Đề Xuất 5/2022 # Cách Giải Dạng Toán Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Của 2 Số Đó # Top Like

Xem 8,910

Cập nhật nội dung chi tiết về Cách Giải Dạng Toán Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Của 2 Số Đó mới nhất ngày 18/05/2022 trên website Techcombanktower.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 8,910 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Tính Delta Và Delta Phẩy Phương Trình Bậc 2
 • 6 Cách Dễ Dàng Để Chèn Ký Hiệu Delta (Δ) Trong Excel
 • Cách Giải Phương Trình Bậc 3 Nhanh Chóng
 • Xử Trí Khi Bị Dị Ứng Thuốc
 • Hướng Dẫn Cách Xử Lý Khi Bị Dị Ứng Thuốc Tại Nhà
 • Phương pháp giải dạng Toán tổng – tỉ lớp 4

  Cách giải dạng Toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của 2 số đó

  Cách giải dạng Toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của 2 số đó gồm 5 dạng Toán về tổng tỉ có kèm theo các ví dụ bài tập minh họa và đáp án chi tiết. Các bài tập toán tìm 2 số khi biết tổng và tỉ này sẽ giúp các bạn học sinh làm quen với những dạng Toán để tính tổng tỉ, tự luyện tập nhằm củng cố và nâng cao kiến thức dạng này cho các kỳ thi học kỳ, thi học sinh giỏi. Mời các em cùng tham khảo, tải về chi tiết.

  Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

  1. Phương pháp giải dạng Toán tổng – tỉ lớp 4

  Dạng toán tổng – tỉ cơ bản

  Tuổi Mẹ và An 36 tuổi. tuổi mẹ bằng 7/2 tuổi An. Hỏi mỗi người bao nhiêu tuổi?

  Giải

  Sơ đồ số phần bằng nhau:

  Tổng số phần bằng nhau:

  7 + 2 = 9 (phần)

  Giá trị một phần:

  36 : 9 = 4 (tuổi)

  Số tuổi của mẹ:

  4 x 7 = 28 (tuổi)

  Số tuổi của An:

  4 x 2 = 8 (tuổi)

  Đáp số: Mẹ 28 tuổi; An 8 tuổi.

  Dạng toán tổng (ẩn) – tỉ

  Hình chữ nhật có chu vi là 200m. Chiều dài bằng 3/2 chiều rộng. tính diện tích của hình chữ nhật?

  Giải.

  Sơ đồ số phần bằng nhau:

  Tổng chiều dài và chiều rộng:

  200 : 2 = 100 (m)

  Tổng số phần bằng nhau:

  3 + 2 = 5 (phần)

  Giá trị một phần:

  100 : 5 = 20 (m)

  Chiều dài của hình chữ nhật:

  20 x 3 = 60 (m)

  Chiều rộng của hình chữ nhật:

  20 x 3 = 40 (m)

  Diện tích của hình chữ nhật:

  60 x 40 = 2 400 (m 2)

  Đáp số: 2 400 (m 2).

  Dạng toán tổng – tỉ (ẩn)

  Có hai thùng đựng 96 lít dầu. 5 lần thùng thứ nhất bằng 3 lần thùng thứ hai. Hỏi mỗi thùng đựng bao nhiêu lít dầu?

  Giải.

  Sơ đồ số phần bằng nhau:

  Ta có: 5 lần thùng thứ nhất bằng 3 lần thùng thứ hai

  Hay: thùng thứ nhất bằng 3/5 thùng thứ hai.

  Tổng số phần bằng nhau:

  3 + 5 = 8 (phần)

  Giá trị một phần:

  96 : 8 = 12 (lít)

  Số lít dầu thùng thứ nhất đựng:

  12 x 3 = 36 (lít)

  Số lít dầu thùng thứ hai đựng:

  12 x 5 = 60 (lít)

  Đáp số: 36 (lít); 60 (lít).

  Dạng toán tổng (ẩn) – tỉ (ẩn)

  Tìm hai số tự nhiên, biết trung bình cộng của chúng là 120 và 1/3 số thứ nhất bằng 1/7 số thứ hai.

  Giải.

  Sơ đồ số phần bằng nhau:

  Tổng hai số là:

  120 x 2 = 240

  1/3 số thứ nhất bằng 1/7 số thứ hai

  Ha: số thứ nhất bằng 3/7 số thứ hai.

  Tổng số phần bằng nhau:

  3 + 7 = 10 (phần)

  Giá trị một phần:

  240 : 10 = 24

  Số thứ nhất là:

  24 x 3 = 72

  Số thứ hai là:

  24 x 7 = 168

  Đáp số: 72 và 168

  Dạng ẩn mối liên hệ

  Một nhóm 5 bạn đi cân sức khỏe. Kết quả như sau:

  Bạn An và Bình cân nặng 76kg.

  Bạn Bình và Chi cân nặng 84kg.

  Bạn Chi và Dũng cân nặng 74kg.

  Bạn Dũng và Hồng cân nặng 50kg.

  Bạn An, Bạn Chi, Hồng cân nặng 100kg.

  Hãy tính xem mỗi bạn cân nặng bao nhiêu?

  Giải

  Bạn An và Bình cân nặng 76kg. Bạn Bình và Chi cân nặng 84kg.

