Đề Xuất 6/2022 # Các Bài Tập Excel Căn Bản Có Video Hướng Dẫn # Top Like

Xem 25,542

Cập nhật nội dung chi tiết về Các Bài Tập Excel Căn Bản Có Video Hướng Dẫn mới nhất ngày 26/06/2022 trên website Techcombanktower.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 25,542 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • We Escape Và Những Căn Phòng Bí Mật Đáng Trải Nghiệm
 • Cube Escape Theatre: Walkthrough Guide
 • Cách Giải Nén File Rar, Zip Trên Windows 10, Mac, Điện Thoại
 • Cách Giải Nén File Zip
 • Phương Pháp Giải Bất Phương Trình Chứa Ẩn Dưới Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
 • Giới thiệu

  Các bài tập thực hành

  Bài tập chữa

  Ôn tập và chữa bài tập Excel

  BẢNG LƯƠNG THÁNG 1 NĂM 2005

  Stt

  Họ đệm

  Tên

  NC

  HS

  LC

  BHXH

  Thưởng

  Lĩnh

  1

  Nguyễn Văn

  Thìn

  23

  2.9

  2

  Đỗ Hồng

  Quân

  26

  3.12

  3

  Trần Thuý

  Hằng

  25

  2.9

  4

  Bùi Thị

  Hương

  22

  4.5

  5

  Lê Văn

  Minh

  27

  3.37

  6

  Nguyễn Đình

  Chiến

  23

  5.12

  7

  Lê Thu

  24

  3.37

  8

  Trần Văn

  Đoàn

  21

  2.9

  9

  Ngô Thu

  An

  26

  5.12

  Tổng

  Trung bình

  Max

  Min

  1. Nhập vào công thức để thực hiện các tính toán sau:
   • LC = HS * 1260000
   • BHXH = 0.05 * LC
   • Thưởng:

    Nếu 23 < NC <=25 thì Thưởng = LC * 1.5

    Nếu NC <= 23 thì Thưởng = LC * 1.2

   • Lĩnh = LC + Thưởng – BHXH
   • Tính các dòng Tổng, Trung bình, Max, Min cho các cột số.
  2. Sắp xếp theo cột NC giảm dần
  3. Vẽ đồ thị dạng 3-D column của các cột NC, HS

  Xem hướng dẫn

  BẢNG NĂNG SUẤT LÚA TRONG 3 NĂM

  Tên

  Ns 97

  Ns 98

  Ns 99

  Tổng

  Trung bình

  Loại

  Giá

  N1

  1100

  1200

  1400

  N2

  1400

  1500

  1600

  N3

  1300

  1500

  1200

  N4

  1500

  1500

  1500

  N5

  1300

  1600

  1600

  N6

  1500

  1600

  1500

  T1

  1200

  1300

  1700

  T2

  1500

  1450

  1600

  T3

  1300

  1200

  1300

  Max

  Min

  Giá

  Loại Tiền

  A

  200000

  B

  150000

  C

  100000

  1. Nhập vào công thức để thực hiện các tính toán sau:
   • Cột loại theo công thức sau:

    Loại = ‘B’ nếu 1300 <= Trung bình <= 1500

    Loại = ‘C’ nếu Trung bình < 1300

   • Cột Giá: Dùng hàm Vlookup tra cứu giá ở dưới để điền dữ liệt vào cột Giá
   • Tính Max, Min cho các cột (trừ cột Loại).
  2. Sắp xếp theo cột Ns 99 giảm dần
  3. Vẽ đồ thị dạng Line dể so sánh năng suất các giống lúa N1, N2, N3 trong 3 năm.

