Đề Xuất 12/2022 # Cách Dựng Hình Bằng Thước Và Compa. Dựng Hình Thang / 2023 # Top 18 Like | Techcombanktower.com

Đề Xuất 12/2022 # Cách Dựng Hình Bằng Thước Và Compa. Dựng Hình Thang / 2023 # Top 18 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cách Dựng Hình Bằng Thước Và Compa. Dựng Hình Thang / 2023 mới nhất trên website Techcombanktower.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Cách dựng hình bằng thước và compa được Trung tâm Gia sư Hà Nội nhắc lại trong bài viết này dưới dạng bài giảng lý thuyết và một số bài toán.

1. Thế nào là bài toán dựng hình?

Các bài toán vẽ hình mà chỉ sử dụng hai dụng cụ là thước và compa được gọi là các bài toán dựng hình.

Với thước và compa ta đã vẽ được những gì?

Vẽ được một đường thẳng khi biết hai điểm của nó.

Vẽ được một đoạn thẳng khi biết hai đầu mút của nó.

Vẽ được một tia khi biết gốc và một điểm của tia

Với compa ta có thể vẽ được một đường tròn khi biết tâm và bán kính của nó

2. Một số bài toán dựng hình bằng thước và compa cơ bản

Bài toán 1: Dựng một đoạn thẳng bằng một đoạn thẳng cho trước

Cách dựng: Dựng 2 đường tròn tâm A và tâm B, với cùng bán kính. Chúng cắt nhau tại 2 điểm C và D. Dựng đường thẳng đi qua C, D là đường thẳng cần tìm. (Hình 1)

Cách dựng: Dựng đường tròn tâm O, bán kính tùy ý. Chúng cắt 2 tia của góc lần lượt tại A và B. Dựng đường tròn tâm A và tâm B, với cùng bán kính. Chúng cắt nhau tại điểm C . Dựng đường thẳng đi qua O, C là đường thẳng cần tìm. (hình 2)

Cách dựng: Dựng đường tròn tâm A bán kính tùy ý cắt đường thẳng đã cho tại B, C. Sau đó dựng đường trung trực của đoạn thẳng BC tương tự như ở hình 1. (Hình 3)

Cách dựng : Kẻ tia x qua A cắt d tại B. Dựng đường tròn tâm B cắt tia X tại D, dựng đường tròn tâm A cùng bán kính với đường tròn tâm B, Cắt tia x tại H. Dựng đường tròn tâm D cắt đường thẳng d tại C, dựng đường tròn tâm H cắt đường tròn tâm A tại E. Dựng đường thẳng qua 2 điểm A và E là đường thằng cần dựng. (hình 4)

Ví dụ: Dựng tam giác ABC, biết cạnh AB = 4cm, cạnh AC = 3cm và cạnh BC = 6cm.

Cách dựng: dựng 3 đoạn thẳng AB = 4cm, dùng compa dựng đường tròn tâm A bán kính AC = 3cm, dường tròn tâm B bán kinh BC = 6cm. Hai đường tròn này cắt nhau tại C. Khi đó ta dựng được ΔABC với độ dài 3 cạnh đã cho.

Đây là một trong những loại bài toán dựng hình. Để biết cách dựng như thế nào thì chúng ta đi vào ví dụ sau đây

Ví dụ: Dựng hình thang ABCD, biết đáy AB =3cm,đáy CD = 4cm, cạnh bên AD = 2cm, $ displaystyle widehat{D}=70{}^circ $

Vì biết hai cạnh và một góc xen giữa. Vậy em nào có thể dựng được.

Ta đã biết cách dựng tam giác.Vậy tam giác nào có thể dựng được ngay?

Tam giác ACD. Vì sao?

Theo đề bài ta có AB, CD là 2 đáy của hình thang ABCD. Vậy ta cần dựng đoạn thẳng nào để được hình thang cần dựng?

Dựng tia Ax

Dựng điểm B trên tia Ax sao cho AB = 3cm. Kẻ đoạn thẳng BC ta được hình thang cần dựng.