  Suy ra: Bạn Chi cân nặng hơn An: 84 – 76 = 8kg.

  Bạn Chi và Dũng cân nặng 74kg. Bạn Dũng và Hồng cân nặng 50kg.

  Suy ra : Bạn Chi cân nặng hơn Hồng: 74 – 56 = 24kg.

  Sơ đồ số phần:

  Tổng số phần: 1 + 1+ 1 = 3 phần.

  Giá trị của 3 phần : 100 + 8+ 24 = 132.

  Giá trị một phần: 132 : 3 = 44.

  Bạn Chi cân nặng: 44 x 1 = 44kg.

  Bạn An cân nặng: 44 – 8 = 36kg.

  Bạn Hồng cân nặng: 44 – 24 = 20kg.

  Bạn Dũng cân nặng: 74 – 44 = 30kg.

  Bạn Bình cân nặng: 84 – 44 = 40kg.

  2. Các bài tập minh họa Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của 2 số

  Bài 1. Tổng của hai số bằng số lớn nhất của số có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là 4/5. Tìm hai số đó.

  Nhận xét

  – Bài toán dạng tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số

  – Dự kiện bài thuộc dạng ẩn tổng.

  Giải chi tiết

  Bước 1. Đưa về dạng cơ bản

  – Số lớn nhất của số có hai chữ số là 99. Vậy tổng hai số là 99

  Bước 2. Vẽ sơ đổ

  Bước 3. Số phần bằng nhau là: 4 + 5 = 9

  Bước 4. Số bé là: (99 : 9) x 4 =44

  Số lớn là: 99 : 9 x 5 = 55

  Bước 5. Đáp số: Số bé: 44; Số lớn: 55.

  Bài 2. Một hình chữ nhật có chu vi là 350m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó.

  Nhận xét

  – Bài toán dạng tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số. Chiều dài là số lớn, chiều rộng là số bé, tổng là nửa chu vi.

  – Dự kiện bài thuộc dạng ẩn tổng.

  Giải chi tiết

  Bước 1. Đưa về dạng cơ bản

  Bước 2. Vẽ sơ đồ

  Bước 3. Số phần bằng nhau là: 3 + 4 = 7

  Bước 4. Chiều rộng là: 175:7 x 3 = 75(m)

  Chiều dài là: 175:7 x 4 = 100(m)

  Bước 5. Đáp số: Chiều rộng: 75(m); Chiều dài: 100(m)

  Bài 3. Một sợi dây dài 28m được cắt thành hai đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp 3 lần đoạn dây thứ hai. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét?

  Nhận xét

  – Bài toán dạng tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số.

  – Dự kiện bài thuộc dạng ẩn tỉ số.

  Giải chi tiết

  Bước 1. Đưa về dạng cơ bản

  Đoạn thứ hai bằng 1/3 đoạn thứ nhất

  Bước 2. Vẽ sơ đồ

  Bước 3. Số phần bằng nhau là: 1 + 3 = 4

  Bước 4. Đoạn thứ nhất dài là: 28:4 = 7(m)

  Đoạn thứ 2 dài là: 28:4 x 3 = 21(m)

  Bước 5. Đáp số: Đoạn 1: 7(m);

  Đoạn 2: 21(m)

  Bài 4. Tổng của hai số là 72. Tìm hai số đó, biết rằng nếu số lớn giảm 5 lần thì được số bé.

  Nhận xét

  – Bài toán dạng tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số.

  – Dự kiện bài thuộc dạng ẩn tỉ số.

  Giải chi tiết

  Bước 1. Đưa về dạng cơ bản

  Bước 2. Vẽ sơ đồ

  Bước 3. Số phần bằng nhau là: 1 + 5 = 6

  Bước 4. Số bé: 72:6 = 12

  Số lớn: 72 : 6 x 5 = 60

  Bước 5. Đáp số: Số bé: 12

  Số lớn: 60

  Bài 5: Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là 3/5. Tìm hai số đó?

  Giải

  Sơ đồ đoạn thẳng

  Tổng số phần bằng nhau là:3 + 5 = 8 (phần)

  Số bé là: 96 : 8 x 3 = 36

  Số lớn là: 96 – 36 = 6

  Đáp số : Số bé: 36

  Số lớn: 60

  Bài 6: Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng 2/3 số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở?

  Giải

  Sơ đồ đoạn thẳng

  Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 = 5 (phần)

  Số vở của Minh là: 25 : 5 x 2 = 10 (quyển vở)

  Số vở của Khôi là : 25 : 5 x 3 = 15 (quyển vở)

  Đáp số: Minh: 10 quyển vở

  Khôi: 15 quyển vở

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Giải Bài Toán Tổng Tỉ
 • Bài Tập Toán Lớp 4: Dạng Toán Tìm Hai Số Khi Biết Hiệu Và Tỉ Của Hai Số Đó
 • 6 Dạng Toán Đặc Trưng Của Bài Toán Lớp 4 Nâng Cao Về Tổng Hiệu
 • Hướng Dẫn Giải Bài Toán Lớp 4 Chuyên Đề “tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Hiệu Của Hai Số Đó”
 • Cách Giải Dạng Toán Tổng
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Cách Giải Dạng Toán Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Của 2 Số Đó trên website Techcombanktower.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100