  Xem hướng dẫn

  BẢNG THỐNG KÊ THU NHẬP TRONG 3 NĂM

  Tên

  Thu nhập 95

  Thu nhập 96

  Thu nhập 97

  Tổng

  Trung bình

  Loại

  Đầu tư

  Đơn vị 1

  1100

  1250

  1800

  Đơn vị 2

  1200

  1300

  1700

  Đơn vị 3

  1600

  1500

  1900

  Đơn vị 4

  1500

  1500

  1600

  Đơn vị 5

  1000

  1600

  1900

  Đơn vị 6

  1500

  1600

  1500

  Đơn vị 7

  1300

  1400

  1600

  Đơn vị 8

  1500

  1550

  1700

  Đơn vị 9

  1100

  1200

  1300

  Max

  Min

  Mức đầu tư

  Loại Tiền

  A

  300000

  B

  250000

  C

  150000

   Nhập vào công thức để thực hiện các tính toán sau:

   • Tính cột loại như sau:

    Loại = “B” nếu 1400 <= Trung bình <= 1600

    Loại = “C” nếu Trung bình < 1400

   • Tính cột Đầu tư: Dùng hàm Vlookup tra cứu mức đầu tư ở dưới để điền dữ liệu vào cột Đầu tư.
   • Tính Max, Min cho các cột (trừ cột Loại).
  1. Sắp xếp theo cột Thu nhập 95 giảm dần.
  2. Vẽ đồ thị dạng 3-D Pie của các cột Thu nhập 97.

  Xem hướng dẫn

  BẢNG ĐIỂM THI HỌC KỲ I NĂM 1999

  Stt

  Họ đệm

  Tên

  Điểm Toán

  Điểm Tin

  Điểm Lý

  Tổng

  Trung bình

  Loại

  Học bổng

  1

  Nguyễn Văn

  Thìn

  8

  7

  8

  2

  Đỗ Hồng

  Quân

  4

  6

  5

  3

  Trần Thuý

  Hằng

  8

  9

  8

  4

  Bùi Thị

  Hương

  9

  10

  9

  5

  Lê Văn

  Minh

  9

  7

  5

  6

  Nguyễn Đình

  Chiến

  6

  4

  5

  7

  Ngô Thu

  8

  7

  9

  8

  Lê Mai

  Hương

  5

  5

  4

  9

  Đỗ Thu

  Anh

  9

  9

  9

  Max

  Min

  Mức học bổng

  Loại

  Tiền

  A

  300000

  B

  250000

  C

  150000

  1. Nhập vào công thức để thực hiện các tính toán sau:
   • Tổng = Điểm Toán * 5 + Điểm Tin * 5 + Điểm Lý * 4
   • Trung bình = (Điểm Toán * 5 + Điểm Tin * 5 + Điểm Lý * 4) / 14
   • Tính cột loại như sau:

    Loại = “B” nếu 7 <= Trung bình < 9

    Loại = “C” nếu Trung bình < 7

   • Tính cột Học bổng: Dùng hàm Vlookup tra cứu mức học bổng ở dưới để điền dữ liệu vào cột Học bổng.
   • Tính Max, Min cho các cột (trừ cột Loại).
  2. Sắp xếp theo cột Điểm Toán giảm dần.
  3. Vẽ đồ thị dạng 3-D Column của các cột Điểm Toán, Điểm Tin.

  Xem hướng dẫn

  BẢNG THỐNG KÊ HÀNG

  Cửa hàng

  Mặt hàng

  Vốn

  Doanh thu

  Dịch vụ

  Thuế

  Thực thu

  Đánh giá

  CH1

  Gạo

  45

  55

  CH1

  Xăng dầu

  65

  85

  CH1

  Bia rượu

  90

  120

  CH2

  Gạo

  75

  90

  CH2

  Bia rượu

  60

  88

  CH2

  Xăng dầu

  90

  125

  CH3

  Gạo

  43

  62

  CH3

  Xăng dầu

  77

  95

  CH3

  Quần áo

  80

  90

  Tổng Gạo

  1. Nhập vào công thức để thực hiện các tính toán sau:
   • Dịch vụ = 5% Vốn.
   • Thuế = 10% Doanh thu.
   • Thực thu = Doanh thu – Vốn – Thuế – Dịch vụ
   • Cột Đánh giá:
   • Tính Tổng Vốn và Doanh thu của mặt hàng Gạo.
  2. Sắp xếp theo cột Vốn giảm dần.
  3. Vẽ đồ thị dạng XY biểu diễn tương quan giữa hàm y là Doanh thu và biến x là vốn.

