{ Wed Jun 06, 12:53 ╰─● django-admin --help Available subcommands: [django] check compilemessages createcachetable dbshell diffsettings dumpdata flush inspectdb loaddata makemessages makemigrations migrate runserver sendtestemail shell showmigrations sqlflush sqlmigrate sqlsequencereset squashmigrations startapp startproject test testserver . . #other settings DATABASES = { 'default': { 'ENGINE': 'djongo', #1 'NAME': 'django_newsproject', #2 #'USER': 'admin', #'PASSWORD': 'abc#123', #'HOST': '127.0.0.1', #'PORT': 27017, } } #other settings . . INSTALLED_APPS = [ # ... # other app 'newsproject' ]

Tiếp theo ta cần chỉ định SITE_ID và ALLOWED_HOST

#other settings ALLOWED_HOSTS = ['127.0.0.1', ] SITE_ID = 1 #other settings

ALLOWED_HOSTS: nếu bạn bạn deploy project này đến server thì bạn cần phải thêm domain vào đây. Những domain được thêm vào đây django mới cho phép chạy

SITE_ID: Bạn cần chỉ định site id vào đây, vì django hỗ trợ multi site và multi domain. Thường thì khi mới tạo ta sử dụng luôn mặc định là 1

File newsproject/settings.py của bạn sẽ như sau

""" Django settings for newsproject project. Generated by 'django-admin startproject' using Django 1.11. For more information on this file, see https://docs.djangoproject.com/en/1.11/topics/settings/ For the full list of settings and their values, see https://docs.djangoproject.com/en/1.11/ref/settings/ """ import os # Build paths inside the project like this: os.path.join(BASE_DIR, ...) BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))) # Quick-start development settings - unsuitable for production # See https://docs.djangoproject.com/en/1.11/howto/deployment/checklist/ # SECURITY WARNING: keep the secret key used in production secret! SECRET_KEY = '4bgs5cx!k#hdwwd_5owg31#_!93&u1+2^rfgyr!sper3digml2' # SECURITY WARNING: don't run with debug turned on in production! DEBUG = True ALLOWED_HOSTS = ['127.0.0.1', ] SITE_ID = 1 # Application definition INSTALLED_APPS = [ 'django.contrib.admin', 'django.contrib.auth', 'django.contrib.contenttypes', 'django.contrib.sessions', 'django.contrib.messages', 'django.contrib.staticfiles', 'newsproject' ] MIDDLEWARE = [ 'django.middleware.security.SecurityMiddleware', 'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware', 'django.middleware.common.CommonMiddleware', 'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware', 'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware', 'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware', ] ROOT_URLCONF = 'newsproject.urls' TEMPLATES = [ { 'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates', 'DIRS': [], 'APP_DIRS': True, 'OPTIONS': { 'context_processors': [ 'django.template.context_processors.debug', 'django.template.context_processors.request', 'django.contrib.auth.context_processors.auth', 'django.contrib.messages.context_processors.messages', ], }, }, ] WSGI_APPLICATION = 'newsproject.wsgi.application' # Database # https://docs.djangoproject.com/en/1.11/ref/settings/#databases DATABASES = { 'default': { 'ENGINE': 'djongo', 'NAME': 'django_newsproject', # 'USER': 'admin', # 'PASSWORD': 'abc#123', # 'HOST': '127.0.0.1', # 'PORT': 27017, } } # Password validation # https://docs.djangoproject.com/en/1.11/ref/settings/#auth-password-validators AUTH_PASSWORD_VALIDATORS = [ { 'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.UserAttributeSimilarityValidator', }, { 'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.MinimumLengthValidator', }, { 'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.CommonPasswordValidator', }, { 'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.NumericPasswordValidator', }, ] # Internationalization # https://docs.djangoproject.com/en/1.11/topics/i18n/ LANGUAGE_CODE = 'en-us' TIME_ZONE = 'UTC' USE_I18N = True USE_L10N = True USE_TZ = True # Static files (CSS, JavaScript, Images) # https://docs.djangoproject.com/en/1.11/howto/static-files/ STATIC_URL = '/static/'