Đối với bài toán dựng hình thì các bước giải là: phân tích, cách dựng, chứng minh, biện luận,

Những nội dung mà các em cần biết là nêu được cách dựng và chứng minh. Khi giải bài toán dựng hình các em chỉ cần nêu cách dựng và chứng minh

Những Cách Vẽ Hình Chính Xác Bằng Thước Kẻ Và Compa / 2023

Chỉ với dụng cụ là 1 cây thước kẻ thẳng và 1 chiếc compa, bạn hoàn toàn có thể vẽ chính xác những dạng hình học đã biết.

Xác định trung điểm của 1 đoạn thẳng, kẻ đường trung trực

Từ 2 đầu đoạn thẳng, kẻ 2 đường tròn đồng bán kính (tốt nhất lấy bán kính bằng độ dài đoạn thẳng).

Xác định các giao điểm của 2 đường tròn đó.

Nối 2 giao điểm đó lại với nhau ta được trung trực của đoạn thẳng, giao điểm của trung trực này với đoạn thẳng là trung điểm của đoạn thẳng đó.

Từ 2 đầu mút của cạnh, ta vẽ 2 đường tròn cùng bán kính là độ dài cạnh cho trước.

Giao điểm của 2 đường tròn này chính là đỉnh còn lại của tam giác đều.

Dựng 1 tia có đầu mút là 1 đầu bất kì của đoạn thẳng đã cho.

Dùng compa xác định 3 đoạn thẳng bằng nhau liên tiếp trên tia vừa vẽ, bắt đầu từ điểm gốc của tia.

Nối điểm cuối của đoạn thẳng cuối với điểm còn lại của đoạn thẳng đã cho.

Dựng các đường thẳng đi qua các điểm đã xác định trên tia và song song với đoạn thẳng vừa mới dựng.

Dựng một dây cung bất kỳ.

Từ hai đầu dây cung, ta dựng 2 đường tròn cùng bán kính (bán kính bất kỳ miễn sao 2 đường tròn đó cắt nhau). Các bạn xem 2 đường tròn màu xám. Xác định giao điểm của 2 đường tròn này.

Nối 2 giao điểm xác định ở trên ta được 1 đoạn thẳng. Giao của đoạn thẳng này với đường tròn chính (2 điểm màu cam).

Dựng 2 đường tròn với bán kính bất kỳ (màu cam) từ 2 điểm cam này, ta lại lấy giao của chúng.

Nối giao của 2 đường tròn cam này ta được 1 đoạn thẳng. Giao của đoạn thẳng này với đoạn tạo bởi giao điểm 2 đường xám chính là tâm của đường tròn cần tìm. (tâm màu đỏ).

Chia 3 một góc cho trước bằng thước thẳng và compa

Dựng 1 lục giác đều bằng thước kẻ và compa

Dựng 1 đường tròn (cam)

Vẽ 1 đường kính bất kỳ.

Từ 2 đầu mút của đường kính, dựng 2 đường tròn cùng bán kính với đường tròn cam trước đó. (2 đường tròn đứt nét)

Giao của 2 đường tròn này với đường tròn cam giúp ta xác định 4 đỉnh còn lại của lục giác đều.

Dựng 1 đường tròn (xanh lá)

Dựng đường kính thẳng đứng (xanh dương)

Dựng đường trung trực của đường kính ở trên, AB (xanh dương).

Vẽ đường tròn đường kính là bán kính của đường tròn xanh lá (đường tròn xanh dương), có tâm E.

Nối CE cắt đường tròn xanh dương tại D.

Vẽ đường tròn bán kính CD, cắt đường tròn xanh lá ở F.

Từ đó ta đã xác định được 2 cạnh của ngũ giác. Dùng compa, ta hoàn toàn có thể xác định các cạnh còn lại dễ dàng.

Vẽ 1 đường tròn tâm A bán kính bất kỳ, cắt 2 tia của góc tại I, J.

Dựng 2 đường tròn cùng bán kính tâm I, J cắt nhau tại L.

Tia KL chính là đường phân giác cần tìm.

Dựng đoạn AB.