  Xem hướng dẫn

  BẢNG THỐNG KÊ TIỀN VAY

  Stt

  Tên công ty

  Năm vay

  Vốn gốc(triệu)

  Thời hạn cho vay(năm)

  Lãi xuất

  Năm trả

  Số tiền phải trả

  Mức ưu tiên

  1

  AA

  1998

  40

  5

  3%

  2

  BB

  1999

  70

  4

  2%

  3

  CC

  1997

  30

  8

  2%

  4

  DD

  1996

  60

  6

  1%

  5

  EE

  1995

  80

  3

  7%

  6

  FF

  1994

  90

  4

  5%

  7

  GG

  1997

  100

  7

  1%

  8

  HH

  1998

  20

  2

  3%

  9

  AB

  1996

  90

  5

  2%

  Tổng cộng

  Trung bình

  1. Nhập vào công thức để thực hiện các tính toán sau:
   • Năm trả = Năm vay + Thời hạn cho vay
   • Số tiền phải trả = Vốn gốc + Vốn gốc * Lãi xuất * Thời hạn cho vay.
   • Tính mức ưu tiên của từng đơn vị theo công thức sau:

    Nếu 4 <=Thời hạn cho vay < 7 thì mức ưu tiên là “Bậc 2”.

    Nếu Thời hạn cho vay < 4 thì mức ưu tiên là “Bậc 3”.

   • Tính tổng và trung bình của các cột: Vốn gốc, Số tiền phải trả
  2. Sắp xếp dữ liệu theo cột vốn gốc với thứ tự giảm dần.
  3. Vẽ biểu đồ dạng Line cho 2 cột Vốn gốc và Thời hạn cho vay.

  Xem hướng dẫn

  TÍNH ĐIỂM ĐẠI HỌC

  STT

  Họ và Tên

  M1

  M2

  M3

  Tổng

  Điểm TB

  Xếp thứ

  Xếp loại

  1

  Hà Thị Kiều Anh

  7

  6

  7

  2

  Phạm Thị Hảo

  6

  7

  6

  3

  Nguyễn Thị Lan

  7

  6

  5

  5

  Nguyễn Văn Toàn

  8

  8

  9

  6

  Nguyễn Văn Tuyên

  9

  9

  6

  7

  Bùi Văn Vương

  3

  7

  5

  8

  Vũ Văn Vinh

  5

  6

  7

  9

  Lê Quang Vinh

  7

  6

  8

  Tổng

  Trung bình

  Số lượng đạt yêu cầu

  Số lượng không đạt yêu cầu

  Danh sách môn học

  Mã MH

  Tên MH

  Số HT

   

   

   

   

   

   

  M1

  Toán cao cấp

  5

  M2

  Tin học đại cương

  4

  M3

  Vật lý đại cương

  4

  Tổng số ĐVHT

  1. Tính tổng số ĐVHT = Số HT của M1, M2, M3 cộng lại
  2. Dùng VLOOKUP tra cứu ĐVHT của từng môn học để tính toán Điểm TB theo công thức: Điểm TB = (M1*Số ĐVHT của M1 + M2*Số ĐVHT của M2 + …)/Tổng số ĐVHT
  3. Điền vào cột Xếp loại:
  • Khá: 6.5 <= Điểm TB <8
  • TB: 5 <= Điểm TB < 6.5
  • Kém: Điểm TB <5
  1. Xếp thứ: thứ hạng của sinh viên trong danh sách căn cứ vào điểm TB (sinh viên có điểm TB cao nhất xếp thứ 1)
  2. Vẽ biểu đồ XY Scatter thể hiện sự tương quan giữa điểm M1 và M2
  3. Hãy lọc ra những sinh viên có điểm M1 đạt từ 6 tới 8
  4. Sắp xếp bảng điểm giảm dần theo cột Tổng và cột Xếp thứ