Tại terminal bạn hãy vào thư mục newsproject và thực hiện command migrate để tiến hành install các tables default vào database django_newsproject

(pyenv) ╭─{ marvelous }───────〔 projects/django/sitestintuc/newsproject 〕───────{ Fri Jun 08, 01:16 ╰─● ./manage.py migrate Operations to perform: Apply all migrations: admin, auth, contenttypes, sessions Running migrations: Applying contenttypes.0001_initial... OK Applying auth.0001_initial... OK Applying admin.0001_initial... OK Applying contenttypes.0002_remove_content_type_name... OK Applying auth.0002_alter_permission_name_max_length... OK Applying auth.0003_alter_user_email_max_length... OK Applying auth.0004_alter_user_username_opts... OK Applying auth.0005_alter_user_last_login_null... OK Applying auth.0006_require_contenttypes_0002... OK Applying auth.0007_alter_validators_add_error_messages... OK Applying auth.0008_alter_user_username_max_length... OK Applying auth.0009_alter_user_last_name_max_length... OK Applying sessions.0001_initial... OK

Bạn có thể kiểm tra lại xem các tables đã install đúng chưa bằng cách vào mongo shell và chạy command

╭─{ marvelous }───────〔 ~ 〕───────{ Fri Jun 08, 01:13 ╰─● mongo shell MongoDB shell version v3.6.5 connecting to: mongodb://127.0.0.1:27017 MongoDB server version: 3.6.5 > use django_newsproject switched to db django_newsproject > show tables __schema__ auth_group auth_group_permissions auth_permission auth_user auth_user_groups auth_user_user_permissions django_admin_log django_content_type django_migrations django_session

Bây giờ ta sẽ kiểm tra xem django đã hoạt động chưa bằng command

╭─{ marvelous }───────〔 projects/django/sitestintuc/newsproject 〕───────{ Fri Jun 08, 01:25 ╰─● ./manage.py runserver Performing system checks... System check identified no issues (0 silenced). June 07, 2018 - 18:32:48 Django version 2.0.6, using settings 'newsproject.settings' Starting development server at http://127.0.0.1:8000/

Python Django Là Gì? Học Python Django Framework Ở Đâu? / 2023

Python đã vươn lên trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới, cho cả các nhà phát triển chuyên nghiệp và người mới bắt đầu . Nó quản lý đồng thời để trở thành một công cụ xuất sắc cho các tác vụ chuyên sâu như máy học hoặc trí tuệ nhân tạo và là một ngôn ngữ đầu tiên tuyệt vời .

Framework là gì?

Các Framework được thiết kế với mục tiêu giúp các lập trình viên làm việc hiệu quả hơn. Framework là các đoạn code đã được viết sẵn, cấu thành nên một bộ khung và các thư viện lập trình được đóng gói. Chúng cung cấp các tính năng có sẵn như mô hình, API và các yếu tố khác để tối giản cho việc phát triển các ứng dụng web phong phú, năng động. Các framework giống như là chúng ta có khung nhà được làm sẵn nền móng cơ bản, bạn chỉ cần vào xây dựng và nội thất theo ý mình

Django là loại Framework nào?

Các khuôn khổ thường được thiết kế để vượt trội trong một miền nhất định. Có các khuôn khổ học máy, khuôn khổ khoa học dữ liệu, khuôn khổ điện toán đám mây và nhiều khuôn khổ khác.

Django là một khuôn khổ để phát triển web giao diện người dùng. Người ta thường chia việc phát triển web thành các loại giao diện người dùng và phụ trợ. Phát triển web giao diện người dùng có xu hướng hướng tới người dùng và thường tập trung vào việc xây dựng các trang web động và đáp ứng, có tính thẩm mỹ. Ngược lại, phát triển web phụ trợ quan tâm nhiều hơn đến việc đọc và ghi vào cơ sở dữ liệu và máy chủ.