Dựng 1 đường tròn với bán kính R bất kỳ tâm A cắt AB tại C.

Dựng tiếp đường tròn tâm C bán kính R trên. Đường tròn này cắt đường tròn tâm A tại D.

Dựng đường tròn tâm D bán kính E, đường tròn này cắt đường tròn tâm C tại E.

Nối AE ta sẽ dựng được góc cần tìm.

Cách làm tương tự như ở mục 3. Thay vì tạo 3 vòng tròn cùng bán kính, ta tạo N vòng tròn cùng bán kính.

Ta cần vẽ qua D đường thẳng song song với đườngg thẳng i.

Vẽ qua D đường thẳng bất kỳ cắt I tại A (đường xám).

Dựng 1 đường tròn bất kỳ tâm A cắt i tại B và cắt đường thẳng xám tại C.

Dựng đường tròn bán kính AB tâm D cắt đường xám tại E (Đường tròn cam).

Dựng đường tròn tâm E bán kính CB cắt đường tròn cam tại 1 điểm.

Nối D và điểm ở trên sẽ được đường cần tìm (đường thẳng đỏ)

Vẽ tiếp tuyến từ 1 điểm đến 1 đường tròn

Đường tròn nội tiếp tam giác

Chỉ cần vẽ tia phân giác của 2 góc như ở mục 8. Giao điểm của chúng là tâm đường tròn nội tiếp.

Dựng 1 tia bất kỳ (gốc D)

Dựng 1 đường tròn bất kỳ tâm A cắt 2 cạnh của góc cho trước tại 2 điểm B và C.

Dựng 1 đường tròn khác tâm D bán kính AC cắt tia gốc D tại F (xanh lá)

Dựng đường tròn bán kính BC tâm F, cắt đường tròn xanh lá tại E.

Nối DE ta được góc cần tìm.

Đường tròn ngoại tiếp tam giác

Chỉ cần dựng 2 đường trung trực của 2 cạnh. Giao điểm của chúng là tâm đường tròn ngoại tiếp.

Thực chất đây là đường tròn ngoại tiếp tam giác tạo bởi 3 điểm đó.

Từ khóa tiếng Anh để tìm kiếm bài này : How to draw geometric shapes using only ruler and compass?

Nối A,C

Dựng đường tròn đường kính AC cắt đường tròn tại D,B.

Nối C với D,B ta được 2 tiếp tuyến cần tìm.

(theo Math2it)

Vẽ Hoa Trang Trí Bằng Thước Và Compa / 2023

Sử dụng thước và compa, bạn có thể tạo ra những hình trang trí có tỷ lệ và độ đối xứng gần như tuyệt đối.

Theo 5-minute crafts/VNE

Dân văn phòng Hàn Quốc giảm áp lực công việc bằng cách nào?

Tại quốc gia có cường độ và áp lực công việc nhiều nhất thế giới, dân văn phòng chọn cách giảm căng thẳng nhờ trang trí góc làm việc đầy màu sắc.

Theo BBC , là một nhân viên tài chính ngân hàng, Lee Ju-hee (35 tuổi), sở hữu không gian làm việc riêng với những món đồ đặc biệt. Mấy mét vuông ít ỏi của cô được trang trí bằng máy tạo độ ẩm, quạt mini, máy lọc không khí và hàng loạt những đồ vật nhỏ xinh màu hồng khác. Từ bàn phím đến sổ bút, tất cả đều mang theo sắc hồng nữ tính và đáng yêu.

“Tôi đã làm việc ở đây được khoảng sáu năm và trang trí bàn làm việc ngay từ những ngày đầu. Trung bình tôi chi 30.000-40.000 won mỗi tháng, hoặc tới 150.000 won để mua bất kỳ món đồ nào tôi cảm thấy thích thú và muốn đặt nó ở nơi làm việc”, Ju-Lee nói.

Lee Ju-hee và góc làm việc đầy màu sắc của mình.