  Xem hướng dẫn

  BẢNG KÊ CHI PHÍ THUÊ KHÁCH SẠN

  Tên khách

  Loại phòng

  Ngày đến

  Ngày đi

  Số ngày ở

  Tiền phòng

  Phí phục vụ

  Tiền nôp

  Nguyễn Thị Nga

  Loại A

  10/05/1998

  23/05/1998

  Nguyễn Chương

  Loại B

  03/07/1998

  23/07/1998

  Đặng Phước Cường

  Loại A

  12/06/1998

  23/07/1998

  Nguyễn Đức Huy

  Loại C

  19/08/1998

  20/08/1998

  Nguyễn Chí Kiên

  Loại B

  23/09/1998

  30/09/1998

  Nguyễn Cao Đằng

  Loại C

  13/09/1998

  13/10/1998

  Phạm Hải Nam

  Loại C

  25/08/1998

  13/09/1998

  Hoàng Thị Long

  Loại A

  05/01/1998

  13/01/1998

  Nguyễn Hà Mi

  Loại B

  24/07/1998

  27/07/1998

   

  Giá phòng

  Loại phòng

  Phí phục vụ

  Đơn giá ngày

  A

  8%

  150000

  B

  5%

  100000

  C

  3%

  80000

  1. Tính toán:
  • Số ngày ở = Ngày điNgày đến
  • Tiền phòng được tính bằng cách tìm kiếm Loại phòng tương ứng khách ở với Đơn giá ngày của từng phòng của từng loại * Số ngày ở
  • Phí phục vụ được tính cách tìm kiếm trong bảng Giá phòng * Tiền phòng
  • Tiền nộp bằng tổng Tiền phòng + Phí phục vụ
  1. Sắp xếp Tiền nộp theo thứ tự giảm dần
  2. Vẽ đồ thị 3-D Pie  của tiền nộp theo các loại phòng.

  Xem hướng dẫn

  BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

  Họ và Tên

  Điểm thi

  Loại

  Dân tộc

  Khu vực

  UT1

  UT2

  Tổng điểm

  Kết quả

  Nguyễn Hồng Ngát

  22

  Giỏi

  Kinh

  1

  Chu Thị Minh

  14

  Khá

  Dao

  3

  Vũ Văn Công

  18

  TB

  Tày

  2

  Nông Văn Hùng

  16

  TB

  Nùng

  3

  Ngô Triều Dương

  9

  Khá

  Kinh

  1

  Phạm Văn Xuyến

  11

  Khá

  Mường

  2

  Cao Hùng Cường

  21

  Giỏi

  Thái

  3

  Lâm Viết Đồng

  18.5

  TB

  Ê đê

  2

  Hà Huy Phong

  17.5

  Khá

  Mông

  1

  1. Tính toán
  • Dùng hàm IF tính UT1 (điểm ưu tiên theo dân tộc), dân tộc Kinh thì UT1 = 0, dân tộc Tày, Thái thì UT1 = 1, các dân tộc khác UT1 = 1.5
  • Dùng hàm VLOOKUP tính UT2 (điểm ưu tiên theo khu vực): Khu vực 1 UT2 = 0, Khu vực 2 UT2 = 1, Khu vực 3 UT2 = 1.5
  • Nếu thí sinh loại Giỏi thì Tổng điểm cộng thêm 1
  1. Sắp xếp trang tính giảm dần theo Tổng điểm, Khu vực
  2. Tìm các thí sinh không phải là người Kinh và Kết quả là Đỗ
  3. Vẽ đồ thị Line kiểu số 4 so sánh Điểm thiTổng điểm

  Xem hướng dẫn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Đề Thi, Bài Tập Excel Có Đáp Án Về Hàm Trong Excel Quan Trọng
 • Bài Tập Este Cơ Bản Phân Dạng Và Đáp Án Chi Tiết
 • Duyên Âm & Cách Giải
 • Cách Trả Nợ “Tiền Duyên” Tốt Nhất
 • Công Thức Tính Delta Phẩy – Cách Tính Delta Và Delta Phẩy Phương Trình Bậc 2
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Các Bài Tập Excel Căn Bản Có Video Hướng Dẫn trên website Techcombanktower.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×