Đề Xuất 3/2023 # Biểu Đồ Luồng Dữ Liệu Mức Ngữ Cảnh # Top 6 Like | Techcombanktower.com

Đề Xuất 3/2023 # Biểu Đồ Luồng Dữ Liệu Mức Ngữ Cảnh # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Biểu Đồ Luồng Dữ Liệu Mức Ngữ Cảnh mới nhất trên website Techcombanktower.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh

DFD là viết tắt của Sơ đồ luồng dữ liệu. Các ký pháp của sơ đồ luồng dữ liệu. biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh Vẽ biểu đồ bên trong biểu đồ. Biểu đồ phải thu hẹp về số và toàn vẹn trong sử dụng; Câu 7. 2.2.3. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU 11 1)Biểu đồ luồng dữ. 2.2.4. Các mức của sơ đồ luồng dữ liệu. – Sơ đồ ngữ cảnh: Thể hiện khái quát nội dung chính của hệ thống thông tin. Một ngôi nhà hoàn hảo cần phải đảm bảo không độc hại và an toàn cho người ở. Thực hiện tiếp nhận, phân tích và làm rõ bài toán với đơn vị nghiệp vụ. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 35. So sánh các gói giá Zoho CRM để biết gói nào phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn. DFD trở nên phổ biến trong năm 1970.

Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng “Quản lý hồ biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh sơ nhân viên 11. Nêu các bước thực hiện Câu 2:Ưu/nhược điểm của việc kiểm thử từ biểu đồ luồng dữ liệu Câu 3: Có thể áp dụng những công cụ nào để sinh ca kiểm. 2) Từ sơ đồ mức ngữ cảnh ở trên kết hợp với các chi tiết xác định yêu cầu về nghiệp vụ của hệ thống, vẽ biểu đồ mô tả chức năng và luồng dữ liệu tương tác của các thành phần: tác nhân, tiến trình, kho dữ liệu gọi là biểu đồ DFD (Data Flow Diagram) mức. SƠ ĐỒ THỰC THỂ LIÊN KẾT(E-R) 40. Khi phát triển sơ đồ DFD, DFD mức ngữ cảnh được vẽ đầu tiên Mô hình dữ liệu mức khung cảnh của hệ cung ứng vật tư b.Xây dựng mô hình luồng dữ liệu mức đỉnh (mức 1) – Với mức đỉnh các tác nhân ngoài của hệ thống ở mức khung cảnh được giữ nguyên với các luồng thông tin vào ra BIỂU ĐỒ NGỮ CẢNH CỦA HỆ THỐNG Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh chỉ có một chức năng duy nhất là chức năng tổng quát của hệ thống có nhiệm vụ trao đổi các luồng thông tin với các đối tác. Biểu đồ ngữ cảnh Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 khi phân rã tiến trình 3.0 _ Giải quyết sự cố với nhà cung cấp 5)Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 khi phân rã tiến trình 3.0 _ Giải quyết sự cố với khách hàng. 2.Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0. Sơ đồ luồng dữ liệu hoặc DFD, Lưu đồ. +các tác nhân bên ngoài xuất hiện trg biểu đồ ngữ cảnh đc bảo toàn trong biểu đồ luông dữ liệu mức đỉnh. Các nguyên tắc phân rã: Các luồng dữ liệu được đảm bảo an toàn. May 23, 2020 · MLM (Masked Language Model): Là mô hình mà bối cảnh của từ được học từ cả 2 phía bên trái và bên phải cùng một lúc từ những bộ dữ liệu unsupervised text. Phân tích – thiết kế hệ thống 3.1. Dữ liệu input sẽ được masked (tức thay bằng một token MASK) một cách ngẫu nhiên với tỷ lệ thấp Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 khi phân rã tiến trình 2.0 4)Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 khi phân rã tiến trình 3.0 _ Giải quyết sự cố với nhà cung cấp D3 Hoá đơn mua hàng Nhà cung cấp 4.1 Kiểm tra sự cố D2 Hợp đồng mua hàng Y/c giải quyết sự cố Thồng tin phản hồi 4.2. 2.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh.