Hàn Quốc được biết đến là quốc gia có cường độ làm việc căng thẳng nhất thế giới. Năm 2018, chính phủ cắt giảm thời gian làm việc tối đa của một người từ 68 giờ xuống còn 52 giờ mỗi tuần với mong muốn tăng năng suất và giúp các cá nhân cân bằng cuộc sống. Dù vậy, thói quen ở lại muộn, làm thêm giờ vẫn tồn tại ở nhiều thanh niên xứ kim chi.

“Tôi dành gần như toàn bộ thời gian một ngày ở văn phòng, trừ khi ngủ”, Ju-hee nói. “Bạn thường nghĩ văn phòng là nơi ảm đạm và áp lực. Nhưng với bàn làm việc của tôi, mọi động lực và cảm hứng đều xuất phát từ đó. Nó khiến tôi thấy thoải mái, dễ chịu, thư giãn và cân bằng”.

Xu hướng cá nhân hóa góc làm việc tại Hàn Quốc

Cụm từ “Deskterior” (góc làm việc thầm kín) được ghép từ “Desk” và “interior”. Đây là một trong những xu hướng chỉ việc trang trí bàn làm việc, chỗ ngồi tại văn phòng bằng những món đồ đáng yêu và mang tính cá nhân. Deskterior đã trở nên phổ biến với phương tiện truyền thông Hàn Quốc và quen thuộc với thế hệ nhân sự trẻ tại quốc gia này.

Trong một cuộc khảo sát năm 2017 được thực hiện trên 788 nhân sự đã cho thấy 44% phụ nữ và 29,7% nam giới tự nhận rằng mình có thói quen trang trí góc làm việc theo sở thích cá nhân. Xu hướng này đặc biệt quen thuộc với thế Millennials (thế hệ Y). Cụ thể, 44,6% người ở độ tuổi 20, 36,5% người ở độ tuổi 30 yêu thích Deskterior và chỉ có 26,9% người ở độ tuổi 40 có thói quen này.

Poster thần tượng là một trong những đồ trang trí thường thấy trong nhiều bàn làm việc của giới trẻ Hàn Quốc.

Rha Hye-young (30 tuổi, Seoul) đang làm giám đốc marketing. Bàn làm việc của cô ngập tràn những poster nhân vật điện ảnh, âm nhạc mà mình yêu thích. Cô nói: “Bất cứ khi nào có poster mới, tôi đều mua chúng và mang đến văn phòng trưng bày thay cho căn nhà. Bởi hầu hết thời gian tôi đều ở văn phòng”. Cô cũng chia sẻ thói quen này giúp bản thân làm việc hiệu quả, sáng tạo hơn.

Trang trí bàn làm việc như cách tìm kiếm hạnh phúc cá nhân

Ở Hàn Quốc, người dân rất đề cao sự chăm chỉ. Trung bình, một người làm việc 2.024 giờ/năm. Con số này cao hơn 278 giờ so với mức trung bình 1.746 giờ mà OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) thống kê.

Cá nhân hóa góc làm việc giúp người trẻ giảm căng thẳng, áp lực và cân bằng cuộc ống.

Lee Hyang-eun, GS chuyên ngành thiết kế của Đại học Sungshin Women’s (Seoul) cho biết hiện tượng cá nhân hóa bàn làm việc không chỉ có tác dụng làm giảm căng thẳng mệt mỏi mà còn giúp không gian văn phòng thoải mái hơn. Nó đặc biệt phù hợp với những môi trường có nhiều người trẻ hoặc cần sự sáng tạo.

Tại Hàn Quốc, xu hướng Deskterior đã giúp văn hóa doanh nghiệp và không gian làm việc thay đổi đáng kể. Khi công việc quá bận rộn, khoảng thời gian cá nhân trở thành một vấn đề xã hội. Deskterior xuất phát từ mục đích tìm kiếm khoảng không riêng tư nhằm cân bằng hạnh phúc cá nhân và áp lực công việc.

Tuy nhiên, không phải thế hệ nào cũng sẵn sàng tiếp nhận xu hướng này. Trong văn phòng của Lee Ju-hee, các sếp nam ngoài 50 tuổi cho rằng việc trang trí bàn làm việc là không cần thiết và mất thời gian. Dù vậy, vẫn không thể phủ nhận hiệu quả giảm căng thẳng mà nó mang lại cho chủ nhân của mình.