Django là mã nguồn mở, có nghĩa là nó có sẵn miễn phí để mọi người sử dụng. Theo trang web của dự án, Django ưu tiên là đặc biệt nhanh, có thể mở rộng và an toàn. Nó có thể xử lý một loạt các tác vụ phổ biến để phát triển các ứng dụng web, bao gồm bản đồ trang web, xác thực người dùng, nguồn cấp dữ liệu phân phối đơn giản thực (RSS) và hơn thế nữa.

Có lẽ đây là lý do tại sao nó được sử dụng để duy trì các trang web phổ biến, chất lượng cao như Instagram, Pinterest và National Geographic. Nếu nó có thể xử lý khối lượng công việc do các dự án như thế này đặt ra, nó chắc chắn có thể xử lý bất cứ điều gì bạn muốn làm.

Tại NIIT-ICT Hà Nội, khóa học Python sẽ cung cấp cho các bạn từ kiến thức cơ bản về Python và ở phần 2 bạn sẽ học chuyên sâu về Django Framework.

Hãy tham khảo ngay hôm nay

Previous article Trang 404 là gì?

Download &Amp; Hướng Dẫn Cài Đặt / 2023

Tải ngay tựa game phiêu lưu dưới lòng đại dương Subnautica v63461 Việt Hóa phiên bản mới nhất. Game siêu nhẹ và anh em dễ dàng cài đặt, có cả hướng dẫn cài đặt nữa.

Subnautica V63461 Việt Hóa

Subnautica là game thuộc thể loại phiêu lưu hành động và cũng đã lọt vào top game bán chạy nhất trên Steam đó nha. Khi vào game bạn sẽ được khám phát thế giới mới lạ dưới đại dương và khi rơi xuống nước bạn sẽ phải bơi ngay lập tức để có oxy sống sót, nếu không bạn sẽ bị loại ngay lập tức. Cách chơi game sinh tồn này là bạn phải tìm kiếm bình oxy được rơi ở những bị trí bất kì dưới đại dương. Có thể bắt sinh bật dưới biển để chế biến thành món ăn khác nhau. Bạn cũng có thể chế tạo đèn pin để di chuyển trong đêm.

Với sự phát triển không ngừng của nhà phát triển, trong tháng 11/2019 thì Subnautica đã có phiên bản mới nhất cho mọi người trải nghiệm rồi. Đồng thời game tiếng việt cũng đã cho ra thị trường bản việt hóa của game, giúp anh em việt nam mình có thể chơi game một cách tốt nhất. Nhìn chung, Subnautica cũng khá giống game Minecraft, chúng ta phải tìm công cụ để sống sót dưới đại dương lâu dài.

Cấu hình yêu cầu Subnautica v63461 Việt Hóa

Hệ điều hành: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (hỗ trợ 64 bit)

Bộ xử lý: Intel Haswell 2 lõi / 4 luồng @ 2.5Ghz hoặc tương đương

Bộ nhớ: RAM 4 GB

Đồ họa: Intel HD 4600 hoặc tương đương – Điều này bao gồm hầu hết các GPU đạt hơn 950 điểm trong điểm chuẩn 3DMark Fire Strike

DirectX: Phiên bản 11

Mạng: Kết nối Internet băng thông rộng

Dung lượng: 10 GB dung lượng trống

Hệ điều hành: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (hỗ trợ 64 bit)

Bộ xử lý: Intel Haswell 4 lõi / 4 luồng @ 3.2Ghz hoặc tương đương

Bộ nhớ: RAM 8 GB

Đồ họa: Nvidia GTX 550 Ti hoặc tương đương, VRAM 2GB

DirectX: Phiên bản 11

Mạng: Kết nối Internet băng thông rộng

Dung lượng: 10 GB dung lượng trống

Tải Subnautica v63461 Việt Hóa phiên bản mới nhất [6 GB]

Download Ngay

Download Subnautica UPDATE V63461

Download Ngay Pass giải nén: chúng tôi (nếu có)

Hướng dẫn cài đặt Subnautica v63461 Việt Hóa Full

Hoặc nếu không muốn chơi phiên bản mới nhất thì anh em chỉ cần cài đặt rồi chơi, khỏi cài bản update.