Các biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 Biểu đồ luồng dữ liệu của tiến trình “1. Biểu đồ so sánh:. Xem mức độ thường xuyên và lượng xăng bị cháy, cũng như hiển thị biểu đồ thể hiện mức phát thải từ các đám cháy Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh Ở biểu đồ BLD mức ngữ cảnh bao gồm chức năng của hệ thống, đối tượng tác động của hệ thống và các luồng dữ liệu vào/ra của hệ thống, ở đây chưa xuất hiện các kho dữ liệu -Ở biểu đồ BLD mức đỉnh gồm các thao. Chuyển đổi Meter Stable (MTR) sang US Dollar (USD), thay đổi miền biểu đồ, xem biểu đồ hình nến và theo dõi …. Biểu biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh 36. May 07, 2011 · Một loạt các công cụ được sủ dụng ở đây như: biểu đồ ngữ cảnh, biểu đồ phân rã chức năng, ma trận các yếu tố quyết định thành công, ma trận thực thể dữ liệu chức năng, bảng danh sách các hồ sơ dữ liệu, mô tả chi tiết các chức năng nghiệp vụ và biểu. – Sơ đồ ngữ cảnh: Thể hiện khái quát nội dung chính của hệ thống thông tin. cảnh báo khi có vật chuyển động vượt rào 3. Xây dựng kiến trúc cho các.

Bởi vậy, khi nghiên cứu xây dựng. Biểu đồ hoặc thống kê hiển thị cảnh báo “ít dữ liệu” hoặc “dữ biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh liệu hạn chế” có thể không phản ánh đầy đủ hiệu suất lâu dài của bạn. Bổ sung thêm các luồng dữ liệu nội tại nếu cần thiết Sơ đồ …. Các nguyên tắc phân rã: Các luồng dữ liệu được đảm bảo an toàn. Nhận biểu đồ trực tiếp cho Meter Stable bằng US Dollar. Dữ liệu và Thông tin là các thuật ngữ phổ biến khác nhau mà chúng tôi thường sử dụng, mặc dù có sự thay thế chung giữa các thuật ngữ này. Có thể xuất hiện các kho dữ liệu.

Frontier – US Dollar Biểu đồ (FRONT/USD) Tỷ lệ chuyển đổi từ Frontier sang USD cho ngày hôm nay là $0,477067 . Thao tác này sẽ hiển thị bảng Format Data Labels ở bên phải trang tính của bạn Thực hiện tiếp nhận, phân tích và làm rõ bài toán với đơn vị nghiệp vụ. Báo cáo trưởng phòng ban quản lý trực tiếp về tính khả thi và đứng đắn của yêu biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh cầu. Biểu đồ so sánh:. 3.2.

Mô Hình Hóa Với Sơ Đồ Luồng Dữ Liệu (Data Flow Diagram

Trong công nghệ phần mềm, mô hình hóa dữ liệu (tiếng Anh: Data modeling) là quy trình tạo ra một mô hình dữ liệu cho một hệ thống thông tin bằng cách áp dụng một số kỹ thuật chính thức nhất định.

Các yếu tố mô hình hóa dữ liệu bao gồm giao diện người dùng (UI User Interface), chuỗi công việc (Workflows) và tìm kiếm (Search).

Quy trình mô hình hóa dữ liệu

Nguồn: wiki

Mô hình dữ liệu đem lại lợi ích như thế nào.

Nguồn: wiki

Sơ đồ luồng dữ liệu trong tiếng Anh là Data Flow Diagram, viết tắt là DFD.

Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) là một mô hình hệ thống cân xứng cả dữ liệu và tiến trình (progress). Nó chỉ ra cách thông tin chuyển vận từ một tiến trình hoặc từ chức năng này trong hệ thống sang một tiến trình hoăc chức năng khác.