Theo Zing

Điểm một chút hồng trong nhà sẽ khiến không gian sống trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu hơn rất nhiều Nói đến sắc hồng mọi người thường nghĩ ngay đến những căn phòng ngủ ngập tràn màu hồng mộng mơ của những thiếu nữ mới lớn. Không chỉ mang đến nét đẹp nữ tính mà gam màu hồng còn biến không gian sống của gia đình trở nên…

Hướng Dẫn Dựng Hình Chiếc Môtô Bằng 3D Max Cực Chất / 2023

Trong bài viết này, nhà thiết kế đồ họa Josh Flores sẽ hướng dẫn cách tạo ra một mô hình 3D chính xác và ấn tượng dành cho siêu phẩm Confederate B91 Wraith Motorcycle

Việc dựng hình 3D dành cho xe cộ có thể là một công việc khá khó khăn, tuy nhiên trong bài hướng dẫn này, tôi sẽ đưa bạn đi qua các bước cần thiết để có thể tự tạo ra một chiếc mô tô Confederate Wraith B91 của riêng mình. Trong suốt bài viết này, bạn sẽ khám phá ra rằng có khá nhiều cách khác nhau để mô hình hóa

Tôi cũng sẽ đề cập đến sự quan trọng của dựng hình để bản thiết kế có thể được dùng trong sản xuất – cũng như hướng dẫn cho bạn 3 phương pháp sơn màu mà tôi sử dụng để phối màu chiếc xe.

Thông thường tôi vẽ một mô hình bằng cách vẽ từng chi tiết một. Điều quan trọng nhất cần cân nhắc đến khi vẽ là tạo đúng hình dạng. Tỷ lệ và hình dáng là quan trọng nhất trong đời thực, vì vậy bước tạo dáng nên là đầu tiên, và nên luôn được tiến hành một cách cẩn thận nhất.

Một khi việc tạo dáng hoàn thành, chặt chẽ và đúng tỷ lệ, việc nhào nặn và lên chi tiết mô hình trở nên rất nhẹ nhàng. Bất kể có bao nhiêu công đoạn hậu kỳ cho mô hình, nếu nó đã có hình dạng và kích thước sai, bạn không thể cải thiện thêm gì nhiều nữa. Vì vậy, để tạo dáng chính xác cho mô hình, bạn cần phải tiến hành tìm tòi nghiên cứu về sản phẩm trước khi vẽ.

1. Setup bản vẽ tham chiếu

Tôi bắt đầu bằng cách thu thập những bức ảnh của chiếc xe từ nhiều góc độ khác nhau

Hầu hết các nhà sản xuất và thiết kế xe cộ đều cung cấp hình chiếu mặt trước, mặt bên và mặt sau của mô hình trong định dạng blueprint

Trong trường hợp của chiếc Wraith này – không may là tôi không thể tìm thấy hình chiếu mặt sau của nó. Nhưng nó không đáng kể, vì tôi chỉ cần tìm hình ảnh tham khảo từ những chiếc xe tương tự và dùng hình chiếu mặt sau của chúng là được.

2. Dựng hình khối cơ bản ( Block-in)

Việc dựng được đúng các tỷ lệ trong bước tạo dáng này rất quan trọng.

Điều cực kỳ quan trọng là bạn cẩn phải lấy được các tỷ lệ đúng trong giai đoạn tạo dáng này (vì khi chúng ta tiến đến bước tiếp theo là tạo hình và chi tiết, sẽ không có cơ hội để chỉnh sửa nữa)

3. Khối cơ bản và splines

Dùng cả những hình đa giác có thể chỉnh sửa được và đường spline để dựng hình.

Quy trình làm việc của tôi xoay quang việc dùng cả những hình đa giác có thể chỉnh sửa được và đường spline để dựng hình. Tôi thường dùng đường spline chủ yếu cho các hình dạng mềm như nhánh cây do những đường cong của chúng tạo nên. Khung sườn xe và những chi tiết tương tự được dựng từ hình trụ cơ bản.