Hướng Dẫn Cài Đặt Rosetta Stone / 2023

Trong xu thế hiện nay, tiếng Anh nói riêng hay ngoại ngữ nói chung là điều bắt buộc mà mỗi người chúng ta cần thông thạo nếu không muốn bị tụt hậu đi so với thế giới.

Các bạn đang tìm một phần mềm học ngoại ngữ chất lượng? Mình sẽ giới thiệu cho các bạn một phần mềm Rosetta Stone cực kì nổi tiếng, phương pháp truyền đạt cực kì hiệu quả.

Phần mềm này các bạn phải mua, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bẻ khóa phần mềm này để hỗ trợ cho việc học ngoại ngữ.

Giới thiệu sơ lược phần mềm học ngoại ngữ Rosetta Stone

Phần mềm này hỗ trợ cho chúng ta học tổng cộng là 24 ngôn ngữ.

Giúp cho chúng ta học ngoại ngữ bằng phương pháp hình ảnh, tự suy ra từ vựng.

Luyện nói, luyện nghe và luyện phát âm.

Giao diện cực kì đơn giản, thân thiện và dễ sử dụng cho các bạn không quen với máy tính.

Tải phần mềm học ngoại ngữ Rosetta Stone

Tải file cài đặt và ngôn ngữ các bạn cần học

Hướng dẫn cài đặt và crack phần mềm

Bước 1: chỉnh file host

Trước khi cài đặt, các bạn cần mở file host lên bằng NotePad và copy đoạn này vào

127.0.0.1 rosettastone.com

127.0.0.1 launch.rosettastone.com

127.0.0.1 amp.rosettastone.com

127.0.0.1 resources.rosettastone.com

127.0.0.1 updates.rosettastone.com

File host thường được đặt ở đường dẫn sau:

C:WindowsSystem32driversetc

Sau đó lưu file host này lại.

Chúng ta sẽ được như trong hình

Bước 2: cài đặt chương trình

Chúng ta chạy file setup, cứ nhấn NEXT, lưu ý: KHÔNG ĐƯỢC MỞ CHƯƠNG TRÌNH SAU KHI CÀI XONG

Bước 3: bẻ khóa

Copy toàn bộ nội dung trong thư mục crack và chép đè vào thư mục cài đặt, thường sẽ nằm theo đường dẫn sau

“C:Program Files (x86)Rosetta StoneRosetta Stone Language Training”

Bước 4: cài đặt ngôn ngữ

Ở bước này, ta sẽ copy các file trong thư mục Language ( ngôn ngữ mà bạn chọn để học ) và copy vào thư mục Auto Instal. Tùy vào hệ điều hành mà có các đường dẫn khác nhau:

Windows XP: %Documents and Settings%All UsersApplication DataRosetta StoneLanguage TrainingAutoInstall

Windows 7/8/10: “C:ProgramDataRosetta StoneLanguage TrainingAutoInstall”

Bước 5: Hoàn tất

Ta chạy chương trình, và đợi phần mềm cài đặt ngôn ngữ, ở bước này sẽ mất khá nhiều thời gian, do các file ngôn ngữ khá nặng, và nhiều file. các bạn chỉ cần kiên nhẫn chờ là được ( mình mất 1h để cài gói ngôn ngữ )

Mọi thắc mắc các bạn vui lòng cm bên dưới, mình sẽ trả lời nhanh nhất có thể.

Nếu bạn muốn cảm ơn, vui lòng sử dụng các icon Facebook phía dưới cùng để chia sẻ cho bạn bè mình. Đó là cách để giới thiệu cũng như giúp chúng tôi phát triển.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Django Bài 1: Cài Đặt Django / 2023 trên website Techcombanktower.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!