Điều quan trọng nhất là nó chỉ ra những thông tin nào cần phải có trước khi cho thực hiện một tiến trình, 

Phân tích luồng dữ liệu của hệ thống

Với sơ đồ BFD, chúng ta đã xem xét hệ thống thông tin theo quan điểm “chức năng” thuần túy. Bước tiếp theo trong quá trình phân tích là xem xét chi tiết hơn về các thông tin cần cho việc thực hiện các chức năng đã được nêu và những thông tin cần cung cấp để hoàn thiện chúng. Công cụ mô hình được sử dụng cho mục đích này là sơ đồ luồng dữ liệu DFD.

Ý nghĩa của sơ đồ DFD

DFD là công cụ dùng để trợ giúp cho bốn hoạt động chính sau đây của các phân tích viên hệ thống trong quá trình phân tích thông tin:

- Phân tích: DFD được dùng để xác định yêu cầu của người sử dụng

- Thiết kế: DFD dùng để vạch kế hoạch và minh họa các phương án cho phân tích viên hệ thống và người dùng khi thiết kế hệ thống mới

- Biểu đạt: DFD là công cụ đơn giản, dễ hiểu đối với phân tích viên hệ thống và người dùng

- Tài liệu: DFD cho phép biểu diễn tài liệu phân tích hệ thống một cách đầy đủ, súc tích và ngắn gọn. DFD cung cấp cho người sử dụng một cái nhìn tổng thể về hệ thống và cơ chế lưu chuyển thông tin trong hệ thống đó. 

Các mức cấp bậc trong sơ đồ luồng dữ liệu

– Sơ đồ ngữ cảnh (Context diagram): đầy là sơ đồ mức cao nhất. Nó cho ra một cái nhìn tổng quát về hệ thống trong môi trường nó đang tồn tại. Ở mức này, sơ đồ ngữ cảnh chỉ có một tiến trình duy nhất, các tác nhân và các luồng dữ liệu (không có kho dữ liệu).

– Sơ đồ mức 0 là sơ đồ phân rã từ sơ đồ ngữ cảnh. Với mục đích mô tả hệ thống chi tiết hơn, sơ đồ mức 0 được phân rã từ sơ đồ ngữ cảnh với các tiến trình được trình bày chính là các mục chức năng chính của hệ thống. 

Sơ đồ DFD của hệ thống quản trị bán hàng

Qui trình xây dựng sơ đồ DFD

Để dễ dàng cho việc xây dựng sơ đồ luồn dữ liệu người ta phải dựa vào sơ đồ chức năng kinh doanh BFD trên nguyên tắc mỗi chức năng tương ứng với một tiến trình, mức cao nhất tương ứng với sơ đồ ngữ cảnh, các mức tiếp theo tương ứng với sơ đồ mức 0, mức 1,…

http://qcvn109.gov.vn

wikipedia.org

https://vietnambiz.vn

Trình Bày Dữ Liệu Của Bạn Trong Biểu Đồ Bong Bóng

Biểu đồ bong bóng là một biến thể của biểu đồ tán xạ, trong đó các điểm dữ liệu được thay thế bằng bong bóng và kích thước bổ sung của dữ liệu được đại diện trong kích cỡ của bong bóng. Cũng giống như biểu đồ tán xạ, biểu đồ bong bóng không sử dụng trục thể loại – cả trục ngang và dọc là các trục giá trị. Ngoài các giá trị x và giá trị y được vẽ trong biểu đồ tán xạ, một biểu đồ bong bóng lô x giá trị, giá trị y và z (kích cỡ) các giá trị.