Tôi luôn cảm thấy tốt nhất là bắt đầu với khung nền đặt trước và bắt đầu cắt xén từ đó. Cách tạo hình càng đơn giản thì càng đảm bảo độ chính xác.

Dùng đường spline để vẽ những đường khác nhau của các rãnh hình nhánh cây.

ZBrush có thể được dùng để tạo các mô hình mềm, giống như khắc trạm các rãnh lên vỏ xe chẳng hạn, tuy nhiên trong 3ds Max cũng có một vài công cụ có thể đạt được kết quả tương tự. Ở đây tôi sử dụng những đường spline để tạo những khe dạng nhánh cây với kích thước khác nhau.

Tiếp theo, sử dụng chức năng tính Boolean để tạo vật thể phức tạp, để dấu vỏ xe được tách khỏi mặt phẳng. Cuối cùng, đảm bảo rằng các cạnh được cách đều nhau để bỏ xe trông trơn tru hơn khi bạn dùng chức năng bend.

Để tạo nên ống bô cho chiếc xe, dùng đường spline và dùng lệnh extrude xuống.

Đối với một số một số mô hình, cách dựng hình mềm là tốt nhất, và dựng hình cứng thì tốt hơn cho số còn lại. Phương pháp dựng hình cứng thường được dùng để vẽ các hình dạng cơ khí với cạnh cứng, biên dạng được extrude và những chi tiết có chứng năng vận hành.

Để vẽ ống bô cho chiếc xe này, dùng đường spline và extrude xuống. Để tạo ra hình dạng của ống bô, dùng một hình tròn và chuyển nó thành dạng đa giác có khả năng chỉnh sửa được. Cuối cùng, tạo nên các bộ phận còn lại bằng các hình trụ và các biên dạng được extrude.

Việc tạo hình đối xứng có thể giúp tiết kiệm khá nhiều thời gian

Sẽ rất tốn thời gian để vẽ từng mặt một của mỗi vật thể, và ở đây việc tạo hình đối xứng sẽ rất hữu ích. Trước khi cắt đôi vật thể và áp dụng cách vẽ này, hãy đảm bảo rằng điểm đối xứng của bạn ở đúng tâm.

Việc đặt tâm điểm này giúp cân bằng các trục x, y hoặc z, để tiến hành việc tạo hình đối xứng. Việc còn lại chỉ là hoàn thiện một bên mô hình và dùng lệnh mirror nó là xong.

7. Thêm vào các chi tiết nhỏ

Bây giờ khi những chi tiết lớn đã được hoàn thành, hãy tập trung đến những chi tiết nhỏ hơn.

Hãy tập trung vào những chi tiết nhỏ, bao gồm ốc, đinh tán, dây cáp và dây điện. Ốc vít và đinh tán được vẽ giống với cách vẽ các mặt cứng, bằng các hình khối và trụ cơ bản. Đối với dây điện và cáp bao xung quanh động cơ xe và tay cầm, dùng đường spline, và bật chức năng Enable To Viewport And Renderer được chọn từ menu con của Rendering.

Để hoàn chỉnh mô hình, kiểm tra lại tỷ lệ và kết cấu liên kết là rất cần thiết trước khi tiến hành làm mượt mô hình. Với một kết cấu liên kết tốt, liền mạch sẽ rất hữu ích cho việc giữ cho các hình dạng được mềm mại và trơn tru. Chỉ cần một bề mặt đa giác không đồng đều có thể gây ra một vết nhíu hoặc lồi xấu xí.

Để chỉnh sửa những điểm này và dời các đỉnh cách đều nhau dọc theo các cạnh, công cụ tốt nhất để dùng là Vertex Edge Constraint trong menu Editable Poly bên dưới mục Edit Geometry.

Sử dụng chức năng MeshSmooth và phân rã mô hình để hoàn thiện chiếc xe

Chiếc xe bây giờ đã sẵn sang để được đánh bóng và tinh chỉnh. Để làm việc này, sử dụng chức năng MeshSmooth và phân rã mô hình để hoàn thiện chiếc xe. Mô hình này hiện đang là mô hình đa giác mịn, nhưng nó vẫn chưa sẵn sàng cho việc render.