Bạn có thể sử dụng biểu đồ bong bóng thay vì biểu đồ tán xạ nếu dữ liệu của bạn có ba chuỗi dữ liệu có chứa một tập hợp giá trị. Kích cỡ của bong bóng được xác định bởi các giá trị trong chuỗi dữ liệu thứ ba. Biểu đồ bong bóng thường được dùng để trình bày dữ liệu tài chính. Các kích cỡ bong bóng khác nhau có ích đối với trực quan nhấn mạnh các giá trị cụ thể.

Để tạo biểu đồ bong bóng, hãy sắp xếp dữ liệu của bạn trong các hàng hoặc cột trên một trang tính để các giá trị x được liệt kê trong hàng hoặc cột đầu tiên và giá trị y tương ứng cũng như kích cỡ bong bóng (z) được liệt kê trong các hàng hoặc cột liền kề. Ví dụ, sắp xếp dữ liệu trang tính của bạn như được hiển thị trong hình ảnh sau đây.

Trong biểu đồ bong bóng này, số lượng sản phẩm được hiển thị dọc theo trục ngang, số lượng doanh số sẽ được hiển thị dọc theo trục dọc và tỷ lệ phần trăm chia sẻ thị trường được đại diện bởi kích cỡ của các bong bóng.

Cân nhắc sử dụng biểu đồ bong bóng khi dữ liệu của bạn bao gồm:

Ba giá trị cho mỗi điểm dữ liệu Ba giá trị là bắt buộc đối với mỗi bong bóng. Những giá trị này có thể nằm trong các hàng hoặc cột trên trang tính, nhưng chúng phải theo thứ tự sau: giá trị x, giá trị y, rồi có giá trị z.

Nhiều chuỗi dữ liệu Kiểm tra nhiều chuỗi dữ liệu trong biểu đồ bong bóng (nhiều chuỗi bong bóng) tương tự như hình chuỗi nhiều dữ liệu trong biểu đồ tán xạ (nhiều chuỗi phân tán). Biểu đồ tán xạ sử dụng bộ giá trị x và giá trị y, nhưng biểu đồ bong bóng dùng bộ giá trị x, giá trị y và các giá trị z.

Khi bạn tạo biểu đồ bong bóng, bạn có thể chọn Hiển thị bong bóng theo định dạng 2-D hoặc có hiệu ứng 3-D.

Đầu trang

Sao chép dữ liệu trang tính ví dụ vào một trang tính trống hoặc mở trang tính có chứa dữ liệu mà bạn muốn vẽ trong một biểu đồ bong bóng.

Để sao chép dữ liệu trang tính ví dụ

Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Chọn ví dụ trong chủ đề Trợ giúp.

Lưu ý: Không chọn đầu đề cột hay hàng.

Nhấn CTRL+C.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

A

B

C

1

Số lượng sản phẩm

Doanh số

Tỷ lệ phần trăm chia sẻ thị trường

Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng trang tính của bạn có ít nhất bốn hàng hoặc cột dữ liệu. Khi bạn tạo một biểu đồ bong bóng từ ba hoặc ít hàng hoặc cột dữ liệu, biểu đồ sẽ không vẽ bong bóng đúng.

Chọn dữ liệu mà bạn muốn vẽ trong biểu đồ bong bóng.

Lưu ý: Tốt nhất là không bao gồm các đầu đề hàng hoặc cột trong vùng chọn. Nếu bạn chọn đầu đề với dữ liệu của mình, biểu đồ có thể tạo ra kết quả không chính xác.

Chọn hình bong bóng có biểu tượng hiệu ứng 3-D.

Bấm vào khu vực sơ đồ biểu đồ. Thao tác này sẽ hiển thị Công cụ Biểu đồ.

Nếu bạn thấy chú giải trên biểu đồ, hãy bấm vào chú giải, rồi nhấn DELETE.

Để thay đổi kích cỡ của biểu đồ, trên tab định dạng , trong nhóm kích cỡ , hãy chọn kích cỡ hình bạn muốn trong hộp chiều cao và chiều rộng hình dạng, rồi nhấn Enter.

Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã sử dụng 3,5 “ cho cả chiều cao và chiều rộng hình dạng.

Để định dạng và đặt tiêu đề biểu đồ trên biểu đồ, hãy bấm khu vực sơ đồ, rồi thực hiện như sau:

Trong biểu đồ, hãy bấm vào tiêu đề biểu đồ, rồi nhập văn bản bạn muốn.

Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã nhập nghiên cứu chia sẻ thị trường ngành.

Để giảm kích cỡ của tiêu đề biểu đồ, hãy bấm chuột phải vào tiêu đề, chọn phông chữ, rồi nhập kích cỡ bạn muốn.

Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã sử dụng 12.

Để căn chỉnh tiêu đề biểu đồ với vùng vẽ, hãy bấm vào tiêu đề biểu đồ, rồi kéo nó đến vị trí mà bạn muốn.

Để thêm tiêu đề trục ngang, hãy bấm vào vùng biểu đồ của biểu đồ, rồi thực hiện các thao tác sau:

Bấm vào dấu cộng bên cạnh biểu đồ

Chọn tiêu đề trục, rồi chọn theo chiều ngang chính.

Chọn hộp văn bản tiêu đề trục, rồi nhập văn bản của bạn.

Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã gõ số lượng sản phẩm.

Bên dưới tùy chọn trục, hãy thực hiện các thao tác sau:

Đối với tối thiểu, hãy nhập 0 (không).

Đối với tối đa, hãy nhập số mà bạn muốn.

Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã nhập 80000.

Trong hộp thoại định dạng trục , bấm vào số.

Bên dưới số, trong hộp vị trí thập phân , nhập 0 (không), rồi bấm vào mũi tên xuống ở góc trên bên phải, rồi bấm vào đóng.

Bấm vào hiệu ứng mà bạn muốn sử dụng.

Trên tab bố trí trang , trong nhóm chủ đề , hãy bấm chủ đề.

Đầu trang

Sao chép dữ liệu trang tính ví dụ vào một trang tính trống hoặc mở trang tính có chứa dữ liệu mà bạn muốn vẽ trong một biểu đồ bong bóng.

Cách sao chép dữ liệu trang tính mẫu

Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Chọn ví dụ trong chủ đề Trợ giúp.

Lưu ý: Không chọn đầu đề cột hay hàng.

Nhấn CTRL+C.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

A

B

C

1

Số lượng sản phẩm

Doanh số

Tỷ lệ phần trăm chia sẻ thị trường

Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng trang tính của bạn có ít nhất bốn hàng hoặc cột dữ liệu. Khi bạn tạo một biểu đồ bong bóng từ ba hoặc ít hàng hoặc cột dữ liệu, biểu đồ sẽ không vẽ bong bóng đúng.

Chọn dữ liệu mà bạn muốn vẽ trong biểu đồ bong bóng.

Lưu ý: Tốt nhất là không bao gồm các đầu đề hàng hoặc cột trong vùng chọn. Nếu bạn chọn đầu đề với dữ liệu của mình, biểu đồ có thể tạo ra kết quả không chính xác.

Bên dưới bong bóng, bấm vào bong bóng có hiệu ứng 3-D.

Bấm vào khu vực sơ đồ biểu đồ.

Thao tác này sẽ làm hiển thị Công cụ biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí và Định dạng.

Trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu biểu đồ, bấm vào kiểu biểu đồ bạn muốn sử dụng.

Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã sử dụng kiểu 29.

Trên biểu đồ, hãy bấm vào chú giải, rồi nhấn DELETE.

Để thay đổi kích cỡ của biểu đồ, trên tab định dạng , trong nhóm kích cỡ , hãy chọn kích cỡ hình bạn muốn trong hộp chiều cao và chiều rộng hình dạng, rồi nhấn Enter.

Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã sử dụng 3,5 “ cho cả chiều cao và chiều rộng hình dạng.

Để thêm, định dạng và đặt tiêu đề biểu đồ trên biểu đồ, hãy bấm vào khu vực sơ đồ, rồi thực hiện các thao tác sau:

Trên tab bố trí , trong nhóm nhãn , bấm vào tiêu đề biểu đồ, rồi bấm vào biểu đồ trên đây.

Trong biểu đồ, hãy bấm vào tiêu đề biểu đồ, rồi nhập văn bản bạn muốn.

Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã nhập nghiên cứu chia sẻ thị trường ngành.

Để giảm kích cỡ của tiêu đề biểu đồ, hãy bấm chuột phải vào tiêu đề, rồi nhập kích cỡ bạn muốn trong hộp kích cỡ trên menu lối tắt.

Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã sử dụng 12.

Để căn chỉnh tiêu đề biểu đồ với vùng vẽ, hãy bấm vào tiêu đề biểu đồ, rồi kéo nó đến vị trí mà bạn muốn.

Để thêm tiêu đề trục ngang, hãy bấm vào vùng biểu đồ của biểu đồ, rồi thực hiện các thao tác sau:

Trên tab bố trí , trong nhóm nhãn , bấm vào tiêu đề trục, rồi bấm vào tiêu đề trục ngang chính, rồi bấm vào tiêu đề bên dưới trục.

Bấm vào tiêu đề trục ngang, nhập văn bản bạn muốn, rồi nhấn ENTER.

Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã gõ số lượng sản phẩm.

Bên dưới tùy chọn trục, hãy thực hiện các thao tác sau:

Để tối thiểu, hãy chọn tùy chọn đã khắc phục, rồi nhập 0 (không) trong hộp cố định .

Đối với tối đa, hãy chọn tùy chọn đã khắc phục, rồi nhập số bạn muốn trong hộp cố định .

Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã nhập 80000.

Trong hộp thoại định dạng trục , bấm vào số.

Bên dưới số, trong hộp vị trí thập phân , nhập 0 (không), rồi bấm đóng.

Bấm vào hiệu ứng mà bạn muốn sử dụng.

Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã sử dụng hiệu ứng tinh tế-dấu 4 cho vùng vẽ, hiệu ứng dữ dội-dấu 4 cho khu vực biểu đồ, hiệu ứng tinh tế-dấu 4 cho tiêu đề biểu đồ và dòng dữ dội-dấu 6 cho trục dọc.

Trên tab bố trí trang , trong nhóm chủ đề , hãy bấm chủ đề.

Đầu trang

Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn lưu dưới dạng mẫu.

Nhập tên cho mẫu vào hộp Tên tệp.

Mẹo: Trừ khi bạn chỉ định một thư mục khác, tệp mẫu (. crtx) sẽ được lưu trong thư mục biểu đồ và mẫu trở nên sẵn dùng trong các mẫu trong hộp thoại chèn biểu đồ (tab chèn , nhóm biểu đồ , công cụ khởi động hộp thoại ) và hộp thoại thay đổi loại biểu đồ ( thiết kế tab, nhập nhóm, thay đổi loại biểu đồ).

Để biết thêm thông tin về cách áp dụng mẫu biểu đồ, hãy xem lưu biểu đồ tùy chỉnh dưới dạng mẫu.

Đầu trang

Ứng Dụng Quản Lý Dữ Liệu, Phân Tích Qc Và Vẽ Biểu Đồ Levey

Đây là file Excel giúp quản lý dữ liệu, phân tích QC và vẽ biểu đồ Levey-Jenning trên Excel. File ứng dụng này sẽ giúp quản lý QC và vẽ biểu đồ Levey-Jennings cho các lĩnh vực Hóa sinh, huyết học, miễn dịch, đông máu…một cách đơn giản và hoàn toàn tự động.

Sau khi đăng tải các bài viết về chất lượng xét nghiệm, mình đã nhận được rất nhiều phản hồi của bạn đọc về cách quản lý, phân tích dữ liệu QC đặc biệt là cách vẽ biểu đồ Levey-Jennings đơn giản.