Chúng ta cần làm mọi thứ có thể để giảm thiểu thời gian render, vậy nên hãy xóa bớt những hình khối thừa. Những hình khối thừa thường được tìm thấy ở những khu vực có vòng khóa, như các góc cạnh.

Sử dụng Slate Material Editor là một điểm khời đầu tuyệt vời cho việc sơn màu. Điều tuyệt vời của việc sử dụng mental ray render là ở bộ thư viện bao la về các loại vật liệu kim loại và vật liệu Arch & Design của nó. Bạn hãy sử dụng vật liệu chrome và brushed metal cho chiếc xe trong trường hợp này.

Vật liệu nhựa plastic và car paint cũng rất phù hợp ở đây. Vật liệu tốt, nhưng cần chỉnh sửa một chút trong bảng thông số Material Parameter có thể giúp các bề trông thuyết phục và chân thật hơn nữa.

11. Dùng chức năng UVW map modifier

Tôi thích thêm vào các texture bằng việc sử dụng chức năng UVW map modifier. Ví dụ, tôi dùng nó cho các vật như nhánh cây chẳng hạn. Bởi vì hình dạng của nhánh cây là phẳng, việc thêm vào một hệ tọa độ UVW tạo ra một map mà tôi có thể ghép các phần tử ảnh sợi carbon vào đó.

Đối với các vật thể khó phân tọa độ, chức năng UVW unwrap modifier sẽ được sử dụng thay thế. Map lúc này có thể được đưa vào Photoshop để chỉnh sửa màu và thêm bớt các texture.

Kết hợp ánh sáng giúp tăng sự chú ý đến những vùng cụ thể trên chiếc xe.

Những mô hình của tôi thường được đặt trong không gian 3 điểm sáng truyền thống, nhưng ở đây tôi tăng thêm ánh sáng để hướng sự chú ý đến những khu vực cụ thể trên chiếc xe. Vì chúng ta đang sử dụng mental ray, tôi phải dùng ánh sáng photometric, để đem lại hiệu ứng sáng chân thật nhất.

Đối với phủ bóng, sử dụng chế độ ray-traced shadows và đối với cường độ intensity, hãy chọn Kelvin scale. Những thiết lập này không chỉ đem lại hiệu ứng đổ bóng mềm và đẹp, mà chúng còn làm không gian căn phòng trông hào nhoáng hơn.

Vì chiếc xe được tạo chủ yếu từ vật liệu kim loại, hãy điều chỉnh độ phản chiếu và khúc xạ ánh sáng cao một chút. Thời gian render có thể lâu, nhưng những mãnh kim loại sẽ có độ phản chiếu đẹp và chân thật hơn. Một chế độ điều chỉnh khác mà tôi từng thử nghiệm cũng cho ra kết quả khá tốt là Exposure Control.

Ở đây tôi có thể dùng ảnh HDR cho môi trường xung quanh chiếc xe; và cũng giống như những camera ngoài đời thật, tôi cũng có thể dùng exposure preset cho việc cân chỉnh hình ảnh.

Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng cho việc render chiếc xe trong định dạng HD và cân chỉnh một chút cho mục đích tổng hợp ánh sáng. Đừng chỉ đơn thuần dùng chức năng render trong 3ds Max, hãy ghi nhớ rằng: không gian chặt chẽ và rộng giúp đem lại độ phủ bóng trên chiếc xe tốt hơn.

Cân chỉnh lại kênh RGB mask giúp chọn ra được những bộ phận cụ thể trên chiếc xe để điều chỉnh ánh sáng và màu sắc. Cuối cùng là điều chỉnh tiêu cự thông qua z-depth pass. Tổng hợp tất cả những điều này và bạn sẽ hoàn thành bản vẽ của mình.

Tổng hợp & biên soạn EKE CENTER

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cách Dựng Hình Bằng Thước Và Compa. Dựng Hình Thang / 2023 trên website Techcombanktower.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!