Thật ra hiện nay trên thị trường cũng có một số ứng dụng quản lý và phân tích dữ liệu QC cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên các ứng dụng này khá mắc tiền và có vẻ hơi phức tạp.

Rất may mắn mình được tác giả Nguyễn Văn Quang (hiện công tác cùng mình tại Bệnh viện trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương ) giới thiệu về một ứng dụng trên Excel dùng để quản lý, phân tích dữ liệu QC cũng như vẽ biểu đồ Levey-Jennings. Tác giả Nguyễn Văn Quang là người phụ trách quản lý chất lượng xét nghiệm tại đơn vị mình. Sau một thời gian nhận thấy sự khó khăn trong khâu quản lý, phân tích dữ liệu cũng như vẽ biểu đồ Levey-Jennings. Tác giả đã tự nghiên cứu và xây dựng ứng dụng trên Microsoft Excel để quản lý, phân tích cũng như vẽ biểu đồ Levey-Jennings. Mình thật sự bất ngờ về phiên bản đầu đầu tiên (1.0) tác giả giới thiệu về tính đơn giản và hiệu quả của ứng dụng. Ứng dụng đã được BSCKII-ThS. Trần Hoài Nam – Phó chủ tịch Hội Hóa sinh Việt Nam, chủ tịch hội Hóa sinh Miền Bắc rất tâm đắc và khen ngợi. Sau những ý kiến đóng góp của thầy và các đồng nghiệp tác giả tiếp tục phát triển lên phiên bản 2.0 với nhiều tính năng mới được cập nhật. Được sự đồng ý của tác giả hôm nay mình sẽ viết một bài giới thiệu về ứng dụng này.

Nhìn vào giao diện chính bạn sẽ thấy khá đơn giản gồm các mục sau:

– Tab quản lý dữ liệu QC. Trong Tab Quản lý dữ liệu QC sẽ có 4 tính năng chính.

+ Nhập dữ liệu QC: Dùng để nhập số liệu QC hàng ngày.

+ Biểu đồ Levey-Jenning: Biểu đồ sẽ được vẽ tự động khi bạn đã nhập dữ liệu QC.

+ Quy tắc Westgard: Các quy luật Westgard, hiện tác giả đã áp dụng đầy đủ các quy tắc cơ bản của Westgard. Bạn có thể lựa chọn một hặc nhiều các quy luật để áp dụng cho phòng xét nghiệm của mình.

+ In và sao lưu: Bạn dùng để lưu kết qủa hoặc in các bản cứng biểu đồ Levey-Jennings.

1. Nhập dữ liệu QC. Đây là Tab chính các bạn dùng để làm việc

2. Vẽ biểu đồ Levey-Jennings.

Sau khi các bạn nhập xong phần này (kết quả QC hàng ngày bạn chạy được sẽ nhập theo từng ngày) biểu đồ Levey-Jennings sẽ được vẽ tự động. Đồng thời sẽ cảnh báo các điểm vi phạm quy luật Westgard.

3. Phân tích dữ liệu QC.

Ở Tab quy luật Westgard tác giả đã đưa ra toàn bộ quy tắc Q1, Q2, kết hợp Q1 và Q2. Tùy phòng xét nghiệm bạn sẽ chọn áp dụng một quy tắc hay nhiều quy tắc để kiểm soát sai số cho phòng xét nghiệm của mình tốt nhất (đảm bảo độ tin cậy của XN).

Ở mỗi phần đều có đường đẫn về màn hình chính và các bạn có thể in ấn bất kì biểu đồ Levey-Jennings và báo lỗi vi phạm quy luật Westgard nào để lưu bản mền và bản cứng hoặc trình chiếu.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Biểu Đồ Luồng Dữ Liệu Mức Ngữ Cảnh trên website Techcombanktower.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!